Міндеттемелер есебі туралы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1.бөлім. Міндеттемелер есебінің теориалық негіздері

1.1 Міндеттемелердің экономикалық мазмұны және мәні ... ... ... ... ... 6
1.2 Ұйымның жалпы. экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... .15
1.3 Ұйымның есеп саяасаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

2.бөлім. Ағымдағы міндеттемелер есебін ұйымдастыру

2.1 Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырысудың есебі ... ... 19
2.2 Еңбекақы бойынша есеп айырысудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.3 Қарыздар, дивиденттер және ұйымдарға берешектердің есебі ... ... ... .40
2.4 Бюджетпен есеп айырысудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.5 Басқада ағымдағы міндеттемелер бойынша есеп айырысудың есебі...65


3.бөлім. Ағымдағы міндеттемелер есебінің аудиті

3.1 Аудиторлық тексерудің мақсаты және ақпараттық көздері ... ... ... ... ..73
3.2 Ағымдағы міндеттемелер есебінің аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Экономикамыздың нарықтық жолмен дамуы барысында ұйымдар қызметінің қаржылық мәселелері күшейе түсуде. Осыған сәйкес ұйым басшылығының ерекше көңілі бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуына мән беріліп отыр. Әсіресе, елімізде халықаралық стандартқа сәйкес жаңа бугхгалтерлік есеп стандартының енгізілуі ел экономикасының дамуына оң әсерін тигізуде. Бұл еліміздің қазіргі даму кезеңінде оның шет ел инвесторларымен қарым- қатынасының нығаюы кезеңінде маңызды болып саналады.
Бухгалтерлік есеп нарықтық қатынастар жағдайында ұйымдарда ерекше маңызды орынға ие. Есепке алу мәліметтері ұйымдардың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық болжамдар мен ағымдық жоспарлар жасау үшін, сөйтіп, ел экономикасын дамыту заңдылықтарын зерделеу және зерттеу үшін қолданылады. Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында ұйымдардың күрделі экономикалық тетігін нық және жақсы жолға қойылған есеп жүйесінсіз, сондай-ақ сенімді экономикалық ақпаратсыз басқару, іс жүзінде мүмкін емес. Сондықтанда кез-келген ұйымдар үшін есеп ақпараттық жүйелері маңызды орын алады. Оның ішінде ағымдағы міндеттемелер есебінің де ұйымдастырылуы, олардың өз уақытылы іске асырылып отыруы өз әсерін тигізбей қоймайды.
Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынасқа көшу барысында аймақты, қатал бақылау- тексеру ерекше орын алатыны шетел үлгісінен белгілі. Себебі нарықты қатынас принципімен дамуды қамтамассыз ету үшін сол елде бәсекелестік қамтамасыз ету үшін шешуші роль атқарады. Бәсекелестікті қамтамасыз ету үшін өте қатал бақылау- тексеру болуы қажет. Соның нәтижесінде ғана нарықты қатынас жолмен дамудың тиімділігі іске асырылады, немесе « ойын тәртібі » сақталмаған елде экономикалық нарықты қатынас жолымен дамудың тиімділігі іс жүзінде орындалмайды. Сондықтанда аудит жүмысының қажеттілігі көптеген себептермен анықталады.
1. “Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы” 2002- жылдың 24-ші

маусымындағы Қазақстан Республикасының Заңы,

2. “Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы” 1998- жылғы 20-

қараша Заң күші бар №20 жарлығы (2001 ж. 15-қарашадағы өзгертулер мен

толықтырулармен),

3. Қазақстан Республикасы “Акционерлік қоғамдар туралы” заңы 1998- жылғы

10- шілде №2811,

4. Бухгалтерлік есеп стандарттары және әдістемелік ұсынымдар Қазақстан

Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі Ұлттық комиссиясы бекіткен

13.11.1996 №3 (өзгерістер мен толықтырулармен)

5. Қазақстан Республикасының “Салық және бюджетке төленетін басқа да мін-

детті төлемдер туралы” Салық Кодексі 12.06.2001 жыл №209-11 (1- қаңтар

2005 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен),

6. “Аудит”, под редакцией доктора экономических наук , профессора М. Юнити,

В.И.Подольского 2000г-560с,

7. Андреев В.Д. Практически аудит, М. Экономика 1994г-500с.

8. З.Н.Ажибаев , Аудит.Учебник, Алматы, Экономика, 2005.

9. Әбдіқалықов Т.Ә, Сәтмурзаев А.А Шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті

ұйымдастыру, А.,ҚазМБА. 1996ж

10. Байдәулетов М, Байдәулетов С.М. Аудит, А., Қазақ университеті.2004-226 бет.

11..Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами,

А., Экономика. 2000ж-320 бет.

12. Дюсембаев К.Ш ,Егембердиев С.К, Дюсембаев З.К, Аудит и анализ финансовой

Отчетности, А, Каржы – каражат. 1998ж.

13.Дюсембаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық

жағдайын талдау, А., Экономика. 2001ж-378 бет.

14. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаев З.Н., Құдайбергенов Н.А. Жантаева А.А.

Қаржылық есеп, А., Экономика. 2001ж-400 бет.

15. Ержанов М.С., Аудит-1.(Базовый учебник). Алматы, Бастау. 2005г.

16.Коволев В.В, Волкова О.Н, Анализ хозяиственной деятельности предпрятия,

М., Сервис. 2000г-450с.

17. Козлова Г.Н, Бухгалтерский учет в организациях, М., Дело. 1999г-520 с.

18. Кондраков Н. П, Краснова Л.П, Принципы бухгалтерского учета,ФБК-

Пресс.1997г-450 с.

19. Кутер М.П, Краснова Л.П, Принципы бухгалтерского учета , М., Финансы и

статистика. 2000г-543 с.

20.Назарова В.Л, Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп.

Оқулық. Алматы. Экономика 2005ж.

21.Родостовец В.К, Ғабдулин Т.Ғ, Родостовец В.В, Шмидт О.И, Кәсіпорындағы

бухгалтерлік есеп, Қазақстан- орталық аудиті тәуелсіз аудиторлық компаниясы

А., 2003ж-410 б.

22. Родостовец В.К, Шмидт О.Н, Теория и отраслевые особенности бухгалтерского

учета А., Центр аудит Казахстан. 2000г-310 с.

23. Сатмурзаев А.А, Укашев Б.Е, Аудиттің теориясы, А., Ұлағат университеті. 1998ж

24. Төлегенов Э.Т, Бухгалтерлік ақпарат жүйелері, А., Экономика. 2001ж-200 б.

25. Тасмағамбетов Т.А, Омаров А.Ш, Әлібеков Б.А, Рабатов О. Ж, Байболтаев Н.Ә,

Родостовец В. К, Қаржы есебі, А., Дәуір 1998ж-390 б.

26. Укашев Б.Е, Әжібаев З.Н, Бухгалтерлік есеп теориясы А., Ұлағат университеті

1999ж-220 б.

27. Хорнгрен Ч.Т, Фостер Дж.Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с

англ. Под. Ред. Я.В. Соколова, М.,Финансы и статистика. 2000г-416 с.

28.Бюллетень бухгалтера.№18(196), 2005г7

29. Библиотека бухгалтера и предпринимаетеля № 14 (139), январь 2005г.

30.Бухгалтер бюллетені, №10,12,15, қаңтар, 2005ж БИКО.

31.Экономика и жизнь №12,14,15- 2005г.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ
............................................................................
.................................3
1-бөлім. Міндеттемелер есебінің теориалық негіздері
1. Міндеттемелердің экономикалық мазмұны және мәні....................6
2. Ұйымның жалпы- экономикалық сипаттамасы.............................15
3. ... ... ... ... есебін ұйымдастыру
2.1 Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырысудың ... ... ... есеп ... Қарыздар, дивиденттер және ұйымдарға ... ... есеп ... ... ағымдағы міндеттемелер бойынша есеп айырысудың есебі...65
3-бөлім. Ағымдағы міндеттемелер есебінің ... ... ... мақсаты және ақпараттық
көздері..................73
3.2 ... ... ... ... ... нарықтық жолмен дамуы барысында ... ... ... ... ... Осыған сәйкес ұйым
басшылығының ерекше ... ... ... ... ... ... Әсіресе, елімізде халықаралық стандартқа сәйкес ... есеп ... ... ел экономикасының дамуына оң
әсерін тигізуде. Бұл еліміздің ... даму ... оның шет ... ... ... ... ... маңызды болып саналады.
Бухгалтерлік есеп нарықтық қатынастар жағдайында ... ... ... ие. ... алу ... ұйымдардың және олардың
құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ... ... ... ... мен ... жоспарлар жасау үшін, сөйтіп, ел экономикасын дамыту
заңдылықтарын зерделеу және зерттеу үшін ... ... ... ... ... ... ... тетігін нық және жақсы
жолға қойылған есеп жүйесінсіз, сондай-ақ ... ... ... іс ... ... ... ... кез-келген ұйымдар үшін есеп
ақпараттық ... ... орын ... Оның ... ағымдағы міндеттемелер
есебінің де ұйымдастырылуы, олардың өз ... іске ... ... ... тигізбей қоймайды.
Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынасқа ... ... ... ... ... ... орын алатыны шетел
үлгісінен ... ... ... ... ... ... ... үшін сол елде бәсекелестік қамтамасыз ету үшін шешуші роль ... ... ету үшін өте ... ... ... ... қажет.
Соның нәтижесінде ғана нарықты қатынас жолмен дамудың ... ... ... « ойын тәртібі » сақталмаған елде экономикалық ... ... ... ... іс ... ... Сондықтанда
аудит жүмысының қажеттілігі көптеген себептермен анықталады. Бұл себептерге
біріншіден, кәсіпкерлердің өз ... ... ... ... өз ... өзі сенімді түрде басқару жүргізуі,
үшіншіден, кәсіпкерлердің өз ара қарым-қатынастарда ... ... ... ... капиталының тиімділігіне сенімді болуы және тағы басқалар
жатқызлады.
Кез-келген ұйым өзінің қызметі ... ... ... ... ... тауарлары, негізгі құралдары және тағы
басқада активтері үшін, сондай-ақ ... ... үшін ... болуы
мүмкін, тіпті өздерінің сатып алған активтерінің құнынын сол уақытында
төлегнннің өзінде немесе банк және ... тыс ... ... және
қарыз алмағанның өзінде де жұмыс істейтін қызметкерлеіне еңбек ақы есептеп
оны төлеуге, өндірген өнімдері мен ... ... сату ... түрлі салықтар төлеуге міндетті болады. Осы шаруашылық операциялар
барысында ұйымның міндеттемелер есебі туындайды.
Экономиканың қай саласында ... ... мен ... ... пен ... ... жұмсауға, өндіріс қалдықтарын
азайтуғу, ысырапты жоюға, өндірісті ұлғайтуға, өндіретін ... ... ... ... болып саналады. Бұл ... ... ... ... және ... ресурстарын тиімсіз жұмсауға
қарсы күресте бухгалтерлік есептің ... мен ... ... атап ... Елімізде өзін-өзі қаржыландыра алмай немесе басқа ұйымдарға және
өзінің жұмысшы қызиеткерлеріне ... ... ... ... ... да
кездеседі. Осындай түрлі мәселелердің практикада жиі ... ... ... ... ... қажетті болып табылады. Диплом жұмысы
«АлматыСТРОЙТРАНС» ... ... ... ... жазылады.
Осы жұмыстың негізгі міндеттеріне төмендегілер жатады:
- ағымдағы міндеттемелер есебін ашып көрсету;
- еңбек ақы ... ... ... ... ... ... және ... есеп айрысуда кездесетін
міндеттемелерінің есебін ашу;
- бюджет және бюжднттен тыс ұйымдармен есеп ... ... ... ... ... ... зеттеу;
- алынған аванстар мен дивиденттер бойынша есеп айрысқан ... ... ... ... ағымдағы міндеттемелер
есебін ашып көрсету;
- ағымдағы міндеттемелер есебінің аудитін теориялық негізде
қарастыру
болып табылады.
Міндеттемелер ... мен ... ... ... асырып,
олардың маңыздылығын түсіну керек. Нарықтық экономиканың даму барысында
негізсіз ... ... ... ... ... көбейту және ұзақ
немесе ағымдағы міндеттемелерді ... ... ... ... ... ... ... бәсеке қабілеттіліктерін жоғарлату мен отандық
өнім өндіруді дамыту мәселесі алдыңғы қатарда ... ... ... және ... » ... және ... ... осы жұмыстың мақсаты болып табылады.
Бұл тақырыптың қазіргі кезде маңыздылығы артып отыр. Оны
шешу үшін ... ... ... бөлу ... ... тәуекелділігін төмендету және
оларды өтеу тиімділігін қолдануды жақсарту әдістері таңдау;
2.Міндеттемелерді азайтып, активтерді көбейту ... ... ... ... жетілдіру;
3.Ұйымның төлем қабілеттілігіг талдау арқылы
міндеттемелерге дұрыс баға ... ... ... ... ... теориялық негіздері
1.1 Міндеттемелердің экономикалық мазмұны және мәні
Міндеттемелердің экономикалық ... және ... ... ... ... ие. Оның ішінде біз қарастырып отырған
ағымдағы міндеттемелер баланстық қорлану көздерінің ... ... ... ... ... ... мен овердрафт, ұзақ мерзімді
несиелердің ағымдағы бөлігі, қысқа мерзімді кретиторлық берешектер, оның
ішінде ... ... ... төленетін дивиденттері, ... ... есеп ... ... және ... міндеттемелер
сондай-ақ еңбек ақы бойынша есеп айырысулар т.б. ... ... ... ... ... қысқа мерзім
ішінде өтелуі тиіс активтері. Ағымдағы міндеттемелердің, ... ... ... етуі ... ... ... ... және
есепті мерзімінен кейін бір жыл ... ... ... ұзақ мерзімді
міндеттемелердің бір бөлігінің баптары ашып көрсетілуге тиіс. Олардың жалпы
құрамына ... ... ... ... ұзақ ... ... ағымдағы бөлігі;
3) кредиторлық қарыздар оның ішінде:
-төленуге тиісті шоттар мен вексельдер, ... ... мен ... ... аванстар,салықтар бойынша қарыздар, төленетін
дивиденттер, ұйымаралық ... ... ... ... берешек қарыздар, өзге де кредиторлық қарыздар.
4) төлуге тиісті ... ... ... ... ... ... ... бойынша есептелген төлемдер.
Несеилеу қарыз капиталының қозғалысы болып табылады- ол
процент түрінде ... ... ... қайтару шартымен қарызға берілген
капиталдың қозғалысы. Қысқа ... ... беру ҚР ... ... «Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелендіруді ұйымдастыру
ережелеріне» сәйкес ... ... беру және оның ... ... ... ... Банктің шешімімен айқындалған ресми статусы бар
банктер арқылы жүзеге асырылады. ... ... оны өтеу ... ... ... ... өтеу ... кәсіпорынның борышты
міндеттерін толығымен және уақытында есептесе алу қабіліті деп ... ... ... түрде өнеркәсіптің тиімділігін арттыруға, оның
ғылыми- техникалық ... ... ... ... жаңа өнім ... ... халыққа түрлі қызмет көрсетуге, халық үшін
экспортқа тауар шығаруға ... ... ... ... ішінен жете көңіл бөлетіндері ол өз міндеттемелерін дер кезінде
орындайтын клиенттерге, өз ... осы ... ... ... сақтайтын банк акцоинерлеріне, кәсіпорындарға және ... ... ... ... ... және ... шарт ... беріледі. Несие беру банктермен
өздеріде бар несие қорларының көлемінде жүзеге асырылады. Банк ... ... ... ... ... ... өтіп ... қарыздары жоқ
болған жағдайда ғана беріледі. Банк мекемесі табысы төмен ... беру оған ... ... туғызатын болғандықтан, ондай кәсіпорындармен
несие қатынастарын орнату мәселесі қарау кезінде ерекше ... ... ... ... ... алу үшін несиенің соммасы және мақсатты
бағыты, ... ... өтеу ... ... ... шараны
қысқаша сипаты және оны жүзеге асырудың экономикалык тиімділігі дәлелденген
жазбаша өтінішпен банкке барады.Өтініш сұрауды ... ... алу ... рет ... немесе ссуданы пайдаланатын, ... ... ... ... ... осы банкте есеп айырысу шоты жоқ, ссуда мәмілесін
жасау үшін несие алушы ... ... ... ... ... ... алу
үшін бірінші рет барған кәсірорын өзінің Жарғысын, ұйымдастыру құжаттарының
көшірмесін, ережелерді, жалға алу ... ... ... және ... ... ... растайтын басқа да құжаттарды банкке ұсынады.
Қысқа мерзімді несие әдетте 12 айдан аспайтын мерзімге несиеленетін
материалдық құндылықтардың айналымдылығына және ... ... ... ... ... ... жағдайларда өндіріс циклының
ерекшелігіне байланысты несиелер неғұрлым ұзағырақ мерзімге де, бірақ ... ... ... ... мүмкін.
Несие шартында көзделген қысқа мерзімді несие беру және өтеу ... ... сай ... ... бөлімі арқылы несие беруге ... ... ... ... есеп ... ... ... бар-
жоқтығына қарамай қарыз алушының несие шотынан есеп-ақша құжаттарын төлеу
жолымен немесе оның ағымдағы, корреспонденттік шотына ... ... ... ... ... өтеудің әдістері және нақты мерзімдері,
тәртібі несие шартында қарастырылады. Әдетте, қысқа мерзімді несиені ... ... ... ... негізінде жүзеге асырылады. Сондай-
ақ қарыз алушының төлем – тапсырмаларын немесе негізгі несиеден басқа ... ... ... ... ... ... ... басқа, несиенің
пайдаланғаны үшін пайыздар, айыппұлдар төлеуге міндетті.
Міндеттемелердің ішінде ... ... ақы ... ... ... қарастырайық. Еңбекке қарай бөлудің нақтылы нысаны еңбек
ақы арқылы жүзеге асады. Енбек ақы ... ... ... ... ... ... ... әр алуан нысандарында келесідей жүйелер
болады.
Кесімді еңбек ақы- жұмысшы қызметкерлердің еңбек өнімділігін өсіруде
еңбек ... ... ... ... ... ... ақы ... бойынша еңбек ақы әрбір жұмысшылардың
нәтижелеріне байланысты, оған ... ... ... ... санына көбейту арқылы анықтайды.
Бригадалық кесімді еңбек ақы ... ... ... ... ... ... учаске жұмысшысының нәтижелері бойынша анықтайды.
Еңбек ақы жөніндегі бағалар жекелей ( әрбір жеке ... үшін ) ... ( ... ... ... үшін ) болуы мүмкін. Жекелеген бағаларды
қолданғанда әрбір жұмысшы еңбек ақысының жұмыс үшін ... ... ... ... цех ) ... дайындалған ұйымдардың санына көбейту
арқылы табылады. Кешенді бағаларды қолданғанда жұмысшы еңбек ақыны ... ... ... ... бүкіл ұжым болып дайындаған ... ... ... ... ... ( бригадаға, учаскеге ) тиісті еңбек
ақысын есептеп шығарады.
Есептеп шығарған еңбек ақыны әрбір жұмысшының жұмыс ... ... оған ... ... ... ... ұжым ... бөлінеді. Оны
бөлгенде қосымша еңбек ақының коэффициенттері, коэффицент сағаттар немесе
коэффициент ... ... ... еңбек ақыны ... ұжым ... ... ... ... ... немесе күндік
төлем мөлшерін жұмыс істеген уақытына көбейтеді де оның ... ... ... ... ... Содан кейін бүкіл ұжымның кесімді еңбек ақысын
тарифтік төлем мөлшеріне ... ... ... ... орташа
коэффициентін табады. әрбір жұмысшының тарифтік еңбек ақысын еңбек төлемін
қосымша еңбек ақы коэффициентіне көбейту ... ... ... нақты
кесімді еңбек ақысы анықталады. Сағаттық ... ... ... ... да ... ... бөлу ... есеп айырысуды
осылай жасайды.
Жанама кесімді еңбек ақы ... ... және ... ... ... ... ... отырған учаскені, цехтің негізгі
жұмысшыларының төеміне шаққан пайызбен анықталыды.
Еңбек ... ... ... ... ... өнімнің жұмыстың
санына төленетін төлемнен өзгеде жұмысшыға белгіленген ... және ... қол ... үшін ... ... ... өндірім нормаларын орындаған үшін және асыра орындағаны үшін
және де өнім сапасын арттырғаны үшін ... ... ... үшін ... техникалық жұмыс режимін сақтағаны үшін
) сыйлық төлейді.
Үдемелі ... ... ақы ... ... ... ... бұл жүйесінде
кесінді жұмысшыларды белгіленген нормалардан ... ... ... ... ... Норма мөлшерінде дайындалған өнім үшін ... ... ... ... бойынша есептейді, ал нормадан асыра
дайындалған өнім үшін прогресивті үдемелі ... ... ... ... ... ... бұл жүйе жұмысшылардың еңбек ақысын
жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды, онда ... ... ... ... ) және баға ... ал ... ... ақыны бұл
жұйесі жұмысшылардың бөлек топтары немесе бригаданың, бригадалардың бөлек
ұжымдары үшін ... ... ... және ... орындалу мерзімін
қысқартуды материалдық ынталылығын күшейту мақсатымен қорлданылады. ... ... ... ... ... ... ... нормалары ) мен бағалар негізінде белгілейді, олар ... ... ... үшін ... нормаланған тапсырмалармен бағаларды
шығарып белгілейді.
Еңбек ақының бұл жүйесі бойынша тапсырма ... ... ... беру ... енгізуге болады.
Болашақта өндірісті кешенді ... ... ... ... ... ... жетіліп еңбек ақысында
нақты сараланудың ... ... ... ... қолданыс аясы қысқарады
да, ал жұмысшылардың еңбек ақысының мерзімдік- ... және ... ... ... ... мерзімді еңбек ақы. Еңбек төлемін сағаттық, күндік, айлық,
тарифтік төлем мөлшері немесе айлық еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... белгіленген тарифтік төлем мөлшеріне
көбейту ... ... Бұл ... ... ... ... кіші ... көрсететін адамдардың еңбек төлемі ... ... ... ... жүйеде еңбек төлемін еңбек
ақының қарапайым мерзімдік жүйесіндегідей жасайды, ... ... ... сыйлықты белгілі бір сандық және сапалық көрсеткіштерге қол
жеткізгнедері үшін алады. ... ... ... нәтижелері үшін
сыйылық беру еңбек ақы қорынан ... және ... ... ... ... ... асырлады: өндірістік тапсырмалар және жеке
тапсырмалардың, техникалық тұрғыдан негізделген өндірім ... ... ... және ... орындалуы, еңбек
өнімділігінің, өндірімнін өсуі, бұйымдардың нормаланатын көп жұмыстылығының
төмендеуі өндірім (уақыттың және қызмет ... ) жаңа ... ... ... игерлуі өндіріс бригадасын учаскесінің,
цехінің шаруашылық қызметінің соңғы нәтижелерінің жақсартылуы және т.б.
Сыйлықтардың мөлшері ... ... ... ... қарай жұмысшылардың кәсіптері мен топтары бойынша сараланып
белгілейді. Бригада ұжымдары бүкіл ... ... ... ... ... қаражат мөлшеріне бригаданың әрбір ... ... ... ... ... ... еңбек тәртібімен ішкі тәртіп ережелерінің
сақталуын ескере отырып, сыйлықтардың мөлшерін ... ... ... ... жұмыс нәтижелері бойынша беріледі.
Еңбек ақы өнімінің өзіндік құнының негізгі элементтерінің бірі болып
табылады: оның есебін дұрыс ұйымдастыру еңбек өнімділігінің ... ... ... төмендетуіне және халықтық өмір сүру деңгейінің жоғарлануына
септігін тигізеді. Әрбір қызметкердің еңбек ... ... ... ... жеке ... қосқан үлестері мен анықталуға тиіс
және ең көп мөлшерімен шектелмейді.
Мемлекеттік бюджет – жалпы мемлекеттік ақша қаржысы ... ... ... ... қаржылық жоспары. Бюджеттің қаржысы экономиканы
дамытуға, халықтың материалдық әл –аухатын және ... ... ... ... ... пайдаланылады. 2001 жылығы 12 маусымда (2005 ж. 1-
қаңтардағы толықтырулар мен өзгерістерді қосады) ҚР « ... және ... ... ... ... туралы » Салық кодексіне сәйкес жеке
және ... ... ... ... ... бюджетті толықтырудың
негізгі көзі болып табылады. Жалпы мемелекеттік салықтарға заңды және жеке
тұлғаларға ... ... ... ҚҚС, ... ... ... және ... байлықтарын пайдаланушыларға салынатын салықтар ... ... ... және ... ... ... ... жылындағы «
Республикалық бюджет туралы » ҚР Заңдарында белгіленген тәртіп бойынша
тиісті ... ... ... ... салықтарға: жер салығы,
заңды және жеке тұлғаның мүлкіне салынатын салық, көлік құралдаына, ... және ... ... жеке ... ... ... ... жатады. Көрсетілген салықтар мен алымдардың, төлемдердің
сомаларыы жергілікті бюджеттің ... ... ... ... экономикалық сипаттамасы
Қазіргі кезде ұйымның экономикалық сипаттамаларынан байқайтынымыз
олардың активтері жоғарылаған сайын міндеттемелерінің мөлшері де ... ... ... ... ... ... ... мәліметтері алынды. «АлматыСтройТранс» АҚ-ы 1940ж 1 –қаңтарында
№354 ... ... ... ... бөлімшесі болып
құрылған.
Ұйым көптеген өзгерістің нәтижесінде «АлматыСтройТранс» АҚ-ы болып
ұйымдастырылған. Ол 2 ақпан 2004 жылы ... ... ... ... №435-1910-АО «Мемлекеттік тіркеу куәлігі» берілді. Заңды мекен
–жайы: 480034 Алматы қаласы, Алмала районы, Бродский ... 39. ... ... мөрі және ... шоты ... ...... қызметі ұйымның барлық өндірістік жаған
қамтиды. Оларға талдау жүргізу үшін ... есеп беру ... ... ... ... талдау – бұл қаржылық есептің ең бірінші
талданатын бөлімі болып саналады.
Табыстар және шығындар жөнінде есеп беру – бұл ... ... ... көзі ... ... ондн ... ... өнімдер
көлемі, шығындар мен таза табысы көрініс береді.
«АлматыСтройТранс» АҚ-ң қаржы-шаруашылық ... ... ... ( №1 ... ... ... мен ... өзіндік
құнының және табыс деңгейі сондай –ақ ... өсу ... ... анықтап береді. Яғни өткен және есепті жылдың мәліметтері
негізінде Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі ... ... ... АҚ-ң ... ... ... (2003-2004 ж.ж)
|№ |Көрсеткіштер ... ... ... ... |Өсу ... %|
| | ... |жыл |жыл ... | ... | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 ... ... ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... |69801,7 |108714,7 |38913 |155,7 |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | | ... |Сатылған дайын | | | | | |
| ... ... ... |37278,3 |19663 |210,4 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ) | | | | | |
| ... құны | | | | | ... ... ... ... |52086,4 |71436,4 |19350 |137,1 ... ... ... |Мың.тг. |45792,7 |51635,4 |5842,7 |112,7 ... ... емес ... | - |9906717 | - | - |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |158891,6 |35751,1 | 129 |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... |Қор ... | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 120 |
| ... | | | | | ... |Қор сыйымдылығы |Мың.тг. | 2 | 1,6 | -0,4 | 80 ... ... ... |6293,7 |29707,6 |23413,9 | 472 |
| ... ... | | | | | ... |Табыс салығы ... |3086,8 |9719,9 |6633,1 |314,8 ... ... ... ... |3206,9 |19988 |16781,1 |623,2 ... |Ағымдағы |рет |211,2 |143,9 |-68,2 |67,8 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... | % |0,9 |1,1 |0,2 |120 |
| ... | | | | | ... ... | % |0,7 |0,6 |-0,1 |85,8 |
| ... | | | | | ... |Активтер | % |0,01 |0,1 |0,09 |1000 |
| ... | | | | | ... ... ... ... ... жалпы алғанда оң көрсеткіштерге ие және де жоғары үрдісте екенін
байқаймыз.
Жалпы табыс2004 жылы 71436,4 ... ... ... жылға қарағанда
19350 мың.тг. немесе 37,1% өскен. Сатудан ... ... ... ... мың.тг. құраған, өткен жылға қарағанда 38913 мың.тг. яғни 1,6 есе
көбейді (155,7%) –бұл ұйымның қызметінің ... ... ... ... ... жылы ... жылға қарағанда сатылған өнімнің деңгейінің
жоғарлағандығынан болған, ол 2,01 есе ... ... ... орай ... ... да ... ... Кезең шығындары да өскен, яғни
5842,7 мың.тг. (12,7% ) ... ... ... ... құны 35751,1 мың.тг. жоғарылаған.
Қор қайтарымдылық коэффициенті 2003 жылы (69807,7/123140,5)=0,5 мың.тг. ал
2004 жылы (108714,7/158891,6)=0,6 ... ... ... 20 % ... таза табысы 19988 мың.тг. болып өткен жылға қарағанда 16781,1
мың.тг. артты, 6,23 есе өскен. Бұл көрсеткіштердің барлығы ... ... ... ... ... ... ... құнына негізсіз
шығындардың қосылмағандығын аңғартады. ... –ақ ұйым ... ... ... бірақ сату рентабельділігінің деңгейіне қарап,
олардың табысты дұрыс жоспарламағандығын байқаймыз. Жалпы көрсеткіштердің
ауытқу соммаларына ... ... ... ... ... көре ... ... немесе қызмет көрсету барысында кеткен шығындардың өсуімен сату
көлеміде ... ... әр ... шаққан, яғни олардың өзіндік құнына кеткен
шығындар жоғарламау керек, өйткені ол табыс ... ... ... ... ... ... ... табыс салығы салынатын табыстың
мөлшерін азайтады. Ал бухгалтерлік ... ... ... негізгі
міндеттердің бірі бұл-өнімнің өзіндік құнын ... және ... ... талдау барысында олардың жылы сайын қаншалықты өсуі ... ... ... ... ... ұйым үшін ... болып
есептеледі. Оны жалаы алғанда халықшаруашылықтық мәні бар. Ол ұйымды
ұлғайтуға, өндіріс ... ... ... ... ... да ... байланысты ұйымдар табыс табудың оптималды мөлшеріне жету мәселесін
әрдайым қарастырып ... Бұл ... ... ... ... болуы
мен өндіріс ресурстарының тиімділігін арттыруды талап етеді. Атап ... ... яғни ... ... ... сұраныс деңгейі, баға т.б.
жедел түрде болуы немесе ішкі ақпараттар яғни өндіріс шығындарын ... ... ... ... есеп ... дұрыс жасалуы т.б. қажет
етеді. Өнеркәсіптің әр саласында өзіндік ерекшеліктер болады, ол ... мен ... ... ... ... ... да ... есепті құрлыс ұйымдарында ұйымдастыруға мына
ерекшеліктер тән: қызмет көрсету типі мен ... ... ... ... өнім ... мен сату ... негізгі- экономикалық көрсеткіштерін талдау бұл- қаржы
ресурстарын қалай ... ... ... ... көрсетеді.
2. Ұйымның есеп саясаты
«АлматыСтройТранс » АҚ-ның есеп ... ... ... ... мен ... есеп беру ... » ... , Бухгалтерлік есеп стандарттары
мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жасалынған. Сондай-ақ ҚР-ның заңдар
негізінде «АлматыСтройТранс» ... өз ... ... ... қоғамдар туралы » Заңына және ұйымның Жарғысына сәйкес
атқарады. (Ұйымнын есеп саясаты және ... №3,4 ... ... ... ... ... ... асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында
акцияларды шығарушы ... ... ... табылады. Өз акционерлерінің мүлкінен
оқшау мүліктергеие және олардың міндеттемелері бойынша жауап ... ... ... ... ... жауа бермейді және
оларға тиесілі акциялардың құнының шегінде қоғамның қызметіне байланысты
шығындар ... ... ... ... ... сәйкес ұлттық
және шетел валютасында несиелерді пайдалануға құқығы ... ... ... ... ... орган –Акционерледің жалпы жиналысы;
-басқару органы-директорлар Кеңесі;
-жеке дара атқару органы ... ... ... аудит қызметі.
Есеп саясаты келесі бөлімдерді қарастырады:
Ұйымның қызметінің жалпы сипаттамасы. «АлматыСтройТранс»АҚ-ның
қызметінің мақсаты ... көп ... алу және оны ... ... үшін ... ... қаржылық,
коммерциялық және делдалдық сияқты ... ... ... ... ... пайдалану,сондай-ақ ҚР-ның заңдарымен тиым салынбаған
қызметтің басқа да түрлерін жүзеге асырады.
Қоғамның негізгі қызметтеріне келесілер жатады :
-заңды және жеке ... жүк және ... ... ... ... және ... тұтынатын тауарларды
өндіру, сатып алу, сақтау, өңдеу және сату;
-ғылыми-техникалық ... ... және ... ... және ... қамтамасыз ету;
-инвестициялық және маркетингтік қызмет;
-заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету, соның ішінде тұрмыстық,
коммуналдық, көлік, ... және ... ... ... ... да ... сауда-саттық және делдалдық қызметтер;
-бағалы қағаздармен әр түрлі операциялар, трасттық қызмет көрсету;
-бірлескен кәсіпорындар құру, соның ішінде шетел фирмаларымен және
құрылтайшылық ... ... ... ... ... ... өндірістік және салық есебі, ішкі бақылау мен
аудиті ҚР-ның « Бухгалтерлік есепке алу мен ... есеп беру ... ... ж. Заңы , ... есеп ... мен әдістемелік
ұсынымдар (БЕС), ҚР-ның «Салық және бюджетке төленетін басқада ... ... ... ... ... «Аудитторлық қызмет
туралы» 15.01.2001ж. Заңына және басқа да заңдылықтар мен ... ... ... ... есеп ... ... мен ... да №30 «Қаржылық
есеп беруді ұсыну» Бухгалтерлік есеп стандартының қағидаттарына сәйкес
жасалынған. Ұйымдастыру негізіне ... есеп ... ... ... бойы бақылау;
-қаржылық міндеттемелер мен мүліктерді түгендеу нәтижелерін сондай-
ақ барлық шаруашылық операцияларын түгелдей есепте қамтылғанын;
-талдамалық және топтамалық есеп ... ... ... бугхалтерлік есебін активтер, меншікті ... т.б. ... ... екі ... жазу ... ... ... сәйкес және басқа да бухгалтерлік ... ... ... мен ... ... ... асырады. Барлық бухгалтерлік жазбалар қоғомның ... ... ... ... ... ... ... шоттардың жұмыс
жоспары жіктемесіне қарай жасалынып, ... ... ... ... ... шаруашылық операцияларының құжатталу тәртібі,
құжаттардың айналымы, бухгалтерияға немесе архивке түсу уақыты, ... есеп ... ... ... ... жүргізіледі. Ұйымда
бухгалтерлік есептің келесідей әдістері ... ... және ... есеп регистрлары мен қаржылық есеп
беруүшін дербес компьютерлер беріліп - есеп жартылай автоматтандырылған
немесе ... ... ... яғни екі ... да жүргізіліп
отыруға болады;
- барлық жасалынған құжаттардағы мәліметтер ұйым ... ... ... құжаттардағы мәліметтерден танысуға ұйым басшысының ... ... ... ішкі ... ... ... ережелер,
қызметкерлердің қызметтік нұсқаулары, іс және ... ... ... ... ... ... мен ... материалдық
емес активтер, тауарлы-материалдық қорлар, негізгі құралдар, есеп ... ... ... есеп берудегі құжаттар т.б. туралы түгендеу
жеке құжаттарды сондай-ақ ... есеп ... ... ... отыру қарастырылған.
Есеп саясатының 2-әдістемелік бөлімінде негізгі құралдардың,
материалдық емес активтердің ... ... ... мен ... ... ... ... қарастырылған.
Негізгі құралдар есебі мен материалдық емес активтер есебі
Бухгалтерлік есеп стандартына ... ... ... ... ... ... әдісі қолданылады. Тауарлы-материалдық қорларды
бағалаудың орташа құндық әдісі бойынша ... ... ... ... ... ... есеп негіздері мен
ондағы әр бөлім есептеудің – ұйым үшін ... ... ... шаруашылық операциялардың барлық есеп жұйесін қамтиды.
“АлматыСТРОЙТРАНС” АҚ-ның есеп ... ... ... ... (№1, 2 ... ... ... есебін ұйымдастыру
2.1 Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырусудың есебі.
Жабдықтаушылар және ... есеп ... үшін ... ... ... ... 6-бөлімі “Міндеттемелер” – 67
“Берущілермен және мердігерлермен есептесу” бөлімшесінің шоты ... есеп ... ... ... және ... ... инкасса, аккредитивтер, чектер) қарамастан жабдықтаушылардан
алынған материалдық, босалқы қорлар, ... ... және ... есеп ... ... 671 “Төленетін шоттар” шотының кредиті
бойынша жабдықтаушылардың акцептелген шоттар фактурасы және дебеті бойынша
есеп ... ... және ... да ... ... ... ... есеп айрусылар есебін арнайы нысандағы журналда,
машинограммада немесе тізімдеме әрбір ... ... ... ... ... ... өзі ... құжат бойынша есеп
айырысуларды бақылап ... ... ... ... ... ... ... түскен жүктер есебі
журналына” (үлгі №1) ... ... ... түсуіне қарай
журналда кіріс құжаттарын белгілеп, қоймаларға босалқы қорлардың немесе
түспеген жүктерді іздестірумен байланысты ... ... ... ... ... ... ... (ү.т. №М-1) деректерін 671 “Төленетін шоттар”
шоты бойынша жүргізілетін есепке алу регистірлерінің деректерімен тексеріп
отырады. Журнл ... ... жол ... ... ... ... ... жабдықтау бөлімі тауар-көлік жәнелтпе құжаты
(накладной), кіріс ордерлері, материалды қабылдау туралы актілер (ү.т. ... ... ... ... ... ... түсуіне қарай
жазып отырады. “Ескерту” бағанасына шоттың ... ... бас ... ... ... ... және ... жөнінде мағлұматтар жазылады.
Журналға тек акцептелген шот-фактура ғана жазылады.
Есеп журналы бойынша тіркеу ... ... ... ... жүктердің
акцептелген шоттары бухгалтерияға беріледі. ... ... ... мен мердігерлермен есеп айырысулар есебі жәніндегі журналға
жазады. Оны ... үш ... ... ... журналға акцептелген шот-фактура және басқа да ... ... ... ... ... жазу ... Бұл ретте тіркеу
номерімен төлем-талап тапсырмаларының немесе шот-фактура нөмірі ... ... ... ... ... ... ... түскен құндылықтарды алу үшін экспедиторға шот-фактура
береді.
Екінші кезеңде журналға ... ... ... ... ... ... ... тауар, көлік құжаттары, (накладнойлар)
материалды қабылдау ... ... ... жазу жазылады. Журналда осы
құжаттардың номерлерін, келіп түскен құндылықтардың есепті немесе ... ... ... ... құны және ... құндылықтар
немесе шығындары есебі бойынша жекелеген ... ... ... ... ... ... ... нақты құнын көрсетеді.
Кіріс құжаттары мұқият тексерілуі және төлем-талап тапсырмаларындағы, шот-
фактурадағы материалдық құндылықтар ... ... ... ... Егер жүктерді
қабылдау кезінде жабдықтаушының немесе ... ... ... ... ... бұзылуы анықталса, актінің негізінде
талап сомасын 671 “Төленетін шоттар” ... ... 334 ... ... шотының дебетіне есептен шығарады. Егер материалдық
құндылықтардың жетіспеуін есеп айырысу төлем құжаттарын акцептеуге ... ... онда оның ... ... есеп ... төлем құжаттарына
акцептіні азайтады. Журналда сондай-ақ жұмыстар мен ... ... ... ... ... су, жылу ... энергиясы)
берушілер мен есеп айрысулар ... ... ... да көрсетіледі.
Жұмыс орындағаны немесе қызмет көрсеткені үшін ... ... ... ... кезде оның не үшін берілгені көрсетіледі, ал
жұмыстар мен ... ... ... ... ... өнім
жеткізушілердің шот-фактурасында бухгалтерияда жасалған шоттар (аралық
шоттар, шығын баптары) ... ... және ... ... ... кезеңде журналда шоттар-фактурасының төленуі көрініс табады.
Төлем туралы белгілерді банктегі ағымдағы, корреспонденттік және ... ... ... ... ... жасайды. Бұл орайда шот төлемінің күні
және төлемінің қай шоттан жасалғаны ... ... ... ... ... ... және ... шот бойынша
қалдықтар шығарылады. Журналдың қорытындысы 4 қатар бойынша шығарылады: ай
ішіндегі жиынтығы, айдың басындағы, жол ... ... ... ... рет-ретімен көрініс табады.
Фактураланбаған жабдықтар есебі. Фактураланбастан ... ... ... жөнелтілген жабдықтаулар тәрізді, әрбір
жабдықтаула ... жеке ... ... жазу үшін ... қабылдау
туралы актілер” (ү.т. №М-7) ... ... ... олар ... ... ... ... кезінде артық ... ... ... жасалады. Бұрын фактураланбаған
жабдықтаулар ретінде кісіске алынған құндылықтардың ... ... шот ... ... жазу ... ... ... бір мезгілде
фактураланбаған жабдықтау бойынша жүргізілген жазу ... ... ... ... ... құндылықтар түскен кезде
байқалған артық жүктерді фактураланбай ... ... ... ... ... құндылықтардың мөлшері мен артықшылықтарын
көрсете отырып материалдарды қабылдау туралы ... ... ... ... ... жіберуге міндетті.
Жолдағы тауарлы-материалдық құндылықтар төлем жасалған бірақ айдың
аяғына дейін кәсіпорынның қоймаларына түспеген құндылықтар шот-фактуралары,
төлем-талап ... ... ... ... ... ... тәртіп
бойынша жазылады. Айдың аяғында жолдағы материалдық құндылықтардың ... ... ... (жолдағы, жабдықтаушының қоймасындағы)” жүк үшін
арнайы бағанасына көрсетіледі. Журнал бойынша ... ... ... ... ... құнын материалдық
құндылықтар шоттарына (201-206,208,222,223- шоттарға) ... ... ... ... есебіне жатқызылмаса да, жедел ескеріліп
отырады.
Есепті айдан кейінгі айдың басында оларды ... ... ... ... ... ... бойынша шоттарда ескереді,
олар жабдықтаушылармен есеп айырысулар ... ... ... ... ... ... тауарлы-материалдық құндылықталдың шоттарындағы
сомалар есепті айдан кейінгі айда журналға көшіріледі, одан ары ... ... ... ... ... ... 201 ... және материалдар” шотында
жазу кестесі берілген:
Кесте № 2
Жолдағы материалды есепке алу
|айы ... ... ... ... |
| | ... ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... |20000 |80000 |28000 |4600 |
| ... ... қоса | | | | |
| ... | | | | ... ... ... |15400 |8000 |23400 |* |
| |Жол ... ... |* |8000 |8000 |* |
| ... түсуі | | | | |
| ... ... |40000 |* |400000 | |
| ... | | | | |
| ... ... |* |* |* |13800 ... ... ... |26200 |* |* |* |
| ... ... | | | | ... құн салығы (ҚҚС) бойынша есеп ... ... ... ... ... ... ... - туарлар
(жұмыстар, қызметтер) өндірісі мен айырымы процесінде ... құн ... ... ... ... ... ҚР-ның аумағына тауар импорттау
кезінде жасалатын аударым. Шот – фактура, қосылған ... ... ... үшін міндетті құжат болып табылады, тек ... ... ... ... ... төлегені туралы чектерді қоспағанда.
Бұл шот-фактурада сатып алушыға құнға ... ... ... ... ... Шот-фактура негізінде ҚҚС сомалары 671 “Төленетін шоттар” шотының
кредитінен 331 ... ... ... ... құн ... шотының
дебетіне есептен шығарылады. Жабдықтаушылармен есеп айырысулар есебі
жөнінідегі журналда ай ... 671 ... ... шоты ... қалдықтар көрсетіледі. Талдамалық есептің құрылымы негізінен
жабдықтаушылармен және ... есеп ... ... ... мағлұмат алуды қамтамсыз ету үшін және есеп айырысуын жедел бақылау
үшін, мына төмендегі топтадан қалыптасады, атап ... ... ... есеп айрысулар жөніндегі жабдықтаушылардың ... ... ... ... ... есеп ... бойынша жабдықтаушылар. Талдамалық деректер ... ... ... ... ... ... ... төлеу
мерзімі өтеу вексельдер бойынша, жолдағы ... ... ... ... ... тыс ... Есеп ... вексельдік жүйесінде
жабдықтаушылармен есеп айырысулар, сатып ... ... ... келісім-шарт бойынша өзіне жеткізілген тауарлы-материалдық
құндылықтарды атқарылған жұмыстар мен ... үшін ... ... ... ... есеп ... ... Кәсіпорын берілген
вексельдермен қамтамасыз етілген жабдықтаушылар мен мердігерлерге қарыз
сомасы 671 “Төленетін шоттар ... ... ... қайта вексель
берушінің немесе ремитенттің аударым векселі (тратта) бойынша қарыздарының
вексель төлемақысы ... ... осы ... ... Берілген
вексельдермен қамтамасыз етілген ... мен ... ... ... 671 ... ... шотының кредиті
бойынша журшалда бөлек жүргізіледі. Осы мақсат үшін жеке ... ... ... ... вексельдер бойынша төлемдер мерзімін реттеп отыру,
яғни жедел бақылау үшін картотека жүргізіп отыруы керек. ... ... есеп ... ... төмендегідей бухгалтерлік жазулар
жазылады.
Кесте №3
Жабдықтаушы және ... есеп ... ... ... (мың. тг)
| |Операциялар мазмұны ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... | | |
| ... алу ... – 60000 |201-208 | |
| ... ... ... ... |222 |671 |
| ... ... құн ... | | |
| ... (ҚҚС) |331 |671 |
| |15% - 9000 | | |
|2 ... ... шоттары | | |
| ... | | |
| |- ... ... және ... ... |671 |
| ... – 6000 |222 | |
| |- ... құн салығының сомасы 15% -|331 |671 |
| |900 | | |
|3 ... ... ... | | |
| ... ... ... ... |126 |671 |
| ... | | |
| ... ... –30000 |331 |671 |
| ... құн ... ... 15% | | |
| |-4500 | | |
|4 ... ... өнімді сату | | |
| ... ... ... үшін ... | | |
| ... шоты ... ... | | |
| ... көрсетілген қызмет, шартта| | |
| ... ... ... ... |811 |671 |
| ... |331 |671 |
| ... ... құнына – 5200 | | |
| ... құн ... 15% -780 | | |
|5 ... мен мердігерлердің, | | |
| ... ... ... | | |
| ... оның ішінде, негізгі және | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... және ... шаруашылық | | |
| ... үшін ... |901,911 | |
| ... булары, газдары, |921,931 | |
| ... және ... ... үшін |821 |671 |
| ... ... ... |331 |671 |
| ... және ... ... | | |
| ... | | |
| ... құн салығы сомасына 15% - | | |
| |13500 | | |
|6 ... ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... кем ... ... және | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... және |334 |671 |
| |т.б. ... құн ... ... | | |
| ... ... ... ... | | |
|7 ... ... ... | | |
| ... ... ... ... |201-206, | |
| ... ... баға ... - |208 |671 |
| |40000 | | |
|8 ... ... ... | | |
| ... ... шот-фактурасыз |201-206, | |
| ... ... ... ... |208 |671 |
| ... ... - 40000 | | |
|9 ... аяғындағы жолдағы төленген | | |
| ... және ... ... | | |
| ... ... материалдар |201-206 |671 |
| ... (бұл ... ... ... |208 | |
| ... - 20000 | | ... ... ... ... бұл ... | | |
| ... жазылып тасталады - 20000 |201-206 |671 |
| | |208 | ... ... ... ... ... | | |
| ... ... |934 |671 |
| ... ... – 50000 |331 |671 |
| |- ... құн ... ... 15 % - | | |
| |7500 | | ... ... шоты несиелердің |671 |601-603 |
| ... ... 57500 | | ... ... ... ... ҚҚС сомасы|633 |331 |
| ... ... - 30000 | | ... ... мен ... шоттары |671 |441 |
| ... - 100000 | |431 |
| | | |432 |
| | | |421-423 ... ... мен ... ... |671 |351,352 |
| ... ... сомасы- 40000 | | ... ... АҚ- да 1С – ... ... ... ... ұйымдар бойынша жүргізіледі. 671
“Төленетін шоттар” шоты бойынша ... ... ... (шот
фактуралар, банк көшірмелері), журнал-ордердің кредит айналымы Бас ... ... ... жыл ... ... ... толтырылады.
Ұйымда тауарлы- материалдық қорларды есептеудің орташа құндық әдісі
қолданылады. Ұйымның жабдықтаушылар және ... есеп ... ... ... 2003 жылы – 6928158 мың. тг., 2004 ... мың. тг болған. Өткен жылға қарағанда – 1535618 мың. тг ... ... ... көрсеткіш, бірақ ол өнім өндіру мен қызмет көрсетудің
нәтижесіне де ... ... ... ... және ... ... өз ... өтелетін болса, бұл қолма-қолсыз есеп айырысатын
барлық ұйымдар үшін тиімді. Сондықтан да есеп айырысу ... ... ... олардың өтелу мерзімдері немесе пайыздық сомаларына
ерекше көңіл бөлу керек.
2.2 Еңбекақы ... есеп ... ... ... ... ... бөлігі – қызметкерлермен еңбек
ақы бойынша есеп айырысу жатады. Онда есептелген, бірақ әрі ... ақы ... ... ... ...... 2000 ... 1 қаңтарында енгізілген ... ... ... Заңы ... мен ... ҚР- дағы ... бостандығына Конституциялық құқығын іске асыру
процесіндегі туындайтын еңбек қатынастарын реттейді. Сондай-ақ ҚР- сының
“Еңбек туралы” ... ... ... және осы ... жекелеген санаттарының еңбек қатынастарын реттейтін
нормалары осы Заңның нормаларынан кем бола ... өзге де ... ... ... Егер ... ... және Қазақстан
Республикасы бекіткен халықаралық шарттары өзгеше ... осы ... ҚР ... ... ... ... ... асыратын шетелдіктерге және
азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады. Және де әркімнің де ... ... іске ... тең ... бар. Егер де шет ел ... ... жоқ адамдар өздерінің еңбек қатынастарын ҚР-сының аумағында
жүзеге асырса және заңда, конституцияда, ҚР бекіткен халықаралық ... ... ... қатынасына қатысушыларға мемлекеттің араласуын
шектеп көптеген бостандықтар беріледі. Ондағы тағы бір басты орын ... бұл ... ... мен ... ... ... ... еңбек шартпен реттелетіндігі. Яғни, ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырады.
“АлматыСТРОЙТРАНС” АҚ-да еңбек ақының келісімді және мерзімді жүйесі
қолданылады, себебі оларға бұл жүйеде еңбек ақы ... ... ... жұмысшы қызметкерлерге есептелетін еңбек ақы негізгі ... ... ... ... - ... нақты жұыс істеген уақыты үшін істелген
жұмыстардың немесе берілген баға немесе айлық еңбек ақы бойынша өндірілген
өнімнің саны мен сапасы үшін ... ... ... ... ... – Еңбек туралы заңға сәйкес қызметкерлерге кәсіпорында
жұмыс істелген уақыты үшін қосымша есептелетін ... ... Оған ... ... мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді және ... үшін ... ... ... ... ... тыс уақыттарда
істегені үшін төленетін төлемдер, және т.б. жатқызылады. ... ... және ... ... ... ... ... негізінен- тарифтік төлем мөлшері алынады. Олар қызметкерлердің
мамандық топтары ... ... ... ... ... ... тарифтік кестені құруға, тарифтік төлем мөлшерін
және қызмет орындарының айлық еңбек ақыларын есептеуге тұтастай ... заң ... ... ... ең аз ... ... ... Ол қазіргі кезде 7000 теңгені құрайды. Еңбек ақы төлемі ақшалай
немесе ... ... ... мүмкін.
Тариф мөлшерлемесін және бюджет салаларындағы қызметкерлердің қызмет
иесінің (лауазымды адамның) айлығын белгілеген ... ... ... және бірыңғай тариф сеткасын пайдаланады. Бірыңғай тариф сеткасы
еңбек ақының 21 разрядының негізінде құрылады және ... ... ... ... коэффиценті белгіленеді.
Жұмыс мамандығы негізінен біріншіден сегізінші разрядқа ... ал ... ... ... жиырма біріншіге дейін
бірыңғай тарифтік сетка бойынша ... ... ... ... ... ... және ... (МА) бойынша еңбеккерлердің тарификациясын жасайды.
Ақшалай еңбек ақы – ... ... ... ... ... ... ... ақы – төлем ретінде ерілген өнімнің құны, ... ... ... тамақтандыру, қызметкерлерге берілетін немесе
қоғамдық ... ... үшін ... ... ... жұмыстың және көрсетілген қызметтің баға айырмашылығының орнын
толтыру және т.б. Еңбек ақының ... ... ... ... ... ... ... АҚ-да қызметкерді жұмысқа алар алдынды ең алдымен
еңбек шартымен таныстырған соң олар өз ... қою ... Жеке ... ... қызметкерлер жұмыс берушінің актісін атқара ... ... ... және ... ... жұмысты орындауға міндеттенеді. Ал “Алматы
СТРОЙТРАНС” АҚ-да жұмыс беруші қызметкерлерге жалақысын және ... ... ... ... өзге де ... ... ... және
толық көлемде еңбек туралы ... мен ... ... ... ... қамтамасыз етуге міндеттеледі. Сонымен қатар жеке ... ... ... 2 ... ... ... Бұл жеке шарттың 1-ші данасы
бухгалтерияда, ал 2-ші ... ... ... беріледі. Ауызша
жасалған шарттар жарамсыз деп танылады. Ал шарт мерзіміне келетін болсақ ол
3 түрге бөлінеді:
а) Белгісіз ... яғни ... ... ... бір мерзімге яғни мерзімі көрсетіледі.
б) Белігілі бір жұмысты орындау уақытында немесе ... ... ... ... ... ... қатысатын жас мөлшері, яғни жеке еңбек шартын он алты жасқа
толған адамдармен жасауға жол беріледі. Ал жұмысқа ... ең ... ... ... келісімімен 14-жастан басталады. Сондай –ақ
табиғи және ... ... ... ... ... жылда емес айдан
аспайтын белгілі бір кезең (маусым) ішінде жұмыс ... ... ... ... ... ... қызметкерлерді жұмысқа
қабылдау кезінде қызметкерлердің оған тапсырылған жұмысқа ... ... ... ... Сондай-ақ жұмыс беруші мен өзінің
материалдарымен және өзіндегі немесе жұмыс беруші бөлетін ... ... ... ... ... ... ... құрал-саймандармен
тетіктерін пайдала отырып жұмысты үйінде өз еңбекгімен орындау туралы жеке
шартын жасасқан ... үйде ... ... қызметкерлерге жатады.
Қызметкерлердің өзге де санаттарының еңбек қатынастарын реттеуге
осы заңға және қызметкерлердің ... ... ... өзге ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
Кәсіпорындағы еңбек ақыны ұйымдастыру үнемі өзара байланысты ... ... ... атап ... ... ... еңбекті
нормалаумен және ақы төлеудің түрлерімен анықтлады. Тарифтік жүйе ... ... ... ...... ... есепке алуға
және тәртібін анықтауға мүмкіндік береді. Тарифтік жүйе жұмысшыларға ... ... ... ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар
жұмысшылардың біліктілігіне ... ақы ... ... мен ... ... құрылады.
Тарифтік жүйеге мыналар кіреді:
- Бір күнге немесе бір ... ... ... ... ... ... Әртүрлі жұмыстармен біліктілігімен разрядтары арасында еңбек ақының
қатынасын көрсететін тарифтік сетка;
- Тарифтік сеткаға сәйкес жұмыс пен ... ... ... ... ... ... ... орындау 1-ші разрядты жұмысшының тарифтік
ставкасы бойынша төленеді. Басқа разрядтағы ... ... ... олардың еңбек біліктігінінің деңгейіне ... ... ... ... ... ... ... разряд әрбір
өндірістік операцияға әрбір жұмысқа ... ... ... ... ... ... есепке ала отырып кесімді бағаларды
есептеуге пайдаланады.
ҚР- сының ... мен ... ... туралы» Заңына
сәйкес кәсіпорындар еңбек ақы төлеу ... ... ... мен ... ... құрудың негізі болып ҚР Үкіметі
белгілеген «Ең төменгі еңбек ... ... ... ... заң
негізінде белгіленген орташа айлық жұмыс уақытының ұзақтығы мен ең төменгі
еңбек ақыдан барып 1-разрядтың сағаттық тарифтік ... ең ... 7000 ... және орташа айдағы жалақы уақыты 169,4 сағаттың ... ең ... ... ( 7000/169) * 21тг. тең келеді.
Тарифтік кестеде тарифтік еңбек ... ... және ... еңбек
ақы деп аталатын еңбек ақының түрлері ... ... ... ... тарифтік еңбек ақы мөлшері 1 ... Ол ... ... ... ... өнім көлеміне және
орындалатын жұмыс көлеміне қарай бағасын ... ... ... ... ... ... баға ... 1-сағатқа
белгіленген еңбек ақы мөлшерін сол сағатта ... өнім ... ... ... ... бөлу ... ... ақы бойынша есеп айырысудың құжатталуын қарастырайық. Жұмыс
берушінің актілері – жұмыс берушінің (жұмыс беруші өкілінің ) ... ... ... нұсқаулары, ішкі еңбек тәртібінің ережелері
).
Жеке еңбек шарты-қызметкерлер ... ... ... ... ... екі ... ... ол бойынша қызметкер жұмыс берушінің
актісін атқара отырып белгілі бір ... ... ... жұмысты орындауға мінідеттенеді. Ал жұмыс беруші ... және ... мен ... келісіміне көзделген өзгеде ақшалай
төлемдері уақытында және толық көлемінде ... ... ... заңдар мен
ұжымдық шартта көзделген еңбек жағдайларын қамтамассыз етуге міндеттенеді.
Жеке еңбек шарты- жазбаша ... ... ... еік дана ... және оған еік жақтың тараптары қол қояды. Жеке ... ... ... ... қол ... кейін қызметкерге беріледі. Жеке еңбек шарты
жасасу үшін ... ... ... ... ... ... құжаттарды,
жеке басының куәлігін әлеуметтік жеке ... ... ... ... ақы ... 16 ... ... адамдар үшін туу ... ... ... ... даярлығы туралы құжатты және заңдарда көзделген өзгеде
құжаттарды талап етуге құқылы. Жұмысқа жаңадан ... ... ... ... ... үлгі) құжаттайды. Кадрлар бөлімің
қызметкері мұны барлық қызметкерлерге толтырады. ... ... ... ... ... ... адам ... қойған бұйрықтың жобасын
қажетті жағдайларда, келіссөз жүргізуге ... және ... ... үшін құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін рұқсат қағаз болып
табылады. ... ... ... оны ... ... болатындығы
туралы тұжырым жасайды, бұйрық жобасының сыртқы жағында ... ... ... ... ... айлық жалақымен қандай жұмысқа қабылдануына
болатындығы көрсетіледі. Осында сынақ мерзімінің ... да ... ... ... келісімі келіссөз дәрігерлік тексеріс
нәтижелері техника ... ... ... үлгінің сыртқы жағына
қойылады. Жұмысқа алу туралы бұйрықтың жобасында кәсіпкердің айлық жалақысы
белгіленіп бос ... ... ... және штат кестесі бойынша белгіненетін
айлық ... ... үшін ... ... ... бұрыштама қояды.
Кадрлар бөлімі жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың негізінде жеке ... ... ... ... ... кітапшасын белгілейді, ал
бухгалтерия дербес шот ашады немесе соған сәйкес құжат ... ... ... оның ... ... және арнаулы
орта білімі бар мамандарға және училищелерді кәсіптік- техникалық білім
беретін мектептерді т.б. бітірген жас ... да жеке ... ... ... Жеке ... кадрлар бөлімінің қызметкері
қызметкердің өзінен сұрап ... ... ... ... ... ... орнын бітіргені туралы диплом және т.б. тиісті құжаттар негізінде бір
дана етіп жазады. Кәсіп және ... ... ... ... ... ... және ... тарифтік разрядтардың (ОКП-
РТР) білімі бойынша алған ... ... ... ... ... туралы деректердің (білімі, тұрғылықты жердің ауысуы
т.б.) бұдан бұлайғы өзгерістерді жеке карточкада жүйелі түрде көрініс тауып
отырады. Жалпы ... ... ... толтырғаннан кейін жұмысқа
қабылдаушы адам карточкаға қол қойып ... ... ... ... бір ... ... және ... босатылу
туралы бұйрықтың негізінде кітапшасына енгізілетін әрбір жазбаны әкімшілік
сол кітапша иесіне таныстырып карточкасының тиісті жерлеріне қол ... ... ... ... ... ... ... (№ Е -4 үлгі ) жазылады. ... бір ... ... ) екіншісіне ауыстырғанда «Басқа жұмысқа ауыстыру туралы » бұйрық
(№ Е-5 үлгі) жазылады. Оны ... ... ... бір дана ... Бұйрыққа бұрынғы және жаңа жұмыс орындағы құрылымдық ... ... ... да ... басшысы қол қояды. Басқа жұмысқа
ауыстыру туралы бұйрықтың негізінде кадрлар бөлімі жеке карточкаға еңбек
кітапшасына және ... ... ... соғады. Үлгінің сыртқы ... ... ... орны ... ... ... ... сатериалдық және бағала заттар туралы белгілер
қойылады.
Заң актілері мен ережелеріне, ... ... мен ... ... ... ... жыл сайынғы және басқа түрдегі
демалысты құжаттау үшін ... беру ... ... (№ Е-6 ... Ол екі дана етіп ... ... ... ... ... ... бухгалтерияға жіберіледі. Құрылымдық ... мен ... ... осы ... қол ... ... ... бұйрықтың негізінде кадрлар бөлімі қызметкердін жеке ... ... ал ... ... үшін ... ... бойынша есеп
айырысады.
Қызметкерді жұмыстан шығарғанда «Еңбек шартының тоқтату туралы
бұйрық» қолданылады (№ Е-8 ... Оны ... ... ... ... 2 дана етіп ... Бірінші данасы кадрлар бөлімінде қалады,
екіншісі бухгалтерияға беріледі. Құрылымдық бөлімде ... ... ... қол ... ... ... ... есеп айырысады. Жұмыстан өз еркімен шыққандар қызметкер
үлгінің бет жағына арыз ... ... мен ... ... белгіленген кестесін сақтап жүрудің бақылау жұмыс істелген уақыт
туралы деректер алу еңбек төлем бойынша есеп ... ... ... ... есеп беру үшін ... ... есебінің табельінде » (№
Е-14 үлгі) жұмыс істеп жүргендердің ... ... ... ... ... ... Мұны өкілетті алған адам 1дана етіп жасайды,
тиісінше құжатталған соң бухгалтерияға беріледі. ... ... ... немесе жұмыс күшінің толық істелмегені туралы және басқа ... ... ... ... ... толтырылған құжаттар (жұмысқа
жарамсыздық парағы, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындағаны
туралы ... ) ... ғана ... ... ... ... пайдалану есебі табельдерге қызметкерлердің жұмысқа келген-
келмегендерін жаппай тіркеу ... ... тек ғана ... ... т.б.) ... ... жүзеге асырылады.
Бухгалтерияға келіп түскен жұмыс уақыты мен өндірілген ... ... ... ... де, тек содан соң есепті ... ... ... 1 ай ... ... құжаттар жазылуы мүмкін. Бір
айлық жалақыны есептеу үшін жалақы есебінің жинақ карточкасы қолданылады.
Онда ... ... аты, ... ... цех, ... құжаттың
толтырылған күні мен номері сағаттық норма әрбір құжат бойынша есептелген
жалақы соммасы төлемдердің ... ... ... ... ... ... төлеу тізімдемесін жасау үшін қолданады. Есеп жүргізу ... ... ... ... сондай-ақ есеп айырысу
–төлем тізімдемелері де әдетте 1 ғана жұмыс күнінде ... ... ... ... ( ... №Е-13 а ... деректері
автоматты түрде өңдеу жағдайында қолданылады. Ішінара ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Мұндай реквизиттерге жататындар: кәсіпорынның құрылымдық
бөлімшелері цех, қызметкердің аты, ... ... аты, ... ... т.б. ... ... үлгісі деректерде өңдеудің қабылданған
технологиясына сәйкес өзгереді. Бірақ мұндай үлгіде жұмыс уақытын ... ... ... ... қамтамассыз етілуге тиіс. ... ... ... ... есебі және жалақы бойынша есеп айырысу
табель ( №Е-12 ... ... ол ( №Е-13 ... ... ... ... орналастыру қайта оқыту және кәсіптік бағдар
беру жөніндегі ... ... ... ... жөніндегі бюроға
ұйымдардың үш күндік мерзімде мәлімет беру үшін жұмысқа ... ... ... ... ... ... басқа ұйымдардан ауыстыру
тәртібімен, ұйымдық қабылдаулар және басқа ұйымдық жолдамалар бойынша
қабылданғандардан өзге ) ... ... ... карточкамен (№ Е-62
үлгі) жазылады. Дербес есеп карточкасын ... ... ... ... қол үзіп ... түскендігін, басқа жерге ... ... ... азаматты жұмысқа орналастыру қажеттілігінің
жоқтығын растайтын басқадай да ... ... ... ... ... мен еңбек төлемі есептері өндірілген өнім санын аяқталмаған
өндіріс пен шығарылған жарамсыз өнім туралы уақытында және дәл ... ... ... ; әрбік қызметкердің өндіріміне сәйкес еңбек
төлемінің ... ... және ... ... ... ... мен өңдеуге жіберілген шала өнімдердің санына сәйкестігін
бақылауға; ... ... ... және ... қадағалап отыруға қажет.
Өндіріс технологиясы мен оны ұйымдастыруға еңбек ... ... өнім ... ... есеп және басқада жайларды
компьютерлендіру деңгейіне ... ... ... ... мен ... ... қолданады. Әртүрлі өндірістегі өндірім мен еңбек ... ... ... ... жаппай – толыссыз өндірісте
және еңбекті ... ... ... өнім ... мен ... есебін әдетте соңғы операциядан өткен өнімді қабылдап алудан ... ... ... ... өнім ... мастер немесе бригадир
толтыратын туралы жарты айлық рапортқа көрсетіледі. Жұмысшыға еңбек ... ... ... ... ... есептейді. Бұл мақсаттар үщін
төмендегі өндірім рапорттары мен ведомостарын қолданады.
Қолданып тексерілгеннен кейін құжаттардың деректері еңбек ... ... есеп ...... ... ... негіз болады.
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 19- наурыздағы №128 бұйрығымен
бекітілген ( Әділет министірлігінде 2004 жылы 2- сәуірде №2790 ... ... ... үлгі ... ... ... Е-1 есеп ... Е-2 төлем ведомосы.
Қызметкерлер мен еңбек төлемі бойынша есеп ... ... ... ... ... есеп ... шотында жүргізіледі. Бұл
пассивті шот. Еңбек ақыны есептегенде 681 «Еңбекақы бойынша қызметкерлермен
есеп айырысу» шот ... мына ... шот « ... құрылыс» күрделі құрылыспен шұғылданатын
және сонда ... ... ... ... ... сомалары;
-821 шот «Жалпы және әкімшілік шығыстар» ... ... ...... ... ... ... есептелеген еңбек төлемінің сомаларына;
-811 шот «Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды,қызтеттердің) сату
жөніндегі шығыстар » өнім ... ... мен ... ... ... ... қызметкерлерге есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
-902 шот «Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысы» негізгі өндірістегі
жұмысшылырға есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
-922 шот ... ... ... ... » қосалқы өндірістің
жұмыскерлеріне есептелген еңбек төлемінің сомаларына ;
-932 шот ... ... ... ... ... ... жұмыскерлерге есептелген еңбек төлемінің сомаларына дебиттеледі.
Бухгалтерлік есеп стандарттарына және бухгалтерлік есеп шоттарының
типтік жоспарына ... ... ... есеп ... есепке алу
үшін 682 «Лауазымды тұлғаларға берешек» шоты енгізілген, бұл ... ... ... қызметтегі адамдармен (төрағалар мен басқарма мүшелері,
басқарушы кеңестерінің және тексеру комиссияларының мүшелері, ... және ... ... есебі есептеледі.
Басшылықтағы адамдарға есептелген еңбек төлемінің сомаларына 821
«Жалпы және әкімшілік ... шоты ... де 682 ... ... шоты ... «Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу» ... ... ... ... ... ... талап ететін сомалар
тиісті баптарға, тапсырыстарға және басқа да есеп объектілеріне жазылуға
тиіс. Бұл мақсаттар үшін ... ... деп ... ... ... да, оған ... ... құжаттардан түсіреді.
Қызметкерлер мен демалыстардың төлемі бойынша есеп айрысуды есепке
алу үшін шоттардың типтік жоспарына 685 ... ... ... ... ... шоты енгізілген (демалыс күндері үшін
резервтелген төлемдер).
Демалыстардың төлеміне және көп ... ... ... ... сыйақыларға резерв жасағанда 685 «Қызметкерлердің ... ... ... шоты ... мына ... шот ... ... шаруашылық әдіспен жүзеге асырылатын
құрылыста еңбек ететін қызметкерлердің еңбек төлемінен есептелген резерв
сомаларына;
- 811 ... ... ... жұмыстарды, қызметтерді) сату
жөніндегі шығыстар» шоты сомаларына;
- 821 шот ... және ... ... өнім ... ... және ... шаруашылық қызметкерлердің еңбек төлемінен
есептелген сомаға;
- 902 шот «Өндіріс жұмысшыларының еңбекақысы» ... ... ... ... ... сомаларына;
- 932 шот «Өндіріс ... ... ... ... ... жұмыскерлерге есептелген еңбек төлемінің сомаларына сондай-ақ
жарамсыз өнімдерді жөндеумен шұғылданатын ... ... ... ... сомаларымен дебеттеледі.
Демалыс уақыттары үшін және көп жылғы сіңірген еңбегі үшін еңбек
төлемін есептегенде 685 ... ... ... ... шоты ... мына ... шот «Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есептесу» және 682 ... ... ... ... ... ... ... уақыты үшін есептелген еңбек төлемі сомаларына кредиттеледі.
681 «Қызметкерлер мен еңбекақы бойынша есеп ... ... ... ... Жеке ... жеке ... ... ұстау:
ДТ- 681 «Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу», 682
«Лауазымды тұлғаларға берешек»;
КТ – 639 ... де ... ... және ... ... ... аралық шоты.
2. Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын ұстау:
ДТ – 681 ... ... ... есеп ... ... ... берешек»
КТ – 686 «Жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша есеп айырысу».
3. Қызметкерлердің және ... ... крт – ... еңбекақы
сомасын аудару, сондай-ақ кассадан еңбекақы сомасын төлеу:
ДТ – 681 «Қызметкерлермен еңбекақы ... есеп ... ... – 441 ... валютада ағымдағы корреспонденттік шоттардағы ақша»,
451 «Ұлттық валюта түрінде кассадағы қолда бар ақшалар».
4. Орныдау ағазы, есеп беретін сомасы және ... ... ... -681 «Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу»,
КТ – 682 «Өзгелері».
5.Келтірілген ... өтеу ... есеп ... ...... алушыға берілген қарыздар сомасын жалақыдан ұстау.
ДТ -681 «Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу»,
КТ – 333 ... мен ... да ... ... 727 ... емес ... алынатын өзге де кірістер».
681 шот «Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу» және 682 шот
«Лауазымды тұлғаларға берешек» шоттарының мәліметтері ... Бас ... ... ... алу ... сақтандыру т.б. қаражаттар есебінен
берілетін төлемдердің сомаларын жинақтау ... ... ... ... ... ... алу ... төлемінің толықтығын және дер
кезінде депоненттелуін бақылау; жұмысшылар мен ... есеп ... ... жинақтау, мемлекеттік әлеуметтік ... және ... ... тоқсан сайын беріліп отыратын әлеуметтік
сақтандыруға бөлінетін қаражар ... есеп ... және т.б. ... ... ... және ... берешектердің есебі
Несиенің объективті қажеттілігі ең ... ... пен ... ... ... байланысты. Несиелерді есепке алу 60
«Қарыздар» бөлімшесіне енгізілген 601 «Банктердің ... 602 ... ... ... ... ... ұйымдардың қарызы», 603
«Басқалары» - пассивті шотарында жүргізіледі.
Несие алған жағдайда: 441 «Ұлттық валютада ағымдағы, корреспонденттік
шоттардағы ... 451 ... ... түрінде кассадағы қолда бар ақшалар»
есеп айырысу шотына және кассадан ақша ... ... ... - ... мен ... ... ... есебінен төленген
жағдайда бұл аталған шоттадың бәрі дебеттеледі және 601 ... ... ... ... ... немесе «Қайтару мерзімі
ұзартылған» талдамалық шоттарына есептен шығарылады.
Несиені пайдаланғаны үшін банк үстеме пайызын есептейді. Есептелінген
пайыздар сомасы 831 «Сыйақы ... ... ... ... және ... ... шотының кредиті бойынша көрсетіледі. Пайыздарды төлеу
684 «Төленетін сыйақылар» ... ... және 441 ... ... ... ... ақша» шотының кредиті бойынша
көрсетіледі.
Мемелекет кәсіпорындарын қаржыландыру, банктерден тыс ... ... мен ... ... ... ... осы ... есепке
алу үшін 602 «Банктік операциялардың ... ... ... асыратын
ұйымдардың қарыздары» шоты пайдаланылады.
Бұл пассивті шотта еліміздің ішіндегі және ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп
шоттарының типтік жоспарында ... мен ... ... ... ... және ... кепілдемелердің қозғалысы мен
қолда барын есепті алатын баланстан тыс еік шот ... 008 ... ... мен ... 009 ... міндеттемелерді қамту мен
төлемдер» шоттар енгізілген. Міндеттемені қамтамасыз етудің кепілі ретінде
үшінші тұлғаның ... ... ... ... ... полисі және
т.б. болады. Кепілдеменің және кепілге салудың мәнін қарастыратын болсақ,
кетілдеме ...... ... ... ... алынуға тиісті
соманы уақытында төленуін қамтамасыз ету үшін беріледі. Кетілдік шартты
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ... бір ... ... ... ... ... несие берушілердің талаптарын
қанағаттандыру тәртібіне және осы ... ... ... ... « (1999 ж. 23.12.) ... ж. ... ... Заңы қабылданған.
Кетілдік құқығы кетілін салумен қамсыздагдырылған міндеттемелерінің
тоқталуы: кепілге салынған ... ... ... ... салынған
мүлікке меншік иесі болу құқығын алған жағдайда,кепілге салынған мүлікті
мәжбүрлеп сатқызған ... және ... ... ... ... салу ... ... табылады.
Төменде келтірілген мәліметтердің негізінде 602 «Банктік опрациялардың
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ... ... ... мен ... жөніндегі операциялары
қарастырылыды:
А.Кепілгер кәсіпорынның ... ... ... ... мен ... ... кәсіпорынның арасындағы
жасалған келісімге сай, соңғысына 1000 тенге кепілдеме ... ... тыс ... ... – 009 ... ... қамту мен төлемдер»;
КТ - .
2. Шартта берілген кепілдемені сомасынан 6% төлем, яғни 60,0 мың тенге
ұстау көзделген, ... 6 айға ... ... ай үшін ... ... (1/6 ... ) 10,0 мың ... – 332 «Есептеген сыйақылар»
КТ – 724 «Акциялар ... ... және ... ... кірістер»
3.Есептелінген проценттердің төлемі келіп түсті:
ДТ – 441 «Ұлттық валютадағы корреспонденттік, ағымдағы ... – 332 ... ... ... ... ... кәсіпорынның қарыздарды өтегені
жөнінде мәлімдеме келіп ... ... ... ... ... ... баланстан тыс есебінен шығарлады- 1000 тенге
ДТ - ;
КТ – 009 «Берілген міндеттемелерді қамту мен төлемдер»
Б.Қарыз алушы кәсіпорынның ... ... ... ... мен қарыз алушы кәсіпорынның ... ... ... ... мен ... ... қаржылар
алынды- 1000 мың.тг.:
Дт- 441 “Ұлттық валютадағы корреспонденттік, ағымдағы шоттағы ақшалар”;
КТ- 602 “Банктік операциялардың ... ... ... ... ... ... сай ... кәсіпорынға шартты түрде барлық мезгіл үшін
келісімнің сомасының 6% ... ... ... ... – 831 ... түріндегі шығыстар”;
КТ –684 “Төленетін сыйақылар”
3. Қарыз беруші кәсіпорынның ... ... ... ... мезгіл үшін
келісімнің сомасынан 30 % көлемінде бір жылға есептелгенде 300 мың тг.
Сомасында ... ... ... –831 ... ... ... – 684 ... сыйақылар”.
4. Проценттер төленді:
-кепілгер кәсіпорындарға – 60,0 мың тг.
Дт – 684 ... ... - 441 ... ... корреспонденттік, ағымдағы шоттағы ақшалар”.
- қарыз беруші кәсіпорынға- 300,0 мың.тг.
Дт –684 “Төленетін сыйақылар”;
Кт – 441 “Ұлттық валютадағы корреспонденттік, ағымдағы ... ... ... ... ... ... басталуына қарай қарыз беруші
кәсіпорынға тиесілі сомасы қайтарылды- 1000 мың.тг.
Дт – 601 “Банктің ... 441 ... ... ... ағымдағы шоттағы ақшалар”.
В. Қарыз беруші кәсіпорынның бухгалтериясындағы операциялар:
1. Қарыз алушы кәсіпорыннан ... ... мен ... ... ... ... қабілеттілігі туралы
қорытындысы алынды. Кепілдеме 1000 ... ... ... және ол ... ... ... 1000 мың.тг.
Дт – 008 “Алынған міндеттемелерді қамту мен ... .
2. ... ... ... мен ... ... ... арасында жсалған
келісімге сай нақтыланған 1000 мың. тг. Сома бір ... ... ... – 403 ... де ... ... 441 “Ұлттық валютадағы корреспонденттік, ағымдағы шоттағы ақшалар”.
3. Келісімнің сомасынан 30 % көлемінде қарызға алынған ақша ... ... ... 331 ... ... – 724 ... бойынша дивиденттер және сыйақы түріндегі кірістер”.
4. Қарыз алушы кәсіпорыннан проценттер ... ... ... – 300 ... – 441 ... валютадағы корреспонденттік, ағымдағы шоттағы ақшалар”.
КТ- 332 “Есептелген сыйақылар”.
5. Қарзы алушы кәсіпорны қарызын өтеді – 1000 мың.тг.
Дт- 441 “Ұлттық валютадағы ... ... ... ... 403 ... де ... ... СТРОЙТРАНС” АҚ- да несие орерацияларын ... алу ... ... ... жасалады. Есепті жылда Қоғам банктен ұзақ
мерзімді несие алған. Өткен жылы 90964847 ... ... жылы ... болған. Ұйымның есепті айда алған, бірақ бұдан кйінгі есепті
кезеңдерге ... ... ... ... таьыстары болып
есептелінеді. Есепті кезеңдер арасындағы осындай кезеңдерді ... ... ... ... ... ... салу және
қаржылық есеп беруді негіздеу үшін ... ... ... ... ... 611 ... кезеңдердің табыстары”
шотында жүргізіледі. Бұл шот бойынша ... және ... ... ... ... ... бойынша кәсіпорынға күгі бұрын
төленген ақылар ескеріледі.
Төлемдер нақты түскен кезде 431 “Ел ... ... ... ағымдағы,
корреспонденттік шоттағы ақша”, 441 “Ұлттық валютадағы корреспонденттік,
ағымдағы шоттағы ақшалар”, 451 ... ... ... ... ... ...... дебеттеледі және 611 “Алдағы кезеңдердің табыстары” –
шоты кредиттелінеді.
Алдағы кезеңдердің кірістерін есептеген кезде 301 ... ... ... ... ұйымдардың берешегі”, 322 “Тәуелді ұйымдардың берешегі”,
323 “Бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалардың ... ... ... 611 ... ... ... шоты кредиттелінеді.
Сондай-ақ бұл шотта мынандай табыстар көрсетіледі: жалгерлік немесе ... ... ... ... үшін ақы, ... және тоқсандық билет
бойынша жүк тасымалданғаны және жолаушыларды ... үшін ... ... ... ... үшін абонементтік төлем. Сонымен
қатар теріс гудвилл де көрсетіледі.
Теріс гудвилл – бұл толықтай мүліктік кешен ... ... ... ... ... ... осы ұйымның сатып алған ... ... ... алу ... ... ... пайда болған айырма.
Алдағы кезеңдердің табыстарын есепке алудың шоттар корреспонденциясы:
1. Есепті кезңде алынған, бірақ алдағы кезеңдерге жататын табыстар:
ДТ – 431 “Ел ... ... ... ... ... ... - ... валютадағы корреспонденттік, ағымдағы шоттағы ақшалар”,
451 – “Ұлттық ... ... ... ... бар ... – 611 ... ... табыстары”.
2. Теріс гудвиллді көрсету:
Дт – 687 “Басқалары”;
Кт – 611 “Алдағы кезеңдердің табыстары”.
3. Алдағы кезеңдердің ... ... ... ... ... деп ... 611 “Алдағы кезеңдердің табыстары”;
Кт – 701 “Дайын ... ... ... ... ... ... 724 “Акциялар бойынша дивиденттер”, 727 “негізге емес
қызметтен түсетін ... да ... ... кезеңде теріс гудвиллді табыс деп тану:
Дт – 611 “Алдағы ... ... – 727 ... емес қызметтен түсетін басқа да табыстар”.
62 “Қатысушылардың дивиденттері мен ... ... есеп ... ... ... ... ... дивиденттерді және қатысушыларға
табыстарды есептеу, төлеу бойынша ұйымның берешегі туралы ... ... ... “Қатысушылардың дивиденттері мен табыстары бойынша есеп ... ... ... ... “Жай акциялар бойынша есеп айырысу”, онда жай акциялар ... ... және ... ... ... көрсетіледі;
622 “Артықшылығы бар акциялар бойынша есеп айырысу”, онда ... ... ... ... ... және ... ... операциялар
көрсетіледі;
623 “Қатысушылардың табыстары бойынша есеп ... онда ... ... ... ... ... бар заңды тұлғалардың
қатысушыларына табыстарды есептеу және ... ... ...... ... мен ... шоттар корреспонденциясы
|№ |Операциялар мазмұны ... |
| | ... |
| | ... ... ... ... кезеңнің немесе өткен жылдардың | | |
| ... ... ... жай және ... |561,562 |621-623 |
| |бар ... ... ... немесе | | |
| ... ... ... | | ... ... капитал есебінен акциялар бойынша | | |
| ... ... ... табысты |551,552 |622,623 |
| ... | | ... ... ... мен қатысушыларға |621-623 |441,451 |
| ... ... | | ... ... ... ... ... |621-623 |511 |
| |бойынша есеп ... ... ... ... | | |
| ... ... | | ... ... ... мен ... |621-623 |639 |
| ... ... ... ... ... | | |
64 ... ... ... ... ... ... ... тәкелді ұйымдарға және бірлесіп бақыланатын заңды тұлғаларға
жіберілген ... ... ... ... жұмыстар және көрсетілген
қызметтер, сондай-ақ алынған материалдық емес активтер, негізгі құралдар,
инвестициялар, ... ... және ... да ... үшін ... ... есеп ... бойынша ұйымның кредиторлық
берешектерінің барлық түрлері туралы ... ... ... ... ... (тәуелді) ұйымдарға кредиторлық берешек” бөлімінің төмендегі
шоттарды қамтиды:
641 “еншілес ... ... ... ... ... ... бақаланатын заңды тұлғаларға берешек”.
Кесте №5
Еншілес, тәуелді ұйымдарға және ... ... ... тұлғаларға
кредиторлық берешекті есепке алу бойынша шоттар корреспонденциясы
|№ |Операциялар мазмұны ... |
| | ... |
| | ... ... |
|1.|Еншілес тәуелді ұйымдардан және бірлесіп |101-103, | |
| ... зңды ... ... тауарлы |106,1 | |
| ... ... ... ... активтер|21-125,141-1|641-643 |
| |бойынша кредиторлық берешекті көрсету |44,201-206,2| |
| | |08,222, | |
| | ... | ... ... ... ... ... | |
| ... ұйымдар және бірлесіп бақыланатын заңды | | |
| ... ... ... және көрсетілген|126 |641-643 |
| ... құны | | ... ... ... және ... | | |
| ... ... тұлғалар көрсеткен қайта | | |
| ... ... ... ... |207 |641-643 ... ... ... ... және ... | |
| ... заңды тұлғалардан алынатын ақша | | |
| ... |411 |641-643 ... ... ... және ... | | |
| ... заңды тұлғалардың берушілер, | | |
| ... және ... да ... ... |641-643 |
| |берешектерін өтеуі | | ... ... ... ... ... берешек| | |
| ... және ... ... кредиторлық |641-643 | |
| ... ... ... | |321-323 ... ... ұйымдарға жәнебірлесіп | ... ... ... тұлғаларға кредиорық берешекті|641-643 |432,441,|
| |өтеу | |451 |
65 ... мен ... ... ... ... ... ... үшін құрылған кепілді міндеттемелердің және резервтердің
қолда бары мен ... ... ... ... қорытуға арналған.
65 “Кепілдіктер мен шартты міндеттемелер” бөлімі ... ... ... ... онда ... ... орындалған жұмыстар,
көрсетілген қызметтер бойынша, мысалы, кепілді мерзім ... ... ... ... және ... ... көрсетуді және басқаларды
жүзеге асырған жағдайда, олардың құнын өтеу бойынша ұйымдар берген кепілді
міндеттемелердің ... бары мен ... ... ... ... ... онда ... оқиғалар орындау, мысалы,
басқа тұлғаның (борышкердің) кредиторға кепілдіктер ... ... жер ... және ... жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру үшін
құрылған резервтердің қолда бары мен қозғалысына байланысты ...... мен ... ... ... ... ... мазмұны ... |
| | ... |
| | ... ... ... ... міндеттемелер бойынша резерв құру |811 |651 ... ... мен ... беру жөніндегі | | |
| ... ... | | |
| ... ... ... ... бойынша | | |
| ... ... ... ... ... үшін | | |
| ... |871 |652 |
| ... тұлғаға (борышкерге) кредитор берген |821 |652 ... ... ... ... ... ... | ... |жөндеу жәнеқызмет көрсету бойынша шығыстарды |651 |352 ... ... ... ... ... | |671, 681, |
| ... | |687, 900, |
| | | |920 ... |Міндеттелген оқиға болған кезде резервті |652 |671,687 |
| ... | | ... ... ... ... ... |651 |811 |
| ... қалпына келтіру | | |
4. ... есеп ... ... бюджетпен есеп айырысу операциялары 63 “Бюджетпен есеп
айырысу” бөлімшесінің шоттарында ... ... Бұл ... 631
“Төленетін кооперациялық табыс салығы”, 633 “Қосылған құн салығы”, 634
“Акциздер”, 635 “Әлеуметтік салық”, 636 “Жер ... 637 ... ... ... ... салығы”, 639 “Басқа да ... ... ... ... міндетті төлемдер” шоттары кіреді. САлық жылы салық
салынатын табыстары бар заңды тұлғалар салық төлеушілер болып ... ... ... ... ... Ұлттық Банктің басқа
заңды резидент және резидент емес ... ... ... ... ... бөлек салық салынады.
Әрбір салық төлеуші салық салынатын табысты анықтау үшін жылдық табыстың
жинағының ... ... және ... ... салық есебіне
ұйымдастыруға міндетті. ... ... ... ... ... ... төлеушінің Қазақстан РЕспубликасында және Қазақстан
Республикасынан тыс жерде ... ... ... ... ... ... ... табысын жиынтығы Қазақстандық кіріс көздерінен
алғаны жатады. Жылдық кіріс жиынтығына өткізілген өнімдер, атқарылған
жұмыс, ... ... және ... да ... үшін салық төлеуші
алуға тиісті ақшалай немесе табысқа қаражаттар, ... есеп ... ... тұлғаға жіберілген тікелей не болмаса жанама шығындарды
өтеуге жіберілген қаржылар жатады. ... ... ... ... ... ... ... сатып өткізуден түсетін
табыстар; ғимаратты, қондырғыларды сатып ... ... ... ... ақ ... ... ... инфляцияға байланысты
олардың құндарына түзетулерді есепке ала отырып түскен табыстар: соның
ішінде: проценттер бойынша ... ... ... ... ... ақша ... ... жалға беруден түскен табыстар; роялти;
кәсіпкерлік қызметін шектеуге немесе кәсіпорынды жабуға келісім ... ... ... ... ... түсетін табыстар және тағы
басқалар жылдық атбыс жиынтығынан шегеруге жататындар:
- жеке тұлғалар алған дивидендтер;
- Қазақстан Республикасында бұрын төлем ... ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметімен байланысты.
- 15 % мөлшерінде ... ... ... ... өткізілген бағалы
қағаздардың бағасының өсімімен инфляция деңгейіне түзетілетін заңды
резидент тұлғалардың үлесі.
Заңды тұлғалардың жылдық ... ... оны ... байланысты
болуға барлық шығындыр кемітілді, соның ішінде ... ... ... ... бойынша шыққан шығындардан және күрделі сипаттағы
басқа ... ... ... ... ... ... әлеуметтік аударым және арнайы қорларға қаржы бөлу бойынша
шыққан шығындар және олардың ... ... ... әл-ауқатын көтеруге шығырылған шығындар іс-сапар, өкілеттік
шығындар Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген мөлшердің ... ... ... ... шын ... ... салығы бойынша
жеңілдіктер болып табылатын келесі кемітулер жүзеге асырылады, проценттер
бойынша кеміту. Несие үшін проценттер Қазақстан ... ҰБ- ... ... ... ... есебінен анықталған және
көрсетілген мөлшерінің 50 % - не ұлғайтылған, процент сомасының шегінде
кемітуге ... ... ... ... ... конструкторлық
жұмыстарына шығындар бойынша ұстап қалу. Негізгі құрал-жабдықтарды ... ... және ... ... ... ... басқа, алумен
байланысты ғылыми-зерттеу, жобалау және тәжірибе- конструкторлық
жұмыстарына шығындар бойынша ... қалу ... ... ... үшін жеке ... құрылыс бойынша шығындар және өндірістік мақсатта
3 жылдан кем емес пайдаланылған технологиялық құрал-жабдық ... ... ... ... амортизациялау мерзімінің кез келген сәтінде
ішінде қалған амортизацияның ... ... ... ... Осы ... ... құралдардың әр бір тобына қатысты жөндеу шығындары
бойынша ұстап қалуға рұқсат етіледі. Әр ... жылы ... ... ... ... процентінің сомасы, салық жылының соңында топтың баланстық
құнын 10 %-ке шектеледі. Белгіленген шектеуден асып кеткен сома ... ... ... және ... ... ... ... Жер байлығын зерттеу, барлау және пайдалы
қазбаларды алуға даярлық жұмыстарына шыққан шығындар, бағалау, жасақтау,
жалпы ... ... және қол ... бонустарды, коммерциялық табу
бонусын төлеуге байланысты шығындарды қоса алғанда, жылдық табысты
жиынтығынан амортизациялық аударым ... ... ... қалуға жатады.
Осы топ амортизациялық аударым пайдалы қазбаларды ала ... ... ... бес жыл ... 1 ... ... ... шекті мөлшерде
амортизациялау бойынша жүзеге асырылады, ал құнның қалған бөлігі 5 жыл
мерзім өткен соң ... ... ... ... ... ... ... қарауы бойынша анықталатын мөлшер ... Осы бап ... ... ... зерттеу, өңдеу және
пайдалану құқығын ... ... ... ... ... материалдық
емес активтер шығындарына да қолданылады.
Салықтардағы айыппұлды және ... ... ... ... ... ... ... жиынтығын анықталғанға дейін есептен шығарылған, сондай –
ақ Қазақстан Республикасының ... және ... да ... ... табыстарынан басқа төленген салықтар; бюджетке аударылуға
жататындарды қоспағанда тұрақсыз айыптары, айыпппұл өтемақысын ... ... ... ... ... ... сәйкес
мемлекеттік әлеуметтік саланы ұстауға ... ... ... ... ... ... 851 “Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар”
шотының дебеті және 632 “Кейінге қалдырылған корпорациялық табыс ... 631 ... ... табыс салығы” шоттарының кредиті
бойынша көрсетіледі.
Салық жылы салық салынатын табысқа ие ... жеке ... ... ... табылады. Жылдық табыс ... ... ... төмендегідей қоса: еңбек ақы түрінде салынатын табыстар: жеке
тұлғалардың мүліктік табыстары кіреді. Жеке ... ... ... “Салық және бюджетке төлететін басқа да міндетті төлемдер ... ... ... ... ... 2004 ж. 12-маусымдағы
№209-11 (2005 ж. 1- қаңтрдағы өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес
жүргізіледі.
_________________________________________________________________
Кесте №7
Жеке тұлғалардың табыстарынан төлем ... ... жеке ... ... бойынша 2055 жылға арналған кесте
|Салық төлеушінің салық салынатын ... ... | ... ... ЖЕК* ... (174780 ... ... табыс сомасынан 5% |
|дейін) |(8739 тг. ... ... ... ... 40 ... |15 ... ЖЕК тен салық сомасы +|
|ЖЕК* дейін (174780 тг. – ден 466080 |одан асатын сомадан 8% (8739 тг. + ... ... |174780 тг. – ден ... ... 8%) ... ... 200 ... ЖЕК* |40 есептелген ЖЕК-тен салық сомасы |
|дейін (466080 тг. –нен 2330400 тг. ... ... ... |
|дейін) ... тг. – ден ... |
| ... 13%) ... ... 600 ... ЖЕК|200 есептелген ЖЕК- тен салық |
|* ... (2330400 тг. – ден 6991200 ... ... ... 15 % ... ... |(274405 ... тг. – ден ... ... ... ... ... және ... есептелген ЖЕК тен салық |
|жоғары (6991200 тг. Және одан ... ... ... 20 |
| ... ... ... |
| ... 20%) ... “2005 ... арналған Республикалық бюджет туралы” ... ... ж. №3-111 ... 2005 ... арналған айлық
есептік көрсеткіш 971 тг. ... ... ... ... - 11652 ... ... төлем көзінен салық салынатын табыстары:
1. қызметкерлердің табысы;
2. біржолғы төлемдерден алынатын табыс;
3. ... ... ... ... ... төлемдері;
4. дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс;
5. стипендиялар;
6. жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы жатады.
Жалпы алғанда, жұмыс беруші жұмыскерлердің ... ... ... кодексіне
сәйкес әртүрлі ұсталымдар жасайды, атап айтқанда міндетті зейнеткерлік
жарнасын жинақ зейнеткерлік ... жеке ... ... ... ... ... ... бойынша), сондай-ақ жұмыскерлердің өзі берген
өтініші ... ... ... ... қоса ... келісімінсіз:
қайтарылмаған аванстар, жұмыстан шыққанда ... ... ... ... ... үшін т.б. ... – ұлттық табыстың бір бөлігі ... ... ... ... ... жалпы мемлекеттік мұқтаждарға ... ... ... тек жеке ... ... ... ... бойынша көрсетілген ұсталымдар тұтас ұсталады:
Кесте № 8
Қызметкерлер үшін әлекметтік салықты ... ... ... 2005 ... ... ... ... |ставкасы ... | ... ... ЖЕК* ... (174780 тг.|Салық салынатын табыс сомасынан 20% |
|дейін) |(34956 тг.) ... ... ... 40 ... |15 ... ЖЕК – тен ... ... дейін (174780 тг. – ден 466080 |+ одан асатын сомадан 15 % (34956 |
|тг. дейін) |тг. + 174780 тг. – ден ... |
| ... 15%) ... ... ЖЕК- тен 200 |40 ... ... ... сомасы +|
|есептелген ЖЕК* дейін (466080 тг.- |одан асатын сомадан 12% (78651 ... 2330400 тг. ... ... ден ... ... |
| |12%) ... ... 600 ... |200 есептелген ЖЕК- тен салық сомасы|
|ЖЕК* дейін (2330400 тг. – ден |+ одан ... ... 9% (302369 ... тг. дейін) ... тг. – ден ... ... |9%) ... ... ЖЕК* тен және ... есептелген ЖЕК-тен салық |
|жоғары (6991200 тг. және одан ... ... ... 7% ... |(721841 ... тг. – ден |
| ... ... 7%) ... “2005 ... ... ... ... туралы ” Қазақстан
Республикпсының 02.12.2004ж.№3-111 Заңымен 2006 ... ... ... ... 971 тг. мөлшерінде берілген. Жылдық есептік көрсеткіш
(ЖЕК*)- 11652 тг.
Кесте ... ... ... ... ... ... үшін
әлүметтік салықты есептеп шығару жөніндегі 2005 жылға арналған кестесі
|Қызметкердің ... ... ... |ставкасы ... ... ЖЕК* ... ... ... ... ... |
|(466080 тг. дейін ) |11% ... ... ... ЖЕК- тен 200 |40 ... ЖЕК- тен ... ... +|
|еселеген ЖЕК* дейін (466080 тг.-ден |одан асатын сомадан 9% (51269тг.+ |
|2330400тг. ... ) ... ... ... 9%) |
|200 еселеген ЖЕК- тен 600 | 200 ... ... ... ... ... ЖЕК* дейін |+ одан ... 7% ... ... 6991200тг. дейін) |+6991200тг.-ден асатын соьадан 7%) |
|600 еселеген ЖЕК*-тен және одан |600 ... ЖЕК- тен ... ... ... ... және одан жоғары)|одан асатын сомадан 5%) ... “2005 ... ... Республика бюджет туралы”Қазақстан
Республикасының ... ... 2005 ... арналған айлық
есептік көрсеткіш 971тг. мөлшерінде белгіленген. Жылдық есептік көрсеткіш
(ЖЕК*)- 11652 тг.
Мысалы:
Кесте № ... ... ... есептеу, ұстап қалу және әлуметтік ... ... ... ... ... ... қаңтар айы үшін еңбек ақысын
есептеу.(асырауында адамдар жоқ және зейнеткер емес.)
|Салық | |СК-ң ... | ... ... ... табыс |салық салуға |Міндетті зейнетақы |шегерімі дері |
|айлары | ... ... |СК-ң |
| | ... ... ... |
| | | | |4-6 ... |
| ... ... ай|жыл ... ай үшін |
| |і ай ... ... ... | |
| ... | | | | |
| | | | ... ... ай|Жыл |
| | | | |ай ...... ... |
| | | | ... | | |
| | | | |б) |р ... | |
| | | | | ... | | ... |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 ... |12 |1068348 |110338 |9195 |0 |9195 |- |0 ... |6 |1068348 |110338 |18390 ... |- |0 ... |4 |1068348 |110338 |27584 |1839|9195 |- |0 |
| | | | | |0 | | | ... |3 |1068348 |110338 |36779 ... |- |0 |
| | | | | |4 | | | ... |2,4 |1068348 |110338 |45974 |3677|9195 |- |0 |
| | | | | |9 | | | ... |2 |1068348 |110338 |55169 ... |- |0 |
| | | | | |4 | | | ... |1,71 |1068348 |110338 |64364 ... |- |0 |
| | | | | |9 | | | ... |1,5 |1068348 |110338 |73559 ... |- |0 |
| | | | | |4 | | | ... |1,33 |1068348 |110338 |82753 ... |- |0 |
| | | | | |9 | | | ... |1,2 |1068348 |110338 |91948 |8275|9195 |- |0 |
| | | | | |3 | | | ... |1,09 |1068348 |110338 |101143 ... |- |0 |
| | | | | |8 | | | ... |1 |1068348 |110338 |110338 ... |- |0 |
| | | | | |43 | | | ... ... ... ... ... ... |тік |ік ... ... |ге ... ... ...... |
|табыстар |салынат|н | ...... |ын | | | | ... ... ... ... | ... | | ... | | | ... | | ... | | | ... | | ... | | |
|) | | | |
|1 | 2 |3 |4 |
|1 ... ... бюджетке | | |
| ... |851 |631 |
| | | | |
| ... ... ... | | |
|2 ... есеп ... ... | |
| ... | | |
| ... ... түзетуге | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... реттеуге | | |
| ... ... ... : |562 |631 |
| | |631 |562 |
| ... ; | | |
| ... ; | | |
|3 ... ... және | | |
| ... | | |
| ... ... ... |862 |631 |
| ... | | |
| ... ... | | |
|4 ... жағдайларға және | | |
| ... | | |
| ... ... ... |631 |861 |
| ... | |864 |
| ... ... ... ... | | |
| | | | |
|5 ... ... бюджетке нақты | | |
| ... |631 |441 |
| ... ... сомасы | | |
| | | | |
|6 ... ... ... ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... уақытша | | |
| ... | | |
| ... ... ... ... |851 |632 |
| ... | | |
| |ның ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... ... тиісті салық | | |
|7 |632 - ... ... ... | | |
| ... | | |
| ... - деп ... шотқа түзетулер | | |
| ... |851 |632 |
| ... : |632 |851 |
| |- ... ... ұлғайту | | |
| |- ... ... ... | | |
|8 ... болған немесе жойып жіберудің | | |
| ... | | |
| ... ... ... ... ... | | |
| |: |632 |631 |
| | |632 |851 |
| |- ... төлеуге | | |
| |- ... жабу ... ... | | |
|9 | - ... ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... үстеме өсімі , | | |
| ... |541 |632 |
| ... ... ... үстеме | | |
| ... | | |
| ... ... ... | | |
| | |632 |541 |
| |- ... ... ... ... | |
| ... | | |
| ... , бухгалтерлік есептегі қайта | | |
| ... | | |
| ... ... ... болған кезеңде | | ... ... ... және ... | | |
| ... | | |
| ... өнім үшін ... етілген шот |301-303 |633 |
| ... | | |
| ... құн ... сомасына | | ... ... ... қосымша құн | | |
| ... |633 |331 |
| ... | | ... ... ... бұрын төлеп ... | | |
| ... | | |
| ... қайтарған кезде, бұрын |633 |687 |
| ... | | |
| ... құн ... сомасына | | ... ... ... ... құн салығы |633 |441 |
| ... | | ... ... ... ... ... салық сомасына |681 |639 ... ... ... дивиденттерге | | |
| ... ... |
| ... үлестеріне қарай төленетін көздерінен |687 |639 |
| ... ... | | |
| ... ... ... | | ... ... артық аударылған салық ... ... |631, |
| | | |633,639 ... |Әлеуметтік салықты есептеу ... |
| | ... |
| | ... |
| | |821 | ... ... және ұйым ... ... | | |
| ... ... |
| |және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді |639 | |
| ... | | ... ... есептеу |301 |634 ... |Жер ... ... салығын, көлік құралдары | | |
| ... |821 |636-639 |
| ... ... ... ... да ... | | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... мен ... | | |
| ... |621-623 |639 |
| ... ... ... ... | | ... Басқа да ағымдағы міндеттемелер бойынша есеп айырысудың есебі
Жалгерлік міндеттемелердің ... Бұл ... ... ... шотында жүргізіледі. Бұл шот – ... ... ... ... кредиті бойынша жалға алушы ... ... ...
жабдықтары,
ұзақ мерзімді жалға алғаны үшін жалға беруші ... ... ... ... ... ... бойынша ... ... ... ... ... шоты ... ... есеп
((Дебиторлық
және кредиторлармен есеп айырысудың ... ... ...... міндеттемелер шоты бойынша
корреспонденциялар
|№ | ... ... | ... |
| ... | | |
| | ... |корреспонденциясы |
| ... | | |
| | | | | |
| | | ... ... |
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... |Шарттық құны бойынша ... | | |
| | | | | |
| ...... ... | | | |
| ... | | | |
| | | | | |
| ... ұзақ ... | | | |
| | |500000 |122- 125 |683 |
| ... ... | | | ... ... ... | | | |
| ... | | | |
| | | | | |
| ...... ... | | | |
| | |50000 |122-125 |131-134 |
| ... тозу ... 10 (| | | ... |Негізгі құрал- жабдықтардың | | | |
| ... | | | |
| | | | | |
| ... ... ... есеп | | | |
| | |500000 |683 |441 |
| ... ... ... ... | | ... ... онда 681-686 ... ... ... ... қолда бары мен ... ... ... :
- ... ... ... қызметтер) үшін басқа да
кредиторлармен
есеп айырысу бойынша ... ... ... ... ... ұйымдардың мұқтаждығы үшін ... ... ... ... (қызметтер) бойынша қызметкерлердің берешегі;
- жарғылық капиталға салымдарды қайтару ... ... ... ... қате есептелген сомалар;
- қайтарылған тауарлар(жұмыстар,қызметтер) бойынша ... құн ... ... ... ұсталатын сомалар;
- сатылған дайын өнімді ... ... ... ;
- ағымдағы жалгерлік бойынша берешек;
- мүлікті және ұйым ... ... ... есеп
айырысулар;
- талап ету құқығын беру ... есеп ... ... айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбы және ... ... ... ... ... алда тұрған
шығыстарға
Маусымдық салалардағы дайындық жұмыстарына резервтерді қалыптастыруға
және ... ... ... ... ... ... ... тиісті ... ... ... да ағымдағы міндеттемелер бойынша есеп айырысудың ... ... ... ... ... ... пайда болуы :
ДТ - 121((Жер((, 122 ((Ғимараттар мен ... ... ... күш ... қондырғылар((, 124 ((Көлік құралдары((, 125 ((
Басқа да
негізгі ... 126 ... ... 683 ... ... кезеңіне алынған және ... ... ... ... ... есептеу:
ДТ – 126 ((Аяқталмаған құрылыс((;
КТ – 684 ((Төленетін сыйақылар(( .
3. Жағымды ... ... ... – 105 ... – 687 ... ... ... - материалдық ... ... ... көрсету :
- сатып алу құны бойынша ;
ДТ – 101 ... ... 102 (( ... ету((,
103((Патенттер((, 104((Ұйымдастыру шығындары((, 105(( ... ... ... ... емес ... ... 122 ... мен
құрылыс жайлары((,
123((Машиналар мен жабдықтар, күш беруші ... ... да ... ... ... ... ... инвестициялар((, 142((Тәуелді ұйымдарға ... ... ... ... тұлғаларға ... ... ... ... ... ... ... алынатын жартылай фабрикаттар және ... мен ... ... ... және ... ... ... да материалдар((, 208((Құрылыс
материалдары
және ... ... ... ... ... да ... инвестициялары((,
КТ- 687 ((Басқалары((.
Қосылған құн салығы сомасына :
ДТ – 331 ((Орнын ... ... ... құн салығы((;
КТ – 687 ((Басқалары((.
5. Көрсетілген ... ... ... үшін ... қабылданған
шот-
тар:
- жұмыстардың, қызметтердің құнына:
ДТ – 343 ((Алдағы кезеңдердің ... да ... 811 ... өнімді
(тауарларды,
жұмыстарды, қызметтерді)өткізу шығыстары((,821((Жалпы және ... ... ... ... ... 938
((Басқалары((,
КТ – 687 ((Басқалары((.
- Қосылған құн салығы сомасына:
ДТ - 331((Орнын ... ... ... құн ...... Аяқталмаған құрылыс құнына жатқызылатын ... ... ... ... есептеу :
ДТ - 126((Аяқталмаған құрылыс((;
КТ - 687((Басқалары((.
7.Алдағы ... мына ... ... ... ... құралдардың ағымдағы жөндеуі;
ДТ - 811((Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) ... және ... ... ... ... - ... ... маусымдық салалардағы дайындық жұмыстары ... - ... - ... ... ... қаржы инвестициялары бойынша кредиторлық берешектің пайда
болуы:
ДТ - 401((Акциялар((, 402((Облигациялар((,403((Басқа да ... - ... ... ... қате ... ... ... - 441((Ұлттық валютадағы ағымдағы, корреспонденттік ... ... ... ... ... корреспонденттік шоттардағы
ақша((,432((Шет елдегі ... ... ... ... – 687 ((Басқалары((.
10.Сатып алушылар тауарларды қайтарған кезде ... ... ... - ... құн ... - ... Міндеттелетін оқиға болған кезде резервті пайдалану:
ДТ - 652((Шартты міндеттемелер((,
КТ - ((Басқалары((.
12. Қызметкерлердің және лауазымды тұлғалардың жалақыларынан ... - ... ... ақы ... есеп ... берешек((;
КТ – 687 ((Басқалары((.
14. Ағымдағы жалгерлік бойынша шығыстарды есептеу:
ДТ - ... ... ... жұмыстарды, қызметтерді) өткізу
шығыстары((,
821((Жалпы және әкімшілік шығыстар((,937((Жалгерлік төлем((;
КТ - 687((Басқалары((.
15. Мүлік және ұйым ... ... ... - ... ... (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізу
шығыстары((,
821((Жалпы және ... ... – 687 ... ... ... ... , ... тұрақсыздық айыбын
есептеу:
ДТ - 821((Жалпы және әкімшілік ... - ... ... ... (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді,) сату процесімен
айналысып
персоналының ... – ақ ... ... ... іс – ... ... шығыстары:
ДТ - 811((Дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, ... ... және ... ... ... - ... айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруінің нәтижесінде
кредиторлық
берешектің ұлғаюы:
ДТ - 844((Бағам ... ... ... - ... Табиғат апаттары мен төтенше жағдайлардың зардаптарын ... ... ... ... - 862((Табиғат апатынан түскен табыстар (залалдар)((,
КТ - 687((Басқалары((.
20. ... ... ... ... ... ... ... бойынша кредиторлық берешектерді есептен ... - ... ... - 121((Жер((, 122((Ғимараттар мен құрылыс ... ... ... күш ... ... 124((Көлік құралдары((, 125((Басқа да
негізгі ... ... ... ... ... ... өтеу:
ДТ - 683((Жалгерлік міндеттемелер((,
КТ - 441((Ұлттық валютада ағымдағы корреспонденттік шоттардағы ақша((,
431((Ел
Ішінде ... ... ... корреспонденттік шоттардағы
ақша((, 451
((Ұлттық валюта түрінде кассадағы ... бар ... ... ... ... ... бойынша резерв ... ... ... ... әдәс ... - ... - 671((Төленетін шоттар((.
- шаруашылық әдіс кезінде:
ДТ - 687((Басқалары((,
КТ - 920((Көмекші өндірістер((.
.
23.Құрылған ... ... ... ( ... қызметтердің) өзіндік
құнына енгізуге жататын үлестегі маусымдық шығындарды ай сайын есептен
шығару:
ДТ –687 “Басқалары” ... –343 ... ... ... да шығыстары “ .
24. Ағымдағы жалгерлік бойынша берешекті өтеу :
ДТ – 687 “ Басқалары ... – 422 ... ... ақша “ , 441 “ ... ... шоттардағы ақша “ , 451 “Ұлттық валюта ... бар ... “ .
25 ... гудвилді көрсету :
ДТ –687 “Басқалары “ ... - 611 “ ... ... ... “ .
26 ... ... ... берешекті еншілес , тәуелді ұйымдар
немесе
бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар ... ... – 687 “ ... ... - 641 “ ... ұйымдарға берешек “ , 642 “ Тәуелді ұйымдарға
берешек” ...... ... ... ... берешек “ .
27. Валютаны айырбастаудағы ... ... ... ... азаюы :
ДТ – 687 “Басқалары “ ,
КТ – 725 ... ... ... ... ... Талап етілмеген , сондай – ақ талап қою мерзімі өтіп ... ... ... :
ДТ –687 “Басқалары “,
КТ –727 “ Негізгі емес ... ... ... да ... .
3 ... . Ағымдағы міндеттемелер есебінің аудиті.
3 .1 ... ... ... және ақпараттық көздері.
Еліміздегі аудит жұмысының тиянақты ... ...... ... , ... ... ... құқылығын анықтап отырған ... ... 1993 ... 18 ... ... ... кеңесі
қабылдап , бекіткен
... ... ... қызмет” туралы заңы .
( ... ... ... ... ... ... “ 1998
жылғы 20 –
қараша, Заң күші бар № 20 ... ( 2001 ... ... ... ... )) . Бұл заң ... ... ... ... ... ... ... етеді . Осы ... ... , ... даму жолы ... , шетелдік аудиторлық
фирмалармен ... ... , ... ... ... , мамандану жолдары
белгіленеді .
Ұйымды тексеруге аудиторлық міндеттер :
- Қазақстан ... ... ... ...... туралы
нормативтік құжаттарға сәйкес жоғары сатыдан ... ... ... ... ... аудиттік тексеру жүргізуге;
- Тапсырушыларды үшінші жақтан тексеру барысында жасалған ... ... ... ... ... ... ... сақталуын
қамтамасыз ету ;
- Тексеру ... ... ... кәсіпкершілігі туралы
мәліметтердің
коммерциялық құпиясын сақтау , ... ... ... тек ... ... және Қ Р –ң заңды ... ... ... ... .
Аудиторлық ұйымдардың міндеттері :
Аудиторлар , аудит фирмалары ... ... ... ...... сәйкес жүргізілетін аудит ... ... . ... тексеру барысында тапсырушы жұмыс ... ... ... ... келтірсе тағыда басқа кемшіліктер
, ... ... ... ... жауапкершілігі немесе
басқадай кінәларына
жауапкершілігі ... ... ... . Оның ... шарт ... ... бланкпен көрсатілген. Онда ... ... ... ... қалыптасқан тәртіп бойынша аудит ... ... ... ... ... ... жасауға ... ... ... міндетті болған кезде ... ... ... ... ... тиіс . Ол ... ... қаржысы ... ... ... ... ... . Яғни ... ... шарт
жасаған кезде
аудиторлар фирмасы қандай ... ... ... қоры бар
екенін көр-
сетуге міндетті . ... , ... ... ... ... ... Аудиторлық қызмет туралы ... ... ... ... ... ... ... болса олардың ... ... ... , ... фирмалары ұйым ... ... ... ... ... ... , статистика мекемесіне
бухгалтерлік,
статистикалық ... ... заң ... ... отыруға
міндетті .
Аудит мақсатында бухгалтерлік есеп ... ... ... оның ... тиімділігін , ... ... ... ... ... ... ... , қаржылық жағдайының ... ... осы ... ... ... ... .
Аудит мақсатында аудиторлық ... ... орын ... ... ... ... баға беруге міндетті . ... ... ... ... ... ... ... қаржы есебінде
жіберілген
қателер .
Оның өзін ... ... үшке ... :
1. ... есеп ... тәуекелдік ішкі ... ... ... ... ... тәуекелдігі.
2. Ішкі аудит тәуекелдігі - бұл ... ... ... ... ... кемшіліктерді анықтау болып табылады.
3. Анықталмаған тәуекелдік- шаруашылық ... ... ... ... ... тәуекелділік .
Аудитордың міндеті- ұйымның қаржылық қорытынды есебінің ... ... ... ... келетінін растайтын кәсіби
аудиторлық
қорытынды жасау.
Аудит қорытындысының негізгі ... , оның ... ... ... ... ... № 5 –ші стандартында ... . ... ... ... ... жауапкершілігі және ... ... ... ... ... қорытындысының негізгі бөлімінде ... ... ... ... ... , оның ... жағы Қазақстан стандартына сүйене
отырып
жүргізілетіндігі ... . Осы ... ... ... ... сенімді болады .
Аудит қортындысы ... ... ... құжат .
Сондықтан аудиторлық есеп беру тек қана ... ... . ... есеп өте ... , ... ... ... .2 Ағымдағы міндеттемелер ... ... ... ... ұзақ ... және ... болып
екіге бөлінеді .
Ұзақ мерзімді ... ең ... ... ... ... . Оларды бір жылдан артық уақытқа береді . ... ... ... енгізу бойынша шығындарға өндірісті ... және ... ... ... ... алу және ... ... үшін
қолданылады.
Жалпы ағымдағы міндеттемелер - ... ... ... ... кредиторлық борыштары жатады .
Банктердің қысқа мерзімдік несиелері жүргізілетін ... 1 ... ... ... беріледі .
Ағымдағы міндеттемелерді тексере отырып , аудитор ең ... ... 601 “ ... ... ” , 602 ... ... ... ... ... қарызы “ және 603 “басқалары “
шот ... және № 4 ...... ... машинограммаларды және
берілген
баланыста көрсетілген есепті ... ... және ... ... қажет. Сондықтан өзінің назарын аналитикалық есеп ... ... ... аударуы қажет. Аналитикалық есептің 60 ... ... 601-603 ... ... ... ғана
емес сонымен қатар несие берген ... ... ... ... ... ... ... мен заемдарды өтеу ... ... ... ... Бұл шоттар бойынша ... ... ... ... ... ... сәйкесінше қамтамасыздандырылған
немесе кепілі
бар және ... бір ... ... қажеттілігінен біріншіден,
ұйымның бас –
қармасының ... ... кеш ... және екіншіден
несилердің
қандай мақсатқа қолдануын тексеру қажет.
“Кейінге ... ... ... бабы. Бұл бап
бойынша жыл
басына және ... ... ... анықтау үшін оларды бас
кіт-
аптың 632 “Кейінге қалдырылған корпоративтік ... ... және ... ... №5 ...... ... машинограммалардың
мәліметтерімен
салыстыру керек.
632 “Кейінге ... ... ... ...... ... есебіндегі талап айырмашылықтар нәтижесінде пайда болатын
уақыт
айырмасы сомаларынан ... ... ... ... ... ... шот-
тағы операциялардың көрсетілуінің дұрыстығын және оның дебеттік ... ... - ... ... мақсаты болып
табылады.
Қысқа мерзімді несиелерді алу мен ... ... ... ... 60-шы ... ... 601-603 шоттарында
есептелінеді.
Бұл счеттардың әр қайсысында “Қысқа ... ... ... бар.
Қысқа мерзімді несиелердің ... ... ... ... ... ... кредиторлық түрлері бойынша беріледі.
Қысқа мерзімді ... ... ұзақ ... ... ретінде және векселдер коммерциялық несие ретінде сипатталады.
Алынған ... мен ... ... ... ... дұрыс
көрсетілуін
тексере отырып, аудитор ... ... ... несие қандай мақсатқа жұмсалған, бұл мақсаттар несие ... ... ... ... ... ... несиені қамтамасыз етуге немесе ... ... ... ... ... қосқанын;
- Несие үшін ... ... ... ... ... ... Жасалған шартқа сәйкес ... үшін ... ... ... ... алынған қарыздардың ... ... және ... ... ... дер кезінде өтеу ... 60-шы ... ... №4 ... ... ... және
бас кітапта
сәйкеснше синтетикалық және ... ... ... ... - бұл жеке және ... ... ... .
Кредиторлық борыш - жабдықтаушылармен есеп ... ... ... ... ... кәсіпорынның ақшалай айналысында
уақыт-
ша пайдалану.
Несиелік ... ... ... ... және ... ... бойынша сипатталынады:
- Төленуге ... ... мен ... ... ... ... ... борыштар;
- Төлеуге тиіст дивидендтер;
- Негізгі және еншілес ... ... ішкі ... ... АҚ ... ... тұлғаларға борыштар;
- Басқадай несиелік ... ... ... ... ... ... ... борыштар мен операцияларды нақты ... ...... ... және ... ... есеп ... береді.
Аудитордың несиелік борышты тексергенде негізгі мақсаты болып,
ұйымның
балансында ... ... ... және ... ... шоттар және вексельдер” бабын ... ... 671 ... ... шоты ... салыстыру керек.Бұл шот
жабдықтаушы-
лармен мердігерлермен есеп айырысу бойынша керек.
Несиелік ... ... ... ... заңды
тұлғаларына борыштар” бабы болып табылады. Бұл бап ... ... ... ... 682 ... бойынша Бас кітаптағы және есеп
регистрлары-
ның лауазымды ... ... ... ... ... ... ... да кретиторлық борыштар” бабына аударуы
қажет. ... және ... осы ... ... ... ... ... Бас кітапта көрсетілген 68 ... 681 ... ... есеп ... 683 ... ... 684 ... тиісті
проценттер”, 687 “Басқалары”және ... тыс ... ... ... счеттарының сомалық қалдықтарымен және де 683,684 және ... ... №9 ...... 65 ... ... ... кредиті
бойынша №10 журнал – ордер ... ... ... ... аудитінің негізгі міндеті болып – ... ... ... ; ... ... ... және оның жағдайын
жүргізу тәрті-
бін сақтау және есеп ... ... ... жұмыскерлермен есеп айырысу бойынша ... ... ... заң ... ... және жалақы төлеудің есебін
жүргізу тәртібін
сақталуы;
2. Бастапқы құжаттарының ... ... есеп ... ... ... нормативтік – құқықтық актілерге сәйкестігін;
3. ... және ... ... ... ... еңбекақы
есептеудің
дұрыстығы;
4.Ұйымның құндылығын сыйақы есептеу жүйесі бойынша ... ... ... есептеудің дұрыстығын және негізділігін;
5. Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша ... және әр ... ... ... ... ... ... дұрыстығын;
7. Депонентті еңбек ... ... ету және ... ... ... ... және есептеу бойынша жасалған счеттардың жазылған
бухгалтерлік
жазулардың дұрыстығын;
8. Еңбекақы ... ... және ... ... ... ... еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысу
есебін
жүргізгенде ... ... ... ... құрамының есебін ... ... ... ... ... Әрбір жұмысқа қабылданған адамға жеке ... ... ... ... ... ... немесе
қаулылары
негізінде бухгалтер әрбір жүмысшыға жеке счет ашады. Онда жұмысшының
анық-
тама ... ... және ... ... мен ұсталымдар
туралы
барлық мәліметтер жинақталады.
Алғашқы құжаттарды және ... ... ... кезде
арифметикалық есептеулерге және ... ... ... ... ... ... тарифтік ставка және оклад бойынша еңбекақы төлеу.
Мерзімді ... ... ... ... қызмет окладтарының
белгіленген
штаттық кестесін және ... ... ... ... ... ... негізділігін; тарифтік ставкаларды ... ... ... ... мен ... қолдану дұрыстығы
жұмыс-
тың дұрыстығын және ... ... ... еңбекақы
есептеген
жұмыстардың шындығын , оның субъектінің қоймасына өткізілген санына
сәйкес-
тігін ... ... ... еңбекақы есептеу ... ... ... ... ... емес ... ... аудитор құжаттарды терең тексеруге
шешім
қабылдауы ... ... ... ... ... - ... ... қаржы нәтижелерінің шындығы.
Жұмысшылардың келтірілген ... ... ... ұстап қалу
ұйым
бойынша өнімнің ақауы бойынша ... ... ... сот ... ... ... ... төленбеген жалақының депоненттік салаларға уақытылы
апарылатындығын ;
Депоненттік ... ... және ... ... ... ... есептелгендігін ;
Күшіндегі заңдарда қарастырылған жұмыс ... ... , ... ... ... жарамсыздығы бойынша жәрдемақының
есептелуінің дұрыстығы;
Еңбекақы қоры бойынша ... ... ... ... және ... ... мәндер жиынтығын және
қаржылық
есеп берудің формаларын ... ... ... ... ... ... бойынша жұмысын аяқтай отырып,
аудитор
Оның шындығына күмәнді ... ... Ол үшін ... ... ... ... мен міндеттемелері туралы ... ... ... ... ... ... ... туралы
мәліметтердің нақтылығын ... ... есеп ... ... күшіндегі заңдарды және нормативті құжаттардың
бұзушылығын
айқындағанда ... ... ... ... басшысына хабарлап,
оларды
жөндеу бойынша кеңес береді. Бұдан кейін 685 “ ... ... ... және 686 “Басқадай есептелінген
шығындар”
счеттары бойынша ... және ... ... тексеру керек.
Бұл
счеттар өндіріс ... ... ... мен ... енгізуі
мақсатында
белгіленген тәртіпте кейінге қалдырылған сомалардың жағдайы ... ... ... қорытындылау үшін арналған. Баланстың
“Ағымдағы
міндеттемелер” бабында міндеттемелерге мәні ... ... да ... ... ... ... болса да “Болашақ ... ... ... ... да ... оның ... ... қажет.
Бұл бап-
тың мәліметтері Бас кітаптың 611 ... ... ... жыл
басы мен аяғының қалдықтарына және осы счеттың ... ... ... ... ... ... ... айытқанда, дипломдық жұмыстың ... ... ... ... және де ... байланысты мәселерді шешуге
көмектесетіндігін айту-
ға болады.Өйткені дипломдық ... ... ... ... ... және ... ... зерттеуге арналғандықтан біз
көптеге зерттеуге
арналғандықтан біз ... ... көз ... ... Сондықтан
да ағымдағы
міндеттемелердің есебі мен аудиті кез ... ... ... нысандағы
ұйымдар үшін маңызды болып саналады.
Қай саладағы ұйым ... ... бір ... ... және ... қарыз болатындығы ... Өнім ... ... ... ... ... ... алдында қарыз болса, өнім
өндірмейтін
кәсіпорындар өз жұмысшыларының алдында ... үшін ... ... пен ... тыс ... ... ... бір мөлшерде
қарыз болып
жатады.
Ұйымның ... ... ... ... ... мен өнімді
өндіру болғандық-
тан, табыс табу ... ... ... ... ... ... көп табу үшін ... күннің талабына ... өз ... ... ... ... ... айналу
Акционерлік
Қоғамның басты мақсаты.
“АлматыСТРОИТРАНС “ АҚ- ның банк ... ... ... ... ... ... бар, бірақ баланс баптарына
қарап олардың
есепті ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды барынша жолға қойғаны жөн болар еді.
Нарықтық ... ұйым ... ... ... үшін ... ... өнім
Шығаруы керек. Қазіргі заманда ғылыми – техникалық прогрестің даму
деңгейі ... ... ... ... ... ... келуінің жолындағы қажетсіз кедергілердің алынуы,
бухгалтерлік
есеп жүргізудің ... ... ... ... ... ... және ... басқаларын айтуға ... ... ... ... ... есеп ... ... жетілдіруге
және әртүрлі
ұйымдардың шаруашылық қызметін арттыруға көмектеседі.
“Алматы ... ... ... да ... -
материалды
қорларын жаңартып отыруға, қызмет тарифтерін ... ... ... жұмысымды ... ... ... ... ... ... ... олардың тигізетін ... ... ... ... тәжірибесі нақтылай ... ... ... және оны ... ... ... ... екендігін
дәлелдеп берді. Сондай-ақ ... ... ... қолданып
жүрген халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарына өз ... ... ... ... ... ... ... Демек,нарықтық
қатыныстарға
сәйкес барлық ... ... ... және
шаруашылықты жүргізудің
экономикалық ... мен ... ... ... ... ... ) жасауға біртіндеп қолайлы жағдай ... ... ... ... ... ... көшу ... есеп
және аудит жұмысына қойылатын талап өте ... Ол ... ... ... есепті жаңа талаптарға сай ... ... ... ... ... егемендік алып, іргелі елдер мен ұлы ... ... ... уақыт өтті. Осы уақыт ішінде ғасырға ... ... ... ... ұйымның ұйымдық - құқықтық нысанына ... ... ... ... ... көрсеткіштерін
талдау
маңызды. Сондықтан да қазіргі таңда оларды дұрыс ... ... ... ... ... мәселелері алдыңғы орынды
алып отыр.
Өйткені өнімнің ... ... ... ... ... ағымдағы міндеттемелердің ... ... ...... және ... ... ... есептеу әдістерін
таңдау, оны
сәйкестендіру бүгінгі ... ... ... ... ... ... тек бухгалтерлік есеп үшін ғана емес, сондай-ақ
жоспарлау, ... ... ... және ... ... ... үшін ... таңда ұйымдар арасында заңды тұлға мен ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
бір - біріне
қарыз болып, жұмыстарының тоқтап қалуы жиі ... ... ... ... және ... өтеу ... ұйым болмасын оның басты
мақсаты
болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... және
аудитін теориялық тұрғыдан зерттеп, сондай-ақ осы ... ... ... және өз ... ... ... ... өркендеп дамуы үшін ... ... ... :
1. ... қызмет көрсету аясы , яғни , тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... Тапсырыс берушілер
көбейген
сайын табыс та көбірек түседі.
2. “Алматы СТРОЙТРАНС” Акционерлік Қоғамында ... ... ... ... ... мен ... білімдері сәйкес
келмейді, яғни
оларды күрделі ... ... ... ... ... ... байланысты жұмысшылардың ... ... ... ... бұл үшін өз ... ... ішінде сварщик,
плотник т.б)
мамандығы бойынша курстарға жіберіп, ... ақша ... ... қызметін көрсетуге ... ... ... ... ... өйткені олардың қолданып отырған құралдары ... ... ... қызмет көрсету деңгеәін ... ... ... ... ... ... жетілдірудегі тағы бір ұсыныс - ... ... ... ... ... ... арқылы жолға қою
қажет, ол әрі
тиімді, әрі ... ... ... ... ... кейбір
бөлімшелері журнал- ордерлік нысанды ... ... ... ... есеп және ... есеп беру ... 2002- ... Қазақстан Республикасының Заңы,
2. “Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы” 1998- жылғы
20-
қараша Заң күші бар №20 ... (2001 ж. ... ... ... Республикасы “Акционерлік қоғамдар туралы” заңы ... ... ... ... есеп ... және ... Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есеп ... ... ... №3 ... мен толықтырулармен)
5. Қазақстан Республикасының ... және ... ... басқа
да мін-
детті төлемдер туралы” ... ... ... жыл ... ... жылғы өзгерістер мен толықтырулармен),
6. “Аудит”, под редакцией доктора экономических наук , ... ... ... ... В.Д. ... аудит, М. Экономика 1994г-500с.
8. З.Н.Ажибаев , Аудит.Учебник, Алматы, Экономика, 2005.
9. ... Т.Ә, ... А.А ... ... ... А.,ҚазМБА. 1996ж
10. Байдәулетов М, Байдәулетов С.М. Аудит, А., Қазақ университеті.2004-
226 бет.
11..Дюсембаев К.Ш. ... и ... в ... ... ... 2000ж-320 бет.
12. Дюсембаев К.Ш ,Егембердиев С.К, ... З.К, ... и ... А, ...... ... К.Ш., ... Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның
қаржылық
жағдайын талдау, А., Экономика. 2001ж-378 бет.
14. Кеулімжаев Қ.К., ... З.Н., ... Н.А. ... ... ... А., ... 2001ж-400 бет.
15. Ержанов М.С., Аудит-1.(Базовый учебник). Алматы, Бастау. ... В.В, ... О.Н, ... хозяиственной деятельности
предпрятия,
М., Сервис. ... ... Г.Н, ... учет в организациях, М., Дело. ... ... Н. П, ... Л.П, ... ... учета,ФБК-
Пресс.1997г-450 с.
19. Кутер М.П, Краснова Л.П, ... ... ... , М.,
Финансы ... ... ... В.Л, ... ... ... ... Алматы. Экономика 2005ж.
21.Родостовец В.К, Ғабдулин Т.Ғ, Родостовец В.В, ... ... ... Қазақстан- орталық аудиті тәуелсіз
аудиторлық компаниясы
А., 2003ж-410 ... ... В.К, ... О.Н, ... и ... ... А., Центр аудит Казахстан. 2000г-310 с.
23. Сатмурзаев А.А, Укашев Б.Е, ... ... А., ... ... Төлегенов Э.Т, Бухгалтерлік ақпарат жүйелері, А., ... ... ... Т.А, ... А.Ш, ... Б.А, ... О. Ж,
Байболтаев Н.Ә,
Родостовец В. К, Қаржы есебі, А., Дәуір 1998ж-390 б.
26. Укашев Б.Е, ... З.Н, ... есеп ... ... ... ... ... Ч.Т, Фостер Дж.Бухгалтерский ... ... Пер. ... Под. Ред. Я.В. ... ... и статистика. 2000г-
416 с.
28.Бюллетень бухгалтера.№18(196), 2005г7
29. Библиотека бухгалтера и ... № 14 (139), ... ... ... ... 2005ж ... и ... №12,14,15- 2005г.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Казтрансгаз-Алматы» АҚ-ның қысқа мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру44 бет
Азаматтық істер бойынша міндеттемелерді орындау72 бет
Азаматтық істер бойынша міндеттемелерді орындау негіздері53 бет
Азаматтық – құқықтық міндеттемелердің жалпы сипаттамасы27 бет
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал22 бет
Алименттік міндеттемелер24 бет
Алиметтік міндеттемелерді құқықтық реттеу126 бет
Ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі14 бет
Ағымдағы міндеттемелер аудиті41 бет
Ағымдағы міндеттемелер есебі18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь