Мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің мәні мен маңызы

Кіріспе
Негізгі бөлім:
1. Мемлекет меншігінен алу және жекешелендіру түсінігі
2. Мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің мазмұны
2.1 Жекешелендірудің негізгі тұжырымдамалары
2.2 Жекешелендірудің негізгі қиыншылықтары
3. Қазақстанда мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің негізгі ерекшеліктері
Қорытынды
Қолданылған деректер тізімі
Қазақстан Республикамыздың нарықтық экономика жолына түсуіне он жылдам астам уақыт болды.
Сол сияқты қысқа мерзімді еліміздің экономикасы күрделі кезеңдерді бастан кешірді: кеңес дәуірінде қалыптасқан бір экономикалық жүйеден арылу, 1991, 1998 жж экономикалық дағдарыстар, алып империядан мұраға қалған шикізаттық шектеулі мүмкіндігі экономика, бұзылған инфрақұрылым, т.с.с.
Дегенмен үкімет тарапынан жүргізілген бірнеше табысты экономикалық реформалаудың нәтижесінде еліміз бойын созып, түзелуде деген пікірдемін.
Бұл бағытта жеке меншікке негізделген еркін өнеркәсіпшілікті дамыту, ұсақ және орта өнеркәсіп орындарына дем беретін несие жүйесін өркендетуді ерекше атап кетуі жөн.
Сол сияқты игі реформалардың нәтижесінде еліміздің экономикалық дамуының негізін акционерлік қоғам сипатындағы кәсіпорындар құрайды.
1993 жылдың 5 наурыз айында Елбасымыз Назарбаев Н.А. Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің 1993-1995 жылдарға арналған ұлттық бағдарламасы туралы жазғанда:
«Казақстан Республикасы Конституциясының 78-бабы негізінде және дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар бағдарламасын жузеге асыру мен әлеуметтік-экономикалык реформаларды тереңдету мақсатында қаулы етемін, осыған сай,
- біріншіден, Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің 1993—1995-жылдарға (II кезең) арналған Ұлттык бағдарламасы бекітілсін,
- екіншіден, Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің Ұлттық бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі шаралардың кең көлемді жоспарын кажетті нормативтік кұжаттардың тізбесін коса бір ай мерзім ішінде әзірлеп, бекітсін,
- үшіншіден, Министрліктер мен ведомстволар, мемлекеттік концерндер мен бірлестіктер, облыстардың Алматы және Ленинск калаларының әкімдері шағын және жаппай жекешелендіру шеңберінде, сондай-ак жеке жобалар бойынша 1993 жылы мемлекет иелігінен алынуға және жекешелендірілуге тиісті объектілердің өзара келісілген тізбелерін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік мүлік жөніндегі комитетінің бекітуіне бір ай мерзім ішінде енгізсін, сонымен қатар 1994 және 1995-жылдарға арналған осындай тізбелер Меммуліккомына келер жылдың алдындағы қазан айынан кешіктірмей берілсін».
1. Еліміздің экономикасын мемлекет иелігінен алу жағдайындағы білім мен ғылым проблемалары// Халықаралық Бойқоңыр оқулары-Жезқазған, 2001, 498 б
2. Жекешелендіру/ Жалпы ред Ж. Кәрібжанов. Алматы: Атамұра, 1-2 томдар, 1994, 152 б
3. Экономика/ Под ред Булатова. М.:БЕК, 1999, 785 с
4. Бердалиев К.Е. Основы управления экономикой Казахстана: Уч. пособие, Алматы:Экономика, 1998, 146 с
5. Носова С.С. Экономическая теория.М.: Владос, 519 с
6. Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решения/ Под ред Н.Б. Кенжегузина, Алматы, 1997, 350 с
7. Сборник законов РК по вопросам промышленного комплекса, Алматы: Казахстан, 1992, 128 с
8. Приватизация, Т 5 Законодательные документы и нормативные материалы/ Под ред С. Калмурзаева, Алматы: Атамура, 1995, 271 с
9. Тажмакин Д.К. Новые формы хозяйствования, Алматы: Кайнар, 1994, 208 с
10. Мамыров Н.К. Дугалова Г.Н. Социально-экономические проблемы адаптации промышленности Казахстана к рынку. Алматы: Экономика, 1998, 235 с
11. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории.- Киров: АСА.-1994.-470 с., гл. 5, п. 1
12. Курс экономической теории /Под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А. - Киров: МГИМО МИД РФ, 1994 - 624 с.
13. Политическая экономия /Под ред. Радаева В. В. - М.: МГУ, 1992 - Ч.1.- 414с
14. Политическая экономия: Учебно-методическое пособие для преподавателей /Под ред. Сидоровича А.В., Волкова Ф.М. - М.: МГУ, 1993. - 407 сМакконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. /Общ. ред. Пороховского А.А. - М.: Республика, 1992. - Т.1 - 399 с.- Т. 2. - 400 с.
15. Словарь современной экономической теории Макмиллана /Общая ред. Пирса Д. У.: Пер. с англ. /Научн. ред. перевода Автономов В.С. - М.: Инфра-М, 1997. -608 с
16. Валовой Д.В. Экономика абсурдов и парадоксов: Очерки-размышления. – М.: Политиздат, 1991. – 431 с.: ил.
17. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 608 с.
18. Каспин В.И., Острина И.А. Приватизация по правилам: вопросы и ответы: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 96 с.
19. Программа углубления экономических реформ в России. – М.: Республика, 1992. – 63 с.
20. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 1992-
21. Ч1.: Нормативные акты. Образцы юридических документов. – 1992 – 64 с.
22. Ч2.: Таблицы (учебные схемы). Комментарии специалиста. – 1992 – 35 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универститеті
Қаржы-экономикалық институт
Экономикалық теория кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Мемлекет меншігінен алу және ... мәні ... ... ... меншігінен алу және жекешелендіру түсінігі
2. Мемлекет меншігінен алу және ... ... ... негізгі тұжырымдамалары
2.2 Жекешелендірудің негізгі қиыншылықтары
3. Қазақстанда мемлекет ... алу және ... ... ... ... ... ... Республикамыздың нарықтық экономика жолына түсуіне он жылдам
астам уақыт болды.
Сол сияқты қысқа ... ... ... ... ... кешірді: кеңес дәуірінде қалыптасқан бір экономикалық жүйеден арылу,
1991, 1998 жж экономикалық дағдарыстар, алып ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым, т.с.с.
Дегенмен үкімет тарапынан жүргізілген бірнеше ... ... ... ... ... ... түзелуде деген пікірдемін.
Бұл бағытта жеке меншікке негізделген еркін өнеркәсіпшілікті дамыту,
ұсақ және орта өнеркәсіп ... дем ... ... ... ... атап ... жөн.
Сол сияқты игі реформалардың нәтижесінде еліміздің экономикалық
дамуының негізін акционерлік қоғам сипатындағы кәсіпорындар құрайды.
1993 ... 5 ... ... ... ... Н.А. Қазақстан
Республикасында мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің ... ... ... ... ... ... Республикасы Конституциясының 78-бабы ... ... ... ... ... ... ... асыру мен әлеуметтік-
экономикалык реформаларды тереңдету мақсатында қаулы етемін, осыған сай,
- біріншіден, Қазақстан Республикасында ... ... ... жекешелендірудің 1993—1995-жылдарға (II ... ... ... ... екіншіден, Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті
мемлекет ... алу мен ... ... ... ... ... ... кең көлемді жоспарын кажетті ... ... коса бір ай ... ... ... ... үшіншіден, Министрліктер мен ведомстволар, ... мен ... ... ... және ... калаларының
әкімдері шағын және жаппай жекешелендіру шеңберінде, сондай-ак жеке жобалар
бойынша 1993 жылы ... ... ... және жекешелендірілуге
тиісті объектілердің өзара келісілген тізбелерін ... ... ... ... ... бекітуіне бір ай мерзім ішінде
енгізсін, сонымен қатар 1994 және 1995-жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... ... кешіктірмей берілсін».
1997 ж. еліміздің Президентінің Қазақстан ... ... ... ... қауіпсіздігі және игілік жағдайының
жақсаруы» ... ... ... қазіргі жағдайына жан жақты талдау жасалады,
«Қазақстанның миссиясы» ашылып ... ... ... ішкі ... және ... ... жоғарғы денгейдегі шетелдік инвестициялары
бар дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық ... ... ... ... және ... ... ресурстар,
инфрақұрылым, әсресе транспорт және байланыс; негізгі қызметтеріне ... ... ... ... ... мерзімді басым мақсаттары»
айтылған.
«Қазақстан-2030 бүкіл қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі және
игілік жағдайының жақсаруы» Үндеуінде елбасымыз ... даму ... ... ... ... экономикалық өрлеу: тұрақты экономикалық өрлеу үшін
жағымды ... ... қол ... үшін Үкімет пен Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі экономиканы ақшалай-несиелік, ... ... ... әдістерін күшейтпек.
Осы жағдайларда Үкіметтің негізгі ... аса ... ... ... ... ... айырбас
курсын, инфляцияны, мемлекттік бюджет тапшылығы мен елдің ... ... ... ... ... қалу ... заманда еліміздің экономикалық дамуы ерекшеліктерін ғылыми
тұрғыдан зерттеу жұмысына арналған ғылыми зерттеулер жоқтың қасы.
Келтірілген мәселе бойынша тек қана ... ... бар, ... және ... ... алу ... мәселесіне жүйелі
зерттеу жасалынған емес.
Осыдан зерттеу мәселесінің ... ... және ... ... ... ... жұмысының мақсаты ретінде - өтпелі экономика ... және ... ... алу ... ... ... жұмысының міндеттері
Зерттеу барысында жұмысының мақсатына сай міндеттер белгіленді:
... ... алу және ... ... ... ... ... алу және жекешелендірудің мазмұнына жалпы
сипаттама беру;
• Жекешелендірудің негізгі ... ... ... ... ... ... ... Жекешелендірудің негізгі қиыншылықтарына назар аудару, олардың
табиғатын ашу, шешу ... ... ... талдау;
• Қазақстанда мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің
негізгі ерекшеліктерін көрсете ... ... ... баға ... ... ... негізі
Зерттеу жұмысы жүргізілген кезде автор талдау, жүйелеу, синтездеу,
тарихилылық, ... ... ... ... ... Интерент
жүйесінің мәліметтері, әсіресе Назарбаев ... ... ... ... бойынша бизнес-анықтамасы, Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің ғылыми ... ... ... бойынша мақалалар қолданылды
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Мемлекет меншігінен алу және жекешелендіру ... ... ... ... жолы ... ... алу және мемлекеттік меншікті жекешелендіру болып табылады.
Мемлекеттік кіспорындарды және ... да ... ... ... ... ... жеке меншіктік кәсіпорындарға айналдыру
процессін атайды. Кеңес дәуірінен кейіңгі ... ... ... 90 % ие ... ... мен қатар, сонымен бірге шетел
капиталының ... ... жаңа ... ... ... серіктестіктерді қалыптастыру процесстері жүреді.
Жекешелендіру экономикада жеке меншіктің жеке және ұжымдық түрлерінің
пайда болып ... ... әкеп ... ... ... алу деп
мемлекеттік әкімшілік-комуналды саласынан жекешелендіру арқылы мемлекеттік
кәсіпорындардың негізгі мөлшерін ғана емес, ... ... осы ... ... өткен колхоздар мен ... ... ... шығаруды атайды. Мемлекеттік меншігінен алу ... ... ... құралдарына деген жеке меншіктің жаңа
субъектілері, экономикалық ... ... ... тауар өндірушілері
пайда болады. Мемлекеттік меншігінен алу, жекешелндіру, аралас экономиканың
қалыптасуы нәтижесінде тауар өндірушілеріне дегене сыртқы мемлекеттік ... және ... ... ... ... өндірушілерінің жеке,
экономикалық мүдделеріне негізделген басқарудың әдістері туып дамиды, ҒТР
артта ... ... ... ... ... түрде ғылыми-
техникалық жағынан ... ... ... мемлекеттің
мелекеттік меншік қоры, әкімшілік-территориялық бірліктердің ... іске ... ... ... деген меншік түрлерінің өзгеруіне
байланысты пайда болатын экономикалық қатынастардың ерекше жүйесін ... ... ... ... ... еңбек етуші ұжымдарының,
жалпы алғанда халық тұрғындарының терең ... ... ... ... ... ... өзара байланыстығын
қамтиды. Жекешелендіру және мемлекет меншігінен алудың диалектикасының
мәні – ... ... ... ... ... процессі дамуының объективті себептері макроэкономикалық
және микроэкономикалық сипатқа ие болады. ... ... ... ... өндірістік іс-әрекетінің нарықтан тыс
және тұрақты ... ... ... ... ... ... ... Дегенмен нарықтың механизмдері сол
сияқты сакестендіруді неғұрлым аз мөлшердегі ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
нарықтық шаруашылыққа көшу процессіне ғана байланысты емес, кәсіпорындардың
шығындарды азайту ... ... ... іске асырылады.
Жекешелендіру екі түрлі қызметті іске асырады. Бір ... ... ... элементіне, радикалды өзгерістердің орталығына
айналуы керек, екінші жағынан- ұзақ ... ... ... ... айналуы керек. Жекешелендірудің тікелей мақсаттары
болып ... Ұсақ және орта ... ... ... ... ... ... меншігіндегі меншіктің мөлшерін азайту;
■ Биліктің экономикалық негіздерін қайта реттеу және бөлу.
Әлеуметтік әділеттікті орнату, өндірістің экономикалық тиімділігін
көтеру, ... ... ... өсуі ... ... ... табылмайды. Ол осы процесстедің дамуына тек қана ұзақ
мерзім ... ғана ... ... Жекешелендірудің құралдарын
таңдаудың басты критериі ... ... ... тегі және ... ... және ... ұжымның приоритеттері принциптерін еске
алу, ... ... ... және ... потенциалын
сақтап қалу, кәсіпорынның ретабельдылығы, инвестицияларды қатыстыру ... ... ... ... ... негізгі құралдарын
анықтады – акционерлеу, коммерциялық немесе инвестициялық конкурс ... және ... ... ... ... ... ... алу,
банкроттық. Қазақстанда, кеңес дәуірінен ... ... да ТМД ... ... процессінің бастапқы кезеңінің ерекшелітері ... ... ... үстемдігі, жекешелендіру чектері жүйесін
еңгізу, жекешелендірудің шектен тыс жедел қарқыны, ірі ... ... ... ... сипаты, кіші объектілердің аукциондық
сатулары, жекешелендірудің төмеңгі табыстылығы ... ... ... ... ... кезеңде
ұйымдастырылуының талдауы оған тән позитивті және негативті ерекшеліткрін
айқын көрсетеді.
Негативті ерешклеітер қатарына ... ... ... бағасы және еңбек етуші ұжымдардың саны бойынша бір
топқа еңгізілген және алуан түрлі ... ... ... ... ұқсастығы.
2. жекешелендірудің аймақтық ерекшеліктерін назардан шығару.
3. меншікті ауыстыру тегін немесе символикалық ақы үшін іске ... ... ... және көлемі бойынша шектен ... ... және ... ... жекешелендіру және мемлекеттік меншіктен алу процессінің түбі
кәсіпорындар тиімділігін арттыру, нарықтық экорномикаға көшу ... және ... ... ... заңдылықтарына сай пайда болған ұзақ
мерзімді процесс. Бұл бағытта ... ... ... ... ... бай ... ... Дегенмен бұл бағытта ұлттық
экономиканың, аймақтық орналасудың, ... ... ... жөн.
сол сиқты жағдайда ғана нарықтық экономика тұрғысынан мемлекет меншігінен
алу және ... ... ... ... болып елдің элеуметтік-
әкономикалық және жалпы даму деңгейін көтереді.
Жекешелелдірудің негізгі бағыттары дегеніміз — ... ... ... ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге асырылатын
жекешелендіру әдістері мен нысандарының ... ... ... бір ... оның ... ... ... жұмыс істеушілердің саны, негізгі корлардың құны
жатады.
Жұмыс ... ... ... ... мен ... ... ... саны 200 адамнан кем шағын кәсіпорындарға;
жұмыс істеушілердің саны 200 адамнан 5000 ... ... ... ... саны 5000 ... ... ірі кәсіпорындарға бөлінеді.
Жекешелендіру объектілерінің жыл сайынғы тізбелерін жасау ... ... ... және басқа ерекшеліктеріне байланысты оның
шағың орташа және ірі кәсіпорындар тобына ... ... ... объектісінің шағын, орташа және ірі кәсіпорындар тобына
жатқызылуына сәйкес Бағдарламада мемлекет иелігін алу мен жекешелендіру
процестерінің мына ... ... ... ... және ... мүліктік кешендерді жеке жобалар бойынша жекешелендіру;
орташа кәсіпорындарды, жаппай жекешелендіру;'
—сауда, коммуналдық шаруашылық, ... және ... ... ... шағын кәсіпорындарының аукциондары ... ... ... ... ... ... жеке ... халык шаруашылығының негізгі
салаларының базалык кәсіпорындарының ұтымды ұйымдык құрылымын жасауға, жеке
меншік пен мемлекеттің ... ... ... ... ... ... кезеңінең бастап отандык және шетелдік инвесторларды
қатыстырура мүмкіндіқ береді.
.. ... ... ... ... ... ... ... кұқығын жүзеге асыру мүмкіндігін ... ... ... ... ... тәжірибесін жинактауға мүмкіндік береді.
Шағын жекешіелендіру, тауарлар мен кызметтің тұтыну ... ... ... ... иелерінің калың тобынын пайда болуы үшін накты
негіз ... ... мен ... ... ... ... қатысуы үшін Казакстан ... ... ... ... ... белгілі бір үлесін алу құқығына кепілдік
беретін ... ... ... ... ... ... кезеңінде
жекешелендіру купондарының екі түрі пайдаланылады:
- тұрғын үйді сатып ... ... ... купоны(тұрғын үй
купондары);
- жекешелендірудің инвестициялық купоны.
Жекешелендірудің бірінші кезеңінде тек тұрғын үй ... ... ... үй ... ... ... кезеңінде
тұрғын үйді сатып алумен катар (сатып алғаннан кейін) шағын ... мен ...... ... және ... ... сату ... төлем қаражаты ретінде пайдалануға болады.
Жекешелендірудің ... ... ... ... ... инвестициялық жекешелендіру ... салу ... лл сол ... ... ... болып қайта
құрылған кәсіпорындардың акцияларын сатып алады.
Сонымен жекешелендіру және мемлекеттік меншіктен алу ... мен ... ... ... ... маңызды орын алуда.
Оның жоғарыда атап кеткендей бірнеше себептері бар: ең алдымен, әкімшілік-
әміршіл жүйеден өтпелі ... ... ... қайта игеруде,
екіншіден, меншік мәселесінің даму процессімен және оның ... ... ... алу және ... ... ... ... тұжырымдамалары
Қазақстандық экономикасының нарықтық трансформациясы ... ... ... ... «жеке меншік», «жекешелендіру»,
«мемлекет меншігінен алу», «коммерциаландыру» сияқты ұғымдар жатады.
Дәстүрлі тұрғыдан осы ұғымдарды ... ... және ... ... екі ... және бір-біріне қарсы қойылатын меншік түрлері
ретінде қарастырылады. Кеңес экономика бұл ... сол ... ... ... Оның ... өзіндік еңбекке негізделген ұсақ меншіктің
өзі қоғамдық меншікке антагонистік сипатта деп қарастырылған. Сондықтан да
жекешелендіру жеке ... ... ... ... ... деген
тұжырым үстемдік етеді.
Бұл мәселенің екінші тұрғыдан қаралуы- меншіктің «еңбекті» немесе
«қанаушылық» сипатқа негізделуі. «Еңбек ... ... өз ... ... ... және акционерлік меншікті қамтиды. Принципиалды түрде
қарағанда ... және ... ... ... ... ... анық көрінеді, себебі негізгі критерий ретінде мұнда қанаушылық
қарастырылады.
Осы ... ... ... ... ... ... ... Ол өндірістің типі және құралынан тыс жеке және ... ... ... ... ... тұрғыдан қаралуы танымал, ол
бойынша мемлекеттік емес меншік жеке меншік болып саналады ... ... ... ... ... да ... ... меншігінен алу процесстері ретінде, яғни өндіріс құралдарының
мемлекет меншігінен ... ... жеке ... ... ... ... Қазіргі заманда Қазақстанда болып жатқан
жекешелендір процессіне және оны іске ... ... баға беру ... тұрғыдан қарастырылуы керек.
Дегенмен жекешелендіру экономикалық бақылауды босату ... ... ... ... ... ... және ... емес
саланы ұзақ мерзімге созылған ... ... ... Кәсіпорындар
нарыөтық жағдайда қоғамдық негізде және кәспкерлік қызмет түрінде тіршілік
етеді.
Жекешелендірудің көпшілік сиатқа айналуы тек қана ... ... ... ... ғана мүмкін (акционерлеу, ... ... т.б.). ... бұл ... ... маңызы -
жекешелегдірудің және мемлекет меншігіне айналдырудың ... ... ... ... ... ... етудің екі түрлі және
мүмкін құралдары ретінде) өзара байланысын қамтамасыз етуде.
Мемлекет ... алу және ... ... ... оның өндіріс құралдарының және меншік түрлерінің өзгеруі ретіндегі
жекешелендірудің эконмомикалық мазмұнын ашуға ... ... ... ... кезеңінде Қазақстандағы жағдайдың
ерекшеліктері анықталды – ірі фирмалардың жоқ ... ... ... ... ... ... мен ... банкілердің жоқ
болуы. Экономиклық іскерліктің қарапайымдылық сипаты әлі ... ... ... мен тиімділігіне және көлемдеріне кері ықпалын
етуде.
Жекешелендірудің алуан түрлі құралары арқылы мемлекеттік меншік ... ... ... ... ... ... ... кезде
нақты және шынайы түрде мемлекеттік меншік жекешеленеді. ... ... ... ... ... деп ... болады.
Себебі бұрын мемлекет меншігінде болған акйиялардың бір бөлігі ғана еңбек
ұжымына сатылып олардың ... ... ... ... ... сатып
алмағанша акциялар мемлекеттік меншікте қалады.
Жекешендірудің қатынастар жүйесінің мазмұны оның ... ... ... Яғни осы тұрғыдан жекешендіру реформаның мақсаты емес,
реформаның құралы болып табылады.
Жекешендіру ... ... игі ... көрсетеді.
Мемлекеттік сектордағы ксіпорындар мен ұйымдарды акционерлеу – ... ... ... мемлекет меншігінде болатын акционерлің қоғамдар
етіп құру. Бұл ... ... ... ... ... ... мен конкурс арқылы сатылмайтын барлық объектілерді
құрудың қажетті ... ... ... ... ... етіп ... құру:
- кәсіпорындарды басқарудың ұйымдық құрылымын өзгертіп, акционерлердің
(мемлекеттік холдингтер мен компанияларыда – ... ... ... тағайындау арқылы оның тиімділігін арттыруға;
- акционерлік қоғамның байқаушы кеңесі мен басқармасы мүшелерінің
қоғамның ... ... және ... ... ... үшін дербес
жауапкершілігін қамтамасыз етуге, акционерлер үшін алдында оның жыл ... ... ... етуге;
- қайта құрылған кәсіпорындар қызметінің ... ... ... ... ... бір ... ... құқығын заңды ұйымдар
мен жеке адамдарға мемлекеттің өтеулі немесе өтеусіз негізде беруі есебінен
жекешелендірілуі процессін ... ... ... ... ... ... үшін қайта
құрылған мемлекеттік кәсіпорындарға жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.
Республика үкіметі мемлекеттік ... ... ... ... әрі ... компаниялар жүйесі арқылы басқарылатын
акционерлік қоғамдар етіп қайта құрудың бастамшысы болып ... ... ... ... ... етіп ... тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасы Президентінің тиісті
Жарлығымен белгіленеді. Бұ шарттар акцияларды ... ... ... жүргізілуін, акциялады беруді тіркеудің ретке
келтірілген ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің акционерлеу процессіне қолдау көрсетуін
қамтамасыз ету үшін кәсіпорындарды акционерлеудің Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өздері
әзірлеген жағдайда, еңбек ұжымдарында артықшылықты акциялар түріде жарғылық
капитал мөлшерінің 10 ... ... алу ... ... ... ... бойынша бір қызметкере шаққандағы айлық орташа жалақы мөлшерінің
12 процентінен аспауға тиіс.
Мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... одан әрі жекешелендіруді жүзеге аырады.
өтпелі кезеңде мемлекеттік бақылауды міндетті түрде сақтай ... ... ... ... ... мемлекеттің
қатысу деңгейі әр түрлі акционерлік қоғамдар болып қайта құрылады.
Мемлекет қатысатын акционерлік ... ... ... комитеттің шешімімен холдингтерге немесе холдинг үлгісіндегі
акционерлік қомпанияларға беруге ... Ол ... ... ... ... ... өз қызметін коммерциялық негізде жүзеге ... ... ... ... салаларын мемлекеттің тиімді түрде
реттеуінің сақталуын қамтамасыз етеді.
Холдинг компанияларын құру мына ... ... ... ... ... кәсіпорындарды акционерлеу;
- қызметтің бір орталықтан үйлестіруін қажет ететін, мейілінше тығыз
шаруашылық байланыстары бар ... ... ... ... мемлекеттік бақылау пакетінен бөлу;
- холдинг құрып, оған акциялардың мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... меншігінен алу және ... ... ... ... ... сай мемлекеттік реттеу және
шаруашылықты басқару функцияларының ара жігін айқын ажыратуға ... ... ... ... ... акционерлеу менеджерлік жекешелендіруге
ұқсас. Әрине акцияланған ... ... ... ... әкімшілігінің
лауазымды адамдары тараыпанан сатып алынады. Келешекте бұл жол саяси және
экономикалық өрлеуді қамтамасыз ете ... жаңа ... ... ... – яғни нарықтық экономика жағдайында ұлттық буржуазияның пайда
болуына. Сонымен қатар, ... ... үшін ... ... мен ірі
меншік иелері санының өсуі белсенді шаруашылық іскерлікті қамтамасыз етеді
деп айтуға болмайды. Сонымен қатар жұмысшылар арасында ... ... де сол ... ... ... түрде туады деп те айтуға болмайды.
Акциялар сатып алудың шынайы бағасы белгілі уақыт өткеннен кейін ғана
белгілі. ... ... ... ... етуші ұжымдарға
еш пайда әкелмейді. Себебі, түскен ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджетке түседі.
Сонымен қатар бастпақы кездегі инфляция барысында жекешелендірілген
кәсіпорындардың акциялар курсы төмендейді. Сол үшін ... ... ... ... инвесторларға дивиденддерді төлеуде мүддесі жоқ болуы себебі
осында. Нәтижесінде жалақы өсіп дивиденддер төлемдері ... ... ... ... ... кезде сыртқы инвесторлар мен АҚ ... ... ... ... ... ... мүмкіндік алады.
Жекешелендіру процессінің бастапқы кезеңінде ... ... ... ... ... ... ... қатарда тұрды. Мемлекеттік
меншікті акционрелк меншікке сатып алу барлық кәсіпорындар мен еңбек етуші
ұжымдардың шамасынан келмейді ... ... ... ... ... ... салдарынан мемлекеттік меншіктің бағасы күрт төмендеді.
Кәсіпорындар меншігін бағалау жүйесінің қазіргі түрі тиімді емес,
себебі кәсіпорындардың ... ... мен ... ... ... және экономикалық конъюктураның әлсіздігіне байланысты.
Жекешелендірудің жаңа бағдарламаларын іске асырдуа еңбек ... ... ... ... ... көптеген миллиондаған негізгі
қорларды сатып алу мәселесі, т.с.с. яғни соңғы замандары жекешелендіру
еңбек ... ... ... жоқ ... ... кедергілерге
кзігеді.
Кіші жекешелендіру деп мемлекеттік ұсақ-түйек сауда ... ... ... ... саласындағы кіспорындар) жеке
меншікке айналдыруды атайды. Бұл кәсіпорындар тиімді ... ... ... болып табылады, себебі, дайын тауарлар мен өнімге деген
сұранысты қалыптастырады. Садуаның ұсақ ... ... ... ... дамып келе жатқан елдерде жеке меншік саласының дайын
өнімге деген ... ... ... және ірі кәспорындарды жекешелендіру ұзақ мерзімді және көп күш-
қауатты талап ететін жағдайда (өтпелі кезеңіндегі ... ... ... ... ... ... Шығыс Европа елдерінде)
кіші жекешелендіру ... емес және ... ... ... ... ... ... Ресейде 1994 ж 1 шілдеде сауданың 76 пайызы,
қоғамдық тамақтану ... – 66,3 ... ... қызмет көрсету
саласында – 76,4 пайыз кәсіпорындар жекешеленді. ... ... ... – 40 пайыз құрайды.
Еңбек етуші ұжымдардың кәсіпорындарды сатудың ... ... ... ... ... бір ... ... Жұмысшылар кіші
жекешелендіруге қарсы болса да мүлікті басқару ... ... ... ... ... ... Еңбек еұжымдар жеке индивидтарға
қарағанда неғұрлым кең көлемді қаржы қаражат мүмкіншілігіне ие. ... ... ... тағайындауда 30 пайыздық түсімге ... ие ... ... ... ... ... ұжымдар қауатты саяс
күш ретінде мойындалады.
Сонымен ... мен ... ... мен нәтижелеріне
байланысты мәселелердің қаралауы ... ... ие, ... ... ... уақытта аяқталмай ұзақ мерзімге созылған
процесс болғандықтан ... ... және ... қателіктерді
қайталамауды талап етеді және кәсіби ... ... одан ... ... етеді.
3 Қазақстанда мемлекет меншігінен алу жекешелендірудің негізгі
ерекшеліктері
Мемлекет меншігінен алу мен ... ... ... Респбликасында мемлекеттік меншікті 1993-1995 жылдары ... ... ... ... мақсаттары мен міндеттерін,
тәртібі мен ... ... ... ... ... ... ... экономикадан наықтық экномикаға көшу болып табылады.
Бұл мемлекет тарапынан ... ... ... ... ... барысында және меншік құқықтарының персонификациясы негізінде іске
асырылуы тиіс.
Осы мақсатқа жету келесі басты міндеттерді шешуді ... ... ... ... ... ... ... бөлігін акционерлеу, мемлекеттік меншік
объектілерінің кіші және көпшілік жекешелендірілуіді іске асыру
арқылы жедел түрде қалыптастыру;
• Жеке ... ... ... ... ... ... жүргізетін
объектілер ретінде қалыптастыру;
• Бәсекелестік ортаны құру және ... ... ... Кіші және орта ... ... Ірі және ... ... шаруашылық объектілерін қайта құрудың жеке
жобаларын іске асыру;
• Жеке бизнестің ... ... және ... ... ... ... құрылымдарды
қалыптастыру;
• Құнды қағаздар нарығының ... ... ... ... ... және бекіту.
Бағдарлама алуан түрлі салаларының ерекшеліктерін ескеру принциптері
тұрғысынан мемлекеттік меншіктен алу және ... ... ... ... және жекешеленетін объектілердің
тізімдері осы бағдарламаға сай жыл ... ... ... ... жекешелендірудің барлық объектілері екі топқа бөлінеді:
Мемлекеттік меншіктен алынатын және жекешеленетін ... ... ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының ерекше меншігінің объектілері
жекешеленбейді – жер, оның байлытары, сулары, ауа ... ... ... ... ... рестурстары, т.б.
Жекешелендірудің негізгі бағыттары деп жекешеленетін объектілер
тобының ерекшеліктеріне сай іске ... ... ... ... кешендерін атайды.
Жекешелендірудің кез келген бағыттарын жатқызудың критерийлері:
• Объектінің халықтық шаруашылықтық маңызы;
• Салалық тегі;
• Жұмыс істеушілердің саны;
• Негізгі қорларының бағасы.
Жұмыс ... ... ... ... мен ... ... келесі топтарға бөлінеді:
• Жұмыс істеушілер саны 20 кем емес кіші кәсіпорындар;
... ... саны ... 5000 ... болған орташа
кәсіпорындар;
• Жұмыс істеушілер саны ... ... ірі ... жыл сайынғы тізімі құрастырылған кезде ... ... және ... да ... ... оның ұсақ, орташа
немесе ірі кәсіпорындар қатарына ... ... ... ... ... ... ... сай бағдарлама мемлекет меншігінен
алу және жекешелендірудің процесстерін ... ... ... ... ... ... Бұл ... ірі және ... ... ... жеке ... ... ... кәсіпорындардың көпшілік жекешеленуі;
- сауда, коммуналды шаруашылық және тұрмыстық қызмет көрсетудің
кіші кәсіпорындарының ... және ... ... іске асырылатын
кіші жекешелендіру.
Жекешелендірудің жеке жобалары ... ... ... салаларының
қорлық кәсіпорындардың оптималды ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыруға,
оларда басқаруда мемлекеттік және жеке меншіктік қатысудың ара ... ... және ... ... ... ... береді.
Жеке жобалар бойынша ірі және уникалды ... ... ... деп ерекше әлеуметтік маңызы бар жұмыс түрін ... ... және ... ... ... ... табылатын
кәсіпорындарды атайды.
Мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің жеке жобалары комитет
басқаруымен ... ... ... ... ... ... ... және бәсеклестік қаблеттерінің ... оның ... ... ... бағалау;
- ұйымдастырушылық-құрылымдық бөлігі, технологиялар, іс-әрекетін
демонополизациялау бойынша өзгерістердің жүйесі;
- ... ... мен ... ... ... ... іске ... келесі әдістер бойынша іске асырылады:
Қарастырылған шаралар негізінде кез келген инвесторға сату;
Аукциондар немесе сайыстар арқылы іске асыру;
Басқаруға арнайы контракт, келісім-шарт жасасу;
Акциялардың ... ... ... арнайы контракт, келісім-шарт жасасу деп қолдану құқығын
заңды немесе физикалық субъектілерге беруді атайды. Бұл әдіс ... ... ... мақсатты емес немесе уақытынан брын
болған кезде қолданысқа алынады.
Көпшілік ... ... ... ... ... ... құқытарын іске асыру мүмкіншілігін береді, құнды
қағаздармен зор ... ие ... ... ... ... ... ... айыр бастау, басқа да операциялар).
Көпшілік жекешелендіру оның мүшелеріне таңдау еркіндігін, ... ... және ... ... етеді. Сонымен қатар ол
тұрғындардың кең баттарының тікелей қатысымен меншікті тиімді түрде ... ... ... ... ... ... ... арқылы іске
асырылады:
- ... ... ... ... ... коммерциялық негізде жұмыс істейдін инвестициялық ... ... ... жекешелендіру меншік иелерінің кең қабаттарының ... ... ... жасайды, олар тауарла мен қызметтердің тұтынушылық
нарығын тікелей қамтамасыз етеді. Ол міндетті түрде ... кіші ... мен ... ... ... ... ... ұсақ, жұмыс
істеушілер саны 200 адамға жуық болған кәсіпорындар).
Осы бағыттың шеңберінде көтерме-бөлшек сауда, қоғамдық көрректену және
тұрмыстық қызметтер ... ... ... ... Кіші
жекешелендіру процессі үш кезеннен тұрады.
Бірінші кезеңде объектілердің таңдалуы іске ... ... ... ... ...... ... немесе сайыстық сатуға дайындау.
Үшінші кезең – объектіні сату. Бұл процесс ашық түрімен сипатталады,
мешік ... баға ... ... алушыға сатылуыға міндетті.
Кіші шекешендірудің негізгі ерекшелігі – ұлттық бағдалама ... ... ... ... аукциондарда мемлекеттік
меншік үшін екі түрлі сатылымдар (ол 50 % ... ... ... ... ... сатуды көздейді.
Қазақстанда жекешелендірудің мәселелері 1995 жылдың 23 желтоқсанындағы
Қазақстан Республикасы ... ... өз ... ... ... ... оның ... іске асырылады.
Президенттің осы Жарлығына сай ... ... ... ... ... түсініктері, объектілері, субъектілері,
принциптері, түрлерінің мазмұны ашылған.
Жекешелендіру деп ... ... ... ... ... және ... заңды тұлғаларына (арнайы процедуралар шеңберінде)
сатуды атайды.
Жекешелендірудің субъектілері:
- сатушы – ... іске ... және ... құқықтары бар
мемлекеттік орган;
- сатып алушы – жекешелендіру ... ... ... ... емес ... және шетел заңды тұлғалар.
Жекешелендіру барысында оны жүргізудің негізгі принциптері – сөз
бостандығы, ... ... ... ... адамдардың
жекешеледіруді жүргізуде зор жауапкершілігі, заңдылығы, ... ... ... мәліметтердің шыңдылығы.
Жекешелендірудің объектілері мемлекеттік меншіктің келесі түрлері
болып тбылады:
- ... ... ... ... ... және ... мүліктік кешен ретіндегі және оларды жекешелендіру нәтижесінде
оқшаулы технологиялық цикл бұзылмайтын жағдайда ... ... ... емес бөлімшелері және құрылымдық бірліктері;
кәсіпорынның мүлігі;
шаруалық серкітестіктердің ережелік қорларындағы акциялар ... ... ... оның ... ... мүліктің түрлері кіреді (мекеме, құрылыстар, сайман-құралдар,
инвентарь, шикізат, өнім, т.б.)
Жекешелендіру келесі ... іске ... ... ... ... ... жкешелендіру процессін жеделдету және аяқтау бойынша
басқа да ... ... ... ... ... ... мемлекеттік меншікті жекешелендіру және оның құрылымын
өзгеру бойынша Бағдарлама қабылданды.
Жекешелендірудің ұлттық бағдаламасын іске ... ... ... ж жеке ... кәсіпорындардың салмақтық үлесі 80 % дейін жетті, соның
ішінде өнеркәсіпте – 86 %, ауыл шаруашылығында – 95 %, ... ... ... %, ... – 56 %. ... ... өнімнің өндірістің жалпы көлемінде жеке
меншік саланың үлесі - 50 % тең ... ... ... ... – 40-45 ... ... – 90 %, құрылыста – 60 %, саудада – 75 % дейн өсті.
Қазақстандағы жекешелендіру кәспкерлік қатынастардың қымет ету саласын
неғұрлым кеңейтеді.
Мемлекет ... алу мен ... ... ... ... ... ... мен оның ... ... ... және ... әкімшіліктердің
қатысуымен жүзеге асырады.
Мүлікті бағалау жөніндегі дайындық жұмысы мен жекешелендіруге кажетті
құжаттарды ... ісін ... ... ... ... кәсіпорындар, жекешелендіру жөніндегі
бюролар, аталған ... ... ... ... алған
мемлекеттік емес коммерциялық құрылымдар жүргізіледі.
Бағдарламаны іске асырауға бақылауды Қазақстан ... ... ... ... ... орындалу барысы
республикалық және жергілікті баспасөзде үнемі әйгіленіп отырады.
Мемлекеттік меншік объектілерін сатудан келген бүкіл ақшалай және ... ... ... ... ... деп ... мен оның аумақтық комиттері ... ... ... ... ... мен ... ақы ... қаражаттың құрамына енгізілмейді және банк опреацияларына жұмсалған
шығындардан басқасы тиісті бюджетке аударылады
«Мемлекет иелігінен алу мен ... ... ... ... ... ... мемлекет мешігі болып табылады және арнайы
шоттарға аударылады.
Шағын жекешелендіру шеңберінде ... ... ... ... объектілердің берешегін өтегеннен кейін арнйы шоттарға
аударылады.
Республикалық арнайы шотқа түскен қаражат қазақстан ... ... ... шкі ... берешекті өтеуге және басқа
мақсаттарға ... ... ... ... қаражат, сондай-ақ
республикалық арнайы шоттағы қаржының бір ... ... аз ... және әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтарын қорғау мен қолдауға,
жұмыссыдыққа байланысты төлемдер ... ... ... мен қайта
даярлауға және басқа мақсаттарға жұмсалуы мүмкін.
Аталған қаражатты жұмсау ... ... ... белгілейді.
Үкімет жекешелендіру бадарламасын іске асыруға жұмсалатын қаражаттың бір
бөлігін бекітеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен жекешелендірудің процессінің негізгі ... ... ... ... басқа да материалдык және материалдық емес
активтерді мемлекеттің өтеусіз жэне ... беру ... ... ... мүлікті қайтару барысында меншік құқығын дербестендіру негізінде
орталыктандырылған — жоспарлы экономикадан нарықтык, экономикаға көшу ... ... ... ... ... ... ... бірқатар қорытындылар мен түйінділер шығаруға
болады:
• Нарықтық экономиканы қалыптастырудың басты жолы ... ... алу және ... ... болып табылады;
• Мемлекеттік меншігінен алу деп ... ... ... ... ... ... мөлшерін ғана емес, сонымен қатар осы саладағы мемлекет
меншігіне ... ... мен ... ... ... ... ... Жекешелендірудің негізгі тұжырымдамалары келесі салаларға
тікелей байланысты жүргізіледі: ұсақ және орта ... ... ... ... ... ... ... азайту; биліктің экономикалық негіздерін
қайта реттеу және бөлу;
• Жекешелендірудің негізгі қиыншылықтары ... ... ... ... ... ... тікелей
байланысты, сондықтан да жекеелендіру және мемлекет меншігінен
алудың бірқатар қиыншылықтары ... ... ... ... мен ... қымбатшылығы, ірі кіспкерлер мен
буржуазия топтарының пайда болуында, халықтың ... ... тыс ... ... ... ұсақ жекешелендірудің жеңілпаздығымен қатар орта
және ірі жекешелендіру жолындағы кедергілер;
• Жекешелендірудің қиыншылықтарын шешуде елімзді сонымен ... ... ... елдерде экономист мамандар шет
елдерінің бай тәжірибесін зерттеп, үлгісін ... ... ... ... ескеруде;
• Қазақстанда мемлекет меншігінен алу және жекешелендірудің
негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... жеделдету және аяқтау
бойынша басқа да ... ... ... 1996-1998
жылдарына Қазақстан Республикасында мемлекеттік ... және оның ... ... ... ... ... ұлттық бағдаламасын іске асыру барысы
нәтижесінде соңғы ... жеке ... ... ... 80 % ... ... ... ішінде өнеркәсіпте – 86 %, ауыл
шаруашылығында – 95 %, құрылыс саласында – 84 %, ... – 56 ... ... ... өндірістің жалпы көлемінде жеке меншік
саланың үлесі - 50 % тең болды, ... ... ...... %, ауыл шаруашылықта – 90 %, құрылыста – 60 %, саудада – 75 ... ... ... ... бірнеше табысты экономикалық
реформалаудың нәтижесінде еліміз бойын ... ... ... ... бағытта жеке меншікке негізделген еркін өнеркәсіпшілікті ... ... орта ... ... дем ... ... жүйесін өркендетуді ерекше
атап кетуі жөн. Сол ... игі ... ... ... ... ... акционерлік қоғам сипатындағы кәсіпорындар
құрайды.
Қазақстандағы жекешелендіру кәспкерлік қатынастардың ... ету ... ... ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
1. Еліміздің экономикасын мемлекет иелігінен алу жағдайындағы
білім мен ғылым проблемалары// Халықаралық Бойқоңыр ... 2001, 498 ... ... ... ред Ж. ... Алматы: Атамұра, 1-2
томдар, 1994, 152 б
3. Экономика/ Под ред ... ... 1999, 785 ... ... К.Е. ... ... ... Казахстана: Уч.
пособие, Алматы:Экономика, 1998, 146 с
5. Носова С.С. ... ... ... 519 ... Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решения/
Под ред Н.Б. ... ... 1997, 350 ... ... ... РК по ... промышленного комплекса,
Алматы: Казахстан, 1992, 128 с
8. Приватизация, Т 5 ... ... и ... Под ред С. ... ... ... ... с
9. Тажмакин Д.К. Новые формы хозяйствования, Алматы: Кайнар,
1994, 208 ... ... Н.К. ... Г.Н. Социально-экономические проблемы
адаптации промышленности Казахстана к рынку. ... 1998, 235 ... ... М.Н., ... Е.А. Курс ... теории.-
Киров: АСА.-1994.-470 с., гл. 5, п. 1
12. Курс экономической теории /Под общ. ред. Чепурина М. ... Е. А. - ... ... МИД РФ, 1994 - 624 ... ... ... /Под ред. Радаева В. В. - М.: МГУ, 1992
- Ч.1.- 414с
14. Политическая ... ... ... ... /Под ред. ... А.В., Волкова Ф.М. - М.:
МГУ, 1993. - 407 сМакконнелл Кэмпбелл Р., Брю ... ... ... ... и ... В 2 т.: Пер. ... /Общ. ред. ... А.А. - М.: ... 1992. ... - 399 с.- Т. 2. - 400 ... Словарь современной экономической теории Макмиллана /Общая
ред. Пирса Д. У.: Пер. с ... ... ред. ... В.С. - М.: ... 1997. -608 ... ... Д.В. ... абсурдов и парадоксов: Очерки-
размышления. – М.: Политиздат, 1991. – 431 с.: ... ... ... ... учебный курс. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 1995. – 608 с.
18. Каспин В.И., Острина И.А. ... по ... ... ... ... – М.: Финансы и статистика, 1992. – 96 с.
19. Программа углубления экономических реформ в ...... 1992. – 63 ... ... государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации. – М.: Юстицинформ, 1992-
21. Ч1.: Нормативные акты. Образцы юридических ...... 64 ... Ч2.: ... ... схемы). Комментарии специалиста. – 1992
– 35 с.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Меншік кәсіпорындарын мемлекеттік бақылау және жекешелендіру9 бет
"мектеп басшысының жеке тұлға ретіндегі ролі"7 бет
"МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ"49 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ іс-тәжірибе бойынша есеп беру92 бет
«Табиғатты пайдалану құқығы»22 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бет
Ішкі тіректі,шоғырланған массалы айналу қабықшаның және серпімді пластинаның меншікті тербелістері66 бет
Авторлық құқықты реттеу15 бет
Адсорбция құрылысы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь