Экспортқа арналған жылқы етіне қойылатын талаптар

Кіріспе
1 Әдеби шолу
1.1 Стандарттаудың қысқаша даму тарихы
1.2 Стандарттаудың негіздері
1.3 Ет және ет өнімдерінің сапасына қойылатын стандарт талаптары
2 Негізгі бөлім
2.1 Нормативтік сілтемелер
2.2 Стандарттау аумағындағы терминдер мен анықтамалар
3 Материалдар мен әдістемеліктер
3.1 ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ» органының сипаттамасы
3.2 Экспортқа арналған жылқы етіне халықаралық стандарттарына сәйкестірілген техникалық шарттарды әзірлеу
3.2.1 Стандарттарды құру, мазмұндау, рәсімдеу, баяндауға қойылатын жалпы талаптар
3.2.2 Техникалық шарттарды әзірлеу, бекіту, тіркеу тәртібі.
3.2.3 Жылқы етіне қойылатын жалпы техникалық талаптар.
3.2.4 Жылқы етін қабылдау тәртібі
3.2.5 Жылқы етін сынау әдістері
3.2.6 Буып.түю, таңбалау, тасымалдау және сақтау
4.2 Мемлекетаралық және халықаралық стандарттарын салыстыру нәтижесі

4 Экономикалық тиімділігі
5 Еңбек қорғау
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Қосымшалар
Ет және ет өнімдерінде адам ағзасына керекті көп заттар бар. Олар: ақуыз, липидтер мен майлар, көмірсу минералды заттар, витаминдер т.б. осы көрсетілген компоненттер адам ағзасына тез сіңіріледі.
Шикізатты дайындау кезінде аса көп көңіл технологиялық факторларға бөлінеді. Өйткені онда шикізатты дайындау кезіндегі өнімнің сапасын, өндіру процессін және дайын өнімді сақтау процесстері жүреді.
Еттің сапасы әр түрлі факторларға байланысты болады. Онда малдың тұқымы, жасы, жынысы, қоңдылығы, малды азықтандыру тәсілі т.б. кіреді.
Қазіргі кезде малды өнеркәсіптік азықтандыруға байланысты ет өнеркәсібіне эксудативті тәсіл қолданылуда, бұл етті мақсатына байланысты қолдануды білдіреді. Етте пестицидтердің болуына байланысты етті өңдеу жүргізіледі, яғни еттегі қалған пистицидтердің қалдығын төмендетеді.
Малды сойғаннан кейін етте болатын автолитикалық процесстер еттің сапасына және оның жарамдылығына үлкен әсер етеді.
Ет пен субпродуктыларды төмен температурада суықпен қамтамасыз ету, бұзылынудың алдын алу үшін өте қолайлы әдіс болып табылады.
Қазақстандағы нарықтық қатынастардың дамуы, агроөндірістік кешеннің ұйымдар мен мекемелер жеке меншігінің көптеген формалары, олармен басқарудың мемлекеттік құрылымның қалыптасуы, алдағы Дүниежүзілік сауда ұйымына енуі сертификаттау және стандарттаудың, өндірістік технология мен өңдеудің, өнім сапасын жоғарлату жүйесінің критикалық бағасын жүктейді.
Өлшем бірлігін қамтамасыздандыру және техникалық реттеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне енгізу, сертификаттау бойынша жұмыстарды күшейту талаптары мен экономикалық шарттардың өзгеруінен АӨК-гі стандарттау бойынша нормативтік құжат фондын жақсарту және қайта қарауды шарт етеді.
1. Смағұлов А.Қ. «Стандарттау». Алматы 2005 ж.
2. Авторлық коллектив Тазабеков К.К. ред. колд. «Основы
стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмент качества». Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003 ж.
3. Мутанов Г.М., Умирзаг Т.А. «Основы стандартизации, метрологии,
сертификации и менеджмент качества». Алматы 2001 ж.
4. Асылбеков Б.А. «Основы стандартизации, метрологии и
сертификации». Алматы 2003 ж.
5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии и сертификации.
Москва, 1997 ж.
6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник.-
М.: Юрайт-Издат, 2002 ж.
7. Швандар В.А. Стандартизация и управление качеством продукции.
Москва, Юнити 2001 ж.
8. Смағұлов А.Қ. «Ауыл шаруашылық өнімдерін сараптау және бақылау».
Алматы 2005 ж.
9. Ю.Ф. Заяс «Качество мясо и мясопродукта». Москва - 1981. Изд.
«Легкая и пищевая промыщленность».
10. Абуцкевич В.А. Микроскопические изменения в мясе в процессе его
замораживания и хранения. – Мясная индустрия СССр, 1960, №6, с. 28-30.
11. Александрова Т.И., Синицына Л.Г. Новые и улучшенного качества
мясопродукты. – М.: Пищевая промышленность, 1973. – 208 б.
12. Коваленко Л.И. Радиометрический и ветеринарно-санитарный
контроль кормов животных и продуктов животноводства. Киев: Урожай 1987.
13. Производственно-технический контроль и методы оценки качества
мяса и мясопродуктов. Под редакцией Горбатовой В.Е. М: Пищевая промышленность.1974.
14. Веселова П.П., Губанов И.В. Особенности в технологии мясной
промышленности Венгерской народной Республики. – ЦНИИТЭИ, 1977. – 28б.
15. Габриэьянц М.А.Товароведение мяса мясных товаров. – М.:
Экономика, 1974. – 263б.
16. Горегляд Х.С. и др. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии переработки продуктов животноводства». М.: Колос. 1981.
17. Макаров В.А. и др. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства». М.: Агропромиздат. 1991.
18. Загаевский И.С. Жмурко Т.В. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии переаботки продуктов животноводства». М.: Колос. 1983.
19. ГОСТ 1076-74 Мясо-конина, поставляемая для экспорта. Технические
требования.
20. Ю.Ф. Заяс. «Качество мяса и мясопродуктов». М. легкая и пищевая
промышленность.1981г.
21. ҚР СТ 1.0-2000 « ҚР МСЖ. Негізгі ережелер».
22. ҚР СТ 1.1-94 «ҚР МСЖ. Терминдер мен анықтамалар».
23. ҚР СТ 1.3-2003 «ҚР МСЖ. Техникалық шарттарды әзірлеу , бекіту
және мемлекеттік тіркеу тәртібі».
24. ҚР СТ 1.5-2000 «ҚР МСЖ. Стандарттардың құрылуына,
баяндалуына, ресімделуіне және мазмұнына жалпы талаптар».
25. МемСТ 10444.15-94 КМАФАнМ анықтау әдістері.
26. МемСТ 7702.2.2-93 БГКП анықтау әдістері.
27. ИСО 3811-79. Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет
предполагаемых колиформных бактерий и Escherichia coli ( арбитражный метод).
28. ИСО 3496-78. Мясо и мясные продукты. Метод определения L (-)-
оксипролина.
29. ИСО 29300-92. Мясо и мясные продукты. Метод определения
нитрата.
30. МемСТ 7702.2.3-93 Сальмонелланы анықтау әдістері.
31. МемСТ 4192-48 Судағы аммиакты анықтау әдістері.
32. МемСТ4192-48 Судағы нитриттерді анықтау әдістері.
33. МемСТ18826-73 Судағы нитраттарды анықтау әдістері.
34. МемСТ 4151-72 Судың жалпы қатаңдығын анықтау әдістері.
35. МемСТ4011-72 Судағы темірді анықтау әдістері.
36. МемСТ 4388-72 Судағы мысты анықтау әдістері.
37. МемСТ18293-72 Судағы цинкті анықтау әдістері.
38. МемСТ 4386-72 Фторды анықтау әдістері.
39. «Техникалық реттеу туралы» заңы – 09.11.2004 ж.
        
        Мазмұны
|Кіріспе | |
|1 ... шолу | ... ... ... даму ... | ... ... ... | ... Ет және ет ... сапасына қойылатын стандарт | ... | |
|2 ... ... | ... ... ... | ... ... терминдер мен анықтамалар | |
|3 ... мен ... | ... ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ» органының сипаттамасы | ... ... ... ... ... халықаралық стандарттарына | ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... | ... жалпы талаптар | ... ... ... ... бекіту, тіркеу тәртібі. | ... ... ... ... жалпы техникалық талаптар. | ... ... етін ... ... | ... ... етін ... ... | ... ... ... тасымалдау және сақтау | ... ... және ... стандарттарын салыстыру | |
|нәтижесі | |
|4 ... ... | |
|5 ... ... | ... | ... ... | ... | ... және ет ... адам ... ... көп заттар бар. Олар:
ақуыз, липидтер мен майлар, көмірсу минералды ... ... т.б. ... ... адам ... тез ... дайындау кезінде аса көп көңіл технологиялық факторларға
бөлінеді. Өйткені онда шикізатты дайындау кезіндегі өнімнің ... ... және ... ... ... процесстері жүреді.
Еттің сапасы әр түрлі факторларға байланысты болады. Онда малдың тұқымы,
жасы, жынысы, қоңдылығы, малды азықтандыру тәсілі т.б. ... ... ... ... ... ... ... эксудативті тәсіл қолданылуда, бұл етті мақсатына ... ... Етте ... ... байланысты етті өңдеу
жүргізіледі, яғни еттегі қалған пистицидтердің қалдығын төмендетеді.
Малды сойғаннан кейін етте ... ... ... ... және оның ... ... әсер ... пен субпродуктыларды төмен температурада суықпен қамтамасыз ету,
бұзылынудың алдын алу үшін өте қолайлы әдіс ... ... ... қатынастардың дамуы, агроөндірістік кешеннің
ұйымдар мен ... жеке ... ... ... ... ... ... қалыптасуы, алдағы Дүниежүзілік сауда
ұйымына енуі сертификаттау және стандарттаудың, өндірістік технология ... өнім ... ... ... ... ... жүктейді.
Өлшем бірлігін қамтамасыздандыру және ... ... ... Республикасының заңнамалық актілеріне ... ... ... ... ... мен экономикалық шарттардың өзгеруінен
АӨК-гі стандарттау бойынша нормативтік ... ... ... және ... шарт етеді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттар қорында жалпы 44 368
стандарттар бар. Қазіргі кезде АӨК ... 1897 ... бар, ... 889 ... ... және 1008 ... ауыл ... және
тағам өнімдерінің сапасын сынау әдістеріне арналған, ... ... мен ... ... ... тасымалдануына және
сақталуына арналады.
АӨК секторында ұлттық стандарттардан да басқа ... ... ... ... ... салалық стандарттар мен өнімге техникалық
шарттармен ерекшеленеді.
Кейінгі жылдары тағам өнімдеріне, сынау әдістеріне БҰҰ-да ... ... ... ... мен халықаралық
стандарттардың талаптарын ... ... ... ... ... ... отандық стандарттарды халықаралықпен гармондау және
аналогтардың жоқ болғандағы ... ... ... ... ... ... тағам өндірісінде негізінен Кодекс ... ... ... ИСО және ... да ... ... ... ... ... 9000 ... МС ИСО стандарттарына
ориентация пайдасына ең басты мәселе - ... және ... ... бәсекелестік қабілеттігін жоғарлату. ИСО стандарттары ... ... кең ... ... ... әр ... ... келетін
өнімнің таңдауы кең болған сайын, халықаралық деңгейде стандартталған өнім
сапа, беріктілік және ... ... ... сай бола ... ... ... 21 стандарттары ет және ет өнімдеріне арналған.
Тағам өнімдеріне ИСО стандарттарының ішінде негізгі бөлімі – үлгі ... ... ... ... затты, күлділікті,
ылғалдылықты, ақуызды анықтау ... ... ... мен ... патогенді микроорганизмдерді шығару, нитраттар мен нитриттерді анықтау
әдістері стандартталған.
Осыған ... ... ... ҚР СТ жобасын актуальды өңдеу халықаралық
талаптармен үйлестірілген.
Ғылыми зерттеулер мен ... ... ... өнімділігін бағалаған
кезде түрін, жасын, тірілей салмағын, қоңдылығын және ... ет ... ... ал ұша ... бағалаған кезде оның салмағын, толық
еттілігін, жұмсақ бөліктің ... ... май ... ... ... май ұлпаларының түсі ескеріледі.
Бүгінгі күні ТМД елдерінде, соның ... ... ... ... ... қатар жылқы және құлын етінің классификациясы мен бағалау
жүйесі шикізаттың сапалы әртүрлілігін есепке ... және ... ... өсуін стимулдауды, жануарларды өсірудің интенсивті әдістерін
енгізу мен ет сапасын жақсартуды қамтамасыздандырмайды.
Жеке саудаға, қоғамдық тамақтануға және ... ... ... ... ... ... мен ... етінің талаптары МЕМСТ «Жартылай
ұша мен ширектегі жылқы және ... еті» ... ... ... ... етін екі категорияға бөлінуі қарастырылған – бірінші және екінші.
Ет сапасын бағалау ... ... және ... ... субъективті критерийлер болу керек.
«Техникалық кедергілерді реттеу туралы» ... ... ... кез ... тұлға бола алады.
1. Әдеби шолу
1.1 Стандарттаудың қысқаша даму тарихы
Қоғамның дамуына сәйкес адамдардың атқаратын жұмыс түрлері де ... Бұл ... ... ... ... ... ... жабдықтардың,
жұмысты атқарудың жаңа тәсілдердің пайда болуынан көрініс тауып отырған.
Сонымен бірге ... өз ... ... ... ... лайықты
жақтарын таңдап алып отырған. Көне дәуірдегі өлшем бірліктердің, стандартты
мөлшерлі құрылыс бөліктерінің, су ... ... ... ... ... ... [4]
Халықаралық стандарттау жұмыстары 1875 жылы бастау алды. Осы жылы
халықаралық метрикалық ... ... 19 ... ... Халықаралық
өлшемдер мен салмақтар бюросын құрайды.
КСРО елдерін құрайтын елдерде стандарттардың дамуы өлшемдер ... ... ... ... бастады.
1925 жылы стандарттау саласында алғашқы орган – Еңбек және Қорғаныс
Кеңесінің ... ... ... ... ... жылдан бастап КСРО-дан стандарттау саласынан көптеген игі ... жылы ... КСРО ... ... ... ... осы елдердің арасында стандарттау, метрология және сертификаттау
саласындағы байланыс ... жаңа ... ... ... 13 ... тәуелсіз мемлекеттер достастығынан (ТМД) енген
елдер – Келісілген ... ... ... келісімге қол қояды.
Келісімге қол қойылуы одан кейін ... ... ... ... ... жүйесінің алғашқы кезеңі болып
табылады.
1999 жылы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... құжаттарды шығару негізінде
тұтынушылардың мүддесін мемлекет тарапынан қорғауға бағытталған шараларды
айқындап береді. [3]
ТМД-ның басқа елдеріндегі ... ... ... ... ... мыналар:
- Келісімге сәйкес мемлекетаралық стандарттау жұмыстарын дамыту.
- Қазақстандық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру
жұмыстарын жеделдету.
- ... ... ... тиісті өнімдердің мемлекеттік
стандарттарын дайындауды жеделдету.
- ИСО 9000 ... ... ... ... отырып елімізде сапа
жүйелерін кеңінен енгізу және т.б. [4]
1.2 Қазақстан Республикасының стандарттаудың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының стандарттаудың ... ... 1993 ... ... және ... ... заңда белгіленген. 1999
жылы қайта қаралып ҚР-ның «Стандарттау туралы» жаңа заңы ... ... 2003 ... 10 маусымында өзгерістер, толықтырулар ... ... ... ... ... ... 9 қарашада № 603-II мен
«Техникалық реттеу туралы » заңы қабылданды.
Бұл заң стандарттау саласындағы қоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... Сондай-ақ стандарттау жөніндегі
нормативтік құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... сапалы мәселерінде мемлекет пен тұтынушылар мүддесін қорғау
шараларын жүзеге асырады.
Заңның негізгі ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесінің құқықтық негіздерін белгілейді. [2]
1.3 Ет және ет өнімдерінің ... ... ... ... ... ет және ет ... міндетті түрде сараптау
жүргізеді. Нарыққа түскенде ет тексерілді ме, тексерілмеді ме оған ... ... ... ... өтіп ... ... ет және ет өнімдері
фирмалық дүкендерге таратылуға ... ... ... ет және ... тек дені сау малдардан таратылады. Ет және ет өнімдерінің
сараптауын нарықта ветеринарлық ... бар ... ... бар ... ғана ... Нарықтың территориясына сатуға
түскен ет және ет өнімдері міндетті түрденарықтың сараптау ... ... ... ... ... ... сатушыларымен сонымен қатар басқа
елдерден ... ... ет және ет ... ... сараптаудан
өткізуге жіберіледі. Мемвет қызмет құжаттары және сәйкес таңбасы бар ет
өнеркәсіпорында сараптаудан ... ет және ет ... егер ... сату ... болса, қайта санитарлы бақылаудан өткізілмейді.
Мемлекеттік қадағалау органдары мұндай ... ... ... ... және ... ... ... Ал сауда
ережелері бұзылған жағдайда немесе ... ... ... туған кезде,
сонымен қатар таңба орындары дұрыс басылмаған жағдайда жалпы негіздерге
сүйене отырып, ... ... ... ... үшін ... бар ... ... ширек ұшалар
ұсынылады (паринхиматозды органдарымен), ал ... ... сиыр еті ... басымен болуы керек.Төртбұрышты таңбасы бар ет нарыққа түскен ... ... ... ... ұшалары ішкі органдары және бастары
сараптаудан өткізіледі. ... ... бар ет ... ... ... және жарамдылық мерзіміне аса мән береді.Органолептикалық
көрсеткіш бойынша күдікті ет ... ... ... ... дайындалған, дайын ет өнімдері және еттің жартылай
фабрикаттары, нарыққа сатуға тек қана ... ... ... ... ... ғана жіберіледі. Нарықта бір күн бойы сатылмаған
және базардан тыс мұздатқышта сақталмаған ет және ет өнімдері ... ... ... жіберіледі. Базарда ... және ... ... ... ет фарштары және жартылай фабрикаттар
сатылуға ... ... ... ет және ... ... талапқа сәйкес ветеринарлы справка немесе ветеринарлы куәлікті
көрсетуі тиіс.Вет куәліктер және вет справкалар берілген уақыттан бастап ... ет ... 3 ... бойы ғана ... болып есептеледі. Бұл құжат әр
шрифттармен, сиялармен, жазулармен толтырылса және мөрі болмаса немесе
мөрі анық ... қол ... ... вет ... ... толық
жазылмаған болса, бұл құжат жарамсыз ... ... Егер ... құжаттары жоқ ет және ет өнімдері ... ... ... оларды санитарлы камераға қойып қояды.Егер вет ... вет ... ... ет және ет ... ... ... ... иелеріне қайтарып беріледі. Ұшаларға және
ішкі органдарға санитарлы ... және ... ... ... және ... тексеру жүргізу үшін үлгі алуды «Тағам
өнімдерін зертханада тексеру үшін, қала ... ... ... ... ... бөлім
2.1 Нормативтік сілтемелер
1. МЕМСТ 15467-79 «Өнім сапасын басқару» Негізгі түсініктер. Терминдер
мен анықтамалар.
2. МЕМСТ 1076-74 ... үшін ... ... еті».
Техникалық шарттар.
3. МЕМСТ 27095-86 Ет. Жартылай және ширек ұшадағы жылқы және
бұзау еті.Техникалық шарттар.
4. МЕМСТ 18157-88 Малды сою өнімдері. Терминдер ... ... 16020-70 ... ... мал. Терминдер мен анықтамалар.
6. МЕМСТ 23042 Ет және ет өнімдері. ... ... ... ... 26930-86 ... мен тамақ өнімдері. Мышьякты
анықтау әдістері.
8. МЕМСТ 26932-86 Шикізаттар мен тамақ өнімдері. Қорғасынды
анықтау әдістері.
9. МЕМСТ 26933-86 Шикізаттар мен тамақ өнімдері. ... ... ЕМСТ 9959-91. Ет ... Органолептикалық бағалауды өткізудің
жалпы шарттары
11. ИСО 3100/1-75 Ет және ет ... ... ... ... ... ... мен ... Үйлестірілген стандарт – техникалық реттеу саласындағы
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардың ... ... ... ... ... ... ... – өз құзыреті шегінде
3) Техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды ... ... ... жеке және ... тұлғалардың, сондай-ақ нормативтік
құқықтық актілердің, стандарттардың жиынтығы;
4) Мемлекеттік стандарт – уәкілетті орган бекіткен және тұтынушылардың
көпшілігі қол жеткізе алатын стандарт;
5) ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қоры – техникалық реттеу саласындағы нормативтік
құқықтық ... ... және ... ... өз
құзыреттері шегінде қалыптастыратын өзге де құжаттарының мамандандырылған
қорларының жиынтығы;
6) Өнімнің өмірлік циклі – өнімді ... ... , ... сақтау,
тасымалдау, өткізу, кәдеге жарату және жою процестері;
7) Мүдделі тараптар - қызметі техникалық реттеу саласындағы
нормативтік ... ... ... ... ... жеке ... олардың қауымдастықтары, одақтары, сондай-ақ қатысуы Қазақстан
Республикасының ... ... ... өзге де ... ... ... қызметті бірдейлендіру – белгілі бір өнімді,
көрсетілетін қызметті ерекшелейтін белгілері бойынша бірмағыналы ... ... ... ... стандарт – шет мемлекттің стандарттау жөніндегі
уәкілетті органы қабылдаған және ... ... қол ... ... Стандарттау жөніндегі нормативтік құжат – стандарттау
жөніндегі ... әр ... ... оның ... қатысты нормаларды,
ережелерді, сипаттамаларды, принцптерді белгілейтін құжат;
11) Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық акт – осы
Заңға және «Нормативтік құқықтық ... ... ... ... сәйкес қабылдаған, техникалық реттеу саласындағы құқықтық нормаларды
белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын ... ... ... ... ... ... ... Негізге алынатын стандарт – қолдану саласы кең немесе
техникалық реттеудің белгілі бір саласына ... ... ... ... Өнім – ... ... ... нәтижесі;
14) Процесс –өнімнің өмірлік циклінің процестерін қоса алғанда,
қандай да бір тапсырылған нәтижеге жету ... ... ... ... іс-қимылдар (жұмыстар) жиынтығы;
15) Стандарттау жөніндегі өңірлік ұйым – ... ... бір ғана ... ... ... ... ... қатысу үшін ашық болатын стандарттау жөніндегі ұйым;
16) Өңірлік стандарт – стандарттау жөніндегі өңірлік ұйым ... ... ... қол жеткізе алатын стандарт;
17) Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімі – ... ... ... ... ... ... ... алу
құжаты;
18) Стандарт –уәкілетті орган көздеген тәртіппен бекітілген, көп ... ... ... мақсатында техникалық реттеу объектілеріне
ережелеріне, жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін ... Ұйым ... – ұйым ... ... ...... ... отырған және ықтимал міндеттерге
қатысты көпшілікке ортақ, көп мәрте және ерікті ... үшін ... ... ... ... ... және процестерге қойылатын
талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге ... ... ...... ... ... ... актілерде және стандарттарда қамтылатын талаптардың әр түрлілігі
немесе өзгермелілігі салдарынан туындайтын ... ... ... ... ...... ... немесе қызмет бағыттары бойынша стандарттарды әзірлеу және
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін ... ... үшін ... ... салаларында құрылатын консультациялық-кеңнеші орган;
23) Техникалық реттеу – санитарлық және ... ... ... ... ... және белгілінген талаптардың
сақталуын мемлекеттік бақылау мен ... ... ... қоса ... ... қызметке, процестерге қойылатын міндетті және ерікті
талаптарды анықтауға, ... ... және ... ... ... және нормативтік реттеу;
24) Уәкілетті орган ... ... ... ... ... ... жұмыстарды басқаруға, бақылау мен қадағалауды
жүзеге асыруға және стандарттау, ... ... мен ... ... ... және ... ұйымдарда Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... мемлекеттік орган
25) Сапа – объектiнiң белгiленген немесе болжамалы қажеттiктi қамтамасыз
етуге сәйкес көрсеткiштер жиынтығы.
26) Өнiм – ... ... ... нәтижесi.
27) Тауар – ерiктi иесiздендiрiлетiн, бiр тұлғадан екiншi тұлғаға сатып
алу-сату келiсiмi бойынша өтетiн кез-келген зат.
28) ...... ... ... етуге бағытталған
дайындаушы мен тұтынушының және дайындаушының iшкi iс-қимылдарының тiкелей
әрекеттесуiнiң нәтижесi.
29) Сапа көрсеткiшi – ... ... ... бiр ... ... сандық сипаттамасы.
30) Ресурстар – қызмет көрсетушiлер, ... ету ... ... ... Сапа ...... ... басқаруды жүзеге асыру үшiн қажеттi
ұйымдастыру құрылымы, әдiстеме, үрдiс және ресурстар жиынтығы.
32) Өнiм сапасын ... ... – өнiм ... ... ... ... және ... құралдардың көмегi арқылы өзара қарым-қатынас
жасайтын басқару объектiлерiнiң және ... ... ... Өнiм ... ... – өнiм сапсының көрсеткiштерiн бекiтiлген
талаптарға сәйкестiгiн бекiту, тексеру.
34) Өнiм ... ...... ... ... асырылатын, өнiм
сапасын қадағалау.
35) Өнiмнiң бiрлiк сапа көрсеткiшi – өнiмнiң бiр қасиетiн ... ... ... ... сапа көрсеткiшi – өнiмнiң бiрнеше ... сапа ... Өнiм ... ... ... – өнiмдi пайдалану немес
тұтынудың ... ... ... мен оны ... және ... немесе тұтыну
қатынасы болып табылатын өнiмнiң сапа ... ... ... ... – өнiмнiң бiрлiгiне келетiн ақаудың
орташа өлшенген саны.
39) Өнiм сапасы көрсеткiштерiнiң ... мәнi – ... ... ... сапа ... ... ... Квалиметрия – өнiм сапасын бағалаудың сандық әдiсi болып ... ... ... ... ... ...... әрекет етудi
шығаратын өнiм сапасын басқару жүйесiнiң бөлiгi.
42) Өнiм ... ... ... әдiсi – ... ... ... сапа ... бiрдей қолдануға негiзделген оның сапасын
бағалау ... Өнiм ... ... – бағаланатын өнiмнiң сапа ... ... ... ... ... негiзделген өнiм сапасына
жататын сипаттама.
44) Жарамды өнiм – ... ... ... сай ... ... ... мен әдістемеліктер
3.1 ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ» органының сипаттамасы
Сертификаттау жөніндегі ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ» органы ҚР-ның ... ... 1997 ... ... ... келе ... Сертификаттау
сұрақтармен айналысатын ұйым үшін бұл аз уақыт емес.Өз қызметінің басында
бұл компания құрылымында автокөліктік ... ... ... бір ... ... ... Ал ... күні ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ»
құрылымына сынақ орталығы мен екі ... ... өнім мен ... ... бөлімі, тауардың шығару елін анықтау жөніндегі
экспертиза бөлімі кіреді.
Бұдан басқа «КАЗЭКСПОАУДИТ» мекемелерге арнап ... ... ... тауардың шығу елін анықтайтын техникалық шарттарды өңдеумен
айналыса тұра, өз базаларында ... ... ... Ал бұл ... біздің заманымызды өте маңызды болып табылады.
«КАЗЭКСПОАУДИТ» тауарды ... ... ... өткізетін импортерлермен
жұмыс істейді. Қазақстанға тауарды әкелген кездегі керек ... ... ... ... немесе өткізуге құқығы жоқ қауіпсіздік туралы
өтініш-декларациясы. Яғни ... ... ... ... ... ... кезде кедендік тіркеу кезінде сертификаттау
жөнінен жұмыстар жүре бастайды.
Жұмыстың үлкен бөлігі сериялы шығарылатын өнімді тексерумен ... ... ... ... ... ... да шығады және
мұндай өнімнің партияларына ұзақ мерзімді сертификат беріледі. Клиенттердің
ыңғайлығы үшін орган №5 құрылымға ... өнім мен ... ... ... бере алады (бұрын ол 1,5 жылға ғана берілетін), егер мекемеде ҚР ... ... ... ... сапа менеджментінің жүйесі немесе өнімді
сертификаттау процедурасының ... ... сапа ... ... ... ... онда екі сертификат беріледі: біріншісі
сапа менеджмент жүйесіне, ал екіншісі өнімге беріледі.
Клиенттерге көрсететін ... ... ... үшін бұл ... ... ... мен өнімді сертификаттайтын көптеген отандық және
Ресейлік сертификаттау органдармен ... ... ... ... ... ... ... Регистр», сонымен қатар өнім сертификаттайтын
орган ... ... ЗАО НИЦ ... ... ... ... (Ресей).
Жұмыс ұйымдастыруына өзгертулер енгізіледі. Өнімнің атау қатарына
қауіпсіздік жөніндегі талаптарға сәйкес ... ... ... ... ... ... пен ... өнімнің қауіпсіздігін
тексеретін болса, «Техникалық ... ... заң» ... ... ... ... ... қатар өнім электромегнитті
сыйысушылыққа тексеріліп, сыналатын болады.
Компанияның өмір сүру ... онда ... ... ... ... болды. Өнім, қызмет, сапа менеджмент жүйесін сертификаттайтын
және тауар шығуы анықтайтын экспертиза бойынша штатты ... 20 ... ... ... ... барлығы талаптардың жоғары деңгейімен
танысқан, сондықтан қиыншылықтар болмайды. Осы ... сапа ... ... және ... ... ... ... зертханалар мен зерттеу орталықтарының мамандары ... ... ... жолымен, сонымен қатар Ресейдің
алдыңғы қатарлы зертханаларымен тәжірибе алмастыру әдістерімен көтеруде.
СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ... ... ... ... ҰЙЫМДЫ-
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ
Басқару Кеңесі
СО жетекшісі-
«КАЗЭКСПОАУДИТ» ЖШС-нің бас директоры
ӨНІМ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ СӘЙКЕСТІГІН РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМ
ИЦ
ТОО
“КАЗЭКСПО-АУДИТ”
ИЛ
“КАЗЭКСПО-АУДИТ
АВТО”
ИЛ
“КАЗЭКСПО-
АУДИТ
ЭЛЕКТРО”
Компания ұраны: тұтынушыны таң ... оның ... таң ... қызмет деңгейі әрдайым көтеріле беру үшін, ИСО ... ... ... сапа менеджмент жүйесін енгізумен айналысып
жүр.
2005 жылы ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ» құрамында сапа ... ... ... ...... ... ... сертификаттау
жөніндегі «КАЗЭКСПОАУДИТ – АКТАУ» филиалы аккредиттелді.
Сурет 1 - ЖШС «КАЗЭКСПОАУДИТ»
3.2 Экспортқа ... ... ... ... ... ... шарттарды әзірлеу
Тағам өнімдерінің қауіпсіздік мәселелері өндірушілер үшін аса маңызды
болып табылады. Бұл қазіргі ... ... ... ... уланулармен
байланысты.
Осыған байланысты әр түрлі елдерде тағам өнімдерінің ... ... ... ... Ол ... өнімдері өндірісінде орын
алатын қауіптерді талдаудың алдын ... ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі ретінде ИСО ... ... ... ... ... ... заманғы сұранысты
қанағаттандыруға қабілетті болып ... Ол ... ... ... ... кезіндегі қауіп факторларды талдау және бақылау,
тағам өнімдерінің ... ... ету ... ... ... және ... ... түрде жақын келуі болып табылады.
ИСО-басқару жүйесі, онда тағам ... ... ... және химиялық ластануды талдау және бақылау арқылы ... Ол ... ... оны ... алудан жәнеөңдеуден басталып,
оны өндірумен, сатумен және соңғы өнімді тұтынумен аяқталады.
Көптеген өнеркәсіптік ... ... ... мен шикізатты алудан
дайын өнім шығаруға дейінгі кезеңдерінен ... ... ... ... ... және ... ... бойынша өнімнің қауіпсіздігіне
тікелей әсер ететін факторларды ... ... ... ... ... мәселелерін шешуге жағдай жасайды және
қауіпті факторларды ... ... ... ... ... ... 60 ... Pillsbury компаниясы және АҚШ лабораторияларының
біріккен күшімен Натикада және НАСА-да (The National Aeronautics and Space
Administration) ... ... ... ... ... ... құрал ретінде әзірленген.
1971жылы Pillsbury компаниясы ИСО жүйесімен азық-түлікті қорғау бойынша
1 Американ Ұлттық конференциясында таныстырылды, содан бастап бұл ... ... дами ... ИСО ... үш ... соңғы өніммен байланысты барлық қауіптерді сәйкестендіру және
бағалау;
- тағам өнімдерін өндіру үрдісінде қадамдарды және ... осы ... ... процедураларын орындау.
1987 жылы-АҚШ-та тағам өнімдері үшін микробиологиялық критерийлер
бойынша ... ... ... ... ИСО ... ... өндіру және сату кезіндегі қауіпсіздік
жүйесі ... ... бұл ... тек ... ... ... жылы-комиссия қиын бақылау нүктелерінде қауіаті факторларды талдау
жүйесін қолдану бойынша жетекшілік қабылдады.
1993 жылы-тағам өнімдернің гигиенасы бойынша Директива қабылданды.
1997 жылы-комиссия ... ... ИСО ... ... ... ... ... принциптері
Принцип 1
Потенциалды қауіпті факторларды сәйкестендіру. Олар тағам өнімдерін
өндірумен, ол өсіруден басталып соңғы тұтынуға ... ... ... ... ... қосумен байланысты болады
Принцип 2
Қауіпті факторларды жою немесе олардың туу мүмкіндігін азайту ... ... қиын ... ... 3
Қиын бақылау нүктесінің бақылануда екеніне сенімді болу үшін қиын
шектеулерді бекіту.
Принцип ... ... ... ... ... қиын ... нүктелерін
бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін мониторинг жүйесін құрастыру.
Принцип 5
Егер де ... ... ... бір қиын бақылау нүктесінің
бақыланбайтыны туралы көрсеткен ... ... ... әрекеттерді
құрастыру.
Принцип 6
НАССР түзілуінің тиімділігін бекітетін қосымша шараларды қосып, ... ... ... ... ... ... принциптерін енгізуге жататын
мәліметтерді тіркеу үлгілері мен тәсілдерін құжаттандыру.
Мемлекеттік стандарттарды құру, ... ... ... қойылатын
жалпы талаптар.
Стандарттарды құру, баяндау, мазмұндау, рәсімдеу жұмыстары ҚР СТ ... ... ... ... ... ... құрылымдық элементтерден тұрады:
3. титулдық бет;
4. алғы сөз;
5. мазмұны;
6. кіріспе;
7. аталуы;
8. ... ... ... ... ... ... мен қысқартулар;
12. талаптар;
13. қосымшалар;
14. библиографиялық деректер.
Стандарттарды әзірлеу жұмысы ҚР СТ 1.2-2002 “ҚР МСЖ ... ... ... ... жүргізіледі.
Стандарттардың жобасын әзірлеу жұмыстарын ... ... ... ... техникалық комитеттің жұмыс бағдарламасы
(жоспары) және стандарттар әзірлеу туралы келісімдер бойынша немесе ынталы
түрде Стандарттау жөніндегі ... ... (ТК), ... ... ... заңды тұлғалар атқарады. Мемлекеттік стандарттау жоспарына
енгізілген стандарттар туралы ақпарат Мемстандарттың ... ... ... ... ... ... күші бар ... стандарттау жүйесінің стандарттары, техникалық регламенттер,
мемлекет үшін қажетті халықаралық, аймақтық, шетелдік, ұлттық ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу, ... ... ... ... ... ... ... және де басқадай отандық және шетелдік ғылым,
техника және технология жетістіктері туралы ақпараттар пайдаланылады.
Ұйымдастыру-әдістемелік бірлігін және ... ... ... ... болу үшін жағдай жасау мақсатында стандарттар әзірлеудің
төмендегі тәртібі ескеріледі:
1 саты – стандартты әзірлеу ... ... саты – ... ... әзірлеу (бірінші редакция) және оны қарау
ұйғару үшін тарату.
3 саты – стандарт ... ... ... ... және бекітуге
жіберу.
4 саты – стандартты бекітіп, мемлекеттік тіркеуден ... саты – ... ... ... ... сатыларды өзара біріктіруге
немесе қосымша сатылар енгізуге болады.
Стандарттардың құрылуы, баяндалуы, ресімделуі, мазмұны және белгіленуі
ҚР СТ 1.5-ке ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
Стандартты әзірлеу алдында дайындық жұмыстарымен қатар мемлекеттік
стандарттың өкілетті мекемесіне өтініш ... ... ... ... ... әзірлеуге болады. Алайда жұмысты ... ... ... ... ... мемстандартқа жіберілуі тиіс.
Өтінішті ҚР аумағында орналасқан мемлекеттік ... ... ... ... ... ... да ... және жеке
тұлғалар бере алады.
Өтінішті даярлау және қарау, мемлекеттік стандарттау жұмыстарының
жоспарын әзірлеу ҚР СТ 1.7 ... ... ... ... ... мен себептері жазылады, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... тапсырмасы қосымшаланады.
Техникалық тапсырмада стандартты әзірлеу кезеңдері мен олардың орындалу
мерзімі; стандарттың бөлімдері және стандарттауға ... ... ... мен ... ... ... берілетін
құжаттардың тізімі; стандарттың жобасын қарау немесе ұйғару үшін жіберетін
мемлекеттік басқару ... мен ... ... ... тиіс ... ... стандарттар тізімі, тапсырушының
басқа да талаптары жазылады.
Мемлекет ... үшін ... ... ҚР-ның “Мемлекеттік
сатып алу туралы” заңы бойынша конкурстық негізде дайындалады.
ТК (әзірлеуші ... ... ... ... жұмыстарын
ұйымдастырғанда, жобасын әзірлеуге қатысатын мүдделі жақтардың ... ... ... ... ... Бұл топқа алдыңғы қатарлы ғылыми
зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық ... мен ... оқу ... ... бағдарлама, жоспар және келісімдерге сәйкес жұмыстың атқарылу
мерзімін стандартты әзірлеу кезеңдерімен жеке-жеке анықталады.
Стандарттың жобасын (бірнеше ... ... тобы ... ... ... оған ... ... түсініктемесіне төмендегідей мәліметтер енгізіледі:
-стандартты әзірлеудің техникалық-экономикалық негізін келтіру;
-стандарттау объектісінің сипаттамасы;
-стандарт жобасының ҚР заңдарынан техникалық регламенттерге, халықаралық
(аймақтық) нормаларға, ережелер мен ... ... ... ... туралы мәліметтер;
-стандарт жобасының басқа нормативті құжаттармен байланысы туралы
мәліметтер және ... ... ... ... ... ... жою ... жобасына пікір алу, келісу үшін тарау туралы ... ... ... ... ... ... ... комитет (әзірлеуші мекеме) стандарт жобасының ҚР-мемлекеттік
стандарттау жүйесінің стандарттары мен заң ... ... және оны ... бірге ТК мүшелеріне және ... ... ... ... және ол ... ... ... аннотациясы
мүдделі мекемелермен шетелдік әріптестердің щй-пікірлерін алу мақсатымен
мемстандарттың WEB – сайтына енгізілуі керек.
Стандарт жобасы ... ... ... ... алу үшін
көбінесе стандартқа тапсырыс ... ... ... және ... ... алу үшін:
3 тапсырыс беруге;
4 өнім, процесс пен қызметті нормалау, олардың қауіпсіздігін, ... ... ... ... ... Мемстандартқа;
6. Қазақтың балалар тағамы және прафилактикалық тамақтану
академиясына;
7. Стандарт жобасын әзірлеуге ... ... ... ... ... ... бір-бірімен байланысты ұлттық техникалық регламент ... ... ... ... жіберіледі.
Мүдделі мекемелердің стандарт жобасына келісім беру, пікір дайындау
мерзімі, ... ... ... ... ... 1 айдан аспауы тиіс. Бұл
уақыт ішінде пікір келтірмесе стандарт жобасы келісілген болып есептеледі.
Стандарт жобасының соңғы ... ... және оны ... ...... ТК келтірілген пікірлерді ескере отырып стандарт
жобасының ... ... ... ... ... ... ... редакциясы пікір алу, ұйғарылу
үшін қайта таратылады.
Стандарт жобасына келіспеушілік болған жағдайда ...... ... және шешу ... ... ... өнім қауіпсіздігін бақылайтын мемлекеттік ұйымдардың
келісімі бойынша немесе ... ... ... ... емес ... ... ұйғарылмайды.
Келісімге қол жеткізу мүмкін емес жағдайда стандарт жобасы соңғы шешім
шығару үшін ... ... ... ...... стандарт жобасының түбегейлі редакциясын
қарап, бекіту үшін оның екі ... ... және орыс ... ... ... – мекеменің бастығы қол қойған
хатпен жіберілген алғашқы нұсқасы болу керек.
Стандарт жобасына қосымша ... ... ... ... ... ... ... жағдайда) немесе суреті және төмендегі ... ... ... ... ... ... ... қағаз;
-Мемстандарттан белгіленген форма бойынша пікірлер жиынтығы;
-стандарт жобасының ұйғарылымын растайтын негізгі құжаттар ... ... ... ... қараған жұмыс тобының
жиналысының (ол жүргізген болса) хаттамасы;
-қабылдау комиссиясының (дегустация ... ... ... ... хаттамасы немесе өнімді сынау (қажетті жағдайда) актісі.
Стандартты бекіту және мемлекеттік тіркеу.
Мемстандарт ... ... ... ... оны бекіту, толықтыру үшін
қайтару немесе жұмыс кестесінен алып ... ... ... ... бекітерден бұрын Мемстандарт оның республикада қолданылатын
заңдардың талаптарына, техникалық регламенттерге, мемлекеттік ... ... ... ... мемлекеттік, мемлекетаралық,
халықаралық, аймақтық және шетелдердің ұлттық стандарттарының талаптарына,
метрологиялық ережелер мен нормаларға, ... ... ... құру және ... ... ... сәйкестігін тексереді.
Мемлекеттік стандарттар Мемстандарттың қаулысымен ... ... ... ... - ... және ... ... қабылдау ережелері, бақылау тәсілі, буып – ... ... және ... ... ... ... мерзіміне шек
қойылмайды, тексеру уақыты көрсетіледі.
Өкімдер мен технологиялық процесстер, қызметтері жөніндегі ... өнім мен ... ... ... ... (көрсете) отырып
шектеулі (5 жылдан артық емес) мерзімге бекітеді.
Стандартты күшіне енгізу күні оны бекіткен кезден кемінде бір ... ... ... ... ... ... ... қолдануға дайын
жағдайда болса бекітілген стандарттар басқа кез келген күні ... ... ... ... және тіркеуге алынған күнінен бұрын
емес.
Бірақ бекітілген мемлекеттік стандарттар Мемстандарттан ... ... ... ... ... тізіміне енуі
(тіркелуі) тиіс. Қажет болған жағдайда мемлекеттік стандарттар әзірлеуші –
мекемеге ... ... үшін ... ... әзірлеуден алынып
тасталады.
Әзірлеуден алыну себептеріне:
8. стандарттың жобасы ҚР-нда қабылданғанстандарт және техникалық
регламенттердің міндетті ... сай ... ... әзірлеу кезінде пайда болған келіспеушілікті шешу
мүмкін емес болса;
10 қолданыстағы мнмлекеттік және мемлекетаралық стандарттардың талаптары
қосарлану (егер әзірлену үстіндегі ... ... ... ... ... ... ... себептер жатуы мүмкін.
Мемстандарт бекітілген мемлекеттік стандарттар туралы мәліметті ай сайын
шығатын “Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары” ... (ҚР ... ... ... ... стандарттар Мемстандарттан белгіленген тәртіп
бойынша басылып, таратылады.
Стандартты тексеру және жаңарту жұмыстары елдің ... ... ... және халық қажеттілігі бойынша және ... ... ... ... ... жөнінде заңды және жеке тұлғалардан, соның
ішінде ... өнім ... ... ұйымдарынан түскен
ұсыныстарға талдау жасап, жинақтап ... ... және жеке ... ... ... ... ... немесе
қайта қараған стандарт жобасын келтіруге болады.
Әзірлеуші – мекеме түскен ұсыныстарды ескере отырып, ... ... ... ... ... стандартты қайта қарау немесе жою
туралы ... ... ... ... стандартты жою туралы шешімді мүдделі – мекемелердің ұсынысы
бойынша жасайды.
Стандартқа өзгертулер енгізу.
Стандартқа өзгерістер ... ... ... ... мерзімін ұзарту,
шектеу немесе шектеулі уақытын алып тастау, сондай – ақ стандарттың күшін
қалпына келтіру ... жою іс ... ... ... ресімделеді.
Егер қолданыстағы (күші бар) стандарт талаптарына тексеру жүргізіліп,
оның деңгейі ҚР – ның ... ... мен ... ... ... ... ... онда өзгертулнр ресімделмейді, ал
мемлекеттік стандарттың мерзімін ұзарту мемстандарттың ... ... және бұл ... ... Мемлекеттік реестріне арнаулы жазба
енгізіледі.
Стандартқа енетін ... ... жеке ... ... немесе алып тастау, мемлекеттік стандарттың күшін қалпына келтіру
немесе ... ... ... ... өзгерістер мәтінінің көлемі мемлекеттік стандарт
көлемінің 50% - нен асып кетсе онда бұл ... ... ... ... ... ... ... қайта басылуы тиіс.
Стандартқа өзгерістер жаңа да жоғары талаптарды енгізу және халықаралық
нормалар мен ... ... ... әзірленеді. Алайда бұл талаптар
өзара алмасу, жаңа өнім бұрынғы өз күшіндегі стандарт бойынша ... ... ... ... – ақ ... ... талаптарын
бұзбауы тиіс.
Редакциялық немесе (және) сілтемелік сипаттағы өзгерістер өнім (қызмет)
сапасының талабын ауыстыру ... алып ... ... ... ... ... – ақ Республикада күші бар техникалық регламенттер,
халықаралық (аймақтық) стандарттар, нормалар мен ережелер, нұсқаулар ... ... ... ... ... өзгертулер енгізу
кезінде ескеріледі.
Өз күшіндегі мемлекеттік стандартқа енгізу үшін ... ... ... ... пікір алу үшін ҚР – ның Мемстандартының
мамандандырылған ... ... ... ... ... ... әзірлеген кезде өзара
байланысты стандарттар мен құжаттарға кіретін өзгерістер қатар дайындалады.
Егер өзгерістер жобасы ... ... ... ... ... ... болса, онда олардан келісім алмай – ақ қоюға
болады.
Стандартқа енгізілетін өзгерістер ... ... ... ... екі дана (мемлекеттік және орыс тілінде) жіберіледі, олардың
бірі алғашқы данасы болу керек.
Стандартқа енгізілетін өзгерістер жобасымен ... бұл ... ... ... ... жіберілуі тиіс.
Өзгерістер Мемстандарттың қаулысымен бекітіліп, күшіне енеді. Бекітілген
өзгерістер мемлекеттік стандарттың ... ... ... ... өзгеріске Мемстандарт реттік номер береді және өзгерістің
күшіне енетін күнін көрсетеді, ... ол күн ... ... ... 6 ... бұрын болмауы керек.
Стандарттың қолдану мерзімін ұзарту, шектеу немесе шектеуді ... ... ... ... ... ... аяқталардан
6 ай бұрын жіберіледі.
Мемлекеттік стандартқа енгізілетін өзгерістердің бекітілгені туралы
мәлімет, өзгерістің мәтіні, ... – ақ ... ... ... шектеуді але немесе стандарттың күшіндегі мерзімін қалпына ... ... ... ай ... ... ... Республикасының
мемлекеттік стандарттары” деген ақпараты нұсқауға басылып отырады.
Ақпараттық нұсқауда ... ... ... ... ... ... ... стандарттар мен нормативті құжаттар жасалған
тиісті сілтемелерді өзгертудің негізі ... ... ... және ... ... ... жұмысын, ережеге сәйкес, стандартты әзірлеуші –
мекеме ҚР – ның ... ... ... ... 5 жылда кемінде
бір рет жүргізеді.
Тексерудің нәтижесінде ... ...... ... ... ... қолданыстағы заңдарға, мемлекеттік стандарттау
жүйесінің стандарттарына, қолданыс ... ... ... ... халықаралық стандарттарға, Қазақстан Республикасына керекті
шетелдердің ұлттық стандарттарына қаншалықты сай келетініне баға беріледі.
Тексеру қорытындысы бойынша акт жасалады. Онда ... ... ... ... ... ... ... қарау немесе жою туралы
әзірлеушінің нұсқаулары жазылады.
Тексеру ... ... ... ... ... ... ... келісім берген мүдделі мекемелердің атына жіберіледі. Тексеру ... ... ... ... ... тәртіп бойынша
шешіледі.
Стандартқа тексеру жүргізген мекеме ұйғарылған тексеру актісін екі ... ... ... ... қайта қарау кезінде қолданыстағы өз күшіндегі стандарттың
орнына жаңа ... ... Яғни ... күші бар ... ... жаңа ... ол ... стандарттың орнына жүретіндігі көрсетіледі.
Стандартты қайта қарау жұмысы жаңа да жоғарғы озық ... ... ... ... бұл талаптар жаңа өнім мен өз күшіндегі стандарт
бойынша жасалған өнімнің өзара ... ... және өнім ... ... ... келтірмеуі тиіс.
Белгілі бір өнімнің стандартын қайта қарау кезінде егер ... ... ... ... ... ... үстіндегі өнімге қосалқы
бөлшек дайындау, ремонт жасау қажет болса әзірлеуші өз күшіндегі стандартқа
өзгерту жобасын дайындайды.
Өзгертуге ол ... ... ... ... ... ... стандарт
тек қана пайдалану үстіндегі бұйымдардың қосалқы бөлшектерін жасау және
оларды жөндеу үшін ... ... ... ... ... Егер стандарттың қолдану (күші бар) мерзімі шектеулі болса, ... ... ... қайта қарау кезінде өзара байланысы бар стандарттарды қайта
қарау, өзгертулер енгізу немесе жою туралы ұсыныстар дайындалады.
Стандарттың күшін жою.
Стандартты жою сол ... ... ... ... ... көрсету,
процесстерді атқару) шығарылуын тоқтату негізінде, сондай – ақ ... ... ... ... ... әзірленгенде немесе халықаралық
стандартты тура қолданған жағдайда жүзеге асады. ... жою ... ... ... жою ... ... ... жібереді
және де оның орнына ... ... жүру ... ... ... ... жою ... мәлімдейді. Стандартты жою Мемстандарттың
бұйрығымен жүзеге асады.
3.2.2 Техникалық шарттарды әзірлеу, бекіту, тіркеу тәртібі
Техникалық шарт (ТШ) – бұл ... ... ... ... ... ... ... (тұтынушының) келісімі бойынша әзірлеуші мекеме өзі
бекіткен нормативтік құжат.
Техникалық шарттар стандарты жоқ нақтылы ... мен ... ... өнімнің техникалық деңгейін көтеру үшін және стандартта
белгіленген талаптарды толықтыру үшін ... ... ... ... ... ... болса,онда
тапсырыс берушінің келісімі бойынша ТШ – ты әзірлемеуге болады, мұнда:
- жекелеген өнім үшін техникалық тапсырма;
- біртұтас бұйымның құрамдас ... үшін ... ... ... ... ... ... материалдар мен жартылай фабрикаттар
үшін техникалық құжаттар;
- азық ... емес ... ... ... мен ... химиядан басқа)
үшін үлгілік эталон және үлгілік техникалық сипаттама;
- тек қана ... ... өнім үшін ... ... – ты әзірлеу кезінде оған қойылатын талаптар сол өнімге қатысты
стандарттардың міндетті ... ... ... ... және де ... СТ және ТШ ... мен ... нормасына қайшы келмеуі тиіс.
ТШ – ды әзірлеу төмендегі тәртіппен жүргізіледі:
1. ТШ – ты әзірлеуге ... ... ТШ – тың ... ... ТШ – тың ... келісу;
4. ТШ – тың жобасын бекіту және тіркеу;
5. ТШ – ты басу ... ... ТШ – ты ... ... ... келісуі керек:
- өнімді дайындаушы мекемемен (егер ол ТШ – ты әзірлеуші емес болса);
- негізгі тұтынушы немесе тапсырушымен ... олар бар ... ... ... ... ҚР ... ... белгіленген тәртіпке сәйкес
санитарлық– эпидемиологиялық қызмет органдарымен;
- ҚР құрылыс министрлігімен (құрылыс индустриясы өніміне);
- ҚР Мемлекеттік заңды ... ... ... еңбек министрлігімен;
- көлік министрлігімен.
Техникалық шарттарды министрліктер (мекемелер), концерндер, кәсіпорындар,
өндірістік және ... ... ... ... қауымдастықтар,
ұжымдар мен кіші кәсіпорындар бекітеді. ТШ – тың ... оны ... ... өнім ... ... - өндіруші (дайындаушы) кәсіпорын
өзінде ... ТШ – тан ... ... ... тек қана ... ... – тың күшінде болу мерзімі ... ... ... ... ТШ, оған ... ... ТШ – ты жою, ... келтіру
туралы шешімдер әзірлеуші – мекеменің ... ... ... түрде мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс.
Төмендегі өнімдердің ТШ – тары мемлекеттік тіркеуден өткізілмейді:
- көркемөнер ... мен ... ... бағалы металл мен тастардан
жасалған бұйымдардан басқа);
- шикізат, материал, жартылай фабрикаттардың техникалық - ... ... өз ... дайындамайтын (өндірмейтін) немесе бір ғана
кәсіпорынның тура тапсырмасы ... ... ... ... жартылай фабрикат,заттар мен материалдар;
- ГОСТ 2.602-68 бойынша жасалған, өндірістік ... ... ... ТШ – ры және ... ...... ... оларды бекіткен мекеме немесе мемлекеттік
тіркеу органы береді. Ол белгілеулер мыналардан тұрады:
а) ... ... ... ТШ – тар ... ... (ТШ – тық) индексі;
- министрліктің (мекеменің) шартты сандық ... ҚР – ның ... ... ... ... ... ... шартты сандық белгілер (сала ішінде
бөлінетін болса);
- тіркеудің ... ... ... ... ... ... жылдың соңғы екі цифрі.
Мысалы: ТШ 200 ҚР – 150-96, ТШ 10 ҚР – ... ... ... ... мен ... ... бекіткен ТШ – тар үшін;
- құжаттың (ТШ – тың ) индексі;
- әкімшілік ... ... ... ... цифр ... Қазақстан Республикасының (ҚР) қысқартылған атауы;
- өндірістік мекемелер мен ұйымдар жіктегішінің коды;
- мекеме, ұйымдардың әріптік ... - кіші ... - ... ... - ... - ұжымдық мекеме (ұйым).
“ЖШС” - жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
- тіркеудің реттік номері;
- бекітілген ... ... ... ... ... екі ... ТШ 650 ҚР ... ТШ 645 ҚР 1016385БК-03-2005.
Мемстандарттың аумақтық ұйымына мемлекеттік тіркеуге мыналар тұра ... ... ... ... ... ТШ – тар, (түптеліп, қапталған)
немесе оларға өзгертулер (екінші нұсқау және екі көшірме);
- тәжірибелік үлгіні қабылдаған (бекітілген) актінің көшірмесі;
- ... ... ... бейнесінің сызбасы (қажетті жағдайда) немесе
ірі тұлғалы бұйымның фотографиясы.
Тіркеуге алынғаннан ... ... ... ТШ – тың ... ... мен
көшірмесін және өнімнің келтірілген үлгісін ... ... ... ҚР ... ақпараттық – анықтама қорына жіберіледі.
Мемлекеттік стандарттау жүйесіне тіркелмеген ТШ-тар мен оған ... ... ... және қолдануға жатпайды.
3.2.3 Жылқы етіне қойылатын жалпы техникалық талаптар.
Ет осы стандарттың талаптарын сәйкес ... ... ет ... арналған бекітілген тәртіппен орнатылған санитарлық ережелерге
сай өңделуі керек.
Етті жануарлардың жасына байланысты
- жылқы еті – 3 жастан және одан да ... ... және 1 ... 3 ... жас жылқылар;
- құлын еті – тірі салмағы 120 кг-нан кем емес 1 жасқа дейінгі құлындар.
Жылқы етін ... ... екі ... ... бірінші және екінші;
ал құлын етін бірнші ... ... ... ... ... 1- ... ... 1 – Ет сипаттамасы
|Категория |Ет сипаттамасы |
| ... ... |Жас ... ... ... ... жақсы |Бұлшықеттері жақсы |Бұлшықеттері |
| ... Арқа мен бел ... ... жал ... ... қылқанды |бөліктерінде май |дамыған. Арқа және|
| ... ... ... ... |бел ... ... май жиналулар |қатар қарынның ішкі |қылқанды |
| ... ... ... ... ... |
| ... аздап |жақтарында да май |иық-жауырын |
| ... ... ... |сүйектері ... |
| ... ... ... | ... Ұша |
| ... жақтарында, | ... 59 кг кем |
| ... зор. | ... ... ... ... |Бұлшықеттері | |
| ... арқа ... | |
| |мен бел ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... мен иық қырлары |шығып тұруы мүмкін. | |
| ... ... ... Тері|Теріасты май | |
| ... ... ... |жиналулар үлкен | |
| ... ... ... ... ... ішкі | |
| ... ... аясында, |жағындағы қабырғада | |
| ... ... |май ... жұқа | |
| ... жұқа ... | |
| ... қаптап жатады. | | ... ... ... ... ... ... ... мөлшері жылқы және құлын етінде
тағамдық өнімдердің және азық-түліктік шикізат ... ... және ... ... ... ... ... қажет.
Жылқы мен құлын етін:
- салқындатылған, 120С жоғары емес температураға дейін жеткізілген ет;
- суытылған, ұшаны бөлгеннен кейін бұлшықет қалындығында температурасы ... ... ... ет;
- мұздатылған, минус 80С температурадан аспайтын ет деп бөлінеді.
Жылқы етін ... ұша мен ... ... , ал ... етін ... ... шығарады.
Ұшаларды жартылай ұшаларға бөлген кезде омыртқаның қақ ортасынан
бөледі. Бөлген кезде ұшаның екі ... да ... ... не ... ... қалмау керек. Жартылай ұшаларды ширектерге ... ... ... мен ... ... ... бөлінуі керек.
Ет балауса, бөтен иіссіз беткі қабаты ... ... ... ... мен ... ішкі мүшелердің, терінің қалдықтары, қан
ұйындысы, лас, ұрылған; мұздатылған жартылай ұшалар мен ширектерде ... мұз бен қар ... ... ұша мен ... 15 ... ... ... майдың және
бұлшықет аудандағы ұлпаларының үзілуі ... ... ... ... ... ... ... етке:
А) 1.3п. талаптарына сәйкес келмейтін;
Б) құлындардан алынған;
В) ... ұша мен ... 15 ... асатын теріасты майдың және
бұлшықет аудандағы ұлпаларының үзілгендер;
Г) жартылай ... ... ... ... ... бір реттен көп мәрте мұздатылғандар жатады.
Ескерту. Қоғамдық тамақтану мекемелерде в), г) ... ... ... ... етін қабылдау тәртібі
Жылқы етін партиямен қабылдайды. Партия деп жылқы етінің ... ... бір сапа ... құжатпен және бір ... ... ... ... ... ... мен салмақты бақылау жылқы етінің
барлық партияларында өткізіледі.
Жылқы ... ... ... үшін ... әр ... ... алты
ширек мөлшерінде үлгі алады.
Сынаудан қанағаттандырмайтын нәтиже алынған жағдайда осы партиядан еке
есе үлгі алып, қайта сынау өткізеді.
Қайта сынаудың ... ... ... ... ... етін ... ... деңгейін анықтау мен техникалық өңдеуді жылқы етін қараумен
өткізеді, ал салмақты анықтауды – жылқы етін ... 0,1% ... ... категориялы жылқы етін топтық өлшеумен жүзеге асырады.
Температураны анықтау.
Құрал-жабдықтар.
МЕМСТ 28498-90 бойынша ... шыны ... ... және ... ... ... 6 ... кем емес бұлшықет қалыңдығында өлшем
қателігі ±0,50С болатын термометрмен өлшейді және ... ... ... мағынасын анықтайды.
3.2.6 Буып-түю, таңбалау, тасымалдау және сақтау.
Жылқы мен ... етін ... ... тәртіпте етті таңбалау
жөніндегі ережелерге сәйкес жүргізеді.
Дәрежелерді :
- бірінші дәрежедегі жылқы және құлын етін – ... 40 мм ... ... ... ... етін – ... өлшемі 40 мм болатын төрт
бұрыш таңбамен;
- стандарт ... сай ... ... және ... ... ... 45х50х50 мм болатын үшбұрыш таңбасымен белгілейді;
- жылқы етінің (барлық дәрежедегі) барлық жартылай ұшасына
бөксе мен жауырын ... ... 2 ... ... Таңбаның оң жағынан
жақтардың өлшемі 25х50мм болатын «Конина» деген тік бұрышты ... ... тай ... жартылай ұшалары таңбасының оң жағынан «Конина»
деген штамп орнына жақтардың ... 25х50 мм ... ... ... штамп
қойылады;
- бірінші және екінші дәрежедегі жас жануарлардан алынған жылқы етінің
жартылай ұшаларында таңбаның оң жағынан биіктігі 20 мм ... ... ... ... ... ... ... мен ширектеріне таңбаны жауырын бөліктеріне
қойса, артқы ширектеріне бөксе бөліктеріне бір таңбамен ғана ... ... оң ... ... «М», «Ж» ... ... ... басқа
биіктігі 30 мм болатын «ПП» әріпті штамп қойылады.
Көліктік ... ... 14192-77 ... ... мен тай етін ... берілген көліктің түріне таралатын, тез
бұзылатын өнімдерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің ... ... ... мен тай етін берілген тәртіппен бекітілген ет және ет ... ... ... сәйкес сақтайды.
Сақтау камерасындағы ауа ... мен ... ... етті ... ... ... ... көрсетілген.
3.2.7 Мемлекетаралық және халықаралық стандарттарын салыстыру нәтижесі
|Мемлекетаралық стандарт ... ... ... ... ... ... ... ... ... стандарт |
|3100/1-75 Ет және ет ... ... алу ... ... ... ... ... ... мен ... ... жағдайлар ... ... ... ... ... ... бөлмелерге қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... бағалауды өткізу тәртібі ... ... ... ... инструкциялар ... ... ... ... ... ... ... |
| ... мен ... ... ... ... ... қойылатын |
|талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... атауы |
|Қолдану аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |9959-91 ... |
|Стандарт атауы |Ет ... |Ет және ет ... |
| ... ... алу |
| ... ... | |
| ... ... | ... ... |Осы стандарт ет |Осы ... |
| ... ... ... және ет |
| ... ... |өнімдерінің үлгісін алу |
| ... ... ... мен ... |
| ... ... қан ... бекітеді. |
| ... ет ... ... әр ... |
| ... ... ... |
| ... |үлгісін алу |
| ... ... ... |
| ... ... еті, сиыр ... 2 ... |
| |еті, қой еті және ... ... емес ет ... |
| ... ... ... әр түрлі |
| ... ... ... ... өнім |
| ... ... ет ... болып |
| ... және ... ет ... |
| ... |ет ... Ұшалар |
| ... ... ... 2 ... ... ... ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... және ет өнімдер | |
| ... ... |
| ... нәтижесін өңдеу.| ... | ... ... ИСО|
| | |3534. ... |
| | ... ... |
|Терминдер мен | |Осы ... МС ИСО ... | |3534 ... ... |
| | ... |
| | ... ... |Ет ... ... | ... ... |органолептикалық | ... ... ... ... үшін | ... ... жабдықталған, | |
| ... ... |
| |екі ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... жарықталған, күн | |
| ... ... | |
| ... қорғалған; | |
| ... ... өтпе | |
| ... болу ... | |
| ... ауа | |
| ... ... | |
| ... - 70±5%. | ... ... ... ... ... ... үлгіні |
|бағалауды өткізуге |сәйкес және үлгі алудың |алу үшін бірнеше бір ... ... ... ... ... ... мүдделі |
|дайындау ... ... Үлгі ... ... |
| |алу ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... арналған |үлгі алу әдістемесі |
| ... ... ... және ... ... |
| ... болуы керек. ... ... |
| | ... ет пен ет |
| | ... ... ... |
| | |2 ... артық емес ет |
| | ... Өнім ... | ... ет ... |
| | ... бір ... үлгі |
| | ... ... ... |Органолептикалық | ... ... ... ... ... |
| ... | |
| ... өнім | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... кезекте иісі | |
| ... аз ... | |
| ... кейін иісі мен | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... және иісі | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... және ... |
| ... ... бұйымдар | |
| ... | |
| ... ... | ... ... ... | ... | |
| ... ... әр | |
| ... өз ... | |
| |мен ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... |
| ... осы өнім | |
| ... ... | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... өнімнің стандарт | |
| ... ... шарт | |
| ... сәйкестігін | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... | ... ... ... ... арналған |
| | ... мен ... |
| | ... ыдыстар кебу, |
| | ... және ... ... |
| | ... ... |
4 Экономикалық тиімділігі
Стандарттарды үйлестіру экономикасы
Үйлестіру– белгілі шығын шығаратын, көп ... ... ... ... ... ... үйлестіру ... ЖШС ... ... ... бір ... ... ... 600 мың теңгеге жуық қаражат керек.
Үйлестіруге бес адам қатысады, бір жұмыс күннің құны 5 мың ... тең, ... ... ... кіреді, соның ішінде ... ... ... және суық су және т.б.) кіретіндігін, ғимаратты
қарау және лифты пайдалану мен оның алдын алу ... да, ... ... сомманың 20 пайызына жуығы эксперттердің төлем ақысына кететіндігін біз
білеміз. Үйлестіру 7-8 күн ішінде жүргізіледі, ... ... ... 200 ... ... Осы жағдайды есептей отырып, үйлестіру процесіне 400 ... ... ... Бұл ... ... кестеде көрсетіге болады:
|№ |Көрсеткіш атауы ... ... ... жинау |10 000 ... ... ... ... ... |10 000 ... |Үйлестірілетін параметрлердің экспертизасы |40 000 ... ... ... ... |35 000 ... ... қорытындысын құру |20 000 ... ... ... ... ... |30 000 ... |1-ші ... ... ... ... |20 000 ... |Пікір қорытындысын жинау |15 000 ... ... ... |20 000 ... |2-ші ... ... |30 000 ... |2-ші редакция пікіріне аздап жіберу |20 000 ... |2-ші ... ... шығындар |20 000 ... ... ... ... |15 000 ... |ҚР СТ 1.2 және 1.5-2000 ... ала ... | |
| ... ... |25 000 ... ... ... құру |10 000 ... ... екі тілге аудару |35 000 ... ... ... ... |15 000 ... ... ... ... |15 000 ... ... екі ... екі ... ... |15 000 |
| ... |400 000 |
5 ... қорғау
Бұл қызмет Қазақстан Республикасында қолданылатын заңды және басқа да
нормативтiк актiлерге сүйене отырып жұмыс ... ... ... iстеу қабiлетiн, денсаулығын және қауiпсiздiгiн ... ... ... ... ... және ... жүйе ... жиынтығы.
Қазақстан Республикасының Еңбектi қорғау туралы Заңы ... ... ... субъектiлерге таратылады және жұмысшылардың құқығын белгiлеп
сонымен қатар, өндiрiстерде болатын әр ... ... және ... ... ... ... ... әр түрлi заттарды шығару бұл мекемеде ГОСТ
12.1.005 және ... 4946 ... ... ... Ал ... ... ластануын СанПиН 42-128-4690 бойынша жүргiзiледi.
Еңбектi қорғау жөнiндегi ережесi
Жеке меншiк түрiне қарамастан еңбектi қорғау ... ... ... ... ... керек.
Еңбектi қорғау қызметiнiң құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының
Еңбектi қорғау туралы Заңында, ҚР ... ... ... ... ... әдiстмелiк және басқа да нормативтi-техникалық
құжаттарда белгiленген.
Еңбектi ... ... ... бар және ... ... бекiтiлген мамандық деңгейiн көтеретiн бағдарламадан өткен
бiлiктi адам тағайындалады. Еңбектi қорғау қызметiнiң басшылары бекiтiлген
тәртiпте аймақтық ... ... ... ... ... ... қорғау қызметiнiң жұмысы тек сол өндiрiстiң жұмысы тоқтатылған
кезде ғана жойылады.
Еңбектi қорғау қызметiнiң мақсаттары. ... ... ... ... ... жұмыс жағдайын жақсартатын және соны ... ... ... ... ... ... кешендер мен жүйелердi жобалап жасау;
- ҚР Еңбектi қорғау туралы Заңында белгiленген ... ... ... және ... қауiпсiздiк ережелерiн сақтау мақсатында
жұмысшыларға бақылау жүргiзу.
Осы қызметтерге сүйене отырып ... ЖШС ... ... ... ... ... ... жөнiндегi қызметтi басқару ... ... және оны ... ... қауiпсiздiгi жөнiндегi өндiрiстiң комиссиясының жұмысын әрқашан
бақылап жұмыс iстеу қабiлетiн қамтамасыздандырып ... ... ... ... ... ... жүргiзедi;
- еңбектi қорғау жөнiндегi ... ... ... дұрыс
жүргiзiлуiн қамтамасыз етедi;
- қолданылып жүрген және жаңа ережелрдi жобалау жөнiндегi жұмыстарды
қадағалап бақылау қызметiн басқарады;
- ... ... ... ... ... байланысты
құжаттармен қамтамасыздандырылуын қадағалауды жүргiзедi;
- өндiрiсте болған барлық төтенше жағдайларды зерттеп қарауды жүргiзедi;
- ... ... ... жағдайын жалпы талдауды жүргiзедi;
- жобалық-техникалық құжаттарды қарау жұмыстарына қатысады;
Еңбектi қорғау қызметiнiң құқығы. Өндiрiс бөлiмшелерiнен сол бөлiмшедегi
еңбек жағдайлары жөнiндегi ... және ... ... ... жұмысшылардан түсiнiктеме алуға құқылы;
Адам өмiрi, денсаулығы мен қоршаған ... ... ... ... тоқтатуға құқығы бар. Бiрақ ол жөнiнде ол өндiрiс басшылығына
хабарлайды.
Өндiрiстегi ... ... ... ... ... және ... табылған әртүрлi бұзушылықтарды жоюға бағытталған басқа да
ұйғарымдарды беруге құқылы.
Талдауды жүргiзетiн зертханаларға ... ... ... ... ... жұмыс iстемейтiн құралдармен жұмыс iстеуге тиым салуға құқығы
бар.
Зертханаларда темекi шегi, ... және ... ... ... заттармен жұмыс iстеуге рұқсат етiлмейдi. Зертханаларда жұмыс
iстейтiн барлық ... ... ... ... ... және
фартуктар болуы керек. Зертханаларда өрт өшiретiн өрт сөндiргiштер, ... ... ... астбесттан жасалған картондар болуы керек.
Жапа шеккендерге алғашқы көмек көрсету. Кесiлген жерден шыны қалдықтарды
срерильдi пинцетпен алып, ... ... ... йодпен жағып, байлап
тастайды. Термиялық күйген жағдайда күйген ... 96 ... этил ... ... ... ... бетiне стерильдi повязка салады. Ал
химиялық заттармен күйген болса, ол жердi дереу үлкен көлемдi ... ... ... ... ... ... 2 пайызды сода ерiтiндiсiн жағады, ал
сiлтiмен күйдiрсе сiрке қышқылының ерiтiндiсiн ... Егер адам ... онда ... ... ... ... жәрдем келгенге дейiн алғашқы
көмек ретiнде жасанды ... ... ... ... ... қорыта келгенде кез келген өнім өндіргенде оның
сапасы адам өміріне тікелей ... ... ... ... артық
болмайды. Себебі, адам өнім болсын, қызмет ... түрі ... ... ... отырады. Сондықтан бірінші ет және ет ... ... Ет ... өте құнды, тағамдық биологиялық
құндылығы жоғары тағамның бірі ... ... ... ... оның ... ... адам ... мен ден саулығына едәуір қауіп төндіреді.
Менің дипломдық жұмысымның мақсаты экспортқа арналған ... ... ... ... ... ... отырып өзім зерттеген
жылқы ет ... ... оның ... әсер ... ... және
халықаралық стандарт талаптарына сәйкестігін анықтау болып табылады.
Ет және ет ... ... және ... стандарттарын
салыстырып зерттегенде, мемлекеттiк стандартта (МЕМСТ) ... ... ... да, ... ... ал халықаралық стандартта
(ИСО) құжаттары мен талаптары қолданылады және бұнда ИСО талаптары ... ... ИСО ... ... ... ... – үлгі алу
әдістемесіне, майлылықты, ... ... ... ... ... ... ... арналған.
Қазіргі кезде ауыл шаруашылық өнімдері және олардан өңделген ... ... ... және көп жағдайда ұлттық сапа стандарттарына
сәйкес келмейді.
Республикалық СЭС ... ... 2004 жылы ... ... ... 82% отандық өнімдер болып табылады.
Ауыл шаруашылық және тағам өнімдерін өндіру негізінен ескі МЕМСТ (ГОСТ)
бойынша жүзеге ... бұл ... ... бәсекелестік қабілетін
төмендетеді.
Осыған байланысты экспортқа арналған жылқы ... ... ... ... халықаралық талаптармен үйлестірудің маңызы зор.
Қолданылған әдебиеттер
1. Смағұлов А.Қ. «Стандарттау». Алматы 2005 ж.
2. ... ... ... К.К. ред. ... «Основы
стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмент качества». Алматы:
Казахстанская ассоциация ... 2003 ... ... Г.М., ... Т.А. «Основы стандартизации, метрологии,
сертификации и менеджмент качества». Алматы 2001 ж.
4. Асылбеков Б.А. «Основы стандартизации, метрологии и
сертификации». Алматы 2003 ... ... Г.Д. ... ... ... и сертификации.
Москва, 1997 ж.
6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник.-
М.: Юрайт-Издат, 2002 ж.
7. Швандар В.А. Стандартизация и ... ... ... ... 2001 ... ... А.Қ. ... шаруашылық өнімдерін сараптау және бақылау».
Алматы 2005 ж.
9. Ю.Ф. Заяс «Качество мясо и мясопродукта». Москва - 1981. Изд.
«Легкая и пищевая промыщленность».
10. ... В.А. ... ... в мясе в ... ... и хранения. – Мясная индустрия СССр, 1960, №6, с. 28-30.
11. Александрова Т.И., Синицына Л.Г. ... и ... ... – М.: ... ... 1973. – 208 б.
12. Коваленко Л.И. ... и ... ... ... и ... животноводства. Киев: Урожай 1987.
13. Производственно-технический контроль и методы оценки качества
мяса и мясопродуктов. Под ... ... В.Е. М: ... ... П.П., Губанов И.В. Особенности в технологии мясной
промышленности Венгерской народной Республики. – ЦНИИТЭИ, 1977. – ... ... ... мяса мясных товаров. – М.:
Экономика, 1974. – 263б.
16. Горегляд Х.С. и др. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с ... ... ... ... М.: ... ... ... В.А. и др. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства». М.: ... ... И.С. ... Т.В. ... ... ... технологии переаботки продуктов животноводства». М.: Колос. 1983.
19. ГОСТ 1076-74 ... ... для ... ... Ю.Ф. Заяс. «Качество мяса и мясопродуктов». М. легкая и пищевая
промышленность.1981г.
21. ҚР СТ 1.0-2000 « ҚР МСЖ. Негізгі ... ҚР СТ 1.1-94 «ҚР МСЖ. ... мен ... ҚР СТ 1.3-2003 «ҚР МСЖ. ... ... ... , ... мемлекеттік тіркеу тәртібі».
24. ҚР СТ 1.5-2000 «ҚР МСЖ. Стандарттардың құрылуына,
баяндалуына, ресімделуіне және мазмұнына жалпы талаптар».
25. ... ... ... анықтау әдістері.
26. МемСТ 7702.2.2-93 БГКП анықтау әдістері.
27. ИСО 3811-79. Мясо и мясные продукты. Обнаружение и ... ... ... и Escherichia coli ( ... ИСО 3496-78. Мясо и ... ... ... ... L ... ИСО ... Мясо и мясные продукты. Метод определения
нитрата.
30. МемСТ 7702.2.3-93 Сальмонелланы анықтау әдістері.
31. ... 4192-48 ... ... ... ... МемСТ4192-48 Судағы нитриттерді анықтау әдістері.
33. ... ... ... ... ... ... 4151-72 ... жалпы қатаңдығын анықтау әдістері.
35. МемСТ4011-72 Судағы темірді анықтау әдістері.
36. МемСТ 4388-72 Судағы мысты анықтау әдістері.
37. ... ... ... ... әдістері.
38. МемСТ 4386-72 Фторды анықтау әдістері.
39. «Техникалық реттеу туралы» заңы – ... ... ... ... (ОРТАЛЫҚТАР)

Пән: Ет, сүт, шарап өнімдері
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Станциялы қосылған жабдықтарды орналастыру бөлмелерінің инженерлеріне арналған арнайы киімге қойылатын талаптар4 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Астық қызметін құқықтық реттеу15 бет
Салық туралы10 бет
Шикізаттарды жіктеу4 бет
Шошқаларды экпорттау және импорттау кезінде қойылатын ветеринариялық талаптар11 бет
Экспорт пен ұлттық экономика68 бет
«Ақши жылқылары»6 бет
І.есенберлиннің “көшпенділер” романындағы жылқы атауларының этнолингвистикалық мәні41 бет
Автолиздің ерте мерзімдегі жылқы және қой еті өнімдерінің технологиясын дайындау62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь