Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері жөнінде

Кіріспе 6
І Салық жүйесін басқарудың теориялық негіздері 8
1.1. Салық жүйесінің экономикалық мәні мен мазмұны 8
1.2 Қазақстан Республикасындағы салық жүйесін басқарудың даму кезеңдері 18

ІІ Қазақстан Республикасының салықтардың есептелу және төлеу механизімін талдау және бюджет табыстарын толтырудағы салықтардың орнын қарастыру 32
2.1 ҚР салық жүйесіндегі салықтардың есептелу және төлеу механизмін талдау 32
2.2 ҚР және Медеу ауданының бюджетін толтырудағы салықтардың орны 46

ІІІ Қазақстан республикасындағы салық жүйесінің қызмет ету мәселелері
55
3.1 Шетел мемлекеттерінде салық жүйесін басқару ерекшеліктері 55
3.2 Қазақстан Республикасының салық жүйесінің жетілдіру жолдары 60

Қорытынды
67
Қолданылған әдебиеттер тізімі 70
Мемлекеттің материалдық мүддесі мен қоғам өмірінің айрықша экономикалық аясының тоғысатын жері, көбінесе объективті қаржылық құбылыс ретінде жарқын көрініс табатын салық салу саласы әрқашанда мемлекеттің жарқын экономиканы реттеуші ықпалының ауқымы ретінде көрініс табады.
Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасында қоғамдағы қандай болмасын процесcтерге мемлекеттік әкімшілік жүргізу арқылы тікелей ықпал ету мүмкіндігінің тарыла бастағаны бүгін баршаға аян. Бұл орайда халықаралық өркениетті стандарттар мен нарық талаптарына сай келетін, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерге қол жеткізуге жол ашатын әлеуметтік – экономикалық жанама ықпал етудің елеулі құралы – салық жүйесі.
Салық жүйесі бұл мемлекеттің өмір сүруінің және нарықтық экономиканың реттелуінің бірден-бір кепілі болып табылады. Ал салықтар мемлекеттің егемендігінің бір көрінісі.
Тақырыптың өзектілігі. Шаруашылық жүргізудің нарықтық типіне өту елімізде он жылдан астам уақыттан бері жүргізіліп келеді. Ал нарықтық экономика мен кез келген мемлекеттің салық саясатының негізгі мақсаты- бюджеттің кіріс бөлігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекет өмірінде басты мәселелердің бірі болып әлі күнге дейін мемлекеттің кірісін қалыптастыру көздері жөнінде мәселе табылады. Тәуелсіздік алғалы бергі он жеті жыл ішінде республика салық жүйесі дербес қызмет етіп келеді. Мемлекет өмірінде өзекті мәселелердің бірі болып әлі күнге дейін мемлекеттің кірісін қалыптастыру көздері жөнінде мәселе табылады. Тәуелсіздік алғалы бергі он жеті жыл ішінде республика салық жүйесі дербес қызмет етіп келеді. Салық жүйесі мемлекетке елдің экономикалық және әлеуметтік дамуындағы басты мәселелерді жүзеге асыру үшін, сондай-ақ өндірістің үйлесімді дамуын және қарқынын реттеуге бақылау жүргізу үшін қажет.
Экономикалық ғылымда салықтардың экономикалық мәні туралы білімдердің маңызды көлемі, берілген қызметті пайдалану бойынша маңызды тәжірибе бар. Дегенмен, салықтардың фискалдық қызметін зерттеу классикалық экономикалық ғылым деңгейінде болуда, ал салықтарды алу механизмі, өзінің негізгі бөлігінде, аса маңызды өзгерістерге ұшырамады. Дамыған нарықтық экономикасымен дамыған елдерде салық жүйелері ақырындап, мемлекеттің саяси және әлеуметтік шарттарына сәйкес эволюциялық түрде өзгере отырып, қалыптасты.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – ҚР-дағы салық жүйесінің қазіргі кездегі жағдайын және оның даму перспективаларын талдау болып табылады.
Жұмыстың негізгі міндеттері келесілер болып табылады:
- Салықтың экономикалық мәні мен маңызын қарастыру;
- Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің даму кезеңдері;
- Дамыған шетел мемлекеттерінде салық жүйесін құру;
- ҚР-ның қазіргі кездегі салық жүйесін талдау және Бостандық ауданы бойынша салық комитетінің бюджетті толтырудағы орнын талдау;
- ҚР-ғы салықтардың қызмет ету мәселелері мен оларды жетілдіру әлеуеттері;
- Оңтайлы салық базасын үлгілеу мен қос қабат салық салу мәселесін шешу.
Жұмыс кіріспеден, үш тараудан және қорытындыдан тұрады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Заң әдебиеті, 2009.
2. “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер” туралы ҚР-ң Салық Кодексі, - Алматы: 2010.
3. ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясың 01.03.2006ж.
4. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы “Дағдарыстан жаңару мен дамуға”, Астана, 6 наурыз 2009 ж.
5. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы “Жаңа онжылдық; Жаңа экономикалық өрлеу; Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері”, Астана, 30 қаңтар 2010 ж.
6. Ермекбаева Б.Ж., “Салықтар және салық салу”: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, 2003.
7. Мамыров Н.Қ., Тлеужанова М.Ә. “Макроэкономика”: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2003.
8. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. “Шет мемлекеттердің салықтары”: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, 2004.
9. Найманбаев С.М. “Салықтық құқық”: Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2005.
10. Өтебаев Б.С. “Мемлекеттік бюджет”: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2006.
11. Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Д. “Салық және салық салу”: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2006.
12. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. “Салықтық жоспарлау және бақылау”: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2009.
13. Құлпыбаев С., Мельников В.Д. “Қаржы негіздері”: Оқулық. – Алматы: LEM, 2009.
14. Қаржы-экономикалық сөздік /Жалпы ғыл. Ред. Басқ. э.ғ.д., профессор Ә.Ә.Әбішев – Алматы: Экономика, 2007.
15. Байдүйсенов А. “Қазақстанның салық жүйесіндегі кейбір мәселелері”// Финансы Казахстана. –№4, 2001.
16. Мухтарова К.С. “Қазақстан Республикасы салық жүйесін дамыту” Статья в сб. МНПК "Актуальные проблемы обеспечения конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке". – Алматы: Қазақ университеті, 2006.
17. Дуламбаева Р.Т. “Қазақстан Республикасының бюджет қазынасын толтырудағы салық жүйесі мен салық салудың алатын орны”, Материалы І Международного Конгресса молодых ученых и студентов «Мир наукиң, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 25-27 апреля 2007.
18. Жағыппарұлы Ж. “САЛЫҚ КОДЕКСІ – Әлеуметтік Әділеттілік айнасы”, Егемен Қазақстан газеті, 22.02.2008.
19. Нурымов А.А. ҚР салық жүйесін жетілдірудің негізгі сұрақтары // Қаржы менеджменті – Финансовый менеджмент №2, 2008.
20. Садыханова Д.А.“Қазастан Республикасының салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы” Материалы международного конгресса молодых ученых и студентов «Мир наукиң, Алматы, 2009, апрель.(в соавт.)
21. Худяков А.И., Бродский Г.М. “Теория налогообложения” – Алматы: Норма – К, 2002.
22. Худяков А.И. “Налоговое право Республики Казахстан”. Общая часть: Учебник. – Алматы: «Норма-Кң- 2003.
23. Нурумов А.А. “Налоги РК и развитых стран”: Уч. пособие. – Алматы: Сөздік – Словарь, 2005.
24. Ермекбаева Б.Ж. “Проблемы развития налоговой системы Республики Казахстан в условиях глобализации экономики”, Монография «Қазақ Университетің Алматы, 2007.
25. Сердюков А.Э. “Налоги и налогообложение”: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
26. “Налоги и налогообложение”. Учебник для вузов. 6-е изд., доп./Под ред. М.Романовского, О.Врублевской. – СПб.: Питер,2009.
27. Налоговая система Республики Казахстан и ее принципы. // Материалы международной конференции «Национальные экономические системы в Центрально-Азиатском Союзе: возможности и перспективы интеграцииң. – Туркестан, 2005. – часть 2.
28. Налоговая система: ее плюсы и минусы в условиях рынка. // Вестник МКТУ им. Х.А.Ясави. – ноябрь-декабрь 2005.
29. Ермекбаева Б.Ж. “Налоговая система РК в условиях национальной интеграции” ІІ Туркестанский интеграционный форум стран Центральной Азии на тему: «Модернизация межгосударственных интеграционных связей Центральноазиатских странң Туркестан, 2006.
30. Ермекбаева Б.Ж. “Проблемы реформирования налоговой системы в условиях реализации стратегии экономического роста” // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию столицы, Астана: «Триумф Казахстана и его лидераң, 2008.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... және ... факультеті
«Қаржың кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Корпоративтік табыс салығы: Алыну механизмі және жетілдіру мәселелері
Орындаған: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... : ... ... ... ... ... ... ... Арзаева М.Ж.
Алматы 2010
Реферат
Мемлекеттің материалдық мүддесі мен қоғам өмірінің ... ... ... ... ... ... ... құбылыс ретінде жарқын
көрініс табатын салық салу саласы әрқашанда мемлекеттің жарқын экономиканы
реттеуші ықпалының ... ... ... ... экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасында ... ... ... ... әкімшілік жүргізу арқылы тікелей
ықпал ету мүмкіндігінің тарыла бастағаны ... ... аян. Бұл ... ... стандарттар мен нарық талаптарына сай келетін,
қоғамдық және мемлекеттік мүдделерге қол жеткізуге жол ... ... ... ... ... етудің елеулі құралы – салық жүйесі.
Салық жүйесі бұл ... өмір ... және ... ... бірден-бір кепілі болып табылады. Ал салықтар ... бір ... ... ... ... ... мәселелердің бірі
болып әлі күнге дейін мемлекеттің кірісін қалыптастыру көздері ... ... ... алғалы бергі он жеті жыл ішінде республика
салық жүйесі дербес қызмет етіп ... ... ... мемлекетке елдің
экономикалық және әлеуметтік дамуындағы басты мәселелерді жүзеге ... ... ... ... ... және ... реттеуге бақылау
жүргізу үшін қажет.
Экономикалық ғылымда салықтардың экономикалық мәні туралы білімдердің
маңызды көлемі, берілген қызметті пайдалану бойынша ... ... ... салықтардың фискалдық қызметін зерттеу классикалық ... ... ... ал ... алу механизмі, өзінің негізгі
бөлігінде, аса маңызды өзгерістерге ұшырамады. ... ... ... ... ... ... ақырындап, мемлекеттің саяси
және әлеуметтік шарттарына сәйкес эволюциялық ... ... ... ... ...... салық жүйесінің қазіргі кездегі
жағдайын және оның даму перспективаларын талдау болып табылады.
Жұмыстың негізгі міндеттері келесілер ... ... ... ... мәні мен ... ... Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің даму кезеңдері;
- Дамыған шетел мемлекеттерінде салық жүйесін құру;
- ҚР-ның қазіргі кездегі салық жүйесін талдау және ... ... ... ... ... ... орнын талдау;
- ҚР-ғы салықтардың қызмет ету мәселелері мен ... ... ... ... ... үлгілеу мен қос қабат салық салу мәселесін шешу.
Жұмыс кіріспеден, үш тараудан және қорытындыдан ... ... ... ... УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Қаржы кафедрасы
Қаржы мамандығы
Диплом жұмысын орындауға арналған
ТАПСЫРМА
Сыдыков А. студентіне
Қазақстан Республикасының салық жүйесін басқару ... ... 23ң 12. 2009 ж. № 4-2841 ... ... ... тапсыру мерзімі «30ң наурыз 2010 ж.
Жұмыстың бастапқы мәліметтері шетелдік және отандық ғалымдарының оқулықтары
және оқу құралдары, ҚР Салық Кодексі
Диплом жұмысындағы ... ... ... ... ... ... мазмұны:
а) салық жуйесін басқарудың теориялық негіздері
б) Қазақстан ... ... ... ... етуін талдау.
в)_Қазақстан реуспубликасының салық жуйесінің даму ... ... ... ... ... ... жетекшіге|Ескертулер |
| ... ... ... ... | ... |Әдебиеттерді таңдау, оларды |27.01.2010 | |
| ... мен ... ... | | |
| ... ... библиография | | |
| ... | | ... ... ... жоспарын |01.02.2010 ... ... |
| ... және оны жетекшімен | ... ... ... | ... |
| | | ... ... ... бөлімді жазу және оны |15.02.2010 |Графиктері мен |
| ... ... | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... ... ... |
| |т.б. ... жүйелеу және | ... |
| ... | ... жасау |
|5. |Қорытынды мен ұсыныстарды ... ... |
| ... жетекшімен келісу. | ... |
| | | ... ... |Ескертуге сәйкес диплом ... ... |
| ... ... ... | ... ... ... ... ... ... өңдеу |
| |кафедраға ұсыну. | | ... ... мен ... ... |Рецензенттің |
| ... | |сын ... |
| | | ... ... ... мен ... ... |Презентацияны |
| ... ... | ... |
| |аяқтау. | | ... ... күні ... меңгерушісі ____________________________ Арзаева М.Ж.
э.ғ.к., доцент
Жұмыс жетекшісі ________________________________ ... ... ... ... ... ... ... Сыдыков А.
МАЗМҰНЫ
|Кіріспе |6 ... ... ... ... ... ... |8 ... Салық жүйесінің экономикалық мәні мен мазмұны |8 ... ... ... салық жүйесін басқарудың даму |18 |
|кезеңдері | |
| |32 ... ... ... ... ... және ... | ... талдау және бюджет табыстарын толтырудағы салықтардың | ... ... | ... ҚР салық жүйесіндегі салықтардың есептелу және төлеу |32 ... ... | ... ҚР және ... ... ... ... салықтардың орны |46 |
| | ... ... ... ... жүйесінің қызмет ету мәселелері|55 |
|3.1 Шетел мемлекеттерінде салық жүйесін ... ... |55 ... ... ... ... ... жетілдіру жолдары |60 |
| | ... |67 ... ... ... |70 ... материалдық мүддесі мен қоғам өмірінің айрықша экономикалық
аясының тоғысатын жері, көбінесе объективті қаржылық құбылыс ретінде жарқын
көрініс табатын салық салу саласы ... ... ... ... ықпалының ауқымы ретінде көрініс табады.
Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасында қоғамдағы
қандай болмасын процесcтерге мемлекеттік ... ... ... ... ету ... тарыла бастағаны бүгін баршаға аян. Бұл орайда
халықаралық өркениетті стандарттар мен ... ... сай ... және ... ... қол ... жол ашатын әлеуметтік –
экономикалық жанама ... ... ... ...... ... жүйесі бұл мемлекеттің өмір сүруінің және нарықтық экономиканың
реттелуінің бірден-бір кепілі болып табылады. Ал ... ... бір ... ... ... ... ... типіне өту
елімізде он жылдан ... ... бері ... ... Ал нарықтық
экономика мен кез келген ... ... ... ... ... кіріс бөлігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету болып табылады.
Мемлекет өмірінде ... ... бірі ... әлі күнге дейін мемлекеттің
кірісін қалыптастыру көздері жөнінде мәселе табылады. Тәуелсіздік алғалы
бергі он жеті жыл ... ... ... ... ... ... етіп келеді.
Мемлекет өмірінде өзекті ... бірі ... әлі ... ... кірісін қалыптастыру көздері ... ... ... ... ... он жеті жыл ... ... салық жүйесі дербес
қызмет етіп ... ... ... мемлекетке елдің экономикалық және
әлеуметтік дамуындағы басты мәселелерді жүзеге ... ... ... ... ... және ... реттеуге бақылау жүргізу үшін
қажет.
Экономикалық ... ... ... мәні ... білімдердің
маңызды көлемі, берілген қызметті пайдалану бойынша маңызды тәжірибе бар.
Дегенмен, салықтардың фискалдық қызметін ... ... ... ... болуда, ал салықтарды алу механизмі, өзінің негізгі
бөлігінде, аса ... ... ... ... ... ... елдерде салық жүйелері ақырындап, мемлекеттің ... ... ... ... ... ... өзгере отырып,
қалыптасты.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – ҚР-дағы салық жүйесінің қазіргі ... және оның даму ... ... ... ... негізгі міндеттері келесілер болып табылады:
- Салықтың экономикалық мәні мен маңызын ... ... ... салық жүйесінің даму кезеңдері;
- Дамыған шетел мемлекеттерінде салық жүйесін құру;
- ҚР-ның қазіргі кездегі салық жүйесін ... және ... ... бойынша
салық комитетінің бюджетті толтырудағы орнын талдау;
- ... ... ... ету ... мен ... ... Оңтайлы салық базасын үлгілеу мен қос қабат салық салу мәселесін шешу.
Жұмыс кіріспеден, үш ... және ... ... Салық ЖҮЙЕСІН басқарудың ТЕОРИЯЛЫҚ негіздері
1.1. Салық жүйесінің экономикалық мәні мен мазмұны
Салықтар дегеніміз ... ... ... және бюджетке
төленетін басқада міндетті төлемдер туралың Заңының 1-бабына сәйкес, заңды
және жеке тұлғалардан ... ... ... бір мөлшерде, белгілі ... ... ... ... ... ... салудың объективті қажеттігі бұл мемлекеттік ... ... ... ... ... көзі ... сипатталады. Салықтар
арқылы мемлекеттік бюджетті қалыптастыру барысында шағын және орта бизнес
субъектілерінің алатын орны ... ... ... және орта бизнес
субъектілері нарықтық экономикаға бейім келеді.
Салықтар экономикалық категория ретінде жеке ... мен ... ... ... мен ... ... мемлекеттің
орталықтандырылған қаржы көздерін құруға байланысты туындайтын қаржылық
қатынастардың жиынтығын білдіреді.
Салықтар ... ... ... ... ... болды және
мемлекеттің өмір сүруінің негізгі шарты болып келеді. Салықтар мемлекет
бюджетінің ... ... ... ... ... ... алға
қарай қарыштап дамуында жетекші рольдердің бірін атқарады.
Сонымен бірге салық салудың объективтік қажеттілігі бұл ... және ... ... ... ете ... ұлттық байланысты қайта
бөле отырып халықтың әлеуметтік әл-ауқатын көтеруге ... ... ... ... мәні ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілерінің халық табысының
қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір бөлігін көрсетеді.
-Екіншіден, шаруашылық ... ... ... табысының белгілі бір
мөлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, жинақтаудың қаржылық қатынастарын
көрсетеді.
Сонымен қатар мемлекет ... ... ... ... қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланылады.
Салықтың экономикалық мазмұны олардың негізгі ... ең ... ... ... - ... ... Бұл ... табиғатымен бірге пайда болған, яғни ... ... ... ... ... мен ... ... табысының
бір бөлігін эквивалентсіз, мәжбүрлеп алу негізінде толтыру. Салықтың осы
функциясының арқасында мемлекеттің ақшалай қоры ... ... және ... ... мен ары ... ... ... үшін материалдық жағдайлар
жасайды. Фискалдық функция мемлекеттің экономиканы ... ... ... ... ... Ал бұл өз кезегінде,
салықтың экономикалық функциясына сәйкестендіріледі.
Сызба 1 ... ... ... А.Д., ... Ғ.Д. ... және ... ... Оқулық. - Алматы:
Экономика, 2006
XX ғасырдың бірінші жартысында дүниежүзілік ... ... ... ең ... ... ретінде, салық салудың реттеу
функциясын пайдалану қажеттілігі пайда ... Бұл ... ... И.М.Кулишер, В.Н.Твердохлебов-тың «шетел
мемлекеттерінің ... (1926) атты ... ... ... салық салу жүктемесің (1928) атты ... ... ... ... ... (1928), ... - ... саясаттың құралы ретіндең (1925), В.В.Дитманның
«Салықты аударуң (1930) атты ... ... ... ... - бұл оның ... көрсететін тәсілі, яғни осы
экономикалық категорияның қоғамдық ... ... ... ... ... мәнінің көрінісі. Барлық салық функцияларының мақсаты
бір - ол, ... ... ... және ... ... саясатының
тиімділігін анықтауы.
Салықтың реттеуші функциясы, олардың ұдайы өндіріс ... және ... ... етуімен ерекшелінеді. Салықтың өзгеруі тауар
(жұмыс, қызмет) ұсынысы мен сұранысының, ... ... мен ... ... ... әкеліп соғады. Сонымен қатар салықтың еңбек
белсенділігін, ресурстар ... ... ... ортаны қорғау үшін
экономикалық жағдайлар туғызады немесе керісінше жояды. Сондықтан да салық
салу - ... ... ... ... ... белсенді
кұралы. Ол экономикалық өсуді, әлеуметтік құрылымдарды жылдамдатуға немесе
баяулатуға қабілетті.
Салықтың ынталандырушы функциясы, экономиканың жеке ... ... ... ... ... және ... ... Жалпыға бірдей қойылған салық ставкасын төмендету,
салық салынатын ... ... ... ... ... ... ... бюджетті-салықтық несиені ұсынуды, салықтың бірнеше
түрін бірыңғай міндетті жарнаға ... және ... да ... ... ... ... ... салуды басқару органдарының,
нақты кәсіпорындар мен азаматтардың иелігіне қосымша ақшалай ... ... ... ... ... мен жеке тұлғалардың өндірісті
ұйымдастырудағы қаржы ... және ... ... арттырады.
Салық салудың жеңілдіктері мен қарапайымдылығы, мемлекеттің экономикалық
және әлеуметтік артықшылықтарды қолдау әдісі болып табылады.
Осыдан жүздеген жылдан ... ... ... - экономистердің айтуы
бойынша, мемлекеттің ... ... ... ... ынталандырушы
функцияларымен қатар, тұрақтандырғыш функциясы да қолданыла бастады, яғни
салық ұлттық ... ... ... ... материалдық негізі және әрекет
етуші қоғамдық-саяси құрылымның ... ... ... Мәселен,
АҚШ-та соғыстан кейінгі ... ... ... ... рөлі ... ... ... жағдайына байланысты,
басқару құрылымдары, ... ... ... ... ... ... өсу ... арттыруға, кәсіпкерлерді
инвестицияға қарай итермелеуге, ал салықты арттыра ... ... ... ... ... ... Мұның бәрі
кәсіпкерлерді, өндірістің анағұрлым жетілдірілген түріне қарай немесе
шаруашылық ... ... ... ... бағыттауы үшін, қаржы
ғылымдары, мемлекеттен, ... ... ... ... қол
жеткізген тұлғалар мен фирмалар үшін салық жеңілдіктерін беруін өтінуді
іске асырды.
Осылайша, арада біраз уақыт ... соң, ... ... ... ... ... халықтың әл-ауқаты нашар дамыған топтары үшін,
оларды әлеуметтік қорғайтын кепілдік рөлін, яғни ... ... ... ... жаңа ... атқара бастады.
Қоғамның әлеуметтік жағдайы төмен топтары үшін жеңілдік ... ... ... қорғау функциясын және азаматтардың табысына
салық салудың үдемелі әдісін пайдалануға байланысты ... ... ... ... етуі ... ... ... дерлік, азаматтарды экономикалық
қиыншылықтан қорғауды қамтамасыз ететін әлеуметтік қолдау ... ... ... ... - ... ... аз ... қаржылай көмек
ретінде көрсетілетін үкімет бағдарламасы. Оларға жұмыссыздық бойынша жәрдем
ақы, қарттар мен мүгедектерге берілетін ... және ... ... ... әлеуметтік көмектер мен әлеуметтік сақтандырудың
басқа да ... ... ... бағдарламаларға мемлекеттің тегін
медициналық қызмет көрсетуі, тегін пәтер беруі, ... ... ... әлеуметтік қызметтер көрсетуі және т.б. ... ... ... ... ... ... қайта бөлумен іске асады.
Осылардың негізінде ... ... ... ... ... ... ақы ретінде беріледі. Қазіргі қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын
қамтамасыз ететін салық ... ... ... ... ... жалданып жұмыс істеушілердің әлеуметтік салығы және жеке тұлғалардың
табыс ... ... ... ... ... ... қайта бөлу ... ... ... ... ... ... мемлекет пайдасына қайта бөлуінде. Бұл
функцияның әрекет ету көлемі ЖІӨ-дегі ... ... ... ғасырдың аяғында мемлекеттің нарықтық экономиканы реттеу механизмі,
салықтардың теориялық зерттеулерде бұрын ... ... ... ... ... ... ... реттеуші функциясының бір ... ... ... ... ... және ... экономикалық
қатынастарды реттеуі салық салудың ... ... ... Оның ... ... ... жүзілік шаруашылықты дамытудың, яғни
ұлттық экономика мен шаруашылық ... ... ... өзара байланысты нығайту процесінің ерекшелігімен сипатталды.
Салық мемлекет үшін ... ... және ... көзқарастармен
байланысқан, біртұтас экономика-лық кеңістікті қалыптастыру кұралдарының
бірі болып қалды.
Мемлекеттің ... ... ... байланысының өсуі мен
интернационализациялау процесінің ең жарқын көрінісі болып ЕО ... ... яғни ... мен ... ... өңірлер
үшін де, жалпы дүние жүзі үшін де маңызды ... ... ... ... елдерінің ұлттық салық жүйелерін сәйкестендіру мен ... ... ішкі ... процесін қамтамасыз етудің ең қуатты
кұралы болды.
Салық салудың интеграциялық функциясы ұлттық ... ... ... ... ... салық климатының жағдайын, көршілес мемлекеттермен
қолданылатын салық ... шет ... ... ... ... ... мен тәжірибесі сияқты факторларды ескеруді
қажет етеді.
Салық, сондай-ақ экономиканың жағдайын ... ... ... ... ... ... ... (уақытында келіп түспеген ақшалай
төлемдер мен олардың жиналмаған сомасының есеп айырысу көлеміне қарсылығы)
өндірісті ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік саясатты жүргізуіге күрделі кедергісін
тигізеді. Өндірістің шағын көлемі мен ... ... ... кәсіпорындар арасында ақшалай есеп айырысудың бұзылуы, жұмыспен
қамту мен инвестицияның құлдырауы, төмен дәрежелі жалақы мен ... - міне ... ... ... ... ... түсетін
салық көлемін төмендетеді. Мұның нәтижесі ... - ... ... ... мен ... ең алдымен іскерлік белсенділікті
дамытумен, өндіріс тиімділігін арттыруымен және ... ... ... ... ... ... көздерін, салық
төлеушілердің мүлкіне, табысына (пайдасына), ... ... ... ... жолы ... ... ... бұларды дамыту үшін
жағдайлар туғызу негізінде нығайтуы қажет.
Салық салудың бақылау функциясының ... ... ... ... ... ресурстарының қозғалысын бақылау қамтамасыз
етіледі, салық жүйесі мен бюджеттік саясатқа өзгерістер енгізу қажеттілігі
анықталады. Бюджетті-салықтық, яғни ... ... ... тек бөлу ... ... ету ... ғана ... бұл екі функция шектелген бірлікте фискалдық қатынастар мен
бюджеттік саясаттың ... ... ... ... экономикаға көшкеннен кейін көптеген
қиыншылықтарға тап болды. Оның бірі салық салу саясатының ... ... ... пен заңды және жеке тұлғалар арасындағы қаржы қатынастары
және қатынасты анықтайтын салықтар. Салық механизімі яғни ... ... ... ... және ... ... міндеті тұрды.
Қолданылуына қарай салықтар жалпы және арнайы болып ... ... ... ... соң ... ... жұмсалады, ал арнайы
салықтар алдын-ала ... ... ... ... салу ... ... ... жалпымемлекеттік және
жергілікті болып бөлінеді. Республикалық бюджетке түсетін ... ... ... ... бюджетке түсетін салықтар
жергілікті салықтарға жатады.
Салық салу объектісін бағалау дәрежесіне байланысты ... және ... ... ... ... ... ... салынатын
объектінің сыртқы белгісіне қарай салынады, мысалы, жер салығы. Дербес
салықтар ... ... ... ... ... ... ... қарай салынады, оған корпоративтік табыс салығы, жеке ... ... ... ... ... ... салынатын салықтар және тұтынуға салынатын салықтар болып бөлінеді.
Табысқа салынатын салықтар төлеушінің салық салынатын кез келген ... ... ... ... ... ... – бұл тауарлар мен
қызметтерді тұтыну кезінде төленетін шығынға салынатын салықтар.
Қазақстан Республикасының жалпы салық ... ... және ... ... ... ... салық төлеушілердің табысына ... ... ... ... елімізде оларға: жер салығы, мүлік салығы, табыс
салығы және т.б. ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтер
тарифіне үстеме ретінде қойылып, ... ... ... салу ... ... қатынастар мемлекет пен салықты
төлеушілер арасында пайда болса, ал ... ... - ... ... ... пен ... (тауарды немесе қызметтерді тұтынушы) арасында
делдалдық ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ нақты және өзіндік болып жіктеледі.
Нақты салықтар мүліктің жеке түрінен ... ал ... ... ... жеке ... ... көзінен немесе декларация бойынша
өндіріліп алынады. ... ... ... ... бір түрі тек ... төленсе, екіншілері - тек жеке түлғалармен, ал үшіншісі - ... әрі жеке ... ... ... да ... ... сан ... Олардың құрамына жеке
(тауардың ерекше түрлері мен ... ... және ... ... ... ... XVІІ ... бастапқы кезінде салықтарды
жер иелерінің табысына (жер салығы - тікелей салық, басқалары - ... ... ... Бере келе ... өндіріс факторларына (жер, еңбек,
капитал) сүйене отырып, жер иелерінің табысын капиталдан және ... ... деп ... ... ... салықтар қатарына да
екі - капитал иесінің ... ... және ... ... ... ... ... Жанама салықтар жайлы А.Смит былай
деп айтып ... "бұл ... ... ... ... ... беріледі"
Барлық салықтар ҚР-ның салық заңдылығы мен ... ... ... және ... ... ... ... пен Г.М. Бродскийдің «Салық салу теориясың атты
еңбегінде, ... ... ... ... ... және арнайы
(мақсатты) салықтар деп жіктейді. Салық салу жүйесінде кейбір ... ... ... соң, бюджеттің басқа да кірістерімен араласып, жалпы
кажеттіліктерге жұмсалады, яғни бұл - ... ... ... Ал енді ... салықтар нақты бір шараларды ... ... яғни бұл ... ... ... бұған әлеуметтік салықтарды
жатқызуға болады. Қазіргі кезде арнайы салықтар (бұрын бюджеттен ... ... ... ... ... Айта кету керек,
көп жағдайларда арнайы салықтар бюджеттен тыс арнайы қорлардың табыс ... ... ... ... ... ... әртүрлі пікірлер
қарастырылған. Мәселен С.Г.Пепеляев өзінің ... осы ... ... ... ... ... береді: біріншіден,
психологиялық көзқарас ... ... ... мұндай салықты бар
ынталарымен төлер еді; екіншіден, салықтардың мақсатты сипаттамасы белгілі-
бір (мақсатты) шығындарды ... ... ... айқындалады.
Барлық салықтардың бюджетке өз жолдамалары бар, яғни оларды дұрыс
есептеу, төлем мерзімі және т.б., ... ... ... ... ... алу да ... ... кызметімен қамтамасыз етіледі.
Салықты жіктеудің және бір белгісі болып, ... ... ... ... әсер етуі ... Осы белгілері бойынша салық төлемдерінің
жалпы жиынтығынан мынадай: баға кұрылымын, ... ... ... ... ... ... салықтар ерекшеленеді. Салықтардың
экономикалық жіктелуінің осы түрі, ... ... ... ... әсер ... ... сипаттамада болады және экономикалық
қатынастардың барлық ... ... ... ... ... да бір ... экономикалық құбылыстың нақты бір түріне жатқызуы кезінде, оның
үстемдік әсері ескеріледі.
Кез келген мемлекеттің ... ... ... мақсаты –
тиімді салық жүйесін құру және оның ... ... ... ... ... іске ... ... табылады.
Салық салудың әдістері мен жолдары, салық салудың негізгі қағидалары,
салық салуды ұйымдастыру салық механизіміне жатады.
Кез келген ... ... ... ... ... ... салық жүйесін құру және оның ... ... ... ... ... іске асыру болып табылады.
Салық механизміне салық салу қағидалары, салық ... ... ... мен жолдары, салық салуды ұйымдастыру жатады.
Салық салудың классикалық қағидаларын ... ... . ... ... ... яғни ... салық төлеушінің табысына
сәйкес алынуы ... ... ... яғни салықтың мөлшері, оны төлеу мерзімі
алдын-ала және дәл ... ... ... ... яғни ... ... ... төлеуші үшін
неғұрлым қолайлы уақытта және қолайлы әдіспен алынуы ... ... ... яғни ... ... ... неғұрлым аз
болуы тиіс.
Бұл қағидаларды пайдалану салық салудағы зорлық-зомбылыққа ... , бұл ... салу ... ... және ... ...... құлшылықтың нышаны емес, бостандықтың нышаны” деп ... ... ... ... ... ... салық салудың келесідей
қағидалары белгіленген:
- салық ... ... яғни ... ... ... міндетін
толық және белгіленген мерзімде төлеуі тиіс;
- салық салудың нақтылығы, бұл ... ... ... ... төленетін төлемдер мен салықтар нақты болуы
тиіс;
- әділеттілік қағидасы бойынша Қазақстан ... ... ... ... және ... ... жеке ... жеңілдік жасауға
рұқсат етілмейді;
- біртұтастылық қағидасына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағында
жалпыға бірдей салық жүйесі ... ... ... яғни ... ... ... заңдар ресми басылымдарда жарық көруі тиіс.
Салық салуда ... төрт ... ... кадастрлық, декларация
бойынша, төлем көзінен ұстап қалу, патент негізінде.
Бірінші жағдайда ... ... және оны алу, ... салу
объектілерінің табыстылық нормасын көрсете отырып, олардың тізімі негізінде
жүзеге асады.
Декларациялық тәсіл бойынша салық төлеушілер табыстың көлемін, ... ... ... және ... тиіс ... сомасын
есептейді.
Төлем көзінен салықты төлеу барысында ... ... ... ... ... одан салықты табыс алынған жерде есептеп, ... ... ... сан ... ... ... асыратын жеке
кәсіпкерлер Салық Кодексіне сәйкес қойылған ... сай ... ... ... ... ... патент негізінде өтейді.
Салықты есептеу барысында кассалық және есептік ... ... әдіс ... ... ... берілген уақыт аралығында
алынған нақты табыстар , ал ... ... ... төленген сомалар
қаралады.
Ал есептік әдісте табыс деп берілген салық кезеңінде меншік құқығы
пайда ... , ... ... алынуына байланыссыз, барлық сомалар
саналады. Ал ... ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
Қандай да бір механизмінің құрамында бірнеше тетіктер мен элементтер
болады. Сол ... ... ... де ... бір ... ... [4]
Салық салу элементтері мыналар:
-субъект;
-объект;
-салық көзі;
-салық ставкасы;
-салық өлшем бірлігі;
-салық оклады;
-салық жеңілдіктері;
-салық ... ... мен ... ... және салық салық қызметі органдарының
құқықтары мен ... ... ... ... ... элементтерге жеке-жеке тоқталатын болсақ:
Салық төлеуші (субъект) салықты және бюджетке төленетін басқа
да міндетті төлемдерді төлеу ... ... ... бар қоғам.
Қазақстанда салық төлеушілер:
-Резидент және резидент емес заңды тұлғалар.
-Қазақстан ... ... ... азаматтары және азаматтығы жоқ
адамдар болып жіктеледі.
Салық объектісі заң ... ... ... ... ... ... мүлік, қызмет көрсеті, ақшалай операциялар және тағы ... ... ... – материалдық игіліктер.
Салық көзі – салық салынатын табыс. Жылдық жиынтық табыспен
шегерімдердің айырмасы ретінде анықталады.
Салық көзі – бір ... ... ... ... ... ... ... пайыз нысанында белгіленеді.
Пайыздық салық ставкасы прогрессивтік, регрессивтік ... ... ... бөлінеді.
Прогрессивтік ставкалар салық салудың ... ... ... ... ... ... салық салынатын табыс
мөлшеріне байланыссыз тұрақты пайызбен тағайындалады.
Регрессивті салық ставкасы – салық ... ... ... ... ... ставкасының төмендеуі.
Тұрақты салық ставкасы салық объектісінің көлемінен ... сома ... ... өлшем бірлігі - есептеу үшін берілген салық ... ... ... - ... төлеушінің белгілі бір объектісінен
төлейтін салық сомасы.
Салық жеңілдіктері – ... ... ... ... ... ... төлеуден түгел босату. Салық жеңілдіктерінен ... ... ... ... ... ... салық ставкасын
төмендету, салық төлеу мерзімін ұзарту, тағы басқалар жатады.
Салық төлеуші шегерімдерді ... ... ... алумен
байланысты шығыстарды растайтын құжаттар болған кезде жүргізіледі.
Салық төлеу мерзімі – ... мен ... да ... ... төлену уақыты.
Салық төлеу тәртібі белгіленген мерзімде салықты төлеген кезде
алдымен бюджетке қандай ... ... ... ... яғни ... ... бір дәйектілікті белгілейді.
Салық төлеушінің келесідей құқықтары бар:
- қолданыста жүрген салықтар және ... ... ... да міндетті
төлемдер туралы, салық заңнамасындағы өзгерістер туралы салық қызметі
органдарынан ақпарат алу;
- ... ... ... ... өз ... ... ... бақылауы нәтижелерін алу;
- жеке шотынан салық міндеттемелерінің орындалуы жөнінде бюджетпен есеп
айырысудың жай-күйі туралы көшірме алу,
- салықтық ... ... ... хабарламаға және салық
қызметкерлерінің әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағым жасау;
- салық құпиясының сақталуын талап ету;
- салықтық ... ... ... ... мен ... ... да міндетті төлемдерді есептеу мен төлеу жөнінде салық қызмет
органдарынан түсіндірме талап ету;
- салық ... ... жоқ ... пен ... ... ... төлеушінің құқықтарымен қатар белгілі міндеттері бар:
- салық міндеттемелерін дер кезінде және толық көлемде орындау,
- салық қызметі органдарының анықталған ... ... ... ... ... талаптарын орындау;
- нұсқама негізінде салық қызметі органдарының салық салу ... ... ... ... бар ... ... жол ... салық есептілігі мен құжаттарды заңға сәйкес тәртіппен табыс ету;
- салық операцияларын жасаған ... ... ... кезде
тұтынушылармен есеп айырысуды фискальдық жады бар ... ... ... ... және ... ... чегін
беру.
Салықты төлеуді бақылау – салық заңнамаларының орындалуын, мемлекетке
түсетін салықтар мен ... да ... ... ... дұрыстығын және
олардың уақытылы төлену мәселелері ... ... және жеке ... ... ... Оны ... қызметі органдары жүзеге асырады.
“Салық” ұғымымен “салық жүйесі” ұғымы тығыз байланысты. Мемлекетте
алынатын салық түрлерінің, оларды ... ... ... пен жеке ... ... арасында пайда болатын қаржылық қатынастардың. оны ... ... ... мен әдістерінің, салық қызметі органдарының жиынтығы
салық жүйесін құрайды.
Салық жүйесі ... ... ... ... ең ... құралы
болуымен қатар, ел экономикасын қайта құруға, өндірістің ұлғайып дамуына
және саяси-әлеуметтік шаралардың толығымен іске ... ... ... ... ... ... жүйесін басқарудың ... ... ... ... ... ... бұл ... КСРО
тарағаннан кейін басталды. Қазақстанның салық жүйесі терең өзгерістерден
өтті. Қазақстан Республикасының ... ... ... төрт ... ...... 1992-1995 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кезең жаңа салық
жүйесі базисінің, салық ... ... және іске ... ... Республикасының 1991 жылдың 24 желтоқсанында ... ... ... жүйесі туралы Заң тәуелсіз салық жүйесін
құрудың бастамасы болған. Осы заң ... ... рет ... 43 ... түрі ... ... олар үш топқа бөлінді:
- 16 жалпымемлекеттік салық;
- 10 міндетті түрде төленетін жергілікті салық;
- 17 ... ... мен ... ... ... ... ... пайдаға салынатын салық, жер
салығы, қосылған құн ... ... және тағы ... ... құрады.
Алғашқы салық жүйесінің көптеген кемшіліктері болды. Атап айтқанда,
жинақталған ғылыми және ... ... ... ... ... халықаралық салық салу қағидаларының назардан тыс
қалуы, айналымды ... ... ... ... ... және тағы ... Осы ... байланысты еліміздің салық жүйесін
қайтадан реформалауға қажеттілік туындады. Қазақстан ... 1992 ... ... жүйесін кезеңді түрде реформалаудың концепциясын қабылдады.
Бұл тұжырымдаманы іске асырудағы негізгі кезең болып ... ... 1995 ... 24 ... ... «Салықтар
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралың Заң күші ... ... Бұл өз ... ... ... реформалаудың екінші
кезеңінің негізін қалады.
2-кезең ... ... ... және ... экономикаға сай
келетін салық жүйесін құрумен сипатталады. 1995 жылдың 24 сәуірінде шыққан
Қазақстан Республикасы ... ... және ... ... да ... ... ... Заң күші бар жарлығы 1995 жылы 1 шілдеде
іске қосылды, нәтижесінде бұрын қызмет еткен 43 салықтың орнына 11 ... алым ... ... ... Бұл ... заңдылығы бойынша еліміздің салық
жұйесі нарықтық қатынастар талабына біршама жақындатылды.
3-кезең 1998-2000 жылдар аралығын ... бұл ... ... ескерілуі арқылы салық жүйесіне күрделі өзгерістер енгізіліп,
салық жүйесі одан әрі жетілдірілді. 2000 жылы 1қаңтардан ... 17 ... пен алым іске ... ... аралығын қамтыған 4-кезеңді халықаралық салық салу
жүйесіне біршама бейімделген салық жүйесінің қалыптасуына заңнамалық ... ... ... деп ... ... (2009ж ... - ... кезге дейін) 2008 жылы 10 желтоқсанда
қабылданған Салық Кодексі 2009 жылдың 1 ... ... іске ... ... ... ... Кодексінде мынадай салықтар қолданыста:
- корпоративтік табыс салығы;
- жеке ... ... ... құн ... ... ... рента салығы;
- жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары;
- ... ... ... ... ... жер салығы;
- мүлік салығы;
- ойын бизнесі салығы;
- тіркелген салық;
- арнайы салық режимі.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Президентке, Үкіметке, Қаржы және
бюджетті жоспарлау Министрлігіне жүктеледі.
Салық қызметі органдары Қазақстан Республикасы Қаржы және ... ... ... ... ... және ... Астана,
Алматы қалалары, аудандар мен қалалар бойынша салық комитеттерінен тұрады.
Салық қызметі органдарына салықтар мен бюджетке төленетін ... да ... ... ... көлемде түсуін, міндетті зейнетақы төлемдерінің
толық және уақытылы аударылуын ... ету, ... ... ... салық міндеттемелерінің орындауына бақылау жасау міндеті
жүктелген.
Салық қызметі органдарының құқықтары келесідей:
- Салық Кодексіне ... ... ... жасау және
бекіту;
- өз өкілеттігі ауқымында салық міндеттемелерінің туындауы, атқарылуы
және тоқтатылуына байланысты түсініктеме беру;
- ... ... ... ... ... салық міндеттемесімен байланысты ақша қаражаттарының
құжаттарын, бухгалтерлік кітаптарды , есептерді, сметаларды, ... ... және тағы ... ... ... ... тексеру барысында салық заңдылықтарын растайтын ... ... ... ... бекіткен тізім бойынша салық
төлеушіден электрондық құжаттарды алу;
банктерден және банктік операцияларды жүзеге асыратын ... ... банк ... ... ... ақша ... мен қалдық туралы
мәліметтер алу және тағы басқа.
Сызба 2. Қазақстан Республикасы Салық ... ... ... ... А.Д., ... Ғ.Д. ... және ... салу”: Оқулық. - Алматы:
Экономика, 2006.
Салық қызметі органдарының мынадай міндеттері ... ... ... ... ... мемлекет мүддесін қорғау;
- салық төлеушілердің ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорына жарналардың толық әрі уақытылы
аударуын бақылау;
- салық төлеушілердің, салық салу ... және ... ... ... ... ... жүргізу;
- салық тексерулерін нұсқама негізінде жүргізу;
- салық құпиясын сақтау;
- ... ... ... ... ... ... жазалау шараларын
қолдану;
- мемлекет меншігіне айналған ... ... алу; ... ... және оны ... түскен түсімнің бюджетке толық әрі ... ... және тағы ... ... ... ... бюджеті 3 жылға бекіту мәселесі
үкіметте талқыланып жатыр. ... ... ... Кодексін өзгерістермен
толықтырулар енгізу мәселесі туындайды. Қандай бөлімдерге өзгерістер енгізу
немесе түбегейлі өзгертулер ... ... ... ... ... ... шағын бизнес субъектілерін мемлекет тарапынан ... заң ... ... ... ... отыр.
Сөйтіп, Қазақстанның салық жүйесі салықтардың және басқа ... ... ... тым сараланған. Салық қатынастарын реттеуші
құқықтық ... ... ... ... ... және ... келтірілген. Салық қызметі органдары уәкілетті мемлекеттік
орган мен салық органдарынан тұрады. Салық органдарына ... ... ... қалалары бойынша аймақаралық салық комитеттері, ауданаралық
салық комитеттері, аудандар, қалалар және ... ... ... ... ... бірге қаржы полициясының бөлімшелері жатады.
Салық қызметі органдары ... және ... ... ... да ... ... ... міндетті зейнетақы жарналарының толық және дер
кезінде аударылуын қамтамасыз ету жөніндегі, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Салық салуды ұйымдастыру салық қатынастары нысандарының элементтерін,
яғни салық түрлерінің нақты атауларын, сондай-ақ оларды ... ... ... ... ... ... ... механизмін құруға
және оның жұмыс істеуіне саяды. Салық механизмінде өзара ... ... ... ... ... ... қазіргі салық жүйесі салықтарды құру мен алудың ... ... ... ... ... арқылы салық салудың тәртібін
белгілейді.
Салық төлеушілер мен салық органдарының құқықтары мен ... ... пен ... органдарының салық заңнамасымен реттеледі.
Салықтық бақылау – ... ... ... ... ... ... ... қорларына міндетті зейнетақы жарналарының
толық және ауқытылы аударылуын бақылауы.
Салықтық бақылау мынадай нысандарды ... ... ... ... ... салу объектілері мен салық салық салумен байланысты объектілерді
есепке алу;
Бюжетке түсетін түсімдерді есепке алу;
Қосылған құнға салынатын салықты төлеушілерді есепке ... ... ... ... ... ... мониторингі;
Фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану ережелері;
Акцизделетін тауарлардың кейбір түрлерін таңбалау және ... ... ... ... ... ... алу, ... және сату
тәртібін сақтауды тексеру;
Уәкілетті органдарға бақылау жасау.
Кедендік бақылау комитеті өз құзыры ... ... ... ... ... өтуімен байланысты төленуге тиіс салықтарды және бюджетке
төленетін басқа да ... ... ... алу жөніндегі салықтық
бақылауды салық кодексіне және кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
Салық құпиясын салық төлеуші және оның қаржы-шаруашылық ... ... ... органдары алған кез келген мәліметтер құрайды. Салық
заңнамасын ... ... ... олардың жасырған сомасын, төмендеткен
табыстарын төлеттіріп алу, бұзу ауыртпалығына ... ... ... ... ... ... ... төлемдер мерзімін өткізіп
алғаны үшін өсімдер түрінде санкциялар қолданылады.
Жанама салықтар – жоғарыда атап өткеніміздей, ... ... ... ... ... ... олар ... төлеушілердің табыстарына
немесе, мүлкіне байланысты емес. Оларды ... ... баға ... ... ықпал жасауы және тұтыну құрылымына әсер етуі ... ... ... төлеушілер үшін табыстарға тура салық салудың өсуі
жақсырақ. ... ... ... ... салықтар болып табылатын
акциздерді, сатудан алынатын салықтар болып табылатын акциздерді, сатудан
алынатын ... ... ... ... ... ... ... болады, өйткені, ... ... ... ... бұзушылық аз байланысты; олар еңбекке деген ынталандырмаларды
аз қысқартады; ... ... ... ... ... ... ... қоса олар тұтынушыға таңдау құқығын сақтап қалады;
салықтардың жасырымдылығын қамтамасыз ... және ... ... ... ... ... ... де бар, бұл
кемшіліктерге олардың инфляциялық және ... ... ... ... бұл ... оң ... ... теріс әсерін жауып
кетеді. Егер баға өсетін болса, сонымен бірге бюджет шығыстары да ... онда ... ... ... ... өсуімен көбейетін
болады. Бұл әлеуметтік бағдарламаларды іске ... ... ... ... ... ... инфляцияға қарсы автоматты механизм
кіріктірілетін болды.
Салық салу жүйесіне ортақ заңдылықтың ... есте ... ... ... ... ... - өндірістегі, саудадағы
және экономиканың басқа секторларындағы тоқырауда – салық ... ... ... бағдарлау болады. Осы кезде мемлекеттің шығыстары мұндай
жағдайда қысқармайды, ... ... ... ... ... ... оны ... қолдауды кеңейту, экономиканың
құрылымын қайта құруға, оның тіршілікті қамтамасыз ететін ... ... ... және ... ... күттірмейтін шығыстарды
арттыру қажеттілігінен көбейеді. Сондықтан салық ... ... ... ... пайда болады. Бөлгіштік процестегі
белгілі бір теңестіруге жанама ... ... ... ... көрінеді. Дүниежүзілік тәжірибе мұндай практиканы қолдап отырады.
Салық салудың қазіргі заманғы ... ... және ... өзге де ... төлемдер туралы (Салық кодексі)ң Заңын 2001 ж.
қабылдаумен ... ... ... Жаңа заң ... ... ... мен жеңілдіктер мен преференциялардың санын ... ... ... ... ... ... ... (ЖЖТ) түзетулерінің
маңызды түзетулері жасалынды, ол ... ... ... ... ... елдердің көрсеткіштеріне жақындастырды. [9]
Қазақстан Республикасының салық заңнамасының эволюциясын сараптау,
заңнамадағы өзгерістердің үш ірі ... ... ... ... ... мемлекеттің құрылуымен, қаржы институттары мен жаңа
заңнаманың ... ... ... ... қадамда салық заңнамасы
өте шатасқан және көптеген заң ... ... ... шашыраңқы болды.
Осы қатынаста, салық реформаларының бірінші қадамында ... ... ... 18 ... ... атап ... олар өз ... үш ірі
блоктарға бөлінді: жалпы мемлекеттік салықтар, жалпыға міндетті жергілікті
салықтар, жергілікті ... 1995 ж. ... ... ... саны 8-ге ... қысқарды.
Соңғы 9 жыл ішінде жеке табыс салығының үлесі 20-дан 21,5%-ға, ... 5-тен ... ... мүлік салығының 6,3-тен 6,4%-ға ұлғайды.
Ұқсас кезең ішінде, корпоративтік табыс салығының үлесі 60,5-тен 58,0%-ға,
көлік ... ... ... ... ... төмендеді. Әлеуметтік
салықтардың үлесі өзгеріссіз түрде қалды және 2007 ж. 6,5%-ды құрады. [10]
Салық түрлері бойынша қаржы ... ... ... ... салық
түсімдерінің құрылымын талдау нәтижелері ... 8 жыл ... ... ... ... ... құрылымындағы коммерциялық
банктердің төлеген ... ... ... ... ... ... Бұл, қаржы нарығында осы кезең ішінде, бағалы қағаздар нарығында
делдалдық операцияларын жүзеге асыратын банктік емес қаржы команиялары ... ... ... инвестициялық компаниялардың ... ... ... ... ... зейнеткерлік қорларының төлеген
салық үлесі 7,5%-дан 8,0%-ға дейін (бірақ, 2006 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... және ... 2,7-тен 4,0%-ға дейін ұлғайды
Осылайша, қаржы секторындағы ұйымдардан келіп түсетін салық түсімдерінің
құрылымын ... ... ... ... ... ... ішінде бұрынғыдай бас салық төлеушісі болып ... ... ... емес ... ұйымдарының рөлі мен мағынасы соңғы жылдары өсе
бастағанын айта кету керек.
Қаржы ұйымдары салық ... 2002 ... 1 ... ... ... «Салықтар және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер
туралың 2001 жылғы 12 маусымындағы № 210-11 Кодексіне сәйкес жүргізеді.
Осы Кодексті іске ... ... ... ... ... ... салу ... заңдық ажырату болды, осыған байланысты бір уақытта,
есептің екі түрін: бухгалтерлік және салық есебін ... ... ... ... есебі салық міндеттемелерінің туындау уақыты мен көлемін
дұрыс анықтау, табыстар мен шығарып ... ... ... және ... нәтижеде, заңмен бекітілген мерзімде бюджетке
төленуі тиіс салықтың сомасын алу мақсатында қызмет етеді.
2003 жылдың шілде айының ... ... ... ... ... ... (Тұжырымдама) қаулымен мақұлдады. Оның
сөзсіз ... ... – оның ... мен ... ... ... ... дамуына бағытталғандығын жатқызуға болады. Онымен қоса, құжатта
бірнеше ... ... де ... Тұжырымдаманың төртінші бөлігі қаржы
нарығының қатысушыларына және қаржы ... ... салу ... ... ... ... банк ... бойынша
табыстарына табыс салығын салудың, сондай-ақ, мемлекеттік бағалы ... мен ... ... ... салық салудың мақсатқа лайықтылығы
қарастырылды. Одан бөлек, МБҚ-мен және туынды нарығындағы ... ... ... құнның өсіміне де салық салынуы мүмкін.
Тұжырымдамаға сәйкес, айналысты ынталандыру үшін салық ... ... ... ... ... ... ... үшін жаңа ... бірі – ... ... агенттік бағалы қағаздары болып
табылады. Агенттік бағалы қағаздарға салық салу ... 2003 ... ... ... ... бағалы қағаздарға қатысты қолданылатын
тәртіпке бара-бар болып табылады.
2004 жылы Салық кодексіне ... екі рет ... ... бірінші маусымдық блогы мемлекеттің Президенті – Нұрсұлтан
Назарбаевтың тапсырмасы бойынша дайындалған болатын. Жыл ... ... ... ол ... жеке түрлерінің қойылымдарын төмендетуді
қарастыратын 2004 ж. салық саясатының негізгі бағыттарын анықтаған болатын.
2003 ж. 4 шілде ... ... ... өзгертулерді енгізу қабылданған
болатын.
2004 жылдан бастап салық жүктемесін жұмсартуға бағытталған негізгі
механизмдер іске ... жеке ... ... әлеуметтік салықтың
қойылымдары төмендетілді және өзге де ... ... ... ... ... бір ... көздейді, ол салық салынатын ... және ... ... ... ... орны ... тиіс.
2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап ... ... ... ... ... 2004 ж. ... ... нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен бақылау бойынша Агенттіктің (ҚБА) төрағасы ... ... ... ... ... бас ... бойынша өзінің ойын білдірді - ... ... ... салық салу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды өңдеу мақсатында
Үкіметте 2004 ж. басында жұмыс тобы құрылды.
Осы үшін ... 2004 ж. ... ... ... жетілдіру бойынша
ұсыныстарды дайындаудың ведомствоаралық ... ... ... Г.
Марченконың басшылығымен «көлеңкелің экономика мәселелері бойынша құрылған
арнайы жұмыс тобы 300-ге жуық ... ... ... ... қандай да болса деңгейде салық ... мен ... ... 2003 ... ... ... ... Қаржы министрлігінің
ойынша, салық жүктемесінің ары қарайғы төмендеуін тікелей ... ... ... ... ... ... ... жүргізу керек.
Мысалы, қаржы Министрлігінің есептеулері бойынша, КТС-ның 1%-ға төмендеуі
бюджеттің жылына 7-8 ... ... ... ... алып ... ж. ... айында Ресейде белгіленген мемлекет бойынша жанама
салықтарды төлеуге Ресейдің өтуі ... Заң ... ... ... ... ҚҚС-н бағытталу мемлекеті бойынша төлеуге ауысуға
қабылдаған шешімін «бірегей ... ... ... маңызды мәрең
деп атады. Ресей тарапынан қабылданған осы шешімінің негізінде Украинаның,
Ресейдің, ... және ...... ... ... ... - 2005 ... 1 қаңтарынан бастап
бағытталу мемлекеті қағидасы бойынша ҚҚС-н ... ... ... ішінде табиғи газбен, мұнай мен газ конденсаты саудасына ... ... ж. ... ... қабылдады. 2004 ж. аяғында оны қазақстандық
парламент ... ... ж. ... ... ... мен мазмұнының түбегейлі қайта
құрылуы болды. Қазақстан ... ... ... ... болып келетін ұйымдардың тізімін ... ... ... № 850 ... ... ... ... 2005 ж.
республикалық мониторингке тиесілі болып келетін қаржы ұйымдарының
келесідей ... ... ... ... ... ... сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары;
- жинақтаушы зейнеткерлік қорлары;
- зейнеткерлік активтерді басқаруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар.
Осы кезде республикалық мониторингке ... ... ... ... ... ... түрлерінің өзінділігі мен ерекшеліктерін есепке
алатын, қаржы секторының субъектілері үшін ... ... ... ... ... ... салықтық есептеме формаларына болжанатын өзгерулер салық
міндеттемелерін есептеудің дұрыстығын, сондай-ақ, ... ... ... ... салық заңнамасына талдауды жүргізу үшін
олардың ақпараттылығын сақтайды, сонымен бірге, салықтық ... ... ... етеді.
2004 ж. аяғында өткен «Әлеуметтік сақтандыру – әлеуметтік қорғаудың
қосымша ... ... ... ... ... 2005 жылдың
қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін ... ... ... ... ... ... 2007 жылы ... болады. Әлеуметтік салықтың қойылымы ... ... ... ... және ... ... ... жүктемені
артпайды. 2004 ж. әлеуметтік салық 20%-н ... ... ... ... ... ... қорғау жүйесін ары қарайғы
реформалаудың маңызды аспектілерінің бірі – ... ... ... ... ... үш деңгейлі жүйесін ендіру болып
табылады.
Бюджеттік үрдісті реформалаудағы маңызды қадам – Стратегиялық ... ... ... мен ... ... ... ... мен Қаржы Министрлігін 2002 ж. Экономика мен ... ... мен ... Министрлігіне қайта құру болды. Бұл кезде,
бюджетті жоспарлау мен атқару қызметтері ... ал ... және ... ... ... ... ... ж. бастап барлық қаржы процедураларын, ... ... және оны ... мен ... аяқтай отырып, регламенттейтін
бірегей заң - Бюджеттік кодекс іске қосылған болатын. Бюджеттік кодекстің
негізіне бюджеттік жүйенің жаңа ... ... ... жоспарлаудың
ертеректе өмір сүрген қағидалары, барлық деңгейдегі бюджеттердің кіріс және
шығыс ... ... ... ... түбегейлі түрде қайта
қарастырылған. Өзінің дамуын орта ... ... ... ... ... ... үрдісі реттелді, бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық
қорға аударудың жаңа механизмі енгізіледі, оларға барлық ресми ... ... ... жергілікті бюджеттен аударылатын болады; Жер
кодексіне ... ... ... жер ... ... ... ... Ұлттық қорға аударылатын болады.
Стратегиялық және бюджеттік жоспарлауды ұқсастандыруға ... ... үш ... ... ... орта ... ... өңделінуде. Сондай-ақ, бюджетті орындау үрдісі
анағұрлым жетік регламенттелген, ... ... жаңа ... ... ... ... ... шығындары тіпті,
қала мен ауданның бюджетіне дейін, олардың түсімдері мен бюджеттерді өңдеу
тәртібі ... ... ... ... ... тек екі ғана
деңгейлері – республикалық және облыстық реттелген, ал ... ... ... ... ... ... ... мөлдірлікті
қамтамасыз ету мен бірегей ... ... үшін ... ... ... ... дәлелі ретінде – шығындардың көп бөлігін
жергілікті деңгейге беру болып табылады. Әрбір ... ... ... және ... ... ... ... Бюджеттік кодекстегі
шығындардың бағыттары, тіпті, мемлекеттік басқарудың ауылдық ... ... ... ... шығындар, райондық бюджетте бөлек
бағдарламаларымен бекітілетін болады, олардың әкімшіліктері ... ... ... ... аппараттары болады.
Республикалық және жергілікті бюджеттерді ішкі бақылаудың тік жобасы
енгізілді: ішкі бақылауды Қаржы ... ... ... ... ... ... қызметтері Есептік комитет пен мәслихаттардың
тексеру комиссияларында қалады.
Бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... жобалардың тиімділігін бағалау тәртібі
енгізілуде. Жергілікті атқарушы ... тек ... ... бюджеттен
ғана қарыз алу құқығының сақталуымен, капиталдың ішкі және ... ... ... ... ... Бюджеттік инвестициялардың
түсінігі кеңейтілді, инвестициялық жобалардың қадамдық таңдауы, сондай-ақ,
жобалардың тиімділігін бағалау тәртібі енгізілуде.
Қазақстанның әлемдегі 50 анағұрлым ... ... ... ... ... арналған Президенттің 2006 жылдың 1 наурызындағы Үндеуі. Және
осыған ... ... ... ... және ... реформасын өткізуді тапсырды. Қазақстан ... 2006 ж. ... ... салу ... ... ... заң ... өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы берілген заң жобасын
екінші, соңғы оқылымында мақұлдады. Өз ... ... ... ж. ... Республикасының салық салу мәселелері бойынша кейбір заң
беруші ... ... мен ... ... ... ... ... салық ауыртпалығының деңгейін жалпы төмендетуге (жеке табыс ... ... ҚҚС, ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің еркін дамуына кедергі келтіретін ... ... ... ... ... ... жиынтығын
қарастырған. Ол негізінен, келесілерде көзделді:
  - ҚҚС қадамдап ... 2007 жылы - ... 14%-ға ... 2008 ... ... 2009 жылы - 12%-ға дейін;
  - 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке ... ... ... ... (ертеректегі бөлшектенгеннің орнына) барлық жеке
тұлғалар үшін, сол ... ... ... ... ... 10% ... ... әлеуметтік салықты 2008 жылдан бастап орташа алғанда 30%-ға дейін
төмендету, бұл құжат авторларының ... ... ... ... ... ... ынта ретінде болады;
  - арнайы салық режиміндегі салық қойылымдарының 3%-дан 2%-ға ... ... ... ал ... ... ... жеке
кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін бөлек ілгерлемелі шкаланың ... 3-5% және 3-7% ... 3% ... бірегей
қойылымды енгізу;
  - ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдейтін ... ... ... ... ... басқа, азық-түлік секторында қызмет ... ... ... ... ... заңнамаға түзетулер енгізілген. Режим бюджетке
төленуге тиісті ҚҚС-ның сомасын 70%-ға ... ... ... ... ... тұжырымдамасы өзгертілді және
дивиденттерге қос ... ... ... жою қарастырылды. Осындай қадам,
қазақстандық банктер мен қаржылық емес сектордағы өзге де ... әлем ... жаңа ... ... келе ... ... технологиялық
компаниялардың жарғылық капиталында, алдыңғы қатардағы ... ... ... ... ... қол ... Қос қабат салық салуды
жою қатысудың мөлдір жобаларын ... ... және ... банктер кіретін холдинг құрылымын таңдау еркіндігін қамтамасыз
етеді. Қабылданған түзетулердің өңдеушілерінің ойына ... осы шара ... ... қол ... ... ... ... жеке табыс салығының сомасын анықтау кезінде алып тастауға
жатқызуға болатын ... ... ... ... ... ... ... Осыдан басқа, құжат корпоративтік табыс салығы бойынша
аванстық ... ... ... ... ж. ... ... Үкіметі кезекті «Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған орта ... ... ... Берілген құжатта Қазақстанның Үкіметі жеке тұлғалардың
табыстарын жалпыға ортақ ... ... ... ... ... ... «салық ауыртпалығын заңды тұлғалардың табыстарынан жеке
тұлғалардың табыстарына, ... ... өсуі ... экономиканың бәсеке қабілеттілігін нығайту мақсатында,
ақырындап қайта бөлуң мүмкіндігін қарастырды. ... ... ... ... оңды векторына қарамастан,
мемлекеттің қаржы секторы да дамудың ... жаңа ... ... ... ... ... өзінде жүзеге асырылды, ... әлі ... ... ... бұл ... қаржы жүйесінің
дамудың жаңа қадамына ауысуы туралы куәландырады.
Берілген кезең қазіргі ... ... (2007 ... ... ... жыл ... ... экономикалық жүйесі (соның ішінде, мемлекеттік
қаржылардың) Қазақстанға да әсерін тигізген, әлемнің ... ... ... есте ... Ақша және ... ... дамуы 2007 жылы, жалпы мемлекет экономикасындағы да сияқты,
алдыңғы жылдардағы көріністерден түбегейлі ... 2007 ... ... айларының ішінде қаржы нарығында шектен тыс ... ... ... ... ... ... сипатталынатын алдыңғы
жылдардың беталысы сақталынды. Екінші қадамда, шамамен тамыз айынан бастап,
нарықтың өсуі ... ... ... ал ... сегменттерінің
бірқатарында көлемдердің қысқаруы байқалды.
Бұл кезде, 2007 жылдың қорытындылары бойынша, республикалық ... ... ... жүз пайыздық орындалуы қамтамасыз етілгенін
айта кету керек: олардың нақты ... 2,22 ... ... ... ... ЖІӨ-ге қатынасы бойынша деңгейі 2007 жылы 26,3%-ды құрады –
Қаржы Министрлігі осы ... 2008 жылы ... ... - 29%-ға, 2010-
да - 30%-ға жақындайтынын болжайды.
Нарықтағы әртүрлі бағытталған беталыстар әлемдік ... ... ... ... соның нәтижесінде қазақстандық банктерінде
өтімділік мәселелері пайда болды. Осы жағдай ақша мен ... ... әсер ... негізгі себепке айналды. 2007 ж. екінші
жартысында Ұлттық ... ... ... ... шектен тыс өтімділікті
зарарсызданған бойынша шараларын емес, банктерге ... ... ... ... ... ... ету бойынша шараларын
ұйымдастыруына тура ... ... ... ... ... ... операциялар шоты бойынша дефицит қарқынды түрде өсті, бұл ... ... ... төмендеу жағына қарай қысым көрсететін болады.
2008 ж. ... ... ... ... ... халықаралық
нарықтардағы жағдайлардың дамуына қатысты өзгеріп отыратын болжамдардың
салдарларына айналды. Оларға қатысты тек ... ғана ... ... ... де ... ... ... бастапқы кезекте,
мемлекеттің қызметтері ... ... ... ... ... ... секторларды көктемге дейін қолдауға бағытталған болатын.
Ұзаққа созылған тұрақсыздық, жүріп жатқан құбылыстарға реттеудің анағұрлым
қатаң әдістерін талап ... бұл ... ... ... ... ... орнына
келетін бюджеттік шығындарды үнемдеу болып ... ... ... ... ... олар даму ... ... болады (бұл
экономикалық саясаттың жеткілікті күрделі өзгеруіне ұқсайды, ... ... нақ даму ... банктердің несиелік
белсенділігінің төмендеуінің орнын толтыра отырып, ... ... ... ... бір буыны болады).
Шығындарды қатаңдату экономикалық өсуге қатысты анағұрлым консерваторлық
болжауларымен де байланысты ... та, ... ... ... жоспарындағы болжамдар позитивтік түрде қалатын болса ... ... ... өте шектелген көмегін айта кету керек (4
млрд. долл.), ол ... және ... ... ... жобалардың белгілі бір тізімімен тауысылатын болады. Үкіметтің
барлық дерлік басталған құрылыс жобаларын қаржыландыратынына ... ... ... ... ... ... пен ұсынысты тепе-теңдікке келтіргеннен кейін күтуге болады.
Құрылыс секторына бөлінген қаражаттарды ... ... ... ... ... ... нәтижелерге қарау керек және бастапқы
кезекте, соғылған жылжымайтын мүлікке сұранысты зерттеу ... ... ... аса ... ... ... ... қысқартудан бөлек, жеңілдіктердің ... өте ... ... ... заңнамасына өзгерістерді
дайындау, бірақ сол ... ... ... ... ... қалатын
табыстардың орнын толтырумен бірге, шикізаттық емес секторы үшін жүктеменің
төмендеуі де болып табылады. Бұл экономиканы ... үшін ... ... қатысуымен инвестицияларды алуда емес, жеке
секторда қалдыру есебінен анағұрлым либералды ... ... ... айту ... ж. ... ... ... орташа 6 - 8% аралығындағы болжанатын
деңгейінен бастама ала ... ... айта ... ... ... 2007 ... ... өсуі, осы тапсырманың
орындалуға ... ... 2008 ... 7 қаңтарында Үкімет, АҚБ және
Ұлттық банк экономикалық саясаттың негізгі бағыттары туралы арызға (Арызға)
қол қойды. Оның жағдайларынан күтілетіндердің ... ... ... ... ... ... ... жылы әсерін тигізетінін
мойындау болды. Осы кезде екі салынатын ... ... ... ... ... ол ... өте кең ... дәліз берілген.
Үкімет, бір жағынан, банктерге қажет ... ... ... ... ... ... ... қаржы алулардың халықаралық нарықтары,
мүмкін, қиын-қол жетерлік болған шарттарында ұсынуға ... ал ... ... ... банк ... құрылымдық реформаларды жүзеге
асырудың жақсы мүмкіндігі ретінде бағаланады.
Мемлекеттік қаржылардың жағдайына келетін болсақ, онда қаржылық дағдарыс
шарттарында, үлкен ... ... ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіруге бөлу керек. Қазіргі уақытта,
салық ... ... ... ... қамту тәуекелі бар.
Ақпараттық жүйелер мен серверлердің деректер ... ... ... ... ... емес ... салық төлеуден
жалтарынатын, салық төлеушілер санының ұлғаюымен сескендіреді. Одан бөлек,
әртүрлі ... ... мен ... ... ... ... салық салудың әділділік қағидаларына жауап бермейді. Ол
бизнестің ... ... және ... үшін ... ... дамытады, салықтық және кедендік ... ... үшін ... болып табылады. Корпоративтік табыс
салығы бойынша жеңілдіктердің саны 2002 жылдан бастап 14-тен 38-ға ... ... ... ... – 40-тан 64-қа дейін, әлеуметтік салық бойынша –
26-дан 29-ға дейін, ҚҚС ...... 42-ге ... өсті.
Кен орындарына салық салу жүйесін жетілдіру сұрағы өзекті мәселе ... ... ... жылдары ішіндегі ірі кен ... ... ... ... ... 564 ... теңге сомасынан астам
салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар қосылып есептелген ... Егер ... 2005 ж. 12 ... ... 2006 жылы - 25,3 ... теңгеге теңескенін
назарға алатын болсақ, бұл жерде қосылып ... зор ... ... ... ... ... ... Салық комитетінің
басшылығы салық органдары жұмысының тиімділігін ұлғайту тұрғысынан салық
заңнамасын максималды ... ... ... және ... ... ... жолымен жүруі тиіс. Күрделі салықтық әкімшіліктендіру
күрделі салық саясатымен байланысты. Егер ... ... ... бірнеше немесе көп салық режимдері ... егер ... өте көп саны ... онда бұл ... ... ... Бұл ... Қазақстандағы салық ауыртпалығы кеңес
одағынан кейінгі кеңістікте, және ... ... ... ... ... бірі ... ... Оның деректеріне сәйкес, осы салық
жүктемесі республиканың ЖІӨ-нің шамамен 23%-н құрайды.
ІІ ... ... ... ... және ... ... және бюджет табыстарын толтырудағы салықтардың орнын
қарастыру
2.1 ҚР салық жүйесіндегі салықтардың есептелу және ... ... ... ... - ... ... едәуір орын алады.
Қазақстан ... ... ... жасайтын барлық резидент және
резидент емес ... ... ... ... ... ... Ойын бизнесі
салығын, тіркелген салықты төлеушілер өз қызмет түрлерін жүзеге асырудан
түсетін табыстар ... ... ... ... ... болып
табылмайды.
Корпоративтік табыс салығын салу объектілері мыналар болып табылады:
• салық салынатын табыс;
• төлем көзінен салық салынатын ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы.
КТС төлеуші заңды тұлғалар ең ... ... ... ... ... ... Ал ССТ жылдық жиынтық табыс пен түзетулер ескерілген шегерімдер
арасындағы айырма ретінде айқындалады, яғни:
ССТ= ЖЖТ-Штүзету
Резидент заңды тұлғаның ЖЖТ ... ... ... ҚР және одан тыс
жерлерден алынуға тиіс табыстардан құралады. ... ... ... ... ... ... ... бейрезидент-заңи тұлғаның
жылдық жиынтық табысы салық заңнамасына сәйкес ... оған ... ... ... ... барлық түрлері жатады. /5/
Жылдық жиынтық табысқа салық төлеуші табыстарының барлық түрлері:
өткізуден түсетін табыстары ... ... ... ... түзетілуі, яғни салық төлеушінің бұл
табысынан мыналар алынып тастауы тиіс: тәуекелдік ... ... ... қорлары мен тәуекелдік инвестициялаудың акционерлік
инвестициялық ... ... ... ... жеке ... ... кепілдік беруді жүзеге ... ұйым ... ... ... қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алған ... ... ... және ... ... сомасы; жеке тұлғалардың
депозиттеріне міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым мен ... ... беру қоры ... өтелген депозиттер мен төленген
кепілдікті және өтемақылық төлемдер бойынша талаптарын ... ... ақша ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес алынған және жеке зейнетақы
шоттарына бағытталған ... ... ... ... ... сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес алынған және
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін ұлғайтуға ... ... ... шығыстарды қоспағанда салық толеушінің жылдық
жиынтық табыс алумен байланысты шығыстары салык, салынатын табысты ... ... ... шегерімдері деп салық төлеушінің заңнамамен реттелмеген шекте
жиынтық жылдық ... ... ... ... ... /5/ Оларға
өткізілген тауарлар, қызметтер көрсету бойынша шығындар мен басқа ... ... мына ... ... бабындағы іс-сапарлар кезіндегі
және өкілдік ... ... өтем ... ... ... ... мен ... талаптар
бойынша;резервтік қорларға аударымдар бойынша ... ... ... ... арналған шығыстар бойынша шегерімдер және салдарды
жою қорларына аударымдар сомасының шегерімдері; ... және ... ... ... шығыстар бойынша шегерім; кепілдік беру
жүйелеріне қатысушылардың сақтандыру сыйлықақылары мен ... ... ... ... есепке жазылған табыстары және жеке
тұлғаларға өзге төлемдер ... ... ... ... ... зерттеуге және оларды өндіруге дайындық ... ... ... ... және жер қойнауын пайдаланушының басқа да
шегерімдері;жер қойнауын пайдаланушының қазқстандық кадрларды оқытуға ... ... ... ... арналған шығыстары бойынша шегерім;
теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма ... асып ... және ... ... ... да ... төлемдерді
шегеру./4/
Шегерімдерден кейінгі салық салынатын табыс тузетіледі. Салық
төлеушінің ... ... ... оның 3% ... ... ... ұстауға салық төлеушінің нақты жүмсаған ... емес ... ... ... мүлік, жеке тұлғаларға
берілген ... ... ... ... ... тиіс. Мүгедектердің
еңбегін пайдаланатын салық төлеушілер салық салынатын ... ... ақы ... ... ... сомасынан 2 еселенген және
мүгедектерге толенетін жалақы мен басқа ... ... ... ... 50% ... ... ... құқығы бар. Салық
төлеушілер салық ... ... үш ... артық мерзімге берілген
негізгі құралдардың қаржы лизингі бойынша алынған сыйақы сомасына, кейіннен
оларды лизинг алушыға бере ... ... ... ... түрі ... кредит беру болып табылатын, банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар да ... ... ... қызметтің
осындай түрінен алынған табыс сомасына азайтады.
Таза табысқа салынатын корпоративтік табыс салығын және төлем көзінен
ұсталатын ... ... ... қоспағанда, корпоративтік табыс
салығы салық кезеңі үшін мынадай тәртіппен есептеледі: 15% бен ... және ... ... ... мен ... ... ... залалдар сомасына азайтылған салық ... ... ... ... төмендегі ережеге және шетелдік салықты
есебіне жатқызу жүзеге асырылатын ... ... ... корпоративтік табыс салығының сомасы бұл
салықты төлем көзінен ұсталғанын растайтын құжаттар болған ... ... ... ... ... табыстан ұсталған корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... табыстан ұсталған корпоративтік
табыс ... ... ... ... ... ... ... сомасынан артық болса, табыс көзінен ұсталған корпоративтік табыс
салығының сомасы мен бюджетке төлеуге ... ... ... ... ... ... кейінгі 10 салық кезеңін қоса алғандағы кезеңге
ауыстырылады және осы салық кезеңдерінің ... ... ... ... ... сомасы бірте-бірте азайтылады.
Салық ставкалары
• Барлық заңды тұлғалар үшін 15%;
• Негізгі құралы жер болып табылатын заңды тұлғалар үшін ... ... ... ... ... емес заңды тұлғалардың таза
табысынан 15%;
• Төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша 10%.
КТС үшін 1 ... - 31 ... ... ... жыл ... ... табылады. /4/
Жеке табыс салығы. Салық салу объектілері бар жеке түлғалар жеке табыс
салығын төлеушілер ... ... Ойын ... ... ... төлеушілер, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы
салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер осы ... ... ... ... ... асырудан түсетін табыстар бойынша жеке табыс
салығын төлеушілер болып табылмайды.
Салық салу объектісі - төлем көзінен ... ... ... ... ... салынбайтын табыстар болып табылады.
Салық мөлшерлемесі Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары
жерлердегі ... ... ... түріндегі табыстарды қоспағанда,
салық төлеушінің табыстарына 10% ставка бойынша ... ... ... және одан ... жерлердегі көздерден алынған
дивидендтер түріндегі табыстарға 5% ставка бойынша салық салынады.
Салық ... ... ... ... ... табыстардан жеке табыс
салығын есептеуі үшін күнтізбелік ай салық ... ... ... ... ... ... табыстардан жеке табыс салығын есептеу
үшін салық кезеңі жоғарыда аталған КТС бойынша салық ... ... ... ... ... ... табыстардың мынадай түрлері
жатады:қызметкердің табысы;жеке тұлғаның салық ... ... ... қорларынан ... ... ... ... ... ... ... бойынша табыс.
Салықты есептеу, ұстау және төлеу тәртібі:
Жеке табыс салығын есептеуді салық агенті ... ... ... ... ... ... салуға жататын табысты есебіне жазу кезінде
жүргізеді. Жеке табыс салығын ... ... ... ... ... ... табысты төлеу күнінен кешіктірмей жүргізеді. Салық агенті
төленген ... ... жеке ... ... ... ... айынан кейінгі
айдың 25-іне дейін өзі орналасқан жері бойынша жүзеге асырады.
Резидент заңды тұлғаның ... ... оның ... ... ... ретінде қаралуы мүмкін. Салық ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелер
орналасқан жер бойынша жүргізіледі.
Депозитарлық қолхаттар бойынша ... ... ... және
ұстауды осындай депозитарлық қолхаттардың базалық активінің ... ... ... ... ... ... ... табыстарға
жатады:
▪ мүліктік табыс;
▪ дара кәсіпкердің табысы;
... ... мен ... ... ... да ... ... салық салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс салығын
есептеу:
Төлем көзінен салық ... ... ... жеке табыс салығын
есептеуді салық төлеуші салық ... үшін ... ... ... ... ... 10% ставканы қолдану жолымен дербес жүргізеді.
Жекеше нотариустар мен адвокаттардың табыстарын қоспағанда, ... ... ... салық салынбайтын табыстардың бірнеше түрі болған
кезде жеке табыс салығын есептеуді ... ... 10% ... ... көзінен
салық салынбайтын барлық табыс түрлерінің сомасына қолдану жолымен ... ... - ... ... ... ... ... қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге
асыратын бейрезиденттер, ... ... ... жеке ... ... ... әлеуметтік салық төлеушілер болып табылады.
Жұмыс берушінің жұмыскерлеріне ... ... ... жеке
кәсіпкерлер, жеке адвокаттар мен нотариустар үшін салық объектісі ... қоса ... ... ... саны ... ... объектісі
болып табылады.
Салық ставкалары - әлеуметтік салық 11% ставка бойынша есептеледі.
• Резидент заңды тұлғалар мен тұрақты мекеме арқылы ... ... емес ... ... үшін – ... Жеке ... жеке адвокаттар мен нотариустар үшін – өзі
үшін 2 АЕК, ... ... ... үшін 1 ... ... көру, сөйлеу және қозғалу қабілеті бойынша мүгедектер
жұмыс жасайтын мамандандырылған мекеме үшін – 4,5%.
Салықты есептеу және төлеу ... ... ... ... ... ... қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын резидент
емес заңды тұлғалар салық кезеңінде әлеуметтік салықты ... 11% ... ... ... салу ... ... ... жүргізеді.
Арнаулы салық режимін қолданатындарды қоспағанда, дара кәсіпкерлер,
жекеше нотариустар, адвокаттар әлеуметтік салықты есептеуді өзі үшін ... 2 ... ... және ... ... үшін ... 1 еселенген
мөлшерінде ставкаларды дара кәсіпкерлер, ... ... ... ... ... қоса ... қызметкерлердің санына
(әлеуметтік салық салу объектісіне) қолдану арқылы жүргізеді.
Әлеуметтік салықтың сомасы «Міндетті ... ... ... ... ... ... есептелген әлеуметтік аударымдар
сомасына азайтылуға жатады. Мемлекеттік ... ... ... ... ... әлеуметтік салық сомасынан асып кеткен кезде
әлеуметтік салық сомасы нөлге тең деп есептеледі.
Меншікке салынатын салықтарға жер ... ... ... салық,
көлік құралдарына салынатын салық жатады. Меншікке салынатын салықтар
негізінен жергілікті бюджеттерге есептеледі. /4/
Жер ... 1992 жылы ... ... ... ... енгізу мынандай
мақсаттарды көздейді: экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану және
жерге орналастыру, ... ... ... оны ... ... жүргізу үшін, сонымен бірге аумақтың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін
бюджет кірістерін қалыптастыру. Жер салығын төлеу ... жер ... ... ... ішінде жалгерлер мен жер ... үшін ... ... ... ... ... салу ... барлық жерлер олардың ... ... ... ... ... ... ... ауыл-шаруашылығы
мақсатындағы жерлер; елді мекендер ... ... ... ... және өзге де ... емес мақсаттағы жерлер; ерекше
корғалатын табиғи аумақтардың жерлері, ... ... және ... ... ... орман қорының және су қорының жерлері; босалқы
қорлар жерлері. Жердің белгілі бір ... өзге ... ... ... ... меншік құқығындағы, тұрақты жер ... ... ... ... ... жер ... құқығындағы салық салу объектілері
бар заңи және жеке ... жер ... ... жер ... ... салық салу объектісі болып табылады.
Салық әрбір жер учаскесі бойынша жеке салық ... ... ... ... ... есептеледі. Қорғаныс қажеті үшін берілген
жерлерге салынатын салықты алу тәртібін ... ... ... салық төлеушіге жер учаскесі берілген айдан кейінгі айдан
бастап есептеледі. Жер учаскесін иелену құқығы ... ... ... жағдайда, жер салығы жер учаскесін пайдаланудың нақты кезеңі
үшін есептеледі. Бюджетке жер салығы жер ... ... ... ... жылы ішінде елді-мекенді қоныстың бір санатынан басқа санатына
ауыстыру ... ... ... ... ... жер ... - осы елді
мекендер үшін ... ... ... ... ал ... жылы
қоныстардың жаңа санаты үшін белгіленген ... ... ... таратылған және оның аумағы басқа елді ... ... ... ... елді ... аумағында жаңа ставка тарату іске
асырылған ... ... ... ... қолданылады.
Салық төлеушілер орналасқан жер учаскелері бонитетінің балдарын анықтау
мүмкін болмаған жағдайда, жер салығының мөлшері ... ... ... балы ... ... отырып айқындалады.
Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша ... ... жер ... ... ... есептеледі. /4/
Ұлттық экономиканың өркендеуімен бірге, соңғы уақытта жер, ... ... ... ... түрлері заңды және жеке тұлғалардың мүлкі ғана ... ... ... ... олар ... ... сый және салық салу нысанына
айналуда.
Мүлік салығы – тура нақты ... ... оның ... ... ... төлеушілер мүлкінің құнына байланысты болады. Салық
мүлік иелеріне оны тиімді иеленуге түрткі болады. /10/
Заңды тұлғалар мен жеке ... ... ... ... салығын төлеушілер болып, жеке ... ... ... ... ... құқығында жылжымайтын мүлік ... бар ... жеке ... ... ... мен жеке көсіпкерлер үшін негізгі құралдар (соның ішінде
түрғын үй қорының құрамында тұрған объектілер) мен ... ... ... салу объектісі болып табылады.
Бухгалтерлік есептің деректері бойынша айқындалатын ... ... ... ... ... құны ... ... мен дара
кәсіпкерлердің салық салу объектілері бойынша салық базасы болып табылады.
Салық ставкалары:
1. Заңды ... ... ... ... салу ... ... жылдық
құнының 1,5% ставкасы бойынша есептейді.
2. Дара кәсіпкерлер және оңайлатылған декларация ... ... ... қолданатын заңды тұлғалар 0,5% ... ... ... ... ... ... 0,1% ставкасы бойынша есептейді:
▪ діни бірлестіктерді ... ... ... ... салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдар;
▪ мемлекеттік бюджет есебінен қаржыланатын су шаруашылығы
мекемелері.
Салық төлеушілер ... ... ... ... тиісті салық
ставкаларын қолдану арқылы дербес жүргізеді.
Ортақ үлестік меншіктегі ... салу ... ... әрбір салық
төлеуші үшін мүлік салығы мүлік құнындағы оның үлесіне барабар есептеледі.
Патент негізінде арнаулы салық режимін ... дара ... ... ... ... ... ішінде мүлік салығы бойынша
ағымдағы төлемдерді төлеуге ... олар ... ... ... ... алу деректері бойынша айқындалған салық ... ... ... ... ... ... ... арқылы
айқындалады.
Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері ... ... ... ... ... ... арнаулы салық
режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеуші салық
кезеңіндегі ... ... ... тең ... енгізеді: 25
ақпаннан, 25 мамырдан, 25 ... 25 ... ... құрылу күнінен (салық салу объектілерін пайдалануға
немесе жалға беру күнінен) кейінгі ... ... ... құрылған салық
төлеушілер мен заңды тұлғалар бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші
мерзімі болып табылады.
Ағымдағы төлемдерді төлеудің ... ... ... ... ... уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы
мерзімінен ... ... салу ... ... ... ... берген
кезде салық сомасын ағымдағы салық кезеңі үшін декларацияны табыс ету
мерзімі басталғаннан ... 10 ... ... төлейді.
Салық төлеуші салық кезеңі ішінде декларацияны табыс ету мерзімі
басталғаннан ... ... 10 ... ... түпкілікті есеп
айырысуды жүргізеді және мүлік салығын төлейді.
Патент негізінде арнаулы салық режимін ... дара ... ... ... ... ... ... табыс ету мерзімі
басталғаннан кейін ... 10 ... ... төлейді. Декларация –
салық кезеңінен кейінгі ... 31 ... ... тапсырылуы керек.
Мүлік салығын есептеу мен төлеу үшін салық ...... ... ... ... ... меншік құқығымен тиесілі Қазақстан Республикасының
аумағындағы тұрғын үй-жайлар, саяжай құрылыстары, гараждар және өзге ... ... ... және ... ... ... бар
тұлғалар жеке тұлғалар төлеушілер болып табылады.
Мыналар жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды:
• мерзімді ... ... (оқу) ... ... ... ... ... құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан
тиісті қаржы жылына арналған республикалық ... ... ... айлық есептік көрсеткіштің (АЕК-1413 теңге) 1000
еселенген мөлшері ... - ... ... ... ... ... «Халық қаhарманың, «Қазақстанның Еңбек
Ерің атақтарын алған, үш дәрежелі Даңқ ... және ... ... ... ... анаң ... алған,
«Алтын алқаң алқасымен наградталған көп ... ... ... зейнеткерлер;
• меншік құқығындағы барлық салық салу объектілерінің жалпы құнынан
тиісті қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... 1500 еселенген мөлшері шегінде - Ұлы Отан
соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдар, І және ІІ
топтағы ... ... ... ... ... салу ... ... құнынан
тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген АЕК-тің 1500 еселенген мөлшері ... – Ұлы ... ... ... жанқиярлық еңбегі мен мінсіз ... үшін ... КСР ... ... және ... ... сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы
9 мамыр аралығында ... 6 ай ... ... және Ұлы Отан
соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен ... ... үшін ... КСР ... ордендерімен және медальдарымен
наградталмаған адамдар.
Жеке тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі жылдымайтын ... ... салу ... ... ... ... 1 ... жағдай бойынша Қазақстан Республикасының
Үкіметі ... ... ... ... ... салу ... жеке ... үшін салық базасы болып табылады.
Салық базасы СК-де сәйкес айқындалатын жеке тұлғалардың мүлік салығы
салық салу объектілерінің құнына ... ... ... мен ... ... Жеке тұлғалардың мүлік салығы өкілетті ... ... ... ... қызметі органында есептеледі және салық кезеңінің
1 тамызына дейін есептеулер ... ... ... 1 ... ... ... ... негізінде жеке тұлға мүлік
салығын төлеуге міндетті.
• Жылжымайтын мүлік салық ... ... ... ... ... растайтын өкілетті органның құжаттары негізінде қайта есептеу
жүргізіледі.
• Бір мүлікте ... иесі ... ... мүлік салығының сомасы
әр тұлғаның үлесі негізінде анықталады.
• Егер мүлікті екі ... иесі ... ... ие ... ... ... сомасы екі меншік ... ... ... ... Жеке ... ... ... ішінде салық объектісін сатып алған
жағдайда салық міндеттемесі ... ... ... ... ... ... ... құралдары салығы мақсатты салық болып келеді, яғни ... ... ... ... ... және ... ... орай жергілікті
салық болып табылады. /11/
Көлік құралдарына салынатын салықты ... ... ... ... бар жеке ... және ... шаруашылық жүргізу немесе
оралымды басқару ... ... салу ... бар заңи ... ... ... төлеушілер болып табылады.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуге жататын және ... ... ... ... ... ... салу объектілері
болып табылады. Жүк көтергіштігі 40 ... және одан ... ... мамандандырылған медициналық көлік құралдары салық салу
объектілері болып ... ... ... құралдары қозғалтқыш көлеміне, двигателінің
көлеміне, қуатына немесе жүк көтергіштігіне қарай АЕК-ге белгіленген және
көлік құралдарының түрлері бойынша сараланған. ... ... ... төмендететін түзету коэффициенттері қолданылады. Бірқатар
субъектілер көлік құралдарына салынатын салықтан босатылған: біріңғай жер
салығын төлеушілер, мемлекеттік ... ... ғана ... ... ... ... қатысушылар, мүгедектер, жоғары наградалармен марапатталған
адамдар және бірқатар басқа субъектілер.
Салықты есептеу және төлеу тәртібі:
Салық төлеушілер салық салу объектілерін, ... ... ... ... ... және ... ... негізге ала отырып, салық
кезеңі үшін ... ... ... ... құралы меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында немесе
оралымды басқару құқығында салық кезеңінен аз уақыт болған ... ... ... ... ... ... ... жүргізу құқығында немесе
оралымды басқару құқығында болған кезең үшін ... ... ... ... оны көлік құралы меншік ... ... ... ... ... басқару құқығында іс жүзінде болған айлардың санына ... ... ... ... ... 1 ... дейін болған көлік құралдары
бойынша бюджетке салық төлеуді салық салу объектілерінің тіркелген жері
бойынша салық ... 1 ... ... ... ... меншік иесі атынан меншікті сенімгерлік басқару
құқығымен көлік құралын иеленуші ... ... ... ... ... ... ... иесінің осы салық кезеңі үшін ... ... ... ... ... ... ... Казино, ойын автоматтары залы, тотализатор және
букмекерлік кеңсе қызмет көрсетулер жөніндегі қызметті жүзеге ... ... мен ... ... ойын ... салығын төлеушілер болып
табылады. Ойын бизнесі ... ... ... ... ... ... ойын ... тотализатор кассасы, тотализатордың электронды
кассасы, букмекер кеңсесінің ... ... ... ... ойын ... салық салу объектілері болып табылады.
Салық салу объектісінің ... ойын ... ... ... ойын ... – айына тиісті қаржы жылына арналған республикалық
бюджет ... ... ... ... есептік көрсеткіштің (бұдан әрі
АЕК-тің) 830 еселенген мөлшерін;
• ойын автоматына - 30АЕК;
• тотализатор кассасына, электронды кассасына –125 ... ... ... ... және ... ... – 75АЕК
еселенген мөлшерін құрайды;
Ойын бизнесі ... үшін ... ... күнтізбелік тоқсан болып
табылады.
Ойын бизнесі салығын есептеу, ойын бизнес салығының ... ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізіледі.
Салық объектілері айдың 15-нен кейін іске қосылса, онда ... 1\2 (50%) ... Егер ... ... ... 15-не ... ... онда салық ставкасының 1\2 төлейді.
Ойын бизнесі салығы есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-інен
кешіктірілмей салық салу ... ... орны ... ... ... ... салығы бойынша декларация есепті тоқсаннан кейінгі екінші
айдың 15-інен кешіктірілмей салық салу объектілерінің ... ... ... ... табыс етіледі. /4/
Тіркелген салық. Ұтыссыз ойын ... ойын ... ... компьютерлерді, ойын жолдарын (боулинг (кегельбан),
картты (картинг), ... ... ... ... ... көрсетулерді
жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... салу ... болып бір
ойыншымен ойын өткізуге арналған, ұтыссыз ойын автоматы, біреуден ... ... ойын ... ... ... ойын ... ... үшін пайдаланылатын дербес компьютер, ойын жолы, карт, бильярд
үстелі тіркелген ... салу ... ... ... рента салығы. Шикі мұнайды, газ конденсатын, ... ... жеке және ... ... экспортқа рента салығын
төлеушілер болып ... ... шикі ... газ ... ... көлемі
экспортқа рента салығын салу объектісі болып табылады.
Есептеу ... ... ... шикі ... газ ... бойынша шикі
мұнайдың, газ конденсатының көлемі және әлемдік баға негізінде есептелген
экспортталатын шикі ... газ ... құны ... ... ... үшін салық базасы болып табылады. Экспортқа іс жүзінде
өткізілетін көмірдің ... ... ала ... ... экспортталатын
көмірдің құны көмір бойынша экспортқа рента ... ... үшін ... ... ... ... ... төлеудің ақшалай нысаны Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шикі мұнай, газ конденсаты жөніндегі шешімі бойынша ... ... мен ... ... арасында жасалатын қосымша келісімде
белгіленген тәртіппен заттай нысанға ... ... ... газ ... ... кезінде экспортқа рента
салығы СК-дегі ставкалар бойынша есептеледі. Көмірді ... ... ... ... 2,1% ... ... ... тоқсан экспортқа рента салығын төлеу бойынша салық кезеңі
болып ... ... ... ... ... ... сомасын салық
кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірмей төлеуге міндетті.
Экспортқа рента салығы жөніндегі декларация салық төлеушінің орналасқан
жері бойынша салық ... ... ... ... ... айдың 15-нен
кешіктірілмей табыс етіледі. /4/
ҚР Президентінің «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да мінедетті
төлемдер ... сол ... ... заң күші бар ... ... ... бастап жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу ... Оны ... ... ... ... қаражатпен қамтамасыз ету;
• Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу тәртібін заңмен негіздеу;
• Қазақстанның жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды жүйелі ... ... ... енгізілуі барысында жер қойнауын пайдаланушылар (ары қарай
ЖҚП) мынадай міндетті төлемдер төледі:
1. Бонус;
2. Роялти;
3. Үстем пайда салығы.
2008 жылдың 10 ... ... ... ... төлем түрін төлеу
жүктелді:
1. Бонус: қол қойылған бонус, коммерциялық табу ... ... ... өтеу ... төлем;
3. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы: мұнайға арналған пайдалы қазбаларды
өндіру салығы, кең таралған ... ... ... минералды
шикізатқа пайдалы қазбаларды өндіру салығы; кең таралған пайдалы
қазбаларға жер асты ... мен ... ... ... ... салығы.
4. Үстем пайда салығы.
Салық салу тәртібін анықтау барысында ЖҚП-ға қатысты 2 ... ... ... ... ... ҚР аймағында барлық салықтар
мен ... ... ... Өнімді бөлу моделі (ҚР Үкіметі мен жасалған екі жақты келісімшарт
негізінде жекелеген ... мен ... ... ... қойнауындағы пайдалы қазбаларды стратегиялық ... ... ... ... сулылығына пайдалы қазбаның өндірілу дәрежесі
бойынша қандай категорияға жататындығына ... ҚР ... ... ... ... ... анықталады.
ҚР аумағында жер қойнауын пайдаланумен айналысатын заңды тұлғалар
салық төлеушілер болып табылады.
Бонус – ЖҚП құқығы үшін ... ... ... ... ... (ары ... ҚҚБ) – ҚР ... ЖҚП туралы заңнамаға
сәйкес келісімшарт жасау барысында ... ... ҚҚБ ...... ... ҚР ... ... қатысты
Жанама салықтар – бұл баға немесе тарифке ... ... ... ... кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар.
Жанама салықтарға қосылған құн салығы және акциздер ... ... ... тауарға салықтар халық үшін онша білінбейді, себебі
олар төлемнің талап етуімен байланысты. Олар өте ... ... ... ... ... оны ... жатқанын білмеуі де мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... Әрбір адам өте жақсы біледі,
кез келген сатып алушы ... ... ... ... ... ... ... ішіндегі ең маңыздысы қосылған құн салығы болып
табылады. Қосылған құн салығы – тауарларды ... және ... ... ... оларды өткізу бойынша салық салынатын айналым құнының
бір бөлігін бюджетке аудару, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Республикасында қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне
тұрған мынадай тұлғалар: дара кәсіпкерлер; мемлекеттік ... ...... ... ... ... Республикасында
филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент еместер; сенімгерлікпен
басқару құрылтайшыларымен не ... ... ... ... пайда алушылармен сенімгерлікпен басқару ... ... ... ... ... ... бойынша айналымды жүзеге
асыратын сенімгерлікпен басқарушылар;
2) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... төлеушілер болып табылады.
Салық салу объектілері салық салынатын айналым және ... ... ... ... ... ... меншік құнын
беру;Комиссия шарты бойынша тауарларды (қызметтерді, жұмыстарды) атқару
және т.б. Салық ... ...... ... заңнамасына сәйкес ел
аумағына импортталған салық салынатын тауарлар жатады.
Салық төлеушінің салық ... ... ... ... ... ... қайтарылса;мәміленің шарты өзгерсе;өткізілген ... ... үшін ... өтемақылар өзгерген жағдайда т.б.Түзету
кезіндегі арнайы ... ... ... ... ... қосымша шот-
фактура.
ҚҚС-ның ставкасы 12% құрайды және салық салынатын айналым мен ... ... ... ... Экспортқа тауарлар өткізу
бойынша айналымға ... ... ... салық салынады. Қазақстан
Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... аумағынан тауарлар әкету тауарлар экспорты ... құн ... ... ... ... үшін ... құжат шот-
фактура болып табылады. ҚҚС ... ... ... ... ... ... айналымдарды жүзеге асырған кезде, аталған
тауарларды, жұмыстарды, қызмет ... ... ... ... есептеу және төлеу тәртібі: Салық салынатын айналым бойынша
бюджетке жарна ... ... құн ... ... ... ... ... есептеп шығарылған ҚҚС-ның сомасы мен есепке жатқызылған
салық сомасы ... ... ... ... ... қосылған құн салығы бойынша салық ... ... ... ... ... жері бойынша салық органынан есепті
салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірілмей тапсырылуы керек.
Қосылған құн ... ... ... құн ... төлеуші
бюджетке жататын жарнаға салықты орналасқан жері ... ... ... ... екінші айдың 25-нен кешіктірмей әрбір салық кезеңі үшін
төлеуге міндетті.Импортталатын тауарлар бойынша ... құн ... ... ... заңнамасында кеден төлемдерін төлеу үшін
айқындалатын күні төленеді.
Салықты есептеудің 2 әдісі бар:Айырма әдісі;Қосылған құн әдісі.
Айырма ...... ... ҚҚС ... ... өнім ... ... сатып алынған өнім бойынша есептелген ҚҚС ... ... ... ...... қосылатын және сатып алушы төлейтін тауарларға
салынатын ... ... ... айрықшалықты ерекшеліктеріне қарай
монопольды түрде жоғары бағалары мен ... ... ... ... ... ... ... қызметтерге де салынуы мүмкін,
бұл орайда ... ... ... ... ... ... жатады: спирттің барлық түрлері;
алкоголь өнімі; құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5%-тен ... ... ... ... ... ... ... дизель отыны;
жеңіл автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен ... ... ... ... бар ... ... шикі мұнай, газ
конденсаты акцизделетін тауарлар.
Акциз ... ... ... және ... ... ... және ... нысандағы өлшем бірлігіне абсолютті сомада
(тұрлаулы) белгіленеді. Алкоголь өніміне акциз мөлшерлемелері ... не одан су ... (жүз ... таза спирттің болу
көлеміне қарай бекітіледі. Спирттің барлық түрлеріне акциз мөлшерлемелері
спирттің бұдан әрі ... ... орай ... ... ондіру үшін өткізілетін спиртке акциз мөлшерлемесі алкоголь
өнімдерін өндіру үшін ... ... ... ... ... ... ... белгіленуі мүмкін.
Қазақстанда өндірілетін тауарларға, қызметтерге акциз салығын салу
объектілері республика аумағында акцизделетін ... ... ... алыс-беріс негізінде ұқсатуға беру, көрсетілетін ... ... ... асыру операциялары болып табылады, импорт
кезінде импортталатын акциз тауарларының көлемі ... ... ... ... ... базасы: Тұрлаулы акциз ставкалары белгіленген ... ... ... ... өндірілген, өткізілген заттай нысандағы
акцизделетін тауарлар ... ... ... ... ... ... ... тауарлар бойынша салық ... ... ... ... құны ретінде айқындалады.
Аталған құн осы тауарды акциздер мен ... құн ... ... ... бағалар бойынша айқындалады.
Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық базасына
қолдану ... ... ... ... ... тауарды қайтару
жүргізілген салық кезеңінде түзетіледі. Осыған салық базасының мөлшерін
түзету түзетуге жататын акциздің ... ... ... ... ... ... ... акцизделетін тауарды қайтару үшін ... екі ... ... және ... ... ... ... басқа да құжаттардың негізінде жүргізіледі.
Акциз төлеу мерзімдері акцизделетін тауарларға акциз есепті салық
кезеңінен кейінгі айдың ... ... ... ... ... ... пен материалдардан өндірілген акцизделетін тауарлар
бойынша акциз өнімді тапсырыс берушіге немесе ... ... ... ... күні ... Қазақстан Республикасының аумағында
өндірілген шикі ... газ ... ... ... ... ... акциз олар берілген күні төленеді.
Акцизге қатысты күнтізбелік ай салық ... ... ... ... ... аяқталған соң салық төлеушілер ... ... ... салық органдарына акциз жөніндегі декларацияны есепті салық
кезеңінен кейінгі екінші айдың ... ... ... ... ... /4/
2.2 ҚР және Медеу ауданының бюджетін толтырудағы салықтардың орны
Диплом жұмысында осы ... ... ... ... Салық комитеті және Алматы ... ... ... ... ... көрсеткіштері арқылы талдау жасадым.
Талдау барысында қосылған құн ... ... ... ... және ... тигізетін әсерін көрсеттім.
Салық жинауды тұрақты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... шарты болып табылады. Өз кезегінде бұл
шарттар ... ... ...... ... бірегей
жүйесімен анықталады. Яғни, салықтар және бюджетке төленетін ... ... ... ... ... толықтығын және уақытылы төленуін
қамтамасыз етуде салық ... ... ... қызметінің маңызы
зор.
Салық органдарының бюджетке салықтар мен бюджетке төленетін басқа да
міндетті ... дер ... және ... ... ... және салық заңдылықтарын бұзушылықты ... ... ... ... ... және оны ... жолдарын ашып
көрсету болып табылады.
Қазақстан ... ... ... басқару Қазақстан
Республикасы Конституциясы бойынша Президентке, ... ... ... жүктеледі. Салық ... ... ... ... ... ... ... және облыс, Астана,
Алматы қалалары, ... мен ... ... салық комитеттерінен
тұрады.
Қаржы Министрлігінің Салық комитеті салықтар және ... ... да ... ... ... әрі уақытылы түсуіне
мемлекеттік ... ... ... және салық қызметі
органдарын басқаратын орталық атқарушы орган ... ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... зейнетақы жарналарының ... дер ... ... қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ
салық ... ... ... ... салық
бақылауын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... тұрған салық қызметі органдарына төменнен
жоғары қарай тікелей ... және ... ... ... мемлекеттік орган салық органдарына ... ... ... ... ... бірінші басшыларын қызметке
уәкілетті ... ... ... ... тағайындайды.
Кесте 1
Қазақстан Республикасының бюджетінің кіріс бөлігі*
|Атауы |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| ... |% ... |% ... |% ... оның |2 887 838,4 |100 |4 034 410,4 |100 |3 505 344,7 |100 ... | | | | | | ... ... |2 356 040,3 |82 |2 819 509,7 |70 |2 228 681,8 |64 |
|салықтық емес ... |18 ... |30 ... |36 ... | | | | | | ... ... ... ... ... ... ... статистикалық мәліметтері бойынша ... ... ... ... бюджетінің жалпы кіріс
бөлігін көрсетіп өттім. Яғни, ... ... ... ... маңызын сипаттағым келді.
Сурет 1. Бюджеттің кіріс бөлігі*
*www.mіnfіn.kz сайтынан алынған ... ... ... ... ... ... бюджет табыстары 2007 жылдың қорытындысы бойынша
жоспардағы 2 880,3 млрд. ... ... ... ... ... ... 7,6 млрд. теңгеге артық немесе    100,3 %-ға орындалды.
Мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің ... ... 2006 ... ... 123,3%, 120,3%, және 148,5%. ... қосылған құн салығы ставкаларының төмендеуіне және жеке табыс
салығының жазық шәкілін енгізуге қарамастан өте жоғары ... ... ... ... көрсетіліп тұрғандай 2007 жылы салықтық түсімдер ... 82%-ын ... ... ... емес ... 18% ... жылы кірістер 4034,4 млрд.теңгені ... ... ... ... ... Бұған себеп ... 2008 ... ... 1072,4 ... ... ... 1-ші ... 2008 жылы салықтық түсімдер бюджеттің кіріс бөлігінің
70%-ын құрап отыр, ал ... емес ... ... ... кірістері 2009 жылғы жағдай бойынша 100,5%-ға
атқарылуы немесе жоспардағы 3 489,4 млрд.теңгеде іс ... ... ... ... 2009 жылғы мемлекеттік бюджеттің ... ... ... 104,8% ... ... 101,4 млрд.теңгеге асыра
орындалғаны байқалады. Салықтық емес түсімдер 26,8  млрд.теңгеге асыра
орындалмады немесе ... ... 124,5% ... Негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдер ... ... 25,9 ... ... ... Трансферттер түсімдері 92,7%-ға орындалды. 2.1-ші ... 2009 жылы ... ... ... ... ... 64%-ын
құрап отыр, ал салықтық емес түсімдер 36% құрап ... 2.1-ші ... ... отырғандай, үш жылдың көрсеткіштерін
салыстыра отырып салықтық емес түсімдерің ... екі ... ... ... көріп отырмыз. Бұл көрсеткіштердің мұндай ... ... ... ... ... өсуі ... табылады.
Кесте 2
Қазақстан Республикасының бюджетінің салықтық түсімдері *
| | | | ... |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |% |мың ... |% |мың ... |% ... ... | | | | | | ... оның |2356040320 |100 |2819509700 |100 ... |100 ... | | | | | | ... ... ... |32,2 ... |32,7 |643668527 |28,9 |
|салығы | | | | | | ... ... ... ... |9,4 ... |9,5 ... |12 |
|әлеуметтік салық |295732988 |12,6 ... |8,9 ... |10,4 ... ... |61132801 |2,6 ... |2,8 ... |4,1 ... салығы ... |0,4 ... |0,4 ... |0,6 ... ... ... |0,5 ... |0,5 |17521354 |0,8 ... құн ... ... |26,7 ... |22,7 ... |23,1 |
|акциздер ... |2,5 ... |2 ... |2,6 ... ... ... |310017642 |13,15|579176943 |20,43|387149347 |17,4 |
|мен міндетті | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... Қазақстан Республикасының Қаржы ... ... ... ... ... ... ... ... бюджетінің салықтық
түсімдерін қарастырдым. Осы кестеден көріп ... ... ... 2007 жылы ... салықтық түсімдерінің 26,7% ... ... жылы 22,7%, 2009 жылы 23,1% ... Бұл ... ... ... ... екінші орынды алып ... Яғни ... ... ... Республикасының бюджетінің кіріс бөлігінде маңызды
орынға ие ... ... жылы ... бюджеттің салықтық түсімдер бойынша жоспары 43,2
млрд. теңгеге, оның ішінде корпоративтік табыс ... ... ... жеке ... және ... ... ... – 21,2
млрд.теңгеге, мүлік салығы бойынша – 4,1 млрд. теңгеге, акциздер бойынша –
2,8 ... ... ... ... ... мен ... бойынша –
13,7 млрд.теңгеге жоспардың орындалмауы байқалады. Салықтық емес түсімдер
33,9 млрд. теңгеге асыра орындалды. (-25,8) ... ... ... ... түсетін түсімдер орындалмады.
Корпоративтік табыс салығы бойынша 730,0 млрд. ... ... 758,3 ... теңге түсті, немесе 103,9 %. Жоспар аванстық
төлемдер, сондай-ақ ... жылы ... ... ... ... ... ... АҚ, «Халық жинақ банкің АҚ,
«Тұран Әлем Банкің АҚ, «Банк Центр Кредитң АҚ ... ... ... өсуі ... ... ... ... салық бойынша түсімдер жоспарының орындалуы 2006
жылғы сәйкес кезеңге ... ... ... ... республика
бойынша жалақы қорының 35,6%-ға, ортаайлық номиналды жалақы төлемі ... ... жеке ... ... ... жоспар 105,1 %-ға орындалып,
жоспардағы 210,4 млрд. ... ... ... 221,0 млрд ... ... салық бойынша жоспар 103,7%-ға орындалып, жоспардағы 285,1 млрд.
теңге орнына бюджетке 295,7 млрд. теңге түсті.
Қосылған құн салығы бойынша жоспардағы 635,9 ... ... ... 629,3 ... ... ... ... 99,0%-ға орындалды, оның ішінде:
- ішкі өндіріс тауарларына салынатын қосылған құн салығы бойынша
жоспар 101,3 %-ға ... ... 162,9 ... ... ... 164,9 млрд ... түсті, артығымен орындалу өнімдердің щығарылуы
мен өткізілуі көлемінің өсуіне байланысты ірі кәсіпорындардың салық салыну
айналымы ... ... ... бірге өткен кезеңдердің қарыздарын
өтеуімен түсіндіріледі. 2008 жылғы 1 қаңтарына бюджеттен өтеу 184,4 ... ... бұл ... ... осыған ұқсас көрсеткішімен салыстырғанда
19,4 млрд. теңгеге артық, бұл ретте, салықтың жалпы ... ... ... 55,6 ... ... өсті.
 - импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн ... ... 98,2 %-ға ... ... 473,0 ... ... ... млрд теңге түсті. Орындалмау 2007 жылдың аяғында импорттың көлемінің
түсуіне 2008 жылы ҚҚС мөлшерлемесінің 14% -дан 13%-ға ... ... де ... ... 2008 ... 1 ... ҚҚС төлем сомаларының 1% -ға төмен
болуы ірі импортталған ... ... ... ... ... ... ... ірі мұнай импортшылары қызметінің
қысқаруы, «Леман-Казахстанң ... ... ... облысындағы мұнай-газ
құбыры құрылысы үшін тауарлар импортының көлемінің төмендеуі ... ... ... ... 35,1% және 10,8% ... ... ... Алматы облысына тиіп отыр. Алматы қаласының ірі төлеушілері болып
«Астана Моторс Алматың ЖШС және «Тойота Тсушо ... ЖШС ... ... ... ... 56,0 ... ... орнына
бюджетке 58,8 млрд теңге түсіп, 2,8 ... ... ... ... ... ... ... саудаға және сыртқы операцияларға салынатын салықтар
бойынша жоспар 95,5 %-ға орындалды, ... 157,4 ... ... 150,4 ... ... ... Жоспардың орындалмауына Атырау
облысындағы ірі мұнай импортшыларының ... ... ... ... ... ... мұнай газ жүргізу
құрылысы үшін импортталған тауарларының көлемінің азаюы ... ... ... ... табыс өндіріп алатын Кедендік одақты елдерде ... ... баж ... ... өсуі ... ... көлемінің азаюына және экспортты басқа бағыттарға жетелеуі
әсерін тигізді.
Ал, 2008 жылғы ... ... ... ... ... ... құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда артық көрсеткіш.
Салықтық ... ... ... ... салығының
көрсеткіштері айтарлықтай жоғарылаған, ол 920,9 ... ... ... қатар жеке табыс салығы 267,3 млрд.теңге, әлеуметтік ... ... ... ... 77,8 ... жер салығы 11,2
млрд.теңге, ал көлік ... 14,2 ... ... ... ... бойынша бюджетке 640,9 млрд. ... ... ... жылмен
салыстырғанда айтарлықтай өзгеріске ... жоқ. Ал ... ... ... ... және ... ... салықтардан 421,3 млрд. теңге бюджетке түскен.
2009 жылғы мемлекеттік бюджеттің ... ... ... жоспары
104,8% орындалды немесе 101,4 млрд.теңгеге асыра орындалғаны ... ... ... ... 659,8 ... ... бюджетке 643,7
млрд.теңге түсті немесе 97,6%. Жоспардың орындалмауы ... ... мен ... ... ... ... ... кәсіпорындарда аванстық төлемдердің қайта есептелуіне байланысты
болған. 2008 жылғы фактімен салыстырғанда салықтық режимнің ... ... 277,2 ... ... ... ... салықтар бойынша жоспарлар Өңірлік жұмыспен қамту
және кадрларды қайта даярлау стратегиясы ... ... ... ... ... іске асырылуына, сондай-ақ 2009 жылдың 1 қаңтарынан
бастап бюджет саласының ... ... 25%-ға ... ... жеке ... салығы бойынша жоспар 101,8%-ға орындалды немесе
жоспарда 264,0 ... ... ... 268,7 ... ... салық бойынша жоспар 102,3%-ға ... ... ... ... ... 232,8 ... түсті.
- мүлікке салынатын салық 85,9 млрд.теңге ... ... ... ... ... 106,9%, ... салынатын базаның ұлғаюы есебінен
бюджетке жоспардан 5,9 млрд.теңге түсті.
- іште ... ... ... қосылған құн салығы бойынша
жоспар 146,2 %-ға орындалды немесе ... 76,1 ... ... 111,3 млрд.теңге түсті. Тәуекелділікті Басқару Жүйесінің (ТБЖ)
қағидаттарын қолдану есебінен нөлдік мөлшерлеме бойынша қосылған құн ... ... ... ... ... төлеушілерден қосылған құн салығын
қайтару туралы талапты қамтитын салықтық өтініштерді немесе декларацияларды
алған кезде әр ... ... ТБЖ ... ... ... жылғы 1 қаңтардағы жағдай ... ... өтеу ... ... ... ... ... қосылған құн салығы бойынша 391,0
млрд.теңге жоспарда іс ... ... 404,7 ... ... ... ... ... тауарларға салынатын қосылған құн салығы
бойынша асыра орындалуға мыналар әсер етті.
Салық салынатын импорт құрылымында неғұрлым көп үлес ... ... ... ... бұйымдары) алады, салық салынатын
импорттың жалпы көлемінде олардың үлесі 18,5% (3 942,8 млн. АҚШ ... бұл ... ... ... 1,3% немесе 51,4 млн. АҚШ долларына
артық. Тауарлардың бұл тобы бойынша 72,7 млрд.теңге ... ... ... ... бұл 2008 ... ұқсас кезеңінен 10%-ға немесе ... ... ... ... тауарларға салынатын акциздер бойынша жоспар
104,7%-ға атқарылды ... ... 37,1 ... ... ... ... 3-ші ... бойынша қосылған құн салығының жекелеген түрлері
бойынша түсімдері ... жылы ... құн ... ... бюджетке 629,2 млрд.теңге
түскен. Нақты қосылған құн салығының жекелеген ... ... ... ... ... ... ... атқарылған
жұмыстар, көрсетілген қызметтерге қосылған құн салығы ... ... ... ... ... Республикасы аумағына
импортталатын ... үшін ... құн ... ... ... ... ... қоспағанда 298,3 млрд.теңге
кірістелген.
Сонымен қатар осы ... ... ... ... ... ... жинаған ақпарат көздерін (1-Н, 2-Н ... ... ... ... құн ... Медеу ауданы бойынша Салық
Басқармасының Қазақстан Республикасының ... ... ... ... оған ... ... 3
Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша салық басқармасының жалпы
түсімдері *
|Атауы |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |% |мың ... |% |мың ... |% ... оның |200 798 247|100 |188 065 802|100 |200 103 097|100 ... | | | | | | ... ... |174 135 840|86,7 |185 587 109|98,7 |197 442 805|98,7 ... емес |26 662 407 |13,3 |24 78 693 |1,3 |2 660 292 |1,3 ... | | | | | | ... ... ... ... ... ... басқармасының 1-Н статистикалық |
|есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... ... Медеу ауданы салық басқармасынының
үш жыл бойынша кірісі көрсетілген. 2007 жылы ... ... ... 86,72% ... ... ал ... емес ... 12,58% құрап
отыр. 2008 жылы жалпы ... ... ... ... ... себеп
салықтық емес түсімдердің төмендеуі, яғни ол 0,84%-ға ... ... ... жылмен салыстырғанда. Бірақ 2008 жылы салықтық түсімдер
өскен, сонымен қатар ол ... ... 98,68% ие ... отыр.
2009 жылы Медеу ауданы бойынша жалпы ... 2008 ... ... ... ... 98,67% құрап отыр, ал
салықтық емес түсімдер 1,09% ғана ... ... 2. ... ... ... ... ... салықтық түсімдердің
2007-2009 жыл аралығындағы өзгеру ... ... ... ... ... салық басқармасының 1-Н
статистикалық есептілігінің мәліметтері негізінде
Суретте көріп отырғандай ... ... ... ... бойынша
жалпы кірістің салықтық түсімдері ... ... өсіп ... ... салықтық түсімдер 194169822 мың теңге ... ... ... түскен болатын, бұл 89,7%-ға орындалды. 2008 жылы ... ... мың ... ... ... мың ... ... 108,5%-
ға орындалды. 2009 жылы салықтық түсімдер ... мың ... ... мың теңге түсіп, 104,4%-ға орындалып отыр. Бұл ... ... ... ... ... біртіндеп шығуын көруге
болады.
4- кестеде Медеу ауданы ... ... ... ... ... ... ... ауданы салық ... ... ... көзі ... ... ... болып
отыр. Яғни, ол салықтық түсімдердің 2007 жылы 52,56%, 2008 жылы ... жылы ... ... ... ... құн ... ... корпоративтік табыс салығынан кейін ... ... ... ... ... қосылған құн салығы 2007 жылы ... жылы 16,19%, 2009 жылы ... ... ... Яғни ... ... ... түсімдердің жылдан жылға артып ... ... ... ... ... бойынша түсімдердің ішінде үшінші ... ... ... ... ... 2007 жылы 12,44%, 2008 ... 2009 жылы ... көрсетіп отыр.
Кесте 4
Алматы қаласы Медеу ауданы ... ... ... ... ... |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| | мың |% |мың ... |мың теңге|% |
| ... | | | | | ... ... ... |185587109|100 |197442805|100 |
|түсімдер, оның | | | | | | ... | | | | | | ... ... |91 527 |52,56 |98 385 |53,01 |97 111 |49,18 ... |166 | |693 | |728 | ... ... салығы |21 675 |12,44 |27 775 |14,96 |20 343 |10,3 |
| |700 | |109 | |539 | ... ... |18 075 |10,38 |16 696 |8,99 |16 607 |8,41 |
| |410 | |043 | |772 | ... ... |2 373 100|1,36 |2 514 574|1,35 |2 327 162|1,17 ... ... |322 768 |0,18 |346 312 |0,18 |353 143 |0,17 ... ... |713 673 |0,4 |914 163 |0,49 |930 189 |0,47 ... құн ... |25 165 |14,45 |30 046 |16,19 |51 861 |26,26 |
| |300 | |771 | |882 | ... |449 721 |0,25 |130 353 |0,07 |60 031 |0,03 ... ... ... |13 833 |7,93 |8 778 092|4,72 |7 847 362|3,96 ... ... |001 | | | | | ... | | | | | | ... қаласы Медеу ауданы бойынша салық басқармасының 1-Н статистикалық |
|есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... ... ... жанама
салықтар бойынша түсімдерді қарастырдым. Осы кесте бойынша ... ... ... құн ... ... ... көрсеткім
келді.
Кесте 5
Алматы қаласы Медеу ауданы ... ... ... ... ... ... |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл |
| |мың ... |% |мың ... |% |мың ... |% ... ... |25 615 021|100 |30 177 124|100 |51 921 913|100 |
|оның ... | | | | | | ... құн |25 165 300|98,2 |30 046 771|99,6 |51 861 882|99,9 ... | | | | | | ... |449 721 |1,8 |130 353 |0,4 |60 031 |0,1 ... ... ... ауданы бойынша салық басқармасының 1-Н статистикалық|
|есептілігінің мәліметтері негізінде ... ... ... ... ... құн ... жанама
салықтардың негізін құрап ... 2007 жылы ... құн ... ... ... ... 98,2%, ал ... 1,8% ғана
құрап отыр. 2008 жылы қосылған құн ... 99,6%, ... ... ... 2009 жылы ... құн салығы 99,9%, ал акциздер ... ... ... 5-ші ... көріп отырғандай Медеу ауданы салық басқармасы
бойынша ... құн ... ... ... ... өсіп ... жылы ... Республикасы аумағында өндірілген тауарлар,
атқарылған жұмыстар, көрсетілген қызметтерге қосылған құн салығы 14735507
мың теңге ... 17429645 мың ... ... ... ... ... 19480443 мың ... жоспарда 22197652 мың теңге түсіп, 113,9%-ға
орындалды. 2009 жылы 39314576 мың ... ... 42789393 мың ... ... ... отыр.
ІІІ Қазақстан Республикасындағы салық жуйесінің қызмет ету
мәселелері
3.1 Шетел мемлекеттерінде салық жүйесін басқару ерекшеліктері
Халықаралық ... ... ... үлкен орын әлемдегі ... ... ... ... ... ... Өйткені, әлемдік
шаруашылық байланыстардың қазіргі кезеңіндегі анағұрлым үшкір бәсекелестік,
қазіргі уақытта, макроэкономикалық ... екі ... ... үлгілері
арасында жүруде - неолибералдық (англосаксондық) және әлеуметтік-нарықтық
(континенттік еуропалық) – онда осы зерттеу шеңберлерінде біз, ... ... ... және ... ... үлгілердің анағұрлым сипатты
өкілдері болып ... ... ... ... ... атап ... ... нарықтық шаруашылық деп аталынатын экономикалық үлгі
Еуропаның континенталды ... ... ... ... ... Алмания, Франция, Италия, Швеция болып табылады. Осы
елдердің экономикасындағы мемлекеттің рөлі ... ... ... ... шығындардың деңгейі же үлкен болып табылады.
Мысалы, 2003 ж. ЖІӨ-ге пайыздарын ... ... ... ... Алмания мен Италияда 48,9%-дан; Францияда - 54,5%; ... ... сол ... ... - 42,6%; ... - 40,1%; ... -
35,7%; Ирландияда - 35,2%.  Мемлекет табыстарының бастапқы көзі ... ... ... жеке және заңды тұлғалар
үшін салық ауыртпалығының анағұлым жоғары ... ... ... түсімдері болып қалады. Үкіметтің 2003 ж. ЖІӨ-ге пропорциясындағы
салықтық және ... емес ... ... ... - 45%; Италияда
- 46,4%; Францияда - 50,4%; ... -58,7% ... сол ... - 39,3%; ... - 41,3%; ... - 30,9%; ... - 35,4%
құрады.
Қазақстан Республикасы үшін Еуропа елдерінің салық жүйелері анағұрлым
жоғары қызығушылықты болып ... ... ... бірқатар еуропа
мемлекеттерінің салық жүйелерінің салыстырылуын жүргіземіз. Тіпті, оны іске
асыру ... ... ... ... ұқсастандырудың оңтайлы нәтижелерін
есепке ала отырып: интеграциялық қауымдастықта ішкі ... ... алып ... ... алу бойынша бірегей әдісін енгізу, ... ... ... жұмыстың басталуы, - ЕО-қа және ВЖЭ-не
мүше-мемлекеттердің ұлттық салық жүйелерінің құрылымы әлі ... ... ал ... ... да бір ... ... үшін ... әртүрлі рөлімен шартталғанын мойындау керек, өйткені ЕО ... ... ... ... ... ... ... ескі мүшелерің ... ... ... ... ... ... ... үш үлгілерін бөлуге
болады: англосаксондық (неолиберальдық), оңтүстікеуропалық және әлеуметтік
нарықтық, олардың ... үшін ... ... жалпы салықтың,
сондай-ақ, олардың белгілі бір түрлерінің орны, әртүрлі мағынаға ие болады.
ҚҚС-ғы бұрынғыдай, Еуродақ үшін бастапқы ... ... ... ... ... ... аударымдары есебінен, ЕО бюджетінің
шамамен үштен бір бөлігі құралады. ХХІ ғ. ең ... ... (2001 ... мүше-мемлекеттерден Еуроодақтың жалпы ... ҚҚС ... ... ЕО ... 36,79% ... құрады. 1977 ж.
жүргізілген ҚҚС-н бірегейлендіруден кейін ЕО-тың барлық елдері салықтың
берілген түрін ... ... ... ие. 1977 ж. 17 ... ... ... алтыншы нұсқауы ҚҚС-н есептеуге арналған бірегей базаны,
тәртіптердің ... ... ... ... ... ... ... әдістемесін анықтау, салық салынуға тиесілі ... ... ... ... тәртіптері, өнімді өткізудің алдыңғы кезегінде
төленген ҚҚС есептеу тәртібі, экспорттық тауарларды ҚҚС-н төлеуден ... ... ... оны ... ... компанияларға салық салуды үйлестіру мәселелерінде
бірінші ... ... ... ие ... ... ... салық қойылымдарын ұқсастандыру, сонымен бірге, қос қабат
экономикалық және заңдық салық салудың алдын-алу ... ... ... ... аралық деңгейде, салықты алудың бірегей әдісі өңделгені
және қойылымдардың ақырындап ұқсастандырылуы жүргізілетін кезіндегі ... ... ... ... ... ... ЕО елдеріндегі
компанияларға салық салудың бірегейлігі әлі жоқ, ал ... ... ... ... ... ... ... тапсырмасы болып табылмайды. ... ... 1970 ж. ... ... салуды бірегейлендіру бойынша Еуропалық Комиссияның
ұсыныстары қызмет етеді.
Еуропалық Одаққа мүше-мемлекеттер үшін ... XXІ ғ. ... ... ... ұлттық режимдерінің маңызды дәрежедегі
бөлшектенуі сипатты ... ... ... қойылымдарының ерекшелігі, салық
салынатын базаны есептеудің әртүрлі жобалары). ... ЕО ... ... ... ... компаниялар үшін тиімді салық қойылымдарын бағалауға
көмектеседі және салыстырудан ... ... ... ... ... ... ... режимдері маңызды деңгейде
ерекшеленген.
Еуропалық Одақ 15 ... және ... ... ... оншақты мемлекеттер
бойынша, орташа алғанда, ТС бойынша ... он ... ... ... ... ... ЕО-қа жаңа мүше-мемлекеттерінде
бизнесті жүргізудің салықтық шарттары ЕО-15-ке қарағанда жақсырақ болады.
Осы ... ... ... ... ... тыс ... ескі ... Еуроодаққа жақында ғана кірген Орталық Еуропа
елдеріне кәсіпорындарды қайтадан ... ... ... ... ... ... ... Еуроодақтың бюджетіне тікелей төлейтін
жалпыуропалық ... ... ... ... ... талқылауларында үлкен орынды алады, ... әлі ... ... ... ... ... ... Салықты бекітудің идеясы, оны
жинау бойынша бүткіл жауапкершілік тікелей Еуроодақтың органдарына берілуші
еді, ЕО-тың ... ... ... ... ... ... ... бір үлесінің және ҚҚС-ның аударымдарының
істегі ... ... ... және ... ... ... ... үнемі ұлғаюымен ... ... ... ... ... ұлғаюымен байланысты.
Жалпыеуропалық салық ЕО елдерінің, Еуроодақ органдарының тарапынан жалпы
бақылауы бойынша, ұлттық ... ... ... ... ... ... ... координациясының ең жоғарғы мақсатына айналатын еді. Онымен
қоса, Еуроодақтың қаржылық әкімшіліктендіруінің аса жоғары емес ... ... ... жылы ... ... жалпыеуропалық
бюджеттің 11%-ға жуығын құрады, сонымен бірге, Брюссельді ұлттың үстіндегі
«салықтық құбыжықң ... ... ... ... ЕО ... көптеген
азаматтарының, осы мәселе бойынша теріс ұстанымдарын есепке ала ... ... ... енгізудің уақыты әлі ерте болып көрінеді. [13]
Салық гаваньдері қызметінің экспансиясы 1970-е жж. ... ол ... ... ... мемлекеттердегі мемлекеттік реттеудің жоғары
деңгейі - жеке және заңды тұлғалар үшін салық ... ... ... ... ... ... ... 1970-ші жж. ішінде
компаниялардың табысына жоғары салық қойылымдары 50%-дан жоғары, ал жеке
табыс салығының ... ... 70%-ға ... ... өзін ұзақ уақыт
күттірмеді: 1976 ж. салық гаваньдері арқылы барлық ... ... ... ал 1978 ж. ... ... ... ... 43% өздерін салық гаваньдерінің резиденттері деп таныстыратын
тұлғалардың мекен-жайларына түсті.
Халықаралық ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын, сондай-ақ, жағымды ... ... ... мен ... транзитін қамтамасыз
ететін, делдалдық қаржы компаниялары жиі пайдаланылады. Жедел-холдингтік
компаниялардан ерекше, қаржылар, бұл ... ... ... мен ... пайыздар түрінде ауыстырылады. Осындай қаржыландыру, салықтық
жеңілдіктер аймақтарында ... ... ... ... ... ... ... алады. Бұл компаниялар несие алу ... ... ие, ал бұл ... ... ... несие-қаржылық
операциялар үшін пайадалануға қол жеткізеді.
Несиелерге ... алып келу мен алып ... ... ... аумақта орналасқан қаржы компаниясы, іскерлік тәжірибеде
«өткізетінң немесе «каналдың компания атағына ие ... ... ... ... ... салық бағыт бойынша өткізуді
қамтамасыз етеді. Әрине, несие ... ... оның ... пункті
сияқты, салық гаваньнінде орналасқан еншілес компания болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... Қаржы
фирмасы бас фирмадан қарыз қаражаттарды алады және тәуелсіз тұлғалар немесе
өзге де ... ... ... Бұл ... ... ... ... алады. Делдалдық қаржы компаниялары несие ресурстарын
бір мемлекеттен екіншіге ауыстырумен байланысты ... ... ... ... ... ... компаниясын орналастыру үшін тиімді салық шарттарымен
ерекшеленетін, мойындалған юрисдикциялардың бірі - ... ... ... ... ... ұсынылатын жеңілдіктер жүйесіне
нақтырақ тоқталайық.
Қаржы операцияларының көлемі бойынша Нидерландыда белгілі бір шектеулер
бар. Бұл, ең ... ... ... ... ... өткізілетін,
несиелік қызметтің ауқымына қатысты. Заңнамада қарыз қаражаттар мен фирма
капиталы көлемінің ара қатынасына ... ... ... да, салық
инспекторы жеңілдіктерді алу шарты ретінде қарыз және акционерлі ... ... ... ете ... Ол ... көп ... ... жеңілдіктерінің сан алуан түрлерін ұсыну механизмін қарастырайық.
Қаржы компаниясының табысы алынған және ұсынылған ... ... ... ... ... ... үшін ... болып табылатын қарызға қызмет көрсету бойынша шығындар ... ... ... ... Осылайша, несие үшін түскен және
төленген пайыз арасындағы табысқа салық салынады. Осы ... ... ... ... ... егер ... фирмаішілік шарттарда жүргізілсе.
Сондықтан, Нидерландының ... ... ... ... ... ... ... етеді. Оның көмегімен, салық сатылары өзінің салық
тәуекелдерін шектеуге ... Осы ... ... ... ... ... ... салық шығындарының жалғыз ғана түрі болып табылады.
Дүниеде оннан астам ... ... банк ... бар. Олардың
ішінде: жоғарыда аталған Кипр мен Кайман жағалаулары, сондай-ақ, Монсеррат,
Науру, Вануату, Кук жағалаулары. Оффшорлық банк аймақтарының ... ... ... ... ... ... банк аймағы өзінің өмір
сүруін тоқтатты. Дегенмен, тізімге Македония, Черногория мен ... ... ... ... Осы ... аймақтардың ерекшелігі – жергілікті орталық
банк тарапынан оффшорлық банктердің қызметіне бақылаудың ... ... ... ... банк ... ... немесе олардың үлкен
емес көлемі, ... ... ... ... ... ... Әдетте,
аудиторлық тексерулердің тәртіптері маңызды дәрежеде жұмсартылған.
Оффшорлық банкті ... ... ... және ... да ... ... ... негізінде және әдетте, «банктік
гаваньдердең болатын өзге де қызметтік құрылымдар жүзеге асыра алады. ... ... ... ... ... ... ... үш сан алуан түрлері болады.
Оффшорлық банктердің ерекше санаты – ... ... ... ... ... Осы ... ... сонымен бірге, «персоналы
жоқң банк деп аталынады. Мұндай банк, толыққұнды банктің ... ... ... ... оның және оффшорлық банктің иесі арасында ... ... ... ... етеді. «Персоналы жоқң банкті дамыту
үшін ерекше банктің ... ... ... ... жоқң банк, ауқым
мен атағы тұрғысынан – ... ... ... ... келеді. Ол
резиденттік емес оффшорлық банктен маңызды деңгейде «күштірекң және толық
банк лицензиясы бар кез-келген ... ... ... ... банкте нақты қызмет ететін кеңсе жоқ деуге болмайды. Кеңсе бар,
бірақ, арнайы келісімге негізделе отырып, басқа ... ... ... ... ... банк ... ... бизнесін қамтамасыз етеді.
Оның қызметтері хатшылық компаниялардың қызметтеріне ұқсас, бірақ ... ... ... ... ... ... есепке алады. Ол тек
ресми процедураларды ғана қамтамасыз етпей, ... ... ... банктік операцияларын да жүргізеді. Осындай түрдегі ... ... ... ... ... ... Антигуа және өзгелері
сияқты юрисдикцияларында тіркеледі.
XXІ ғ. басына қарай электрондық қаржылық ... ... ... астамы дамыған елдер аймағында шоғырланған есепке ала отырып, салықтық
ұқсастандыру үрдісінің бастамашысы ретінде Экономикалық Ынтымақтастық ... ... ... ... 1997 ж. ... бастамасы ретінде Турку қаласында
(Финляндия) алғашқы рет Инернет-операциялары саласындағы ... ... ... ... конференциясы өткізілген болатын, ал 1998 ж.
ЭЫДҰ елдері министрлерінің Оттавада (Канада) ... ... ... ... ... және ... қаржылық коммерцияның
дамуын бейнелейтін салық заңнамасына (ұлттық, сондай-ақ, ... ... мен ... енгізу ұсынылған болатын.
Оттавада қабылданған шешімдердің үлкен бөлігі ҚҚС салудың тәртіптерін
ұқсастандыру шешімдеріне қатысты болды. Берілген шешімдердің ... ЕО ... ... олардың арқасында ҚҚС ұқсастандыру үрдісі ғаламдық
кибер-кеңістікке ... ҚҚС ... ... ... ... ... (бағытталу орны) мемлекеттің қағидасы болуы тиіс екені анықталған
еді, айта кететіні, ҚҚС салу мақсаттарында сандық ... ... ... ретінде емес, қызметтер түрінде сыныптау керек.
ЭЫДҰ мемлекеттерінің қаржы министрлері, сондай-ақ, ... ... ... ... мәмілелерге салық салу бойынша
келісілген тәртіптерді өңдеу қажеттілігін түсіндіріледі. ... ... ... ... ... қағидаларын өңдеу
үшін арнайы Кеңес беруші-техникалық топ құрылған ... ... Group, ... - TAG). ... ...... ... технологиялары бойынша жұмыс істеу,
мүдделі мемлекеттер мен олардың салықтық ... ... ... ... ... ... тұтынуға салықтарды алудың
жалпы тәртіптерін ... (ҚҚС, ... ... ... ... табыстарды істегі халықаралық салық келісімдерінің баптарына
сәйкес, сыныптау сияқты мәселелерді шешу болды.
Салықтық әкімшіліктендіру көзқарас тұрғысынан, ҚҚС-н ... ... ... ауысу - электрондық қаржылық коммерция саласындағы
операцияларды тиімдірек бақылауға көмектесіп қана қоймай, ол ... ... ... және ... ... ... ... егер қазіргі уақытта, ҚҚС есептеу үшін дәстүрлі ... ... ... ... бағаланса, онда қағаз құжаттамасын электрондық
формаға ауыстыру шот-фактуралар ... ... ... ... ... Электрондық ҚҚС-инвойстарының осындай жүйесінің негізгі
кемшіліктерінің қатарына: ... ... ... ... ... ... алып алудан қорғау), Еуроодақтың
бірқатар мемлекеттерінде электрондық қол қою ... ... ... сондай-ақ, өнімдерді Интернет арқылы жеткізуге ... ... ... өсуін атап өтуге болады. Осылайша,
электрондық қаржылық коммерция ортасындағы ҚҚС-н алудың жаңа ... ... мен ... ... экспортерлерін анағұрлым бәсеке
қабілетті етіп, оларды салығы жоқ ... ... ... ... ... осы жүйені енгізу жолында үлкен қиыншылықтар қалады. Біріншіден,
әлемнің көптеген елдері (және ... ... АҚШ) ... ... ҚҚС ... көтеруге және электрондық ҚҚС-инвойстарын толтыра
отырып, салық салудың еуропалық тәртіптеріне бағынуға келісімін ... ... ҚҚС ... мен бақылаудың электрондық жүйесі әлі мінсіз емес
болып табылады.
Қорытындыда, Еуропа елдерінің салық салу саласындағы ұлттық заңнамаларды
конвергенциялау шеңберіндегі реформалары ... ... ... ... ... жүргізу керек екендігі туралы үйретушілік мысалды
көрсететінін атап ... Оның ... ... ... енуінің
жақындағы әлеуеттерін есепке ала отырып, алдыңғы ... ... ... мен ... пайдалану өте өзектілікті болып көрінеді.
3.2 Қазақстан ... ... ... ... ... тал ... ... Қазақстанның экономикасы осы
он сегіз ... ... ... ... ... даму ... бастан
өткерді. Ел экономикасы сонау бір өкпені ... ... ... даму ... ... өркенді өсу кезеңінен өте ... ... ... көшбасшысы биігіне дейін көтерілді. Замана
реформаторы тұңғыш Президентіміз ... ... ... ... ... ... тұжырымдамалары жүйелі өсу жолының
стратегиялық тұғырына айналды.
Алайда, ... ... ... ... ... игі ... ... тәсілдер бүгінгі заман ағымына сай экономикалық дамудың
жаңа белестеріне жетуде жетімсіздік танытып отырғаны да ... ... ... бұрынырақта қалыптасқан Қазақстанның салық жүйесі.
Ал салық жүйесі, салықтық саясат пен кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... ... табылады.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің “Қазақстан халқының әл-ауқатын
арттыру – ... ... ... ... атты ... ... даму үрдісінде шешуші рөл атқаратын екі ... ... атап ... Ол – жаңа Салық кодексі мен үш жылдық бюджет
[23].
“Салық ... ... жаңа ... ... міндеттерімен
сәйкестендіру қажет. Қолданыстағы Салық кодексі экономикалық ... оң ... ... қазіргі кезде оның әлеуеті іс жүзінде таусылды. Кодексте
үнемі және жүйесіз өсіп отыратын ... ... ... ... ... – деп Жолдауда мәселе барынша ашық айтылған.
Қазақстанды рубль кеңістігінен ... ... ... ... жалпы
әлемнен жалынып жинаған инвесторлармен еліміздің мүддесі үшін тиімсіз
келісім-шарттар жасалды. Қазақстанның қазба ... ... ... салған
шетелдік ірі компанияларға көптеген жеңілдіктер жасалды. Елбасы ... сол ... ... ... ... олар үшін ... преференциялардың 170 түрі белгіленді. Мұндай жағдай ... ... ... ... жоқ. Ол ... туған қадам еді.
Қазір жағдай түбірімен өзгерді. Енді ... ... ... ... ... өзі де ірі инвестиция салуға
қабілеттілігін ... ... ... Әрине, кезінде жасалынған
экономикамызға тиімсіз келісім- шарттардың бәрін бірдей қайта қарау ... Бұл ... ... биік ... ... ... Бірақ
тиімсіз келісім-шарттар салдарынан нұқсан болған ел мүддесінің есесін жаңа
Салық кодексінде талаптарды күшейту арқылы толықтыру ... ... ... ... дамытудың маңызы зор. Бұл жомарт
жеріміздің ... ... алып ... ... ... тосқауыл қояр еді. Жалпы, шеттен келген компаниялар ... ... ... ахуалы, ел мүддесі үшін бас ауыртпайды. Олар
бір ... екеу ... ... байлықтарын барынша мол қармап, неғұрлым көп
пайда тауып қалғысы келеді. ... ... ... ... ... ... жол бар. Ол – ... тәжірибеде қалыптасқан
қалтаны қағу қағидасы. Яғни, ... ... ... ... ... ... кемшіліктері үшін үлкен көлемді айыппұл салу, ауаның ластануы ... ... ... ... ... ... арқылы
жақсарту. Қоғамда ірі компаниялар мен кәсіпкерлер үшін де, орта бизнес ... ... үшін де ... дер ... ... ... пайдалы екендігін
түсінетін тәрбие қалыптастыру қажет [23].
Әрбір елдің салық жүйесі негізінен екі қызметті ... ... ... ... екіншісі реттеуші қызметі. Фискалды қызмет ешкімді
де алаңдата қоймайды, себебі кез ... ... өмір ... үшін
қаражаттың қажеттілігі өте маңызды нәрсе. Реттеуші қызмет әркімнің, мейлің
мемлекеттің ... ... ... аса ... ... болып
табылады.
Қазақстандағы салықтардың атқаратын реттеуші қызметіне ... ... ... өз атына сәйкес келе ... ... ... ... ... рөлі ... ... шараларға
жауап беруі қажет: мемлекеттік бюджетке түсетін кіріс мөлшерінің ... ... ... ... және ... мен жеке ... ... ауыртпалығын реттестіру. Бұл ... ... ... ... секторын сезінуде.
Қазақстанның 2030 жылға ... даму ... ... ... ... көзі ... соның ішінде ең біріншіден
мұнайды экспорттау болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... бірі шикізатты экспорттаушыларға салынатын
салықтардың тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... әрекеттерінен еліміздегі
күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерге аса зәру болып отырған тұрғындардың
бөлігі көп ... ... ... ... ... ... ... экспорттаушы емес экономиканың басқа салаларында қызмет атқарып
отырған кәсіпорындарға жүктелетін салық ауыртпалығы арта түсуде.
Яғни, қазіргі ... ... ... ... ... ... әлі де ... олардың ішінде көбісінің тиімділігі ... ... ... тұрғысынан дамыған елдерде салық салудың
ауыртпалығы, салық салу деңгейін көрсетуші ... ... ... мәлім. Алайда, салықтық ауыртпалық пен салықтар ... ... ... қабылданған, бекітілген әдістемесі жоқ.
Салықтық қарудың реттеуші рөлі экономиканың дағдарыс ... ... ... фискалдық қызметін дамытумен шектелу мүмкін емес. Яғни,
салық өнім өндірушілердің еркін шешім қабылдауына ... ... ... ... ... жолы болып өндірісті ынталандыру болып
табылады. Әлемде шағын бизнесті ... ... ең ... салықтық
жеңілдіктер берумен іске асырылады. Бұл жерде экономиканың осы секторын
дамытуды ынталандыратын салық салу жүйесін қалыптастыру ... ... ... ... шешілетін тапсырмаларға байланысты әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнес
субьектілерінің іс-әрекеттерін қолдау үшін салықтық қарулар кең қолданылды.
Шағын және орта бизнесті дамыту ... іске ... ... бұл ... ... беру және салықтық реттеудің басқа қаруларын
қолдану керек. Салықтық жеңілдікті қолдану тек бір ... түрі ... ... шектелмеуі тиіс. Салықтық реттеудің әр ... мен ... ... ... ... салу жүйесін
қалыптастыру қажет. Президент Жолдауында жаңа Салық ... ... айта ... “Бірақ, ең бастысы, ол экономиканың шикізаттық
емес секторы, әсіресе, ... және орта ... үшін ... ... ... қарастыруы керек”, деп атап көрсетті.
Аталған кемшіліктерді жою ... ең ... ... ... ... ... аса қажет. Кіріс министрінің атап ... ... ... ... айтарлықтай өзгерістер енгізілмеген, демек,
жіберілген кемшіліктер алдағы уақытта да жіберілуі мүмкін. Әрине ... ... ... және ... жылының басынан бастап іске асуы
қажет. Салық төлеушілер үшін салық жүйесінің ең ... ... ... ... ... ... аса ... шарт болып табылады. Тұрақсыз
экономика жағдайында бұлай болу ... ... ... ... ... ішкі
өнімнің мөлшері дүниежүзілік бағаға тәуелді ... бұл өте ... ... ... ... ... табыстары әлемдік
бағаға байланысты екенін ескере ... ... ... табыс салығына
прогрессивті ставканы енгізген дұрыс болар еді. Егер шикізаттың қалыптасқан
бағасы орташа көрсеткіштен ... ... ... онда осындай шикізатты
экспорттаушы кәсіпкерлер бағаның артық мөлшеріндегідей пайызды ... ... Бұл ... ... ... ... салық заңында кәсіпорындардың
ішкі пайда нормаларына сәйкес үстеме пайда салығы арқылы алынып ... ... ... ... мынада: ішкі пайда нормасын анықтау кезінде оның
мөлшеріне әр түрлі себептер мен субьективті жағдайлар әсер етуі ... ... ... ... қарастырып отыру қажет, өйткені шикізаттың
әлемдік бағасы күн сайын өзгерістерге ұшырауы мүмкін.
Аталған кемшіліктерді жою үшін ... ... ... ... ... кәсіпорынның ішкі пайда нормасынан шикізаттың сатылу
уақытындағы ... ... ... мен ... өндіру мен
тасымалдауға кеткен шығындардың айырмасына ... ... Бұл ... ... ... бағасы емес, сатылған уақыттағы қалыптасқан
әлемдік баға алынып отыр? Оған себеп, кез ... ... ... ... ... ... ... сатылу бағасын жасалған келісім
шарттарда төмендетіп жазып, сөйтіп ... ... ... ... ... ал ... бір ... қалыптасқан шикізат бағасын кемітіп көрсету
мүмкін емес және оның ... ... онша ... ... Сонымен
қатар шикізаттың өзіндік құны мен тасымал шығынын ... көп ... ... ... Бұл ... ... ... келіспейтін
жақтары орын алуы мүмкін, мәселен, Қазақстан шикізаты сапасының төмендігі.
Шын мәнінде ... ... ... қиын ... экспортталатын шикізаттың әлемдік бағасы күрт төмендеп кетсе, онда
мәселе қалай шешілмек деген сұрақтың қойылуы сөзсіз. Оған жауап беру ... ... ... үшін ... сарапқа салуымыз қажет. Егер
әлемдік бағаның төмендеуіне қарамастан шикізатты еліміз үшін маңызды болып
қала ... онда ... ... ... ... ... көрсету
аса қажет. Салық салу жағынан шикізатты ... үшін ... ... ... да азайту қажет. Мұндай әрекет шикізатты өндірушілер ... үшін ... ... болар еді.
Сонымен, шикізатты экспорттаушыларға қолданылып келген үстеме пайдаға
салынатын салықты алып тастап, бір ғана ... ... ... ... ... еді.
Аса бір ойландырып жүрген мәселенің бірі – жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... кәсіпорындарда қызмет
атқаратын жеке тұлғалардың жалақыларына екі ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар жалақының он ... ... ... Мәселенің жайын жалақыны төлейтін заңды тұлғалар жағынан
қарайтын болсақ, онда жалақы үлестіру барысында ... ... ... ... Бұл ... еңбек ақысын көтеруге
кәсіпорындар мүдделі емес деген сөз. ... ... ... ... кәсіпорындар әр түрлі жолдармен ... ... ... ... ... байланысты Қазақстан салық жүйесінің ... ... ... ... ... ... көтеруге болады және
кәсіпорындарды қандай жолдармен ... ... ... ... мәселелер тұр [36].
Республикамызда өмір сүріп отырған жалақылары төмен азаматтар үшін
салық заңымызда ... ... ... ... ... салық
заңында жеке тұлғалардың табыстарына қолданылатын ... ... жеке ... үшін ...... есептік көрсеткіші деңгейінде
және әрбір бір айлық есептік көрсеткішінен төмен ... ... ... ... жоқ ... жанұя мүшесі үшін бір айлық есепьеу көрсеткіші
мөлшерінде шегерім жасауға рұқсат етіледі. Яғни ... ... 45000 ... және жалақысы 4500 тенгені құрайтын жеке тұлғалардың ... ... ... ... Бұл ... ... жатпайды, ал
салықтардың классикалық үлгісі бойынша әділдік принципі алдыңғы орынға ие
болуы қажет. Себебі, Салық кодексі – ... ... ... пен
әлеуметтік жауапкершілік деңгейін айқындайтын құрал.
Осындай объективті және субъективті жақтарды ... ... ... ... ... Біріншісі жеке тұлғаларға қолданылатын
шегерімнің мөлшерін өзгерту және оны тек табысы төменгілерге ғана ... ... ... ең ... ... ... ... республикамыздың салық жүйесіндегі жеке тұлғаларға салынатын табыс
салығына осындай өзгерістерді енгізетін болса, табысы өте ... ... ... ... ... еді ... қатар, елімізде мүлік салығы бойынша қайта қарастырулар қажет
болып отыр. Атап ... ... ... ... ... ... бағаларының шамадан тыс жоғары болуы, салық сомасын да жоғарылатып
жібереді. Соған сәйкес біздің ойымызша, тұрғындардың ... ... ... арнайы санаттарына салық салудың жеңілдіктерін ... жөн. ... ... жеке тұлғалардың жылжымайтын мүліктеріне
салық салу базасы болып нарықтық бағаның өзі емес, ал ... салу ... ... ... болу қажет деп есептейміз.
Қазіргі таңда Қазақстан экономикасының дамуымен байланысты жылжымайтын
мүлікке салық салу ... ... ... ... ... ... негізінде жүзеге асырылу қажет деп санаймыз:
1. Жылжымайтын мүлікке салық бойынша бюджетке түсетін салық сомасы жеке
және заңды тұлғалардың ... мен ... ... ... ... тиіс;
2. Жеке тұлғалар үшін есептелген жаңа салық сомасы ... ... асып ... керек;
3. Әлеуметтік жағынан төмен немесе қорғалмаған ... ... ... ... ... Нақты сектордағы ұйымдарды (агроөнеркәсіп кешеніндегі) ұйымдарды
ынталандыру ... ... ... ... ... ... ... ендіретін болсақ, онда жеке және заңды тұлғалардың мүлік және жер
салығы өзгертіледі. Соған ... ... ... ... оның ... одан алынатын пайданың мөлшеріне, орналасқан жеріне
және ... да ... мен ... ... ... ... қолданылады [21].
Экономикаға қандай да бір жаңалықтарды немесе ... ... ... ... мен ... ... анық.
Сол сияқты, егер біз салық жүйесіне ... ... ... салықты
енгізетін болсақ, онда біз кері-тартпа пікірлерден аулақ боламыз деп ... ... ... де, ... ... баға ... ... нарығында, сонымен қатар тұрғындар мен заңды ұйымдардың әлеуметтік-
экономикалық даму жағдайында мүлікке және жерге ... ... ... ... қалдыру біздіңше, дұрыс емес деп білеміз. ... ... ... салықты ендіру кезінде салық ауыртпалығын, соның ішінде
белгілі бір ... ... ... ... ... ... заңды ұйымдар үшін инвестициялық ортаны тұрақтандыра отырып,
жылжымайтын мүлікке салынатын салық салу жүйесіне көшудің негізгі ... ... және бұл ... ... ... Қызылорда облысымен
қатар республиканың басқа облыстарын немесе қалаларын қоса алып, пилоттық
сынақтан өткізу қажет деп ... ... ... ... ... меншігінде жерлері, ғимараттары мен
құрылыс-жайлары бар ұйымдарға енгізіледі;
2. Жылжымайтын мүлікке салық орта және ... ... ... келісім
шартына отырған ұйымдарға салынады;
3. Жылжымайтын мүлікке салық жеке тұлғалар үшін ... ... ... ... ... да ... ... төлеушілерге
енгізіледі.
Демек, жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде жылжымайтын мүлікке салық
салу жүйесіне біртіндеп көшудің нәтижесінде төмендегі мақсатты ... ... ... деп ... шаруашылық қызметтердің шынайлығын (ашықтығын) қамтамасыз ете отырып,
салықтың ... ... ... және ... ... толық
объектілік есебінің және оларды ағымдағы пайдаланудың негізінде салықтың
уақытылы ... ... ... ... жергілікті жерлерде өкімет органдарының нарықтық айналымды дамытуға
байланысты олардың қызығушылығын ... ... ... ... ... ... мүкіндіктер пайда болып, ... ... ... арттырып, экономиканың нақты секторына
инвестицияны жоғарылатуға болады;
- салықтық ... ... ... ... ... арқылы
әділ түрде бөлудің мүмкіндіктері қалыптасады;
- заңсыз операцияларды жою және салықтан ... ... ... ... ... ... мүліктердің табыстылық және
фискальдық қуаттылығын жүзеге асыруға болады;
- ... ... ... құндарының өсуіне байланысты
салықтық базаны ұлғайтудың нәтижесінде инженерлік-әлеуметтік инфрақұрылымға
салған күрделі қаржының ... ... ... ... салу ... жетілдіру барысында келесі ұсыныстарды атап
көрсетуге болады:
- ... ... ... ... ... ... мүлікке салынатын салықпен алмастырудың бірқатар артықшылықтары
бар. Біріншіден, бұл салық барынша ... ... ... ... бар ... бюджеттерді айтарлықтай салықтық түсіммен қамтамасыз ете алады.
Екіншіден, бұл салықтан түскен түсімнің толығымен ... ... ... пайда қағидасына жауап ... ... бұл ... ... ... ... және ... қамтиды. Бұл
ақпараттардың барлығына жергілікті өзін-өзі басқару органдары әрқашан ала
алады.
- ... ... ... ... ... ... Қазақстанда бұл кадастр енгізілген жағдайда, жер, жер телімі және
жылжымайтын мүлік ... ... ... және ... ... ... ... тіркеу картасын жасау, сату-сатып ... ... ... ... ... ... базистік ақпаратпен
қамтамасыз етіп отырған болар еді және бөлек аудандарда, сол сияқты жалпы
елде барлық халық ... ... ... ... шешім қабылдауға
жағдай жасайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмыста салық жүйесінің теориялық аспектлері, яғни ... ... ... ... мен ... талдау жасалынды, салық
жүйесінің негізгі ... ... ... мәні мен ... ... ... ... тәжірибесіне талдау жасай отырып, оның әр
түрлі: мәндік, ұйымдастырушылық, ... және ... ... ... Теориялық жағынан салық салу жүйесі – қоғамның
әлеуметтік құрылымын ... ... ... ... және объективті
қажеттілігі екендігі айқындалды.
Экономикалық процесстерге әсер етуі ... ... ... ... ... жүйесінің құқықтық базасы талданған, оның ... ... ... мен салықтық әкімшілік бойынша заңдық
және нормативтік актілердің тұрақсыздығы, ... ... ... азаматтық және басқа ... ... ... ... қызметінің ұйымдастырылу құрылымының жетілмегендігі,
әдістемелік қамтамасыз етудегі кемшіліктері, ... ... ... ... ... салық жүйесінің қоғамдық процесстерге, оның ... ... ... ... ... ... Республикасындағы салық жүйесінің қалыптасу кезеңдері мен
ерекшеліктері қарастырылды, олардың әлеуметтік міндеттер және ... ... ... ... ... ҚР салық жүйесінің қызмет етуі және мемлекет ... ... ... ретінде салықтық түсімдердің орны талданды.
Қазақстан Республикасы Қызылорда облысында жүргізілген талдау негізінде
облыс бюджетін қалыптастыру қамтамасыз ... ... ... ... ... комитеттерінің жұмыстарын ұйымдастырудың
артықшылықтары мен ... ... және ... ... ... ... да ... төлемдердің түсуін бақылаудың әдістері ... ... ... ... ... жұмысын бағалаудың қазіргі әдісін ... ... ... көп ... және ... сипаттағы
есебінің жеткіліксіздігінің себептерінен жетілмегендігі нақты көрсетілген.
Қазіргі уақытта мемлекеттің салық жүйесін ұтымдыландыру мақсатында
мынадай ... ... ... ... және ... салықтардың арасындағы ара қатынастардың
тиімділігін айқындау;
– бір салық салу ... әр ... ... ... ... ... табиғаты бойынша өзінің құрамына бірден салық
қосылатын салық базасының салық алуға жол бермеу;
– экономика тұрғысынан ... деп ... ... ... ... жеке ... табыс салығына салынатын салық ... ... ... ... және орта ... ... бағдарламасын іске асырудың алғашқы
қадамы салықтық жеңілдік беру және ... ... ... ... ... ... ... дұрыс жолға қою;
– жергілікті мемлекеттік басқару органдарының қаржылық базаларын
реттейтін жаңа ... ... ... нәтижелерін негізге ала отырып, Республикамыздағы салық
жүйесінің жақсаруына, сол ... ... ... ... оң ... ... шараларды кеңінен қарастыру керек. ... ... ... ... ... ... бірнеше ұсыныстарды
бөліп көрсетуге болады:
• Салық жүйесін максималды ықшамдау, яғни заңдар мен нормалардан ... емес ... алып ... ... және ... ... оңтайлы түрде ұштастыру;
• Тұрақты салық салынатын базасы бар, мүлік салықтарының рөлін күшейту.
Мемлекеттік бірыңғай жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... жүйесін жергілікті
жылжымайтын мүлікке салынатын салықпен алмастырудың ... бар. ... бұл ... ... ... ... ... бар және жергілікті бюджеттерді айтарлықтай ... ... ете ... ... бұл салықтан түскен түсімнің
толығымен жергілікті бюджетте қалуы, алынған ... ... ... ... бұл ... ... мәліметтерді жинау,
өңдеу және саралауды қамтиды. Бұл ақпараттардың барлығына жергілікті
өзін-өзі ... ... ... ала ... Cалық жүйесінің құқықтық негіздерін және салық әкімшілігін жетілдіру.
Салықтан жаппай жалтару мәселесі салық органы жұмысының ... ... ... ... ел ... мен басқа да
жағдайлар салық ... ... да ... сыртқы органдармен,
бірінші кезекте, ақпарат алмасу мәселесі бойынша өзара қарым-
қатынастың ... ... ... да, ... ... басқа
үкімет органдарымен, құқық қорғау органдарымен, басқару және банктік
органдармен жүйелер аралық ақпарат алмасуының тәртібі мен ... ... ... ... ... Cалық жүйесінің ... ... ... ... ... басқа сыртқы ұйымдар мен
мекемелермен өзара қарым-қатынасы бойынша ... ... ... ... ... ... салу мәселесі әлі күнге дейін ҚҚС және акциз салығы
жүйесінде ... ... ... ... ... ... режимін орнататын шет мемлекеттермен ... ... ... қажет;
• Cалық органдарының материалдық-техникалық және кадрлық қамтамасыз
етілуі; салық төлеушілермен жұмыс істеуді ... ... ... оқу ... ... қызметкерлері мен салық
инспекторларынан ... ... ... ... сол ... орта және ... оқу орындарындағы болашақ мамандарға тікелей
осы заманғы салық маманы болып шығатындай етіп ... ... ... ... ... әділ болуын, оның тұрақтылығын, ... ... ... ... ... ... ... ойластыру.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Заң әдебиеті, 2009.
2. “Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ҚР-ң
Салық Кодексі, - Алматы: 2010.
3. ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті 50 ... ... кіру ... ... ҚР ... ... ... Жолдауы “Дағдарыстан жаңару мен
дамуға”, Астана, 6 ... 2009 ... ҚР ... Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы ... ... ... ... ... жаңа ... Астана, 30 қаңтар
2010 ж.
6. Ермекбаева Б.Ж., ... және ... ... Оқу құралы. – Алматы: Қазақ
Университеті, 2003.
7. Мамыров Н.Қ., Тлеужанова М.Ә. ... ...... ... ... Б.Ж., ... М.Ж. “Шет мемлекеттердің салықтары”: Оқу
құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, ... ... С.М. ... ... Оқу ... – Алматы: Жеті жарғы,
2005.
10. Өтебаев Б.С. “Мемлекеттік бюджет”: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2006.
11. Үмбеталиев А.Д., ... Ғ.Д. ... және ... ... ... ... ... 2006.
12. Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. “Салықтық жоспарлау және бақылау”: Оқу
құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2009.
13. ... С., ... В.Д. ... ... ...... ... Қаржы-экономикалық сөздік /Жалпы ғыл. Ред. Басқ. э.ғ.д., профессор
Ә.Ә.Әбішев – Алматы: Экономика, 2007.
15. Байдүйсенов А. ... ... ... ... ... ... –№4, ... Мухтарова К.С. “Қазақстан Республикасы салық жүйесін дамыту” Статья в
сб. МНПК ... ... ... конкурентоспособности
Казахстана на мировом рынке". – Алматы: Қазақ университеті, 2006.
17. Дуламбаева Р.Т. “Қазақстан Республикасының ... ... ... ... мен ... салудың алатын орны”, Материалы І Международного
Конгресса молодых ученых и студентов «Мир наукиң, Алматы, КазНУ им. ... 25-27 ... ... ... Ж. ... КОДЕКСІ – Әлеуметтік Әділеттілік айнасы”, Егемен
Қазақстан газеті, 22.02.2008.
19. Нурымов А.А. ҚР салық жүйесін жетілдірудің негізгі сұрақтары // ...... ... №2, ... ... Д.А.“Қазастан Республикасының салық жүйесінің қалыптасуы мен
дамуы” Материалы международного конгресса молодых ученых и ... ... ... 2009, ... соавт.)
21. Худяков А.И., Бродский Г.М. “Теория налогообложения” – Алматы: Норма ... ... ... А.И. ... ... ... Казахстан”. Общая часть:
Учебник. – Алматы: «Норма-Кң- ... ... А.А. ... РК и развитых стран”: Уч. пособие. – Алматы:
Сөздік – ... ... ... Б.Ж. ... развития налоговой системы Республики
Казахстан в ... ... ... ... ... ... ... Сердюков А.Э. “Налоги и налогообложение”: Учебник для вузов. 2-е ... СПб.: ... ... ... и налогообложение”. Учебник для вузов. 6-е изд., ... ... ... – СПб.: Питер,2009.
27. Налоговая система Республики Казахстан и ее ... // ... ... «Национальные экономические ... ... ... ... и ... ...
Туркестан, 2005. – часть 2.
28. Налоговая система: ее ... и ... в ... ... // ... ... Х.А.Ясави. – ноябрь-декабрь 2005.
29. Ермекбаева Б.Ж. “Налоговая система РК в ... ... ІІ ... интеграционный форум стран Центральной Азии
на тему: «Модернизация ... ... ... ... Туркестан, 2006.
30. Ермекбаева Б.Ж. “Проблемы реформирования налоговой системы в условиях
реализации ... ... ... // ... ... ... посвященной 10-летию столицы, Астана:
«Триумф Казахстана и его лидераң, 2008.
-----------------------
Салықтардың функциялары
фискалдық
Қайта ... өз ... ... үшін ... қаржы ресурстарын
қалыптастырып, бюджет-тің кіріс бөлімі құрылады
қоғамдағы әртүрлі шаруашылық жүргізуші субъектілер ... бір ... ... өткізу
бақылау
реттеушілік
салық механизмінің тиімділігі бағаланады. Қаржы ресурстарының қозғалысы
бақыланады
өндіріс, кәсіпкерлік тәрізді экономиканың басым бағыттарын реттеуді
көздейді
Алматы қаласы бойынша ... ... ... бойынша салық комитеті
Қалалық және аудандық салық комитеттері
Облыстық салық комитеттері
Қазақстан Республикасының Қаржы және бюджетті ... ... ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық және оның мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастырудағы рөлі76 бет
Мемлекетке төленуі тиіс міндетті төлемдер мен түсімдердің теориялық негізі, оның ішінде корпоративтік табыс салығының алыну механизмі, осы салық түрін салудың ерекшелігі83 бет
«Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау21 бет
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және оның бәсекеге қабілеттілік жағдайындағы ролі31 бет
Дебиторлармен есеп айырысу есебі16 бет
Дебиторлық берешек есебі жайлы39 бет
Дебиторлық берешекті басқарудың теориялық негіздері . «Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау14 бет
Дебиторлық берешектер есебін ұйымдастыру22 бет
Дебиторлық борыштар аудитi69 бет
Дебиторлық борыштар есебi40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь