Фирманың қызметін жоспарлау

КІРІСПЕ

1 ТАРАУ. ФИРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Фирманың қызметін жоспарлау
1.2. Фирманың стратегиясы
1.3. Кәсіпорынның қаржылық күйін талдауды жүргізу

2 ТАРАУ. «РЕМОЛЮКС» ЖШС.тің ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1. «Ремолюкс» ЖШС қызметінің жалпы сипаттамасы
2.2. «Ремолюкс» ЖШС стратегиясы
2.3. «Ремолюкс» ЖШС қаржылық бағалануы.

3 ТАРАУ. «РЕМОЛЮКС» ЖШС.тігінің МЫСАЛЫНДА ҚР КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ДАМУЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ
3.1. ҚР кәсіпорындардың даму проблемалары
3.2. «Ремолюкс» ЖШС даму келешегі


ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Адамдар оқшауланып өмір сүрмейді, ал қоғамда өмір сүреді, онда олар экономикалық іс-әрекет кезінде бір-біріне тәуелді болады. Олар ақшаға алмастыру үшін тауарлар мен қызметтер өндіреді, ал ақшаға басқа тауарлар мен қызметтерді ауыстырады. Бұл адамдар еңбектің әртүрлі түрінде мамандандырылады. Олардың білімдері мен шеберліктері әртүрлі болады. Басқаларының – капиталдары бар: ақшасы, машиналары, фабрикалық ғимараттары; немесе табиғи ресурстарға ие болады: өндірісте қолдана алатын жерге, пайдалы қазбаларға, орманға. Демек, осындай әдіспен тауарлар мен қызметтер өндірісінде қолданылатын үш басты өндіріс факторларының типі болады: кәсіпкермен қозғалысқа келтірілетін еңбек, капитал және табиғи ресурстар.
Адамдардың қоғамдағы жағдайы мен өзара қарым-қатынасы едәуір дәрежеде олардың өндірістің әртүрлі факторларын иеленуге жататынымен анықталады. Капиталы барлардың қоғамдық жағдайы өзінің жұмысшы күшін сатушылардан айрықшаланады. Өндірістің факторларына ие болу мен қолдану адамдарды әртүрлі қоғамдық сыныптарға бөледі және табысты бөлудің негізі болып табылады. Бірақ, әртүрлі өндірістік факторларға қол жеткізуде адамдарды өзара байланыстырады. Өндірістің әртүрлі факторларын қолдана және өзара әрекеттесе отырып, адамдар қоғамның және әрбір адамдың жеке әрқилы тұтыныстарын қанағаттандыру үшін тауарлар мен қызметтерді дайындайды.
Осыған байланысты экономикалық ғылымда өндірістің төрт факторын бөледі: еңбек, капитал, жер, кәсіпкерлік . Бұл бағытта кәсіпкерлердің атқаратын ролі келесідей болады: олар пайда алуды көздей отырып жаңа жолдарды, технологияларды іздестіреді, жаңа тауарлар мен көрсетілетін қызметтер түрін жасайды, жәнеде сол арқылы қоғам прогресін шиыршықпен алға жылжытады, әрбір алға басқан қадаммен адамзат өзінің әртүрлі қажетсінуін қанағаттандыру мақсатында өнімдер мен қызметтердің барынша кең спектрін алады.
Кәсіпкер – фирманы ұйымдастыру мен басқару жауапкершілігін және тәуекелдікті өзіне алатын адам (немесе кісілер тобы).
Бізде жақын уақытқа дейін ондай ұғым болған жоқ. Қазіргі кезде, бұрыңғы кеңес одағы кеңістігінде қалыпты нарықтық қатынастарға өтуге жалпылай әрекеттену кезінде, батыс тәжірибесінен «олардың» шаруашылықтық-экономикалық өмірінен алынған бұл құбылыс, бұрылмаланады және көбінесе тар «сату- сатып алу» бағытында тек коммерциялық әрекетті айқындайды.
1. Конституция Республики Казахстан - Алматы: Жетi жаргы, 2005, 1 августа.
2. Гражданский Кодекс Республики Казахстан - Алматы, 2001.
3. Закон Республики Казахстан «О ценообразовании в Республике Казах-стан». Сб. Законов РК. - Алматы, Казахстан, 2000.
4. Закон РК «О защите прав потребителей». - Каз. правда, 1995, 5 июля.
5. Закон РК «О стандартизации и сертификации» - Каз. правда, 2000, 17 февраля.
6. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» - Каз.правда, 2000,33 февраля. 1. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. Щайан А., Букерель Ф., Данкер Р. и др. - М.: Экономика, 2000 - 572 с.
7. Амблер Т. Маркетинг от А до Я. - Спб.: Питер, 2005. - 480 с.
8. Аисофф И. Новая корпоративная стратегия - Спб.: Питер, 2005. - 356 с.
9. Афанасьев М.П. Маркетинг; стратегия и тактика фирмы. - М.: АО «Финстатинформ», 199-112 с.
10. Баркан Д.М. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих. - Л.: «Культ-информ-пресс»; «Человек», 1995.-255 с.
11. Бодт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1995. - 271 с.
12. Всё о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предпри¬ятий, экономических и коммерческих служб. - М.: Азимут-центр, 1999. -365с.
13. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М.: Внешторгиздат, 1995. - 254 с.
14. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Издательство «Дело», 2002, -192 с.
15. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология, - М.: Фин пресс, 2005. - 416 с.
16. Грем., Пол У. Найди свой путь в маркетинге: Пер. с англ. - М.: «АйКью»,2000.-54с.
17. Даненбург В., Монкриф Р., Тейлор В, Основы оптовой торговли: практический курс. - СПб: «Нева-Ладога-Онега», 2000. - 237 с.
18. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие Шер. С нем. - М.; Высшая школа, 2002. - 255 с.
19. Долинская М.Г. Служба маркетинга на промышленном предприятии//Маркетинг. - 1999. - N 1. - с. 47-52.
20. Долинская М.Г., Соловьёв В.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Издательство стандартов. - 1995. -127с.
21. Дойль П. Маркетинговое управление и стратегии. - СПб.: Питер. 2005.-672с.
22. Друкер П.Ф. Рынок; как выйти в лидеры. - М.: Новости, 1990-152 с.
23. Ефери В.П. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях. -Уч. Пособие. - М.: Экономика, 2000.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТАРАУ. ФИРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Фирманың қызметін жоспарлау
1.2. Фирманың стратегиясы
1.3. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... қызметін талдау
2.1. «Ремолюкс» ЖШС қызметінің жалпы сипаттамасы
2.2. «Ремолюкс» ЖШС стратегиясы
2.3. «Ремолюкс» ЖШС қаржылық бағалануы.
3 ... ... ... ... ҚР ... дамуының
ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ
3.1. ҚР кәсіпорындардың даму проблемалары
3.2. «Ремолюкс» ЖШС даму келешегі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Адамдар оқшауланып өмір сүрмейді, ал ... өмір ... онда ... ... ... ... тәуелді болады. Олар ақшаға
алмастыру үшін тауарлар мен қызметтер өндіреді, ал ... ... ... ... ... Бұл ... ... әртүрлі түрінде
мамандандырылады. Олардың білімдері мен шеберліктері әртүрлі ...... бар: ... ... ... ... табиғи ресурстарға ие болады: өндірісте қолдана алатын жерге,
пайдалы қазбаларға, орманға. Демек, осындай ... ... мен ... ... үш ... өндіріс факторларының типі болады:
кәсіпкермен қозғалысқа келтірілетін еңбек, капитал және табиғи ресурстар.
Адамдардың ... ... мен ... ... едәуір дәрежеде
олардың өндірістің әртүрлі факторларын иеленуге ... ... ... ... жағдайы өзінің жұмысшы күшін сатушылардан
айрықшаланады. Өндірістің факторларына ие болу мен ... ... ... сыныптарға бөледі және табысты бөлудің негізі болып
табылады. ... ... ... факторларға қол жеткізуде адамдарды
өзара ... ... ... факторларын қолдана және өзара
әрекеттесе отырып, адамдар қоғамның және ... ... жеке ... қанағаттандыру үшін тауарлар мен қызметтерді дайындайды.
Осыған байланысты экономикалық ғылымда өндірістің төрт факторын ... ... жер, ... Бұл ... ... ... келесідей болады: олар пайда алуды көздей отырып жаңа ... ... жаңа ... мен ... ... ... жәнеде сол арқылы қоғам прогресін шиыршықпен алға жылжытады, ... ... ... адамзат өзінің әртүрлі қажетсінуін қанағаттандыру
мақсатында өнімдер мен қызметтердің барынша кең спектрін алады.
Кәсіпкер – ... ... мен ... ... және
тәуекелдікті өзіне алатын адам (немесе кісілер ... ... ... ... ... ұғым ... жоқ. Қазіргі кезде, бұрыңғы
кеңес одағы кеңістігінде қалыпты нарықтық ... ... ... кезінде, батыс ... ... ... өмірінен алынған бұл құбылыс, бұрылмаланады және көбінесе тар
«сату- сатып алу» бағытында тек коммерциялық ... ... ... ... өте кең маңызға ие ... ... ... ... деп ... қабілетін + өзінің капиталын қолданушыны;
өзінің қабілетін менеджер ретінде қолданушыны.
Бірақ екі топқада іске стандартсыз бет ... ... ... олар ... ... ... жай шаруашылықкерлерден
айрықшаланады.
Кәсіпкерлік қызмет белгілі бір ұйымдастыру – ... ... ... ... таңдау қажет екені көптеген
факторларға тәуелді ... ... ... қаржылық мүмкіндіктеріне,
қандайда бір ұйымдастыру нысанының басымдылығына. Табысқа жету үшін, барлық
салада ... ... ... ... әзірлеуден бастайды.
Шетелдік басылымдарда келесідей кеңестер кездеседі:
1) ... бір ... ... ... ... ... ... ие болуға
тырысыңыз;
2) Сіздің бизнесіңіз, тіпті бәсекелестер пайда ... ... ... ие ... ... келешекті болуы қажет;
3) Өзіндің өнімі үшін жаңа нарықтарды тұрақты жасау;
4) Әрбір фирманың өзінің стратегиялық жоспары болуы қажет:
қандай өнімді нарыққа шығару. ... ... және ... ... ... ... ... және алдағы уақытта қандай ... ... ... жеткізілім тауар жылжытудың қандай каналдары арқылы және қандай
көлемде ұйымдастырылады;
сатудың сұранымы мен ынталандырылуын қалыптастыруда ... ... ... ықпал етуге болады;
сервис қандай болуы керек және ол кіммен жүзеге асырылады;
фирма қандай экономикалық нәтижелер ... және ол үшін ... ... ... өзінің бизнесін табысты дамыту үшін фирма өзінің ... ... ... ... ... тақырыбының көкейтестілігі кәсіпорынның елдің
экономикалық механизміндегі негізгі ... ... ... ... ... Егер ... дамитын болса, онда оның
табысыда өседі, бұл өз кезегінде бюджетке салықтың түсімін тартады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... фирма қызметін
жоспарлау және талдау ... ... ... ... ... ... қазақстандық кәсіпорындардың қызметін талдау болып табылады.
Дипломдық жұмыстың міндеті болатындар:
фирма қызметінің жоспарлану әдісін зерттеу;
фирманың даму стратегиясының әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... ЖШС қызметінің жалпы сипаттамаларымен танысу;
«Ремолюкс» ЖШС өз қызметінде ұстанатын даму стратегиясын зерттеу;
«Ремолюкс» ЖШС-нің қаржылық бағалануын жүргізу;
ҚР кәсіпорынның дамуының ... ... ... ЖШС-нің мүмкіндікті даму келешегін қарастыру.
Дипломдық жұмысты жазу барысында келесідей ғылыми әдістер ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде зерттелетін ... ... оның ... ... ... мақсаттары қойылды, осы мақсаттарға жету үшін ... ... ... анықталды, жұмыстың қысқаша құрылымы баяндалды.
Жұмыстың бірінші тарауында фирманың қызметін жоспарлау және ... ... ... теориялық мәселелер, екінші тарауда «Ремолюкс»
ЖШС-нің қызметін тәжірибелік талдауда қолдану мақсатында, қарастырылды.
Екінші тарауда ... ... ... қарастырылды, атап
айтқанда кәсіпорынның қызметінің экономикалық талдауы жүргізілді, оның
дамуының стратегиясы қарастырылды.
Үшінші ... ... ... кәсіпорындарының дамуының
негізгі проблемалары қарастырылған, сонымен қатар «Ремолюкс» ЖШС-нің алдағы
дамуы бойынша ұсыныстар берілген.
Қорытындысында ... ... ... ... қорытынды
келтірілген.
1 ТАРАУ. ФИРМАНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Фирманың қызметін жоспарлау
Істік ... ... ... ... ... координауциясы мен саналы келісімін болжайды. Фирмалар
арасындағы қатынастар ... ... ... ... тұрақты және ұзақ мерзімділік сипатқа жеткен кезде жоспарлау
мүмкіндікті болады. Егер ... ... екі ... ... ...... пен бәсекелестік, онда ... ... оның ... ...... ... ... процесіндегі бірлескен қызметті жоспарлау,
фирманың ішкі ортасы үшін сипатты сияқты, соншалықты тұтастықты және ... ... Бұл ... ... ... ... ... болып табылатынымен, яғни олардың экономикалық мүдделіліктері мен
әрекеттері көп ... ... ... ... ... ... жоспарлау деңгейі бірнеше негізгі ... оның ... ... ... ... және
ынтымақтастық қарқындылығымен (тереңдігімен). ... біз ... ... ... ... ... ... фирманы келесі күйлерге келтіреді:
олар келешек міндеттерін түсінбейді,
олар шаруашылық жүргізуді ағымдағы әрекеттің келешекпен ... ... ... ... ... алмайды,
шаруашылық жүргізу әлеміндегі бағдарын жоғалтады, өйткені қысқа мерзімді
мүдделерді ғана жетекшілікке алады және өтіп жатқан ... ... ... ... ... анықтау қолынан келмейді,
нарықтық қызметтегі басқа қатысушылармен салыстыру бойынша ең әлсіз (нашар)
жайғасымда болады.
Керісінше, фирмалар қызметінде және ... ... ... ... ... ... артықшылықтарды жасайды:
келешектегі оңтайлы жағдайларды қолдануға дайындықты мүмкіндікті ... ... ... ... ... ... кенеттен болатын өзгерістерге дайындайды;
басқарушылардың өзінің шешімдерін алдағы жұмыстарда жүзеге ... ... ... ... ... дайындау үшін уәждемелер жасайды;
фирманы қажетті ақпараттармен ... ... ... ... ... ... қатысушыларының міндеттері мен жауапкершіліктерін айқын
қалыптастырады;
ұйымдағы бақылауды жақсартады.
Жоспарлау фирманың ... ... ... ... ... және
басқа қаржылық көрсеткіштермен көрсетілетін экономикалық табысқа жеткізеді
деп болжау қызықтырар еді. Жоспарлау бойынша кейбір мамандар осындай өзара
тәуелділікті ... ... ... нақты мысалдарды табуға тырысады.
Дегенмен жеке болжаулардан ары іс ... ... ... ... ... өсуі мен ... ... нысандық жоспарлаумен
байланысты емес, ал бәрінен бұрын, кәсіпкерлік таланттың, фирманы қарқынды
және ... ... ... ... ... Одан ... көптеген
кәсіпорындар, оның ішінде қазақстандықтарда, жоспарлауды өзінің ... өсуі ... ... соң, қол ... ... беріктендіру
проблемалары пайда болған этапта ғана, тұрақтылықты ... ... ... үшін ... ... ... ... көрсетуге болады:
1. Қайта пайда болған жеке фирмалар. Капиталды ... ... бұл ... ... ... кеңейтуге және күрделендіруге
әкелді жәнеде сонымен қатар ... ... ... адекватты
жоспарлау нысандарының қажетсінуін тудыратын басқада факторлардың пайда
болуына.
Бұл ... ... ... ... басты проблема –бизнес бұл
«айнала» білу, ағымды жағдайда дұрыс бағдарлану деген пікірге негізделген,
нысандық жоспарлауға сенімсіздік, осыдан келіп жақын ... ... ... Дегенмен, ірі жеке фирмалардың көбісі жоспарлау
бөлімшесін құра бастады немесе, кем ... ... ... ... ... және ... мемлекеттік, қазіргі жекешелендірілген
кәсіпорындар. Олар үшін ... ... ... ... ... олардың жоспарлау тәжірибелері негізінен, экономиканың
орталықтандырып ... ... ... Осыдан бұл
кәсіпорындардағы жоспарлау ... ... ... ... және
салалық деңгейдегі жоспарлы қызметті айқындады, ... ... ... болжап көру, дамудың меншікті мақсаттарын анықтауды болжай алмады.
Сондықтан, бірінші типті ... ... ... ... ... ... ішіндегі жоспарлау тәжірибесін
қайтадан игеру қажет.
Қазіргі нарық фирмаларға ерекше талаптар қояды. Фирма ... ... ... ... пен ... жылжымалылық жоспарлаудың
кеңірек қолданылуына жаңа уәждемелер ашады. Қазіргі нарықтық шаруашылықтағы
жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... жоғарылауы мен оның қызметінің нысанының күрделенуі
Шағын және орта бизнестің қайта жандануы мен ... ... ... ... ірі ... ... жағдайды алады.
Мысалы, мамандардың санағы бойынша ... ... ... ... екіжүзден сәл асатын ірі ... ... ... жылдар ішінде экономиканың дамуы қосылыстар мен жұтудың
өзіндік дүрлігуін бастан өткізуде. Қазақстан ... ... ... ... өте ірі ... ... ... орын
алған. Әрине, мұндай гигантизм бірқатар ... ... ... ол ... пайда болған жеке фирмалардың үлкен санының ірілендірілу
заңдылығымен қатар отандық экономиканың нақтылығы болып табылады. ... ...... ... және өте ірі ... ... ... сипаттаманы – қазіргі экономиканың жалпы нұсқасы
деуге болады.
Екінші жағынан, экономикалық ұйымның қызметінің құрылымы күрделенеді.
Оның себебі болып ... ... ... ... ... ... ... бөліну қажеттігі, демек, бизнестің жаңа ... ... ... ... және ... ... келесілерді алдын ала анықтауды талап етеді:
шығаратын тауарлар түрлерін;
қаржыландыру көздерін;
технологиялық ресурстарды, мысалы, арнайыландырылған жабдықтар кешені және
т.б. сияқты.
Мұндай жағдайларда фирманың ... күйі ... ... сезіну арқылы
ғана қабылдагна алмайды.
Келешекті болжау бұл жерже ... ... ... ... ... ... ортаның өзгермелігі
Бизнестің қазіргі сыртқы ортасы өзгерудің жоғары ... ... ... ... ... ... кезекте,
тұтынушылық сұраныстың жоғары қанығушылығымен, оның дербестілігімен және
жылдам өзгеретін, әртүрлі сипатымен түсіндіріледі. Сұраныс жағынан ... ... ... ... сыртқы ортаның басқа ... үкім ... ... ... ...
коммуникацияның, әлеуметтік қатынастың және т.б. Демек, тура осындай ... ... ... ... ... ... ... экономикада ортаның өзгермелігі, бәрінен бұрын, отандық
шаруашылықтың өтпелі сипатымен шартталады және, нәтижесінде, әлеуметтік –
саясаттық ... ... ... ... ... ... жағдайларында фирманың бүкіл шаруашылықты циклі
(қызметті жоспарлаудан бастап оларды жүзеге асырғанға және ... ... ... дамудың бір фазасының шегіне сыйып тұрды.
Бүгінгі күнде бары-жоғы бір шаруашылықты цикл сыртқы ... ... ... ... (конъюнктураның ауытқуы, әлеуметтік-саясаттық
коллизиялар және т.б.)
Бұл жағдайларда шешімдерді қабылдау кезінде ... ... ... жаңа стратегияларды іздеу және тактикалық көзқарас туралы
мәліметтердің тұрақты түрде ... ... ... қажет. Демек, жоспарлау
бұрыңғыға қарағанда, шаруашылықты циклдің үлкен бөлігін қамтуы қажет. ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Қызметкерлерді басқарудың жаңа стилі
Индустриалдық кезеңнің фирмасы жұмыскерге ... ... ... ... ... ретінде қатынаста болды. Басшылықтың
мұндай стилі жұмыскерлердің уақыттың қысқа мерзіміне (бір аптадан ... ... ... ... ... ... деп
болжады.
Басқарудың жаңа стилі жұмыскерге бұрынғыға ... ... ... ... оның ... ... және шығармашылық мүмкіндігін
ескереді. Енді ... ... ... ... сипаттамада
болады, ал тапсырма барынша ұзақ ... ... (бір айға ... ... ... мұндай тәсілдемесі басқарушыдан келешек
туралы толық және дәл ... ... ... ... шаруашылықты қызметтің мақсаттарын айқын түсінуді талап
етеді.
Экономикалық ұйымдардағы центрден тепкіш күшті ... және ... ... ортаға жақсы бейімделу үшін, фирма қызмет
көрсететін нарықтың секторының әртүрлі сұраныстарына жақсы сезімталдық
таныту, ... жаңа ... ... ... ... ... ұйым
автономияның жоғары дәрежесін және өзінің жеке ... мен ... ... ... Қызметті бұлай ұйымдастыру икемділікті
арттырады және ... ... ... ... ... ... өз ... табады, оларды
жазықтықты және ... ... деп ... ... ... оң сапасы алдында ... ... олар ... ... ... дәрежесінемен байланысты. Бірақ, осымен біруақытта,
жазықтықты және венчурлы менеджмент (тәуекелді) ... ... ... жасайды. Олардың ішінде:
орталықтың бөлімшенің жұмысын бақылауын жоғалтуы, ... ... және ... ... жеке ... дәмін соншалықты
татқаннан, фирма құрамынан шығып, өзінің меншікті ісін ... ... ... ... ... ... ... ұсақтап жіберу, олардың үлкен
бөлігі орындалмай қалады немесе жалпы ... ... ... кетеді.
Тікелей жоспарлауға кіріспес бұрын, кәсіпорындағы жоспарлауға
жауапкерлер ... ... ... мен ... ... ... кәсіпорын, заң бойынша, жоспарлау процесін тұтастай жүргізеді,
айтарлықтай өзгеріссіз. Күрделі ... ... ... ... ... жоспарлар мен бағдарламалардыда ... ... ... ... ... түрлерін қажет етеді. Үлкен
фирма жаңа тауарлар мен жаңа бөлімшелердің дамуының дайындалуы мен ... ... ... керек.
Шағын мөлшерлі фирмалар жоспарлау процесін жиі ықшамдайды, оның
құрастырылуын ... ... ... және ... ... ... ... егер үлкен емес ұйым бастаушы жоспарлар жасауға бағдарланса,
олда өзінің өндірісінің (ісінің) даму ... ... ... ... ... ... ... соң, осы қызмет
үшін жауапкерлер жоспарлау бойынша әрекеттің бірізділігін орнықтыруы керек.
Логикалық тұрғыда, ... ... ... ... ... ... құрастыру стратегиялық жоспарлаудан кейін ... ... ... мен жоспарлаушылар, күшті тәжірибешілер бола
тұрып және оперативтік жоспарлаудың кең тәжірибесіне ие бола ... ... ... ... ... ... қызметін
стратегияны анықтаудан бастаудан қауіптенеді. Ұйымның қызметінің ең ... ... ... ... ... және ... ... көңіл аудару тұрғысынан қарағанда, өте абстрактілі, соншалықты
тиімді емес және тіпті қауіпті әрекет болып көрінеді. ... ... ... ... жоспарлау қызметінің негізгі түрі ретінде,
ал стратегиялық жоспарлауды ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың бірізділігі қарама-қарсы болады: алдымен
оперативтік жоспарлар құрылады, ал содан соң стратегияның әзірленуі. ... ... ... 2-3 ... циклдан кейін, менеджерлер
стратегиялық жоспарлаудың маңыздылығын ... ... ... ... соң, ... стратегиядан тактикаға қарай жүрудің ыңғайлы екенін
түсінеді.
Стратегиялық және оперативтік ... ... ... ... Мұндай тәжірибенің басты кемшілігі - бұл тиімді
жоспарлауға кедергінің ... ... ... ... ... ... ... басым жағдай жасайды, және
фирма ... ... ... болжалдарын жоғалтады.
Егер процестің мазмұны мен бірізділігі анықталған болса, ұйым үшін
жоспарлау процесінің қайта өндіру ... ... ... ... ... Бұл ... ... түрде бола алады: диаграммалар,
кестелер, графикалық тізбектер, графиктер-пирамидалар және т.б. Кез ... ... ... ... ұйымға көмектеседі:
жоспарлау процесін тұтастай жақсы түсінуге;
оны сыныптауға және жылдың әртүрлі ... ... ... ... ... ... этапының орындалуын бақылау ... ... ... ... ... қамтушы құжаты бола
алмайды, өйткені:
біріншіден, олар фирма шеңберіндегі ... ... ... ... ... ... элементтерін көрсете алмайды;
екіншіден, сұлбада жоспарлау процесінің элементтері арасындағы барлық өзара
байланыстарды, барлық күштік әсерлерді және ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ауызша түрде, арнайы
жарияламалар түрінде, ... және т. б. ... ... ... ... ... үшін ... өйткені ол жоспарлау қызметтін тәртіптейді.
1 сурет. Кәсіпорындағы жоспарлау сұлбасы
1 суреттен көріп отырғанымыздай, ... ... ... жыл бойында
үздіксіз жалғасып отырады. Жоспарлаудың екі негізгі бөлімі жылдың әртүрлі
кезеңінде орындалады: стратегиялық ... ... ... ... І және ІІ ... ... ... қалған уақытта
оперативтік жоспарлау орын алады. Оперативтік жоспарлар қызметтің бірінші
жылы үшін бесжылдық жоспарлардың мазмұнын нақтылайды.
Жоспарлау процесі ... ... үшін және екі ... ... ... ... ... көптеген ұйымдар сырғымалы (өтпелі) деп
аталатын жоспарлар құрады. Сырғымалы жоспарда өтетін жылдың орынына ... жаңа ... ... ... (мысалы 2003-2007 жж. ... 2001 ... соң 2006 ж. ... жаңа ... ... ... - 2004 ... 2008 ж. дейін). Жәнеде нарық, технология, саясат, ... ... ... ... (2006) ... ... өзгерістер ескеріледі,
және жаңадан құрастырылған жоспарларға қажетті өзгерістер енгізіледі.
Бірізді жоспарлау сұлбаларына сәйкесті, жоспарлау бойынша белгілі ... ... ... ... ... жыл ... жуық ... жылдың
бір кезеңінде жүзеге асырылады. Дегенмен, егер жоспарларды орындауда үлкен
ауытқулар ... онда ... амал ... ... сол ... ... ... қаратыру керек (мысалы, бюджетті қаңтарда емес,
мамырда қайта қарау сияқты).
Жоспарлаудың ... ... ... ... ұйымның жоғарғы басшылығы;
екіншіден, жоспарлаушылар командасы;
үшіншіден, бөлімшелердің жетекшілері мен мамандары.
Идеалды деп, жоғарыда айтылып кеткендей, ұйымның барлық жұмыскерлері
жоспарды құру мен ... ... ... ... ... ... ... арасындағы міндеттер қалай бөлінеді?
Жоғарғы жетекшілер жоспарлау процесінің архитекторы болып ... ... ... және ... ... ... ... жоспарлау процесін ұйымның әрбір қызметкеріне қол
жетерліктей және түсінікті етуі ... ол оған ... ... тартуы керек.
Жоғарғы жетекшілердің тағы бір функциясы (атқаратын қызметі) ... ... мен ... жоспарлау бойынша шешімдер
қабылдаумен қорытындыланады. Фирманың ... оның ... ... және ... ... ... әдістерін анықтайды. Стратегияның
әзірленуі жоғарғы ... ... ... ... ойлауды талап етеді.
Орта және төменгі буынның жетекшілері, ... ... ... ... ... ... ... Мамандардың
міндетіне сонымен қатар, ұйымның ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... жетекшілері мен штаттағы
жұмыскерлер ұйым үшін ұсынылған баламалы стратегияны бағалауда ... ... ... ... ... ... оның
негізгі мақсаттарын айқындауда қатысады. Дегенмен бұл қызметті, ... ... түсе ... жоспарлаушылар жүзеге асырады. Көбінесе
стратегияның өзекті мәселелерін жоспарлаушы мен ... ... ... ... талқылайды. Стратегияның бекітілуімен байланысты
ақырғы шешімді жоғарғы басшылық қабылдайды.
Жоспарлаушылар басқа мамандармен бірге, ... ... ... ... ішкі ... ... жүргізеді. Көбінесе олар фирма туралы бағалы
ақпараттарға ие бола ... ... ... ... ... ... болжаулар құрастыруға қатысады, ақырғы, түпкілікті ... ... ... ... ... ... техникасының сұрақтары бойынша ақыл – кеңестер
береді, жоспарлаудың кәсіптік ... ... ... ... ... жоғарғы менеджментке, осы процестегі жаңадан
енгізулердің тиімді енуіне ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру мен жүргізуге көмектеседі. Жоспарлаушылар
жұмыскерлердің өзінің ... ... ... рухпен қатысуына
жағдай жасауға ұмтылулары керек, осы ... ... ... ... ... үйретуі қажет. Ұйым үшін пайдалы болатыны жоспарлау бойынша
кеңесшіні тарту табылады.
Жоспарлау бойынша ... осы ... ... ... мен ... ... ... көмектеседі. Жоспарлауға
объективті баға беру үшін, ол ... ... мен оның ... ... ... ... ... қажет. Кеңесші бола
алатындар: ұйымның ішкі ... ... ... ... бола ... ... ... ол фирма ішіндегі
жоспарлаудың теориясы мен ... ... ... және ... ... ... міндетті, пікірталас туған жағдайда аралық сот функциясын атқара
алатындай мүмкіндікті ... үшін ... пен ... ие ... ... ... ... өмірінің әртүрлі жақтарын білу ерекшелендіреді. Сыртқы
кеңесшіге жоспарлаудың бай және ... ... ... ... ... кемшілігі оның уақытпен шектеулігі ... ... ... ... бойынша шешімдерді дайындауға көмектесу;
жоғары басшылықты жоспарлау мәселелері бойынша оқыту және кеңес беру;
жоспарлау бойынша жиналыстар ... ... ... ... ... ... көмек көрсету;
жоспарлы құжаттарды құрастыру бойынша ұсыныстар жасау. ... ... ... ... ... ... жоспарлау қызметінің құрамы мен шамасы ұйымдастыру құрылымының
типіне (орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған), басқару стиліне
тәуелді болады. Жоспарлау ... ... ... ең маңызды
факторлардың бірі ... ... ... табылады.
Көптеген шағын фирмалар толық мөлшерлемеге жұмыс істейтін жоспарлаушыны
қажет етпейді. Сондықтан олар көбінесе оның ... бас ... ... тіршілік емес. Тиімді болатыны ... ... ... ... толық мөлшерлемеге шақыру, бірақ белгілі бір уақыт кезеңіне,
жоспарды құрумен байланыстьы уақытқа. Жоспарлау сұрақтары бойынша ... ... ... ... мөлшерлерді ұйымдастыру үшін сипатты, толық мөлшерлемедегі бір
тұрақты жұмыскердің жоспарлау бойынша ... ... ... ... ... ... ... мөлшері 1-2 адамнан бастап, ал
кейде – шамамен 100 адамға ... ... ... жоспарлаушы
бөлімшеге жетеді. Жоспарлаудың ірі қызметтері ... ... ... ... ... қызметкерлердіде кіргізеді.
Жоспарлаудың ірі қызметінің ... ... үшін ... ... ол жоспарлау процесін үйлестіреді: тәртіп орнықтырады және
жоспарлау бойынша ... ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастырады, осы мәжілістердің
қорытынды құжаттарын рәсімдейді және таратады және т.б.
Соңғы ... ... ірі ... ... ... құрылуымен байланысты және фирма ... ... ... ... ... барынша
кеңейтілген жоспарлау қызметтерін 20-25 адамға дейін қысқарту сипатты болып
келеді.
Жоспарлаушының жоспарлау бойынша шешім қабылдауға құқығының ... ол ... ... мазмұнды және ұйымдастыру аспектілерін
анықтауда өте маңызды фигура болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... қасиеттеріне өте жоғары талаптар
қояды. Оның келесідей ... ... ... ... ... абстрактілі ойлау қабілетінің болуы және ... ... ... ... ... ... фирманың саясатын әзірлеуге қолдана
білуі;
жоспарлаудың әртүрлі технологияларын жақсы игере білуі;
ұйымда ... ... ... ... ... ... деңгейде
сұхбаттаса білуі: эконометриктермен, ... ... және ... осы ... ... істейтін фирмасы болсын, немесе басқа бір
экономикалық ұйым ... ... ... ... ... ... ... болғаны дұрыс;
барлық қатынаста ойлы, терең кісі болуы: ... ... ... ... стратегиясы
Стратегияның тұжырымдалуы стратегиялық баламалардың бірін таңдауға
бағытталған. Стратегиялық талдау ... ... ... ... ... бір ... таңдауға икемделеді – сыртқы және
ішкі ортаның жағдайларына ең ... ... ... ... ... ... мақсатына сәйкес келетініне икем береді.
Дегенмен, стратегиялық талдаудың әдістері іргелі стратегиялық ойдың
процесін ... ... ... іздеудің формальді әдістерінің
басты әлсіздігі, оның бизнестің түрлерінің әрбірінің өзіндік ерекшеліктерін
ескермеуінде, ол кейде барынша жалпы абстракты қорытындыларға ... ... ... үш ... ... жалпы стратегиясының қалыптасуы;
бәсекелестік стратегиясының қалыптасуы;
фирманың функционалдық стратегиясын анықтау.
Ұйымдастырудың жалпы ... ... ... ... ... ... екі басты міндетті шешеді:
фирманың жалпы стратегиясының негізгі элементтері іріктелуі және айқындалуы
керек;
стратегияны жүзеге асыру кезінде фирманың әрбір ... ... ... және ... ... ... ... әдістерін анықтау
қажет.
Жалпы стратегияның әртүрлі нұсқалары стратегиялық талдау туралы бөлімде
келтіріледі. Олардың әртүрлілігін ... үшін үш ... ... ... ... ... өсу ... қысқарту
стратегиясына. Ұйым осылардың бірін таңдай алады немесе ... ... бір ... түрін таңдай алады (бұл ... ... ... үшін ... ... стратегиясы – бизнестің қолдағы бар бағыттарында
шоғырландырылуы және ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. Бұл стратегияның нақты көрінісі фирманың өкіметтің
(мемлекеттің) бақылаудан ... ... үшін ... ... күш ... ... алады.
Өсу стратегиясы – ұйымның кеңеюі, көбінесе жаңа нарықтарға ену ... алу ... ... ... интеграция;
деңгейлес интеграция. Үш әдістермен жүзеге асырылады:
аквизация жолымен (акцияның ... ... ... ... ... ... – бірегей ұйымдар шеңберінде жуықтама теңдей бастаулармен бірлесу.
Бірлескен кәсіпорын – біріккен жобаны ... ... үшін ... ... ... егер оны ... асыруға олардың бір жағының
күші жетпейтін болса.
Қысқарту стратегиясы ұйымның ... ... ... ... Оның ... келесідей болады:
Бұрылыс стратегиясы – егер ұйым тиімсіз әрекет жасаса, бірақ өзінің
дағдарыс нүктесіне әліде жете қоймаған ... ... Бұл ... ... ... ... нашар жұмыс істейтін тарату
каналдарынан бас тартуды және ... ... ... ... ары ... іздеуді көрсетеді. Бұрылыс стратегиясы жақсы нәтиже
берген ... ары ... өсу ... бағдарлануға болады.
Бөліну стратегиясы - егер компания бизнестің бірнеше ... ... және осы ... оның бірі ... ... ... ... одан
бас тартуға болады – осы істік ... сату ... оны жеке ... ... ... ... – сыни ... жеткен жағдайда - банкроттық – ұйымды
жою жүреді, оның ... ... ... стратегиясынан ең қалаусызы:
меншіктенушілер үшінде (акционерлер), фирманың жұмыскерлері ... ... пен ... ... ұйымның жалпы стратегиясын портфельдік депте атайды, өйткені ол
ұйымның инвестициясының деңгейі мен сипатын анықтайды, оның ... ... ... ... ... яғни ұйымның инвестициялық
портфельінің белгілі бір құрамы мен құрылымын қалыптастырады.
Фирманың ... ... ... ... ... инвестициялар
синэргизмнің немесе стратегиялық рычагтың эффектісін жасай алады, бұл кезде
стратегияның ... ... ... ... ... бір ... ... арасындағы ынтамақтастыққа немесе табысты қосылыстарға
шартталған, компания қызметінің маңызды артықшылықтарына ... ... ... ... ... қол жеткізуді
көздейді. Егер фирма бизнестің тек бір ... ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың бөлігі
болып табылады. Егер ұйым бірнеше іскерлік бірліктерді өзіне қамтитын болса
(стратегиялық бөлімшелерді), олардың ... ... ... ... ... ... нұсқалары алда
сипаттамалы көрсетілген.
Функционалдық стратегия ұйымның әрбір функционалдық кеңістігі ... ... ... ... ... ... ... жаңа өнім туралы негізгі идеяларды қорытындылаушы –
оның ... ... ... ... ... ... Екі ... инновациялық стратегия және имитациялық стратегия. ... яғни ... жаңа ... мен ... қызметтердің
әзірлеу стратегиясы, үлкен шығындарды талап етеді және өте тәуекелді: орта
есеппен жетіден бір ғана ... ... ... ... ... ... ... шығындарға айналады. Сондықтан, қазіргі ... ... ... қолданылатын имитациялық стратегия барынша
белгілі болып табылады, мысалы компьютерлік ... ... ... ... ... ... жабдықтарды
орналастыру, өндірістік процестің негізгі элементтері, тапсырыстарды реттеу
туралы шешімдерге көзделген. ... ... екі ең ... ... ... ... операциялардың тиімділігін жоғарылату.
Маркетингілік стратегия оңтайлы өнімдерді, көрсетілетін қызметтерді
және оларды ұсынуға болатын ... ... ... ... ең тиімді құрамын анықтайды (нарықты, тауарлық және
бағалық саясатты, ... ... және ... ... ... ... жоспардың қаржылық көрсеткіштерін
болжауға, инвестициялық жобаларды ... ... ... қаржылық ресурстарды бөлу мен бақылауға жауапты.
Көптеген ұйымдар қызметкерлерді (адамдық ресурсты) басқару стратегиясын
әзірлейді, соның көмегімен еңбектің ұнамдылығы, ... ... ... ... ... жұмыс істеушілердің ұсталуы,
бизнесті тиімді жүргізуге сәйкес келетін жұмысшы орындардың типтерінің
проблемалыра шешіледі. ... ... ... ... өте ... ... ол ... сияқты басқарудың жаңа тиімді ... ... ... ... оның сыртқы және
ішкі аспектілерін ескере отырып, әзірлеу туралы, ерекше айтуға болады.
Стратегияның ... ... ... кезінде фирма бірқатар объективті
шектеулермен кездеседі:
1. Қолма-қол қаржылық ресурстардың деңгейі. ... егер ... ... ... ... қажетті қаржылық қаражат көздері туралы
түпкілікті ойлауы керек. Егер фирманың меншікті қаражаты өте аз ... ... ... ... ... ала отырып, ақталмайтын жоғары тәуекелге
барады. Бұл, кем дегенде, тіпті жоғары ... ... ... дивидендтер
алуда акционерлер мүддесін түсіреді.
2. Қолайлы тәуекелдің мөлшері. Көптеген фирмалар барынша баяу, кейде ... ... ғана ... дайын болады. Бұл стратегияны таңдау
диапазонын едәуір төмендетеді.
3. Әлуеттік ... мен ... ... Жақсы стратегиялар
көбінесе фирма ие болатын қабілеттіктен жоғары дағдыларғ шеберліктер және
қабілеттіліктерді талап етеді. ... ұйым ... ... ... ... ... ... шеберлікке ие емес. Кейде бұл
ұйымның мамандарының нашар дайындалуы мен төменгі кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... жұмыстан босатуға баруға
болады, дегенмен бұл кезде құқықтық нормалардың бұзылуы мүмкін және ... ... ... ... туы мүмкіншілікті. Көбінесе фирманың
игерген шеберлігі бір нарық үшін жақсы (мысалы, ресейлік нарық үшін), бірақ
басқа ... үшін ол ... ... ... ... ... елдеріндегі
нарық үшін).
Жаңа шеберліктерді игеру уақытты талап етеді, ал стратегия жылдам
әрекетті болжайды.
4. Фирманың жұмысшы ... ... ... ... немесе бөлу каналдарының қатысушылары, сіздің стратегияңызды
өткізу үшін ... ... ... істеуге дайындығы мен ... ... ... ... ... ... Көп жағдайларда өте тамаша
стратегияның өзін бәсекелес күштердің ... ... ... ... ... ... ... ынталандыру үшін бағаны төмендетуді
болжайды. ... ... ... өте ... түсетін және
жоспарланған бағытта ұзақ уақыт ... ... ... ... «бағалық соғысты» енгізумен жауап береді.
Стратегия тұжырымдалғаннан соң, фирма ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттарының ашық және
жан-жақты декларациясына айналдырады. Содан соң стратегияны жүзеге асыру
үшін қажетті ... мен ... ... ақырғы стратегиялық жоспарына кіреді:
елестеу, миссия және жалпы мақсаттар;
ұйымның стратегиялары: жалпы, іскерлік, функционалдық;
фирма қызметінің саясаты.
1.3. Кәсіпорынның қаржылық күйін ... ... ... ... мен ... тәжірибелерді
зерттеу, республикада қолданылатын кәсіпорынның қызметін ... ... ... ... ... үлкен санын болжайтынын
көрсетті.
Бірінші кезекте төлеу қабілеттілігінің ... ... ... ... өтеу үшін ... қаражатының бар екенін айқындау.
Екінші кезекте қаржылық орнықтылықты анықтау қажет, атап ... ... ... ... ... ... дәрежесінің
қаншалықты жоғары екенін. Және, ақырында, қаржылықтың тартымдылығын анықтау
қажет.
Кәсіпорынның төлеу қабілеттілігі деп ... ... ... ... ... ... түсіндіріледі. Төлем қабілеттілігі –
бұл маңызды көрсеткіш, ол кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... айналымдағы активтердің өтімділік сипаттамасы
негізіндегі баланстың деректері бойынша ... яғни ... ... ... үшін ... ... Төлем қабілеттілігін анықтау
кезінде кәсіпорынның төлемнің ... ... ... ... ... дәлдіктің әртүрлі дәрежесіндегі коэффициенттер
есептеледі. Бұл, атап айтқанда:
жабудың жалпы коэффициенті;
жабудың аралық коэффициенті;
абсолюттік өтімділік коэффициенті;
таза түсім ... ... ... ... ... ... міндеттерінің
қандай бөлігі есептесу шотындағы, банкідегі басқа шоттардың қаражаттары,
қысқа мерзімді ... ... ... ... ... клиенттермен
есептесу бойынша түскен түсімдер есебінен жылдам арада өтеле алатынын
көрсетеді.
Дүниежүзілік тәжірибеде теориялық ... ... 0,7-0,8 ... қаражат және қысқа мерзімді + дебиторлармен есептесу +
жылдам қаржылық жұмсалым
банкілердің қысқа мерзімді несиелері + несиелік қарыздар
Абсолюттік өтімділік ... ... ... ... ... бөлігі есептесу шотындағы және банкідегі басқа
шоттардың есебінен жылдам арада өтеле алатынын көрсетеді.
Теориялық ... ... ... дүниежүзілік тәжірибеде қабылданған,
0,20-0,25 тең:
ақшалай қаражат және қысқа мерзімді қаржылық жұмсалым
банкілердің қысқа мерзімді несиелері + несиелік қарыздар
Меншікті және соған ... ... ... ... ең ... ... қорлар күйіне тәуелді
бағаланады. Егер олардың шамалары негізделген қажетсінуден едәуір ... онда ... ... ... ... ... тек ... ғана жаба алады, және ... 1-ден кем ... ... 1-ден ... ... онда бұл кәсіпорынның ... ... ... ... үшін ... ... ... көрсетеді, бұлда кәсіпорынның қаржылық жағдайларының
орнықтылықты еместігінің белгісі болады:
меншікті айналымды қаражаттар
материалдық қорлар
Меншікті қаражаттар мен қарыз қаражаттардың қатынастары, ... ... ... ... ... ... бір ... тартылғанын көрсетеді. Қаншалықты коэффициент
бірден артатын болса, ... ... ... ... тәуелді
болады.
Активтердің пайдалылығы осы қаражаттарды тарту көзіне тәуелсіз пайданы
алу үшін ... ... ... бірлік жұмсалғанын көрсетеді.
Активтердің пайдалылығы қаншалықты жоғары болса, кәсіпорынның ... ... ... жоғары болады:
баланстық пайда * 100
активтердің орташа құны
Өткізудің пайдалылығы кәсіпорынның қаншалықты өзінің қызметін барлық
бағыттар бойынша ... және ... ... және табыстағы баланстық
пайданың үлесінің қандай екенін көрсетеді:
баланстық пайда * 100
өткізуден түскен түсім
Активтердің ... ... ... ... рет, ... табыс
келтіретін, өндірістің толық циклі мен айналымы қанша рет ... ... ... нарықтық экономиканың қиын
жағдайларындағы «өміршеңдік» қабілеттілігімен, қаржылық ... ... ... ... ... ... ... асырылады, ол осы жұмыстың келесі тарауында қарастырылады.
Кәсіпорынның іскерлік активтілігі қаржылық аспектіде, ең алдымен, оның
қаражаттарының айналу ... ... Оның ... ... ... ... тиімді қолданатынын анықтауға
мүмкіндік беретін, айналымдылықтың әртүрлі ... ... мен ... ... қорытындыланады. Кәсіпорынның
қаржылық жағдайы активке жұмсалған қаражаттардың қаншалықты жылдам нақты
ақшаға ... ... ... ... жеке түрлері айналымның әртүрлі жылдамдығында болады, яғни
олардың ақшалай нысанға айналу жылдамдығында. Қаражаттардың айналымда ... ... және ішкі ... ... жиынтықты әсерлерімен
анықталады. Біріншілеріне жататындар: кәсіпорынның ... ... ... ... және ... ... ... зауыттың және кондитерлік фабриканың айналымдылығы
объективті ... ... ... масштабы (шағын кәсіпорындардың
қаражатының айналымдылығы ірілердегіге қарағанда едәуір жоғары болады,
шағын бизнестің ... бірі ... ... және ... ... ... ... көп ықпал ететін жағдай елдегі
экономикалық жағдай және сонымен байланысты ... ... ... ... ... ... ... көптеген кәсіпорындардың
жеткізушілер мен сатып алушылармен орнықтырылған байланыстарының ... ... ... ... қорлардың мәжбүрлі жинақталуына
әкеледі.
Сонымен қатар, атап айту ... ... ... болу кезеңі
кәсіпорынның қызметінің ішкі жағдайларымен анықталатынын, бірінші ... ... ... ... ... ... оның
болмауымен).
Іскерлік активтілігінің ... ... ... ... ... маңызға ие болады, өйткені қаражаттың айналу
жылдамдығы кәсіпорынның төлем қабілеттігіне тікелей ... ... Одан ... ... ... ... ... теңдей жағдайлар
кезінде, кәсіпорынның өндірістік-техникалық ... ... ... ... көрсеткіштеріне келесі коэффициенттер
жатады:
1. Капиталдың жалпы айналымды коэффициенті. Ол жыл ішінде өндірістің
толық циклі мен ... ... рет ... және ... ... ... ... өнімнің қанша ақшалай бірліктерін әкелгенін
көрсетеді. Бұл көрсеткіш келесі теңдеумен анықталады:
Ка = ДN / Ак
мұндағы: Ка - ... ... ... коэффициенті;
ДN - өткізуден түскен табыс (түсімі)
Ак - авансталған капитал ... ... ... орташа)
Авансталған капиталдың кезеңдегі орташа шамасының жалпы айналымдығы
коэффициенті, ... ... ... ... ... көрінісін береді. Өткізуден түскен табыстың баланс
валютасының (барлық капиталдың) ... ... ... ... ол
кәсіпорынның барлық капиталының айналу санын көрсетеді және кәсіпорынның
бүкіл ресурстарды, оларды тарту ... ... ... ... Бұл көрсеткіш өндірістік процестің ерекшелігін айқындай отырып,
салаға тәуелді өзгертіледі.
Әртүрлі ... ... бір ... ... әр ... жалпы
айналымдылық коэффициентін салыстыру кезінде, активтердің орташа жылдық
сомасын бағалау кезінде бірегейлік қамтамасыз етілгендігін ... ... егер бір ... ... ... ... түзу ... шығару әдісі бойынша есептелген амортизацияны ескерумен бағаланса, ал
екіншісінде қандайда бір ... ... ... ... ... ... ... айналымдылық жоғарылатылған болады. Одан өзге, ... ... ... ... ... ... ... тозуына қарай, жоғары болады. Белгіленген ... ... ... ... талдау қажетті түзетулердің
енгізілуімен, ескерілуімен жүргізілуін талап етеді.
2. Негізгі қаражаттардың айналымы.
Бұл ... қор ... ... яғни ... ... негізгі өндірістік қорларының тиімді пайдаланылуын сипаттайды.
Өткізуден ... ... ... ... негізгі қаражаттар
шамасының, олардың ... құны ... ... ... бөлу ... қайтарымы коэффициентін жоғарылату негізгі ... ... емес ... ... ... және ... ... деңгейі есебіненде жүзеге аса алады. Әрине, оның шамасы салаға
және оның капитал сыйымдылығына байланысты ауытқиды. Дегенмен, бұл ... ... ... ... ... болған сайын, есеп беру
кезеңіндегі шығындар соншалықты төмен. Төменгі коэффициент өнімді өткізудің
жеткілікті табыссыздығы немесе активтердің осы ... ... ... ... ... ... ... капиталдың айналым коэффициенті. Ол келесі теңдеумен
қарастырылады:
K°с = ДN / Ск
мұндағы: К°с - меншікті ... ... ... - ... (жұмысты, қызметті)өткізуден түскен табыс;
Ск - баланс бойынша меншікті капиталдың кезеңдегі орташа шамасы. ... ... ... аспектілерін сипаттайды: коммерциялық
көзқараста ол сату ... ... оның ... ... ...... меншікті капиталдың айналу жылдамдығын;
экономикалық көзқараста – кәсіпорынның меншіктенушілері ... ... ... ... мемлекет немесе басқадай
меншіктенушілер). Егер коэффициент ... ... ... бұл ... сату ... жоғары екенін көрсетеді, онда бұл несиелік
ресурстардың жоғарылауын ... және ... ... іске ... араласуы шегіне жету мүмкіндігіне әкеледі. Бұл
жағдайда міндеттердің меншікті капиталға қатынасы артады, несиегерлердің
қауіпсіздігі төмендейді, және ... ... ... ... түсе алады. Керісінше, төменгі коэффициент меншікті капиталдың
бір ... ... ... Бұл ... ... жағдайларға көбірек сәйкес келетін басқа табыс көзіне меншікті
қаражаттарды жұмсау қажеттілігіне нұсқайды.
4. Ағымды активтердің ... ... ... қаражат)
немесе айналымды капитал. Ол өнімнің (жұмыстың, ... ... ... (түсім) ағымдағы активтердің орташа ... ... ... ... = ДN / ... К°а.а – ағымдағы активтердің айналымдылық коэффициенті;
Та.о.- ағымдағы активтердің орташа шамасы.
Ағымдағы активтердің орташа шамасы (баланс активінің II бөлімі) ... ... = ... Та.о. - ... ... орташа шамасы;
Об, Оа - ағымдағы активтердің жылдың басы мен аяғындағы сәйкес
шамалары.
Активтердің ... ... ... ... ... күйі ... ай
сайынғы мәліметтерді қолдану жағдайларында келесі теңдеумен анықталады:
Та.о. = (О1/2 + О2+О3+....+Оn-1+О1/2)/n-1
мұндағы: On - n-ші ... ... ... ... айналымдылық коэффициенті (айналымды капиталдың)
олардың айналу жылдамдығын көрсетеді, яғни зерттелетін уақыт ішіндегі бүкіл
айналым қаражатының ... ... ... активтердің айналымдылығын үдету,
оларға қажетсінуді төмендетеді, ... ... ... ... ... ... ... үшін босатуға (абсолюттік босату),
немесе ... ... ... (салыстырмалы босату) мүмкіндік береді.
Айналымды үдету нәтижесінде айналу ... ... ... шикізаттың, материалдардың, отынның, ... ... ... және ... аз ... етіледі, демек, осы қорларға
алдында жұмсалған ақшалай ресурстарда ... ... ... ... ең ... ... жоғарылатады, соның нәтижесінде ... күйі ... ... ... ... ... ... жылдамдығы – бұл өндірістік – шаруашылықты
қызметтің ұйымдастыру – ... ... ... көрсеткіші. Айналу
санының жоғарылауы өндіріс уақытының және ... ... ... ... ... ... уақыты технологиялық процеспен ... ... ... шартталған. Оны қысқарту үшін,
технологияны жетілдіру, механизациялау және еңбекті автоматтандыру ... ... ... ... ... мамандандырудың дамытылуымен және
кооперациялаумен, ... ... ... ... тасымалдаудың үдетілуімен, құжатайналымдар ... ... қол ... болады.
Әрбір кәсіпорын үшін айналымдылық коэффициенті дербесті және, егер ... ... онда оның ... ... деңгейде ұстап тұру қажет. Оны
табу жеткілікті қарапайым - егер коэффициенттің осы ... ... ... ... қарыз капиталды қолдануға келетін болса, онда ... ... ... ... ... ... мен кеңеюін
жабу үшін ақшалай қаражаттың жеткіліксіз мөлшерін өндіреді. Және керісінше,
егер өткізудің тұрақты көлемі ... ... оның ... ... ... ... алатын болса, онда айналымды капиталдың айналуының тиімді
жылдамдығына қол жетті деп айтуға болады.
Ағымды активтердің ... ... ... ... ... олардың айналу санымен ғана сипатталып қоймайды,
сонымен қатар айналу ұзақтығыменде, ... ... ... ... ... ... ... айналу
коэффициентімен).
Ағымдағы активтердің бір айналымының ұзақтығы теңдеумен анықталады:
Д° = 360/ К° а.а. = ... ... = (360* ... ... Д° - бір ... ұзақтығы, күнменен;
К° а.а. – ағымдағы активтердің айналымдық коэффициенті немесе ағымдағы
активтердің айналым саны.
Кезеңнің ұзақтығы 360 күнді құрайды – жыл ... ... ... ... 90 күн – бір ... ... 30 күн – бір ... қаражатын бекіту коэффициентінің теңдеуі келесі түрде болады:
К°б = Та.б./ N
мұндағы: К°б - айналым ... ... ... ... қосымша тарту есебі мына теңдеумен анықталады:
Та.қ. =( ДN1 /360)* (Д°1 и Д°е)
мұндағы: ДN1- есеп беру ... ... ... ... ... - ... тартылған ағымдағы активтер;
Д°1 және Д°е – айналым кезеңі, сәйкес есеп беру және өткен
жылдікі.
Ағымды ... ... ... ... ... анықтау үшін, жоғарыда келтірілген теңдеулер ... ... жеке ... ... ... ... өзгерістерін талдау қажет. Барлық ... ... ... ... ... жеке элементінің шамалары қойылады.
Жеке элементтердің меншікті айналымдылығы деп, егер ол ... ... ... бойынша есептелетін болса, қосындылар деп аталады. ... ... жеке ... қосындыларының жиынтығы, ағымды
активтердің айналымдылығының жалпы көрсеткішінің нәтижесін береді:
Қо * Др + ... ... + ... + ... ДN ДN ... Қо - ... ... қорлардың орташа қалдығы;
Аб.д. – аяқталмаған өндірістің орташа босалқы дайындамасы;
Дб – қоймалардағы дайын бұйымның орташа қалдығы;
Та.қ. – жөнелтілген тауарлар мен басқа ... ... ... ... ... ... ... = Зс + Нз + Дб + То
Айналымның ... ... ... ... жеке ... ... осы теңдеуі тек қана ең жалпы түрде дұрыс. ... ... ... ... ... ... ... жалпы
шамасы емес, ал осы элементтің айналымы сипаттайды (мысалы, өндірістік
қорлар үшін – ... ... ... ... ... үшін ... бұйымдардың шығарылуы, қоймадағы дайын өнімдер қалдықтары үшін -
өнімдердің артылуы, ... ... және ... қаражаттары үшін –
есептесу шотына ақшаның түсуі, ақшалай қаражаттардың қалдықтары үшін ... ... ... қаражаттың айналымы).
Сонымен, ағымды активтердің айналымдық коэффициенті кәсіпорынның барлық
мобильдік ... ... ... ... Оның өсуі ... егер ... ... айналымдық коэффициентінің
өсуімен ұштасатын болса, жәнеде теріс сипатталады, егер соңғысы төмендесе.
5. ... ... ... коэффициенті талданатын кезеңдегі
қорлар айналымы мен кәсіпорын шығындарының санын ... яғни ... ... ... ... осы ... мәні ... болса, осы ең төмен өтімді бапта қаражат аз байланысты, айналымдық
капитал ... ... ... ... ... ... ... орнықтылықты болады. Және, керісінше, ... ... ... ... ... активтілігіне теріс әсер
етеді. Коэффициенттің есептелуі алымында – өткізу ... ... ... – кезеңдегі материалдық-өндірістік қорлар мен шығындар құнының
орташа шамасы ... ... ... ... ... ... ... дайындалуының (сатылып
алынуының) құны бойынша есептелетін ... ... ... ... үшін ... ... табыс (түсім) емес, өткізілген
өнімнің өзіндік құны қолданылады. Бұл кезде есептеу келесі теңдеумен жүзеге
асырылады:
К°з=Sn / Зс
мұндағы: К°з – ... ... ... ... - ... өнімнің толық өзіндік құны;
Зс- өндірістік қорлардың орташа құны.
Айналымдылық көрсеткіші жоғары ... ... ... ... ... ... айналады. Оның төмендеуі өндірістік қорлар
мен аяқталмаған өндірістің салыстырмалы ... ... ... ... ... төмендеуін көрсетеді.
Өндіріс пен өнімді өткізудің дұрыс жүруі мақсатында қорлар ... ... ... бойынша төмен, бірақ барынша қозғалыстағы ... ... ... ... аз сомасының қорларда екенін
белгілейді. Қорлардың жиналуы өнімді ... мен ... ... кәсіпорынның
активтілігінің төмендегенінің куәгері болып табылады.
Материалдық айналымдық қаражаттың айналымдық коэффициентінің шамасына
оларды есептеу әдістемесі ғана ықпал етіп ... ... ... ... ... қабылданған материалдық қорлар бағасының әдістемесіде
әсер ететінін ескеру қажет.
Қазіргі уақытта, материалдық қорлардың бағалануының есептеу ... ... ... маңызды кеңейтілген. Мысалы, бірінші рет
отандық есептеу тәжірибесінде біздің кәсіпорындарымыз ЛИФО және ФИФО ... ... ... кеңінен таныс және қолданылатын материалдарды
бағалау әдістерін қолдану мүмкіндігін алды. Көрсетілген ... ... ... ... ЛИФО ... ... соңғы алынған
материалдардың бірінші кезекте есептен шығарылатынын ... ... ... ... ... ... сатылып алынған материалдардың
өзіндік құнынан шыға отырып анықталады.
ФИФО әдісінің қолданылуы, керісінше, кезеңнің соңындағы ... ... ... ... ... бойынша бағаланады, ал өткізілген
өнімдердің өзіндік құны, шығындалған материалдар олардың бірінші ... құны ... ... шығарылады.
Материалдық қорлардың айналымдылық көрсеткішінің шамасына оларды
бағалаудың қандайда бір ... ... ... ... болатынын
қарастырайық.
Біздің елімізде, осы уақытқа дейін, материалдық қорларды бағалаудың кең
тараған ... бұл ... ... ... ... ... құны бойынша
бағалау әдісі екенінен бастайық. Кәсіпорын үшін оны қолданудың ... ... ... ... ... өткізілетін өнімнің
өзіндік құнын төмендететінін (дәлелсіз, табысты және одан ... ... ... ... және ... жағынан, өзімен бірге
материалдар қалдықтарының құнын ... ... ... ... жасанды жоғарылататынын жатқызуға болады.
Соңғы сатып алу құны бойынша материалдар қорын бағалау әдісін (ЛИФО)
қолдану салық салу тұрғысынан, инфляция ... ... ... ол ... өнімнің өзіндік құнын максималдайды), осы уақытта
материалдар қалдығының ... ... ... ... бұрмалауына
әкеледі. Нәтижесінде бұл жағдайдада активтердің айналымдылығы ... ... ... алу құны бойынша тауарлы-материалдық құндылықтар
қорларының бағалану әдісін қолдану (ФИФО), ... ... ... материалдардың ең төменгі бағасынан (инфляция жағдайларында) шыға
отырып қалыптасуына әкеледі, ал ... ... ... құн бойынша
(нарықтық) бағаланады. Осыдан шыға ... ... ... қаражатының
айналымдылығы және жалпы ағымды активтер берілген жағдайда , бұрынғы
қарастырылған ... ... ... ... төмен болады
(осымен байланысты ескерілуі пайдалы болатын ... ... бұл ... ... оның кемшілігіде болуы мүмкін, өйткені ол өзінің
несиегерлері мен инвесторларына кәсіпорындағы ... ... ... ... беруге мүдделі).
Осылай, қарастырылған тек үш тауарлы-материалдық қорларды бағалау
әдістерінің мысалында, кәсіпорынның активтерінің ... ... ... ... шыға ... өзінің активтерінің айналымдылық
коэффициенттерінің шамасын ... ... бір ... бар ... ... ... ... коэффициенттері. Бұл көрсеткіш өнімді
(жұмысты, қызметті) өткізуден түскен ... ... ... өнім ... ... ... қатынасымен анықталады, теңдеумен:
К° r = ДN / r
мұндағы: К°г - ... ... ... ...... ... ... өнімнің кезеңдегі орташа шамасы.
Ол дайын өнімнің айналу жылдамдығын ... Оның өсуі ... ... артуын көрсетеді, ал төмендеуі – сұраныстың ... ... ... тауарбастылығын көрсетеді.
7. Дебиторлық қарыздың айналымдық коэффициенті. Ол ... ... ... дебиторлық қарыздың кезеңдегі шамасының орташа мәніне
қатынасымен анықталады, теңдеуі :
К° д/з =ДN ... ... - ... ... ... коэффициенті;
Дз - дебиторлық қарыздың кезеңдегі шамасының орташа мәні.
Дебиторлық қарыздың айналымдық коэффициенті ... ... ... оның ... бағалау үшін қолданылады, кәсіпорын беретін коммерциялық
несиенің кеңеюін немесе төмендеуін көрсетеді. Егер коэффициент, ... ... ... ... ... ... бойынша есептеледі, оның өсуі
несиеге сатудың қысқаруын, ал төмендеуі – берілетін ... ... ... ... ... коэффициентінің көрсеткіштерімен қатар
дебиторлық қарыздың орташа мерзімін келесі теңдеумен анықтау қажет:
Д°д/з = 360/ К° д/з = (Дз*360)/ДN
мұндағы: Д°д/з- ... ... ... ... ... ... өтеу кезеңі.
Бұл көрсеткіш оның қойған шоттарын төлеуге компания клиенттеріне талап
етілетін уақытты сипаттайды. Бұл көрсеткіштің төмендеуі оң деп ... ...... ... ... ... айналымдылық коэффициенті. Ол өнімді өткізу
табысының (түсімінің) несиегерлік қарыздың кезеңдегі шамасының ... ... ... ... К°к/з- несиегерлік қарыздың айналымдылық коэффициенті;
Кз - несиегерлік ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті дебиторлық қарыздың
айналымдылық коэффициентінің аналогиясы бойынша коммерциялық ... ... ... ... ... (айырмашылығы) несиегерлік
қарыздың айналымдылық коэффициенті кәсіпорынға берілетін ... ... ... төмендеуін көрсетеді, дебиторлық қарыздың
айналымдылық коэффициенті кезіндегі сияқты ... ... ... ... ... ... өсуі кәсіпорынның
қарыздарын төлеу ... ... , ал ...... сатып алудың
өсуін көрсетеді.
Осыменен бірмезгілде несиелік қарыздың айналымының орташа ... ... к/з= 360/ ... Кз*360 / ... Д° к/з - несиелік қарыздың айналымының орташа мерзімі;
Бұл көрсеткіш ... ... ... орташа
мерзімін көрсетеді (бұған банк алдындағы және басқа қарыздар ... ... ... қаражаттың айналымдылық коэффициенті.
Кәсіпорынның тұрақты қызмет істеуі үшін ерекше орын алатын ... ... ... ... ... қаржылық жағдайының
жақсаруының негізгі шарттарының ... оның ... ... ... ... ... ... табылады, демек, осындай
максимал қажетті ақшалай қаражат ... ... ... қаржылық
жағдайының нашарлауын көрсетеді. Сонымен қатар, ақшалай ... өте ... ... ... ... ... және ... байланысты залады екенін көрсетеді. Осыған ... ... ... ... басқару бағалауының қажеттігі
пайда болады.
Мұндай талдаудың әртүрлі әдістері бар. Атап ... ... ... ... ... болып, кәсіпорынның ағымды мендеттері
көлемінің артуы кезіндегі оның ағымды активтері құрамында ақшалай қаражат
үлесінің қысқару ... ... ... ... ... және
мейлінше жылдам ... ... ... айда ... ай сайынға талдауы кәсіпорындағы ақшалай ... ... ... бере ... ... ... коэффициенті келесідей есептеледі
К°д.с.= ДС° / ДСс
мұндағы: К°д.с. - ақшалай қаражаттың айналымдылығы коэффициенті;
ДС° - талданатын кезеңдегі ақшалай қаражаттың айналымы;
ДСс - ... ... ... ... үшін ... ... шоты бойынша («Касса», «Есептеу шоты»,
«Валюталық шот», «Банктердегі арнайы ... және ... ... басы ... (ай ... дұрыс) қалдықтар шамасы туралы ішкі ... ... Осы ... ... ... ... = ... ДСn- n-ші ай басындағы қалдық;
n – кезеңдегі ай ... ... ... ... үшін 441 ... ... қолма-
қол ақша» шоты бойынша талданатын уақыт үшін несиелік айналымды қолдану
қажет, көптеген ... ... ... ... ... ал ... ... касса арқылы беретінін
(мысалы, жұмыскерлердің ... ... ... ... ... ... ... банкіде алынуын болжайды. Меншікті қаражаттар
есебінен банкте арнайы шоттарды ашу және ... ... (шот ... тура солай есептеу шотынан ... ... ... ... ... Бұл ... ... шоттар бойынша
несиелік айналымдардың сомасының айналу ... ... ... ... ... еді ... ақырында, кәсіпорындағы ақшалай
қаражаттардың айналымдылық көрсеткіштерінің бұрмалануына ... ... ... ... ... ... касса арқылы өтетін болса, өнімді
төлеу, жеткізушілер қызметі қолма-қол ақшамен жүргізіледі; 45 ... ... ... ... ... ... және 42 ... арнайы
шоттардағы ақшалай қаражаттар» бабы бойынша жүргізілетін есептесулер 441
«Есептесу шотындағы қолма-қол ... ... ... ... ... ... айналымдылығы коэффициентімен қатар, ақшалай
қаражаттар айналымы кезеңінің ... ... ол ... ... ... береді. Осы мақсатта келесі теңдеу
қолданылады:
Д°д.с.=ДСс*Др/ ... ... - ... ... айналымы кезеңі;
ДСс - ақшалай қаражаттардың орташа қалдығы;
Д1р – ... ... ... ... ... ақшалай қаражаттар айналымы.
Кәсіпорындағы ақшалай қаражаттың нақты қозғалысын ашу үшін, олардың
түсу синхрондығы мен ... ... ... ... ... ... қаражаттың күйі туралы қаржылық нәтижелердің шамасын ұштастыру және
ақшалай қаражаттың түсуін және шығуының барлық бағытын ... ... ... ... ... ... операциялық
(ағымды), инвестициялық және қаржылық қызмет бағытында қарастыру керек.
10. Инвестицияланатын капиталдың ... ... ... ... ... ұзақ ... және ... инвестицияларының айналу жылдамдығын көрсетеді, оған меншікті даму
инвестициясыда кіреді. Алымында - өткізуден түскен табыс ... ...... ... шамасының кезеңдегі орташа мәні;
К°и.к. = ДИ / ... Ди және Ки ... ұзақ ... және ... ... ... ... осы кезеңдегі ... ... ... ... ... пайдалы (барлық активтер
минус қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді ... яғни ... ... қолданыстағы капиталды.
11. Қолданыстағы капиталдың айналымдылығы келесі теңдеумен анықталады,
алымындағы - өткізуден түскен табыс (түсім), ал ...... ... ... ... мәні.
К°ф.к. = ДN /Фк
мұндағы Фк- қолданыстағы капитал.
Осы коэффициенттің мәнін талдай ... ... ... ... ... айналымдылығының баяулауын немесе қарқындауын көруге
болады. Бұл коэффициенттің ... ... ... ... ... ... кәсіпорын инвестициясынан тазартылған, олар
өткізуден түскен табысқа (түсімге) тікелей ықпал етпейді, тек меншікті даму
инвестициясы бұл қатарға жатпайды.
12. ... ... ... ... ... ... ... тұрақты капиталдың кезеңдегі орташа шамасына бөлу ... ... ... = ДN / ... ... - тұрақты капитал = меншікті капитал + ұзақ мерзімді
міндеттеме.
Бұл коэффициент кәсіпорында ұзақ мерзімде қолданыста болатын ... ... ... ... Бұл ... мәні ... ... көрсеткішімен ұқсас, айырмашылығы тек ... ... ... ... ұзақ ... міндеттемесін
ескеру қажет.
13. Іскерлік активтілігінің индексі айналымды капиталмен ... ... ... ... ... ... ... сипаттайды. Талданатын кезеңдегі ... ... ... қызметтің табыстылығы (пайдалылығы) ... ... ... ДN / Фк * Д ° / ... - ДN / Фк ... ... айналымдылығының коэффициенті;
Д ° / S - негізгі қызметтің ... °- ... ... ... ... - өнімді өткізу табысы
Сонымен, біз кәсіпорынның іскерлік активтілігін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... қаншалықты тиімді қолданатынын көрсетеді.
2 ТАРАУ. «Ремолюкс» ЖШС-тің қызметін талдау
2.1. «Ремолюкс» ЖШС ... ... ... ... ... ... бағытының бірі болып жуғыш,
тазартқыш заттар өндірісінің бизнесі табылады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Ремолюкс» шектеулі жауапкершілікті
серіктестіктің ұйымдастыру – құқықтық нысанына ие.
Серіктестік 2002 жылы ҚР ... ... ... ... ... ... субъектісі болып табылады, ... саны жыл ... ... 50 адам және ... ... жалпы құны 43,5 млн теңге.
Серіктестіктің мекен жайы: 480012, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Сәтбаев көшесі 22, е/ш 32467234 ... ... ... басты мақсаты жарғылық қызметті жүзеге
асырумен таза табыс бөліп алу болып табылады және Серіктестіктің ... ... ... ... арқылы сұранысты
қанағаттандыра отырып, таза табыс ... Жеке ... ... ... ... заңды тәртіпте белгіленген жолмен
құрылтайшылардың жалпы жиналысымен және ... ... ... ... ... ... тұрмыстық химиялық заттармен қамтамасыздандыру және өндіру жұмыстары,
технологиялық және басқа жұмыстар мен ... ... ... ... өңдеу және өндіру;
«Ремолюкс» ЖШС Алматы қаласының және ... ... ... ... бері ... ... ... Негізгі өндірістік цехтары Боралдай
қаласында орналасқан.
Фирманың жеткілікті үлкен ... ... бар. ... ... 20-25 ... аса техникалар, олардың ішінде, ... ... жүк ... ... және ... ... ... вахтамен жұмыс істеуші жұмысшыларға арналған жатақхана.
4) кеңсе.
Фирма жеке шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... шектеулі серіктестік. Қызметінің негізгі түрі – тазарту, жуу
жұмыстарына арналған химиялық заттардың әртүрлі тағайындамаларын өндіру.
Фирманы басқару ... екі ... ... ... ... ... ... бойынша бас менеджер, бас бухгалтер, қаржы директоры,
коммерциялық директор бағынады.
Әрбір бөлімнің негізгі функцияларын ... ... ... ... және ... ... есептерді және
баланстарды қабылдайды және оны бақылаушы қаржылық органдарға ұсынады.
Бухгалтерлік ... ... мен ... ... ... көрсеткіштерінің динамикасын талдайды, экономикалық бөліммен және
жарнамалық бөліммен және өнімді өткізумен айналысатын бөлімдермен біріге
отырып, ... ... және ұзақ ... ... ...... және олардың әзірленуін іске асырады;
есеп берудің (баланстар) жиынтықты нысандары негізінде экономикалық және
қаржылық мәліметтерді ... баға ... ... ... ... ... етеді;
жұмысшылардың есебін жүргізеді;
қызметкерлердің жұмыстарын ұйымдастырады және ... ... ... ... ... ... ... бөлім:
– кәсіпорынның шаруашылықтық қызметінің экономикалық талдауын жүргізеді,
бухгалтериямен бірлесе отырып, фирманың табысты қызмет атқаруы үшін
қажетті ... ... ... әзірлейді. Сәйкес
органдарға статистикалық есеп беруді (1 нысан МП, ... ... ... ... ... есеп беру) құрастырады және ұсынады,
фирманың дамуының маркетингілік стратегиясына ... ... ... бөлімі:
– маркетингілік бағдарламаларды әзірлеумен айналысады;
– кәсіпорынның автоматтандырылуының кешендік жобаларын жүзеге асырады ;
– жарнаманы әзірлеумен, ... ... ... мен ... ... зерттеулер жүргізеді, қоймалық есепке алудың,
фирманың саудалық нүктелерін, ... ... ... ... ... ... бақылауын жүргізеді.
Фирманың қызметінің институционалдық талдауы, оның ұйымдастырылу
құрылымының талдауы ... ... ... ... бөлімі жоқ, оның қызметін басқа бөлімдер бөлшекті орындайды
(атқарады).
Фирма орта бизнес ... ... ... ... ... ... ... нарығында 4 % құрайды.
Алдағы 5 жыл ... ... ... ... ... 10 % ... және нарықтың үлесінің 8 % қол ... ... ... жаңа ... мен өнімдер, көрсетілетін қызмет есебінен жүргізу
жоспарланады.
Кәсіпорынның жұмысының негізгі ... ... үш жыл ... ... оған жалпы табысты, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтің өзіндік құнын, салыққа ... ... және ... кейінгі
көрсеткішімен қоса енгіземіз. Бұл көрсеткіштерді қаржылық және ... ... ... 2004-2006 жылдарға қарастырдық, ал қалған басқа
көрсеткіштерді тек соңғы екі жылға 2005 – 2006 ... ... ... ЖШС кәсіпорынының 2004-2006 жылдардағы негізгі қаржылық
көрсеткіштері.
|Көрсеткіштер мың теңге |2004 |2005 |2006 ... ... |26258 |8900 |20160 ... ... ... | | | ... ... табыс |26258 |6500 |20160 |
|б). Негізгі емес ... |2400 |- ... ... табыстар | | | ... ... ... |26258 |8805 |19896 ... ... | | | ... ... ... |25686 |7040 |18185 ... құны | | | ... Материалдар шығыны |17832 |4440 |9700 |
|б). ... ... ... |7854 |2600 |8480 ... | | | ... ... ... | | |5 ... Жұмыстың, қызметтің | | | ... ... |150 |125 |125 ... амортизация. | | | ... ... ... ... |- |95 |264 ... | | | ... таза ... (залал)|- |67 |185 ... ... ... ... байқауға болады, кәсіпорын
үшін ең өнімді жыл 2006 жыл болып табылғанын, өйткені сол жылы ең ... ... ... ... ... тұлғадан алынатын 30 % ... ... – 185 мың ... ... ... 2005 жылды қоюға болады – таза
пайда 67 мың теңгені құрады. Дегенмен, 2005 ... ...... ... ... ... отырғанымыздай, жалпы кіріс негізгі ... ... ... ... ... сатудан), ал негізгі
қызметтің нәтижесінде 2305,00 мың иеңге мөлшерінде залал келтірілген.
2004 жылы пайда тіптіде болған жоқ, ... айта кету ... бұл ... ... түсім алынды – 26258 мың тенге және ең ... ... ... ... ... – 572 мың ... ... біз кәсіпорынның қаржылық және ... есеп ... ... ... растығы мен дәлдігіне сенім арта отырып.
Кәсіпорынның өнімдерінің өндірісі мен ... өсу ... ... ол 2005 – 2006 жылдардың нәтижелерімен жүргізілді,
деректер 2 ... ... 2 ... ... ... 2006 жылы 2005 жылмен
салыстырғанда өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) ... ... ... ... ... ... 13660 мың ... артты
немесе 210.15 %, яғни жуық шамамен 2 есеге. Өнімнің ... ... ... салыстырмалы бағаларында 13700 мың теңгеге артты немесе
217.46 %. Кәсіпорын өнімі бөлшекті өткізіледі, ... ... ... оның құны ... ... ... ... жоғарылауы көтерме
бағада 12880 мың теңгені немесе 220.68 % ... ... ... ... өнім ... өндірісі мен өсу
қарқындылығының талдауы
|Көрсеткіштер ... жылы ... беру ... ... ауытқу |
| | ... | |
| | | ... |% |
|1 |2 |3 |4 |5 ... Өнім ... | | | | ... ... мың. | | | | ... | | | | |
|- ... |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 |+ 210.15 % ... | | | | ... | | | | |
| - ... |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 |+ 210.15 % ... ... | | | | ... оның |5800.0 |18600.0 |+ 12800.0 |+ 220.68 % ... ... | | | |
| 2. Алғы ... | | | | ... ... | | | | ... ... |89.23 % |92.26 % | |+ 3.03 % ... % | | | | ... ... ... ... ... тоқсандары қимасында
қарастырайық. Екі жылдың орташа көрсеткіштерін алып, қандай ... ... ... ... ... кесте.
Кәсіпорынның жұмысының ырғақтылығы (мың теңге)
|Жылдың ... және ... ... (+, -) ... т.т. | |
| ... жылы ... беру |Екі ... ... |
| |2005 ... ... |көрсеткіш % |
| | |2006 | | |
|I |980.0 |1887.0 |1433.5 |43 % ... |2150.8 |9833.0 |5991.9 |(+907) ... |1780.2 |4500.0 |3140.1 |179.80 % ... |1589.0 |3940.0 |2764.5 ... ... тоқсан| | | |94.22 % ... ... | | | ... |
| | | | |82.95 % ... |6500.0 |20160.0 |13330.0 |(+ 13660) ... |1625.0 |5040.0 |3332.5 |100 % ... | | | ... | | | | ... ... ... ... ... жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің өткізілуінің ауытқу дәрежесін анықтаймыз:
Q = √ (1433.5-3332.5)2 + (5991.9-3332.5)2 + (3140.1-3332.5)2 + ... ... ... = 1661.19 мың ... ... түрлендіру коэффициентін анықтауға болады:
V = 1661.19 х 100 = 49.84 ... ... ... ... ... жұмыс істеу
ритмінің бірқалыпты болмағанын байқаймыз, жеке ... ... ... ... ... ... байқалады. Мысалы,
қарастырылған екі жылда өткізудің ең көлемдері, яғни ... ... ... екінші және үшінші тоқсанға келетіні байқалады, ал ең
төменгі көлемдері бірінші және ... ... ... ... ... ... ассортименттері, жұмысы,
қызметі бойынша орындалуын қарастырамыз. ... ... және ... ... ... ең кең ... ... ғана қарастырамыз.
4 кесте.
2006 жылғы бұйымның, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің ассортименті
бойынша жоспардың орындалуы
|Өнім |Өнім |Өнім бірлігінің|Өнімнің, ... ... ... ... өзіндік |жұмыстың, |жоспарлыдан ауытқуы. |
| ... ... ... ... | |
| ... ... (мың | |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... |21.3 | | | |
| | ... ... ... |Есеп |Дана |Мың |% |
| | | | | | | ... | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |10.6 |11.5 |319.5 |362.1 |+ 1 | |+ ... | | | |(15) |(16) | |+ 42.6|% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |2000.5 |1737.3 | |- | |
| | | | | | | |256.2 | ... ... |28.4 |12.5 |15.0 |284.0 |227.2 |- 2 |- 56.8|- 20 % ... | | | |(10) |(8) | | | ... |1.3 |1.5 |350.0 |329.0 |- 6 |- 21.0|- 6 % ... | | | |(100) |(94) | | | ... |0.2 |0.3 |640.0 |504.0 |- 170 |- |- ... | | | |(800) |(630) | |136.0 |% ... |0.5 |0.1 |0.18 |400.0 |315.0 |- 170 |- 85.0|- ... | | | |(800) |(630) | | |% ... ... ... ... ... орындалуы біршама
ауытқулармен болады. Нақты шығарылатын өнімнің, жүргізілетін жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің көлемі жоспарлы көлемдермен салыстырғанда ... ... ... ... Бұл осы ... ... мен қызметтерге
нарықтағы сұраныс деңгейінің ... ... ... ... ... ... жеп-жеңіл-ақ орындар шығар еді,
бірақ сұраныстың шектеулі түсуіне байланысты кәсіпорынның қуатын толығымен
пайдалану мүмкіндігі болмайды. ... ... ... ... ... ... деңгейіне тоқталып өтейік.
5 кесте.
Шығарылатын өнімнің сапасын талдау (мың тенге)
|Көрсеткіштер ... ... (+, -) |
| ... ... ... |% |
| ... ... |жылдан м.т| |
| |2005 |2006 | | ... ... ... ... | | | | ... қызмет мың. тенге |6300.0 |17550.0 |+ 11250.0 |+ 178.57 |
| | | | |% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... жоғары |200.0 |2610.0 |+ 2410.0 |+ 1205 ... ... ... | | | |% ... сәйкес өнім, | | | | ... ... | | | | ... ... ... ... |- |- | |- ... |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 | ... ... ... ... кәсіпорынның өнімдері жақсы
сапаға ие. Тауарлардың ақаулығы, қайта жасалуы, ... ... ... ... ... Қолда жоғары сапалы емес өнім қалады, бірақ оның үлесі
соншалықты жоғары емес 2005 жылы – 3.07 %, ал 2006 жылы – 12.94 %, ... өнім ... ... ... тапсырыстар мен алғы шарттардың
талаптарына сәйкесті болады.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... мен баланстық пайдасының динамикасында ... ... ... ... ... ... ... Пайданың өткізілген жұмыс
пен өнімнен ауытқуын қарастырайық.
6 кесте.
Жоспардың орындалуы мен баланстық ... ... (мың ... ... ... (+, -) |
| ... жылғы|Есеп беру |өткен ... |
| | ... ... ... % ... ... ... |6500.00 |20160.00 |+ ... 210.15 % ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... +,|+ 2400.00 |- |- 2400.00 |- 34.03 % ... -) | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... (+) | | | | ... ... (-) | | | | ... ... |67.00 |185.00 |+ 118.00 |+ 176.12 % ... 2006 жылы кәсіпорынның алған табысы 2005 жылғы табыстан
176.12 % жоғары болатыны ... ... Бұл ... ... ... фактор – жұмыс пен қызметті өткізуден келетін түсімнің артуы болып
табылады, бұл фактордың ... ... ... ... + 210.15 % ... жылы 2005 жылмен салыстырғанда басқа өткізілулерден пайданың болмауына
байланысты, бұл фактор пайданың жалпы өзгерісіне едәуір ... ... ... әсер етті, оның үлесі – 34.03 %.
Қызметтің ... ... ... ... ... еңбектік көрсеткіштерін қарастырамыз,
оған жататындар: орташа жалақы, өнімділік, ... және ... ... жұмыскердің еңбек өнімділігін талдау
|Көрсеткіштер ... жыл ... беру ... ... |
| | ... ... |
| | | |(+ ; -) |
|1 |2 |3 |4 ... Кәсіпорынның салыстырмалы | | | ... өнім ... | | | ... ... , мың ... |6500.00 ... |+ 13660.00 |
| 2. Өнеркәсіптік-өндірістік | | | ... ... ... |30 |25 |- 5 ... ... | | | |
| |21 |19 |-2 ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... .|70 % |76 % |+ 6 % ... ... | | | ... 1 жұм. ... | | | ... ... тенге. | | | |
| |216.66 |806.4 |+ 589.74 ... 1 ... ... өнім | | | ... мың ... |309.52 |1061.05 |+ 751.53 ... Бір ... ... | | | ... жалпы өзгерісі, | | |+ 242.80 % ... | | | ... ... әсер етушілер: | | | ... ... ... ... | | | ... және ... жұмысш. | | |+ 7.49 % ... ... ... | | | ... и другие фа | | | ... | | | |
| б) ... ... ... | | |+ 235.31 % ... ... деректерді талдасақ, 2006 жылы бір жұмыскердің
еңбек өнімділігі, 2005 жылмен салыстырғанда + 242.80 % ... ... әсер ... ... болғандар – жұмыс пен көрсетілген қызметтердің
көлемдерінің жоғарылауы, сонымен қатар ... ... ... ... ... салмағының артуы. Жұмыс пен көрсетілген
қызметтердің көлемдерінің жоғарылауы мың теңгемен көрсетілгендіктен, ... ... ... артуы пайызбен ... дәл ... ... оңай ... ... ... ... меншікті салмағының жоғарылау үлесін ... ... екі ... ... ... есептеуден аламыз: (309.52 +
1061.05) / (70 % + 76 %) = 9.387 мың ... ... өнім 1 % ... ... ... келеді. Демек 6 % жұмысшыға 56.322 мың теңге дайын өнім келеді
және тағы солай есептеле береді. Дегенмен, осы ... бәрі ... ... ... ... ынталандыру, әкімшіліктік жұмыс,
еңбек жағдайын жақсарту, техникалық жабдықтану және ... ... олар ... ... әсер ететін факторлар болып табылады,
сондықтан келтірілген есептеулер таза символикалы ... ... ... жылы ... ... ... жалпы қоры – 2600 мың теңгені
құрады, оның ішінде 1800 мың теңге – жұмысшылар ... ... ... ... теңге – қызметкерлердікі. Жұмыскерлердің орташа тізімді саны 2005 ... ... ... оның ... 21 жұмысшы және 9 қызметкерлер.
2005 жылғы орташа ... ... = 86.66 ... ... айлық жалақы құрады:
86.66/12 = 7.22 мың теңге .
Жекелей жұмысшылар мен қызметкерлердің орташа жалақысы құрайды:
а). Жұмысшылар бойынша: 1800/21 = 85.71 мың ... ... және 7.14 ... ... (85.71/12).
б). Қызметкерлер бойынша: 800/9 = 88.88 мың теңге ... және ... мың ... ... жылы ... ... жалпы қоры – 8480 мың тенгені құрады; оның
ішінде 6380 мың ...... ... ... қоры және 2100 мың теңге
– қызметкерлер бойынша ... ... ... ... жалақы – 339.2 мың тенге;
орташа айлық – 28.26 мың тенге; ... ... және ... ... жалақы
жұмысшылар бойынша – 335.78 және 27.98 мың тенге; орташа жылдық және ... ... ... бойынша – 350.0 және 29.16 мың тенге.
Жұмыс уақытын пайдалану және кәсіпорынның бір жұмысшысына келетін еңбек
өнімділігіне талдау ... ... ... еңбегі өнімділігіне шаққандағы жұмыс уақытын пайдалану мен
орташа ... ... ... ... ... беру ... |
| |2005 ж ... ... |
| | |2006ж. ... |
| | | |(+ ; -) |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... | | ... өнім ... , мың |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 ... | | | ... ... | | | ... ... ... тізімі, |30 |25 |- 5 ... |21 |19 |- 2 ... ... ... | | | ... 1 ... ... жылдық өнім | | | ... мың ... |309.52 |1061.05 |+ 751.53 ... ... ... ... | | | ... мың. адам. күн. |5.1 |4.6 |- 0.5 ... ... ... жұмысы | | | ... мың. ... ... |40.8 |36.8 |- 4 ... Бір ... бір жұмысшымен | | | ... ... ... ... |244 |245 |+ 1 ... Жұмыс күнінің ұзақтығы, сағатпен |8 |8 | ... Бір ... ... ... | | | ... тенге |158.0 |541.0 |+ 383.0 ... Бір ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... күндік | | | ... | | | ... ... ... ... ... | | |- ... | | | ... ... ... жұмыс өзгерісі. | | |+ 242.80 % ... жылы ... ... ... ... жоғарылады, оның негізгі
себебі жұмысшылардың орташа сағаттық жұмысының жоғарылауы болып табылды.
Тұтас күндік және ... ... ... ... жоғалымы кәсіпорында орын
алған жоқ. 2006 жылы жұмыскерлердің саны 2 адамға ... ... ... ... ... істелген күндердің орташа саны 1 күнге ... ... ... ... ... оң ... ... қызметіндегі негізгі факторлардың бірі
өндірістік негізгі қорлардың қор қайтарымы ... ... яғни ... тиімділігі. Кәсіпорын бойынша қор қайтарымының шамасын
қарастырайық және оған әсер етуші ... ... ... ... ... жеке ... ... есептелуі
|Көрсеткіштер ... жыл ... беру ... |
| | ... |(+ ; -) ... ... өнім ... | | | ... ... , мың ... |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 ... ... ... | | ... ... жылдық құны, тыс.|4182.7 |3710.7 |- 472.0 |
|тенге | | | ... Оның ... ... мен |3900.5 |3630.4 |- 270.1 ... | | | ... ... қорлардың жалпы | | | ... ... мен | | | ... ... салмағы | | | ... |93.25 % |97.83 % |+ 4.58 % ... | | | ... ... ... | | ... ... 1 мың. ... | | | ... ... | | | ... ... |1.554 |5.432 |+ 3.878 ... ... мен ... | | | ... 1 мың ... қор | | | ... |1.666 |5.553 |+ 3.887 ... ... тенге | | | ... ... | | | ... ... | | | ... 1 мың ... қор | | | ... ... ... | | | ... ... мен жабдықтар | | | ... ... ... | | |+ 0.253 ... ... ... | | | ... | | | ... теңге). | | | ... ... мен ... | | |+ 3.625 ... 1 мың ... қор | | | ... . | | | ... көріп отырғанымыздай, өнеркәсіптік-өндірістік негізгі
қорлардың жалпы қор ... 2006 жылы ... ... ... 1 ... 3.878 мың ... ... Мұндай жоғарылаудың негізгі факторлары
болғандар: негізгі қаражаттардың жалпы сомасындағы машиналар мен ... 1 мың ... қор ... 4.58 % ... ... өнімнің материал сыйымдылығы көрсеткіштерін талдауды жүргізу
арқылы алынған ... ... ... ... ... көрсеткіштерін талдау
|Көрсеткіштер ... жыл ... беру ... |
| | ... |(+ ; -) ... ... шығындар, мың тенге |4440.0 |9700.0 |+ 5260,0 ... ... ... қызметтің) |6500.0 |20160.0 |+ 13660.0 ... , мың ... | | | ... ... материал сыйымдылығы | | | ... ... ... |0.683 |0.481 |- 0.202 ... ... ... ... | | | ... ... ... бөліміндегі | | |- 20.19 % ... ... ... ... +, | | | ... -), мың тенге | | | ... ... ... ... ... ... | |+ 20.19 % ... мың ... | | | ... ... 2006 ... 0.202 мың тенгеге 1 мың
өткізілген ... ... ... Бұл оң фактор, оның әсерін
келесідей сипаттауға болады: 2005 жылы материалдық шығындар ... ... 68.30 % ... ... ал 2006 жылы олар 48.11 ... құрады. Сонымен, айтуға болады, 2006 жылы өнімнің өзіндік
құны 20.19 % ... және осы ... ... ... ... ... ... өсті.
«Ремолюкс» ЖШС-тің 1 тенгеге шаққандағы жоспардың орындалуының және
өнімнің, жұмыстың, қызметтің шығынының ... ... ... 11 ... ... ... ... және өнімнің, жұмыстың, қызметтің 1 тенгесіне
шығынның динамикасын талдау (нақты бағаларда)
|Көрсеткіштер ... ... ... ... 1 мың |1.104 ... шығын, тиын ... |
|- ... ... (инфляция есебімен) |0.902 |
|- есеп беру ... |- 0.202 ... ... ... ... (мың. тенге) |- 18.29 % ... ... ... қарсы өнімнің 1 теңгесіне |0.202 ... ... ... (мың ... | ... ... ... қызмет атқаруы үшін барлық шығындар алдын-
ала жоспарлануы керек. Бұл алдағы ... ... ... ... ... ... қаражаттарды жеткілікті қорландыруға көңіл
аудартады. Шығынның калькуляциялық баптары бойынша өнімнің ... ... ... ... көз ... және оның ... ... (12 кесте).
12 кесте.
Шығынның калькуляциялық баптары бойынша өнімнің өзіндік құны бойынша
жоспардың орындалуы.
|Шығын баптары ... ... өнім ... |
| | ... -, |
| | ... |
| | ... +) |
| | | |
| ... |Нақты | |
| ... ... | |
| ... ... | |
|1. Шикізаттар мен |9620.0 |9700.0 |+ 80.0 ... оның ... | | | ... ... қалдықтар | |- | ... | | | ... ... ... мен | | | ... өндірістік | | | ... ... ... | | | ... ... ... |300.0 |450.0 |+ 150.0 ... ... | | | ... Технологиялық | | | ... отын мен |400.0 |398.2 |- 1.8 ... | | | ... Өндірістік жұмысшылардың| | | ... ... және | | | ... |8500.0 |8480.0 |- 20.0 ... ... ... | | | ... ... ... (21 %|1785.0 |1780.8 |- 4.2 ... ... | | | ... ... ... және | | | ... ... |30.0 |- |- 30.0 ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... Өндірістен тыс шығындар.| |5.0 |+ 5.0 ... ... құн |18150.0 |18185.0 |+ 35.0 ... ... ... ... ... құны 2006 жылы 18150
мың тенгені құрады, ... ... құн 35 мың ... ... – 18185 ... ... шикізаттар мен материалдардың қымбаттауынан туды, сонымен
қатар жоспардан тыс шығындарда пайда болды. ... ... ... ... ... ... ... жоспарланған шығын 30
мың тенге болатын, бірақ іс жүзінде ол ... жоқ. ... ... кәсіпорында жүргізілмейді. Ақаулықтан шығындар
болған жоқ.
Барлық ... және ... ... ... ... ... есебінен пайданы арттырудың қосымша ... ... ... ... ... ... резервтерді жұмылдыру есебінен
пайданы арттырудың қосымша мүмкіндіктері (мың тенге)
|Көрсеткіштер |Мың ... ... ... ... қолдану есебінен өнімді өткізуді |178.2 ... ... ... | ... ... ... ... төмендету, келесі себептермен:| |
| |70.0 ... ... ... ... емес ... ... | ... жалпыцехтік және жалпызауыттық шығындар құрамындағы | |
|өндірістік емес шығындар | ... ) ... және ... ... | ... ... ... | ... ... от ... | ... ... өткізімдердегі залалдарды болдырмау |5.0 ... ... ... ... зиянын болдырмау | ... |253.2 ... ... ... ... ... ЖШС өндірістік қана
емес, сонымен қатар ұйымдастыру және маркетингілік ерекшеліктеріде ... ... 13 ... ... 2006 жылы ... ... ... өнімнің, жұмыстың, қызметтің нақты өндірісі
жоспарланғаннан 298.8 мың ... кем (256.2 + 42.6). Бұл ... ... Мүмкін бұл бағытта, өнімді өткізу, кәсіпорынның
өткізу бөлімі мен маркетингілік қызметтері қарқынды жұмыс істеуі ... ... ... барлық қаржылық-экономикалық және
шаруашылықтық ... ... ... ... талдайық.
14 кесте.
Кәсіпорынның жиынтықты техникалық-экономикалық көрсеткіштері
(2005 - 2006 жылдар)
|Көрсеткіштер |Өл. ... ... |
| |бір. | |(+.-) |
| | ... ... | |
| | ... ... | ... Кәсіпорынның салыстырмалы | | | | ... ... өнім ... |20160.0 |6500.0 |- 13660.0|
|қызмет) көлемі ... | | | ... ... ... |- | | | ... ... өнім ... | | | ... ... | | | | ... Тұтыну тауарлары |- | | | ... ... мен ... | | | ... ... ... | | | | ... Тиелген (өткізілген) өнім |мың | | | ... ... ... | | | ... ... экспортқа содан ТМД | |20160.0 |6500.0 |- ... ... | | | | ... ... ... ... (+) | | | | ... зиян (-), оның ... |мың |185.0 |67.0 |- 118.0 ... ... ... ... | | | ... Кәсіпорында қалатын пайда , | | | | ... ... ... | | | | ... | |185.0 |67.0 |- 118.0 ... ... | |185.0 |67.0 |- 118.0 ... Өнім ... ... | | | | ... 1 мың ... ... | | | | ... жылдың бағасымен. | | | | ... ... ... |мың |19896.0 |8805.0 |- |
| ... | | |11091.0 ... (қат.1/қат.3.1) | | | | ... мың ... таза ... | | | | ... ... |9.29 |7.60 |- 1.69 ... ... ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... негізгі |мың |3710.7 |4182.7 |+ 472.0 ... ... | | | ... ... ... саны | | | | ... жылдық, оның ішінде: |адам | | | ... | |25 |30 |+ 5 ... ... ... |т |19 |21 |+ 2 ... ППП орташа жылдық жалақысы |мың |339.2 |86.66 |- 252.54 |
| ... | | | ... ППП ... ... жалақысы |мың |28.26 |7.22 |- 21.04 |
| ... | | | ... ППП ... қоры ... | | | | ... төлеммен қоса) |мың |8480.0 |2600.0 |-5880.0 |
| ... | | | ... беру ... соңындағы | | | | ... қор , оның ... | | | | ... ... |мың |3350.0 |3350.0 | ... инвесторлар үлесі |тенге | | | ... ППОФ қор ... |мың |5.432 |1.554 |- 3.878 |
| ... | | | ... ... қорытындылаушы мәліметтер болып табылады және тағыда ... ... ... 2005 жылмен салыстырғанда бірқатар жақсы
екенін дәлелдейді. Дегенмен 2006 жылдың көрсеткіштерін ары қарай жақсарту
мүмкіндіктеріде болды, бірақ олар дер ... ... ... ... ... және пайдалы, бірақ бірқатар
белгілі бір қиындықтар мен ... ... ... ... нарықтық жағдайлардың қиындықтары мен
бәсекелік жағдайларын ескере отырып, кәсіпорын ... ... ... ... ... көп ... ... арнайыландырылған тұтасты қызмет
қалыптастыруға шешім қабылдады.
2.2. «Ремолюкс» ЖШС стратегиясы
«Ремолюкс» ЖШС ... ... ... ... маркетинг
қызметі жоқ. Маркетингтің жеке қызметтерін (функцияларын) ... мен ... ... атқарады.
«Ремолюкс» ЖШС-гі маркетингті тәжірибе жүзінде қолданбайды деп айтуға
болады. Нақты ... мен ... ... ... ... ... ... және тапсырыскерлермен ... жоқ, ... ... және ... ... ... ... шаралар
әзірленбеген, имиджді (бейнені) жоғарылату бағытында жұмыс ... ... ЖШС ... ... бойынша тұрмыстық химия
материалдары нарығында және осы бағыттағы қызметтерді көрсетуде аты ... ... ... ... ... ... және ... оның қаржылық – экономикалық көрсеткіштерін сауықтыру
мақсатында кәсіпорынның маркетинг ... ... өту ... ... ... ... ... енгізу бойынша келесідей
жағдайлар қарастырылуы керек: жақын мерзімге және ... ... ... стратегиялық мақсаттар мен оперативтік міндеттерді
анықтау және қою, фирманың дамуының бас маркетингілік ... ... тағы ... ... жүзеге асыру және қызметтің алдағы тиімділігін
арттыру мақсатында кәсіпорында, жеке ... ... ... және оған
кең бағыттағы функциялар беру, ... осы ... ... ... мен
өткізу бөлімдерін жою. «Ремолюкс» ЖШС-нің өзіндік ... ... ... ... функционалды-тауарлық негізде құру.
Фирма жетекшілерімен мамандандырылған фирмалармен маркетингілік қызмет
көрсетуге алғы ... ... ... ... ... Бұл фирма
«Ремолюкс» ЖШС үшін маркетингілік бағдарлама әзірледі ол ... ... осы ... ... ... ... ... жоспарлау
|А Сала секторы: ... тар 1. ... ... алынуы |
| ... ... 2. ... өңдеу және орамдау. |
| ... кең 3. ... ... |
| ... ... ... 4. ... қызметтер көрсету |
|Б. ... ... ... ... ... ... |
|Құрылыс фирмалары мен халықтың құрылыс материалдарының қажетсінуі. ... ... ... ... ... материалдары, пайдаланудағы сенімділік.) |
|4. Дұрыс баға. ... ... ... ... ... ... ... ... ... артықшылықтар: |
|Экологиялық таза ... ... ... ... ... ... ... мен қасиеттердің сақталуы. |
|3. Бірнеше ретке арттырылған ... ... ... ... ... бизнесімнің мақсаты: ... сапа мен ... ... ерекшеленетін материалдарын өткізу, |
|біздің дайындау технологиясымен және мамандардың жоғары кәсіптілігімен |
|шартталады. ... ... ... екі ... топқа бөлінеді (нарық сегменттері):
Сегмент А- заңдық тұлғалар; Сегмент Б – жеке тұлғалар.
Маркетингілік зерттеулер ... ... ... ... ... 85 % - сегмент А және 15 %- сегмент Б құрайды.
16 кесте.
Нарықтық сегмент бойынша жоба ... ... сату ......... |
| ... |% ... |% ... түрдегі өткізудің жылдық көлемі|5,95 |85 |1,05 |15 ... ... ... ... ... |5355 |85 |945 |15 |
17 ... ... ... ... |
| |А. |Б. ... ақпарат |Заң. тұлға |Жеке сатып алушылар, жеке ... |
| ... | |
| ... | |
| | | |
| |- | |
| |- | |
| |- | ... | |30-55 |
| |- |ер. ... |- ... шық. ... ... | ... ... |
| |- ... ... |- ... ... ... ... жасы |- ... |
| |- |1,2, және одан ... ... |
|Үй менш./жалға. | | ... саны | ... ... ... |- ... ... ... |- | ... ... | ... ... алу ... | ... ... | | ... | | |
18 ... ... ... ... |Не ... ... ... ... |қажетсінулер | ... | | | ... |1. ... ... ... ... |
| ... ... ... |жаңғырту |
| |2. ... ... | | |
| |3. ... ... | | ... |1. ... ... |Тұрақты ғылыми ... ҒЗИ |
| ... ... ... ... ... |
| ... мерзімін | | |
| ... ... ... | | ... 18 ... ... алушылардың негізгі талаптары болып
сенімділік, экологиялық тазалық, жәнеде қазіргі талаптарға сәйкестік ... ... ... ... ... ... ... қажет
және НИОКР жүргізуі керек.
19 кесте.
Сауда бағытын зерттеу
|Деректер |2006 |2007 ... |1200 |1100 ... ... ... |400$ |450$ ... пен ... | | ... шығыны |1000$ |900$ |
19 ... ... ... ... ... ... ... пен
құрылыс материалдарының шығындары төмендегенін, бұл қажетсіну нарығының
сыйымдылығын тарылтады.
20 кесте.
Мақсатты ... ... топ ... ... ... ... ... |
| ... ... |% |
| ... | | ... ... |700 мың |85% ... |1500000 |105 мың |15% |
20 ... ... ... тұтынушылары заңды тұлғалар екенін көре
аламыз, яғни «Ремолюкс» ЖШС корпоративтік клиенттерге бетбұрады
«Ремолюкс» компаниясының 2 бәсекелесі бар:
1) «Алан-инвест ... ... ... орналасқан.
2) «Мехавтоматика» Алматы обласының Энергетика селосында орналасқан.
21 кесте.
Бәсекелестерді талдау
|Критериялар ... ... 1 ... 2 |
| ... | | ... |Ө. |Қ. |Ж. ... ... |Ж. |Ж. |Ө. ... |Ө. |Ж. |Қ. ... |Ө. |Ө. |Ө. ... |Ө. |Ө. |Ж. ... ... |Ө. |Ж. |Қ. ... |Ж. |Ө. |Ө. ... ... |Ж. |Ө. |Ж. ... |Ж. |Қ. |Ж. ... | | | |
| Ө - өте ... | | | ... - ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... мәліметтерінен «Ремолюкс» ЖШС өзінің бәсекелестері алдында
барлық параметрлер бойынша ... ... ... болады.
Енді фирманың баға құраушы стратегиясын қарастырайық.
22 кесте.
Баға белгілеу
|А. Залалсыздықты есептеу ... ... ... 2. ... ... ... ... алу ... ... ... ... 1560$_______________ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (а) ... ... (б) ... Соңғы уақыттағы сату көлемі ... ... ... ... ... = _ПсЗ____ = ... = 29985$ |
|1 – (ПрЗ / Vпр) 1 – ... ... ... жағдайы ... ... ... өзін ... |Қанша? |
| ... ... |Жоқ | ... ... құн | | ... ... дауысы ... ... ... ... ... |
| ... көлем | |
| | ... ... ... ... |11428 тонн ... |7000 тонн |3000 тонн ... ... |13000 |10000 |7000 ... ... ... ... |----- |----- ... |
| | ... |1000000 |
| | | ... ... ... баға ... бойынша жоспарланатын стратегия: Төменгі баға
көмегімен нарыққа ену және ары ... ... ... ... талдау
|Механизм/құрал |Баға ... |
| |(1 = өте ... ... |
| |(2 = ... ... |
| |(3 = ... ... ... ... ... |Қолданылмайды. ... ... ... | | ... карточкалар |3. ... ... |
| | ... ... жіберу ... ... ... |2. |Өте ... ... |2. |Өте ... ... |2. ... ... ... |2. |Өте ... ... |1. |Өте ... ... сату |1. |Өте ... ... пікірді |2. |Өте ... ... | | ... алу |2. ... ... | | ... ... |1. |Өте ... ... ... |2. ... керек. |
|Магазин фасады ... | ... ... |2. ... ... ... |---- | ... |2. |Өте ... |
24 ... пікірін бағалау
|Сала |Шағымда|Балдар |Не ... ... |
| |р | | ... ... ... ... |
| |- | ... ... ... |
|2.Мерзімдері |Сирек |Жоғары басымдық|10 күнге кешіккенге 2%-ды |
| | | ... ... . ... ... |------ ... |
|\аяқтау. | | | ... ... ... ... ... кеңіту. |
|алушы | ... | ... | | | |
25 ... ... бағалау
|Атауы ... ... ... ... |
|1.Сауда қызметкерін оқыту. |Баламасыз. |Оқу ... ... ... тану ... оқу. ... |----------- ... (тар) ... ... ... ... |Баламалы. ... ... ... ... |----------- ... ... ... ... ... |
|7.Телефондық қызмет |Не ... ... ... ... |Не используется. ... ... ... ... ... ... ... |Баламалы. | ... ... | ... ... |Баламалы. | ... ... ... ... | ... ... | ... ... ЖШС ... ... ... едәуір алдыңғы
қатарлы екені байқалады, оны сапа, баға, ассортимент, қосымша ... ... ... ... Зерттелген кәсіпорынмен жүргізіліп
жатырған жарнамалар өзінің функциясын толығымен жеткілікті ... ... ... ... ЖШС – нің ... жылжуының және жарнаманың
бюджетіне жан-жақты қарастырып, кестеге келтірейік.
26 кесте.
Нарыққа ... және ... ... сала ... орташа: 8 % сату көлемінен ... ... 4,14% сату ... ... 7,5% сату ... |
| ... жыл ... ... |
| |(А) |(Б) |
| ... ... |
| ... ... |
|1 ... ... ... |1000$ ... 1 рет. |
| ... ... ... 1 | | |
| |рет) | | |
|2 ... ... ... |450$ ... 1 рет. |
|3 |Визуальді ... |1000$ |Жыл ... |
|4 ... ... ... |3000$ |Жыл ... |
| ... | | |
|5 ... ... |700$ ... 1 рет. |
|6 ... зал. |400$ |Жыл ... |
28 кесте.
Жарнама бойынша ... ... топ ... ... ... | | ... |
|1 |“Біздің материалдарымызбен |Жеке |31 және ... |500 |
| ... ... тіке ... |плюс радиосынан| |
| |жол ”. | ... | |
|2 ... ... ... |КТК ... |
| ... ... бағасы |ұйымдары. | | |
| |мен ... ... | | | |
29 ... ... |Контактылар ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... |КТК ... ... | | |
| | ... | | ... ... |1. ... ролик.| | ... ... ... | | ... |Алматы акшамы. |1.Статьялар | | ... ... ... ... | | |
| | ... | | |
30 ... ... ... |БАҚ ... | ... ... |
|“Мектептің қолдауы”. |«Илийские зори» |2000$ ... ... |
| ... ... | ... ... ... ЖШС қаржылық бағалануы.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының көрсеткіштерінің бірі оның меншікті
айналымды және соған теңестірілген қаражаттармен қамтамасыздандырылуы ... Осы ... 32 ... талдаймыз.
32 кесте .
Кәсіпорынның меншікті айналымды және соған теңестірілген қаражаттармен
қамтамасыздандырылуы (мың теңге) 2006 жылға
|Көрсеткіштер |Жыл ... |Жыл |
| | ... |
|1 |2 |3 ... ... ... ... |16210.0 |11633.0 ... Нормативті жабуға қабылданған, орнықты | | ... | | ... ... және ... ... |16210.0 |11633.0 ... ... көздері | | ... ... ... ... мен ... тыс |16210.0 |11633.0 ... салу | | ... ... ... және соған теңестірілген |12223.6 |8198.0 ... ... | | ... ... ... ... ... |12265.6 |7424.0 |
|деректері бойынша нормативі | | ... ... ... қаражаттардың баланс | | ... ... ... (+) ... кемдігі |- 42.0 |+ 774.0 ... | | ... Есеп беру ... пайдадан төлем бойынша |- |- ... ... ... | | ... ... ... қаражаттардың пайдадан | | ... ... ... ... ... ... |- ... немесе кемдігі (-) | | ... ... ... иммобилизациясы – |- |- ... оның ... | | ... ... ... ... ... | | ... ... ... ... | | ... Жеке ... үй ... жұмысшылар мен | | ... ... ... ... | | ... ... ... тәртіпте шығарылмаған | | ... ... ... | | ... мен жетіспеуі | | ... ... ... ... ... | | ... артықшығы (+)немесе кемдігі (-). |- 42.0 |+ 774.0 ... ... ... ... ... баланс пассивінің
қортындысы) 2006 жылдың басы мен ... ... 16210 және 11633 ... ... Осы ... қаражаттар негізгі қорларға салынды және
басқаларға, оның ... ... тыс ... ... және ... ... мөлшері жыл басында 12223.6 мың ... ... 8198 мың ... ... айналым қаражаттарының нормативтері барлық ағымдағы
міндеттемелерді ... тиіс және кем ... 1:1 ... ... ... ЖШС-тің ағымды міндеттемелері жыл басында 12265.6 мың тенгені
құрды, ал жыл ... – 7424.0 мың ... ... жыл ... ... ... жетіспеушілігі сезілді, оның мөлшері 42.0 мың тенге
болды, ал жыл ... аз ... ... ... 774.0 мың ... қорлардың айналымдылығын талдау.
Тауарлы-материалдық қорлардың айналымдылығын бағалау әрбір түрі үшін
жеке жүргізіледі (өндірістік қорлар, ... ... ... және ... ... жылдамдығын бағалау үшін келесі теңдеулер қолданылады:
Қорлардың айналымдылығы = өткізілетін өнімнің өзіндік құны / ... ... ... бойынша қорлардың орташа ... мына ... ... ... = ... жыл ... ... + қорлардың
жыл аяғындағы қалдығы) / 2.
Қорлардың айналу ұзақтығы, немесе қорларды сақтау мерщзімі ... ... ... ... = 365 /қорлардың айналымы.
Қорлардың (материалдардың) орташа шамасы 2005 жылы ... + 11742.5) / 2 = 8845.75 мың ... жылы ... өнімнің өзіндік құны – 7040 мың тенгені құрады.
Қорлардың айналымдылығы (материалдардың) құрады:
7040 / 8845.75 = ... ... ... ... / 0.79 = 462 күн.
Қорлардың (материалдардың) орташа шамасы, 2006 жылы құрады:
(11742.5+ 6836) / 2 = 9289.25 мың ... жылы ... ... ... құны – 18185 мың тенге болды.
Материалдардың айналымдылығы құрады:
18185 / 9289.25 = ... ... ... / 1.95 = 187.17 күн.
Сонымен, «Ремолюкс» ЖШС-те ... ең ... ... 2006 жылы,
ал нашар айналымдылығы 2005 жылы болды.
Жалпы жағдайда активтердің айналым жылдамдығы мына ... = ... ... / ... орташа шамасы.
Ағымды активтердің айналымдылығыкелесі теңдеумен анықталады:
К.ай. ағ.ак. = Өнімді өткізу түсімі / ... ... ... ... ... ... ... орташа шамасының теңдеуі:
Активтердің орташа шамасы = ( Ан + Ак ) / 2, ... Ан және Ак ... ... ... және ... ... шамасы.
Бір айналымның күнмен көрсетілетін ұзақтығының теңдеуі:
Айналым ұзақтығы = 365 / Активтер айналымдылығы.
3 ... ... ... ... ҚР ... ... МЕН КЕЛЕШЕГІ
3.1. ҚР кәсіпорындардың даму проблемалары
Фирмалар арасындағы қатынастар кездейсоқтықтан, ... ... ... ... және ұзақ ... сипатқа жеткен кезде
жоспарлау мүмкіндікті болады. Егер істік қатынасты екі нұсқаның шеңберінде
қарастыратын болса – ... пен ... онда ... ... оның біріншісі шеңберінде – ынтымақтастықтың ... ... ... ... ... ... ішкі
ортасы үшін сипатты сияқты, соншалықты тұтастықты және кең бола ... ... ... ... ... ... ... болып
табылатынымен, яғни олардың экономикалық мүдделіліктері мен әрекеттері көп
жағдайда бір-бірімен ... ... ... ... қатынастарды
жоспарлау деңгейі бірнеше негізгі критериялармен анықталады, оның ішінде
ынтымақтастық уақытымен (ұзақтығымен) және ... ... ... ... ... ... тарнспорттық
құралдардың) активті бөліктерінің пайдалану нормативті ... ... ... ... ... ... ... құралдар түрлері және экономика салалары бойынша тозу дәрежелері
пайызбен
| ... ... ... |41,3 |39,1 |35,5 |32,0 |35,2 ... |25,2 |24,7 |26,9 |25,7 | ... |31,1 |33,4 |31,5 |37,5 | ... құрылғылары |49,5 |44,4 |49,7 |46,2 | ... мен ... |55,8 |49,6 |48,8 |48,9 | ... ... |37,1 |40,7 |47,1 |50,9 | ... ... ... |39,3 |42,2 |48,7 |49,7 |46,5 ... |37,6 |39,1 |39,8 |39,7 | ... |41,7 |46,0 |46,2 |49,9 | ... құрылғылары |40,3 |43,9 |44,4 |47,3 |52,3 ... мен ... |46,6 |50,2 |51,3 |54,3 | ... құралдары |41,4 |43,9 |47,2 |50,7 |48,5 ... ... ... |35,9 |37,1 |40,9 |43,1 |37,8 ... |21,5 |24,0 |24,2 |31,2 | ... |28,2 |25,6 |37,2 |40,6 | ... құрылғылары |42,3 |44,6 |43,2 |51,7 | ... мен ... |52,2 |57,9 |59,7 |57,2 | ... ... |42,8 |45,2 |50,1 |45,6 | ... ұйымдары |40,9 |39,5 |42,2 |42,6 |41,2 ... |32,7 |30,2 |35,7 |33,0 | ... |36,4 |35,3 |41,0 |46,4 | ... ... |49,2 |49,1 |41,8 |36,1 |36,7 ... мен ... |54,2 |51,2 |42,2 |35,3 | ... ... |41,2 |40,9 |44,7 |46,8 |41,2 ... алынған көз: Қазақстан Республикасының Агенттігі статистика
бойынша
3.2. «Ремолюкс» ЖШС даму келешегі
Маркетинг бөлімінің бастығы тікелей директорға бағынады. Ол ... ... ... ... ... ... ... - 7 қызметкер.
Ол келесі бөлімшелерден тұрады:
1) Маркетингілік зерттеу ... ... ... және ... рилейшинз тобы
3) Тауарлық топтар бойынша 3 басқарушы:
а) ұнтақ өндірісі
б) пасталар дайындау
в) гельдерді өңдеу
4) Маркетингілік зерттеу тобы
Штат - 2 ... ... ... Күн ... ... және барлық ақпарат түрлерін талдау:
– Ішкі алғашқы және қайтарма ақпараттар (сату көлемі, ассортимент және
т.б.);
... ... және ... ақпараттар (бәсекелестер, жаңа тауарлар,
нарық коньюнктурасы туралы);
Формалды түрдегі ақпараттарды келтіру;
Есептеуді келесі бағыттармен қалыптастыру:
– Оперативтік ақпарат;
– Тактикалық ақпарат;
– Стратегиялық ... ... ... алу үшін ... ... ... мен бағыттарын
анықтау.
– Тауарды сату процесін зерттеу;
– Бәсекелестерді зерттеу ... ... ... ... ... алушыларды зерттеу:
– "Ауызша" сауалнама;
– Техникалық құралдармен сұрақтама.
– Зерттеуді жүргізу үшін ... ... ... мен ... Жаңа және келешекті тауарларды зерттеу.
Жарнама және Public Relations тобы.
Штат - Жарнама бойынша және/немесе PR - 2 маман.
Топтың міндеттері:
Нақты ... ... ... мен ... анықтау;
Жарнамалық қызметті ұйымдастыру;
Жарнамалық қызметті жүзеге асыру үшін, құралдарды жұмсау ... ... ... құралдары мен әдістерін таңдау;
Жарнаманың мазмұнды бөлігін дайындау;
Жарнамалық қызмет координациялау;
Жарнаманың тиімділігін өлшеу және бақылау.
«Ремолюкс» ЖШС имиджін ... және ... ... ЖШС үшін 1 жылға маркетинг бюджеті
|№ |Шығындар түрі ... ... ... Ш.Б. |
| | | |Ш.Б. | ... ... жиынтығы |7 |350 |2,450 ... ... |1 |1,000 |1,000 ... 3 ... 8 нөмірлері. |1 |300 |300 ... ... ... |3 |500 |1,500 ... ... ... ... |650 |3,250 ... ... ... желілік шешім |5 |70 |350 ... ... НР6L |4 |350 |1,400 ... ... |4 |250 |1,000 ... |- |- |11,250 |
40 ... ... тобы
|№ |Шығын түрі ... ... ... Ш.Б. |
| | | |Ш.Б. | ... |Компьютерлік тақырыптағы кезеңдік |3-4 басылым |30-50 |100-200 |
| ... ... | | | ... ... ... InterNet шығу |12 ай. |36,6 |440 ... |Канцелярлық шығындар |12 ай. |30 |360 ... ... ... |250 |9,000 ... ... ... ... |- |- ... ... ... ... ... бір |100 |1,200 |
| ... ... ... |рет | | ... ... ... бір |2,000 |2,000 |
| | |рет | | ... ... |12ай. |50 |600 ... |- |- |10800 |
41 ... және Public ... ... ... ... түрі ... ... |Құны Ш.Б. |
| | | |Ш.Б. | ... ... ... 2. |200 |4800 ... ... |Тұрақты |- ... ... ... ... ... |12ай. |30 |360 ... ... |- |- |5160 |
- ... ... ... ... ... ... түрі ... |Бағасы |Құны Ш.Б. |
| | | |Ш.Б. | ... ... |12ай. |350 |3,600 ... ... ... |0,03 |- |
| ... ... |шығ. |- |720 |
| | ... | | ... |12ай. |100 |1,200 ... |- |- |5520 |
43 ... ... бюджетінің жиынтық сұлбасы.
|№|Түрі ... Ш.Б. ... ... ... жұмсалған шығын |11250 ... | ... тобы |10800 ... | ... және PR ... топ |5160 ... | ... |27210 ... | ... қызметі құрылған жағдайда келесі қызметтер ... ... бөлу ... конъюнктурасын зерттеу, ассортиментті және жаңа ... ... және ... рилейшнз;
тауар жылжыту және дилерлік желілерді құруды ұйымдастыру.
Маркетинг проблемасы экономиканы ғана емес, психология мен социология
саласында қамтитыны ... ... ... жоғарыда
көрсетілгеннен өзге, жоғары моральдық сапа, жоғары мәдениет должен быть.
1) Маркетинг ... ... ... ... ... ... жұмысының тиімділігін бағалау критериялары және оның
қызметкерлерінің еңбекті өтеу жүйесі.
Осы критерияларға сәйкес ... ... ... қоры ... сәйкес қалыптасуы қажет:
ФЗПо/мар. = Бтар. +(Пқос.+ Пбол.) х К1 х К2 ...... ... ... ... қызметкердің жалақысының тұрақты
құрамы ретінде анықталады, оның мөлшері штаттық кестемен анықталады.
Базалық айлық қызметкердің ... ... 20-40% ... ұсынылады.
Пқос. – дербес қосымша немесе ... ... ... қызметкерге
маркетинг басшысының ұсынысымен дербес тағайындалады.
Дербес үстеменің мөлшері Бтар-дан 50-60% құрайды.
2 сурет. ... ... ... ... – маркетинг қызметінің қызметкерлеріне, нақты уақыт кезеңіне
негізгі өнімдер түрі мен ... ... ... болжамын әзірлеу дәлдігі
үшін, ақшалай сыйақылар.
2) Маркетинг бөлімінің ұйымдастыру құрылымы.
Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру нысанын таңдау әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... мақсаты,
ұйымдастырудың оптималдығы, ресурстардың болуы, шығарылатын өнімнің ... ... ... ... орта және ... құрылған
құрылымы.
Маркетингтің ұйымдастырушы қызметі – бұл кәсіпорынның маркетингілік
қызметі бойынша ... ... ... мен жұмыстарды атқаратын
бөлімдердің, қызметтердің, бөлімшелердің жиынтығы.
Маркетингілік концепцияны өткізудің тиімділігі көп ... ... ... ... ... ... ... «Ремолюкс» ЖШС
үшін құрылымы мен мазмұны бойынша және ең ыңғайлысы ... ... ... ... ... ... ЖШС ... бойынша вице-президенті басқаратын
қызметтің ұсынылатын сұлбасы келтірілді .
ҚОРЫТЫНДЫ
ЖШС «Ремолюкс» кәсіпорыны ұйымдастыру – құқықтық ... ... ... ... ... шектелген серіктестік болып табылады,
меншіктік нысаны – жекешелендірілген, тұрмыстық ... ... ... 2002 жылы құрылған және қызмет істеп келеді. Оның ... ... ... ... химиялық заттармен
қамтамасыздандыру және ... ... ... және ... жұмыстар
мен жобаларды жүргізу; тазартқыш ұнтақтарды өңдеу және өндіру.
«Ремолюкс» ... ... ... қызметін және оның қаржылық –
экономикалық көрсеткіштерін талдау, кәсіпорынның барынша ырғақсыз ... ... ... ... ... орын ... Мысалы,
жұмыстар мен қызмет көрсетудің өткізілу көлемі 2004 жылға шаққанда ... жылы 24, ... жылы 76, ... ... ... ... себептерін әлсіз (дәрменсіз)
менеджмент пен кәсіпорынның ...... ... ... ... ... ... болады.
«Ремолюкс» ЖШС-нің құрылымында маркетинг ... жоқ. ... ... ... бөлім мен өткізу бөлімінің
жұмыскерлері орындайды. ... ... осы ... атқаруы өте тиімсіз. Маркетинг бойынша мамандардың ... ... ... әсер ... ... ... тәжірибе жүзінде қолданбайды деп айтуға
болады. Нақты мақсаттар мен міндеттер анықталмаған, ... ... ... тұтынушылармен және тапсырыскерлермен ... жоқ, ... ... және өткізу каналдарын кеңейту бойынша шаралар
әзірленбеген, имиджді (бейнені) жоғарылату бағытында жұмыс жүргізілмейді,
сондықтан «Ремолюкс» ЖШС ... ... ... ... ... және ... ... көрсетуде аты әйгілі емес фирма.
«Ремолюкс» ... ... ... жоғарылату және бейнесін
беріктендіру, оның қаржылық – ... ... ... кәсіпорынның маркетинг принциптерінде басқаруға өту қажеттігі
пісіп жетілді.
Маркетинг фирманы ... ... орын ... ... ... функцияларды қамтиды:
1) Тұтынушылардың төлеу қабілеттілігі сұранысы шеңберінде ... ... ... ... қанағаттандыруға өндірісті бағдарлау
(бағыттау).
2) Тұтынушылар нарығында ұсынылатын тауарлар мен ... ... ... және ынталандыру.
Дүниежүзілік тәжірибе және дамыған нарықтық ... ... ... ... және табысты тек қана өзінің қызмет-әрекетіне
маркетингілік саясатты енгізген ... ғана ... ... ... «Ремолюкс» ЖШС-нің жетекшілері (басшылары) осыған ... ... ... басқаруға маркетингті енгізу бойынша біз әзірлеген
тәжірибелік ұсыныстар мен пікірлер келесідей қорытындыланады:
1) ... ... және ... ... ... ... ... мен оперативтік міндеттерді анықтау және қою.
2) Фирманың дамуының бас ... ... ... 2008 ... ... ... әзірлеу.
4) Көрсетілген ұсыныстарды жүзеге асыру және қызметтің алдағы ... ... ... жеке маркетингілік қызмет енгізу және
оған кең бағыттағы функциялар беру, жәнеде осы кезде ... ... ... ... жою. ... ... ... ерекшелігін ескере
отырып, маркетинг қызметін функционалды-тауарлық негізде құру. Қызмет
құрамында маркетингілік зерттеу ... (2 ... ... тобы ... (3 ... ... жылжыту және өткізу бөлімі (2 адам) қарастыру.
5) Маркетинг ... ... ... ... бойынша вице-
президентіне бағындыру, оған кәсіпорынның ... ... және ... ... жалпы жетекшілігін жүктеу.
Көрсетілген ұсыныстар мен ... ... ... ... кәсіпорынның өзінің қызметінің тиімділігін жоғарылатуға,
имиджін бекітуге, өзінің тауарлары мен ... ... ... және ... регионындағы құрылыс қызметі нарығында табысты
әрекеттенуіне мүмкіндік берер еді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Конституция Республики Казахстан - ... Жетi ... 2005, 1 ... ... Кодекс Республики Казахстан - Алматы, 2001.
3. Закон Республики Казахстан «О ценообразовании в Республике Казахстан».
Сб. Законов РК. - Алматы, ... ... ... РК «О ... прав потребителей». - Каз. правда, 1995, 5 июля.
5. Закон РК «О стандартизации и ... - Каз. ... 2000, ... ... РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и ... ... ... - ... 2000,33 ... 1. ... маркетинг: Пер. с фр. Щайан А., Букерель Ф., Данкер Р. и др. ... ... 2000 - 572 ... ... Т. ... от А до Я. - Спб.: ... 2005. - 480 с.
8. Аисофф И. Новая корпоративная стратегия - Спб.: Питер, 2005. - 356 с.
9. Афанасьев М.П. ... ... и ... ... - М.: АО
«Финстатинформ», 199-112 с.
10. Баркан Д.М. Маркетинг для всех: Беседы для ... - Л.: ... ... ... ... Бодт Г.Дж. ... руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.
– М.: Экономика, 1995. - 271 с.
12. Всё о ... ... ... для руководителей предприятий,
экономических и коммерческих служб. - М.: ... 1999. ... ... И.Н. ... и ... ... дело. - М.:
Внешторгиздат, 1995. - 254 с.
14. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, ... ... - ... ... 2002, -192 ... ... Е.П. ... исследования: теория, практика и
методология, - М.: Фин ... 2005. - 416 ... ... Пол У. ... свой путь в ... Пер. с ... - М.:
«АйКью»,2000.-54с.
17. Даненбург В., Монкриф Р., Тейлор В, Основы ... ... ... - СПб: ... 2000. - 237 ... Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие Шер. С
нем. - М.; Высшая школа, 2002. - 255 ... ... М.Г. ... маркетинга на промышленном
предприятии//Маркетинг. - 1999. - N 1. - с. ... ... М.Г., ... В.А. ... и конкурентоспособность
промышленной продукции. - М.: Издательство стандартов. - 1995. ... ... П. ... ... и ... - СПб.: ... ... Друкер П.Ф. Рынок; как выйти в лидеры. - М.: Новости, 1990-152 с.
23. ... В.П. ... ... при маркетинговых
исследованиях. -Уч. Пособие. - М.: Экономика, 2000.
-----------------------
[1] Курс экономической ... ... под ред ... М Н , ... Е А.
- Киров, 2005 - С 210
-----------------------
Маркетинг бойынша Вице-президент
Маркетин-гілік зерттеулер
«А» ТОБЫ ... ... ТОБЫ ... ... ТОБЫ ТАУАРЛАРЫНЫҢ МАРКЕТИНГІ

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туристік кәсіпорын қызметінің келешегін түрлі стратегияларды қолданып, арттыру жолындағы жоспарлауды теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу және нақты тұжырымдар мен ұсыныстар жасау66 бет
Шағын кәсіпорынның жоспарлау қызметін жетілдіру60 бет
«Фирмада тауарды өткізу жолдарын жоспарлау.»28 бет
Бизнес-жоспар ФИРМА ЖШС «ҚҰРЫЛЫС ИНДУСТРИЯСЫ»6 бет
Кәсіпкерлік туристік фирма жоспары32 бет
Стратегиялық жоспарлау және фирманы басқарудағы маркетингтік тәсіл20 бет
Фирманы басқару жүйесіндегі бизнес – жоспардың мақсаты27 бет
“TOUR TRAVEL” туристік фирманың “бизнез-жоспары”15 бет
Басқарудағы жоспарлау функциясы11 бет
Бизнес - жоспар мен, қызметтері және оны әзірлеу мақсаты8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь