AutoCAD графикалық жүйесі


КІРІСПЕ
2 ЖЕР ҚЫРТЫСТАРЫНЫҢ ШЕКАРАЛАРЫН СЫЗУ
2.2 Тапсырмада орындалған командалар протоколы
3 ҚАЗБАНЫҢ КӨЛДЕНЕҢ ҚИМАСЫНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІН ТАБУ.
3.1 Қазбаның көлденең қимасының өлшемдерін есептеу нәтижелері
3.2 Қазбаның көлденең қимасының есептегендегі нәтиже сызбасы
3.3 Тапсырма бойынша орындалған командалар проиоколы
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
AutoCAD графикалық жүйесі сызбаларды орындау үшін, яғни сол сызбалардың екі немесе үш қолданбалы координаталар жүйесінде дененің үш көрінісі мен изометриясын және тағы басқа сызба жұмыстары үшін қолданылады.
Дененің үш көрінісі деп сол дененің алдынан, үстінен және жанынан қарағандағы бейнесі.Олар тек екі ХУ немесе ZХ қолданбалы координаталар жүйесінде орындалады. Ал аксонометрия немесе изометрия деп дененің ХУZ
қолданбалы координаталар жүйесінде орындалатын дененің толығырақ көрінісі.
Күрделі қарапайымдарды құру: көпсызық, мультисызық, көпқатарлы мәтін және өлшемді өзгерту, штриховканы салу және тағы басқа сол сияқты көп қырлы командалар орындалады.Мысалыға айталық, блок, қабат,қатар,тілік,кескін және т.б.
Объектінің шекара бойынша қиылуын жаттығуды орындау барысында GRID Snap режимі қосулы болуы керек және OSNAP. Тордың көрінуі және ORTHO режимін қалауыңыз бойынша қосуға болады.AutoCAD графикалық жүйесінің көптеген мүмкіншіліктерін қурстық жұмыстың тапсырмалары арқылы, яғни бірінші тапсырма бойынша жер жұмыстарының шекараларын сызуды және екінші тапсырма бойынша қазбаның көлденең қимасын есептеп, оның сызуын /көрсетеміз/ орындаймыз.
1 Виноградов А., Красковский Д. AutoCAD 2000 для всех. Москва, Компьютер-пресс
2 Полищук Н. AutoCAD 2004 в разработке приложений и адаптаций. Москва 2004 г.
3 Ткачев Д. Самоучитель AutoCAD 2000-Питер, 2005
4 Уваров А.С. AutoCAD для конструкторов, Москва 2004
5 Федоренков А. Басов К. AutoCAD 2000. Практический курс Москва, Десс КОМ, 2000 г.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
КІРІСПЕ
AutoCAD графикалық жүйесі сызбаларды орындау үшін, яғни сол
сызбалардың екі немесе үш қолданбалы координаталар жүйесінде дененің үш
көрінісі мен изометриясын және тағы басқа сызба жұмыстары үшін қолданылады.
Дененің үш көрінісі деп сол дененің алдынан, үстінен және жанынан
қарағандағы бейнесі.Олар тек екі ХУ немесе ZХ қолданбалы координаталар
жүйесінде орындалады. Ал аксонометрия немесе изометрия деп дененің ХУZ
қолданбалы координаталар жүйесінде орындалатын дененің толығырақ көрінісі.
Күрделі қарапайымдарды құру: көпсызық, мультисызық, көпқатарлы мәтін
және өлшемді өзгерту, штриховканы салу және тағы басқа сол сияқты көп қырлы
командалар орындалады.Мысалыға айталық, блок, қабат,қатар,тілік,кескін және
т.б.
Объектінің шекара бойынша қиылуын жаттығуды орындау барысында GRID
Snap режимі қосулы болуы керек және OSNAP. Тордың көрінуі және ORTHO
режимін қалауыңыз бойынша қосуға болады.AutoCAD графикалық жүйесінің
көптеген мүмкіншіліктерін қурстық жұмыстың тапсырмалары арқылы, яғни
бірінші тапсырма бойынша жер жұмыстарының шекараларын сызуды және екінші
тапсырма бойынша қазбаның көлденең қимасын есептеп, оның сызуын
көрсетеміз орындаймыз.

2 Жер қыртыстарының шекараларын сызу
Бұл тапсырмада жер жұмыстары шекараларын беруді қарастырады
Ол келесі реттермен орындалады:
1. Жер планын сызамыз. Барлық варианттарға бірдей.
2. Салынатын ғимараттың фундаментінің сызбасын кестеде берілген
вариантары бойынша сызылады.
3. Жұмыстың шарты бойынша көмекші сызықтар жүргіземіз.Ғимараттың
түзу қабырғасына паралел сызықтар түзу сызылады, ал доға келген
қабырғасына паралел доға шеңбер тәріздес сызықтар сызылады. Бұл сызықтар
ғимаратың фундаментіне паралел бір деңгейде, яғни бір горизонтта
орналасады.
4. Сызылған фундамент,орналасқан деңгейдегі горизонт сызығымен
түйіскен жерлері белгіленеді. Осы горизонтан биік жатқан көмекші сызықтар,
яғни сызылған фундаменттің биік жатқан жағына көмекші сызықтар аралары 1 м
немесе 5 мм қашықтықта сызылады, ал төмен жатқан жағына көмекші сызықтар
арасы 1.4 м немесе 7 мм қашықтықта сызылады.
5. Горизонтпен көмекші сызықтар түйіскен жерлері , анығырақ айтқанда
әрбір горизонтқа ауысқан сайын бір сызықтан екінші қашық жатқан көмекші
сызықтың түйіскен жерлері белгіленеді.
6. Жер жұмыстарының шекаралары осы белгіленген нүктелер көмегімен
сызылады.Жер жұмыстары шекарлары қызыл түсті немесе басқа сысықтардан
өзгеше болады.
7. Жұмыс шарты А-А бойынша кескінін тілігін орындаймыз. Бұл
кескін арқылы ғимараттың фундаментін тегіс орналасуы үшін сол анықталған
жер жұмыстары шекарасының қай жағынан қанша қазу керек және қай жеріне
қанша топырақ қосу керектігін анықтаймыз.
Графикалық жұмыс А3 форматты қағазда орындалады. Тапсырма талабы:
1 Қазынды мен үйінді қиаларының өзара қиылысу сызықтарын салу керек.
Горизонталь алаңның және жолдың іргелес қиябеттерінің қиылысу сызықтарын
салу керек. Горизoнталь алаң мен жолдың топографиялық бетпен қилысу сызығын
салу қажет (қазынды көлбеулігі – 1:1; үйінді көлбеулігі - 1:1.5; жол
көлбеулігі – 1:6)
2 Ұсынған (А-А ізімен) қиманы орындау керек. Сызба масштабы 1:200 ,
яғни 1метр – 5 мм болады. Жер планы төменгі суретте көрсктілген

Сурет 1
тапсырма бойынша варианттар
кесте
Варинт номері 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Құрылыс нұсқалары А
Б В Г Д Е А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е А Б В Г Д Е А Б
В Г Д Е Осьтік меридиан арасындағы бұрыш С
15 СБ15 СШ15 СБ30 СШ30 С

0 СБ15 С

0 СБ30 СШ30 С

0 СБ15 СШ15 СШ15 С

0
СБ15 СБ15 СШ15 СБ30 СБ30 СБ15 СШ15 СШ15 СБ30 СШ30 СШ30 СШ30 С

0 СБ30 СШ30 Ескерту: С – солтүстік, СБ – солтүстік батыс, СШ –
солтүстік шығыс

2.2 Тапсырмада орындалған командалар протоколы

AutoCAD menu utilities loaded.
: limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ONOFF] 0.0000,0.0000: 0,0
Specify upper right corner 420.0000,297.0000: 420,297
: '_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[AllCenterDynamicExtentsPreviou sScaleWindowObject] real time: _all

Regenerating model.
: line
Specify first point: 50,50,0
Specify next point or [Undo]: 250,50,0
Specify next point or [Undo]: 250,250,0
Specify next point or [CloseUndo]: 50,250,0
Specify next point or [CloseUndo]: 50,50,0
Specify next point or [CloseUndo]:
: 3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 2
Enter size of mesh in N direction: 3
Specify location for vertex (0, 0): 100,250,0
Specify location for vertex (0, 1): 150,250,0
Specify location for vertex (0, 2): 200,250,0
Specify location for vertex (1, 0): 100,50,0
Specify location for vertex (1, 1): 150,50,0
Specify location for vertex (1, 2): 200,50,0
: 3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 2
Enter size of mesh in N direction: 3
Specify location for vertex (0, 0): 50,100,0
Specify location for vertex (0, 1): 50,150,0
Specify location for vertex (0, 2): 50,200,0
Specify location for vertex (1, 0): 250,100,0
Specify location for vertex (1, 1): 250,150,0
Specify location for vertex (1, 2): 250,200,0
LAYER
: _pasteclip Specify insertion point: 50,50,0
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _swiso Regenerating
model.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _top Regenerating
model.
: line
Specify first point: 87.5,125,22
Specify next point or [Undo]: 162.5,125,22
Specify next point or [Undo]: 162.5,175,22
Specify next point or [CloseUndo]: 87.5,175,22
Specify next point or [CloseUndo]: 87.5,125,22
Specify next point or [CloseUndo]:
: line
Specify first point: 162.5,140,22
Specify next point or [Undo]: 192.5,140,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 162.5,160,22
Specify next point or [Undo]: 192.5,160,22
Specify next point or [Undo]:
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125
Specify radius of circle or [Diameter]: 25
: _u CIRCLE
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter]: 20
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
*Cancel*
: '_layer
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 20.0000: 25
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 25.0000: 30
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 30.0000: 35
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 1 removed, 1 total
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
*Cancel*
: line
Specify first point: 87.5,135,22
Specify next point or [Undo]: 57.5,135,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 125,175,22
Specify next point or [Undo]: 125,205,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 87.5,125,22
Specify next point or [Undo]: 57.5,125,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 87.5,175,22
Specify next point or [Undo]: 87.5,205,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 162.5,175,22
Specify next point or [Undo]: 192.5,175,22
Specify next point or [Undo]:
: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: *Cancel*
: line
Specify first point: 162.5,125,22
Specify next point or [Undo]: 162.5,95,22
Specify next point or [Undo]:
: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: Specify opposite corner: 0 found
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects:
Specify base point: 125,150,22
Specify rotation angle or [Reference]: 45
: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
1 found
Specify base point: 87.5,175,22
Specify rotation angle or [Reference]: 45
ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
1 found
Specify base point: 162.5,175,22
Specify rotation angle or [Reference]: 45
ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
1 found
Specify base point: 87.5,125,22
Specify rotation angle or [Reference]: 45
:
ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point: 162.5,125,22
Specify rotation angle or [Reference]: 45
:line
Specify first point: 82.5,120,22
Specify next point or [Undo]: 82.5,180,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 77.5,115,22
Specify next point or [Undo]: 77.5,185,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 72.5,110,22
Specify next point or [Undo]: 72.5,190,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 67.5,105,22
Specify next point or [Undo]: 67.5,195,22
Specify next point or [Undo]:
: _mirror
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects:
Specify first point of mirror line: 87.5,175
Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [YesNo] N:
:
MIRROR
Select objects: *Cancel*
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]:
162.5,140,22
Specify radius of circle or [Diameter] 35.0000: 10
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]:
162.5,160,22
Specify radius of circle or [Diameter] 10.0000: 10
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 10.0000: 27
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 27.0000: 34
: circle
Specify center point for circle or [3P2PTtr (tan tan radius)]: 125,125,22
Specify radius of circle or [Diameter] 34.0000: 41
: line
Specify first point: 125,182,22
Specify next point or [Undo]: 169.5,182,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 125,189,22
Specify next point or [Undo]: 176.5,189,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 125,196,22
Specify next point or [Undo]: 183.5,196,22
Specify next point or [Undo]:
: _mirror
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
Specify first point of mirror line: 162.5,175
Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [YesNo] N:
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
: line
Specify first point: 162.5,130,22
Specify next point or [Undo]: 192.5,140,22
Specify next point or [Undo]:
line
Specify first point: 162.5,
Invalid point.
Specify first point: 162.5,123,22
Specify next point or [Undo]: 212.5,140,22
Specify next point or [Undo]:
: line
Specify first point: 162.5,116,22
Specify next point or [Undo]: 232.5,140,22
Specify next point or [Undo]:
: _mirror
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
Specify first point of mirror line: 162.5,150
Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [YesNo] N:
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: *Cancel*
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: 1 found, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Object does not intersect an edge.
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Object does not intersect an edge.
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
*Cancel*
: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
Select object to trim or shift-select to extend or [ProjectEdgeUndo]:
: Specify opposite corner:
: point
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Specify a point: 229.6944,161.348,17
: '_ddptype Regenerating model.
Regenerating model.
: point
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 215.298,166.1823,18
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 194.1491,166.439,19
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 174.2845,166.1215,20
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 155.133,189.3108,21
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 135.1469,191.7522,22
: point
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 114.493,197.8787,23
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 93.6853,191.75,24
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 73.1473,188.5599,25
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 78.7412,116.6954,25
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 117.7135,120.018,23
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 98.192,115.0188,24
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 136.745,124.93,22
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 157.72,117.93,21
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 179.46,103.93,20
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 182.95,103.93,20
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 195.293,127.2918,19
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 215.8717,134.3778,18
POINT
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=-1.0000
Specify a point: 231.4493,139.7415,17
: spline
Specify first point or [Object]: 229.6944,161.348,17
Specify next point: 215.298,166.1823,18
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
194.1491,166.439,19
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
174.2845,166.1215,20
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
155.133,189.3108,21
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
135.1469,191.7522,22
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
114.493,197.8787,23
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
93.6853,191.75,24
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
73.1473,188.5599,25
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
78.7412,116.6954,25
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
98.192,115.0188,24
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
117.7135,120.018,23
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
136.745,124.93,22
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
157.72,117.93,21
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
179.46,103.93,20
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
Specify start tangent: 182.95,103.93,20
Specify end tangent: 195.293,127.2918,19
: spline
Specify first point or [Object]: 195.293,127.2918,19
Specify next point: 215.8717,134.3778,18
Specify next point or [CloseFit tolerance] start tangent:
231.4493,139.7415,17
Specify first point or [Object]: 182.95,103.93,20
Specify next point: 195.293,127.2918,19
Specify start tangent: 179.46,103.93,20
: spline
Specify first point or [Object]: 179.46,103.93,20
Specify next point: 182.95,103.93,20
: _union
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: 1 found, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects: 1 found, 1 removed, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects: 1 found, 1 removed, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects: 1 found, 9 total
Select objects: 1 found, 10 total
Select objects: 1 found, 11 total
Select objects: 1 found, 12 total
Select objects: 1 found, 13 total
Select objects: 1 found, 14 total
Select objects: 1 found, 15 total
Select objects: 1 found, 16 total
Select objects: 1 found, 17 total
Select objects: 1 found, 18 total
Select objects: 1 found, 19 total
Select objects: 1 found, 20 total
Select objects: 1 found, 21 total
Select objects:
At least 2 solids or coplanar regions must be selected.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _back Regenerating
model.
Grid too dense to display
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _seiso Regenerating
model.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _top Regenerating
model.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _top Regenerating
model.
: slice
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: 1 found, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects: 1 found, 9 total
Select objects:
No solids selected.
: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
: _rectang
Specify first corner point or [ChamferElevationFilletThickness Width]:
Specify other corner point or [Dimensions]:
: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
1 found
Specify base point:
Specify rotation angle or [Reference]:
: _move 1 found
Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or

use first point as displacement:
à: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 200
: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 200
: Switching to: Layout1
Regenerating layout.
Regenerating model - caching viewports.
: Switching to: Layout2
Restoring cached viewports - Regenerating layout.
Regenerating 2 modified entities.
Grid too dense to display
Êîìàíäà: Specify opposite corner:
Êîìàíäà: Specify opposite corner:
Êîìàíäà: Switching to: Model
Restoring cached viewports.
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base pointCopyUndoeXit]:
Êîìàíäà: Switching to: Layout2
Restoring cached viewports - Regenerating layout.
Regenerating 1 modified entities.
Grid too dense to display
: Switching to: Model
Restoring cached viewports.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _back Regenerating
model.
Grid too dense to display
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _front Regenerating
model.
Grid too dense to display
: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 22
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: 1.5
: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 26
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base pointCopyUndoeXit]: _scale
** SCALE **
Specify scale factor or [Base pointCopyUndoReferenceeXit]: *Cancel*
: _scale 1 found
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: *Cancel*
à: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 18
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _top Regenerating
model.
: _dimlinear
Specify first extension line origin or select object:
Specify second extension line origin:
Non-associative dimension created.
Specify dimension line location or
[MtextTextAngleHorizontalVertic alRotated]:
Dimension text = 40
: _dimradius
Select arc or circle:
Dimension text = 20
: Switching to: Model
Restoring cached viewports.
: _-view Enter an option [?CategorizelAyer
stateOrthographicDeleteRestoreS aveUcsWindow]: _swiso Regenerating
model.
: _dimradius
Select arc or circle:
Dimension text = 20
Specify dimension line location or [MtextTextAngle]:
: Switching to: Layout2
Restoring cached viewports - Regenerating layout.
Regenerating 1 modified entities.
Grid too dense to display
: slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by
[ObjectZaxisViewXYYZZX3points ]
3points: 194,192,19
Specify second point on plane: *Cancel*
slice
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 1 removed, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: 1 found, 7 total
Select objects: 1 found, 8 total
Select objects: 1 found, 9 total
Select objects:
Specify first point on slicing plane by
[ObjectZaxisViewXYYZZX3points ]
3points:
Specify second point on plane:
Specify third point on ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Autocad 2004 жүйесі
AutoCAD
Autocad 2000
Autocad графикалық редакторы, оның ерекшеліктері мен артықшылықтары. графикалық редактордың сипаттамасы, меню типтері
AutoCad бағдарламасы
AutoCad (3 лекция)
Өлшемдерді қою және редакциялау ( AutoCAD )
AutoCAD-та блоктармен жұмыс жасау
AutoCad ортасының AutoLisp программалау тілі
Options диалогты терезесінің қосымшалары (AutoCAD)
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь