Меншік құқығының жалпы сипаттамасы

КІРІСПЕ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
І. МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Меншік құқығының түсінігі, мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Меншік құқығының пайда болу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
ІІ. МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҰҒЫМЫ МЕН ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1 Меншік құқығының ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.2 Меншік құқығының субьектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.3 Менші құқығының обьектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
ІІІ. АМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БОЙЫНША МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Меншік ұғымын екі мағында түсінуіміз қажет. Бірншіден, экономикалық категория, екіншіден құқықтық категория ретінде. Меншік экономикалық тұрғыдан алғанда, өндіріс құрал – жабдықтары мен оның өнімдеріне иелік ету жөнінде пайда болатын қоғамдық қатынастар. Меншік қоғам өмірінің негізі, яғни алғанда базистік сипаттағы экономикалық санат. Меншік құқығы қондырманың элемент болып саналғанмен қоғамның белгілі бір даму кезеңінде санатқа кері әсер етіп қана қоймай, алдыңғы қатарға да шығуы мүмкін.
Оған бірден – бір дәлел, еліміздің қазіргі даму сипаты. Экономикалық қатынастардың дамуына, олардың қоғам өміріне араласуына тікелей ықпал жасар отырған біздің экономикалық заңдарымыз
Меншік құқығы объективті және субъективті мағынада анықталуы қажет. Объективті мағына тұрғысынан алғанда, меншік құқығы осы институтты реттеуге бағытталған нормативті актілердің жиынтығы болып табылады. Меншік құқығы субъективті мағынада беллгілі тұлғаның нақты мүлікке байланысты құқықтың қатынасын анықтайды. Меншік иесіне мүлікті пайдалану, иелену және билік ету құқықтары тиесілі. Меншік құығын толығырақ түсіну үшін жоғарыда көрсетілген қағидаларға жеке – жеке тоқталып, олардың мазмұнын ашып көрсеткеніміз жөн болар.
Азаматтық Кодекстің 188 – ші бабында анықталғандай, меншік құқығы дегеніміз – субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын және тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы.
Иелену құқығы дегеніміз – мүлікті іс жүзінде иеленуді жүзеге асыруды заң жүзінде қамтамасыз ету, яғни айтқанда тұлғаның өз қалауынша мүлікке ықпал жүргізудің мүмкіншілігі. Мысалы: азамат ұзақ командировкаға кеткенмен өз мүлкінің меншік иесі болып қала береді. Ол мүлікке басқа біреудің қол сұғуға құқықтық мүмкіншілігі жоқ. Сонымен қатар, мүлікті иелену құқығы басқа субъектіге берілуі де ықтимал. мысалыЖ жалға беру және т.б. шарттар. Азаматтық заңдарында көрсетілгендей иелену заңды, адал және арам ниетті де болуы мүмкін.
Пайдалану құқығы дегеніміз – мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай – ақ одан пайда табудың заң жүзінде қамтамасыз етілуі. Пайда кіріс, өсім, жеміс, төл алу және өзге де нысандарда көрінуі мүмкін. Пайдалану, яғни меншік иесінің өз иелігіндегі мүліктен өзінің тұтынушылық және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіншілігі. Мәселен, азамат өз автомабилін өзінің шаруашылығында немесе басқа біреуге жалға арқылы пайда табуға болады. Пайдалану құқығы да иелену құқығы секілді басқа субъектіге берілуі мүмкін. Мысалы: жалға беру шарты. Негізінен, пайдалану құқығы мен иелену құқығының арасында тығыз байланыс бар. Мәселен, меншік иесі пайдалану құқығын басқа біруге берместен бұрын ол субъектігі мүлікті иеленуге беруі тиіс, өйткені субъектіде иелену мүмкіншілігі болмаса, пайдалану құқығы мүлдем болмай қалуы да ықтимал1.
1. Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995ж. 30 тамыз
2. “Қазақстан Республикасындағы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” ҚР Конституциялық заңы.07.10.1998ж.
3. “Алматы қалалық сотының 1-ші инстанцияда азаматтық істерді қарайтын соттардың жұмысы туралы” 2005ж. Ведомстволық статистикалық есебі
4. “Қоғамдық бірлестіктер туралы” Қазақстан Республикасының заңы. 31.05. 1996 г. N 3-1
5. Назарбаев Н.А. Осмысление пройденного и дальнейшее демократическое реформирование общества//Вести Казахстана.-1995.-1 июля.
6. Президент Республики Казахстан. Концепция правовой политики Республики Казахстан: Указ от 20.09.2000г.// САПП РК. -2002.-№31.--83.
7. Общая теория прав человека/Рук.авт.колл. и отв. ред. доктор юридических наук Е.А.Лукашева.- М.: издательство НОРМА, 1996г. –с.
8. Права человека: учебник для ВУЗов/ отв.ред.- член-корр. РАН, доктор юридических наук Е.А.Лукашева.-М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА – М, 1999.-573с.
9. Лупарев Г.П. Правовое положение личности в зарубежных странах: Учебное пособие.- Алматы: ВШП «Әділет», 2001.-216с.
10. Права человека: Учебное пособие.-Алматы: Данекер,1999. – 251с.
11. Ким В. Годы созидания. Анализ политических и конституционно-правовых взглядов первого Президента РК.- Алматы: ТОО «Эдельвейс», .
12. Ғ.С.Сапарғалиев «ҚР Конституциялық құқығы» академиялық курс.- Алматы: Жеті жарғы, 2002-528б.
13. Котов А.К.Сувернный Казахстан: гражданин, нация,народ (вопросы конституционного права).- Алматы: Жеті жарғы, 1997.-288с.
14. Конституция Российской Федирации: Проблемный каментарий/отв.ред. В.А.Четвернин.-М., 1997.-702с.
15. Моисеев Н.Н. Права человека в Россий: декларации, нормы и жизнь//Материалы международной конференции, посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека/ Государство и право.-2000.-.с.37.
16. Нысанбаев А. Человек и открытое общество.- Алматы, 1998.- 272с.
17. Лао Цзы. Хань Фей Цзы. Древнекитайская философия. В 2-х т.-М., 1972.- Т.1.- с.9-11.
18. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право //Государство и право.- 2000.-№3.-с.5-11.
19. Остянский В. Введение в концепцию прав человека //Права человека в Казахстане.- 1995.-№1.-с.1-5.
20. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. –М., 1991.-60.
21. Взаоимодействие правового сознания с моралю и нравственностю в обществе переходного периода/Авт. М.Т.Баймаханов, Л.М.Вейсберг, А.У.Бейсенова, М.А.Ибрагимов, А.К.Котов. –Алматы: Жеті жарғы,1995.-240с.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.............................................3
І. Меншік құқығының жалпы сипаттамасы..........................5
1.1 Меншік құқығының түсінігі,
мазмұны...........................................................5
1.2 Меншік құқығының пайда болу
негіздері......................................................9
ІІ. Меншік құқығының ұғымы мен түрлері............................13
2.1 ... ... ... ... ... ... ... ... БОЙЫНША МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЫСАНДАРЫ МЕН
ТҮРЛЕРІ.....................................................................
...23
Қорытынды...................................................................
.................................28
Пайдаланылған
әдебиеттер............................................................32
КІРІСПЕ
Меншік ұғымын екі мағында түсінуіміз қажет. ... ... ... ... категория ретінде. Меншік экономикалық
тұрғыдан ... ... ...... мен оның өнімдеріне иелік ету
жөнінде пайда болатын қоғамдық қатынастар. Меншік қоғам өмірінің ... ... ... сипаттағы экономикалық санат. Меншік құқығы
қондырманың элемент болып ... ... ... бір даму ... кері әсер етіп қана ... ... ... да шығуы мүмкін.
Оған бірден – бір дәлел, еліміздің қазіргі даму сипаты. Экономикалық
қатынастардың дамуына, олардың қоғам ... ... ... ... жасар
отырған біздің экономикалық заңдарымыз
Меншік құқығы объективті және субъективті мағынада ... ... ... ... алғанда, меншік құқығы осы институтты реттеуге
бағытталған ... ... ... ... ... ... құқығы
субъективті мағынада беллгілі тұлғаның нақты ... ... ... ... ... ... ... пайдалану, иелену және билік ету
құқықтары тиесілі. Меншік құығын толығырақ ... үшін ... ... жеке – жеке ... ... ... ашып көрсеткеніміз жөн
болар.
Азаматтық Кодекстің 188 – ші бабында анықталғандай, меншік ...... заң ... ... ... және ... және
тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы.
Иелену құқығы дегеніміз – мүлікті іс жүзінде иеленуді ... ... ... ... ету, яғни ... тұлғаның өз қалауынша мүлікке
ықпал жүргізудің мүмкіншілігі. Мысалы: азамат ұзақ командировкаға кеткенмен
өз ... ... иесі ... қала ... Ол ... ... ... қол
сұғуға құқықтық мүмкіншілігі жоқ. Сонымен қатар, мүлікті иелену құқығы
басқа ... ... де ... ... ... беру және т.б. ... ... көрсетілгендей иелену заңды, адал және арам ниетті де
болуы мүмкін.
Пайдалану құқығы дегеніміз – мүліктен оның ... ... ... ... – ақ одан пайда табудың заң жүзінде қамтамасыз етілуі. Пайда
кіріс, өсім, жеміс, төл алу және өзге де ... ... ... яғни ... ... өз ... мүліктен өзінің тұтынушылық
және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіншілігі. ... ... ... өзінің шаруашылығында немесе басқа біреуге жалға арқылы
пайда табуға болады. Пайдалану ... да ... ... секілді басқа
субъектіге берілуі мүмкін. Мысалы: жалға беру ... ... ... мен ... ... ... тығыз байланыс бар. Мәселен, меншік
иесі пайдалану құқығын басқа біруге берместен бұрын ол ... ... ... ... ... ... иелену мүмкіншілігі болмаса,
пайдалану құқығы мүлдем болмай қалуы да ықтимал1.
Меншік иесі өзіне тиесілі мүлікке ... өз ... ... кез –
келген әрекеттер жасауға, соның ішінде бұл мүлікті ... ... ... ... шығаруға, өзі меншік иесыі болып қала отырып,
оларға мүлікті кепілге беруге және оған басқа да ... ... ... ... және оған ... да ... ауыртпалық түсіруге,
лоарға өзгеше түрде билік етуге құқылы1.
Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995ж. 30 тамыз
І. Меншік құқығының жалпы сипаттамасы
1.1 Меншік құқығының ... ...... ... ... ... ... сипаттағы экономикалық
санат болса, ал меншік кұқығы ... ұғым ... ... ... объективті және субъективті мағынада ... ... ... ... ... ... мен
өнімдерін иелену, пайдалану және оларға билік ету қатынастарын дәйектейтін
құқықтык нормалардың жиынтығы болып ... ... ... ... — белгілі бір адамның нақты мүлікке катысты қүкығы болып
табылады. ... ... ... ... ... және оған ... ету
құқықтары тиесілі. Бұл кұкықтар, дәлірек айтқанда, меншік ... ... яғни ... меншік кұкығынын. мазмұнын құрайды2.
Иеілену құқығы дегеніміз — мүлікті іс жүзінде иелену мүмкіндігінің
заңмен қамтамасыз етілуі. Бұл ... ... ... ез ... ... ... күрайтын мүлікке нақтылы ие болуды білдіреді. Мысалы, мемлекет
жерге, оның ... су ... ... мен ... ... т. б. ие ... ... жеке автомобильге, жи-һазға және т. б. ие бола
алады.
Иелену қүқығы ... ... ... ... ... ... адамға
берілуі мүмкін. Мысалы, комиссия, сақтау және т. б. ... ... ... мүліктің сақтау-шысы, заң негізінде иелену қүкығын
және т. б. құқықтарды жүзеге асырады.
Пайдалану ... ...... оның ... ... кдсиеттерін
алудың, сондай-ақ одан пайда табудың заң жүзінде камтамасыз етілуі.
Пайдалану ... ... ... ... ... ... ... кәдеге
жаратуы, өзінің түтынушылық сезімің қанағаттандыру ушін одан пайда табуы
қажет. Мысалы, адам ... ... ... ... мак-саттарына
пайдаланса, ал азық-түлік өнімдерін қоректену ушін пайдаланады және т. б.
Мүлікті, техниканы шаруашылық мақсатта ... ... ... ... асырады. Олар мүлікті алдарын-дағы максатты орындау ... ... ... да ... ... құқығы дегеніміз — мүліктін заң жүзіндегі тағды-рын белгілеу
мүмкіндігінің заңмен ... ... ... ету ...... ... заңдық жағдайын анық-тап, ... ... ... ... ... белгілеу иемесе тоқтату күқығы (мысалы, сату, айырба-
стау, сыйлау, жойьш жіберу, жедел басқаруға беру және т. ... ... тек ... ... ғана ... ... Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы” ҚР Конституциялық заңы.07.10.1998ж.
Мемлекеттік
Сонымен меншік құқығы меншік иесіне өзіне тиесілі мүлікті пайдаланудың
мазмуны мен ... ... оған ... ... ... ... беретін зат-тық қүқық ретіндегі мүлікті меншік иесінің
тек қана өзі, қалауынша, мерзімсіз, ез муддесін ... ... ... оған ... ету ... ... ... нормалар жуйесі болып
түсініледі.
Меншік құқығы болып субъектінің заң құжаттары арқылы ... ... ... ... ... өз қалауынша иелену, пайдалану және оған
билік ету құқығы табылады. ... ... ... ... бар ... ... ... Мысалы, сату – сатып алу, мұра, айырбастау шарты
кезінде т.б. Меншікке байланысты қатынастар ... ... ... ... және оның өзіне тән объектісі мен мазмұны ... ... ... – жеке ... ... емес ... тұлға, Қазақстан
Республикасы және оның әкімшілік-аудандық бөліністер.
Азаматтық құқықтық айналымнан алынып тасталмаған кез ... ... ... ... ... ... табылады. Кейбір
объектілер тек арнайы рұқсат ... ғана ... ... ... мүмкін.
Мысалы, қару-жарақ, есірткі, қопарғыш-уландырғыш заттар.
Меншік құқығының мазмұнын меншік иесінің өз мүлкін иелену, ... оған ... ету ... яғни құқығы құрайды.
Иелену құқығы болып заң жүзінде қамтамасыз етілген мүлікті іс жүзінде
иеленуді жүзеге асыру құқығы табылады.
Пайдалану құқығы болып мүліктен оның ... ... алу, ... табудың заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндіктері табылады.
Билік ету құқығы болып мүліктің заң ... ... ... ... ... ... 188 бабының 3 тармағына сәйкес, меншік иесі өзіне
тиесілі мүлікке қатысты өз қалауы бойынша кез ... ... ... ... адам ... беріп, иелігінен шығаруға, өзі меншік иесі
болып қала ... ... ... иелену, пайдалану, билік ету жөніндегі өз
өкілеттігін тапсыруға, кепілге беруге және одан да ... ... ... ... өзгеше түрде билік етуге құқылы.
Меншік құқығының мазмұны
Меншік құқығы пайда болады
Мүлік жасаған және дайындаған тұлғаларда
Азаматтық құқықтың мәмәле шарттар негізінде
Қайтыс болған ... ... ... ... ... ... ... немесе заңды тұлға
таратылған кезде оның құқық мирасқорына қалдырылған
ретте
Мүліктің бұрынғы меншік иесі бас ... ... ... ... ... ... ... Меншік құқығының пайда болу негіздері
Меншік қуқығының пайда болу ... ... ... ... ... ... ... байланысты меншік құқығын алуын
заңды түрде байланыстыратын заңды айғақтар. Заң ... ... ... ... екі ... бөлуге болады: бастапқы және туынды.
Бастапқы тәсіл негізінде мүлікке меншік ... ... рет ... яғни ... мүлік ешкімнің де иелену, пайдалану және билік ету
құкығында болмаған.
Туынды тәсіл ... бір ... ... ... ... пайда болатын меншік құқығын алу тәсілі. Аталған негіздің
ерекшелігі сол, ... ... ... ... ... ... ... болуы, ал мүлікті иліктен шығаруда оның тоқтатылуы. Туынды
тәсілінің негізінде меншік құқығынан пайда болуына ... ... ... ықпалы әсер етеді (мысалы, сатып алу-сату, ... ... ... ... және ... құқығы ел экономикасының негізін қалайтын болғандықтан ... ... аз ... да ... көңіл бөлінген. Қазіргі кезеңде
Қазақстан Республикасының каіі ... ... алып ... ... та,
меншікті қорғауға аса ыігга ... оны ... ... ... шығарып отыр. Солардың ішінде ерекше орын ... ... ... ... ... ... ... заңсыз иеленуінен талап
етуі, Виндикациялық талап. Азаматтық ... 260-шы ... ... ... ... ... ... өз мүлкін талап етуге құқылы. Виндикациялық
талап қанағаттандырылған кезінде меншік ... өз ... ... ... ... ... арқылы мүлікті меншік иесіне қайтару үшін белгілі
жағдайлар сақталуы тиіс: біріншіден, талапкер мен ... ... да ... ... ... қатынастар болмауы тиіс. Егср
олардың арасында мұндай қатынастар ... ... онда ... ... ... ... ... Екіншіден, мүлік жекелеген
белгілері бойынша ажыратылуы тиіс. ... ... ... ... нақты
мүлік (жоғалған, ұрланған немесе еркінен өзге жолмен шығып қалған) ҚЗУІ-
тарылуы тиіс. Төртіншіден, ... ... ... ... мүлік заңсыз
иеленушінің иелігінде болуға тиіс.
Сонымен қатар, виндикациялық талаптың негізінде мүлік иесіне қайтарылып
берілуі ... ... адал ... арам ниетті екедігіне де көп
байланысты. Адал ... ... ... ... ... құқығы
болмаған тұлғаны білмеген немесе білуге тиіс емес ... ... 261-ші ... ... Бұл ... ... алушы мүлікті иеліктен
шығарушының пиғылының арам екендігін білуі де тиіс емес ... ... ... тең ... ... тиіс қой.
Иеленушілік адал немесе арам ниеттілігі байланысты ... ... тууы ... Арам ... иеленушіден мүлікті әруақытта да талап
етуге болады, егер ... ... ... ... ал адал иеленушіден
мүлікті талап ету үшін белгілі шарттар сақталуы тиіс.
Егер мүлік адал иеленушіге ақылы түрде ... ... ... иесі ол
мүлікті төмендегі негіздер бойынша ғана ... ... ... 1) егер ... иесі ... меншік иесі иеленуге берген тұлға жоғалтып алса; 2) егер
мүлік ... ... ... ол ... тұлғадан ұрланса; 3) меншік иесінің
немесе меншік иесі иеленуге ... ... ... тыс өзге ... ... ... мүлік тасқын судың ағымымен ағып кетсе...
Егер мүлік оны иеліктен шығаруға құқығы жоқ тұлғадан тегін алынған ... иесі ... ... ... ... барлық реттерде де құқылы.
Азаматтық Кодекстің 261-ші бабының 3-ші тармағына сай сот шешімдерін атқару
үшін белгіленген ... ... ... ... адал ... ... еш ... да қайтарылып берілмейді. Заңның талаптары бойынша ... ... ... ... немесе бағалы қағаздарды қайтарып
алуға да жол берілмейді.
Азаматтық Кодекстің 263-ші бабында заттарды заңсыз иеленуден ... ... есеп ... ... де ... Меншік иесі мүлікті талап ете
отырып, арам ниетті иеленушіден бүкіл уақыт бойы иеленген кезінде өзі ... ... тиіс ... ... бәрін қайтаруды немесе өтеуді талап
етуге ... ал адал ... ... ... ... ... немесе
білуге тиіс болған немесе меншік иесіне мүлікті қайтару туралы талап қою
жөніндегі ... ... ... бастап өзі алған немесе алуға тиіс
болған табыстардың бәрін талап ... ... ... өз кезегінде мешік иесінен мүліктен табыс есептелетін
уақыттан бастап ол ... ... ... ... ... ... ... алады. Арам ниетгі иеленуші мұндай өтемді иеленушінің талабын сот
негізгі деп тапқан реттерде ... ... ... ... ... ... жоқ.
Меншік иесінің кұқықтарын иеліктерін айырумен ұштаспаған бұзушылықтан
қорғау (негаторлық талап). Кейбір жағдайларда меншік ... ... ... ... оның ... және ... ету
құқыктарына нұқсан келтірілуі мүмкін, Мысалы: биік қоршаудың нәтижссінде үй
иесінің бөлмелеріне жарықтың аз ... ... т.б. ... қүқықта мұндай
талаптарды негаторлық дсп атайды.
Негаторлық талап деп ... ... ... және ... ету ... ... ... болатын кедергілерді жоюға бағытталған талаптарды
айтамыз, Көрсетілген ережелер ... ... 264-ші ... ... Меншік иесі өз құқықтарын бұзу иеліктерін айыру құқығымен ұштаспаса
да, ол өз, құқықтарын ... ... ... да ... талап ете алады. Бұл
ереже меншік иесі болып табылмайтын ... де тән ... 265-ші ... ... сотының 1-ші инстанцияда ... ... ... ... ... 2005ж. ... статистикалық есебі
Меншік құқығының пайда болу негіздері.
Кондоминиум ( латынша «бірлесіп иелену») – ... ... қана ... ... ... ... ... қоғамдық
дәретхана. (Жер туралы және Тұрғын үй туралы заң)
Ортақ бірлескен меншік ...... ... ... ... ... құқығы үлестерінің белгіленбеген түрі. Ол заңда
тікелей көзделген реттерде ғана пайда болады. ҚР-да ортақ бірлескен
меншігінің 3 түрі бар:
1) ерлі-зайыптылардың ортақ ... ... ... ... ... ... ... меншігі
3) жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ бірлескен меншік құқығы.
Ортақ бірлескен меншікке билік ету барлық қатысушылардың ... ... ... ... ... қатысушылардың біреуінің ортақ
мүлікке билік ету жөнінде ... ... ... ... ... бойынша
жарамсыз деп танылуы мүмкін.
Билік етуге байланысты жасалған мәміле жарамсыз деп ... 1) ... ... қатысушылардың қажетті өкілеттігі болмаса, 2) екі
тараптың мәміле жасаушыларының қажетті ... жоқ ... ... Заң
талаптарына сәйкес мәміле нотариустың куәландыруын немесе мемлекеттік
тіркеуді ... ... ... мұндай мәміле жасау үшін бірлескен мүлікке
басқа қатысушының мімңле жасауға келісімі нотариалдық ... ... ... ... ... ... бөлу және одан үлесті бөліп шығару
тек қатысушылардың әрқайсысының ортақ мүлік құқығының ... ... ... ... ғана ... ... Осы ... жүзеге асыру кезінде,
егер заңда немесе қатысушылардың келісімінде өзгеше белгіленбесе, ... тең деп ... Егер ... мүлікті бөлу кезінде дау туындаса,
ол сот тәртібімен ... ... ... меншігі.
Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншік құқығы некеден ғана
туындайды. Заң ... ... ... сай ... ... рәсімделген
неке заңды деп танылады. Неке деп – ерлі-зайыптылардың арасындаңы ... ... емес ... ... ... құру мақсатымен, заңда
белгіленген тәртіппен, тараптардың ерікті және толық ... ... адам мен әйел ... тең құқықты одағын айтамыз. ... ... ... ... ... егер бұл ... ... үлесті
меншігі болатыны немесе олардың ... ... ... ... ... бірлескен меншігі болып табылады.
Егер ерлі-зайыптылардың әрқайсысының некеге тұрғанға дейін жинаған
мүлкі немесе некеге тұрған кезде сыйға ... ... ... ... ... ... әрқайсысының мүлкі болып табылады.
«Неке және отбасы туралы» заңда ерлі-зайыптылардың ... ... ... және ... ... Егер неке шартында өзгеше
белгіленбесе, ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігінің режимі
олардың мүлкінің заңды режимі болып табылады. ( ... және ... ... 31 бабы).
Шартты режим бойынша ерлі-зайыптылардың неке шартын жасау ... ... ... меншігінің режимін өз қалауынша өзгертіп,
мүліктің бәрін немесе оның бір бөлігін ... ... ... ... етіп ... құқылы.
Шаруа (фермер) қожалығының ортақ бірлескен меншігі.
Шаруа (фермер) қожалығының мүлкі олардың арасында шартта өзгеше
белгіленбесе, ол осы ... ... ... болады. Шаруа
(фермер) қожалығының бірлескен ортақ меншігінде оның мүшелерінің ортақ
қаражатына шаруашылық үшін сатып алынған ... жер ... ... ... ... мен құрал-саймандар болады.
ІІ. Меншік құқығының түрлері
2.1 Меншік құқығының ... ... ... ... заң ... ... және
қорғалатын, өзіне тиесілі ... өз ... ... ... және оған ... ету ... ... меншік құқығы
Қазақстан Республикасында танылған меншіктердің екі ... ... ... ... ... өз ... орындауына
арналған, сондай-ақ, ол, экономиканың жеке секторы рынокты ... ... ... алмаса қосымша пайдаланылады.
Мемлекеттің функциялары- оның топтық, әлеуметтік мәнімен ... ... де ... ... бір ... жету
үшін өз алдында тұған міндеттерді іске асыру жөніндегі қызметтердің
негізгі, ... ... ... Құқықтық тәртіпті орнатуды және қорғауды;
2) ... ... ... өзге де ... ... ... Экономикалық, мәдени, әлеуметтік, экономикалық ... ... ... ... өмір сүруді қамтамасыз етуді;
Іскерлік серіктестік пен ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға
болады.
Дамыған елдер экономикадағы мемлекеттік секторлардың ... ... ... ... ... энергетика, көлік,
космонавтика, әлеуметтік сала және ... ... ... және сол сияқты қаржыны көп ... ... ... ... ... ... өмір ... үшін қандай да бір төтенше
жағдайларға, мысалы; ... ... ... апаттарға,
техногендік сипаттағы апатқа, эпидемияға, тағы да ... ... ... ... ... ... материалдық ресурстардың
мемлекеттің қолына шоғырлануына және ... ... ... ... ... мемлекеттің өз мүліктік қызметін қалай
атқаратындықтарына, ол ... ... ... ... болып табылатын рынокқа ... ... әсер етуі ... мемлекеттік секторларының үлесінің ауытқу шегін ... оның ... ... ... ... Республикасы мемлекетінің ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын туралы жарлықтардың
2 бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... мен ... ... ... ... шешу:
1. Мемлекеттің қорғаныс қабілеттігін материалдық жағынан қамтамасыз
ету және ... ... ... ... ... ... жеке ... қамтылмаған
немесе нашар қамтылған өрістері мен ... ... ... жұмыс, қызмет көрсету, өндіру;
3. Мемлекеттік монополияға жатқызылған ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру.
Мемлекеттік кәсіпорын туралы Жарлық шаруашылық жүргізу
құқығындағы ... мен ... ... үшін ... ... белгілеп берді. Шаруашылық ... ... ... ... мына өрістерінде құрылуы мүмкін:
• Қару-жарақтар және оларға оқ-дәрілер, қорғану ... ... ... ... жинақтаушы элементтер
мен олардың аспаптарын жасау, өндіру, жөндеу және ... ... ... ... ... арылу (жою,
кәдеге жарату, көму және қайта ұқсату);
... және ... ... ... ... ... бұйымдарды алу, өндіру, тасымалдау,
қайта ... көму және ... ... ... ... ... қолданбай-ақ
пайдалануға болатындай нормадан асатын өнімдер дайындау
және сату;
... ... ... мен емдеу препараттарын,
медициналық құрал-жабдықтар мен ... ... ... ... сумен және жылумен қамтамасыз ету,
магистралдық ... ... ... ... ... шаруашылық саласында, өзінің ... ... мен ... болғандықтан тікелей мемлекеттік басқаруды
қажет ... ... және ... ... ... ету жүйелерінде
шаруашылық қызметті ... ... ... ... және ... ... ... саласында;
• Мемлекеттік автомобиль ... ... ... ... ... ... және дамыту;
• Бірқатар басқа салаларда.
Қазыналық кәсіпорындар үшін ... ... да тар ... ... кәсіпорындар заңнамада ... мына ... ... ... және ... ... тауда құтқару
және өзге ... ... ... өрттен, селден
және басқа табиғи нәбеттен қорғау;
▪ Қылмыстық-атқару ... ... ... ... асыру;
▪ Топографиялық-геодезиялық және ... ... ... ... ... ... білім беру,
әлеуметтік қорғау, мәдениет және ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылуын жүзеге асыру
және ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарда.
Жеке тұлғалардың (азаматтардың және ... емес ... ... ... ... жеке ... ... меншік түгелдей барлық қоғамға тиесілі және ... ... ... ... ол ... ... (мысалы, ақша
қаражатының) халықтың белгілі бір топтары (зейнеткерлер, ардагерлер,
тағы ... үшін ... ... ... бір ... ... көмек, өнертапқышқа т.б үшін мақсатты ... ... ... ... ... Мемлекеттің толыққанды
өмір сүруі және оның ... ... ... меншіктің
болуымен және функцияларын қалыпты атқарумен байланысты.
Әртүрлі функциялардың ... ... ... құрылымын
тармақтайды. Бөлу, негізінен, аумақ ... және ... ... ... жүргізіледі. АК-ның 192 бабының 1-ші тармағына
сәйкес ... ... ... және коммуналдық меншік
түрінде болады».
Мемлекеттік меншіктің жеке ... ... ... ... ... Республикасы ... ... ... осы ... өзге ... тең ... ... бөліністер үшін де осындай ... ... ... ... ... ... ... басталуы, жалпы ... ... ... ... ... басымдылықтың жоқтығын және
Қазақстан Респуликасы(әкімшілік –аумақтық ... ... ... ... үшін ... ... болмайтынын білдірді.
Қазақстан ... ... ... ... азаматтық құқық
қатынастарда өзінің ... ... ... оған
азаматтық заңнама нормалары толықтай тарайды.
Мемлекеттік меншік субьектісі қатысқан ... ... ... ... ... қарайды. Бірақ тараптардың қалауы бойынша дауды
төрелік сот қарауы ... оның ... ... ... ... оны
мемлекеттік соттар қамтамасыз етеді.
_________________________________________________________________
“Қоғамдық бірлестіктер туралы” Қазақстан Республикасының заңы. ... г. N ... ... ... ... дегеніміз –мемлекеттік мүліктен
оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай –ақ одан ... ... ... ... ... Пайда табыс, өсім, жеміс, төл түрінде және
өзге формаларда болуы мүмкін. Мемлекеттік мүлікті ... ... ... ... Мысалы, заңмен жол берілген салада кәсіпкерлік қызметпен
айналысатын мемлекеттік органдарға мемлекеттің жер учаскелерін жалға және
пайдалануға беруі, ... ... ... ... мен ... жиһазды пайдалануға беруі кең таралған.
Мемлекеттік меншікке билік жасау құқығы дегеніміз –мүліктің ... ... ... ... ... ... Айналымда жүрген
мемлекеттік мүліктің дені ақша қаражаты болғандықтан, ... ... ... жасау құқық өкілеттіктері біріне бірі сәйкес келеді. Мемлекет
негізінен бюджет ақшасын таратады. Бұл ... ... ... өкілдік
және атқарушы билік органдары тартылады. Алдымен Парламент пен мәслихаттар
бюджетті бекітеді, содан соң ... пен ... ақша ... ... ... бөледі, ал олар қаржыландыру субьектісіне
жеткізеді. Мемлекеттік меншік шектерінде ... ... жиі ...
мемлекет мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету ... ... ... береді.
Бұл ретте мемлекет меншік құқығын жоғалтпайды. Ол ... ... ... үш ... ... ... ... құқық бар деген
сөз, ол меншік құқығын ... шарт ... тек ... ... ... ... ... не пайдалану – билік ету жүзінде
обьектінің ... ... ... ... Бұл ... ... ... 3-ші тармағында бекімін тапқан , онда былай ... ... ... ... ... өз қалауы бойынша кез- ... ... ... ... бұл ... ... адамдардың
меншігіне беріп, иелігінен шығаруға, өз ... иесі ... ... ... ... иелену, пайдалану және оған ... ... өз ... тапсыруға, мүлікті кепілге беруге және
оған басқа да әдістермен ... ... ... ... ... ... ... Бұл ереже мемлекеттік заңды тұлғада арнаулы
құқық қабілеттілік бар ... ... ал ... ... меншік құқығын іске асыра отырып өзінің мүлкін, ... ... ... қатаң пайдалануы үшін, мемлекеттік заңды
тұлғаларға ... ... ... мен ... ... де мемелекеттік ақша қаражатын бекітілген бюджетке
сай жұмсайды.
Меншік құқығының мазмұны меншік йесі ... тек ... ... міндеттердің де болуын көздейді. ... ... ... ... ... бөлінеді. Формуланың негізін
Конституцияның 6-шы бабының 2-тармағы құрайды, оған ... ... ... оны ... қатар қоғам игілігіне де
қызмет етуі тиіс». Мемлекет меншік субъектісінің өз ... ... ... ... ... ... мен заң ... мүдделерін
бұзбауға тиіс.
Құқықтар мен заңды мүдделерді бұзу, өзгедей формалармен қатар,
мемелекеттік ... ... ... ... және ... ... пайдалануынан көрініс табуы мүмкін. Монопольдық жағдайды
теріс пайдалану фактісін анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... көрсетілген. Монополияға қарсы заңнама рыноктағы
басымдық жағдайға ... ... ... және ... ... ... ... санкцияны анықтайды.
Мемлекеттік меншік субъектісі өз құқығын жүзеге асыру барысында
азаматтыардың денсаулығы мен қоршаған ортаға келтіруі мүмкін зиянның ... шара ... ... Мемлекеттік меншік субъектісінің қоршаған
ортаға келуі мүмкін зиянның алдын-алу шаралары табиғат ... ... ... ... ... , табиғат қорғау заңнамасын бұзудың
белгілері, оның сақталуына бақылау жүргізетін ... және ... ... қамтамасыз ететін басқа да құқықтық тетіктер
қарастырылған.
Заң актілерінде көзделген ... және ... ... ... өз ... басқа тұлғалардың шектеулі пайдалануына жол
беруге міндетті. Әңгіме, негізінен, заңды жер ... ... ... ... әр түрлі болуы мүмкін.
Көбіне, әңгіме, басқалай жолмен өз жер ... ... ... ... ... өте алмайтын жағдайда мемлекеттік жер
учаскесі арқылы өту жайында. Сервитуттардың ... ... ... ... ... бойынша, тек заң актілері деңгейінде немесе шартта
көзделуі тиіс . Жер заңнамасы ... ... ... ... ... де ... жол береді.Сервитуттуың жер учаскелеріне туындау
негіздері Жер кодексінде белгіленген.
2.2 Меншік құқығының субьектілері
Меншік құқығының ... ... мен ... жиынтығымен
анықталады. «Меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі ... ... ... ... ... ... Яғни, мемлекет,
меншікобьектілерінің бірден-бір меншік иесі ретінде азаматтық құқықтарды,
сондай-ақ міндеттерді жүзеге ... ... мен ... заң арқылы өзі
үшін анықтайды.
АК-ның 188-бабының 2-ші тармағына сәйкес өз ... ... ... оған билік ету құқығы меншік иесіне берілген. ... ... екі ... ... ... Қазақстан Республикасы және әкімшілік-
аумақтық бөлініс, олар мемлекеттік меншікті іске ... ... ... ... етеді. Сондықтан субьектік құрамның күрделілігі меншік
иесінің құқық өкітеттіктерін мемлекеттік меншіктің ... ... ... ... ... пен ... ... білдіруі мүмкін тұлға
арасында бөлуді көздейді.
Мемлекеттік меншікті иелену құқығы ...... іс ... ... ... заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігі. Мемлекет,
материалданбаған ерекше субьект ретінде, барлық реттерде иемдену ... ... өз ... іс ... ... ... органдар
жүйесі арқылы жүзеге асырады. Мемлекеттік мүлікті тікелей іс жүзінде
иемденуді, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Мемлекеттің иемдену құқығы туралы мәселе заң
әдебиеттерінде дау ... А. ... ... ... ... іс ... үстемдік жасау құқығы
, «затты қолда ұстау құқығы» деп ... ... ол ... ... өз ... тікелей емес, тек өз органдары ... ғана ... ... ... ... ... ... оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай –ақ одан пайда
алудың заңмен қамтамасыз ... ... ... ... өсім, жеміс, төл
түрінде және өзге формаларда болуы мүмкін. Мемлекеттік мүлікті ... ... ... асырылады. Мысалы, заңмен жол берілген салада
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын мемлекеттік ... ... ... ... және ... беруі, пайдалы қазбалар өндіру,
ғимараттар мен құрал ... ... ... ... кең ... ... ... жасау құқығы дегеніміз –мүліктің заңдық
тағдырын анықтаудың заңмен қамтамасыз ... ... ... ... ... дені ақша қаражаты болғандықтан, әдетте, пайдалану
және билік жасау құқық өкілеттіктері ... бірі ... ... Н.А. ... ... и ... демократическое
реформирование общества//Вести Казахстана.-1995.-1 июля.
Мемлекет негізінен бюджет ақшасын таратады. Бұл функцияны жүзеге ... және ... ... ... ... ... ... пен
мәслихаттар бюджетті бекітеді, содан соң Қазынышылық пен Әкіматтар ақша
қаражатын ... ... ... ... ал олар қаржыландыру
субьектісіне жеткізеді. Меншікшектерінде мынадай схема жиі ... ... ... ... пайдалану және оған билік ету құқығын мемлекеттік
заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... жоғалтпайды. Ол дегеніміз –мемлекетте
жоғарыда ... үш ... ... ... ... құқық бар деген
сөз, ол меншік құқығын ... шарт ... тек ... ... ... ... мүмкін не пайдалану – билік ету ... ... ... ... тоқтайды. Бұл тезис АК-ның 188-
бабының 3-ші тармағында бекімін тапқан , онда былай ... ... ... ... қатысты өз қалауы ... кез- ... ... ... ... бұл ... басқа адамдардың
меншігіне беріп, иелігінен шығаруға, өз ... иесі ... ... ... мүлікті иелену, пайдалану және оған ... ... өз ... тапсыруға, мүлікті кепілге беруге және
оған ... да ... ... ... оларға өзгеше түрде
билік етуге құқылы. Бұл ... ... ... ... ... қабілеттілік бар екендігіне есептелген, ал мемлекет, өзінің
абсолюттік ... ... іске ... ... ... мүлкін, азматтық
айналымда көзделген ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік органдар мен ... ... де ... ақша қаражатын бекітілген бюджетке
сай жұмсайды.
Меншік ... ... ... йесі жағында тек құқықтарды
ғана емес, міндеттердің де ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді. ... ... 6-шы ... ... құрайды, оған сәйкес «меншік
міндет жүктейді, оны ... ... ... ... ... етуі тиіс». Мемлекет меншік субъектісінің өз құқық өкілеттіктерін
жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен заң ... ... ... мен заңды мүдделерді бұзу, өзгедей формалармен қатар,
мемелекеттік ... ... ... ... және басымдық
жағдайын теріс пайдалануынан ... ... ... ... ... пайдалану фактісін анықтауға мүмкіндік беретін белгілер монополияға
қарсы заңнама көрсетілген. ... ... ... ... ... ... ... органдарды және монополияға қарсы
заңнаманы бұзушыларға қолданылатын санкцияны анықтайды.
Меншік субъектісі өз ... ... ... ... ... мен ... ортаға келтіруі мүмкін зиянның алдын
алуға шара қолдануы тиіс. ... ... ... ... ... ... алдын-алу шаралары табиғат қорғау заңнамасында белгіленген.
Мұнда, сонымен қатар , ... ... ... ... белгілері,
оның сақталуына бақылау жүргізетін органдар және табиғат қоорғау заңнамасын
қамтамасыз ететін басқа да құқықтық ... ... ... ... ... және ... ... субъектісі өз мүлкін басқа тұлғалардың шектеулі пайдалануына жол
беруге міндетті. ... ... ... жер ... туралы.
Сервитуптарды белгілеу уәждері әр түрлі болуы мүмкін.
Көбіне, әңгіме, басқалай жолмен өз жер ... ... ... ... ... өте алмайтын жағдайда мемлекеттік жер
учаскесі ... өту ... ... ... мүмкін болатын
жағдайлары, жалпы ереже бойынша, тек заң актілері деңгейінде немесе шартта
көзделуі тиіс . Жер ... ... ... ... ... құжаттар
негізінде де белгілеуге жол береді.Сервитуттуың жер ... ... Жер ... ... ... құқығының объектілері
Мемлекет өз меншігінде кез –келген обьектіні ала алады. Мемлекеттік
меншік обьектілері республикалық немесе коммуналдық меншікке ... ... ... ... болып табылады. Ал,
коммуналдық меншіксубьектісі -әкімшілік –аумақтық бөлініс. Мемлекеттік
меншікті ... және ... деп ... ... ... ... ... Тиісінше, мемлекеттік мүлікті
меншіктің бір түрінен екінші түріне аудару ... ... ... ... ... орган шешеді.
Меншікобьектілері қай түрге жататындығына қарай топтастырылады.
Мысалы, меншікреспубликалық қазынадан және заң ... ... ... ... тұлғаларға бекітіп берілген ... ... ... қаражаты, алтын –валюта қоры және алмаз
қоры , жерге меншікобьектілері және басқа ... ... ... ... ... ... бекітіп берілмеген өзге мемлекеттік мүлік
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынасын құрайды.
Республикалық бюджет ұғымын ... ... ... заң ... бюджет дегеніміз –мемлекеттің заңмен немесе жергілікті
өкілдік органдардың шешімдерімен бекітілетін, ... өз ... ... ... және салықтар, алымдар, басқа міндетті төлемдер,
капиталдармен жасалған операциялар түсімін , салық емес және ... ... өзге ... ... орталықтандырылған ақша
қоры.
Қазақстан Ұлттық Банкының алтын –валют қоры қазақстан теңгесінің
ішкі және сыртқы ... ... ету үшін ... ... ол: ... ... Қазақстан Республикасындағы және
шет елдердегі Қазақстан Ұлттық Банкы есебіндегі банкнот түріндегі ... ... және ... қалдықтарынан, шет елдердің
үкіметтері немесе халықаралық қаржы ұйымдары шығарған және кепілдік берген
бағалы қағаздардан, өтімпаздығы және ... ... ... , ... ... ... сыртқы активтерден тұрады.
Қазақстан Республикасының коммуналдық меншігі жергілікті қазынадан
және заң актілеріне сәйкес коммуналдық заңды ... ... ... ... Жергілікті бюджеттің қаражаты және мемлекеттік заңды
тұлғаларға ... ... өзге де ... мүлік жергілікті
қазынаны құрайды.
Мемлекет қатысқан мәміленің ... ... ... тек ғана
мемлекет меншігінде болатын обьектілер және оның мүліктік ... ... емес ... , ... –ақ ... ... ... обьектілер бола алады. Жекешелендіру кезінде ... ... ... ... ... ... арқылы кәсіпорынды түгелдей,
акциялардың мемлекеттік пакетін немесе таратылған кәсіпорын мүлкін ... ... ... меншікұғымын сақтауда. Мысалы, «жер
және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар ... , ... ... ... ... ... болады». Оның мазмұнына үңілетін
болсақ, табиғи ... , ... ... бойынша, азаматтар мен ... ... ... ... ... ... айрықша меншік, әдетте ,
бұл нысандарды жеке адамдарға басқа ... ... ... ... заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке
меншікте болуы мүмкін. Ондай заң жер кодексі ... ... Жер ... ... ... ... жеке меншігінде шаруа қожалығын, ... ... ... , ағаш ... бау –бақша, тұрғын үй және
саяжай тұрғызу үшін жерлер , ... –ақ ... салу үшін ... ... және ... емес, оның ішінде тұрғын ... ... ... ... жерлер , ол ғимараттарға қызмет көрсету үшін
қажетті жерлер болады.
Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке ... ... ... ... ... ағаш отырғызу үшін берілген жерлер, сондай
–ақ құрылыс салу үшін берілетін немесе ... және ... ... ... ... үйлер, олардың кешендері тұрғызылып қойған жерлер,
ғимараттарға қызмет көрсету үшін қажетті ... ... ... жер учаскелерінің жеке меншікте болуы мүмкін емес, ... ... ... ... ... және ... ... қорғаныс өнеркәсібі үшін
қажетті; Мемлекеттік шекараны күзету және қорғау үшін ... ... ... ... кеден
орналастырылған;
2. ерекше қорғалатын табиғи аумақтар;
3. орман және су қорлары;
4. магистральдық темір жол тараптары мен ортақ ... ... ... елді мекендегі ортақ пайдаланылатын аумақтар.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 6 –бабының 3-ші тармағына сәйкес
жер қойнауы, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ... құқығы кәсіпкерге жер қойнауын пайдаланушыға берілуі
мүмкін. Жер ... ... ... ... ... ... ... қазбалар минералдық шикізатқа немесе техногендік
минералдық түзілімдерге айналған кезден бастап туындайды6.
Әкімшілік ... ... ... жасалатын мәміленің
обьектісі –жергілікті қазынаның мүлк, әкімшілік ... ... ... айрықша меншік обьектілері, олардың мүліктік
құқықпен байланысты мүліктік емес құқықтары , ... –ақ ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Жоғарыда
аталған обьектілердің барлығы коммуналдық меншікті құрайды, ол ... ... ... ... ... ... бір бөлігі – республикалық , ол ... ... ... ... ... Оған ... билік ту
өкілеттігін әкімшілік –аумақтық бөлініс тек ... ... және ... жүзеге асыра алады.
Жергілікті қазынаға билік етуді әкім мен оған ... ... ... өз ... ... және ... мәслихат бекіткен әкімшілік
–аумақтық бөліністің бюджеті ... ... ... ... ... кез ... ... мен түрлері үшін АК-
та көзделген жалпы негіздер бойынша туындайды. Сонымен қатар, ... ... ... ... және кеден алымдары, жеке өндірістік
және ... ... ... ... ... ... ... меншікке ғана тән негіздердің бір тобы мемлекеттің құқық қорғау
, қамтамасыз етушілік және жазалау ... ... ... және ... алу ... ... қазынаны толықтыруға жол
берілетін жағдай заңнамада көзделген . Сонымен ... ... ... де өз мүлкінен айыруға болмайды. ... ... ... ... мұқтажы үшін мүліктен күшпен айыру оның құны ... ... ... ... ... ... учебник для ВУЗов/ отв.ред.- член-корр. РАН, доктор
юридических наук Е.А.Лукашева.-М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА – ... ... ... ... ... ... НЫСАНДАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ
Қазақстан Республикасы Конституциясының 6-бабында: "Қазақстан
Республикасында мемлекеттік меншік пен жеке ... ... және ... — деп ... пен ... тіркесінің өзі, —дейді КА.Сухашов, — ... ... ... және осы екі ... ... ... шын ... қожайын етуге мүмкіндік бермейді". Суханов Е.Л.
Азаматтық кодекс меншіктің екі нысанда — жеке ... ... ... ... ... ... екі ... бөліп қарау олардың мемлекетке
меншік құкығының ... ... ... ... ... орай жеке ... ... емес меншік болып
саналады. Егер меншік кұқығының субъектісі мемлекет болса ... ... ... органдар арқылы), онда әңгіме мемлекеттік меншік жөнінде
болады. Ал ... ... емес ... тұлға немесе азаматтар деп
танылса, онда жеке меншік деп есептелінеді. ... ... ... ... бөліністер, заңды тұлғалар мен азаматтар бола
алады. Заң меншікті түрлергеде ... ... ... ... ... республикалық және коммуналдық болып екіге бөлінеді (192-
бап).
Конституцияның 87-бабында коммуналдық меншікті басқару ... ... ... ... ... ... өкілеттігін жүзеге
асыра отырып, қарауындағы мүліктерді ... ... мен ... ... арқылы басқарады. Қазақстан Республикасы азаматтық заңдар мен
реттелетін қатынастарға осы ... өзге ... ... кіреді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік өкімет билігі мен басқа органдары
өздерінің осы органдардың ... ... заң ... және өзге де ... ... ... шегінде Қазақстан
Республикасының атынан өз әрекеттері арқылы ... және жеке ... ... мен ... ... ... ... асырады, сотта өкілдік
ете алады.
Заңдарда көзделген реттер мен тәртіп ... ... ... ... оның ... өзге де мемлекеттік
органдар, заңды тұлғалар мен азаматтар өкілдік ете алады (А к-тің бабының 1
және2 ... ... ... ... жеке меншік азаматтардың және
мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен олардың бірлестіктерінің ... ... ... ... ... пен ... ... "жеке
меншік" деген терминнің аясына бірігеді. Оларды біріктіру мемлекеттен бөліп
қарау арқылы бұл меншікпен ... ... ... ... ... ... ... немесе мемлекеттік әкімшілік аппараттың
жөнсіз араласуынан қорғайды.
Мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен азаматтар өздеріне қарасты барлық
мүліктің ... иесі ... ... ... ... қоғамның
акциясының белгілі бір бөлігі ... ... ... ... ... деп ... келмейді, себебі ол жеке меншік болып қала
береді.
Азаматтардың жеке ... ... жеке дара ... меншік
ұғымына сай келеді. Сонымен бірге, ... ... ол ... ... ... ... (тұтынушылық) және жеке меншік ішкі
дифференциациясы болуы ... ... ... ... ... яғни оның иелік етуі, пайдалану
және билік етуі мүліктің ... мен ... орай ... ... ... ... ... «Тұрғын үй қатынастары туралы» заңының 40-
бабында меншік иесінің үй-жайды, ортақ мүлікке қауіп төндіретін немесе ... ... ... ... ... ... ... қайта
жоспарлауына және қайта жабдықтауына тыйым салынады9.
Жеке меншіктің ерекше түріне ... ... де ... ... ... ... ... тұрса да ("Тұрғын үй қатынастары
туралы" Заңының 33-бабы І-тармақ) біздің Азаматтық кодексте ... ... жоқ ... ... ... жөн. ... меншік иелерінің әрқайсысы
өзіне бөлек (жеке-дара) ... ... ... ... ... өз қалауы
бойынша иеленуге, пайдалануға және оған ... ... ... ... ... ... ... бөліктері (кіре беріс,
баспалдақ, лифтілер, төбелер, ... ... ... тыс не үйге
ортақ инженерлік ... мен ... жер ... оның ... элементтері және ортақтасып пайдаланатын басқа да мүліктер) үй-
жай меншігі иелеріне ... ... ... бойынша тиесілі болады.
Үй-жайдың әрбір меншік иесінің ортақ мүліктегі ... ... оған ... ... бөлек (өзіндік) меншікке бөлінбейді. Үлестің
мөлшері, егер ... ... ... өзгеше көзделмесе, бөлек
(өзіндік) меншіктегі тұрғын үй-жайлардың немесе тұрғын емес ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Мұндай үлесті заттай бөліп беруге болмайды, Кондоминиумның әр алуан
түрінің құқылық ... ... заң ... ... ... үй қатынастары туралы" заңда тұрғын үй ... ... ... ... сәйкес екі немесе бірнеше адамның
меншігіндегі мүлік оларға ортақ, меншік құқығымен тиесілі болады.
Меншік құқығының ... ... ... ... ... ... ... мен ерекшелігі мүліктің қайсы бір түріне жататындығына
байланысты келеді.
Права человека: Учебное пособие.-Алматы: Данекер,1999. – 251с.
Қазіргі Конституциямызға сәйкес ... ... ... ... және мемлекеттік.
Жеке меншік азаматтардың мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен олардың
бірлестіктерінің меншігі ретінде анықталады. Азаматтарға ... ... ... ... ... мемлекеттік емес заңды тұлғалардың
ұйымдастыру - құқықтық нысандарына көз ... ... ... 34-ші бабында көрсетілгендей заңды ... ... екі ... ... ... негізінде құралмаған барлық заңды тұлға-
лардың меншігі жеке меншік болып есептелінуі тиіс. ... ... ... жеке ... ... ... ... шаруашылық
серіктестіктер, акционерлік қоғам және ... ... ... емес ұйымдардан қатары да заңда ... ... ... да ... ... жеке меншікке
негізделеді.
Республика ... ... ... ... субъектісі
Қазақстан Республикасы болып табылады. Мемлекеттік ... ... жөне ... ету ... ... ... Қазақстан Республикасы атынан
белгіленген тәртіптер бойынша Парламентке жүктелген. Ол бұл ... ... ... ... ... және ... ... болып екіге
бөлінеді, Республикалық меншік республикалық қазынадан және заң ... ... ... ... тұлғаларға бекітіліп ... ... ... ... ... ... қоры мен алмас
қоры, тек қана мемлекеттік меншік ... және ... ... ... ... өзге де ... мүлік Қазақстан
Республикасының қазынасын құрайды. Сонымсн қатар, Республика қазынасының
катарына жер, оның қойнауы, су, ... мен ... ... ... ... ресурстар жатады.
Коммуналдық меншік жергілікті қазынадан және заң құжаттарына сәйкес
коммуналдық заңды тұлғаларга бекітіліп берілген мүліктен тұрады.
Жергілікті бюджст қаражаты және ... ... ... бекітіліп
берілмеге өзге де коммуналдық мүлік жергілікті қазынаны құрайды.
Мемлекет өзінің меншік құқығын өзі құратын мемлекеттік кәсіпорындарға
шаруашылық жүргізу немесе жедел ... ... ... ... ... ... жүргізу құқығы заттық кұқық ... оны ... ... ... ... иесі ... ... берген
мемлекеттік органның берген құзіретінің көлемінде ғана иелену, пайлалану
және билік ету құқығын ... ... ... ... жүргізу құқығындағы
мүліктің меншік иесі мен құжаттарын сәйкес кәсіпорын құру, оның ... мен ... ... оны ... құру мен ... мәселелерін
шешеді, кәсіпорынға тиесілі мүліктің өз ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заң
күші бар "Мемлекеттік кәсіпорындар туралы" Жарлығына сәйкес ... үшін ... ... ... міндетті түрде бекітілген
және олардың мемлекеттік тапсырыс бойынша жасалған шарттардан бас тарту
мүмкіншіліктері жоқ.
Сонымсн ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға меншік иесінің немесе ол уәкілдік берген
мемлекеттік ... ... ... ... мына түрлерін
жасауға тыйым салынған: өзіне тиесілі үйлерді, ... ... ... ... да негізгі қорларын өзге тұлғаларға сатуға және беруге,
айырбастауға, ұзақ ... (3 ... ... ... беруге, уақытша тегін
пайдалануға беруге; филиалдар мен еншілес кәсіпорындар құруға, жеке
кәсіпорындармен бірге кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... және ақша ... салуға; жеке кәсіпкерлерге қарыз
беріп, олар ... ... ... ... ... бекіткен
процент ставкасын төмен процентпен ... ... ... ... ... ... және кепіл болушылық болуға.
Жедел басқару құқығы меншік иесінің қаражаты есебінен қаржыландыратын
мекеменің, ... ... ... алған және өз кызметінің мақсатына» меншік
иесінің тапсырмаларына және ... ... ... заң құжаттарымен
белгіленген шекте сол мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын
жүзеге ... ... ... ... ... болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген ережеге сәйкес жедел басқару құқығын иемденушілер
мыналар ... ... ... ... және мекеме. Мекеме меншік
нысанына байланысты мемлекеттік мекеме немесе ... емес ... ... де ... басқару құқығы меншік иесінің қаражаты есебінен қаржыландыратын
мекеменің, меншік иесінен мүлік алған және өз қызметінің ... ... ... және ... мақсатына сәйкес заң құжаттарымен
белгіленген шекте сол ... ... ... және оған ... ету ... ... қазыналық кәсіпорындардың заттың құқығы болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... иемденушілер
мыналар болуы мүмкін: қазыналық кәсіпорын және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік емес мекеме болып
бөлінуі де мүмкін.
Жедел басқару құқығы өзінің құқықтық жағдайына байланысты шаруашылық
жүргізу құқығынан төмендегі ... ... ... ... кәсіпорын және мекеме әруақытта да меншік иесінің тарапынан
қаржыландырылады; екіншіден, қазыналық ... да, ... де ... ... көлемінде жүзеге асыра алады; үшіншіден, олар меншік
иесінің тапсырмаларының ... ... ... ... ... ... сипаттағы қызметті жүзеге асыру үшін құрылып, бюджет
тарапынан қаржыландырылатын ... оның ... ... ... ... ... ... Республикасы Президентінің Заң
күші бар "Мемлекеттік кәсіпорындар" туралы Жарлығының 3-ші тарауы қазыналық
кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... берілген мүлікті сол мүліктің
меншік иесінің келісімімен ғана ... ... ... ... ... ... ... Көбінесе мұндай ережелер қазыналық кәсіпорынның
жарғысында анықталады. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... қорларға байланысты мүліктерді азаматтық-құқықтық
келісімдердің негізінде алуға тыйым ... ... ... Жарлықтың 35-ші бабының 2-тармағы).
Мекеменің өзіне бекітіліп берілген мүлікті және оған смета бойынша
белгіленген қаражат есебінен ... ... ... өз бетімсн иеліктен
айыруға немесе өзгеше әдіспен оған билік етуге ... жоқ. Егер ... ... ... табыс келтіретін қызмстті жүзеге асыру құқығы
берілсе, ондай қызметтен алынған табыстар және сол ... ... ... ... ... ... ... беріледі және жеке баланста
тексерілуі қажет.
Қорытынды
Қазіргі Азаматтық ... ... бір ... ... "Меншік құқығы мен өзге де затты құқықтардың тоқтатылуы" ... ... ... ... ... ... кодекстің 249-бабы меншік
құқығын тоқтатудың негізгі үлгі ... ... ... ... ... ... мүлкін басқа адамдарға берген, меншік иесі меншік құқығынан бас тартқан,
мүлік қираған немесе жойылған және заң ... ... өзге ... ... меншік құқығынан айырылған жағдайда тоқтатылады.
Меншік құқығын тоқтатудың аталған негіздерінде ... ... ... ... ... ... жөн ... 250-бабы). Меншік құқығынан бас
тарту болған жағдайда мына бір жағдайды есте ұстау ... яғни ... бас ... осы ... басқа тұлға меншік құқығын алған кезге
дейін тиісті мүлікке қатысты ... ... ... мен міндеттерін
тоқтатуға әкеп соқтырмайды. Айталық, азамат ... ... ... ... жер учаскесіне меншік құқығынан бас тарта алады, бұл ... ... не бұл жер ... ... да ... құқықтарын сақтау
ниетінсіз өзінің мүлікті иеленуден, пайдаланудан және оған ... ... ... дәлелдейтін басқа да әрекеттер жасайды. Жер учаскесінің
меншік иесі немесе жерді ... ... ... жер ... ... жаққа кету, учаскені ұзақ уақыт бойы пайдаланбау және
т.б.) бас ... ... ... ... ... бұл
учаске иесіз мүлік ретінде есепке алынады.
Иесіз мүлік ретінде есепке алынған күннен бастап бір жыл ... ... жер ... ... ... органының талап етуі бойынша сот
шешімі негізінде мемлекет меншігіне қайтарылады ("Жер ... ... ... ... ... иесінен мүлікті ... ... ... ... ... ... ... құқығын алып қою үшін: а)
негіз занда қарастырылған болуы керек; ә) соттың шешімі болуы міндетті.
Азаматтық кодекстің ... ... ... иесінің міндеттемелері
бойынша мүліктен ақы ... алу ... ... ... ... ... ... өзгеше көзделмесе, тек сот шешімімен жүзеге асады (АК-тін 251
бабы, 1-тармағы), бірақ бұл норма диспозитивті болып ... Ақы ... ... жолы шарт ... болуы мүмкін. Ақы өндіріп алынатын мүлікке
меншік иесінің меншік құқығы заңдарда көзделген ... ... ... көшетін адамның алып қойылған мүлікке меншік ... ... ... ... тоқтатылады.
Мүлікті меншік иесінен ықтиярынсыз алып қою заң ... ... бір ... ... бола алмайтын жағдайда жүзеге асады (АК-тің 249-
бабы, 2-тармағы). Егер заң құжаттарымен жол берілетін негіздер бойынша ... ... ... ... ... бола алмайтын мүлік оның
меншігінде болып шықса, бұл мүліктің меншік иесі егер заң ... ... ... осы ... меншік құқығы пайда болған кезден
бастап бір жыл ішінде ... ... ... ... ... ... ... жұқпалы аурулар,
міндеттер және төтенше сипаттағы өзге де жағдайлар ... ... ... ... үшін ... ... және ... органдарың режимі бойынша заң
құжаттарында белгіленген тәртіп пен жағдайдарға меншік ... ... құны ... ... алып ... ... ... Меншік иесіне
реквизицияланған мүліктің құны өтелген бағаны оның сот тәртібімен ... заң ... ... ... ... ... жасаған қылмысы немесе өзге де құқық бұзушылығы үшін санкция
түрінде сот тәртібімен тегін алуы ... ... ... (АК-тің 254-
бабы). Тәркілеу тәркіленетін барлық мүліктің бәріне қолданылады. ... ... ... ... оған ... ... ... тәркілеу дегеніміз сотталған адамның меншігі ... ... ... ... бір ... мемлекеттің меншігіне мәжбүрлеп
өтеусіз алу, сондай-ақ мүлікті тәркілеу пайда күнемдік ниетпен жасалған
кылмыс үшін белгіленеді және ... ... ... бөлімінің тиісті
баптарында көзделген жағдайларда ғана тағайындалуы ... ... ... сот ... мемлекет меншігіне алып қою ... ... ... егер мәміле қылмыстық мақсатқа бағытталып, екі
тарапта да жымысқы ниет ... ... ... ... ... ... ... тиісті болғандарының бәрі сот ... ... ... бойынша
тәркіленуге тиіс (АК-тің 157-бабы, 4-тармағы). Аталған жағдайда кінәлі ... ... ... ... ... ... көзделген мүлікті
пайдаланудан да құр қалады.
Жерді және ... ... ... алып ... ... ... ... құқығының тоқтатылуы ... ... ... сәйкес мемлекеттік органның меншік иесінен мүлікті
алып қоюға тікелей ... ... ... ... ... ... үйі, өзге де ... кұрылыстар мен өсімдіктер бар жер
учаскесін алып қою туралы ... ... ... ... меншік
құқығының заң құжаттарымен белгіленген реттер мен тәртіп ... ... ... құны тең мүлік беріп жөне өзге де келтірілген ... ... ... ... ... ... келтірілген залалдарын толық
көлемінде етей ... ... жол ... ... иесі ... ... әкеп соқтыратын шешіммен келіспеген жағдайда оны дау сот
тәртібімен шешілгенге дейін жүзеге асыруға ... Жер ... ... қала салу мен жер ... құжаттарында тағайындалған, бекітілген
тәртіпке сәйкес қала мен елді мекен салуға арналған бас жоспар мен ... ... ... болады.
Қазақстан Республикасының "Жер туралы" Заңына орай жер учаскесін
мемлекеттік қажеттер үшін ... алу ... ... иесі ... ... ... әкеп соқтыратын шешіммен
келіспеген жағдайда оны дау сот тәртібімен шешілгенге дейін ... ... ... қарау кезінде меншік иесіне келтірілген залалдарды өтеудің
барлық мәселелері де шешіледі.
Сот мүлікті алып қою ... ... ... құны тең ... ... де ... ... өтей отырып немесе меншік құқығының
тоқтатылуынан келтірілген залалдарын ... ... өтей ... ... ... ... ... 255-бабы, 1-тармағы).
Жер учаскесін алып қоюға қаралатын талап бір жыл ... соң, ... ... немесе жер пайдаланушыға хабарлама жіберілген ... ... ... ... ... тиіс ("Жер ... Заңның 70-бабы).
Дауды шешу кезінде меншік иесіне келтірілген залалды қалпына келтіру
мәселесі де қаралады.
Осы баптың ережелері мемлекеттік ... ... ... ... су ... ... және ... учаскелерді алып қою туралы
шешіміне байланысты тиісінше қозғалмайтын мүлікке меншік құқығы тоқтатылған
кезде қолданылады (АК-тің 255-бабы, 3-тармағы).
Затты құртып ... ... ... ... де, ... тыс болуы да
мүмкін. Мысалы, мұндай жағдай табиғат ... ... ... ... ... ... теріс қылығынан орын алады делік. Оның соңғы
жағдайында меншік иесі ... ... ... ... ... ... құқылы, ал егер мүлік сақтандырылып қойылса және апат ... онда ... ... өтейді.
Меншік иесі болып табылмайтын тұлғаның заттық құқықтарын тоқтату
Азаматтық кодекстің 249-257 баптарындағы ... ... ... ... жүзеге асады, сондай-ақ заң құжаттарында, заңды тұлғаның жарғысында
немесе меншік иесінің мүлік ... ... ... ... ... ... иесінің шешімімен тоқтатылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995ж. 30 тамыз
2. “Қазақстан ... ... ... ... ... туралы” ҚР Конституциялық заңы.07.10.1998ж.
3. “Алматы қалалық сотының 1-ші инстанцияда ... ... ... ... ... 2005ж. ... ... есебі
4. “Қоғамдық бірлестіктер туралы” Қазақстан Республикасының заңы. 31.05.
1996 г. N 3-1
5. Назарбаев Н.А. Осмысление ... и ... ... ... ... июля.
6. Президент Республики Казахстан. Концепция правовой политики Республики
Казахстан: Указ от 20.09.2000г.// САПП РК. -2002.-№31.--83.
7. Общая ... прав ... и отв. ред. ... наук ... М.: ... ... 1996г. –с.
8. Права человека: учебник для ВУЗов/ отв.ред.- член-корр. РАН, ... наук ... ... ... ... ... ... Лупарев Г.П. Правовое положение личности в зарубежных странах: Учебное
пособие.- Алматы: ВШП «Әділет», 2001.-216с.
10. Права человека: Учебное пособие.-Алматы: Данекер,1999. – ... Ким В. Годы ... ... ... и конституционно-правовых
взглядов первого Президента РК.- Алматы: ТОО ... ... ... «ҚР ... ... ... ... Алматы:
Жеті жарғы, 2002-528б.
13. Котов А.К.Сувернный Казахстан: гражданин, нация,народ ... ... ... Жеті жарғы, 1997.-288с.
14. Конституция Российской ... ... ... ... Моисеев Н.Н. Права человека в Россий: ... ... ... ... конференции, посвященной 50-летию
Всеобщей декларации прав ... ... и ... Нысанбаев А. Человек и открытое общество.- Алматы, 1998.- 272с.
17. Лао Цзы. Хань Фей Цзы. Древнекитайская философия. В 2-х т.-М., ... ... ... И.Ю. Позитивизм и естественное право //Государство и право.-
2000.-№3.-с.5-11.
19. Остянский В. Введение в концепцию прав человека ... ... ... ... Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. –М., 1991.-60.
21. ... ... ... с ... и ... ... ... периода/Авт. М.Т.Баймаханов, Л.М.Вейсберг,
А.У.Бейсенова, М.А.Ибрагимов, А.К.Котов. –Алматы: Жеті ... ... ... ... ... жер асты және жер үсті
пайдалы қазбалары, табиғи ресурстары, алтын, алмаз қорлары жатады.
Коммуналдық меншік- жергілікті ... ... және заң ... ... ... ... ... тұрады.
Жеке меншік- азаматтардың жеке мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен олардың
бірлестіктерінің меншігі ретінде көрінеді.
Меншік
Бастапқы негізде-меншік құқығы жаңадан пайда болған заттарға; ... ... ... ... ... арқылы алынған мүлікке;
тұлғалардан бюджетке алынған алым, салық, айыппұлдарға байланысты туады.
Туынды түрде- меншіктегі ... ... ... ... жаңа ... ... түрде ауысуы арқылы пайда болады.
Иелену құқығы деп – мүлікті іс жүзінде иеленуді
жүзеге асырудың заңмен ... ... ету ... ... ... іс ... тағдырын шешудің заңмен
қамтамасыз етілуін айтамыз.
Пайдалану құқығы дегеніміз – мүлікті іс жүзінеде кіріс, өнім, табыс, мол
есебінде пайдасын алудың жүзеге ... ... ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерге меншік құқығының жалпы сипаттамасы20 бет
Меншік құқығының жалпы құқықтың сипаттамасы35 бет
Ресей Федерациясындағы жерге жеке меншік пен жер пайдалану құқығының жалпы сипаттамасы20 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
Convolvulaceae vent. Тұқымдасының дәрілік түрлері өкілдерінің морфо-анатомиялық ерекшеліктері36 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет
«Криминология» пәнінен дәрістер25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь