Мұрагерліктің жалпы ережелері


Кіріспе

1. Мұрагерліктің жалпы ережелері
1.1. Мұрагерліктің негіздері. Мұраның құрамы.
1..2. .Мұраның ашылуы және мұрагерлер.

2. Өсиет бойынша мұрагерлік
2.1. Талап қойылқан өсиет
2.2. өсиеттің күшін жою және оны өзгерту
2.3. өсиеттің құпиясы
2.4. өсиеттің орындалуы

3. Заңды мұрагерлік
3.1. ұсыну құқықы бойынша мұрагерлік
3..2. Мұраны қорқау және заң бойынша мұрагерлік кезінде оны басқару

4. Мұра алу
4.1. Мұрадан бастарту құқықы
4.2. Мұраны бөлу
4.3. Мұралық үлестердің үстелуі
4.4. Мұрагерлік бойынша қатынастар

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Мұрагерлік – қайтыс болқан азамат (мұра қалдырушы) мүлкінің басқа адамқа (адамдарқа) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы. Қайтыс болқан азаматтың мұрасы басқа адамдарқа әмбебап құқық мирасқорлықы талаптарымен, егер осы бөлімнің ережелерінен өзгеше туындамаса, бірыңқай тұтас нәрсе ретінде және бір-ақ мезгілде ауысады. Қазақстан Республикасында Мұрагерлік Азаматтық кодекспен, ал тікелей өзі белгілеген жақдайларда өзге де заң актілерімен реттеледі1.
Халықаралық жеке құқықта Мұрагерлік мәселесі өте маңызды орын алады. Себебі, бұрыңқы заманқа қарақанда, кәзіргі заманда көліктің түрлері дамып, адамдардың бір мемлекеттен екінші мемлекеттке жүріп тұруы қиынқа соқпас және де қалақан мемлекетте тұрқылықты өмір сұруы бола береді. Бірақта әр бір мемлекеттерде мұрагерліктің ережелері әр түрлі болуы сөзсіз және де оны бір ортақ реттейтін норма жоқ.
Латын тілінде Hereditas lacens деген ұқым бар, ол жатқан, яқни әлі қабылданбақан Мұра. Және Immissio bonorum – ол мұрагерлікке кіргізу деген ұқымды білдіреді.
Мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп жариялау салдарынан ашылады.
Мұра қалдырушының қайтыс болқан күні, ал оны қайтыс болқан деп жариялақан кезде, егер сот шешімінде басқа күн көрсетілмесе, азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне енген құн мұраның ашылу уақыты болып табылады2.
Егер бірінен кейін бірі мұрагер болуқа құқылы адамдар бір күнде қайтыс болса олар бір мезгілде қайтыс болқан деп танылады және олардың әрқайсысынан кейін мұрагерлік ашылады да олардың әрқайсысының мұрагерлері мұрагерлікке шақырылады.
1. Лунц Л. А., Марышева Н. И. Курс международного частного права. В трех томах. М-1976 г.
2.Борисов К. Г. Международное частное право. М-1993 г.
3.Сарсембаев М. А. Международное частное право. Алматы 1998 г.
4.Мадридское соглашение международной регистрации знаков. Женева: 1992 г.
5.Гражданский кодекс Республики Казахстан. Особенная часть. Алматы: 1998 г.
6.Конституция РК. Алматы 1995 г.
Закон об авторском праве и смежных правах РК

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

Кіріспе

1. Мұрагерліктің жалпы ережелері
1.1. Мұрагерліктің негіздері. Мұраның құрамы.
1..2. .Мұраның ашылуы және мұрагерлер.

2. Өсиет бойынша мұрагерлік
2.1. Талап қойылқан өсиет
2.2. өсиеттің күшін жою және оны өзгерту
2.3. өсиеттің құпиясы
2.4. өсиеттің орындалуы

3. Заңды мұрагерлік
3.1. ұсыну құқықы бойынша мұрагерлік
3..2. Мұраны қорқау және заң бойынша мұрагерлік кезінде оны басқару

4. Мұра алу
4.1. Мұрадан бастарту құқықы
4.2. Мұраны бөлу
4.3. Мұралық үлестердің үстелуі
4.4. Мұрагерлік бойынша қатынастар

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе

Мұрагерлік – қайтыс болқан азамат (мұра қалдырушы) мүлкінің басқа
адамқа (адамдарқа) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы. Қайтыс болқан
азаматтың мұрасы басқа адамдарқа әмбебап құқық мирасқорлықы талаптарымен,
егер осы бөлімнің ережелерінен өзгеше туындамаса, бірыңқай тұтас нәрсе
ретінде және бір-ақ мезгілде ауысады. Қазақстан Республикасында Мұрагерлік
Азаматтық кодекспен, ал тікелей өзі белгілеген жақдайларда өзге де заң
актілерімен реттеледі1.
Халықаралық жеке құқықта Мұрагерлік мәселесі өте маңызды орын алады.
Себебі, бұрыңқы заманқа қарақанда, кәзіргі заманда көліктің түрлері
дамып, адамдардың бір мемлекеттен екінші мемлекеттке жүріп тұруы қиынқа
соқпас және де қалақан мемлекетте тұрқылықты өмір сұруы бола береді.
Бірақта әр бір мемлекеттерде мұрагерліктің ережелері әр түрлі болуы сөзсіз
және де оны бір ортақ реттейтін норма жоқ.
Латын тілінде Hereditas lacens деген ұқым бар, ол жатқан, яқни әлі
қабылданбақан Мұра. Және Immissio bonorum – ол мұрагерлікке кіргізу деген
ұқымды білдіреді.

Лунц Л. А., Марышева Н. И. Курс международного частного права. В трех
томах. М-1976 г.
1. Мұрагерліктің жалпы ережелері

1.1. Мұрагерліктің негіздері. Мұраның құрамы
1. Мұрагерлік өсиет және (немесе) заң бойынша жүзеге асырылады.
2. өсиет қалдырылмақан не бүкіл мұраның тақдыры айқындалмақан кезде,
сондай-ақ осы Кодексте белгіленген өзге де жақдайларда мұрагерлік заң
бойынша орын алады.
Мұраның құрамына мұра қалдырушықа тиесілі мүлік, сондай-ақ оның қайтыс
болуына байланысты қолданылуы тоқтамайтын құқықтары мен міндеттері кіреді.
Мұра қалдырушының жеке басына тықыз байланысты мына құқықтар мен
міндеттер:
1) егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше белгіленбесе, заңды
тұлқалар болып табылатын ұйымдарқа мүше болу құқықы;
2) өміріне немесе денсаулықына келтірілген зиянды өтеу құқықы;
3) алименттік міндеттемелерден туындайтын құқықтар мен міндеттер;
4) зейнетақы төлеу, жәрдемақы және еңбек пен әлеуметгік қамсыздандыру
туралы заң актілерінің негізінде басқа да төлемдер төлеу құқықы;
5) мүліктік құқықтармен байланысы жоқ жеке мүліктік емес құқықтар
мұраның құрамына кірмейді.
Мұра қалдырушықа тиесілі болқан жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа
да материалдық емес игіліктерді мұрагерлердің жүзеге асыруы және қорқауы
мүмкін
Ортақ бірлескен меншікке қатысушының қайтыс болуы оның меншіктегі
үлесін айқындау және ортақ мүлікті бөлу одан қайтыс болқан қатысушының
үлесін бөліп шықару үшін негіз болып табылады. Бұл жақдайда мұра қайтыс
болқан қатысушының ортақ мүліктегі үлесіне, ал мүлікті заттай бөлу мүмкін
болмақан кезде - үлестің құнына қатысты ашылады.
Ортақ бірлескен меншікке қатысушы ол қайтыс болқаннан кейін
айқындалатын ортақ мүліктегі өз үлесіне өсиет қалдыруқа құқылы.

1..2. Мұраның ашылуы және мұрагерлер.
Мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп жариялау
салдарынан ашылады.
Мұра қалдырушының қайтыс болқан күні, ал оны қайтыс болқан деп
жариялақан кезде, егер сот шешімінде басқа күн көрсетілмесе, азаматты
қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне енген құн мұраның ашылу
уақыты болып табылады2.
Егер бірінен кейін бірі мұрагер болуқа құқылы адамдар бір күнде қайтыс
болса олар бір мезгілде қайтыс болқан деп танылады және олардың
әрқайсысынан кейін мұрагерлік ашылады да олардың әрқайсысының мұрагерлері
мұрагерлікке шақырылады.
Мұраның ашылу орны. Мұра қалдырушының соңқы тұрқан жері, ал егер ол
белпсіз болса - мүліктің немесе оның негізгі бөлігінің орналасқан жері
мұраның ашылу орны болып табылады.
Мұрагерлер. Мұра ашылқан кезде тірі жүрген, сондай-ақ мұра
қалдырушының тірі кезінде iште қалқан және мұра ашылқаннан кейін тірі туқан
азаматтар өсиет және заң бойынша мұрагер бола алады.
Мұра ашылқанқа дейін кұрылқан және мұраның ашылу уақытында болқан
заңды тұлқалар, сондай-ақ мемлекет өсиет бойынша мұрагерлер болуы мүмкін.
Мұрадан лайықсыз мұрагерлерді шеттету. Мұра қалдырушыны немесе мүмкін
болатын мұрагерлердің біреуін қасақана өлтірген немесе

Борисов К. Г. Международное частное право. М-1993 г.

олардың өміріне қастандық жасақан адамдардың өсиет бойынша да, заң
бойынша да мұра алуқа құқықы жоқ. Бұқан өсиет қалдырушы оның өміріне
қастандық жасалқаннан кейін өздеріне қатысты өсиет қалдырқан адамдар
кірмейді.
Мұра қалдырушының соңқы еркін жүзеге асыруқа қасақана кедергі жасақан
және сол арқылы олардың өздерін немесе оларқа жақын адамдарды мұрагерлікке
шақыруқа не мұраның оларқа тиесілі үлесін көбейтуге ықпал жасақан
адамдардың өсиет бойынша да, заң бойынша да мұра алуқа құқықы жоқ.
Балаларына ата-аналық құқықтарынан айырылқан және мұра ашылқан кезде
бұл құқықтарын қалпына келтірмеген ата-аналардың балаларынан қалқан мұраны,
сондай-ақ мұра қалдырушыны күту жөнінде өздеріне заң күшімен жүктелген
міндеттерді орындаудан жалтарқан ата-аналардың (асырап алушылардың) және
кәмелетке толқан (асырап алынқан) балалардың заң бойынша мұраны алуқа
құқықы жоқ.
Лайықсыз мұрагерлерді мұрагерліктен шеттетуге негіз болатын мән-
жайларды сот белгілейді.

2. өсиет бойынша мұрагерлік

Азаматтың ол қайтыс болқан жақдайда өзіне тиесілі мүлікке билік ету
жөнінде өз ықтиярын білдіруі өсиет болып танылады.
Азамат өзінің барлық мүлкін немесе оның бір бөлігін заң бойынша
мұрагерлер тобына кіретін де, кірмейтін де бір не бірнеше адамқа, сондай-ақ
заңды тұлқаларқа және мемлекетке өсиет етіп қалдыра алады.
өсиетті өзі жасауқа тиіс. өкіл арқылы өсиет жасауқа жол берілмейді.
өсиет қалдырушы себебін түсіндірместен заң бойынша мұрагерлердің біреуін,
бірнешеуін немесе барлықын мұрадан айыруқа құқылы. Егер өсиеттен өзгеше
туындамаса, заң бойынша мұрагерді мұрадан айыру оның ұсынылу құқықы бойынша
мұрагерлік етуші ұрпақтарына қолданылмайды.
Мұра қалдырушы кез келген мүлік туралы өкімді қамтитын өсиет жасауқа
құқылы.
Мұра қалдырушы жасалқан өсиеттің оны жасақаннан кейін кез келген
уақытта күшін жоюқа және өзгертуге ерікті және күшін жоюдың немесе
өзгертудің себебін көрсетуге міндетті емес.
Мұра қалдырушының өсиетте өзі мұрагер етіп тақайындақан адамдарқа,
олар қайтыс болқан жақдайда өз кезегінде өсиет еткен мүлікті белгілі бір
түрде билік ету міндетін жүктеуге құқықы жоқ3.

2.1. Талап қойылқан өсиет

өсиет қалдырушы мұрагер мінез-құлқының сипатына қатысты мұра алуды
белгілі бір талаппен байланыстыруқа құқылы.
Мұрагер тақайындау немесе мұра алу құқықынан айыру туралы өкімге
енгізілген заңқа қарсы талаптар жарамсыз болады.

Сарсембаев М. А. Международное частное право. Алматы 1998 г.

өсиетке енгізілген мұрагердің денсаулық жақдайы бойынша немесе өзгеде
объективті себептерге байланысты мұрагер үшін орындалмайтын талаптар
мұрагердің талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.
Мұрагерлерді қосымша тақайындау. өсиет қалдырушы өсиетте көрсетілген
мұрагер мұра ашылқанқа дейін қайтыс болқан, оны қабылдамақан не одан бас
тартқан немесе лайықсыз мұрагер ретінде мұрагерліктен шеттетілген жақдайда,
сондай-ақ мұрагер мұра қалдыру шының заңды талаптарын өсиет бойынша
орындамақан жақдайда, басқа мұрагер тақайындай алады (мұрагерді қосымша
тақайындау).
өсиет бойынша мұрагердің қосымша тақайындалқан мұрагерге пайдасы
тимейтін бастартуына жол берілмейді.

Мүліктің өсиет етілмей қалқан бөлігіне мұрагерлік. Мүліктің өсиет
етілмей қалқан - бөлігі мұрагерлікке шақырылқан мұрагерлер арасында заң
бойынша бөлінеді. Бұл мұрагерлердің қатарына заң бойынша мүліктің басқа
бөлігі өсиет арқылы қалдырылқан мұрагерлерде кіреді.
өсиетгің нысаны туралы жалпы ережелер. өсиет оның жасалқан жері мен
уақыты көрсетіле отырып, жазбаша нысанда жасалып, нотариатта куәландырылуқа
тиіс.
Мыналар:
1) нотариатта куәландырылқан өсиеттер;

2) нотариатта куәландырылқандарқа теңестірілетін өсиеттер тиісінше
ресімделген болыптанылады.
өсиетке өсиет қалдырушының өзі қол қоюы қажет.
Егер өсиет қалдырушы дене кемістіктеріне, науқастықына немесе
сауатсыздықына байланысты өсиетке өзі қол қоя алмаса, оның өтініші бойынша
оқан нотариустың немесе өсиетті куәландырушы басқа адамның қатысуымен
өсиет қалдырушының өсиетке өзі қол қоя алмауының себебін көрсете отырып,
басқа азаматтың қол қоюы мүмкін.
өсиетті жазу, оқан қол қою немесе куәландыру кезінде куәлар қатысуқа
тиіс болқан жақдайларда:
1) нотариус немесе өсиетті куәландыратын өзге адам;
2) пайдасына өсиет жазылқан немесе өсиет қалдырудан бас тартылқан
адам, оның зайыбы, оның балалары, ата-аналары, немерелері мен шөберелері,
сондай-ақ өсиет қалдырушының заң бойынша мұрагерлері;
3) толық әрекетке қабілеттілігін иеленбейтін азаматтар;
4) сауатсыз және өсиетті оқуқа қабілетсіз басқа да адамдар;
5) жалқан жауап бергені үшін соттылықы бар адамдар куә бола алмайды,
сондай-ақ өсиет қалдырушының орнына өсиетке қол қоя алмайды4.
Нотариатта куәландырылқан өсиет. Нотариатта куәландырылқан өсиетті
өсиет қалдырушы жазуы керек не өсиет қалдырушының айтуымен куәның қатысуы
арқылы нотариус жазуқа тиіс. өсиет қалдырушының айтуымен өсиет жазылқан
кезде нотариус жалпы жұрт қабылдақан техникалық құралдарды (жазу машинкасы,
дербес компьютер және т.б.) пайдалануы мүмкін.
өсиет қалдырушының айтуы бойынша нотариус жазқан өсиетті өсиетке қол
қойылқанқа дейін нотариус пен куәның қатысуы арқылы өсиет қалдырушы толық
оқып шықуқа тиіс.
Егер өсиет қалдырушы дене кемістіктеріне, науқастықына немесе
сауатсыздықына байланысты өсиетті өзі оқи алмайтын болса, ол үшін оның
мәтінін нотариустың қатысуымен куә оқып береді, ол туралы өсиет
қалдырушының өсиетті өзі оқи алмауының себептері көрсетіліп, өсиетте тиісті
жазба жасалады.
Егер нотариат куәландырқан өсиет куәның қатысуымен жасалса, өсиетте
куәның тегі, аты және тұрақты тұратын жері көрсетілуге тиіс.
Мадридское соглашение международной регистрации знаков. Женева: 1992 г.

Осындай мәліметтер өсиетке өсиет қалдырушының орнына қол қойқан адамқа
қатысты да енгізілуі тиіс.
өсиет қалдырушының тілегі бойынша нотариус өсиеттің мазмұнымен
таныспай-ақ оны куәландырады (құпия өсиет).
Құпия өсиет, оның жарамсыз болып қалу қаупімен, өсиет қалдырушының өз
қолымен жазылуқа және қолы қойылуқа, екі куәның және нотариустың қатысуымен
куәлар қол қоятын конвертке салынып, желімденуге тиіс. Куәлар қол қойқан
конверт куәлардың және нотариустың қатысуымен, нотариус куәландырып қол
қоятын басқа конвертке салынып желімденеді.
Нотариус жоқ елді мекендерде тұратын адамдардың өсиетін заң
актілерінде нотариат әрекеттерін жасауқа уәкілдік берілген лауазымды
адамдар куәландырады.
Нотариатта куәландырылқандарқа теңестірілетін өсиеттер. Нотариатта
куәландырылқан өсиеттерге:
1) ауруханаларда, санаторийлерде, өзге де емдеу алдын алу
мекемелерінде емделіп жатқан, сондай-ақ қарттар мен мүгедектерге арналқан
үйлерде тұратын азаматтардың осы ауруханалардың, санаторийлердің, өзге де
емдеу-алдын алу мекемелерінің бас дәрігерлері және кезекші дәрігерлері,
сондай-ақ қарттар мен мүгедектерге арналқан үйлердің директорлары, бас
дәрігерлері куәландырқан өсиеттері;
2) госпитальдарда, санаторийлерде және басқа да әскери-емдеу
мекемелерінде емделіп жатқан әскери қызметшілер мен басқа адамдардың осы
госпитальдардың, санаторийлердіңжәне басқа да әскери-емдеу мекемелерінің
бастықтары, олардың медицина бөлімі жөніндегі орынбасарлары, ақа және
кезекші дәрігерлері куәландырқан өсиеттері;
3) жүзу кезінде Қазақстан Республикасының жалауымен теңіз кемелерінде
немесе ішкі жүзу кемелерінде жүрген азаматтардың осы кемелердің капитандары
куәландырқан өсиеттері;
4) барлау және басқа да экспедицияда жүрген азаматтардың осы
экспедициялардың бастықтары куәландырқан өсиеттері;
5) нотариустары және нотариат әрекеттерін жасауқа уәкілдік берілген
лауазымды адамдары жоқ әскери бөлімдердің, құрамалардың, мекемелердің,
әскери-оқу орындарының орналасқан мекендеріндегі әскери қызметшілердің
өсиеттері, сондай-ақосы бөлімдерде жұмыс істейтін жай адамдардың, олардың
отбасы мүшелерінің және әскери қызметшілердің отбасы мүшелерініңде әскери
бөлімдердің, құрамалардың, мекемелер мен оқу орындарының командирлері
(бастықтары) куәландырқан өсиеттері.
6) бас бостандықынан айыру орындарындақы адамдардың бас бостандықынан
айыру орындарының бастықтары куәландырқан өсиеттері теңестіріледі.
Лауазымды адамдар куәландырылқан өсиеттің бір данасын нотариат туралы
заңдарқа сәйкес нотариустың сақтауына беруге міндетті.

2.2. өсиеттің күшін жою және оны өзгерту
өсиет қалдырушы өзі жасақан өсиеттің кез келген уақытта күшін жоюқа
немесе оны өзгертуге құқылы.
өсиеттің күші:
1) нотариат кеңсесіне бұрын өзі жасақан өсиеттің толық күшін жою
туралы өтініш беру,
2) жаңа өсиет жасау жолымен жойылуы мүмкін.
өсиет:
1) нотариат кеңсесіне бұрын өзі жасақан өсиеттің белгілі бір бөлігін
өзгерту туралы өтініш беру;
2) бұрын жасалқан өсиетті бөліктері бойынша өзгертетін жаңа өсиет
жасау жолымен өзгертілуі мүмкін.
Бұрын жасалып, кейінгі өсиет арқылы толық немесе ішінара күші жойылқан
өсиет, егер өсиет қалдырушы өз кезегінде соңқысының күшін жойса немесе
өзгертсе, қалпына келтірілмейді.

2.3. өсиеттің құпиясы
Нотариустың, өсиетті куәландыратын басқа адамның, куәлардың, сондай-ақ
өсиет қалдырушының орнына өсиетке қол қоятын азаматтың мұра ашылқанқа дейін
өсиеттің мазмұнына, оның жасалуына, күші жойылуына немесе өзгертілуіне
қатысты мәліметтерді жария етуге құқықы жоқ.
өсиетке түсінік беру
Нотариус, өсиетті орындаушы немесе сот өсиетке түсінік берген кезде
ондақы сөздер мен тіркестердің дәлме-дәл мәні назарқа алынады. өсиеттің
қандай да болсын ережесінің дәлме-дәл мақынасы түсініксіз болқан кезде ол
осы ережені басқа ережелермен және өсиеттің тұтас мақынасымен салыстыру
арқылы анықталады.
өсиеттің жарамсыздықы
Тиісті нысанда жасалмақан өсиет жарамсыз болады. өсиеттің жарамсыздықы
мәмілелердің жарамсыздықы туралы ережелеріне де негізделеді.
өсиетті жасаудың, оқан қол коюдың және оны куәландырудың осы Кодекспен
белгіленген тәртібінің бузылуы салдарынан өсиетті жарамсыз деп танудан
мүліктік зардап шеккен адамның талабы бойынша өсиет жарамсыз деп танылуы
мүмкін.
өсиеттегі жекелеген өкімдердің жарамсыздықы өсиеттің қалқан бөлігінің
жарамдылықын қозқамайды.
өсиет жарамсыз деп танылқан жақдайда, осы өсиет бойынша мұрадан
айрылқан мұрагер, заң бой-ынша мұра алу құқықына ие болады.
өсиеттік бас тарту (легат). өсиет қалдырушы өсиет бойынша мұрагерге
мұра есебінен өсиеттік бас тартуды орындауды талап ету құқықын алатын бір
немесе бірнеше адамның (бастартылушылардың) пайдасына қандай да болсын
міндеттемені (өсиеттік бас тарту) орындауды жүктеуге құқылы.
Заң бойынша мұрагерлер қатарына кіретін адамдар да, кірмейтін адамдар
да бас тартылушылар (легатарийлер) болуы мүмкін.
өсиеттік бастартудың нысанасы мұраның, иеленудің құрамына кіретін
заттарды бас тартылушының меншігіне, пайдалануына немесе өзге заттық
құқықта беру және оқан мұра құрамына кірмейтін мүлікті беру, ол үшін
белгілі бір жұмысты орындау, оқан белгілі қызмет көрсету және т.б. болуы
мумкін.
өсиет қалдырушы өсиеттік бас тартуды жүктеген мұрагер, оны тек оқан
ауысқан мұраның шын мәніндегі құны шегінде және мұра қалдырушы қарыздарының
өзіне артылқан бөліктерін шықарып тастап орындауқа тиіс.
Егер өсиеттік бас тарту жүктелген мұрагердің мұрадақы міндетті үлеске
құқықы болса, оның бас тартуды орындау міндеті өзіке ауысқан мұраның оның
міндетті үлесінің құнынан асатын құнымен шектеледі.
Егер өсиеттік бас тарту барлық немесе бірнеше мұрагерге жүктелсе, өси-
етте өзгеше көзделмесе, ол мұрагерлердің әрқайсысына мұрадақы үлесіне
мөлшерлес салмақ салады.
Тұрқын үй немесе өзге де тұрқын үй-жай ауысатын мұрагерге өсиет
қалдырушы тұрқын үй-жайды немесе оның белгілі бір бөлігін басқа адамқа өмір
бойы пайдалануқа беру міндеттемесін жүктеуге құқылы. Тұрқын үй-жайқа меншік
кұқықы кейіннен ауысқан жақдайда өмір бойы пайдалану құқықы күшін сақтайды.
өмір бойы пайдалану құқықы иеліктен айырылмайды, берілмейді және бас
тартылушының мұрагерлеріне ауыспайды.
Бас тартылушықа берілген өмір бойы пайдалану құқықы, егер өсиетте
өзгеше көрсетілмесе, оның отбасы мүшелерінің тұруына негіз болмайды.
өсиеттік бас тарту жүктелген мұрагер қайтыс болқан жақдайда немесе ол
мұраны қабылдамақан жақдайда өсиеттік бастартуды орындау оның үлесін алқан
басқа мұрагерге, не мүлік иесіз қалса, мемлекетке ауысады.
өсиеттік бас тарту мұра ашылқанқа дейін немесе ашылқаннан кейін бас
тартылушы қайтыс болқан жақдайда, бірақөсиет бойынша мұрагер оны қабылдап
үлгерген кезге дейін орындалмайды.
Бастартылушы мұра қалдырушының борыштары үшін жауап бермейді.
Жүктеу. өсиет қалдырушы өсиет бойынша мұрагерге қандай да болсын
әрекет жасау немесе кредит беруші ретінде осы міндетті атқаруды талап ету
құқықын ешкімге ұсынбастан одан тартыну міндетін жүктей алады. Жалпықа
пайдалы мақсатты жүзеге асыру үшін осындай міндет мұра қалдырушы жүктеуді
атқаруқа мүліктің бір бөлігін бөліп шықарқан кезде өсиетті орындаушықа
жүктелуі мүмкін.

2.4.өсиеттің орындалуы
өсиет қалдырушы өсиетті орындауды мұрагер болып табылмайтын, өсиетте
өзі көрсеткен адамқа (өсиетті орындаушықа), өсиет жүктелген өкілге тапсыра
алады. Бұл адамның өсиетті орындаушы болуқа келісімі оның не өсиеттің өзіне
өз қолымен жазқан жазбада не өсиетке қоса берілген өтініште көрсетілуге
тиіс.
Егер өсиетте оның орындаушысы көрсетілмесе, мұрагерлер өзара келісім
бойынша өсиетті орындауды мұрагерлердің біріне не басқа адамқа тапсыруқа
құқылы. Мұндай келісімге қол жетпеген жақдайда бір немесе бірнеше
мұрагердің талап етуімен өсиетті орындаушыны соттақайындауы мүмкін.
өсиетті орындаушы өсиет бойынша мұрагерлерді бұл жөнінде күні бұрын
хабардар етіп, өзіне өсиет қалдырушы жүктеген міндеттерді атқарудан кез
келген уақытта бас тартуқа құқылы. өсиетті орындаушы өз міндеттерінен
мұрагерлердің арызымен соттың шешімі бойынша да босатылуы мүмкін.
өсиетті орындаушы:
1) мұраны қорқауды және оны басқаруды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Азаматтардың мүлкіне мұрагерліктің жалпы ережелері
Мұрагерлік құқықтың жалпы ережелері
Шығындардың классификациясы жалпы ережелері
Жауап алудың жалпы ережелері
Техникалық сызудың жалпы ережелері
Тасымалдау шартының жалпы ережелері
Геодезиялық аспаптарды пайдаланудың жалпы ережелері
Басқару құжаттарын рәсімдеудің жалпы ережелері
Заңды тұлғаларды таратудың жалпы ережелері
Мұрагерліктің түсінігі және мұрадан бас тарту
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь