Сақтандыру қызметіндегі маркетингті жетілдіру

КІРІСПЕ 3

1. САҚТАНДЫРУ МАРКЕТИНГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Сақтандырудың экономикалық мәні 5
1.2. Сақтандыру түрлері және олардың мазмұны 11
1.3. Сақтандыру маркетингінің түсінігі және қажеттілігі 28

2. «АЛТЫН ПОЛИС САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ.НЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ.ның жалпы сипаттамасы 39
2.2. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ.ның негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдау 43
2.3. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ.ның нарықтық ортасын талдау
51

3. «АЛТЫН ПОЛИС САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ.НЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
3.1. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ.ғы маркетингтік қызметті ұйымдастыру 55
3.2. Сақтандырудағы маркетинг инструменттерін қолдануды жетілдіру 61
3.3. Сақтандыру қызметіндегі маркетингтік жоспарлау 65

ҚОРЫТЫНДЫ
72
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75
Еліміздегі сақтандыру нарығы жаңа бағыттарды қамти отырып күннен-күнге ілгерілеп дамып келеді. Сақтандыру нарығы Қазақстандағы қаржы нарығының стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. Сондықтан олардың ел экономикасындағы ролі өте жоғары. Егер Батыста сақтандыру компаниялары банктермен бірдей деңгейде позицияланатын болса, бізде әзірге олар әлі шағын. Олардың өсіп жетілуі үшін көптеген іс-шаралар жүргізілуі керек. Қазақстан сақтандырушылары үшін бастысы – мемлекет тарапынан қолдау бар. Республикада міндетті сақтандыру бойынша бірқатар заңдар енгізілуде, олар өз кезегінде сақтандырудың ерікті түрлерін дамытуға итермелейді.
Әр сақтандыру компаниясы өз қызметін нарыққа бейімделе отырып жетілдіру бағыттарын қарастырады. Біздің жұмысымызда зерттеу объектісі болып отырған «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтандыру нарығында 1997-жылдан бері жұмыс істеп келеді. Құрылған уақыттан бергі уақытта компания көптеген жетістіктерге жеткен. Сөйтсе де нарықта бәсекелестік күрестің нығаюына байланысты, нарыққа шетелдік компаниялардың келу қаупіне қарай компанияның әлсіз тұстарын дамыту керек. Сондай әлсіз тұстарының бірі ретінде – компаниядағы маркетингтік қызметтің жеткілікті деңгейде дамымауын айтуға болады. Маркетинг – нарық жағдайында ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін, өміршеңдігіне кепіл болатын бизнес философиясы. Маркетингсіз компанияның қызметі алға жылжымайды. Осыған орай біздің жұмысымыздың өзектілігі анықталады.
Жұмысымыздың мақсаты – «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ның қызметін талдау және оның нәтижесін бағалай отырып компанияның даму стратегиясын дайындау.
Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер анықталды:
– кәсіпорынның жалпы құрылымын, ұйымдастырылуын, басқарылуын сипаттау;
1. Гвозденко А.А. Страхование: Учебник. – М.: Велби, 2006-464 с.
2. Жуйриков К.К., Страховой рынок: Современное состояние и проблемы его развития// Банки Казахстана 2001., №4
3. Корнилов И.А. Основы страховой математики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004-400 с.
4. Лер О.Э. словарь страховых терминов и понятий/ Под ред. Шейнкмана Б.М. – Астана: Наурыз, 2003-224 с.
5. Маянлаева Г.И. «Организация страхового дела в Республике Казақстан». Алматы, 2000г.
6. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004-256 с.
7. Страхование: Учебник/ Под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – М.: ЮНИТИ, 2005-511 с.
8. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой. – М.: Экономистъ, 2005-875 с.
9. Ермасов С.В. Страхование: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004-462 с.
10. Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы: Эко, 2005-448 б.
11. М.Кузьмина Добровольная и принудительная роскошь//Рынок страхования. – № 12, 2006.«Сақтандыру қызметтері туралы» 18.02.2000ж Ќазаќстан Республикасының Заңы.
12. В.Красноруцкий SWOT-анализ – один из самых качественных методов определения рисков// Рынок страхования. – № 11, 2006.
13. О состоянии финансового рынка и финансовых организаций// Банки Казахстана. – №1, 2007.
14. О. Малахова Развитие страхового рынка в РК//Казахстанская правда. – декабрь 2005
15. 2006-2009 жылдарға арналған Ќазаќстан Республикасында саќтандыруды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы.

16. Рамазанов Н. Страховой рынок.// Деловая неделя. 2001. N3
17. Сманов Г. Становление и развитие страхового рынка РК//Поиск. 2005 г. N12. с 111-113
18. Становление и современное состояние инфрструктуры страховой деятельности.//Рынок ценных бумаг Казахстана 2002, N5.
19. Страховой бизнес в 2002 году// Рынок ценных бумаг Казахстана 2003, N2
20. Страховой рынок Казахстана: история становления и сегодняшний день /Время по 2006 12 октября.
21. Аванесова Г. Сервисная деятельность. Учебное пособие. – СПб: Инфра-М, 2005-318б
22. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика : учебное пособие. – М., КНОРУС, 2007. -328 б.
23. Жуйриков К и др. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт: Учебник. – Алматы: БИС, 2000-384 с.
24. Жуйриков К.К и др. «Срахование: теория и практика, зарубежный опыт». Алматы, 2000г.
25. Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах)/ Учебное пособие. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005-36с.
26. Моисеев А. Страховой рынок: поиск пути развития// Альпари 2000 N5
        
        САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ МАРКЕТИНГТІ ЖЕТІЛДІРУ
МАЗМҰНЫ
| | ... |3 |
| 1. ... ... ... НЕГІЗДЕРІ | ... ... ... мәні |5 ... ... түрлері және олардың мазмұны |11 ... ... ... ... және қажеттілігі |28 |
| 2. ... ... ... КОМПАНИЯСЫ» АҚ-НЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ | |
|2.1. «Алтын Полис сақтандыру ... ... ... ... |39 ... ... ... сақтандыру компаниясы» АҚ-ның негізгі экономикалық |43 |
|көрсеткіштерін талдау | ... ... ... ... ... АҚ-ның нарықтық ортасын |51 |
|талдау | |
| 3. ... ... ... ... АҚ-НЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН | |
|ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР | ... ... ... ... компаниясы» АҚ-ғы маркетингтік қызметті |55 |
|ұйымдастыру | ... ... ... ... ... ... |61 |
|3.3. Сақтандыру қызметіндегі маркетингтік жоспарлау |65 ... |72 ... ... ... |75 ... ... ... жаңа бағыттарды қамти отырып күннен-күнге
ілгерілеп дамып келеді. Сақтандыру ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Сондықтан олардың ел
экономикасындағы ролі өте ... Егер ... ... ... ... деңгейде позицияланатын болса, бізде әзірге олар әлі
шағын. Олардың өсіп жетілуі үшін ... ... ... ... ... үшін ...... тарапынан қолдау бар.
Республикада міндетті сақтандыру ... ... ... ... ... ... сақтандырудың ерікті түрлерін дамытуға итермелейді.
Әр сақтандыру компаниясы өз қызметін нарыққа бейімделе отырып жетілдіру
бағыттарын қарастырады. Біздің жұмысымызда ... ... ... ... Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтандыру нарығында 1997-жылдан
бері жұмыс ... ... ... ... бергі уақытта компания көптеген
жетістіктерге жеткен. Сөйтсе де нарықта бәсекелестік күрестің нығаюына
байланысты, нарыққа ... ... келу ... ... компанияның
әлсіз тұстарын дамыту керек. Сондай әлсіз тұстарының бірі ... ... ... ... жеткілікті деңгейде дамымауын айтуға
болады. Маркетинг – нарық жағдайында ұйымның бәсекеге ... ... ... ... ... ... философиясы.
Маркетингсіз компанияның қызметі алға ... ... орай ... ... ... ... – «Алтын Полис сақтандыру ... ... ... және оның ... ... ... ... даму
стратегиясын дайындау.
Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер анықталды:
– кәсіпорынның жалпы құрылымын, ұйымдастырылуын, ... ... ... ... ... ... нарықтық ортасын талдау;
– компанияның қызметін жетілдіру бағыттарын ... ... осы ... ... пен ... ... ... Практика барысында компанияның жалпы қызметімен ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
компания әрекет ететін сақтандыру нарығы талданды.
Талдау, бағалау нәтижелері бойынша ... ... ... ... жұмысы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады .
1 . САҚТАНДЫРУ МАРКЕТИНГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... . ... ... ...... ... ... айрықша сферасын
бейнелейтін көне категорияларының бірі. Сақтандыру сферасы адам өмірінің,
өндірісітік және ...... ... ... ... қамтиды.
Сақтандыруға себеп болатын басты себеп - өндіріс пен адам өмірінің қауіп ... ... ... ... ... ... азаматтардың
жекелеген санаттарының өмір тіршілігі мен әл – ... ... ... ... сатып алу үшін қоғамның, жеке өндірушілердің, ... ... және ... ... ... ... қосалқы
қорларын да немесе резервтерін де, сондай – ақ ақша ... ... ... ... әдетте резерв және сақтандыру қорлары
түрінде қалыптасады.
Сақтандырудың ... ... ... ... үздіксіздігін
қамтамасыз ету үшін азаматтарды, мүліктерді, ... ... ... ... ... ... табылады.
Сақтандыру категориясы үшін мына белгілер тән болып ... ... ... ... ... ... (жай емес) сипаты (кез келген ауқымда –
мемлекеттік, аймақтық деңгейде, ... ... оның ... жеке адам деңгейінде).
Сақтандыру категориясының қаржы категориясымен ортақ өзгеше ... ... ... ... ... ... ... өнімнің құнын қайта бөлуге қатысуы;
– оның іс – қимылы ақша қорларын ... ... ... ... ... бір бөлігінің міндетті сипатының болуы;
– ақша қорларын жасап, пайдалану кезіндегі сақтық баламалылығы
барлық жағдайда бола ... ... ... щеңберінде мемлекет сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... қаржысының құрамды
бөлігі болып табылады, ... ... ... ... ісін ... экономикалық жүйе шеңберіндегі айрықша сақтанушыға немесе оның
қайта бөлу процестерін жүзеге ... ... ... – несие институты
ретінде қарауға болады.
Сақтандырудың экономикалық мәні ... ... ... оқыс ... ... көмек көрсетілетіндігінде. Демек,
сақтандыру – қолайсыз құбылыстар мен күтпеген оқиғалар болған ... ... ... ... ... ... қорғау және оларға материалдық
зиянды төлеу үшін мақсатты ақша қорларын құру және ... ... ... ... айрықша сферасы.
Сақтандырудың экономикалық мәніне бұл категорияның қоғамдық арналымының
көрінісі ретінде оның бөлу, өтемдік, жинақтық және бақылау функциялары ... ... бұл ... ... ... бөлу ретінде көрінуі.
Ол алдын алу функциясына, ... ... алу ... ... ... ... болу мүмкіндігін жоюға ... Жеке ... бөлу ... ... ... түрлерінің жинақтық
функциясына байланысты болады.
Бақылау функциясы сақтандыру төлемдерін жұмылдыруды және ... ... ... пайдалануды қамтамасыз етуге байланысты ... ... ... ... ... бірқатар зерттеушілер сақтандырудың ... ... үшін ... ... қарауды ұсынады, өйткені
сақтық тәуекелі сақтандырудың негізгі арналымымен – қолайсыз оқиғалардан
болған зиянның орнын толтырумен ... ... бір ... салыстырмалы жалпы бағыттылығы
мен (кең арналымдағы резервтік қорларды пайдалана ... ... ... ... тиісті ақша қаражаттарының арналымы болады. Бұл
қатынастар мен қорлар байланыстырылған және жалпы ұлттық сипаты бар ... ... және ... ... Мұндай жағдайларда тұрақты
жұмыс істейтін қорлардан басқа (жалпы мемлекеттік материялдық ... ... ... ... ... ... қайырымдылықтары есебінен қосымша қаражаттар жұмылдыруы мүмкін. Бұл
қорлар халыққа, өндіріс пен ... ... ... тепе – теңдікті қалпына келтіру жөніндегі ... ... ... ... ... ... екінші бөлігінің біршама тар арналымдағы қорларды -
әлеуметтік қорлар мен ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жағдайын қорғауға бағытталады. ... іс - ... ... ... ... ... ... қатынастардың тұйық аясын пайдалана отырып және олардың
осы жиынтығы шегіндегі бұл қатынастардың баламалылығына жете ... ... мен ... ... мүлкін, сонымен бірге
шаруашылық жүргізуші субьектілердің мүлкін сақтық ... ... ... ... Бұл ... сақтандыру мен өмірді сақтандыру және
шаруашылық ... ... үшін ... сақтандыру.
Сақтандыру кезінде сақтық резервтері мен қорларын қалыптастырудың ... ... ... ... ... және ... ... қалыптастырудың бюджеттік әдісі бюджеттердің қаражаттарын,
яғни бүкіл қоғамның қаражаттарын пайдалануды ... ... ... ... ... ... ... жарналары есебінен жасауды алдын ала қарастырады; жарналардың
мөлшері және оларды төлеудің тәртібі сақтандырудың түріне қарай ... ... не ... қатынастардың қатысушылары арасындағы арнайы келісім
шартпен анықталады.
Сақтық қатынастарының бірінші бөлігінде – қоғамдық қорғауда ... ... ... ... - ... сақтандыруда – қос әдіс,
үшінші бөлікте – жалпы сақтандыру мен өмірді ... тек ... ... ... мен ... зардаптарын жою жөніндегі шараларды
қаржыландыру үшін қайырымдық ... ... ... ... бір ... ... қаражаттарды бөлу сияқты көмекші әдістер ... ... ... өзін өзі ... ... ақша ... ... босалқы қорларды қалыптастыру әдісі де болу мүмкін.
Мұндай әдіс ауыл шаруашылығында (босалқы ...... ... отын ... ... материалдық өндіріс сферасының кәсіпорындарында (шикізаттың,
жартылай фабрикаттардың, басқа материалдардың босалқы қорлары) ... ... ... ... ... сақтық босалқы қорлары ретінде
қаралуы мүмкін.
Сақтандыру экономикалық категориясының материалдық ... ... ... бола ... олар ... ... ... элементтері,
сақтық қатынастары қатысушыларының ... ... ... ... ерікті аударымдары, қайыр көрсету және сақтық
қатынастары қатысушыларының тарпынан ... ... ... ... ... ... ... немесе материалдық қаражаттардың
резервтері болып табылады.
Сақтандыру қорлары – қоғамның ұлттық шаруашылығындағы сан ... ... ... ... емес жайттардан сақтандыруға арналған қоғамның резерв
қорлары жүйесінің қажетті құрамды бөлігі.
Мүліктік мүдделерді қорғауды, материалдық зияннан ... ... ... ... ... ... асыратын сақтық қоры материалдық
немесе ақша қорлары ... ... ... ... ... ... және жеке мүдделері қорғалады, олардың тіршілік әрекетінің сан
қырлы экономикалық және ... ... ... ... басқа қорлардан ерекшелігі: олар алдын ала тұтыну
қорларына да, жинақтау ... да ... Ол – ... ... және ... ... ... етпейтін табыстың бір бөлігі.
Нарықтық экономикада сақтық қатынастарының едәуір бөлігі ... ... ... Ең ... бұл ... сақтандыру мен өмірді
сақтандыру категориясына қатысты, бұлардың қызметтер көрсетуі өзгеше
сақтандыру ... ... ... және ... ... көрсетудің
еркін нарығындада ұсынылады. Бұл қызметтер көрсетудің бағасы сақтандыру
тарифтер мен жарналары түрінде ... ... ... ... ... ... және ... деңгейімен анықталады.
Клиенттерді тарту үшін сақтандыру ұйымдары клиентураға қызмет
көрсетуді ... ... ... ... кеңейтеді,
ысыраптар мен зияндарды өтеу жөніндегі кепілдіктерді арттырады.
Сақтандырушылардың ... ... ... ... ... бір ... ... арналымында – сақтандыру төлемдерін төлеу үшін
(сақтық жағдайының болу немесе ... ... ... оның ... болмау
мезетіне дейін) пайдаланылмауы мүмкін. Мұндай жағдайларында сақтық қорланың
қаражаттары қосымша табыс алу үшін коммерциалық ... ... ... ... бұл табыстардың бір бөлігін тапсырыскерлерді тарту үшін
сақтық қызметтерін көрсету бағасын ... ... ... ... осыған ұқсас операциясы сақтандыру нарығында пайдалырақ
шарттарда қолайсыз түрлі жағдайлардың салдарлары ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі бәсекенің
пайда болуына жәрдемдеседі [2].
Экономиканың нарықтық қатынастарға көшуі, кәсіпкерлік қызметтің дамуы,
тауар мен айырбас шеңберінің, ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру арқылы болатын
кепілдіктердің берік жүйесін талап етеді. Тек сақтандыру ... ... ... ... бөлу, айырбастау және тұтыну ... ... ... және жеке ... ... ... болады.
Өтпелі экономика жағдайындағы сақтандыру институтының ерекше
маңыздылығы бір ... ... ... ... ... көзделген шаралардың сипаты мен көлеміне
қарамастан, сақтандыру халық пен ұйымдардың ... ... ... ... ... ... кезде табиғи және техногендік сипаттағы
төтенше жағдайларды жою жөніндегі шығыстардың негізгі ауртпалығы мүмкіндігі
объективті түрде ... ... ... мемлекеттік бюджетке түседі.
Екіншіден, сақтандыру механизмін қазіргі жағдайда пайдалану елдегі
кәсіпкерлік қызметті жедел ... ... ... ... ... оның ... мен географиялық орналасуы,
экологиясының деңгейін ескере отырып, өндіріс технологиясын жетілдіруді
қамтамасыз ... ... ... ... ... әрі ... халықты әлеуметтік қорғауды арттыру үшін қосымша негіз ... мен ... ... ... ... ... етуге тиіс. Сақтандыру мәселесі, медициналық сақтандыруды қоса
алғанда, әлеуметтік қамсыздандандырудың проблемаларына ... ... ... ... ... ... коммерцияның шектес
сфераларына қаражаттарды инвестициялау ... ... ... ... ісі ... болып көрінеді.
Сақтандыру – сақтық ұйымы өз активтері ... ... ... ... ... сақтандыру шартында белгіленген сақтық жағдайы немесе өзге де
оқиғалар туындаған кезде жеке ... ... ... ... ... ... қорғауға байланысты қатынастар кешені.
Сақтандыру процесі сақтандыру шарты негізінде не өзара ... ... ... жүзеге асырылады.
Сақтандыру шарты бойынша бір талап (сақтанушы) сақтық сыйақыларын
төлеуге міндеттенеді, ал екінші талап (сақтандырушы) ... ... ... ... ... ... оның ... шарт жасалған өзге де
тұлғаға (пайда алушыға) шартта ... ... ... ... ... ... төлеуге міндеттенеді [3].
1.2. Сақтандыру түрлері және олардың мазмұны
Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... болып табылады:
– міндеттілік дәрежесі бойынша – ерікті және міндетті;
... ... ... – жеке және ... ;
– сақтық өтемді жүзеге асыру негіздері бойынша – жинақтаушы және
жинақтаушы емес.
Міндетті сақтандыру – ... ... ... орай ... ... Ол ... ... жүзеге асырылады. Міндетті
сақтандырудың әрбір түрі сақтандырудың жеке (бөлек) сыныбы болып табылады.
Міндетті сақтандыру ... ... ... сыныптың мазмұны және оны жүргізу
жағдайлары бойынша қосымша талаптар сақтандырудың осы сыныбын реттейтін
заңнамалық ... ... ...... еркін білдіруіне орай жүзеге асырылатын
сақтандыру.
Сақтық қызметі – сақтық (қайта сақтандыру) ұйымның ... ... ... ... мен ... ... ... Республикасы
заңнамаларының талаптарына сәйкес уәкілетті органның лицензиясы негізінде
жүзеге асырылатын қызмет.
Сақтық қызметін ... және ... ... мен ... ... үшін ... салаларға, сыныптарға және түрлерге бөлінеді.
Сақтық ұйымның сақтық қызметі «өмірді сақтандыру» саласы және ... ... ... жүзеге асырылады.
Өмірді сақтандыру саласы ерікті сақтандыру нысанында мынадай сыныптарды
қамтиды: өмірді сақтандыру; аннуитеттік сақтандыру.
Жалпы сақтандыру саласы ерікті сақтандыру нысанында ... ... ... ... және аурудан сақтандыру; медициналық
сақтандыру, көлік ... ... ... жол, әуе және ... ... жүктеліп сақтандыру; мүлікті сақтандыру (көлік
құралдарын қоспағанда); кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру; ... ... және ... ...... ... сақтандыру
(көлік құралдары иелерінің және тасымалдаушының ...... ... түрі ... ... сақтанушыға сақтандыру шартын жасау
арқылы сақтандырудың бір немесе бірнеше щеңберінде ... және ... ... ... ... ... және өмірді сақтандыруға тән экономикалық қатынастар
қоғамдық өндіріс процестердегі зиянның орнын; егер бұл ... ... ... басқа төтенше немесе күтпеген оқиғалардың нәтижесінде ... ... ... ... ... негізде сақтық жарналары
есебінен толтырылады, бұл жарналардың жиынтығы, жоғарыда айтылғандай,
сақтық қорларын құрайды.
Мүліктік және ... ... ... қатерлер) азаматтық
құқықтық жауаптылықты қоса алғанда, оларға байланысты мүдделерді сақтандыру
жалпы ... ... ... ... ... кезінде жоғалу
(жойылу) қаупі (тәуекелі), жетіспеуі немесе бүлінуі және өзге де мүліктік
игіліктер мен құқықықтар сақтандырылады [4].
Сақтанушының ... ... ... ... ... ... жасалған мүліктік сақтандыру шарты жарамсыз болады.
Жазатайым жағдайдан және ... ... ... ... ... аурудың салдарынан қайтыс болған, еңбек ету (жалпы немесе
кәсіби жағынан) қабілетін (толық немесе ішінара) ... ... ... өзге де зиян ... жағдайда оның қосымша шығыстарын
тіркелген сомада не ішінара ... ... ... ... ... ... ... көзделетін жеке басты сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып
табылады.
Медициналық сақтандыру сақтанушылардың ... ... ... ... енгізілген медициналық қызмет
көрсетулерді ... ... ... ... ішінара немесе
толық өтемі мөлшерінде сақтық төлемдерін жүзеге асыру көзделетін жеке ... ... ... ... ... ... құралын иеленуге, пайдалануға, оған
билік етуге ... ... ... ... оның ... ... ... ішінде айдап немесе ұрлап әкетілуі салдарынан
келтірілген ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру көзделетін сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып
табылады.
Жүктерді ... ... ... ... оған ... ... адамдардың мүліктік мүдделеріне оның зақымдануы немесе жойылуы,
соның ішінде жүктердің тасымалдау әдісіне қарамастан ... ... ... зиянды ішінара немесе толық өтемі ... ... ... асыру көзделетін сақтандыру түрлерінің жиынтығы
болып ... ... ... иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге
байланысты адамдардың мүліктік ... ... ... жол, ... су ... ... қоспағанда) оның зақымдануы немесе ... ... ... ... немесе толық өтемі мөлшерінде
сақтық төлемдерін жүзеге асыру көзделетін ... ... ... ... ... сақтандыру кезінде, үшінші бір
адамдардың өміріне денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтірудің салдарына
туындайтын ... ... ... болу ... ... үшін
жауаптылықты сақтандыру), сондай – ақ шарттардан туындайтын ... ... болу ... ... жауаптылықты сақтандыру) тәуекелін
сақтандыру.
Зиян келтіргендігі үшін ... ... ... ... өз ... де, ... жауапкершіліктің
жүктелуі мүмкін болатын өзге тұлғаның жауапкершілігі де сақтандырылады.
Зиян келтіргендігі үшін ... ... ... ... өзінің жауапкершілік тәуекелі ғана сақтандырылуы
мүмкін. Бұл талаптарға сәйкес ... ... ... ... деп
есептеледі.
Шартты бұзғандығы үшін азаматтық–құқықтық жауапкершіліктің тәуекелі
шартта оның талаптарына сәйкес сақтанушы оның алдында азаматтық – ... ... ... тиіс ... ... ... және бұл ... пайда
алушы ретінде іс – қимыл жасайтын тұлғаның пайдасына ... ... ... ... ... ... ... ретінде
іс–қимыл жасайтын келісім-шарт жасаушы ... өз ... ... ... ... тәуекелі немесе ... емес ... мен осы ... шарттарының өзгеруінен болған
залалдар тәуекелі, соның ішінде күтілген кірісті ала алмай қалу ... ... ... ... ... бойынша тек осы
сақтанушының кәсіпкерлік ... және тек ... ... ... ... ... табылмайтын тұлғалардың кәсіпкерлік ... ... ... өзге ... ... алушының) пайдасына жасалған
шарт жарамсыз болады [5].
2005 жылдың басынан бастап «Сақтандыру төлем ақыларына кепілдік ... ... ... қызметін бастады. Қор «Сақтандыру ... ... беру Қоры ... ... сәйкес жарғылық капиталында Ұлттық банктің
100%- дық қатысуы болатын акционерлік қоғам нысанында құралған. Қордың
қатысушылары ... тек ... ... ... асыратын сақтық
компаниялары болады. Бүгінде сақтандырудың бұндай оншақты ... ... ... ... әлеуметтік сақтандыру, көлік құралдары
иелерінің және тасымалдаушының жолаушылар алдындағы, жекеше ... ... ...... жауаптылығын сақтандыру, турагенттер мен
туроперацияларды, еңбек міндеттемелерін атқару ... ... мен ... зиян келтіргені үшін жұмыс барушінің жауаптылығын
сақтандыру, қызмет үшінші тұлғаға (зауыттар, ... ... ... зиян келтіру қаупі бар обьектілер иелерінің азаматтық – құқықтық
жауаптылығын, өсімдік ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымдары шет елде ... ... ... ... ... ... қорларға қатыспайды.
Осыған байланысты, республиканың экспорттық ... ... ... ... капиталдану қарқынынан озық қарқынын ескере отырып,
отандық инвесторлар мен ... ... ...... ... ... корпарацияны құру және оның жұмыс істеуі өте
деркезділік ... ... ... мен ... ... ... сақтандыру корпорациясы Қазақстан Республикасының дамыту
институттарының бірі болып табылады, оның ... ...... ... ...... даму ... жүзеге
асыруға жәрдемдесу. Корпарацияның орнықты қызметін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... Қоғамның бірден-
бір акционері мемлекет болып табылады. Корпорация қызметінің негізгі
бағыты – бұл ... ... ... және сыртқы саяси, реттеуші
тәуекелдіктерімен байланысты ... ... ... ... ... ... несиелер мен инвестицияларды сақтандыруды (қайта
сақтандыруды) жүзеге ... ... ... ... және
контрагенттерден өтеуді алады. Өз қызметтерінде корпорация сондай-ақ сыртқы
экономикалық операцияларды жүзеге асыратын ... мен ... ... мен ... сақтандыру мен байланысты
мәселелер бойынша консультациялық, маркетингтік және ақпараттық ... ... ... ... сақтандыру щеңберіне мыналар
кіреді: ... ... ... ... ... ... қатысушы
импортшы (реципиент) елінің немесе үшінші ел үкіметтері ... ... ... ... ... ... ... (әрекетсіздіктер); импортшы (реципиент) елі өкіметтерінің
шетелдік валютамен операцияларды ... ... ... ... ... экспроприяциялау, мемлекет меншігіне айналдыру, тәркілеу;
революциялар, қоғамдық тәртіпсіздіктер, соғыстар, т.с.с.
Сақтандыру ... бола ... ... ... қызметі туралы»
заңға сәйкес іс-әрекет етуге міндетті. Осыған байланысты сақтандырудың
немесе қайта ... жеке ... ... ... ... ... ... ең жоғары көлемі меншікті капитал мен
сақтық резервтерінің 10 % –ын құрайды. Тәуекелдікті сақтандыруға корпорация
алатын көлемдердің ... ... ... ... – ақ алапаттық
сипаттағы уақиғалар кезіндегі ... ... ... болдырмау
үшін жетекші халықаралық ... ... ... ... ... ... практикасы жүзеге асырылады [6].
Сақтандырылған мүліктің түріне немесе тобына қарай ... ... ... ауыл ... ... ... ... жеке меншік, кооперативтік кәсіпорындардың,
қоғамдық ... ... ... ... ... ... (соның
ішінде банк салымдары мен банк операцияларын, бағалы қағаздар нарығындағы
операцияларды), ... ... ... ... шығару оны өңдеу және
тасымалдау жөніндегі) т.т. сақтандыру. Мүліктік сақтандыруға ... ... ... ... тасу ... ... ... азаматтық – құқықтық жауаптылығы мен ... ...... ... ... 1996 жылдан бастап ауыл
шаруашылығы өндірісін: көп ... ... ауыл ... ... және ... мүліктерді, ауыл шаруашылығы өнімдері ... ... ...... ... ... және
басқа дүлей апаттардан міндетті сақтандыру қайта қалпына келтірілді.
Өмірді сақтандыру – ... ... ... ... және жеке ... ... өзге де ... заладан
қорғаудың нысаны, ол жеке басты және әлеуметтік сақтандыру қызметтерінің
көмегімен ... ... ... ... ... болған немесе ол сақтандыру
мерзімі біткенге дейін ... ... ... белгіленген жасқа дейін
өмір сүрген жағдайда сақтық төлемін жүзеге асыруды көздейтін жеке ... ... ... ... ... сақтандыру сақтандырылушы белгілі бір жасқа жеткен, еңбек
қабілетін (жасына, мүгедектігіне байланысты, ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда немесе
сақтандырылушының жеке табыстарының кемуіне немесе одан ... ... өзге де ... зейнетақы немесе рента түрінде кезең – кезеңімен
сақтық төлемдерін жүзеге асыру ... жеке ... ... ... ... ... ... сақтандырудың сан алуан түрлері бар: ... ... ... ... некені сақтандыру, шаруашылық жүргізуші
субъектілер есебінен олардың ... ... әуе, ... ... ішкі су және ... аралық, халықаралық автомобиль көлігінің
жолаушыларын сақтандыру және т.с.с.
Жеке басты сақтандырудың ... ... ... ... ерікті нысанда жүргізіледі. Міндетті нысанда сондай – ақ көлік
құралдары иелерінің азаматтық – құқықтық жауапталығы, ... ... ... ішкі ... ... ... ... салық қызметі
қызметкерлері сақтандырылады.
Сақтандырудың экологиялық тәрізді түрі жіктемеде аралық жағдайда
болады: ол жеке ... ... және ... ... және ерікті болуы
мүмкін [7].
Сақтық қатынастарының бұл бөлігінің баяндалған ерекшеліктері мүлікті
және жеке басты ... ... ... бар ... ... ... болып танылады деп түйін жасауға мүмкіндік береді.
Міндетті ... ... - ... ... ету ... және (немесе) жұмысынан айырылуына, сондай – ақ асыраушысынан
айырылуына байланысты ... бір ... өтеу үшін ... және ... ... ... ... азаматтарды
әлеуметтік қорғаудың мемлекет жүзеге асыратын нысандарының бірі. Алайда бұл
екі жүйенің арасындағы айырмашылық азаматтардың ... ... ... ... ... үшін ... қалыптастыру әдістарімен қаланған.
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру категорияларының іс
- әрекетінің объективті қажеттігі ... ... ... процесінің, атап
айтқанда, оның құрамдастарының бірінің – ... ... ... ... ... ... өндірістің бұл түрі үшін
қаражаттардың ... ...... ақы, ... ... ... ... әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру қорлары жұмыс
істейді.
Әлеуметтік арналым қорларын қалыптастырудың екі қағидаты ... ... ... ... жұмыс істейтін ұрпақ жұмыс
істемейтіндерді қамтамасыз етеді, ал, өз ... ... ... қарай оларды еңбек қызметіне кірген жаңа
ұрпақ ауыстырады. Бұл қағидатқа ... жүйе ... ... ... ... ... ... көбінесе әлеуметтік қорға азаматтардың дербес
аударымдарының негізінде; бұл ... іс - ... ... ... ... тұлғаның бүкіл жұмыс істеген кезіндегі
салған сомасына байланысты болады. Бұл ... іс - ... жүйе ... ... ... ... қағидатқа негізделген және ... 1998 ... ... жүйе ... ... ... зейнетақымен қамсыздандыруға мемлекеттік монополия;
2) әлеуметтік қамсыздандыру қорларына түсетін міндетті зейнетақы
жарналарының топтастырылуы;
3) жүйе ... ... ... ... жүйе ... ... экономика, еңбекке қабілетті халықтың
жұмыспен толық қамтылуы, мемлекет тарапынан ... ... ... істейтін халықтың жоғары ара қатынасы жағдайында
тиімді болды. Өмір сүрген жүйе ... ... ... және ... ... ... көптеген түрлерінің болуымен
сипатталады.
90-жылдардың басы мен ортасындағы ... ... ... ... де ... ... салды, бұл жарналардың төлеудің
базалық көрсеткіштерінің құлдырауынан да сондай – ақ ... ... ... және ... ... ... ... мүдделілігінің
болмауынан да әлеуметтік сақтандыруға төленетін ... ... ... көрінетін еді; бұл зейнеткер мен ... ... ... үлкен көлеміне ... ... ... инфляциялық құнсыздануы зейнеткерлердің күнкөріс минимумдағы
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді және ... ... ... ... ... ... тұрақты түрде
индексациялап отыру қажеттігін тудырды.
Қазақстанда жүргізіліп жатқан зейнетақы реформасының негізіне қойылған
екінші қағидаттың іс - ... ... жүйе ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу;
2) зейнетақы қорын қалыптастыруға қатысқан 30 жастан емес азаматтар
үшін ең аз белгіленген ... ... ... ... ... ... жинақ ақшасын және әлеуметтік қамсыздандырудың басқа
нысандарын межелеу;
4) зейнетақы ... ... ... етуге қабілетті
жастағы барлық азаматтардың міндетті қатысуы;
5) еңбек етуге қабілетті ... ... өзін ... үшін жеке ... инвестициялаудың тиімділігін және зейнетақы жинақ ... ... ... ... ... ... ... мұралану құқығын
белгілеу;
8) қосымша ерікті зейнетақымен қамсыздандыруға азаматтарға құқық
беру;
9) зейнетақы жинақ ... ... ... бұл оның
дамуына жәрдемдеседі.
Міндетті әлеуметтік сақтандыру мынадай түрлерге бөлінеді:
– еңбек қабілетін жоғалтқан ... ... ... жағдай;
– жұмысынан айырылған жағдай;
Мыналар міндетті әлеуметтік сақтандырудың негізгі қағидаттары болып
табылады:
– Қазақстан Республикасының ... ... ... ... сақтау мен орындаудың жалпыға бірдейлігі;
– әлеуметтік төлемдерді қамтамасыз ету үшін ... ... ... беруі;
– міндетті әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... ... әлеуметтік төлемдерге
пайдалану;
– әлеуметтік төлемнің көздеген шарттар бойынша міндеттілігі;
– әлеуметтік төлемдердің мөлшерін саралау;
– міндетті әлеуметтік ... ... ... ... қызметіндегі жариялылық.
Жұмыс істейтін қызметкерлерді қоспағанда, ... ... ... ... ... және ... келтіретін қызметті
жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтары жоқ адамдары қоса алғанда, өзін
- өзі жұмыспен қамтыған адамдар ... ... ... ... әлеуметтік сақтандыру жүйесінен қатысашылар үшін әлеуметтік
сақтандырудың мемлекеттік қорына ... ... ... ... мөлшерде берілген еді:
2005 жыл 1 қаңтарынан – ... ... ... ... ... жыл 1 ...... аударымды есептеу объектісінен 2% ;
2007 жыл 1 қаңтарынан – әлеуметтік аударымды ... ... ... ... салық заңнамасына сәйкес арнаулы салық салу
тәртібі қолданылатын өзін - өзі жұмыспен ... ... үшін ... ... ... ... аударымдардың мөлшері белгілеген (2005, 2006
және 2007 ж.ж. 1 – ші қаңтарынан ... ... ... ... ең төменгі жалақының тиісінше 1,5, 2 және 3%).
Еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда әлеуметтік төлем өзі ... ... ... ... ... ... жүйесіне
қатысушыға, әлеуметтік төлем алуға өтініш ... ... ... ... ... ... ... тағайындалады.
Еңбек ету қабілетіне айырылған жағдайда айсайынғы ... ... ... ... ... ... ... соңғы
жиырма төрт ай ішіндегі табыстың заңнамалық актіде белгіленген ең төменгі
жалақының 80 % - ын ... ... ... мөлшерін табысты
алмастырудың, еңбек ету қабілетінен ... мен ... ... ... ... арқылы айқындалады.
Бұл ретте табысты алмастыру коэффициенті – 0,6 болады.
Еңбек ету ... ... ... жалпы еңбек ету
қабілетінен айрылу дәрежесі 80 – нен 100 пайызға дейін болатын ... ... ... ... үшін – 0,7; жалпы ... ету ... ... 60 - тан 80 % ... болатын еңбек ету қабілетінен
айырылған адамдар үшін – 0,5 ; ... ... ету ... айырылу дәрежесі
30 – дан 60 %–ға дейін, ... ету ... ... ... үшін ... ... ... міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің
өзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушы үшін: алты айдан кем
болғанда – 0,1; алты ... он екі айға ... – 0,7; он екі ... ... айға ... – 0,75; жиырма төрт айдан отыз алты айға дейін – 0,85; отыз
алты айдан қырық сегіз айға дейін – 0,9; ... ... ... алпыс айға дейін
– 0,95; алпыс және оданда көп айларға 1,0 болады.
Алушы жасына қарай ... ... ... ... ... жасқа
жеткен кезде еңбек ету қабілетінен айырылу жағдайнда берілетін әлеуметтік
төлемдер ... ... (сот ...... ... деп ... ... қайтыс
болды деп жарияланған) асыраушының - өзі үшін әлеуметтік аударымдар
жүргізілген ... ... ... жүйесіне қатысушының мына отбасы
мүшелері асыраушысынан айырылған жағдайда ... ... және ... ... он ... ... толмаған болса, олар он сегіз ... ... ... ... ... осы жастан асқан балалары, аға –
інілері, апа – сіңілері мен немерелері. Бұл ... аға ... апа – ... мен ... ... етуге
қабілетті ата – аналары болмаған немесе олар ата – ... ... ... Егер ... ... ... жалпы
орта, бастауыш кәсіби білім беретін күндізгі ... ... ... ... оқу орнын бітіргенге дейін
беріледі;
2) жасында және еңбек қабілеттілігне қарамасатан, ата – ... ... ... не ... әжесі, аға – інісі немесе апа
– сіңілісі, егер ол қайтыс ... ... бір ... ... балаларын, аға – інілерін , апа – ... ... ...... ... ... үшін ... әлеметтік аударымдар жүргізілген ата – ананың ... ... ... ... ... ... ... тағайындалған әлеуметтік төлемдер заңнамалық актіге сәйкес
айырылып қалған әрбір ата – ана үшін ... ... ... ... ... бір ... екі топтағы мүгедектер деп танылған адамдарға
әлеуметтік төлемдер мүгедектік белгіленген мерзімге тағайындалады.
Қайтыс болған асыраушысының асырауында болған, асыраушысынан ... ... ... ... және алуға құқығы бар отбасының
барлық мүшелеріне бір әлеуметтік төлем ... ... ... ай ... ... төлемдердің
мөлшері әлеуметтік аударымдар объектісі ретінде ескерілген соңғы жиырма
төрт ай ішіндегі ... ... ... ... ең төменгі
жалақының 80 %–ы ... ... ... мөлшері табысты алмастыру,
асырауындағылар санының және ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті міндетті әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне өзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген ... ... ... ... ... ... санына қарай айқындалады және
асырауында бір адам болса – 0,4, екі адам болса – 0,5, үш адам ...... төрт және одан да көп адам ... – 0,8 ... ... табыстарды алмастыру коэффициенті мен қатысу өтілінің
коэффициенті сақтандыру заңының 21 ... ... ... ... ... ... әлеметтік төлем жұмыспен қамту
мәселері жөніндегі уәкілетті органға адам жұмыссыз ретінде тіркеуге өтініш
берген ... ... ... және оның ... ... ... ретінде ескерілген соңғы жиырма төрт ай ішіндегі табыстың ... ... ... ... ... ... және қатысу
өтілінің коэффициенттеріне көбейту арқылы тағайындалады. Бұл ретте кірісті
алмастыру коэффициенті – 0,3 ... ал ... ... ... ... 21 ... ... есептеледі.
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы үшін әлеуметтік
аударымдар жүргізілген жағдайда, оның жұмысынан айырылуы ... ... ... ... ... алты ... он екі айға дейін - кемінде бір ай үшін;
– он екі ... ... төрт айға ... - екі ай ... ... төрт айдан отыз алты айға дейін - үш ай бойы;
– отыз алты ... ... – төрт ай бойы ... ... ... үшін ... аударымдар жүргізілген міндетті әлеуметтік
сақтандыру жүйесіне қатысушы ... ... ... әлеуметтік
төлемдер алып тұрса, бірақ жұмысына ... ... ... бойынша әлеуметтік төлемдер алу құқығынан айырылған ... ... ... ... айрылуы бойынша әлеуметтік төлем
алған әрбір айы үшін міндетті әлеуметтік ... ... ... жүргізілген мұндай қатысушысы үшін он екі ай шегеруді негізге
ала отырып ... ... ... ... ... әлеуметтік
қорғау шаралары қолданылады. Бұл шаралар қызметкерлердің еңбек қызметінен
жоғалтқан табыстарына өтемақы төлеудің әртүрлі ... ... ... ... ... ... айырылу себептеріне, отбасының
табысы денгейіне және т.б. ... ... ... ... ... ... үшін ... қалыптастырудың
әдістері, бұл қорлардың ... және ... ... ... ... ... қысқартылғандар және жұмыссыздар мәртебесіне
бөлінуі мүмкін. Бірінші ... жаңа ... ... ... бір ... жалақысының, жұмыс өтілінің сақталуына рұқсат етіледі, әлуетті
жұмысқа орналастырудың басқа ... ... ... ... жұмыспен қамтудың мемлекеттік службасында тіркелген және
өзінің біліміне, кәсібіне, ... ... сай ... ... ... ... жоқ еңбекке жарамды азаматтар жұмыссыздар деп саналады.
Жұмыссыздарға жұмыссыздық бойынша берілетін жәрдем ақылар ... ... ... ... ... ... орналастыру туралы
мәселе шешілгенге дейін, бірақ заңнамамен белгіленген мезгілден аспайтын
уақытқа төленеді.
Басқа елдерде жұмысынан айырылғанда ... ... ... қаражаттарды қалыптастырудың әр түрлі механизмдері қолданылады. Бірақ
негізінен жұмыссыздық бойынша жәрдемақыларды (зейнетақыларды) қаржыландыру
еңбекке ақы ... ... ... ... ... ... ... Мұқтаж адамдарда жұмыссыз мәртебесі болмаған жағдайда (мысалы,
өтілі ... олар ... ... ... жергілікті бюджеттерден
немесе қайрымдылық қорларынан алады. Жұмыссыз мұқтаж адамдарды ... ... саны ... 1999 ... ... ... жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
қоры қайта ұйымдастырылғаннан ... ... ... ... ... ерекше өзгешеліктері оның уақытша сипаты, әрекетшіл
халыққа бағдарлануы, мұқтаж адамдардың ... ... ... ... яғни өзін - өзі ... элементтері болып табылады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... «Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қоры» акционерлік
қоғамы құрылған, ол бірден бір құрылтайшысы мен ... ... ... коммерциялық емес ұйым. Қор Орталықтың әлеуметтік ... ... үшін ... ... ... ... етуге, Қордың
уақытша бос қаражатын Ұлттық Банк арқылы қаржы құралдарына орналастыруға,
жыл сайын ... ... ... ... заңнамалық актілерге сәйкес
өзгеде міндеттерді атқаруға міндетті. Қордың өз қаражатын оның жарғылық
капиталынан және ... ... ... және ... тұрады.
Қордың активтері әлеуметтік аударымдар төлеу мерзімін өткізіп алғаны
үшін алынған өсімпұл, Қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған ... ... ... кіріс, заңнамада көзделген өзге де
көздер есебінен құралады. Олар әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... орналастыруға, артық төленген
әлеуметтік аударым сомалары мен өзге де қате есептелген ... ... ... мемлекеттік әлеуметтік сақтандырумен қатар мемлекеттік ... ...... келісімшартына сәйкес қызметкерлердің
және олардың жұмыс берушілердің ерікті жарналары ... ... ... ... және мамандырылған мемлекеттік емес
зейнетақы қорлары арқылы зейнетақылары төлеу жолымен азаматтарды ... ... ... ... ... ... ... қорлардың жүйесіне
көшу кезеңі еңбегі сінген ... ... ... ... ... ... ететіндігімен, сонымен бірге зейнеткерлік
алдындағы жастағы ... ... ... емес ... ... жеткілікті жинақ ақшасын қордалаудың ... ... ... ... Сондықтан шыққан зейнеткерге мемлекеттік
зейнеақы қорларынан алатын зейнетақыларының мөлшерінің сақталуына ... ... ... ... басталғаннан кейін зейнеткерлікке
шыққан азаматтардың мемлекеттік зейнетақыларының мөлшері ... ... ... ... ... ... ... жасының санына үйлесімді
түрде қысқаратын болады.
Медициналық сақтандыру – бұл жұмыс берушілердің, азаматтардың сақтық
жарналары мен ... ... ... ... ... зиянның
орнын өтеу үшін және медицина мекемелерінің ... ... ... ... ... ... жағдайда денсаулықты қаржыландыру жөніндегі
қатынастар. Ол ... ... ... бар ... ... ... жүйесінің міндетті атрибуттарының бірі болып табылады.
Мысалы; АҚШ- та «Медикэр» жүйесі – егде ... ... ... ...
кедейлер, жұмыссыздар мен мүгедектер үшін; ГФР-де – сырқатты сақтандыру.
Медициналық сақтандырудың шетелдік жүйелері, ... өзін - ... ... ... ... қызметкерлердің және
мемлекеттің негізінен төмеенгі әкімшілік бынның қатысуы) жұмыс істейді ... мен ... сан ... ... ... ... ұжымдық (салалық), қоғамдық (мемлекеттік) және жеке ... бар. ... ... ... ... ... төлеуде
жқмыс берушілердің міндетті қатысуы заңнамада қарастырылған. ... ... ... көрсету, сақтаушылардың табыстарына, қор
мәртебесіне, сақтандырылғанның жасына қарай сараланған.
Қазақстанда медициналық ... ... ... ... ... еді, бірақ жүйені басқару саласының төмендігінен
және жұмылдырылған ... ... және ... пайдаланудың
бақылаудың жеткіліксіздігінен ол беделін жоғалтықан ... ... ... жұмыс істеуі медициналық қызмет
көрсетудің нарығын тудырады, онда бұл ... ... ... ... мекемелердің, оардың қызметкерлерінің, жеке машықтанушы
дәрігерлердің нақтылы ... ... өз ... саны мен сапасына
тікелей мүдделігі ... ... ... ... ... көмекті
тұтынушылар ретіндегі пациенттердің емдеу – профилактикалық мекеме мен
нақтылы дәрігерді таңдау құқығы ... ... Бұл ... ... қоры ... пациенттердің мүддесін қорғаумен қосарланады: ол
медициналық қызметтер көрсетудің ... мен ... ... баға ... ... нәтижелеріне кінә – талап таға ... ал ... ... мекемеге немесе жеке машықтанушы дәрігерге экономикалық санкциялар
қолдана алады.
Сөйтіп, медициналық сақтандыру ... ... ... ... болып табылады және қоғамдық өндірістің аса маңызды фаакторы – ... ... ... ...... ... рөлі салмақты. Бұл рөл медициналық сақтандыру қорларының жұмыс
істеуінің қағидалық ... ... ... ... іс - ... орталықсыздандырылуы (ьөлшектенуі),
ұйымдастырудың міндетті нысаны – барлық азаматтарға ... ... ... ... ... ... [4].
1.3. Сақтандыру маркетингінің түсінігі және қажеттілігі
Маркетинг сақтандыру компанияларының қызметінде және ... ... ... әдісі ретінде кейіннен қолданылып жүр. Ал ... ... ... оны 60-шы ... ... келеді.
Сақтандыру маркетингі – сақтандырушы мен сақтанушы арасында ... ... ... ... ... қарым-қатынастар орнату
арқылы анықталатын әдістер мен түсініктердің жүйесі болып табылады.
Сақтандыру ... – ол ... мен ... ... мен ... ... есептейтін жүйелі байланыс, яғни
сақтандыру маркетингінің нәтижесінде ... ... ... қамтамасыз етуден өзіне пайда түсіруге бағытталған кешен.
Сақтандыру маркетингінің атқаратын функциялары жалпы маркетингтің
функцияларынан шығады, оған ... ... және жеке ... ... ... зерттеу;
сақтандыру өнімдеріне қойылатын талаптарды анықтау;
сақтандыру өнімдерін нарыққа шығару.
Нарықты зерттеу – сақтандырушы компанияға ... ... көп ... ... арналған потенциалды клиенттерді зерттеу.
Сақтандыру нарығын зерттеу кезінде оның ... ... ... оған ... ... оның сақтандыру қажеттіліктері;
- географиялық және әлеуметтік-экономикалық бөлімдері;
- тұтынушылардың төлеу қабілеттілігі;
- жарнамалау арқылы тұтынушылардың ... ... ... қызығушылығын
арттыру;
- компанияға клиенттерді тарту;
- сақтандыру нарығындағы бәсекелестер және бәсекелестердің іс-әрекеті;
- сақтандырушылардың әр түрлі ... ... ... ... ... ... потенциалды сақтанырушылардың әр түрлі топтарының сақтану жағдайының
орташа бағасын бағалау;
- сақтану ... ... ... ... ... ... – ол ... әр
түрлі сипатына (географиялық жағдайы, кәсіпорын, қызмет түрлері, жынысы,
жасы, ... ... ... пен ... ... сипаты және
т.б.) байланысты компанияның сақтандыру жағдайларының бағасы мен сақтану
оқиғаларының болып қалу ықтималдығын ... ... ... ... қойылатын талаптарды дайындау – сақтанушылардың
талабын қанағаттандыру деңгейі және олардың сақтандыру өнімін ұйымдастыру
жоспарындағы тұтынушылардың ... ... болу ... ... ... Оған төмендегілер жатады:
- сақтандыру объектілері;
- сақтандыру тәуекелдері;
- сақтандыру өнімінің бағасы;
- шығынды қайтарудан басқа ... ... ... ... ... қызмет көрсету, зардап шеккен мүлікті қалпына келтіру);
- сақтандыру келісім шартқа отырғандағы тұтынушыға қызмет көрсету сапасы.
Сақтандыру өнімдерін нарыққа шығару төмендегідей жүргізіледі:
әлуетті ... ... ... ... оның жақсы жақтары туралы
ақпарат беру;
сақтандыру компаниясының дәрежесін көтеру арқылы сақтандыру ... ... ... ... ... ... қосымша үстем
ақы төлеу, байқаулар жариялау, лоторея ... сату ... ... жасау
арқылы өндіруді арттыру.
Жалпы алғанда төмендегі 1-суреттен маркетингтің сақтандырудағы орнын
көруге болады.
Сурет 1. Маркетингтің сақтандырудағы орны
Маркетинг сақтандыру ... ... баға ... жарнамалау,
сақтандыру қызметтеріне деген нақты және потенциалды ... ... ... ... желісін ұйымдастыру сияқты қызметтерін
атқаратын бір бөлігі болып табылады.
Концептуалды жоспар ... ... ... ... қызығушылық білдіру керек. Концепцияның негізі - ... ... ... ... ... табылады, яғни онымен
байланысы тұрақты болуы керек.
Тұтынушылардың сақтандыру жөніндегі талабы ... ... ... және ... ... оңай ... Осылайша,
сақтандыру маркетингі төмендегі негізгі принциптермен байланысты болады:
- сақтандыру ... ... ... ... ... ... және жан-жақты зерттеу;
- сақтандырушылардың сұранысына жауап беру;
- тұтынушылар сұранысының қалыптасыуына өндірістік жақтан қызығушылық
білдіру;
- ... ... ... ... ... ... сәйкес жоғары
сапалы, санды және әлеуметтік көрсеткіштерге өз жұмыстарын бағыттайды, яғни
келісілген келісім ... ... ... көлемі, сақтандырылатын жердің
үлесі, сақтандыру ... ... ... ... және ... ... ... сақтандырушының ақпаратты құпия
сақтайтындығы ... ... ...... қызметкерлерінің кәсіби
біліктілігін дамыту, әлеуметтік мәселелерді шешу ... ... ... ... төмендегілер жатады:
- компанияның көп пайда түсіруі;
- қосымша қызмет көрсету арқылы сақтандырушыдан көп пайда түсіру;
- сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... отырып, компания қызметін жалғастыру.
Бірінші мақсат – көптеген сақтандырушылар мен сақтандырушы делдалдардың
өзіне көп пайда ... ... ... Бірақ бұл оның жалғыз мақсаты
ғана ... ... ... ... әлеуметтік рөлімен
байланысты қосымша шектеулері болуы мүмкін.
Халық үкімет немесе заң жүзінде сақтандырушылардан ... ... ... ... ... мысалы, жол апатын ұшыраған соң міндетті
сақтандыру жауапкешілігі, өндірісті ... ... ... ... ... ... Ал ... емес түрде тұтынушылар сақтандырушыдан
өз пайдаларын шектеуді, кәсіпкерліктің маңызды бір саласына стратегиялық
қаржыландыру ... ұзақ ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда сақтандырушы пайда түсіріп қана
қоймай, негізгі әлеуметтік жұмысты атқаратын қосымша қызмет болып табылады.
Мұндай жағдайдан ... ... ... сақтандыру жөніндегі келісім
шарттар үкімет тарапынан қатаң қадағалауға ұшырайды. Оған медициналық
сақтандыру ... ... бола ... ... ... ... төмендегілерді қосуға болады.
- сұранысты реттеу;
- сақтандыру компанияларындағы жұмыстар жоспары мен шешімдерді ... ... ... нарық үлесі мен пайдасының көлемін арттыру.
Сақтандыру компаниясындағы басқарудың ... ...... ... қызметті ұсыну, ал заңсыз қызметті ұсынбау керек.
Сақтандыру маркетингі мен ... ... ... ... ... айырмашылық бар. Ол ең ... ... ... байланысты болып келеді, оның ... ... ... ұзақ ... ... ... ... мен сақтанушы
арасындағы келісім ... ... ... ұзақ мерзімдік
байланыс, мысалы, сақтандыру жөніндегі ... ... ... ... 50 жыл және одан жоғары болуы мүмкін. ... көп ... оның ... мен ... ... ... ... тұтынушының сақтандыру компаниясымен байланыста болуы ... ... ... ... ... өтеп ... бас таруы мүмкін,
яғни сақтандыру өнімін ... ... ... ... ... ... ... мен сақтандыру қызметі өте тығыз ... ... ... өтеуді өз мойнына алғанмен сақтандырылған өнімнің
сапасы уақыт өте субъективті жаққа өзгеруі ... ... ... ... дәстүрлі маркетинг оның тәуекелін
қарастырмайды, ал сақтандырудағы ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру бизнесінде мемлекеттік регламентация жақсы дамыған, яғни
сақтандырылған өнім қасиеттеріне қатаң талаптар қойылыды, ... ... ... бағасын өз еркімен төмендете алмайды, өйткені
мемлекеттік органдар ... ... ... ... оны ... ... қадағалап отырады;
- сақтандыру нарығында әлеуметтік-экономикалық тұрақтылық болуы керек;
- сақтандыру өнімдерінде патенттеу жүзеге асырылмағандықтан, ... ... ... ... оңай ... ... көбі сақтандыру қызметін дұрыс ... мен ... ... ... ... ... ... қызметінде нарықты сегменттеу маңызды рөл атқарады [6].
Қызмет көрсету өндірісінің ерекшелігі оларды уақыт бойынша сақтауға
және ... ... ... ... немесе тұтынушы келгенде ғана
қызмет көрсетуге болады. Осы пікір бойынша өндіріс пен ... ... ... өте ... ... және ... бір-бірінен айыруға болмайды.
Өндіріс пен қызмет ... ... ... ... ... және
қашан, қай жерде ұсынылатынына байланысты болады. Компанияда көрсетілетін
қызмет өзгерістерін ... үшін ... ішкі ... ... ... ... ... стандарт әзірлеумен айналысады. Ал маркетинг
бөлімдері, оның ... мен ... ... ... ... көрсету сақтандыруға деген қызығушылықты қанағаттандыру ... ... яғни ... ... сервисі неғұрлым жоғары
болса, оның сақтандырушылық қызметіне сұраныс көп болады. ... ... ... ... ... көп ... ... етеді. Сондықтан
сақтандырушы қоғамның басқарушысы қызмет көрсету деңгейі мен ... әсер ... ... ... ... ... Маркетингтік
сақтандыру қызметінің мақсаты қызмет көрсетудегі экономикалық факторлар мен
сақтандырудағы қызмет ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету ... ... ... ... ... қызметіне сұраныс азайып кетсе, маркетинг қызметінің
басшысы оның алдын алу шараларын қарастыруы ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасын арттыру, тарифтер
құрылымын қарастыру жатады. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... ету,
сақтандыру компаниясындағы ... ... ... ... ... ... сатудағы сақтандыру
компания қызметкерлерінің материалдық жағдайы жатады.
Маркетинг қызметінің міндеттеріне төмендегілер жатады:
- потенциалды сақтандырушыларды зерттеу;
- ... ... ... ... ... ... тұтынушы
мотивтерін анықтау;
- сақтандыру компаниясының нарықты сараптауы;
- өнімді зерттеу (сақтандырудағы қызмет көрсету түрлері);
- сақтандырушының ... ... ... ... жылжыту
формалары мен каналдарын сараптау;
- бәсекелестерді зерттеу;
- жарнамалық қызметті зерттеу;
- ... ... ... сақтандыру қызметтерін өткізудің
ең тиімді әдістерін анықтау;
Сақтанушыларды анықтау. Мұнда тұтынушылардың талғамы, адамдардың мінез-
құлықтары, олардың ... ... ... ... реакциялары
қарастырылады. Сақтандыру компаниясының басшылығы сақтандыруға қызығушылық
білдірген адамдар туралы білуі керек.
Сақтандыру жөніндегі ... ... ... ... ... ... Мұнда ең бастысы сақтанушылардың неге осы сақтандыру
түрін таңдағындығына жауап алуы ... ... ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар дәстүрі
мен ойлау қабілеттері де ... Ол ... ... ... топ ... және сақтандырудың болашақтағы адекваттық
саясатын көруге болады.
Қазіргі кезде шетелдік ... ... ... ... ... және ... нақты сақтандыру өніміне реакциясы
анықталды. Шет елдік тәжірибе бойынша сақтандыру ... ... ... кері ... ... және әр ... әлеуметтік
топтардың сақтандыру жәнеөніндегі мотивтерін анықтау үшін арнайы ... ... ... ... ... дұрыс жүргізілсе,
сақтандыру компаниясының басшылығы сақтандыру нарығында дұрыс жұмыс атқара
алады.
Сақтандыру ... ... ... Негізінде мұндай
тұжырымдама сақтандырудың бір немесе бірнеше ... яғни ол ... әр ... сақтандыру қызметтерін талдауда жүргізіледі. ... ... ... ... жеке ... Нарықта
жүргізілген тұжырымдамаларды қорытындылай келе сақтандыру компанияларының
басшылығы қай ... ... ... ... жүргізуді
қарастырады. Тұжырымдама қорытындысы халықтың ... ... ... байланысты болып келеді. Бұл сұрақтарға немқұрайлы қарау
сақтандырушыны нарықсыз ... ... ... ол өз ... жағдайының құлдырауына әкеліп соқтырады.
Сақтандыру өнімінің зерттеулері. Берілген зерттеулер егер бір жағынан
сақтандыру ... ... ... ... болса, екінші жағынан- қалай тұтынушыларға жаңа өнімді ұсынуы
мен кімге жарнамалауын ... ... ... ... ұстануды талап етеді: барлық жағдайда келісім- ... ... ... ... және оның ... пайдаланылуын. Берілген
жағдайлардың дара талдауларының ... және ... ... ... енгізуі талапқа сай болуы қажет. Сонымен қатар
сақтандырушылар және ... ... ... ... ... ... функцияларын және ерекше сақтандырушы делдалдық қызметтерін
қарастыруы да қажет [7].
Бәсекелестік зерттеулер. Олардың түрлері мен деңгейлері. Бұл жерде ең
бастысы – ... ... ... ... ... нақты
бәсекелестер орнату, яғни әлсіз және күшті жақтарын ... ... ... ... алуан түрлі аспектісі туралы мәліметтер
жиналады. Олар: қаржы деңгейі, нақты нарықтағы сақтандыру ... ... ... ... ... бәсекелестер сараптаудың бірінші кезеңіне - әр
түрлі факторларға негізделе отырып, бәсекелестерге қарсы ... ... ... ... ... болып келеді:
- бәсекелестер саны мен сыйымдылығы;
- сақтандыру қызметіне сұраныс көлемінің өзгеруі және жүйелік-құндылық
динамикасы;
- сақтандыру нарығына кіру ... ... ... жағдайы;
- сақтандырушы мен ... ... ... ... ... бәсекелестерге деген нақты ерекше себептердің
болуы.
Сақтандыру компанияларының бәсекелестерінің саны мен ... ... ... ... ... жағдайларда
бәсекелестік деңгей ұлғаяды: егер сақтандыру нарығында бірдей жағдайлардағы
көптеген компаниялар сынға түсетін болса, ал осы ... ... ... жиналған құжаттар қажет етіледі. ... сол ... ... ... ... ... жасалынады.
Екінші кезеңде ерекше сақтандырушы компания бәсекелестері дараланады
және сақтандыру ... ... ... Осы бәсекелестік
категориядағы компанияларды жеке формадағы кестеге сәйкес ... ... және ... емес ...... ажырата білген
жөн. Бағалық бәсекелестік негізінде тарифтік стафка жасалады. Тарифтік
бағаның ... ... ... ... ... ... ... жылдары индустриалдық дамыған мемлекеттерде сақтандыру
компаниялары ірі ... ... ... ірі ... арасында
бәсеке жүйелі түрде жүргізіліп тұрады. Бұл негізінде ауыртпалық ретінде
қарастырылады. Бағалық бәсекеде негізінде сақтандырушы – ... ... ... ... шығады, бірақ қарсы келуге ... ... емес ... ... ... ... сервистік қызмет
көрсетеді. Оған: сақтандыру ... ... алу, ... алу, ақысыз түрде заңдық кеңестер алу жатады.
Бағалы емес ... ... ... жарнама болып табылады. Қазіргі
кезде жарнаманың алатын орны ерекше. ... ... ... ... ... жарнама арқылы сақтандырушыларының
алдында күннен-күнге өсіп келеді. Тұтынушыларға жарнамалай отырып, ... ... ... өз ... ... деген сенімін білдіреді.
Тұтынушылардан сақтандыру компаниясының имиджі және көрсетілетін қызмет
сапасы мен ... ... ... ... ... ... ... қатысады.
Бағасыз бәсекелестіктің заңсыз әдістеріне ноу-хауды ұрлау, сақтандыру
ісі бойынша құпияларды білетін мамандарды тарту жатады.
Кез-келген сақтандыру ... ... ... ... ... ... топтық және жеке тексерулерден
өтеді.
Бұл тексеру сақтандыру ... ... яғни әр бір ... ... ... полисін ала алады. Осыған байланысты
сақтандырушының бәсекелестігі оның ... ... ... берілген
нарықта сақтандыру өніміне қол жеткізе алады. Сақатндырушының ... ... үшін оның ... және ұйымдастырушылық
параметрлерін анықтап алады [8].
Экономикалық параметрлерге ... ... ... ... ... комиссиондық үстемақылары, сақтандыру қызметінің
салықтық төлемдері жатады.
Ұйымдастырушылық параметрлеріне келісілген келісім шарт ... ... ... жүйесі жатады. Жалпы алғанда
сақтандырушының ... және ... ... барлық потенциалды тұтынушылардың сұранысынның есебіне
байланысты болуы керек.
Осыған байланысты, ... ... ... ... ... ... зерттеу – сақтандыру компаниясының компасы ... ... ... ... ... ... ... сұранысын
қанағаттандырумен байланысты болады, ал оны тек нарықты зерттеуден кейін
түсінуге болады. ... ... ... жүргізу үшін ең алдымен
керекті сұрақтарды дайындап алу керек.
2 .«АЛТЫН ПОЛИС ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру компаниясы» АҚ-ның жалпы сипаттамасы
«Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ – ... ... 20 ... лицензиясы бар, қарқынды дамып келе ... 1997 жылы 22 ... ... ... ... ... ... Компания Қазақстан Республикасының территориясында заңды
және жеке тұлғалардың ... ... ... ... жүзеге асырады.
Республиканың барлық облыстарының аудандарында компанияның кең дамыған
филиалдары мен ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру облысында мол тәжірибесі бар
мамандар.
«Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ның сақтандыру ... ... ... мен ... бағалау және сараптау жүйесінің жетілгендігі;
– сақтандыру қызметтірі қоржынының теңестірілгендігі;
– басқарудың қазіргі заман талаптарына сәйкестігі;
– жүргізілетін сақтандыру келісімдерінің сенімділігі және ... ... ... ... бұлжытпай орындауы;
– жаңа ақпараттық технологияларды қарқынды енгізуі;
– іскерлік ... мен ... ... ... ... мен ... әрі ... әріптес беделіне
сәйкестігі.
Жалпы алғанда заңнамаға сәйкес республикадағы сақтандыру индустриясы
екі салаға бөлінеді:
– өмірді ... ... ... сақтандыру және аннуитеттік
сақтандыру);
– жалпы ... ... ... ... ... ... ... медициналық және кездейсоқ
жағдайлардан сақтандыру).
Жалпы сақтандыру саласында ... ... ... ... сақтандыруға
және жинақтаушылық сақтандыру нышанында жұмыс ... ... ... ... ... ... ... етуші компаниялар кездейсоқ жағдайлардан
сақтандыру және медициналық сақтандыру ... ... ... ... ... Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы жүзеге асыратын
сақтандыру қызметтеріне келетін ... ... ... ... ... сақтандыру класстары бойынша:
– көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру;
... ... ... азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру;
– жеке ... ... ... ... ... мен ... ... азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру;
– туроператор мен турагенттердің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру;
– қызметтері үшінші тұлғаға зиян келтіру ... ... ... ... ... ... ... өз жұмысын орындауы барысында өмірі мен денсаулығына зиян
тигізгені үшін жұмыс ... ... ... ... ... класстары:
– кездейсоқ жағдайлар мен аурулардан сақтандыру;
– медициналық сақтандыру;
– автокөліктерді сақтандыру;
– темір жол көлігін сақтандыру;
– әуе көлігін сақтандыру;
– жүктерді сақтандыру;
– мүлікті ... ... ... ... автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін сақтандыру;
– темір жол көлігі иелерінің ... ... әуе ... ... ... ... сақтандыру;
– келісім бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
– зиян тигізгені үшін ... ... ... ... нарығында қызмет еткен уақыттан бері компания ... ... ... ... ... ... жоғары білікті,
тәжірибелері мол, қаржы тәуекелдерін, маркетинг, ... және ... ... салаларында басқара білетін мамандардан команда құрған. Батыстық
мамандармен қалыптасқан іскерлік байланыстардың арқасында компания ... ... ... ... қағидалары мен
технологияларын ... ... ... Компанияның қаржылық
тұрақтылығы, ... ... ... ... ... ... оның өз ... алған міндеттемелерін толық атқаруына
кепілдік береді. «Алтын ... ... ... АҚ-ы өз
жауапкершіліктерін толық ... ... ... ... екі ... ... жуық ... болса, оның бір миллионы
«Алтын Полис сақтандыру ... ... ... Сондай ақ
компания 2005-2006 жылдар аралығында автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру қызметіне ... 1,5 млрд ... ... ... бұл соманы ірі кездейсоқ жағдай зиянымен салыстыруға болады.
Міндетті сақтандыру әлеуметтік ... ... ең ... ... шекпеуі керек.
Сонымен қатар компания 2006-жылы «Тиімді ... ... ... ... ... ... иемденген. Бұл марапат өнеркәсіп,
қызмет, сауда, ... және ... ... ... дамып отырған, сәтті
компания имиджі бар әлемдік компанияларға беріледі. Жеңімпаз-компанияларды
INSAM – басқару және ... ... ... ... ... ... қаласында орналасқан қаржы министрлігінде тіркелген коммерциялық
емес ұйым болып табылады.
Компанияның даму қарқыны өте жоғары ... егер ... ... ... 36 миллион теңгені құраса, 2004-жылы – 500 млн, 2005-жылы –
2 млрд 300 млн, ал ... ... ... ... 2,5 млрд ... ... Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ының ұйымдық құрылымы
берілген. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы жаңадан жұмысын бастаған
кезде ... 16 адам және 2 ... ... ... ... уақытта республика
бойынша штаттық жұмыскерлердің өзі 500-ден ... және 7,5 мың ... ... істейді.
Алдағы уақытта компанияның мақсаты өз қызметін ары ... ... үшін ... ... ең ... ... ... болып
табылады. Алдағы компанияның жоспарында басқа сақтандыру компаниясымен
бірігу, яғни ірілендіру және өз ... ... ... ... ... ... АҚ-ның негізгі экономикалық
көрсеткіштерін талдау
Сақтандыру ұйымының экономикасы басқа кез келген кәсіпкерлік құрылым
сияқты ... ... ... ... және оны ... ... шығындарды ақшалай өлшеуге негізделеді. Табыстар мен шығындарды
өлшеу арқылы сақтандыру ұйымы жұмысының тиімділігін ... ... мен ... ... ... ... сақтанушылар
алдындағы міндеттерін өтей алуының кепілдігіне негіз болатын ... ... ... ... ... рұқсат етілген сақтандыру қызметін
жүзеге асыру нәтижесінде түскен ақшалай түсімдер.
Сақтандыру ұйымдарының негізгі қызметі ... ... ... қызметтерін көрсету. Сақтандыру операцияларынан түсетін табыс –
сақтандырушының ... ... ... Ол ... ... ... ... сақтандыру келісімі бойынша сақтандыру премияларынан құралады.
Сақтандыру компаниясына сақтандыру жарналарының түсуі сақтандыру қоржынының
құрамы мен құрылымына, баға ... ... ... және ... ... байланысты. Бұл факторлардың ықпалы өзара байланысты.
Сонымен қатар сақтандыру ... ... ... тәуелсіз нарық
конъюнктурасы, инфляция қарқыны, заңдық және нормативтік база, салық
жүйесі, ... ... ... ... пайыз
динамикасы, мемлекеттік әлеуметтік қорғаудың даму деңгейі сияқты сыртқы
орта элементтеріне тәуелді.
Төмендегі ... ... ... ... құрылу көздері
берілген.
Сақтандыру ұйымының қаржылық қызметін талдауда мынадай көрсеткіштерді
бөлуе болады:
1) абсолютті көрсеткіштер:
– жасалған келісімдердің ... Бұл ... ... ... ... ... қызметіне сұранысты және сақтандыру ұйымының
сақтандыру нарығындағы орнын ... үшін ... ... ... ... сомасы. Бір келісімнің
орташа сақтандыру сомасы және жиынтық мөлшері қарастырылады. Бұл
көрсеткіш ... ... ... ... ... сақтандыру өтемдерін төлеу. Көрсеткіш орындалған ... және ... ... ... ... ... ... талдау кезінде төлемдердің нақты мөлшері мен жоспарлық
мөлшері ... ... ... сақтандыру төлемдері. Сақтандыру ұйымының сақтандыру
қызметін жүзеге асыру үшін ағымдағы ... ... ... Бұл ... ... ... ... бойынша және
жекелеген сақтандыру түрлері бойынша анықталады.
– табыстар мен ... ... Олар ... қарастырылады, құрамы,
құрылымы, өсу немесе төмендеу факторлары талданады.
– сақтандыру резервтерінің ... ... ... ... ... бұл ... ... ұйымының төлем
қабілеттілігін бағалауда қолданылады.
2) қатысты көрсеткіштер:
– рентабелділік. ... ... ... және ... ... рентабелділігі есептеледі.
– сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша төлем ... ... ... ... мен ... ... ... салыстырылады. Ол
нақты төлемдердің жиналған сақтандыру премияларына қатынасы арқылы
есептеледі.
– шығындар деңгейі. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... төлемдері мен
шығындарының жиналған сақтандыру жарналарына ... ... ... ... құрылымы. Сақтандыру қызметі пайдасы мен ... ... ... ... ... ... анықталады.
Әлемдік тәжірибеде сақтандыру компанияларының қаржылық-шаруашылық
қызметін талдауда сақтандыру компанияларын рейтингтік бағалау ... ... ... ... ... ... оның өз
міндеттемелерін уақытында және қарастырылған ... өтей ... ... ... ... бар. Егер компания ең төменгі шекке жетсе,
онда ... ... ... ... ... мүмкін.
Сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығы 4-суретте берілген.
Бұл жерде әсіресе ... орта ... өте ... ... ... ... ... сондықтан оған бейімделуге дайын болуы керек. Ал
ішкі факторларды компания ... орта ... ... ... ұтымды
ұйымдастырса қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізеді.
2007-жылдың 1-қаңтарындағы статистикалық ... ... ... ... ... бар 40 ... (қайта
сақтандыру) ұйымдары бар ... ... ... ... ... ьар 5 ұйым, мүлікті міндетті сақтандыру бойынша 30 ұйым жұмыс
істейді. ... ... ... ... 12 сақтандыру брокері және 33
актуарий атқарады. Өткен жылы ... ... ... ... млрд ... ... Меншікті капитал жиынтығы 2005-жылмен
салыстырғанда 77 % өсіп 80,2 млрд ... ... Ал ... ... 67,6 млрд ... ... 1-кестеде «Алтын Полис сақтандыру компаниясына» сақтандыру
премияларының ... ... 1. ... ж.ж. ... ... ... компаниясы» АҚ
сақтандыру премияларының түсуі
| ... |2004- жыл ... |
| | | |% | |
| |млн |% |млн |% | |млн |% |
| ... | ... | | ... | ... соның |1480,0 |100,0 |2271,3 |100,0 |53,5 |2887,2 |100,0 |
|ішінде | | | | | | | ... ... |8,7 |120,8 |5,3 |-7,1 |284,6 |9,9 ... жеке |149,1 |10,1 |191,0 |8,4 |28,3 |277,4 |9,6 ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... |1201,6 |81,2 |1960,6 |86,3 |63,2 |2325,2 |80,5 ...... ... ... ... ... |
Кестедегі ... ... ... ... ... ... ... үлесі 2003-жылмен салыстырғанда төмендеген,
бірақ 2004-жылы бұл ... ... Ал ... жеке ... ... үлесі жылдан-жылға төмендеп келеді бұл бірінші кезекте
нарықта бәсекенің күшеюімен ... ... ... ... ... сақтандыру премияларының көлемі жылдан-жылға өсіп
келеді. Ол осы бағыттағы дұрыс жүргізілген саясатына байланысты.
2-кестеде ... ... ... ... ... табыстары мен
шығындары туралы есеп берілген.
Кесте 2. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» ... ... ... мен ... ... есебі
|Атауы |2004-жыл ... |
| ... ... |үлесі, |барлығы |Алтын |үлесі, % |
| ... ... |% ... |Полис | |
| |млн ... | | |млн ... | ... ... |8195356 |110686 |1,35 ... |225728 |1,66 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |7272476 |90262 |1,24 ... |199720 |1,7 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |871763 |17224 |1,98 |1641281 |24506 |1,49 ... да ... | | | | | | ... ... |51207 |3200 |6,25 |253916 |1502 |0,59 ... |5983941 |78260 |1,31 ... |183192 |1,81 ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... таза ... | | | | | | |
| |2211415 |32426 |1,47 |3493323 |42536 |1,22 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... |1937397 |28029 |1,45 |2950461 |36847 |1,25 ... – Компанияның есептік мәліметтері негізінде жасалған. ... ... ... ... компанияның табыстары
2004-жылмен салыстырғанда 2005-жылы өскен, сонымен қатар нарықтағы үлесі де
жоғарылаған. Бұл ... ... ... ... ... болып
отырғанын көрсетеді. Сәйкесінше компанияның шығындары да өсіп отыр. Сөйтсе
де компанияның таза табысы өткен жылмен ... ... ... ... өте жоғары деңгейде: егер 2003-жылы оның айналымы жылына 36
миллион теңгені құраса, 2004-жылы – 500 млн, ... – 2 млрд 300 млн, ... ... жарты жылдығында 2,5 млрд теңгені құраған.
Сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығы экономикалық негізделген
сақтандыру тарифтерімен, сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... сенімділігінің
басты көрсеткіші төлем қабілеттілік болып табылады [10].
Төлем қабілеттілік ... ... ... активтерінің
қаншалықты бос екенін, яғни кредиторлармен есеп айырысуда бос активтері
қаншалықты қолданыла ... ... ... ... ... ... активтер қайта сақтандырушының үлесін есептемегендегі барлық
активтердің сомасы;
міндеттемелер қайта сақтандырушының ... ... ... сомасы.
Төлем қабілеттілікті білдіретін тағы бір көрсеткіш – сенімділік
коэффициенті, ол ... ... ... ... ... ... ... төлем қабілеттілік көрсеткіші – қаржылық потенциал коэффициенті,
ол меншікті капитал мен ... ... ... нетто-премияға
қатынасы арқылы есептеледі.
Кқп=(МК+СР)/Пн=(242204,0+272574,0)/645700,0=0,79.
Қаржылық талдау барысында есептейтін келесі көрсеткішіміз – өтімділік.
Тәуекел коэффициенті (Кт) – өтімді активтер және қорғалған ... ... ... ... қатынасы арқылы есептеледі.
Кт=(Аө+Кқ)/М, мұндағы Аө – өтімді активтер, Кқ – ... ... ... ... есептегеннен кейін сақтандыру операциялары мен сақтандырушы
қызметінің тиімділігін есептейміз.
Зиянсыздық коэффициенті (Кз) – зиян ... ... ... ... сақтандыру премияларына қатынасы арқылы есептеледі. Бұл коэффициент
тарифтік мөлшерлеменің ... ... ... ... ... көрсетеді.
Кз=Зф/ (СП+КС), мұндағы Зф – зиян фактісі, СП – сақтандыру премиялары,
КС – түскен комиссия.
Кз=68516,0/(645700,0+24506,0) =0,10.
Жүктеме ... ... істі ... байланысты нақты шығындар
сомасының нетто-премия мен түскен комиссияға қатынасы арқылы есептеледі.
Кжш=НШ/(СП+КС), мұндағы НШ – нақты шығындар.
Кжш=213081,0/(645700,0+24506,0) =0,31. бұл ... ... ... іс ... ... үлесін көрсетеді.
Кесте 3. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ның қаржылық талдау
нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |3,42 ... коэффициенті |1,12 ... ... ... |0,79 ... ... |0,10 ... шығындар коэффициенті |0,31 ... ... |5,9 ... ... ... ... нәтижесінде коэффициенттердіің мәнін
нормативтермен салыстыра отырып, кейбір коэффициенттердің мәні ... ... ... де, ... ... сақтандыру компаниясы» АҚ-ы
сақтандыру нарығындағы қаржылық жағдайы тұрақты сақтандыру компанияларының
бірі болып ... ... ... ... ... ... ... компаниясы» АҚ-ның нарықтық ортасын талдау
Республикадағы жалпы сақтандыру ... ... шолу ... ... ... ... кейін тікелей компанияның ішкі
және сыртқы ... ... Ішкі ... ... ... ... кеңірек тоқталсақ. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы
жүзеге асыратын сақтандыру қызметтеріне келетін ... ... ... ... ... ... ... азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру;
... ... ... ... сақтандыру;
– жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
– аудиторлар мен ... ... ... сақтандыру;
– туроператор мен турагенттердің ... ... ... үшінші тұлғаға зиян келтіру қауіпімен ... ... ... жауапкершілігін сақтандыру;
– жұмыскердің өз жұмысын орындауы барысында өмірі мен денсаулығына зиян
тигізгені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық ... ... ... ... ... мен ... ... медициналық сақтандыру;
– автокөліктерді сақтандыру;
– темір жол көлігін ... әуе ... ... ... ... ... сақтандыру;
– кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
– автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін сақтандыру;
– темір жол ... ... ... ... әуе ... ... ... жауапкершілігін сақтандыру;
– келісім бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
– зиян тигізгені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру.
Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
бекітілген жауапкершілігіне байланысты сақтанушы тұлғаның мүліктік
қызығушылығы ... ... ... ... ... ... сақтандыру әрбір көлік бірлігі бойынша жүргізіледі. Көлік
құралын жүргізушіде көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін ... ... ... ... ... полисі болуы керек. 6-кестеде
көлік типтеріне байланысты жылдық сақтандыру ... ... Бір ... ... ... сақтандырушы жауапкершілігінің
шекті көлемі айлық есептік көрсеткішпен (АЕК) ... ... ... келтірілген зиян 300-ден 600-ге дейін АЕК құрайды. Жеке
нотариустардың азаматтық-құқықтық ... ... ... жеке ... нотариалдық іс-әрекеті нәтижесінде үшінші
тұлғаларға тигізген ... ... ... ... ... ... жеке ... міндетті сақтандырудың мақсаты үшін
тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау.
Кесте 4. ... ... ... ... ... премиясының
мөлшері
|№ |Көлік құралының типі ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... ... ... |
|1 |Жеңіл автокөліктер: | | |
| |1200 см3 ... |1,5 |3,0 |
| ... 1600 см3 ... |2,0 |4,0 |
| ... 2000 см3 дейін |3,0 |5,0 |
| ... 2500 см3 ... |5,0 |7,0 |
| ... 3500 см3 дейін |7,0 |9,0 |
| ... ... |8,0 |10,0 |
|2 ... мен ... | | |
| |16 ... ... |5,0 |6,0 |
| |16 ... жоғары |6,0 |7,0 |
|3 |Жүк ... | | |
| |Жүк ... 2 ... ... |6,0 |7,0 |
| |Жүк ... 2 ... ... |9,0 |
|4 ... трамвайлар | |7,0 |
|5 ... |1,0 |1,0 |
|6 ... |1,5 |2,0 ... ... заңнамасында бекітілген тәртіпте қызметтерін
жүзеге асыратын жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершіліктері
міндетті түрде сақтандырылуы ... Жеке ... ... сақтандыру келісімі бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның
шарттарымен анықталады және ... ... ... ... ... үшін 1000, ал ... үшін 500 АЕК-тен кем болмауы
керек. Сақтандыру премиясының мөлшері екі жақтың келісімімен ... ... ... 4,5 пайызынан жоғары болмауы керек.
Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті ... ... ... ... ... ... ... мүліктік зиянның орнын толтыру жауапкершілігімен
байланысты аудитордың немесе ... ... ... ... ... бұл ... мақсаты аудиттелетін субъектілердің мүліктік
мүддесін ... ... ... ... екі ... ... қатар туроператор, турагенттердің туристік қызмет көрсетудегі
жауапкершіліктері міндетті түрде сақтандырылуы керек. ... ... ... үшін ... АЕК ... ал турагент үшін 2000-
нан 5000 АЕК ... ... ... Сақтандыру премиясының мөлшері туроператор
үшін сақтандыру сомасының 1-2 пайызын, ал турагент үшін 1,5-2 ... ... ... ... болсақ, «Алтын Полис
сақтандыру компаниясы» АҚ ... ... ... бойынша нарықтың 55
пайыздық үлесін алады екен. Компания клиенттерге ыңғайлы болуы үшін ... ... ... ... келетін авариялық комиссарлар штатын көбейткен.
Бірақ сақтандырудың бұл түрі ... ... ... ... компанияның
бұл қызметтен алатын пайдасы төмен. Өткен 2006 жылы ... ... ... 1 млрд теңге жинап оның 800 млн сақтандыру төлемдерін
төлеген [11].
3.«АЛТЫН ПОЛИС ... ... ... МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН
ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
3.1 «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ғы маркетингтік қызметті
ұйымдастыру
Қазіргі кездегі сақтандыру маркетингі компанияның барлық бөлімшелеріне
қатысты әр ... ... ... ... сақтандырушының нарықтағы
қызметінің дәл ортасында орналасқан. Сақтандыру маркетингінің функциялары
төмендегі суретте берілген.
Сурет 5.– Сақтандыру маркетингінің ... ... және оның ... ... байланысты
сақтандыру компанияларындағы маркетинг бөлімшелерінің құрылымы ... ... ... ... етіп ... ... Полис сақтандыру
компаниясы» АҚ-да маркетинг бөлімін ұйымдастыру құрылымын келесідей жүзеге
асыруға болады .
Сурет 6. Сақтандыру ... ... ... құрылымы.
Осы суретте көрсетілгендей маркетинг ... ... жету ... ... ... элементтері өзара қарым-қатынаста
ұйымдастыруы керек. Егер толық ... ... ... маркетингтік
акциялардың 90 %-ы сәтті өтсе, ал түсініспеушілік болса, онда 50 %-ы ғана
сәтті өтеді.
Маркетингтің ұйымдастыру қызметі – ... ... ... жүктелген
міндеттер мен қызметтерді орындайтын бөлімдер мен бөлімшелердің ... ... әр ... ... бар, ... таңдауға
кәсіпорын мақсаттары, ресурстары болуы, басқарудың қалыптасқан ... ... ... және ... ... ерекшеліктері
сияқты факторлар әсер етеді. Маркетингтік ... ... ... ... ... құрылады.
Функционалдық ұйым. Тауарлары мен нарық мөлшері аз кәсіпорындарда
қолданылады. Бұл қағида еңбектің ... ... ... ... 7. Маркетингті басқарудың функционалдық құрылымы.
Басқарылатын процестердің мамандануы, кадрлар құзіретінің нақты түрде
анықталуы, тауар ... аз ... ... ... ұйымдастырудың осы формасының тиімділігін анықтайды .
Ұйымның мұндай формасы ... ... орта және ... ... ... қағидасы маркетингтік ұйымдастырудың барлық басқа
формалары үшін негіз болып табылады.
Функционалдық ұйымдастырудың мынадай артықшылықтары ... ... ... ... ... ... мен ... шешім қабылдау
тиімділігін жоғарылатады.
– Қызметкерлердің кәсіби ... ... әсер ... ... функцияларында қайталану болмайды.
Кәсiпорындағы маркетингтi функционалдық ұйымдастырудың кемшiлiктерi:
– басқару шешiмдерiн үйлестіруде кездесетін қиыншылықтар;
– тауарлар ... ... мән ... жаңа ... ... ... ... жалпы мүддесiмен салыстырғандағы эгоизм мен жеке
мүдделердiң болуы.
Маркетингтi тауарлық ... ... ... бұл түрiн
қолдану өндiрiс пен өткiзудiң арнайы шарттарын ... ... ... мен ... ... үлкен кәсiпорындар үшiн тиiмдi. Тауарлық
ұйымдастыруда маркетинг бөлiмi ... ... ... ... ... ... жөнiндегi менеджер тауардың әр түрi бойынша барлық маркетинг кешенiн
үйлестiрiп, ... ... өз ... ... ... ... ... артықшылықтары:
– тауар бойынша маркетинг кешенiн оңтайландыру мүмкiндiгi;
– тауар бойынша туындаған ... ... ... шұғыл әсер
етуі;
– сыртқы орта жағдайына жақсы бейiмделуі;
Маркетингтің тауарлық ұйымдастыруының кемшіліктері:
– міндетті іс-қимыл құрылымымен салыстырғанда едәуір ... ... ... ... бола ... ... міндетті қызмет аясын
ескермейдi;
– тауарлық топ қызметкерлерiнiң әрі тiкелей басшыларына да, ... ... ... да екі ... ... туындаған
мәселелердi жедел шешудi қиындатады.
Сурет 8. Маркетингтік қызметті ұйымдастырудың тауарлық үлгісі
Маркетинг қызметiн ұйымдастырудың нарықтық үлгiсi әр ... ... ... ... емес, ал
тауарлар арнайы қызметтi талап ету жағдайында қолданылады. Бұл ... ... ... типi ... ... ... ұйымдастырылады. Нарық сала ретiнде және
бiртектi ... ... ... де ... ... қызметiн
ұйымдастырудың нарықтық үлгiсi маркетинг қызметiнiң ... ... ... Нарықпен жұмыс жасайтын менеджер өткiзу мен ... да ... ... ... және ... ... дайындауға жауап
бередi. Оның негiзгi артықшылығы – ... ... ... ... ерекшелiктерiне байланысты құрылады.
Маркетингтi географиялық принцип бойынша ұйымдастыру. Iрi компаниялар
кеңейтiлген нарыққа өнiм ... ... ... ... ... ... қызметi географиялық принцип бойынша ұйымдастырылады.
Мұндай құрылымдарды тауарға әр түрлі талап қоятын аймақтарда үлкен ... бар ... ... Оны ... ... басты және оған
бағынатын аймақтық басқармалар құру арқылы ұйымдастыруға болады.
Маркетингтi ұйымдастырудың бұл түрi бiр ... ... ... бiр аймақтағы тұтынушылар қажеттiлiгінен ерекшеленген
жағдайда тиiмдi болып саналады. Сонымен қатар ол аймақтық ... ... ... ... ... және ... ... аз шығынмен
қанағаттандыруға мүмкiндiк ... ... ... ...... аз ... мен өз тұтынушыларымен жақсы
байланыста болу. Ал ... ... ... мен ... ... ... аралас түрі. Көптеген кәсiпорындар өзiнiң
маркетинг бөлiмiн аралас ... ... Бұл ... ... ... ... және ... жоғарыда қарастырылған маркетинг қызметiн құру қағидалары негiз
болады.
Маркетингтi матрицалық ... Кем ... екi ... ... ... мысалы ретiнде маркетингтiк бағдарламаны
және функционалды ұйымды немесе ... мен өнiм ... ... ... ... әрбiр бөлiгi екi бөлiктен тұрады .
Сурет 9. Маркетингтi басқарудың материалдық құрылымы
Маркетингтi матрицалық ... ... ... ... есебiнен қызметтiң өте жақсы үйлестірілуі.
Ал кемшiлiктерiне орындаушы жауапкершiлiгiнiң төмендеуі, құзыретке
байланысты ... ... ... қажет маркетингтi ұйымдастыру формаларын дұрыс таңдау оның
тиiмдi жұмыс iстеуiнiң алғышарты болып табылады.
Кәсiпорын қызметiн тиiмдi ... үшiн ... ... ... ... Алдымен оны жоғары білiктi және құзырлы маркетинг ... ... Олар ... ... тіл ... болашақтағы жағдайды
болжай бiлетiн, дұрыс шешiм қабылдай алатын мамандар болуы қажет.
Маркетинг мәселелерi тек ғана экономиканы емес, сондай-ақ ... ... ... да ... ... да ... ... маман
мәдениеттi, адамгершілігі мол және тиянақты болуы қажет.
Қазiргi кезде көптеген қазақстандық өнеркәсiптiк ... және ... ... ... ... белгi бойынша құрылған маркетинг бөлiмдерi бар.
Маркетинг саласындағы iрi ... бiрi П. ... ... ... ... соңына емес, басына қою керек, маркетинг бизнестiң әр
кезеңiне бірігіп, кірігуі қажет» деп ... жаңа ... ... ... ... ... дейiнгi
барлық маркетинг кешенiнiң функцияларын орындайтын ... ... құру ... Бұл ... ... ... ... ары қарай қарыштап дамуына жағдай жасауы қажет.
Маркетингтік мүмкіндіктерді, нысаналы рынокты ... ... ... ... ... көшуге болады. ... ... ... ... ... туғызатын барлық
факторлардан құралады. ... ... ... өнімдік стратегия.
Өнімдік стратегияны жасау кезінде алдымен кәсіпорынның ... ... ... ... ... түрі ... содан кейін ұсынылатын
қызметтердің құрылымын өзгерту және жаңа өнім енгізу сұрақтары шешіледі.
3.2. Сақтандырудағы маркетинг инструменттерін қолдануды жетілдіру
Сақтандыру ... ... ... ететін қазіргі аса тиімді
тәсілдердің бірі сақтандырушылар қызметінде маркетинг әдістерін қолдану
болып ... оның ... өте ... ... ол ... жаңа ... ... маркетингінің тұтынушыға бағытталған қызмет ретіндегі
мақсаты – ... ... ... ... қажеттіліктерін
қанағаттандыру. Қаржылық қызмет ретіндегі сақтандырудың ... ... мен ... ... ... ... қозғалысын
қамтамасыз ету. Осыған байланысты сақтандыру маркетингі ... ... ... ... ... бәсекелес ортаны талдау,
зерттеу нәтижесі негізінде сақтандыру өнімдерін жасау, оны ұсынудың тиімді
жүйесін енгізу, қажет делдалдық ... мен ... ... ... ... ... қарастырады.
«Алтын Полис сақтандыру компаниясы» нарықта сәтті ... ... ... ... үшін ... ... ... әлуетті
тұтынушыларды тарту бағытындағы жұмыстарын ... мән ... ... ... ... басқарудың барлық деңгейлерін: сақтандыру
өнімін жасап оны нарықта өткізуге ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру агенті
болып табылатындықтан оларды ... аса көп ... ... ... ... ... ... оның мүлкін, автокөлігін немесе
жауапкершілігін неліктен сақтандыру керектігін ... ... ... ... ... ... тиімді құралы болып табылады. тек
сақтандыру агенті компанияның маркетингтік және жарнама ... ... ... Сондықтан сақтандыру компаниясының басым бағыттарының бірі
– тиімді агенттік желілерді жұмысқа ... ... ... керек. Сонымен
қатар компанияда агенттерді оқыту және ... ... құру ... ... уақытта сақтандыру компанияларының басым бөлігі ... ... ... ... ... ... бірқатар
факторларға байланысты жеке тұлғаларға бағытталған сақтандыру ... ... ... ... ... ... табыс деңгейінің жоғарылауы;
– құрылыс жұмыстарының қарқынды өсуі;
– ипотекалық және автокөлік несиелеуінің дамуы.
Осы факторларды ескере ... ... ... сақтандыру компаниясы»
халықтың әр түрлі әлуметтік таптарының қажеттіліктерін ескере ... ... ... ... және ... ... ... дамыту
бағдарламасын жасап жүзеге асыруы ... ... ... ... ... ... ... да түсінікті болғанымен
мүлікті сақтандырудың қажеттілігін халыққа түсінікті етіп ... ... ... ... жүргізілуі керек.
Клиентке заңдық тұрғыда сауатты жасалған, міндетті түрде ... ... және ... ... өнімдерімен толықтырылған
(мысалы, автокөлікті сақтандыру автокөлік ... ... ... ... ... ... жағдайлар мен аурулардан
сақтандыру оның жүгін сақтандырумен толықтырылуы мүмкін) өнім ... ... үшін ... өнімі қызығушылық туғысбаса оны сатушының бар
жұмсаған күш-жігері тиімсіз ... ... ... ... үшін ... ... зерттеулер жүргізіліп, әлуетті тұтынушылардың талғам-
талабы, қалауы, ... ... ... ... ... ... және т.б. зерттеледі. Сонымен қатар сақтандыру өнімін дайындауда
сол ... ... мен ... ... білу ... ... жүргізу маңызды.
Қазіргі уақытта жаңа ақпараттық технологияларды қолдану негізінде
сақтандыру компаниясының жұмысын жүзеге ... да оның ... ... бір элемент болып табылады. Соның ішінде ... ... беру ... ... ... бүл ... ... үшін айқын
етуге және клиентпен жұмыс істеу уақытын қысқарту, ... ... ... қол жеткізуге болады. Компания клиенті бұл жағдайда сақтандыру
тарифінің дұрыс есептелгендігіне, ... ... ... сенімді болады, осы арқылы ... ... ... ... ... Сақтандыру полисін жазып беруді автоматтандыру
дистрибьюторларға сақтандыру ... ... ... ... ... полисін басып шығаруға мүмкіндік береді.
Сақтандыру бизнесінде инновациялар әр түрлі болуы мүмкін – ... жаңа өнім ... ... ... жүйесін
іске қосу және т.б. компанияда жаңа ... ... ... ... ... ... ... алуы керек (6-кесте)
Кесте 6. Жаңа жобаны дамытуды негіздеу
|Негізгі ... ... ... |Ол үшін не ... керек ... ... ... не ... ... ... мәнін, оның |
|керек? ... ... ... асыру |
| ... ... ... ... ... |идеяны сақтандыру нарығының даму |
| ... ... |
| ... ... бағалау, идеяның|
| ... ... етіп ... ішкі |
| ... ... ... ... |
|Ол қандай артықшылықтарды қамтамасыз |идеяны жүзеге ... қол ... ... ... ... ( ... |
| ... бәсекеге қабілеттілік) |
|Қандай тәуекелдермен байланысты? |тәуекел көздерін анықтау, тәуекелдің |
| ... ... ... |
| ... туындауына жол бермеу |
| ... ... ... ... ... ... ... |Кезеңдерді, график, жүзеге асыру |
| ... ... ... ... құны ... ... |Шығындарды анықтап, өзін-өзі ақтау |
| ... мен ... ... ... компанияларында маркетингті жетілдіру бағытындағы жұмыстар
бағыты төмендегі маркетинг инструменттерін қарастырады ... ... ... ... АҚ ... жұмысын жүзеге
асыруда суретте көрсетілген қызмет сферасындағы маркетинг кешенінің әрбір
элементін жеке қарастырып, оларға ... ... ету ... ... ... ... бәсеке кұүресінде артықшылықтарға ие болып
тұтынушылардың қалауына ие болады ... ... ... ... жоспарлау
Нарықытық экономикаға көшумен байланысты Қазақстан Республикасындағы
сақтық қызметінің монополиясы ... ... ... едәуір кеңейді,
сақтық қызметтердің кең спектерін ұсынатын мемлекеттік емес ... ... ... ... ... дамытудың негізгі мақсаты – мемлекеттің,
азаматтардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... ... бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ұлттық ... ... ... ... ... ... құру ... қызметі рыногын
сапалы жаңа деңгейге ... ... ... ... және кезең –
кезеңімен іске асыруды талап етеді. Бұл қағида Қазақстан ... ... ... ... ... ... мынадай міндеттерді шешу көзделінген:
әлеуметтік сақтандыру түрі ... ... ... ... нақтылау;
сақтандыруды қолдану аясын кеңейту және міндетті сақтандыру түрлерін
нақтылау;
сақтық рыногының қазіргі заманғы инфрақұрылымын қалыптастыру және оның
қатысушыларын – ... ... ... ұйымы, сақтық брокер, сақтық
агент, сақтанушы, сақтандырылушы, ... ... ... ... ұйым ... аудитор), өзара сақтандыру қоғамы, сақтандырумен
байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңи және ... ... ... үшін ... ... ... ескере отырып, сақтық қадағалауын жүйесін
ұйымдастыру;
сақтық және қайта сақтандыру ұйымдарының қаржылық орнықтылығы мен төлем
қабілеттігі бойынша талаптарды ... ... ... ... ... ... саласында кадрлар даярлау, қайта даярлау және ... ... ... ... сақтандыру индустриясын құру мемлекетке: мемлекеттің
бюджеттің ...... ... көлденең шығыстарды өтеу
бөлігіндегі салмақты ... ... ... қағидаттарында сақтандыру
арқылы (зейнетақы жиналымдарын, еңбек ... ... ... ... болуына байланысты, жұмыссыздыққа байланысты берілетін
жәрдемақыларды, медициналық шығыстарды төлеу) әлеуметтік қамсыздандырудың
(қамтамасыз ... ... ... шешуге; халықтың, жеке
ұйымдардың жинақ ақшасын ұзақ мерзімді негізде ұлттық ... ... ... ... мен операцияларды жүзеге асыратын банктер мен
жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметі сияқты ... ... ... ... бір ... халықтың сақтандыру институтына ... ... ... ... өз кезегінде, заңнамалық базаны, мемлекеттік салық
– бюджет және ақша – кредит саясатын жетілдіруге, сақтық ... ... мен ... байланысты болады.
Қазіргі заманғы сақтық рыногының толыққанды жұмыс істеуі, сонымен қатар
актуарийлер (сақтық міндеттемелерінің экономикалық – математикалық есеп ... ... ... ... енгізуді, уәкілетті аудиторлар мен
басқа да мамандарға қойылатын тиісті талаптарды қажет етеді.
Қазақстанның сақтық рыногы ... ... түр: ... ... негіздемелері бойынша (ұзақ дағдарыс жетілмеген заңнамалық
база) ол дүниежүзілік деңгейден айтарлықтай артта ... ... ... ... бар елдерде сақтық қызметтер көрсетудің ассортименті
500 түрге жетіп отыр, ал Қазақстанды ол не бары 40 ... ... ... сақтандыру және азаматтардың мүлкін сақтандырудың көптеген ... ... бұл ... ... ... ... ... деңгейіне
байланысты.
Дүниежүзілік тәжірибе сақтық ісі бизнестің кең таралған және пайдалы
сферасы екендігін дәлелдеп отыр, ал ... ... ... ... ... ... әртараптандыра отырып, негізгі және ... ... ... бола отырып, нарықтық экономикада тұрақты
жайғасымдарды алып отыр.
Ерекше сақтық қатынастар, ... ... ... ... азаматтар
мен заңды тұлғаларды ... ... ... ... ... ... Республикасының заңымен, сақтандыру мәселелері жөніндегі
Үкімет қаулыларымен және Ұлттық банктің ... ... ... актілерімен реттеліп отырады.
Қазіргі кезде Қазақстанның сақтық рыногы қатысушыларының ассоциациясы
құрылған. Ассоциацияның негізгі міндеттері Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және ... ... деңгейін арттыру болып табылады.
Қазіргі замандағы сақтандыру команияларында маркетингтік стратегиялық
жоспарлау жүйесі қысқа және ұзақ мерзімді ... ... ... – компанияның барлық географиялық аудандарында бірдей оптималды
координацияланған даму ... ... ... ... ... ... мақсаттарын іске асыруда аз шығын шығаруды
қамтамасыз етуі керек.
Сурет 11. Сақтандыру компаниясында маркетингтік ... ... ... ... ... басқармалары
да, әр түрлі деңгейдегі маркетингтік бөлімшелер де айналысады. Маркетингтік
жоспарлаудың үш ... ... ... ... болады:
Жоғарғы, компанияның ұлттық дамуы 5-7 жылға жоспарланады.
Аудандық деңгей 3-5 жылға аудандық желі және болжау жоспарланады.
Жекелеген ... ... ... ... ... дамуы және зерттеу мен болжауы шамамен 1 жылға жоспарланады.
Компанияның маркетингтік іс ... ... құру және ... ... ... ... ... жүргізіледі, бұл әр ... ... ... ... сақтандыру компаниясындағы
маркетингтік жоспарлаудың ұсынылатын жолы жоғарыда суретте көрсетілген ... ... ... ... ... ... және
барлық бағытта компанияның қызметін дамыту. Маркетингтік жоспар ... ... ... үшін ... Маркетингтік жоспарлаумен сақтандыру
компанияларының аймақтық өкілдері мен әр түрлі ... ... ... Жалпы маркетингтік жоспарлаудың үш негізгі деңгейін
қарастыруға болады:
– Жоғарғы деңгей, мұндак ... ... ... 5-7 ... даму ... зерттелуі, болжануы қарастырылады.
– Аймақтық деңгей, 3-5 жыл мерзіміндегі аймақтық желінің даму
жоспары, ... ... ... ... ... 1 ... ... агенствоның желінің даму
жоспары, болжануы, зерттелуі ... ... ... құру және оның ... ... сипатта
жүреді, яғни әр түрлі жоспарлармен өзара байланысты болуы ... ... ... ... ... ... ... мен сақтандыру
өнімін (жаранамалық компаниялар, көрмелер, сақтандырушыларға арналған әр
түрлі ... ... әр ... ... ... тізімі. Осы
жоспарлардың негізінде, сонымен қатар ... ... ... ... ... стратегиялық даму жоспары қалыптасады. ... ... ... нарықтың басымдылықтары және
команияны жабдықтаушылар жатады [13].
Принцип бойынша маркетингтік жоспарлаудың итерактивті сипаты басқарудың
жоғарғы ... ... ... ... ... сәйкес,
компанияда жүргізілген маркетингтік акцияны жоспарлау кезектілігіне
негізделген. Әр бір ... ... ... жоспар бөлшектенеді және ұсақ
аймақтарға бейімделеді. Жоспар оның ... ... ... ... жету ... ... маркетингтік шаралар жүзеге асырылады.
Артынан жоспар бірігіп, оның негізінде ... ... ... ... бұл ... ... ... қамтамасыз ету үшін
қайта қайталанады.
Нарыққа кешенді зерттеу жүргізу нәтижесінде «Алтын Полис сақтандыру
компаниясы» АҚ-ның ішкі және ... ... ... ... оның ... ... тұстарын анықтадық. Ол келесі 7-кестеде берілген.
Кесте 7. «Алтын Полис сақтандыру ... ... ... және ... ... ... тұстары: ... ... ... ... қызмет көрсету |
|мамандандырылған дистрибуция; ... ... ... корпоративтік өнімдер; |маркетингтік қызметтің ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... | ... ... ... ... ... |заңдағы өзгерістер (жағдайдың ... ... ... ... ... ... сақтандырушылардың |
| ... |
| ... ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... барысында компанияның сақтандыру нарығындағы ... ... ... ... ... ... берілген.
Кесте 8. «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ның бөлшек сектордағы
негізгі бәсекелестері
|Компания |Мақсатты ... ... ... |
| ... | | ... ... ... |Жеке тұлғалар |Агенттік желісі |Сатудан ... ... |мен ... дамыған |кейінгі сервис|нарықта |
| ... ... аса ... ... |
| ... ... бар), ... жеке|позицияда |
| | ... ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | | ... жоқ | ... ... |ҚР ... 17 |Маркетинг- |Нарықтағы |
|Полис ... ... бар, 250 |тік ... |
| | ... |стратегиясы |қатысты түрде|
| | ... ... ... |
| | ... ... | |
| | |бар ... | |
| | | ... емес | ... ... ... және |Банкпен белсенді |Бөлшек ... |
| ... ... ... ... |позицияда |
| | |17 ... ... | |
| | |бар ... |
| | | |, ... |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... келе ... ... сақтандыру компаниясы» АҚ-
ының осы жылға маркетингтік бюджетін жасайық.
Кесте 9. «Алтын Полис ... ... ... ... ... бюджеті (мың теңге)
|Маркетингті|Кезеңі |Мақсаты ... ... ... ... шаралар | | | ... ... ... |Жыл ... ... | ... |
|имиджі |ағымында |нығайту | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... және |
| | | | | ... ... ...... клиенттер |50000 |500000 |Директ-мейл, PR,|
| ... ... ... | | ... |
| |2-ағын – ... ... | ... арнайы |
| |1.09-31.12|нарықта лидерлік| | ... |
| | ... қол | | ... |
| | ... сату | | ... және |
| | ... ... | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... іске ... механизмдерін қолдана
отырып жүзеге асыру арқылы «Алтын Полис сақтандыру ... АҚ-ы ... ... ... ... алдында беделге ие ... ... ... ... ... қызметін маркетингтік
қағидалар негізінде ұйымдастыра отырып нарықта ... ... ... ... өзекті болып саналады, себебі маркетинг
саласының қарқынды ... ... ... ... қызметінде оны қолдану ... ... ... ... елдерде сақтандыру маркетингі 70-ші жылдары дами бастады.
Ал Қазақстанда сақтандыру маркетингі енді ... келе ... ... ... ... алатын орны үлкен деп айтуға
болады. Сақтандыру маркетингінің дамуы барысында тәжірибенің ... ... ... ... ... ... жоқ. Батыс
елдеріндегідей сақтандыру өнімдерін дайындауды ұйымдастыру біздің елімізбен
салыстырғанда сәйкес келмейтіндігін ескеріп кеткен дұрыс. ... ... ... ... компанияларының қызметі біздің еліміздегі
сақтандыру компанияларының қызметінен бірнеше он жылдыққа басып ... ... жүз елу ... ... ... ... ... көрсетуге деген сұраныс біздің еліміздегімен ... ... ... ... ... компаниялармен тәжірибе алмасу керек,
олардың сақтандыру компанияларындағы маркетингтік ... ... ... ... қоладау керек. Бірақ, өкінішке орай
біздің елемізде шетелдік компанияның тәжірибесін ... ... ... ... аз деп ... болады. Осыған байланысты Отандық
сақтандыру компаниялары ... ... ... ... ... қолданатын болса, болашақта көптеген
жетістіктерге жетеді.
Зерттеу жұмысымыз бойынша мынадай қорытындыға ... ... ... ... ... мәліметтер бойынша
Республикамыздың қаржы нарығында лицензиясы бар 40 сақтандыру ... ... бар ... ... сақтандыру бойынша берілген
лицензиясы бар 5 ұйым, мүлікті міндетті сақтандыру бойынша 30 ұйым ... ... ... ... қызметін 12 сақтандыру брокері және 33
актуарий атқарады. Өткен жылы сақтандыру ... ... ... млрд ... ... Меншікті капитал жиынтығы ... 77 % өсіп 80,2 млрд ... ... Ал ... ... 67,6 млрд теңге. Сақтандыру премияларының көлемі 120,2
млрд теңге, ол өткен 2005-жылдың сәйкес көрсеткішімен салыстырғанда 79,1 %-
ға ... Оның ... ... ... 36,9% ... 17,8 млрд ... ал ерікті сақтандыру 12,9 млрд, 65,4%-ға өскен.
2) Компанияның даму қарқыны өте жоғары деңгейде: егер ... ... ... 36 ... теңгені құраса, 2004-жылы – 500 млн, 2005-жылы –
2 млрд 300 млн, ал ... ... ... ... 2,5 млрд ... «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ы ... ... ... ... сақтандыру компанияларының бірі болып табылады.
4) Сақтандыру маркетингі – ол ... мен ... ... мен қызығушылықтарын өзара есептейтін жүйелі байланыс болып
табылады, яғни ... ... ... ... ... ... ... ету арқылы өзіне көп пайда
түсіруге бағытталған іс-әрекет кешені.
5) Маркетингтік ... іске ... ... қолдана отырып
жүзеге асыру арқылы «Алтын Полис сақтандыру ... АҚ-ы ... ... нығайтып, тұтынушылар алдында беделге ие болып,
имиджін жоғарылатады. Жалпы ... ... ... ... ... ұйымдастыра отырып нарықта ұтады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Гвозденко А.А. Страхование: ... – М.: ... 2006-464 ... ... К.К., Страховой рынок: Современное состояние и проблемы его
развития// Банки Казахстана 2001., №4
3. Корнилов И.А. Основы страховой ... – М.: ... ... Лер О.Э. ... страховых терминов и понятий/ Под ред. Шейнкмана Б.М.
– Астана: Наурыз, 2003-224 ... ... Г.И. ... ... дела в Республике Казақстан».
Алматы, 2000г.
6. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: учебное ...... 2004-256 ... ... ... Под ред. Ю.Т. Ахвледиани. – М.: ЮНИТИ, 2005-511
с.
8. ... ... Под ред. Т.А. ... – М.: ... ... ... Ермасов С.В. Страхование: Учебное пособие. – М.: ... ... ... С.Р. Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы: Эко, 2005-448 б.
11. М.Кузьмина Добровольная и принудительная роскошь//Рынок страхования.
– № 12, ... ... ... ... Ќазаќстан
Республикасының Заңы.
12. В.Красноруцкий SWOT-анализ – один из самых качественных методов
определения рисков// ... ... – № 11, ... О ... финансового рынка и финансовых организаций// Банки
Казахстана. – №1, 2007.
14. О. ... ... ... ... в ... ...
декабрь 2005
15. 2006-2009 жылдарға арналған Ќазаќстан Республикасында ... ... ... ... Н. ... рынок.// Деловая неделя. 2001. N3
17. Сманов Г. ... и ... ... рынка РК//Поиск. 2005 г.
N12. с 111-113
18. ... и ... ... ... ... ... ... Казахстана 2002, N5.
19. Страховой бизнес в 2002 году// Рынок ценных бумаг Казахстана 2003, N2
20. Страховой рынок ... ... ... и ... ... по 2006 12 ... Аванесова Г. Сервисная деятельность. Учебное пособие. – СПб: Инфра-М,
2005-318б
22. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика : ... ... – М., ... -328 ... ... К и др. ... теория, практика, зарубежный ...... БИС, 2000-384 ... Жуйриков К.К и др. «Срахование: теория и практика, зарубежный опыт».
Алматы, 2000г.
25. Маянлаева Г.И. Теория и ... ... дела (в ... ... ...... ТОО ... LEM», 2005-36с.
26. Моисеев А. Страховой рынок: поиск пути развития// Альпари 2000 N5
-----------------------
Сақтандыру ... ... ... ... ... ... түсетін табыстар
Басқа да табыстар
Сақтандыру премиялары
Сақтандыру резервтерін қайтару сомасы
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша зияндар үлесін қайтару
Комиссиондық және ... ... ... мен ... капиталды орналастыру табыстары
Сақтандыруға байланысты қызмет табыстары
Сақтандыруға байланысты емес қызмет табыстары
Сурет 3. Сақтандыру ұйымдарының табыстары
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету факторлары
Сыртқы – ...... ... қызметін мемлекеттік реттеу
Сақтандыру нарығының жағдайы
Сақтандыру нарығының конъюнктурасы
Сақтандыру инфрақұрылымы нарығының жағдайы
Қор нарығының жағдайы
Тұрғындардың төлем қабілеттілігі
Ұйымның мөлшері және мамандандырылуы
Клиенттік ... ... мен ... ... ... ... саясаты
Қайта сақтандыру саясаты
Инвестициялық саясаты
Шығындарды басқару және т.б.
Сурет 4– Сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету
факторлары
Директорлар ... ... ... департаменті
Төлемдерді бақылау департаменті
Талаптарды реттеу департаменті
Маркетинг департаменті
Қаржы департаменті
Бухгалтерлік есеп және есептеу ... ... ... ... ... өндіру
Статистика департаменті
Маркетингтік зерттеу
2-сурет – «Алтын Полис сақтандыру компаниясы» АҚ-ының ұйымдық құрылымы.
Маркетинг бойынша вице - президент
Маркетингтiк зерттеу
Жарнама және ... ... ... ... сегменттеу
Мінез-құлықтық сегменттеу
Техникалық сегменттеу
СҰРАНЫС
ҰСЫНЫС
Сақтандыру өнімдері және
қосымша қызмет көрсетулер
Сақтандыру өнімін өндіру жүйесі
Сату жүйесін ... ... ... ... ... және ... жоспарлау
Сату жүйесін дамыту саясаты
Құрылымдық жоспарлау, компания бөлімшелерінің өзара іс әрекетінің ... ... ... ... тұрақты түрде ұстау
Корпоративті мәдениет
Сақтандыру өнімдерін сату жүйесі
Екі орталықта жоспарлау
Сақтандыру өнімін өткізуге көмек
Қызметкерлерді оқыту және қолдау
өткізуді ынталандыру жүйесін ... ... ... өнімдерін жасау және басқару бөлімшелері
Нарық қажеттілігіне максималды сәйкес келетін сақтандыру өніміне деген
талаптарды қалыптастыру
Сақтандыру өнімінің сапасын ... жүйе ... және ... ... ... сегменттеу
Бенчмаркетинг
Компанияның бар және потенциалды тұтынушылары туралы ақпарат базасын құру
Ішкі коммуникация
Корпоративті газеттер және журналдар
Конференциялар, кездесулер және т.б
Сыртқы коммуникация
Жарнама
Демеушілік көмек
Қоғамдық ... ... ... ... өткізу дирекциясы
Оперативті маркетинг
Өткізу жүйесі
Жарнама және қоғамдық байланыстар
Сақтандыру өнімдерін өткізу жүйелерінің жағдайына сараптау жасау
Сақтандыру компанияларының құрылымына сараптау жасау
Бәсекелестерді ... ... ... ... ... ... жергілікті маркетингтік жоспар
1-3 жылдық аудандық маркетингтік жоспар
Компанияның жалпы 3-5 жылдық маркетингтік ... мен ... ... ... мен бәсекелестерге аудандық сараптау
Жалпы зерттеулер және нарық пен бәсекелестерді ғаламдық анализдеу, сондай
ақ компанияның ішкі анализі
Агенттік
Аудандық маркетингтік аппарат
Компанияның орталық ... ... ... даму ... және 5 жыл мерзімді стратегиялық
маркетингтік акциялар жоспары
Сақтандыру өнімдерін сату желілерін және ... ... ... тауар тобының маркетингi
“Б ” тауар тобының
маркетингі
“В” тауар тобының маркетингi
Өткiзу
Маркетинг бойынша вице-президент
Маркетинг бойынша вице-президент
Маркетингтiк бағдарламаларды басқару
Маркетингтiк зерттеу
Өткiзу
№ 1 маркетинг ... ... 2 ... ... ... ... 10. ... негізгі элементтері
Жылжыту
Өткізу
Баға
Өнім (қызмет)
НАРЫҚ
МАРКЕТИНГ

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жолаушыларды тасымалдау қызметіндегі сапаны жетілдіру жобасын басқару107 бет
"Сақтандыру шарты"55 бет
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі58 бет
Автокөлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін құру40 бет
Азаматтық құқық пен сақтандыру құқығының арақатынасы21 бет
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының рөлі мен міндеттері3 бет
Резервтік қорға аударымдар бойынша шегерімдердің салық есебі11 бет
Сақ тайпалары5 бет
Сақтандыру ісін ұйымдастыру64 бет
Сақтандыру ісінің даму дәрежесі58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь