Өнім сапасын басқару бойынша ғылыми мәліметтерді қарастыру мен нақты кәсіпорынның сапа жүйесіне талдау жасау («Сауыр» ЖШС мысалында)

КІРІСПЕ
1 САПА . КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ НЕГІЗІГІ МЕХАНИЗМ РЕТІНДЕ
1.1 Сапа мәні және оның негізгі құраушылары
1.2 Сапаны бақылаудың негізгі құралдары мен көрсеткіштері
1.3 Қазіргі жағдайларда өнім сапасын басқарудың негізгі концепциялары
2 ҚР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢІНДЕ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ТАЛДАМАСЫ ( «САУЫР» ЖШС МЫСАЛЫНДА)
2.1 «САУЫР» ЖШС қызметінің сипаттамасы және негізгі көрсеткіштері
2.2 «Сауыр» ЖШС.дағы өнім сапасын басқарудың негізгі әдістері мен көрсеткіштері
2.3 «Сауыр» ЖШС.гі сапаны басқару үрдісінде туындайтын мәселелер
3 ҚР КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДІҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ
3.1 Өнім сапасын басқару сферасындағы мәселелерді шешу жолдары
3.2 Өнім сапасын басқару процесін шетел тәжірибесі негізінде жетілдіру (Жапон және Еуропалық мемлекеттер тәжірибесінің негізінде)
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазіргі кезде Қазақстан экономикасы күрделі дамып келе жатқан жүйе ретінде қарастырылады. Әр кәсіпорының іс әрекеті осы жүйеде маңызды роль ойнап жалпы экономикалық үрдістерге қатты әсер етуде.
Кәсіпорының іс әрекетінің негізгі көрсеткіші ол тауардың сапа көрсеткіші. Нарықтық экономикада бәсеке категориясы даму барысында сапа проблемаларына үлкен назар аударылады. Осы сапаны анықтау процессінің денгейі кәсіпорынды жетістікке әкелуі мүмкін.
Өнім сапасын жоғарылату – экономиканың интенсивті дамуының маңызды бағыты, экономикалық өсу және қоғамдық өндіріс тиімділігінің көзі. Бұл жағдайларда өндіріс тиімділігі және өнім сапасын кешендік басқарудың маңызы арта түседі.
Әлемдік экономикада іс әрекет жүргізетін фирмалар сапаны зерттеуге деген проблематикаға байланысты көптеген ғылыми және техникалық зерттеулер жүргізуде.
ҚР кәсіпорындарында сапаны зерттеу үрдісін басшылар екінші денгейге қойып бірінші мәселе ретінде шығарған тауардың сапасына бағытталған өндірістік қуатты қарастырады. Сондықтан қазіргі кезде сапа категориясын отандық кәсіпорындарға тән теориялық негіздерін зерттеп, шетел тәжірибелерді қарастырып отандық экономикада сапа мәселесін сан мәселесінен жоғары қоятын жолдарды құрастыру керек. Осы фактор дипломдық жұмыстын маңыздылығын және тақырыптың өзектілігін білдіреді.
Дипломдық жұмыста қойылған мәселеге байланысты келесі міндеттер қойылды:
1 Кәсіпорында өнім сапасын басқарудың методологиялық аспектілері қарасытру
2 ҚР дамуының қазіргі кезеңінде кәсіпорындардың өнім сапасын басқару процесіне талдау жүргізу ( «Сауыр» ЖШС мысалында)
3 ҚР кәсіпорындарында өнім сапасын басқару әдістерін жетілдіру және проблемаларды шешудің негізгі жолдарын ұсыну.
1. Аверин М.В. Ресейдегі екі жылдық міндетті сертификация. Не өзгерді? // Сертификация. - 1996.- №3.- 6 бет.
2.Ансофф И. Жаңа корпоративтік стратегия. / СПб.: Питер, 1999. 416 бет.
3. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б.Сапаны басқару / Оқулық. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 212 бет.
4. Варакута С. А. Өнім сапасын басқару / Оқу құралы. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 207 бет.
5. Варгина М.К. Дүние жүзілік аймақтарда сапаны басқару қызметінің бағыты. //Сертификация.-1995.- №1.- 10 бет.
6. Вахрушев В. Жапондық басқару принциптері. / - М.:ФОБЗ, 1992.- 207бет.
7. Версан В.Г. Сапаны басқару интеграциясы, сертификация. Дамудың жаңа мүмкіндіктері мен жолдары.// Сертификация. - 1994.- №3.-3 бет.
8. Версан В.Г., Панкина Г.В. Сертификацияны дамыту жолындағы кейбір актуалды бағыттар. // Сертификация.-1995.-№3.- 5 бет.
9. Версан В.Г. Тауарды сертификацияға дайындау бағытында кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру. //Сертификация.-1994.-№3.
10. Вестник ПГУ 1 2005ж.
11. Воскобойников В. Өнім сапасын басқарудың жаңа жолдарын қолдану.// Экономика және өмір. - 1993.- жел. (№50) - 15 бет.
12. Галеев В.И., Дворук Т.Ю. Өнімді сертификацияға даярлайтын кәсіпорындарға көмек. //Сертификация. - 1994.- №2.- 4 бет.
13. Галеев В.И. ИСО стандарттарын енгізу проблемалары.
// Сертификация .- 1998.- №3.-15 бет.
14. Галеев В.И., Варгина М.К. Сапаны басқару: проблемалары, перспективалары. // Сертификация. – 1994.- №4.- 38 бет.
15. Галеев В.И. Эксперттік әдістер. // Сапа және стандарт. – 1997ж.- №11.- 49 бет.
16. Гличев А.В. Экономика және өнім сапасын басқару туралы мағлұмат. // Сапа және стандарт. - 1995.-№4.- 50 бет.
17. Гличев А.В. Өнім сапасын басқару механизімінің толық схемасы. //Сапа және стандарт. - 1995.-№5.- 53 бет.
18. Гличев А.В. Өнім сапасын басқару жүйесіне қазіргі кездегі көзқарас. // Сапа және стандарт. - 1995.- №3.
19. ГОСТ 15467 - 79 (Ст. СЭВ 3519 - 81). Негізгі түсініктер. Анықтамалар мен терминдер. / - М.: Стандарттар баспасы , 1998 .
20. ГОСТ 40.9001 - 88 (ИСО - 9001 - 87). Сапа жүйесі. Жобалау, жөндеу, өндіру және қызмет көрсету саласында сапаны қамтамасыз ету моделі. / - М.: Стандарттар баспасы, 1988.
21. Довбня А.А., Поединщиков И.И. Сапа бөліміндегі өткізу саясатының менеджмент эффектілігінің бағасы.// Сапа мен стандарт. - 1994.- №3.- 12 бет.
22. Егорова Л.Г. Сертификацияға дайындық үстіндегі ұйымдарға көмек. // Сертификация. - 1998.- №3.- 26 бет
23. Ноулер Л., Хауэлл Дж. , Голд Б. , Коулмэн Э. , Моун О. , Ноулер В. Өнім сапасын бақылаудағы статистикалық әдістер. / - М: Стандарттар баспасы, 1989.- 96 бет.
24. Павленко Л.Г. Әр қызметке сапа саясатын жеткізу. //Сертификация .- 1997.- №1.- 7 бет.
25. Радионов В. В. Сапаны басқару: // Новосиб. Мем. Акад. Экономика және басқару. – Новосибирск. 1996. – 44 бет.
26. Рахлин К.М. Ұйымдағы сапаны есептеу және бағалау шығындарын ұйымдастыру. // Сапа және стандарт.- 1995.- №3.- 34 бет.
27. Рубанюк Ю.Т. Демингтің он төрт пункті – Ресей өндірушілеріне өзін-өзі қорғауға арналған бағдарлама. // Сапа және стандарт.-1995.- №7.- 39 бет.
28. Рубанюк Ю.Т. Демингтің он төрт пункті - Ресей өндірушілеріне өзін-өзі қорғауға арналған бағдарлама. // Сапа және стандарт.-1998.- №8.- 38 бет.
29. Фатхутдинов Р.А. Бәсеке қабілеттілігін ұйымдастыру жүйесі. // Сапа және стандарт. - 1996.- №1.- 48 бет.
30. Харрингтон Дж. Американдық ұйымдардағы сапаны басқару. / – М.: Экономика, 1999.- 272 бет.
31. Чайка И.И. Экономикадағы кризистік кезең және сапаны басқару проблемалары. //Сертификация .- 1998.- №3.- 13 бет.
32. Чайка И.И. Отандық сапа жүйесіне деген сертификатқа, шет елдерді қалай мойындату? // Сертификация .- 1999.- 8 бет.
33.Чайка И.И. Отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігі – Ресейдің экономикалық кризистен шығу жолы. // Сапа және стандарт. - 1997 .- №8.- 15 бет.
34. Круглов М.Г. <Сапа жүйе менеджменті> изд. <Деловая книга>, М.,1997 ж;
35.Журнал Эксперт, 2000 ж, № 187, Бас директор, т.ғ.к Владимир Ивлевтің статьясы, Татьяны Попованың, финанс және маркетинг директоры, э.ғ.д.,
36. Гличев А. В., Круглов М. И. «Өнім сапасын басқару»
М: «Экономика» 1979ж.
37. Гличев А. В. «Жаңашылдықты енгізу, маркетинг және сапаны басқару» «Сапа және стандарт» // №10, 1995ж.
38. Гличев А.В. « Сапаны басқарудың қазіргі кездегі әдістері». «Сапа және стандарт» // №4, 9, 1996ж.
39. Каплен Г. «Сапаны басқарудағы тәжірибелік енгізу» /
М: «Стандарттар баспасы», 1976ж.
40. Каору И. “Сапаны басқарудың Жапондық әдісі”
41. Оучи У. Г. “Өндірістік ұйымдардың әдістері: жапондық және американдық тактика”
42. Пронников В.А., Ладанов И. Д. “Жапониядағы персоналды басқару”
43. Грейсон Дж. К. Мл., О’Делл К. “ХХI ғасыр қарсаңындағы Американдық менеджмент”. М.: Экономика, 1991ж.
44. «Сауыр» ЖШС ісіне қатысу концепциясы, 09.08.2006 жылдан.
45. «Сауыр» ЖШС жарғысы, 12.05.2006 жылдан № 240.
46. Сапаны басқару теория негіздері мен практикасы. у.п. В.Ю. Огвоздин СПБ. «ГЭУ» 1998ж.
47. http://www.standard.ru/
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі кезде Қазақстан экономикасы күрделі дамып келе жатқан ... ... Әр ... іс ... осы жүйеде маңызды роль
ойнап жалпы экономикалық ... ... әсер ... іс ... ... ... ол ... сапа
көрсеткіші. Нарықтық экономикада бәсеке ... даму ... ... ... ... ... Осы ... анықтау процессінің
денгейі кәсіпорынды жетістікке әкелуі мүмкін.
Өнім сапасын жоғарылату – экономиканың интенсивті дамуының ... ... өсу және ... ... ... ... Бұл
жағдайларда өндіріс тиімділігі және өнім сапасын кешендік басқарудың ... ... ... іс әрекет жүргізетін фирмалар сапаны зерттеуге деген
проблематикаға байланысты көптеген ғылыми және техникалық ... ... ... ... үрдісін басшылар екінші денгейге
қойып бірінші ... ... ... ... ... ... ... қарастырады. Сондықтан қазіргі кезде сапа ... ... тән ... негіздерін зерттеп, шетел
тәжірибелерді қарастырып отандық ... сапа ... сан ... ... ... құрастыру керек. Осы фактор дипломдық ... және ... ... ... ... ... ... байланысты келесі міндеттер
қойылды:
1 ... өнім ... ... ... аспектілері
қарасытру
2 ҚР дамуының қазіргі кезеңінде кәсіпорындардың өнім сапасын ... ... ... ( ... ЖШС мысалында)
3 ҚР кәсіпорындарында өнім сапасын басқару әдістерін ... ... ... ... жолдарын ұсыну.
Жұмыстың басты мақсаты - өнім сапасын ... ... ... қарастыру мен нақты кәсіпорынның сапа жүйесіне талдау жасау.
Ол үшін отандық және шетел авторлардың негізді ғылыми ... ... ... ... аясында танымал оқу әдістемелерін қолданылады.
Қазақстанның кәсіпорындарында өнім сапасын басқару тақырыбын зерттеу
үшін мысал ретінде Астана қаласында ... ... ЖШС ... ... талданды.
1 САПА – кӘсіпорынның бәсеке қабілеттілігін арттырудағы ... ... Сапа мәні және оның ... құраушылары
Қазіргі кезде компаниялар және фирмалар қатал бәсекелестік жағдайда ... ... ... ... басшылары тауарға көп назар
аударады. Тауардың бәсекеге шыдауының бірінші шарты – ол сапа категориясын
зерттеу және ... ...... ... қойылған уақыт талабы, өйткені қызмет пен
тауар өндірушілердің арасындағы қатал бәсекелестігі бар нарықтық экономика
жағдайында бұл білім маңызды ... ... ... сапалық көзқарас сапа біруақытта қажеттіліктерді
қанағаттандырудың ең тиімді құралы және шығындарды азайтудың ... ...... ұғым ... ... ... кезде оның көптеген
анықтамалары бар. Тұрмыста «сапа» ұғымы өнім ... ... ... бір
талаптарға сәйкестігін белгілеу үшін қолданылады. Менеджментте сапа ұғымына
тұтынушының шынайы сұранымдары – ағымдық және ... ... ... ... ... «тұтынушы қажеттіліктерін қанағаттандыру» ретінде кең
таралған анықтамасы өнім ... ... ... ... ... ... ... символдарын иемдену қажеттілігі автокөліктің нақты бір
маркаларын және т.б. сатып ... ... ... ... ... қойылатын
талаптар кез келген өнім немесе ... ... ... ... ... ... концептуалды анықтамада қалай аталады? Мамандардың
ортасында бұл категорияның сапа ... ... ... ... 1968 ... ... ... аса түрлі анықтамалар анықталған ... бері ... саны ... жоқ. Бұл ең ... сапа ... көп
аспектілігімен байланысты. Осылайша сапа пәлсапалық мағынада ... ... ... ... ... – «құн мен ... арасындағы өзара әрекеттестік нәтижесі» ретінде анықталады. [13].
Сапаны басқару теориясының алғашқы зертеушілердің бірі ... ... ... ... ... ... анықтама берген, ал оның әріптесі Дж.Дуран
«бағытталуына сәйкестік» ретінде анықтаған. Дж.Харингтон сапаны «тұтынушыға
қолайлы баға ... ... ... ... асып түсуі»
ретінде анықтайды.
Сапаны «шартты немесе болжамды қажеттіліктерді ... ... ... ... ... ... сипаттайтын
анықтамалар стандарттау бойынша Халықаралық ұйыммен жинақталды ... ... ... ... ... ... ... адамдардың пікірін
білгіңіз келсе Сіздің және айналадағы адамдардың бағалауы арасында алшақтық
бар екеніне көзіңіз жетеді.
Тәжірибеде сапаның кең таралған анықтамасы: «өнім сапасы – бұл ... ... оның ... сай баға бойынша ... ... ... ... ... ... ғана ол ... немесе қызметіңізді қажет етеді». [2].
Өнім сапасының мәні: тек ... өнім ғана ... ... ... ... ... ашады.
Сонымен сапаның кем дегенде алты анықтамасы бар:
1. Абстрактілі. Сапа – бұл объекттің ішкі қасиеті, ... ... ... өлшеуге болмайды, сапаны тек қана сезінуге болады.
2. Тұтынушы күтіміне сәйкестік. Тауар немесе ... ... ... ... ... Мұны ... кезеңінде ескерген аса маңызды. Мұндай
жағдайда сапа кей кезде «бағытталуына сәйкестік» ретінде белгіленеді.
3. Спецификацияларға сәйкестік. Тұтынушымен сатып алынған тауар ... ... ... ... ... Қателердің болмауы.
5. Ақша үшін құндылық. Сапа бағамен ... ... ... ... «жақсы» сапа тұтынушымен алынатын таза ... ... ... асып ... ... ... ... біріктіруге болады:
1. Құрастыру сапасы. ... ... ... ... нарық
қажеттілігіне сәйкестік дәрежесі.
2. Сәйкестік сапасы. Бұл анықтама өндіріс нәтижелеріне негізделгенімен
құрастыру мен операциондық сапаны байланыстырады.
3. ... ... ... ... ... өндірудегі қатесіздік дәрежесі.
Өткізу нарықтары үшін күресте «сапа» категориясы ... ... ... ... ... ... ... категориясы қамтамасыз
етеді. [5].
Кез келген өнімді өндіру, жұмысты орындау, қызмет көрсету үшін көптеген
операциялар мен ... ... ... ... Нәтижесіндегі сапа әр
кезеңдегі орындалатын жұмыс операцияларының сапасына байланысты ... ... ... оның жобалау кезеңінен басталады. Осылайша
зерттеу фазасында ... және ... ... ... ... ... ... кейін өндірістік құжаттаманың негізін
және тәжірибелі үлгіні жасайды. ... ... ... ... енгізуді дайындайды.
Сапа ұғымы тарихи-өндірістік жағдайлардың әсерінен қалыптасқан. Бұл әр
қоғамдық өндірістің өнім ... өз ... ... бар ... Ірі өнеркәсіптік өндірістің алғашқы кезеңдерінде сапаны
тексеру өнімнің дәлдігі мен беріктілігін анықтаудан ... ... және ... тұтынушылық құндылығы бар өнім алуды кепілдейтін, жоғарыда
аталған сапа құраушыларын қамтамасыз етуге ақша салу ... ... ... бір түрі ... ... Және бұл
инвестициялар өз қызметіне сапа элементтерін өндіруші ... ... ... бойынша қазіргі уақытта ең тиімді болып табылады.
Сапа мәселелерін дұрыс түсіну үшін жоғарыда аталған сапа құраушыларынан
басқа келесі ... ... ... сапа тұтынушыға бағдарлануы тиіс;
• сапаны қамтамасыз ету бір бөлімшемен ... ... тек ... ғана ... ... барлық ұйымдық құрылымын қамтитын
жүйелік үрдіс;
• сапа мәселелері тек өндірістік үрдіс шегінде ғана өзекті емес, сонымен
бірге маркетинг, ... ... ... ... т.б. ... ... өнім сапасының жоғарылуы технологияны жаңартып отырумен байланысты;
• сапаның жалпы ... өнім ... ... жасауға
қатыстырылғандардың барлығының экономикалық қызығушылықпен ... ... ... сапаны қалай өлшеуге болады?
Өнімнің тұтынушыны қанағаттандыру қасиетін сапаның ... ... ... ... әр ... ... мүмкін. Олар нақты ... ... мен ... ... ... ... ... мен комфортабельдігі. Өз кезегінде сапаның қасиеттерін
немесе сипаттамаларын сапалық және сандық деп ... ... ... ... ... ... ал сапалық сипаттамалар бұл өнім
немесе қызмет өндіруші мен тұтынушының ... ... ... ... ... ... төреші ролінде шығады.
Сапа бұл фирманың беделі, пайданың артуы. Сапаны пирамида түрінде
көрсетуге болады ... ... 1. Сапа ... ... ... ... ... маңызды көрсеткіші. Өнім сапасының
артуы - ... ... ... фирмаларына тән сипат. Сапаны бағалауда
маңызды түрлі физикалық қасиеттер ... ... ... ... ... ... ... қасиеттер:
- ғылыми-техникалық жетістіктерді өнімге ендіруші, техникалық деңгей;
- эстетикалық сезімдер мен көзқарастарымен байланысты ... ... ... ... ... қолданудың техникалық жақтарымен байланысты, эксплуатациялық
деңгей;
- техникалық сапа – ... ... ... және ... ... үйлесімді байланысуы (функционалды нақтылық,
сенімділігі, қызмет ету мерзімінің ...... ... ... ал ... ... сезілетін кез келген
еңбектің тиімділігінің, мақсаттылығының және пайдалылығының нақты өлшемі.
Сапаның жоғарылауы өнімнің өмірлік ... ... ... ... шығындардың төмендеуіне, демек, өзіндік құнның, ... ... ... өмір ... ... әкеледі.
Сапаны басқарудың қазіргі кездегі келісімдері өнім сапасы көрсеткіштерін
бақылау жүйесін оның ... ... ... ... ... сатудан кейінгі қызмет көрсетумен аяқтап, енгізуді ұйғарады (кесте
1).
Кесте 1. Сапа көрсеткіштерінің негізгі түрлері
|№ ... ... ... ... ... ... ... қатынас |1. ... |
| | |2. ... |
| | |3. ... |
| | |4. ... |
| | |5. ... |
| | |6. ... |
| | |7. ... ... | ... ... саны |1. ... |
| | |2. ... ... ... ... |1. ... |
| | |2. ... |
| | |3. ... |
| | |4. ... |
| | |5. ... |
| | |6. ... |
| | |7. ... ... |Анықтау кезеңі |1. ... |
| | |2. ... |
| | |3. ... |
| | |4. ... ... | Айқындалатын өлшемдердің өлшемі |1. ... |
| | |2. ... |
| | |3. ... ... ... ... ... ... |1. ... |
| | |2. ... ... ... ... ... ... мен ... басқару үрдісі мемлекеттік, аймақтық, ... және ... ... ... сапасын басқару деп оның сапасының қажетті деңгейін жасау,
қамтамасыз ету және сақтап ... ... ... ... ... ... кезінде жүзеге асырылатын іс-әрекеттер түсіндіріледі.
Бұл жағдайда басқарудың тікелей ... ... ... ... деңгейіне әсер етуші факторлар мен жағдайлар,
сонымен бірге өнімнің ... ... ... деңгейінде оның сапасын
қалыптастырушы үрдістер болып табылады. Басқару субъектілері - әр ... ... ... ... және басқарудың жалпы қабылданған
принциптері мен әдістеріне сәйкес сапаны басқару ... ... жеке ... және әр ... ... органдары.
Өнім сапасын басқару механизмі өзара байланысты басқарудың субъектілері
мен объектілерінің, өнімнің өмірлік циклының түрлі кезеңдерінде және сапаны
басқарудың ... ... ... ... әдістерінің
және функцияларының жиыны болып табылады. Ол ... ... ... ... ... ... ... етуі керек, олардың
қатарына ең алдымен мыналар кіреді:
- нарық қажеттіліктеріне, техникалық деңгей және өнім ... ... өнім ... ... ... ... және өнім сапасына қойылатын талаптарды мөлшерлеу;
- өнімді құрастыру және өндіріске қою;
- өндірісті ... ... ... ... жартылай фабрикаттар мен
комплекттеуші бұйымдардың жеткізушілері, өнімді өндіруші
мен ... ... ... өнім ... ... ... ... өнім сапасының жоспарланған деңгейінің тұрақтылығын оның
өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде ... ... ... ... мен өнімді сынау;
- өндірістегі ақаудың алдын алу;
- өнімді, технологиялық үрдістерді, жұмыс орындарын, атқарушыларды
және ... ... ... ... ... ... қызмет, сапа жүйелері мен өндірісті сертификаттау;
- жетілетін сапа деңгейі үшін жауапкершілік пен ... өнім ... ... ... ... есеп және ... өнім сапасы өзгерісін технико-экономикалық талдау;
- өнім сапасын басқаруды құқықтық қамтамасыз ету;
- өнім сапасын басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету;
- өнім сапасын ... ... ... өнім ... ... ... ... мамандардың арнайы дайындығы және біліктілігін жоғарылату;
- өнім сапасын басқаруды ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
- өнім сапасын басқаруды технологиялық ... ... өнім ... басқаруды қаржылық қамтамасыз ету.
Өнім сапасын басқару механизмін сипаттау үшін ... ... ... ... ... ... ... қолдану
мақсатты. Ол аталған механизмнің құрамында бірқатар ... ... ... ... ... ... ... табылады. Өнім сапасын басқару
механизмінің жалпы ... ... өнім ... және ... ... мен ... тікелей өндірісте өнім сапасын реттеу,
өнім сапасын бақылау, сапа деңгейінің өзгерісін есепке алу және ... және сапа үшін ... ... ... қажет. [18].
Өнім сапасын басқару механизмінің арнайы топшалары құрамына стандарттау,
өнімді сынау, өндірістегі ... ... алу, ... және
сертификаттаудың топшалары кіреді.
Өнім сапасы механизмін қамтамасыз етуші топшалар құрамына өнім сапасын
басқарудың құқықтық, ... ... ... ... технологиялық және қаржылық қамсыздандыруды кіргізеді.
Сапаны бақылау, ол үшін ... ... ... ең ... ... ... ... айыруды ұйғарады. Әрине,
өнім сапасы ... алып ... ... ... Сондықтан
қазіргі фирмалар ақауды анықтауға емес, оның ... ... ... жан ... ... және ... ... “сапаны реттеу”
концепциясына сәйкес жүргізеді.
Өнім сапасын қамтамасыз етуде статистикалық ... ... ... ... әдістерінің мақсаты өнім сапасының ... жою. ... ... нақты себептерге байланысты, ... және жою ... ... ... ... тәсілдері:
• балама белгі бойынша статистикалық тәсілдік бақылау;
• сапаның кезектеуші сипаттамалары ... ... ... ... ... тәсілдік бақылаудың стандарттары;
• экономикалық жоспарлардың жүйесі;
• ұдайы ішінара бақылаудың жоспарлары;
• технологиялық үрдістерді статистикалық реттеу тәсілдері.
Қазіргі сапаны басқару теориясы мен ... ... бес ... ... көрсетіледі:
1. “Не өндіру керек?” сұрағына жауап табу және ... ... ... ... ... және ұйымның жауапкершілігін бөлу.
3. Өнімді дайындау немесе қызмет көрсету үрдісі.
4. Анықталған ақауларға ... жол ... ... ... өндіріс пен өзгерістерді бақылау ... ... ... жою және кері ... ... ... Сапа ... ұзақ мерзімді жоспарларды жасау.
Аталған сатыларды жүзеге асыру фирманың барлық бөлімшелерінің, басқару
органдарының өзара әрекеттенуінсіз мүмкін емес. ... ... ... басқарудың ортақ жүйесі деп атайды Бұл сапаны басқаруға жүйелік
көзқарасты қаматамасыз етеді. [1].
Бірінші сатыда сапа ... ... ... ... оның ішкі ... ... ... білдіреді. Сапаның бұл ... ... ... ... деп ... сатыда конструкция сапасы бағаланады. Сапа ... ... ... ... ... ... мүмкін,
дегенмен, конструкцияның өзі жоғары да төмен сапалы да болуы мүмкін.
Үшінші сатыда сапа фирманың ... мен ... ... ... қанағаттандыру деңгейін көрсетеді.
Фирма тауарлары ішкі техникалық жағдайларға сәйкес болуы мүмкін (бірінші
саты); бұйым конструкциясының өзі ... ... ... ... ... ... бұйым тұтынушының нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
келмеуі мүмкін. Біз маңыздылығы жағынан бірдей үш негіз салушы ... ... ... басқару жүйесі басқарудың өзара ... ... ... ... мақсаттар, факторлар, субъект, тәсілдер,
функциялар, құралдар, принцип, түр, ... ... және ... ... басқару ұғымының астында барлық деңгейлерде ... ... ... және оның ... ... ... ... мен факторларға әсер етудің ұдайы, жоспарға сай, мақсатты
бағытталған үрдісі деп ... ... ... ... ... функциялардан тұрады:
1. Стратегиялық, тактикалық және жедел басқару функциялары;
2. Есеп және талдау әсерін басқаратын шешімдерді қабылдау, ақпаратты-
бақылаушы функциялар;
3. ... ... ... үшін ... және ... функциялар;
4. Ғылыми-техникалық, өндірістік, экономикалық және әлеуметтік факторлар
мен жағдайлар бойынша басқару функциялары.
Стратегиялық функциялар:
... ... ... ... және ... жобалық және конструкторлық жұмыстардың бағытын анықтау;
• өндіріс сапасының жеткен ... ... ... жайлы ақпаратты талдау;
• тұтынушылық сұраныс жайлы ақпаратты талдау.
Тактикалық функциялар:
• өндіріс ... ... ... ... ... ... ... тұру;
• басқарылатын объектілер мен сыртқы ортаның өзара әрекеттестігі.
Өнім сапасын басқару жүйесі өнім сапасын жоғары деңгейін қамтамасыз ... ... ... ... әдістер мен құралдар, іс-шаралар, басқару
объектілері мен басқару органдарының жиыны ... ... ... ... саясат қызмет принципі немесе ұзақ мерзімді мақсат
түрінде тұжырымдалып мыналарды қосуы ... ... ... ... ... ... немесе жаңа өткізу нарықтарын игеру;
• алдыңғы қатарлы фирмалардың деңгейінен жоғары өнімнің техникалық
деңгейіне ... ... бір ... ... белгілі бір салалар ... ... ... қызмет ету мүмкіндіктері жаңа принциптерде жүзеге асырылатын
бұйымдарды игеру;
• өнім сапасының ең ... ... ... өндірілетін өнімнің дефектілік деңгейін төмендету;
• өнімге кепілдік беру мерзімін ұлғайту;
• сервисті дамыту.
Сапаны басқару бақылау, ... алу, ... және ... ... ...... ... деңгейін, оның жасалу сапасын
арттыруға, сапа жүйесі мен өндіріс элементтерін ... ... ... ... — бұл объект ... ... ... ... мен өлшем жүрізуден және алынған өлшемдерді осы параметрлерге
(сапа көрсеткіштері) қойылған талаптармен ... ... ... [4].
Сапаны бақылаудың қазіргі құралдары — сапа параметрлерін сандық бақылау
міндеттерін шешу үшін қолданылатын әдістер. ... баға ... ... ... оның сапасын жоғарылатуды жоспарлау және т.б. барысында
басқару шешімдерін объективті ... мен ... үшін ... ... қолдану — жаңа технологиялар мен үрдістер
сапасының бақылауын ... ... ... ... бақылаудың негізгі міндеті — ақауларды болдырмау Сондықтан
бақылау ... өнім ... ... ... ... ... ... жүргізіліп отырады. Өнім параметрлері берілген
сапа көрсеткіштеріне сәйкес келмеген жағдайда сапаны ... ... ... ... жедел түрде анықтауға және жоюға
көмектеседі.
Барлығы да өндірістің спецификасына байланысты. Егер ол ... ... ... ... ... өнімді тұтас яғни 100-пайыздық бақылауға
ұшыратуға ... ... ... ... ... және қымбат болып
табылады, сондықтан ірі ... және ... ... ... өнім
партиясының тек бөлігін тексеріске ұшыратып, ішінара бақылауды ... өнім ... ... ... ... ... ... онда барлық
партия сапалы болып есептеледі және де керісінше – барлық партия ... ... ... ... ... ... ... түрде
жарамсызданудың (жабдықтаушы тәуекелі) немесе керісінше өнім партиясын
жарамды деп тану ... ... ... ... ... ішінара бақылауда өнімді жеткізуге келісімшарт жасағанда пайыз
түрінде көрсетіп, екі ... ... ... ... ... бақылаудың түрлі әдістері бар, олардың арасында айрықша
орынды статистикалық тәсілдер алады.
Математикалық статистиканың қазіргі тәсілдерінің көпшілігі ... ... ал ... ... ... ... барлығымен
қолдануы үшін тіпті қиын. Сондықтан жапондық ғалымдар көптің ... ... ... қолданылуы тиімдірек жеті тәсілді сұрыптап алды.
Жапондықтар бұл ... ... ... даярлықсыз түсінуге және
тиімді қолдануға боларлықтай сапаны бақылау құралдарына айналдыра ... ... мен ... ... ... Сонымен қатар
өздерінің қарапайымдылығына қарамастан бұл әдістер статистикамен байланысты
сақтауға және ... ... ... оны ... ... [7].
Сапаны бақылаудың жеті негізгі тәсілдеріне немесе құралдарына ... ... ... ... ... ... шашырату диаграммасы;
• Парето диаграммасы;
• стратификация (қабаттарға бөлу);
• Исикава диаграммасы (себеп-салдарлы диаграмма);
• бақылау картасы.
Сапаны бақылаудың ... ... сапа ... ... ... ететін тәсілдер жүйесі ретінде де, жеке тәсілдер
ретінде де қарастыруға болады.
Сапаны бақылаудың жеті ... ... ... ... ... ... оқытудан басталуы керек. Мысалы, Жапонияда ... ... ... ... ... ... мен қызметкерлерін
сапаны бақылау әдістемелеріне оқыту себептесті. Жапонияда статистикалық
әдістерге оқытуда үлкен ... ... ... ... ... онда
көптеген жапондық компаниялардың жұмыскерлері мен инженерлері оқудан өтті.
Сапаны бақылаудың жеті қарапайым статистикалық әдістері туралы айтқанда,
аса ескеретін жайт, олардың негізгі ...... ... бақылау
және үрдіс қатысушысына үрдісті жақсарту мен түзету үшін дәйектерді ұсыну.
Сапаны ... жеті ... білу және ... ... ... өзін ... ... талаптарының бірінің негізінде жатыр.
Сапаны бақылаудың статистикалық тәсілдері қазіргі уақытта тек ... ғана ... ... ... ... ... маркетингта,
материалды-техникалық жабдықтауда және т.б. қолданылады. Жеті ... реті ... ... қойылған мақсатқа байланысты әр түрлі болуы
мүмкін. Дәл ... ... ... ... ... жеті ... тұруы міндетті емес. Олар одан аз да көп та болуы ... ... да ... ... ... 2. ... ... құралдары [15].
Дегенмен, сапаны бақылаудың жеті құралы өндірісте туындайтын барлық
проблемалардың 95%-ын ... ... ... және жеткілікті
статистикалық әдістер болып табылатынын толық сеніммен айтуға болады.
Статистикалық ... ... ... ... ... ... ... тұрмасын ылғи да бастапқы мәліметті жинаудан
бастайды, кейін оның ... ... бір ... ... ... — бұл мәліметтерді жинау және жиналған ақпараттың
қолданылуын жеңілдету үшін оларды автоматты ... ... ... ... құрал (сурет 2).
Бақылау парақтарының жүздеген түрлері бар және әрбір нақты мақсат үшін
өз парақ құрастырылуы мүмкін. Дегенмен оларды ресімдеу ... ... қала ... ... ... кім ... қандай кезеңінде және
қандай уақыт аралығында мәліметтерді жинады, ... ... ... ... ... қарапайым және түсінікті болу керектігіне назар
аудару ... ... ... ... және ... ... жиналған
ақпарат үрдіс анализіне қолданыла алуы маңызды.
Бақыланатын мәндердің өзгеру тенденциясын ... ... ... ... ... ... ... Сапаны бақылау
барысында кездейсоқ өлшемді үйлестірудің ... ... ... ... ... гистограмма болып табылады.
Гистограмма — бұл статистикалық мәліметтерді үлестіру заңын көзше
бағалауға мүмкіндік беретін құрал. ... ...... ... жұптары арасындағы
байланыстың жақындығы мен түрін анықтауға мүмкіндік беретін құрал.
Бұл екі айнымалы мыналарға жатқызылуы мүмкін:
• сапа ... және оған әсер ... ... сапаның әр түрлі екі сипаттамасына;
• сапаның бір сипаттамасына әсер ... екі ... ... байланысты анықтау үшін корреляция алаңы деп те
аталатын шашырату диаграммасы қолданылады.
Сапаны бақылау ... ... ... қолдану тек
айнымалылардың жұптары арасындағы байланыстың түрі мен ... ғана ... ... ... әсер ... факторлар мен
сапа көрсеткіштерінің себеп-салдарлы байланыстарын ... үшін ... ... ... ... өнім ... басқарудың негізгі концепциялары
Сапаны басқарудың түрлі концепциялары бар. Идеологиясын американдық
ғалымдар Уолтер Шухарт пен Уильям Эдвард Деминг ... «TQM» ... ... ... ... негізгісі болып табылады.
Шухарт концепциясының негізгі ойы ... ... ... жақсартудан» тұрады. Өзгерімділіктің себептері жалпы немесе арнайы
болуы мүмкін. ... өнім мен ... ... ... ... ... және ... жою маңызды екенін көрсеткен. 1924 жылы
ғалым статистикалық бақылау карталарын, яғни «Шухарттың бақылау карталары»,
құрастырумен және ... ... ... ... ... (сурет 3).
Жоғарғы шек
х х х х х ... ... х х х ... ... 11 12 13 ... 16 17 18 19 20 ... ... 3. Бақылау картасы [21].
Бақылаудың статистикалық әдістері вариацияларды максималды қысқарту
есебінен жарамды бұйымдар санын ... күш ... ... ... сапаны басқаруды төрт кезеңге бөлетін, алғаш рет циклдық үлгі
ұсынылған: 1. ... (Plan) 2. ... (Do) 3. ... (Check) 4. ... ... Бұл үлгі ең көп ... ... алды.
Э.Деминг, өз кезегінде, үш прагматикалық аксиомаларға негізделген, еңбек
сапасын жоғарылатуға бағытталған бағдарламаларды құрастырды және енгізді:
1. Кез ... ... ... үрдіс ретінде қарастырыла алады,
демек ол жақсартылуы мүмкін.
2. Өндіріс тұрақты немесе ... ... жүйе ... ... ... ... проблемаларды шешу жеткілікті болып табылмайды –
бәрібір сіз жүйе бергенді ғана ... ... ... ... ... Кәсіпорынның жоғарғы басшылығы өз қызметі үшін жауапкершілікті
барлық жағдайда өз ... алуы ... жылы Э. ... редакциясымен өндіріс жұмысын дұрыс ұйымдастыруға
мүмкіндік беруші 14 қағидадан тұратын «Сапа, өнімділік және ... ... ... ... постулаттар басшылықтың жоғары ... ... ... ... және ... үрдісті жекелеп алғанда ұдайы
жақсартқан кезде, сәйкессіздіктерді болдыртпағанда және ... ... ... кәсіпорынның шығындарын айтарлықтай төмендетуге
болады деген қорытынды жасауға ... ... ... азаюы,
өнімділіктің жоғарылауы және ұйымның нарықтағы жетістіктері – ... ... ... ... ... ... әдістерін айтқанда сапаны басқару
бойынша жұмыстардың ... ... ... ... ... деп аталған
кеңістікті үлгіні құрастырушы Джозеф Джуран концепциясы туралы айтпай
кетпеуге болмайды.
Бұл спираль ... ... ... ... ... ... тапсырманы құрастыру
3. Жобалық-конструкторлық жұмыстар
4. Техникалық шарттарды құрастыру
5. Технологияларды құрастыру және өндірісті ... ... ... ... және бақылау-өлшеуші құралдарды жасау
8. Өндіріс
9. Өндіріс үрдісін бақылау
10. ... ... ... ... ... ... сынау
12. Өткізу
13. Техникалық қызмет көрсету
14. Утильдеу
15. Нарықты зерттеу
Джуран концепциясы ... ... ... – бұл саты ... ... ... «AQL- жыл сайын сапаны арттырып отыру» деп аталады. Оның мәні
жоғары бәсекеге қабілетті және ұзақ мерзімді нәтижелерді алуға негізделеді.
Негізгі ... ... ... ... ... және ... ... жақсартуды жоспарлау;
2. қателерді алдын алуға және жоюға бағытталған іс шараларды құрастыру;
3. сапа аясындағы барлық қызметтің әкімшіліктен жоспарлы түрде ... ... ZD (нөл ... яғни ... дефектсіз өндіру»
концепциясы төмендегі ережелерге негізделеді:
1. Дефекттерді жөндеуге ... ... ... алдын алуға күш жұмсау;
2. Өндірістегі дефектілік деңгейін қысқартуға күшті бағыттау;
3. Тұтынушының ... ... ... ... ... ... аясында ұзақ мерзімге нақты мақсаттарды
қалыптастыру;
5. Компания ... ... тек ... ... сапасымен ғана
емес, сонымен бірге өндірістік емес бөлімшелер қызметінің сапасымен
анықталатынын түсіну;
6. Сапа аясындағы қызметтің анализін ... ... ... ... ... ... ... принципі ақаудың нөлден
басқа кез келген деңгейін болдыртпау.
Ғалым Арманд Фейгенбаум құрастырған сапаны кешендік басқару теориясының
негізгі ойы – ... ... ... және әлеуметтік-
психологиялық шараларды жүргізгенде кәсіпорынның барлық басқару деңгейлері
мен өнім жасаудың ... ... ... сапаны тұтастай басқару.
Сапаны кешендік басқарудың жапондық нұсқа ... ... ... ... ... атап ... Негізгі сипаты сапаны басқаруда жұмыскерлердің қатысушылығы болып
табылады;
2. Сапа ... ... ... ... ішкі тексерістерін
енгізу қажет;
3. Мамандарды ұдайы оқыту;
4. Статистиалық бақылау тәсілдерін кеңінен енгізу.
«TQM» ұғымы. Total Quality Management (TQM) ... ... ... деп ... ... басқару әдісі бірқатар өнеркәсіптік дамыған
елдерде өнім мен қызмет сапасын ұдайы ... үшін көп ... бері ... ... Бове мен Тилл ТQМ ге ... ... ... ... ...... ... әкелетін, басқару тәжірибесіне және
сапаға ұмтылысына негізделген ұйым ... ... сапа – ... мәні.
[27].
Сапаны пирамида түрінде көрсетсек, пирамиданың шыңында TQM – ... өнім ... жету үшін ... ... үлкен сапалылығын
ұйғаратын тұтас сапа ... Ең ... бұл ... ... ... ... ... еңбек жағдайларын қамтамасыз етумен байланысты
жұмыс. Жұмыс сапасы қабылданатын басқарушылық шешімдердің негізділігінен
және жоспарлау жүйесінен тұрады. ... өнім ... ... ... (технологиялық үрдістердің сапасын бақылау, ақауды уақытылы анықтау)
аса маңызға ие. Өнім ... ... ... ... және ... болып
табылады. Мұнда тікелей жарамды өнімнің сапасы, тұтынушы пікірі бағаланады.
TQM ... TQC – ... ... басқару; QA –Сапаны қамтамасыз ету;
QPolicy –Сапа саясаты; QPIanning –Сапаны ... ... ... ... принциптері.
1. Тұтынушыға бейімделу. Ұйымдар өздерінің тұтынушыларына мүдделі және
сондықтан олардың ағымдағы және алдағы қажеттіктерін түсінуі ... ... ... және ... ойлағандарынан асып түсуге ұмтылулары
керек.
2. Басшылық жетекшілігі. ... ... ... және ... ... бірлігін қамтамасыз етеді. Олар ... ... ... ... ... ... ... ішкі ортаны
құрулары және ұстаулары ... ... ... ... ... ... ұйым ... және олардың толық қызығушылығы ұйымға олардың мүмкіншіліктерін
тиімді пайдалануға ... ... ... ... Ойлағандай нәтижеге әрекет және тиісті ... ... ... ... тиімді жеткізіледі.
5. Басқаруға жүйелі келісім. Өзара байланысты үрдістерді жүйе ретінде
шығарып алу, танысу және менеджмент, ұйымның ... ... ... ... үлес қосады.
6. Ұдайы жақсарту. Ұйым әрекетін ұдайы жақсарту оның өзгермейтін мақсаты
ретінде ... ... ... ... ... ... ... шешімдер деректер
және ақпараттар талдауына негізделеді.
8. Жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар. Ұйым және ... ... ... және ... ... ... екі тараптың
құндылықтар құруға мүмкіндік туғызады.
9. Сапасыз жұмыспен байланысты жоғалтуларды минималдау.
Сапасыз жұмыспен байланысты жоғалтуларды минималдау басқа тең ... ... ... ... ... ... етеді. Жұмыс стандарты
болып дефекттердің жоқтығы, немесе “бірінші реттен дұрыс ... ... ... ҚР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢІНДЕ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН
АРТТЫРУДАҒЫ ӨНІМ САПАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ТАЛДАМАСЫ ( «САУЫР» ЖШС ... ... ЖШС ... ... және ... көрсеткіштері
“Сауыр” ЖШС 1998 жылы Астана қаласында ... ... ... ... ... ... ... шығару жөніндегі
алғашқылардың біріне айналды.
Бүгінгі күні “Сауыр” ЖШС ... ... ... ... ... ... табысты серік ретінде белгілі. Фирма
құрылғаннан бері біліктілік, тәжірибе ... өсе ... ... ... ... ... кеңейтті.
“Сауыр” ЖШС өз бетінше кешенді жоспарлау, жабдықтау, дайындау және
терезе блоктары мен ... ... ... өндірістегі Германия,
Турция, Ресей станоктері мен құрал-жабдықтары арқылы орындайды.
Фирма өзін ... ... ... ... ... және кез-
келген күрделі құрылымдарды жабдықтау, оның ішінде ... ... ... ... ... ... қаптамалармен табиғи тастармен кез-келген
мақсаттағы нысандарды және кез-келген әртүрлі деңгейдегі қиындықтарды
шешеді. 2004 жылдан ... ... ЖШС ... пен ... ... ... дейін нысандары мен әр түрлі әлеуметтік-тұрмыстық бағыттағы
құрылыстармен ... ... хан ... бойындағы “Қонақ үй” құрылысы жүргізілуде,
“Ақбота” тұрғын үй ... ... ... ... ... 64
пәтерлі шағын тұрғын-үй. Онда бизнес класс, ыңғайлы салынған авто паркинг,
балаларға ойын ... ... ... тұрғын-үй кешені жалпы
көлемі 21680 м2 құрылыстың дайындық жұмыстарын жүргізілуде. “Сауыр” тұрғын-
үй кешені 264 пәтерлі, жерасты ... ... ... ... ... кіші бақ ... қамтиды. Құрылыс кешенін салу мерзімі 2007 тамызда
басталып, 2009 ж ... ... ... ... ЖШС-нің қысқа мерзімді активтері 2006 жылы 161095821, ал 2007
жылы 213820312 құрады (кесте 2).
Кесте 2. ... ... ... |2006 |2007 ... мерзімді активтер: |Мың тг. |Мың тг. ... ... және оның |111998 ... ... | | ... ... ... инвестициялар |109615 |109615 |
|3.Қысқа мерзімдік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... арналғанқысқа мерзімді активтер |31133000 | ... да ... ... ... | | ... мерзімді активтердің барлығы |161095821 |213820312 |
Кесте 3. ... ... ұзақ ... ... |2006 |2007 ... мерзімді активтер: | | |
| |Мың тг. |Мың тг. ... Ұзақ ... ... ... | | ... Ұзақ ... дебеторлық берешек | |318552 ... ... ... |700000 |700000 ... | | ... ... | | ... құралдар ... ... ... ... | | ... және ... ... | | ... емес ... |1129920 |108815 ... ... ... | | ... да ұзақ мерзімді активтер |132834826 |2141804 ... ... ... барлығы |247109174 ... ... ЖШС ... ... ... МБ, ... Трейд
Интернейшнл” АҚ, “Бразерс компани” ЖШС, “Ақмола құрылыс ... ... АҚ, ... - монолитстрой” ЖШС, “Триада” АҚ, “Алматыкультбытстрой”
ЖШС және т.б мекемелермен ойдағыдай ... ... ЖШС ... ... жас ... көрікті жерлерінің бірі
болып саналады. Олар: “Сезам”, “Фортуна”, ... ... ... ... ... Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ “Студенттер
үйі”, “Салтанат сарайы”, ... ... бас ... мен ... ... бас ... “Ұлттық Гвардияның” оқу ғимараты, ҚР
Қорғаныс министрлігі мен Ұлттық комитетінің тұрғын-үй ... ... ... ... және ... да ... ЖШС заңды тұлға ретінде ҚР Әділет министрлігінде 1998 жылы ... ... ... ... ... ... ... ретінде
тіркеуден өтіп, №4593-1901 “Сауыр” ЖШС ... ... ... ... ... Жеке кәсіпорын және оның
құрылтайшылары ҚР жеке ... ... ... ... ... ... және ... тиым салынбаған көздерден кірістер есебінен құрылады.
Серіктестіктің жарғылық капиталының салымы ақшалар, құнды ... ... ... ... ... жер ... ... және интеллектуалдық
қызмет нәтижесіне құқық және өзге де мүліктер бола алады. Серіктестіктің
жарғылық капиталы 64000 ... төрт мың/ ... ... ... ... мен үлестері былай бөлінеді:
1.Андыбаев Мурзахан Купанович – 25% - ... ... ... - 25% - ... ... Рахимжанович – 17% – 10880теңге
4.Андыбаев Акылхан Токышевич - 17% - 10880теңге
5.Алиаскаров Мухит Махмутович - 16% - ... ... ... ... ... ... ... толық
құралған. Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту заңдармен көзделген
тәртіпте жүзеге ... және оны ... ... ... ... ... ... азайту қатысушылардың салымдарын азайту
не кейбір қатысушылардың үлесін толық немесе біртіндеп ... ... ... ... Серіктестік жарғы капиталын азайту туралы
қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен қабылданған ... ... ... ... ... жазбаша хабарлама жіберуі не серіктестіктер
туралы мәліметтер жарияланатын ... ... ... ... ... Серіктестік қатысушыларының жарғылық капиталдағы
үлестері олардың жарғылық капитал салымына сәйкесті.
«Сауыр» ЖШС ... жеке ... ... және ... ... ... ... және алюминий өндірісі бойнша цехтер, цементті
– құмды материалдар ... ... ... ... ... СКЦ-1, СКЦ,
сплиттерлі және тратуарлы плиткалар) бар.
Цехтер Германиядан, Түркиядан және ... ... ... ... ... ... қамтамассыз етілген.
Пайдаланылатын материалдар санына және түріне байланысты тәсілдері (қолдан
немесе механикалық) және қою ... ... ... жабық және
бункерлерде), сондай-ақ өндірістің қолайлығы мен тиімділігі үшін қойманың
жалпы көлемі пайдалы ... ... және ... және ... ... ... өтпелер, қызметтік бөлмелер) болып
бөлінеді.
Пластикалық цех үшін арналған құрал-жабдықтардан басқа өндірістік база
аумағында цементті-құмдық заттарды ... ... ... ... ... зауыт орналасқан. Бұл зауыт СКЦ, СКЦ-1 сияқты қабырға тастарын,
бордюрлар, брусчатканың әр ... ... ... ... ... құралдар арнайы формалармен жабдықталады, ұсынылатын қоспалар,
құм және цемент қосындылары ... ... ... ... және ... арнайы орындар ұйымдастырылған.
Сонымен қатар, өндірістік база аумағында металлоконструкция дайындайтын
және каркас, арнайы салымалы торлар, фермалар, әр ... ... ... есіктер, қоршамалар, клапандар, т.б. ... ... ... Темір өнімдеріне құрылыс материалдарының көп бөлігі: болатты
прокаттар, болатты жабын, түрлі құрылыстық ... ... ... ... ... 4 ... бөледі:
1. Болатты қаңылтыр;
2. Сорттық болат;
3. Арнайы;
4. Құбырлар.
Болатты қаңылтыр негізгі 2 түрге бөледі:
1. Жіңішке қаңылтыр - қалыңдығы 4мм көп емес;
2. Жуан ...... 4мм ... ... 2 ... бөлінеді:
1. Жалпы қолданыстағы профильдер (ленталар, сызықты, төртбұрышты және
бұрышты болат сымдар, швеллер, екі жақты ... және ... ... ... профильдер (шпунттар, рельстер және т.б.). Сондай-
ақ периодтық профильдер, гнуттық профильдер және ... ... ... ... бояу ... ... үшін ... бөлме
және өнімдер қоймасы бар.
Өндірісте 50-ден артық адам жұмыс істейді. Объект күндізгі және ... ... ... және ... дыбыстарымен қамтамассыз етілген.
Объектіде техникалық қауіпсіздіктер және ... ... ... ... құрал-жабдықтардан басқа «Сауыр» ЖШС «Ульяновец» автокрандары,
«КАМАЗ», КС-5571, ЗИЛ, ... ... ... ... ... ... мұнаралы крандар бар.
«Сауыр» ЖШС 264 пәтерлі, ... ... мен ... ... бар ... тұрғын үй кешенін көтеруге дайындалып жатыр. Ресейде
өндірілген екі ... ... ... ... мен ... кең ... ... ламинантталған едендер пайдаланылады. ... ... ... мен ... ... ... ... және
осыған қатысты басқа ... Alcan ... ... ... ... құбырлар – импорттық өнімдер, санитарлық орында ... ... үшін ... ағыс ... ... лифтілер, радиофикация,
телефон желілері, әр пәтерде теледидар кабельдерін қосу орындары ... есік ... ... ... ... ... схемасы –
монолитті ж/б каркас, қыш кірпішімен толықтырылған, сапалы таза ... ... үй ... ... табылады. Тұрғын үйдің 1м2 1000 ш.б.
құрайды, ... ... ... ... ... бағадан кем болмауы
тиіс. Бұл ... үй ... (ТК) ... ... және ... ... ... жалпы ауданы: 36771,84м2 , соның ішінде:
- тұрғын қабаттарының жалпы ауданы – 21566,24м2 ;
- офис ауданы – 1002,83м2 ;
- ... ...... ;
- ...... ;
- жер асты паркингтің ауданы – 5522,27м2 .
“Сауыр” ЖШС орташа және “бизнес-сыныпты” тұрғындар үшін арналған баға
саясатын ... ... ... және есік блоктарын жасау немесе өңдеу
кезінде потенциалды тұтынушының ... ... яғни ... ... ... немесе тиімді терезе конструкциялары, ашылу
схемасы, ... ... ... ... жеңілдік жүйесі
қарастырылған.
Кесте 4. ... ТК ... СМР есеп ... ... атауы ... ... ... |
| | ... % ... |
|1 ... жұмыстары |10 |44,126 |
| ... |10 |44,126 |
| | | | |
| ... ... ... | | |
|2 |Жер ... |2,5 |84,942 |
|3 ... |8,2 |278,612 |
|4 ... ... ... қыш ... ... |
| |толтырған монолитті каркас | | |
|5 ... ... ... |10 |339,771 |
|6 ... жөңдеулер |5 |169,885 |
|7 ... ... |9 |305,794 |
|8 ... астыларының дайындығы |7,4 |251,431 |
|9 ... ... ... |3,8 |129,113 ... ... |0,5 |16,988 ... ... есік (темір) |1 |33,977 ... ... және су ... |0,8 |27,181 ... ... |4 |135,908 |
| ... |77 ... |
| ... | | ... үй ... көптеген факторлар әсер етеді. Мысалы
“Ақбота” ТК. Бұл – 9 ... 2 ... ... ... ... яғни
телефон, теледидар, кабельді ТВ, орталықтанған газ құбыры, ... таза ... ... үй. ... үшін ... ... ... өңдірілген сапалы материалдар қолданылады.
Мысалы, әшекейлі және қарапайым ... ең ... ... ... ... сырт ... материалдар және жоғары сапалы
санфаянс, пластикалық құбырлар, металлопластикалық терезелер мен ... ... ... ... және кіші ... ... мен дәмханалар, мектептер мен балабақшалар, ЖОО, ... ... ... ... ... ... орналасқан осыған
ұқсас тұрғын үй кешенінің сатылым бағасы 1800 ш.б. ... ... ... шығындары бойынша 1м2 құны 850 ш.б. ... ... баға ... ... көре отырып, тұрғын үйді
сату үшін құрылыс иесі нақты нарықтық ... ... ... ... өзінің жеке шығындары мен ... ... ... мен
тапсырым эксплуатациясы ескеріледі.
Кесте 5. “Сауыр” ТК бойынша СМР есеп ... ... ... ... ... ... |
| | ... % |млн.тенге |
| ... ... ... ішінде | | |
|1 ... ... |4,2 |185,330 |
|2 ... ... |2,5 |110,315 |
|3 ... су ... ... |0,8 |35,300 |
|4 ... (ауа жолдары) |1,5 |66,189 |
| |ТВ, ... ... |9 |397,135 |
| ... | | |
|5 ... |2 |88,252 |
|6 ... ... МАФ |2 |88,252 |
| ... да жоспарланбаған шығындар |100 ... |
| ... | | ... және ... ... ... ... құм бетонды
өнімдерді өңдіру көрсетілген заттарға қойылатын ... ... ... мен ... сәулеттің және фасадтарды әрлендірудің бір
бөлігі ... ... Олар ... ... және функционалдық
мақсаттылығы жағынан түрлі-түрлі ... сай ... тиіс ... ... ... ... ... – жарық қайнар көзі,
суықтан, жаңбырдан, лай - ... ... ... - ақ, тым ... күн сәулелерінен сақтайды. Бұлар тұрғын үй үшін жайлылық жасау
мақсатында, ... ... ... ... да үлкен рөлге ... ... ... оның ... ... ... ... құжат шығындардан, сонымен қатар міндетті салықтар мен мекеменің
кірістері ескеріліп ... ... құны ... ... ... ... ... қарай реттеліп отырады. “Сауыр” ЖШС Германиядан
шығарылған АГС пайдаланады. Өте көп түстер мен ... ие ... ... VEKA ... ... 6. ... жұмысты қабылдау актісі ( 2007 жылдың маусымы)
| | ... ... ... |Ағымдығ|Өлшем | |
|№ |Атауы ... ... |2-В |ы ... | | ... ... ... |нің | |
| | | | ... ... ... | |
|1 |ПВХ ... және | | | | | | |
| ... |м2 |1148 |− |248,2 |15700 ... |ақ түсті, | | | | | | |
|2 ... | | | | | | |
| ... с/п-1, |м2 |1350 |316 |257,2 |20410 ... ... | | | | | | |
|3 |ПВХ ... және | | | | | | |
| ... |м2 |202 |− |− |11900 |− |
| |ақ ... | | | | | | |
|4 ... | | | | | | |
| ... с/п-1, |м2 |223 |44,8 |− |15470 |− |
| ... бар | | | | | | |
|5 |ПВХ ... және |м2 |211,97 |− |− |11900 |− |
| ... | | | | | | |
|6 ... түсі-ақ,| | | | | | |
| ... |м2 |340,09 |− |− |21410 |− |
| ... | | | | | | |
| |ПВХ ... және | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |ақ ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... бар | | | | | | |
| |ПВХ ... және | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |ПВХ ... және | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |ақ ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... бар | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... ... ... ... периметрі жағынан 3 қабатты
тығыздығы бойынша неміс-австриялық ... ... ... жылу жоғалтқыштық 2,1 есе азаяды, бұл екі ... ... ... ... үлкен жетістік.
Өндірісте қолданатын немесе құрылыста қажетті барлық материалдарды
фирма ... ... ... ... өкілдерінен), немесе бір
заттық жүйе ... ... ... ... ... ... ... баға саясатын ... ... ... ... ... ... актісі негізінде бақылау жүргізіледі (кесте 6).
Материалдарды жеткізу кезінде өндірушілермен жеткізілім шарты жасалады.
Бұл шартта тауар бағасы, тауардың қажетті саны ... ... ... шығару және жәшікке салу шарттары, соңғы жеткізілетін нүктесі
анықталады.
Фирмамен алынған барлық ... ... ... ... ... құрылыс алаңына ... Бұл ... ... ... ... ... және ... жағдайда
сақтау қажеттігі ескеріледі.
2.2 «Сауыр» ЖШС-дағы өнім сапасын басқарудың негізгі әдістері мен
көрсеткіштері
Серіктестікте өнім сапасын ... сапа ... ... сәйкес
жүргізіледі. Серіктестік сапа менеджментінің жүйесін ... ... ... ... ... Серіктестіктің сапа менеджменті жүйесі ИСО
9000 сериялы мемлекеттік және халықаралық ... ... ... өнім ... сынауға арналған.
Сапа менеджментінің жүйесі өнім ... ... ... ... тиімді серіктестікті қарастырады және материалдарды
жинақтау кестесін құрастырады ... ... ... сапа ... жүйесінде үрдістердің келесі түрлері
қолданылады:
• барысында өнім өндірілетін, өндірістік үрдістер;
... ... ... ... мен ол үшін ... сапа ... ... қызмет етуі мен жетілуі үшін ... ... ... 7. ... ... ... ... |1м2 жиналатын |Қою тәсілі |Сақтау түрі|
| ... ... | | |
| | | | | ... тас, |м3 |2...4 ... ... |
|гравии, құм | | | | |
| | | | | ... |шт. |700 ... ... |
| | | | | ... тас |м3 |1 ... ... |
| | | | | |
| |т |2..7 ... | ... | | | ... |
| | | | | |
| |т |2...3 |қап | |
| | | | | ... | | | | ... |м3 ... ... ... ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... ірі |м3 |2 ... ... ... | | | | ... сапаны басқару процесінде жаңа материалдарды қолданысқа енгізу
барысында «СКАНРОК» желдеткіш фасадтары қолданылады.
Швед ғалымдарының зеріттеу нәтижелері ... ... қыс ... жауын-шашын және жел қысымынан 1куб.м. қабырғада 90-нан 160-қа
дейін литр су жиналады. Ресей ғалымдарының ... ... 4 ... ... өмір сүру ... ... бу ... дымқыл гигиеналық
нормадан 7 есе көп ... Бір ... ... ... ... желдеткіш арқылы шығарылса, ал қалған ... жылу ... ... ... ... (басқаша айтқанда, қабырғаның дем алу
процесі).
Азғантай дымқылды қабырға және қабырға жылытқыштарынан ... ауа ... ... ... ... етеді, осылайша кез-келген ауа райы
барысында қабырға біркелкі ... ... ... ... ... ... ... сақтайды, сыртқы ... орай ... ... қорғаныспен қамтамассыз етіп, жағымсыз
әрекет әсерінен қорғайды. Кез-келген ... ... ... ... ... ... жоғарлығын және қалыптылығын сақтайды.
60-жылдары Швеция Үкіметінің арнайы тапсырысы бойынша ... ... ... ... ... тапты, ал «Сканрок» жүйесі аталмыш ... ... ... Бұл ... ... ... мамандардың тікелей
қадағалауымен автоматтық желі ... ... - ... бірлескен
кәсіпкерлігі Киев қаласында өндіріс жүзеге асырылады.
«Сканрок» ... – бұл ... ... профильден және бекіткіш
элементтерден тұратын тиімді желдеткіш фасадтық жүйе. Қажет болған жағдайда
минералдық ... ... ... ... жөндеу құрғақ тәсілмен
жүзеге асырылады. Жүйенің ерекше ... ... оны ... ... ... пен фасадтық тастар арасындағы белсенді ауа
каналдарының ... ... ... Бұл белсенді ауа каналдары бағыттаушы
профильдегі нысанды (форманы) құрайды.
Жетістіктері: «Сканрок» жүйесі ... ... ... ... табиғи
әсерінен (жаңбыр,қар,тұман және т.б.) өте тамаша қорғайды. Қабырға табиғат
әсерінен пайда болған дымқылды ... ... ... ... ... ... жүйесімен қапталған қабырға үшін тұрмыстық дымқылдар еш қауіп
төндірмейді. ... өмір ... ... ... болған тұрмыстық
дымқылдар қабырғаларда тұрып қалмайды, керісінше жылу ... ... ... ... өтіп,белсенді ауа каналдары арқылы сыртқа шығарылады.
Жылытқыш қалыңдығы 100мм болған кезде «Сканрок» жүйесі сырттан ... ... 25% ... ... ... фасадтың сыртқы келбетін ғимараттың табиғи
отыру әсерінен және сейсмикалық процесс нәтижесінен әдетте ... ... ... ... «Сканрок» тасының аязға шыдамдылығы
50 циклден көп. Бұл фасад тасының негізгі ... - ... ... алғанда «Сканрок» фасадтық тасының сәулеткерлік ... ... және ... да фасадтық жүйелермен толығымен біріктіріп қолдануға
болады.
«Сауыр» ЖШС сапа саясаты ... ... ... ... ... жауап беретін әлемдік деңгейлі бәсекеге қабілетті өнімді
шығарудың Қазақстан ... ... ... ... ... Серіктестік сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... түрлерін біріктіруші орталық буын деп санайды. ... ұйым ... ... және ұйым мен ... тұтынушыда
қанағаттану сезімін тудыру үшін қабылданған.
Сапа аясындағы саясатты жетістікті жүргізудің кепілі болып табылады:
• сапа ... ... ... ... етуі мен ... қамтамасыз ету;
• сапа жүйесі менеджментіндегі өзара әрекеттестік, құзірет, ... ... ... барлық бөлімшелердің, қызметтер мен
қызметкерлердің әрекеттерінің келісімділігі;
• әр ... оның ... ... ... ... ... ... жазбаларды басқару үрдіс нәтижелілігін
бағалау үшін, кемшіліктердің болу себептеріне ... ... ... ... жою бойынша жүргізілетін іс шаралардың тиімділігін
бағалау үшін, сапа менеджменті жүйесінің үрдісін ... үшін ... ... ... ... жазбаларды басқаруға құжаттау, тіркеу,
ретке келтіру, сақтау тәртібін, оларға қол ... ... ету ... жою жатады.
Сапа менеджментінің жүйесі жазбаларын ... ... ... ету үшін ... өнім сапасының жағдайы және маркетингтік зерттеулерден ... ... оның ... ... ... ... мәліметтерге
үнемі ие болу;
• өнімнің барлық мүмкін кемшіліктерін анықтау және тіркеу;
• сапа менеджментінің жүйесі үрдісінің қызмет етуіндегі мүмкін ... ... және ... ... себептерін уақытылы анықтау, жою және болашақта болуын
алдын алу;
... ... ... бақылау, қажетті түзетуші әсерлерді
құрастыру және жүзеге асыру;
• өнім ... және сапа ... ... іс ... ... үшін, сапа менеджменті жүйесінің қажеттілігі мен
жетілдірілуін бағалау үшін қажетті мәліметтерге ие болу.
Сапа менеджменті принциптері. Ұйымды тиімді ... және оның ... үшін оң ... ... және ... ... басқарып отыру керек. Барлық
қызығушы тараптар қажеттігін есептеп әрекетті үнемі ... ... сапа ... ... ... және ... ... ұстау
нәтижесінде ғана жетістікке жетуге болады. Ұйымды басқару сапа менеджменті
және басқа да ... ... қоса ... ... ... жақсарту мақсатында басшылық жетекшілікке алу үшін сапа
менеджментінің сегіз принципі анықталған.
а) тұтынушыға бейімделу
Ұйымдар өздерінің тұтынушыларына ... және ... ... ... ... қажеттіктерін түсінуі керек, олардың талаптарын орындауға және
олардың ойлағандарынан асып түсуге ұмтылулары ... ... ... ... ... және ... ету бағыттарының бірлігін
қамтамасыз етеді. Олар қызметкерлер ұйым тапсырмаларын ... ... ... жасайтын ішкі ортаны құрулары және ұстаулары керек.
б) ... ... ... ... ұйым ... қалайды және олардың толық
қызығушылығы ұйымға олардың мүмкіншіліктерін тиімді ... ... ... ... ... ... және тиісті қорларды үрдіс ретінде басқарған
жағдайда тиімді жеткізіледі.
г) менеджментке жүйелі келісім
Өзара байланысты үрдістерді жүйе ... ... алу, ... ... ... ... жетуіне нәтижелік және ... ... ... ... ... ... ... оның өзгермейтін мақсаты ретінде қарау
керек.
е) деректерге негізделген шешімдерді қабылдау
Тиімді ... ... және ... ... негізделеді.
И) жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар
Ұйым және олардың жеткізушілері өзара байланысты және ... ... екі ... ... ... ... ... сапа менеджментінің сегіз ұстанымы ИСО 9000 топшасына енетін сапа
менеджменті жүйелеріне арналған стандарттар үшін негіз ... ... 01 ... 2002 ... стандарт ИСО 9000 топшасындағы стандарттарының объектісі болып
табылатын сапа ... ... ... ... ... ... терминдерді анықтайды.
Сапа менеджментінің жүйесі ұйымдардың тұтынушыларды қанағаттандыруын
жоғарылатуға ... ... ... ... ... ... мен күтулерін
қанағаттандыратын өнімдер керек. Бұл ... мен ... ... ... ... беріледі және тұтынушылар талаптары болып
есептелінеді. Талаптар тұтынушымен шартта бекітілінуі ... ... ... ... Қай ... ... өнімнің қолайлығын ақыры тұтынушы
бекітеді. Тұтынушылардың қажеттіліктері мен күтулері ауысып ... ... ... және техникалық прогреспен негізделген ... олар ... ... мен өздерінің үрдістерін үнемі
жетілдіріп ... ... ... ... ... ... ... талаптарын
талдауға, тұтынушыларға қолайлы ... ... ... ... ... ... осы үрдістерді басқарылатын жағдайда ұстап тұруға
әкеліп соғады. Сапа менеджментінің ... ... ... да ... ... арттыратын ықтималды көтеру мақсатында үнемі
жақсартуға негіз бола алады. Ол ұйымның ... ... ... ... ... ... жеткізу мүмкіндігіне сенімділік береді.
ИСО 9000 стандарттар топшалары сапа менеджменті жүйелеріне ... ... ... ... ... көрсетеді.
Сапа менеджментінің жүйелеріне талаптар ҚР СТ ИСО 9001 бекітілген. ... ... ... ... ... ... ... қандай
да болмасын секторындағы үйымдарға жалпы және қолданылатын болып табылады.
ҚР СТ ИСО 9001 ... ... да ... ... бекітпейді.
Өнімге талаптар топшыланатын ... ... ... талаптарынан шығып, тұтынушылар немесе ұйымдармен бекітіліне
алады. Өнімдерге талаптар көп жағдайда ... ... ... ... ... стандарттарда, үрдістерге ... ... және ... ... ... ... ... әзірлеу және енгізу мыналарды қосып
бірнеше басқыштардан тұрады:
- тұтынушылар және ... да ... ... ... мен ... ... сапа ... ұйымның саясаты және мақсаттарын әзірлеу;
- сапа саласында ... жету үшін ... ... ... ... ... ... бекіту және анықтау, олармен сапа саласында мақсаттарға
жетуді қамтамасыз ету;
- әрбір үрдістің нәтижелілігі және тиімділігін өлшеу үшін ... осы ... ... ... ... ... ... анықтау үшін қолдану;
- сәйкессіздіктің алдын алу және олардың себептерін жою үшін керекті
тәсілдерді ... ... ... ... үнемі жақсарту үшін үрдісті әзірлеу және
қолдану.
Мұндай тәсілдеме сонымен бірге бар сапа менеджментінің жүйесін ... ... және ... ... ... ... қабылдаған ұйым өзінің процестерінің
мүмкіншіліктері және ... ... ... ... ... ... ... үнемі жақсарту үшін негізді қамтамасыз етеді. Бұл
тұтынушылар және басқа қызығушы тараптардың қанағаттандырылуын және ... ... ... ... айналдыру үшін кірістердің пайдалануын кірістердің
қандай да болмасын ... ... ... кешендері, үрдіс ретінде қарала
алады.
Нәтижелі қызмет ету үшін ұйымдар ... ... және ... әрекеттегі
көптеген үрдістерді анықтауы және басқаруы қажет. Жиі бір үрдістің шығуы
келесі бір кірістің ... ... ... ... ... жүйелі сәйкестендірілуі және менеджменті, әсіресе, ... ... ... ... ... ... ... алады.
Осы халықаралық стандарт үрдістік келісімнің ұйым ... жол ... ... ИСО 9000 ... ... суреттелген сапа менеджментінің
жүйесіне негізделген үрдістік келісімді суреттейді. Онда ... ... ... берілімдерін ұсынуға елеулі рөл атқаратыны
көрсетілген. Қызығушылы тараптардың қанағаттанғандығын ... ... ... мен ... ... ... қатысты
ақпарат бағасын талап етеді. 4-суретте көрсетілген үлгі ... ... ... саласындағы саясат және мақсаттар. Сапа саласындағы саясат және
мақсаттар ұйым үшін бағдар болу үшін ... Олар ... ... және осы ... жету үшін ... қорлардың қолданылуына
септігін тигізеді. Сапа саласындағы саясат, сапа саласында мақсаттарды
әзірлеу және талдау жасау үшін ... ... ... Сапа ... сапа ... саясат және үнемі жақсартуға қажеттілікпен
келістіру ... ал ... ... ... ... Сапа саласында
мақсатқа жету - өнім ... ... ... және ... оң әсер ете алады және соның арқасында қызығушы тараптардың
қанағаттануына және сенімділігіне игі әсерін тигізеді (сурет 4).
Сурет 4. ... ... ... сапа ... ... ... [33].
Жоғарғы басшылықтың сапа менеджменті жүйесіндегі ролі. Жетекшілік
көмегімен және нақты әрекеттер ... ... ... ... ... және сапа ... жүйесінің тиімді жұмысына әсер
ететін жағдай туғыза алады. Сапа менеджментінің принциптері өзінің рөлін
төмендегілер ... ... ... ... ... қолданыла алады.
- сапа саласында ұйым саясаты және мақсаттарын әзірлеу және қолдау;
- негіздемені ... және ... ... үшін ... ұйымда
сапа саласындағы саясат және мақсаттарды әйгілеу;
- барлық ұйымда тұтынушылар талаптарына бағдарларды қамтамасыз ету;
- тұтынушылар талаптарын және қызығушы ... ... ... ... ... ... енгізуді қамтамасыз
ету және сапа саласында мақсаттарға жету;
- сапа ... осы ... жету үшін сапа ... тиімді
жүйесін әзірлеу, енгізу және жұмысшы қалыпта ұстауды ... ... ... ... ... ... Сапа менеджментінің жүйесінің кезеңдік талдауын жүргізу;
- Сапа саласындағы саясат және мақсаттарға қатысты шешімдерді қабылдау;
- Сапа ... ... ... шаралары бойынша шешімдер
қабылдау.
Құжаттама мағыналары. Құжаттама әрекеттер мәні мен ... ... ... Оны ... ... ... және ... жақсартуда сәйкестілікке жетуге;
- Сәйкес мамандарды дайындауды қамтамасыз етуге;
- Қайталынымпаздық және бірізідлікті;
- Объективті куәліктермен қамтамасыз етілуі;
- Сапа менеджментінің жүйесінің тиімділігін және ... ... әсер ... әзірлеу өзіндік мақсат болмауы керек, құндылық қосуы керек.
Сапа менеджментінің ... ... ... түрлері. Сапа
менеджментінің жүйелерінде келесі құжат ... ... ... ... ... ... ... арналған ұйымның сапа
менеджменті жүйесі туралы келісілген ақпаратты ... ... ... сапа бойынша нұсқаулықтар жатады;
- сапа менеджментінің жүйесінің нақты өнімге, жобаға немесе шартқа
қалай қолданылатынын суреттейтін құжаттар, ... ... ... ... ... бекітетін құжаттар, бұндай құжаттарға ерекшеліктер
жатады;
- ... ... ... ... ... ... әдістемелер жатады;
- әрекеттер және үрдістерді қалай ... ... ... бар ... ... ... ... жұмысшы нұсқаулар және сызбалар жатуы мүмкін;
- орындалған әрекеттер немесе жеткен нәтижелерге объективті куәліктері
бар ... ... ... ... жатады. [36].
Әрбір ұйым керекті құжаттардың көлемдері және ... ... Бұл ... факторларға байланысты:
- ұйым түрі және көлемі;
- үрдістердің күрделілігі және өзара әрекеттілігі;
- өнім күрделілігі, тұтынушылар талаптары;
- сәйкес міндетті талаптар;
- көрсетілген ... ... ... ... ... ... жүйесіне талаптардың орындалуын
бекітуге тиіс тереңдікке байланысты. [38].
Сапа менеджментінің жүйесін бағалау. Сапа ... ... ... ... ... ... ... әрбір бағаланатын
үрдіске қарай төрт негізгі сұрақ қойылуы керек.
- Үрдіс тиісті үлгімен анықталған ба?
- ... ... ... ... енгізіліп және жұмысшы жағдайында ұсталына ма?
- Талап етілетін нәтижелерге жетуде үрдіс тиімді ма?
Жоғарыда ... ... ... ... – бағалау нәтижелерін
анықтай алады. Сапа менеджментінің жүйелерін бағалау қолданылу саласына
қарай әр ... ... ... және ... ... ... қамтуы мүмкін:
аудит (тексеру), сапа менеджментінің жүйесін талдау, өзіндік баға.
Сапа менеджменті жүйесінің аудиті. Аудиттер сапа менеджментінің ... ... ... анықтау үшін қолданылады. Аудиттердің байқауы
сапа менеджментінің ... ... ... және ... үшін
мүмкіндіктерді анықтауға пайдаланылады.
Бірінші тараппен (ұйымның ... ... оның ... ішкі ... үшін
жүргізілетін аудиттер ұйымның өзінің сәйкестігін жариялау үшін негіз болуға
қызмет ете алады.
Екінші тараппен ... ... ұйым ... ... ... басқа тұлғалармен жүргізіле алады.
Үшінші тараптармен жүргізілетін аудиттер ... ... ... ... ... ұйымдар, әдетте, сәйкестікке тіркелгендер
талаптарға, мысалы ҚР СТ ИСО 9001 сертификаттау жүргізіледі.
ИСО 9001 ... ... ... ... ... ... жүйесін талдау. Жоғарғы басшылықтың міндеттерінің
бірі – сапа саласындағы ... және ... ... ... сапа
менеджментінің жүйесінің жарамдығын, баламалылығын, тиімділігін және
нәтижелілігіне тұрақты, ... ... ... ... ... ... ... мен күтілімдерінің
өзгерістеріне жауап ретінде сапа ... ... пен ... қажеттілігін қарастыруды қосып алады.
Талдау қажеттіліктің әрекетін анықтауды қосады.
Сапа менеджментінің ... ... ... да ... ... бірге,
аудиттер бойынша есептер қолданылады.
Ұйымның өзін өзі бағалауы, ұйым әрекетін жан жақты және ... ... сапа ... ... қатысты нәтижелер немесе жетілдірілген
үлгі болып ... өзі ... ұйым ... және сапа ... ... даму
сатысы туралы жалпы көрініс бере алады. Ол, сонымен бірге, ... ... ... ... және ... ... көмектесе
алуы мүмкін.
Ұдайы жақсарту. Сапа менеджментінің жүйесін ұдайы ... ... және ... ... ... қанағаттандыру мүмкіндігін
жоғарылату болып табылады. Жақсартуға әрекеттер мынадан тұрады:
- жақсартылған салаларды анықтау үшін әрекеттегі ережелерге ... ... ... мақсаттарын бекіту;
- мақсаттарға жету үшін мүмкін шешімдерді ... ... ... және сайлау;
- сайланған шешімдерді орындау;
- мақсаттар жеткендігін бекіту үшін ... ... ... ... және ... ... ... жақсарту үшін ілгерге мүмкіндіктерді ... ... Осы ... ... ұдайы әрекет болып табылады. ... ... ... ... кері ... сапа ... жүйесіне
аудит және талдау, жақсарту мүмкіндіктерін анықтау үшін қолданыла алады.
Статистикалық әдістердің рөлі. ... ... ... түсінуге көмектесе ... және ... ... ... және ... пен тиімділікті көтеруде көмектесе
алады.
Бұл ... ... ... бар ... ... қабылдауда көмек
көрсету үшін тиімді қолдануға септігін тигізеді.
Өзгерімпаздықты әрекеттің көп түрінің жүрісінде және ... ... ... да ... ... ... өзгерімпаздықты өнім
және үрдістердің өлшенетін мінездемелерінен байқауға болады. Оның бар
екенін өнімнің өмірлік циклының ... ... ... ... ... ... және пайдаға асыруда байқауға болады.
Статистикалық әдістер, өзгерімпаздыөты байқау, тіпті берілімдердің
сондай шектелген ... да ... ... ... ... ... ... алады.
Осындай берілімдерді статистикалық талдау өзгерімпаздықтың табиғатын,
көлемі және себептерін жақсы тануға, сонымен бірге осындай ... ... ... ... ... ... ... үнемі
жақсартуға көмектеседі.
Сапа менеджментінің ... және ... ... ... ... ... қызығушы тараптардың қажеттіліктері, күтулері
және талаптарын қанағаттандыратын сапа ... ... ... жетуге бағытталған, ұйымның сапа менеджментінің бөлігі болып
табылады. Сапа саласындағы мақсаттар ... ... ... ... ... ... ... және қауіпсіздікпен байланысты
басқа мақсаттармен ... ... ... ... ... ... элементтерді пайдаланатын бірегей менеджмент жүйесімен,
сапа менеджментінің жүйесімен біріге алады.
Бұл жоспарлау, қаржы бөлу, ... ... ... ... ... тиімділігін бағалауды жеңілдетуі мүмкін. Ұйымның менеджмент жүйесі,
ұйымның өзінің талаптарына сәйкестігіне бағалануы ... ... ... мен ... ... ... ... 9000 стандарттар топшасында келтірілген сапа менеджменті жүйелеріне
келісімдер және жетілдірілген үлгілер жалпы ... ... ... ... ... ... мықты және әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік береді;
- жалпы үлгілермен салыстыруда бағалау бойынша ережелерге ... ұдай ... үшін ... ... етеді;
- сыртқы танылуға тәсілдер енгізеді.
ИСО 9000 топшасының сапа менеджментінің жүйелері және ... ... ... ... өзгерістер, олардың қолдану
саласында ... 9000 ... ... сапа менеджменті жүйелеріне талаптар
және әрекетті жақсарту бойынша ұсыныстарға ие. Сапа менеджментінің жүйесін
бағалау, осы талаптарды ... ... ... ... ... ... бағалау жүргіздіре алатын критерийлерге ие, және бұл
барлық әрекет түрлеріне және барлық қызығушы тараптарға ... ... ... ... ... ұйымға өзінің әрекетін басқа
ұйым әрекетімен салыстыру үшін негізді қамтамасыз етеді. [43],
2.3 «Сауыр» ЖШС-гі сапаны басқару үрдісінде туындайтын мәселелер
«Сауыр» ЖШС-де ... ... ... ... ... болып тауардың
немесе басқа өнімдердің өзіндік ... ... ... ... ... ... және басқа өнімдердің өзіндік құнын төмендетуші және
сапаны жоғарылатушы жағымды факторларына келесілерді жатқызуға болады:
- бар персоналды сапа стандарттарына оқыту;
- сапалы ... ... ... ... ... ... ... өндеу;
- дамыған инфрақұрылымның болуы;
- білікті менеджмент пен персонал.
Дайын өнімнің өзіндік құнын ... ... жаңа ... және ... ... ескі техникаға және ... ... ... ... ... ... төрт ... өнімді
бағдарламаларды жүзеге асырумен байланысты: «Тұрғын үй ... ... ... ... ... ... кірпіш шығару», «Тығыз тас».
Олардың әрқайсысында әрекет етуші, дамушы және перспективті өндірісті,
сонымен бірге ... ... ... ... ... ... анықталған.
Серіктестіктің тауарлық дайындығы жоғары, соңғы жоғары сапалы өнімді
шығарудың қазіргі ... ... ... оның ... барлық
тауарлық бағыттары бойынша жүргізу жоспарланған. Бұл ... ... ... ... береді, шикізат шығарушыдан өз ... және одан ... ... ... ... ... кету керек, «Тығыз тас» бағдарламасын ... ... ... ... ... кезінде орын алған өнімнің сапасын басқарудағы
проблемаларды шешу бойынша шараларды қабылдау қажет.
Серіктестіктегі кірпіштерді және ... тас ... ... ... аса ... және ... ... сыртқы экономикалық қызметінің даму тенденциясы
өнеркәсіптік кәсіпорындардың көбісінен олардың қызметінің ... ... ... ... ... кезеңде экономиканың қалыптасуы мен дамуының
айтарлықтай аз ғана уақыты ішінде сапа ... ... ... алып отырған жоқ. Сапа менеджменті жүйесінің жалпы мақсаты – бұл
кәсіпорын ... ... ... ... ... сапа ... ... құжатты
ресімдеумен тұрады. Бұл аталған жүйенің қойылатын талаптарға сәйкестігін
қамтамасыз етеді. ... бұл жүйе ... ... ... оны
жүзеге асырудың нақтыланған құралдардың болмауына байланысты алып отырған
жоқ. ... ... ... сапа ... ... ... қызметінің тиімділігіне тек жанама әсерін қамтамасыз етеді.
3 ҚР КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ӨНІМ САПАСЫН ... ... ... ... ... ... ЖОЛДАРЫ
3.1 Өнім сапасын басқару сферасындағы мәселелерді шешу жолдары
Бүгінгі ... ... ... ету ИСО 9000 ... ... ... ... сәйкес қазіргі заманғы Сапа менеджментінің ... ... ... ...... ... АҚШ,
Канада және басқа, қабылданған нормаларға сәйкес кәсіпорын ... ... ... ... үшін күш салуы тиіс, сонымен қатар ол
жеткізуші кәсіпорынмен сапаны жоғарылату бойынша және өз ... ... ... ... ... Дәл осындай келісім Еуропа
қауымдастығы қабылдаған құжаттың – ... ... ... ... ... ... ... етудің Жаһандық концепциясы,
негізіне салынды. Жаһанды концепция негізінен үш сәтке сүйенеді:
- өндірушідегі сапа менеджментінің жүйесі;
- ... ... ... ... ... сапа ... ортақ бағасы (сертификаттау). [35].
Өнімді сертификаттаудан бөлек (өндірісті құрастырудың аяқтаушы кезеңінде
типтік ... ... ... ... жаһандық концепциясы сапа
менеджментінің жүйесін қолдану өндірілген өнімдер тұрақтылығының кепілі
ретінде ... ... ... сапа ... құру үшін жүйе ... құрылымын, оның ... ... ... суреттеуші
стандарттардың кешені, яғни ИСО 9000 ... ... ... ... ИСО 9000 ... ... ИСО ... нөмірлі барлық халықаралық стандарттар;
- ИСО 10001-10020 нөмірлі барлық халықаралық стандарттар;
- ИСО 8402 ... ... ... ... де ... өнім ... ... ортақ
Сапа менеджментінің жүйесін құрастыру өндіруші орындауы керек ... ... жиі бір ... ... ... әр ... ... ұйғарымдар,
ережелер мен басқа да құжаттардың жалпы ... ... ... ... ... ету үшін көптеген және өзара байланысты қызмет
түрлерін анықтап басқаруы қажет. Ресурстарды қолданатын және де ... ... ... ... ... басқарылатын қызмет үрдіс ретінде
қарастырыла алады. Жиі ... бір ... ... ... ... кіруін
қалыптастырады.
Ұйымда олардың идентификациясы мен өзара әрекеттестігімен қатар үрдістер
жүйесін ... ... ... деп ... ... ... олардың жүйесі шегінде жеке үрдістерде,
сонымен қатар олардың комбинациясы мен өзара әрекеттестігінде қамтамасыз
ететін басқарудың ... ... ... қолдануда мұндай келісім мыналардың
маңыздылығын аса көрсетеді:
- талаптарды түсіну және ... ... ... ... ... құндылық көзқарасы жағынан қарастыру қажеттілігі;
- үрдістердің жұмысшы сипаттамаларындағы нәтижелерге және тиімділікке
жету;
- объективті өлшеуге негізделген үрдісті ... ... ... ... келісімге негізделген сапа менеджменті
жүйесінің үлгісі үрдістер ... ... ... ... ... ... анықтауда айтарлықтай рөлді тұтынушылар
ойнайтынын көрсетеді. Тұтынушылар қанағаттанымын ... ... ... ... ... тұтынышының қабылданымына
байланысты ақпаратты бақылауды талап етеді.
Қазақстанның қазіргі кездегі кәсіпорындарында сапа ... ... ... үрдістерін әкімшілік басқару және өндірістік-шаруашылық
қызметі нәтижелері арасында байланыстырушы буын болып ... ... ... А). ... ... сапа ... жүйесі төмендегілерден тұратын
оны енгізуден ... ... ғана ... ... ... ... ұзақ мерзімді серіктесті қатынастарын орнату;
- өнім өндірісінің тұрақтылығы;
- тұтынушы тарапынан өнім имиджін ... ... ... енгізуден жанама әсер бұл сапа менеджментінің
жүйесі қарастыратын жалпы әсердің ... бір ... ... ... ... ... жалпы әсері бұл мына түрден көрсетілген
шынайы әсер:
- кәсіпорынды басқару жүйесін түпкілікті жетілдіруде;
- мамандар біліктілігін талдау мен ... ... ... ... және өндірістік-шаруашылық қызметті
талдауда. [39].
Бірақ шынайы экономикалық әсер сапа менеджменті жүйесі ... ... ... ... ... ... ... сапа
менеджментін жүзеге асырудың баламалы құралдарының чектік ... ... бола ... (Қосымша Ә).
Шағымдық жүйе өндірістік-шаруашылық қызметті басқарудың ... ... Оны ... ... ... бұл:
- менеджерлер мен экономистердің кәсіби біліктілігін жоғарылату;
- өнеркәсіпті өндірістік персоналдың жауапкершілік деңгейін ... ... ... ... ... ... ... іріктеу жүйесін жетілдіру.
Чектік жүйе өндірістік үрдістерді ұйымдастыру жүйесіне бағытталған. Оны
енгізуден оң ... ... ... ... ... ... ... өндірістік үрдістердің сапасын жоғарылату;
- өндірістік цикл ұзақтылығын қысқарту;
- ... ... ... ... ... ... оптималдау;
- дайын өнімді сату жүйесін жетілдіру.
Чектік жүйе. Есептесудің чектік ... ... ... есеп ... ... ... мен ... арасында міндеттерді бөлу
жүйелерін жетілдіру болып табылады. ... ... ... ... (Қосымша Б).
Чектік жүйе бастапқыдан бастап кез келген бөлімше жұмысының ... ... мен ... ... ... экономикалық
жауапкершіліктің жоғары деңгейін шамалайды.
Бөлімше басқа бөлімшелердің ... ... ... ... емес.
Бөлімшелер арасындағы экономикалық қатынастар мына негізде ... ... ... ... ... қызығушылық;
- жұмыстың қалыпты ритмін бұзғаны үшін өзара жауапкершілік;
- қызмет тиімділігін ... ... ... пәні:
- өндірістік емес шығыстар;
- өнім көлемі бойынша келісімшартық жеткізілімдерді орындамау;
- ... пен ... ... ... ... сапа бойынша келісімшарттық жеткізілімдерді орындамау;
- мерзімдер бойынша келісімшарттық жеткізілімдерді орындамау.
Экономикалық жауапкершілік – кәсіпорынның соңғы мақсатына жету ... ... ... қатысты әлеуметтік әділеттілік деңгейін
қамтамасыз етуші, бөлімшенің өндірісті-шаруашылық басқару құралының бірі.
Экономикалық ... ... ... ... ... ... – бір бөлімшенің басқа бөлімшенің ... ... және ақша ... ... ... кәсіпорында жүргізілетін іс шаралар:
- технологиялық және нормативті құжаттаманы тексеру, ... және ... ... ... нормалардың өзгеруі
туралы хабарлама құрастыру;
- өзгерістерді есепке ала отырып отын мен ... ... ... шығыстар мөлшерін құрастыру және ... ... ... ... өндірісті модернизациялау,
конструкциялау);
- өндірісті материалды-техникалық ресурстармен тоқтаусыз жабдықтау
бойынша ... ... және ... ... ... ... ... оны өлшеу құралдарымен, тарамен
жабдықтау;
- бөлшек, жартылай ... және ... ... байланысты
операцияларға сапа талондары негізінде қатал бақылау жүйесін орнату;
- жоспарлы ... және ... ... ... бөлімше шығаратын бұйымдардың тікелей шығындарына лимиттер құрастыру;
- мамандардың өндірісті-экономикалық оқуын ұйымдастыру;
- көтерме ақы ... ... ... ... ... өзара есеп айырысудың негізгі ережелері:
а) Өзара есеп айырысудың чектік нұсқасының мәні ... өз ... ... мен ... ... деп ... құжаттар негізінде, ақша формасында өлшейді.
ә) Чектік жүйе ... ... ... ... ... ... өнім сапасын басқару;
- ұжымдық және бригадалық мердігерлік жүйесі;
- өндірісті жұптық ұйымдастыру ... ... ... үшін ... ... ... Өзара есеп айырысудың чектік жүйесі басқарудың ... ... ... ... ... ... ... қызмет анализін өткізудің формальді келісімін жояды.
в) Бөлімшелер арасында экономикалық негізделген өзара ... ... ... ... ... Ресурстардың барлық түрлерінің қолданғанғандығына жедел бақылауға
және сенімді есепке ... ... жүйе ... ... үшін ... ... құрады.
Өндірістік үрдіс барысында материал мен қызметтердің есеп тәртібі келесі
ерекшеліктерге ие:
- есептер чектер арқылы жүргізіледі;
- чек ... ... ... құжаты болып табылады, лимиті көрсетіле
отырып тек ... ... ғана ... чек ... ... ... журналға тіркелініп беріледі, әр айдың
бірінші күнінде беріледі;
- әр айдың ... ... ... ... ... ... чектер тек шығындар лимиті болған жағдайда ған беріледі;
- чектерді ресімдемей өндіріске материалдарды ... ... ... ... пен ... ... және материалды-техникалық құндылықтардың
бағасының есебі жоспарлы-есептік бағалар бойынша жүргізіледі;
- бөлімшенің бастығы ақша құралдары лимитінің шығындар баптары бойынша
жұмсалуын үнемі бақылап ... ... ... ... немесе ресурстардың жеке
түрлерінің (материалды, еңбек, техникалық ресурстар) шығыстары ... ... ... ... ... өнім түрлері
бойынша бұйымның өзіндік құнының ... ... ... ... әр ... үшін ай сайын нормалар мен нормативтер негізінде
тікелей шығындар бойынша бекітіледі. Ағымдық кітапшада шаруашылық ... ... ... ... ... ғана ... көрсетіледі.
Отын-энергетикалық ресурстардың лимиттері нормалар мен ... ... ... бағдарламасы негізінде есептеледі.
Өнімді өндіруге жеке баптар ... ... ... асып ... ... ... чектерге кәсіпорын басшысы қол қояды. Шығындар
лимитінің түзетілімдері чек кітапшасына енгізіледі.
Шағымдық жүйе. Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бағытталған шағымдар болып
табылады.
Шағымдарда келесі мәліметтер көрсетіледі:
а) шағым білдіруші бөлімше;
ә) шағым жасалатын бөлімше құрылымының атауы ... ... ... ... ... ... ... технологиялық, ұйымдастырушылық).
Шағымдардың келесі түрлері бар:
- өндірісті ресурстармен және көлікпен уақытылы емес және құзіретті
емес қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... шағымдар;
- ресурстарды қолдану ережелері бұзылғаны үшін шағымдар;
- ... ... ... мен ... ... ... еместігі
және сапасыздығы бойынша шағымдар;
- ұйымдық, техникалық, ... ... ... ... жалпыланған үлгісі суретте көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... шикізат пен материалдарды уақытылы емес және/немесе толық емес
жеткізуден туындаған шығындар;
- ... ... ... ... ... ... бөлімшенің ақаудан шегетін зияны;
- бөлімшелердің материалды құндылықтардың уақытылы емес іріктелімі үшін
айыппұлдар көлемі;
- жөнделмейтін ақаудан бөлімше зардабы. [25].
Айта кететін нәрсе, ... ... ... кәсіпорынның әкімшілік
департаменті үшін құрастырылған, ал ... жүйе ... ... үшін.
Осылайша, чектік және шағымдық жүйе өзара әрекеттеседі және кәсіпорынның
басқару ... мен оның ... ... арасында өзара байланыстарды
орнатудың оптималды құралдары болып табылады. Бұл басты ... ... Өнім ... ... процесін шетел тәжірибесі негізінде жетілдіру
(Жапон және Еуропалық мемлекеттер тәжірибесінің негізінде)
Жапонияда Екінші Ұлы отан соғысы ... ... ... ... ... саясат деңгейіне дейін жеткізілді. Бұл мемлекеттегі
сапа мәселелерін шешу қысқа мерзім ішінде айтарлықтай жетістікке жетті.
Сапаны басқаруда ... ... мәні ... ... ... ұдайы
бақылануы барлық кәсіпорындарды сапамен қамтамасыз етудің ортақ ... ... ... ... ... ... және бұл үрдіс барлық
қызметкерлермен, яғни президенттен қарапайым ... ... ... ... ... ... ... келісімдер келесі сәттерге
тіреледі:
1. Тұтынушы ... ... не ... алатынын білу
3. Сапа деңгейіне жетуге қажетті шығындарды ... ... ... ... алдын алу
5. Түзетуші ықпалдарды қарастыру
6. Тексеріс қажеттілігін жою [34].
Сапаны басқарудың ... ... ... ... салыстырғанда
ерекшеліктері неде?
1967 жылы сапаны басқару бойынша 7-ші Симпозиумде сапаны басқарудағы
жапондық үлгінің ... ... ... ... ... ... ... Кадрларды дайындау және сапа әдістеріне оқыту
3. Сапа үйірмелерінің қызметі
4. Басқару бойынша қызметті инспектірлеу
5. Статистикалық әдістерді қолдану
6. Сапаны басқару бойынша ... ... ... мамандарының көзқарастары жағынан жұмыс тәжірибесіне сапаны
басқару тәсілдерін енгізуге мынадай кедергілер бар:
1. Белсенді емес жоғарғы буын басшылары, олардың жауапкершіліктен қашуы;
2. ... ... ... ... ... ... ... деп
санайтындар;
3. Басқалардың пікірін тыңдағысы келмейтіндер;
4. Феодалды өткенде өмір сүріп жатқандар.
Жапонияда сапаны басқарудың өзіндік құралдары құрастырылып қолданылған
болатын. Бүгінгі ... ол ... ... бәріне белгілі:
1. Сапаны қамтамасыз ету үрдісіне фирманың әр қызметкерін тарту
2. Сапаны бақылауға статистикалық тәсілдері қолдану
3. Ынталандыру ... ... ... ... мен оқытуды мадақтау
5. Басқарудың ең төменгі иерархиялық сатысын қолдаушы сапа үйірмелерін
ұйымдастыру
6. Нақты проблеманы шешуде қызыққан ... ... ... ... ... ... ету ... жалпыұлттық міндетке айналдыру.
Сапаны басқарудың жапондық жүйелерінде ... ТQМ ... ... яғни ... ағымдық және түпкілікті сұранымдарына
бағдарлану, көрінетін сапаның төрт сатылы иерархиясы ... ... Бұл ... ... ... болған:
Сапаны басқарудың ең танымал жапондық үлгілері:
1. Сапа үйірмелері (Quality Сircle)
2. «БЕС НӨЛДЕР» бағдарламасы
3. JIT жүйесі (Just-In-Time)
4. КАНБАН жүйесі (Дәл ... ... ... бірі профессор Каору Исикава Сапа
үйірмелерін құру ойын ұсынды. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... әдістеріне оқыту
болатын. Мұндай оқыту сапаны жетілдіру бойынша жұмысқа ... үшін 60-шы ... ... ... ... бастады.
НаННН
5 сурет.Сапаның төрт сатылы иерархиясы [25].
Бүгінгі Сапа үйірмелері Жапонияда — бұл ... ... ... ... іздестіру мақсатында жұмыстан тыс бос ... ... әр ... ... және әр ... деңгейдегі ұйымдар
жұмыскерлерінің еркін бірлестігі. Әдетте ... ... өз ... ... ... сапа ... және ... және келесідей принциптер
негізінде әрекет етеді:
• қатысудың еркінділігі;
• жиналыстардың жүйелі түрде болып отыруы;
• шешілетін мәселердің нақтылығы;
• талқылау барысында сапа мәселелерін ... ... және ... Сапа үйірмелері кеңінен таралған: алғашқы үйірме 1962 ж.
тіркелді, 1965 ж. басына Жапонияда 3700 үйірме болды, ал ... ... ... артығы тіркелген (сурет 5).
Сапа үйірмелері өз кезегінде ұйым қызметі үрдісінде қызығушылықтары
ескерілетін персоналды мадақтау мен ... ... ... ... ... статистикалық құралдарды қолдана отырып көбінесе құнға,
қауіпсіздікке және өнімділікке бағытталған ... ... ... ... ... істейді. Сонымен бірге компанияның өнімі немесе қызметін
жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау да ... ... ... ... ... ... нәтижелері 6-суретте көрсетілген:
6 сурет Сапа үйірмелері қызметінің негізгі нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... алдын алуға бағдарланған. Жапондық кәсіпорындарда “бес
нөлдер” бағдарламасы үлкен танымалдылыққа ие болды. Оның мәні әр ... ... ... ... өнімді алдыңғы операциялардан қабылдау;
2. дефектілердің туындауы үшін жағдай жасау;
3. дефектілі өнімді келесі операцияға жіберу;
4. технологияға өзгерістер енгізу;
5. қателіктерді ... ... ... адам ... максималды қолдануынсыз
жүзеге асыру мүмкін ... Мұны ең ... ... тәжірибеде дәлелдеген Just-
In-Time концепциясын жасаған «Тойота» фирмасының өндіріс ... ... ... Охно, Just-In-Time (JIT) -«барлығын уақытында істеу». Ол
өндірісті ұйымдастыруда «бес нөлдерді» (нөл қор, нөл ... нөл ... ... және тапсырыс алу сәтінен тұтынушыға дайын өнімді жеткізу
сәтіне дейінгі уақытты үнемдеуге ... ... ... жан ... ... өнім шығындары мен сапасын бірігіп оптимизациялау
нәтижесінде нарық үлесін, ... ... мен ... ... ... жүйесі талап етілетін тауар немес қызметті «дұрыс» көлемде, «дұрыс»
уақыт пен орынға ... ... ... ... әкеледі. Және де
«дұрыс» ұғымы астында ішкі де сыртқы да ... ... ... JIT жүйесіндегі өндірістің әр фазасы керек («дұрыс») бұйым
тек келесі операция үшін қажет болған мезетте ғана ... ... ... ... бір ... соң қажет болса онда ол тек бір сағаттан ... ерте емес ... ... ... да уақытта барлық ... ... ... ... табылады және өндіріс шығындарын құрайды.
Пайдаға қоймалау — бұл шашылған ақша, босқа жұмсалған ... және ... емес ... ... ... ... осындай. [40].
Барлығын тек тікелей сіздің тұтынушыңызбен (ішкі және сыртқы) талап
етілетін көлемде, ... ... ... ... JIT ... ... басқарудың жоғарыда аталған принциптерінің барлығы ... мен ... ... ... микрологистикалық КАНБАН
(KANBAN) жүйесінде келтірілген. Осы жүйені қолданған Тоуоtа ... ... ... 50 % ға, ... ... ... қысқартуға
мүмкіндік берді.
КАНБАН жүйесі өнімнің нақты ... тек оған ... ... ... ... ғана ... ... Бұл жүйе келесі принциптерге
негізделеді:
• сапаның күшейтілген бақылауы;
• тапсырыс берушіге өнімді дәл уақытында жеткізу;
• ақауды ... ... ... жөнділімі;
• комплекттеуші жеткізушілер санының қысқаруы;
• қатарластардың бас (әдетте, жинақтаушы) зауытқа максималды жақындауы.
1970-ші жылдардан бастап сапаны басқару саласындағы ... ... ... ... ... ... ... сапаны басқарудың жапондық
жүйесінің спецификасына соғыстан кейінгі ... ... ... ... ... және ... ... әсер
тигізгенін назарға алу керек.
Сапаны басқарудың Еуропалық келісімдері. Әр компания өз ... ... ... ... қоры ... ... for Quality
Management) ұсынылған әдістеме кез ... ... ... ... ... ... үшін тиімді қолданылуы мүмкін, сапаны
басқарудың құрылымдалған көптеген критерийлерін ұсынады. ... ... ... ... Сапа ... ... ... өткізгенде
қолданылады және келесі мақсаттарды көздейді:
• тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
• персонал ... ... ... әсер ... ... ... бірі ... олардың қызметін жетілдіруге
жәрдемдесу.
Бизнесті дамыту үшін ЕFQМ әдістемесі түрлі ... ... асуы ... ... болып табылады. Бастысы, қолданылатын әдістің, сипаттамасы
төменде көрсетілген, ЕFQМ ... ... ... ... ... ... ... негізделеді:
• Басты назарда — тұтынушы
• Жабдықтаушылармен серіктестік
• Біліктілікті жоғарылату және персоналдың қатысушылығы
• Үрдістер мен дәйектер
• Үнемі жетілдіру және новаторлық
• Мақсаттарға ... ... пен ... ... ... ... ... қойылымдардың тізілу тәртібінің айтарлықтай маңызы жоқ. Негізгі
ережелердің тізімін соңғы деп санау керек емес, ол ... ... мен ... ... ... ... ... қойылымдар Саясат, Стратегия, Кадр ... ... ... ... жүргізілетін және аяғында Нәтижеге жетуге әкелетін
тиімді Жетекшілік ... ... ... ЕFQМ ... негізінде
жатқан тоғыз элементтің әрқайсысы бизнесті дамыту жолында ... ... ... үшін ... болатын критерий болып табылады.
ЕFQМ-нің көптеген критерийлерін екі топқа бөлуге болады:
1. Қолданылатын ... ... ... ... критерийлерден пайыздық үлес салмақта көрсетілетін
арнайы кесте бар. Бұл ... ... ... Сапа ... ... өткізерде қолданылады. Осы үлестерді ... ... ... ... баллдарыңызды Еуропаның алдыңғы қатарлы компаниялардың
нәтижелерімен салыстыра аласыз. Бұл ... ... ... және ... үшін қол ... ЕFQМ үлгісі және критерийлердің сәйкес
үлестері Еуропаның түрлі мемлекеттерінде ... ... ... ... ... ... ... толық
жетілуімен қатар, критерийлер үлестері жыл ... ... ... ... шаралар» тобының критерийлері компанияның қандай да
болмасын проблемасын ... ... ... мүмкіндік береді.
Критерийлер құраушы бөліктерге бөлінеді, олардың ... ... ... келеді. Әр құраушы бөлік компания қызметінің нақты бір саласына
қатысты болуы керек. Әр құраушы ... ... ... ... ... ... Тек ... профиліне сәйкес келетін салаларды қарастыру
қажет. Жаңа салалардың енгізілуіне тыйым салынбайды.
Нәтижесінде, компания өзі оның ... ... ... салалардың
тізімін бекітеді. Мысал ретінде келесі кестені келтірейік.
«Нәтижелер» тобының критерийлері компания неге қол жеткізді және ... ... деп ... ... ... береді.
Бұл топтың әрбір критерийі төмендегі ақпаратты қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... қол жеткізген дәйекті нәтижелер;
- компания алдына қойған мақсаттар, сонымен бірге мүмкіндігінше:
o бәсекелестер қол жеткізген нәтижелер
o сәйкес ... ... ... қол ... ... ... ... басқару жүйелерінің ұқсас элементтері бар,
дегенмен олар негіз салушы келісімдерде әр түрлі. Олардың барлығы ... ... ... бұл ... ... ... ... жұмсалатын
шығындарды минималдауға мүмкіндік береді. Бірақ ... ... ... ... үшін ... ... ... батыс өнеркәсібінде арнайы қызмет орындарына жүктеледі.
Сондықтан, менің ойымша, сапаны ... ... ... ... ... ... ... тағы бір артықшылығы сапа, шикізат, комплекттеуші
және бөлшектерге кірме бақылау ... бұл ... ... ... үшін ... ... атқарады. Қорытындысында
жапондық жүйенің өндірістік желілерді тоқтату сияқты қасиеті туралы баса
айтқым келеді. Бұл ... ... ... өнімді шығаруға көбірек
жауапкершілікті қалыптастырады, ... олар ... ... да ... ... емес, ал шығаратын өнімнің ... ... ... ... ... ... кешендік жүйесін еліміздің
кәсіпорындарына енгізу батыс ... ғана ... ... ... барысында келесідей қорытынды шығаруға болады:
1. Өнім сапасы – бұл өнімнің ... ... оның ... ... бойынша күтілімі мен қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті (қабілеті).
Сапаны басқару бақылау, есепке алу, ... және ... ... тұрады.
Сапаны арттыру – өнімнің техникалық деңгейін, оның жасалу ... сапа ... мен ... ... жетілдіруге бағытталған
үздіксіз қызмет.
Сапаны бақылау — бұл объект параметрлерін бағалау немесе ... мен ... ... және ... ... осы ... көрсеткіштері) қойылған талаптармен салыстырудан тұратын қызмет.
Сапаны бақылаудың қазіргі құралдары — сапа параметрлерін сандық ... шешу үшін ... ... ... баға ... ... сертификаттау, оның сапасын жоғарылатуды жоспарлау және т.б. барысында
басқару шешімдерін объективті ... мен ... үшін ... ... жылы Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан өз
дамуындағы жаңа ... ... ... ... ... бәсекеге
барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты ... ... ... әлемдік экономикаға ойдағыдай кіруі –
елдің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан ел
болуын, әлемдегі жасалған жаңа мен озық ... ... ... шаруашылықтан шағын да болса өзіне лайық «орнын» иемденген,
әрі жаңа экономикалық жағдайларға ... ... ... ел ... ... жұмыста Қазақстан Республикасы дамуының қазіргі кезеңінде
кәсіпорындардың өнім ... ... жай ... талдау мақсатында Астана
қаласында орналасқан «Сауыр» ЖШС іс-әрекетіне талдау жүргізілді.
Серіктестікте өнім ... ... сапа ... ... ... ... басқару бойынша айтарлықтай тәжірибе ... ... ... ... елдерінің тәжірибесіне қарағанда ҚР
кәсіпорындарында сапаны ... ... ... ... ... ... ... өнімнің стандарттарға сәйкестігі үшін
жауапкершілік жұмыскерлердің өздеріне жүктелсе, батыс өнеркәсібінде ... ... ... Сондықтан да сапаны басқарудың жапондық
кешендік үлгісі аса тиімді. Жапондық жүйенің тағы бір ... ... ... және бөлшектерге кірме бақылау жүргізілмейді, бұл
өндіріске жұмсалатын шығындарды минималдау үшін айтарлықтай рөлді атқарады.
Қорытындысында жапондық жүйенің ... ... ... сияқты қасиеті
бар. Бұл фактор жұмыскерлерде дайын ... ... ... жауапкершілікті
қалыптастырады, өйткені олар қалай болса да еңбек өнімділігін жоғарылатуға
емес, ал ... ... ... ... ... ... ... Аверин М.В. Ресейдегі екі жылдық міндетті сертификация. Не ... ... - 1996.- №3.- 6 ... И. Жаңа ... ... / СПб.: ... 1999. 416 бет.
3. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б.Сапаны басқару / Оқулық. – М.: ИНФРА
– М, 2001. – 212 ... ... С. А. Өнім ... ... / Оқу ... – М.: ИНФРА – М,
2001. – 207 бет.
5. ... М.К. ... ... ... ... ... ... //Сертификация.-1995.- №1.- 10 бет.
6. Вахрушев В. ... ... ... / - ... 1992.-
207бет.
7. Версан В.Г. Сапаны басқару интеграциясы, сертификация. Дамудың жаңа
мүмкіндіктері мен жолдары.// Сертификация. - 1994.- №3.-3 бет.
8. Версан В.Г., ... Г.В. ... ... ... ... ... // Сертификация.-1995.-№3.- 5 бет.
9. Версан В.Г. Тауарды сертификацияға дайындау бағытында кәсіпорындағы
еңбекті ... ... ... ПГУ 1 ... Воскобойников В. Өнім сапасын басқарудың жаңа жолдарын қолдану.//
Экономика және өмір. - 1993.- жел. (№50) - 15 ... ... В.И., ... Т.Ю. ... ... даярлайтын
кәсіпорындарға көмек. //Сертификация. - 1994.- №2.- 4 бет.
13. Галеев В.И. ИСО стандарттарын енгізу проблемалары.
// Сертификация .- 1998.- №3.-15 ... ... В.И., ... М.К. ... ... ... // Сертификация. – 1994.- №4.- 38 бет.
15. Галеев В.И. Эксперттік ... // Сапа және ...... 49 ... ... А.В. ... және өнім сапасын басқару туралы мағлұмат. //
Сапа және ... - ... 50 ... ... А.В. Өнім ... ... ... толық схемасы. //Сапа
және стандарт. - 1995.-№5.- 53 бет.
18. Гличев А.В. Өнім сапасын басқару жүйесіне қазіргі кездегі көзқарас.
// Сапа және ... - 1995.- ... ГОСТ 15467 - 79 (Ст. СЭВ 3519 - 81). ... ... ... ... / - М.: ... баспасы , 1998 .
20. ГОСТ 40.9001 - 88 (ИСО - 9001 - 87). Сапа ... ... ... және ... ... ... сапаны қамтамасыз ету моделі. / - М.:
Стандарттар ... ... ... А.А., ... И.И. Сапа ... ... ... эффектілігінің бағасы.// Сапа мен стандарт. - 1994.- №3.- ... ... Л.Г. ... ... ... ұйымдарға көмек. //
Сертификация. - 1998.- №3.- 26 бет
23. Ноулер Л., ... Дж. , Голд Б. , ... Э. , Моун О. , ... ... ... бақылаудағы статистикалық әдістер. / - М: Стандарттар баспасы,
1989.- 96 бет.
24. Павленко Л.Г. Әр қызметке сапа саясатын жеткізу. //Сертификация ... №1.- 7 ... ... В. В. ... ... // ... Мем. ... Экономика және
басқару. – Новосибирск. 1996. – 44 бет.
26. ... К.М. ... ... ... және бағалау шығындарын
ұйымдастыру. // Сапа және стандарт.- 1995.- №3.- 34 бет.
27. Рубанюк Ю.Т. Демингтің он төрт ...... ... ... қорғауға арналған бағдарлама. // Сапа және стандарт.-1995.- №7.- 39
бет.
28. ... Ю.Т. ... он төрт ... - ... ... өзін-
өзі қорғауға арналған бағдарлама. // Сапа және ... №8.- ... ... Р.А. ... ... ... жүйесі. // Сапа
және стандарт. - 1996.- №1.- 48 бет.
30. Харрингтон Дж. Американдық ұйымдардағы сапаны ... / – ... 1999.- 272 ... Чайка И.И. Экономикадағы кризистік кезең және сапаны ... ... .- 1998.- №3.- 13 ... ... И.И. Отандық сапа жүйесіне деген сертификатқа, шет ... ... // ... .- 1999.- 8 ... И.И. ... ... ... қабілеттілігі – Ресейдің
экономикалық ... шығу ... // Сапа және ... - 1997 .- №8.- 15
бет.
34. Круглов М.Г. изд. , М.,1997
ж;
35.Журнал Эксперт, 2000 ж, № 187, Бас ... т.ғ.к ... ... ... ... финанс және маркетинг директоры, э.ғ.д.,
36. Гличев А. В., Круглов М. И. ... ... ... ... 1979ж.
37. Гличев А. В. «Жаңашылдықты енгізу, маркетинг және ... ... және ... // №10, ... ... А.В. « Сапаны басқарудың қазіргі кездегі әдістері». «Сапа
және стандарт» // №4, 9, 1996ж.
39. ... Г. ... ... ... ... ... ... баспасы», 1976ж.
40. Каору И. “Сапаны басқарудың Жапондық әдісі”
41. Оучи У. Г. ... ... ... жапондық және
американдық тактика”
42. Пронников В.А., ... И. Д. ... ... ... ... Дж. К. Мл., О’Делл К. “ХХI ғасыр қарсаңындағы Американдық
менеджмент”. М.: Экономика, 1991ж.
44. «Сауыр» ЖШС ... ... ... ... жылдан.
45. «Сауыр» ЖШС жарғысы, 12.05.2006 жылдан № 240.
46. Сапаны басқару теория негіздері мен практикасы. у.п. В.Ю. ... ... ... ... А. ... ... ... Ә. Қазақстан кәсіпорындарында әрекет етуші сапа менеджменті
жүйелерінің тиімділігі
Қосымша Ә.
Қосымша Б. Сапа Менеджментінің жүйесін жүзеге асыру құралдары
Қосымша В. ... жүйе ... Г. ... қарастыру сызбасы
Қосымша Д. Еуропа Сапа Премиясы

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 81 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аяқ киімге арналған былғары шикізаттары7 бет
Сауыр-Тарбағатай тау жүйесінің географиялық орны24 бет
Тері топографиясы6 бет
Өзен ағындысын есептеу28 бет
"Банк Центркредит" АҚ-ы мысалының негізінде проблемалық несиелерді талдау және оларды ҚР-да шешу жолдары73 бет
12 жылдық білім жүйесіне көшу жағдайындағы мұғалімнің кәсіптік құзыреттілігі31 бет
60-80 жылдардағы ортасындағы Қазақстандағы нақты социализм12 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу11 бет
Excel электрондық кесте құралдарымен мәліметтерді өңдеу туралы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь