Қылмыстық саясаттың мазмұнын бейнелейтін объективті және субъективті факторлардың негізгілері


Қылмыстық саясаттың мазмұнын бейнелейтін объективті және субъективті вакторлар – бұл адам мәселесі, оның дамуы, мінез, қоршаған ортаға деген бейімділігі мен көзқарастары. Қылмыстық саясаттың негізі, оның жасалу жолдары философияның, әлеуметтану мен идеологияның негізі – адам болмысынан бастау алады. Үлкен оқымысты П.Тейяр де Шарден философия мен палеонтологияның күрделі мәселелеріне қарымды пікірін көрсете отырып «Антропологтар мен заңгерлердің қатаң зерттеулеріне түсе отырып, адам - өте нәзік те кішкене сипатқа ие бола ды да, адамның жекелігі мен оның адами қасиеттері біртұтастылықтың келбетін қалыптастырады, ал біздің талқылауымыз – адам табиғатты бөдшектеуге, онымен өзінің терең байланысына, шектеусіз көкжиектің қасиеттеріне қарамай бейім тұрады»(1.с-40)- деген өз қарасын алдыңғы қатарға шығарады.

Қоғамдық дамудың объективті факторы – бұл, біздің ойымызша, адам санасына жартылай туелді жағдайлар мен қатынастардың күрделі сипатты иеленуі. Объективті фактор әлеуметтік, саяси, идеологиялық қатынастардың көрінісі бола отырып, қоғамның басым бөлігінің өз мүддесі үшін күресінің әдіс-тәсілдерінің жиынтығынан құралады. Объективті фактордың қалыптасу қайнар көздеріне сыртқы көріністердің адам санасына жағымдылығы, қылмыстық ахуалдың тұрақтылығы, адам мен құқық қорғау органдарының «құқықтық» бірлікте болуы, қоғам мүшелерінің әрекетінен – адамгершілік, әдет, ізгілік, эстетикалық мәннің байқалып отыруы жатады. объективті фактор қоғамдық санадан, оның саналық деңгейінен мән сапасына ие болады. Қоғамдық сана – адамның рухани жұптасуы, ізгілік байланыстарының өлшемі. Әлеуметтік үрдістен субъективті фактордың қалыптасу өзегі – қоғамдық жағдай, өмірдің қиюы келмейтін кейбір шарттары, адамның жоғарыға ұмтылысы. Қоғамдық даму жағдайындағы объективті және субъективті факторлардың күрделі қатынасы – қылмыстық саясаттың нысаны мен нышаны. Қылмыс- қылмыстық саясаттың өзегі ғана емес, әлеуметтік қайшылықтың зиянды жемісі. Зиянды құбылыспен күресу, оның зардабын жою арқылы жаңа сана қалыптастыру – қылмыстық саясаттың дербес міндеті. Адам өмірі, сауаттылығы, оның көзқарас көкжиегіның кендігі, танымының тереңдігі, бойында болашақ немесе бүгінгі тұлға қасиеттерінің аракідік кездесуі объективті және субъективті факторлардың күрделілігіне жол ашады. Субъективті фактор – бұл тарихи субъективтінің әлеуметтік, саяси, рухани қызметінің жиынтығы, ал бұның бағыты мен міндеті қоғамдықдамудың тарихи міндеттері мен өзге де мүдделерін жүзеге асырудан айшақталады.(2,с133)
1. Тейяр де Шарден. Феномен человека: преджизнь, жизнь, мысль, сверхжизнь - М.,1978. с. 40
2. Ленин В.И. Под чужим флагом //Полн. Собр. Соч. Т.26 – М.,1973 с.133
3. Капитализм на исходе столетия / Под ред.Л.Ц.Якоплена, М.,1997 с.435
4. Ғ.Сапарғалиев, А.Ибраева. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы: Жеті жарғы, и1998. 68-69-бб. 192 бет
5. Абай.қара сөз. Поэмалар. Алматы: Ел. 1993. 11-12-бб. Үшінші қара сөз. 272 бет
6. Шәкәрім. Иманым. Алматы: «Арын» баспасы. 2000. 10-бет. 321 бет.
7. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылдағы 6-наурызындағы Халыққа жолдауы
8. Никколо Макиавелли. Патша. Саяси және құқықтық ой-пікірлер тарихының інжу-маржандары. Алматы: «Жеті жарғы» 2003.15-бет.240 бет
9. Ғ.Сапарғалиев, А. Ибраева. Көрсетілген еңбек. 68-бет. 192-бет.
10. Мемлекет және құқық негіздері // Құраст. Е.Баянов – Алматы: «Жеті жарғы», 2001. 168-бет. 624-бет.
11. Комаров В.Д. Философское содержание методоогического значение принципа партииности (Опыт разработки в трудах В.Л. Чагина)
12. Диалектика объективного и субъективного и историческом процессе и социальном познании: Сборник статей, - Л., 1986 с.56.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қылмыстық саясаттың мазмұнын бейнелейтін объективті және субъективті
факторлардың негізгілері.

Қылмыстық саясаттың мазмұнын бейнелейтін объективті және субъективті
вакторлар – бұл адам мәселесі, оның дамуы, мінез, қоршаған ортаға деген
бейімділігі мен көзқарастары. Қылмыстық саясаттың негізі, оның жасалу
жолдары философияның, әлеуметтану мен идеологияның негізі – адам болмысынан
бастау алады. Үлкен оқымысты П.Тейяр де Шарден философия мен
палеонтологияның күрделі мәселелеріне қарымды пікірін көрсете отырып
Антропологтар мен заңгерлердің қатаң зерттеулеріне түсе отырып, адам - өте
нәзік те кішкене сипатқа ие бола ды да, адамның жекелігі мен оның адами
қасиеттері біртұтастылықтың келбетін қалыптастырады, ал біздің талқылауымыз
– адам табиғатты бөдшектеуге, онымен өзінің терең байланысына, шектеусіз
көкжиектің қасиеттеріне қарамай бейім тұрады(1.с-40)- деген өз қарасын
алдыңғы қатарға шығарады.

Қоғамдық дамудың объективті факторы – бұл, біздің ойымызша, адам
санасына жартылай туелді жағдайлар мен қатынастардың күрделі сипатты
иеленуі. Объективті фактор әлеуметтік, саяси, идеологиялық қатынастардың
көрінісі бола отырып, қоғамның басым бөлігінің өз мүддесі үшін күресінің
әдіс-тәсілдерінің жиынтығынан құралады. Объективті фактордың қалыптасу
қайнар көздеріне сыртқы көріністердің адам санасына жағымдылығы, қылмыстық
ахуалдың тұрақтылығы, адам мен құқық қорғау органдарының құқықтық
бірлікте болуы, қоғам мүшелерінің әрекетінен – адамгершілік, әдет, ізгілік,
эстетикалық мәннің байқалып отыруы жатады. объективті фактор қоғамдық
санадан, оның саналық деңгейінен мән сапасына ие болады. Қоғамдық сана –
адамның рухани жұптасуы, ізгілік байланыстарының өлшемі. Әлеуметтік
үрдістен субъективті фактордың қалыптасу өзегі – қоғамдық жағдай, өмірдің
қиюы келмейтін кейбір шарттары, адамның жоғарыға ұмтылысы. Қоғамдық даму
жағдайындағы объективті және субъективті факторлардың күрделі қатынасы –
қылмыстық саясаттың нысаны мен нышаны. Қылмыс- қылмыстық саясаттың өзегі
ғана емес, әлеуметтік қайшылықтың зиянды жемісі. Зиянды құбылыспен күресу,
оның зардабын жою арқылы жаңа сана қалыптастыру – қылмыстық саясаттың
дербес міндеті. Адам өмірі, сауаттылығы, оның көзқарас көкжиегіның кендігі,
танымының тереңдігі, бойында болашақ немесе бүгінгі тұлға қасиеттерінің
аракідік кездесуі объективті және субъективті факторлардың күрделілігіне
жол ашады. Субъективті фактор – бұл тарихи субъективтінің әлеуметтік,
саяси, рухани қызметінің жиынтығы, ал бұның бағыты мен міндеті
қоғамдықдамудың тарихи міндеттері мен өзге де мүдделерін жүзеге асырудан
айшақталады.(2,с133)

Біз субъективті фактор – адам әрекеті мен қасиетінің әлеуметтік,
идеологиялық, саяси мәнімен ұштасуы адамның шынайы қажеттіліктерінің
тізімі деген көзқарасты ұстанамыз. Сондай-ақ объективті факторлардың
жоғарыдағы тұжырымдарын қуаттандыра отырып, объективті фактор, оның
ішінде, қылмыстық саясатқа тікелей қатысты объективті фактор дегеніміз –
субъективті факторлардың бпсқа түрге құрылымдануы, сондай-ақ, әлеуметтік
күштердің, мүдделердің үздіксіз қақтығысуының қоғамдық бейнесі деген
көзқарасымызды ғылыми дамудың өзегіне қосамыз. Заңи-ғылыми әдебиеттерде
қылмыстық саясаттың экономика, саясат, идеологиялық және қоғамдық дамудың
басқа да бір қатар факторларымен біріккен жүйелеуі қарастырылмаған. Бұл
құбылыстар қылмыстық саясаттың әлеуметтік мәнін ашу кезінде жағдайы ғана
талқандалады. Шындығында, экономика мен саясат қылмыстық саясаттың қалыбын
қалыптастырып қана қоймай, оның мәндік белгілерінің түпкі өзегіне де
жатады.

Қылмыстық саясат – қылмыстылықпен күрестегі мемлекеттік басқару мен
қылмыстылыққа құқықтың әсер етудегі мемлекеттік басымдық берудің нысаны.
Қылмыспен күресудің ұздіксіздігі, жүйелілігі, оның элементтерінің толықтығы
(саяси-құқықтық қатынас, құқықтық норма, құқықтық сана, құықтық сана,
құқықтық идеология,қылмыстық саясат субъектісінің өкілетті әрекеті) ғана
қылмыстықпен күресте, одан сауықтырудағы мемлекеттің жеңісін жасайды. Енді
қылмыстық саясаттың мазмұнын бейнелейтін объективті факторларға тоқталайық.
Олар:
• өндірістің тарихи түрі мен өндірістік қатынастар - өндіргіш
күштердің арасындағы қайшылықты туындататын негізгі жағдай ғана
еемс, қылмыстылық пен қылмыстық саясатты туындататын
жағдайлардың түп-тамыры. Бұл жерде осы күштердің тікелей ісері
емес, осы қатынастар арқылы қоғамдық өмірге енген әлеуметтік
әділетсіздіктің әсері – қылмыстылықтың қайнар көзі екендігін
ескерген жөн. Бұл жерде өндірістік қатынастардың заманаум
түрі, капиталисттік қатынастардың түрімен қоса алғанда, олардың
негізіндегі қайшылық өте өткір сипатты иеленеді,-деген
авторлар пікірі бізді қанағаттандырмайды.(3.с435)
• әлеуметтік қауымдастықтың қатынасының бір түрі ретіндегі саяси
қатынастар мемлекеттік басқарудың ағымын бейнелейді.
Әлеуметтік қатынастардың өзегі ретінде саяси қатынастар –
мемлекеттік билік, оның саясатын ұйымдастыру мен қызмет нысанын
анықтау кезіндегі тарихи түрі, қылмыстылықтың әлеуметтік
әрлеушілердің әрекеті мен саясаты саяси режимнің стпаты, өз
әрекетінің мәнінен мемлекеттік мән жасауға тырысады.
• Әлеуметтік қайшылықтар мен қылмыстық саясатты жүзеге асыру
кезіндегі қатынастарды құқықтық нормалар арқылы реттеу
мемлекеттік реттеудің басты шарты болып қана қоймай, объективті
жағдайлардың да негізгілеріне жатады.
• Географиялық, демографиялық, мұралық, табиғи жағдайдың өзге де
шарттарының белгілі бір қылмыс түрлерінің дамуына себеп
болуы.(Өзіндік ерекшелігіне байланысты Атырау обылысындағы
заңсыз балық аулау мен уылдырық түрлерін контрабандалық жолмен
жөнелту және т.б.)
• Қылмыстық-құқықтық және криминалогиялық қатынастардың өзегі
ретінде құқықтық мәдениет пен құқықтық тәрбиенің әлсіздігі
немесе жеткілікті қалыптасуы да танылады. Құқықтық тәртіп пен
әділеттілікке мұқтаждық осы салалық құбылыстардың болиауынан
қалыптасады. құқықтық мәдениет (кең мағынада) дегеніміз –
нақты іс-қимыл, әрекет жасау үстіндегі заң қондырғысы
компоненттерінің жиынтығы және құқық жөніндегі, оның жүзеге
асырылуы туралы мемлекет органдарының, лауазым иелерінің іс-
әрекеттері жөнінде адамдардың жалпы түсінігі мен
пайымдаулары.(4с. 6-69) Құқықтық мәдениет – Қазақстанның
нигилистік көзқарасқа қарсы азаматтарының ортақ қазынасы.
Құқықтық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пара алудың обьективті және субъктивті мазмұнын анықтау
Қазақстан Республикасынның қылмыстық саясаттың түсінігі және сипаттамасы
Қылмыстық құрамның мазмұнын түсіну
Қылмыстың субъективті жақтары
Саясат субъективті сипаттағы құбылыс ретінде
Қылмыстық саясат
Қылмыс және қылмыстық құқық
Миграциялық саясаттың түсінігі мен мәні
Әлеуметтік саясаттың мәні, мақсаты және міндеті
Қылмыстық құқықтық қатынастар және қылмыстық жауаптылық
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь