Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару туралы


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1.
Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми.зерттеу инновациялық қызметтерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2.
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы маңызды проблемалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.
Тіршілік өрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың басқармалары мен жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4.
Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі қазіргі мемлекеттің ролі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің маңызы. Ғылыми- техникалық прогрестің, қөоғамның игілігі мен зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер, қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау. Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері. Қауіпсіздікті арттырудың және еңбек жағдайларын жақсартудың «экономикалық» механизмі. Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы. Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері. «Машина – адам - өндірістік орта» жүйесіндегі проблемалар. Қауіпсіздік проблемаларын шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету.


Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару
Жүйелік жөне процестік жақындасулар негіздеріндегі қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларындағы сапамен басқаруға қатысты, бағдарламаны үйрену сұрақтарының курстарын қарастырады; еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздікпен, экологиялықпен қамтамасыз ететін сапа менеджментінің дайындамалары мен енгізулері.
Сапа салаларындағы негізгі терминологиялар мен түсініктер
Сапа түсінігі мен олардың эволюция.тары. Сапа салалары мен оларды басқарудағы терминологиялар (МС ИСО 9000:2001, МС ИСО 14050:99 бойынша).
Процестік және жүйелік жақындасулар негіздеріндегі сапамен басқару
жүйелері
9000:2000, 14000, ОНЗАЗ 18001 ИСО серияларындағы халықаралық стандарттар: ерекшеліктер, тағайындаулар.
Сапа менеджменттерінің приндиптері: тұтынушыларға бағдарлаулар, басшылық зиялықтары, жүмыскерлерді өзіне тарту, процестік жақындасулар, менеджментке жүйелік жақындасулар, түрақты жақсарулар, шешімдер қабылдау, фактлерге жүгіну бойынша, жеткізушілермен өзара пайдалы қатынастар.
Түсініктер мен процестік және жүйелік жақындасулардың негізгі ережелері: процестер мен олардьщ түрлері, Деминг-Шухарт циклі және олардың қүрамдық бөлшектері, процестердің иерархиялық қүрылымдары, жүйелер мен олардың бөлшектері, сапа менеджментіне жүйелік жақындасу.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі қазіргі мемлекеттің ролі.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріндегі азаматтық сана-сезім
деңгейінің, адамгершіліктің және қоғамның барлық мүшелері мәдениетінің
маңызы. Ғылыми- техникалық прогрестің, қөоғамның игілігі мен
зияткерлік потенциалы өсуінің табиғи және техногенді сипаты пайда
болатын алапаттар санының және олардан келетін зиян
масштабтарының ұлғаюына әсері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету
проблемаларының маңыздылығы. Қазіргі өндіріске тән ерекшеліктер,
қауіпті және зиянды факторлардың құрылу аймақтары. Өндірістік
ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға әсерін бағалау.
Өндірістегі қауіптілік пен зияндылықты төмендететін, тиімді
ұйымдастырушылық және басқарушылық әсерлері. Қауіпсіздікті арттырудың
және еңбек жағдайларын жақсартудың экономикалық механизмі.
Қауіпсіздік проблемаларын зерделеудің маңыздылығы және әдіснамасы.
Өндірістік қауіпсіздік теориясының негіздері. Машина – адам -
өндірістік орта жүйесіндегі проблемалар. Қауіпсіздік проблемаларын
шешудің жүйелілігі. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік
деңгейін қамтамасыз ету.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы
сапамен басқару
Жүйелік жөне процестік жақындасулар негіздеріндегі қоршаған ортаны қорғау
мен тіршілік әрекеті қауіпсіздігі салаларындағы сапамен басқаруға қатысты,
бағдарламаны үйрену сұрақтарының курстарын қарастырады; еңбек қорғау мен
кәсіби қауіпсіздікпен, экологиялықпен қамтамасыз ететін сапа менеджментінің
дайындамалары мен енгізулері.
Сапа салаларындағы негізгі терминологиялар мен түсініктер
Сапа түсінігі мен олардың эволюция.тары. Сапа салалары мен оларды
басқарудағы терминологиялар (МС ИСО 9000:2001, МС ИСО 14050:99 бойынша).
Процестік және жүйелік жақындасулар негіздеріндегі сапамен басқару
жүйелері
9000:2000, 14000, ОНЗАЗ 18001 ИСО серияларындағы халықаралық
стандарттар: ерекшеліктер, тағайындаулар.
Сапа менеджменттерінің приндиптері: тұтынушыларға бағдарлаулар, басшылық
зиялықтары, жүмыскерлерді өзіне тарту, процестік жақындасулар, менеджментке
жүйелік жақындасулар, түрақты жақсарулар, шешімдер қабылдау, фактлерге
жүгіну бойынша, жеткізушілермен өзара пайдалы қатынастар.
Түсініктер мен процестік және жүйелік жақындасулардың негізгі ережелері:
процестер мен олардьщ түрлері, Деминг-Шухарт циклі және олардың қүрамдық
бөлшектері, процестердің иерархиялық қүрылымдары, жүйелер мен олардың
бөлшектері, сапа менеджментіне жүйелік жақындасу.
Сапа менеджменті жүйесі
Сапа менеджменті жүйелерін жобалау кезеңцері (СМЖ): мотивациялық және
дайындық кезеңдері, СМЖ жоспарлау, қүжаттарды дайындау, СМЖ енгізу, СМЖ
аудиттері мен мониторингтері. Түзету және ескерту әрекеттері. СМЖ пгүғыл
басқарулар. СМЖ қүжатгары.
Экологиялық менеджмент жүйелері
Экологиялық менеджмент объектлері мен субъектлері. Кәсіпорындардағы
экологиялық менеджментердің мақсаты мен міндеттері. Көсіпорындардағы
экологиялык менеджменттер функциялары. 14000 серияларындағы ИСО халықаралық
стандарттары. В8 7750 экологиялық менеджмент салаларындағы Британдық
Стандарт.
Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғаудың жүйе менеджменті
Кәсіби қауіпсіздік пен еңбек қорғау менеджменттерінің объектлері мен
субъектлері. Кәсіпорындардағы еңбек қорғау мен кәсіби қауіпсіздік
менеджменттерінің мақсаттары мен міндеттері. Көсіби қауіпсіздік пен еңбек
қорғау менеджменттерінің функциялары. 18000 серияларының ОН8А8 халықаралық
стандарттары.

Ұйымдастыру, жоспарлау, ғылыми-зерттеу инновациялық қызметтерді
басқару
Өндірістерді жаңа техникалар мен технологиялармен толықтыратын, тиімді
өдістер мен құралдарды енгізу, сонымен қатар ғылыми және ғылыми- техникалык
ақпараттардың көлемдерінің көтерілуі ғылыми-педагогикалық қызмсттердің
дайындық қажетгіліктерін негіздейді, олар жоғары жалпы гылыми жөне кәсіби
дайындықтарға ие. Ғылыми зерттеулердің элементтерін оқу процесіне енгізу,
сонымен қатар магистранттардың зертгеу жүмыстарына қатысуы жөнс оларды
өндірістерге енгізу нағыз өз ісінің шебері етіп төрбиелеуге сешігін
тигізеді, шығырмашылық тұрғыда ойлайтын мамандарды, өз саласында ғылыми-
техникалық процестерді тасымалдаушыларды енгізу.
Теориялық эксперименттік зерттеулер
Ғылымдардың дамуының тарихы, ғылымдардың жіктемелері, ғылыми- техникалық
прогресс пен ғылымн-техникалық революция. Экология саласындағы қазіргі
заманғы ғылыми-техникалық жетістіктер.
Жеке жөне үжымдық ғылыми қызметтер. Ғылымныц талаптарын қамтамасыз ететін,
ұйымдар, ғыльши-техникалық прогресс пен ғылыми- техникалық революция (ҒГП,
ҒТР).
Негізгі жолдар мен ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері. Кезеқдерді
ғылыми іздестірулердегі бағыттарин таңдау және ғылыми-зертгеу мен
төжірибелік-констукторлық жүмыстардың тиімділіктері (ҒЗЖ, КЖҮ).
Теориялық зертгеулер. Ғылымн-зерттеу жүмыстарын орындау кезіндегі өдістер
мен қүралдар, үйымдасгырулар, қүрылымдар. Үқсастықтар мен жаңашаландырулар.
Информатика және компьютерлеу. Зерттеу
қорытындыларын талдау және оңдеу.
Эксперименттік зерттеулердің қүралдары мен әдістері. Метрологиялық
қамтамасыз етулер. Эксперименттерді жоспарлау. Математикалық ақпаратгар мен
жаңашаландыру әдістерін қолдану. Ғылыми есеп берулерді ресімдеу.
Өндірістерге ҒЗЖ қорытындыларын енпзу.
Техникалық жүйелерді ікобалау және конструкторлау Жобалаудың
мақсаттары мен міндеттері. Есептік параметрлер. Инженерлік болжаулардың
әдістері.
Техниалық шешімдердің оңтайлы вариантарын іздестіру. Ақпараттар
көздері. Жобалау сатылырындағыбағдарламалық қамтамасыз ету мен ситуациялық
моделдер.
Қабылданған техникалық шешімдерді негіздеу және талдау. Жұмысқа
қабілеттіліктер мен үзақтылықтардың, сенімділіктердің, үнемділіктердің
критериилері.
Қабылданған шешімдерді талдау және жүйелер параметрлерін таңдау. Шешім
талдауларының қүралдары мен өдістері.
Өндірістік эстетикалар мен дизайндардың, экономикалардың, эргономикаларың
техникалық жүйелерін констукторлау.
Қолөнер шығармашылығы, патент тану мен лицензиялау сұрақтары
Шығармашылық ізденулердің құрылымдары мен әдіснамалықтары. Қолөнер
есептерін шешудің өдістері мен құралдары. Аналнтнкалык, піұғыл және
синтетикалық дамулардағы жаңа техннкалы объектлерді, жүйелерді құру.
Ғылыми зерттеулердегі, жобалық дайындамалар мен өнертабыстарда ресурстарды
сақтау мен табиғапы қолдану объектлері.
Патенттік заңнамальпстар мен патенттік іс жүргізу негіздері. Үлтгық
патенттік ведомстволар. Патентті зерттеулер.
Ұсынылған өнертабыстардың дайындамал ары. Өнертабыстардың формулалары мен
объектлері, құралдары. Ұсынылған өнертабыстарға берілген үсьгаыстарды
ресімдеу және қүрастыру.
Өнертабыстардың тиімділіктері мен олардың күқықтық қорғаулары. Өнертабыстар
қүқыктары. Интелектуалдық жөне өндірісті жеке меншіістіліістер туралы
түсініктер. Өнертабысты өндірістік енгізу.
Лнцензнялау, лицензиат пен лицензиар, ноу-хау.

Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы
маңызды проблемалар
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы
маңызды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларындағы сапамен басқару
Қоршаған ортаны қорғау туралы
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат
Қоршаған ортаны құқықтық қорғау»
Қоршаған ортаны қорғау
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері туралы
Қоршаған ортаны қорғау жөнінде
Қоршаған ортаны қорғау жайлы
"Қоршаған ортаны қорғау."
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь