Кәсіпкерліктің түрлері және бизнесті ұйымдастыру формалары

Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 Бөлім. Кәсіпкерлік туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Кәсіпкеліктің мәні, функциялары, және рөлі
1.2 Кәсіпкерліктегі тәуекелділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

2 Бөлім. Кәсіпкерліктің түрлері және бизнесті ұйымдастыру формалары.14
2.1 Кәсіпкерлік іс.әрекеттің негізгі түрлері
2.2 Бизнес ұйымдастыру формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

3 Бөлім. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуы ... ... ... ... ... ... 25
3.1 Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті қолдау

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Кіріспе
Қазіргі уақытта Қазақстандық кәсіпкерлік біршама қиыншылықтарды бастан кешіріп отырса да, өзінің негізін әлдеқашан құрып болған. Ол заңмен қорғалады және әрқашан дамып отырады. Қазіргі уақытта бұл тақырыптың өзектілігіне ешкім күмәнданбайды, себебі кәсіпкерлік іс-әрекетсіз нарықтықтік экономика болмайды. Ол әлі де даму барысында болса да, бизнестің қоғамдық өндірістің негзігі саласы болатындығына ешкімнің күманы жоқ.
Бизнеске деген қызығушылық өсіп келеді. Біздің көзімізше қоғамның жаңа экономикалық негізі құрылып жатыр, өзінің ісін ашуға ниеттенген адамдар шығып жатыр. Бұл адамдар жаңа қоғамның шарттарына бейімделіп емес, өзінің идеяларын іске асырып, өздерін еркін еңбек іс-әрекетінде көрсетіп өмір сүреді. Мұның негізгі себебі қоғамның және халық шаруашылығының демокртиялануы болып табылады.
Нарықтықтық экономикаға өту үшін өндіріс құрылымын түбегейлі түрде өзгерту қажет. Өзгерістер монополияны жеңіп, конкуренцияның пайда болуына жол ашады.Біз әлемдік тәжірибені негізге ала отырып бұл мәселені түрлі меншіктің түрлі формалары негзінде құрылған кәсіпкерліксіз шешу мүмкін еместігін айта аламыз.
Қазіргі уақытта кәсіпкерліктің өндірістің, нарықтыңтің дамуына, яғни бүкіл қоғамға әсерін тигізетінін көптеген адамдар түсінді. Мемлекет кәсіпкерлердің арқасында, ал кәсіпкерлер өз мемлекетінің қолдауының арқасында дамып, гүлденеді.
Рим құқығында «кәсіпкерлік» ұғымы коммерциялық іс-әрекет, іс ретінде қарастырылды. Кәсіпкер ретінде қоғамдық құрылысты дамытатын арендатор деп есептелінді. Орта ғасырларда «кәсіпкер» ұғымы бірнеше мағынаны берді. Біреулер, сыртқы саудамен айналысатын адамдарды сөйтіп атайды. Мұндай кәсіпкерлікке мысалды Марко Поло, Еуропа және Қытай арасындағы сауданың даму негізінде тұрған саяхатшы береді. Саяхатқа шығар алдында саудашы (кәсіпкер) көпеспен (банкпен) тауарларды сату туралы келісімшарт құрады. Саяхат кезінде кәсіпкердің түрлі моральді және материалдық шығындары болса да, саяхат аяқталғаннан кейін ол өзінің табысының 75% көпеске (банкке) қайтаруға міндетті болды. Кәсіакерлер ретінде көрсетілім, шеру ұйымдастырушыларды есептеді. Сонымен қатар, бұл ұғым ірі өндірістік және құрылыс проекттерінің басшыларын атауда қолданылды. Мұндай проекттің басшысы ешқандай тәуекелге барған жоқ, ол тек оған берілген қаржылық, материальді және сауда ресурстарын пайдаланып, ұйымдастыру жұмысын басқарып отырды.
«Кәсіпкерлік тәуекел» деген ұғым өз дамуын XVII ғ. алады. Бұл кезде кәсіпкер ретінде мемлекетпен белгілі бір жұмыстарды атқаруға немесе тауарды жеткізіп беруге келісімге отырған адамды атады. Контракт құны ертерек келісіп қойылғандықтан, кәсіпкерлердің табысы олардың өздерінің сәттілігіне тікелей байланысты болды.
Экономикалық әдебиеттерде «кәсіпкер» ұғымы алғаш рет Парижде 1723 ж. шыққан коммерцияның жалпы сөздігінде пайда болды. Мұнда кәсіпкер деп өзіне белгілі бір обьектіні өндіру немесе құрастыру міндетін алатын адамды атаған.
Ғылыми термин ретінде «кәсіпкер» ұғымы XVIII ғ. басында ұлы ағылшын экономисті Ричард Кантильон еңбектерінде пайда болды. Ол кәсіпкерліктің алғашқы концепциясын құрастырды, кәсіпкер деп тәуекел шарттарымен іс-әрекетін жалғастыратын адамды атаған. Себебі, ол кезде саудагерлер, фермерлер, қолөнершілер және басқа кіші мүлік иегерлері белгілі бір құнға сатып алады да, белгісіз құнға сатуы мүмкін.
Француз К. Бодо Р. Кантильоннің зерттеулерінен әрі қарай барды. К. Бодо бойынша, кәсіпкер белгілі бір интеллектпен, яғни түрлі білімдермен және ақпаратпен түгел қамтылуы тиіс. Ал Францияның басқа экономиті Тюрго кәсіпкердің тек қана белгілі бір ақпараты ғана емес қаражаты да болуы қажет деген, себебі қаражат – экономиканың негізі, табыс – кәсіпкердің мақсаты, өндіріс дамуының негізі.
А. Маршалл және оның еңбегін жалғастырушылар кәсіпкердің ұйымдастырушылық функцияларына көбірек назар аударды. Олар әрбір қалаған адам кәсіпкер бола алмайды деп есептеген, себебін кәсіпкерлік қабілеттіктің жоқтығымен түсіндірді.
Қандай да болсын ұлт өзінің кәсіпкерлерінің жемістерін мақтан тұтады. Бірақ сол ұлт және оның әрбір өкілі белгілі бір кәсіпкерлік идеяны іке асыруда өзінің қатысуын да мақтан етеді. Қоғамдық қатынастардың белгілі бір формасы ретінде кәсіпкерлік қоғамның тек материальді және рухани дамуының потенциалын көтеріп қана қоймай, әрбір дарынды индивидтің өз мүмкіндіктерін іске асыруда көмектеседі, ұлттың бірігуіне алып келеді, ұлттық мақтанышты, рухты сақтайды.
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың алғышарттары жасалып жатыр, атап айтқанда, меншіктендіруден үлкен жұмыс атқарылды. Осының нәтижесінде кәсіпкерлік дамуына берік экономикалық негіз құрылып жатыр.
Қазақстанда кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнеті қолдауда кең көлемді іс-әрекет жасылып жатыр.
Мен өз жұмысымда кәсіпкерлік мәнін, оның артықшылығын және жетіспеушілігін, қазіргі уақыттағы жағдайын және даму тенденцияларын зерттеймін.
Осы жұмыстың мақсаты – нарықтық экономикада кәсіпкерліктің өзектілігін, Қазақстан Республикасындағы оның рөлін және мәнін ашып көрсету.
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім)
2. Войтов А.Г. «Экономика. Жалпы курс», Мәскеу, «Маркетинг», 2000
3. Баликоев В. «Жалпы экономикалық теория», Лада, 2000
4. Гайнутдинов Э.М. «Кәсіпкерлік негіздері», Минск, 2000
5. Горфинкель В.Я. «Кәсіпкерлік», Мәскеу, «Банктер және биржалар», 1999
6. Мамыров Н.К. «Кәсіпкерлік негіздері», Алматы, Экономика, 1997
7. «Кәсіпкер және құқық» жинағы, «БИКО», Алматы
8. Вер-хан .X. Кәсіпкер. Минск 1992ж.

9. Фирма теориясы. Гальперин редакциясымен 1995ж.

10. Шумпетер И. Экономикалық даму теориясы Мәскеу 1982ж.

11. Ивашковский С.Н. Макро және микро анализ

12. Бляхман Л.С. Кәсіпкерлік және оның даму жолдары

13. Федоров В.,Ширшов В.,Бойко С. Инвестициялар және инфляция Экономист 1995ж. №5

14. Экономика және бизнес журналы №10

15. Хейне П. Ойлаудың экономикалық үлгісі Мәскеу 1991ж.

16. Қаржы жаңалықтары 1995ж. №3

17. Коммерсант – Daily 1996ж. 36
        
        Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
..................................................3
1 ... ... ... ... Кәсіпкеліктің мәні, функциялары, және рөлі
1.2 ... ... ... ... түрлері және бизнесті ұйымдастыру формалары.14
2.1 Кәсіпкерлік іс-әрекеттің негізгі түрлері
2.2 ... ... ... ... Республикасында кәсіпкерліктің
дамуы........................25
3.1 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандық кәсіпкерлік біршама қиыншылықтарды бастан
кешіріп отырса да, өзінің негізін әлдеқашан ... ... Ол ... және ... ... ... ... уақытта бұл тақырыптың
өзектілігіне ... ... ... ... ... ... болмайды. Ол әлі де даму барысында ... ... ... өндірістің негзігі саласы болатындығына ешкімнің күманы
жоқ.
Бизнеске деген қызығушылық өсіп ... ... ... ... ... ... құрылып жатыр, өзінің ісін ... ... ... ... Бұл ... жаңа қоғамның шарттарына бейімделіп емес, өзінің
идеяларын іске ... ... ... ... іс-әрекетінде көрсетіп өмір
сүреді. Мұның негізгі себебі ... және ... ... ... ... ... өту үшін өндіріс құрылымын түбегейлі ... ... ... ... ... ... пайда болуына
жол ашады.Біз әлемдік тәжірибені негізге ала отырып бұл ... ... ... формалары негзінде құрылған кәсіпкерліксіз шешу мүмкін
еместігін айта ... ... ... ... нарықтыңтің дамуына, яғни
бүкіл қоғамға әсерін тигізетінін көптеген адамдар ... ... ... ал кәсіпкерлер өз мемлекетінің ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекет, іс ретінде
қарастырылды. Кәсіпкер ретінде ... ... ... арендатор деп
есептелінді. Орта ғасырларда «кәсіпкер» ұғымы бірнеше ... ... ... ... ... адамдарды сөйтіп атайды. Мұндай
кәсіпкерлікке мысалды Марко ... ... және ... ... ... ... тұрған саяхатшы береді. Саяхатқа шығар ... ... ... ... ... сату туралы келісімшарт құрады.
Саяхат кезінде кәсіпкердің түрлі моральді және материалдық шығындары болса
да, саяхат аяқталғаннан ... ол ... ... 75% көпеске (банкке)
қайтаруға міндетті болды. Кәсіакерлер ретінде ... ... ... Сонымен қатар, бұл ұғым ірі өндірістік және
құрылыс проекттерінің басшыларын ... ... ... ... ... ... барған жоқ, ол тек оған берілген қаржылық,
материальді және сауда ресурстарын пайдаланып, ұйымдастыру жұмысын ... ... ... ұғым өз ... XVII ғ. ... Бұл кезде
кәсіпкер ретінде мемлекетпен белгілі бір жұмыстарды атқаруға немесе тауарды
жеткізіп беруге ... ... ... атады. Контракт құны ертерек
келісіп қойылғандықтан, кәсіпкерлердің табысы олардың өздерінің сәттілігіне
тікелей байланысты болды.
Экономикалық әдебиеттерде ... ... ... рет Парижде 1723 ж.
шыққан коммерцияның жалпы сөздігінде пайда болды. Мұнда ... деп ... бір ... өндіру немесе құрастыру міндетін алатын ... ... ... ... ... XVIII ғ. ... ұлы ... Ричард Кантильон еңбектерінде пайда ... Ол ... ... ... ... деп тәуекел шарттарымен іс-
әрекетін жалғастыратын адамды ... ... ол ... ... ... және ... кіші ... иегерлері белгілі бір құнға
сатып алады да, ... ... ... мүмкін.
Француз К. Бодо Р. Кантильоннің зерттеулерінен әрі қарай барды. К. ... ... ... бір ... яғни ... ... және
ақпаратпен түгел қамтылуы тиіс. Ал Францияның басқа экономиті ... тек қана ... бір ... ғана емес ... да болуы қажет
деген, себебі қаражат – экономиканың негізі, ...... ... ... ... ... және оның еңбегін жалғастырушылар кәсіпкердің ұйымдастырушылық
функцияларына көбірек назар аударды. Олар әрбір қалаған адам кәсіпкер бола
алмайды деп ... ... ... ... жоқтығымен
түсіндірді.
Қандай да болсын ұлт өзінің ... ... ... тұтады.
Бірақ сол ұлт және оның әрбір өкілі белгілі бір ... ... ... өзінің қатысуын да мақтан етеді. Қоғамдық қатынастардың белгілі бір
формасы ретінде кәсіпкерлік қоғамның тек ... және ... ... ... қана ... әрбір дарынды индивидтің ... іске ... ... ... бірігуіне алып келеді,
ұлттық мақтанышты, ... ... ... ... ... алғышарттары жасалып
жатыр, атап айтқанда, меншіктендіруден үлкен жұмыс атқарылды. ... ... ... берік экономикалық негіз құрылып жатыр.
Қазақстанда кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнеті қолдауда кең көлемді
іс-әрекет жасылып жатыр.
Мен өз ... ... ... оның артықшылығын және
жетіспеушілігін, қазіргі уақыттағы жағдайын және даму ... ... ...... ... кәсіпкерліктің өзектілігін,
Қазақстан Республикасындағы оның рөлін және мәнін ашып көрсету.
1 ... ... ... ... ... ... мәні, функциялары, рөлі.
Өндірістің дамуымен қатар, адамзат белгілі бір ... ... ... ... орта ғасырдан басталады. Сол уақыттың өзінде-ақ
көпестер, ... ...... ... ... ... даму ... бір уақытта айырбас, қоғамдық еңбек бөлінісі
және нарықтық қатынастардың даму тарихы да ... Осы ... ... ... ... яғни біреуі екіншісінің даму шарты болады,
біреуінің дамуы ... да ... да ... ... ... ... ... іске қатысушылар
арасындағы іскерлік қарым-қатынасты сипаттайды. Іс ретінде қандай-да болсын
адамның істейтін жұмысы емес, оның ... ... ... шаруашылық іс-әрекетті білдіреді, іс-әрекет нәтижесінде материалды
игілік өндірілерді және қандай-да ... ... ... ... ... ... алу деген таза эгоисттік мүддесін қолданады.
Біз бизнесті материалды игілік өндіру және белгілі бір қызмет ... ... ... ... ... адамның экономикалық іс-әрекеті деп
еш күмәнсіз айта аламыз.
Нарықтық жүйенің ... ... бірі ... ... ... ... әрқашан жаңа идеялар енгізіп отырады, жаңа
тауарлар өндіреді. Олар басқалардың энергиясын жинақтап, оны жалпы мақсатқа
жұмсайды.
Кәсіпкерлік – адам ... ... ... ... ... ... оны
коммерциялық мақсатта қолданады. Оның мәні ... іске ... ... ...... ... ... алатын, одан қажетті
табыс таба алатын, қажетті операцияны орындай алатын және тәуекелге ... әзір ... ... ... адамдары. Олар өз мойнына жетістікке
жету және жеңілу жауапкершілігін әрдайым мойнына алады.
Бұл – ... ... қиын ... іске ... ... ... және
энергиясы мол адамның интеллектуалды және іскелік белсенділігі. Ол ... ... ... ... ... ... ... жартылай иемденіп алып
бизнес ұйымдастыруға пайдаланады.
Кәсіпкерлік – бұл табыс алып келетін кез-келген іс.
Кәсіпкерліктің мәні оның ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету, фирманың мәдениетті
ортасын құру және дамыту, өзара серіктестік, ... алға ... ... ... ... ортада, макродеңгейде
орындалады, кәсіпкерлік онымен ... ... ... осы ... шығады
және сол ортаға бейімделеді. Нәтижесінде, кәсіпкерлік осы ортаның өнімі
болады.
Кәсіпкерлік – ... ... ... бір түрі ... алуға
негізделген іс-әрекет), өзіндік инициативаға, жауапкершілікке инновационды
кәсіпкерлік идесына негізделген.
Экономикалық белсенділік индивидтің қоғамдық ... ... ... жанұясын қамтамасыздандыру үшін қаражат табу әдістері ... ... ... ... ... ... форма –
қоғамдық функционалды міндет немесе оның комбинациялары ... ... ... ... ретінде:
• Қандай-да болсын объект, қозғалмайтын мүлік меншігінің ... ... ... оған ... әрі кепілдендірілген табыс (мекеме немесе
жалға берілетін ... ... ... ... Жалданған жұмысшы өз жұмыс күшін сатады (зауытта – токарь, мектепте
– мұғалім, ауруханада – дәрігер және т.б.)
• Жеке өнім өндіруші ... ... ... алынған табысқа
өмір сүреді. Жүргізуші өз машинасын такси ретінде қолданса);
... ... ... ... ... (басқа біреудің кәсіпорнын басқаратын);
• Зейнеткер (қоғамдық ... ... ... ... ... белсенділік нәтижесі қарастырылады);
• Оқушы немесе студент ... ... бір ... ... ... ... кезеңі);
• Жұмыссыз (қоғамдық өндіріске қатыспаудың амалсыз формасы);
• Қорғаныс іс-әрекетімен шұғылданушы (милиция, әскер);
• Экономикалық қылмыс іс-әрекетімен шұғылданушы (рэкет, ұрлық)
Кәсіпкерлік ... ... ... түрі ... Оның ... ... тек ... (ойлау іс-әрекеті нәтижесі)
кейін материалданған формасын қабылдайды.
Кәсіпкерлікте міндетті түрде инновационды сәт ... ... – жаңа ... ... ету, ... ауыстыру немесе жаңа ... ... ... ... жаңа ... ... ұйымдастырудың кез-
келген жаңа технологияның әдістерін құрастыру да инновационды сәт болып
есептеледі.
Кәсіпкерлік ... ... ...... ... ... ... жалғыз бір субъект емес, қандай да ... ... ... яғни ... негізгі контрагентімен тікелей қарым-қатынаста
болуы керек. ... ... ол ... ал ... ... ... Тұтынушы да, мемлекет те жалданған жұмысшылар ... ... ... ... ғана) бизнестік серіктестер секілді кәсіпкерліктің
белсенді субьектісі категориясына жатады.
Кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы қарым-қатынастар ... ... ... ал ... ... ... емес рөлі сәйкес
келеді. Осы қарым-қатынастың барысында тұтынушы ... ... ... ... Бұл ... ... сондықтан
кәсіпкерліктің белсенділігіне жататын барлық тауар тұтынушының экспорттық
бағасы дұрыс болған ... ғана ... ... ... ... баға тұтынушының қатысуымен жүзеге асады және осы ... ... ... соңғысының оны алу даярлығын ... ... ... ... ... ... ... тұтынушының бағасына
әсер ете алмайды.
Осылай кәсіпкердің басты мақсаты болып ... ... ... ... ... ... ... құрау болып табылады.
Кәсіпкерідің тұтынушыға әсерінің негізгі көзі келесі факторлар ... ... жаңа ... және оның ... ... сай келуі;
• Сапасы;
• Тауардың бағасы;
• Тауардың әмбебап сатысы;
• Сыртқы түрі және қорабы;
• Басқа өндірушілер тауарына қарағанда, тауардың жақсы ... ... ... ... ... ... таныс болу
мүмкіндіктері;
• Сатып болғаннан кейінгі ... ... ... ... Жалпы қолданушы немесе мемлекет стандарттарына сай келуі;
• Тауар жарнамасының көрнекі болуы, кең таралуы және т.б.;
Қарастырылған мәселенің шешімі ... ... ... ... ... ... көз ... сай белсенді субьект
рөлінде кәсіпкер болса, онда кәсіпкерлік процестің көзқарасы бойынша
оның құрамы мен ... ... рөл ... ... ... шеше алмайды.
Мемлекеттің кәсіпкерлік субъектісі ... ... ... ... ... ... жағдайларға және
мемлекеттің өз алдына қойған ... әр ... ... ... ... ... Кәсіпкерліктің дамуының тежегіші. Ол кәсіпкерліктің дамуына
келеңсіз жағдай жасайды және оны болдырмайды.
• Кәсіпкерліктің ... ... ... қарсы болмағанда
бөгде, бірақ осы кезде бұл дамуға әсер етпейді;
• Кәсіпкерлік процесті ... егер ... іске жаңа ... ... табу
мақсатында тұрақты және белсенді шаралар ... ... ... ойын ... ... ... сонымен
бірге кәсіпкерлік процесс субьектісі ... ... ... ... асырылуының тиімді және сапалы болуы осыған ғана
байланысты.
Біздің ... ... ... ... өзіндік жеке
көзқарастары бар. Кәсіпкерлер мен жалданушы жұмысшыны алатын болсақ, онда
олардың жоспарларының бір бөлігі бір-біріне сай келеді, ал ... ... ... ... ... ... көп ... еңбекақы
соғұрлым көбейеді)
Осындай жағдайларда екі жақ та тәуекелге бел буады, бұл ... екі ... ... ... ... ... ... әрбір кәсіпкер еңбекті бөлу негізінде
пайда болған өнеркәсіпті тереңірек мамандандыруды қолға алуда.
Кез-келген кәсіпкер ... ... ... ... ... ол осы ... басқа да толық кәсіпкерлік процесс ... ... ... ... ... ... егер барлық кәсіпкерлер жалпы
эконмикалық процесте серіктестік ... ... ... ... процесі анализін алсақ, онда ол кәсіпкердің нақты іс-әрекетте
концентрацияланатын көптеген көріністерден тұрады.
Кәсіпкердің нарық шарттарында басқа ... ... ... және ... өз жұмыс қабілеттілігін арттыра алатын тиімді
серіктестік қатынастар жүргізу ... ... ... ... ... ... кәсіпкер серіктестерін кәсіпкерлік процес субьектісі
ретінде қарастырады. Ол қатынастар ... ... ... ... ... ... бұл ... түскен және
кәсіпкерге табыс әкелетін өндіріс және мұндай тауарды ... ... және ... бұл – ... ... ... аз болуы. Ол
кәсіпкердің шешімді іске асырғанда және ... ... ... ... немессе жасырын сұраныстүріндегі тауарларды
нарыққа қою ... ... ... ... табу тек ... ғана ерекшелігі болып
табылмайды, сонымен қатар ... да ... ... ... ... Бұл байланыста кәсіпкерлік табыс және кәсіпкерлік пайда секілді
экономикалық категорияларға назар аударуы қажет. ... ... ... яғни жаңа әдістерді еңгізу және ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік табыс
негізінде қосымша табысты түсінуге болады, ол табыс басқармадан келеді.
Кәсіпкерден оның ... ... ... ... ... ерекше жаңадан
өндіріс факторларын сыртқы шарттармен байланыса алуы.
Басқаша айтқанда, кәсіпкердің табысы (егер ... ... ... шын ... ... ... 2 элементтен тұрады:
• Жұмысшының күнделікті табысы;
• Жұмысшының күнделікті табысындағы ... ... ... ... ... ... яғни көрсетілген
инновациялық көзқарасына, өнеркәсіптегі жаңашылдығы үшін қоғамдық ... ... ... ... ... ... ретінде көрінеді, бірақ
кәсіпкердің феномені туралы айтылса, ... адам ... ... жата алады.
1.2 Кәсіпкерліктегі тәуекелділік.
Ғылымды көп ... ... ... ... ... ... таратумен айналысатын ұсақ фирмаларға ... ... ... ... ... елімізде
кәсіпкерлік іс-әрекетті экономикалық ортаның ауысуының тұрақты ... ... ... ... ... да ... нәтиженің
түсініксіз болуы туынадайды, яғни кәсікерлік өседі, сәтсіздіктің пайда
болу қауіптілігі туындайды. Осылайша ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділік туындайды. Ол
шикізат, тауар ... ... ... коммерция, әлеуметтік-
экономикалық және ғылыми-техникалық проекттердің дамуына байланысты.
Сондықтан ... ... ... ... сатуда және басқа ... ... ... ... ... ... Кәсіпкерлікті
тәуекелділіктің комиссияциялануы емес, ақшалай шығындану қызықтырады.
Әрбір кәсіпкерлік іс-әрекет шығындармен байланысты, ал ондағы
залалдар істің кері ... ... ... Бұл ... ... ... ... абсолютті деңгейі арқылы анықтауға
болады. Тәуекелділік қауіп-қатер былайша ... бұл ... ... ... ... ... немесе жалпы берілген
кәсіпкерлік іс-әрекеттің ресурстарын жою немесе кәсіпкерліктен ... ... бұл – ... ... ... осындай шығындардың көбеюі тәуекелділік ... ... ол ... ... байланысты. Сондай немесе
басқа да шығындардың ... ... ... ... ... ала ... ... өлшеу қажет.
Кәсіпкерлік іс-әрекет шығындары материалдық, ... ... ... ... ... ... Бөлім. Кәсіпкерліктің түрлері және бизнес ұйымдастыру формалары.
2.1 Кәсіпкерлік іс-әрекеттің негізгі түрлері.
Кәсіпкерлік экономикалық белсенділіктің ... ... ... және жеке ... секторларында іске асырылады. Сол арқылы
мынадай ... ... ... ... кәсіпкерлік;
2. Жеке кәсіпкерлік
Мемлекеттік кәсіпкерлік мекеме, ... ... ... жүзеге асыру формасы:
а) мемлекеттік мүлікті басқару мүмкіндігіне ие мемлекеттік басқару
органдары ... ... ... ... басқару органдары (муниципалды
мекемелер).
Мұндай кәсіпорындар ... ... ... муниципалды
мүліктерінің, бюджеттік шикізат бөліктерінің басқа да ... ... ... ... Осынадй кәсіпорындардың маңызды
көрінісі ретінде олардың жеке ... ... ... міндеттері
шығады (оған мемлекет жауап бермейді, олар ... ... ... ... ... ... ... ондай іс-әрекет
жұмыс күшін қажет етпесе) атынан экономикалық белсенділік формасын ... ... және жеке ... ... ... ... ... олардың жандануының негізігі ... ... ... келеді. Осы және басқа да ... ... ... жауапкершілікті, инновациялық түрде қарастыруды, табысты көбейтуге
деген ынталылықты қажет ... ... екі түрі де ... ұқсас
болып келеді.
Біріншісі, өндірістік функцияларды жүзеге асыру, яғни ... ... ... ... ... машина жасау фирмасы, туристік компаниялар).
Екіншісі делдалдық функцияларды жүзеге асыру, яғни ... ... ... және ... ... ... ... дамуы.
Мәселені қоғамдық жағынан түсіну, бір жағынан кәсіпкерлік ... ... типі ... рөл ... әкеліп соғады, қоғамдық
байлықтар материалдық өндіріс, ғылыми-техникалық және сервистік қызметтер
сферасындағы ... ... ... ... ... кәсіпкерлік
типіне әсер ететін қоғамдық қатынас шын мәнінде маңызды ... ... ... ... ... ... дамуын қорғайды. Осы жағдайда «неге
осылай болады?» деген сұрақ ... ... ... ... мен
деңгейі қоғамның ыңғайлы жерде еш ... өмір ... ... ... ... ... ... тікелей байланысты (сатып
алушыға ыңғайлы сату мекемелері, жарнама, тауарды үйге әкелу, ... ... ... қызметі арқылы сұрату және т.б.). Бірақ, осындай
қоғамдық, кәсіпкерлік делдалдықты қабыладауы, жалғыз және ... ... ... басқа да – кәсіпкерлік, оның ерекшеліктері және күрделілігі
мынаған ... ... ... ... ... ... өндірушілердің көбею.
2. Капитал айналымы екпінділігінің жылдамдауы
3. Нарық ... ... ... өсуі және ... ... ... тауар өндірушілердің
құрылуы.
Кәсіпкерлік іс-әрекеттің құрамына және оны өндіру процесінің негізгі
сатыларына байланысты кәсіпкерліктің әр ... ... ... ... қаржылық, сақтандырушылық.
Кәсіпкерлік өндірістік егер кәсіпкер өзі еңбек құралдарын пайдалана
отырып, тауарларды, қызметтерді, жұмысты, ... ... ... ... сатып алушыларға өндіріп шығарса, онда ... ... ... ... Осылайша, өндіріс функциясы
кәсіпкерліктің негізгі және анықтаушы түрінде:
1) дәстүрлік (дәстүрлік ... ... ... ... ... ... ... дайын, яғни тұтынушыдан, комерсанттан,
сатушыдан алынған ... ... ... Егер ... ... түрде
өндірілсе, онда сауда коммерциялық кәсіпкерлікті кінәлауға болмайды. ... ... ... ... ... ... ... тыйым салынған
спекция туралы айтуға болады.
Қаржылық кәсіпкерлік коммерциялық кәсіпкерліктің ерекше бір ... ... заты ... ... кәсіпкердің сатып алушыға несиеге
беретін құнды қағаздары ... ... ... деп ... ... өзі тауар өндірмейтін және
сатпайтын, бірақ делдал рөлін атқаратын тауар айрбастау процесінде тауар-
ақша айналымының байланыс көзі ... ... ... ... Басты мәселе
және делдалдың кәсіпкерлік іс-әрекеті – екіжақты маңызды келісімді
байланыстыру ... ... ... ... осы екі ... да ... ... айтуымызға болады.
Қызмет көрсеткені үшін кәсіпкер табыс және пайда табады. Өндірушілер
және тұтынушылар көзқарастарын білдіретін, бірақ өздері ондай емес адамдар
(жеке немесе заңды ... ... деп ... ... ... ... қысқа мерзімде өндірушімен
тұтынушының экономикалық көзқарастарын бірлестіруге жол ашады. Делдалдық,
өндірушінің ойынша соңғысының жұмыс тиімділігін арттырып ... ... ... сату ... ... беріп, өндірістің өзіне ғана
белсенділікті арттыруға мүмкіндік береді.
Сақтандыру кәсіпкерлігі кәсіпкердің сақтандыру ... ... опат ... ... ... ... ... түріндегі өтемақының кепілдігінің қамтамасыз етуін қарастырады.
Мүлікті, денсаулықты, өмірді сақтандыруда ... ... ... бар. Ол ... тек ... ... ғана, яғни
сақтандыруды төлеу кезінде сақтандыру мүмкіндігіне ие ... ... ... ... ... мүмкін. Ал қалған бөлігін кәсіпкерлік табыс
құрайды. Акционерлік қоғам белгілі адамдар және құрылтайшылар арасындағы
акцияларды ... Ал, олар бас ... ... ... ... де ... ... тиесілі акцияларды басқа акционерлердің
келісімінсіз иеліктен айыра алатын акционерлік қоғам ... Ашық ... ... акцияларды жабық, жекелік және ашық тәсілдермен таратуға
құқылы және заңнамада белгіленген тәртіппен баспасөз басылымдарында ... ... ... ... мен ... ... ... міндетті.
Жабық акционерлік қоғамдардың акцияларды ... ... ... анықталады.
Құрылтайшы құжаттары бұл нотариялдық куәлік болвп табылатын құрылтай
келісімі және жарғысы.
Еншілес мекеме және тәуелді акционерлік қоғам.
Еншілес ...... заң ... ... немесе олардың
арасындағы келісімге сәйкес жарғы капиталының бір бөлігін иемденуші заңды
тұлға, сонымен қатар негізгі ... ... ... ... шешімдерді
анықтау мүмкіндігі.
Еншілес мекеме өзінің негізгі ... ... ... ... егер ... заң ... 20% ... дауыс беруші
акцияларға еи болса, тәуелді болып есептеледі.
Қатысушы немесе иемденуші заңды тұлға акционерлік ... ... бір ... алу ... ... ... ... қажет.
Азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызметі үшін мүшелік негізде
олардың өз ... ... және ... ... мүшіелерінің
мүліктік жарналарын біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі. Өндірістік
кооперативтің және оның мүшелерінің құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ... кем ... тиіс. Өндірістік
кооперативтің басты органы оның мүшелерінің біртұтас ... ... ... ... ... ... оның мүшелерінің біртұтас жиынының
шешімімен ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық серіктестікке айнала алады.
Тұтынушылар кооперативі.
Қатысушылардың материалдық және өзге қажеттіліктерін қанағаттандыру
үшін өз мүдделерінің ... ... ... біріктіру арқылы
жүзеге асырылатын азаматтардың мүшелік негізіндегі ерікті бірлестігі,
бейкоммерциялық ... ... ... және ... қызметпен өзінің
жарғылық мақсаттарына сай келетіндей дәрежеде ғана айналыса алады.
Қауымдастық (бірлестік) формасындағы заңды тұлғалардың біріктірілуі.
Коммерциялық мекемелер, олардың кәсіпкерлік іс-әрекет етуі, ... ... ... ... ... өзара келісім бойынша жүзеге
асырылады. Шетелдік инвестиция негізінде, кәсіпорынға табыс алу мақсатында
салынатын ... және ... ... ... түрлері
түсіндіріледі.
Шетелдік инвесторлар Қазақстан Республикасының шекарасындағы заң
тұлғаларымен және жеке адамдармен бірлесе отырып құралатын ... ... ... ... ... ... ... құрылуына толық мүмкіндік бар. ... ... ... ... заңымен қарастырылған акционерлік
басқа да қоғамдар мен серіктестіктер негізінде іс-әрекет жасайды.
Кәсіпорынның құрылтайшылары құжаттары шетелдік инвесторлармен ... ... ... ... санын, жарғылық қордың
құрылуының ... ... ... қабылдаудың құрамын, кәспорынның
жойылуын анықтау қажет.
Жарғылық қор салымы дүниежүзілік нарық бағасы ... ... ... жоқ ... ... құны ... келісімі бойынша
анықталады.
Бірлескен кәсіпорындарды тіркеу үшін келесі құжаттар керек:
✓ Тіркеу туралы ... ... ... ... ... ... Құрылтайшылардың нотариаллы тапсырылған құжаттарының екі
көшірмесі;
✓ Мүлік иесінің ... құру ... ... ... ... шешімінің көшірмесі;
✓ Шетелдік инвестордың оларға қызмет ... банк ... да ... ... ... ақша ... құжат.
Шетелдік инвесторлар кәспорындары заңға қарсы ... ... ... түрін жасай алады. Кейбір іс-әрекеттің ... ... ... ... ... ... және банк ... кәсіпорындар Қазақстан Республикасында, сонымен қатар
шетелдерде еншілес кәсіпорындар, филиалдар құруына ... ... ... жіне инвесторлар жерді иеленеді және мүлікті
арендаға алу құқығына ие болады. Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... Жаңа шарттарға байланысты кәсіпорындар
өз іс-әрекет сферасын әр түрлі және заңмен шектеліп қоймай таңдай алады.
2. Бизнесті ... ... ... Заңы ... ... ... ... ұсынады. Кәсіпорынның құқықтық-
ұйымдық формаларының бірнеше түрлері анықталады. Мен ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару
құқығындағы оқшау мүлкі бар және сол ... өз ... ... ... өз ... мүліктік және беймүліктік жеке ... ие ... ... ... ... ... ... талапкер және
жауапркер бола алатын, құқықтық қатынастар ... ... ... ... ... ... немесе сметасы болуға тиіс.
Заңды тұлғаның өз атауы жазылған мөрі болады.
Коммерциялық ұйым болып ... ... ... ... ... акционерлік қоғам, тұтынушылар ... қор, ... ... ... діни ... ... ... кәсіпкерлік іс әрекет жасай алады.
Заңды тұлғалардың құрылтайшылары заңды ... ... ... иесі ... ... ... ... серіктестік.
Жарғылық капиталы құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесіне
(салымына) бөлінген коммерциялық ұйым. ... ... ... ... ... ... өз қызметі
барысында өндірген және ... ... ... ... бойынша
серіктестікке тиесілі болады. Шаруашылық серіктестікті бір адам ... ... ол оның ... ... ... ... ... серіктестіктер, сенімгерлік серіктестіктер,
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, ... ... ... ... серіктестіктің акциялар құруға ешқандай құқығы жоқ.
Шаруашылық серіктестіктің ... ... ... оның ... болып табылады.
Шаруашылық серіктестіктердің құқықтары мынадай:
1. Құрылтайшылар құжаттарымен ... ... ... жұмыстарына қатысуы керек;
2. шаруашылық серіктестіктердің іс-әрекеті туралы ... ... таза ... ... ... ... ... қатысушыларының
міндеттері:
1. Құрылтайшылар құжаттарында ... ... ... ... ... ... салымдарды енгізу;
3. Шаруашылық серіктестікте коммерцияның құпия болып
табылатын ақпараттарды немесе мәліметтерді таратпау;
Бір ... ... ... ... түрдегі
шаруашылық серіктестіктерге, акционерлік қоғамдарға ... ... ... ... ... ... деп ... қосымша жауапкершілікті барлық
өзінің маңыздылығымен қамтамасыз ететін бір ... ... ... ... ... ... азамат сенімді серіктестік құрамында болса, ол толық серіктес
болады. ... ... ... ... ... ... құжаттарында қарастырылған жарғы капиталында
оның үлесіне тиетін таза серіктестік пайдасының бір ... ... ... ... құжаттарымен танысуға және оның
құрылымының дұрыстығын қамтамасыз етуге ... ... ... ... өз үлесін басқа біреуге беруі оның серіктестіктегі қарым-
қатынастарын тоқтатады. Заңды ... дәне ... ... олар ... ... керек.
Сенімді серіктестіктердің өмір сүруі барлық қатысқан салымшылардың
шығуына байланысты.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер.
Жауапкершілігі ... ... деп бір ... ... ... ... ... көлеміндей нақты бөліктерге бөлінген
серіктестіктерді ... ... ... ... олардың салған салымдары бағасы ішінде серіктестік ... ... ... ... ... толығымен төлемеген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің
қатысушылары әрбір салымшы үшін жауап береді.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің қатысушыларының саны ... ... ол бір жыл ... ... ... немесе өндірістік
кооперативтерге және басқа да шаруашылық ... ... Ал ... өтіп ... жағдайда мекеменің арызы бойынша заңды
түрде жойылуы керек.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қатысушыларының ... ... ... ... құқығы бар.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер басқа ... ... ... ... өндірістік кооперативтерге
айналуына мүмкіндігі бар.
Жауапкершілігі қосымша серіктестіктер
Жауапкершілігі қосымша серіктестіктер деп жарғылық капитал салымына
жауап ... ... ... серіктестіктерді айтамыз. Олардың
соммасының жетіспеген жағдайында қосымша ... ... ... керек.
Жауапкершілігі қосымша серіктестіктерігінің қатысушылары ... ... оынң ... ... ... ... салым түрінде бөлінеді. Егер бөлудің басқа жауапкершілігі
құрылтайшылар құжаттарында ... ... ... ... қоғам.
Акционерлік қоғам деп өзінің іс-әрекетін жүзеге асыру мақсатында
акциялар шығаратын заңды ... ... ... қоғам
акционерлері қоғамдық іс-әрекеттерге байланысты олардың ... тең, ... ... ... ... басқа оның
әрекеттеріне жауап береді және ... ... ... ... ... ... өз қатысушылары мүлкімен шектелген мүлікті иеленеді
және өз әрекеттері үшін ... ... ... бір ... ... ... яғни бір адамнан құралса,
қоғамның барлық акцияларын өзі ғана иемденеді.
Басқа акционерлердің келісімінсіз өзінің ... ... ... ашық акционерлік қоғам деп аталады. Акционерлік қоғам
шығаратын акцияларын ашық, жеке және жабық түрде шығара алады.
3 Бөлім. Қазақстан ... ... ... ... ... бизнесті қолдау.
Біздің елімізде шағын бизнестің рөлі әрқашан өсіп отырады. Кәсіпкерлік
қазіргі экономикада мынадай маңызды мәселелерді шеше алады:
1. Көптеген тұтыну ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті
ұлғайту мақсатында алу;
2. Үлкен кәсіпорындарда пайда болатын жұмыс күшін қалыптастыру;
3. Қылмыстық бизнеске оң балама қолдану және ... ... ... оның ... тежейтін көптеген
мәселелрге тап болады. ... ... ... рөлінің маңыздылығын мойындай отырып, үкімет басшылары
кәсіпкерлікті ... ... ... ... әр ... ... ... болмады. Себебі, мемлекет барлық кәсіпорындарды басқарып отырды.
Кеңестер заңнамасына сай, кәсіпорынның тек бір түрі ғана шаруашылық ... ... ... туғызатын – мемлекеттік кәсіпорын болды. Өйткені,
өнеркәсіп шикізаттары мемлекетттің меншігінде болды. Ал ... ... ол ... ... ... жылы маусым айында ел парламентінің шешімімен қабылданған «Шағын
кәсіпкерлікті мемлекттік ... ... заңы ... ... дамуындағы маңызды қадамы болып табылады. Мұнда ... ... және ... ... ... ... үшін
заңды алғышарттар жасалды.
Осы «Тура инвестицияларды мемлекеттік қолдау» туралы заң ... ... ... ... «Шағын кәсіпкерліктің
дамуын және оны мемлекттік қлодауды күшейту туралы» заңымен келісілген
және оның жалғасы ... ... заң ... ... ... ... ... субьектісі ретінде
тіркелуі қарапайым түрге енеді. Осыдан біз тіркелудегі төлеммен мерзімнің
қысқаруын, керекті заттардың аздығын, жарғылық ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық іс-әрекеттеріне мемлекттік
органдардың міндеткер уәкілдерінің негізделмеген араласуына
жол берілмейлі;
o Егер ... ... ... ... ... ... қаржылық іс-әрекеттері мемлекеттік
органдармен бір жылда бір рет қана тексеріледі;
o Өндірумен айналысатын кәсіпкерлерге көптеген ... (ол ... ... ... үшін 3 жыл ... ... ... тіркеу кезінен бастап, қозғалмайтын
мүлікті тіркеу салығынан босатылады);
Осы заң Қазақстандық өнеркәсіптерге тиімді шарттар жасап қана қоймай,
сонымен ... XXI ... ... ... ... Шағын
кәсіпкерліктің көзқарастарына әсер ететін ... ... ... салық салымының жеңілдіктер тәртібін, кедендік баждарды ... ... ... субьектілерін құқықтық тәртіпке еңгізумен
аяқталды.
Әрине, бір заңды актіден әлі дамып жетілмеген мәселелердің ... ... ... Бірақ, берілген заң шағын ... ... ... ... ... жазында Қазақстан Республикасы Президентінің жарылығымен
«Кәсіпкерлік іс-әрекеттердегі азаматтар мен заң ... ... ... ... қолдану туралы» Қаулысы шықты. Осы Қаулыны
қабылдау азаматтардың өзін қамтамасыз ету құқықтарын дамытуды және басқа
азаматтарға ... ... ... ... ... ... Бақылаушылар
жағынан заңсыз тексерістер бұл коррупцияға еңген факт болып табылады.
Мемлекет шағын ... ... ... ... ... Шағын кәсіпкерлікті мемлекттік, ... ... ... ... және ... ... субьектілерінің қатысуымен жеңілдіктер
жасау;
o Шағын кәсіпкерлік субьектілерін мемлекттік түрде қабылдау,
олардың іс-әрекетін ... ... ... Шағын кәсіпкерлік субьектілерінің құқықтық тәртібін аластау,
соның ішінде ... ... ... мен ... үшін ... тұтыну жүйесін қолдану;
o Қаржы көздерін анықтауда шағын кәсіпкерлік субьектілерін несиеге
беру бағдарламасын қабылдау;
Осылайша, мемлекет экономикасының толық ... ... ... ... және ... мақсатымен оларға жеңілдіктер бере отырып
шағын кәсіпкерліктің дамуына үлкен мән беріледі.
Қорытынды.
Берілген ... ... ... ... табиғаты және
шаруашылық даму түрлері ... ... ... ... ... ... оның ... арасындағы байланысы болып
табылады. Іс-әрекеттердің алуан түрлі жиынтығы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... те қоғамның
даму процесінде пайда олған іс-әрекет.
Осы экономикалық еркіндік ... ... ... ... Ол ... ... ... саудадан, жер иеленуден, бір-
бірімен еркін серіктесуден және т.б. құралады. ... ... де, ... да ... ... яғни ол жеке ... ... ету ортасын жасайды.
Кәсіпкерлердің көптігі ұлттық ... ... ... ... ... жұмыссыздықтың дамуынан, инфляция
процестерінен тұратын белігілі кепіл түрінде болады. Берілген курстық
жұмыстың нәтижесінен біз ... ... ... ... ... ... ... кезде Қазақстан Республикасының кәсіпкерліктің алуан түрлерін
және ... ... Жаңа ... ... ... және
муниципиалды инвестицилық қорлармен компаниялардың құрылу ... ... ... ұлғаюы жатады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі ... ... ... А.Г. «Экономика. Жалпы курс», Мәскеу, «Маркетинг», 2000
3. Баликоев В. «Жалпы экономикалық теория», Лада, 2000
4. Гайнутдинов Э.М. ... ... ... ... ... В.Я. ... Мәскеу, «Банктер және биржалар», 1999
6. Мамыров Н.К. «Кәсіпкерлік негіздері», ... ... ... «Кәсіпкер және құқық» жинағы, «БИКО», Алматы
8. Вер-хан .X. Кәсіпкер. Минск 1992ж.
9. ... ... ... ... ... ... И. Экономикалық даму теориясы Мәскеу 1982ж.
11. Ивашковский С.Н. ... және ... ... ... Л.С. ... және оның даму ... Федоров В.,Ширшов В.,Бойко С. Инвестициялар және ... ... ... ... және ... ... №10
15. Хейне П. Ойлаудың экономикалық үлгісі Мәскеу ... ... ... 1995ж. №3
17. Коммерсант – Daily 1996ж. 36

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік. Кәсіпкерлікті дамыту41 бет
Кәсіпкерліктің мәні, дамуы29 бет
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық аспектілері19 бет
Қазақстан Республикасындағы және Жамбыл облысындағы шағын және орта бизнес секторының субъектілері мен олардың қызметтерінің жағдайы мен міндеттері95 бет
"Ақпараттық қауіпсіздік."18 бет
Corel Draw графикалық редактор28 бет
Delphi 7 ортасы24 бет
Delphi ортасында процедурала функцияларды қолдану23 бет
Delphi программалау ортасы жайлы24 бет
Delphi программасының базалық компоненттері7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь