Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартудың түсінігі, маңызы

Ж О С П А Р

Кіріспе

I Тарау. Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартудың түсінігі, маңызы.

1.1.Қылмыстық істі қысқартудың түсінігі.
1.2.Қылмыстық істі қысқартудың маңызы.

II Тарау. Қылмыстық істі қысқартудың негізі және шарттары.
2.1.Қылмыстық істі қысқартудың мәні мен классификациялаудың негізі.

III Тарау. Қылмыстық істі қысқарту туралы шешімнің заңды және дәлелді
болуы.
3.1.Қылмыстық істі қысқартудың процесуалдық тәртібі.

Қорытынды.

Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабы 1-бөлігінде «Адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары еліміздің ең қымбат қазынасы».
Қазақстан Республикасы өзін құқықтық мемлекет ретінде орнықтыру жолындағы ең маңызды міндеттерінің бірі – құқықтық жүйенің реформаларының конституциялық, халықаралық құқықтың қағидаларына сәйкес келуі. Елімізде мызғымас құқықтық мемлекет орнату үшін осындай шарттарды қажет етеді.
Құқықтық мемлекетке Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2030» бағдарламасы бойынша бүгінгі саяси өмір маңызды мәселелерді алдыңғы қатарға қояды. Олардың ішіндегі ең маңыздысы құқықты сақтауды дұрыс жолға қоюы. Өзінің құқықтық негізін қоғам білгісі келеді. Саналы құқықтық мемлекеттің, халықтың сана сезімін өзгертетін маңызды саналы рухани кезеңі мемлекеттің егемендігін нығайтудың маңызды кезеңі мемлекет ішіндегі халықтың ролін анықтайды. Оның мәнісі – біздің қоғамдағы құқықтың ролін арттыру болып табылады. Қазақстан Республикасында құқықтық реформаны құру туралы мемлекеттік жобасында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын орнатуға ерекше көңіл бөле отырып, азаматтардың барлық құқықтарының қорғалуына құқықтық кепілдік береді. Еліміздің құқықтық саясатының концепциясының негізгі міндеті – болашақта қылмыстық іс жүргізушілік заңнаманы жетілдіру мен қатар нақты нормалардың негізін қалайтын қағидаларды бекіту, сондай-ақ адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған. Осындай жетістіктерге жетудің міндеттерінің бірі-қылмыстық істі қысқарту институтын жетілдіру.
Зерттелген статистикалық мәліметтер бойынша орташа алғанда әрбір оныншы қылмыстық іс алдын ала тергеуде іс бойынша өндірісті қысқарту нысанында аяқталады. Олардың көп бөлігі, оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар ақтамайтын негіздер бойынша жиі қысқартылады. Құзіретті мемлекеттік органдардың құқық қолдану тәжірибесінде көптеген қиындықтар туындайды, қылмыстық іс жүргізушілік заңнаманың өзгеруіне байланысты іс бойынша жеке негіздерге жіктеу негізінде қателіктер жіберіледі, қылмыстық істің қысқартылуына прокурордың заңдылықты тексеруі мен қадағалауды ұйымдастыруда кемшіліктер байқалады. Мұның себебі қылмыстық істі қысқарту жөнінде теориялық зерттеулердің жеткіліксіздігінде деп білемін.
Қылмыстық істі қысқартуға байланысты сұрақтарды мынадай ғалымдар қарастырған: М.С.Нарикбаев, М.М.Алиев, А.А.Рзаев, А.Н.Ахпанов, Н.А.Абдиканов, Б.Қ.Төлеубекова, Г.А.Абдумажидов, Л.М. Володина, А.С.Барабаш, П.М.Давыдов, А.Я.Дубинский, Ө.С.Жекебаев, Р.Г.Искендеров, Н.В.Жогин, Т.Т.Дубинин, К.Ж.Капсалямов, Л.М. Карнеева, С.Г.Келина, В.А.Ковалев, Ю.В.Кореневский, Д.Я.Мирский, Я.О.Мотовиловкер, М.М.Михеенко, Л.В.Никитина, И.Л.Петрухин, Г.А. Печников, И.И.Рогов, В.М.Савицкий, Т.Е.Сарсембаев, Ф.Н.Фаткуллин, А.Л.Хан, Е.А.Челышев, Р.Н.Юрченко, Н.А.Якубович, С.А. Шейфер, Г.М.Миньковский, М.С.Строгович және т.б. ғалымдар. Сонымен қатар Қазақстандық кандидат Д.В.Синевтың еңбегі де басшылыққа алынды.
Аталған ғалымдардың еңбектері қарастырып отырған құқықтық институтты жетілдіруге әсер етті, бірақ сұрақтардың барлығын шешкен жоқ, ол сұрақтар қазіргі таңға дейін дискуссиялы болып отыр.
Егемен Қазақстан Республикасы тарихи дамудың жаңа сатысына қадам басып, нарықтық қатынастарға негізделген жаңа экономикалық жүйе құру үстінде.
. Оны мемлекет және қоғамдық өмірде нағыз, негіз етіп қою. Өткен саяси өмірде мемлекет мүддесі халық мүддесінен басым болған, ал қазіргі заң жеке адамның құқығын қорғайды.
Біздің мемлекеттің ең маңызды мемлекеті – мемлекет азаматтың алдындағы, ал азаматтың мемлекет алдындағы құқығын қамтамасыз ету.
Біздің мемлекеттің маңызды мәселесі болып, қоғамдық және құқықтық тәртіпті сақтау, сот органдарының жұмысын, прокурорлық бақылауды, әділет және ішкі істер органдарының жұмысын жақсарту.
Қоғам дамыған сайын оның ішіндегі құбылыстар да күрделене беретіні анық. Сол құбылыстар қатарындағы күрделісі де қауіптісі де қылмыс. Қылмыспен қатаң және қатал күрес жүргізе отырып, құқықты бұздырмау үшін алдын алу және құқық бұзу себептерін жою қажет. Қазіргі таңда қылмыстылық ұйымдасқан және кәсіпқой сипат алуда. Қоғамды қылмыстың шұғыл дамуы шиеленіскен сипат алса, бұл – мемлекет негіздеріне қауіп төндіріп, өркениетті жолмен нарыққа көшу мүмкіндігіне күмән туғызады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші бабында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» табылады деп көрсетілген және өзінің түбегейлі принциптері ретінде мына төмендегілерді көрсетеді: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу.
Қылмыстылықты және оны тудыратын себептерді айтпай, құқықтық мемлекет құру мүмкін емес.
Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі:

1. Д.В. Синёв Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на предварительном следствии. Алматы. 2003 г. (диссертация)
2. Б.Қ. Төлеубекова Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Алматы 2000,
3. А.Д.Донценко Прекращение уголовного дела. М.2000г.
4. Уголовно – процессуальный кодекс РК.(Общая часть) Комментарий / Под ред. И.И.Рогова, С.Ф. Бычковой; К.А. Мами, Алматы: Жеті жарғы, 2002г,
5. А.Н. Ағыбаев Қылмыстық құқық, Жалпы бөлім, Алматы 2000.
6. Д.Б. Бұғыбай Қылмыстық құқық, Жалпы бөлім, Алматы2003.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсінік. Жауапты авторлар:з.ғ.к. проф. С.М.Рахметов, Т.Ә.Бапанов
8. А.С. Нуралиева Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование, как основание прекращения уголовного дела // материалы международной научно – практической конференции\\ Алматы: КазГЮУ, 2002.
9. С . Мусабеков Амнистия – акт гуманизма уголовной политики в РК Фемида 2001,
10. Д.С. Темирова Соотношение вменяемости, невменяемости и психических расстройств не исключающих вменяемости. Караганда 2001,
11. Н.А.Власова Досудебное производство в уголовном процессе, М.; 2000г.144с
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
курстық жұмыс
Тақырыбы:
Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартудың түсінігі, маңызы.
Мамандығы: ... ... ... о с п а ... ... Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартудың түсінігі, маңызы.
1.1.Қылмыстық істі қысқартудың түсінігі.
1.2.Қылмыстық істі қысқартудың маңызы.
II Тарау. Қылмыстық істі ... ... және ... істі ... мәні мен ... Тарау. Қылмыстық істі қысқарту туралы шешімнің заңды және дәлелді
болуы.
3.1.Қылмыстық істі ... ... ... ... ... ... 1-бабы 1-бөлігінде «Адам
және адамның өмірі, құқықтары мен ... ... ең ... ... өзін ... мемлекет ретінде орнықтыру
жолындағы ең маңызды ... бірі – ... ... ... ... ... қағидаларына сәйкес келуі. Елімізде
мызғымас құқықтық мемлекет орнату үшін осындай шарттарды ... ... ... ... ... Президентінің «Қазақстан-
2030» бағдарламасы бойынша бүгінгі саяси өмір маңызды мәселелерді алдыңғы
қатарға қояды. Олардың ішіндегі ең ... ... ... дұрыс жолға
қоюы. Өзінің құқықтық ... ... ... ... ... ... ... сана сезімін өзгертетін маңызды саналы рухани кезеңі
мемлекеттің егемендігін нығайтудың маңызды ... ... ... ... анықтайды. Оның мәнісі – біздің қоғамдағы құқықтың ... ... ... ... Республикасында құқықтық реформаны құру
туралы мемлекеттік жобасында азаматтардың ... мен ... ... ... бөле ... ... ... құқықтарының
қорғалуына құқықтық кепілдік береді. Еліміздің құқықтық саясатының
концепциясының ... ...... ... іс ... ... мен қатар нақты нормалардың негізін қалайтын
қағидаларды бекіту, сондай-ақ адамның ... мен ... ... ... жетістіктерге жетудің міндеттерінің бірі-қылмыстық
істі қысқарту институтын жетілдіру.
Зерттелген статистикалық мәліметтер бойынша орташа ... ... ... іс ... ала ... іс бойынша өндірісті қысқарту
нысанында аяқталады. Олардың көп бөлігі, оның ... ауыр және аса ... ... ... ... жиі қысқартылады. Құзіретті
мемлекеттік органдардың құқық қолдану тәжірибесінде ... ... ... іс ... ... ... байланысты іс
бойынша жеке негіздерге жіктеу негізінде қателіктер ... ... ... ... ... ... мен ... кемшіліктер байқалады. Мұның себебі қылмыстық істі қысқарту
жөнінде теориялық зерттеулердің жеткіліксіздігінде деп білемін.
Қылмыстық істі қысқартуға ... ... ... ... ... М.М.Алиев, ... ... ... ... Л.М. ... П.М.Давыдов, А.Я.Дубинский, Ө.С.Жекебаев, ... ... ... Л.М. ... С.Г.Келина,
В.А.Ковалев, Ю.В.Кореневский, Д.Я.Мирский, Я.О.Мотовиловкер, М.М.Михеенко,
Л.В.Никитина, ... Г.А. ... ... ... ... ... ... Р.Н.Юрченко,
Н.А.Якубович, С.А. Шейфер, Г.М.Миньковский, ... және ... ... ... ... кандидат Д.В.Синевтың еңбегі де
басшылыққа алынды.
Аталған ғалымдардың еңбектері қарастырып отырған құқықтық ... әсер ... ... ... ... шешкен жоқ, ол сұрақтар
қазіргі таңға дейін дискуссиялы болып отыр.
Егемен Қазақстан ... ... ... жаңа ... ... ... қатынастарға негізделген жаңа экономикалық жүйе ... Оны ... және ... ... ... негіз етіп қою. Өткен саяси
өмірде ... ... ... ... ... болған, ал қазіргі заң жеке
адамның құқығын қорғайды.
Біздің мемлекеттің ең маңызды ...... ... ал ... ... ... құқығын қамтамасыз ету.
Біздің мемлекеттің маңызды мәселесі болып, қоғамдық және құқықтық
тәртіпті ... сот ... ... ... ... әділет
және ішкі істер органдарының жұмысын жақсарту.
Қоғам ... ... оның ... құбылыстар да күрделене
беретіні анық. Сол құбылыстар қатарындағы күрделісі де қауіптісі де қылмыс.
Қылмыспен қатаң және қатал ... ... ... ... ... үшін
алдын алу және құқық бұзу себептерін жою қажет. Қазіргі таңда қылмыстылық
ұйымдасқан және ... ... ... Қоғамды қылмыстың шұғыл дамуы
шиеленіскен сипат алса, бұл – ... ... ... ... ... ... көшу мүмкіндігіне күмән туғызады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші бабында «Қазақстан
Республикасы өзін демократиялық зайырлы құқықтық және ... ... ... оның ең ... қазынасы – адам және адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары» табылады деп көрсетілген және өзінің ... ... мына ... ... ... ... ... тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін ... ... ... ... ... ... аса ... мәселелерін
демократиялық әдістермен, оның ішінде ... ... ... ... беру арқылы шешу.
Қылмыстылықты және оны тудыратын себептерді айтпай, ... құру ... ... ... істі ... ... Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 8-бабында
«Қылмыстық процестің ... ... ... тез және ... ... жасаған адамдарды әшкерелеу және ... ... әділ ... және ... ... ... ... болып табылады». Қылмыстық іс
жүргізудің аталған міндеттері өндірістің кез-келген ... ... орын алуы ... және ... ... ... ... ала
тергеуде де орын алады.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 195-бабында
көрсетілген жағдайларда алдын ала тергеу ... ... ... ... ... ... ... шараларын қолдану үшін сотқа
жіберу туралы қаулы немесе қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... ала ... тергеушінің іс бойынша барлық мән-жайларды
анықтап, зерттеп шешім шығаруға елеулі әсер етудің нәтижесінде 195-бапта
көрсетілген ... ... ... ала ... іс қысқартылады.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 195-бабына
сәйкес қылмыстық істі қысқартуды алдын ала тергеудің аяқталуының ... деп ... ... ... ... қылмыстық іс қылмыстық процестің
сот өндірісі стадиясында да қысқартылады ... ... ... 477-баптың 2-бөлігі).
Қылмыстық істі кез-келген ... ... үшін ... ... нақты тексеру қажет оның негізінде орын алған факті
мен мән-жайлар анықталады, тек сосын ғана ... іс ... ... ... ... істі ... іс ... қорытынды кезең
болады. Егер жоғарыдағы мән-жайлар мен фактілер істің қысқаруын дәлелдей
алмайтын болса іс ... ... ... ... ... ... істі ... органның істі тергеуге байланысты
құқықтары ... Бұл ... ... ала ... ... ... ... байланысты қылмыстық іс бойынша өндірісті алдын ала тергеуде
қысқартудың қорытынды шешімі болып табылады. ... ... іс ... ... ... 35- тармақшасында қорытынды
шешімге байланысты түсінік берілген. «Қорытынды шешім» - қылмыстық процесті
жүргізуші ... іс ... іс ... ... ... ... сондай-ақ түпкілікті болмаса да істі мәні бойынша ... ... ... А.Д. ... И.Я. ... Б.Қ. ... қылмыстық
іс бойынша өндірісті қысқарту – шешімнің болуын көрсетеді. Е.А. ... ... ... акті деп қарастырады.
Алдын ала тергеуде қылмыстық іс бойынша өндірісті ... ... ... акт ... ... процесте тиісті қоғамдық қатынастарды
құқықтық реттеуші ролін атқарады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... істі қысқарту – соттың немесе қылмыстық ізге түсу органының
іс жүргізуші қызметінің аяқталғаны туралы шешімі. Қылмыстық істі ... ... ... ... ... жүзеге асырылады, ол ... ... ... ... іс ... ... 37-бабына
сәйкес қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын жағдайлар;
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 38-бабына
сәйкес қылмыстық ізге ... ... ... ... ... мән ... істі қысқартудың заңды негізі соттың,
тергеушінің, анықтаушы органның, прокурордың қаулысы болып ... ... ... төрт ... ... прокурорға жіберіледі.
Қылмыстық істі қысқартылардың алдында сезіктіге, айыпталушыға
істі қысқарту негіздері, сондай-ақ олардың заңда көзделген ... ... ... ... ... ... түсіндіріледі. Қылмыстық
істің жалғастырылуына негіздердің пайда болуы ... ... ... ... ... ... қажет етеді. Істі жалғастыру қылмыстық
жауаптылыққа тарту мерзімінің ескіруі ... ... ... істі ... ... оны қайта жаңғырту туралы
шешімнің қабылдануы ... ... ... ... ... Іс заңсыз тоқтатылған немесе қайта жаңғыртылған жағдайларда
прокурор өз ... ... ... ... жоюға және істі одан әрі
жүргізуге немесе істі қайта жаңғырту туралы қаулының күші ... ... ... ... ... іс ... ... жіберуге құқылы.
Істің қысқартылғаны немесе қайтадан жаңғыртылғаны туралы мүдделі
адамдар: сезікті, айыпталушы, қорғаушы (адвокат), жәбірленуші , оның ... ... ... ... ... ... өкілдері өз
өтініштері бойынша іс қозғалған жеке және ... ... ... ... ... істі ... немесе қайта жаңғырту туралы ... ... олар ... ... оған ... жасай алады3.
Қылмыстық іс қысқарғанда іс жүргізушілік әрекеттер де тоқтатылады,
яғни алдын ала тергеу де ... ... ... қылмыстық
істің қысқаруы алдын ала ... ... ... ... ... көрсететін қорытындының негізділігі жеткілікті емес1.
Көріп тұрғанымыздай, бұндай қорытындыға келу алдын ала ... ... ... ... ... негізделеді, егер бұл
түсікті тек тергеушінің қылмыстық істі қысқарту туралы шешім қабылдаумен
және айыптау ... ... ... іске ... істің
материалдарымен таныстырудан тұрады деп ... ... ала ... өзге ... ... ... ... істі қысқартуды тек бір
реттік техникалық акт деп түсінуге болмайды.
Қылмыстық істі қысқартуды алдын ала ... ... ... ... онда ол белгілі бір күрделі кезең болып табылады, ... бір ... ... ... ... ... ... бұл кезеңдерді төмендегідей атап көрсетеді:
а) Іс бойынша ... ... ... мен оларды
бағалаудың жиынтығынан;
ә) Іс материалдарын тиісті нысанға ... ... және ... Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулыны жасау;
в) Қылмыстық істі қысқартудан туындайтын барлық сұрақтарды шешу
(айыпталушы мен ... ... ... ... жою, ... ... алып ... т.б.)
г) Мүдделі тұлғаларға қылмыстық істің қысқарғаны туралы хабарлау2;
Сонымен қатар, ... және ... да ... ... ... істі қысқартуы кезіндегі алдын ала тергеуде тұлғалардың шағымдарын
қараған кезде ... ... ... ... . ... ... ... процесуалдық жағдайы қылмыстық істің
қысқартылғандығын ... ... ... ала тергеудің аяқталуының
түсінігінен шығып ... деп ... Тек қана ... ... ... келісім беруі заңмен көзделгендігі жатады4.
Сонымен, қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... ... ... әректтері, алдын ала тергеудің құрама бөлігі
болып табылады, қылмыстық істі қысқартудың сатысына кіреді.
Қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... ... ... ... туады. Сотта шағымдарды қарау, бұл алдын ала тергеуге соттың
бақылау жасауы болып ... ... ... ... сотталушының бұл
әрекетін алдын ала тергеуге қосуға болмайды - бұл сот өндірісі.
Бұл өндірістің ... ... бар: ... ... ... тәртіппен және сот тергеуімен қайта қаралуы мүмкін.
Бұл өндірісте кінәлілік немесе кінәсіздікке ... ... тек ... істі қысқартудың заңдылығы мен негізділігі
тексеріледі. Мүмкін бұл сот өндірісін ерекше ... ... ... ... ... «ерекше өндіріс» деген түсінікті жоққа шығаруға
болмайды1. Бұндай өндірістерге кінә мәселесіне қылмыстық заңның ... ... ... қарастырылмайтын шешімдер жатады.
Тұтас қылмыстық процесс сияқты, қылмыстық істі қысқарту - ... ... ... мен ... ... яғни ... ... құрама бөлігін құрайтын қызмет.
1963-жылы Г.П. Давыдов пен Д.Я. Мирский дұрыс жазғандай «қылмыстық
істі қысқарту - бұл ... ... ... сот, ... прокуратура
органдарының қылмыстық процесуалдық әрекеттерді жүзеге асыруы», олардың
өндірісімен «фактілерді анықтау мен ... ... ... ... ... істі ... - бұл ... бөлімі, оның құрамына жиналған дәлелдемелерді ... мен ... ... ... іс ... ... қатысты, іске
қатысушыларды сақталған өндіріспен таныстыруға қатысты және ... ... ... ... процесуалдық әрекеттер кіреді»3.
Сонымен бірге қылмыстық істі қысқартуды процесуалдық акт деп ... ... яғни ... ... ... ... іс бойынша сот
өндірісіне жіберуге қатысты жеткілікті негіз болмағандықтан ары ... ... ... шешімі, яғни қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы
немесе ұйғарымының болуы4.
В.А.Михайлов ... ... ... деп жазады
«қылмыстық істі қысқартумен айыпталушының ... ... ... ... ... ... ... беріледі және алдын ала
тергеуге қатысты қорытындыға келу мәселесін шешуге әкеледі1.
Бұл шынымен солай. Шешім ... ... , ... де ... іс ... ... қатысты мәселе шешіледі, ары қарай жалғасатындығы немесе істің
қысқаруы туралы ... ... ... ресми қорытынды жасалады.
Сондықтан да сот шешімі сияқты қылмыстық істі қысқарту ... ... ... Бұл ... жайдан-жай негізгі қылмыстық процесуалдық актілер
қатарына ... ... ... ... ... ала тергеу органдары
қылмыстық іске қатысты бірқатар мәселелерді шешулері ... ... ... қылмыс болды ма, әрекетте қылмыс құрамы бар ма, ... ... ... ... ма, ол тұлғаның кінәсі бар ма. Осы сұрақтардың
біреуінің ... ... ... ала ... органдарының қылмыстық істі
қысқартуға болады.
А.Я.Дубинскийдің ойынша істі ... ... ... «істің өмірін»
анықтаудан, нақты тұлғаның ... ... ... Кінәлілік немесе
кінәсіздік мәселесіне қатысты емес шешілуі мүмкін. ... егер ... ... ... болмауына байланысты қысқартса, тергеу барысында
басқа да нақты тұлғаның қатысына байланысты ... ... онда ... ... ... деп ... болады.
Қылмыстық істі қысқарту туралы шешімнің тікелей сипаты бар. ... істі ... ... ... ... ... ... істі қысқарту – бұл қылмыстық ... ... ... бір ... ... істі ...... процесуалдық құқықтың институты.
Бұл институттың ең басты ... оның ... ... ... ... ... ... жатыр. Бұл нормалардың кодексінде шашыранды
болуы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жұмысы ... ... іс ... ... жеке ... ... шығарса тиімді
болар еді. Осы мәселеге байланысты ... ... ... ... қиыншылықтар мен келеңсіздіктер туындайды. Егер заң ... істі ... ... ... ... ... тиісті
органдардың жұмысы біршама жақсарар еді деп ойлаймын.
Осындай заңнаманың жүйесіздігінен әділетсіз ... ... ... ... ... ... бірі - заңдылық қағидасының
бұзылуына алып келіп ... істі ... бұл ... ала ... бір ... ала ... ... асыратын органдардың және прокурордың негізді
түрде қылмыстық істі қысқарту туралы, алдын ала ... ... ... ... ... қылмыстық жауптылықтан босату туралы әрекеттерден
тұрады. ... ... ... іс – бұл ... ... құқықтың
институты – қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық істі іс жүргізушілік кодексінің 37 және 38-
баптарында көзделген негіздер мен ... ... ... ... немесе айыпталушының қылмыс жасауға қатысқаны ... егер ... ... жинау үшін барлық мүмкіндік таусылса
қылмыстық іс Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37-бабының бірінші бөлігінің 1
немесе ... ... ... Бұл ... ... ... ақтау және оған заңсыз ұстау немесе қамау ... ... ... өтеу ... ... ... ... қолдануға тиіс3.
Алдын ала тергеу айыптау қорытындысын жасау не ... ... ... ... ... ... үшін ... жіберу туралы
қаулы не қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығарумен аяқталады4.
Ал судья Қылмыстық іс ... ... ... ... бөлігінің
1 – 12-тармақтарында және 38-бабының бірінші ... ... ... ... ... ... айыптаудан бас тартқан жағдайда
істі ... ... ... ... Істі қысқарту ... ... ... ... ... ... азаматтық талапты және
мүлкін тәркілеуді қамтамасыз ету шараларын тоқтатады және ... ... ... ... ... істі қысқарту туралы
қаулысының көшірмесі прокурорға жіберіледі, сондай-ақ қылмыстық жауапқа
тартылған адамға және ... ... істі ... маңызы
Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы заңды факт болып ... ... ... ... тоқтатылады. Оның маңызы
жоғары. Алдын ала тергеудің аяқталуының бір формасы ретінде қараудың ... ... ... істі ... ... ... заңды
нысаны деп қарастыруға мүмкіндік береді, өзінің процесуалдық маңызы жағынан
айыптау қорытындысы болса, істі сотқа жіберумен тең ... ... ... ... ... ... ала ... нысаны ретінде, өзінің мақсаты мен мәні бойынша істі айыптау
қорытындысымен бірге сотқа ... ... ... ... ... ... болып, өндірісті қылмыстық қудалауды
жалғастырмай жиналған дәлелдемелердің негізінде белгілі бір ... ... ... ... ... ... қылмыстық істі қылмыс
құрамының жоқтығы және қылмыс оқиғасының орын ... ... ... ... ... оның ... мен негізділігін прокурор
тексереді, ал сот ... ... ... ... ... ... қайта қаралады. Егер бұзылған құқықтар мен мүдделер
болса ... ... ... деп түсінуге болады.Негізгі маңызы
қылмыстық іс қысқартылып, өндірістегі іс ... ... ... ғалымдардың пікірінше қылмыстық істі қысқарту – процестің
дұрыс ... ... ... ... ... қылмыстық істі қысқарту – бұл
екінші акт, ал ... ақау ... деп ... Мынадай көзқарас бар,
қылмыстық істі қысқарту – бұл ... істі ... ... ... ... болып табылады, ал егер қылмыстық істі қозғау мен
тергеу дұрыс жүргізілсе, онда нәтижесінде тергеушінің айыптау ... ... ... көзқарасты қолдайтын автолардың пікіріне толық
қосылуға болмайды деп есептеймін.
Әрбір қозғалған істің ерекшелігіне ... істі тез ... ашу ... жүзеге аса бермейді. Дәлелдемелер немесе құжаттар,
жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл жағдайдың барлығы да ... ... ... ... істердің барлығын қысқарту себебінен заңсыз деп тапсақ,
онда бұл негіздің іс жүргізушілік заңда орын алуының қажеттігі неде ... ... Егер ... ауыр қылмыс жасап, әрекетіне шын өкініп
жәбірленушімен татуласып, ... ... ... ... ол ... ... босатпасқа.
Қылмыскер өзінің әрекетіне өкініп, түзелем деген ниетпен әрекет
жасаса оның ақталуға мүмкіндігі туады ... ... ... бұл ... Шейфер тереңірек ғылыми түрде түсіндірме береді.
Бұндай көзқарас ... ... ... ... қозғалып,
қысқартылумен түсіндіріледі. Бірақ барлық қылмыстық істердің қысқаруы оның
заңсыз қозғалуынан жүзеге аспайды.
С.А.Шейфер азаматты ... ... ... ... ... ... істі қысқарту болып табылады. Сот өндірісінің
мақсаты болып, тек қана қылмыскерді жауапкершілікке ... мен ... ... қатар сезікті айыпталушы ретінде ұсталған тұлғаларды уақытылы
ақтау ... біз ... ... ... ... ... ... қамауда ұстай алмаймыз, яғни тиісті органның нақты дәлелдемелері
болмаса ұстау мерзімі өткеннен ... ... ... ... кінәсіздік презумпциясы туралы сөз қозғауға болады1. Әр
адам оның қылмыс ... үшін ... ... және ... заңды
күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп ... ... іс ... және ... ... да, ... тергеу
барысында қылмысты дәлелдейтін ақпараттар болмаса, қылмыс дәлелденбесе,
онда уақытында қылмыстық істі қысқарту маңызды болып ... ... ... ... ... істі ... бірдей.
Қылмыстық істі ақтамайтын негіздер бойынша қысқартудың да маңызы
төмен ... ... ... ... ... ... әрекеттерімен болашақта жақсы ниеттерін дәлелдей алады. Екіншіден,
алдын ала тергеу органдары ... ... ... ... ... ауыр зиян ... қоғамдық қауіптілігі өте ... ... ... алады2.
Қылмыстық істі қысқарту жәбірленушінің де құқықтарын ... ... істі ... ... ... ... шағымдай
алады. Екіншіден, қылмыстық істі ақтамайтын негіздер бойынша ... ... ... оң ... бар тұлғаға қатысты қысқартылады. Бұл
жағдайға сәйкес қылмыстық іс ... ... ол ... ... ... ... оған келтірілген залады өтеген болса, ал басқа
жағдайда ... ... ... ... ... істі ... жоқ . ... қанағаттанбаған жәбірленуші бұл шығарылған шешімді
сотта ... ... ... ... ... ... нағыз қылмысты
жасаған тұлғаны анықтауға жәбірленушінің құқықтарын қорғауға негіз болады.
Алдын ала тергеу кезінде қылмыстық істің ... ... ... Қылмыстық істі қысқартудың негізгі шарттары.
2.1. Қылмыстық істі қысқартудың мәні мен классификациялаудың негізі.
Қылмыстық істі ... ... ... және ... істі қысқартудың негізгі жағдайы мен себебі болып, істі
қысқартудың ... ... ... ... ... сипаттамасы бар. Олар
бір бірін алмастыра да толықтыра да алмайды. Заңи ... ... ... ... ... ... ... профессор В. Случевский өндірістік істі жалғастырудың негіздерін
фактілік және ... деп ... Осы ... ... ... қылмыстық істі қысқартудың фактілік жағдайларына айыптауға
жеткілікті негіздердің болмауын, істің мәнісі бойынша айыпталушыға ұсынған
айғақтардың ... ал ... ...... ... жоятын жағдайларды себептерді жатқызады2.
Совет ғалымы С.А. Голунский заңдық негіздерге қылмыстық әрекеттердің
жазалануы мен ... ... ... ал ...... мәліметтің аздығы сияқты себептер жатқызылады3.
Кейінірек мұндай көзқарастар советтің процесуалдық әдебиеттерінде ... ... және Ф.Н. ... заңмен көзделген барлық себептер
заңдық негіздерге жатады деп көрсеткен4. Сонымен қатар, әрқайсысы жеке ... ... ... ... ... фактілі деректермен
негізделеді, осы тұрғыдан алғанда фактілік сипатқа ие.
С.А.Шейфер келесідей жүйелеуді ұсынады:
1.Қылмыстылықты жоятын немесе ... ... ... ... ... негіздер
3.Бір айыптау бойынша екінші рет айыптауды жоятын негіздер5
М.С.Строгонович қылмыстық істі ... ... үш ... ... ... ... ... қылмыстық іс бойынша өндірісті
тоқтатын, жоятын негіздерді, ал екінші топқа: ... ... ... ... ... бірақ міндеттемейтін негіздер, ал үшіншіге
қылмыстық іс бойынша жеткілікті дәлелдемелер жиналмауына ... ... ... ... жағдайлар бойынша негіздерді жатқызады6.
А.Я. Дубинский қылмыстық істі ... үш ... ... ... ... ... ... .
2.Қылмыстық жауаптылықтан босататын негіздер бойынша ... ... ... ... тергеуді болдырмайтын негіздер1.
Әдебиеттерде ең көп тараған топтастыруды П.М. ... пен ... ... ... ... және процесуалдық негіздер .
Материалдық құқықтық негіздерге ... ... ... ... заңда арнайы бекітілген негіздерді жатқызады. Оларға қылмыстық
өндірісті жүргізуді жоятын негіздер ... ... ... ... ... – процесуалдық
негіздерге төмендегілерді жатқызады:
- қылмыс оқиғасының болмауы
- қылмыс құрамының болмауы
- ескіру ... ... ... актісінің негізінде, егер жасалған әрекет үшін
жазаны ... ... ... ... ... ... қылмыстық жауптылық жасына
толмауы
-қылмыс жасаған немесе кінәлі тұлғаның өлімі
- қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкін жағдайлардың болуы;
Қылмыстық істі ... ... ... мына ... сол ... ісі ... заңды күшіне енген шешімнің болуы, сол
негіз ... ... істі ... ... ... ... ... болуы;
- анықтама, тергеу прокурордың сол іс бойынша айыптау ... ... ... ... егер қылмыстық іс оның ... ... ... ... жәбірленуші мен айыпталушының бітімгершілікке келуі, егер істің
қозғалуы жәбірленушінің шағымы бойынша жүзеге асырылған болса;
Тәжірибелік маңызы ... ... ... сәйкес қылмыстық
істі қысқартудың маңыздылығы басқа жүйелеудің негізіне ие. Осыған сәйкес
қылмыстық істің негіздерін былай ... ... ... ... Вандышев, Н.А. Власова, П.М. Давыдов, В.А. Ковалев, И.Л.
Петрухин, В.И. Радченко, А.В. Смирнов ... ... ... іс бойынша өндірісті екі топқа бөлуге болады. Олар:ақтайтын және
ақтамайтын.
В.В. Вандышев пен А.В. ... ... ... ... ... ... (ақтау) – бұл қылмыс оқиғасының болмауы,
қылмыс құрамының болмауы, ... ... ... ... ... деп көрсетеді. Ал қалғандары ақтамайтын негіздер1.
Дәл осындай көзқарасты Н.А. ... ... ... ... Ақтайтын негіздер деп – тұлғаның кінәлі еместігін куәландыратын
немесе ... ... ... қылмыс оқиғасы, қылмыс
құрамының жоқ болуы және тұлғаның жоқ ... және ... ... ... ... мен П.А. Лупинская ... және ... ... көрсетеді, бірақ толық сараламайды. Ақтайтын ... ... ... ... ... ал ақтамайтын негіздерге
жағдайдың өзгеруін қосады, бірақ бұл негіз біздің заңнамада көрсетілмеген,
амнистия мен ескіру ... ... ... ... ... бұл
жіктеу толық емес3.
«Ақтайтын (лат.Rehabilitation, re –қайта, қайтадан + ... - ... ... ... ... ... – 1) азаматтардың құқықтарын қалпына келтіру; 2)қайтадан
жақсы атағын қалпына келтіру.
Осыдан ... ... ... сәйкес қылмыстық ... ... ... ... сөз ... істі ... осындай негіздері тәжірибеде кең
қолданылады. Бұл мынамен ... ... істі ... негіздер
бойынша қысқарту қылмысты тергеу мен істі айыптау қорытындысымен сотқа
жіберумен тең болады. Бұл ... ... ... ... ... және
жылдық есеп беру кезінде тиімді, сонымен ... ... ... органдардың жеке ауыртпалықтарын есептеуде де тиімді.
3.Қылмыстық істі қысқарту туралы шешімнің ... және ... ... істі ... ... ... қылмыстық іс жүргізу заңы қылмыстық іс бойынша өндірісті
қысқарту ... ... ... ... ... және сотқа
береді. Сонымен бірге, қылмыстық іс жүргізу заңы ... іс ... ... процедурасын қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын (ҚР ҚІЖК-
нің 37-бабы) және қылмыстық ізге ... ... ... ... ... ... ... отырып регламенттейді. Бұл мән-жайлардың
әрқайсысында қарастырылып отырған ... ... іс ... ... бір спецификасы бар. Жоғарыда аталып өткендей, қылмыстық
іс бойынша ақтайтын және ақтамайтын негіздермен ... ... ... босату, қылмыстық іс бойынша өндірісті ... (ҚР ... ... құқығы және міндеті (ҚР ҚІЖК-нің 37-
бабы) де болуы да мүмкін. Қылмыстық ... ... ... Қылмыстық кодекстің кейбір баптары, өздерінің ... ... ...... ... ... көрсетеді. Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексінің 66,68-баптарының, аталған кодексінің
69-бабының ... ... ... ... ... ... ... босату арқылы қылмыстық істі
қысқарту ... ... ... болып табылады. Осылайша, алдын ала тергеу
кезінде адамды қылмыстық жауаптылықтан ақтамайтын негіздерге ... іс ... ... ... ... Императивтік тәртіппен рақымшылық ету актісі салдары (ҚР ҚІЖК 37-
бабының ... ... ҚР ҚК ... ... ... (ҚР ҚІЖК ... 1-бөлігінің 4-тармағы,
ҚР ҚК 69-бабының 1-бөлігі), ауыр емес қылмыс жасаған немесе
адамның ... ... ... оның ... ауыр ... байланысты (ҚР ҚІЖК 37-бабы 1-бөлігінің 5-тармағы, ҚР
ҚК 67-бабының бірінші бөлігі), қайтыс ... ... ... ... ... 1-бөлігінің 11-тармағы), ҚР ҚК ережелеріне
байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылуға ... ... (ҚР ҚІЖК ... ... ... ... ... үшінші бөлігі, 24-баптың екінші және төртінші бөліктері,
ҚР ҚК ... ... ... ... ... ... ауыр қылмыс жасаған адамның
жәбірленушімен ... ... (ҚР ҚІЖК ... ... ҚР ҚК ... екінші бөлігі), шын өкінуіне
байланысты (ҚР ҚІЖК 38-бабының бірінші ... ҚР ҚК ... ... ... ... баптарының ескертулерінің негізінде (ҚР ҚІЖК
38-бабының бірінші бөлігі, ҚР ҚК ... іс ... ... тергеушімен және анықтау
органымен тиісті құжаттың негізінде, яғни қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... қаулы шығарумен өндіріс
қысқартылады.
Қылмыстық істі дұрыс қолдану барысында қылмыстық және ... ... ... міндетті болып табылады.
Әрекетті дұрыс саралау (квалификациялау) мен ... ... ... сақтау үшін заңды дұрыс қолдану іс үшін ... істі ... ... ... ... ... ал
пркурор тиісті құжаттың заңдылығын ... ... мен ... істі ... ... ... береді.
Мұндай шешім қабылдау барысында қылмыс оқиғасын, ... ... ... және оның ... өзге де заңмен белгіленген
негіздерді анықтау керек.
Қылмыстық істі тергеу барысында ... ... ... тиісті
тергеу әрекеттері орындалуы тиіс. Қылмыс жасаған адамды ... ... ... ... ретінде немесе сезікті ... тану ... ... ... ... ... ... танып өзгедей тергеу әрекеттерін
жүргізу.
Құқық қорғау органдарының шығаратын құжаттарына, яғни қаулысы
мен ұйғарымына, соттың ... ... ...... ... және негізділік қағидасына мынадай талаптар қойылады:
Қаулы мен ұйғарым негізді болуы үшін келесідей ... ... ... ... ... ... ... мен
шешімдер іс бойыша жиналған дәлелдемелерге негізделген;
2. Жиналған барлық дәлелдемелер ... ... Бұл ... дәлелдемелер жиынтық бойынша жиналған;
4. Дәлелдемелердің негізінде тек бір ғана нақты ... ;
5. ... ... ... қайшы келмеуі;
6. Процесуалдық құжаттың дәлелдеу бөлімі ... ... ... ... ... қажет.
Қылмыстық істі қысқарту барысында қылмыстық және қылмыстық
іс ... ... ... ... ... ... ... дұрыс қолдану әрекетті дұрыс ... мен ... іс ... тәртіпті қатал сақтауы үшін
қажет.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс ... ... ... ... міндеттерінің бірі ретінде
қылмыстық заңды дұрыс қолдану деп көрсетілген. ... ... ... дұрыс орындау – бұл іс бойынша ... ... ... ... ... және ... құқықтың нормалары
бұзылмауы үшін тиісті құзіретті ... ... істі ... үшін
Қылмыстық Кодекс пен Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... өндірісті қысқарту туралы шешім ҚР ҚІЖК 7-бабының ... ... ... ... ҚР ҚІЖК ... талаптарға сәйкес дәлелді қаулы нысанында шығарылады.
Қылмыстық істі қысқарту туралы процесуалдық акт үш
бөлімнен тұрады. ... іс ... ... дәстүрлі түрде үш құрамдас,
яғни:
1. Кіріспе
2. Сипаттама – ... ... ... бөлу ... ... ... іс ... кодекстің
269-бабы 5-бөлігіне сәйкес қаулының кіріспе бөлімінде оның жасалған уақыты
мен орны, тергеушінің аты – жөні мен ... ... ... ... ... іс ... және осы іс қозғалған ҚР ҚК Ерекше бөлімінің бабы
көрсетіледі.
Ал қаулының сипаттама – дәлелдеу бөлімінде істі ... пен ... ... ... іс бойынша қылмыс ... деп ... ... ... ... ... ... қылмыстық – құқықтық
біліктілік және бұлтарттпау шаралары туралы деректерді көрсете ... ... ... ... ... ... ... сипаттама – дәлелдеу
бөлімінде іс бойынша өндірістің барысы: қылмыстық істерді біріктіру ... ... ... негіздерін көрсете отырып іс бойынша өндірісті
тоқтата тұру көрініс табады.
Адам айыпталушы ретінде ... ма, ... ... ... ... ма ... да көрсетіледі. Сипаттама – дәлелдеу бөлімінде
адамды қылмыстық ... ... ... ... ... ... және іс ... өндірісті қысқартуға негізді көздейтін қылмыстық
іс жүргізу заңының нормалары көрсетіледі. Бұл бөлім қабылданатын шешімнің
негізділігін көрсетеді.
Әдебиеттерде іс ... ... ... нысанының
дұрыстығын растайды, шешімдегі қорытындыларды тексеруге көмектеседі. Сондай-
ақ, сенімді дәйектелген құжат оған қатысты тұлғаларға тәрбиелік ... ... істі ... ... ... және тергеу ... ... ... ... тура, логикалық және ... ... ... ... іс бойынша өндірісті қысқартқан кездегі қылмыстық
және қылмыстық іс жүргізу заңдарының нормаларын дұрыс қолданудың ... ... ... дұрыс қолданылуы әрекетті дәл саралау ... ҚК ... ... барлық ережелерін қатаң сақтаумен көрініс табады.
Қылмыстық істі ... ... ... іс ... ... ... – бұл іс бойынша ... ... ... ... қажетті
кепілі. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 269-
бабының 6-бөлігі.
Қылмыстық істі ... ... ... ...
дәлелдеу бөлігінде көбінесе қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдары
нормаларының мазмұны келтіріледі, олардың ... ... және ... анықталған мән-жайлармен байлагысы көрсетіледі. ... ... ... ... іс жүргізу кодексінің 38-бабына сәйкес
тергеуші прокурордың келісімімен жәбірленушімен татуласуына ... ... ... ... отырып, қылмыстық істі қысқартуға
құқылы» екендігі көрсетілуі мүмкін. ҚР ҚК ... ... ауыр емес ... ауыр ... ... рет жасаған адам, егер ол ... және ... ... ... ... ... жауаптылықтан
босатылуы мүмкін».
«ҚР ҚК 9-бабының екінші бөлігіне сәйкес қоғамға қауіпті емес, яғни жеке
адамға, қоғамға не ... зиян ... және зиян ... ... ... немесе әрекетсіздік болып табылады».
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде істі қысқарту
үшін негіз болған осы Кодекстің ... ... ... ... ... қысқарту туралы шешім, сондай-ақ бұлтартпау шарасын қолданбау ... ... алып ... туралы, қызметінен уақытша босатуды
тоқтатуды алып ... ... ... ... ... ... мен ... алу, заттай дәлелдердің тағдыры туралы нұсқау баяндалады.
Әдебиеттерде көрсетілгендей, қаулының қарар ... ... ... ... ... шығуы тиіс.
Заң бойынша істі ... ... ... ... ... ғана жол ... жағдайларда мұндай
келісімнің бар екені қаулыда көрсетілуі ... ... ... іс ... ... ... бірінші бөлігінің, 1,2-тамақтарында және үшінші бөлігінде көзделген
негіздер бойынша қысқартылған ретте қаулыға оларға қатысты іс ... ... ... ... ... сөз ... енгізуге жол
берілмейді. Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулының ... ... ... ... және қысқарту негіздері туралы
тергеуші ... ... ... ... ... оның ... азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге және олардың
өкілдеріне, сондай-ақ арызы бойынша іс қозғалған ... ... ... ... ... адамдардың іс материалдарымен танысу құқығы
және істі қысқарту туралы қаулыға ... ... ... ... ... ... ... өтініш бойынша оларға істі қысқарту туралы қаулының
көшімесі тапсырылады.
Тергеушінің қылмыстық істі қысқарту туралы қаулысына
сезікті, айыпталушы, ... ... ... оның ... ... ... жауапкер немесе олардың өкілдері, сондай-ақ
арызы бойынша іс қозғалған адам немесе мемлекеттік ... ... ... ... қадағалау жасап отырған прокурорға шағымдана алады. Іс
прокурордың ... ... ... қаулыға жоғары тұрған
прокурорға шағымдануға болады.Сондай-ақ қылмыстық ізге түсу органы шығарған
қылмыстық істі ... ... ... көшірмесі 24 сағаттың ішінде
прокурорға жіберіледі. Қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... іс бойынша іс жүргізу қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... тартуға дейін немесе кейін,
сипаттама – дәлелдеу бөлімде қылмыстық істі қозғаудың негіздері мен тиісті
адамды ... ... ... тарту, айыптаудың мәні баяндалады,
қылмыстық істі қысқартудың негізі мен нақты дәлелдемелер көрсетіледі. ... ... ... ерекше орынға ие, яғни жүйелі ... ... ... ... сәйкестігін анықтау қажет1.
Қылмыстық істі қысқартудың ... ... ... іс ... кодексінің баптарына сілтеме жасалып, осы негіздерді
қарастыратын, сондай-ақ баптарға да, ... істі ... ... ... ... істі ... ... қаулының күшін тергеуші
өзі жоя алмайды. Шығарылған қаулыған қаулының заңдылығы мен ... ... ... ... жіберілуін немесе қысқартылуына рұқсат
етеді. Егер прокурор қылмыстық істің ... ... ... ... шешсе , мұндай жағдайда прокурор істі өзі қайта жалғастырады не тергеу
бөлімінің бастығына нұсқау береді. ... ... ... істі ... ... ... ... егер қылмыстық жауаптылыққа тарту
мерзімі ескірмесе3.
Қысқартылған қылмыстық іс бойынша мынадай жағдайларда4
1. ... ... істі ... ... ... ... Сот қылмыстық істің негізсіз қысқартылуына берілген арызды іс
жүргізушілік заңның тәртібімен қанағаттандырғанда қайта жалғастырылады.
Қысқартылған іс ... іс ... ... қылмыстық жауапқа
тартудың ескіру мерзімі ... ... ғана ... ... ... ... істі қысқартуға байланысты негізгі
сұрақтарға тоқталып, тәжірибеде ... ... ... ... ... ... ... жасалды. Қылмыстық іс ... ... істі ... ... институттың бірі болып табылады. Себебі бұл
институт теориялық жағынан да тәжірибелік жағынан да ... ... ... ... бойынша: қылмыстық істі
қысқарту – соттың немесе ... ізге түсу ... іс ... ... ... ... істі ... – қылмыстық процесуалдық құқықтың
институты. Аталған ... ең ... ... оның ... ... іс ... ... шашырап жатыр. Бұл нормалардың кодексте
шашыранды ... ... ... ... ... жұмысы барысында
қиындықтар туғызады. Қылмыстық іс жүргізу кодексінде аталған ... ... ... ... ... ... ... еді.
Қылмыстық істі ақтайтын және ақтамайтын негіздер бойынша ... ... ... саты болып ... Іс ... ... ... мен анализдеу барысында мән-жайлар анықталып, тиісті
орган қылмыстық істі ... ... ... қабылдайды. Шешім заңда
бекітілген тәртіпте және нысанда шығарылады.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37 және
38 ... ... ізге ... ... жағдайлар туралы айтылады.
Осы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасының ... іс ... 269 ... 1 ... осы ... 37 және 38 ... негіздер мен тәртіп бойынша қысқартылады.
Істі ақтайтын негіздер бойынша қысқартуда қылмыс оқиғасы мен қылмыс
құрамдарының болмауы негізге алынады. Іс ... ... ... ... негізі мен осы негіздер бойынша ... ... ... ... (ҚР ҚІЖК ... ... істі ... негіздер бойынша қысқартудың да маңызы төмен
емес. ... ... ... ... ... өзінің
әрекеттерімен болашақта жақсы ниеттерін ... ... ... ... ... ... өздерінің назарларын тұтас қоғаммен азамат мүдделеріне
ауыр зиян келтірілген ... ... өте ... ... ... ... Қылмыстық істі қысқарту жәбірленушінің де ... ... пен Д.Я. ... ... ... ...... белгіленген мерзім, оның өтуі бойынша қылмыстық ... ... ... да іс ... ... ... ... Ал
қылмыстық құқық ғылымына өз үлесін қосқан ғалымдар төмендегідей анықтаманы
көрсетеді. А.Я. Дубинский және өзге де ... ету ... ... ... ... ... ... жасаған
қоғамға қауіпті әрекетінде қылмыс құрамының бар ... ... ... ... ... ... деп ... Рақымшылық актісі әдетте,
елде болған елеулі оқиғаларға немесе мерей тойларға байланысты ... ... ... ... ... заңға сәйкес қылмыстық
жауаптылық жүктеу мүмкін болатын ... ... ... ... қылмыстық
іс міндетті түрде қысқартуға жатады (ҚР ҚІЖК 37б , 1б ... ... ... кодексінде қайтыс болған адамға
қатысты норма және қылмыстық жауаптылық ... ... ... ... ... ... ... субъектісінің болмауы
өзінің өмір сүруін тоқтатады.
Іс жүргізушілік заңның тиісті бабы мен ... ... іс ... ... ... ... ... (қылмыс жасаған адам)
ақтамайтын негіздер бойынша ... ... ... ... ... іс қысқартылады.
Қылмыстық істі Қазақстан Республикасының ... іс ... ... 1-бөлігінің 12-тармағы бойынша қысқарту ... ... ... ... іс ... кодексте нақты қай
қылмыстар бойынша қысқартылатындығы немесе негізі атап ... ... ... заңдық мазмұнымен қолдану негізі жоқ.
Тараптарды ... ... ... қылмыстық
процестегі рөлі мен белсенділігін арттыруға, оның ... ... ... тез ... ... ... Ал татуласу заңға сәйкес
қылмыстық іс қозғалғанға дейін орын алуы қажет, яғни алдын ала ... ... ... істі ... қарау кезінде, бірақ соттың үкім шығару
үшін ... ... ... дейін болуы шарт.
Есі дұрыс күйінде қылмыс жасаған, бірақ сот үкім ... ... ... жөнінде өзіне есеп беру ... ... ... ... ... есі ... дертімен ауырып қалған адамды жазаға сот
тартпайды және ол жөнінде қылмыстық іс ... ізге түсу ... ... қудалауды тоқтату туралы
күшін жоймаған қаулысы бар тұлғаға ... ... іс ... ... ... іс жүргізу кодексінің 20-бабына сәйкес жойылады, яғни ешкімді де
нақ бір қылмыс үшін қайтадан қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.
Қылмыстық іс ... ... ... ... ... өзі ... белгілі бір айыптау бойынша соттың заңды күшіне ... не ... ізге ... ... ... белгілейтін соттың күшін
жоймаған қаулысы бар адамға ... ... ... ... ... іс ... ... 20-бабына сәйкес іс бойынша ары қарай
өндірісті жалғастыру мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді, осы жағдай орын алған кезде ... ... ... ... ... ... жойылады
Қорыта келе қылмыстық процестегі «қылмыстық істі қысқарту»
институтына байланысты мәселелер толық ... ... ... ... ... шешу бұл ... ... қажет деп ойымды
қорытындылаймын.
Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі:
1. Д.В. Синёв Прекращение уголовных дел по ... ... ... ... Алматы. 2003 г. (диссертация)
2. Б.Қ. Төлеубекова Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... Прекращение уголовного дела. М.2000г.
4. Уголовно – процессуальный кодекс ... ... ... / Под ... С.Ф. Бычковой; К.А. Мами, Алматы: Жеті жарғы, 2002г,
5. А.Н. Ағыбаев Қылмыстық құқық, Жалпы бөлім, ... ... Д.Б. ... ... ... ... ... Алматы2003.
7. Қазақстан Республикасының ... ... ... Жауапты
авторлар:з.ғ.к. проф. С.М.Рахметов, Т.Ә.Бапанов
8. А.С. Нуралиева Обстоятельства, позволяющие не ... ... как ... ... ... дела // материалы
международной научно – практической конференции\\ Алматы: КазГЮУ, 2002.
9. С . ... ... – акт ... ... ... в РК ... Д.С. Темирова Соотношение вменяемости, невменяемости и психических
расстройств не исключающих вменяемости. Караганда 2001,
11. Н.А.Власова ... ... в ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алдын ала тергеу барысында кылмыстык істі қысқарту40 бет
Қылмыстық істі қысқартудың негізі және шарттары53 бет
VІІ қысқы Азия ойындары5 бет
«Биоцес» компаниясының қызметінің қысқаша сипаттамасы15 бет
«Вокалдық-хор тәрбиелеу» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі32 бет
«Казтрансгаз-Алматы» АҚ-ның қысқа мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру44 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Кондитер цехы жабдықтары» қыскаша оқу құралы40 бет
«Лизинг- инвестицияның қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде»22 бет
«Мал азықтандыру »пәні нені оқытады. Азықтандыру ілімінің қысқаша тарихы. Азық қоректілігін бағалау және құнарлы азықтандырудың ғылыми негіздері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь