Си және Паскаль тілдері

Мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1.

1. Екі өлшемді массивтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.
1.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4.
1.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5.6
1.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7.
1.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ...7.
1.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.
1.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.
1.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7.
1.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.
1.7. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.
1.8. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8.
2.Процедуралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8.
2.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9.
2.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10.
2.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10.
2.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ..10.
2.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10.
2.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11.
2.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.
2.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11.
2.7. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11.
2.8. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.
3. Жолдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11.
3.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13.
3.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13.
3.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14.
3.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ..14.
3.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14.
3.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14.
3.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.
3.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14.
3.7. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14.
3.8. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.
4. Жазбалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15.
4.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16.
4.2. Программаның блок.схемасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17.
4.3. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17.
4.4. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ..17.
4.4.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17.
4.4.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.
4.5. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.
4.6. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.
4.7. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18.
4.8. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.
5. Файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18.
5.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20.
5.2. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20.
5.3. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ..20.
5.3.1. Pascal тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20.
5.3.2. Си тілінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21.
5.4. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.
5.5. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21.
5.6. Енгізілетін мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21.
5.7. Шығарылатын мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.
6. Графика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21.
6.1. Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.
6.2. Функционалды қолдануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23.
6.3. Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ..24.
6.4. Қолданылған техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.
6.5. Шақырылуы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24.

Қосымша A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25.
Қосымша B ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27.
Қосымша C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29.
Қосымша D ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31.
Қосымша E ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33.
Қосымша F ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35.

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37.
Массив дегеніміз бірдей типті мәліметтердің жиыны. Басқаша айтқанда, массивтер бір атауға біріктірілген айнымалылардың реттелген тізбегі. Массивті сипаттағанда оның элементтерінің жалпы санын және элементтерінің типін көрсету қажет. Элементтерінің индексі арқылы массивтің әрбір элементін бөлек қарастыруға болады. Массив типін келесі түрде анықтауға болады:
TYPE <типтің аты>=ARRAY[<индекстік типтердің тізбегі>] OF <типі>
< типтің аты > - дұрыс идентификатор;
< индекстік типтердің тізбегі > - бір немесе бірнеше индекстік типтердің тізбегі (үтір арқылы жазылады);
<тип> - массив элементтерінің типі.
Turbo Pascal тіліндегі индекстік типтер ретінде кез келген реттік типтерді пайдалануға болады. Содан кейін массив программасының VAR бөлігінде келесі түрде сипатталады:
VAR <типтің аты>=ARRAY[<индекстік типтердің тізбегі>] OF <типі>
Әдетте индекстік типі ретінде диапазон типі пайдаланылады. Диапазон типінде индекстің өзгеру шекаралары анықталады.
const n=5;
m=6;
var a: array[1..n,1..m] of real;
b:array [1..n] of real;
i,j: integer;

Қолданылған шартты операторлар:
begin
b[i]:=1;
for j:=1 to m do
if(a[i,j]>1) and(a[i,j]<1.5) then b[i]:=b[i]*sqr(a[i,j]);end;
Қолданылған циклдік операторлар:
begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
readln(a[i,j]);
1. Культин В.В. “Turbo Pascal в задачах и решениях” – Спб.: БХВ – Питербург, 2003.
2. Фаронов В.В. “Turbo Pascal 7.0. Начальный курс”, учебное пособие. – М: Ноллидж, 1998.
3. Ж.Қ. Масанов, Б.А. Бельгибаев, А.С. Бижанова, Қ.Қ. Мақұлов. Алматы: “Бастау” баспаханасы, 2004 – 221 бет.
4. Немнюгин С.А. “Turbo Pascal: практикум” – Спб.: Питер,2002.
5. Керниган, Ричи “Язык С”.
6. Муртазина А.У., Тусупова Б. “Основы программирования на языках Паскаль и Си”. Методическое указание к лабораторным работам по курсу “Языки и технология программирования”. – Алматы: КазНТУ, 2000.
        
        Мазмұны
Мазмұны……………………………………………………………………1.
1. Екі өлшемді массивтер………………………………………………….3.
1.1. Есептің қойылымы…………………………………………......4.
1.2. Программаның блок-схемасы………………………………..5-6
1.3. Функционалды қолдануы……………………………………...7.
1.4. Логикалық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қойылымы……………………………………………..9.
2.2. Программаның блок-схемасы………………………………..10.
2.3. Функционалды қолдануы…………………………………….10.
2.4. Логикалық құрылымның баяндалуы………………………...10.
2.4.1. ... ... ... ... ... және
жіктелуі......................................................11.
2.7. ... ... ... қойылымы……………………………………………13.
3.2. Программаның блок-схемасы………………………………..13.
3.3. Функционалды қолдануы…………………………………….14.
3.4. Логикалық құрылымның баяндалуы………………………...14.
3.4.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Программаның блок-схемасы………………………………..17.
4.3. Функционалды қолдануы…………………………………….17.
4.4. Логикалық құрылымның баяндалуы………………………...17.
4.4.1. ... ... ... ... Шақырылуы ... ... ... ... қойылымы……………………………………………20.
5.2. Функционалды қолдануы…………………………………….20.
5.3. Логикалық құрылымның баяндалуы………………………...20.
5.3.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... баяндалуы………………………...24.
6.4. ... ... ... және
жіктелуі......................................................24.
Қосымша
A...........................................................................
.......................25.
Қосымша
B...........................................................................
.......................27.
Қосымша
C...........................................................................
.......................29.
Қосымша
D...........................................................................
.......................31.
Қосымша
E...........................................................................
.......................33.
Қосымша
F...........................................................................
.......................35.
Қорытынды...................................................................
...............................37.
1. Екі өлшемді массивтер.
Turbo Pascal ... екі ... ... ... ... типті мәліметтердің жиыны. Басқаша
айтқанда, массивтер бір атауға біріктірілген ... ... ... сипаттағанда оның элементтерінің жалпы санын ... ... ... қажет. Элементтерінің индексі арқылы массивтің
әрбір элементін бөлек қарастыруға болады. Массив ... ... ... ... =ARRAY[] OF
< ... аты > - дұрыс идентификатор;
< индекстік типтердің тізбегі > - бір ... ... ... ... (үтір арқылы жазылады);
- массив элементтерінің типі.
Turbo Pascal тіліндегі индекстік типтер ретінде кез келген
реттік типтерді ... ... ... ... ... ... ... келесі түрде сипатталады:
VAR =ARRAY[] OF
Әдетте индекстік типі ретінде диапазон типі пайдаланылады. Диапазон ... ... ... ... n=5;
m=6;
var a: array[1..n,1..m] of real;
b:array [1..n] of real;
i,j: integer;
Қолданылған шартты операторлар:
begin
b[i]:=1;
for j:=1 to m do
if(a[i,j]>1) and(a[i,j]

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейсик және Паскаль тiлдерiнде программа құру ерекшелiктерi23 бет
Паскаль және Си тілдері22 бет
Delphi программалау ортасының негізі34 бет
Turbo Pascal тілінің сипаттамасы4 бет
Ішкі бағдарламалар15 бет
Алгоритмдерді құрылымын негізге ала отырып құрастыру188 бет
Бағдарламалау(программалау) технологиясы20 бет
Информатика ғылымы196 бет
Компьютерді ғылыми жұмыстарда қолдану5 бет
Операторлар және ішкі программалар (Delphi программалау ортасы)22 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь