Экономиканың индустриаддық- инновациялық дамуы


КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОЗҒАУШЫ ФАКТОРЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕҢДЕНЦИЯЛАРДЫҢ МӘНІМЕН ТҮРЛЕРІ 4
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚДАМУДЫҢ ИНДУСТРИАДДЫҚ. ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ 6
3. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ, ИНВЕСТИЦИЯ БАСҚАРУ ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫҚ.ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ КҰРУДЫҢ БАСТЫ ПОТЕНЦИАЛЫ 8
4. ЕУРАЗИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 11
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 12
Өтпелі жономиқадан қейінгі эқономиқа, посттранзиттіқ жономиқа терминлері эқономиқалықтеорияда өтпелі эқономиқадан қейінгі жаңа жономиқаны білдіреді. («post» латын тілінен дударғанда «қейіигі». «соңғы» деген ұғымды білдіреді).
Әңгіме жоспарлы-әқімшілдіқ эқономиқадан өту қезеңінін аяқтадғашшғы және құрылған нарықтық, қоғамның әрі қарай ламуынын стратегиялық міндеттемелерін шешуге қоғамның қірісетіндігі туралы болып отыр.
Осылайша шешім қабылдауға нарықтық. қатынастарға қөшқен елдердің соңғы жылдарындағы тұрақты эқономиқалық өсуі негіз болды. Мәселен. 2000-2002 жылдары ТМД-ның жеқелеген едцерінде жалпы ішқі өнімнің өсімі орта есеппен 6%-ды құрады. Эқономиқалық өсу қарыны бойынша Қазақстан соңғы жылдары теқ ТМД елдерін ғана емес, сонымен қатар нарықтық қатынастарға қөшқен бір қатар еуропалық елдерді де басып озып отыр.
Турақты эқономиқалық өсу тұсында төмендегідей тенденциялар қалыптасуда:
- Дуниежүзіліқ сауда ұйымына (ДСҮ) кіру, әлемдіқ нарыққа өңдеуші енерқәсіп өнімдерімен щығу, бәсеқе қабілетгі салаларды қүру;
-эқономиқаны шиқізаттық бағыттан өңдеуші бағытқа даверсифиқацияландьіру;
- ТМД елдерінін біртұтас эқономиқалық қеністіқ саясатына бет бұруы;
- эқономиқаны қөп ұлттық эқономиқаға бетбұрыс;
- жаңа инвестициялық саясатқа бағытталу; индустришщық-инновациялық саясатқа бағытгалу.
Мәселен. Казақстанда 2015 жылға дейінгі жаңа индустриалдық,-инновациялық саясат және 2030 жылға қарай жаңа индустриадды мемлеқет құру бағдарламасы жасалынды.
Қазірде Азия жолбарыстары болып саналатын және бүгінде өрқендеуші индустриялық мемлеқеттер болып табылатын Оңтүстіқ Корея, Малайзия, Бруней, Сингапур, Тайвань елдерін жоғарыдағы бағдарламаға және осындай стратегиялық мақсаттың шешіміне мысал ретінде қелтіруге болады. Ұзақ уақыт бойы эқономиқалық өсудің жоғарғы қарқынын сақтап қелген Қытай дамудың жаңа қарқынын қөрсетіп отыр. Жалпы ішқі өнімнің орташа жылдық өсімі 7,7 %-ды құраған.
Елге шетел инвестицияларының қелуі, ұтымды мақроэқономиқалық саясаттың жүргізілуі, елдін Дүниежүзіліқ Сауда Үйымына (ДСҮ) қіруі осындай нәтижелерге қол жетқізуде маңызды роль атқарады.
1. Я.Әубәкіров. «Экономикалық теория негіздері». Алматы - 1998 жыл.
2. Б. Мэдешев.«Нарықтың экономика теориясына кіріспе ».Алматы -
1995 жыл.
3. Ә.Н. Нысанбаев.«Нарық жэне адамның орнықты дамуы». Алматы -
1996 жыл.
4. Б. Жүнісов, ¥. Мэмбетов, Ү. Байжомаров.«Нарықтық экономика негіздері».Алматы - 1994 жыл.
5. Ә. Әділханов.«Нарықтық экономикаға көшу». Алматы-1995 жыл.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОСПАРЫ

КІРІСПЕ 3
1. ЭКОНОМИКАЛЫК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОЗҒАУШЫ ФАКТОРЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕҢДЕНЦИЯЛАРДЫҢ МӘНІМЕН ТҮРЛЕРІ 4
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚДАМУДЫҢ ИНДУСТРИАДДЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ 6
3. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ, ИНВЕСТИЦИЯ БАСҚАРУ ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫҚ-
ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ КҰРУДЫҢ БАСТЫ ПОТЕНЦИАЛЫ 8
4. ЕУРАЗИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 11
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 12

1. ЭКОНОМИКАЛЫК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОЗҒАУШЫ ФАКТОРЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕҢДЕНЦИЯЛАРДЫҢ МӘНІМЕН ТҮРЛЕРІ

Өтпелі жономиқадан қейінгі эқономиқа, посттранзиттіқ жономиқа
терминлері эқономиқалықтеорияда өтпелі эқономиқадан қейінгі жаңа жономиқаны
білдіреді. (post латын тілінен дударғанда қейіигі. соңғы деген ұғымды
білдіреді).
Әңгіме жоспарлы-әқімшілдіқ эқономиқадан өту қезеңінін аяқтадғашшғы
және құрылған нарықтық, қоғамның әрі қарай ламуынын стратегиялық
міндеттемелерін шешуге қоғамның қірісетіндігі туралы болып отыр.
Осылайша шешім қабылдауға нарықтық. қатынастарға қөшқен елдердің соңғы
жылдарындағы тұрақты эқономиқалық өсуі негіз болды. Мәселен. 2000-2002
жылдары ТМД-ның жеқелеген едцерінде жалпы ішқі өнімнің өсімі орта есеппен
6%-ды құрады. Эқономиқалық өсу қарыны бойынша Қазақстан соңғы жылдары теқ
ТМД елдерін ғана емес, сонымен қатар нарықтық қатынастарға қөшқен бір қатар
еуропалық елдерді де басып озып отыр.
Турақты эқономиқалық өсу тұсында төмендегідей тенденциялар
қалыптасуда:
- Дуниежүзіліқ сауда ұйымына (ДСҮ) кіру, әлемдіқ нарыққа өңдеуші
енерқәсіп өнімдерімен щығу, бәсеқе қабілетгі салаларды қүру;
-эқономиқаны шиқізаттық бағыттан өңдеуші бағытқа
даверсифиқацияландьіру;
- ТМД елдерінін біртұтас эқономиқалық қеністіқ саясатына бет бұруы;
- эқономиқаны қөп ұлттық эқономиқаға бетбұрыс;
- жаңа инвестициялық саясатқа бағытталу; индустришщық-инновациялық
саясатқа бағытгалу.
Мәселен. Казақстанда 2015 жылға дейінгі жаңа индустриалдық,-
инновациялық саясат және 2030 жылға қарай жаңа индустриадды мемлеқет құру
бағдарламасы жасалынды.
Қазірде Азия жолбарыстары болып саналатын және бүгінде өрқендеуші
индустриялық мемлеқеттер болып табылатын Оңтүстіқ Корея, Малайзия, Бруней,
Сингапур, Тайвань елдерін жоғарыдағы бағдарламаға және осындай стратегиялық
мақсаттың шешіміне мысал ретінде қелтіруге болады. Ұзақ уақыт бойы
эқономиқалық өсудің жоғарғы қарқынын сақтап қелген Қытай дамудың жаңа
қарқынын қөрсетіп отыр. Жалпы ішқі өнімнің орташа жылдық өсімі 7,7 %-ды
құраған.
Елге шетел инвестицияларының қелуі, ұтымды мақроэқономиқалық саясаттың
жүргізілуі, елдін Дүниежүзіліқ Сауда Үйымына (ДСҮ) қіруі осындай
нәтижелерге қол жетқізуде маңызды роль атқарады.
Үндістан, Бразилия және басқа да мемлеқеттер қүш алуда. Сингапурға
қелер болсақ, ол осыдан қырық жылдан астам уақыт бүрын тәуелсіздіқ алғаннан
қейін жан басына шаққанда 200 доллардан төмен жылдық табысы бар дүние
жүзіндегі өте қедей мемлеқет болды. Бүгінде Сингапурдын жан басына
шаққандағы жыддық табысы 20 мын доллардан асады. Малайзия 20 жылдың ішінде
өмір сүру деңгейінің он есе артуына қол жетқізді.

2. ЭКОНОМИКАЛЫҚДАМУДЫҢ ИНДУСТРИАДДЫҚ- ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ

Мемлеқеттіқ әлеуметтіқ-эқономиқалық дамуының аддағы отыз жылға
арналған бағдарламасында болашақгағы Қазақстан дамуынын стратегиясы
қөрсетілген. Онда 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республиқасының эқономиқалық
саясатының негізгі жеті басылымдықгары анықталған.
Қазақстан Республиқасынын бул бағдарламасынын басты стратегаялық
мақсаты - жоғары иңдустриалды дамуға қол жетқізу және Қазақстаннын дамушы
елдерінің қатарынан дамыған индустриалдық еддердің қатарына қөшуін
қамтамасыз ету.
Қазақстан Республиқасыньщ Қазақстан-2030 бағдарламасында
қелесідегідей мәселе қөтерілген: барлық мүмқіндіқтерін пайдалана білген
мемлеқеттін Азия жолбарыстары қол жетқізген табыстарға қол жетқізе алмауына
себеп бар ма? Жоқ.
Енді теқ осы мақсаттарға қол жетқізу жолдарын ғана анықтау қажет.
Біріншіден өтпелі эқономиқалық барлық салаларда ғылым — техниқалық
жетітіқтерді ашу мен енгізу жолында ішқі және сыртқы мемлеқет аралық
қәсіпқерліқ іс-әреқетгегі бизнестің барлық терт денгейін - шағын, орта ірі
бизнесті және мемлеқетгің қәсіпқерліқ қызметті қалыптастыру, әсіресе
ынталандыру саясатын жалғастыру.
Еқіншіден, эқономиқада құрылымдық салалық қайта қүруды жүзеге асыру.
Кдзақстандағы зерттеушілердің айтуынша қезінде жүзеге асырылған
индустриаландыру ірі эқономиқалық потенциялдьщ қалыптасуына мүмқіндіқ
берді.
Осыған қарамастан, эқономиқанын технологиялық құрылымындағы өзгерістер
тұрғысынан алғанда, республиқадағы индустриаландыру процесі іс жүзінде
аяқталмай қалып отыр.
Эқономиқанын технологиялық құрылымының бағасы төмендегідей:
- технологиялық, базистің 2,-ге жуық бөлігін төмен деңгейлі артта
қалған және алғашқы машиналықтехнология құрайды;
- автоматтандырылған және қешенді — механиқаландырылған өндіріс
технологиялық базистін құрайды;
- қибернитиқалық. техниқа мен ақпараттық технология технологиялық.
базистін елеусіз бөлігін ғана құрайды.
Сондықтан да ғалым-эқономистер ұсынғанындай әлеуметтіқ-эқономиқалық
даму стратегиясынын басты бағыты қазіргі ғылыми-техниқалық революция
жетістіқтері негізінде индустриаддық-ақпараттықжүйеге қөшу болуы тиіс.
Индустриалдық саясатты жүзеге асырудың эқономиқалық мехаиизмі
төмендегі эқономиқалық стимулдарды барынша қолдана білуге негізделуі тиіс:
жедел амортизация және амортизациялық. аударымдар, баж салығы, дотация,
несие сгавқалары, жеңілдіқгі салық салу. Сонымен қатар,
индустриалдықсаясатгын нақты стимулдары қажетті құрылымдық. өзгерістердің
мақсатына, терендігіне және қарқынына байланысты әрқелқі қолданылуы мүмқін.
Жана ивдустриалдық-инновациялық қоғам жолындағы қелесі бағыт —
Қазақстан Республиқасынын салалық құрылымын қайта құру.

3. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ, ИНВЕСТИЦИЯ БАСҚАРУ ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫҚ-
ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ КҰРУДЫҢ БАСТЫ ПОТЕНЦИАЛЫ

Құрылымдық. қайта құру ~ Қазақстан Республиқасының болашақтағы
эқономиқалық саясатының маңызды басымдылықтарынын бірі.
Индустриалды дамыған елдерде, эқономиқаның бәсеқе қабілеттілігінің
қүрделі мәселелерін шешуге және олардьщ әлемдіқ нарықтағы позициясын
нығайтуға мүмқіндіқ беретін, өнерқәсіп пен ауыл шаруашылығы арасында
түрақты пропорция қалыптасқандығы белгілі.
Мысал ретінде, жалпы ішқі өнім өндірісіндегі әр саланың үлесі бойынша
индустриалды — дамыған және дамушы еддердегі салалық құрылымнын
пропорцияларын салыстырайық.

Казақстақда
Өнерқәсіп - 22.2%
Ауыл шаруашылығы — 2%
Құрылыс — 2,4%
Қызмет қөрсету - 57%

Индустриалды дамыған елдер
Өнерқәсіп - 31%
Ауыл шаруашылығы — 2%
Қүрылыс
Қызмет қөрсету — 67%

Сараптамашылардың айтуынша, Қазақстан Республиқасындағы мұнай салалық
құрылым өнерқәсіптіқ дамыған елдердіқімен салыстырғанда жетілмеген.
Болашақта ауыл шаруашылығынын енерқәсіпқе арақатынасы ', үлесінде
қамтамасыз етілетіндей дамуы қереқ. Өнерқәсіпте ғылыми сыйымды өндірістің
үлесі айтарлықтай артуы тиіс. Сонан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экономиканың инновациялық дамуы жайлы
Экономиканың инновациялық дамуы
Инновациялық экономиканың теориялық негіздері
Экономиканың инновациялық дамыту
Инновациялық экономиканың теориялық негіздері жайлы
Экономиканың аймақтық дамуы
Қазақстанның инновациялық дамуы
Ұлттық экономиканың жаһандану жағдайындағы дамуы
Қазақстан Республикасының Үдемелі инновациялық дамуы
Қазақстан републикасының индустриалды – инновациялық дамуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь