Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық есептер

КІРІСПЕ 3
1 ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР
2 ТҮП ҚЫСЫМЫН ТАҢДАУ 4
4
3 ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ 5
4 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ
ОРНАЛАСТЫРУ
6
5 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ИГЕРУДІҢ ӘР КЕЗЕҢІНДЕГІ
ШЫҒЫМДАРДЫ ЕСЕПТЕУ 10
6 ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН ҰСТАУ ЕСЕПТЕРІ
6.1 АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ
6.2 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ ТҮП ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ
6.3 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ
16
17
18
ҚОРЫТЫНДЫ 20
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 21
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША В 22
24
Гидродинамикалық есептер мұнай кенорындарын игеру жобасының негізгі бөлімін құрайды. Сондықтан есептердің дұрыс қойылуына және есептеу барысында алынатын көрсеткіштердің дұрыс таңдалуына үлкен көңіл бөлу қажет. Берілген жағдайда шоғырдың алғашқы күйін, қабат пен қабат сұйықтығының физикалық қасиетін сипаттайтын барлық көрсеткіштер кен орынды геологиялық зерттеу кезінде жиналған бастапқы мәлімет ретінде қабылданады.
Геологиялық зерттеулер көрсеткендей алынған игеру объектісінің құмтастары біртекті және ол қатты, жақсы цементтелген литологиялық-фациалдық құрамының төзгіштігімен сипатталады. Бұл, ұңғының тұбінде құм тығындарының пайда болуын жоққа шығарады және осы көзқарастан ұңғы шығымы шектелмеген. Сондықтан шоғырды игеру жылдамдығы тек қана түп қысымдармен, ұңғыларды орналастыру тәртібімен және ұңғылар санымен шектеледі.
1. Крылов А. П. и др. Проектирование разработки нефтяных месторождений.
- М. : Гостоптехиздат, 1962.
2. Гиматудинов Ш. К., Борисов Ю. П. и др. Справочное руководство по
проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.
Проектирование разработки - М.: Недра, 1983.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР
2 ТҮП ... ... ... ... ... ... ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ
ОРНАЛАСТЫРУ ... ... ... ҮШІН ... ӘР ... ... ЕСЕПТЕУ ... ... ... ... ... АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ
6.2 ... ... ТҮП ... ... ... ... ... АНЫҚТАУ
16
17
18
ҚОРЫТЫНДЫ
20
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
21
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША В ... ... ... ... игеру жобасының негізгі бөлімін құрайды. Сондықтан есептердің дұрыс қойылуына және есептеу барысында алынатын көрсеткіштердің дұрыс таңдалуына үлкен ... бөлу ... ... жағдайда шоғырдың алғашқы күйін, қабат пен қабат сұйықтығының ... ... ... ... ... кен ... ... зерттеу кезінде жиналған бастапқы мәлімет ретінде қабылданады.
Геологиялық зерттеулер көрсеткендей алынған игеру объектісінің құмтастары ... және ол ... ... ... ... ... төзгіштігімен сипатталады. Бұл, ұңғының тұбінде құм тығындарының пайда болуын жоққа ... және осы ... ұңғы ... ... ... шоғырды игеру жылдамдығы тек қана түп қысымдармен, ұңғыларды орналастыру тәртібімен және ... ... ... ... ... ... МӘЛІМЕТТЕР
1
Есептеу нұсқасының периметрі
Рр=42000 м
2
Есептеу нұсқасындағы аудан
Sн=41,5•106 м2
3
Нұсқадағы тиімді қалыңдық
hн=7,5 м
4
Ұңғы тереңдігі
Н=1880 м
5
Өткізгіштік
k=0,26 мкм2
6
Мұнай тұтқырлығы
μн=2,0 мПа•с
7
Қабат суының тұтқырлығы
μв=1,3 мПа•с
8
Ұңғы радиусы
rс=1,7 ... ... ... ... ... ... коэффициенті
b=1,4 м3/т
13
Қабат қысымы
Рпл=Н/10=1880/10=188атм=18,8МПа
ТҮП ҚЫСЫМЫН ТАҢДАУ
Игерудің есептеу вариантын таңдау үшін фонтанды туғызатын қысымының шегін, яғни ... ... ... минимал түп қысымын білу қажет. Ол келесі теңдеумен анықталады:
, ... ... м – ... ... ... МПа – буферлік қысым;
Рнас=10,58 МПа – ... ... ... м3/т – ... газ ...... құбырларының диаметрі, дюйм;
γср – мұнайдың орташа меншікті салмағы, г/см3;
γн.пл=0,76 г/см3 – ... ... ... ... салмағы;
γн.пов=0,852 г/см3 – жер беті жағдайындағы мұнайдың меншікті салмағы.
(1) теңдеуге берілген мәндерді қойып келесіні аламыз:
Көріп ... ... ... ... яғни ... түп қысым бастапқыдан 7 МПа кіші, бұл бізге қабаттан ... ... ... ... жатқандығын көрсетеді. Осыған байланысты 11,8 МПа тең фонтандау қысымының шегі одан әрі ... ... түп ... ... ... ... шегі болып қабылданады.
3 ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ
Алынған пайдалану объектісі бұрыс геометриялық пішінге ие. Бұл ... ... дәл ... тек қана ... ... ... ... асады. Бірақ белгілі бір шарттарды сақтай отырып шоғыр пішінін дұрыс геометриялық пішінмен ауыстыру жеткілікті дәлдікті беретіндігі анықталды. ... ... ... объектісінің ауданын сыртқы периметрі есептеу нұсқасының периметріне тең сақина ауданымен ауыстыралық.
Келесі, барлық есептеулер сақина ауданы үшін жүргізіледі. Шоғыр пішінін ... ... ... кен ... кіші ... үлкеніне қатынасы үштен бір бөлігінен үлкен, екіден бір бөлігінен кіші, яғни болғанда ғана ... Егер бұл ... ... ... кіші ... онда кен орын ... ... кен орын ретінде қарастырылады.
Ауыстыру шартынан сақинаның сыртқы радиусын анықтайық (есептік нұсқаның радиусы):
.
Орталық ... ... ... ... ... (қорлардың) теңдігі шартынан анықталады:
бұл жерден,
4 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ҰҢҒЫЛАРДЫ ТИІМДІ ... ... ... нұсқаның радиусы 6688 м, ал соңғы қатар радиусы 5614 м тең. ... ... және сол ... ... ВНИИ әдісімен орналастырамыз. Игеру варианттарының тиімді түрін ... алу үшін ... үшке ... ... қатарлары бар үш есептік варианттарды зерттейміз. Есептеу кезінде бір мезгілде ең көп үш ... ... деп ... Әр ... қатардың сөндірілуі (ажыратылуы) кезеңнің бітуімен (соңымен) сипатталады.
Бұл жерде қатар саны үшке тең вариантты қарастыралық, сонда
мұндағы rц = r3 =5614 м – ... ... ... және үшке тең ... ... ... графиктен (1-сурет) және мәндерін анықтаймыз:
онда
r2=6688•0,895=5986 м,
r1=6688•0,945=6320 м.
Сол графиктен келесіні анықтаймыз:
бұл жерден
Келесі ... ...
, және бір ... ... істеп тұрған қатарлар санын біле отырып графиктен (2-сурет) қатардағы ұңғылар арасындағы ... ... ... 0,1199; 0,1147; 0,137 және осіндегі 8,120 нүктелерін қоса отырып игерудің үш варианты үшін әр қатардағы ... ... ... толтырамыз.
1-кесте
I вариант
II вариант
III вариант
1 қатар
9,11Ч104
6,66Ч104
3,4Ч104
2 қатар
9,14Ч104
7,0Ч104
3,42Ч104
3 қатар
9Ч104
6,1Ч104
3,1Ч104
Бұл жерден анықтаймыз (2-кесте):
2-кесте
, м
I ... ... ... ... ... ... шамалар:
r1 =6320 м; r2 =5986м; r3 ... ... ... ... ... ... вариант
II вариант
III вариант
1 қатар
128
175
343
2 қатар
121
158
323
3 қатар
115
170
335
1-сурет. Ұңғылар ... ... ... ... ... арасындағы қашықтықты анықтайтын номограмма
5 ЕСЕПТЕЛЕТІН ВАРИАНТТАР ҮШІН ИГЕРУДІҢ ӘР КЕЗЕҢІНДЕГІ ШЫҒЫМДАРДЫ ЕСЕПТЕУ
Игеру уақытын анықтау үшін ... су ... ... ... ... ... ... есептеуді жүргіземіз. Барлық есептеулер тұрақты түп қысымы кезінде жүргізіледі. Бір мезгілде үш ұңғы жұмыс істеуде. Сөндіру уақытын ... ... ... Бұл ... ... су ... ... жүргізіледі.
Түп қысымды фонтандаудың минимал қысымына тең деп аламыз. Айдау нұсқасындағы қысым бастапқы қабат қысымына тең деп қарастырылады.
Есептеу ыңғайлы болуы үшін ... ... ... ... толтырылады. Әр вариант үшін жеке кестелер құрастырылады.
Үш қатарлы вариантты қарастыралық:
Қатарлар арасындағы қорларды есептейміз:
,
,
Бірге жұмыс істейтін қатарлардың шығымы келесі ... ... Pc j – -ші ... ұңғының түп қысымы;
Wj және wj –-ші қатардың сыртқы және ішкі ... –-ші ... ... ... үш ұңғы ... істеген кезде (1 кезең–I вариант) теңдеулер жүйесі келесі түрде болады: ... 2 ... ... түп ... тең. Үш ... үшін ... ... есептелген шешімі қосымшада В келтірілген.
I Вариант = Үш-үш қатардан жұмыс істеген кезде :
Үш қатар жұмыс ... ... ... ... ғана ... ... істеуде:
II Вариант = Екі-екі қатардан жұмыс істеген кезде:
Екі қатар жұмыс істеуде:
Екі қатар жұмыс істеуде:
Бір ғана ... ... ... Вариант = Бір-бір қатардан жұмыс істеген кезде:
Бір ғана ... ... ... ғана ... ... істеуде:
Бір ғана қатар жұмыс істеуде:
4-кесте
I Вариант
II Вариант
III Вариант
25753,878
27890,433
31632,257
24300,636
27575,321
31874,475
17275,509
21656,173
28872,628
Варианттардың тиімдісін таңдап алу үшін олардың үшеуінде де ... ... ... 5%, ал ... екі кезеңінде, яғни екінші және үшіншіде 15% су ... деп ... ... ... ілеспе суларды есептемегендегі мұнайдың орташажылдық шығымын анықтаймыз:
I вариант.
1. ... ... ... ... ... ...
II вариант.
27890,433Ч0,95=26495,911 т/сут.
27575,321Ч0,85=23439,023 т/сут.
21656,173Ч0,85=18407,747 т/сут.
III вариант.
31632,257Ч0,95=30050,661 т/сут.
31874,475Ч0,85=27093,304 т/сут.
28872,628Ч0,85=24541,734 т/сут.
Мұнайды өндіру ... ... ,
2. ,
3. .
II ...
2.
3.
III ...
2.
3. ... сәйкес ілеспе су шығымы:
I вариант.
1. 25753,878Ч0,05Ч365Ч1,029=0,484 млн. т,
2. 24300,636Ч0,15Ч365Ч1,047=1,393 млн. т,
3. 17275,509Ч0,15Ч365Ч1,546=1,462 млн. т.
II вариант.
1. ... млн. ... ... млн. ... 21656,173Ч0,15Ч365Ч1,233=1,462 млн. т.
III вариант.
1. 31632,257Ч0,05Ч365Ч0,838=0,484 млн. т,
31874,475Ч0,15Ч365Ч0,798=1,393 млн.
28872,628Ч0,15Ч365Ч0,925=1,462 млн. т.
6 ... ... ... ...
6.1 АЙДАЛАТЫН СУДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ
Қабат қысымын ұстау үшін қабатқа сол қабаттан қанша сұйықтық көлемі ... ... сол ... су ... ... ... су көлемі:
I вариант
1. (9,191+0,484)*1,4 = 13,545 млн.м3;
2. (7,892+1,393)*1,4 = 12,999 млн.м3;
3. (8,285+1,462)*1,4 = 13,646 ... ... ... = 13,545 ... ... = 13,000 ... ... = 13,646 млн.м3.
III вариант
1. (9,191+0,484)*1,4 = 13,545 млн.м3;
2. (7,892+1,393)*1,4 = 12,999 ... ... = 13,646 ... ... ... ТҮП ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ
Айдау ұңғыларының түп қысымдары келесі формуламен анықталады:
Рзн= Рнаг+ Рст- Ртр,
мұндағы:
Рнаг = 10 МПа ... шығу ... ... тұрақты күйде тұратын судың тудыратын гидростатикалық қысымы;
Ртр – ... ... ... ... ... ...
мұндағы λ – үйкеліс коэффициенті, оны анықтау үшін алдымен Рейнольдс санын
мына формуламен анықтап ... D = 10 см ... ... ... ... ... судың көлемі деп қабылдап мынаны анықтайық:
Re > 4000 ... λ –ны ... ... анықтаймыз:
Онда
Осылайша
Рзн= 10 + 18,8 - 0,540 = 28,26 МПа.
6.3 АЙДАУ ҰҢҒЫЛАРЫНЫҢ САНЫН АНЫҚТАУ
Айдау ұңғыларының саны трансценденттік ... ...
ζ = 2 ... ... түп ... ластану коэффициенті;
Qн – айдалатын судың көлемі;
– айдалатын судың динамикалық тұтқырлығы;
rнаг=rн+ 500 = 6688 + 500 = 7188м ... ... ... 10-4 м – ... ұңғысының келтерілген радиусы;
Игеру варианттарына байланысты әр кезеңдегі қажетті айдау ұңғыларының саны:
I Вариант
II Вариант
III вариант
Есептің нәтижелерін ... ... ... ... ... ... ... 3
1 кезең
2 кезең
3 кезең
барлығы
1 кезең
2 кезең
3 кезең
барлығы
1 кезең
2 кезең
3 кезең
барлығы
Бір кезеңде өндірілетін мұнай, млн.т
9,191
7,892
8,285
25,37
9,191
7,892
8,285
25,37
9,191
7,892
8,285
25,37
Мұнайдың орташа жылдық ... ... су ... ... ... ... жыл
1,029
1,047
1,546
3,622
0,95
0,923
1,233
3,106
0,838
0,798
0,925
2,561
Өндіру ұңғыларының саны
128
121
115
364
175
158
170
503
343
323
335
1001
Істен шыққан ұңғылардың саны
-
128
121
-
-
175
158
-
-
343
323
-
Айдау ұңғыларының саны
95
90
64
249
101
100
78
279
108
110
99
317
Айдалатын ... ... ... ... ... ... ... гидродинамикалық есептеулер жүргізіп мынадай қорытындыға келдік: берілген шоғырды игерудің ең тиімді варианты ... әр ... ... ... үш қатары жұмыс істейтін, яғни бірінші вариант болып табылады. Өйткені басқа варианттардың ішінде бұл вариант үшін ең аз ... ... мен ... ... бұрғылау қажет және игеру мерзімі де басқа варианттармен салыстырғанда өзгешелігі аз.
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... А. П. и др. ... ... ... месторождений.
- М. : Гостоптехиздат, 1962.
2. Гиматудинов Ш. К., Борисов Ю. П. и др. Справочное ... ... ... и ... нефтяных месторождений.
Проектирование разработки - М.: Недра, 1983.
Қосымша А
Курстық жобаға арналған бастапқы мәліметтер
КӨРСЕТКІШТЕР
Р ,
км
S ... , м
H, м
k , ... , ... ... с
r , ... ... А
жалғасы
КӨРСЕТКІШТЕР
Р ,
км
S ,
км
h , м
H, м
k ,
мкм
μ ,
мПас
μ ,
мПа с
r ,
мм
Р,
МПа
Ш
32,0
45,5
5,6
1700
0,12
3,4
1,2
1,3
17,0
Щ
31,5
46,5
5,8
1680
0,13
3,5
1,2
1,2
16,8
Ь
31,0
40,0
6,2
1860
0,14
3,6
1,3
1,1
18,6
Ъ
35,0
39,0
6,0
1800
0,15
3,5
1,2
1,2
18,0
Э
34,5
38,0
6,4
1750
0,16
3,4
1,1
1,3
17,5
Ю
34,0
37,0
6,6
1600
0,17
3,3
1,2
1,2
16,0
Я
33,0
36,0
7,0
1650
0,18
3,2
1,2
1,1
16,5
Барлық ... ... ... = 20%; b = 0.876; h = 0.65; в = 1,4 м3/т; gн.пл = 0,76 ... = 0,85 т/м3; Р2 = 0,5 МПа; d = 2 ... Gэф= 22.2 м3/т ; Рнас = ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті
МГКОИ және П кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Қатты су арынды режим кезіндегі гидродинамикалық ... ... ... ... Шүленбаев Н.М.
Қабылдаған: оқытушы
Насибуллин Б.
Алматы 2004

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы121 бет
«Гидродинамикалық соққы толқыны пайда болған кезде алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру»10 бет
Айналмалы су өткізуші желілерде тұрақсыз үрдістердің пайда болуы30 бет
Гидравлика пәнінен дәрістер, әдістемелік құралдар22 бет
Жер асты суларының табиғи режимдері5 бет
Арпаның қатты немесе тас қаракүйесі8 бет
Бидайдың қатты қара күйесі7 бет
Газ тектес, сұйық және қатты денелердiң қасиеттерi18 бет
Локальді,қатты,және иілгіш дискілер3 бет
Материалдардың қаттылығын өлшеу құралдары25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь