Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар мен қозғалыстар


1. КІРІСПЕ
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҚҰРУДАҒЫ РОЛІ.
2.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР.
2.2. МЕМЛЕКЕТТЕГІ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҚҰРУДАҒЫ РОЛІ.
3.ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қоғамның саяси жүйесінің құрамындасаяси биліктің қызмет атқаруы саяси институттар арқылы жүргізіледі.Мемлекет пен саяси партиялар негізгі билік көзі болғандықтан, тікелей саяси институттар болып табылады.
«Партия» деген сөз латын тілінде «бөлік, бөлшек» деген мағынаны білдіреді.Партия ұғымын анықтауда әлі күнге дейін тұрақты пікір қалыптаса қойған жоқ.Осы заманғығалымдардың пайымдауынша , партия – саяси билікті белгілі бір әлеуметтік топтың мүддесін іске асыру жолына пайдалануға ұмтылған адамдардың ерікті ұйымы.Билік тұтқасын белгілі бір әлеуметтік топтың мақсат-мүддесін іске асыру үшін пайдалану және партия құрамына кірі мен шығу еркіндігі саяси партиялардың әлеуметтік-саяси мәнін көрсететін негізгі факторлар болып табылады.Саяси партиялардың даму кезеңдерін алғашқылардың бірі болып жіктеген Макс Вебер болатын. Ол партиялардың қалыптасуындағы бірнеше кезеңдерді атап көрсетеді:
1. Аристократиялық үйірмелер.
2. Саяси клубтар.
3. Бұқаралық партиялар.
Әлем елдеріндегі саяси партиялар алуан түрлі,оларды түрлі сапалық белгілері бойынша жіктеп,топтастыру типтерін таптық белгілері бойынша,іс-әрекет жасау ортасына қарай,идеологиялық бағыты,жұмыс істеу әдістері және ұйымдастырылу принциптері бойынша қарастыруға болады.
Ал жалпы қоғамдық ұйымдар дегеніміз – халықтың белгілі бір тобының мүддесін білдіріп, қорғайтын, алдына қойған әлеуметтік мақсатына жету үшін ,ерікті түрде мүшелікке кірген, оған материалдық көмек көрсететін , өзін-өзі басқаратын адамдар бірлестігі.
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы.- Алматы:Заң әдебиеті, 2005.-40б.
2.Сыдықов Ұ. Саясаттану: Оқулық. - Алматы: ҚазҰТУ, 2006-160 бет.
3.Егемен Қазақстан //10сәуір, сейсенбі, 2007 жыл // №89
4.Central Asia Monitor // 30 наурыз, жұма, 2007 жыл // №12

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЖОСПАР
1. КІРІСПЕ
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҚҰРУДАҒЫ РОЛІ.
2.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР.
2.2. МЕМЛЕКЕТТЕГІ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ
ҚҰРУДАҒЫ РОЛІ.
3.ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Қоғамның саяси жүйесінің құрамындасаяси биліктің қызмет атқаруы саяси
институттар арқылы жүргізіледі.Мемлекет пен саяси партиялар негізгі билік
көзі болғандықтан, тікелей саяси институттар болып табылады.
Партия деген сөз латын тілінде бөлік, бөлшек деген мағынаны
білдіреді.Партия ұғымын анықтауда әлі күнге дейін тұрақты пікір қалыптаса
қойған жоқ.Осы заманғығалымдардың пайымдауынша , партия – саяси билікті
белгілі бір әлеуметтік топтың мүддесін іске асыру жолына пайдалануға
ұмтылған адамдардың ерікті ұйымы.Билік тұтқасын белгілі бір әлеуметтік
топтың мақсат-мүддесін іске асыру үшін пайдалану және партия құрамына кірі
мен шығу еркіндігі саяси партиялардың әлеуметтік-саяси мәнін көрсететін
негізгі факторлар болып табылады.Саяси партиялардың даму кезеңдерін
алғашқылардың бірі болып жіктеген Макс Вебер болатын. Ол партиялардың
қалыптасуындағы бірнеше кезеңдерді атап көрсетеді:
1. Аристократиялық үйірмелер.
2. Саяси клубтар.
3. Бұқаралық партиялар.
Әлем елдеріндегі саяси партиялар алуан түрлі,оларды түрлі сапалық
белгілері бойынша жіктеп,топтастыру типтерін таптық белгілері бойынша,іс-
әрекет жасау ортасына қарай,идеологиялық бағыты,жұмыс істеу әдістері және
ұйымдастырылу принциптері бойынша қарастыруға болады.
Ал жалпы қоғамдық ұйымдар дегеніміз – халықтың белгілі бір тобының
мүддесін білдіріп, қорғайтын, алдына қойған әлеуметтік мақсатына жету үшін
,ерікті түрде мүшелікке кірген, оған материалдық көмек көрсететін , өзін-
өзі басқаратын адамдар бірлестігі.
Көпшіліктің қатысуы , белгіленген мүшеліктің болмауы , айқындалған
бағдарламаның жоқтығы, ұйымдастырылған басшылықтың болмауы адамдардың ортақ
мақсатқа жету үшін бірлесе талпынып, соған ұмтылысы – қоғамдық
қозғалыстарға тән сипаттамалар.

2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ҚҰРУДАҒЫ РОЛІ.

2.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАР.

Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылы қабылданған
Конституциясының 5-бабына сәйкес :
1.Қазақстан Республикасында идеологиялық және саяси әр алуандылық
танылады.Қоғамдық және мемлекеттік институттардың бірігіп кетуіне
,мемлекеттік органдарда партия ұйымдарын құруға жол берілмейді.
2.Қоғамдық бірлестіктер заң алдында бірдей.Қоғамдық бірлестіктер ісіне
мемлекеттің және мемлекет ісіне қоғамдық бірлестіктердің заңсыз
араласуына,қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік органдардың қызметін
жүктеуге , қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттік қаржыландыруға жол
берілмейді.
3.Мақсаты немесе іс-әрекеті Республиканың конституциялық құрылысын
күштеп өзгертуге , оның тұтастығын бұзуға , мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан
келтіруге , әлеуметтік , нәсілдік, ұлттық, діни ,тектік-топтық және рулық
араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың
қызметіне, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрамалар
құруға тыйым салынады.
4.Республикада басқа мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік
одақтарының , діни негіздегі партиялар қызметіне , сондай-ақ саяси
партиялармен кәсптік одақтарды шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтардың ,
шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қаржыландыруына жол берілмейді.
5.Шетелдік діни бірлестіктердің Республика аумағындағы қызметі, сондай-
ақ шетелдік діни орталықтардың Республикадағы діни бірлестіктер басшыларын
тағайындауы Республиканың тиісті мемлкеттік органдарымен келісу арқылы
жүзеге асырылады, республикадағы саяси ұйымдар мен қоғамдық қозғалыстар
мемлекет тарапынан осылайша қарастырылған.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында дүниеге келген Азат, Алаш сияқты
партиялардың идеялық, саяси , әлеуметтік, экономикалық мақсат-мұраттары бір-
біріне жақын еді, соның өзінде олардың ешқайсысы жарып алға шығып, жарқырап
көрініп, халықтың белгілі бір әлеуметтік топты қорғаушы ретінде саяси күш
есебінде өздерін таныта алған жоқ.
1996 жылдың 31 мамырында Қоғамдық бірлестіктер туралы Қазақстан
Республикасының заңы қабылданды.Осы кезеңнен бастап еліміздегі саяси
партиялар мен қозғалыстар сандық жағынан да , сапалық жағынан да
айтарлықтай жаңа бетбұрыс ала бастады.
Бүгінгі таңда ресми мемлекеттік тіркеуден өтіп,саяси процесске кеңінен
араласыпкеле жатқан Қазақстан Азаматтық партиясы, Қазақстан аграрлық
партиясы, Ақ жол, Нағыз ақ жол, шаруалардың социал-демократиялық
Ауыл партиясы, Әділет демократиялық партиясы, Руханият, Қазақстан
патриоттар партиясы, Коммунистік партия, Халықтық коммунистік партия
сияқты партияларды атауға болады.
Қазақстан Азаматтық партиясы өнеркәсіп саласы еңбеккерлер мен
кәсіпкерлердің мүддесін түп негіз етіп ұстаса, Қазақстан аграрлық
партиясы еліміздің аграрлық секторының талап-талғамдарына назар аударады.
Әділет партиясы демократия мен құқық мәселелрін жан-жақты қарастырады.
Ақ жол партиясы 2004жылғы парламент сайлауынан кейін іштей ыдырап,оның
құрамынан Нағыз ақ жол партиясы Коммунистік партиямен бірлесе отырып
Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының құрамына енді. Бүгінгі оппозицияның
түп қазығы осы екі партия .
Қазақстан партиялырының ішіндегі Нұр Отан партиясы мүшелерінің
саны жағанан да , саяси ықпалымен де беделді, атқарылған істері жөнінен де
ауқымдылығымен ерекшеленеді. Бұл партияның басты бағыты - Қазақстан
Президенті жүргізіп отырған әлеуметтік-экономикалық және саяси
бағдарламаларды толық қолдай отырып, бұқара халықты осы процесстерге
жұмылдыруға күш салу. 2004 жылғы парламент және 2005 жылғы перзидент
сайлауында үлкен басымдылық танатып, өзге партиялардан біршама ілгері
кеткені белгілі. Нұр Отан партиясы шын мәнінде халықтық-демократиялық
партия делініп жүр,партия белсенділері үлкен еңбек етіп, маңызды
мәселелрідегі бүркемелеулерді ашып көрсетіп, халықтың мұң-мұқтажын
ескеруді басты бағыт етіп белгілеген. Партияның төрағасының міндетін
атқарушы Бақытжан Жұмағұлов партияның беделі артып келе жатқанын ерекше
атап өтті, мысалға айтар болсақ, Шығыс Қазақстан облысынан 48 мыңнан астам
адам Нұр Отан мүшелері,еліміздегі түсті металлургияның алыбы – Қазцинк
акционерлік қоғамының металлургтері де аталған ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар
Саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстар
Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдар
Саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстар
Саяси партиялар мен қоғамдық - саяси қозғалыстар
Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар
Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар имиджі
Мемлекеттің негізі. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар
Саяси партиялар
Саяси партиялар туралы ақпарат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь