Кәсіпорындағы маркетингті басқару

Кіріспе 4

1 Кәсіпорындағы маркетингті басқарудың теориялық аспектілері 6
1.1 Маркетингтің мәні, мағынасы және концепциялары 6
1.2 Кәсіпорында маркетингтi басқару және оны ұйымдастыру үрдісі 11

2 «Таймас Принтхаус» АҚ.ның қазіргі өндірістік және маркетингтік іс.әрекет жағдайы 21
2.1 «Таймас Принтхаус» АҚ.ның жалпы сипаттамасы 21
2.2 АҚ «Таймас Принтхаус» кәсіпорыны қызметіне техникалық.экономикалық талдау
27
2.3 «Таймас Принтхаус» полиграфиясының маркетингтік iс.әрекетiн басқару
36

3 Кәсіпорындағы маркетингті басқаруды жетілдіру бағыттары 44
3.1 «Таймас Принтхаус» АҚ.ның қызметін маркетингтік басқарудың тиімділігін жетілдіру
44
3.2 «Таймас Принтхаус» АҚ.ның маркетингтік стратегиясын қалыптастыру жолдары
49

Қорытынды 58

Қолданылған әдебиеттер тізімі 60
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі нарық жағдайында кәсіпорындардың табысты жұмыс істеуі оларда маркетинг қызметін қалыптастыруға байланысты. Сондықтан осы нарық жағдайына бейімделіп табысты жұмыс істеу үшін осы маркетингтік шаралары және осы іс-әрекетті дұрыс басқару керек.
Нарықтық экономиканың эволюциялық жолына түскен Қазақстандағы маркетингтің дамуы нарық заңдары мен қағидаларынан туындайды. Маркетингті игеру және оның кәсіпорындағы басқару жүйесімен бірігуі нарықтық экономиканың даму деңгейін көрсетеді.
Бүгінгі таңда қалыптасқан экономикалық жағдайларда кәсіпорындар алдында тұрған жаңа мәселелерді пайымды шешу маркетинг принциптері мен әдістерін қолдану арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыда маркетинг өндіруші көзқарасындағы тиімді шығын мен пайда кезінде сұранысты табу, болжау және оны қанағаттандыруға байланысты тұтынушыға негізделген тауар (қызмет) өндіру және басқару жүйесі ретінде сипатталады. Маркетингті кәсіпкерлік, коммерциялық және тағы да басқа шаруашылық іс-әрекеттерде өте жақсы жетістіктерге жетудегі тиімді құрал ретінде қолдану үшін міндетті түрде оның қазіргі таңдағы жаңа әдістемелерін білу керек.
Қазақстан Республикасы эономикасының дамуының қазіргі өтпелі кезеңінде түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен шаруашылық іс-әрекеттің әртүрлі масштабтары үшін маркетингтік іс-әрекетті қолдану өте маңызды болып отыр.
Қазіргі таңда көптеген кәсіпорындар өте жоғары тәуекелділікке негізделген стратегиялық шаруашылық аймақтарда жұмыс жасауға міндетті болып отыр. Егер де терең біліміңіз болмаса, онда кәсіпорынның өмір сүруіне төмендегідей сыртқы орта факторлары әсер етуі мүмкін: тұтынушылардың мінез-құлқы, бәсекелестердің позициялары, серіктестерді дұрыс таңдау, тұтынушыларды қызықтыратын тауар және қызмет ассортименттерінің бәсеке қабілеттілігін құру.
Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарлар мен қызметтердің көпшілігі бойынша тұтынушылар мұқтаждығының қанағаттандырылу деңгейі әлі де төмен, осы кезде өндіріс құралдары мен жекелей түрлерінің дамуы әр түрлі қарқында жүруі салдарынан айтарлықтай ішкі салалық және аймақтық диспропорциялардың болуына әкелді. Сондықтан аймақтық және ішкі салалық теңестігін қамтамасыз ету мақсатында аймақтық аспектіде оның жекелей ішкі салаларының даму деңгейін бағалау қажет. Маркетингтік зерттеулер негізінде жүретін мұндай бағалаудың өзі рынок жағдайының сипаттамасын берумен қатар республиканың жекелей аймақтары бойынша мұқтаждықты тауып, сонымен қатар оны қанағаттандыру үшін талап етілетін инвестиция көлемі мен оның көздерін белгілейді.
1. Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2005.
2. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред. А.М. Немчина, Д.В. Минаева. – СПб:Издательски дом «Бизнес-пресса», 2001 –512с.
3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 816 с.
4. Дихтль Б., Хершген Х. Практический маркетинг: Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1995-215с.
5. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2007.– 383 с
6. Қожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. – Алматы: КазЭУ, 1996
7. Волков В.К. и др. управление маркетингом: учебное пособие. – М.: МГИЭиМ, 2004
8. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы современного маркетинга. Учебно-наглядное пособие. – СПб.: Изд-во СпбУЭФ, 2005
9. Панкрухин А.П. Теория и практика маркетинга. – М.: Луч, 1993
10. Соловьев Б.А. Управление маркетингом. Модульная программа для менеджеров “Управление разыитием организации” № 13 – М.: 2005
11. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.
12. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993
13. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Пер. с франц. – Спб.: Наука, 1996
14. Академия рынка: маркетинг. А.Дайан, Ф. Беккерель и др. – М.: Экономика, 2003-572с.
15. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономическийх и коммерческих служб. – М.: “Азимут-центр”, 1992-365с.
16. Дюсембекова Ж. М. Маркетинговые исследования. Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2005. – 320 c.
17. Маркетинг.Учебник. Под ред.А.Н. Романова. –М.:Банки ибиржи,ЮНИТИ, 1995 –560с.
18. Маркетинг. Учебник. Под ред. Уткина Э.А. –М.:ЭКМОС, 1998-320с.
19. Есимжанова С.Р. Маркетинг в Казахстане: теория, методология, практика. Монография – Алматы: «Аян-Эдет», 2001. – 288 с.
20. Вайсман А.Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху./пер. с нем. – М.: Экономика, 1995.
21. Фатхутдинов Р.А. Конкурентноспособность: экономика, стратегия, управление: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000 –312с.
22. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматы –2002
23. Ілиясов Д.К. Маркетинг: теория и практика. Алматы -2003
24. Гэбей Дж. Маркетинг: новые возможности .Ағылшын тілінен қысқартылып аударылған . –Москва ,Фаир-Пресс,2002
25. Голубков Е.П.Основы маркетинга. – Москва :Финпрес, 1999
26. Хлусов С.Н. Основы маркетинга / Москва: ПРИОР, 2000
27. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках и таблицах. Москва: ИНФРА – М, 2001
28. Маслова Т. Д. Маркетинг: маркетинговые исследования. Товары и цены. Коммуникационная политика. Москва: Финпресс, 2001
29. АҚ «Таймас Принтхаус» 2006-2008 жылдардағы материалдары және қаржылық көрсеткіштері
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ... ... ... және ... ... ... және ... ... ... ... ж. м. ... ... ж.
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Тақырыбы:
«КӘСІПОРЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІ БАСҚАРУ»
(«АҚ Таймас Принтхаус» кәсіпорын мысалында)
Орындаған ... ... ... ... ... жетекш ... Н.Ә. ... ... ... ... қолы)
Алматы 2009
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ
«Экономика және менеджмент» кафедрасы
«050507 - Менеджмент» ... және ... ... ... доцент ж. м. Дүйсембекова
«___» __________________2009 ж.
Диплом ... ... ... ... ... ... ... тақырыбы «Кәсіпорындағы маркетингті басқару ( АҚ ... ... ... ___ от «___» ... 200_ ж. ЖОО бұйрығымен бекітілді.
аяқталған жұмысты өткізу уақыты_____________________________________
Жұмысқа байланысты алғашқы мәліметтер ___________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Диплом жұмысты дайындауда қарастырылатын сұрақтар ... ... ... ... ... ... _ АҚ ... Принтхаус»_қазіргі_өндірістік және маркетингтік іс-әрекеті_
3) _Кәсіпорындағы маркетингті басқаруды жетілдіру бағыттары____________
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер
1) Есімжанова С.Р. ... Оқу ...... «Экономика», 2005.
2) Қожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. – Алматы: КазЭУ, 1996
3) Дюсембекова Ж. М. Маркетинговые исследования. Учебное ...... ... материалдар тізімі (кесте, диаграмма, сүлбелердің нақты
көрсетілуімен)
1) АҚ «Таймас Принтхаус» ... ... ... ... Принтхаус» АҚ маркетингтіњ стратегиялыќ жоспарыныњ негізгі
кезењдері
Тапсырманы беру күні «_____»________________ ... ... ... Н.Ә. э.ғ.к.,доцент _____________
(аты-жөні)
қолы
Тапсырманы орындауға қабылдады
Студент: ... ... ... ... ... |4 |
|1 ... ... басқарудың теориялық аспектілері |6 |
|1.1 |Маркетингтің мәні, ... және ... |6 ... ... ... басқару және оны ұйымдастыру үрдісі |11 |
|2 ... ... ... ... ... және маркетингтік|21 |
| ... ... | ... ... Принтхаус» АҚ-ның жалпы сипаттамасы |21 ... |АҚ ... ... ... ... | |
| ... талдау |27 ... ... ... ... маркетингтік iс-әрекетiн | |
| |басқару |36 |
|3 ... ... ... ... ... |44 ... ... Принтхаус» АҚ-ның қызметін маркетингтік басқарудың | |
| ... ... |44 ... |«Таймас Принтхаус» АҚ-ның маркетингтік стратегиясын | |
| ... ... |49 ... |58 ... ... ... |60 ... өзектілігі. Қазіргі нарық жағдайында кәсіпорындардың табысты
жұмыс істеуі оларда маркетинг қызметін қалыптастыруға ... ... ... ... ... табысты жұмыс істеу үшін осы маркетингтік
шаралары және осы ... ... ... керек.
Нарықтық экономиканың эволюциялық жолына түскен Қазақстандағы
маркетингтің дамуы нарық ... мен ... ... ... және оның ... басқару жүйесімен бірігуі нарықтық
экономиканың даму деңгейін көрсетеді.
Бүгінгі таңда ... ... ... ... ... жаңа мәселелерді пайымды шешу маркетинг ... ... ... ... ... асады. Осы тұрғыда маркетинг өндіруші
көзқарасындағы тиімді шығын мен пайда кезінде сұранысты табу, болжау ... ... ... ... негізделген тауар (қызмет)
өндіру және басқару жүйесі ретінде сипатталады. Маркетингті кәсіпкерлік,
коммерциялық және тағы да ... ... ... өте ... жетудегі тиімді құрал ретінде қолдану үшін ... ... ... ... жаңа әдістемелерін білу керек.
Қазақстан Республикасы эономикасының дамуының қазіргі өтпелі кезеңінде
түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен шаруашылық іс-әрекеттің ... үшін ... ... қолдану өте маңызды болып отыр.
Қазіргі таңда ... ... өте ... тәуекелділікке
негізделген стратегиялық шаруашылық аймақтарда жұмыс ... ... ... Егер де ... ... болмаса, онда кәсіпорынның өмір сүруіне
төмендегідей сыртқы орта факторлары әсер етуі ... ... ... ... позициялары, серіктестерді ... ... ... ... және ... ... бәсеке
қабілеттілігін құру.
Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарлар мен қызметтердің
көпшілігі бойынша тұтынушылар ... ... ... әлі ... осы ... өндіріс құралдары мен жекелей түрлерінің дамуы әр ... ... ... ... ішкі ... және ... ... әкелді. Сондықтан аймақтық және ішкі салалық
теңестігін қамтамасыз ету ... ... ... оның ... ... даму деңгейін бағалау қажет. Маркетингтік зерттеулер негізінде
жүретін мұндай бағалаудың өзі ... ... ... ... ... ... ... бойынша мұқтаждықты тауып, сонымен қатар
оны қанағаттандыру үшін талап етілетін ... ... мен оның ... Қазақстан Республикасы экономикасында болып жатқан құнсыздану
үрдісі, жалпы өндірістік қуаттылықтар құнының қымбаттауы, ... ... ... ... ... өз қоры есебінен дамыту
және жаңғырту айтарлықтай ауыртпалықтар туғызады. Сондықтан өндірушілерге
банктік несие ... тыс ... ... ... ... қарыз қор
іздеуіне тура келеді. Осы тұрғыда тіптен қор ... ... ... ... ... сай ... ... жоғары тауарлар мен
қызметтер өндіру үшін тұтынушылар талаптарын қанағаттандыратын және олардың
көңілдерінен шығатын өнім ... ... ... іскерлігінде
кездесетін өзекті мәселеге айналды. Осындай көптеген ауыртпалықтарды жеңуде
маркетинг ғылым, кәсіпкерлік және нақты уақытпен тексерілген ... ... ... ... шарттарында кәсіпорындардың іс-әрекетін
жетілдіру мен өндірістік, өткізу, қаржылық және тағы да ... сол ... ... ... ... құтылуға көмектесуге қолайлы жағдайлар
құратын әмбебап жүйе болып барады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – ... ... ... зерттеу және оның нақты кәсіпорында ... ... ... келешекте маркетингтік басқаруды жетілдіру жолдарын
анықтау.
Ал осы дипломдық жұмыстың міндеттері ... ... мен ... ... ... іс–әрекетті басқару негіздерімен танысу
нақты кәсіпорында ... ... ... және ... ... ... басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды білдіру
Зерттеу пәні болып кәсіпорындағы маркетингті ұйымдастыру мен басқарудың
теориялық және тәжірибелік аспектілерінің жиынтығы табылады.
Зерттеу объектісі – ... ... ... ... және
маркетингтік іс-әрекеті.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Дипломдық жұмыста кәсіпорында
маркетингтік қызметті басқаруға ... ... ... ... кәсіпорындағы маркетингтің мәні мен ролі ... ... ... ... АҚ-ның қаржылық-шаруашылық, маркетингтік
қызметтері кешенді бағаланған;
– осы кәсіпорында маркетингтік басқару ... ... ... ... ... дипломдық жұмыста маркетингті ... ... мәні ... оның ... ... ... және ... АҚ-ның маркетингтік қызметін басқаруды ... ... ... маркетингті басқарудың теориялық аспектілері
1.1 Маркетингтің мәні, ... және ... ... ... ... сөзінен шыққан және дәлме-дәл
мағынасы рынокпен байланысты кәсіпкерлік әрекетті білдіреді. Алайда ұғымның
мәні одан өте кең де, өте ... ... ... екі ... ... бар. ... түсіндірмелерге байланысты пікір
таластарға ... ... ... ... ... ... бірнеше аспектілерін қарастырайық.
Рынокты экономикада жеке адамдардың және фирмалардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру ісіне ... ... ... ... ... ... Оның ... асуы үшін келесі шарттар орындалуы қажет:
- құндылықтарға ие және ол ... ... ... ... ... әрқайсысы ымыралы коммерциялық шешімдер іздеуге қабілетті
және субъектілер өз ... ... ... қабілеті болуы тиіс;
- экономикалық үрдістегі барлық қатысушылардың іс-әрекеті мен таңдауы
өз еріктерінде болуы тиіс.
Бұл тұрғыдан алғанда, негізінде ... ... ... қарай
жылжытуға бағытталған тауарды кім шығарғанын, кімге арналғанын, белгілерге
және осыған байланысты көптеген қызметтерді ... ... ... ... болады.
Маркетинг экономикалық үрдіс ретінде өндіруші мен тұтынушы арасындағы
күрделі, көп жақты байланысты қамтамасыз етеді, олар ... ... ... ... ... ... Осы аспектіде маркетинг
рыноктық қатынастардағы жүріп жатқан потенциалды қатысушылардың арасында
тек қана тауарлық қана ... ... ... ... ... ... реттеуші құрал болып табылады. Бұл аса күрделі, қоғамда зор маңызды
орын алатын іс ... ... ... және оны ... ... сатыларының
ішіндегі ең маңыздысы өндірістің өзі даму ... ... ... ... ... ... Олардың ішінде ең негізгілерін айтсақ -
өндірісті бастауға фирманың дайындығын, өнімнің ... ... ... қамтамасыз етілуін тек маркетинг арқылы ойдағыдай
шешуге болады. ... ... ... ... ... олардың ұқсастығына қарай біріне-бірін жақындатып, оларды
қанағаттандыру жалпы идеясына бағыттайды.
Маркетингтің шаруашылық қызметі ретінде орындайтын толық жұмыс ... беру ... ... ... ... ... ... жауап
іздеуі маркетингтің рөліне шек келтірмейді:
- қандай тауарларды рынокқа ұсыну керек?
- өнімді кімге ұсыну ... ... және ... ... ... қою ... ... тұтынушыларға қандай арналармен жеткізу керек?
Тауардың өмірге келуін әрине ... ... Ал ... да, оны қалыптастыратын да маркетинг үрдісі болады. Сондықтан
маркетинг қазіргі бизнестің концепциясы ... ... ... ... ... ... қамтиды. Ол әртүрлі шешімдердің әр дәрежеде ... ... ... ... ... ... жан-жақты
жұмыстарын рынок жағдайында алдын-ала реттеу және ... мен ... ... ... ... болашақта өзгеруін
болжамдар арқылы есепке алынып отырады. “Өндірген ... ... ... затты өндіріңіз”, “Клиентті ... ... ... ... ... [2].
Маркетинг саласындағы белгілі маман Ф.Котлер маркетингке мынадай
анықтама береді: Маркетинг-айырбас арқылы ... пен ... ... адам ... ... ... мұндай қызмет рынокты жан-жақты, ... ... ... ... және ... ... ... бейімдеуге бағытталған. Сонымен қатар өндірілген тауарларды
тиімді өткізу үшін ... және ... ... бағытталған
нысаналы және белсенді іс-әрекеттерді болжап белгілейді. ... ... ... ... мен ... ... ... бір-бірін табуға көмектесу болып табылады.
Жоғарыдағыларды тұжырымдасақ , маркетинг қызметіне ... ... ... ... ... ... ... сұранысын
анықтау;
- тұтынушыға керекті және қажеттілігін қанағаттандыратынтауар шығару;
- тауардың құндылығына ... ... ... және ... жеткілікті деңгейде қамтамасыз ететін баға қою;
- өндірген тауарды тұтынушыға ең ... және ... ... ... ... ... ... және өтімді ынталандыруға
белсенді әсер ету жолдарын табу.
Осы маркетинг қызметтерінің әрқайсысының бағыттары, ... ... ... тек ... ... қарастырып қолданса өседі.
Шетел фирмаларының тәжірибесі көрсетіп отырғандай рыноктағы табыс
фирманың тек қана ... және ... ... ғана ... ... ... ... қолдануын да дәлелдейді. Өйткені маркетинг:
- кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... ... үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
жолдары мен әдістерін белгілейді;
- рынок әрекетінің құралдары ... ... ... арқылы
бәсекелестерге қарағанда басымдылық алуын қамтамасыз етеді;
- рынок әдісі ... ... мен ... ... қол ... дегеніміз дүние жүзі кәсіпкерлерінің ... ... ... қорытқан тәжірибесі тұтас бір
философиялық бизнес идеологиясын дүниеге әкелді. ... ... ... орын алып дамиды. Рынок қатынастарының дамуының әр ... неше ... ... ... ... ... мына сатылары белгілі:
- өндірістік;
- тауарлық;
- өткізу (коммерциялық әрекеттерді интенсивтендіру);
- маркетинг ( тұтыну);
- әлеуметтік – ... ... ... дамуының әртүрлі кезеңдерін (негізінде
американдық), сонымен қатар соңғы жылдарда болып ... ... және ... ... бейнелейді.
Тарихи тұңғыш қалыптасқан маркетингтің өндірістік концепциясы
тұтынушылар арасында кең ... ... ... ... сатылуын
көбейтуді көздейді деген пайымдаумен негізделеді. Ол ... ... ... ... ... өндіріс көлемін ұлғайтуды, өндіріс
шығындарын төмендетуді талап етеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға аударылады. Сондықтан осы
жолмен рынокты әлде бір тауармен тез ... ... ... ... ... концепция келесі екі жағдайда кеңінен қолданылады:
- тауарларға сұраныс ұсыныстан басым болғанда өндіріс көлемін ұлғайтуға
болады;
- тауарлардың ... ... кең ... ... ... ... ... шығын төмен баға арқылы тауардың сатылуын қамтамасыз ... ... ... ... ... болуын пайдаланып өз үстемдігін
алды.
Өндірістік концепциямен бірге тауар ... ... ... Бұл
концепцияның негізі тауарды жетілдіруге, оның сапасын, дизайнын, ... ... ... ... ... ... ... өйткені
олардың сапасы жоғары және бағасы қолайлы.
Бірақ тауарды ... тыс ... ... ... ... апаруы мүмкін. Осындай жағдайдың пайда болуын және оның
себептерін ... ... ... ... Теодор Левитт анықтады. Ол
Гарвард жоғары бизнес мектебінің ғылыми ...... ... ... ... ... Левитт
американдық үлкен темір жол компанияларының күйреуге ұшырауы ... ... ... келген: сол компаниялардың басқарушылары тек
қана ... жол ... ... ... ... ... ... ескере алмай қалған.
Тұтынушы тауарды емес, оның қанағаттандырушы қабілетіне мүдделі.
Тауарлар біршама басқаша көрінетін, ... ... ... қызметін атқаратын
тауарлармен өзара бәсекеде болады. Олар басқаша ... ... ... ... де, ... қажеттілігін қанағаттандыратын
баламалы өнім болуы мүмкін. Бұл ... ... ... концепциясы өндірістік және тауар концепцияларының ... ... ... ... атап ... екі концепция тек қана
өндірісті кеңейту және ... ... ... ... ал ... ... оны ... шұғылданбайды. Мұндай жағдайда ерте ме кеш пе, бірақ
міндетті түрде өткізу мәселелері ... ... ... ... ... және қалайда тұтынушыға өткізу қажет. Ал тұтынушылардың
қажеттіліктері мен сатып алу мүмкіндіктері одан ... ... ... бұл “концепцияларды” іске асцру жұмысы қиындыққа ұшырауы ықтимал.
Америка мен Еуропада тауарды ... ... ... XX ғ. ... соңы мен 30-жылдардың басында орын алды. Мұның себебін ... ... ... ... жж. ... ... еді. ... жылдары тауарлардың тапшылығынан ... ... ... Тек ... ... тауар молшылығы
қалыптасып, қайтадан осы концепцияға көңіл бөліне бастады [4].
Қазақстан рыногында шетелдік фирмалар көбінесе осы ... ... ... ... жұмысты ұйымдастыру жағынан тарихи
жаңа тәсіл. Оның пайда болу себептері мынада:
- тауардың көпшілігіне сұранысты ... ... ... ... ... ... бірлескен бәсекелес күрестің күшеюінен.
Беймәлім рынокта жұмыс істеу дегеніміз, тауардың сатылуында өндірушіге
өнімді өткізу туралы ешқандай сенім жоқ болғаны. ... ... ... ету үшін ... ең ... ... зерттеп, содан кейін ғана
рынок сұранысына сай тауар өндірумен айналысуы қажет.
Кәсіпкерлер рынок ... ... ... ... ... да білуі қажет. Мысалы, “Сони” фирмасы кіші
габаритті ... ... жол ... ... ... ... емес еді. ... өткізу саясатының алғашқы ... ... ... бірге, тұтынушылардың жасырын мұқтажын зерттеу қажет
болды. “Мұқтаждықты тауып қанағаттандырыңыз” деген ... ... ... жеткілікті дәрежеде сипаттайды.
Сонымен, бір жағынан кәсіпорын жұмысының негізі – ... ... ... ... жағынан кәсіпорын өзі рынокқа ... ... ... ... ... ... мәнін тереңірек түсіну үшін оны өткізу концепциясымен
салыстырған жөн. Өйткені бұл екі концепцияның біршама ... ... ... концепциясы рынок мәселелерін тиімдірек шеше алады. Т.
Левит сөзімен айтар болсақ : ... ... ... ... ... ... ал ... болса сатып алушының
мұқтаждықтарына шоғырланған”. Осы екі концепцияны салыстыру ... ... ... ... ... ... ... тұтынушылардың
мұқтаждықтарын қалыптастыра да білуі қажет
Кесте 1 – Өткізу және маркетинг концепцияларын салыстыру
|Концепциялар ... ... ... жету ... ... |
| ... ... | ... ... ... ... көлемін |
| | ... және ... ... ... | ... ... |
| | ... | ... ... | ... кешен |Тұтынушылардың |
|концепциясы |мұқтаждығы ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... жету ... 2 ... ... ... ... пайда болуы мен дамуы маркетинг тарихы көрсеткендей
қоғамның материалдық және әлеуметтік даму ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейімен тығыз
байланысты.
Қазақстан кәсіпкерлері бұл ... ... ... оны ... ... айрықша жағдайына бейімдеп, оған соңғы жаңалықтар ... Әр ... ... ... ... принциптері мен әдістерін
белсенді және творчестволық ... ... ... арқылы өндірушінің
үстемдігін жоюға және тұтынушылар қажетін дұрыс есепке ... ... ... маркетинг миллиондаған ақша табу үшін емес, елдің
мұқтаждығын қанағаттандырып, бақытты өмір сүру үшін ... жөн ... ... ... ... ... кезде қоршаған ортаның ... ... ... ... ... кең өріс алуы және ... ... қалуы әлеуметтік-этикалық маркетинг концепциясын өмірге
келтірді. Тұтынушылардың қажетін толық ... ... ... ... және ... ұзақ ... жағдайын және болашағын
есепке ала ма? ... ... ... бұл ... толық
қарастырмайды және оларды мүмкіндігінше шетке қалдырып отырады. Өйткені
ондай жұмыс ... ... ... ... ... әлеуметтік-этикалық
маркетинг концепциясы мына типтік және өзекті талаптармен сипатталады:
- өндірушілердің негізгі мақсаты - ... ... ... ... ... ... ... және жағымды
қажеттіліктерін қанағаттандыру;
- кәсіпорындар тұтынушылардың қажеттіліктерін неғұрлым ... жаңа ... ... ... ... ... тұтынушыларға және қоғамға зиян келтіретін тауарларды өндіруден
және оны ... бас ... ... өмір сүру ... ... үшін ... ... технологияларды қолданған өндірушілердің тауарларын
қолдамау;
- өндірушілер өздеріне, еңбек ... ... ... арнаған
көпжылдық әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасын жасап, іске
енгізу.
1.2 ... ... ... және оны ұйымдастыру үрдісі
Еліміздегі халық шаруашылығы құрылымын қайта құру процесінде болып
жатқан өзгерістер, өндіруші ... мен ... ... ... ... басқару маркетинг тұжырымдамасын қолдануды талап етеді.
Маркетинг тұжырымдамасы нарықта кәсіпорынның ... ... ... мен ... шаруашылық іскерлігі және барлық ... ... ... ... нәтижелеріне әсер ететін маңызды құрал
[5].
Маркетингі ... өзін де әр ... ... ... ... бұл түсінікке әр қилы мағаналы және мәндік салмақ берулеріне
қарай маркетингтің теориялық проблемаларын ... оның ... ... ... ... ХХ –ғасыр басында пайда болған маркет инг категориясы
өзінің әрекет ету уақытында ... ... ... ... ... ... нарықтық орта мен өзара әрекет етуіне біртіндеп көшуімен
байланысты бірқатар өзгерістерге ... ... ... ... келесі сипатты тенденцияларды бөліп көрсетуге болады:
- маркетингі ... ... ... ... ... ... ... ақпараттардың
көптігіне қарай ақпараттық технологиялар ерекше орынға ие;
- ... ... ... ... өсуі
маркектингі сипатын анықтайтын айтарлықтай фактор ретінде
қарастырылда;
- қазіргі уақыттағы маркетинг ашық ... ... ... ... ... ... кең ... тек салалық коммерциялық аумақта
ғана емес, сондай –ақ барлық адам ... ... ... ... әлде кең тарала қойған жоқ, бірақ соңғы
уақыттағы нарығы дамыған ірі қалаларда ... ... ... бөлімі ұйымдастырылуда. Басшылардың маркетингке көп мән
бермеуінің себебі, шығаратын өнімдері адам үшін ... ... ... ... ... ... ... маркетингі ролі және мәні шамалы
деген ой ... мен ... ... ой ... маркетингтік
және өндіріс -өткізу негізделуі кезінде оны ... мен ... ... ... ... ... ... дұрыс емес. Мәселен, маркетингтік негізделу кезінде кәсіпорын
ұжымының мақсаты –тұтынушылардың, қажеттілігі ... ... ал ... ... ... -өндірістік бағдарламаны орындау
болады. осыған қарай ұжымдағы мамандар ролі, мартебесі және ... ... ... Егер ... ... ... ... мәртебеге
менеджерлер, маркетологтар, экономистер ие ... ал ... ... цех ... ... бақылау бөлімі және
басқа да бөлімшелер басшылары тұрады.
Маркетингтік негізделу кезінде ... ... ... қажеттіліктері мен мүдделері аударылып, ал өндіріс -өткізуде
–жоспарлық бағдарламаны орындау және ресурстарды пайдалануға бөлінеді. ... ... ... ... ... вариантта нарық қатынастарына
бейімділік, икемділік, тез қабылдаушылықпен ерекшеленеді. Бірінші ... жаңа ... ... ... ... неғұрлым бейімді
келеді. ол ұйымдастыру және басқаруда баға мен ... ... ... ... әдістерін кеңінен қолданады. Жүйе ұжымы ... ... ... үлен ... ... ... Ең бастысы,
ұжымдармен басшылар философиясы әртүрлі сипат алады. Бірінші ... ... ... ... екіншісінде -өндіру және
сату көзделеді. Қортындылай келгенде, осының барлығы бизнес нәтижелерінде
көрніс алады ... ... ... ... ... енгізу ерекшеліктері
1990 –шы жылдары басында ... ... ... ... ... ... байланысады. Олардың әсері маркетингі іс -әрекеттің бірталай
қиындатып, осы ... ... ... ... ... қазірі шаруашылқ жағдайын, біздің ойымызша, дамыған елдерге
тән нарықтық ... ... ... ... экономика кезеңі ретінде
сипаттауға болады. Экономикалық реформалар басталғаннан бері ... ... ... ... ... алғы ... қалыптасуы жайлы айтуға
мүмкіндік береді. өтпелі кезеңде экономиканың жаңа ... ... ескі ... ... ... және жаңа нарықтық
қатынастардың құрылуы мен ... ... ... ... ... жаңа экономикалық қатынастары пайда болды. Маркетингтің даму
денгейімен сипатты ерекшеліктері осы ... ... ... ... ішкі ... даму деңгейлерімен тығыз байланысты.
Қазіргі кезде отандық ірі тамақ ... ... ... ... түрі көп ... Мәселен алматы кондитер
фабрикасы «Рахат» АҚ маркетингі қызыметі үш бөлімнен тұрады, оны ... ... ... Осы ... ... ... ... зерттеулер, жаңа тауарлар және жарнама бөлімі бар.
Маманмен ... ... ... ... ... жүйелі түрде зерттеу,
фабрика Ассортиментінталдау және жетілдіру, технологтармен бірге ... ... ... ... ... ынталандыру бойынша
шараларды орындау кіреді. «Рахат» ... ... ... құрамын
салыстрмалы түрде көп санды қызыметкерлері бар Алматы, аймақтық және
фирмалық сату ... ... ... бар ... ... кіреді.
Маркетингті басқару бөлімінің үш қызыметкері сатуларды талдау баға белгілеу
бойынша жұмыс, сұранымды болжаумен ... ... ... ... жеке ... ... бағаларды құрумен йналысады. Мұндай
ұйымдастыру бөлімшелердің өзара ... ... ... ... ... өз функциялар ішінде шешімдер қабылдау үшін
жауапкершілікті айқын анықтайды. ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесі жоқтығы,
олар әрекет ететін ... ... ... қыдыметіне жұм салатын
қаржының шекелуімен түсіндіріледі.
Сонымен нарық ... ... ... халық шаруашылығы
салаларын басқарудың тиімділігін арттыру үшін кәсіпорынның өз ... қалу және ... ... оның ... екі негізгі кезеңі
-өндірумен өнімді өткізудің жаңа әдісін, яғни маркетингі іс ... ... ... ... ... «Қазақстан -2030» атты халыққа жолдаған
стратегиялық бағдарламасында бейнеленген сұраныспен ... тепе ... ... ... ... ... өндірісті басқару
шешімдерін қабылдаудың осындай ... ... ... ... ... бағыттайбы. Бүгінше маркетингтің классикалық схемасын
енгізу процесі ... ... ... ... Осы заманғы маркетингі
әдістері елімізде әміршілдік -әкімшілдік ... ... ... ... ... ... ... деуге болады,
яғни, анық экономикалық негізі бар ұзақ мерізімді мақсаттар қойылмады және
маркетингтің ... ... ... ... ... ... Бұл ... маркетингтің әлемдік тәжирбиесінде орын алған
нақты рынокты талдаумен болжам жасауды әдістемелік тәсілдердің құрылмауы
және басқада себептермен түсіндіріледі.
Қазіргі ... ... мәні ... қажеттілігін
кәсіпорынның пайдасына айналдыратын кәсіпкерлік қызметі көрініс ... ... ... сала ... біршама жақын уақыттан
бастап қолданыла бастады. Бүгінгі таңда жүріп жатқан басқару ... ... және ... ... ... өндірістік
экономикалық байланыстың өзгеру салдарынан өндіруші алдында ... ... ... шешу ... ... ... ... жүзеге асады.нарықтық экономика саласында маркетингіні қолдану
көлемі шексіз, ол үкімет және кәсіпорын мүддесіне ... ... аз ... пайда алу мақсатында қолданылады. Осы орайда, маркетингі өндіруші
көзқарасындағы тиімді шығын мен ... ... ... ... ... ... ... байланысты тұтынушыға бағытталған тауар өндіру мен
айналыс жүйесі ретінде сипатталады.
Қазiргi ... ... ... ... ... ... рынокқа бағыттап басқарудың философиясы болып табылады. Ал
пратикалық маркетингтiң кешенi, ... ... – бұл ... немесе
ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) сияқты ... ... ... ... ... ... жүйесi және оның құрылымы мен
қызметтерi: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу және санақтау ... Бұл ... әлi ... ... сондықтан оның ең анық
элементерiне тоқтала кетейiк.
Жоғарыда ... ... ... ... ... iс-
әрекеттiң ең маңыздылары болып рынокты зерттеу және ... ... ... ... ... және ... ... кешенiн құрастырып және iске асыру танылады. Осы жерде тағы айта
кетелiк, маркетинг iс-әрекетi ҒЗЖ, ... ... және ... өзi атқармайды, ол тек осы және басқа қызметтердiң түрлерiн,
тауар өндiрушiнiң рыноктық мақсаттарын ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз етедi.
Маркетинг концепциясы күрделi әлеуметтiк-экономикалық құбылысты
сипаттайды. Ол басқарудың ... жаңа ... ... ... ... ... тиiмдi басқару үшiн әрбiр фирма маркетинг қызметiн
ұйымдастыруы тиiс.
Кәсiпорынның маркетингтiк ... - бұл ... ... ... ... ... ... арнайы бөлiмше. Кәсiпорынның маркетингтiк
iс-әрекетi өзiне экономикалық жоспарлау, техника-өндiрiстiк, зерттеушiлiк,
өткiзу мен валюта қаржылық сипаттағы ... ... ... ... ... және практикалық дайындығының жоғары деңгейiн
талап етедi [8].
Маркетинг iс-әрекетiнiң ... ... ... орай ... ... мен жағдайлар шарттары ықпал етедi.
Анықтаушы фактор деп кәсiпорын мақсаттарын атауға болады. Кез келген
компания немесе ... ... ... маркетингтiк орталықта әрекет
жасайды. Егер ... өмiр ... ... ... тұтынушылар
топтарына қажеттi бағалы заттарды шығаруды ұсынуы керек.
Компания нақтылы рынокта оның ... ... ... ... ... ... керек.
Қырағы компаниялар өзiнiң нысаналық, стратегиялық және тактикалық
мақсаттарын кезеңдi түрде қайта-қайта қарап отырады.
Рынокты бақылап және ... ... ... үшiн, ... ... ретiнде маркетингтi пайдаланылады. Маркетингтiк iс-әрекет тек
жарнама және сатушылар штатының әрекеттерi ғана ... ... ... ... мүмкiншiлiктерге барлық жағынан бейiмделе бiлу ... Бiз ... ... ... процесiн былай ... ... ... ... 4 ... ... ... мүмкiншiлiктерiн талдау; 2) арнайы рыноктарды таңдау;
3) маркетинг кешенiн дайындау; 4) маркетингiлiк ... ... ... iс-әрекеттi басқарудың барлық кезеңдерi 1- суретте
келтiрiлген. Осы әр ... жеке және ... ... ... ... ... ендi ... жалпы шолу жасап өтейiк.
Фирманың маркетингтiк ... ... ... ... ... Ол өз кезегiнде кәсiпорын-дайындаушының әр ... және ... ... ... ... ... басқарушылық
шешiм қабылдауға мүмкiндiк беретiн ақпарат көзi болып табылады. Рынокты
зерттеу қажеттiлiктер туралы, сұраныс және ұсыныс ... ... ... және ... ... [9].
Бұған қоса рынокқа тауарды енгiзу, оларды тұтынушымен (эксплуатация)
байланысты, толықтырушы тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттар алуды жатқызамыз.
Сондай-ақ сұранысты тудыратын сатып алу ағыны, сатып алушылардың
талғамы және сұрау ... ... ... қоры және ... ... ... және т.б. ... туралы мәлiметтер терең зерттеледi.
Сондықтан рынокта бар ... ... ... ... ... ... ... рынокқа талдау жүргiзу нәтижесiнде ... ... ... ... ... ... (қай ... өткiзу тиiмдi;
- сұранысты толық қамтамасыз ету үшiн қанша көлемде өнiм шығару керек
(жалпы рынок бойынша және ... ... ... ... ... нақты тауарлар немесе тауар топтары
бойынша ... ... ... ... ... ең басты орынды тұтынушылардың табысының өзгеруiн
зерттеу ... Бұл ... ... баға ... ... өткiзу
көлемiн анықтау кезiнде өте маңызды.
Маркетингтiк iс-әрекеттi басқарудың екiншi кезеңi – мақсатты рынокты
таңдау – бұл ... қай ... ... ... рыноктың қандай
сегментiне) және болашақта қандай ... ... ... ... топтары географиялық белгiлерi бойынша (регион, қала,
ауыл), ... ... ... ... деңгейi, бiлiм деңгейi, ұлты,
жанұя саны), психографиялық (қоғамдық топтар, өмiрлiк ... жеке ... ... принцип (сатып алу себебi, iздеген ... ... ... үдемелi қарқындылығы, тауарды қабылдау
деңгейi) белгiлерi бойынша құрылады.
1- сурет. Кәсіпорында маркетингтi басқару үрдісі
Рынокты сегменттеу нәтижесiнде фирма нақты рыноктың бiр ... ... я ... барлық рынокты өз тауарларымен қамтып алу туралы
шешiм қабылдауы мүмкiн. Жаңа рынокқа ... ... ең ... болып бiр
сегментке қызмет көрсетуден бастайды және егер бастамасы сәттi болса, онда
басқа да ... ... ... ... болады. Бұған жапон
фирмаларының ... ... ... ... ... соң ... жетуiн үлгi ретiнде алуға болады. Ол рыноктың назардан тыс
қалған бөлiгiнде ... ... ... қанағат тапқан тұтынушылардың
аузына iлiгiп, атақ алады, тек осыдан ... ғана өз ... ... ... Маркетингтiң осы ережесiн пайдаланып, олар
дүниежүзiлiк автомобиль, фотоаппарат, сағат, тұрмыстық ... ... ... да ... рыноктарының таңырқарлықтай үлестерiн басып алады.
Еуропаның автомобиль ... ... олар ... өз ... жасаумен шұғылданбайтын немесе аз шұғылданатын Скандинавия елдерiнен
бастап, бiраз тәжiрибе ... соң ғана ... ... ... және ... ... бар басқа елдерiне көштi (Англия,
Франция, Батыс ... ... ... ... ... ... ... жоспарында
қарастырылады.
Рынокты сегменттеу маркетингтiк iс-әрекеттiң басты құралы болып
табылады. Себебi, ... ... ... ... ... бәсекелестiк
рынокта өмiр сүруiнiң, табысқа жетуiнiң басты, себебi болып табылады. Ол
үшiн рынокты сегменттеудiң ... ... ... алу қажет. Бұл
критерийлерге ... ... ... тиiмдiлiк, мәндiлiк,
бәсекелестермен үйлесiмдiлiгi, iрiлiгi және ... ... ... ... - ұқсас белгiлерiне қарай немесе
маркетинг элементтерiне бiрдей жауап қатуы бойынша тұтынушыларды топтарға
бөлу [10]. ... ... ... ... ... ... ... тобы. Сонымен қатар сегменттеуде рынок қуысы
(нишасы) және ... ... бар. ... ... ... ... ... орны. Ал рынок терезесi өндiрушiлер атынан тыс қалған, яғни ... ... ... ... ... ... ... бар сатып алушылар тобы. Осындай рынок терезелерiн тауып, олардың
сұранысыны қанағаттандыру рынок жағдайларындағы ... алға ... ... ... деп айтсақ та артық болмайды.
Жалпы сегменттеу негiзiнде фирма көздеген нысаналы рынок анықталады.
Нысаналы рынокқа шығудың үш стратегиясы ... ... ... ... стратегиясы деп
кәсiпорынның бүкiл рынокқа бiр ұсыныспен шығуы кезiн ... ... ... ... ... рыноктарында қолданылады.
Әйтсе де қатаң бәсеке кезiнде бұл стратегия өз мәнiсiн ... ... ... бiркелкi өндiрiс көлемi ұлғайып, шығындары
азаяды, сондықтан баға төмендейдi, соның негiзiнде әлуеттi рынок
ұлғаяды.
2. Дифференциалданған ... ... ... ... ... ... ... жеке ұсыныс бiлдiредi. Әртүрлi тауар
ұсынып, соның ... ... ... ... ұлғайтады және
рынокты терең қамтиды.
3. Шоғырланған маркетинг ... бiр ... ... ... ... ... ... негiзделген iскерлiкке тән. Бұл
стартегия шағын бизнес өкiлдерi немесе ресурс тапщылығы байқалатын
кәсiпорындарға ... ... ... ... ... ... ... жатады. Бұл таңдап алынған мақсатты рынок өкiлдерiне арналған
тауарлардың рыноктағы орнын ... ... ... ... ...
рыноктың бiр немесе бiрнеше сегментiне фирма өзiнiң тауарымен шығу үшiн сол
сегменттердi бағалап, таңдап алуы ... ... ... ... шығуын кешкеннен соң, оған қалай енуiн
анықтайды. Егер сегмент бұрыннан қалыптасқан болса, онда бәсеке бар деген
сөз. ... ... ... ол ... ... өз ... ... яғни ол сегемнттегi өзiнiң иеленiп алғаны анық.
Сондықтан, фирма бәсекелестердiң жағдайымен, дәлiрек айтсақ, ... ... ... анықтап алғаннан кейiн өзiнiң тауарын жайғастыруы
керек.
Рынокта тауарды жайғастыру дегенiмiз – ... ... ... қамтамасыз ету және оан сәйкес келетiн маркетинг кешенiн ... ... ... ... ... жауап беру керек:
тұтынушыларға ұнайтын тауардың қандай ерекше қасиеттерi бар?
бәсекеге түсетiн басқа тауарлардың және фирмалардың жайғасымы берiк ... ... ... ... ... қарай сегментте қандай
жайғасым қабылдаған жөн болады?
қандай маркетинг құралдары ойлаған жайғасымды игеруге
және оны қорғауға лайық ... ... ... бере ... ... дифференциалдау қажет. Ол
үшiн тұтынушыларға маңызды көрiнетiн тауардың қасиеттерiн ескеру ... Винд ... ... ... оның 5 баламалы үлгiсiн белгiлейдi:
1. Тауардың сапасына қарай жайғастыру
2. Фирма алдына ... ... ... ... Тауарды ерекше пайдалану әдiсiне қарай жайғастыру
4. Тауардың ... ... ... ... қарай жайғастыру
5. Бәсекелес тауардың үлесiне қарай жайғастыру
Өз тауарын позициялау (жайғастыру) туралы шешiм қабылдағаннан кейiн,
фирма ... ... ... ... кiрiседi.
Бұл маркетингтiк iс-әрекеттi басқару процесiнiң үшiншi кезеңi.
Маркетинг ... ... ... ...... ... ... аса қажет қайыра реакция алу мақсатымен қолданатын,
оларға әсер ететiн ... ... ... ... құралдарының
төрт факторлар тобы белгiлi. Оларды тұңғыш рет (1960ж.) ... ... ... Е. ... “4Р” деп белгiлеген. Ағылшынша “Р”
әрпiмен басталатын төрт сөзден тұрады (2-сурет)
Тауар ... ... ... ... ... баға ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шарты ... ... ... ... 2 - ... кешенiнiң құралдары
тауар (Product)
баға (Price)
сату орны (Place)
жылжыту (Promotion)
Жоғарыда ... ... ... iс-әрекеттiң мазмұнын
көрсетедi. Әр ... ... тән ... сипаттамасы бар. Мысалы, “тауар”
ұғымына тауар саясаты ... яғни ... ... ... ... сапасы, дизайны, бәсекелес тауарларға қарағанда артықшылық
қасиеттерi, рынокта өмiр сүру уақыты, ... ... және т.б. ... ... ... белгiлеуде зор орын алады. Тауар бағасын белгiлеу
маркетингтiк iс-әрекеттiң құрамды бөлiгi ... ... ... ... ... мақсатына тұтынушылар талғамына сұранысқа, тауарды өңдеу
ерекшелiгiне, өңдеу шығындарына, бәселес фирмалардың баға саясатына ... және ... ... ... ... Сату орны тауарды
нысаналы тұтынушыларға қолайлы ... ... ... тиiс. Оған ... және ... ... (тауарды қоймалау, тасымалдау, т.б.) жүйесi
кiредi [12].
Жылжыту дегенiмiз – ... ... ... ... мақсатымен
тауарлар және фирманың өзi турлы тартымды ақпарат таратумен байланысты
фирманың iс-әрекеттерi. Ол ... ... сату ... өтiмдi ынталандыру
әдiстерi, қоғаммен байланыстар (PR) т.б.
Негiзiнен “4Р” сатушылардың маркетингтiк ... әсер ... ... Тұтынушылардың көзқарасы жағынан кез-келген
маркетингтiк шаралар сатып ... ... бiр ... ету үшiн ... ... ... фирмаларға “4Р” –дi
сатып алушылардың “4С” көзқарасынан қарауды ұсынады. Ол төмендегi 2-кестеде
көрсетiлген:
Кесте 2 - Маркетинг кешені элементтері
|Төрт Р ... ... С ... ... ... ... және ... (customer needs and |
| |wants) ... (Price) ... ... ... (cost to the |
| ... ... (Promotion) |Ақпарат алмасу (communication) ... орны (Place) ... ... ... ... 9 ... ... ... ... ... ... ... ... және ... қанағаттандыратын фирмалар ғана рынокта өмiр сүре алады.
Маркетингтiк ... ... ... яғни ... кезеңi
маркетингтiк шараларды жүзеге асыру. Бұған маркетингтiк стратегияны шығару,
жоспарлау, бақылау жатады.
Жалпы қорыта айтқанда ... ... ... ... ... және оны кәсіпорында іске асыру ерекшеліктері қарастырылады.
Бұл бөлімде қазіргі нарық ... ... ... ... ... ... қажеттілігі дәлелденеді.
2 «Таймас Принтхаус» АҚ-ның қазіргі өндірістік және маркетингтік іс-
әрекет жағдайы
2.1 «Таймас Принтхаус» АҚ-ның жалпы сипаттамасы
Бүгінгі таңда ... ... 200 ... және 60 ... полиграфиялар
өз қызметін атқарады. Соның ішінде, өзімнің өндірістік практикамды өткізген
«Таймас Принтхаус» полиграфиясы туралы айта кетуге болады.
«Таймас ... ... өз ... 27.12.1994 жылы Қазақстан
Республикасының Азаматтық ... ... ... 22.04.1998 жылы
«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан ... ... ... ... ... мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 480005,Алматы қаласы, Райымбек даңғылы,132 үй.
Полиграфия мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен ... ... ... ... ... ... ... шектелмейді. Полиграфия өз аты
жазылған мөрі, дербес балансы, банкіде есеп-шоты мен ... да ... ... ... бланкілері бар.
Полиграфия өзінің қызметін мақсатына жет үшін өз атынан келісім шарттар
жасауға, оның ішінде кредит шарттар, ... ... және ... ... да ... ... және жеке мүліктік емес алуға,
міндеттерін орындауға, сотта талапкер мен жауапкер ... ... ... ... аймағында және шет елдерде
филиалдар және өкілдіктер ашуға, басқа ... ... ... ... ... ... ... хақылы. Полиграфия өз филиалдары мен
өкілдіктектерінің ... және ... ... туралы мемлекеттік
тіркелуін жүзеге асырған органға хабарлауға міндетті.
Полиграфия өзінің ... ... ... ... ... ... ... және де өз қатысушысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді
және серіктестіктің қызметіне ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Қатысушының құқығы мен міндеттері.
Қатысушы:
қолданылатын заңдарымен және ... ... ... ... ... ... ... табыс алуға;
полиграфия жарғысында көзделген тәртіппен қоғам қызметі туралы ақпарат
алуға, оның бухгалтерлік және өзге де ... ... ... ... ... ... есеп айырысқаннан кейін
қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе мүліктің бір бөлігін ... ... ... тәртіппен өз үлесін иеліктен айырып беруі
арқылы серіктестікке қатысуын тоқтатуға құқылы.
Акционерлік қоғамға қатысушы:
полиграфияның жарғысының талаптарын орындауға;
қолданылатын заңдармен ... ... ... және ... ... ... ... салуға;
полиграфия коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге
міндетті.
Қызмет ... мен ... өз ... ... ... ретінде табыс шығару болып
табылады. Көзделген мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... ... операцияларын және делдалдық қызметін жүргізу үшін ... ... ... ... ... және ... ... акцизделетін өнімдерді көтере сатуды;
есірткі құралдары, психотроптық заттар мен преурсорлардың айналымымен
байланысты қызметтен басқа фармацевтикалық және ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, ашу,
жабдықтау және енгізу;
коммерциялық қызмет;
өндірістік және тұрғындық ... салу және ... ... ... қызмет көрсету;
кафе, бар, мейрамханаларды, дүкендерді ашу;
ЭЕМ-ға арналған программалық құралдарын өңдеу және сату;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау және енгізу;
жарнама, хабар қызметі;
қосымша шикі ... ... ... ... және ... ... ... өндіру;
сыртқы экономикалық қызмет;
Қазақстан Республикасының заң талаптарына қайшы келмейтін басқа ... ... ... ... ... қатысушысының шешімімен:
полиграфияның қатысушысы қосатын қосымша салымдар;
жарғылық капитал мөлшерін серіктестіктің өз капиталы есебінен, оның ... ... ... ... ұлғайту;
полиграфия құрамына жаңа қатысушылар қабылдау жағдайларда іске асырылады.
Полиграфия мүлкі:
қатысушысының жарғылық капиталға салымдары;
алынған табыстар, сондай-ақ ... ... ... ... да ... ... мұліктердің меншік иесі болады.
Полиграфия мүлкі оның балансында есептелінеді.
Басқару мен бақылау органы.
Қатысушы өз бетінше серіктестіктің ... ... ... ... міндеттемелері бойынша мәселелерін шешеді. Қатысушымен
қабылданған шешімдер жазбаша түрде дайындалады.
Қатысушының ерекше міндеттемесіне:
полиграфияның жарғылық капиталы мөлшерін, ... жері мен ... ... қоса ... оның ... ... немесе полиграфияның
жаңа редакциядағы жарғысын бекітуді;
полиграфияның атқарушы ... құру және оның ... ... ... ... ... оның мүлкін сенімгерлік
басқаруға беру ... ... ... және ... ... шарттарын
айқындау;
полиграфияның жылдық қаржылық есебін бекіту және таза пайда мен ... ... ... және оның ... ... ... сондай-ақ серіктестіктің тексерушісінің есептері ... ... және де оның ... мен ... ішкі ... ішкі ... оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды
бекіту;
полиграфияның өзге ... ... ... коммерциялық
емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару;
полиграфияның қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару;
тарату комиссиясынын тағайындау және тарату баланстарын ... ... ... ... жауапкершілікке тарту туралы
шешімдерді қабылдау;
полиграфияның бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім шығару;
Полиграфияның атқарушы органы-директор болып ... ол ... ... және ... шешімінің орындалуын ұйымдастырады. Қатысушысымен
директор тағайындаған кезде олардың еңбек ... ... ... ... шарт ... реттеледі.
Қатысушысының ерекше құзыретіне жататын мәселелерден басқа мәселелерге
директор ... ... және де ... ... және ... жұмысын іске асырады;
қатысушысының шешімін орындалуын ұйымдастырады және оған орындалуы туралы
есеп береді;
полиграфияның мүлкіне, қаражатына қатысушымен көрсететін шегі мен ... ... ... ... ... ... ... бақылайды;
банктерде есеп және басқа шоттарды ашады;
полиграфияның еңбек коллективімен орындалатын бұйрықтар және ... ... ... және ... ... ... өкілі болуға сенімхаттар береді;
полиграфияның жарғысымен серіктестіктің қатысушысының және ... ... ... ... да уәкілдігін және де
қатысушысымен берілген уәкілдіктерін жүзеге асырады.
Полиграфияның таза табысы мен ... ... бір жыл ... өз ... ... бойынша
қаржы есебі негізінде анықталады.
Полиграфияның табысы еңбек ақысын төлеуге шыққан шығынның орнын ... ... ... ... ... заттың түсімінен тұрады.
Полиграфияның негізгі бағытының нәтижесі табыс түсіру ... ... пен ... ... және ... ... төлеу өтелгеннен кейін,
серіктестікке қалған табыс, ... ... ... табылады және оны
онан арғы жұмыс үшін және арғы дамуы үшін жұмсалады.
Таза табыстың бір ... ... ... және полиграфияның
мұқтаждығы орындалуына қаржы бөлінгеннен кейін, полиграфияның қатысушысының
бөлігінде қалады.
Қатысушы полиграфияның жарғылық капиталындағы өз ... ... ... ... Төлемді серіктестік бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға
тиіс. Қатысушы полиграфияның ... ... ... ... ... алуға құқығы жоқ. Полиграфияның шығындары сақтық капиталынан, егер
капитал қаржысы жетіспесе полиграфияның иелігіндегі ... ... егер бұл да ... ... ... ... сату ... Сақтық капиталдың қаржысы жетіспесе шығындарды ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталдан
10 пайыз мөлшеріндегі сақтық капиталды құрады. Сақтық капитал полиграфияның
жылма-жылғы түсірген таза табысынан 5 пайыз мөлшерінде ақша ... ... ... Егер ... ... қаражаты таусылып қалған жағдай
болса, оған ақша аудару жасартылады.
Қоғамның қызметін тоқтату.
Полиграфияның ... ... ... құру немесе тарату ... ... ... өз қалауы бойынша қоғам ... ... ... оның бір ... ... ... ... немесе басқа жолмен
беруге құқылы.
Полиграфияның қызметін тоқтатуға:
егер ... ... ... ... оның ... ең ... аз ... қалған;
егер қатысушы белгіленген мерзімде қоғамның жарғылық капиталын құрмаған
жағдайлар негіз болуы ... ... заң ... ... да ... серіктестік, немесе
өндірістік кооперативке, қайта құрылған қоғам міндеттері мен құқысы өткізу
актісі бойынша бойынша ауысып, қайта ... ... ... ... шешімі;
Заңда қарастырылған басқа да негіздер бойынша таратылуға жатады.
Сот ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Полиграфияның таратылуы құрылтайшының ... сот ... ... ... ... Тарату комиссиясы
тағайындалған күннен бастап серіктестіктің қызметін ... ... ... жағдайдың ... ... ... оң ... ... 3 – АҚ ... ... полиграфиясының ұйымдық құрылымы
Бүгінде кәсіпкерлік сыртқы және ішкі ... ... ішкі және ... ... ... екі ... ескеру қажет:
Сыртқы және ішкі ықпалдардың мөлшері және ... ... ... ... ... ... сыртқы әсерлерді макроэкономикалық және
салалық деп бөлуге болады. Ішкі немесе бақылаушы факторларға ... ... ... ... ... ... ... етуін бес
салаға бөлуге болады:
1. Экономикалық факторлар
2. Мемлекеттік реттеу
3. Әлеуметтік факторлар
4. Ресурстық факторлар
5. Технологиялық факторлар
Бұл ... ... ... мемлекет тарапынан реттелуі мен қолдау
көрсетілуіне көп мән берілген.
Осы кездегі кәсіпорынды басқару ісі ашық жүйе, қызметінің қорытындысы,
оның нарықтағы жаңалықты ... ... және де оның ... ... мен көтеруіне қарайды. Фирманың бәсекеге қабілеттілігінің
және тауарларының (қызмет көрсету) негізгі факторы ... ... ... ... ... Бұл ... ... экономиканың
жасақталуы өндірістің дамуы мен ұлғаюына, бәсекелестік ... ... ... ... ... ... рөлі ... ретінде тауарға
деген сұраныс пен ұсыныстың тиімді сәйкестілігін қамтамасыз ететін және
кәсіпорынның өндірістік-өткізу іс-әрекетін басқаратын ... ... ... мен ... әлі де ... жоқ.
Сондықтан маркетинг теориясын жүйелендіру мен көп пайдалану ... ... ... ... ... экономикалық өтпелі
кезеңде үлкен бір көкейтесті мәселе болып қаралуда. ... бола ... ... ... ... ... және ... әзірлеу оның кәсіпорынның даму перспективалары мен ... ... ... және ... маңызды шикізат материалдары ... ... ... ... ... жағдайын
болдырмас үшін маркетинг бөлімінің коммерциялық бөлімімен қарым-қатынасы
маңызды. Егер маркетинг ... ... ... ... ... мен
келісілген келіссөздер туралы уақытында ақпарттандырылмаса, мұндай жағдай
тууы мүмкін. Немесе, керісінше, ... ... ... болжанбағаннның
әсерінен шексіз құрылуы немесе маркетинг бөлімінің коммерциялық бөлімге
қажеттілігінің төмендегені туралы хабарламауы өзге ... ... ... ... ... ... тұрып қалуына әкеледі.
2.2 АҚ «Таймас Принтхаус» кәсіпорыны қызметіне техникалық-экономикалық
талдау
Бизнес кәсіпорындарын қаржылық басқарудың басты мақсаты - ... ... мен ... мол ... табу.
Жоғары бәсекеге қарамастан «Таймас Принтхаус» полиграфиясы Қазақстан
нарығында өте сапалы өнімдер өндіреді.
Кесте 2 - ... ... ... ... ... ... Көрсеткіштер ... | | 2007ж. | 2008ж. ... ... |2006ж. | | |% |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| | |3 | | | ... ... ... | Мың ... ... | 192,1 |
|2. өнімді табиғи түрде |Мың ШБТ |1 |7664,0 |15449,4 |239,4 ... | |6453,0 | | | ... ... ... ... | |780 |2440 |3,6 есе ... ... өндіруден түскен|мың теңге |670 |232115,9 |355630,2 |191,8 |
|табыс | ... | | ... ... ... құны |мың ... |3 |165596,1 |278146,5 |220,8 |
|6. ағымдағы шығындар |мың ... | |25769,9 |36642,2 |119,3 ... ... өнімді | |125982,| | | ... ... ... ... |2 |0,824 |0,885 |104,7 ... |мың ... ... |40841,5 |142,1 ... ... ... | | | | | ... табыс |мың ... |0,845 | |772,6 |- ... ... емес ... | ... | | ... ... (шығын) |мың теңге | | |41614,1 |- ... таза ... ... |мың ... | |633,7 |20014,2 |104,7 ... ... ақы қоры | ... | | ... ... |9 | |45 |125,0 ... | | |44 | | ... (ӨӨП) ... ... |37063,3 |83,8 ... ... саны | |2 |31864,2 | | ... ӨӨП ... ... еңбек|мың теңге |19112,5| |255497,0 |132,2 ... | | ... | | ... ... орташа |мың теңге |36 | ... |91,3 ... құны | | ... | | ... ... ... |мың ... |44241,9| |791,2 |68,2 ... ... құны | | |976,8 | | ... материалдық емес | ... | | ... ... орташа |мың теңге |4 | ... |282,0 ... | | |75655,6 | | ... айналым капиталының | ... | | ... ... құны | |2 | | | ... ... |айналым | | |1,39 |144,8 ... |мың ... |1159,9 |1,05 |7922,7 |153,6 ... 1 ... шаққандағы| | |5267,6 | | ... | | | | | |
| | ... | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |0,96 | | | |
| | |5156,6 | | | ... 29 әдебиет мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... Онда ... ... көрсеткіштердің өсу деңгейін көрсетеді.
Кесте 3 - «Таймас Принтхаус» полиграфиясының ... ... ... ... ... қарқынды өсуі
| Көрсеткіштер |2007/2006| Өсу ... |
| |% ... |% ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... тауар өнімдері |124,9 | +24,9 | 153,8 | +53,8 ... ... ... түрде |118,8 |+18,8 |201,6 |+101,6 ... |1,2 есе | |2 есе | ... ... ... | | | | ... өнімді өндіруден түскен| | | | ... |125,2 |+25,2 |153,2 |+53,2 ... ... өндіру құны |131,4 |+31,4 |168,0 |+68,0 ... ... ... |83,9 |-16,1 |142,2 |+42,2 ... ... өнімді | | | | ... ... ... |97,5 |- 2,5 |107,4 |+7,4 ... | | | | ... ... ... |141,8 |+41,8 |102,2 |+2,2 ... табыс | | | | ... ... емес ... |- |- |- |- ... табыс (шығын) |- |- |65,7 есе | ... таза ... ... |88,0 |- 22,0 |119,0 |+19,0 ... ... ақы қоры | | | | ... | | | | ... | | | | ... (ӨӨП) | | | | ... тізімдік саны |122,2 |+22,2 |102,3 |+2,3 ... ӨӨП ... ... ... |-28,0 |116,3 | ... | | | |+16,3 ... ... ... |114,1 |+14,1 |115,9 | ... құны | | | |+15,9 ... ... ... |95,6 |- 4,4 |95,5 | ... ... құны | | | |- 4,5 ... ... емес |84,2 |-15,8 |81,0 | ... ... ... | | | |-19,0 ... | | | | ... айналым капиталының | | | | ... ... құны |181,7 |+81,7 |155,1 | ... ... |109,4 |+ 9,4 |132,4 |+55,1 ... |102,2 |+2,2 |150,4 |+ 32,4 ... 1 ... шаққандағы| | | |+50,4 ... | | | | ... 29 ... ... ... ... екі ... бойынша талдау жүргізейік. Берілген мәліметтер бойынша,
біз айтуымызға болады ... ... ... көлемі өсіп жатыр деп.
Барлық ағымдағы тауар өнімдерінің абсолютті өсімі 170883,0 мың ... ... ... әр жылы ... ... жылы ... ... жаңаруына байланысты, тауар
өнімінің көлеме де өсті-124747,0 мың теңгеге тең болды. Өнім ... екі ... әсер ... ӨӨП ... ... ... және бір
жұмысшыға шаққандағы өнім.
ТӨ = ӨӨПС х ЖӨ, ...... ... ӨӨПС – ... ... орташа
тізімдік саны, ЖӨ – бір жұмысшыға ... ... ... ... ... ... көлемінің өзгергенін
шынжырлық әдісті қолдану арқылы көрейік.
ТӨ2005 = 36 х 5156,614 = 185638,1
ТӨ шарт = 44 х 5156,614 = ... = 44 х 5267,593 = ... ... 2006 жылы ӨӨП ... ... 8 ... өндіріс өнімі
41252,9 мың теңге (226891,0 – 185639,1 = + 41252,9), бір адамға ... ... ... ... ... 2,2% яғни, 4883,1 мың теңге
(231774,1 – 226891,0 = + 4883,1) тең. ... ... ... құны 46136 ... (24,9%) құрады, сандық фактордың негізгі есебі – өнеркәсіптік-
өндірістегі персоналдар санының ... ... = 44 х 5267,593 = ... шарт = 45 х 5267,593 = ... = 45 х 7922,691 = ... ... бойынша, 2007 жылы өнеркәсіптік-өндірістегі
персаналдар санының өсуі 1 ... ... ... ... ... мың ... (237041,7 – 231774,1 = + 5267,6) ... Бір ... өнім 50,4% ... техникалық құралдардың жаңаруына байланысты
көрсеткіштердің нәтижесі 96% және тауар өнімінің өсімі 19479,4 мың теңгеге
өсті. Барлығы осы екі ... ... осы жылы 124747,0 мың ... 53,8% өндірістің алға жылжығанын көреміз. ... ... ... ... ... 92,1% құрағанын көреміз. Осыдан біз «Таймас
Принтхаус» полиграфиясының нарықтағы үлесінің артып келе жатқанын ... ... ... ... ... кітап және үндеулер
шығаруға маманданған.
Өсу деңгейі нақты түсіммен ... ... ... ... өте кең тараған.
Шарттық баспа табағына 60-90см қағаз ... ... ... өнімнің түрлері 4 тен 64 бірлікке дейін сыйуы мүмкін.
Бағалы факторлардың әсерінен әр жылы ... ... ... ... ... 7664,0 х (30,287 – 28,739) = + 11863,9 мың ... ... 15449,4 х (23,019 – 30,287) = - 112286,2 мың теңге.
2006 жылы барлығы 1 шартты баспа ... ... ... 1,55 теңге
тең болса, өндіру көлемі 11863,9 мың теңгеге артты.
2007 жылы 1 ... ... ... ... бағасының төмендеуіне
байланысты түсім 112286,2 мың теңгеге ... ... ... және ауыспалы шығындар әсер етеді. Оны ... ... ... + АШ, ...... ... АШ – өнім бірлігіне алғандағы ауыспалы шығын;
Q-шығарылған өнімнің саны; Қ-өнім бірлігінің құны.
Факторлық талдаудағы өнім ... ... ... жылы ... ... саны 6453,0 мың ... ... табағына тең
болды, сол себепті тұрақты шығын 30723,4 мың теңгені құрады, өнім ... ... – 19,52 ... жылы өндірілген өнімнің саны 7664,0 мың шартты баспа табағына тең
болды, сол себепті тұрақты шығын 25769,9 мың теңгені құрады, өнім ... ... – 21,61 ... жылы өндірілген өнімнің саны – 15449,4 мың шартты баспа табағының
тең болды, тұрақты шығын – 36642,2 мың ... өнім ... ... ... 18,00 ... ... 2007 жылмен салыстырып қарағандағы бір шартты баспа
табағының өсу ... = (30723,4 : 6453,0) + 19,52 = 4,76 + 19,52 = 24,28 ... = (30723,4 : 7664,0) + 19,52 = 4,01 + 19,52 = 23,53 ... (25769,9 : 7664,0) + 19,52 = 3,36 + 19,52 = 22,88 тг.
С2007 = (25769,9 : 7664,0) + 21,61 = 3,36 + 21,61 = 24,97 ... ... ... шағарылуы, сандық өсу есебінен:
23,53 – 24,28 = - 0,75 ... ... ... ... – 23,53 = - 0,65 ... шығындардың өсуі есебінен-:
24,97 – 22,88 = + 2,09 тг.
Барлығы: 24,97 –
24,28 = + 0,69 ... ... 2007 ... ... қарағандағы шартты баспа табағының
құнының қысқаруы:
С2006 = (25769,9 : 7664,0) + 21,61 = 3,36 + 21,61 = 24,97 ... = (25769,9 : 15449,4) + 21,61 = 1,67 + 21,61 = 23,28 ... (36642,2 : 15449,4) + 21,61 = 2,37 + 21,61 = 23,98 ... (36642,2 : 15449,4) + 18,00 = 2,37 + 18,00 = 20,37 ... ... ... шығарылу санының өсуі есебінен:
23,28 – 24,97 =
- 1,69 тг.
Тұрақты шығындардың өсуі есебінен:
23,98 – 23,28 =
+ 0,70 тг.
Бір шартты баспа табағына ... ... ... ... – 23,98 =
- 3,61 ... 20,37 – 24,97 = - 4,60
тг.
Факторлардың әсер етуінен негізгі қызметтегі табыстың өзгеруіне келесі
факторлық моделді қолданамыз:
НҚТ = Q (P – ... ... ... ... Q – ... өнімнің саны,
Р – бірлік бағасы, С – бір шартты баспа табағының толық құны.
НҚТ2005= 6453,0 х (28,7389 – 24,2841) = ... = 7664,0 х (28,7389 – 24,2841) = ... = 7664,0 х (30,2865 – 24,2841) = ... = 7664,0 х (30,2865 – 24,9695) = ... ... ... өсуі табиғи түрдегі өнімді шығарумен
байланысты. Оны ... ... ... мың ... (34141,6 – 28746,7 = ... ... өсуі ... бағасының орташа табысы 11860,8 ... (46002,4 - 34141,6 = + 11860,8) ... ... құнының орташа табысының жасалуы есебі 5252,5 мың теңгеге
(40749,9 – 46002,4 = - 5252,5) ... үш ... ... ... ... ... жалпы өзгерісі
2006 жылы 12003,2 мың теңгені құрады.
НҚТ2006 = 7664,0 х (30,2865 – 24,9695) = ... = 15449,4 х (30,2865 – 24,9695) = ... = 15449,4 х (23,0190 – 24,9695) = - ... 15449,4 х (23,0190 – 20,3755) = ... ... өсуі ... негізгі қызметтегі шығарылған өнімнің
табысы 41394,6 мың ... (82144,5 – 40749,9 = ... ... ... орташа бағасының төмендеуі есебіне, негізгі қызметтегі
табыс 112278,6 мың теңгеге (- 30134,1 – 82144,5 = - ... ... ... ... ... ... ... негізгі қызметтегі
табыс 70975,6 мың теңгеге (40841,5 + 30134,1 = +70975,6) өсті.
Соның есебінен, 2007 жылы ... ... ... 91,6 мың ... өсті.
Өнеркәсіптік-өндірістік персоналдардың еңбек ақы қоры ... ... ... ... ... және ... санының тізімдік орташасымен байланысты.
ЕАҚ = ӨӨПС х ЕАжылд. орт.
ЕАҚ-еңбек ақының қоры; ӨӨПС-өнеркәсіптік-өндірістегі персоналдардың
саны
2006 жылы еңбек ақының ... ... 22,0% ... санының өсуі есебіне еңбек ақының қоры 4272,2 мың теңгеге өсті :
ЕАҚ1 = ЕА2005 х (ӨӨПС2006 – ӨӨПС2005) = 530,903 (44 – 36) ... мың ... ... ... орташасының қысқаруы есебінен, бір жұмысшыға
шаққандағы еңбек ақы қоры ... ... ... = ӨӨПС2007 (ЕА2007 – ЕА2006) = 44 (382,370 – 503,903) =
- 6535,45 мың тг.
Барлығы 2006жылы еңбек ақының қоры 2288,2 мың ... ... жылы ... ... еңбек ақы қоры 2006
жылмен салыстырып қарағанда 19,0% көтерілді:
ӨӨП санының ... ... ... бір ... ... ... ... орташасы еңбек ақының қорымен есептеген 382,370 мың теңгеге
өсті:
ЕАҚ1 = ЕА2006 х (ӨӨПС2007 – ... = 382,370 х (45 – 44) = ... ... ... ... ... ... еңбек ақының қоры 2807,6
мың теңгені құрады:
ЕАҚ2 = ӨӨПС2007 х (ЕА2007 – ЕА2006) = 45 (444,760 - 382,370) = ... ... 2007 жылы ӨӨП ... ақы қоры 3189,9 мың ... өсті.
Полиграфияның негізгі экономикалық көрсеткіші мүлік болып табылады. Ол
өндірістік қызметте және табыс алуға ... ... ... ... ... шаруашылық қызметке тікелей байланысты.
Активтерді талдау барысында «Таймас Принтхаус» полиграфиясының бірінші
орында: ... және ... ... ... ... ... ... бағалауға болады.
Кесте 4 - 2006-2008 жылдарға арналған ... ... ... ... ... | 2006 | 2007 | 2008 ... |жыл |жыл |жыл |
| |мың ... % |мың ... % |мың ... % ... ... ... |78,5 |144856,3 | 65,7 |138126,5 | 54,1 |
|Ағымдағы активтер |41626,3 |21,5 |75655,6 |34,3 ... |45,9 ... ... | | | | | | ... ... ... |14004,3 |33,6 |40701,4 |53,8 |67740,1 |57,7 |
|б) ... ... |27622,0 |66,4 |34954,2 |46,2 |49630,6 |42,3 ... ... |100 ... |100 ... |100 ... 29 әдебиет мәліметтері негізінде ... ... ... ағымдағы құрылымдық активтерге
қарағанда оның өзгергенін, айналымнан ... мен ... ... ... ... ... ... 24,1%өскендігін байқаймыз. Айналым құралы
айналым шеңберінде 24,1% қысқарды, ағымдағы жылдық құнның 2006 жылы ... жылы 42,0% ... ... ... полиграфиясының айналымнан тыс активі баланста
материалды емес активтер және ... ... ... көрсетілген. Оны
іріктеп былай бөлуге ... ... ... және ... ... ... ... тыс активтердің құнына байланысты материалдық
емес активтері орташамен 0,7%, 99,3% ... ... ... ... ... үлес ... 97,8% тең. ... арендаға
алынғандықтан баланста ғимарат көрсетілмеген. 10% мөлшерінде жыл сайын
амортизация ұсталынады. Бағдарламалық қамтамасыз ету құны 93,7% ... жай ... ... ... ... көп ... ... саны алады. Ал, қалған түріне ... ... ... емес ... ... шығындары, 1,6, 3,8 және
0,9% тауарға ... ... ... ... ... ... орташа құны жыл ... ... ... ... ... жыл бойына өндірілген өнімнің белгілі бір
мөлшерінен машиналар мен ... ... ... 4,5% жұмсалады. Негізгі
капиталдың амортизациясы тік ... және ... әдіс ... жылы Арт ... Хаус ... фирмасы полиграфияға жаңа
технология сатып алып беруі мен бірге ... Жаңа ... ... ... ... салу жасалынды, бұл жаңа тұтынушыны ... ... ... ... ... капитал қозғалысын қорытындылап ... ... ... ... қайта жабдықталу деңгейін көрсету, техниканы
жақсарту барысында жаңару коэффициенті ... ... ... ... жарамдылық және тозу коэффициенті
анықталынады.
Кесте 5 - «Таймас Принтхаус» полиграфиясының 2006-2008 ... ... ... ... ... ... ... Көрсеткіштер | ... |
| ... |
| | 2006 жыл |2007 жыл |2008 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 ... ... % | 2,3 | 18,2 | 7,2 ... ... қалу коэффициенті, % |13,2 |15,7 |18,4 ... ... тозу ... % |23,9 |31,2 |42,1 ... ... жаңару коэффициенті, %|76,1 |68,8 |57,9 ... 29 ... ... ... ... жылы ... ... 18,2% жоғары болды. Бұл ... 2006 жылы ... ... ... байланысты
жаңа технологиялар 26623,2 мың тенгеге сатып алынды, ... ... ... ... салу ... ... 2006 жылы қазан айында
өнеркәсіптік сызыққа магнийлік ... ... ... ... ... ойып жасалатын қалыбы) орналастырылды. Бір жыл ішінде
техникалық құралдар жаңартылды. 2007 жылы ... ... ... ... технологияның жарамдалығы 10 және 5 жыл, іске аспай қалу
коэффициенті өсе түсті, 2005 жылы құралдардың ... шығу құны 13,2%, ... ... ... ... тозу ... өседі, керісінше, жаңару коэффициенті
азаяды. Осыған байланысты айналым капиталының жылжымалы құрылымын көрейік.
Кесте 6 - «Таймас ... ... ... ... ... ... ... |Жылдық орташа құны, мың теңге| ... % |
| | 2006ж |2007ж | 2008ж |2006ж |2007ж | 2008ж |
| ... | 13311,0 | 39041,6 | 61560,4| 32,0 |51,6 | 52,4 ... ... |693,4 |1659,8 |6179,7 |1,7 |2,2 |5,3 ... жылдық | | | | | | ... |3921,7 |3991,8 |3362,4 |9,4 |5,3 |2,9 ... ... |18748,0 |26624,2 |38281,6 |45,0 |35,2 |32,6 ... ... |4952,2 |4338,2 |7986,5 |11,9 |5,7 |6,8 ... |41626,3 |75655,6 ... |100 |100 |100 |
|Ескерту: 29 әдебиет мәліметтері ... ... ... ... қорытынды шығаруға болады:
Негізгі капиталдың құрылымындағы қалдық материалдың жылдық орташа
құның өскендігін көреміз, 2006 жылы ... ... ... құны 3 ... жылы 57,7% ... Бұл айналым капиталының қозғалысының баяулығын,
потенциалды табысты жоғалтуын, тауарлық-материалдық ... ... ... ... ... ... жататындар: айналымсыз баспа, көп
бояулы бұйымдар, бояқтармен сурет салып таңба қалдыру, ... ... ... өрнектер салу.
Маркетинг және тендерлік құжаттарды дайындау бөлімінің міндеттері:
– кәсіпорын мен оның жұмысшыларын жұмыспен қамтамасыз ... ... ... кәсіпорынның іс - әрекетіне қатысты ... ... ... ...... ... ресурстарын бақылау
және есептеу;
– жұмысты жүргізуде алдыңғы ... ... жаңа ... ... ... ... ... мен жаңа тұтынушыларды анықтау;
кәсіпорыннан шығарылатын өнім туралы тұтынушылардың ойын анықтау;
өткізілетін жарнамалық шаралардың стратегияларын өңдеуді ұйымдастыру;
жарнамаланатын өнімді фирмалық ... және ... ... стилін
қалыптастыру үшін ұсыныстарды дайындау.
2.3 «Таймас Принтхаус» полиграфиясының маркетингтік iс-әрекетiн басқару
Еліміздегі халық шаруашылығы ... ... құру ... болып
жатқан өзгерістер, өндіруші еркіндігі мен ... ... ... ... ... ... ... қолдануды талап етеді.
Маркетинг тұжырымдамасы нарықта кәсіпорынның белсенді ... ... мен ... ... ... және барлық өндірістік
ресурстар түрлерін тиімді қолдану нәтижелеріне әсер ететін маңызды құрал.
Маркетингі ұғымының өзін де әр ... ... ... ... бұл ... әр қилы мағаналы және мәндік салмақ берулеріне
қарай маркетингтің теориялық проблемаларын зертеу оның ... ... ... ... ХХ ... ... пайда болған маркет инг категориясы
өзінің әрекет ету ... ... ... ... ... дамуы
мөлшері бойынша нарықтық орта мен өзара ... ... ... ... ... өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда маркетингтің
дамуында келесі ... ... ... көрсетуге болады:
- маркетингі ғылыми –техникалық прогрестің ... ... ... ... ақпараттардың
көптігіне қарай ақпараттық технологиялар ерекше орынға ие;
- тұрғындар топтарының әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... қазіргі уақыттағы маркетинг ашық инновециялық сипатта
болып, үнемі жаңартуға негізделген;
- маркетингтің кең таралуы тек ... ... ... ... ... –ақ ... адам іәскерлігі аумақтарын
қамтуда.
Отандық кәсіпрындарда маркетинг әлде кең ... ... жоқ, ... ... ... дамыған ірі қалаларда орналасқан ... ... ... ... ... ... көп мән
бермеуінің себебі, шығаратын өнімдері адам үшін бірінші қажеттілік нәрсе
блмауымен қатар, ... ... ... ... ролі және мәні ... ой туындауы мен түсіндіріледі. Мұндай ой кәсіпорындарда маркетингтік
және өндіріс -өткізу негізделуі кезінде оны ... мен ... ... ... ... бойынша айырмашылықтары
болғандықтан дұрыс емес. Мәселен, маркетингтік негізделу ... ... ... ... ... ... мүдделері
қанағаттандыру, ал өндіріс -өткізу кезінде -өндірістік бағдарламаны орындау
болады. ... ... ... мамандар ролі, мартебесі және артықшылықтары
әртүрлі ... ... Егер ... ... ... ... мәртебеге
менеджерлер, маркетологтар, экономистер ие ... ал ... ... цех басшылары, техникалық бақылау бөлімі және
басқа да ... ... ... ... ... көңіл негізінен тұтынушылар
мұқтаждықтары, қажеттіліктері мен ... ... ал ... ... ... ... және ресурстарды пайдалануға бөлінеді. Сол
себепті ... ... ... ... ... ... ... икемділік, тез қабылдаушылықпен ерекшеленеді. Бірінші жүйе
әртүрлі жаңа енгізілімдермен жекелей нарық коньюнктурасына ... ... ол ... және ... баға мен ... саясатының қазіәргі
жаңа замандық әдістерін кеңінен қолданады. Жүйе ұжымы нарыққа ... ... үлен ... ... ... Ең ... ... философиясы әртүрлі сипат алады. Бірінші вариянтта
–тұтынушы ... ... ... екіншісінде -өндіру және
сату көзделеді. Қортындылай келгенде, осының барлығы бизнес нәтижелерінде
көрніс ... ... ... ... ... ... ... түрі көп тараған. Мәселен «Таймас Принтхаус»
полиграфиясы маркетингі қызыметі үш бөлімнен тұрады, оны маркетингі ... ... Осы ... ... ... ... зерттеулер, жаңа тауарлар және жарнама бөлімі бар. Маманмен
бөлім басшысы қызыметіне нарықтық ... ... ... зерттеу, фабрика
Ассортиментінталдау және жетілдіру, технологтармен ... жаңа ... ... ... ... ... бойынша шараларды
орындау кіреді. «Таймас Принтхаус» полиграфиясының маркетингі қызыметі
құрамын салыстрмалы түрде көп ... ... бар ... ... ... сату ... арнайы бөлімшелері бар өткізу блімі кіреді.
Маркетингті басқару бөлімінің үш қызыметкері ... ... баға ... жұмыс, сұранымды болжаумен қатар жалпы маркетингтік, ... жеке ... ... ... ... йналысады. Мұндай
ұйымдастыру бөлімшелердің өзара ... ... ... ... талаптар, өз функциялар ішінде шешімдер ... ... ... анықтайды. Кездесетін қиыншылықтар нарықтың дамуы,
кәсіпорындарда маркетингтің қызыметін ұйымдастырудың тәжірибесі ... ... ... нақты шарттары, маркетингі қыдыметіне жұм салатын
қаржының ... ... ... ... ... тәжірибесі халық шаруашылығы
салаларын басқарудың тиімділігін арттыру үшін кәсіпорынның өз ... қалу және ... ... оның жұмысының екі ... ... ... ... жаңа әдісін, яғни маркетингі іс ... ... ... ... ... -2030» атты ... жолдаған
стратегиялық бағдарламасында бейнеленген сұраныспен ұсыныс тепе ... ... ... ... табылатындықтан, өндірісті ... ... ... ... кәсіпкерлерді тұрақты экономикалық
өсу бағыттарына бағыттайбы. Бүгінше маркетингтің классикалық схемасын
енгізу процесі біршама ... ... ... Осы ... ... елімізде әміршілдік -әкімшілдік басқару үстемдік еткеніне
байланысты ... ... ... ... ... болады,
яғни, анық экономикалық негізі бар ұзақ мерізімді мақсаттар қойылмады және
маркетингтің ұйымдастырушылық материалды ... ... ... ... Бұл ... маркетингтің әлемдік тәжирбиесінде орын алған
нақты рынокты ... ... ... әдістемелік тәсілдердің құрылмауы
және басқада себептермен түсіндіріледі.
Қазіргі заманғы маркетингтің мәні ... ... ... ... ... ... ... алады.
Қазақстанда маркетинг экономикалық сала ретінде біршама жақын уақыттан
бастап қолданыла ... ... ... ... ... ... жүйесінің
қайта құрылуы және өндірушілермен тұтынушылар арасындағы ... ... ... ... өндіруші алдында тұрған өзекті
мәселерелерді пайымды шешу ... ... ... ... ... ... ... саласында маркетингіні қолдану
көлемі шексіз, ол үкімет және ... ... ... ... аз ... ... алу мақсатында қолданылады. Осы орайда, маркетингі өндіруші
көзқарасындағы тиімді шығын мен пайда негізінде сұранысты табу, болжау ... ... ... ... ... ... өндіру мен
айналыс жүйесі ретінде сипатталады.
Маркетингтің негізгі принциптері оның концепцияларынан қалыптасып ,
мыналардан тұрады.
Біріншісі, фирманың ... ... ... түпкі әрекет
нысанасына бағытталған ұзақ ... ... ... ... рынок үлесіне
жету. Сайып келгенде мақсатқа жетуге арналған маркетинг қызметі үш басты
компонентін анықтайды: ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерінен бастап барлық маркетингтік
жағдайдың ұзақ мерзімге арналған болжамын ... ... өз ... қойған мақсаттарына жету жолдарын кешенді
түрде айқындау. Өйткені табысты ... тек қана ... ... жиынтығы ғана қамтамасыз етеді. Ал жиынтық түрінде емес, тек жеке
алынған маркетинг әрекеттері ... ... бере ... керісінше
түбінде бір бірімен байланыспаған, ... ... ... ... ... ... ... жоспарлаған мақсатына
жете алмайды.
Үшіншісі, әрекеттенуге таңдап алған рыноктың жағдайын және өз талабына
барынша ұштастырып есепке алу, сонымен ... ол ... ... әсер ету.
Төртіншісі, “келешекті сезу” және соған ... жаңа ... ... ... Тек осы ... ең ... ... нәтижеге
жетуге болады.
Бесіншісі, фирманың сыртқы ортасының өзгерісіне өзіне ыңғайлы тез және
тиімді реакция қамтамасыз ... ... ... ... ... болмаған жағдайда коммерциялық табысқа жету және
бәсекелестік артықшылық алу ... ... ... ... ғылым, техника,
технология салалары тез дамуда. Бұл бәсеке жағдайын тез арада ... ... ... ... тез арада өзгеріп
жатқан рынок жағдайларына бейімделу жолдарын іздегенді талап етеді. Тек ... ... ... ... ... ... ... маркетинг шаралары арқылы жүзеге асырылады. Маркетинг
шараларын белгілеу жұмысы рынок мүмкіндіктерін талдаудан ... ... ... ... ... ... арқылы шешіледі.
Әскери ғылымда жеңіс көбінесе барлау негізінде қолға жетеді. Бұл өмір
шындығы. Өйткені бұл шындықты ... өзі ... ... ... Ал бәсекелес фирманың жоспары мен жұмысы ... ... ... ... ... жетеді.
Рынок жағдайында ұтымды шешім қабылдау үшін интуицияға, мамандардың
пікіріне және тәжірибеге сүйену жеткіліксіз болады. Ол үшін ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді, айталық,
бәсекелестер, жабдықтаушылар және т. б. Елеусіздік және ... ... ... ... ... сенімді, жеткілікті көлемде,
нақтылы және жаңа ... ... ... ... Ал олар ... ... қамтамасыз етіледі.
Кәсіби білгірлікпен жүргізілген маркетинг ... ... ... ... ... әділ ... және
алдына қойылған мақсатына минималды қауіп-қатерсіз жету үшін ... ... ... ... зерттеулері дегеніміз маркетингтік дұрыс шешімдер қабылдау
үшін және «Таймас Принтхаус» полиграфиясы ... ... ... үшін мәліметтерді жинау, оларды өңдеу, талдау үрдісі болып
табылады.
Маркетинг зерттеулерінің мақсаттары әртүрлі ... ... ... ... және ... болуы үшін келесі шарттарды орындау қажет:
біріншіден, зерттеулер кешенді және жүйелі түрде өтуі ... ... ... ... ... ... ескере
отырып зерттеулерде ғылыми тәсілдерді қолдану қажет;
үшіншіден, халықаралық ... ... және ... ... ... қоғамы бекіткен маркетингтік және ... ... ... ... ... ... тиіс;
төртіншіден, маркетинг зерттеулері жұмыстары мұқият жоспарлануы және
жүйелі сатылануы тиіс.
Маркетингтік зерттеулер үдерісі «Таймас ... ... ... ... ... ... мәселені анықтау сатысы маркетинг зерттеулердің
бастапқы қадамы болады. Зерттелетін мәселені нақты ... ... ... ... ... ... тиянақты шешу жолдары белгіленеді. Зерттеу
сатысының сапалы орындалуы ... ... ... ... аз ... арада терең талдау жүргізіп, ұтымды шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Кейбір жағдайда зерттелетін мәселенің өзін және ... ... үшін ... ала зерттеулер жүргізіледі.
Екіншіден, екінші ретті ақпаратты жинап, талдау сатысы зерттеу мәселесі
онсыз шешу мүмкіндігі болса да ... ... ... ... ... ... ... бағалау үшін оның жақсы жақтары ... ... ... ... көп ... ... ... Егер екінші ретті
ақпарат жинау жеткіліксіз болса, онда бастапқы ақпаратты жинау қажет.
Үшіншіден, бастапқы мәліметтердің жалпы ... ... Ол ... ... ... мен кемшіліктері анықталады. Бастапқы ақпарат жинау
үшін зерттеу құрылымы жасалуы қажет.
Төртіншіден, мәліметтерді ... ... ... ... әртүрлі
мәліметтерді талдау, оларды өңдеу әдістері ... ... ... алу, ... ... ... ... жұмыстары
жүргізіледі.
Бесіншіден, зерттеу қорытындыларын шығару арқылы шешімдер мен ұсыныстар
болжанылады және ... ... ... шешу ... қорытындысы бойынша есеп беру дайындалады. Оның «Таймас
Принтхаус» полиграфиясындағы ... ... ... ... ... ... ... мақсатты немесе нысаналы
рынокты таңдау кезеңі жүзеге асырылуы қажет.
Маркетинг тұрғысынан алғанда рыноктар бір-біріне ... ... ... ... әрекет табысты болу үшін тұтынушылардың
әртүрлі категориясының айрықша талабын есепке алу қажет. Міне осы ... ... ... сегменттеу дегеніміз рыноктағы тұтынушыларды әртүрлі ... және әр ... ... сай жеке ... мен оның ... ... ... Сегменттеудің негізгі мақсаты өндірілген, жетілген және
өткізетін ... ... ... ... ... ету ... ... іс-тәжірибесінде рынокты сегменттеу арқылы «Таймас Принтхаус»
полиграфиясы мынандай нәтижелерге ие болады:
- тұтынушылардың әртүрлі тауарға ... ... ... ... ... жеткізеді;
- фирманың тауарды өңдеуге, өндіруге, өткізуге ... ... және ... болуын қамтамасыз етеді;
Кесте 7 – Маркетинг зерттеулері туралы есептің тараулары және олардың
мағынасы
|Тарау аты ... ... ... ... ... берілген зерттеудің тақырыбы. Зерттеуге тапсырыс|
| ... ... мен ... ... |
| ... ... ... материалдарға|
| ... ... ... ... Есеп жасауға |
| ... ... және ... ... айту ... ... ... сатыларын сипаттау. Маңызды анықтамалар |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... және ... ... ... |
| ... басшылығына ұсынылған шешім тізбегі және |
| ... ... ... ... ... мен ... объектінің жағдайы, анықталған оның даму |
|ұсыныстар ... мен ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Анкета. Оларды толтыру нұсқаулары, статистикалық ... ... мен ... ... ... |
- әлуетті тұтынушылардың іс-әрекетін айқындап, талдау негізінде
қолайлы маркетинг стратегиясын жасауға көмектеседі;
- ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді;
- бұрын басқа фирмалар ескермеген жаңа рынок сегментіне шығу ... ... ... немесе оны төмендетуге мүмкіндік береді.
Бұл бәсекеге кететін шығынды ақтайды.
Рынок пен маркетинг мүмкіндіктерін талдау негізінде фирма ең ... ... ... ... ... ... нәтижесінде маркетинг күштері
шашырамай, белгілі мақсатқа жұмылдырылып, таңдап алған тұтынушылар тобының
қажеттерін қанағаттандыруға жұмсалады.
«Таймас Принтхаус» полиграфиясы ... ... ... үш стратегия
қолданылады.
1) Дифференциялды емес маркетинг. Мұнда тұтынушылардың ... ... ... ... ... Бұл ... ... қызықтыратын тауар өндіріліп, соған сәйкес маркетинг бағдарламасы
ұсынылады. Дифференциялды емес маркетинг үнемді ... ... ... ... ... ... ... Дифференциалданған маркетинг. Мұнда фирма рыноктың бірнеше
сегментіне шығып, ... жеке ... ... Әр ... ... соның негізінде тауарды өткізу көлемін ұлғайтады және рынокты ... ... ... Бұл ... ... ... қолданылады. Үлкен рыноктың ... ... ... орнына кәсіпорын өз күшін бір рыноктың үлкен үлесіне бағыттайды.
Фирманың маркетинг ... ... ... ... кең ... ... алуға мүмкіндік береді. Нысаналы рынокты дұрыс анықтаудың
өзі фирма тағдырын, оның болашағын белгілеуде аса зор орын ... ... ... ... ... жасап, маркетинг күштерін ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандырып, барлық күшін
нысаналы рынокта шоғырландыруға мүмкіндік береді. Осымен бірге маркетингтік
технологияны жізеге ... ... ... яғни ... рынок үшін
маркетинг кешені қарастырылады.
Маркетингті тиімді басқару үшін «Таймас Принтхаус» полиграфиясы ... ... ... Ол жүйенің құрамындағылар: маркетингтік
ақпарат жүйесі, маркетингті жоспарлау ... ... ... ... ... ... Бұлар арнайы курстарда жан – жақты
терең талдануы тиіс.
Дұрыс құрастырылған ... ... да ... ... ... адам ... оқуы, немесе көруі мүмкін. Хабарландырумен
түгел танысып, жарнама объектінің дәлелдігіне толық сенсе, тұтынушы тауарды
сатып алуы ... ... ... болу үшін ... ... ... қажет. Маркетингтің көмекші жүйелеріне жататындар:
1) Маркетингтік ақпарат жүйесі. Маркетингте ішкі және ... ... ... алу, ... ... және ... маркетингтік
тиімді шешімдер қабылдаудың бастапқы шарты болып саналады. Себебі фирманы
басқару үшін толық маркетингтік ... ... ... ... жүйесі. Маркетингтің негізгі міндеттерінің
бірі фирма қызметінің максималды мүмкін ... ... ... ... маркетингтік жоспарларға көбірек көңіл аудару қажет. ... ... ... ... ... қызметтегі белгісіздік және
тәуекелдік деңгейін төмендетуге болады.
3) Маркетингті ұйымдастыру жүйесі. Бұл жүйенің ... ... ... ... ... жасайтын кәсіпорынның ұйымдық құрылымын
дұрыс құрауға бағытталған. Әдебиеттерде ... ... ... құрылымдары қарастырылады:
- функционалды сипатымен ұйымдастыру;
- тауар сипатына сәйкес ұйымдастыру;
- ... ... ... ұйымдастыру;
- географиялық ұйымдастыру.
4) Маркетингтік бақылау жүйесі. Алдыға ... ... ... ... ... ... ... және бағалауға
бағытталған. Маркетингтік бақылаудың үш негізгі түрі ... ... ... жоспардың орындалуын бақылау;
- пайда деңгейін бақылау;
- стратегиялық бақылау.
Сонымен жоғарыдағы маркетингті жүзеге асыру технологиясы дұрыс ... ... онда ... жеке ... ... ... ... бәсекелестік жағдайында жетістікке жете алады деген ... ... ... екінші бөлімде зерттелген ... ... ... ... ... Оның ... орны, іс-әрекетін
ұйымдастыру және маркетинг қызметі қарастырылып оларға баға беріледі.
3 ... ... ... ... бағыттары
3.1 «Таймас Принтхаус» АҚ-ның қызметін маркетингтік басқарудың
тиімділігін жетілдіру
«Таймас Принтхаус» полиграфиясының техникалық-экономикалық және
қаржылық ... үш ... ... ... өндірістегі
тиімділік деңгейінің тез дамуын және бәсекелестер арасында ... ... бар ... байқаймыз. Осы стратегиялық артықшылыққа: баспа
өнімінің жоғары сапасы, жеке тұтынушының талабына мән ... кең ... ... ... және метелданған қағазға өрнектеп бояу салу
жатады. Соңғы жылдары өнімнің табыстылық ... ... ... ... ... тиімділігін көтеру және төлемқабілеттілігін
жақсарту үшін, менің ойымша, ... ... ... ... ... ... ... бірге міндетті түрде басқару
есебінің ... ... ... басқару шешіміне байланысты ақпараттар
толығымен қаралады. Екіншіден, басқару қорының саясатын рационализациялау,
логистикалық ... ... ... ... ... ... шартын жақсарту.
1. Кәсіпорынға басқару есебін ендіру жүйесі.
Қазақстандағы қазіргі жағдай мынандай, бухгалтерлік есеп толығымен
салықтармен жетілген, ал оның ... ... ... есебінен бақылау
жасалады. Әрине, басқару есебін ... ... ... ... ойы бойынша, кәсіпорын бір-біріне байланыссыз екі ... ... ... және ... бұл бүгінгі таңда бағалы саясатқа
жатады. Екі параллельді есеп жүйесінің де мақсаты әртүрлі.
Мақсат ... ... ...... ... ... еткен дұрыс, басқарудың мақсаты – кәсіпорынның басшысы жылдам
шешім қабылдауға негізделеді. Осы үлгіде, ... ... – бұл ... ... ... ... кәсіпорынның ішкі басқару есебінің шешіміне арналады және
ол «ноу-хау». Бухгалтерлік есептен айырмашылығы, басқару есебі субьективті
және ... ... ... сапалы қабылдауды қамтамасыз етуді өзі
негіздейді және оны кәсіби жоғары деңгейде ... Оның ... ... ішкі ... ... толық көлемде тек басқару есебенің
мақсаты барысында құрылады.
Бухгалтерлік есептің саясаты алдағы ... ... ... ... есеп жасалады және ол жыл бойына өзгермейді. Керісінше, басқару
есебінің саясаты ... ... ... кәсіпорынның қызметіндегі
басқару ақпараттарын бағалап негізгі мәліметтерді ... ... ... болады. Басқару есебіндегі саясаттың өзгерісіне нақты
шектеу қойылмайды. Есеп беру үшін ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтер алуға болады. Осы
есепте басқару есебінің жүйесі құрылған болса, ... өзін ... өз ... ... ... ... ... келесі элемент
бойынша: «кәсіпорын-құрылымды бөлімше-жұмысшы», немесе «барлық тауарлар-
топтық тауарлар-әрбір жеке тауарлар».
Бухгалтерлік есепті ... ... ... ... керек есептер
есептеленіп құрылады, ал шығыннан пайда жоғары ... оны ... үшін ... ... ... бухгалтерлік есепте кәсіпорынның шаруашылық өмірі ... ... ... ақпарат үлкен көлемде пайдаланылып, шаруашылық
қызмет болжаланып, кәсіпорын дамуының ... ... ... даму ... талдау жасалады.
Басқару есебінің жүйесі өте тиімді, ол есеп пен шаруашылық қызметті
талдап біріктіруге тікелей ... ... Оны ... ... талдау мүмкіндігі кеңейеді. Басқару есебінің ... ... ... ... басшылар бірден ойланбайды, кәсіпорында ... ... ... ... ... басқару есебі өндірістегі шығындар мен табысты, өндірістік-
коммерциялық, қаржылық ... ... ... ... ... қабілетті. Кәсіпорында өнімді жүзеге ... ... ... барлық үрдісті әбден суреттеп анық айқындау қажет.
Қазіргі басқару есебінің негізгі бөлімі мынадай болуы керек:
... мен ... ... ... ... Шығын мен табыстың орталығындағы жауапкершілік бойынша есеп;
... мен ... ... ... ... ағымда және өнімді жүзеге асыру үрдісінде шығынның орны қалай
толтырылды және кәсіпорын өнімді өндірудегі қандай ... ... ... ... мен ... ... бойынша есепте көрсетілуі қажет. Шығын
мен табыстың орталығындағы жауапкершілік бойынша есепте ... ... ... ... жеке ... мен ... ... әрбір орталықтанған жауапкершілігінің нәтижесін анықтау
көрсетіледі. ... мен ... ... ... ... ... ... өнімнің түріне тұрақтылықты анықтау мүмкіндігі қаралады.
Осы тұрғыдан, басқару есебінің шеңберінде өнім бірлігінің құны ... ... ... ... ... және ... көтерудегі жасырын резервтерді айқындауға мүмкіндік береді.
Кез келген басқару есебіндегі шешім нақты ... ... ... қабылданады.
Жүзеге асырудан немесе өндіріс шығынын жапқаннан түскен табыстың
динамикасы қандай, өндірілген өнімнің ... ... ... ... ... (тауардың сатылуы, ұсынылатын қызмет) және ... ... ... ... жатқандығын басшы міндетті түрде біліп
отыруы керек.
Шаруашылық ... ... ... басқару нарықтың өзгермелі шарттарын
тез қайта қарап жауап беруге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... жеке құрылымдық бөлімшелер мен олардың
жұмысшыларына өзінің ішкі ... ... ... ... ... ... ... бірге, жоспардың орындалуын бақылауға мүмкіндік пайда
болады.
Жоғарыда ... ... ... ... ... қажет, бұл тек бухгалтерлік есеп үшін ғана ... ... және ішкі ... ... ... ... асуда,
жоспарлау, мөлшерлеу, талдау және бақылау, басқару шешімін тиімді қабылдау
барысына ... ... ... ... ... қорының саясатын таңдауда мынадай қарапайым сұрақ туады:
«Қандай қордың көлемі ... үшін ... үшін қор ... ... ... бекітілген мерзімде
клиенттің тапсырмасын орындау барысында қажет. Қорды ... ... ... және ... ... ... ... етеді. Сақтау құны «жүктеу» шығынына жатады. Одан ... ... еді, егер ол ... ... ... ... ... қордың
сақталу құнын өсіруге әкеледі. Сол үшін, сақтау құны мен ... ... ... арасынан балансты табу қажет. Қорды шектеу
көлеміне ... ... ... ... Сол үшін ... ... тауарлар мен материалдарды топқа жіктеп, шығындар мен ... ... есеп ... ... ... ... көлемдегі материалдарды
дұрыс бағалау, ... ... ... ... ... ... ... төлем көлеміне және жыл соңындағы өнім көлемінің өтіміне
тікелей әсер етеде. ... ... ... ... ... ... туады, нәтижесінде қорда ақша «өлуі» пайда болады. ... ... ... алу көлемінің жетіспеушілігіне әкеледі, бұл
тұтынушының сұранысын осы немесе басқа да тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... деген қорытындыға келуге
болады.
Жоспарды жүзеге асыруда кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... және ... параметрімен бірлік қорын сақтау құнының
көлемін ... ... және ... ... ... ... ... мониторингті тәртіпке келтіреді.
Басқару
Қамсыздандырушылық келісім шартын жақсарту.
Бүгінгі таңда «Таймас Принтхаус» полиграфиясы «PAPWAY OY» және «Pufand
Rohrich Handelskohor GMBH» фирмасының ... және ... ... ... ... ... Полиграфия материалдарды ірі партиямен сатып алады,
өйткені сатып алуға деген шығынды ... Бір ... саны ... алады және көлікке шығынды азайтады, екінші жағынан ... ... ... ... ... жылдың басында қоймадағы материалдар 65253,7 мың ... ... және ... ... (этикеткаға арналған қағаздар,
металданған, борланған, химиялық реактивтер, офсеттік ... ... және тағы ... 51290,6 мың ... ... ... талдау
бойынша жылдық орташа өсудің деңгейі бақыланады, 2006 жылы 57,7%, ... ... ... ... өсу ... 53,8%, 2005 жыло 57,7%
құрады. Қоймадағы артық қор жыл бойындағы айналым құралын 3,0 ... ... ... әр айналымның жалғасы 120 күн. Соның ... ... ... жинақтық материалдардың айналым жылдамдығы
төмендеді.
2007 жылға арналған жоспарды қолдана ... ... және ... ... ... және ... ... байланысты негізгі және
көмекші материалдарды сатуға жіберуге болады.
2007 жылы ... ... ... ... онда ... 279366,3 мың теңгені (469056 : 1,679) құрады. ... ... ... және ... ... тұтыну құны: 279366,3 : 365 =
765,387 мың ... ... ... ... ... және ... ... қоры болжап айтқанда, 67 күн (51290,6 : 765,387).
2007 жылдың 22 күніне негізгі және ... ... ... қор 14 күн, сақтандыру қоры 7 күн, технологиялық (0,5) және
дайындау (0,5) 1 ... ... ... ... және ... ... ... құралының мөлшері:
Мөлшер = қор мөлшері х күнделікті тұтыну
Мөлшер2006 = 22 х 765,387 = 16838,5 мың тг.
Осыған ... ... ... ... салу қажет, сәйкесінше еркін
қаржы ресурстары жетіспейді, ... ... ... ... ... ... ... мәліметтері көрсетеді кіріскен істе өте нормативті қорлар
болады. Қорлардың үлесі 14,4%, орындау ... ... ... құрастырады,
сол уақыттағы материалдық қорларындағы құралдың нормативтік үлесі-3,6%.
Негізгі және көмекші материалдардың ... ... 2007 ... мың ... ... ... ... Қазіргі таңда кәсіпорын
тауарлық-материалдық қорымен бағалы. Сонымен қатар, керексіз қорлардың
жоғары дәрежесін ұстау ... іс ... ... алып келеді.
2007 жылы материалдың қайтарымдылығы іске асырылған ... ... ... 1,679 ... тең ... ... құралының керексіз
иммоболизациясының нәтижесінде материалдық ... ... 34452,1 ... іске ... ... ... 57677,2 мың теңге, (1,679 х ... ... ... ... 8651,6 мың ... ... ... өнімнің табыстылығы 15%.
Өндіріс жанында және өнімнің орындалу сомасы 469056 мың теңге, ... ... ... ... 27,9 ... (469056 : 16838,5) ... ... ұзақтығы 13 күн (360 : 27,9).
2007 жылы бұл көрсеткіштер тек қарапайым болды: негізгі және ... ... 7,26 ... ... : 49009,6) ... ... ... орташа есеппен 50 күнге тең келген.
Сауда жасаудағы жоспарланушы қаражатты одан әрі есептейміз, 2007 жылға
қажет ... және ... ... ... ... ақшалай құралдың
сомасын төмендегідей формуламен есептейміз.
Сауда ... ... ... ... = 2007 ... материалдардың қалдығы (есептелген мөлшер) + шаруашылық қызметте
жоспарлы тұтыну – 2006 ... ... ... (берілген параметр).
2007 жылдағы сауда жасаудағы қаражаттың негізгі және ... = 16838,5 + 279366,3 – 51290, 6 = 244914,2 мың ... ... ... ... қорлар мен параметрлер
қолданылады және тапсырыстың нақты күнін анықтап береді. Бұл ең ... ... ... белгісі, осы деңгей толығымен тұтынушыны
қанағаттандыру қажет.
Сонымен ... ... ... ... ... ... өз ... арқылы жүзеге асыруды ұсына отырып, бұл арнаулы
жұмыс өзге жақтан ... ... ... өте ... ... ұсынуға
болады. Және де өз қызметкерлерінің жұмысқа деген ынталары артып, ұжымдағы
моральдық ... ... ... ... ... тұрақтылығы
артады. «Таймас Принтхаус» полиграфиясы басшылығы ... ... ... ... ... қазіргі таңда мекеме жұмысшы күшіне зәру болып
отырғаны - бұл кадрлардың тұрақтамауы. Ол ... ... ... әсерін
тигізеді. Солай бола тұра, мекемеге басқа ... жаңа ... ... ... жаңа ... мен ... ... байланысты
тиімді.
Жүйеде персоналдық басқару қызметіне араласуы өте тиімді болады.
Біріншіден, қызметкерлердің басқару ісіне араласуы өндірістік үдерістің
демократиялылығын жақсартады.
Екіншіден, қызметкердің ... ... ... оның ... жүрісіне өзінің сана-сезімін қоса отырып, еңбек сапасының өсуіне
және ... ... ... көп ... ... ... барлығы
мекемедегі кадрлардың ауыспауына көп әсер етеді.
Үшіншіден, еңбекке араласуы қызметкерге жауапкершілікті сезінуге өз
ісінің сапалы болуына, ал ... ... ... ... ... ... арттырады, ол мекеменің үлкен бір қол жеткен табысына
айналады.
3.2 «Таймас Принтхаус» ... ... ... қалыптастыру
жолдары
Ќазаќстан экономикасыныњ ќазіргі даму кезењде нарыќтыќ ќатынастар,
инфраќ±рылымын жєне механизмдер ... ... ... ... ... жєне ... ... ќолдану жалпы єдістемелік
тєртіпте, сонымен ќатар жай ... ... ... ... алып ... ... байланысты батыс фирмалары тєжірибесінде
табысты ќолданылатын маркетинг стратегиясын ќалыптастыру жєне енгізудіњ
єдістемелік ... ... ... ... ж±мыстарына сєйкесінше
бейімделу ќажет. Ол ... ... ... ... маркетинг
стратегиясын жасау жєне ж‰зеге асырудыњ сєйкесінше ±йымдыќ - ... ету ... ... ... ... ... ... жоспар кєсіпорында ќандай
маркетингтік єрекеттер ќолданылуы ќажет, олар не ‰шін ќажет, олардыњ ... кім ... ... олар ќай ... ќолданыс табады жєне ќалай
аяќталады. Сонымен ќатар ол ... ... ... оныњ ... жєне ... ... ... жоспар келесідей ерекшеліктермен сипатталады:
1. ±йымныњ ж±мысына баѓыт береді жєне ... ... ... ... ... ... жоспарлау, оны
жылжыту жєне µткізу, сонымен ќатар баѓа жоспарлауды жаќсы т‰сінуге
м‰мкіндік береді;
2. кєсіпорынныњ жалпы маќсаттарымен байланысты ... ... ... ... ... ... ... функционалдыќ баѓыттарыныњ ... ... ... ... єлсіз жєне к‰шті жаќтарын бєсекелестер, ... ... ... ... ... баѓалауды ќажет етеді
5. кєсіпорынѓа ќолдануѓа болатын єрекеттер тєсілдемелерін ... ... ... ... ... ... ќ±райды;
7. ќызметті баѓалау ‰дерісін ќолданудыњ мањыздылыѓын кµрсетеді.
4 ... ... ... АҚ ... ... ... ... жоспарыныњ негізгі кезењдері кµрсетілген. Єрбір кµрсетілген
кезењге белгілі ... - ... ... ету ... ... ... оны ќарастыруѓа кµшейік.
Сурет 4 - «Таймас Принтхаус» АҚ маркетингтіњ стратегиялыќ жоспарыныњ
негізгі кезењдері
Кєсіпорынныњ стратегиялыќ ... ... ... ... ... миссиясын аныќтау жєне жалпы ... ... ... болып “ ±йымныњ жалпы негізгі маќсаты, оныњ ... ... ... себебі”.
Тєжірибе кµрсетіп отырѓандай батыс кєсіпорындарда миссияны аныќтау
(корпоративтік миссия, шаруашылыќ ... ... ... жєне т.б) ... динамикалыќ жєне белгісіз ішкі орта жаѓдайындаѓы
кєсіпорынныњ тиімді ќызмет етуін ±йымдастыруда ‰лкен мањызы бар.
Кєсіпорын ‰шін наќты ... ...... ... ... ... ... жауап болып табылады. Осы с±раќа жауап кєсіпорынныњ
жоѓарѓы ... ењ ... ... ... ... ... ... тексерісті кµтеретін тек бір нєрсе: т±тынушыны ќ±ру…
Яѓни т±тынушыныњ дайындыѓы – жєне жалѓыз оныњ – тауар жєне ... ... ... байлыќќа, заттарды игілікке айналдырады. Олай болса,
т±тынушы кєсіпорыннныњ єрекет ету маѓынасын аныќтайды.
Миссия – б±л ќызмет аясын сипаттайтын ... ... ... жєне сол ... кєсіпорын тµрт факторѓа баѓдарланады : нарыќтыќ
ќажеттіліктер, т±тынушылар ќажеттілігі, шыѓарылатын µнім ерекшеліктері ... ... ... ... ... миссия
кєсіпорын мєртебесі бµлшектейді жєне ќызмет баѓдарын мен ... ... ... АҚ ... ... ... ... сапалы
µніммен ќанаѓаттандыру.
Мынаны ескерген жµн,яѓни кєсіпорынныњ жалпы маќсатын ...... ... стратегияларын жасау жєне белгілеу нєтижесініњ
негізінде ќызметтіњ жалпы баѓдарын алдын ала ... ... ... жасау жєне іске асыру бойынша маркетингтік шараларды
ж‰зеге асыру ... ... АҚ ... ±заќ ... ... ... ќ±ру жєне ќолдауѓа, оњ имиджді жєне µндірілетін µнімге жаќсы
репутацияны бекітуге баѓытталѓан, сондыќтан оныњ ... ... ... ... ... жєне ... шыѓару, µнімді µткізу нарыќтар
географиясын кењейту, жања нарыќтарѓа жањѓа ... ... ... ... ... ... жалпы стратегияларды
ќалыптастыру арќылы кєсіпорынныњ ... іс - ... ... жєне ... стратегиялары жасалу ќажет. Кєсіпорынныњ жалпы маќсаты
жєне оныњ ішкі ортасын бірегейлі ‰деріске ... оныњ ... ... жєне ... ...... жєне ... факторлармен наќты м‰мкіндіктеріне кєсіпорынныњ µзі єсер ете
алмайды, біраќ ... ... ... ... ... ... ескеру тек кешедік маркетингтік зерттеулер ж‰ргізу арќылы
м‰мкін болып отыр.
Кешендік маркетингтік ... ... ... ... келесідей артыќшылыќтары бар:
1. Ќызметі кењістікте жєне уаќытта µндірістік – µткізу кезењімен µзара
байланысы бар т±лѓалар мен ... ... ... ... береді.
2. Б‰кіл кєсіпорын ‰шін басты єлуеттерді міндеттерді шешу ... ... ... ... ... ... ... Кєсіпорын маќсатын ќате немесе т‰рлі талќылаулар жєне т‰сініктер
нєтижесіндегі пайда болатын келіспешеушіліктерді ... ... ... ... жєне ... ... ... дамуын аныќтауѓа м‰мкіндік
береді, сонымен ќатар толыѓымен сыртќы орта арќылы ... ... ... ... ... ќамтамасыз етеді.
Кешендік маркетинг зерттеулер кєсіпорынныњ обьектісі бойынша
ќарастырады жєне ек ... орта ѓана ... ... ... ... кµрсетеді. Осы талдау нєтижесінде кµп жаќты жаѓдайлар,
кєсіпорын жєне нарыќ дамуыныњ ... мен ... ... ќатар
олардыњ арасындаѓы тікелей жєне кері байланысты іс - єрекеттер. Маркетинг
зерттеулер арќылы кєсіпорынныњ т±тынушыныњ ... ... ... жєне ... ... ... ... жєне
кењетуге белсенді єсер ету ‰шін м‰мкіндіктер бар.
Батыс корпорациялардыњ тєжірибесі кµрсетіп отырѓандай, ... ... ... жєне ... – тек ірі ... ... µте ... т±ратын шаралар. Сол ‰шін кєсіпорын алдында єрќашан
осы ... ... ... µз ... ... арнайы ±йымдар
ќызметімен ќолданудыњ баламасы туындайды. Жєне де ... ... ... ... ж±мыс істеу ‰шін маркетингтік зерттеулерді ж‰йелік ж‰ргізудіњ
ќажеттілігі туындайды.
Кешендік маркетинг зерттеуледіњ нєтижесіннен кейін кєсіпорын ... ... жєне ... ішкі ... жєне ... ... алады, ал ол кєсіпорынныњ шаруашылыќ потфелі ... ... ... ... ... ... Біраќ м±нда
єрбір шаруашылыќ стратегиялыќ зона бойынша ... ... ... ... ... ... кµлеміндегі кєсіпорынныњ ‰лесі, µмірлік кезењ
сатылары жєне кєсіпорынныњ бєсекелестік позициясы ... ... ... да ... ... ... ... кейін стратегиялыќ шаруашылыќ бµлімшелер (СШБ) ќ±рылады.Єрбір
СШБ –діњ келесідей жалпы ... бар : ... ... дєл маќсатты
нарыќ, маркетинг жетекшілерініњ бірі кєсіпорын басшылыѓында, µз ... µз ... ... ... ... наќты
айрыќшалынатын артыќшылыќ. СШБ саны кєсіпорындардыњ миссиясымен жєне
маќсаттарымен, ... ... ... ... жєне жоѓары
басшылыќтыњ µкіттілігін табыстауѓа дайындыѓымен ... ... ... єрбір СШБ ‰шін кешендік ... ... ... ішкі м‰мкіндіктер жєне сыртќы ќауіптер, сонымен ... ... жєне ... ... максималды дєрежеде кµрсететін
барлыќ маркетингтік стратегиялар арасынан бір немесе ... ... ... ескерген жµн, кешендік маркетингтік зерттелер ж‰ргізу ... ... ... ... ... аныќтау – б±л
екі µзара байланысќан кезењдер бір – ... ... ... ... ... ... шекара ќою µте ... ... ... ... ... ... жєне оларды аныќтаудыњ фактісініњ
µзі зерттеудіњ аяќталѓанын кµрсетеді жєне ењ ... ... ... ... жєне бар ... мен ... ... ішінен ењ тиімдісін тањдауды кµрсетеді.
Кєсіпорынныњ нарыќтаѓы стратегиясын ... ... ... ... ... ... сонымен ќатар кєсіпорынныњ барлыќ
болашаќ ќызметі ‰шін негіз ... ... ... ... мына айта кеткен
жµн, стратегияны тањдау туралы т‰пкілікті шешім болып, кєсіпорын басшысыныњ
сµзсіз айрыќша ќ±зіреті жєне кµп ... оныњ ... ... ... ... білімі туйсігі жєне таѓы ... ... ... ... ... ... ... – оныњ шыѓармашылыќ ќ±рамдас
бµлігі.
Маркетингті стратегиялыќ жоспарлаудыњ келесі кезењінде стратегияларды,
сонымен ќатар маркетинг кешенін жєне єрбір ... ... ... ... маркетингтік стратегияларды ж‰зеге асыруда тікелей ќатысатын
бµлімшелердіњ функционалдыќ жоспарларын жасалады.
Тањдалѓан стратегияны ж‰зеге ... кµшу ... ... ... сипаттамасын аныќтайтын ±йымдыќ шаралар жоспарын ќ±ру ќажет.
Б±л жоспарда тікелей ќатысушылар(олардан стратегияныњ ... ... ... ... ... ... ... ќатар отандыќ
орындаушылар) шењбері тіркеледі жєне ... ... ... ... ... ... Жоспар жасалѓаннан кейін ол
кєсіпорынның ... ... ... беріледі, содан соњ ол
аныќталып жєне т‰пкілікті белгіленіледі. Ж‰зеге асыру кезењі басталады.
Стратегиялыќ ... ... ... ... ... жєне тіпті стартениялыќ шараларды ж‰ргізу нєтижесі ... ... ... білдірмейді. Белгілі т±раќтылыќќа ие єрекет
етуші µндірісітік – ... ... ... ... ... ... ... енгізуде объективті ќарама – ќайщылыќ бар
жєне ќаражаттарды тарату кезінде бар ресурстарды ... ... ... ... м‰мкін еместігі туындайды. Олай болса, маркетинг
‰немі жањалыќтар енгізу ‰дерісіне баѓытталѓан, ал µндіріс аѓымдаѓы табысты
оптималдауѓа баѓытталѓан. ... ... ... ќызметін
аѓымдыќ µндірістік міндеттерініњ оќшаулануынан ќорѓайтын µзара ... ...... ... пайда болатын р±ќсат беру ќ±ралдарыныњ
бірі ретінде, мысалы И. Ансоффпен ... ... жєне ... ... ... ... ќаржыландыру механизмін ќолдануѓа
болады.
Маркетингте тиімді ... ... ... ... ... ... кєсіпорындардыњ жалпы бєсеке ќабілеттілігін ќаматамасыз ететін
негізгі бµлік ... ... ... ол ... ... ... ... білдірмейді. Стратегия туралды шешім ќабылдау жєне
оныњ т‰пкілікті ќалыптасуы кєсіпорынды басќарудыњ жоѓары дењгейінде µтеді,
сол ... оныњ ... ... ... негізгі бµлімшелер мен
ќызметкерлер ќызыѓушылыѓын ... ... ... ... жєне т.б. Егер ... ... ... ќалытастыру
‰дерісінде тікелей ќалыптаспаса, онда олар ж‰зеге асыру ... ... ... жєне тиімсіз шешімдер ќабылдайды. Аќырѓы ќорытыныдыда
б±л жанжалѓа алып ... жєне ... ... ... жояды.
Кєсіпорынныњ маркетингтік ќаѓидаларѓа µту нєтижесінде кєсіпорынынныњ
функционалдыќ салалары арасында µзара байланысты к‰шейту ... ... ... мен ... µзгереді. Стратегиялыќ жоспарлау
маркетингтіњ жєне басќа да функционалдыќ облыстардыњ наќты ... ... Б±л оњай ... емес, себебі єрт‰рлі бµлімшелердіњ
міндеттері єрт‰рлі: маркетинг болжанбаѓан шыѓындарды, икемді бюджетті,
µнімніњ єрт‰рлілігін, жања ... ... ... ... ... Ал б±л жалпы µндіріс бµлімшелерініњ маќсатымен ... ... ... ... ... ж‰зеге асыру ‰дерісін максималды басќарылатындай ету ‰шін
жєне жоѓарыдаѓы сєйкес келмеушілікпен жєне мєселелерден аулаќ болу ... ... ... ... ... ... баѓыттау ќажет.
Б±л міндет екі єдіспен ... ... ... ... ... ... жасау
бойынша ж±мыстыќ топтыќ ќ±рамына кєсіпорынныњ єрт‰рлі бµлімшелер мамандарын
тарту ќажет.
2. стратегия ќалыптастырылѓан ... ... ... жєне ... баѓдарламалар, бюджеттер жєне т.б. біріктіруші жоба т‰рінде
±сынылатын маркетинг ... ... ... ... ... ... ... асырудыњ белгілі ±йымдыќ формалары
жасалынады.
Маркетинг облысындаѓы саясаттыњ ... ... ... ... ... ... ... наќтылау жєне жеке
маркетингтік стратегияларды жєне ... ... ... ... ... ... ... кєсіпорын басшылыѓыныњ жоѓары
дењгейімен жасалады. Стратегиялыќ бµлімшелер ... ... ... жєне ќорларды ќолдану єдістерін жєне жоѓары басшылыќпен
жасалѓан ... ... ... ... отыра артынан маќсатты нарыќ
тіркелген бєсекелік артыќшылыќтар шењберінде аныќтайды. Кєсіпорында
стратегиялыќ ... ... ... ж‰йесі келесідей
ерекшеліктермен сипатталады:
1. кєсіпорынды басќарудыњ ... ... ... ... оныњ бµлек бµлімшелерініњ автономиялыќ дењгейін
аныќтайды.
2. жоспарлыќ ж‰йеніњ икемділігі кєсіпорынныњ ... ... ... ... с±раныс ќ±рылымы, бєсекелік жєне
т.б.).
3. маркетингтіњ жоспарлау ... ... ... ... аныќталады.
Нысандандырылѓан ж‰йе жоспарлаудыњ дењгейлердіњ, сатыларын ... ... ... бµлу негізінде жоспарланады, жоспарлыќ
операциялар тізбектеріндегі ќатањ ќадаѓаланылады, ... та ... ... ... еркіндіктер жасалады.
Кєсіпорын белсенді маркетинг стратегиясын тањдаѓанда жоспарлардыњ
икемді ж‰йелерін орынды ќолдану болып табылады. Негізгі ... ... ... ... ... бекітудіњ жоќтыѓынан, кєсіпорынныњ бµлек
бµлімшелерін µндірістік µткізу ќызметімен ... ... ... ... жету ... жєне ... ... ќызметі
баќыланылуы ќажет.
Маќсаттарында, стратегияларында жєне баѓдарламаларында т‰зету ... ... ... ... ... ... ... баќылауды
стратегиялыќ баќылау деп атайды.(стратегиялыќ контроллинг)
Стратегиялыќ баќылау кєсіпорында аудит ... ... ... ... ... ... µз ... сыртќы ортаны, маќсатын
жєне маркетинг стратегиясын ж‰йелік ќамтушы жєне ... ... ... ... ... осы ‰деріске ќатысушы т±лѓалар, уаќыт жєне
оны ж‰ргізу орнын кµрсете отырып дайындалады. ... ... ... ... аяќталѓаннан кейін аудит нєтижесі резюме т‰рінде ... ... ... осал жєне ... ... (ішкі аудит) жєне м‰мкіндіктер
мен ќауіптер (сыртќы аудит). Олай ... ... ... ... ... ... ... ќамтамасыз етеді. Бір ... ... ... бµлінісін білдіреді, ... ... ... жєне ... ал ... жаѓынан жоспарлау ‰дерісін ќолдау
‰шін ... ... жєне ... жєне ‰йлестіру бойынша
±сынылатын ќызметтер арќылы стратегияларды ж‰зеге асыру.
Стратегиялыќ ... ...... ... жєне ... ... оперативті ќызметте ќалай байќалатыны т±рады. ... ... ... шешімдерініњ єсер етуі жєне оперативті
жоспарлауда стратегияны ќ±румен ќамтамасыз етіледі, ... ... ... ... ... асыру есебінен маркетингтік стратегияѓа
т‰зетулер енгізіледі.
Кєсіпорынныњ ±заќ ... ... етуі ... ... айналадаѓы
ортада жаѓдайлардыњ оњ жєне ... ... жєне бар жєне ... ... ќолдану жаѓдайында болуы ‰шін ... ... ... ... ... ... ... шектеу.
Сыртќы ортадаѓы ‰немі µзгеріп отырушы ... ... єсер ету ... ... жєне ... озыќ ... жоѓары талаптар ќояды.
Кєсіпорынныњ жаѓдайына єсер ету ќабілеттілігін ќ±ру жєне ќолдану ‰шін
біріктірілген аќпараттыќ ж‰йеніњ бар ... ... ... ... ќабылдаушы т±лѓалар ‰кім кµрсететін оперативтік мєліметтерді µњдеу
негізіндегі ... ... ... ... ... жєне ... дайындау тек
уаќтылы мєселелік облыстарды білу ... жєне ... ... деген талаптар кєсіпорын басшылыѓына еркін єрекеттіліктіњ
ќалыптасуы оѓан тек ... ... ... ... ғана ... ... сыртќы ортада болашаќта к‰тілетін жаѓдайларды творчестволыќ т‰рде
белсенді єрекет етуге ... ... ... ... ... ... ... кезењі болып тањдалѓан
стратегияны баѓалау немесе ... ... ... ... егер:
- бірнеше жылдар ішінде стратегия µнімді ... ... жєне ... ... ... ... ... кєсіпорындар жылдам µз стратегияларын µзгерткенде;
- кєсіпорын табысын елеулі т‰рде жоѓарылатуы м‰мкін жања ... ... ... ... жєне осындай µзгерістерге тенденциялар
белгіленген;
- стратегияларда ќойылѓан міндеттер шешілгенде жєне орындалѓанда.
Олай болса, сыртќы ... ... ... ... табысы
кєсіпорынныњ єрт‰рлі бµлімшелердіњ арасында µзара єрекеттесу нєтижесінде
жеткізіледі жєне стратегиялыќ ... ... ... жєне ... ... сєйкес ±йымдыќ-єдістемелік ќамтамасыз етуді талап етеді.
Осы маќсатта маркетингтік стратегияларды ќалыптастыру ‰дерісі кєсіпорынды
басќарудыњ ‰ш ... ... ... ... ... ќатарымен
ќарастырылѓан. Маркетингтік стратегияны жасау жєне ж‰зеге асыру ‰дерісі
кезінде бµлімшелер арасындаѓы механизмді ... ... ... ... ... ... ... басќарудыњ графикалыќ
моделін ќ±руѓа м‰мкіндік береді.
SWOT-талдау ќолдану облысы -фирманыњ ... ... ... ... талдау болып табыла алатын, анаѓ±рлым ємбебап талдаушылыќ
ќ±рал болып ... ... ... ... стратегияларды жетілдіру
‰шін шынында да ќажет факторлар мен көрсеткіштерді ќамти алатынын айтуымыз
керек.
Маркетинг маќсаттар маркетинг стратегиясын жетілдірудіњ ... ... ... Ол ... ... ... ±заќ ... жєне
ќысќа мерзімді кейде сапалыќ жєне сандыќ болып ... ... ... ... оныњ ... орны ... ќатар
жањарпашылдыѓы арќылы кµрінеді. Саплыќ ... ... жєне ... ... сипатталады. (сату кµлемі, нарыќ ‰лесі, табыс µсу
пайызы ). Маѓынасы ... ... ... ... нарық ‰лесі ) µніммен
байланысты ќажылыќ маќсаттар(табыс, рентабельдігі жєне т.б).
Барлыѓына мєлім, маќсат ќою б±л ... ... алу ... бар ... ... ... Б±л ... жету єдістері болып маркетингтік
маќсаттар стратегияѓа ќараѓанда тµмен ќатарлы болып ... олай ... ... маќсаттар жєне стратегиялар компанияныњ маќсаты болып
байланыстырылѓан жєне шарттасылѓан болу ќажет.
Маркетингтік стратегиялар негізгі маркетингтік баѓыттарды жєне ... ... ... ... ... асырылатын шаралар
тєсілдемелерініњ негізінде ќалыптастырылады /20/.
Стратегиялар атќарылымды, яѓни бар ресурстармен ара байланысты жєне ара
байланылѓан ... ... ... ... ... сєйкес болуы керек.Єр
бір бµлек стратегия наќты рыноктыќ µзгерістерге байланысты ... ... ... ... да ... ... тањдаѓанда ішкі жєне сыртќы ортаныњ м‰мкін бола алатын барлыќ
факторларды санау ќажеттілігі ... ... ... ќызмет ететін компания міндеті-µзініњ
ќажеттілігіне басшылыќќа берілетін факторларды ... мен ... ... маркетинг канондарына сєйкес іске асатын стратегияныњ
икемді ... ... ... ... ... ... б±л, фирманыњ
т‰рлі маркетингтік стратегиялары мен оныњ ... ... ... уаќыттыњ тєртібінде µткізіледі.
Наќты маркетингтік стратегиялар маркетинг ... ... ... ... ... ... тиімділігініњ жєне ... ... ... ... пен µтімніњ маркетингтік ќаѓидаларын
ќолѓа алу керек. ... ... ... алу µте ... жєне ±заќ
мерзімді ‰деріс.
Отандыќ кєсіпорында маркетингтіктіњ кейбір ... ... ... ... бір ... ... айту туралы, єлі ерте.
¤ндіріс нарыќ талаптарына жауап беруі жеткілікті оперативті жєне ... ... ... мен жања ... енуі баяу µтіп ... ... мен жетістіктер ‰рдістері ќаражат м±ќтаждыѓынан
тµмендеуде, дамудыњ ... мен ... жоќ. ... ... ... уаќытќа арналатын стратегияларды жєтілдіруден гµрі,
тактикалыќ, яѓни ... ... ... жµн ... ... ... ... олар маркетингтіњ бµлек жаќтарын ќолданудан
анаѓ±рлым ... жєне ... ... ... Б±л ... олар ‰шін
к‰шті бєсекелестік соѓыс жаѓдайларында сєтті дамуыныњ себебі боп ... ... ... ... ... ... жетілдіруге байласнысты нақты ұсыныстар жасалып оның кәсіпорын
деңейінде қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.
Қорытынды
Барлық жасалған тәжірибелерді, талдаудан алынған қорытындыларды саралай
отырып ... ... ... ... жұмысының мақсатына сай төмендегі міндеттер іске асырылды:
- зерттеу тақырыбына теоретикалық шолу жасалынды, яғни ... мен ... ... ... ... принциптері
қарастырылып, кәсіпорынды басқару жүйесінде маркетингтің рөлін
анықталды;
- ... ... ... ... мен ... статусы
қарастырылды;
- «Таймас Принтхаус» АҚ-ның 2006-2008 жылдардағы қаржы-шаруашылық
қызметіне ... ... ... ... ... жағдайы қарастырылды;
- «Таймас Принтхаус» АҚ үшін ... ... ... ... ... кәсіпорын өзі және рыноктың басқа субъектілері арасындағы
күрделі қарым-қатынастардан құрылатын, тез өзгеретін ... ... Міне осы ... жиынтығы «Таймас Принтхаус» АҚ
қызметінің сипатын анықтайтын маркетинг ортасы түсінігін құрайды.
Ішкі кәсіпорындық қарым-қатынастар ... ... АҚ ... формалды және формалды емес ұйымдық құрылымға байланысты ... ... ... ... ... ... оның ... бөлімшелері бір-бірімен әртүрлі қарым-қатынастарға түседі.
Іскерлік белсенділікті көбінесе осы ішкі ... ... ... ... ... ... ... анықтаудан кейін
кәсіпорынның маркетинг жүйесін жасауға көшуге болады. ... ... ... ... ... туғызатын барлық
факторлардан құралады. Олардың негізгілеріі біріншіден,өнімдік стратегия.
Өнімдік стратегияны ... ... ... ... ... ... ... барлық қызметтер түрі бағаланады, содан кейін ... ... ... және жаңа өнім ... ... ... ... шаруашылық жағдайының дамыған елдерге тән рыноктық
экономика моделіне қарай өтуі ... ... жаңа ... ... ескі ... ... үзілуі және жаңа
рыноктық қатынастардың құрылуымен байланысты әр ... ... ... ... жаңа ... қатынастары пайда болады.
Маркетинг, оның даму деңгейі мен ... ... осы ... ... және ... ішкі жүйелерінің даму деңгейлерімен тығыз
байланысты ... ... ... ... ... дамытудың маңызды екі бағыты бар: фирманың ішкі ... ... ... ... ... ... көрініс алатын жаңа нарықтар мен жаңа өнімдерді игеруге
байланысты маркетинг орны.
Тұрақсыз даму шарттарында ... ... ... ... ... ала ... ... тұжырымдамасына келу болмай, алдын
ала мақсаттар мен жететін нәтижелер арасында ... ... ... Бұл
жерде қойылған мақсаттарға жету үшін тез өзгеруші сыртқы орта шарттарына
стратегиялық бейімделу мен ... ... ... ... басқару іскерлігінің өзгеше түрі ретінде келесі негізгі
қағидаларға негізделеді: ... ... ... ... ... ... келісімге келу; стратегияны таңдау кезінде көп
варианттығы мен негізделуі.
Инвестициялық жобаларда маркетингті пайдалану – ... ... іс- ... ... ... ... кезеңдерді енгізеді: жоба
мазмұнын және оған тән ... ... ...... ... ... формалары мен болашақ инвесторлар “мақсатты
сегментін” анықтау мақсатында инвестиция нарығын зерттеу; нарыққа жобаларды
жылжыту; нақты инвестор талаптарына ... ... ... ... ... өту ... жауап реакциясы
мен кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымдары және ... ... пен ... ... ... ... құрылуы жылдамдығымен
анықталады. Қазіргі шарттарға сәйкес ... ... ... ретінде
фирманың маркетинг қызметінің іс- ... ... ... ... ... АҚ басшылығы мен қызметкерлерін маркетингтік дайындау
және маркетинг қызметі мен ... ... ... ету ... ... персоналды ынталандыру.
жақсартылған сапалы тауармен халықтың ... ... және ... ресурстарын рационалды пайдалану мақсатында
кәсіпорындарды технологиялық дамыту.
шығындарды азайту пайданың қосымша көзі ... ... ... ... ... бейімдеу.
клиенттердің жеткілікті аумағына бағдарлану үшін өнімді сатудың әр
деңгейіндегі арналарды пайдалану.
маркетингтік ... ... ... әр ... ... маркетинг
құралдары көмегімен кәсіпорын өнімдеріне жұмылдыру.
Еліміздің кәсіпорындарында маркетингтің әрекет етуіндегі кемшіліктерді
жою үшін маркетинг іс- ... ... ... ... ... ... жақындаудың пайлаланылғаны орынды деп санаймын. ... АҚ ... іс- ... ... ұсынылған бағыттары
рыноктық қатынастар заңдылықтарын ... ... мен ... ... ... ... кеңейтіп, күнделікті өмірде қолдану
нәтижесінде жалпы шаруашылық ... ... ... жаңа ... деп ... ... ... Есімжанова С.Р. Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2005.
2. ... ... ... /Под ред. А.М. ... Д.В. ... ... дом «Бизнес-пресса», 2001 –512с.
3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб.: ... – 816 ... ... Б., ... Х. ... маркетинг: Пер. с нем. – М.: Высшая
школа, 1995-215с.
5. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник – М.: ... 2007.– 383 ... ... Қ. ... ...... КазЭУ, 1996
7. Волков В.К. и др. управление маркетингом: учебное пособие. – М.: ... ... Г.Л., ... И.А. ... ... ... Учебно-
наглядное пособие. – СПб.: Изд-во СпбУЭФ, 2005
9. Панкрухин А.П. Теория и практика маркетинга. – М.: Луч, ... ... Б.А. ... ... ... ... для
менеджеров “Управление разыитием организации” № 13 – М.: 2005
11. Дойль П., Штерн Ф. ... ... и ... – СПб.: ... – 544 ... ... М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения,
1993
13. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Пер. с ... – Спб.: ... ... ... рынка: маркетинг. А.Дайан, Ф. Беккерель и др. – М.: Экономика,
2003-572с.
15. Все о маркетинге. Сборник материалов для ... ... и ... ... – М.: ... ... Дюсембекова Ж. М. Маркетинговые исследования. Учебное пособие ... ... 2005. – 320 ... ... Под ред.А.Н. Романова. –М.:Банки ибиржи,ЮНИТИ, 1995
–560с.
18. Маркетинг. Учебник. Под ред. Уткина Э.А. –М.:ЭКМОС, 1998-320с.
19. Есимжанова С.Р. Маркетинг в ... ... ... ...... ... 2001. – 288 ... Вайсман А.Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху./пер. с нем. – ... ... ... Р.А. ... ... ... Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000 –312с.
22. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг ... ... ... ... Д.К. ... ... и практика. Алматы -2003
24. Гэбей Дж. Маркетинг: новые ... ... ... қысқартылып
аударылған . –Москва ,Фаир-Пресс,2002
25. Голубков Е.П.Основы маркетинга. – Москва :Финпрес, 1999
26. ... С.Н. ... ... / ... ... ... ... П.С. Маркетинг в схемах, рисунках и таблицах. Москва: ИНФРА –
М, 2001
28. Маслова Т. Д. ... ... ... ... и ... ... Москва: Финпресс, 2001
29. АҚ «Таймас Принтхаус» 2006-2008 жылдардағы материалдары және қаржылық
көрсеткіштері
-----------------------
Тексеру комиссиясы
Акционерлердің жалпы жиналысы
Бағалау тексеру
Альтернативті ... ... ... ... ... және ... - талдау
Ситуациялық талдау
Маркетингтік талдау
Кәсіпорын миссиясы және мақсаты
Ðûíîêòûº ì¾ìêiíøiëiêòåðäi òàëäàó ìàðêåòèíãiëiê çåðòòåó æ¸íå ... ... ... ... ... ðûíîãû
Àðíàéû ðûíîêòàðäû òà»äàó
ѽðàíûì ê¼ëåìií ¼ëøåó
Ðûíîêòû ñåãìåíòòåó, ìàºñàòòû ñåãìåíòòi òà»äàó æ¸íå òàóàðäû ... ... ... äàéûíäàó (¼»äåó)
Òàóàð¹à áà¹à ºîþ
Òàóàðäû òàðàòó ¸äiñòåði
Òàóàðäû ¼òêiçóäi ûíòàëàíäûðó
Ìàðêåòèíãiëiê øàðàëàðäû iñêå àñûðó
Ñòðàòåãèÿ, ... æ¸íå ... ... îðíû ... ... ðûíîê
Қызмет көрсету бөлімі
Заң қызметі бөлімі
Маркетинг бөлімі
Жұмысшылар
Бригадирлер бөлімі
Операторлық бөлім
Кадр бөлімі
Бухгалтерия
Дизайн бөлімі
Атқарушы директор

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Баспа өнімдері саласындағы кәсіпорындағы маркетингтік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері34 бет
Кәсіпoрындағы мaркетингтік қызметті ұйымдастыру108 бет
Кәсіпорындағы маркетингті жоспарлау34 бет
Кәсіпорындағы маркетингтік ортаны бақылауды ұйымдастыру44 бет
Кәсіпорындағы маркетингтік қызмет27 бет
Кәсіпорындағы маркетингтік қызметті ұйымдастыру туралы86 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің мәні12 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің мәні, міндеттері және дамыту жолдары71 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің рөлі5 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің әлеуметтік-экономикалық мәні19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь