Ағынды суларды тазалау әдістері


1. Судың сапасын қалыпқа келтіру
2. Ағынды суларды қатты бөлшектрерден тазалау
3. Ағынды суларды май өнімдерінен тазалау
4. Суды ерігіш қосылыстардан тазарту
5. Ағынды суларды органикалық заттардан тазалау
6. Су мөлшерін бақылау әдістері
7. Ағын суларды пайдалану тарату
8. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Су қоймаларындағы су құрамының келесі стандартты мәндері: қалқитын құрамдас бөлшектер және өлшенген заттар, иісі, дәмі, түсі, су температурасы және РН мәні. Су қоймаларының құрамдас екі категориясы орнатылған:
1. Ішуге қолданылатын және күнделікті қолданылатын су қоймалары
2. Балық шаруашылығында қолданылаттын су қоймалары
Ішуге пайдаланылатын судың құрамы бұлақтан ағатын ағынды судың 1 км арақашықтығына сәйкес келу керек, ал қолдануға жарамайтын су қоймаларында қолданылатын судан 1 километрден кейінгі мәнге сәйкес келу керек.
Ағынды сулар күрделі гетерогенді қосылыстар болып табылады, олар еритін, калоидты және ерімейтін жағдайдағы табиғаты жағынан органикалық және минералды қосылыстар болып табылады.
Ағын сулардың ластануы концентрация сатысына байланысты бағаланады. Олардың құрамын зерттеуге жиі анализдер жасалынады.
Ағынды сулардағы органикалық заттардың жалпы концентрациясын, биологиялық жолмен тоттыққан органикалық қосылыстардың концентрациясын, өлшенген заттардың концентрациясын, ортаның активті реакциясын, бояудың интенсивтілігі, минералдану сатылары, биогенді элементтердің концентрациясын анықтау үшін санитарлы – химилық анализдер жүргізіледі.
1. Очистка производственных сточных вод: Учебное пособие для студентов вузов / Яковлев С.В. , Карелин Я.А., Ласков. 1979 320 с.
2. Остроушко И.А. , Остроушка Р.И. Электролитическая очистка сточных вод обогатительных фабрик. Цветная металлургия 1972
3. Лурье Ю.Ю. Генкен В.Е. электрохимическая очистка сточных вод содержащих цианистые соединения. // Журн. Прикл. Химии. – 1961 , т.
4. Чантурия В.А. Назарова Г.Н. Электрохимическая технология в обогатительно - гидрометаллургических процессах – М Наука 1977 г.
5. Назарова Г.Н. Костина Л.В. применение электрохимической технологий для очистки отработанных промышленных растворов и сточных вод обогатительных и металлургических предприятии с одновременным доизвлечением ценных компонентов М Наука 1977.
6. Дорохина Л.И. Попурова Н.В, о возможности использования электрохимической технологий для обезвреживания цианид содержащих растворов обогатительных фабрик с одновременным доизвлечением металлов. М Недра 1975

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Биология факультеті
Микробиология кафедрасы

Реферат

Ағынды суларды тазалау әдістері

Орындаған: Абсаматова
А.Ч.
Тексерген: Заядан Б.К.

Алматы 2007 ж
Мазмұны:

1. Судың сапасын қалыпқа келтіру
2. Ағынды суларды қатты бөлшектрерден тазалау
3. Ағынды суларды май өнімдерінен тазалау
4. Суды ерігіш қосылыстардан тазарту
5. Ағынды суларды органикалық заттардан тазалау
6. Су мөлшерін бақылау әдістері
7. Ағын суларды пайдалану тарату
8. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Судың сапасын қалыптандыру

Су қоймаларындағы су құрамының келесі стандартты мәндері: қалқитын құрамдас
бөлшектер және өлшенген заттар, иісі, дәмі, түсі, су температурасы және РН
мәні. Су қоймаларының құрамдас екі категориясы орнатылған:
1. Ішуге қолданылатын және күнделікті қолданылатын су қоймалары
2. Балық шаруашылығында қолданылаттын су қоймалары
Ішуге пайдаланылатын судың құрамы бұлақтан ағатын ағынды судың 1 км
арақашықтығына сәйкес келу керек, ал қолдануға жарамайтын су қоймаларында
қолданылатын судан 1 километрден кейінгі мәнге сәйкес келу керек.
Ағынды сулар күрделі гетерогенді қосылыстар болып табылады, олар
еритін, калоидты және ерімейтін жағдайдағы табиғаты жағынан органикалық
және минералды қосылыстар болып табылады.
Ағын сулардың ластануы концентрация сатысына байланысты
бағаланады. Олардың құрамын зерттеуге жиі анализдер жасалынады.
Ағынды сулардағы органикалық заттардың жалпы концентрациясын,
биологиялық жолмен тоттыққан органикалық қосылыстардың концентрациясын,
өлшенген заттардың концентрациясын, ортаның активті реакциясын, бояудың
интенсивтілігі, минералдану сатылары, биогенді элементтердің
концентрациясын анықтау үшін санитарлы – химилық анализдер жүргізіледі.
Күнделікті және ішуге қолданылатын су қоймаларындағы су
сапасын қалыптандырудың 3 түрі бар:
1. Санитарлы – токсикологиялық
2. Жалпы санитарлық
3. Органолиптикалық

Ал, балық шаруашылығында 2 түрі қолданылады:
1. Санитарлық
2. Балық шаруашылық

2. Ағынды суларды қатты бөлшектерден тазалау

Ағынды суларды қатты бөлшектерден тазалау – сүзгіден өткізу, фильтрация
және тұндыру процестері арқылы жүреді.
1. Сүзгіден өткізу - бұл ағынды сулардың бірінші сатысы. Ағынды суларда
мөлшері 25 мм – ге дейінгі ерімейтін қосылыстарды тазалау үшін жәіне майда
талшықты ластанудан тазалау үшін қолданылады.
Ағын суды сүзгіден өткізу арқылы тазалауда торлы елек және
талшық аулағыш құралдары қолданылады.
2. Тұндыру- қатты бөлшектердің сұйықтыққа тұну процестеріне негізделген.
Қатты бөлшектерді тұндыру процесі ақылы бөліп алу ашық немесе қысымды
гидроцикл және центрифуга көмегімен жүргізіледі. Ашық гидроциклондар ағын
суларда тұну жылдамдығы 0,02 мм – ден жоғары қатты заттарды бөліп алу
үшін қолданылады.
3. Фильтрлеу – аз концентрациялы жұқа дисперсті қатты қосылыстарды ағынды
сулардан бөліп алу үшін қолданылады. Бұл процесс физико – химиялық және
биологиялық әдіспен тазалаудан кейін қолданылады.

3. Ағынды суларды май өнімдерінен тазалау
Ағынды суларды май өнімдерінен тазалау машина құрылыс өндірістерінде
қолданылады.
Бұл тазалаудың негізі су бетінде май өнімдерінің қалқып жүруіне байланысты
өтеді.
Қатты өнімдердің суға тұнуын тазалау сияқты бұл – май аулағыш және тұндыру
көмегімен жүреді.
Суды тазалауда қолданылатын тұндырғыштар – қатты заттың тұнуын
және су бетіне қалқып шыққан май өнімдерін тазалау үшін де қолданылады.
Көпіршіктердің пайда болуына байланысты бірнеше флотация түрлерін бөліп
қарауға болады:
қысымды, пневматикалық, көбікті, химиялық, биологиялық және
электрофлотация қосылған.

Электрофлотация. Бұл процесте ағынды суларды өлшенген
бөлшектерден тазалау үшін су электролизі кезінде пайда болған газ
көпіршіктері арқылы тазалауға болады.
Анодта оттегі көпіршіктері,ал катодта су көпіршіктері пайда
болады.Ерігіш электродтарды қолданған кезде газ көпіршіктері және
коагулянттар пайда болып,тиімді флотация жүруіне көмектеседі.
Электрофлотация кезінде катодта пайда болған көпіршіктер басты роль
атқарады. Кіші көлемдегі (10 – 15 м 3 сағ.) ағынды суда
электрофлотациялық қондырғылар бір камералы, ал үлкен ағын суларда екі
камералы қондырғылар қолданылады.

Фильтрлеу арқылы ағын суды май өнімдерінен тазалау – тазалаудың ең
бастапқы кезеңі болып табылады. Бұл өте маңызды, өйткені ағынды суларда
май өнімдерінің концентрациясы тұндыру немесе гидроциклондарда 0,01 - 0,2
кг м + 100 – ға көтеріледі, бұл ағынды суларда май өнімдерінің шамадан
тыс артып кетуіне соқтырады.

Схема № 1
Бір камералы электрофлотациялық қондрырғы.

1 – корпус,
2 – электрод

Схема № 2
Көлденең электрофлотатор

1 – түсірілетін камера
2 - электродтар
3 - қырғыш
4 - ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Лас суларды тазалау әдістері
Ағызынды суларды тазалау әдістері
Ағынды суларды тазалаудың биологиялық әдістері және тиімділігі
Ағынды суларды аэрациялау жайлы
«ағынды суларды аэрациялау»
Ағынды суларды алдын ала тазарту
Ағынды суларды аэрациялау
Ағынды суларды тазарту
Ластанған суларды тазалау
Ағынды суларды алдын ала тазарту Араластыру реакторлары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь