"Саяси модернизация."

Бүгінгі тањда кешегі кењес елдеріндегі тоталитарлық саяси жүйеніњ күллі көкке ұшқаны, єрі жүйелік өзгерісініњ өзіндік логикалық шебіне жеткендігі айқын көрініп отыр.
Єртүрлі қоғамдық бағыттылық пен єлеуіметтік жєне саяси лектегі жүйеге негізделген оқиғаларды қандай да бір концептуалды єдісемелік сызбалар немесе себеп-салдарлық байланыс дењгейінде қарастырып түсіндіру мүмкін емес.
Қазіргі саяси модернизацияныњ мєнін тек пєнаралық құралға арналған кірігуші зерттеу бағдарламалары негізінде ірі сараптамалық сызбалар мен жетістіктерді игеруді Тарту тұрғысында түсіндіруге болады. Модернизация мєселесініњ күрделілігі мен єрқырлылығыныњ ескере отырып, кірігу теориясыныњ модернизацияланған демократияға өтуін жєне оныњ консолидацясын құру қажет. Мұндай ұзақ құрылымдық процесс бірнеше күрмеуі күрделі мєселелерді туындатады:
- модернизация жєне оны жүзеге асыру процессінде негізінен жүгінетін бағыттар, үлгілер жєне басқару принциптері қандай болу керек?
- модернизация процесі барысында теориялық мєнге мемлекеттіњ қатысу дењгейініњ сєйкестігі қаншалықты жєне либералды нарықтық экономикасы бар плюралистік қоғамдағы өзін өзі басқару мен ұйымдастыру дењгейі бұл процессте 0аншалықты автономды болып отыр?
Формациялық, өркениетті жєне жахандық сараптама сызбалар негізіндегі бағам көрсетіп отырғандай бұл аталмыш мєселелер тек теориялық тұрғыда анна емес, сонымен қатар саяси жоспарда да күрделілік танытып отыр. Ал бұл жағдай тєжірибеде өтпелі қоғамда демократияландыруда мемлекеттік саясатты белгілі бір импровизацияға ие болуымен сипатталады.
Єлеуметтік саяси ғылымдарда қабылданданғандай өтпелі қоғамға жағдайлар дєстүрлі қоғамнан қазіргі батыстық қоғамға өтуі мінездейтін модернизация теориясыныњ бастысы болып табылады.
Модернизация парадигмасы өзіне бірнеше аксиоманы жұптастырады. Біріншіден, басты қоғамныњ даму зањдылықтары деп күнделікте өмірде болып жатқан өзгерістер жєне єлеуіметтік, саяси, экономикалық қиындықтар жєне мєдени құрылымдар мен оныњ функцияларыныњ қоғамдық рационалды сұраныстар мен пайдалы мүддеге сай функциялануындағы сєйкестігін тану.
Екіншіден, өтпелі қоғам – ол мынандай жетістіктерге ұмтылатын қоғам:
- жоғары дењгейдегі индустриализация;
- жоғары валдық ішкі өнімдер мен энергрияныњ органиқалық емес көзгерін кењінен қолдануда тұрақты экономикалық даму;
- қоғамдық процесс мақсатында ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдану;
- халықтыњ жоғары жєне сапалы тұрғыды өмір сүру дењгейін арттыру;
        
        САЯСИ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Саяси модернизация түсінігі мен мєні.
Бүгінгі тањда кешегі кењес елдеріндегі тоталитарлық ... ... ... ... єрі ... ... өзіндік логикалық шебіне жеткендігі
айқын көрініп отыр.
Єртүрлі қоғамдық бағыттылық пен єлеуіметтік жєне саяси лектегі ... ... ... да бір ... єдісемелік сызбалар
немесе себеп-салдарлық байланыс дењгейінде қарастырып түсіндіру мүмкін
емес.
Қазіргі саяси ... ... тек ... ... ... ... ... негізінде ірі сараптамалық сызбалар ... ... ... тұрғысында түсіндіруге болады. Модернизация
мєселесініњ күрделілігі мен єрқырлылығыныњ ... ... ... ... ... ... жєне оныњ ... қажет. Мұндай ұзақ құрылымдық процесс бірнеше күрмеуі күрделі
мєселелерді туындатады:
- модернизация жєне оны ... ... ... ... жүгінетін
бағыттар, үлгілер жєне басқару принциптері қандай болу керек?
- модернизация ... ... ... мєнге мемлекеттіњ қатысу
дењгейініњ сєйкестігі қаншалықты жєне ... ... ... ... ... өзін өзі ... мен ұйымдастыру дењгейі бұл
процессте 0аншалықты ... ... ... өркениетті жєне жахандық сараптама сызбалар негізіндегі
бағам көрсетіп отырғандай бұл аталмыш мєселелер тек теориялық тұрғыда ... ... ... ... ... да ... ... отыр. Ал бұл
жағдай тєжірибеде өтпелі қоғамда демократияландыруда мемлекеттік саясатты
белгілі бір импровизацияға ие болуымен сипатталады.
Єлеуметтік ... ... ... өтпелі қоғамға жағдайлар
дєстүрлі қоғамнан қазіргі батыстық қоғамға өтуі мінездейтін модернизация
теориясыныњ бастысы болып ... ... ... ... ... ... ... қоғамныњ даму зањдылықтары деп күнделікте өмірде болып
жатқан өзгерістер жєне єлеуіметтік, ... ... ... ... ... мен оныњ ... ... рационалды сұраныстар
мен пайдалы мүддеге сай функциялануындағы сєйкестігін тану.
Екіншіден, өтпелі қоғам – ол мынандай жетістіктерге ... ... ... ... ... жоғары валдық ішкі өнімдер мен энергрияныњ органиқалық емес көзгерін
кењінен қолдануда тұрақты ... ... ... процесс мақсатында ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдану;
- халықтыњ жоғары жєне ... ... өмір сүру ... ... өндіріс, ғылым жєне тұтынушы салаларымен байланысты аймақтыњ жоғары
мобилді кєсіби – салалық ... ... ... ... ... жүйесіндегі орта класқа ерекше көњіл бөлу
жєне т.б.
үшіншіден, модернизация – бұл қоғамдық өмірдегі баолық салаларындағы
сєйкес өзгерістердіњ ... жєне ... ... түрленудіњ
кешенді процесі.
Төртіншіден, демократиялық ... ...... ... жєне ... ... технологиясыныњ өзгеруі, сонымен қатар
саяси мақсат, доктрина, крнцепция, бағдарлама жєне жобасы болып табылады.
Бұл орайда ... ... ... ... тура келеді.
Сонымен демократиялық модернизация – бұл ... ... ... ... бейім, саясаттыњ бейімделгіш қасиетін арттыратын,
уақыт талабына үн қатуға даяр, єрі ... ... ... ... ... процесс. Осы тұрғыда демократиялық модернизация -
өркендеудіњ терењ қайнар бұлағы жєне саясаттыњ ... ... ... ... ... ... бір саяси
жүйесіндегі демократияларындыру процесі мен демократиялық модернизацияны
ысырып тастай алмайды. ХХ ғасырдыњ ... ... ... отырғандай,
єлеуіметтік-саяси модернизацияныњ нєтижесі ... ... ... ... тек демократиялық саяси жүйе болып та табылмайды.
Сонымен ... ... ... алып ... ... ... ... эволюция түріндегі адекватты ... ... ... пікірмен де келісуге болады.
Модернизация процесі барысында саяси партиялардыњ жєне өзге де ... ... ... институтциялануымен байланысты саяси
қатысы бар ұжымдасқан құрылымдар пайда ... ... ... ... ... ... идеология шынайыланып жєне оған деген ұмтылыс
артикулдене түседі. Мемлекеттік жєне ... ... ... ... ... қатыстылық сынды спецификалық пішінін ... ... ... ... ... ... ... құрылымын трансформациялануына, азаматтық тєртіптері єлеуіметтік
мєдени стереотиптердіњ алмасуына, жања азаматтық тєртіп пен ...... ... ... ... ... барысында қазіргі қоғамныњ талаптары мен
міндеттеріне интенсивті тұрғыда бейімделу жүйесі ... Бұл ... ... ... ... жєне ... тек ... беру
жүйесініњ көмегімен анна оқытуға болады деген сөз емес. Демократиялық
модернизация өтпелі қоғамныњ ... ... жєне ... ... кењ ... тазалауда мынандай мақсаттарды діттейді:
- қоғамныњ ішкі ресурстарын ... ... ... жєне єлеуіметтік институттарды құру;
- азаматтардыњ саяси жєне ...... ... ... қалыптастыру;
«Батыстық емес» єлемде мобилизацияныњ жања жүйесін қалыптастуру болып ењ
алдымен нақты ... ... ... ... ... ... қазіргі қоғамдық құрылымды басқаратын белгілі бір мүддеге
бағытталған, єрі ... ... ... қызметін тануға болады.
Демократиялық модернизацияны басынан өткерген барлық ұлттық ... ... ... ... мүмкін емес. Єрі ол міндетті іс-єрекетке
негізделген дайын бағдарлама ретінде ... ... ... феномені өзіндік ерекшеліктерін айқындайды.
Саяси модернизацияныњ ... ... жєне ... ... ... ... ... болсақ, онда
демократиялық модернизация ... ... ... ... єсер ... ... ... бөліп қарастыруға болады.
Олардыњ ішінде:
- жања процестік мемлекеттердіњ ... ... ... факторы. Оныњ басты қараушылары – геосаяси жағдай, аймақ
тұрғындарыныњ тығыздығы, аймақтағы ұлттық құрамы жєне өзге ... ... ... жєне ... құрылымдар үшін тиімді ресурстар
көлемі;
- модернизация процесі ... ... ... ... жағдайыныњ
спецификасы мен құрылымдары, экономикалық ... ... ... ... дєсүрі мен ұлттық
єлеуіметтік – саяси құрылымдары, саяси мєдениеті;
- билікке ұмтылушы ... ... ... жєне ... ... ... мен ... потенциалы. Жоғарыда келтірілген дєйектер, бір
жағынан, қоғамныњ демократиялық модернизация жөніндегі ... ... жєне ... ... ... ... жүеніњ басты
субъектілері арасындағы мінездемелік қатынасы, атап ... ... ... үкіметтіњ, зањ щығарушы жєне сот билігініњ, ... ... жєне ... ... ... ... ... жағдай ... ... ... мемлекеттік саясатқа єсер етуші екінші дењгей –
бұл ... ... ... ... ... ... жањадан қаланған институттардыњ қызмет бабы мен ... ... ... ... ... саяси-
құқықтық жєне нормативтік кешен негізінде сипатталуы.
Саяси жүйеніњ демократияландыруы процесіне єсер ... ішкі ... да ... алып ... ... Бұл:
- саяси шешімдерді қабылдау процесініњ мінездемесі;
- ілгерілеу табиғаты мен єлеуіметтік инновация дењгейі;
- саяси элитаныњ консолидация дењгейі;
- мемлекеттік саясаттыњ түр-сипаты;
- ... ... ... мен ... ... ... ... єлеуіметтік топтардыњ мобильдік дењгеі, оныњ иерархиясы мен
беделін айқындаушы белгілеріндегі өзгергіштік қасиеті, көптеген ... ... жєне тағы ... ... ... ... тиімділік;
- қоғаммен байланыс жүйесінде єлеуіметтік топтарды саяси билік пен өзге де
қоғаға єсер етуші формалардыњ орталықтарына орналастырудағы тиімділік
дењгейі.
Қазақстандық дєстүрл3к қор мен ... ... ... саяси
модернизациялау жүйесі арқылы єсер ету мінездемесіњ басты белгілеріне
мыналар жатады:
Тарихи ... мен ... ... ... ... ... мен лидерліктегі харизматикалық типтіњ жарқын
бейнесіндегі қажетті жоғары дењгейі;
Саяси процестіњ жоғары динамикасы жєне оныњ тұрақсыздығы.
Бұл орайда ішкі ... ... бір ... ... ... ... ... сонымен қатар ол либералды принципке
негізделген ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саясаттыњ басты мақсаты тењдіктіњ барлық ... ... ... етек ... ... ... жасау болып
келеді.
Тоталитарлық режимніњ нєтижесі ... ... ... ... дєстүрлі проблематикаға жања қиындықтар
үстемелейді. Жања либералды Саясат та баяу ... ... ... (бұл
объективті байланысты ) ол демократиландырушы мемлекеттер үшін 0оғамдық –
саяси ... ... ... єрі оны ... ... ... ... қыса түседі. Бұл жайттар ... ... ... қоғамда жүргізу кезінде экономикалық факторлардан гөрі
айқын саяси факторлардыњ ... ... ... ... ... ... ... елдіњ модернизациялануы
мен қоғамдық – саяси тұрақтылықтыњ сақталуын қамтамассыз ... ... ... ... ... «жоғарыдан» деген реформасы тұрғысында
өткізуге, жалпы єлемдік тенденция єрекеті үшін орта ... ... ... ... ... саяси факторларға көп көњіл бөлуіне
жағдай жасау болып саналады.
Сонымен қатар экономикадағы ... ... ... ... , ... ... ... кењеюі мен терењдеуі
жақын перспективада мемлекеттік ... ... ... ... ... араласуына қарай түрленуі мүмкіндігін ескере кету керек.
Єлемдік тєжірибе сараптамасы қоғамдық – саяси ... ... мен ... ... ... ... жүйеніњ ењбектеген қалпы автократияға немесе жеке билік
режимініњ қалыптасуы сынды парадоксалды жағдайдыњ сипа талу ... ... ... ... ... ... тұрғыда демократияландыру
процесін жеделдету қоғамда либералды демократиялық ... ... ... болу ... ... ... ... Оларға
бєрінен бұрын модернизация процесін, векторлардыњ сипат ... ... ... мен ... ... ... көпшілік коммуникациясын
игерген жеке тұлғаларды жатқызуға болады.
Қазақстан Республикасыныњ саяси модернизациясы.
Қазақстандық реформалау ... ...... ... - ... саяси партиялармен «бєсекелесетін» функционалды өлшемімен
бұқаралық ақпарат құралдарында байланыстырушы ... ... ... роль
атқаратындығын көрсетіп отыр. Тєжірибе тєуелсіз БАК – тыњ ... ... ... ... ... жєне нақты жағдайда қоғамныњ саяси
модернизациялау процесінде белсенді орын ... ... ... ... ... ... асыруда саяси инновация мен шешімдерді
қабылдаудағы басты құрал басып табылатын жоғары саяси ... ... ... ... ... ... елдердегі рефромалардыњ жасандылыққа ұрынуы
«жоғарыдан» деп жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... мен демократияны
дамытудыњ басты импульсі партиялар мен ... ... ... болып саналатын (мемлекеттік шенеунітермен).
Осы орайда қазақстандық ... ... ... тура ... үшін, сонымен ... ... ... ... кейін мемлекеттік шенеуніктер кадрін сұрыптау мен
орналастыру мєселесін қолға ... ... ... жағдай секілді
өтпелі қоғамды басынан өткіріп отырған кезде мемлекеттіњ ... ... ... алғашқы кезењде шенеунікке негізделген
саяси элита посттоталитарлы қоғамда ...... ... күш ... єрі ... кешенніњ құрылуындағы белсенді
белгілі өткен номенклатуралы жүйеде альтернативті айқындаушы роль атқаратын
басқарушылардыњ ... мен ... ... ... Бұл елдіњ
саяси жүйесі енді ғана ... келе ... ... ... бұл мемеккет белгілеген, конситуциямен бекітілген жєне ... ... ... ... бар ... партилар мен құрылушы
топтпрдыњ мүддесімен құпталған институционалды жүйе (лоббистермен де),
екіншіден, ақпараттық – ... жүйе (бұл да енді ғана ... ... ... жєне ... ... мен ... инфражүйелердіњ
тек қана саяси жүйе институттары ... ғана ... ... қатар БАК жүйесінде де тұрақсыздық танытып отыр).
Қазақстанныњ ... деп ... ... ... өмірін єлем
елдердіњ тєжірибесімен санаса отырып ењгізілген нормалармен зањдардыњ ... жєне ... даму ... ... ... ... ... саяси, ұйымдастырушы жєне зањнамалық ролі жүргізіліп отырған
реформаныњ қайталанбау контекстінде бекітіліп, ол ... ... ... ... ... ... мойындалып бекітілген болашақ
буынды тєрбиелейтін жања либералды ... ... тек ... ... ... ... норма-єдеттер. Бұдан шығаратынымыз Казақстан
Республикасында мемлекеттік саясат басында Батыстыњ ... ... ... ... ... үшін ... ... жастарды сұрыптау
жолымен ұлттық элита кадрлерін дайындауға бағытталған болатын.
Қалыптасу барысында ... ... ... ... ауыр ... топтыњ саяси санасына ... ... ... Қазақстандық
қоғамда мемлекеттіњ саясаттыњ саяс мақсаты мен нормативтік мағынасын
күшейту ... ... ... ... ... - саяси
тєртіптерге бағытталатыны зерттеу бекітіп отыр. Бұл ішкі ... ... ... ... курсы үшін жағымды жағдайда
қалыптасуына мемлекеттіњ өмір сүру ... ... ... ... мен ... ... ... ұстану талаптарына
жағдай туғызады. Қазақстанныњ мемлекеттік билігініњ қажетті күшті қырына
ішкі саяси тұрақтылықты қамтамассыз етудегі жоғары ... ... пен ... ... ... ұйымдастурды жүзеге асыруды, нақты
мєселелерді шешу үшін ресурстарды жинастыруды жатқызуға болады. Еліміздіњ
мемлекеттік билігіндегі осы аталмыш ... ... ... ... ... ... ... тиек болады.
Посткењетік кењістікте демократизация феноменін сараптауда демократизация
мен либерализация сынды екі түсінікті ... ... ... ... ТМД елдерініњ қатарында либерализм мен демократияныњ қарым-
қатынас диалектикасы сындарлы қаратыруға ... ... ... ... ... ... ... тіпті мағыналық өзгерістерге ұрынатынын
байқаймыз.
Қазіргі ... ... деп ... ... ... ... ықпалын шектеу ретінде қатысатын саяси ағымды айтамыз. Оған жеке
тұлға еркіндігініњ талап ... ... мен ... ... ... арасалмағыныњ аз шебіндегі өнеркєсіп пен бєсекелестік
еркіндігі, реформаторлық жоғары дењгейі, рационализм, жеке тұлғаныњ өзіндік
құндылықтарын ... мен ... ... ... ... ... ... жєне адамдардыњ жауапкершілігі, ... ... ... пен тєртіп ережесін, билік билігін талап ... ... ... ... жалпы консенсусқа негізделген, єрі
бастапқыда адам құқығын қорғау ... ... жєне жеке ... қол
сұқпауды көздейтін орган ретінде түсінуді жатқызады.
Демократия парадигмасы дегеніміз халықтыњ билік көзі ... ... ... де ... ... болып танылатын,
аракідік билік орган қызметін ... ... ... ... ... іс-
єрекеті мүмкіндігі бар қоғамныњ саяси жєне экономикалық құрылыс формасы.
Бұл түсініктерді салыстыруда олардыњ арасында қажетті ... ... ... жєне оныњ бас ... ... ... сынды
приоритеттер тєн. Демократияныњ басты қыры ... ... ... ... ... ... приоритетін мойындауда барлық азаматтардыњ ... ... ... ... ... ... оптималды
арақатынаста либералдық жєне демократиялық ... ... ... ... тым тар болса-дағы ... ... ... ... ... табылса, ал өндірістік экономикалық,
єлеуіметтік жєне саяси институттардыњ қазіргі кезењде адекватты ... де ашық ... ... өту ... басты мєселесі жєне оныњ қадағалау ретінде
модернизация феноменін сараптауда кейінгі кезде ... ... ... ... єлеуіметік – экономикалық жєне
демократияныњ мєдени – құндылықтық ... мен ... ... ... ... мен ... жєне
формалды демократиялық процедураныњ ролін айқындауға көшкендігін ескеру
қажет. Сонымен, ... орын ... ... құрылу
қажеттігін баса көрсетіп, ењ алдымен формалды демократиялық институттарды
құру жєне процедуралардыњ ... ... ... ... еркіндік таныту мүмкіндігі жєне т.б. жолдарды тањдау.
Берілген қаулыда ... ... ... ... концептуалды
сызбалары қажетті аспектімен санаса бермейді. Ол ішкі нақты формалды
демократиялық ... бар ... ... ... ... жањаша тарихи дамуы көрсетіп отырғандай нақты қоғамдағы
жағдайлар мен ... ... ... мен ... ... ... ... єсер етеді.
Демократияландыру процесініњ осындай ішкі қырларын ... ... ... ... ... ... ... тұрғыда ашу мүмкін емес.
Модернизация теория призмасыныњ арасында посткењестік ... ... ... ... жєне ... ... ... 1917
жылдары үзілген «модернизация көзіне» «оралуды» білдіреді. ... ... ... ... ... ... ... инверсивті (немесе
қайтымды) мінездемесі бұрынғы экономикалық қызметі ... ... мен ... ... мен ... ... жања ... деп білдіреді.
1992 жылдыњ басында жањадан тєуелсісдік алған мемлекеттердіњ өркендеуі,
оныњ құраушы бөліктері – ... ... ...... барлығы
да либералды – демократяландыру трансформациясында бір-біріне тєуелді жања
қоғамдық жүйені құру соқпағында ... ... ... ... ... ... ... мєселелерге жањадан, жања экономикалық жєне
єлеуіметтік өндірістік қарым-қатынастардыњ нєтижесінде ... ... ...... жања жүйе мен ... ... ... тоғыса кетуінде еді.
Демократиялық реформаны бастағанда барлық посткомунистік елдер не
теориямен, не ... ... ... тєжірибесімен қаруланбаған
еді. Тоталитарлық рижимді ысырып тастағаннан кейін, бірпартиялы саяси
жүйедегі авторитарлықты жєне оған тєн ... ... ... посткењестік елдер классикалық түсінігі ... ... бел ... ... ... ... жүйесінде демократияныњ сипат алуы үшін нақты
жүргізіліп ... ... ... демократияландырудыњ мақсаты азаматтық
қоғамды құру азамат пен адамныњ єлеуіметтік жағдайына ... ... мен ... ... ... алдыњғы жобадағы, єрі оларды
шешуде посткомунистік қоғамныњ алға жылжуына ... ... ... ... ... ... қоғамдағы демократияландыру процесі бастапқы
фазадағы дєстүрлі либералды түсінігіндегі ... ... ... ... ... ... ... адам құқығы, зањныњ билік
етуі жєне т.б. ). ... ... ... ... онымен жүргізілген
өзгерістер логикалы тұрғыда коммунистік тоталитарлық жєне ... ... ... ... ... ... ... республикалардыњ саяси режимдерініњ
мінездемесінде өтпеліліктіњ сипат алуына жол беріледі. Өркендеудіњ ... ... ... ... демократиялық құрылысқа тєн саяси құрылым ... ... ... бөлінуі, құқықтық шекараларды, саяси жүйеніњ
басты акторы – ... ... ... ... ... ... қамтамассыз ету, либералды – демократиялық ойды, экономикалық
белсенді жобалар мен тєртіп архетиптерін жасау, азаматтық қоғамды ... ... жеке ... пен ... ... ... ... қоғам бифуркациясы деп аталатын шепте, яғни оныњ
даму векторы құлашты қашықтықтарға алмасатын, жоғары - ... ... ... ... ... ... қоғамындағы процесстер
бифуркация механизмін айқындайтын к-п спектрлі себептерге негізделген.
Сондықтан жас мемлекеттер кењестік тоталитарлы жүйесініњ ... ... ... мен институттарын мұралық еткен еді.
Тоталитаризм посттоталитаризм жүйесінде ... бой ... ал ...... ... ... ... осы жања жүйеніњ дамуы мен
консолидациясы құру мүдделеріне тєуелді саяси, єлеуіметтік, ... ... жєне т.б. жања ... жүйе мен ... мен ... жања
бүтінділікке қарай жылжуына жағдай туғызатын посткоммунизмге ... ... ... ... ... ... ... экономикалық халықаралық жүйеге қосылудан емес (көбіне
посттоталитарлық жєне ... ... ... ... көшуді
бұрынырақ бастаған), саяси жүйені өзгертуден басталған бастама бейбіт
революция тұрғысында өтті. Қазақстанныњ саяси даму ... міне ... ... Процестіњ алғашқы кезењініњ құрылу барысында ішкі
саяси өзгерістер приоритетті ... ... ... жєне ... ... көбіне сыртқы қатынасқа трансформация процесініњ ... ... ... ... ... ... аталған
мєселелермен қатар, тамыздан кейінгі (1991 ж) даму ... ... ... ескі ... құрылымын жањамен орын алмастыруындағы
ұзвқ процесс, негізгі аймақтық ... ... жєне ... жањадан құрылған демократиялық институттардыњ жєне кейбір
кезде олардыњ ... ... емес ... ... ... ... ... єлсіздігі, єлеуіметтік мүдденіњ бір жүйеге
келтірілмеуі, қоғамдағы саяси ... ... жєне т.б. ... ... процесініњ ерекшеліктерін ашып көрсетеді.
Демократиялық реформа субъектісініњ роліне ... ... ... мүдделі қоғамдық күштіњ єлсісдігі мен өспей
қалуыныњ, екіншіден, ... ... ... ... ... негізгі
массаныњ саяси белсенділігініњ нєтижесінде мемлекет ұсынылады.
Осылайша алғашқы құрылу ... үшін ... ... ... ... ... єлеуіметтік қатынастар мен осы негізде аяњдап
алға ілгерілеу үшін сілтемелер жасалуы ... ... ... ... күштер жањадан құрылуы
барысында дамуға, демеулік танытушы ретінде қатысып, мемлекеттік органдар
мен ... ... ... ... ... болса жеке айқын мінездемені қажет етпейді. Мұндай жағдайдан
Қазақстандағы 1991-2003 жылдар ... ... ... саяси биліктердіњ,
яғни оппозицияда құрылымдық ... жоқ, ... ... ... ... жєне оныњ ... ғана аймақты мобилдеуге
бейімделген ресурстардыњ игерілмегені сияқты ... ... ... ... ... ... ... болады. Қазақстандағы мемлекеттік
саясат өзініњ стратегиялық бағытын ... ... ... ... ... ... ... болашақта да зерртеу қажеттілігін танытады.
Єлемдік тєжірибе посттоталитарлық жєне ... ... ... ... ... модернизацияландырылған
социализмсіздердіњ авторитарлы өткен рецидивтерін қажетті ұзақ уақытқа
сақталатыдығын да атап ... ... ... ... тарихи уақыт тұрғысында
алғастық таппауына қарамастан, белгілі бір жеке ... жєне ... ... қол ... ... табылады.
Қазақстандық коғамда мемлекет басымдылығыныњ күшейтілуі азаматтық қоғам
институттарыныњ ролін ... ... ... ... тоталитарлық
стереотиптерді өшіру, жања экономикалық жєне ... ... ... қалыптастыруы сынды объективті себептерге жүгінетінін
байқаймыз.
Егер ... ... ... ... ... ашып ... онда ... модернизациялық процестерді мемлекет тарапынан
қадағалау мен қалыпқа келтіруде қалыптасқан жєне өзін-өзі ретке ... ... пен оны ... ... ... күшініњ болмауынан
көреміз. Сондықтан Қазақстанда біруақытта азаматтық қоғам институты мен
құқықтық мемлекеттік аппаратты ... мен оны ... ... алынды. Қазіргі уақыттағы принципиалды жоспарды бүгінгі жағдайда
Қазақстанды батыстық стандарттағы классикалық ... ... ... немесе авторитарлы мемлекетке жатқызуға болады.
Дегенімен, сол ... ... ... ... ... экономика, саясат, єлеуметтік жєне соттық – құқықтық жүйеде іске
асырылып жатқан демократиялық ... ... ... ... ... саяси дамуындағы демократиялық, модернизациялық сипатына
мынандай жағдайлар єсер етеді:
1. Қазақстан Республикасы конституциясында ... ... ... жєне оныњ ... артатындығын бекітілуі б9л азаматтық
қоғамныњ қалыптасуындағы басты сілтеме болып табылады;
2. альтернативті негізде жалпылама сайлау арқылы ... ... ... ... билік салмағын арттырушы жања екі палаталы парламенттіњ
функцияларынан айқын көрініс табатын ... ... ... соттық – құқықтық жүйеніњ реформалануы;
5. жергілікті өзін-өзі басқару институтыныњ қалыптасуы;
6. көп ... жүйе мен ... ... ... ... ... функциялануы.
Саяси ұйымдардыњ қызметі (Қазақстан халықтар Ассамблеясы, «ОТАН», РСП,
КПК, АПК, «Ақ жол» жєне т.б. ) ... ... ... ... ... ... позитивті басымдылық танытады.
Ресей жєне бірнеше өзге ТМД елдеріне қарағанда ... ... ... ... ... жүзеге асыруда алғашқы ... бірі ... ... реформаларды қолдану нєтижесінде
посткењестік кењістіктегі көршілерге ... ... жєне ... қол ... САЯСАТ
1. Сыртқы саясат және сыртқы саяси қызмет
2. Қазақстан Республикасының сыртқы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының сыртқы саясат
1. Сыртқы саясат және сыртқы саяси қызмет
Мемлекеттің саясаты біртұтас әлеуметтік жүйені ... ... ... ... ие, ... ... жүйе қатарына
кіреді. Жүйенің өздігінен ұйымдасуы деп, құрылымдық және функционалдық
қатынастарын бір ... ... ... ... ... ... ... жүйелік жағдайын сақтай алуы, оның құрылымының
беріктілігімен, яғни оның ... ... ... ... саясат барлық мемлекет саясатының жүйе астары, халықаралық сахнадағы
мемлекеттін ұлттық мүдделерді іске асыруындағы міндеті, болып ... ... мен ... етуі осы ... ... ... ... негізгі құрылымдық элементтері мыналар болып табылады:
Сыртқы саяси идеялар мен ... ... ... ... саяси қызмет;
бұл сыртқы құрылымының элементтері, мемлекеттің саясатының құрылымдық
элементі болып табылады.
Сол себептен, ... ... ... ... барлық жүйесіне және
оның элементтеріне ықпал етеді.
Бірақ та, халықаралық қатынас жүйесінің ерекшелігі мен ... ... ... ерекшелігі, мемлекеттің сыртқы саясатының
қызмет ету сипатына өз белгісін қалдырады.
Жүйені талдау, әр ... ... ... ... ... екі сәті ... көрсетеді:
консервативті және динамикалық;
тұрақтылық және даму;
Сол себептен, сыртқы саясат жүйесінің табиғатын ғана түсіндіру триадасы
жеткіліксіз: кіру-шығу жағдайын, статикадағы жүйені бейнелейтін.
Динамикалық дамып жатқан ... ... ... ішінде ішкі саяси),
берілген схеманы қайта байланыс элементіменен толықтыруды ... ... ... ... ... ... екі қызметті іске асырады:
1. бағалап- реттеуші;
2. себепті- қозғалысты.
қызметіне байланысты қайта байланыстың мынадай түрлерін бөледі: ... ... ... ... ... заңы, оның динамикалық тепе-теңдігің,
тұрақтылықты ... ... ... ... ... ... әкелуі мүмкін, ал жағымды қайта ... ... ... тепе-теңдігі мен тұрақтылығын ұстап тұруда.
Сыртқы саясат құрылымы мыналардан тұрады:
сыртқы саясат субъектілерінен ... ... ... ... ... және ... институттар, мемлекеттер тобы, басқа
мемлекеттер ішіндегі бөлек ... ... ... ... жету ... ... саясатты жүргізу үшін
өзіңд құралдары).
Сыртқы саясаттың ... ... ... арқылы аңықталатын).
Сыртқы саяси қызмет жүзеге асырылатын жағдай (яғни, халықаралық жағдай,
ол сыртқы ... ... ... ... та оның ... етуіне ықпал
етеді).
Осы жоғарыдағы айтылғандарға орай, мемлекеттің сыртқы саясаты, сыртқы
саяси көзқарстар жүйесін, ... ... ... және ... ... ... мемлекет пен қоғамның әлеуметтік-саяси институттарымен
жүзеге асырылады. Бұл жүйедегі негізгілер болып, сыртқы саяси (халықаралық)
қатынастар ... ... ... ... дипломатиялық, әскери,
мәдени, ғылыми-техникалар байланыстар мен халықтар, мемлекеттер ... ... ... ... қарым-қатынастарды көрсетеді.
Мемлекеттің сыртқы саясатының көп деңгейлілігі сыртқы саяси қағида
түрінде іске асады. Екінші, сыртқы ... ... және ... ... ... ... ... ғылымда жеткілікті деңгейде зерттелмеген.
Бұл бір категорияны, екінші бір категориямен ауыстыруды ... ... ... ... сыртқы саяси доктрина (қағида) ие көптеген
аңықтамалық басылымдарда доктринаға мынандай анықтамалар беріледі:
Көқарастар жүйесі, ғылыми және ... ... ... ... 1 т., ... 569 - ... ... немесе философиялық теория, жүйе, басты теория немесе
саяси принцип (энциклопедия, М.: 1981ж., 408-бет).
Жүйеленген саяси, ... ... ... принциптер жиынтығы
(қысқаша энциклопедиялық сөздік. М.: 1994ж., 142-бет).
Ілім, ғылыми немесе философиялық теория, саяси жүйе (Шет ел ... ... ... 1 т., р/д, 1995ж., 450-бет).
Сыртқы саясаттың мынандай категориялары бар. Сыртқы саяси доктрина –
саяси ... ... ... ... саясатындағы рөлі мен орнына.
ұлттық - мемлекеттік мүдделерді жүзеге асыру ... ... ... ... елдермен ұзақ келешектегі тарихи ... ... ... ... мен ... де ... етеді.
Басқаша айтқанда мемлекеттің сыртқы саяси ... ... ... ... ... - ... деңгейі;
негізгі сыртқы саяси басымдықтардың теориялық ... ... ... ең ... өмір ... ... ... нұқсан келтірмейтіндей ету бағытын айқындау шеңберін
аңықтайды.
Осы жоғарыдағы ... ... ... ... доктрина
мемлекеттің сыртқы саясатының теориялық - әдістемелік деңгейін бейнелеуде,
жалпы ... ... ... ... ... ұзақ ... тарихи
кезеңдегі орнына байланысты негізгі жағдайларын аңықтайды. ... ... ... ... ұлттық-мемлекеттік мүдделер жүйесіндегі
ауқымды трансформацияларға байланысты, ... ... ... ... саяси қатынастар жүйесіндегі түбегейлі өзгерістерге
байланысты болады.
Халықаралық қатынас пен ... ... ... мен ... жиі
қолданылатын категорияның тағы іріктеу сыртқы саясат тактикасы болып
табылады.
Саясаттану ... ... 1994ж., ... сыртқы саяси
тактикасына мынандай анықтама берілген. Сыртқы саяси тактика дегеніміз –
бұл белгілі бір ... ... ... ... ... тәжірбиелік іс-әрекеттер болып табылады, стратегиялық желіні
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін. Сыртқы ... ... ... барлық
қозғалыс мақсатында жасап шығарылмайды, ал белгілі бір кезеңдерде, белгілі
бір ағымдық міндеттерді орындау үшін ... ... ... ... ... ... белгілі бір сыртқы іс-
шараларды жүзеге асыруды негіздеу мен дайындау үшін жасалады, мақсаттарға,
тәсілдерге, ... ... ... ... ... ... және те сыртқы саяси, ... ... ... саяси басшылық қойған мақсаттардан шыға отырып жасалатын.
Тактикалық жоспардағы сыртқы саяси міндеттердің ... ... ... ретінде – АҚШ-ты айтуға болады. ''Шөлдегі дауыл'' – ... ... ... бірге Ирактағы соғыстан кейінгі әрекеттерді
өткізуді ... ... ... таза әскери міндеттерді ғана шешіп ... ... ... АҚШ ... ... сахнада және өз ішінде жалпы
пікірді қалыптастыруға ... ... ... Ирак ... ... ие ... елге қарсы саяси, экономикалық, әскери
санкциялар қолданылады, ал бұл алдын – ала ... ... ... ... ... ... саяси тактикасы, белгілі бір
сыртқы әрекетпен байланысты және оған қызмет ... ... ... ... ... дегеніміз не екенін қарастырайық. Сыртқы
саяси стратегия көптеген сөздіктерде былай аңықталады:
қоғамдық-саяси процестерді басқару өнері, басшылықтың жалпы ... ... ... ... ... ... ... 3т., 1995ж.,
155-ші бет);
дұрыс және ұзақ мерзімді бағдарламарға негізделген, бір нәрсені басқару
өнері ретінде (Шетел сөздерінің қысқаша ... ... 312- ... ... ... (199ңж., 1-бөлім, 205-бет), "саяси
стратегия" ірі көлемді міндеттерді қарастырады, олар өз ... ... және ... ... немесе жақын кездегі
перспективаларға байланысты болады. ... оған ... ... қалыптасады, одақтастар мен қарама- қарсы күштер арасындағы
да саяси күшті орнықтыратын.
Сыртқы саяси стратегия ... ... ... ... бар ... ... мен ... уақыт пен кеңістіктегі
өзара ойластырылған концепциясы қатынасымен.
негізгі мақсаттардағы институттарының басты кезеңдерінің аңықталумен.
әр кезеңнің ... ... ... мен ... ... ... сөздік, М.:1993ж., 367-бет).
В.И. Гантманның редакциясымен шығарылған "Капиталистік ... ... ... ... мен ... ... ... оның авторлары, сыртқы саяси стратегиялар мыналарды
аңықтайды деп жазылған. Олар:
халықаралық қатынастағы түбегейлі, ұзақ ... ... ... ... ... ең ... ... және бейбітшілік
проблемасына байланысты мемлекеттің принципиалдық позициясымен;
оның сыртқы қызметінің жалпы, ұзақ мерзімді жоспарлары;
сыртқы ... ... ... мен олардың арасындағы өзара қатынас.
Негізінен ішкі стратегия, алдыңғы қатарлы мемлекеттермен қарым-
қатынастың даму ... ... ... бұл ... ... талдау арқылы мынандай
тұжырым жасауға болады. Яғни, сыртқы саяси стратегия, ... ... ұзақ ... ... ... ... халықаралық
қатынас саласындағы ұлттық-мемлекеттік мүдделерді ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Сыртқы стратегия, сыртқы саяси бағыттағы, құндылықтар жүйесін, олардың
жүзеге ... ... ... ... мен тәсілдерінің
бағыттарын, сыртқы саяси бағыт ... ... ... ... ... ... шешімді қабылдау нәтижесінде
қалыптасады, яғни сыртқы стратегияны ... ... ... өзінің
азаматтары мен әлемдік қауымдастыққа, сыртқы саясаттың мақсаттары ... ... ... ... ... қарастыратын болсақ, мемлекеттің сыртқы саясатындағы әр
маңызды өзгеріс мыналармен ... ... ... ... бағытқа өтумен;
қажетті сыртқы саяси стратегияны жасап шығарумен;
Мәселен, соғыстан кейінгі ... КСРО – ның ... ... ... және оның ... өте күрделі бақталастық болғанын көруге
болады, немесе екі ... ... өмір сүру ... өту ... ... ... 1980 жж. ортасындағы негізінде: 1) ... ... ... ... ... 2) ... кейінгі кезеңде АҚШ
саяси бағыты да, оның сыртқы стратегиясы да өзгеріске ұшырады. Бір ... ... өту ... ішкі ... ... қорқыту", "Оңтайлы
көңіл бөлумен", "тоқталумен" және т.б өзгерістермен қатар жүрді.
Сыртқы саяси стратегия көп кезде ресми рәсімдейді де, ал кей ... ... да. Бұл ... ... саяси басшылықтың елдегі немесе
әлемдегі өгерістерді толығымен түсінбеуіне ... ... ... ... ... сыртқы саяси басымдықтар жүйесіндегі өзгерістердің қажеттігін
түсінеді.
1991 жылы КСРО ыдыраған соң, ТМД-ның біршама ... ... ... ... ... ... ... интеграцияға байланысты басшылықтың дұрыс тәсілді қолданбауы
нәтижесінде Ресейдің халықаралық беделіне;
Шығыс Еуропа елдерінің келешегіне;
Кавказ елдеріндегі ... ... ... ... ... ... ... сыртқы саяси стратегиялар,
көзқарастар мен саяси ... ... ... ... ... ... дипломатия" деп аталады. Яғни, сыртқы саяси ... ... ... ... ... 1917 жылы Жалпыресейлік ... ... ... ... ... ... осыған байланысты
Патшалық және Уақытша үкімет арасындағы барлық ... ... ... ... ... ал ... ... бұрынғы Ресей саясатымен өзінің
байланысын ... ... ... еді. Бірақ та, ... ... ... саясат толығымен ашық бола алмайды. Мысалы:
КСРО қол қойған бірнеше келісім ... атап ... ... ... ... ... ... және т.б.
Осыған орай, мемлекеттің саяси шешім ретінде тұжырымдалған сыртқы саяси
стратегиясы кейбір жағдайларда қоғамдастықтың, әлеуметтік қауымдастықтың
игілігі бола ... және ... ... де ... ... басылым
беттерінде, мемлекеттің сыртқы саясатының стратегиялары туралы ... ғана ... ... ... жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер сыртқы
саясаттың барлық құрылымдық элементеріне ықпал етеді, бұл ... және ... ... ... ... ... жағдайдың
өзгеруі мемлекеттің сыртқы саяси курсының бөлек элементтерінің (мақсаттар,
құралдар, ықпал ету объектілері) қайта құрылыуына, ... ... ... курстың өзінің өзгеруіне әкеледі.
Елдің саяси элитасы, саяси ... ... ... ... курстан бас
тартса, бірақ та белгілі бір ... ... ... әр түрлі
мүмкіндіктерді басынан өткереді. Олар: экономикалық, саяси, идеологиялық,
қысым, әскери-күш ықпалы, мысалға, ... ... ... Соғыс
кампаниясының жетістікке жетпеуі, АҚШ-ның Вьетнамдағы әскери жеңілісі,
"қырғиқабақ соғыстан" бас тартуға ... ... ... ... Азиядағы қарулы күшті пайдалануды жоққа шығарып,
жаңа сыртқы саясаттың қалыптасуын ... ... ... ... ... ... ... арқылы мемлекет өзінің
қажеттіліктерін, мүдделерін, мақсаттарын, стратегиясы мен тактикасын жүзеге
асырады (Поздняков Э.А. Сыртқы саяси қызмет және ... ... ... Д.Г. Тамашевский, М., 1986ж., 44-49 бет).
Мемлекеттің сыртқы саяси қызметі бірқатар міндеттерді қамтамасыз етеді:
Басқа елдермен және мемлекетаралық екіжақты, аймақтық және ... ... ... ... сахнада өзара әрекет етуде
мемлекеттің қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... елдің
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени-білімдік деңгейдегі дамуы үшін
жақсы халықаралық жағдайлар жасау.
Халықаралық қатынастағы ... ... ... ... ... саяси стратегиясы мен ішкі бағытына түзетулер енгізу.
Жоғарыда айтылғандардан, ... ... ... ... сыртқы
саясатының барлық негізгі элементтерін жүзеге асыратындығын көреміз.
2. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы, ... ... ... ... жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан ... ... ... ... ... ҚР ... ие болды. Қазақстан әлемнің
саяси картасында тәуелсіз субъект ретінде пайда болды. Осымен бір ... тану ... мен ... ... ... ... Республикасының сыртқы саяси қызметі, саяси-құқықтық
рәсімделіп, сыртқы саяси концепция ... ... ҚР ... іс жөніндегі
Министрлігі ұйымдастырылды. Мұның бәрі Қазақстан ... ... ... ... сыртқы саясат жүргізуіне, ұлттық-мемлекеттік
мүдделерді орындауына мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі ... ... көп ... пен тепе-теңділіктік болып табылады. Ол:
Сыртқы саяси бағытты жүргізгендегі ... ... ... ... ... бір ... ... басқа аймақтағы даму жағдайын ескеруді;
Көрші мемлекеттермен және басқа ... ... ... ... ... ... ТМД ... екіншіден Батыс, үшіншіден
Азия, төртіншіден Таяу Шығыс елдерімен.
Қазақстанның сыртқы саясатының ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясының 40-бабының, 1-ші бөлігінде
ҚР Президенті – мемлекет басшысы, мемлекеттің ішкі және ... ... ... айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда
Қазақстан атынан ... ... "ең ... лауазымды тұлға" деп жазылған
(Қазақстан Республикасының Конституция, А., 1998ж., 64 - ... ... ... стратегиялық мақсаттарын, міндеттерін және
бағыттарының ... ... ел ... ғана ... ... ... ... саясатымыздың концепция, мақсаттары, міндеттері, ... т.б. Н.Ә. ... ... ... ... ... ... егеменді мемлекет болып қалыптасуы мен дамуының
стратегиясы", "Ғасырлар тоғысында", ... ... ... қауіпсіздігінің ұлғалының және дамуының негізі, т.б.
Егеменді мемлекет ретіндегі Қазақстанның стратегиялық қалыптасуында
былай деп айтылады. ... ... ... саяси бағыты, басқа да
мемлекеттердегі сияқты, ... ... ... ... ... (Каз.правда, 1992ж., 16 мамыр).
Қазақстан бейбіт сүйгіш сыртқы саясат жүргізуде.
Басқа бірде-бір мемлекетте территориялық ... бұл не сөз) ... ... ... ... ... ... басымдығы ретінде бейбітшілікті сақтауды таниды.
Соғыс және әскери күш қатерінен бас тартады.
Ядролық қарусыз ... ... ... қырып-жою қаруын бірінші болып қолданбау принципін ұстанды.
Шекаралардың ... ... мен ... ... ішкі
істеріне араласпау.
Әлемдік ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне Қазақстан Республикасының қатысуы.
Жанжалдық жағдайларды тек ғана бейбіт жолымен шешу, ... ... ... өткізу арқылы.
Жер шарындағы қарулануға ... ... және оның ... ... ... етеді.
Жаппай қырып-жою қаруларының барлық түрлерінің жасап ... ... ... және ... ... ... ... жаңа ұжымдық және халықаралық қауіпсіздік
жүйесін жан-жақты қамтитын одақтар ... ... ... күш салады.
3. Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі принциптері
Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі принциптері деп, оның мәні ... ... ... жалпы нормалар түсініледі.
Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардың негізгі принциптері беделді
халықаралық ұйымдар мен форумдардың ... ... ... 1970ж. халықаралық құқықтың принциптері Декларациясында, 1975ж.
Еуропадағы қауіпсіздік пен байланыс ... ... ... ... актілерде бекітілген оң негізгі принцип бар:
мемлекеттің егемендік теңдігі;
күш қолданбау немесе күш қолдану қатерін қолданбау;
шекаралардың бұзылмастығы;
мемлекеттің территориялық тұтастығы;
дауларды бейбіт реттеу;
ішкі ... ... ... мен негізгі еркіндіктерін қастерлеу;
әр халықтың өзінің тағдырын шешудегі еркіндігі мен құқығы;
мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық;
халықаралық құқық бойынша міндеттерді дұрыс орындау.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі және оқытудың интерактивті әдістері57 бет
Бұрғылау тереңдігі 4000 м дейінгі диаметрі 172 мм болатын бұрандалы түптік қозғалтқышты модернизациялау84 бет
Жапонияның дәстүрлі мәдениетінің ерекшеліктері және модернизация мен вестернизация үрдістері103 бет
Жаһандану батыстандыру феномені, қазіргі заман модернизациясының тірегі ретінде ұлттық моделге әсері106 бет
Кентау экскаватор зауытының модернизациядан өткен механикалық цехті электр энергиясымен жабдықтау36 бет
Мемлекеттің ұлттық экономикасын модернизациялау барысында зейнетақы жүйесін қалыптасу деңгейін бағалау және зейнетақы активтерін экономикалық нақты секторларына инвестициялау механизмдерін жетілдіру88 бет
Саяси модернизация14 бет
Элегеаздық ажыратқыштардың негізгі сипаттамалары, олардың техникалық мінездемесі және конструкциясы, сонымен қатар кемшіліктері мен артықшылығы, қазіргі кездегі жабдық үшін элеткржабдықтау жүйесін жаңалау және модернизациялау89 бет
Қазақстан Республикасындағы саяси модернизацияның ерекшеліктері39 бет
Қазақстандық қоғамды модернизациялау жағдайындағы саяси жарнама17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь