Фирманың қаржылық ресурстары


Фирманың қаржысын басқару. Қаржылық қатынастар және қаржылық қорлар.
Фирманың сыртқы және ішкі қаржылық ресурстар көздері.
Фирманың қаржысын басқару жүйесі. Қаржылық менеджмент және ақша ағымдары.
Фирманың қаржылық жағдайын талдауының ақпарат көздері.
Фирманың табыстылығының талдауы.Активтер мен айналым қорларының рентабельділігі.
Қаржылық қатынастарды іске асыру үшін кәсіпорынның қаржылық ресурстарының бар болуы қажет. Қаржылық ресурстар – бұл қаржылық міндеттемелерді орындау үшін және кеңейтілген қайта өндіруді қамтамасыз ету бойынша шығындарды іске асыру үшін арналған кәсіпорынның ақшалай қаражаттарының жиынтығы.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілетсіздік тәуекелі қаржылық ресурстар қайнар көздерінің түрлеріне тәуелді. Қаржылық ресурстарды қалыптастырудың қайнар көзі болып алдағы периодқа кәсіпорын дамуын қамтамасыз ететін капиталға қосымша қажеттілікті қанағаттандырудың қайнар көздерінің жиынтығы табылады. Бұл қайнар көздер өзіндік (ішкі) және тартылған (сыртқы) болып бөлінеді.
Капитал құрылымын талдаудың кәсіпорын иегерлері мен инвесторлар үшін маңызы зор, себебі тартылған және өзіндік қаражаттар арасындағы басты айырмашылықтар кәсіпорынның қаржылық менеджментінің саясатын анықтайды. Капитал құрылымы қаражаттардың түрлі қайнар көздерінің салыстырмалы шамалары арқылы өлшенеді.
В.А.Швандар. Экономика предприятия. М.; ЮНИТИ, 2004г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Экономика және бизнес факультеті
Макро-микроэкономика кафедрасы

ФИРМАНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ

Орындаған: 1-курс магистранты
Жакитова Динара
Тексерген: ф.-м.ғ.к., аға оқытушы
Махмеджанова Р.Н.

АЛМАТЫ, 2007ж.

Тақырыбы: Фирманың қаржылық ресурстары.

Фирманың қаржысын басқару. Қаржылық қатынастар және қаржылық қорлар.
Фирманың сыртқы және ішкі қаржылық ресурстар көздері.
Фирманың қаржысын басқару жүйесі. Қаржылық менеджмент және ақша
ағымдары.
Фирманың қаржылық жағдайын талдауының ақпарат көздері.
Фирманың табыстылығының талдауы.Активтер мен айналым қорларының
рентабельділігі.

Фирманың қаржылық ресурстары

Қаржылық қатынастарды іске асыру үшін кәсіпорынның қаржылық
ресурстарының бар болуы қажет. Қаржылық ресурстар – бұл қаржылық
міндеттемелерді орындау үшін және кеңейтілген қайта өндіруді қамтамасыз ету
бойынша шығындарды іске асыру үшін арналған кәсіпорынның ақшалай
қаражаттарының жиынтығы.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілетсіздік тәуекелі
қаржылық ресурстар қайнар көздерінің түрлеріне тәуелді. Қаржылық
ресурстарды қалыптастырудың қайнар көзі болып алдағы периодқа кәсіпорын
дамуын қамтамасыз ететін капиталға қосымша қажеттілікті қанағаттандырудың
қайнар көздерінің жиынтығы табылады. Бұл қайнар көздер өзіндік (ішкі) және
тартылған (сыртқы) болып бөлінеді.

Сурет – Кәсіпорынның қаржылық ресурстары
Капитал құрылымын талдаудың кәсіпорын иегерлері мен инвесторлар үшін
маңызы зор, себебі тартылған және өзіндік қаражаттар арасындағы басты
айырмашылықтар кәсіпорынның қаржылық менеджментінің саясатын анықтайды.
Капитал құрылымы қаражаттардың түрлі қайнар көздерінің салыстырмалы
шамалары арқылы өлшенеді.

Кәсіпорынның өзіндік капиталы

Өзіндік капитал – кәсіпорынның негізгі тәуекелді капиталы, оның
қаражаттарын кәсіпорын біршама үлкен сенімділікпен ұзақ мерзімді негізде
қаржыландыра отырып, жоғары тәуекелге бара алады. Қандай да бір себептер
бойынша оны жоғалту кәсіпорынның бекітілген қарыздарды төлеу қабілетін
тәуекелге міндетті ұшыратпайды. Өзіндік капиталдың ерекшелігі келесіде: ол
кез келген іс-әрекет кезінде төленетін міндетті немесе кепілді пайданы
бермейді және де ол бойынша ұзақ мерзімді инвестицияларды өтеудің белгілі
бір графигі жоқ. Кәсіпорынның тұрақтылығы және төлем қабілетсіздігінің
тәуекелге ұшырауы позициясынан өзіндік капитал ерекшелігі келесіде: оның
шамасы бекітілген және ол жағымсыз жағдайлар кезінде де сол қалпында
қалатынын есептеудің негізі бар, сонымен бірге дивиденттер төлеу бойынша ол
бойынша міндетті талаптар жоқ.
Өзіндік капитал тұрады:
- жарғылық капиталдан;
- қосылған капиталдан;
- резервтік капиталдан;
- бөлінбеген пайдадан (шығындардан);
- басқа да резервтерден.
Өзіндік капиталға сондай-ақ болашақ периодтың табыстары жатады.
Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы. Кәсіпорынның жарғылық
капиталы құрушылар аманаттарының (үлестерінің, акциялардың, пайлық
жарналарының) жиынтығын білдіреді, оның шамасы құрылтай құжаттарында
бекітілген. Жарғылық капиталға жарналар ақшалай да, мүліктік те түрде
жүзеге асырылады – құрылыс, қондарғы, жер мен табиғи ресурстарды қолдану
құқығының, патенттер, лицензиялар, тауар белгісінің және т.б. материалды
емес активтер түрлерінің формасында. Ол кәсіпорын пайдасының есебінен
толықтырылуы мүмкін.
Жарғылық капиталды қалыптастыру тәртібі кәсіпорынның ұйымдастырушылық-
құқықтық формасына тәуелді. Мысалы, акционерлік кәсіпорынның жарғылық
капиталы акцияларды шығару және іске асыру жолымен құрылады.
Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы акциялардың белгілі бір санына
бөлінген; акционерлер қоғамның қызметімен байланысты, оларға тиесілі
акциялар құнының шегінде оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және де
шығындар тәуекеліне ұшырайды.
Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы қоғамнан акционерлердің алған
акцияларының номиналды құнынан құрылады және оның несиегерлерінің
қызығушылықтарына кепілдік беретін қоғамдық мүліктердің минималды өлшемін
анықтайды. Ол акционерлік қоғамдар туралы заңмен көзделген өлшемнен кем
болмауы керек.
Егер екінші және әрбір келесі қаржылық жылдың соңында қоғамның таза
активтерінің құны жарғылық капиталдан кем болса, онда қоғам өз жарғылық
капиталының төмендегенін хабарлап, тіркеуі қажет. Егер қоғамның
активтерінің құны заң бойынша жарғылық капиталдың минималды өлшемінен кем
болса, қоғам ликвидацияға ұшырайды.
Егер таза активтер жарғылық капиталдан аз болса, онда қоғам өз
жарғылық капиталын таза активтер шамасына дейін төмендетуі керек.
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша
акциялардың немесе қосымша акциялар шығарылымының номиналды құнын
жоғарылату жолымен жарғылық капиталын жоғарылатуға құқылы және керісінше.
Акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығаруы мен дивиденттер
төлеуінде шектеулер бар. Акционерлік қоғамның жарғылық капитал көлемінде
артықшылығы бар акциялар үлесі 25%-дан аспауы керек. Акционерлік қоғам
жарғылық капитал шамасынан аспайтын сомада облигациялар шығаруға құқылы.
Акционерлік қоғамның дивиденттер төлеуіне құқығы жоқ:
- барлық жарғылық капиталдың толық төлеміне дейін;
- егер акционерлік қоғамның таза активтерінің құны олардың жарғылық
капиталы мен резервтік қорынан төмен болса немесе дивиденттер төлеу
нәтижесінде олардың шамасынан төмен болса.
Қосылған капитал. Қосылған капитал кәсіпорынға бірнеше арналар
бойынша бір жыл ағымында түсетін ақшалай қаражаттарды жинақтайды.
Қосылған капитал мыналардың нәтижесінде құрылады:
- айналымнан тыс активтер құнының қайта бағалаудан кейінгі өсімінің;
- акциялардың номиналды құнынан асатын баға бойынша олардың бастапқы
орналасуының жағдайында акцияларды сату кезінде қосымша ақшалай қаражат
алудың;
- мүлік пен ақшалай қаражаттарды қайтарымсыз түрде алу нәтижесінде
активтер өсімінің;
- кәсіпорынның таза пайдасының немесе қорының есебінен құрылған
айналымнан тыс активтер құнының өсімінің.
Қосылған капитал құрамы мен оны қолдану тәртібін кәсіпорын иелерінің
өздері шешеді. Қосылған капиталдың түсуінің негізгі арнасы – негізгі
қорларды қайта бағалау нәтижелері.
Резервтік капитал. Кәсіпорынның резервтік капиталы резервтік қордың
екі типіне бөлінеді. Міндетті резервтік қордың көлемі кәсіпорынның жарғылық
капиталының 15%-н кем емес шаманы құрауы керек, ол тек қана кәсіпорынның 5%
көлеміндегі таза пайданың жыл сайынғы есептеулерінің есебінен қалыптасады.
Қор қаражаттары ең алдымен шаруашылық қызметтен болған зияндарды жабу үшін
қолданылады, ал акционерлік қоғамда – қоғам облигацияларын өтеу үшін және
өзіндік акцияларды сатып алу үшін.
Міндетті емес резервтік қорлар қолданылады:
- айнымалы қорлардың жеткіліксіздігі кезінде - өндірістік қорлар,
аяқталмаған өндіріс және дайын өнім қалыптасуында;
- айнымалы қорлар жеткілікті болған кезде – қысқа мерзімді қаржылық
салымдарға.
Сондай-ақ акционерлік қоғамдар таза пайдадан қоғамның жұмысын
акционерлеудің арнайы қорын қалыптастыру мүмкін. Ол акционерлердің сататын
акцияларын сатып алуға және кейіннен оларды жұмысшыларға орналастыруға
арналған. Өндіріс дамыған жағдайда жоғары квалификациялық мамандарды
шақырған кезде бұл ынтаның бір түрі болуы мүмкін. Акционерлік қоғамның
акциялары жұмысшыларға сыйақы берудің бір варианты болып табылады.
Бөлінбеген пайда – бұл акционерлер арасында бөлінбеген және
кәсіпорынның иелігінде қалған таза пайданың бөлігі.
Бөлінбеген пайда резервтік қорларда да, арнайы қолданыстағы қорларда
да шоғырланады, олар өндірістік процеспен тікелей байланысты емес
шығындарды өтеу үшін қолданылады. Әр түрлі мақсаттар үшін көптеген мұндай
қорларды құру мүмкіндігі кезінде экономикалық мазмұны бойынша оларды екі
типке ажыратуға болады – жинақтау және әлеуметтік сфералар қорлары мен
тұтыну қорлары.
Инвестициялық қор өндірісті дамыту үшін арналған. Оған қосылады:
- негізгі қорларды қарапайым қайта өндіру үшін арналған
амортизациялық қор;
- өндірісті дамыту үшін арналған және пайдадан есептеулер есебінен
құрылған жинақтау қоры;
- займдық және тартылған қайнар көздер.
Таза ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шаруашылық субъектілерінің қаржылық ресурстары
Фирманың бәсекелестік қабілеттігін арттырудағы қаржылық менеджменттің рөлі
Мұнай газ өңдіру кәсіпорнындағы өндірістің қаржылық ресурстары
Фирманың теориялық аспектілері
Фирманың әлеуметтік-экономикалық дамуы
Фирманың ағымдағы шығындарын басқару
Еңбек ресурстары
Жер ресурстары
Фирманың бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру
Фирманың экономикалық мақсаттары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь