Математиканы оқып үйренудегі компьютерді пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ 7 1.1 Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану әдістемесі. 7
1.2 Математиканы оқыту үрдісін компютерлендіру жолдары. 13
2 АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНАЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ
БОЛАШАҒЫ 16
2.1 Жаңа ақпараттық техналогияларды математика пәнін оқытуда
пайдалану 16
2.2 Оқытудың бұрынғы жүйесін сүйемелдеу бағытындағы ең тиімді техналогиялар 18

ҚОРЫТЫНДЫ 21

Қолданылған әдебиеттер тізімі 23

Глоссари 25
КІРІСПЕ
1.Тақырып өзектілігі:
Қоғамның бүгінгі басты бағыттарының бірі – білім беру үрдісін ақпараттандыру. Бұл бағыт жаңа ақпарат технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту,қашықтан оқыту,дара тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарынжүзеге асыра отырып,оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Қазақстсан Республикасының «Білім туралы» Заңында еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген.Соның бірі – білім беру жүйесін ақпараттандыру,ақытудың жаңа технологиясын енгізу,бүкіләлемдік коммуникация желісіне шығу.
Білім беруді тез қарқынмен компьютерлендіру қажеттілігі мына факторлармен түсіндіріледі
1. Оқушының казіргі сұранысына сай өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай жан жақты дамыған дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
2. Жаппай компьютерлік сауаттылық мәселелерін щешу ,яғни оқушыларға информатика мен коммуникациялық техниканың құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.
3. Оқушының шығармашылық қабілетін,эксперименталды іскерлігін дамыту.
4. Оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру,тиімділігі мен сапасын жоғарлату мақсатында компьютерді жекелеген пәндерде оқыту құралы ретінде пайдалану.
Осы тақырып бойынша көптеген ғылыми,ғылыми-әдістемелік журналдар,кітаптар қолданылды. Атап айтқанда «Информатика негіздері» , «Физика Математика Информатика», «Математика» журналдары Бидосовтың «Математика оқыту әдістемесі» , Дайбековтың ««Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы мектеп оқушыларының математиканы оқыту белсенділігін компьютер арқылы дамыту» ,Колягиннің «Методика преподавания математики» кітаптары және т.б. көптеген әдебиеттер қарастырылды.Бұл әдебиеттерден осы тақырыпқа байланысты материалдар іріктеп алынды.
2.Осы жұмыстың зерттеу нысаны:
Математиканы оқып үйренудегі компьютерді пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері.
3.Жұмыс мақсаты:
1. Қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту және оқушының өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
2. Математикалық есептердің мәнінде немесе математикалық модельдермен сипатталатын әдістер мен құбылыстарды модельдеу;
Міндеттері:
• оқыту үрдісінде кері байланысты қамтамасыз ету;
• даралап оқыту үрдісін жүзеге асыру;
• кампьютердің графикалық мүмкіндіктерін пайдаланып жаңа сабақты түрлендірудің көрнекілігін арттыру;
• қажетті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар;
• оқушылаоға ақпараттық процестердің мәнін ашып көрсету;
4.Ғылыми жаңалық.
Жаңалық тақырыбы:Екінші ретті беттерді компьютерде модельдеу.
Екінші ретті беттер деп,координаталар жүйесінде екінші дәрежелі теңдеумен кескінделетін бетті айтамыз.Беттің түрлері:сфера,конус,цилиндр.Асы беттердің компьютерде модельдері жасалды.Ол үшін арнайы MatLab бағдарламасы қолданылды.
MatLab(Matrix Laboratory-Матрицалық зертхана) сөзінен қысқартылып алынған,деректер массивтерімен жұмыс істеуге бағытталған инженерлік және ғылыми есептерді орындауға арналған интерактифті жүйе болып табылады.Міне осы бағдарлама арқылы жоғарыда аталған екінші ретті беттердің модельдері құрылды. Ол «Екінші ретті беттерді компьютерде модельдеу.» тақырыбында құрылған презинтация түрінде көрсетілді.
5.Гипотеза.
Оқытуды компьютерлендіру кезінде оқушылардың қалыптасуға тиісті әрекеті мен операциясын нақты суреттеу керек. Оқу қызыметінің операционалдық жағын қалыптастыруда, қандай жағдай болса да, компьютерді пайдалануды орнықтыру қажет. Компьютер бұған орасан зор мүмкіндік береді. Біріншіден, ол кез-келген әрекетті көрнекті түрде елестетуге және оның орындалу жағдайын көрсетуге мүмкіндік береді.Екіншіден, компьютер оқу материалына сүйене отырып, интеллектуалдық әрекетті елеулі түрде өзгертетін құрал.
Дегенмен, компьютердің келеңсіз көрінісіде жоқ емес.Атап айтқанда, ол адамның (әсіресе,жасөспірімдер мен балалардың) көру қабілетін нашарлатады,тез шаршатып, жүйкеге салмақ түсіреді,т.б. кері әсерлері бар.Мұндай жағдай дисплейді тым ұзақ пайдаланудан болатыны түсінікті.Сондықтан оқу үрдісінде мұғалім дисплеймен жұмыс істеу кезінде бұл мәселелерді ескеріп отыруы ләзім.Бұл мақсатта сынып іші жүйелі түрде тазаланып,желдетіліп тұруы қажет.Оқушылардың экран алдында көп отырып қалмауын қадағалаған абзал.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемелекеттік бағдарламасында: “... экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын арттыру...” және “кәсіби міндеттерін дербес әрі шығармашылық тұрғыдан шешуге, кәсіби қызметтің тұлғалық және қоғамдық маңызын түсінуге, оның нәтижелері үшін жауап беруге қабілетті кәсіби құзыретті жеке тұлғаны, бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруді басқарудың тиімді жүйесі құрылатын болады...” деп атап көрсеткен.
Мемелекеттік бағдарламада оқу үрдісіне педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану-жалпы білім беруді дамытудың басты бағыттары делінген.
Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің деңгейіне Республика мектептерін көтерудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңында білім беру жүйесін ақпараттандыру осы саладағы мемелекеттік саясат негізінде анықталынып, осы жүйедегі басты міндеттерінің біріне айналып отыр. “Қазақстан - 2030” стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады.
XXI ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауатылық қажет.Ал бұл сауаттылықтың алғашқы баспалдағы мектептен басталады.Мектеп қабырғасынан теориялық біліммен қатар практикалық білімнің алғы шарттарын меңгеруі тиіс.Ал,теориялық білімді практикамен ұштастыру үшін компьютердің қажет екендігі даусыз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.С.Дайырбеков. «Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы мектеп оқушыларының математиканы оқыту белсенділігін компьютер арқылы дамыту» Шымкент,2004.
2. Информатика негіздері журналы №1,2005.
3. Информатика негіздері журналы №3,2005.
4.Ю.М.Колягин, В.А.Огенесян «Методика преподавания математики» Москва «Просвещение» 1975
5.А.Я.Блох,В.А.Гусев «Методика преподавания математики в средней школе» Москва «Просвещение» 1987
6. Информатика негіздері журналы №3,2006.
7.Информатика негіздері журналы №1,2004.
8.Информатика Физика Математика журналы №3,2005.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Математика кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫП ... ... ... ӘДІСТЕМЕЛІК
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ 7 1.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жолдары. 13
2 АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНАЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ... ... Жаңа ... ... ... ... оқытуда
пайдалану
16
2.2 Оқытудың бұрынғы жүйесін сүйемелдеу бағытындағы ең тиімді
техналогиялар
18
ҚОРЫТЫНДЫ
21
Қолданылған ... ... ... ... басты бағыттарының бірі – білім беру үрдісін
ақпараттандыру. Бұл ... жаңа ... ... ... ... ... оқыту,дара тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарынжүзеге
асыра отырып,оқу тәрбие үрдісінің барлық ... ... ... ... көздейді.
Қазақстсан Республикасының «Білім туралы» Заңында еліміздің ... ... ... ... атап ... бірі – ... беру ... жаңа технологиясын енгізу,бүкіләлемдік коммуникация
желісіне шығу.
Білім ... тез ... ... ... ... ... ... казіргі сұранысына сай өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдалана алатындай ... ... дара ... ... ... ... компьютерлік сауаттылық мәселелерін щешу ,яғни оқушыларға
информатика мен ... ... ... ... қалыптастыру.
3. Оқушының шығармашылық қабілетін,эксперименталды іскерлігін дамыту.
4. Оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейін жетілдіру,тиімділігі мен
сапасын ... ... ... ... пәндерде оқыту
құралы ретінде пайдалану.
Осы тақырып ... ... ... қолданылды. Атап айтқанда «Информатика негіздері» ,
«Физика Математика Информатика», «Математика» ... ... ... ... , ... ... гуманитарлық
бағыттағы мектеп оқушыларының математиканы оқыту белсенділігін компьютер
арқылы ... ... ... ... ... кітаптары
және т.б. көптеген әдебиеттер қарастырылды.Бұл әдебиеттерден осы тақырыпқа
байланысты материалдар іріктеп алынды.
2.Осы жұмыстың зерттеу ... оқып ... ... ... ... мақсаты:
1. Қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны ... ... және ... өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
2. Математикалық есептердің ... ... ... модельдермен
сипатталатын әдістер мен құбылыстарды модельдеу;
Міндеттері:
• оқыту үрдісінде кері байланысты ... ... ... ... ... ... ... кампьютердің графикалық мүмкіндіктерін пайдаланып жаңа сабақты
түрлендірудің көрнекілігін арттыру;
• қажетті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар;
• оқушылаоға ... ... ... ашып көрсету;
4.Ғылыми жаңалық.
Жаңалық тақырыбы:Екінші ретті беттерді компьютерде модельдеу.
Екінші ретті ... ... ... ... ... ... бетті ... ... ... ... ... ... MatLab ... қолданылды.
MatLab(Matrix Laboratory-Матрицалық зертхана) ... ... ... жұмыс істеуге бағытталған инженерлік және
ғылыми есептерді орындауға ... ... жүйе ... табылады.Міне
осы бағдарлама арқылы жоғарыда аталған екінші ретті беттердің ... Ол ... ... ... ... модельдеу.» тақырыбында
құрылған презинтация түрінде көрсетілді.
5.Гипотеза.
Оқытуды компьютерлендіру кезінде оқушылардың қалыптасуға тиісті әрекеті
мен операциясын нақты суреттеу керек. Оқу ... ... ... ... ... ... да, компьютерді пайдалануды орнықтыру
қажет. Компьютер бұған ... зор ... ... ... ол кез-
келген әрекетті көрнекті түрде елестетуге және оның орындалу ... ... ... компьютер оқу материалына сүйене
отырып, интеллектуалдық әрекетті ... ... ... ... ... ... көрінісіде жоқ емес.Атап айтқанда, ол
адамның ... мен ... көру ... ... жүйкеге салмақ түсіреді,т.б. кері ... ... ... тым ұзақ пайдаланудан ... оқу ... ... ... ... ... ... мәселелерді ескеріп отыруы ләзім.Бұл мақсатта сынып іші жүйелі түрде
тазаланып,желдетіліп тұруы қажет.Оқушылардың ... ... көп ... ... ... Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған Мемелекеттік ... “... ... ... ... ... ... және ... қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын
арттыру...” және ... ... ... әрі ... тұрғыдан
шешуге, кәсіби қызметтің тұлғалық және қоғамдық ... ... ... үшін ... ... ... кәсіби құзыретті жеке тұлғаны,
бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды ... ... ... беруді
басқарудың тиімді жүйесі құрылатын болады...” деп атап көрсеткен.
Мемелекеттік бағдарламада оқу үрдісіне педагогикалық және ... ... ... пайдалану-жалпы білім беруді
дамытудың басты бағыттары делінген.
Бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... көтерудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай
ақпараттандыру. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңында білім ... ... осы ... ... саясат негізінде
анықталынып, осы жүйедегі ... ... ... ... ... - 2030” стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік ... ... ... ... ... ... ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік
сауатылық қажет.Ал бұл ... ... ... ... қабырғасынан теориялық біліммен қатар практикалық білімнің
алғы шарттарын меңгеруі тиіс.Ал,теориялық білімді ... ... ... ... ... ... Математиканы оқытуда компьютерді пайдалану.
1.1 Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану әдістемесі.
Қазіргі мектептің даму болашағы қоғамның даму ... ... ... ... ... ... және үнемі өсіп отыратын
ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады.
Білім беру ...... ... ... жас
өспірімдерді жан-жақты даярлайтын процесс болуы қажет. Сондықтан білім беру
жүйесінде компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Өйткені ... ... ... ... ... ... ... құралына айналды.
Болашақ мамандардың ақпараттық ... ... ... ... жұмыс жасауды игеруімен тығыз байланысты.
Білім берудің ақпараттандырудың мәселесінің ауқымы өте кең және ... Бұл ... ... кейінгі жылдары көптеген ғалымдар мен
әдіскерлер зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ...... ... ... кезде информатика курысы ... ... ... ... Атап ... ... оқушыларын алгоритмдік және
компьютерлік сауаттылыққа ... ... ... 1960 – ... жалпы білім беру саласында ... және ... ... ... ... ... мүмкіндік болмады. 80 –
жылдардың аяғына қарай программалау элеметтерін пайдаланып алгебра курысын
мектеп ... ... ... ... ... етудің әдістемелік жүйесі ... ... ... бір ... ЛОГО оқыту ортасының қазақ
мектептері үшін қазақша варианты жасалып, орта мектептерде оқытыла бастады.
90 – ... бас ... ... ... технологиясы жасалды.
Теориялық,ғылыми-әдістемелік әдебиетерді ... ... ... ... ... ... Біріншіден, көптеген
жаратылыстану пәндерінде компьютерді пайдалану ... іске ... бұл ... ... ... кең өріс ала алмай отыр. ... ... ... пайдалану қалыптасқан психологиялық ... ... онша сай ... ... бұрынғы қалыптасқан
оқыту процесінде қарым – қатынас тек мұғалім мен оқушы арасында ғана ... оқу ... ... ... кезінде мұғалім және оқушы арасында
компьютерлік педагогика пайда болғаны мәлім. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... ... және физика сияқты негізгі
пәндерде, компьютерлік технологияны ... ... ... ... үздіксіз жүргізілуі қажет. Білім беру мәселесінде компьютерлік
оқыту ... ... және ... ... ... ... Бұл компьютерді қолдану жайында комплекстік зерттеу
жүргізуге және оны программалық техникалық сондай – ақ оқу - ... ... ... ... роль атқарады. Компьютерлік оқытудың бір
тұтас әдістемелік жүйесін жасау – оқу ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Қоғамды ақпараттар жағдайында
үздіксіз білім беру жүйесі мыналарға сүйенеді.
- білім берудің сапасын ... даму ... ... және
дербезтендіру есебінен қоғам мүшелерінің ой өрісінің даму деңгейін
көтеру;
- өз бетінше білім алу мүмкіндіктерін кеңейту және міндетті емес ... ... ... ... өз ... ... өзгерте
алатындай жағдай туғызу.
Білім беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары:
- методологиясын жетілдіру мен стратегиялық мазмұн таңдау;
- әдістері мен ... ... ... ... ... жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен
дамыту;
- оқытудың әдістемелік жүйесін жасау;
- оқушының интеллектуалдық потенциалын дамытуға бағыттау;
- өз бетімен білім алу ... ... ... – оқу, ...... ... ... іс - әрекеттерін жүзеге асыру;
- тестілік диагностикалық бақылау әдістері мен ... ... ... жаңа ... ... (ЖИТ) ... тұрып оқу –
тәрбие процесінде ... ... ... ... ... берудегі ЖИТ – оқу мен оқу- ... ... ... есептеуіш техника мен инструменттік құралдардың жиынтығы, ... ол ... ... ... оқу процесіндегі ролі мен орыны,
мұғалімдермен оқушылардың еңбегін жеңілдетуге оларды пайдаланудың түрі мен
әдістері туралы ... ... ... ... ЖИТ аса ... ... шешімдерін табуға, ой еңбегін арттыруға, ... ... ... ... етеді. ЖИТ – тің ... ... ... өз ... және ... ... жұмыс
жасауға мүмкіндік береді және оны педагогикалық ... ... ... ... ... ... әсер ете ... интеллектілік мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. ЖИТ – тің білім
беру саласына енуі педагогтарға оқытудық мазмұнын, ... мен ... ... ... мүмкіндік береді.
Болашақта Қазақстанда білім беру ... ... ... ... және ... ... Ал білім беру
жүйесінің негізгі міндеттері біртұтас телекоммуникациялық желіні құру ... ... ... ... ... мәдениетті ұйымдастыру мен жеделдету процесін ... ... ... және дамып келе жатқан телекоммуникациялық желілерді
біртұтас бүкіләлемдік информациялық кеңістікте интеграциялау;
- біртұтас ақпараттық ... ... ... ... ... ... білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, дистанциялық оқытуға
мүмкіндік жасау.
Оқытудың дистанциялық формасы оқушыларды ... және ... ... формасына айналып отыр.
Білім беру жүйесінде телекоммуникация желілерін ... ... орта ... ... ... жүзеге асыруды қамтамасыз
ете алатын негізгі құрал болып табылады. Біртұтас телекоммуникация желіні
білім беру ... ... ... ... ... мен ... ... әдеттегі іс-әрекетке сәйкес пәндік аумақта деректер қорын ... ... Бұл ... ... ... ... ... курсын
оқытудан басталады.
Ғылыми- техникалық прогрестің қарқынды даму жағдайында мектептегі
информатика курсы ерекше ... ... ие бола ... Ол ... ғылыми-техникалық революцияға қатысты сезімге, оның табиғатын
түсінуге, жаңа технологияның қәзіргі қоғамдық ... ... ... көз
жеткізуге тәрбиелейді.
Есептеуіш техникасын информатика пәнінде ғана пайдаланып ... ... ... ... ... ... енгізген кезде ғана
оқушылардың компьютерлік ... ... ... информатика
курысының мақсаты, басқа пәндердегідей, оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және
дамыту ... ... ... ... міндеттерін шешетін потенциалдық
мүмкіндіктері бар. Сол мүмкіндіктерді ескере отырып, информатиканың базалық
курсын оқытудың мақсаттарына мыналарды ... ... ... ... ... ... ... тереңдету;
- ақпаратты тарату және қолдана білу арқылы әлемнің қазіргі ғылыми
бейнесін қалыптастыру;
- ... ... ... ... ашып ... ... қоғамның дамуындағы ақпараттық технология мен ... ... ... ... оқу ... де, кәсіби қызметте де ұтымды пайдалану;
Оқытуды компьютерлендіру кезінде оқушылардың ... ... мен ... ... суреттеу керек. Оқу ... ... ... ... жағдай болса да, ... ... ... Компьютер бұған орасан зор мүмкіндік береді.
Біріншіден, ол кез-келген әрекетті көрнекті түрде ... және ... ... ... ... ... ... оқу
материалына сүйене отырып, интеллектуалдық әрекетті елеулі түрде өзгертетін
құрал. Сондықтан да зерттеу барысында біліктіліктің негізгі ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі.
Қазіргі уақытта оқу процесін жоғары сатыға көтеруге арналған
программалар жеткілікті ... ... ... ... сол ... кез келген
оқушылар балама жауаптарды таңдап алу, әрбір қадам сайын алған білімін
қадағалап отыру ... ... ... ... өз ... ... ... аса қажет деп саналады.Үйретуші программаларды құрғанда
білім берудің қызықтылығын ұмытпаған жөн. Оқу ... ... ... ... ... мәні бар, сонымен қатар түстерді дұрыс
таңдай білу, мультипликация, қазіргі бейне ... ... ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді.
Бірақта, бүгінгі негізгі ... бірі оның ... ... ... ... түсе ... ... оқу мақсатын жақсарта алмауымен қорытындыланады. Компьютерлік
оқыту белгілі мөлшерде программалық оқытудың аналогы, ол ... ... ... ... ... және оған ... өте икемді
оқыту жүйесі бола алады. Сондықтан да, біз теориялық негізін құрайтын мына
принциптерді бөліп көрсетеміз:
а) ... ... ... өте ... ... ... программаланған тексті оқуға оқушылардың белсенді әрекеті;
в) оқушылардың әрбір жауабын бірден бағалап отыру;
г) программалық текстерді эмпирикалық тексеру.
Менің ойымызша ... оқу ... ... комплексті түрде
болуы тиіс. Сондықтан мұғалім компьютерлік техникалар негізінде оқушыларға
жаңа ... ... ... оны ... ... ...... жүйесі
арқылы компьютерлендірілген оқыту ортасын құру жолдарын ұсынады.
Бүгінгі ... орта ... ... ... ... құралдарының бірі ыңғайға келтіре комплексін құру үшін оқытудың
компьютерлік технологиясы құрылады.
Оқытудың компьютерлік технологиясы (ОКТ) ... ... ... ... өз ... дербес жұмыстарын ұйымдастыруға
ерекше қолайлы жағдай туғызады екен. Қойылған міндеттерді шешу үшін жағдай
жасау ... ... ... ... ... ... ... тиімді қамтамасыз ету үшін информациялық ... ... ... ... ... және ... ... аламыз. Бұл
жағдайда біз ... ... ... ал ... ... ... ... технологиясын енгізу оқу –тәрбие ... ... мен ... жаңа ... ... жаңа педагогикалық технологиясын жүзеге асыру оқушының
шығармашылық потенциалын дамытуға мүмкіндік береді, өз ... ... ... –зерттеушілік қызметін меңгереді, оқушылардың өз
бетімен оқу қызметінің мәдениеті қалыптасады.
1.2 Математиканы ... ... ... жолдары
Қалыптасқан оқыту технологиясына компьютерлер сөзсіз өзгеріс енгізуі
тиіс. Педагогикалық ... ... ... ақпататтық технология
компьютерлік негізде оқытудың түрлерінің, әдістер мен тәсілдерінің ... ... ... ... ... да айтуға болады,
бұл орайда ЭЕМ-ге қажетті әдістеме жасалуы тиіс.
Мектепке ... ... ... ... ... ... де
рөлі барынша арта түседі: ол оқушылардың даярлық деңгейі мен ... ... жеке ... жұмыс істеуге көбірек уақыт табады.
Мұғалімнің сабаққа әзірленуінің сипаты да ... ... алу, ... ... ... ... орнын анықтауға
ерекше мән беріледі.
Дербес компьютерлерді математика сабағында пайдаланудың мынадай
міндеттерін бөліп ... ... ... кері ... қамтамасыз ету;
-даралап оқыту үрдісін жүзеге асыру;
- компьютердің графикалық мүмкіндіктерін пайдаланып, жаңа сабақты
түрлендірудің көрнекілігін арттыру;
-қажетті ақпаратты іздеуге байланысты ... ... ... ... ... ... сипатталатын әдістер мен құбылыстарды модельдеу;
Дербес компьтерлерді математика сабағына ... ... ... ... ... арқылы оқыту үрдісін толыққанды ... ... үш ... ... ... болады:
- оқушылардың танымдық белсенділігін басқару;
- оқу әрекетін «мұғалім – компьютер – оқушы» жүйесі түрінде басқару;
- мұғалім мен ... ... ... мен ... өзі ... сабағында компьютерлік оқытудың әрі алуан түрлері бар.
Мысалы, бір түрінде оқушы ... ... ...... ... оқушыға берілген тапсырманы анықтап, тиісті көмек көрсетеді. Бұл
жерде оқу мұғалімінің қатысуынсыз өтеді. ... бір ... ... ... ... ... ... Ол мұғалімге сабақ
жүргізуге көмек болады, мысалы, оқушыларға ... ... ... ... ... уақытпен жіберілген қателерді көрсетеді.
Компьютер оқушыларға ... ... бір ... ... ... ... жөнінде кеңес береді. ... ... ... кейін шешім қабылдаса, екінші теккен ауқымды шешімдерді қабылдап,
оқыту сценариін ... ... ... ... ол ... оқыту
құралдарының бай арсиналын кеңінен пайдалана отырып, әр ... ... ... Дербес компьютер оқушының оқу үрдісіне белсене араласуына
жағдай жасап, қызығуын оятып, оқу ... ... әрі есте ... ... ... ... әдістемелік даярлығы ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға
қажетті білік дағдыны – қалыптастыру үшін ... оқу ... ... ... ... талап етіп шарт қою керек.
Студенттер компьютерді өз қызметіне ... ... етіп ... етіп, оқытуға жағдай тудыру қажет.
Матиматиканы оқыту әдістемесі курсында студенттер ... оқу- ... ... бағдарламалық- әдістемелік қамтамасыз ету
ісімен танысуы тиіс. Бұған ... ... ... ... ... ... ... құралдарды пайдаланып
математика сабағын жүргізу әдістемесінің сипаттамасы.
Соңғы курстың студенттері компьютерлік оқыту технологиясының жалпы
ұстанымдарын түсініп оларды ... ... ... ... үшін
қолдана білуі, соларды пайдаланып педагогикалық бағдарламалық ... ... ... бағалай білуі тиіс.
Есептегіш техника құралдарымен мектепте шешуге болатын есептер өрісі
шексіз кеңейе түсуде. Есептегіш техника ... ... ... оқыту әдісі мен мазмұны да ... ... ... ... ... ... дара ... пропорцияның белгісіз мүшесін ... ... ... ... ... бір ... бойынша ... ... ... ... ... ... көп
уақыт үнемделеді.ЭЕМ-нің есептеу мүмкіндіктерін алгебралық ... ... мен ... ... ... ... әдістерді кең пайдалану мүмкіндіктері де ашылуда. Есептеу
эксперименті мектептегі математиканың ... ... ... ... ... ... мен ... ұғымын көрсетуге,
геометриялық фигуралардың ерекшеліктері туралы оқушылар болжамын есептеу
арқылы тексеруге т.б.мүмкіндік береді.ЭЕМ-де ... ... ... ... ... ... ... геометриялық фигуралардың
ерекшеліктерін білуге, компьютердің графикалық мүмкіндіктерін сызбалар,
модельдер, кеңістіктік фигуралар ... ... ... ... ... ... ... ТЕХНАЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ
БОЛАШАҒЫ
2.1 Жаңа ақпараттық техналогияларды матеметика пәнін оқытуда пайдалану.
Математика пәнін оқытуда жаңа ... ... ... ... ... алу ... көмектесу.Бұл
мақсаттарға оқыту программалары,дәрістерді қолдауға арналған электрондық
оқулықтар,тексеру программалары сияқты программалық ... ... ... ... тек ... емес,сонымен қатар оның «екінші»
компьютерлік сауаттылығы да болу керек.
Қашықтан оқыту,мультимедия құралдарының ... ... ... ... ... ... ... нысандары, құбылыстары туралы өз бетінше
оқу тәрбие процесінде ... ... ... ... ... ... ... технологиялардың даму өрісіне байланысты.
Сондықтан пән мұғалімдерін дайындауда тек информатика курсын оқытуда
пайдалану ғана емес,сонымен қатар,нақты ... оқу ... ... ... жүзеге асырылуын енгізуге баса назар
аудару керек.
Математика ... ... ... білуі қажет:
– әр түрлі объектілерді кескіндеуді,оны салып тұрғызуды
дисплей бетінде іске ... және ... ... ... ... іздеу жұмыстарын,сонымен қатар
мәліметтерді жинау,өңдеу жұмыстарын автоматтандыру және
көрсетілген оқытылған ... ... ... ... ... ақпараттық технологияларды қолдануды
қосымша оқытуды жүзеге асыру;
– оқушылардың білім деңгейін бағалауға қойылатын негізгі
критерийлер;
– қолданушының ... ... ... ... және ... әдістерді қолдана
білу;
Сонымен қатар математика пәнінің мұғалімдері өзінің кәсіби қызыметінде
келесі негізгі бағыттарды бөліп алуға болады:
1.Математика пәнін оқудағы ақпараттық ... ... ... мен ... және ... құрылғылар
арасындағы жылдам байланыс;
– оқытылу ақпараттық компьютерлік көзге елестетілуі;
- ақпараттық-әдістемелердің оқыту процесін ұйымдастырудағы ... және ... ... ... ... ... білімді ақпараттандыру шарттарындағы
ерекшеліктері,сонымен бірге әдістемелік практиканың қолданылуы,соның
ішінде,математикалық ... ... ... ... ... мазмұндық-әдістемелік құндылығын білу.
5.Электронды-есептеуіш техниканың,ақпараттық және коммуникациялық
құралдардың әдістемелік-эргономикалық шарттары.
6.Тестік диагностикалық ... ... ... ... білім деңгейін бағалауы және
анықтауы,сонымен бірге,бақылауы және өз ... ... ... бұрынғы жүйесін сүйемелдеу бағытындағы ең ... ... ... ... ... ең ... ... жатқызуға болады.
Презентациялар технологиясы. Бұл технология, бір жағынан, оқушыларға
жаңа материалдарды (иллюстрациялар, фотографиялар, ... ... ... ... ... ... құралы болатын болса, екінші
жағынан, мұғалімдерге осы материалдарды дайындауды және оны ... ... ... ала ... ... ... ... балалардың оқуға деген ынталығын арттырып, сабақтың
қызғылықты өтуін ... ... оған ... ... қысқартады, ең
басты – мұғалімдерді жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды ... ... ... тексеру және оқушылардың білімін
жетілдіру. Компьютерлік технологияларды осы мақсатта пайдалану, біріншіден,
оқушының жұмысын өнімділігін арттырып, оқу ... ... ... ... ... ... ... түрде қадағалай отырып,
балалардың ... ... ... жүзеге асырады; үшіншіден, бақылау
технологиясына ғылыми элементтер ... оны ... де ... ... ... мекемелерінен алынатын білім мен ... ... ... ... ... (азғантай болса да)
жайлы айтуға негіз бола алады. Өкінішке орай, біздің осы тәжірибелеріміз
бақылау мақсатында ... ... ... оқу ... ешқандай жаңа
өзгеріс енгізе алмайтынын көрсетті, ... ... ісі ... ... ... ... ... ғана болып саналады. Бұдан ... ... қол ... үшін ... ... ... ... түрде қадағалау негізінде білім тексеру ... ... ... ... ... процестің негізгі мынада – мұғалім тексеру нәтижесі жайлы толық
ақпарат ала ... ... ... ... ... ... жазылған қосымша тапсырма береді. Бұларды орындау нәтижесінде тағы
да компьютерлік тест ... ... өзі ... ... ... бір айта
кететін жайт – ... ... баға қою ... ... ... ... қалай меңгергені жайлы мәлімет беретін ... тест ... ... ... ... ... ... әрі
қызықтылығын көрсетті, оның мысалы ретінде математика ... ... ... ... ... ... ... негізгі мәселе
обьективтілік, сенімділік және дұрыстық (валидность) талаптарына ... ... ... ... ... тестер жасау керек
екендігі белгілі болады.Осы презентациялар технологиясына ... ... атты ... ... ... ... оқушыларға формуласы берілген
теңдеулердің бейнесін MatLab бағдарламасында фигурасын салып көрсету.
Қосымша сабақтар. ... ... ... ... әр
түрлілігін «әлсіз» оқушылар үшін – ... ... құру ... үшін – үйірмелер мен факультативтер сияқты қосымша сабақтар
ұйымдастыра отырып, олардың деңгейін ... ... ... ... Шетел тәжірибелері көрсеткендей коррекция есептерінің
бірсыпырасын компьютер арқылы өте ... идея ... ... ... ... ... оның ... шексіз “шыдамдылығы”
және компьютер “жансыздығы” өте өзімшіл балалардың да ... ... ... ... ... ... әсер коэффициенті өте жоғары,
бірақ оның ... ... да бар, ... а) ... ... ... бағытталған, танымдық қасиетін басқаруға бағытталған,
жақсы коррекция жасайтын программалар алу қиындығы;
ә) мұғалімнің мұндай ... ... ... көп уақыт
жұмсайтыны және ондай сабақтарға төлемақы қарастырылмағандығы.
Оқыту. Компьютерді жаңа ... өту ... де ... қолдануға
болады. Мысалы, біздің зерттеулеріміз а) теориялық материалды бірнеше
бөлікке ... ... есте ... үшін бірнеше тапсырма орындалатын
программаланған оқыту процесі жүргізілсе;
ә) бір ... ... ... бірі ... үшін ... ... ... отырғызса; б) оқытуға арналған есеп ... оның ... ... да ... ... жүргізілсе, жаңа
материалдарды игеруге кететін уақыт 40 – 50% - ға ... ... ... 30-50 % - ға ... көрсетті.
Мультимедиа (multimedia) –компьютерде дыбысты,ақпаратты,тұрақты
және қозғалыстағы бейнелерді ... ... үшін ... ... ... ... ... бейнелеуді-мәліметтерді
мәтіндік,графикалық,бейне,аудио және мультипликациялық түрде шығаруды
жүзеге ... ... ... бен кескін синтезін
жасап,ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап,сұқбаттық түрде жұмыс
істейтін компьютерлік ... ... ... ... түрде қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейне
көріністерді компьютер ... ... ... ... ... модельдермен жұмыс істеу.
Модельдермен жұмыс істеу, бір жағынан, балаларға таңдау ... ... ... не ... ... ... өз ... ашу жағдайын
модельдеуге мүмкіндік беретін оқу ісінің зерттеу компоненті болады, екінші
жағынан, оқушыларға өз ... ... ... ... ... ... ... орындалуға тиіс ең басты шарт – ол құралдың
оқыту есептеріне сәйкес келуі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі бүкіл ... жүзі ... ... ...... жүріп жатқанда, әр түрлі байланыс жүйелері сол дененің ... ... ... ... мына ... ... ... меңгермеген ел
ерте ме, кеш пе дүние жүзінен келетін байланыс нәрін ... ... ... ... ... жаңалықтармен танысуда, ақпараттар ағымынан
қалыспауда интернет, электронды пошта ... ... ... ... білім беруді ақпараттандырудың тағы бір ... бірі ... ... ... ... ... білуіне жағдай
жасау.
Интернет жүйесінде жұмыс істеу ... ... ... ... ... хабардар болып, оны игеруіне шексіз мүмкіндіктер ашатыны
хақ. Интернетті пайдалану арқылы оқушылар ... ... ... ... ... ... ... сөзсіз.
Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа видео ,аудио қондырғылары мен
теледидарды, ... ... ... ... ... ... ... оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін
арттырып қана қоймай, логикалық ... ... ... ... ... ... ... Дәстүрлі оқулықты оның
электрондық нұсқасына оңай айналдыруға болады. Бұл ... ... ... сақтау мүмкіндігі, оны компьютерлік ... ... ... ... ... ... ретінде қалыптасуы орта білім беру
жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай ... қай ... ... өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын ... ... ... да ... ... білім деңгейін көтеру және онда ... ... ... оқу-тәрбие процесін тиісті ... ... ... ... ... жүйелі
басшылыққа алған бағыты деп есептейміз.
Жоғарыда айтылған ой- ... ... ... ... ... мектеп пәндерін оқыту сапасын арттырып, ... ... ... ... іске ... ... ... ақпараттандыруға осылай мемлекет тарапынан ... ... ... оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық
деңгейге көтерілсе ғана біздің ... ... ... ... ... ... ... беретін, өндіріс өнімдерін өндіре
алатын алдыңғы қатарлы мемлекетке айналады. Ол ... ... ... ... біздің жас ұрпақтың қабілетінің жететініне сенім мол.
“Қазіргі заманда жастарға ақпаратты технологиямен байланысты ... сай ... жаңа ... беру өте- мөте ... деп, Ел ... ... жас ... білім беру жолында ақпараттық технологияны
оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың ... ... ... ... ... ... ... мектеп оқушыларының
математиканы оқыту белсенділігін компьютер арқылы дамыту» Шымкент,2004.
2. ... ... ... ... ... ... журналы №3,2005.
4.Ю.М.Колягин, В.А.Огенесян «Методика преподавания математики» ... ... ... ... ... в ... школе»
Москва «Просвещение» 1987
6. Информатика негіздері журналы №3,2006.
7.Информатика ... ... ... ... ... журналы №3,2005.
ГЛОССАРИ
Коммуникация-(байланыс,мәліметтерді жеткізу) (коммуникация
(связь,передача данных);communications) –ақпаратты ... ... мен ... және оларды жазып,жинақтап жеткізу құрылғыларын
қамтитын жалпы ұғым.
Ақпараттық технология (Информационная техналогия;information
technology) 1.Объектінің,үрдістің немесе ... күйі ... жаңа ... үшін ... ... тәсілдері мен құбылыстарының
жиынтығын ... ... ... ... үшін ... ... немесе әдістердің жиынтығы.
Компьютер есептеуіш(компьютер,вычислитель;computer (түбірі лат
compute-санау,есептеу)-есептеу жұмыстарын атқару мен ... ... ... ... ... кешені.Компьютер-ЭЕМ-нің ғылыми және
ғылыми-көпшілік әдебиеттерде қабылданған атауы.Қазіргі уақытта бұл ... ... де ... ... ... ... жаңа терминдер
жасауға өте қолайлы деп саналады,мәселен, компьютерлендіру,комьпютерлік
төңкеріс,компьютерлік лингивистика және ... ... ... ... ... ... біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік
технология.Ол ақпаратты ... ... ... және мультипликациялық түрде шығаруды
жүзеге ... ... ... бен ... синтезін
жасап,ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап,сұқбаттық түрде ... ... ... ... ... ... ... қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейне
көріністерді компьютер экранда көрсетуге,тыңдауға толық мүмкіндік бар.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір әдісі - мотивация69 бет
Linux операциондық жүйесінде kill функциясын оқып үйрену және оны Си тілінде программалау24 бет
Microsoft Excel-ді оқып үйрену11 бет
MS Access программасын оқып үйрену және оны қолдану15 бет
Windows NT ОЖ клиент-серверлі құрылымы. Жады серверлері және торап сервері оқып үйрену17 бет
Ақпараттық жүйелер Сандық әдістер пәнінен пәнді оқып-үйренуге арналған әдістемелік нұсқау11 бет
Биографиялық әдіс – тұлғаны ғылыми түрде оқып үйрену құралы5 бет
Математикадан өз бетінше оқып-үйрену тиімділігінжақсартуда оқулық элементті пайдалану67 бет
Модульдік оқыту тәсілін математикадан өз бетінше білім алу және оқып-үйрену сапасын жақсартуда пайдалану ерекшеліктері54 бет
Намаз оқып үйренейік8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь