Экономикалық қаржыны басқару


1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

2. Қаржылық талдаудың әдіс.тәсілдерінің сыныптамасы. Факторлы талдаудың негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

3. Кәсіпорынның банкротқа ұшыраудың болжамы ... ... ... 12

4. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауының негізі өндірісті техникалық жағынан жан-жақты зерттеуде және өндірілген өнімннің бәсеке тудыруында, өндірісті материалды, еңбек және қаржылық ресурстармен қамтамасыз етуінде. Бұл талдау сан алуан факторлардың жүйелі есептеуінде және басқарудың маңыздысы болып саналатын ақпарат жинаудың негізінде құрылған.
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің диагностикасының негізі ретінде мәшинелердің, құралдардың, техникалық жүйелердің, экономикалық және қаржылық жағдаяттарының өзіндік ерекшеліктерін қабылдауп зерттеуінде. Қаржылық-шаруашылық қызметінің диагностикасында кәсіпорындар осы ерекшеліктерді ескере отырып жалпы белгіленген түсініктемелерден ауытқыған құралдардың бағалау белгілерін анықтайды.
Кәсіпорындарының қаржылық-шаруашылық қызметі талдаудың негізгі мақсаты – барлық салалардың жұмысын жүйелі түрде зерттеп, нәтижелігін ұлғайту.
1. «Менеджмент» пәні бойынша оқу-әдіст. кешені, құрас. Сокира Т.С., Сакибаева Қ.С., Бектемирова Н.Т., Сугирова Г.С. – Алматы: ҚазҰТУ, 2004. – 150 бет
2. Виссема Х. «Менеджмент в подразделениях фирмы»:Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996г.
3. Друкер П.Ф. «Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы»: Пер. с англ. М., 1992г.
4. Карлоф Б. «Деловая стратегия: концепция, содержание, символы»: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991г.
5. Нәрібаев Қ, Жұмамбаев С. Менеджмент: Оқулық. - Алматы; Қазақ университеті, 1998.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспары

Экономикалық қаржыны басқару

1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

2. Қаржылық талдаудың әдіс-тәсілдерінің сыныптамасы. Факторлы
талдаудың негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

3. Кәсіпорынның банкротқа ұшыраудың болжамы ... ... ... 12

4. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

КІРІСПЕ

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауының негізі өндірісті
техникалық жағынан жан-жақты зерттеуде және өндірілген өнімннің бәсеке
тудыруында, өндірісті материалды, еңбек және қаржылық ресурстармен
қамтамасыз етуінде. Бұл талдау сан алуан факторлардың жүйелі есептеуінде
және басқарудың маңыздысы болып саналатын ақпарат жинаудың негізінде
құрылған.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің диагностикасының негізі
ретінде мәшинелердің, құралдардың, техникалық жүйелердің, экономикалық және
қаржылық жағдаяттарының өзіндік ерекшеліктерін қабылдауп зерттеуінде.
Қаржылық-шаруашылық қызметінің диагностикасында кәсіпорындар осы
ерекшеліктерді ескере отырып жалпы белгіленген түсініктемелерден ауытқыған
құралдардың бағалау белгілерін анықтайды.

Кәсіпорындарының қаржылық-шаруашылық қызметі талдаудың негізгі мақсаты
– барлық салалардың жұмысын жүйелі түрде зерттеп, нәтижелігін ұлғайту.

Экономикалық қаржыны басқару

1. Қаржылық талдаудың әдіс-тәсілдерінің сыныптамасы. Факторлы талдаудың
негіздері

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін талдаудың негізгі міндеттері:

- талдау жасалатын объектінің шынайы жағдайын анықталуы;
- объектінің құрылымы және қасиеттерінің өзгеде үлкен немесе бастапқы
дәстүрге лайық баламалармен салыстыру;
- объектінің кеңістік уақытаралық қимадағы жағдайының өзгеруін анықтау;
- объектінің өзгеруіне әсер ететін негізге факторларды анықтау;
- негізгі тенденциялардың болжамы.
Кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметінің дұрыс таңдалған мақсаты
мен міндеттерінің зор маңызы бар. Қойылған мақсат пен мүмкіндіктерге қарай
кәсіпорынның нақты жағдайы анықталады, нәтижелі шешімдерге жетудің амалдары
табылады, басқару әдістері нақтыланады, кәсіпорынның ұйымдастыру,
технологиялық, коммерциялық салаларында өзгерістер жасалады.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің жүйесі мен талдауының мақсаты
белгіленген уақыт мерзімдеріне негізделеді.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық өндірісінің талдауы өндірістік
экономикалық нәтижелерден, қаржы жағдайынан, әлеуметтік дамуынан, еңбек
ресурстарын пайдалануынан, негізгі қорларды пайдаланудан тұрады.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің объектісінің талдауы ретінде
кәсіпорынның және оның құрылымының (цехтар, бригадалар, учаскілер) жұмысы
болады. Ал субъектілері ретінде мемлекеттік билік органдары, қоғамдық
ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары, кәсіпорындардың талдау қызметі
саналады.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау және диагностикасы
техникалық-экономикалық дамудың процесстері мен нәтижелерін зерттеулеріне
негізделген. Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы
технологиялық, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, экологиялық және басқару
принциптерінің құрылымы кіреді.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы кезінде мынандай
нәрселер қарастырылады; ғылыми-техникалық, өндірістік, салымдық, әлеуметтік
және функционалдық қызметі.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің
талдау қызметінің негізгі бағыттары:

өндірістік-шаруашылық, коммерциялық, әлеуметтік, кәсіпорындардың басқа да
қызметтерінің әдістемелері;
- материалды, еңбектік және қаржылық ресурстардың құрылымын талдауының
негізгі әдістемелері;
- бәсекелестік жағынан кәсіпорынның экономикалық нәтижелерінің бағасы;
- кәсіпорынның өнім өткізуінің шығындалу бағасы;
- кәсіопорынның экологиялық салдарының бағасы;
- кәсіпорынның еңбек ресурстарын пайдаланғандағы және әлеуметтік дамуының
бағасы;
- кәсіпорынның және негізгі факторлардың жұмысын бағалау;
- техникалық-экономикалық құрылымдық жүйенің негізінде шаруашылықтың
нәтижелігін нығайтуының жолдары.
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы ретроспекцияны (өткен
талдау, объектінің даму тарихы), диагноз (қазіргі жағдайдың сипаттамасы)
және проспекция (болашақта болар жайтты анықтау) бірігеді.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау және диагностикалық
функциясы ретінде; бақылау, тіркемелік, ынталандырарлық, ұйымдастыру мен
индикатты болып бөлінеді.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауын бірнеше критерийге
бөлуге болады. Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы
төмендегі 1-ші кестеде көрсетілген.

1-ші кесте

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау түрлерінің сыныптамасы


Сыныпталу Талдау түрі
белгілері
Объекті Құрылымдық-функционалды
Өткізудің Жүйелі-эпизодикалық (шектік)
мерзімділігі
Мақсаты Ішкі-салыстырмалы
Сипаты Қарқынды-статистикалық
Көлемі Жүйелік-локалды(объектілі)
Мазмұны Заттық-операциялық-процедуралық
Нәтижелерінің Сандық-сапалық
құрылымы мен
бағасы
Субъект Шаруашылық субъектісінің талдауы (өзін-өзі талдау)
Ішкі құрылым талдауы (ішкі талдау)
Әдісі Статистикалық-факторлы-сараптамалы

Қаржылық талдаудың негізгі түрлеріне сипаттама берейік.

Құрылымдық талдау зерттелген объектіге негізделген. Әр құрылымдық элементте
жан-жақты зерттеудің дара зат, және де ол белгілі бер параметрлермен
сипатталады.
Кәсіпорынның негізінде ауыспалы сипаттағы иерархиялық құрылымы болады. Ол
өз бетінше дамып, функция жағдайларына қарай қалыптасады.

Функционалды талдау кәсіпорынның функционалды процестерін зерттейді.
Ішкі талдау аталмыш кәсіпорынның жағдайын анықтайды.
Салыстырмалы талдау аталмыш кәсіпорынның басқа бір кәсіпорындарымен
салыстырылуы.
Жүйелі талдау кәсіпорынның техникалық-экономикалық жағдайларының өзгеруін
алдын-ала болжайды.
Қарқынды даму барысындағы белгілі бір көрсеткіштерді зерттейді. Ол нақты
кіріс, даму қарқыны, кіріс дамуы, бір пайыздық кірістің мағынасына
негізделген.
Статистикалық талдау кәсіпорынның техникалық-экономикалық күй-жағдайының
сипаттамасынан бастау алады.
Жүйелік талдау кез-келген техникалық-экономикалық процестің ішкі
заңдылықтары, өзіндік ерекшеліктері, белгілеріне тән белгілі бір жүйеден
басталады. Жүйелік талдаудың екі түрі бар – генетикалық (құрылымды даму
барысындағы зерттеу) және функционалды (жүйенің функционалдығын зерттеу).
Локалды (объектілі) талдау дамудың жекелеген техникалық-экономикалық
зерттеуіне негізделген.
Заттық талдау кәсіпорынның техникалық-экономикалық фрагменттерінің
зерттеуіне негізделген.
Операциялық-процедуралық талдау белгілі бір операциялардың, техникалық-
экономикалық циклдарының зерттелуіне негізделген.
Сандық талдау кәсіпорынның техникалық-экономикалық анықтауларының сандық
сипаттамаларынан бастау алады. Бұл талдаудың мақсаты-өндірістің
нәтижелерін, шығын дәрежесін, әртүрлі факторлардың әсер етуінің сандық
көлемін салыстыру.
Сапалық талдау кәсіпорының теникалық-экономикалық жағдайының сапалы түрдегі
салыстырмасына негізделген. Оның ішкі мақсаты өзара қарым-қатынастардың
ерекшеліктерін айқындау.
Өзін-өзі талдау кәсіпорын ішіндегі өз мамандардың арасында атқарылады. Оның
субъектісі ретінде кәсіпорындағы құрылымдар болады.
Сыртқы талдау сарапшыларды, аудиторларды, жоғары дәрежелі мамандардың
қатысуымен атқарылады. Оның субъектілері ретінде мемлекеттік органдар,
ғылыми ұйымдар, қоғамдық бақылау органдары болуы мүмкін.
Статистикалық талдау математикалық-статистикалық және экономикалық-
статистикалық әдістерді пайдалана отырып, сипаттамалық ерекшеліктерді
зерттеуге негізделген. Сөйтіп, алған нәтижемен тұжырымдық және тәжірибелік
қорытындыға келеді.
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің диагностикасының талданауы
жүйелік, яғни басты звеноны анықтаудағы, алған нәтижелерді жалпыландыруға
негізделген.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау және диагностикасының
әдістемесі техникалық-экономикалық талдаудың нақты тәсілдерін қамтиды.
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы мен диагностикасы 2-ші
кестеде көрсетілген.

2-ші кесте

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы мен диагностикасының
негізгі әдістері

Әдістің атауы Әдістің сипаттамасы
Неформалды әдістер Қисынға қонымды, субъективті зерттеу
Сараптамалық Жағдайды білікті мамандардың бағалауы
Морфологиялық Мүмкін болардық варианттардың қолайлы содан соң
нәтижелі варианттармен үйлесімділігі
Рейтінгтік Жүйелеу, көрсеткіштер бойынша ең таңдаулы
нәтижелерді саралау
Фактографиялық Бұқаралық ақпарат құралдарында, ғылыми еңбектерде
тіркелген дәлелдердің талдауы
Логикалық модельдеу Сценарий құру, көрсеткіштер жүйесі, талдау кестелері
Фунтаменталды Негізгі тенденцияларды зерттеу және қарқынды дамудың
негізгі бағыттарын анықтау
Техникалық Күткен нәрселердің жинақы болуы
Құрылған әдістер Талдаудың нақтылығы, қаталдығы
Факторлы Жекелеген факторлардың сыныптамасы және бағалауы
Жағдаятты Қажеттілік пен ұсыныс арасындағы жалпы жағдайды
анықтау
Математикалық Тізбектік құрылымдар, арифметикалық айырма, пайыздық
сандар, дифференциалды және логарифмдік, интегралды
талдау, қарапайым және күрделі пайыздық есептеулер,
шегерімдеу
Статистикалық Түзетілім, регрессиондық, дисперсиондық, кластерлы,
экстраполяциялы, ковариционды талдау; басты
құрылымның әтістері, орта және жалпы көлемінің,
топтасу, қарқынды графикалық және индекстық әдіспен
өңдеу
Операция ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының қаржыны басқару
Қаржыны басқару және қаржы менеджменті
Қаржыны басқаруды ұйымдастыру туралы
Қазіргі жағдайда қаржыны басқару: оның мазмұны және қызмет атқару механизмі
Қаржыны басқаруды ұйымдастыру
Қаржыны басқаруды ұйымдастыру жолы
Қаржыны басқарудың автоматтандырылған жүйесі
Экономикалық басқару
Мемлекеттік қаржыны басқарудың жетілдіру жолдары
Кәсіпорындағы қаржыны жоспарлау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь