Қылмыстық заңның түсінігі

Жоспар

І Кіріспе

ІІ Негізгі бөлім
а) Қылмыстық заң
ә) Қылмыстық заңның түсінігі
б) Қылмыстың заңдық құрылымы
в) Қылмыстық заңның кеңістікте қолданылуы
г) Қылмыстық заңның белгілі уақытта қолданылуы
д) Қылмыстық заңды түсіндіру.

ІІІ Қорытынды.

ІV Пайдаланған әдебиеттер.
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ
Қылмыстық заң — Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Республика Парламенті қабылдаған құқылық акті болып табылады.
Қылмыстық заңның міндеттері — бейбітшілікті және адамзаттың қауіпсіздігін, адам мен азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, меншікті аумақтық тұтастықты, конституциялық құрылысты, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, табиғи ортаны қылмыстық қол сұғушылыктан қорғау және қылмыстың алдын алу болып табылады.
Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін қылмыстық заңдар қылмыстық жауаптылықтың негіздерін белгілейді. Жеке адамға, мемлекетке немесе қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің қандайы қылмыс болып табылатынын айқындайды. Қылмыс істеген адамдарға қолданылуы мүмкін және өзге де ықпал ету шараларын белгілейді.
Қылмыстық заң жазалау қатерімен тыйым салу арқылы адамның жеке басына, қоғамға, мемлекетке кінәлі түрде зиян келтіретін немесе зиян келтіру қаупін тудыратын қылмысты әрекеттерді істеуге тыйым салады. Қылмыстық заң сонымен қатар тиісті органдарға және лауазымды адамдарға іс-әрекетінде қылмыс белгісі бар кінәлі адамды қылмыстық жауапқа тарту немесе көрсетілген негізге сүйеніп, оларды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатуды міндеттейді. Сонымен қылмыстық құқықтық норма бір мезгілде тыйым салушы және міндеттеуші нормалар болып табылады. Бұл нормалардың тағы да сақтандырушылық және тәрбиелік мәнібар.
Қылмыстық құқықтық норманың сақтандырушылық функциясы—істелген іс-әрекеті үшін тиісті баптардың санкциясында көрсетілген жазаны кінәлі адамға тағайындау мүмкіндігі аркылы өз көрінісін табады, осы арқылы барлық азаматтарды қылмыс істеуден күні бұрын сақтандыру арқылы тәрбиелік ықпал ету шарасы жүзеге асырылады. Қылмыстық-құқықтық норма, сонымен бірге кез келген азаматарды заңды бұлжытпай орындауға тәрбиелеумен бірге, оларды қылмыс істегендермен ымырасыз күрес жүргізу рухына баулиды. Қылмыстық құқықтық норма қоғамдық қатынастарды қорғап қана қоймайды, ол сонымен бірге мұндай қатынастарды ретке келтіреді, өйткені қоғамдық қатынастарды қорғаудың өзі соны ретке келтіру арқылы жүзеге асырылады. Қылмыстық құқық белгілі бір қоғамдық мінез-құлық өрелерін белгілеумен бірге, осы өрелерді бұзушыларға қарсы қылмыстық құқықтық нормаларды қолдану арқылы өз міндеттерін жүзеге асырады. Қылмыстық құқықтық норма өзінің реттеушілік ықпалымен, кез келген азаматтарды қылмысты құбылысқа төзімсіз болуға, олармен ымырасыз күрес жүргізуте баулу арқылы іске асырады.
Қылмыстық заң — қылмыстық құқықтың ең негізгі көзі. Сот үкімі, ұйғаруы немесе қаулысы құқықтың көзі болып табылмайды. Олардың нақты қылмыстық істер бойынша ғана заңдылық күші бар.
Сондай-ақ Республика Жоғарғы Соты Пленумының басшы қаулылары да құқық нормасы болып табылады. Мұндай қаулылар белгілі бір қылмыстық-құқылық норманың түпкі мәнін ашып көрсетеді, оларды түсіндіреді. Сондықтанда ондай қаулылардың Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады. Сот прецеденті біздің Республикамызда құқық нормасы болып са-налмайды. Ол Ұлыбритания, Канада сияқты мемлекеттерде ғана құкық нормасы болып табылады.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 52-бабында сот айыпты-деп танылған адамға жазаны Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінің ережелеріне сәйкес істелген қылмысы үшін жауаптылық қаралған Ерекше бөлімнің тиісті баптарында көрсетілген шектен шықпай тағайындайды деп белгіленген. Жаза тағайындағанда сот істелген қылмыстың сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін, айыпкердің жеке басының ерекшеліктерін, мінез-құлқын, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар, соңдай-ақ тағайындалған жазаның сотталған адамның түзелуіне және оның отбасының немесе асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалын толық есепке алады. Қылмыс істеген адамға оның түзелуіне немесе жаңа қылмыс істеуден сақтандыруына қажетті және жеткілікті әділ жаза та-ғайындауы керек. Мұның өзі соттың жаза тағайындауында заң талаптарымен қоса өзінің құқықтық сана-сезімін басшылққа алатынын көрсетеді. Алайда, құқықтық сана-сезім құқық нормасы болып табылмайды. Ол сотқа тек қана қылмыстық құқықтық норманың мазмұнын дұрыс түсінуге жөн сілтейді. Қылмыстық заң, басқа заңдар сияқты барлық лауазым адамдары, азаматтар, "' заңды тұлғалар үшін міндетті күші бар заң нормасы болып табылады. Оны қандай да бір болмасын сылтаумен бұзуға немесе орындамауға жол берілмейді. Қылмыстық заң қылмыстық құқықтық норманы білдірудің нысаны, ал оның нормасы оның мазмұнының көрінісі болып табылады.
Қазақстан Республикасында қылмыспен күрес жүргізу қылмыстық құқық норма ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. Заңды күшіне енген үкім бойынша тағаындалған қылмыстық жазалардың орындалуы қылмыстық атқару кодексімен реттеледі. Кейбір реттерде жекелеген жазалардың орындалуы баскадай арнайы заңдылық актіменде белгіленуі мүмкін. Қазақстан Рес-публикасының 1993 жылы 15 қазанда бекітілген «Төтенше жағдайдың құқықтық режимі туралы» заңына сәйкес «төтенше жағдай кезінде істелген қылмыс үшін сот ісін жүргізудің төтенше түрлерін енгізуге жол берілмейді» деп белгіленген. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясына сәйкес қылмыстық заңдар Республика Парламентінде қабылданады. Қазақстан Республикасы Констн-туциясының 61-бабының 1-тармағына сәйкес заң шығару, оның ішінде қылмыстық заң шығару бастамасы құқығы да Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарына, Республика Үкіметіне беріледі және тек қана Мәжілісте жүзеге асырылады. Ұсынылған заңдардың жобаларын қарауға қабылдау және қарау мәжілістің ерекше қарауында болады (56-бап, 1-тармақ). Республика Конституциясының 54-бабының 1)-тармақшасына сәйкес заңдар Парламент Палаталарының бөлек отырысында әуелі Мәжілісте, одан кейін Сенатта өз кезегімен қаралып қабылданады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Блум М.И. Тилле А.А. Обратная сила закона М. 1969.
2. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применения.
3. Игнатов А.И. Введение в изучение уголовного право.
4. Медведев А. Предель действия.
5. Наумов А.В. Реализация уголовного закона.
6. Қылмыстық құқық жалпы бөлім 2003 ж.
7. ҚР Қылмыстық кодексі. Алматы 7 –жарғы 1998 ж.
        
        Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
а) Қылмыстық заң
ә) Қылмыстық заңның түсінігі
б) Қылмыстың заңдық құрылымы
в) Қылмыстық ... ... ... ... ... ... уақытта қолданылуы
д) Қылмыстық заңды түсіндіру.
ІІІ Қорытынды.
ІV Пайдаланған әдебиеттер.
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ
Қылмыстық заң — ... ... ... ... Парламенті қабылдаған құқылық акті болып табылады.
Қылмыстық заңның міндеттері — ... және ... адам мен ... құқықтарын, бостандықтары мен заңды
мүдделерін, меншікті аумақтық ... ... ... ... пен ... ... ... қылмыстық қол сұғушылыктан
қорғау және қылмыстың алдын алу болып табылады.
Бұл міндеттерді ... ... үшін ... ... ... ... ... Жеке адамға, мемлекетке немесе қоғамға
қауіпті іс-әрекеттердің қандайы қылмыс болып табылатынын айқындайды. Қылмыс
істеген ... ... ... және өзге де ... ету шараларын
белгілейді.
Қылмыстық заң жазалау қатерімен тыйым салу арқылы адамның жеке басына,
қоғамға, мемлекетке кінәлі түрде зиян келтіретін ... зиян ... ... ... ... ... ... салады. Қылмыстық заң сонымен
қатар тиісті органдарға және ... ... ... ... бар ... адамды қылмыстық жауапқа тарту ... ... ... оларды қылмыстық жауаптылықтан және ... ... ... ... ... ... бір мезгілде тыйым салушы
және міндеттеуші нормалар болып табылады. Бұл ... тағы ... және ... мәнібар.
Қылмыстық құқықтық норманың сақтандырушылық функциясы—істелген іс-
әрекеті үшін тиісті баптардың санкциясында көрсетілген жазаны кінәлі ... ... ... өз ... табады, осы арқылы барлық
азаматтарды ... ... күні ... ... ... ... ... шарасы жүзеге асырылады. Қылмыстық-құқықтық норма, сонымен ... ... ... заңды бұлжытпай орындауға тәрбиелеумен бірге, оларды
қылмыс ... ... ... ... рухына баулиды. Қылмыстық
құқықтық норма қоғамдық қатынастарды қорғап қана қоймайды, ол сонымен бірге
мұндай қатынастарды ... ... ... ... ... өзі соны ... ... арқылы жүзеге асырылады. Қылмыстық құқық
белгілі бір қоғамдық мінез-құлық өрелерін белгілеумен ... осы ... ... қылмыстық құқықтық нормаларды қолдану ... ... ... ... ... ... ... өзінің реттеушілік
ықпалымен, кез келген азаматтарды қылмысты ... ... ... ... күрес жүргізуте баулу арқылы іске асырады.
Қылмыстық заң — қылмыстық құқықтың ең негізгі көзі. Сот ... ... ... ... көзі ... ... Олардың нақты қылмыстық
істер бойынша ғана ... күші ... ... ... Соты Пленумының басшы қаулылары да құқық
нормасы болып табылады. Мұндай ... ... бір ... ... ... ашып көрсетеді, оларды түсіндіреді. Сондықтанда ондай
қаулылардың Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші ... ... ... ... ... ... ... са-налмайды. Ол
Ұлыбритания, Канада сияқты мемлекеттерде ғана құкық нормасы болып табылады.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 52-бабында сот айыпты-деп
танылған ... ... ... кодекстің Жалпы бөлімінің ережелеріне
сәйкес істелген қылмысы үшін жауаптылық ... ... ... ... ... ... шықпай тағайындайды деп белгіленген. ... сот ... ... сипаты мен қоғамдық қауіптілік
дәрежесін, айыпкердің жеке ... ... ... ... және ... ... соңдай-ақ
тағайындалған жазаның сотталған адамның түзелуіне және оның ... ... ... ... ... ықпалын толық есепке
алады. Қылмыс істеген адамға оның ... ... жаңа ... ... ... және ... әділ жаза ... керек. Мұның
өзі соттың жаза тағайындауында заң талаптарымен қоса өзінің құқықтық сана-
сезімін басшылққа алатынын ... ... ... ... ... ... табылмайды. Ол сотқа тек қана қылмыстық ... ... ... ... жөн ... ... заң, ... заңдар сияқты
барлық лауазым адамдары, азаматтар, "' заңды тұлғалар үшін міндетті ... заң ... ... ... Оны ... да бір болмасын сылтаумен бұзуға
немесе орындамауға жол берілмейді. Қылмыстық заң қылмыстық құқықтық норманы
білдірудің нысаны, ал оның ... оның ... ... ... ... ... ... күрес жүргізу қылмыстық құқық
норма ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. Заңды күшіне енген үкім ... ... ... ... қылмыстық атқару кодексімен
реттеледі. Кейбір реттерде жекелеген жазалардың орындалуы баскадай арнайы
заңдылық актіменде ... ... ... ... 1993 ... қазанда бекітілген «Төтенше жағдайдың құқықтық режимі туралы» заңына
сәйкес «төтенше жағдай кезінде ... ... үшін сот ісін ... ... енгізуге жол берілмейді» деп белгіленген. 1995 жылы ... ... ... ... жаңа ... ... ... Республика Парламентінде қабылданады. Қазақстан
Республикасы Констн-туциясының 61-бабының 1-тармағына сәйкес заң ... ... ... заң ... бастамасы құқығы да Қазақстан Республикасы
Парламентінің депутаттарына, Республика Үкіметіне беріледі және тек ... ... ... ... ... жобаларын қарауға қабылдау
және қарау мәжілістің ... ... ... ... ... Конституциясының 54-бабының 1)-тармақшасына ... ... ... ... ... әуелі Мәжілісте, одан кейін
Сенатта өз кезегімен қаралып қабылданады.
Президент Парламент Сенаты ұсынған заңға он бес ... күні ... ... ... ... жария етеді не заңды немесе оның ... ... ... ... салу үшін қайтарады (44-бап, 2)-тармақша).
Республика Президентінің ... ... ... немесе заң баптары
бойынша ол ... ... ... ... бір ай ... ... қайталап
талқылау мен дауысқа салуды өткізеді. Бұл мерзімнің ... ... ... білдіреді. Егер Парламент әр Палата
депутаттарының жалпы ... ... ... ... ... ... шешімді растайтын болса, Президент жеті күн ... ... ... Егер ... ... ... заң қабылданбайды немесе
Президент ұсынған ... ... деп ... ... ... ... ... 4)-тармақшасында көзделген ретте
Республика Президенті заңдар шығарады, ал 61-баптың ... ... ... заң күші бар Жарлықтары шығарылады. Бұрын қолданылған
Қазақ ССР Қылмыстық кодексі 1959жылы қабылданған еді. Жаңа ... ... жылы 16 ... ... Қылмыстық кодекс дегеніміз барлық
қылмыстық заңдардың белгілі бір ... ... ... ... ... ... құқықтың жалпы ережелері мен принциптері, қылмыстық-
құқықтық ... ... және ... ... ... ... болып табылатынын анықтайтын ұғым-дар, ... ... ... ... жазалар белгіленеді. Қылмыстық кодекс Жалпы және Ерекше
бөлімнен тұрады. Қылмыстық кодекстің Жалпы ... ... ... ... ... ... міндеттері, қылмыс пен жазаның
түсінігі, қылмыс пен ... ... ... т. б. ... ... ... ... өзара бір-бірімен тығыз байланыста
болады. ... ... ... және ауырлататын жағдайлар жаза
тағайындауда және шартты жазаны қолдануда міндетті түрде есепке алынады.
Ерекше бөлімде жекеленген нақты қылмыс түрлері үшін ... ... ... ... ... Ерекше бөлімі бірнеше ... Әр ... бір ... ... ... ... ... Қылмыстық заңның заң шығарушының еркін білдіретін белгілі бір
техникалық ережелерге негізделген өзіндік ... бар. ... ... қарай үш түрлі топқа бөлінеді:
I.Декларативті — ... ... ... ... ... ... (Қылмыстық кодекстің 2-бабы).
II. Анықтаушы — яғни, қылмыстық құқықтың түсінігі мен жекеленген
институттарына ... ... ... ... ... ...
қылмыс ұғымы).
III. Арнаулы — яғни, нақты қылмыс құрамына және оған ... ... ... ... ... ... кодекстің Ерекше
бөліміндегі, барлық нақты, жекелеген ... ... ... ... ... бабы өзінің құрылысы жағынан Ерекше бөлімдегі баптың
құрылысынан өзгеше ... ... ... бабы тек қана ... ал ... ... ... диспозицияға қоса санкцияда болады.
Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлімінің баптары топтық және түрлік болып
екіге бөлінеді. Топтық ... ... ... ... және соларға тән
белгілерін анықтайды. Мысалы, ... ... ... ... ... ... лауазым адамының түсінігі
айтылған. Топтық баптардың түсінігі әр түрлі тарауда ... әр ... ... ... жіктеуге мүмкіндік береді. Түрлік баптар
бойынша заңда көрсетілген жекелеген ... ... және осы ... қандай жаза тағайындалу керек екендігі көрсетіледі. Қылмыстық
кодекстің Epeкшe бөлімінің ... ... және ... ... Ерекше бөлімі бабындағы қылмыстың атауын және оның белгілеріне
сипаттама беретін ... ... деп ... Мысалы, Қылмыстық
кодекстің 120-бабындағы әйелді зорлаудың диспозициясы былай: «зорлау,
жәбірленушіге ... ... ... күш ... ... ... ... не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып, жыныстық қатынас
жасау» деп көрсетілген. Диспозицияның төрт түрі бар:
I. Жай ... Жай ... ... - әрекеттің атын ғана
айтып қояды, оның ... ... ашып ... Жай ... ... мазмұны оның белгілерін ашып көрсетілмегеннің өзінде
жеткілікті түрде түсінікті ... ... ... ... ... ... ... «Ұрлық».
II. Сипаттамалы диспозиция. Қылмыстың барлық белгілерін заңның өзінде
нақтылап ... ... ... ... деп атаймыз. Жай
диспозицияға қарағанда қылмыс ... ... ... ... дау ... ... 166-бапта көрсетілген шпиондық жасау құрамы
мысал бола алады. Мұнда шпиондық ... ... қана ... ... немесе әскери құпияны құрайтын мәліметтерді шетелдік
мемлекетке, шетелдік ... ... ... ... беру, сол сияқты
оларға беру мақсатында ... ... ... сақтау, сондай-ақ шетелдік
барлаудың тапсырмасы бойынша өзгеде ... ... ... қауіпсіздігі мен егемендігіне зиян келтіре отырып пайдалану үшін
беру немесе жинау, егер осы әрекеттерді шетелдік ... ... ... адам ... деп ... ... ... беріп отыр.
III. Бланкеттік диспозиция. Бланкеттік ... ... ... ... ... ... анықтау үшін басқка заңдарға ... ... ... ... мен ... бұйрықтар мен
ережелерге, нұсқауларға жүгіну кажет. Яғни, қылмыстық заңның талаптарының
бұзылуы орын алғандығы ... ... шешу ... ... немесе
нормативті актілермен анықталады. Мысалы, Қылмыстық ... ... жол, әуе ... су ... қозғалысы мен оларды ... ... ... Бұл қылмыс құрамын анықтау үшін ... осы ... ... мен ... ... ... ... актіні басшылықка алу қажет. Егер осы ... ... ... ... ... ... ... сонда кодекстің баптарының
көлемі тым ұлғайып, оны ... өзі ... ... еді. ... ... құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзудың
(245-бап) өзі осы баптың ... ... қиын әрі ... ... бұйрықтарды көрсететін жазуды талап етер еді. Сондықтан да заң шығарушы
мұндай реттерде бланкеттік диспозицияны пайдаланудың тиімділігіне жол беріп
отыр.
IV. ... ... ... қылмыс құрамын анықтайды. ... ... ... ... үшін ... осы құрамын анықтаған
қылмыстық заңның тиісті бабына, баптың тармағына сілтеме ... ... ... ... ... кісі ... ... Оңда «Н»
тармағында осы ... ... ... ... ... адам ... адам жасаған адам өлтіру делінген. ... ... адам ... ... ... ... болатын құрамдарды қайталап
жатпас үшін, заң ... сол ... ... берілген баптарға тиісінше
сілтеме жасап отыр.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
КОДЕКСІНІҢ ЕРЕКШЕ БӨЛІМІНІҢ
БАПТАРЫНЫҢ ДИСПОЗИЦИЯЛАРЫНЬЩ
ТҮРЛЕРІ
Қолданып жүрген қылмыстық кодексте санкцияның екі түрі ...... ... және ... ... — айқындалған санкция жазаның мөлшерін
белгілі бір ... ... етіп ... ... ... ... ең ... шегі ғана көрсетіледі. Мұңдай жағдайда жазаның ең
төменгі шегі қылмыстық құқықтың ... ... ... ... бас
бостандығынан айыру үшін — 6 ай, түзеу жұмысы үшін — 2 ай ... ... Көп ... ... заң ... ... ... және
жоғарғы шегі көрсетіледі. Мысалы, кісі өлтіру, яғни басқа адамға құқыққа
қарсы қасақана қаза ... алты ... он бес ... ... ... бас
бостандығынан айыруға жазаланады делінген (96-бап, 1-бөлігі). ... түрі ... ... ... зор ... ... Балама
санкция Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабындағы жазаның ... одан да көп ... ... ... ... ... Өзінде соз
ауруы бар екендігін білген адамның оны басқа адамға ... жүз ... ... бес жүз ... ... ... дейінгі мөлшерде
немесе сотталған адамның екі айдан бес айға дейінгі кезеңдегі жалақысынан
немесе өзге табысының ... ... ... ... ... екі жылға
дейінгі мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты айға дейінгі мерзімге қамауға,
не бір жылға дейінгі ... бас ... ... ... ... ... ... Балама санкциялар сотқа кінәлі адамға
бірнеше ... ең ... ... таңдап алуға жол береді.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
КОДЕКСІНІҢ ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ
БАПТАРЫНЫҢ САНКЦИЯ ТҮРЛЕРІ
САЛЫСТЫРМАЛЫ ... ... ... ... ... нормативті актілердің жүйесі
Қылмыстық заң деп аталады. Яғни, қылмыстық құқықтану маңызды көрінісі ... ... ... бірдер бір қайнар көзі болып қылмыстық заң
табылады.
Қылмыстық заң-қылмыстық жауаптылықтың ... мен ... ... ... ... қайсысы қылмыс болып табылатындығын
және олардан жасағаны үшін қандай ... ... ... ... ... жағдайларда қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан
босату мүмкін екендігін белгілейтін заңдық ... ... ... ... ... ... нормативті акт ҚР Конституциясының 61-
бабаның 1-тармағына сәйкес заң шығару, оның ... ... заң ... құқығы Қр Парламентінің депутаттарына, Республика Үкіметіне
беріледі және тек қана Мәжілісте жүзеге ... Осы ... ... ҚР ... 1997 ... ... ҚР ... Кодексін
қабылдап, ол 1998 жылдың 1 қаңтарында ... ... ... ... ҚР Қылмыстық Кодексінің 1-бабының 1-бөлігінде,
Қазақстан ... ... ... тек қана осы ҚР ... ... ... жауаптылықты көздейтін өзге заңдар оларды осы
Кодекске ... ... ғана ... тиіс деп ... ... ҚР
Қылмыстық Кодексі барлық Қылмыстық заңдардың жиынтығы болып табылады.
Қылмыстық заңға мына белгілер тән:
- Қылмыстық заң (ҚР ҚР ... ... ... ... ... ... органдармен қабылданады (заңды қабылдау
процедурасы).
- Қылмыстық заңның жоғарғы заңдық күші бар. Яғни,
а) бірде бір органның бұл ... ... ... ... құқығы жоқ;
б) барлық өзге нормативтік актілер заңға қайшы келмеуі тиіс.
в) өзге нормативтік актілерге қайшы келген ... ... ... ... ... заңның келесі белгісі – оның нормативтілігі. Қылмыстық заң
өзінің қолданылу мерзімі ... ... ... ... ...
құлқын, тәртібін реттейді.
- Өзге заңдардан ерекшелігі қылмыстық заң тек қана ... ... ... және ... ... ... бір жалғыз қайнар көзі
болып табылады.
Қылмыстық құқық теориясында осы құқық саласының ... көзі ... ... және ... ... ... формальды және жалғыз
қайнар көзі болып қылмыстық заң ... ... ... ... ... ҚР Конституциясын, жалпыға белгілі халықаралық құқықтық
нормалары мен принциптерін жатқызады.
Қылмыстық заңның ... ... ... ... сияқты өз
дамуының түрлі сатыларында қоғам мен мемлекет алдында ... ... ... ... ... ... Бұл ... көбінесе
қылмыстылықтың жағдайы мен деңгейіне, ... ... пен ... қамтамасыз етілу қажеттіліктеріне байланысты туындайды.
ҚР ҚК –нің 2 – бабының ... ҚР ... ... көрсетілген. Қылмыстық құқықтың қорғаудың ... ... және ... оның өмірі мен денсаулығын, ар – намысы,
қадыр – қасиетін, қол сұғылмаушылығы мен ...... ... деп ... Конституцияға негізделген қылмыстық құқықтық қорғаудың
бұрынғы басымдықтары ең алдымен ... ... ... ... ... ... оның мүдделерін қорғаудан шыққан еді. Қылмыстық заңның
міндеттері осы қалыптастыру кезеңінде ... ... ... ... ... ... ... мүмкін, мемлекеттің қылмыстық
саясатының негізгі мазмұны қылмыстық заңды қолдану міндеттерін анықтау ... ... ... мен ... сәйкестендірумен түсіндіріледі.
Көріп отырғанымыздай, қылмыстық заң алдына екі үлкен міндет қояды.
Бірінші міндет – адамды, қоғам мен ... ... ... ... пен бейбітшілікті қорғау мақсатында қылмыстылықпен қылмыстық
– құқықтық күрес жүргізу.
Екінші міндет – қылмыстардың алдын алу. Ол жалпы және жеке ... ... ... ... ... шешу үшін ... заң
қылмыстық жауаптылықтың негізі мен принциптерін анықтап, жеке адам, қоғам
немесе мемлекет үшін ... ... ... қылмыс болып табылатындығын
айқындайды, оларды жасағаны үшін жазалар мен өзге де қылмыстық ... ету ... ... ... заң ... ... арқылыбегілі
бір қылмыстық әрекетті жасауға тиым салады. Сонымен бірге, ол ... мен ... ... ... ... ... құрамының
белгілері бар болған жағдайда кінәларді қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... оларды қылмыстық жауаптылықтан босатуға, заңды
негіздер болған жағдайда оларды қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан
босату ... ... ... ... ... әрекет үшін жауаптылықты
қарастыратын қылмыстық – құқықтық нормалар тиым салушы нормалар ... және олар ... және ... ... ие ... ... ... Қылмыстық заңды қолдану ең алдымен оның
құрылымын білуден басталады. Қылмыстық заңның құрылымы деп ... ... ... ... заң ... ... білдіру формасын
түсіну қажет. Қылмыстық заңның мазмұны мен мағынасы ... ... ... ... қызметтік рөлін және өзара ... ... ... білу ... ... болады.
ҚР ҚК-нің Жалпы бөлімі әрбіреуі бірнеше баптарды қамтыған ... ... ... ҚР Қылмыстық кодексінің міндеттері ... ... және оның ... ... жауаптылықтың негізі,
анықталмаған қылмыс, қылмысқа қатысу, әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән –
жайлар, ... ... мен ... ... ... ... жалпы негіздері және қылмыстылықпен қылмыстық –құқықтық
күресудің және қылмыстылықпен қылмыстық- құқықтық күресудің өзге де ... ... ҚР ... ... ... ... ... позитивті, яғни реттеуші сипатты иемденеді. Өйткені, ... ... бір ... ... ... ... Сонымен бірге, ҚК
Жалпы бөлімінде мәжбүрлеу сипатын иемденетін құқық қолдану нормалары ... ... ҚР ҚК ... 40- ... 4- ... айыппұлды төлеуден әдейі
жалтарған жағдайда түзеу ... ... ... тарту немесе
қамау жазаларымен ауыстырылатыны қарастырылған.
Жоғарыда аталған позитивті нормаларды шартты түрде мына түрлерге
бөледі:
1. ... ... ... міндеттерін бекітетін нормалар
(ҚК-нің 2-бабы).
2. Анықтаушы, қылмыстық заңның ... ... ... ... ... (ҚК –ң 9,27,38 ... ... белгілі бір тәртіппен жеңілдік қарастыратын
нормалар (ҚК 63-бабы «шартты түрде соттау»; ... ... ... үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым ... ... ... етуші, белгілі бір әрекет жасауға құқықты беретін
нормалар (ҚК 32-бабы «қажетті қорғану», «қол ... ... ... ... зиян ... ... жауаптылық пен жазадан босатушы нормалар (ҚК ... ... ... ... ... ... ҚК 73-бабы «ауруға шалдығуына
байланысты жазадан босату»);
Қылмыстық заңның ... ... Заң ... ... ... ... осы ерік билік ететін мемлекет шегінде
қолданылады. Осы ерік ... ... ... ... ... ... өркениетті әлемде бір мемлекет оқшауланып, жеке өзі өмір ... өзі ... жеке өзге ... араласып жатады. (Н.С.Таганцев.
Русское уголовное право. Т.1, - ... 2001 с. ... ... заң, оның ... ... ... қолданылу аясы, яғни күші
жүретін шектеулі кеңістігі бар. ҚР қылмыстық ... ... ... төрт ... негізделеді:
1. Территориялдық принцип;
2. Азаматтық принцип;
3. Универсалды принцип;
4. Реалды принцип.
Қылмыстық заңның универсалды принципі ... ... ... ... ... ... кепілге алу, әуе кемелерін
айдап ... және т.б) ... үшін ... мемлекеттердің мүдделерін
ортақтастыру дегенді білдіреді. Осы принципке сәйкес ҚР –сы өзі мүше болып
табылатын халықаралық ... ... ... ... ... ... жасаған адамдарды ұстап беру туралы ... ... ... ... ... жасаған Қр азаматтары,
егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, ол мемлекетке ұстап берілмеуі
тиіс. ҚР шегінен тыс ... ... ... және ҚР ... ... ... мен ... жоқ адамдар ҚР халықаралық шартына сәйкес
қылмыстық жауаптылыққа тарту ... ... өтеу үшін шет ... ұстап
берулуі мүмкін екендігі заңда бекітілген. Қылмыскерді ұстап ... ... ... деп те ... Экстрадиция дегеніміз – қылмыс
жасаған адамды қылмыс жасалған мемлекетке, мүддесі бұзылған ... ... ... ... ... оны ... ... сот үкімінің
күшіне енуіне сәйкес жазасын өтеу үшін ұстап беру.
Қылмыстық заңның белгілі уақытта қолданылуы: ... ... ... ... ... үшін ең ... қылмыстың жасалу уақытын
екіншіден, қылмыстық заңның қолдану уақытын анықтап алу қажет ҚРҚК –тің 4
–бабында ... ... ... іс - ... ... ... уақыт,
зардаптың басталған уақытына қарамастан, қылмыс жасалған уақыт деп нақты
атап көрсеткен. Яғни, кез келген ... түрі үшін ... ... қоғамға қауіпті әрекет немес әрекетсіздік жасалған уақыт қылмыстың
жасалу ... деп ... Ал ... ... ... ... ... бөлінетін жалғаспалы және созылмалы қылмыстарда қылмыстың
жасалу ... ... ... ... ... ... қаруды заңсыз сақтау, салық төлеуден жалтару және т.б) осы
қылмыстың ... ... күші ... ... заң қолданылса, ал созылмалы
қылмыстарға жиынтығы бір қылмыс құрамын құрайтын қылмыстық ... ... ... ... болған қылмыстық заң қолданылады. Әрекеттің
қылмыстылығы мен жазаланушылығы сол ... ... ... ... ... белгіленеді, яғни тек заңды күшіне енген қылмыстық заң ғана
қолданылады. Заңның күшіне енуі деп оның ... ... ... емес ... ұйымдар және азаматтар үшін міндетті болу сәтін
түсіну қажет.
Заңның күшіне енуі туралы бірнеше ережелер ... Егер заң ... ... ... заңы ... танылса, онда заңның
күшіне ену мерзім сол заңның текстінде тікелей көрсетіледі және сол
көрсетілген уақытта күшіне ... ... Қр ... ... ... ... сол заңның өзінде тікелей көрсетілген.
2. Егер заңның өзінде заңның ... ену ... ... ... ... ... 10 күн ... өткен соң күшіне
енеді.
Мұндай ресми басылымдарда ҚР Парламентінің ведомстволары, ... ... ... ... ... газета» басылымдары
жатады.
Қылмыстық заң ҚР барлық территориясында бір мезгілде ... ... заң мына ... өз ... ... тоқтатады:
1. Қылмыстық заңның күшін жойғанда немесе сол заңды ... ... ... ... көрсетілген мерзім өтіп кетсе немесе осы ... ... ... ... ... бір ... үшін ... жауаптылық сол қылмыстың әрекет
жасалған уақытта қолданылған ... ... ... ... ... ... уақытта қолдану бойынша бір ерекше жағдай бар, ол қылмыстық
заң осы заң күшіне енгенге деін ... ... де ... мүмкіндігін
қарастырады. Бұл жағдайды қылмыстық заңның кері күші деп атайды. ... ... ... сәйкес: «Әрекеттің қылмыстылығын немесе
жазаланушылығын жоятын, жауаптылықты немесе жазаны жеңілдететін және қылмыс
жасаған адамның өзге де ... ... ... кері күші ... яғни
осындай заң күшіне енгенге ... ... ... ... ... ... жазасын өтеп жүрген немесе ... ... ... ... бар
адамдарға қолданылады» деп көрсетілген.
Қылмыстық заңды түсіндіру: Жалпы ... ... ... ... ... ... ... шығармаларын түсіну
мақсатында қолданылатын тәсілдер жиынтығы. Түсіндіру бір нәрсеге қандай да
бір дұрыс ... беру ... оның ... ... Ал заңды түсіндіру
заңдағы кемшіліктерді жоюға ықпал жасап, құқық нормасын бірыңғай қолдануды
қамтамасыз ету мақсатында ... Осы ... ... ... ілім ... деп ... ол ауызша немесе жазбаша сөздерді түсіну өнерінің
теориясын құрастырумен айналысады.
Қылмыстық ... ......... ... нағыз
мазмұнын анықтау үшін заңшығарушының еркін айқындау үшін жүргізілетін
мемлекет орындарының, қоағмдық ... ... және жеке ... Бұл ... заң ... ... ... топтастырғанда және
құқықтық нормаларды қолданғанда жүзеге асырылады.
Қылмыстық заңды түсіндірудің бірнеше түрлері бар:
1. Түсіндіру субъектісі бойынша – ... ... сот ... ... ... ... ... – грамматикалық жүйелі, тарихи.
3. Қолданылу көлемі бойынша – сөзбе – сөз ... ... және кең ... ... түсіндіру бұл заңшығарушының өзі берген түсіндірме.
Легальды түсіндірудің заңдық күші болады, міндетті, сипатты иемденеді және
шағымдауға жатпайды. ... ҚР ... ... 4 – ... ҚР ... ... Конституцияға және ҚР заңдарына ресми
түсіндірме береді.
Сот түсіндірме деп нақты ... істі шешу ... ... ... ... қолданушы соттың беретін түсіндіруін айтамыз. Кез келген
сот қылмыстық істі қарай отырып, заңның ... мен ... ... ... ... ... бір қалмыстық құқықтың нормаға сәйкес
келетінін анықтауы қажет. Бұл кең ... ... түрі тек ... ... іске ... ғана ... және үкім заңды күшіне
енгеннен кейін де ондағы ... осы ... іске ғана ... ... біздің ұлттық заңымызға сот прецеденті құқықтың қайнар
көзі ... ... ... ... түрі ... ҚР ... Сот ... қаулылары табылады. Түсіндірудің бұл түрінің ерекшелігі сол, он
нақты бір қылмыстың іс ... ... ... бір ... ... ... сот практикаларын және сот статистикасын зерттеу және талдау
негізінде беріледі. ... ... ҚР ... Соты ... 23 ... ... ... үшін жауаптылықты реттейтін заңдарды соттардың қолдану
практикасы туралы» қаулысын айтуға болады.
Роктриналды ... ... ... деп оқулықтарда, монографияларда,
баяндама, лекцияларда толымдар мен ... ... ... ... ... ... Бұл ... ресми
болмағандықтан міндетті заңдық күші жоқ, алайда қылмыстық заңды дұрыс
қолдануға өз ... ... ... оқу ... ... ... мен ... дайындығы көбіне осы төлем түсіндірме арқылы анықталады.
Грамматикалық (филологиялық) түсіндіру – ... ... ... пунктуация ережелері бойынша талдау. Яғни, заңдағы ... ... ... ... ... ... сөздердің,
жалғаулықтардың мағынасын ашуға бағытталған арнайы тәсілдер ... ... ... үшін осы заңдағы терминдер мен ұғымдардың мағынасын анықтап
алу қажет.
Мысалы, «Лауазымды тұлға» түсінігі ҚК ... ... ... ... ... ұғым, терминдердің мағынасы
анықтау ... ҚР ... Соты ... ... ... түсіндіру – қылмыстық – құқықтық нормаларды басқа құқық
саласының ... ... сол ... ... ... тараулар мен
баптарды бір – бірімен салыстыра ... ... ... ... ... ажырату және бәсекелесті нормаларды қолдану үшін қажет болып
табылады. ... ... ... ... және ... ... ... маңызды. Мысалы ҚК 99- бабындағы «Қажетті қорғаныс шегінен
асып кісі өлтіру» қажеті қорғану нормасымен танысу қажет.
Жүйелі түсіндіру – ...... ... басқа құқық
саласының нормаларымен немесе сол заңның өзіндегі әртүрлі тараулар ... бір – ... ... ... қылмыстық заңның мазмұнын,
мағынасын ашу. Мұндай түсіндіру негізінен ... ... ... ... ... ... үшін қажет болып табылады. Жүйелі түсіндіру
әсіресе бланкетті және сілтемелі ... ... ... ... ҚК 99-бабындағы «Қажетті ... ... асып кісі ... ... үшін ҚК 32-бабындағы» қажетті қорғану» нормасымен ... ... деп ... ... ... ... болған саяси -
әлеуметтік, экономикалық жағдайлардығ тарихы мен ... ... ... ... дейінгі шығарылған заңдарды салыстыра отырып талқылауды
айтамыз. Тарихи түсіндіру ... ... ... ... ... баяндамалға заңды талқыға салу материалдарына сүйену тиімді
болып табылады.
Мысалы, қылмыстық заңның кері күшін анықтау кезінде ... ... – сөз ... – заңның нормасын оның текстімен дәлме – дәл
сәйкес келетіндей түсіндіру, яғни ... ... ... ... ... ... ... келуі.
Сөзбе – сөз түсіндіру кезінде диспозиция онда ... ... ... ... ... ... ... кең
немесе тар мағынада түсәнуге болмайды. Заңда қалай жазылса оны сол мағынада
түсіну қажет.
Тар ... ... – заң ... тексте дәлме дәл
көрсетілгеннен гөрі тар шеңберде қолдануға мағына беретінін ... ҚК ... ... 18 жас, ал ... бөім ... бойынша
16 жастан басталуы қажет.
Кең көлемде түсіндіру – заңда айтылуы қажет, бірақ ... ... ... қолданылуын білдіретінін түсіндіру. Яғни, осы заң нормасын
кең шеңберде қолдануға негіз беретін түсіндіру. Мысалы, ҚК ... ... ... ... деп, ер ... және қыз ... ... қажет.
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНЫҢ КЕҢІСТІКТЕГІ КҮШІ
Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші Қылмыстық кодекстің 6-бабыңдағы
(аумақтық), 7-бабындағы (азаматтық) және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
Қылмыстық кодекстің ... ... осы ... ... ... асыру үшін төмендегі мынадай түсініктерді
анықтап алу қажет:
1. Қазақстан Республикайының ... 2. ... ... ... ... ... мен ... 3. қылмыс істету орны; 4. шет
мемлекеттердің ... ... және ... пайдаланатын өзге
де азаматтарының жауаптылығы; 5. ... ... беру ... халықаралық
шарт туралы. ... ... ... 4-бөлігінде Қазақстан
Республикасының аумағында қылмыс жасаған ... ... ... ережелерінің қолданылу шарты көрсетілген. Бұл бапта: 1. Қазақстан
Республикасының ... ... ... адам осы ... бойынша жауапқа
тартылуы тиіс.
2. Қазақстан ... ... ... немесе
жалғастырылған не аяқталған әрекет Қазақстан Республикасының аумағында
жасалған қылмыс деп танылады. Осы ... күші ... ... ... және ... ... аймағында жасалған қылмыстарға
да қолданылады.
3. Қазақстан Республикасының портына ... ... ... тыс ашық су ... әуе кеңістігінде жүрген кемеде
қылмыс жасаған адам, егер Қазақстан Республикасының халықаралық ... ... осы ... ... ... жауапқа тартылады.
Қазақстан Республикасының әскери кораблінде немесе әскери әуе кемесінде
қылмыс ... адам да оның қай ... ... ... осы ... бойынша
қылмыстық жауапқа тартылады.
4. Шет мемлекеттердің дипломатиялық ... және ... өзге ... ... ... ... мәселе осы
адамдар Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған ... ... ... ... ... делінген.
Қазақстан Республикасының 1993 ... ... ... ... ... ... заңының 1-бабына сәйкес
Республика аумағының шегін құрғақ ... су, жер ... және ... ... ... ... және осы ... бойынша ететін беткі қабат
кұрайды. Ашық теңізде жүзіп немесе оның әуе ... ... ... ... емес ... ... ... қандай жерде тұрғанына
қарамастан Қазақстанның әскери ... мен ... ... бір ... ... табылады. Оларға да Республика Қылмыстық заңының
күші қолданылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы аумақтың
(су, жер ... әуе ... заң ... ... ... ... ... Құрғақ аумаққа Қазақстан Рес-публикасының жер
бедерінің ... ... мен ... - ... Су ... ішкі ... ... аумақтық теңіз жағалауындағы теңіз
сулары, олардың тиесілі ені жатады. Қазақстан ... әуе ...... ... құрғақ немесе су аумағы үстіндегі
берілген аспан кеңістіктері жатады. Жер ... ... ... ... ... су ... астындағы аумақтар жатады. Жер
қойнауының ... ... ... ... шек ... Республикасының қылмыстық заңының күші Республиканың кез келген
аумағында немесе ... ... ... іс-әрекеттің бәріне де
қолданылады. Егер қылмыс Қазақстан Рес-публикасының портына тіркелген ... ... тыс ашық су ... әуе ... ... бірақ шет
мемлекеттердің жерінде емес кемеде істелсе, ал ... ... ... әуе ... ... ... адам олар қай ... тұрса да онда ол
Қазақстан Республикасының ... ... ... деп ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі бойынша
тартылады. Республика аумағында Қазақстанға тиесілі Каспий теңізі суларының
үстіңгі және астыңғы ...... ... ... ... ... да ... Қазақстан Республикасының шет
мемлекеттердегі елшіліктері, ... ... жер, ... ... ... ... елшілері мен өкілдіктерінің
автокөліктері Қазақстан ... ... ... қылмыс істеуге даярланғандық немесе қылмыс істеуге оқталғандық
шекарадан тысқары жерде ... ... ол ... ... аяқталса, онда
қылмыс Қазақстан Республикасы аумағында істелген деп табылады. ... ... ... ... ... немесе қылмысқа азғырушылық
әрекеттері үшін де жауаптылық дәл осындай ... ... Екі ... да көп ... аумағында істелген қылмыс үшін жауаптылық қылмыс
аяқталған немесе қылмыс тоқтатылған мемлекеттің заңы ... ... ... ... ... ... немесе көмектесуші шет
елде, орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында іс-әрекет істесе немесе
қылмысқа қатысу Қазақстан Республикасының ... ал ... ... елде орын ... ... Қазақстан Республикасының аумағында істелген деп
танылады: Қылмыстық кодекстің 6-бабының 4-тармағына сәйкес ... ... ... және халықаралық шарттар бойынша ... ... ... ... ... ... шет ... дипломатиялық өкілдері мен иммунитет пайдаланатын өзге де
азаматтарының қылмыстық жауаптылығы жағдайындағы ... бұл ... ... ... ... істеген болса халы-қаралық құқық
нормаларымен шешіледі. Шет мемлекеттің ... ... ... және консулдар өкілдіктері туралы ережеге сәйкес жеке басына
қол сұқпайтындығы иммунитетімен, дипломатиялық өкілдіктердің ... ... ... өкіл) кеңесшілер, сауда өкілі және оның ... ... ... ... және олардың кемекшілері,
бірінші, екінші және үшінші ... ...... олардың
өздерімен бірге тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматы болып
танылмайтын отбасы мүшелері пайдаланады. Бұл санаттағы адамдардың ... ... ... ... қаралуға жатпайды. Мемлекеттердің
өзара келісімі бойынша ... ... ... дипломатиялық
өкілдіктердің қызметкерлері, парламенттік немесе ... ... ... ... ... ... ... адамдары,
қылмыстық жауапкершілік туралы шекті иммунитет құқығын ... ... ... ... ... ... мүдделі жақтардың
өзара келісімі бойынша белгіленеді. ... ... ... ... ... ... жайларына, қатынас көліктеріне де
қолданылады: Әрине, мұндай ... ... ... ... ... пайдаланып, заңсыз әрекет істеуіне жол бермейді. Осындай
иммунитетті — ... ... ... ... ... нон ... ... деп жарияланады. Оларға белгілі бір уақыт ішінде Қазақстан
Республикасы аумағынан кету талап ... ... ... ... ... шегінен тыс жерлерде қылмыс жасаған адамдарға
қылмыстық заңның қолданылуы туралы анықтама берілген. Осы ... ... ... шегінен тыс жерлерде қылмыс жасаған
Қазақстан Республикасының азаматтары, егер олар жасаған әрекет ол аумағында
жасалған мемлекетте ... деп ... егер бұл ... ... ... ... осы Кодекс бойынша қылмыстық жауапқа тартылады. Аталған
адамдарды соттау кезінде жазаны аумағында қылмыс ... 27 ... ... ... ... шептен асыруға болмайды. Азаматтығы
жоқ адамдар да осындай негіздерде жауапты болады.
2. ... ... ... ... ... ... соттылығының
және өзге де қылмыстық – құқықтық зардаптарының, егер ... ... ... өзгеше көзделмесе немесе басқа
мемлекеттің ... ... ... ... ... ... болмаса, бұл адамның Қазақстан ... ... ... үшін ... ... ... ... шешу үшін қылмыстық -
құқықтық мәні болмайды.
3. Қазақстан ... одан тыс ... ... ... ... ... шет ... аумағында жасаған қылмысы
үшін, егер ... ... ... ... өзгеше
көзделмесе, осы Кодекс бойынша қылмыстық жауапқа тартылады.
4. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде ... ... ... ... Республикасының мүдделеріне қарсы бағытталған
жағдайларда және Қазақстан Республикасының халықаралық шартында ... егер олар ... ... сотталмаған болса және Қазақстан
Ресггубликасының аумағында қыллмыстық жауапқа тартылса, осы Кодекс бойынша
қылмыстық жауапқа ... тиіс ... ... ... Қылмыстық
кодексінің 8-бабында қылмыс істеген адамды ұстап беру мәселесі келтірілген.
Осы бапқа сәйкес шет мемлекет ... ... ... Қазақстан
Республикасының азаматтарын егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе,
сол мемлекетке ұстап беруге ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағындағы ... ... ... жоқ ... ... ... ... сәйкес қылмыстық жауапқа тарту үшін шетел мемлекетіне
ұсталып ... ... ... ... келісімдер Қазақстан
Республикасы мен Монголия арасында 1993 жылы 22 ... ... мен ... ... Республикасының арасында 1993ж. 14 қаңтарда
бекітілген. Қазақстан Республикасы көптеген мемлекеттермен ... ... ... МЕЗГІЛДЕГІ КҮІІІІ
Қылмыстық кодекстің 4-бабында іс-әрекеттің қылмыстылығы және
жазаланушылығы сол ... ... ... ... жүрген заңмен
белгіленеді. Қоғамға қауіпті әрекет ... ... ... ... ... ... ... істелген уақыт деп саналады. Яғни,
зардаптың қашан болғанына байланыссыз істелген іс-әрекеттің уақыты болып іс-
әрекеттер жүзеге ... жыл, ай, ... және ... ... ... ... заңдардың жариялану және күшіне ену ... ... ... ... ... ... Қазақстан», «Казахстанская
правда» газеттерінде жарияланғаннан кейін он күннен кейін (егер заңда ... ... ... ... ... ... күшіне енеді. Кейбір
реттерде қылмыстық заң немесе оның ... ... ... ... ... енуі ... Ол ... заң мәтінінің ... ... ... ... Республикасының Қылмыстық кодексін күшіне
енгізу туралы Қазақстан Республикасының 1997жылғы ... ... ... ... ... ... кодексі 1998 жылғы 1
қаңтардан бастап күшіне енеді. ... орай 1959 ... 22 ... ... ... кодексты бекіту туралы» Қазақ ҚСР заңымен белгіленген
Қазақ КСР қылмыстық кодексінің, сондай-ақ 1959жылғы 2 шілдеде ... ... ... ... ... ... ... кодексі не өзгертулер мен
толықтырулар енгізілген барлық заңдардың 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күші
жойылады деп ... ... ... ... ... ... қоғамдық жұмыстарға
тарту түріңдегі жазалау ережелері 2000 жылдың 1-қаңтарынан, ал ... ... ... алу, сондай-ақ өмір бойы бас ... ... ... ... ... ... Республикасының
қылмыстық атару кодексі күшіне енгізілгеннен кейін жазалаудың осы түрлерін
орындау үшін қажетті ... ... ... ... 2003 жылдан
кешіктірілмей күшіне енеді деп ... ... күші оны ... сол ... ... ... ... немесе заңда көрсетілген мерзімнің өтуіне я ... осы ... ... жағдайдың мән-жайдың өзгеруіне байланысты мүлдем
тоқтатылуы мүмкін. Қылмыстық заңды дұрыс ... үшін кей ... ... уақытын дәлме-дәл белгілеудің маңызы ерекше.
Қылмыстың істелген уақыты ... ... ... ... ... ... істелу уақытының ұзақтығына ... және ... ... ... ... Жалгаспалы қылмыс үшін заң
бойынша жауаптылық оны істеудің алғашқы кезеңін жүзеге асырған ... ... ... үшін ... ... ... ... немесе
қылмысты актінің соңғысын істеп үлгерген уақыттан бастап ... ... ... ... істелген қылмыс орындаушының іс-әрекеттің
объективтік жағын орындау уақытынан бастап ... деп ... ... ... ... ... кері күшін қолдануға, яғни
жаңадан қабылданған қылмыстық заңның күшінің, оның заңды күшіне ... ... ... ... ... береді.
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы ізгілік принципін басшылыққа
ала отырып, ... ... және ... жоятын,
жауаптылықты және жазаны жеңілдететін немесе кінәлінің ... ... ... ... кері күші бар, яғни ... заң ... енгенге дейі н
тиісті қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді ... ... оның ... жазаны
өтеп жүрген немесе өтеп шыққан сотталғандық атағы бар адамдарға күші жүреді
деп белгілейді. Егер жаңа қабылданған ... ... ... ... немесе балама жазалардың ауыр түрін қылмыстық баптық санкциясынан
алып тастаса, ... ... ... ауыр ... ... ... ... өндірсе немесе санкцияда көрсетілген қосымша жаңа түрін жойса немесе
оны жеңілірек түрдегі қосымша жаза түрімен алмастырса қылмыстық заңның ... ... ... Блум М.И. ... А.А. ... сила ... М. ... Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применения.
3. ... А.И. ... в ... ... ... Медведев А. Предель действия.
5. Наумов А.В. Реализация уголовного закона.
6. Қылмыстық құқық жалпы бөлім 2003 ... ҚР ... ... ... 7 ... 1998 ... ең ... шегі ғана көрсетіледі (мысалы, "бес жылға дейінгі
мерзімге бас бостандығынан ... екі ... одан да көп ... ... ... ... шегі ... "алты жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан
айыру")
Балама
Салыстырмалы айқындалған
жай
сипаттамалы
бланкеттік
сілтемелі

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстық заңның кері күшін ескіру мерзімінің өтуіне байланысты қолдану28 бет
Қылмыстық заңның кері күшінің ұғымы50 бет
Қылмыстық заңның күші27 бет
Қылмыстық заңның түсінігі мен мақсаты11 бет
Қылмыстық заңның уақытта және кеңістікте қолданылуы27 бет
Қылмыстық заңның уақыттағы және кеңістіктегі күші145 бет
Қылмыстық заңның қолдануы25 бет
«Қылмыс» ұғымы және оның белгіері қылмыстық жауапкершілік және оның құрамы17 бет
Жаза және оның мақсаты туралы10 бет
Сезікті мен айыпталушының алдын-ала тергеу стадиясындағы конституциялық құқықтары мен бостандықтарының іс жүргізу кепілдіктері27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь