Солтүстiк Қазақстан облыстық кешендiк бағдарлама


1. Бағдарлама паспорты
2. Кiрiспе
3. Проблеманың қазiргi жағдайын талдау
4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi
5. Бағдарламаның негiзгi бағыттары мен iске асыру тетiгi
5.1 Жастардың кешендi әлеуметтiк өзiн.өзi басқару жұмыс моделi тетiгiн қалыптастыру
5.2 Жастардың экономикалық дамуы мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдай жасау
5.3 Жастар ортасында азаматтық және қазақстандық патриотизмдi дамыту
5.4 Жастар арасында салауатты өмiр салтын және денсаулықты сақтаумен нығайтудың тиiстi дағдыларын қалыптастыру
5.5 Аймақ деңгейiнде жастар саясатын iске асыруды қамтамасыз ету
5.6 Жастар саясатын ақпаратпен қамтамасыз ету
6. Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландыру көздерi
7. Бағдарламаларды орындаудан күтiлетiн нәтижелер
8. Бағдарламаны iске асыру жөнiнде iс.шаралар жоспары
Солтүстiк Қазақстан облыстық кешендi бағдарламасы <Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы> Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 7 шiлдедегi № 581 Заңының 4 бабы 5 тармағы 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005жылғы 18 шiлдедегi №734 қаулысымен бекiтiлген 2005-2007 жылдарға арналған жастар саясатының Республикалық Бағдарламасына сәйкес әзiрлендi.
Солтүстiк Қазақстан облысының мемлекеттiк жастар саясаты бұрынғы жылдары <Жастар 2001-2002>, <Жастар 2003> облыстық кешендi бағдарламаға және 2004 жылғы уәкiлеттi органдардың iс-шаралар жоспарына сәйкес iске асырылатын. Олардың анықтаушы мiндетi, жастар ұйымдарын, қозғалыстарды, жастармен жұмыс жөнiнде құрылымдарды бiрiктiру, мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру саласын толық көлемде құру болатын.
Осы кезде облыстағы мемлекеттiк жастар саясаты жастардың тетiгiн кеңейтуге әлеуметтi және жеткен жетiстiктерiн бекiтуге, нақты проблемаларды шешуге бағытталған.
Осы заманғы экономиканың даму кезеңiнде жоғары бiлiмдi және таланты, бәсеке дайын жас адамдардың көп болуы қажет.
2004 жылы <Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы> Заң қабылданғаннан кейiн мемлекеттiк органдар мен жастар ұйымдарының арасында қарым - қатынасты жетiлдiруде жаңа бiр талпыныс пайда болды. Барлық мүдделi органдар тарапынан жас адамдардың қоғамға, экономикалық қарым-қатынас жүйесiне енуiне үлкен жұмыстар атқарылып отыр. Экономика саласының инновациялық дамуына икемi жақын, проблемаларды әсерлi жолмен олар шешуiн табады, сондықтан басты рөлдi жастарға беру қажет.
Жастар саясатының практикалық мәселелерiн шешуде нарықтық қарым-қатынастар көп өзгерiстер енгiзедi. Бұл мыналарды күттiредi:
барлық меншiк нысанындағы кәсiпорындар жастардың еңбек құқығын әзiрлеудi және жүзеге асыруды;
экономика саласында жастардың құқығын мен бостандығын сақтауда кепiлдiк беру және нарықтың келеңсiз жағдайынан жастардың еңбек ақысынан айырылып қалмауы және жұмыссыздыққа тап болмауын қорғау шараларын қолға алуды;
жас отбасылары мен жұмысқа жарамсыз тұлғаларды әлеуметтi-экономикалық жағынан қолдауды;
жастарға психологиялы- педагогикалық және заңды көмек көрсетудi;
кәсiби бағдар және еңбекпен қамтамасыз ету, балалар үйiнiң тәрбиеленушiлерiне, түрмеден қайтып келген тұлғаларға және басқаларына әлеуметтiк -еңбекпен бейiмделуге жағдай жасауды;
жастардың инновациалық әлеуметтi-экономикалық қалыптасуына, Қазақстан Республикасының балалар мен жастар ұйымдарының ассоциация қызметiн дамытуды.
Сонымен қатар, осы заманғы жастардың дамуына,сондай-ақ жастар саясатын iске асыруда саны және сапасы жоғары ақпаратпен қамтамасыз етудi және жастар бұқаралық ақпарат құралдарының белсендiлiгiн талап етедi.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Солтүстiк Қазақстан облыстық кешендiк бағдарлама
 
МАЗМҰНЫ
1. Бағдарлама паспорты
2. Кiрiспе
3. Проблеманың қазiргi жағдайын талдау
4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндетi
5. Бағдарламаның негiзгi бағыттары мен iске асыру тетiгi
5.1 Жастардың кешендi әлеуметтiк    өзiн-өзi басқару жұмыс моделi тетiгiн
қалыптастыру
5.2 Жастардың экономикалық дамуы мен еңбек және жұмыспен қамту саласында
жағдай жасау
5.3  Жастар ортасында азаматтық және қазақстандық патриотизмдi дамыту
5.4  Жастар арасында салауатты өмiр салтын және денсаулықты сақтаумен
нығайтудың тиiстi дағдыларын қалыптастыру
5.5  Аймақ деңгейiнде жастар саясатын iске асыруды қамтамасыз ету
5.6  Жастар саясатын ақпаратпен қамтамасыз ету
6. Қажеттi ресурстар және оларды қаржыландыру көздерi
7. Бағдарламаларды орындаудан күтiлетiн нәтижелер
8. Бағдарламаны iске асыру жөнiнде iс-шаралар жоспары
 

1. БАҒДАРЛАМА ПАСПОРТЫ
 
Бағдарлама Жастар 2005-2007 Солтүстiк Қазақстан облыстық кешендiк
 атауы бағдарлама
 
Әзiрлеуге Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты
негiздеме туралы Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 7 шiлдедегi № 581
Заңының 4 бабы 5 тармағы 2) тармақшасына, Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 18 шiлдедегi №734
қаулысымен бекiтiлген 2005-2007 жылдарға арналған жастар
саясатының Республикалық Бағдарламасына сәйкес
 
Негiзгi ММ
әзiрлеушi
Мақсат Әлеуметтi болжамды  жастар саясатын өңiрлiк деңгейде жүргiзу,
жастардың рухани, мәдени, бiлiмдi, кәсiбиорнығу және дене
дамуы үшiн әлеуметтiк-экономикалық құқықтық, ұйымдық жағдай 
мен кепiлдiктi қамтамасыз етуге бағытталған кешендiк
шараларды әзiрлеу және қабылдау , барлық қоғам мүддесiне оның
шығармашылық әлеуетiн ашу, облыста
 жастарды саясаттандыру және жастар ұйымының қызметi  үшiн
қажеттi жағдай
құру.                                                         
                                                              
              
 
Мiндеттер -Жастардың кешендi әлеуметтi өзiн-өзi басқару
 жұмыс моделi тетiгiн қалыптастыру
- Жастардың экономикалық дамуы мен еңбек жұмыспен қамту
саласында жағдай жасау
-Жастар ортасында азаматтық және қазақстандық патриотизмдi
дамыту
-Жастар арасында салауатты өмiр салтын және денсаулықты
нығайту мен сақтау дағдыларын қалыптастыру
- Аймақ деңгейiнде жастар саясатын iске асыруды қамтамасыз
ету
- Жастар саясатын ақпаратпен қамтамасыз
ету                                                           
                       
 
iске асырылу 2005-2007 жылдар
мерзiмi
 
Қаржыландыру Облыстық бюджеттен жобаны жүзеге асыруға төменде көрсетiлген
көздерi мен қаржы шығынын ұсынады:
көлемi 2005 жылы- 22 900 мың теңге
2006 жылы - 31 954 мың теңге
2007 жылы- 35 860 мың теңге
Жалпы сомасы-90 714 мың теңге
2006-2007 ж.ж. арналған шығыстар келесi қаржы жылына сәйкес
бюджеттi қалыптастыру кезiнде  анықталады.
 
Күтiлетiн Жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк жастар саясаты аясында жастар
нәтижелер: бастамашылығын нақты iске асыру; балалар мен жастар ұйымдарын
дамыту және қолдау үшiн жағдай жасау; ұлтаралық келiсiмге
мүмкiндiк туғызу, мүдделi ортаны қалыптастыру және  облыстағы
жастардың проблемаларын шешу процесiне оларды тарту;
әлеуметтiк маңыздылығы даусыз балалар мен жастар
проблемаларын шешуге бағытталған   әртүрлi балалар мен жастар
ұйымдарының, солар арқылы облыстың балалары мен жастарын,
жергiлiктi мемлекеттiк органдардың бiрiгуiне күш салу; жас
ұрпақтың рухани-құлықтылық, интеллектуалдық және
шығармашылық  әлеуетiн көтеру.
Өздерiнiң әлеуметтiк проблемаларын  шешу жолында және өмiрлiк
мақсаттары, азаматтық жауапкершiлiгi қалыптасқан жастардың
сан жағынан көбейуi Бағдарламаның әлеуметтiк тиiмдiлiгiнен
тұрады. Бұл өсу одан әрi де жалғасын таппақ (бағдарламаның
мерзiмi аяқталса да) бағдарлама аясында құрылған институт
жүйесi есебiнен жұмыс iстейдi, жастарға бiлiм және мансап
жөнiнде жеке бағдарламаларды iске асыруға мүмкiндiк бередi,
қызмет үлгiлерiн және өмiр салтын игеру, тарату және әзiрлеу,
азаматтық танымды әзiрлеу және игеру, елдiң даму
бағдарламаларын iске асыруы мен әзiрлеуiне белсендi қатысу
және әлеуметтiк қорғаусыз және девиантты жастарды қалыпты
өмiрге және қызметке жұмылдыру. Облыс жұртшылығының жалпы
мөлшерiнен 20% кем емес әр түрлi бағыттағы жұмыстармен
жастарды қамту, жастар арасындағы қылмыс деңгейiн
азайту.                                
 

 
 
2. КiРiСПЕ
 
Жастар 2005-2007 Солтүстiк Қазақстан облыстық кешендi бағдарламасы
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы Қазақстан
Республикасы 2004 жылғы 7 шiлдедегi № 581 Заңының 4 бабы 5 тармағы 2)
тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005жылғы 18 шiлдедегi №734
қаулысымен бекiтiлген  2005-2007 жылдарға арналған жастар саясатының
Республикалық Бағдарламасына сәйкес әзiрлендi.
Солтүстiк Қазақстан облысының мемлекеттiк  жастар саясаты бұрынғы
жылдары Жастар 2001-2002, Жастар 2003 облыстық кешендi бағдарламаға
және 2004 жылғы уәкiлеттi органдардың iс-шаралар жоспарына сәйкес iске
асырылатын. Олардың анықтаушы мiндетi, жастар ұйымдарын, қозғалыстарды,
жастармен жұмыс жөнiнде құрылымдарды бiрiктiру,  мемлекеттiк жастар
саясатын iске асыру саласын толық көлемде құру болатын.
Осы кезде облыстағы мемлекеттiк жастар саясаты жастардың тетiгiн
кеңейтуге  әлеуметтi және жеткен жетiстiктерiн  бекiтуге, нақты
проблемаларды шешуге бағытталған.
Осы заманғы экономиканың даму кезеңiнде жоғары бiлiмдi және таланты,
бәсеке дайын  жас адамдардың көп болуы қажет.
2004 жылы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты
туралы Заң қабылданғаннан кейiн мемлекеттiк органдар мен жастар
ұйымдарының арасында қарым - қатынасты жетiлдiруде жаңа бiр талпыныс пайда
болды. Барлық мүдделi органдар тарапынан жас адамдардың қоғамға,
экономикалық қарым-қатынас жүйесiне енуiне үлкен жұмыстар  атқарылып отыр.
Экономика саласының инновациялық дамуына икемi жақын, проблемаларды әсерлi
жолмен олар шешуiн табады, сондықтан    басты  рөлдi жастарға беру қажет.
Жастар саясатының практикалық мәселелерiн шешуде нарықтық қарым-
қатынастар көп өзгерiстер енгiзедi. Бұл мыналарды күттiредi:
барлық меншiк нысанындағы кәсiпорындар жастардың еңбек құқығын әзiрлеудi
және жүзеге асыруды;
экономика саласында жастардың құқығын мен бостандығын сақтауда кепiлдiк
беру және нарықтың келеңсiз жағдайынан жастардың еңбек ақысынан айырылып
қалмауы және жұмыссыздыққа тап болмауын қорғау шараларын қолға алуды;
жас отбасылары мен жұмысқа жарамсыз тұлғаларды әлеуметтi-экономикалық
жағынан қолдауды;
жастарға психологиялы- педагогикалық және заңды көмек көрсетудi;
кәсiби бағдар және еңбекпен қамтамасыз ету, балалар үйiнiң
тәрбиеленушiлерiне, түрмеден қайтып келген тұлғаларға және басқаларына
әлеуметтiк -еңбекпен бейiмделуге жағдай жасауды;
жастардың инновациалық әлеуметтi-экономикалық қалыптасуына, Қазақстан
Республикасының балалар мен жастар ұйымдарының ассоциация қызметiн
дамытуды.
Сонымен қатар, осы заманғы жастардың дамуына,сондай-ақ жастар саясатын
iске асыруда   саны және сапасы жоғары ақпаратпен қамтамасыз етудi және
жастар бұқаралық ақпарат құралдарының  белсендiлiгiн талап етедi.
 
 
3. ҚАЗiРГi  ПРОБЛЕМАЛАР  ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ.
 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 ақпандағы  №155
қаулысымен бекiтiлген 2003-2004 жылдарға арналған жастар саясаты
Бағдарламасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясаты
негiзгi бағыттарға сәйкес iске асырылды.
Облыстағы 14 пен 29 жас аралығындағы жастар саны 187 702 адам, ол барлық
халық санынан 27,8 % құрайды.

 
 
Бұл кезең жүйелi түрде негiзгi көкейкестi проблемаларды шешуде,
мемлекеттiк жастар саясатының әлеуметтiк-бағдарланған сектораралық моделiн
жүзеге асыру және Қазақстан жастар Конгресi жалпықазақстандық жастар
ұйымдарының ассоциациясы құрылуының жүзеге асырылуы.
Сонымен бiрге, елiмiздiң басқада өңiрлерiнде жастар саясатын  әсерлi
жүргiзу және жастардың одан әрi даму қарқыны, осы кезеңде мемлекеттiк
жастар саясатын iске асыруда бiр қатар проблемаларын атап көрсету қажет:
-қазiргi заман талаптарына жауап бермейтiн жастардың қолданыстағы
нормативтiк-құқықтық базаның жетiлмегендiгiнде;
-аймақтық жастар саясатын iске асыру үшiн ақпараттық, ұйымдастырушылық
және қаржы ресурстарының жетiспеуiнде;
-жастардың әлеуметтiк проблемаларының шешiлмеуiнде, керiсiнше мемлекет
саясаты еңбек, денсаулық, бiлiм және тәрбиеге басты назар аудару қажет.
Сондай-ақ, жас буынның  өмiр салты, әлеуметтiк белсендiлiгi, бастамаларын
т.б.құндылығын ескеру қажет.
Осыған байланысты жастар арасындағы әлеуметтiк ширығуды бәсеңдету үшiн
жастарға әлеуметтiк реабилитациялық және бейiмдеу жүйелерiнiң қалыптасуы,
жастар мен жасөспiрiмдерге сауық ұйымдастыруда бiраз шаралар атқарылды. 
Жастарға ең қолайлы нәтиже беретiн ол өз замандастарымен волонтерлар
бастамашылығын дамытуда және үкiметтiк емес ұйымдармен тығыз қарым-
қатынаста болу.
Жастардың көкейкестi проблемаларының бiрi:
Есiрткi және есiрткi бизнесiн тарату (36,2%),  жастар арасында қылмыстың
өсуi, (31,9%), елдiң бай мен кедейге бөлiнуi (29,8%), адамның мәдени
деңгейi төмендеуi (26,6 %), қоршаған ортаның ластануы ( 24,5 %).
Көптеген жастар үшiн үй мәселесi  көкейкестi проблемалардың бiрi болып
саналады. 51,1% сауалнамаға жауап берген жастардың ойынша айлықақы жоғары
болса баспана сатып алуға болатынын көрсетедi, 28 %  жастарды баспанамен
қамтамасыз ету үшiн нақты шаралар қажет, 12,8%  ипотекалық кредит беру деп
есептейдi.
Солтүстiкқазақстандық жастар алдында тұрған арнайы жеке проблемаларды
атау қажет: үй мәселесi (44,7%), жұмыссыз қалу және жұмысқа орналасу
проблемасы(39,4%), айлықақының, жәрдемақының төмендiгi (38,3%), бағаның
азық-түлiк пен қажеттi тауарларға көтерiлуi (22,3%), медициналық қызмет
сапалығының төмендiгi  (18,1%), коммуналдық қызметтiң жоғары болуы
(14,9 %).

 
Сонымен бiрге көптеген  жастар жақсы бiлiм мен қызмет, ашық және еркiн
өзiнiң саяси көзқарасын мен талабын бiлдiре алады, кәсiби медициналық көмек
көрсетiледi, талантын iске асыра алады, өзiнiң қаласы мен поселкасы жөнiнде
шешiм қабылдауға әсер етеде алады.  (62,8 %) өз халқының салт дәстүрiн мен
әдеп ғұрпын сақтайды.
Жастар ортасында әлеуметтi-экономикалық ширығыс тудыратын мәселе - ол
жастарды еңбекпен қамтылуы.

Кәсiпкерлiк қызметтi дамыту қосымша жұмыс орындары пайда болу деген сөз.
(51,1%) респондеттердiң басым көпшiлiгi жастар кәсiпкерлiк қызметiн
дамытуда проблемалар бар,  (24,5 %) проблемалардың  болуы ықтимал деп
көрсетедi.
(25,5%)  көптеген жас адамдар өзiнiң жеке бизнесiн ұйымдастырар едi,
егерде мемлекет тарапынан қолдау және көтермелеу көрсетiлсе. 40,4% тәуекел
етуге даяр. Тек 9,6% жоқ деп жауап бердi.
Жас азаматтар үшiн кәсiби бiлiмге қолжеткiзулiк және бiлiмдiлiк деңгейi
социологиялық сауалнама деректерi бойынша келесi сандар сипаттайды: 35,1%
өздерiнiң қалауы бойынша кәсiби бiлiмдерi бар,  жартылай кәсiби бiлiм-38,3%
бар, жағдайлары жоқ-19,1%.
 
1 20042005 оқу жылының басында облыстың студенттер мен 72964
оқушыларының жалпы саны соның iшiнде
1.1 Жоғары оқу орын студенттерiнiң саны 15087
1.2 Арнаулы орта оқу орын студенттерiнiң саны колледждер 11083
(14-29 жас)  
кәсiби - техникалық мектептер мен лицейлер (14-30 жас) 4353
 
1.3 Жалпы беретiн күндiзгi мектеп оқушыларының саны 42441

 
Кәсiби бiлiм алуға қолжетпеушiлiктiң негiзгi себебi қалаған мамандығы
бойынша ақы төлеп оқу үшiн қаражаттың тапшылығын жас адамдардың 38,3 % 
атайды.
10,6 % жастар үшiн кәсiби бiлiмге қолжетпеушiлiктiң себебi  конкурстың
жоғары болуы деп есептейдi.
Жастар мамандық таңдарда оның қаншалықты перспективалы екенiн
қарастырады. Ең дәлелдi өлшемдердiң бiрi жақсы табыс- 47, 9%,  жақсы
мұқтажсыз өмiр сүру- 36,2 %, сүйiктi iсiмен айналысу-30,9 %, өзiнiң
жұмысының нәтижесiн көру-24,5%, 14,9 % қызметiнiң жоғарлауын, 10,6 % үнемi
өзiн-өзi жетiлдiрiп отыру және қоғамда биiк дәрежеге жету, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Солтүстік Қазақстан
Солтүстік Қазақстан облысы
Солтүстік Қазақстан облысы жайлы
Солтүстік Қазақстан облысы туралы
Солтүстік Қазақстан және қостанай облыстары
Шығыс Қазақстан облыстық мұражайлар тарихы
Солтүстік Қазақстан экономикалық аймағы
Солтүстік Қазақстан облысының агроклиматтық ресурсы
Солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылық секторының дамуы
Аралмен солтүстік Қазақстан аман алып қалуды қалайды
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь