Дене тәрбиесін ұйымдастыру


1. Кіріспе.
2. Негізгі бөлім.
2.1.Дене тәрбиесінің мазмұны және міндеттері.
2.2.Дене тәрбиесін ұйымдастыру фомалары және құралдары.
2.3. Қазақ халқының ұлттық қозғалмалы және спорт ойындарының дене тәрбиесіндегі орны.
3. Қортынды.
4. Әдебиеттер тізімі.
Тәрбие ісінің дене шынықтыру бағытындағы мақсаты дене саулығы және тән сұлулығы тәрбиесі міндеттерінен туындайды. Олар: бірішіден, дене шынықтыру, оқушыларды салауаттықа дағдыладыру, дұрыс өсуіне көмектесу; екіншіден, спорт – дене тәрбиесі білімдерін меңгерту; үшіншіден қозғалыс дағдыларымен біліктерін дамыту; төртіншіден, қозғалыс сапасын дамыту (күш, ептілік т.б.); бесіншіден, адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу (ерлік, тұрақтылық, тәртіп, ұжымшылдық); Алтыншыдан эстетикалық қасиеттерді қлыптастыру (дене түзулігі, жүріс-тұрыс мәдениеті); жеитіншіден, денешықтырумен спортпен үнемі айналысуды әдетке айналдыру; Сегізіншіден, гигиеналық дағды мен ептілікті қалыптастыру.
Дене тәрбиесі бағытындағы тәрбие ісі жан-жақтылығы алға қойылған міндеттерді адамгершілік, ой-сана, эстетика еңбек тәрбие түрлерімен шешуге көмектеседі.
Бұл бағыттағы тәрбиесінің көп таралған түрі сабақ алдында мектептегі еңбек күнін бастайтын дене машықтары. Тәрбие ісі дене тәрбие бағытындағы дене шынықтыру сәттері,шаршағанда сергітуші,бұл бірнеше жаттығуларда маңызды келеді. Тәрбие ісіндегі «Қозғалысты үзілісі» оқушылардың күнделікті сабақ арасында таза ауамен тыныс алына жәрдемдеседі.

Пән: Валеология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар.
1. Кіріспе.
2. Негізгі бөлім.
2.1.Дене тәрбиесінің мазмұны және міндеттері.
2.2.Дене тәрбиесін ұйымдастыру фомалары және құралдары.
2.3. Қазақ халқының ұлттық қозғалмалы және спорт ойындарының дене
тәрбиесіндегі орны.
3. Қортынды.
4. Әдебиеттер тізімі.

Кіріспе.
Тәрбие ісінің дене шынықтыру бағытындағы мақсаты дене саулығы және
тән сұлулығы тәрбиесі міндеттерінен туындайды. Олар: бірішіден, дене
шынықтыру, оқушыларды салауаттықа дағдыладыру, дұрыс өсуіне көмектесу;
екіншіден, спорт – дене тәрбиесі білімдерін меңгерту; үшіншіден қозғалыс
дағдыларымен біліктерін дамыту; төртіншіден, қозғалыс сапасын дамыту (күш,
ептілік т.б.); бесіншіден, адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу (ерлік,
тұрақтылық, тәртіп, ұжымшылдық); Алтыншыдан эстетикалық қасиеттерді
қлыптастыру (дене түзулігі, жүріс-тұрыс мәдениеті); жеитіншіден,
денешықтырумен спортпен үнемі айналысуды әдетке айналдыру; Сегізіншіден,
гигиеналық дағды мен ептілікті қалыптастыру.
Дене тәрбиесі бағытындағы тәрбие ісі жан-жақтылығы алға қойылған
міндеттерді адамгершілік, ой-сана, эстетика еңбек тәрбие түрлерімен шешуге
көмектеседі.
Бұл бағыттағы тәрбиесінің көп таралған түрі сабақ алдында мектептегі
еңбек күнін бастайтын дене машықтары. Тәрбие ісі дене тәрбие бағытындағы
дене шынықтыру сәттері,шаршағанда сергітуші,бұл бірнеше жаттығуларда
маңызды келеді. Тәрбие ісіндегі Қозғалысты үзілісі оқушылардың күнделікті
сабақ арасында таза ауамен тыныс алына жәрдемдеседі.
. Дене шынықтыру сабақтары мемлекеттік оқу бағдарламасынасәйкес
жүргізіледі. Одан жаттығулардың тізімдері,түрлері, сонымен бірге сабақта
теориялық білім меңгерудің мазмұны берілген. Дене тәрбиесі сабақтарында
оқушылардың қозғалу белсенділігін ақыл-ой іс-әрекет сәйкес жүзеге асырудың
негізгі педагогикалық талаптары қарастырылған. Сабақтң нәтижелі болуы түрлі
жаттығуларды дұрыс іріктеп ала білуге, олардың кезектесіп өтуіне және
гигиеналық жағдайды сақтауға байланысты. Дене тәрбиесі сабақтары тұтас
педагогикалық принциптері мен заңдылықтарына талаптарына сәйкес құрылады.
Сыныптан тыс жаппайспорт жұмыстарында шәкірттер сабақта алған
теориялық білмдерін жалғастырады және толықтырады. Сыныптан тыс жқмыстардың
барысында оқушылардың жалпы спорттық дайындығын жақсарту, спортқа ықыласын
дамыту, өз бетімен түрлі дене жаттығулармен айналысу міндеттері шешеді.

2.1. Дене тәрбиесінің мазмұны және міндеттері.

Жек адамды жан-жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы өте зор.
Оқушылар денесінің дұрыс дамуы, денсаулығының нығаюы, жұмыс қабілетінің
артуы сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы тұрады. Жақсы денсаулық
адамның еңбек және қоғамның іс-әрекетінежемісті қатысуының маңызды кепілі.
Оқушылардың денсаулығына қамқорлық жасауға біздің қоғамымыз мелінше
мүдделі. Барлық оқушылардың сабақтарда, сабақтан тыс уақытта, спор
секцияларында дене тәрбиесінің күн сайын ұйымдастырып қолайлы жағдайлар
жасау қажет. әрбір мектепте, кәсіптік-техникалық КОЛЕДЖ, барлық оқу-тәрбие
мемлекеттерінде жабдықтармен және құралданмен жақсы жарақталған спорт
залдары мен алаңдары болуы тиіс. Оқушыларға дене тәрбиесін беру үшін спорт
ұйымдар мен клубтардың, кәсіпорындар мен мекемелердің базасы кеңінен
қолданылуы керек.
Өмірге қажетті дағды және іскерлік табиғи қозғалыстың барысында
қалыптасады. Табиғи қозғалыстардың түрлері: жүгіру, қарғу, жүзу, лақтыру.
Шаңғы, коньки, вилосипет тебу, акробатика, снарятта жаттығу т.б.
Дене тәрбиесі саласында ырғақ жеке гигиена, дене шынықтыру
мәдениеті, туризм, спорт ерекше орын алады. Сабақтар мен сыныптан тыс дене
тәрбиесі жұмыстарында күн ырғағы, дене жаттықтыру, организді шынықтыру,
тамақтану гигиенасы, ұйқы т.б. жөнінде оқушылар нақты білім алуы тиіс.
Дене тәрбиесі ең басты күн ырғағын, яғыни, еңбек демалыс, тамақтану,
ұйқы, бос уақыт ырғаөтары дұрыс ұйымдастыруды талап етеді.
Негізгі ырғақтар қатарына әр түрлі іс-әрекеттері түрлерінің ұзақтығы
және олардың кезектесуі, белсенді демалыс тамақтануды реттеу, ұйқының
ұзақтық мерзімі жатады. Ырғақтық кезеңнің кезектесуін сақтау, организмде
белгілі ритмнің және шартты рефлекстер тізбегінің пайда болуынқамтамасыз
етеді. Бұл жағдай балардың денсаулығыеа және олардың жалпы жұмыс қабілетіне
қолайлы ықпал жасайды.
Оқу, еңбек жәнедемалыс ырғағы гигиеналық талаптар негізінде
оқушылардың әрбір жастық топтары еске алынып жасалыда.
Мектепте дене тәрбиесін мұғалім, сынып жетекшісі, тәрбиеші басқарады.
Олардың істейтін жұмыстарының мазмұнына кіретін негізгі мәселелер:

1. Шәкірттерге оқу, еңбек және демалыс ырғағын ұтымды пайдалануды
үйрету, оқушылардың денсаулығын үнемі дақылау.жұмыс қабілетін
жақсарту, оларға жағдый туғызып, қамқорлық жасау.
2. Мектеп ғимаратына, жұмыс жабдықтарына,спорт өткізілетін орындарға
қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды орындау жеке және
қоғамдық гигиенаға дағдыландыру.
3. Оқу күні және оқу жылы бойында қозғалыс жасау, қозғалтқыш әрекетке
үйрету және сауықтыру жұмыстарын тиімді өткізуді қажет етеді.
Дене тәрбимесін мектепте және мектептен тыс оқу орындарында,

спорттық базаларда іске асыру .шін төмендегі тқмендегі талаптарды –
міндеттерді еске алған жөн:
1. Оқушылардың бойында дамгершілік сапаларын тәрбиелеу.
2. Шәкірттердің денсаулығын нығайту, жұмыс қабілетін дамыту.
3. Спортпен шұғылдануға оқушылардың тұрақты қызығушылығын және
қабілетін дамыту.
4. Негізгі қозғалтқыш сапаларын дамыту.

2.2 тәрбиесін ұйымдастыру формалары және құралдары.

Мектепте дене тәрбиесін ұйымдастыру формаларына дене шықтыру
сабақтары, сыныптан және мектептен тыс жаппай спорт жұмыстары жатады.
Сабақ – дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы. Дене
шынықтыру сабақтары мемлекеттік оқу бағдарламасынасәйкес жүргізіледі. Одан
жаттығулардың тізімдері,түрлері, сонымен бірге сабақта теориялық білім
меңгерудің мазмұны берілген. Дене тәрбиесі сабақтарында оқушылардың қозғалу
белсенділігін ақыл-ой іс-әрекет сәйкес жүзеге асырудың негізгі
педагогикалық талаптары қарастырылған. Сабақтң нәтижелі болуы түрлі
жаттығуларды дұрыс іріктеп ала білуге, олардың кезектесіп өтуіне және
гигиеналық жағдайды сақтауға байланысты. Дене тәрбиесі сабақтары тұтас
педагогикалық принциптері мен заңдылықтарына талаптарына сәйкес құрылады.
Сыныптан тыс жаппайспорт жұмыстарында шәкірттер сабақта алған
теориялық білмдерін жалғастырады және толықтырады. Сыныптан тыс жқмыстардың
барысында оқушылардың жалпы спорттық дайындығын жақсарту, спортқа ықыласын
дамыту, өз бетімен түрлі дене жаттығулармен айналысу міндеттері шешіледі.
Мектеп ұжымында спорт секциялары жұмыс істейді, спорттың түрлерінен
жаппай жарыстар өткізіледі, қоғамдық нсқаушылар мен төрешілер дайындауда
жоспарлы тұрде жұмыс ұйымдастырылады, оқушылар спорт жұмысының көптеген
түрлеріне қатысады. Мысалы, жеңіл атлетика, гимнастика, жүзу шаңғы осы
сияқты спорт ойындарының басқа түрлері де пайдаланылады.
Мектептен тыс жаппай спорт жұмыстары оқушылардың тұрғын жерлерінде,
балалар және жасөспірімдердің спорт мектептерінде, балалардың туристік
станцияларында, мәдениет парктарының балалар секторларында, спорттық
базаларда (стадион, жүзу бассейндер, мұз айдыны т.б.), ерікті спорт
қоғамдарында, қала және қаладан тыс лагерьлерде өткізіледі.
Барлық мектептен тыс мекемелер оқушылардың таңдап алған спорт
түрлерінен өзінің іскерлігін, дағдысын жетілдіруге мүмкіндік туғызады.
Спорттың кейбір түрлеріне қызығушылығын, бейімділігін, қабілетін көрсете
білген оқушыларға балалар және жасөспірімдердің спорт мектебіне жолдама
берілуі мүмкін. Ал спорт мектебін бітіргеннен кейін оларды физкультура
институттарына түсуге даярлау керек.
Дене тәрбиесінің мазмұны, міндеттері және формалары әрбір мектептің
өз жағдайына байланысты дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстарының жүйесін
жасауды қажет етеді.
Дене тәрбиесінің негізгі құралдарына дене жаттығулары, гемнастика,
ойын, туризм, спорт, табиғи факторлар жатады.
Дене жаттығулары – бұл саналы түрлерде орындалатын қимылдар және
қозғалтқыш әрекеттер. Дене жаттығулары бұлшық ет жүйесін, қан айналымын
және тыныс алу мүшелерін дамытады, буын сүйектерін қозғалмалы етеді, жалпы
жұмыс қабілетін жақсартады. Дене жаттығулары бүкіл организмнің дамуына,
жетілуіне қолайлы ықпал жасайды.
Гимнастика. Мұның бірнеше түрлері бар: негізгі және гигиеналық
гимнастика, спорттық гинастика, акробатика, көркемдік гемнастика,
өндірістік және емдік гимнастика.
Оқушылардың дене тәрбиесінде негізгі гимнастика үлкен роль атқарады.
Осы гимнастика бойынша дене жаттығулары дене шынықтыру бағдарламасының
басты бөлімдерін құрайды. Негізгі гимнастика құрастыратын жаттығулар:
саптағы қозғалыс, жалпы дамыту жаттығулары (әр түрлі бұлшық ет топтары мен
буындар қимылы), ән арқылы орындалатын ерікті жаттығулар, қимылдың билеу
формалары, қимылдың тұтас табиғи формалары (жүру, жүргізу, қарғу, өрмелеу
т.б.) негізгі гимнастика көпнесе дене шынықтыру сабағында пайдаланады.
Ойын балалар өмірінде үлкен орын алады. Дене тәрбиесінде қозғалыс
орындары пайдадаланады. Қозғалыс орындары
оқушылардың ептілік, тапқырлығын, өзін-өзі билеушілігін дамытады,
қозғалтқыш дағдыларын жетілдіреді.
Мұндай ойындар оқушыларды жылдамдыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Дене
тәрбиесінде оқу бағдарламасына сәйкес спорттық ойындар: футбол, баскетбол,
волейьол, қол добы, теннис пайдаланады. Оқушылар әрбір ойынның тәсілдерін
зерттеп үйретеді.
Туризм Дене тәрбиесінде серуен, саяхат, туристтік жорық түрінде
пайдаланады. Туризм оқушылардың барлығын қатыстыруға болады. Туризм
оқушыларды төзімділікке, ұжымшылдыққа, еңбек сүйгіштікке және қолайсыз
сыртқы жағдайларда кездесетін қиыншылықтарды жеңуге тәрбиелейді.
Спорт біздің елімізде бірыңғай бағдарлама және ережелер бойынша
өткізіледі. Спорттық көптеген түрлерін атауға болады. Олар – жеңіл
атлетика, гимнастика, шаңғы спорт, жүзу, туризмнің спорттық түрлері т.б.
Спорттық іс-әрекетті жаттығу сабақтарына және спорттық жарыстарда
іске асырылады. Спорт оқулары мектептің спорттық секцияларда, мектептен тыс
мекемелерде (балалардың қоғамдарының балалар және жасөспірімдер секциялары
т.б.) төселген мамандар арқылы өткізіледі. Спорт оқушылардың денсаулығын
нығайтынң дене күшін, қозғаду дағдыларын және моральдық-еріктік һасиеттерін
дамытатын дене тәрбиесінің құралы.
Дене тәрбиесіндегі маңызды құралдардың бірі - табиғат факторлары.
Күн көзі, ауа, суға шомылу, душ қабылдау сауықтыру ретінде қолданады.
Табиғат факторларын балалардың сауықтыру жұмысы кезеңінде пайдалану өте
тиімді болады. Қала жағдайында балалар үшін алаңдар жасалады, парктер,
стадиондар, бассейндер, туристік-экскурсиялық базалар пайдаланылады. Қала
сыртында балалардың жақсы демалуы және денсаулығын нығайту үшін кәсіподақ,
спорттық туристік, жас техниктер және жас натуралистер лагерлері
ұымдастырылады.
Олар табиғаты қолайлы жерге орналастырылады.
Балалардың сауықтыру жұмыстарын қоғамдық пайдалы еңбекпен үйлестіріп
жүргізудің үлкен тәрбиелік мәні бар. Мысалы, туған өлкенің табиғи
байлығымен танысу, орман шаруашылығын, қорықтарды, бассейндерді қорғау,
кейбір жеңіл-желпі ауылшаруашылық жұмыстарын шефке алу т.б.
Сонымен мектепте ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары және құралдары
Балалар тәрбиесін ұйымдастыру
Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесін ұйымдастыру әдістемесі
Оқушылардың дене тәрбиесін қозғалыс-қимыл жаттығулары арқылы ұйымдастыру ерекшеліктері
Мектепте еңбек тәрбиесін ұйымдастыру жолдары
Оқушыларға дене тәрбиесін беруде халық педагогикасын пайдалану
Балабақшада дене тәрбиесін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері
Отбасында бала тәрбиесін тиімді ұйымдастыру
Бастауыш сыныптағы дене тәрбиесін үйретудің әдістемесі
Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқыту әдістемесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь