Сленгтер туралы

Кіріспе.
I. Tapay. Ағылшын сленгтерінің ерекшеліктері.
§ 1. Сленг . лингвистикалық құбылыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
§ 2. Сленгтің жіктелуінің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
ІІ. Тарау. Сленг сөздерінің жасалу жолдары.
§ 1. Сленг сөздерінің морфологиялық жолмен жасалуы ... ... ... ... ... ... ..12
§ 1.1. Аффикстік сөзжасам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
§ 1.2. Контаминациялық сөзжасам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
§ 1.3. Қысқарған сөздер арқылы жасалған ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
§ 1.4. Редупликациялық сөзжасам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
§1.5.Спунеризмдік сөзжасам ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
§ 2. Сленг сөздік қорды байытатын тиімді жол.
§ 2.1. Сленгтік метафора ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
§ 2.2. Сленгтік метонимия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
§ 2.3. Сленгтік симили ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47
§ 2.4. Сленгтік эвфемизм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
§ 2.5. Сленгтердің классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
Әдебиеттердің тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
Сөздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ағылшын сленегтері ауыз-екі сөйлеу тілі лексикасының төрттен үш бөлігін қамтиды. Ол эмоциялық баға берушілік сипатта болады және болмысы жағынан стандартсыз лексиканың қатарына кіреді.
Сленг әдеби сөздердің жаңартылған синонимдерінен құралған, стандарттан тысқары лексикаға жататын сөз қоры болып табылады. Сленгті меңгеру ағылшын мәдениетін жаңа қырынан көрсетуге өзінің септігін тигізеді. Өйткені сленг лингво-мәдени сипатқа ие тілдік бірлік болып саналады.
Жұмыстың басты мақсаттары мен нысаналары:
Ағылшын сленгтерінің лексикалық және фразеологиялық тіркестерінің ерекшелектерін зерттей отырып, олардың тілде алатын үлкен орны, мәдени маңыздылығы бар тілдік бірлік болып табылатынын дәлелдеу. Алға қойылған мақсат төмендегі міндеттерден тұрады:
1. Ағылшын тіліндегі сленгтердің дәрежесін;
2. Жасалу жолдарын:
3. Тілдік сөздік қорын лексика-семантикалық жағынан байытудағы үлесін;
4. Түрлі қоғамдарда қолдану аясын анықтау.
Зерттеуде төмендегі тұжырымдамалар ұсынылады:
1. Сленг ағылшын тілінің ажырамас үлкен бөлігі болып, тілдің қозғалыстағы лексика-семантикалық жүйесі ретінде тез өзгеріп тұрады. Сленгте лингвистикалық полигон секілді тілдегі жаңа элементтер тексеруден өтіп әдеби тілдің қатарына еніп кетуі мүмкін. Бұл тұрғыдан сленгтің алға ұмтылушылығы болашақта тілдің даму мүмкіншілігін көрсетеді.
2. Қалыптасқан ойға қарамастан сленг ағылшын тілінде тек қана бір күндік сөздерде емес, сонымен қатар ұзақ өмір сүретін лексикалық тіркестерді де жасайды. Сленг төменгі топтарда ғана емес, қоғамның барлық салаларында, пресса мен көркем әдебиеттерде де белсенді түрде қолданылады. Сленг ағылшын тілінің басқа варианттарына да әсерін тигізеді.
1. Patridge E. Patridge., E «Slang. Today and
Yesterday» London, 1979
2. Белляева Т.М.

Белляева T.M., Хомяков В.А.
«Нестандартная лексика англиского языка» Ленинград, 1985
.
3. Гинзбург Р. С. Гинзбург Р. С. «Лекскология
английского языка» Москва, 1979.
4. Galperin. S.R. Galperin S.R. «Stylistic» Moscow, 1977.
5. Encyclopedia Americana. Encyclopedia Americana. 24. vol. 1980.
6. Leonard Lipka. Leonard Lipka An outline of English

Lexicology Mux Niymeyer Verlag
Nubingen, 1990.
7. Балақаев М. Балақаев М. Жанпейсов Е., «Қазақ
тілінің стилистикасы». Алматы, 1980.
8. Greenough and Kitteridge.

Greenough and Kitteridge. «Words
and their ways in English speech». New York, 1929.
9. Crystal D., Crystal David., «The English
language» Cambridge University 1995.
10. The world book Encyclopedia. The world book Encyclopedia USA,
1986.
11. The new book of knowledge. The new book of knowledge A vol.,
Canada, 1960.

12. Хомяков В .А. Хомяков В. А., «Нестандартная
лексика в структуре английского языка» 1980.
13. Волошин Ю., Волошин Юрий., «Общий
Американский сленг» состав, деривация и функций Краснодар, 2000


14. English. English (newspaper) 32/2003.
15. Newsweek. Newsweek (magazine) 10/4/2006. 17/4/2006.
16. Times. The times (newspaper) 5/8/2004; 7/9/2004.
17. New York Times. New York Times 17/4/2006. 17/5/2006.
18. RH. HDAS. RH. HDAS, 1994, XXVII.
19. Bussiness week. Business week 6/3/2005.13/3/2006.
20. Ellison. Ellison, Ralph «Shadow and Act» Vintage book's, 1995.
21. Davis. Davis, Lindsay, «Time to Depart».
22. Salinger J.D. Salinger J.D., «The catcher in the
Rye». Penguin books. 1TD, 1994.
23. Shem S. Shem S., «The House of god» USA 1985.
24. Kingston Kingston Maxine Hong. Woman Worrior.
25. Burke William J. Burke William J., «The literature of
slang» New York Public Lib., 1939
26. Kathleen A. Kathleen Ash. «Beyond Pride' New York, 1992.
27. Lohn Le Carre. Lohn Le Carre «A murder of guality» New York, 1982.
28. Lohn Le Carre. Lohn Le Carre «The spy who came in
from the cold» Victor Gollance Limited
1963.
29. Tom Keene. Tom Keene «Spy sheep» New York, 1965.
30. Грачев М.А. Грачев М.А., Гуров А.И.,
«Словарь молодежных сленгов», 1999
31. Lewis.A. Irwing Lewis Allen., 1993.
Сөздіктер
1. Ахманова Ахманова О.С. Russian -English

Dictionary.-М.: «Soviet Encyclopedia»
Publishing House, 1971.
2. American slang. Шестикрылов П. «American slang»

Словарь новейшего Американского
сленга Москва 2006.
3. English-Russian slang
dictionary. Тажутов. The English-Russian slang
dictionary
4. Lighter.J.E. Linghter J.E.»Historical Dictionary of

American slang New York Random
House, Inc. 1994.
5. Thorne, Tony Thorne, Tony: «The dictionary of
contemporary slang» New York 1990.
6. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. «The devil
dictionary» New York 1991.
7. Flexner. Went worth Harold and Flexner.

«Dictionary of American slang»
Crowell, 1960.
8. Patridge E.9 Patridge E., 'A dictioanary of slang
and unconventional English Oxford 1990.
9. Тіл білімі сөздігі. Э.Д.Сүлейманова. «Тіл білімі
сөздігі» Алматы 1998.
10. Орысша-Қазақша сөздік.
Орысша-Қазақша сөздік. Алматы,
1998.
11. Англо-Русский словарь. Англо-Русский словарь Мюллер
В.К. Москва 1992.
12. Ожегова. Словарь Ожегова. Москва, 1966.
        
        Мазмұны.
Кіріспе.
I. Tapay. Ағылшын сленгтерінің ерекшеліктері.
§ 1. ... - ... 2. ... ... ... ... сөздерінің жасалу жолдары.
§ 1. ... ... ... ... 1.1. ... 1.2. ... 1.3. ... ... ... 1.4. ... 2. ... сөздік қорды байытатын тиімді жол.
§ 2.1. ... 2.2. ... 2.3. ... 2.4. ... 2.5. ... ... мен ... ... ... ... сөйлеу тілі лексикасының төрттен үш бөлігін
қамтиды. Ол эмоциялық баға берушілік сипатта болады және ... ... ... ... ... ... ... жаңартылған синонимдерінен құралған, стандарттан
тысқары лексикаға жататын сөз қоры болып табылады. Сленгті меңгеру ... жаңа ... ... ... ... ... Өйткені сленг
лингво-мәдени сипатқа ие тілдік бірлік болып саналады.
Жұмыстың басты мақсаттары мен ... ... ... және фразеологиялық тіркестерінің
ерекшелектерін зерттей отырып, олардың тілде ... ... ... ... бар ... бірлік болып табылатынын дәлелдеу. Алға қойылған
мақсат төмендегі міндеттерден ... ... ... ... дәрежесін;
2. Жасалу жолдарын:
3. Тілдік сөздік ... ... ... ... ... ... қолдану аясын анықтау.
Зерттеуде төмендегі тұжырымдамалар ұсынылады:
1. Сленг ... ... ... ... бөлігі ... ... ... ... ретінде тез өзгеріп тұрады.
Сленгте лингвистикалық полигон секілді тілдегі жаңа элементтер тексеруден
өтіп әдеби тілдің ... еніп ... ... Бұл ... сленгтің алға
ұмтылушылығы болашақта тілдің даму мүмкіншілігін ... ... ойға ... ... ағылшын тілінде тек қана бір
күндік ... ... ... ... ұзақ өмір сүретін лексикалық
тіркестерді де жасайды. ... ... ... ғана емес, қоғамның барлық
салаларында, пресса мен көркем әдебиеттерде де белсенді түрде ... ... ... басқа варианттарына да әсерін тигізеді.
3. Сленгте сөзжасамдық тәсілдердің ... ... ... ... ... ... тілде де ... ... ... тек ... ғана тән ... де ... Дегенмен, сленгте
пайда болған жаңалық стандартты ағылшын тілінің деңгейіне жетуі мүмкін.
4. Табиғи ұлттық тіл ... және ... ... ... ... мен ... де, гетерогенді де бола алмайды. Бұл сленгтің
вариантивтілігінен байқалады. Сленгтердің ... ... ... ... ғана тән ... ... ... Сленгтің нұсқаларының көптігі
қарым-қатынас жасағанда ... ... ... ... ... өте ... тілдік құбылыс болғандықтан әлі толық зерттелмеген
объекті болып табылады. Бұл жұмыста сленг тілге де, тіл ... ... да ... бар ... ... ... басын бір жерге
тоғыстыратын кең ауқымды біртұтас ғылыми объекті ретінде зерттеледі.
Жұмыстың теориялық маңызы:
Бұл жұмысты ... ... ... ... қатар
практикалық ағылшын тілі сабақтарында қолданылуы
Жұмыстың практикалық ... ... ... ... ... үшін тұңғыш
«Ағылшын-Қазақ сленгтері» сөздіктің жасалуы болып ... ... ... ... көптеген сөздіктер, оның ішінде сленг
сөздіктері, ... ... ... ... ... ... әдеби
кітаптары, газет-журналдар алынды.
Жұмыстың мазмұны:
Жұмыс екі тарау, кіріспе және қорытындыдан тұрады. Жұмыста 40 ... ... ... оның 22-і ... ... ... де, қалған 18-і ағылшын көркем әдебиеттерінен және ... ... ... ... де ... ... объектісі, өзектілігі, ғылыми жаңалығы,
мақсаттары мен нысаналары анықталады.
Бірінші бөлімде сленгтің болмысы ... ... ... ... ... өмір ... ол жайында лингвистердің ұсынған түрлі
классификациялары қарастырылады.
Екінші бөлімде ... ... ... жолдары, сөздік қорды
лексика-семантикалық жағынан байытудағы үлесі қолданыс аясы қарастырылады.
§1. Сленг- лингвистикалық құбылыс
Кез-келген тілдің лексикасы ... ... ... және ... емес.
Біздің қарастыратын сленг әдеби емес лексиканың құрамына енеді. Сленг
көптеген жылдар бойы ... ... ... ... бірі ... Оның ... жайлы түрлі анықтамалар беріліп, ғылыми және ғылыми
емес пікірлер айтылуда дейді әйгілі ғылшын ... бірі Эрик ... E., 17]. Біз оның ... ... ... мынадай анықтамаларға
тоқталғымыз келіп отыр:
1. Қоғамның төменгі сатысындағы адамдар қолданатын арнайы көбіне ... ... сөз ... ... ... сай ... ... эмоционалды - экспрессивті
болуы бар, жанама мағына қосатын сөздер. Бұл сөздердің ... ... ... ... ... ... ... түсіп қалатын кездері де болады.
[W.T.N.I.D. 195].
Ал жаңа Оксфорд ағылшын сөздігінде сленгті ... ... ... бір ... ... топтың тілі.
1. Стандартты тіл яғни әдеби тілден төмен ... жаңа ... ... ... ... әсер беру үшін қолданыстағы сөздердің басқаша
тіркесі. [O.E.D., 856].
Біз бұл сөздіктерде берілген анықтамалардан сленгті ... ара ... ... бір етіп ... отырғанын байқаймыз. Ағылшын тілінің
оқушысы өзінің мақаласында біршама тіл білімі адамдарының ... ... ... ... ... ... бірі журналист Амбрес Берг сленг
туралы келесі пікірін ұсынады: «сленг әдеби тілдің ... ... ... ... Венди Холмс өз кезегінде «сленгті қолдану ақылдың
кемуінің бірінші белгілері Карл ... ... [А.В., 191]. ... ... ... асып алып ... кете ... тіл» дейді. [D.C.,
182].
Ағылшын жазушысы ... ... ол ... ал әр ... - ол
поэзия» дейді. [O.U.P., 199]. Гальперинннің «Stylistics» деген кітабында
Притиокс пен Киттеридждің ... ... атап ... ... ... кіруге талмай ұмтылып, алайда ешқандай нәтижесіз қалатын
«көшінің ... ... [G.,K. 205]. Бұл ... ауыз екі ... ... ... Эрик ... да пікірі тыс қалмаған. «Сленг» - дейді ол -әдеби
емес ... ауыз екі ... ... тән, оның негізі жазба деректерде емес,
сөйлеу тілінде жатыр. Егер сленгті қағазға ... ... оны ... ... Егер де ол неологизм ретінде қабылданбаса, мағынасыз
сөздер ретінде қалып қояды. Тек өте ... ... ... өз қалпын сақтап
қалады. Эрик Щтридж сленгке тек қана анықтама беріп қоймай, оның не ... ... ... ... ... ... ... Көңілін көтеру үшін.
2. Ақыл, ой-санаға жаттығу ретінде.
3. Ойын қысқа да нұсқа жеткізу үшін.
4. ... ... ... ... ... қайталанбас үшін.
6. Тілді байыту үшін.
7. Аса мәнерлікті, әсіреушілікті ... ... ... ... атмосферасын туғызу үшін.
9. Белгілі бір топтың тілін табу үшін, солармен бірдей деңгейде екенін
көрсету үшін.
10.Басқалар ... үшін ... ... ... тағы ... ... ... өлім немесе тағы басқа ... ... айту ... қиын ... күлкіге айналдыру үшін.
13.Үнемі жаңашылдықта болу үшін.
14. «Сленг тілінде» сөйлейтін қоғамнан қалмас үшін.
15. Ештеңені жүрегіне жақын қабылдамас үшін.
16.Өзін жалықтырып алмас үшін ... ... және тағы ... ... ... ... ... жалпыхалықтық сипатқа ие, оны халықтың барлығы
дерлік өздерінің күнделікті өмірінде, ... ... ... қолданылады.
[Patridge, 286 б].
Сленг - әр американдықтың лексикасына кішкентай кезінен бастап, ... әсер ... ... ... ... ... ... байланысты
Г.Бредли 1911 жылы мынаны ескерген: «АҚШ-та сленг ... ... және оның ... ... ... сөйлейтін басқа елдерге
қарағанда әлдеқайда ... ... ... 209 б]. Эрик ... ... мынаны атап өткен.
«Американдық білімді азаматтарының сөзі ағылшындардың сөзінен, ... ... ... ... ... ... барлық қоғамда кеңінен таралуына, одан шығып ауыз-екі
сөйлеу тілінде көптеп кездесуінде: қазіргі американ әдебиеті, ... ... ... ... ... өзінің үлкен үлесін қосып отыр.
Қазіргі кезде АҚШ-тың көптеген баспаханаларында сленгке байланысты кең
ауқымды, қызықты мақалалар ... ... ... Солтүстік
Америкадан шығатын «American Speech» «журналы болып табылады».
«Comments on ... ... ... және ... ... ... өзінің көп уақытын, күшін, назарын аударған. Бұндай ауқымды
жұмыстың ... ... ... ... ... университетінде баспаның
отыз томы шықты, бұл баспада басқа авторлық да мақалалары қарастырылған.
Сол сияқты Г.Меккен 1919 жылдағы өзінің ... ... ... ... он ... бөлген, төртінші баспасында 1936 жылы елу
төрт бет және 1948 жылы ... тағы жүз елу бет ... ... лингвистердің тарапынан да американдардың өзінің
тарапынан да ... ... ... ... ... ... 1960 және 1975 жылдарда шыққан «американ сленгтерінің сөздіктері»
және осы сияқты тағы басқа ... ... ... ... 1961 жылы ... ... редакциясы ұзаққа созылған талқыдан кейін, сленг сөздерімен
сөз тіркестеріне сөздіктен орын бөлуге шешім қабылдады. Сол уақытта ... ... таң ... газет-журналдардың бетіне редакцияның шешімін
қолдайтын, қолдамайтын туралы түрлі пікірлер жазылды. Алайда бертін ... ... ... деп ... ... ... ... оның ішінде
сленгтің өзіне арналған сөздіктер де шыға ... ... ... ... ... береді: «Сленг сөздіктері әдеби
сөздердің ... ... ... ... сай ... ... сөз ... құралған». [Lighter, 190 6].
Американ сленгтеріне деген мұндай бетбұрыс сленгтерінің ... ... ... бір ... болып табылатындығымен
түсіндіріледі.
§ 2. ... ... ... қарастырған лингвистерді барлығы дерлік оны үш ... ... ... Біз бұл ... ... үш ... де жеке тоқталып
өтеміз.
1. Аз өмір сүріп, қолданыстан шығып қалған ... ... ... - ... ... ... жас ... айтамыз», «do»
«зат есім» мағынасындағы сленг болған, «fraud» - ... ал ... ... ... ... білдірген. Аз өмір сүретін сленгтер жайында
С.Эйбл былай дейді: «сленг сәннің лингвистикалық баламасы болып ... ... ... ... тұрады да, тілде ұзақ өмір сүрмейді». [ЕЫе,С
27 б].
2. Көпшіліктен қолдау тауып, ұзақ уақыт қолдануының ... ... ... ... ... кірген сленг сөздері. Сленгтің бұл
түріне де өте көп мысалдар келтіруге болады: «hairdo» - «прическа», ... talkie» - ... ... - «ұялшақ», «jeep» - ... ... ... ... - ... ... «VIP» - «өте маңызды адам» тағы басқа.
3. Ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... шығып
қалмаған сленгтер, мысалы: «lousy» - «жағымсыз» сөзі 250 жылдан астам уақыт
бойы мағынасын өзгертпей қолдануда, 500 ... ... ... ... адамды «blow» - деп атайды, ... ... ... Tommy Rot «бос ... «foss pot» «қанына арақ сіңіп кеткен адамды»,
«weed» ... ... ... «өлу» деген сленгтерді айтуға болады.
Сленгтің бұл түріне де ... ... ... ... ... болып, 100 жылдар бойы өмір сүре алады». [В.А.Хомяков]
«Сленгтің тезаурусы» деген мақаланың автор ... ... ... ... ұрпақтан-ұрпаққа өзгеріссіз жететін сленгтерде баршылық».
Сленгтердің осындай кезеңдерге бөлінуіне Юрий Волошин өзінің ... ... ... ... ... тіл ... оның
лексика-семантикалық жүйесі, үнемі қозғалыста болады: жаңа ... ... ... ... ... ... баршаға таныс сөздердің жаңа
мағыналары табылып жатады және тағы ... Тіл ... ... өмір ... осылайша ол өзінің ең басты қарым-қатынастың құралы
болу міндетін атқарады. Бұл ... және ... ... тілге де
тән құбылыс болып табылады. [Ю.Волошин].
Сленг ауыз-екі сөйлеу тілінде ең үлкен ... ... ... кең етек ... ... тілдік бірлік болып табылады. Сленгтердің
болмысын толық зерттеген лингвистер оның ... ... ... ... ... ... ... бөледі.
Э.Патридж сленг сөздері мен тіркестерін үлкен төрт бөлікке бөліп
топтастырады.
1. ... ... ... ... ... кейін қолданыстан шығып ... ... ұмыт бола ... алайда қолданысқа қайта шығуға ұмтылатын
сленгтер. Бұл ... ... ... ... ... ... де,
біразы сленг күйінде ескіріп қолданыстан шығып қалатын сленгтер.
4. Ұзақ уақыт бойы өзінің сленгтік күйін өзгертпей келе ... ... [Р.Е., ... ... ... болса сленг сөздерінің стилистикалық
қабаттарына, құрылымына байланысты өзінің мүлдем басқа ... Ұры ... ... ... не жаргон) Мысалы: «dirt» money -»ацша»;
«dotty» mad- «ecyac», «barker» gun - қару ... ... ... де ... тілі ... де ... ... «chink» «money» -»ақша»; «fishy» «suspicious» - ... ... - ... ... сөздер, кей сөздіктерде сленг деп те,
сөйлеу тілінің ... яғни ... ... деп те қарастырылады.
3. Ауыспалы ... ... деп ... ... сөздіктерінде тіркелетін сөздер. Мысалы: ... ... ... ... ... «blackout» (a clergyman) «шіркеу»
уағыздаушысы тағы басқа.
4. Конверсия арқылы ... ... ... ... ... ... «to agent» ... сленг сөздіктерінен табылады. Сол сияқты «to
alter», «ancient» (зат есім ... ... ... ... ... сленг болып саналатын сөздер. Мысалы: «rep» (reputation),
«cig» (cigarette), «ad» (advertisement), «sis» (sister) «ma» (mama) ... ... не ... заңдылықтарына бағынбай жасалатын
тіркестер. Мысалы: How come, I says (How comes it, I say), ... ... ... ... /don't know nothing [Galperin I.R., 79]
Орыс лингвистерінің біразы ... ... бір етіп ... ... оны орыс ... ... ... шығарады. Сол лингвистердің
бірі Грачев өзінің төмендегідей классификациясын ... ... ... (немесе сленг).
3. Кәсіби сөздер.
Грачев жаргон мен сленгтің өзін төмендегі бөліктерге ... ... ... ... ... Түрлі салаларда қолданылатын сленг.
4. Күнделікті өмірде айтылатын сленг сөздер. [Грачев.М.А., 47 ... ... ... ... Уэнторс болса сленг сөздерін түрлі
қоғамдарда қолданылуына қарай ... ... ... ... сөздері.
2. Афро - Американдықтардың сленгтері.
3. Жас өспірімдер сленгі.
4. Түрлі салаларда қолданылатын сленгтер.
5. ... ... ... ... ... сленгтер.
Жоғарыда көрсетіп өткен сленгтердің топтастырылулары байқағанымыздай
бір-бірінен ... ... ... ... өзін ... қиын
болғандықтан, оны топтастыру одан да үлкен қиындықтар ... ... ... көрсетілген сленгтердің топтастырылыуы бір-бірімен байланыссыз
әр түрлі бағыттан көрінеді. [I.Lewis 56 б]
II. Tapay.
Сленг сөздерінің жасалу жолдары.
§ 1. ... ... ... ... ... жасалуы туралы көптеген лингвистер өзінше әртүрлі талдаулар
жасаған. Мысалы Ю.Волошин «Общий ... ... ... ... атты ... ... ... аффикстер арқылы
жасалатынын терең қарастырған. Беляева болса ... ... ... атты ... ... жасалатын бірнеше яғни
суффикстер арқылы, контаминация, ... ... және тағы ... қарастырған. Сол сияқты Мэри Уорфелл, Тони Корн, Дэвид Кристал,
Джоносон Лайтер және т.б ... ... ... ... ... ... ... жолдарын өз еңбектерінде қарастырып өткен.
Біз бұл бөлімде жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... жасадық. Сленг сөздерінің төмендегі
жолмен жасалатынын көрсетіп, олардың әр қайсысына мысалдар келтіріп, жеке
тоқталуды жөн ... ... ... сленгпен жұмыс жасай ... ... ... ... жасалатын тиімді не тиімсіз
жолдарының барлығы дерлік сленг сөздерінің жасалуында да ... ... ... ... ... ... жасалады:
1. Аффикстер арқылы;
2. Күрделі сөздер арқылы;
3. Контаминация;
4. Қысқарған сөздер;
5. Редупликация;
6. Спунеризмдер;
§1.1. Аффикстік ... ... ... ... аффикстер арқылы жасалады, ал
аффикстердің өзі ішінара бірнеше ... ... ... ... ... Ендеше біз сленгтердің де сол ... ... айта ... жөн деп ... ... еr, іе ... ... ... ... ... ... сөздері көбіне еr, іе, -у, -еу суффикстері арқылы жасалады. Еr
суффиксі әдетте әдеби тілде адамның ... ... сөз ... ... ... ... де бұл суффикс адамның мамандығын, айналысатын
ісін, сапасын ... тек ... зат ... ... қатар жансыз заттың да
артынан жалғанатын суффикс болып табылады. еr суффиксі көбіне зат есімге,
етістікке, сын ... ... ... ... ... зат ... да сөздің тура не ауыспалы мағынасында келеді. еr ... ... ... ... ... ... ... болады. Мысалы:
«life» - «зат есім», «өмір» деген мағынаны ... енді оған «еr» ... ... бойы ... ... ... немесе «бір жерде пенсияға
шыққанша жұмыс істейтін адам» деген мағынаға ауысады. Сол сияқты «kiss» ... ... «еr» ... ... ... «зат есім» ретіндегі сленг сөзі,
«good» - «сын есім», «жақсы» мағынасында, ал «gooder» - «сыйлы ... ... - ... ... «high» - «жоғары», «rise» - «көтерілу», «ег» -
жалғанса яғни ... көп ... ... Сол ... ... ... - ... «time» -»уақыт», ал «old-timer» «қартайған кісі, ... - ... ... ... «five» - «бес», «fiver» - «бес
доллар»; «weep» - «жылау», «weeper» - ... яғни ... ... ... ... ... - «жауапкершіліктен қашатын,
сөзінде ... ... ... - ... ... -
«кейінге қалдыра беретін адам», «hooper-dooper» - «өте күлдіргі», «еr» ... ... ... ... ... ... ... - деген
сөзден «hummer» - «жақсы жігіт» ... ... зат» ... ... ... ... бұл ... сөзді ұзартып айту үшін де қолданылады. Мысалы:
«down» орнына», «downer» - «ұйықтататын дәрі», және «gas» - дегеннің ... - ... ... көп ... тағы ... ... көрсеткен сленг сөздердің біразына мысалдар келтірсек.
«The lifers came next, eager to rest their bones, lunch ... from their weery hands». ... ... ... қолдарынан түскі тамақтары бар сөмкелері
түсейін деп тұрған тұрақты жұмысшылар ... saw this old - timer here ... What he's doing here?» ... кеше бұл ... ... Ол бұл жерде жай жүр ме екен?» [A.S,
162]
«After living in a suburban environment in ... Max had ... ... to living in a ... [A.S, ... шетіндегі жер үйде тұрғаннан кейін мұндай көп қабатты үйде
өмір ... ... ... ... ... ... too many of these weepers makes me want to cry all the ... 275]
«Сентиментальды фильмдерді көп көргендіктен менің үнемі жылағым келіп
тұрады».
«Іе» суффиксі көбіне зат есім ретінде келіп, сленг ретінде бір ... ... ... ... Іе ... ... ... не «еу» түрінде келеді.
Бұл суффикспен тіркесіп келетін сленг сөздері де жетерлік. Мысалы;
«bad» - сын ... ... ... білдіреді, ал «baddie» болса, жаман адам,
«жауыз» мағынасына ауысады. «Baddie» сөзі «baddy» ретінде де келе ... ... ... «good» - ... «goodie» - «тек тура жолмен жүретін
адам»; ... «kid» - ... ... - ... бұл «kiddie»
сөзінде Іе суффиксінің тағы бір ... яғни ... ... ... ... ... ... мына сленгтер көрсетуге болады: «newsier» - газет
таратушы», «drunkie» - «ішімдік ішетін адам»; «loosie» - ... ... ... - ... ... ... ... келетін жас
әйел», бұдан шығып.
«Іе» суффиксі тек жақтыртпағандықты емес сонымен қатар бір ... ... да ... ... ... ... ... «boobie» - ғашығым;
«қымбаттым» «old but goodie» «мейірімді қарт кісі ... есте ... ... өтіп кеткен кез, ескі киімдер, ескі дәстүр (барлығы жақсы мағынада)
деген мағыналарды ... ... бұл ... ... ... ... ... екенін айта кеткен жөн, өйткені бұл суффиксі көп ... ... ... үшін ... ... «stoolie» - «ішінде сөз тұрмайтын адам»;
«shortie» - «бойы қысқа адам»; «froggie» -»француз», ... - ... meemie» - ... ... ... және ... ... келетін сленг сөздеріне төмендегідей мысалдар
көрсетуге болады;
Listen to me, don't be a baddy! [A.S, ... ... ... ... goody,» Iris said ... «Why don't you and I sit down ... and plan the whole thing?» [Kathleen, 25 6]
Бұл ... ... сөзі ... ... ... келесі мысалда бұл
керісінше мағынада келеді.
She is such a goodie! No fun at parties. [A.S., 56 ... тура ... ... ... Кештерінде артық әзіл болмасын».
My uncle is an oldie but goodie. I enjoy his quaint, ... [A.S., 1126 ... ... ... қарт ... is at home minding the kiddies. [A.S., 129 6]
«Денаис үйінде бөпелерге қарап отыр».
Molly is being a screamie-memie, today, so we won't give her any ... she behaves. [A.S., 222 ... бұл ... ... болған, сондықтан да біз оған өзгермейінше
ешқандай тәтті бермейміз».
Buying twenty «singles» or «loosies» is more ... in the end ... a 20 ... pack ... ... даналап алған 1 пачка темекіден қымбатқа түседі».
«іе» суффиксі қысқарған сөз ретінде де кездеседі. Мысалы; ... urban ... яғни ... ... сөзіне іе суффиксі
жалғанып «жас маман» ... ... ... ... мамандығын
білдіретін қызметі ретінде бұл суффиксі мына мысалды да ... ... cookie» - ... ... ... Сөйлемде бұл сөз былай келуі
мүмкін.
Peter does really well in school, he is a smart cookie. [A.S., 233 ... ... өте ... ... ол өте ... ... басқа тілден енген суффикстері арқылы жасалуы. Ағылшын сленг
сөздерінде басқа тілден енген суффикстер көптен ... Олар ... ... оның ... ... ... және ... қорды
молайтуға өздерінің үлкен ... ... Біз бұл ... ... ... француз, латын, грек, испан, итальян тағы басқа
тілден енген ... ... Біз бұл ... ... ... ... ең көп ... тілінен енген суффикстерімен
жасалатындығын байқадық. Сонымен сленг ... ... ... төмендегі
суффикстері бойынша жасалады: «ее», «ese», «ville», «age» тағы басқа ... зат есім ... ... ... ... ... ... ретінде қолданылады. Мысалы: «kissie « -стандартты тілде «kiss «
-«сүю» яғни етістік ретінде келеді ал оған «ее» ... ... ... ... ... адам мағынасын иеленеді; сол сияқты «deceivee» -
«deceive» стандартты тілде ... ... ... ... енді бұл ... ... жалғанса «алданылатын адам» яғни ырықсыз етіспен келіп,
сөздің семантикалық мағынасын ... ... ... - ... белгілі телефон яғни зат есім ретінде қолданылады,
«ее» суффиксі жалғанса «телефон ... ... ... көтеретін адам»
мағынасына ауысады; «meetee» - «meet» - ... ... «ее» ... ... мағынасын иеленеді; «Flunk» «емтиханнан құлау» ал
«flunkee» - «емтиханнан құлаған студентті» ... ... ... байқағанымыз сленгтің мағынасына алғашқы түпкірігі стандартты
тілдегі сөзбен мағыналас екендігін, ... сол ... ... ... шығып, тек іс-әрекеттің объектісі ... ... ... ... бұл ... ... сленг сөздерінің барлығы түбірін
стандартты тілдегі ... ... ... ... ... мына ... жөн ... Мысалы: «етсее» - «жүргізуші» -(тамада) «peewee» -
«кішкентай бала ... бойы ... ... мағынасын береді.
«ее» суффиксімен тіркескен сленг сөздеріне мынадай ... ... meetings should be ... brief. A good way to handle ... is to hold the meeting with ... standing up. The meetees ... you at first. Then they get very ... and can hardly wait
to get the meeting over with. [Times]
«Кейбір жиналыстар қысқа болуы абзал. Бұған жететін ... бір жол ... ... өткізу. Жиналысқа келгендер басында сізге сенбеуі мүмкін.
Кейін олар ... ... ... ... ... ... ... екіталай
болуы мүмкін».
Hardly any of the summer students are flunkees trying to catch ... ... ... ... группаластарын қуып жетуге
тырысып жүрген студенттердің болуы екіталай».
Peter said that he was going to be the emcee at Uncle's ... өзін ... ... ... ... ... айтты».
George told the peewee to get out of his way. [A.S, 178]
«Джордж ... ... оның ... ары ... ... Reice was a famous baseball player, [the same ... бойлы Рейс атақты баскетбол ойыншысы болған».
Келесі қарастырылатын Француз тілінен шыққан «ese» суффиксі стандартты
және стандарттан тысқары ... ... де ... ... ... бұл екі бөлігінде де бұл суффикске бірдей мағынаны бермейді. ... ... ... ... ... ... «ese» ... есім не зат есім сөз табында келіп, адамның ұлтын, тілін білдіреді. ... ... бұл ... ... не бір ... ... манерасын, жазу
стилін, мамандығын білдіріп, көбіне ұнатпағандықты және ... ... ... - ... ... ... ... «scientese» «ғылыми стиль» «novelese» «көркем-әдеби ... ... ... ... және де ... ... ese» ... ... ... ... ... және тағы ... ... зат есімі ретінде «ville» - қала дегенді білдіреді, ... ... ... ... ... қала аттарынан, адамның тегінен
кейін жалғанатын тіркес ретінде қосарланып келеді. Мысалы: ... ... ... және тағы сол ... Ал ... бұл ... әңгімелесушінің белгілі бір жерге ... ... ол ... ... ... айқындайды және көбіне сынаушылық
сипатта ... ... ... - ... ... «dull» -дың өзі ... іш пыстырарлық, жалықтырарлық деген мағынаны береді енді оған «ville»
- суффиксі жалғанса ол ... жер» ... ... ауысады. Осы
сөздің синонимі ретінде «nowheresville» деген сөзін ... ... ... - ... «еш ... деген мағынада да «ville» - жалғанған
кезде «қыдырып баратын жері жоқ, ... жер» деп ... - ... «nada» - аспан тілінен «nothing» - яғни ештеңе
дегенді білдіреді де, ... - ... «бос ... ... жоқ жер»
мағынасын береді; «sleepsville» - «ұйқыдағы қала» «dreamsville» -армандағы
қала».
«Ville» суффиксі сонымен қатар ... ... ... ... оның ... ... ... керісінше қай жерден екеніне қарап оның қандай
екенін білдіреді. Мысалы: «he's corny - he is strictly from ... ... - he's strictly from ... he's from ... ... dull; he's the best guy);» ... - «ішімдікке құмар
адамдардың мекені»; «deceivesville» - «ұрылардың жері» тағы басқа «Ville»
суффиксінің тек ... ... ... бір ... не ... да ... тағы бар екенін айта кеткенді жөн деп санаймыз ... - ... - ... білдіреді, сол сияқты «Dragaville» -
«іш пісу»; «Doomsville» - «ақыр заман және тағы басқа» ... - ... ... ... the lights went out in the office building and workers headed for
their homes in the suburbs, downtown was truly ... (U.S. News ... ... ... ... ... ... қала шетіндегі үйлеріне
кете бастаған кезде, қаланың орталығы ... іш ... ... ... new job wasn't the legitimate operation held been used to in
Hicksville [Newseek]
«Оның жаңа ... ол ... ... округінде үйренгендегіндей
заңды жолмен келмеген еді».
The husband quarreled with his wife for so long that they ended up ... - ville. [A.S, ... ... ұзақ ... бойы ... ... тілінің келесі бір «age» суффиксі кез-келген - сөз табындағы
сөзді зат есімге айналдырып, онсызда ... ... ... ... қолданылады. Көп жағдайда бұл суффикс өзі ... ... ... сол қалпында қалдырады. Мысалы: «dressage» ... ... ... ... сөзінің мағынасы өз күйінде сақталып
тұр. Сол ... ... - ... ... -
«түсіну» яғни етістік болғанымен өзінің түпкі мағынасы сақталуы. ... ... өте көп: ... - ... «footage» - «тамақ»,
«bookage», - «кітаптар», «loveage» - «махаббат» тағы басқа.
Алайда біз «age» суффиксін тек ... ... ... тіркесіп
келіп және де тек сол сөздің ғана мағынасын барлық жағдайда береді деп айта
алмаймыз. Біз қарастырған ... да ... ... тым алыс ... сөздер де кездесті. Мысалы: «bondage « - «киіну, шешіну»; «high -
postage» - «өркөкірек ... ... ... - ... ... ең ... кезі».
I've got mass study age to do... «How's the ... «Rain ... ... көп ... керек...» «Ayа райы қандай?» «Жаңбыр жауып тұр».
Carrie told Cevla how some boys thought her high - postage ... said no to them. [A.S, ... ... ... ... оларға жоқ деп айтқаны үшін оны өркөкірек
деп ойлағанын айтты».
Біздің ендігі жерде қарастыратынымыз латын тілінің «His» суффиксі ... «His» ... ... ... ... терминдерінде, дәлірек
айтсақ ауру аттарында кездеседі. Мысалы: «appendicitis» ... - ... ... - ... ... ... тағы ... ауыз-екі сөйлеу тіліндегі стандарттан тысқары лексикада бұл суффикс
бір нәрсеге қатты қызығушылықты, ... ... бір ... алдында
қорқынышты да білдіреді. Американ ... ... ... ... ... 155 сленг сөздерін көрсеткен. [Flexner, 1975, 622-
623]. «itis» суффиксімен келетін ... ... ... ... - ... болуға ұмтылу»; «museumitis», «theateritis» -
«театр, музейге ... ... ... ... ... - ... ... ұмтылу»; «celebritis» - «әйгілі болуды
ұнату»; «bee-bellyitis» - ... ... ... көретіндер»;
«crosswordpuzzleitis» - «кросвворд шешкенді жақсы ... - ... ... ... ... - «көп
білім алғысы келетіндер»; «self-pity-itis» - «өз-өзіне деген тым қатты
аяушылық»; «dence-itis» - ... ... ... - ... ... - «бас ... яғни ... ішіп болғаннан кейінгі
ауыратын кез және тағы басқалар.
I think you've got a bad case of self - pity - itis [Laugher ... ... ... тым ... ... сезімнің жақсы жағдай
емес».
Hospitalities Malaise of patients who have been in the hospital ... ... ... ... ... ұзақ ... бойы ... ауруы».
This is the worst case of weefelitis I have ever had [A.S, 281] «Бұл
менде ... бос ... ... ең жаманы». Shortitis: Nervousness of
a prisoner who is short [N.Y.Times] ... ... ... ... ... адамның қойымен болып табылады».
Қазіргі кезде сын есім және зат есім ... ... ... ... «бір нәрсеге ұқсайтын не болмаса бір нәрсені еске алатын»
деген мағынаны білдіретін «oid» суффиксінің қолданыс аясы ... ... грек ... «olides - eldos» «image, from» яғни ... ... ... ... Сонымен «oid» суффиксімен келетін мынадай сленг
сөздері кездестіруге болады: «urbanois» - ... ... ... ... ... - «сібір жерлері секілді» және ... After ... Suburban setting, ... seems very ... бойетіап [A.S, 268]
«Амхерстің қала шетіне қоныс аударғаннан ... ... өте ... ... sleazoid friend of yours was nasty enough to send you ... [A.S, ... досыңның соншалықты арам пиғылды екенін саған ... ... ... ... the Siberianoid Provinces of upper New York State. The ... ... ... ... ұқсас Солтүстік штатында. Тундра».
Итальян «оіа» суффиксінің белгілі бір мағынасы болмайды. Ол ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады.
Мысалы: «drearnola» - арман, түс; «payola» - ... ... ... « ... ... ... қызметкерлеріне беретін парасы.
The announcer was fired for taking payola [spears, DAS, 279]
«Диктор пара алғаны үшін ... ... biggest ... was.. the crack about ... your friends
[Shem, 157]
«Ең күлдіргі әзіл достарды таңдау турасында ... He is drunk again [A.S, ... Ол ... іше ... ... секілді испан суффикстері де ағылшын сленгтерінде
көптеп кездеседі. Біз өз кезегімізде ... ... ... екі ... жөн ... Олар: «аrоо» және «aferia» суффикстері ... ... ... ... ... ... та келеді. Бұл
суффикстің сленг ретінде атқаратын ... ... ... ... ... ... ... келеді. «оо» суффиксі ... ... ... ... ... де келе ... (dilleroo; joker оо).
Театрлық қойылымдарда бұл суффикс асыра айту үшін қолданылады ... Кей ... бұл ... ... ... «ese» ... болып те келеді. Мысалы: «Japanese»-тің ... ... ... ... - ... ... болатын бұл суффикс бір затты ұнатқан
немесе көп жағдайда ... ... ... үшін ... ... - ... адам ... зат»: «ріррегоо»- «мінсіз
жігіт»; «асеrоо»- «бірінші, ең күшті»; «flopperoo» -»сәтсіздік»; «boozeroo»
- «ішкім адам»; «cuferoo» - «тегін»; ... ... «fitter ... ... ... ... адам»; «jigaboo» - «негр, қара нәсілді адам»; «palazoo»
- «қыздардың өте кең шалбары»; «switcheroo» -«бірден ... тағы ... ... seen the way they said hello old ... It ... ... ... олардың сәлемдемесін көргеніңізде ғой. Ескі ... ... ... called him a jigaboo, Donald hit him. [A.S, 123]
«Семенович оны негр деп шақырған кезде, Дональд оны түртіп жіберді».
Clara's palazzo's were the envy of all her ... [A.S, ... кең ... оның ... ... ... ... pulled a switcheroo on us and showed up at the door, so we missed
getting his autograph [Newsweek]
«Ол ... ... ... ... кіріп кетті, сондықтан біз одан
автограф ала алмадық».
«аіеrіа»л «eteria»s «-teria», «-eria» суффикстері ... ... ... зат есімдерді құрайды. Сол зат есімдердің ... ... ... ... ... ... білдірсе, мысалы;
«bookateria» - «кітап дүкені»; «caviar teria» - «икра сатылатын дүкені»;
«smoketeria» - ... ... ... ... - ... ... - «жеміс жидек дүкені»; «icecreamateria» - «балмұздақ кафесі»;
«luncheteria» - ... ... ... ... ... басқа қызмет көрсету орындарын білдіреді. Мысалы: «shaveteria»
«bobateria» - «шаштараз»; «washeteria» — «кір ... ... ... ... ... - ... «wrecketeria» - ... ... ... тағы ... ... қарастыратынымыз «пік» суффиксінің екі шығу тегі ... идиш ... ... ... ... береді. Мысалы: «nudnik» –
«зеріктіретін адам»; сол сияқты «no-goodnik» - ... адам ... ... - ... ... ... адам» тағы басқалар. Екінші болып бұл
суффикс орыс тілінің спутник сөзінен ... ... ... «уапкпік»
-«американ спутнигі» деген сленг сөзі пайда болды, және де итті космосқа
ұшырғанына орай ағылшын тілінде «рирпік» (pup - ... ... сөзі де ... Америкада сәннің өсерінен 60-70 жылдарда «пік» суффиксімен тіркескен
көптеген экспрессивті сөздер пайда бола ... ... ... ... ... «пік» суффиксі бір нәрсеге құштарлық немесе бір ... болу және тағы ... ... ... ... ... - «штат
әскері»; «citynik» - «қала қоғамының мүшесі»; «сіпепік» -»киноға ... ... ... - «өз ... жүретін адам»; «peacenik» -
«бейбітшілікті қалайтындар»; ... - ... ... ... ... ... is a no - goodnik at stealing apples from ... gardens.
[A.S, 155]
«Роберт көршісінің бақшасынан алма ұрлағаны үшін ... бал ... ... ... ... ... ... сленгтерінің
лексикалық бірліктерінде мынадай инфикстер қолданылады: «та-», «ата-», «a-
», «fucking - mother», «fucking-goddamn», «-damn», ... ... ... бір ... ... ... сөйлеу тілінде тыңдаушыға керекті
мәлімет бергенде үлкен әсер беру мақсатында ... ... ... кездеспегендігіне байланысты тілде оған үлкен ... ... ... және ... тысқары тілде де сөзжасамның тиімсіз
түріне ... ways of ... ... ... ... ... дегеніміз не? Инфикс - аффикстің бір түрі болып табылады да
сөздің ортасында келеді. ... үш не төрт ... ... ... ... екінші буынынан кейін келеді де, әдеби сөзді ... ... ... әсер беру үшін ... ... Р. С, ... және ... суффикстері сөздің мағынасын өзгертпейді. ... ... сөзі ... ... ... яғни «сөз ... мағынасында қолданылды. «Stratemagee - ... ... ... ... қолданылуда. Қалған «fucking», «goddamn»;
«bloody» суффикстері де сөзді өзгертпей тек ... ... ... айту үшін қолданылады. Мұндай инфиксы бар сленгтер тек ... ... ... сонымен қатар көркем әдебиеттерде де кездеседі:
1. He said «Funfuckingtastic!» over and over [Tom Keene, 42] «Ол ... ... деп ... It's the ... awful censors [Kathleen.A, 191] «Бұл
тіптен нашар цензуралар».
3. The drivers of army motor vehicles were said to ... and knew the roads besides [Niles, ... ... ... ... ... және жолды да жақсы біледі
деседі».
4. Selma, ever-loving Alagoddamnbama [L.A.Times] «Селма мәңгілік сенің
сүйікті Алабамаң».
Ағылшын ... ... ... де ... жасалады. Біз бұл жұмыста
қарастырылған префикстердің барлығы дерлік болымсыздықты білдіреді және
күлдіргі, ... ... ... Сол префикстердің бірі «no» префиксі
басқалардан дефис арқылы жасалатындығымен ерекшеленеді. Қалған «поп», ... - ... ... ... яғни бір сөз ... ... Мысалы;
«no-taste» - «талғамсыз»; «no-brain» - «мисыз»; «no dice» -немесе «no way»
- ... ... ... - «қиындықсыз»; «no-no» - ... ... - ... ... т.б. ... ... ... мысал ретінде көрсетуге болады; және де айта ... ... ... ... ... ... «non-book» - «маңызы жоқ альбом не
кітап»; «non-graded» - ... ... яғни ... ... ... ... ... «non-person»
- «маңызы жоқ, тіпті білмейтін адам;» «non-U» - «жоғарғы қоғамға қатысы
жоқ адам» және тағы басқа
«Under» ... ... ... ... ... ... ... - «өзінің жағдайын толық пайдаланбайтын жұмыс»;
«underkill» - «нәтижесіз іс-әрекет»; «under-whelm»
- «әсер қалдырмау»; «unflappable» - ... ... ... - ... ... бұрмау»; «ип» - префиксіне мысал келтірер болсақ: «unknown»
- бұл әскери код ретінде қолданылып «білмеймін» немесе «жаңалық түскен
жоқ» ... ... ... ... - ... ... өзі туралы
ешқандай «мәлімет жоқ адам» «unstrikable» - «көтеріліске хақысы жоқ адам»
не «жұмысшы» және т.б. ... ... ... сленг сөздеріне
төмендегідей мысалдарды көрсетуге болады:
You think it's easy to make a ... action movie [N. Y. Times, ... ... ақылсыз іс-әрекеттегі фильмді түсіру оңай деп ойлайсыз ба?»
Without revealing myself as a no-name lame [Business week, 2005]
«Өзімді ... жоқ, жолы ... адам деп ... Tom asked Sheila for another date, she said no ... ... тағы ... ... сұрағанда ол оған мүлдем болмайды деп
жауап қайтарды.»
Smoking pot on the Campus of Columbia ... is a no-no. [A.S., ... ... ... шегуге қатаң тыйым салынған».
Dr. Broccoli showed us his family photograph album. Which for us was ... huge nonbook? [A.S., 23 ... ... ... көрсеткен озінің жанұсының альбомы түк қызығы жоқ,
маңызсыз қалың альбом ... ... took a course in Advanced German which was ... [A.S., 156 ... емтихансыз болатын тереңдетілген неміс тілінің курсынан өттім».
Sheila's intense study of philosophy was an ... for applying ... College. [A.S., 267 ... ... ... түсу үшін ... ... едәуір еңбегі
нәтижесіз болды».
I always have a case of underemployment - now I'm working as cashier in ... [A.S., 266 ... ... ... пайдалана алмайтын жағдайға түсемін - ... ... ... ... боп ... ... ... has been a unperson in the Soviet Union for a long ... ... ... ... ... ұзақ ... басты тіркеуді жоқ адам болып
жүрді».
Eric is an unflappable type of person, he always knows what he has ... ... ... ... не ... ... ... білетін, суыққанды адамның
бірі».
Келесі қарастыратын «up» және «over» префикстері болымсыз емес, өзіне
тиісті басқа мағынаны ... ... «up» ... ... артығымен,
үстеммен деген мағынаны береді. Бұл префикспен тіркескен мынадай сленг
сөздеріне кездестуруге болады:
«Upfront» - «авансы ... ... ... ... ... ... ... біреудің үстемдігін көтеру»; «up-tick» -»бағаның кішкене өсуі»;
«up-tight» -»ашулы»; т.б.
Ал «over» префиксі болса тым асып кеткен, кейде тіпті болымсыз ... ... ... деп ... қылу» яғни өзінің тиісті дәрежесінен асып
кетіп, ақырында керексіз ... қалу ... ... ... ұстанады.
Мысалы; «over-drive» - «бір нәрсені істеуді тым артық кету», ... ... ... ... - «өте ... ... - «аса білікті маман»
(көбіне болымсыз мағынада яғни жұмыс сұрағанға, ... бұл ... тым ... ... ... болғандықтан лайықты емес деп келісім
бермеу мақсатында қолданылады).
«Up» және «over» префикстеріне ... ... ... болады:
The smile Grocery Shop on West 18\St Street upvalued its bananas after
the demand for them ... [A.S., 268 ... ... ... Вест ... «Смайл» көкөніс дүкенінде банандарға
сұраныс ұлғайғандықтан олардың бағасы өсті».
Those little upticks on the subway fare really make me mad. [A.S., 268 ... асты ... ... бағасының көтерілуі менің ызамды келтірді».
Thanks, Maggie, I had enough. This work will be overkill for me. ... ... ... ... Бұл ... мен үшін аса көп болды».
Сленг сөздерінің жартылай аффикстер арқылы жасалуы. Біз ... ... және ... ... аффикстердің тағы бір түрі
жартылай ... де бар. Олар да өз ... ... ... ... ... болып екіге бөлінеді. Жартылай аффикстер аффикстерден
өзінің ... ... ... ... ... және сөзбен
тіркесіп келген кезде сөзге өзінің мағынасын ендіреді. Жартылай ... ... ... ... атауларға не болды. Мысалы: «DAS»
жұмыстарында «-friend», «-fest», «-freak», «-happy», «-nut», «-put» және
тағы ... ... «suffix word» яғни ... сөз» деп ал «RHH DAS»
жұмыстарында «happy», «head» морфемалары күрделі сөздің бір ... ... ... ... пікірін қолдай отырып бұл ... ... оның ... ... ... деп ... оларға
жеке-жеке тоқталып мысалдар беріп өтуді ұйғардық. Сонымен сленг екі ... ... ... және бұл екі ... ... ғана ... суффикс
өзгеріссіз басқа да сөздермен қайталанып келеді. Мысалы: «aholic» -
«workaholic», «alcoholic»,»coffeeholic», ... тағы ... және ... ... осы ... ... ... мағынасын ендіреді. Мысалы:
«aholic» «бір ... ... ... бір ... ... болу, берілу, тіпті
бір нәрсемен ауыру ... ... ... де ол ... ... сөзде
үстемдік етеді. Мысалы: «workaholic» -»тынбай ... ... ... - ... ... ... «coffeeholic» - «кофеге
тәуелді»; «bookaholic» - «кітапты көп оқитын адам»;
Біз бұл суффикстерді ... ... ... бірдей мағынасына қарап
оларды топтастырып қарастырдық. Мысалы: «Friend»; «-bug»; «-met»; «-happy»;
«-freak»; «-hound»; суффикстерінің ... ... бір яғни «бір ... болу», «қатты ұнату», «жанкүйері болу», «құмар болу» т.б. Бұл
суффикстер көбіне ... ... яғни тым ... құмарлану сияқты теріс
мағынаны береді. Мысалы: «dope fiend» - ... «drink ... ... ... ... - ... құмар адам»; «gold-
happy» - «алтынға құмар адам»; «film-freak» - «кино көруді ұнататын адам»;
«dog nut» - ... ... ... ... nut» ... құмар немесе
футбол жанкүйері»; «crgarette fiend» - ... ... ... ... - «таза ауаны жақсы көретіндер»; «health-nut» - «денсаулығын
қадірлейтіндер» және тағы ... ... ... ... ... төмендегі мысалдарды
көрсетуге болады:
She was a bookaholic [N. Y. Times]
«Ол кітап ... ... ... crossword puzzlebugs and eggheads [N. Y. Times]
«Колледж студенттері өз жұмбақты шешуді ұнататындар және интелектуалдар
болып табылады».
When you are right you are a hero. When you are wrong you're ... Le Carre, ... ... ... ... ... дұрыс емес кезде, өлтіруге
әзірсің».
They're gloryhappy enough to make a fire fight out of a mistier ... ... мас ... соншалық, кез-келген болмайтын нәрсе ... ... ... a ... [Kingston, 92]
«Ол үшін денсаулық басты байлық».
They always meet with a bunch of other fresh air fiends [Ellison ... ... ... ... таза ... сүйетіндермен кездесіп тұрады».
Peter is a workaholic, but his brother is very lazy. [A.S, ... ... ... оның ... өте ... the club Janet met many frenzied ... of her age [A.S, ... клубта кокайн қабылдайтын өзінің құрбыларын кездестіреді».
Біздің келесі қарастыратынымыз house, -shop, -joint жартылай суффикстері.
Бұл суффикстер тиімді, жергілікті жер деген ... ... Олар ... бар, ... үй және тағы ... ... қолданылады. Мысалы:
«flop-house» - «бір түнейтін бағасы арзан жер», «hockshop» - «ломбард»,
«hop joint» - ... ... ... «sweat shop « - ... өте
қиын мекеме», «head shop» - «нашақорларға керекті заттар сатылатын жер»,
«crack house» - ... ... ... не сататын жері», «beer
joint» - ... ... ... ... - «тез ... ... бар»,
«juice joint» - «түнгі клуб», «coffee and cake joint» - ... ... ... тағы ... cannot work in this ... any more [A.S, 248]
«Мен мұндай қиын мекемеде бұдан артық ... ... visited ... ... inhouse [A.S, ... ... ... маңызды бөлімшесіне барды».
«Boy» - «Man» - «Guy» - тіркестері атынан белгілер ер кісілерге, олардың
кәсібін, ... ... адам ... ... үшін ... Мысалы:
«rod man» немесе «rod boy» - «бандит, бұзақы»; ... - ... бас ... ... - «ұшқыш»; «willy-boy» - «нәзік жігіт»;
«water-boy» - «жағымпаз»; «Redman» - «рэп ... ... ... ... - ... ... ... «iceman» - «ұры немесе өзін жақсы ұстайтын
кісі»; «bag man» - ... бас ... ... guy» - ... ... «peas man» - «ақымақ» тағы басқа.
A tall bagman in an orange hat went behind us and ... ... good grass». [A.S, ... ... сары ... бар наша ... ... артымыздан келе жатып:
«Шөп, шөп, жақсы шөп» деп сыбырлады».
Your new manager is just a right guy, so don't worry about him the ... ... жаңа ... ... ... сен ол туралы еш уайымдамасаңда
болады».
«Gate» суффиксі сөзі болса мемлекет қызметкерінің коррупцияға байланысты
немесе тағы ... ... ... ... Мысалы:
«Mollywoodgate» - Голливуд режиссері 100.000 АҚШ ... ... үшін айып ... кездегі дау-дамайды білдіреді; «Muldergate» -
болса ЮАР-дың ақпарат министрі К.Мулдерге байланысты болған дау-дамай; сол
сияқты «Dallasgate» - ... ... ... және тағы ... ... суффиксі болса стандартты тілдегі қорап мағынасында емес, ... ... ... ... ... ... қабілеттермен, адамның өзін
сипаттау мақсатында ... ... ... ... ... ... «think-box» және тағы басқа.
Біздің ең соңғы қарастыратынымыз ағылшын сленгтерінде өте көп кездесетін
«head» суффиксы. Бұл ... екі ... ... бар. ... «бip
нәрсеге қызығу; бір нәрсені ұнату» болып табылады. Мысалы: «film-head» -
«фильмдерді көргенді ... ... ... - ... ... музкасын
ұнататындар яғни рокты сүйетіндер»;
«Head» суффиксінің екінші мағынасы болса, адамның басының қабілетін
көбіне (90%) ... ... ... ... ... ... ... «head» тіркесімен келетін көптеген синонимдері бар. Мысалы:
«apple-head»; «balloon-head»; ... ... ... ... ... ... ... «dumb-head»; «fathead»; «hammer-head»; «knot-head»; «knuckle-
head»; «lard-head»; «lunu-head»; ... ... ... ... ... «air head»; «bubble head»; «niney
head»; «noodle head»; «poop ... ... ... жасай отырып «head» сөзімен тіркесіп келетін
ақылды деген мағынаны ... үш ... ғана таба ... ... ... «pointy head» - «интелектуал»; «swell head» - «өз ... басы ... ... ... ... біз «head» суффиксінің адамның
қабілетін басқа, оның ұлтын, дінін айқындайтын мағынасын мына ... ... «dot head» - ... қызыл нүктесіне, белгісіне байланысты
айтылатын «үнді қызы»; және «towel head» - «араб ... ... ... бар ... largest audience quickly began to consist of teenage ... 64 ... аудиториясының үлкен бөлігін, ауыр ... ... ... ... ... ... students think he's an egg-head. (A.S, 75)
«Лэридің студенттері оны ақылды деп ... those ... blubber heads to hell! ... ... ... ... қуып ... Контаминациялық сөзжасам.
Контаминация - бұл XX ғасырда кең ... ... ... жас ... ... Контаминация өзінің бастауын терминдік құрылымнан және
жарнама тілінен алып, одан стандартты лексикаға енеді. Ағылшын ... ... ... ... бар: ... ... words»,
«telescoped words», «contamination» тағы басқалар.
Контаминация ... не? ... - бұл екі ... ... еніп,
бірігіп жаңа мағынадағы жаңа сөзді жасайтын сөзжасамның бір түрі ... ... 44]. ... ... ... ... Бір ... басы мен екінші сөздің түгелімен бірігіп жасалды. ... сөзі «Ameri (can) + Asia» ... ... құралған.
2. Бірінші сөз толығымен ... ... ... ... Мысалы:
«slimnastics» сөзі «slim + (gym) nasties» сөздерінің бірігуінен жасалған.
3. Екі толық сөздің бір-біріне енуінен ... ... ... (
swing + single»; «swellegant (swell + elegant)» әдемі.
4. Бірінші ... басы мен ... ... ... ... ... ... және «supper» сөзінің бірігуінен «tea ( tea» және ... ( loose» және «easy» тағы ... Бір ... өзі ... оның бөлігі екінші бір сөздің ішіне
орналасуымен жасалады. Мысалы: ... ( chuckle + short». ... ... да ... ... ... болады:
1. Екі сөзде стандартты тілден алынған. Мысалы: «fride» (free + ride)
тегін саяхат. Көріп ... «free» сөзі де «ride» ... ... ... ... ... бірі ... тілден де екіншісі стандарттан тысқары тілден.
Мысалы: «pojam (poet + jam)»
3. Екі сөзде ... ... ... ... яғни бұл жерде
стандарттан тысқары ... ... екі ... ... ... сөздің жасалуы. Мысалы: «goon» (goof + loon) неміс ... ... ... + mazuma + moola» ақша.
4. Бұл жерде де стандарттан тысқары лексикадан жасалынатын сөздер ... ... ... мағынасы сол екі сөздің мағынасымен қалады.
Мысалы: «fantabulous» ... + ... ... ... (grimy + dingy) ... тағы басқа.
Ендігі кезекте контаминациялық сөздерге бірнеше мысалдар беріп өтсек:
«doughtel» (dough + hotel) - ... ... үй», ... (polluted +
politician) - «ары таза емес саясаткер», «pullitiacian» (pull + ... ... ... ... + single) «өмірдің қызығынан бас
тартпайтын басы бос ... ... (babe + ... «сүлу,
көрікті»; «ballonatic» (ballon + lunatic) «қиялшыл»; «eatiquette» (eat +
etiquette) «столда отырғанда ... ... ... (black ... ... қара ... адамдардың пайдалануы»;
«foolosophy» (fool + philosophy) ... ... ... + vacation) «жазғы демалыс»; «sitcom» (situation + ... ... ... ... ... (science + fiction)
«фантастикалық оқиға»; «swellegant» (swell + ellegant) «әдемі, өте ... he is ... [N. Y. Daily ... ол ... isn't just a babe. She's ... She's ... [Newsweek,
35]
«Келли жай ғана әдемі емес. Ол өте әдемі. Ол сұлу».
After appearing in the film ... Mary was invited to take part in ... sitcom. [A.S, ... ... ... ... Мэри жаңа бір сериалға түсуге
шықырылды».
Since the time he passed his college exams Douglas reads only ... ... ... емтихандарды тапсырып болғаннан бері тек қана
фантастикалық оқиғаларды оқып жүр».
§1.3. Сленгтің қысқарған сөздер ... ... ... ... ... тән ... бірі қысқарту
болып табылады. Қысқарту деп өзінің аты айтып тұрғандай сөздің түрлі ... ... ... ... өзінің жұмысында қысқартудың төмендегі
жолмен жасалатынын айтып өткен:
1. Апокопа, сөздің соңын қысқартып айту. Апокопа бұл ... ... түрі ... ... Қысқартудың бұл түріне өте көп мысалдар
келтіруге болады. «dis» ... «info» ... ... «pro» ... «pop» (popular); «mayo» (mayonnaise);
«byro» (byromania); «pen» (penitentiary); «thou» ... ... ... тағы ... да яғни сөздің ... ... ... ... де ... ... Мысалы: «marvy» (marvellous); «biz»
(bussiness); «volar» (volunter); «gyno» (gynecologist); «ambish» (ambition)
«lu» (lieutenant).
Біз сленг сөздіктерінен осы ... ... ... ... ... ... оның өзін екіге бөлуді ұйғардық.
1. Стандартты лексиканың сөздерін мысалдары жоғарыда көрсетілгендей:
«pop» ... ... (money); ... ... «mike» ... (proffessional) «dis» (disrespect); «info» (information);
2. Стандарттан тысқары ... ... ... ... ... - ... бірақ ақымақ әйел»; «jig» ... - ... ... - ... ... ... - «жүйкеңді құртатын»; «yob»
(yobbo) -»жас бұзақы»;
Афрезис. Афрезис апокопадан кейінгі ... ... ... қысқартудың
түрі. Аферезисте керісінше сөздің басы қысқартылып ... ... ... ... ... «gram» (telegram) «dexter»
(pointdexter) тағы басқалар.
Аферезисте де орфографиялық өзгерістер кездесуі мүмкін. ... ... ... ... «skee» (whisky); «skeeter» (mosquito); «tash»
(moustache) тағы басқалар.
Синкопа. ... ... ... ... ... қысқартудың тиімді
жолдарына жатады.
Синкопаға төмендегідей ... ... ... ... (madam),
«bacty» (bacteriology), «bonza» ... «duz» ... ... ... ... ... (telegraphist)
4. Қысқарудың ең соңғы түрі ол апакопа мен аферезистің бірігіп келуі;
яғни сөздің басы мен алғы ... тек ... ... ... ... «fess» ... «Gyno» (Egyptian); ... «tec» ... ... ... тек ауыз-екі сөйлеу тілінде ... ... ... әдебиеттерде де кездеседі.
He ain't a tec. He's a blooming busybody: that what he is. (Shaw p 107).
«Ол ... ... ... Ол ... пәле тілеп алатын ақымақ. Міне кім
ол».
Mary said her son was real dexter. [A.S, ... ... ... да ... болғанын айтты».
William spent three years in the pen after he was caught ... bills. [A.S, ... ... ... ... ... кейін, түрмеде үш жылын
өткізді».
There will be some agro tonight [E.R.S, 421] ... ... ... ... ... ... тиімді жолдарының бірі редупликация болып ... деп екі қос ... ... ... ... немесе соңғы
дыбыстарының үйлесу арқылы ... ... болу ... ... ... Редупликацияны көптегеи лингвистер ... ... ... ... бірі ... мен ... және жолмен құрылымы жағынан және мағынасы ... ... мен ... ... ... жағынан екіге
бөледі.
1. Сөздердің дауысты дыбыстардың кезектесіп, үйлесіп келуі. ... ... - «бос ... «chit - chat» - ... «tip - top» ... ... Сөздің рифмалық жолмен келуі яғни соңғы буындарының үйлесуі: «killer ... - ... ... «goody - goody» - «өте ... «thriller
-diller» - «қорқынышты оқиға не кино»; «super - duper» - «әдемі».
Ал мағынасы жағынан редупликациялық ... ... екі ... Жаңа ... ... редупликациялық сөздер.
Мысалы: «racket - jaket» - «сәнді костюм»; «jowler - yowler» «көшенің
мысығы»; «boogie - woogie» - ... ... қара ... ... «fuddy ... « - ... ... қалған кісі».
2. Сөздердің мағынасының өзгермей келуі. Бұл ... ... ... айтылу мақсатында қолданылады. Мысалы: «turn - turn» -
іш (turn); «beddie - weddre» - ... (bed); «handsy - wandsy» - ... «goody - goody» - ... ... бала тағы ... осы және тағы ... ... сүйене отырып, сленг ... ... ... құрамындағы сөздердің стандартты және
стандарттан тысқары ... ... ... ... төмендегі
жолмен топтастыруды ұйғардық.
1. Екі сөздің біреуінің мағынасының үстемдік етуі, ал екіншісінің жай
фирма жасау үшін ... «racket ... (jacket - ... ... - woogie» (boogie - негр джас әншісі); «super - duper» ... ... - diller» ... - ... ... ... — wandsy» (hand - қол); «beddie — weddie» (bed - ... ... Екі ... ... немесе сол сөздердің мағынасынан мүлдем жаңа
лексикалық мағынадағы сөздің шығуы: «putt - putt» - ... ... - ... - ... «rah - rah» - ... «fa - ta» - «сау
бол»; «razzle - dazzle» — «атақ - даңқ»; «уо - yo» — ... ... - ... серік»; «she - she» - «әйел секілді ер кісі».
3. Жануарлардың не басқа ... ... ... ... ... - yowler» ... «yow» дыбысынан); «сһоо - сһоо» -»поезд»; «moo -
moo» - «сиыр»; «bow - bow» - «ит»; «yatata -yatata» — ... тағы ... ... да ... ... ... бар, қолданыстағы сөздер:
«hubba - bubba»; «focus - mocus» - фокус көрсеткенде ... ... - ... ... - ... «prime - time» - ... таим» (белгілі
бір уақытта болатын бағдарлама) «hip - hop» - «хип -хоп» ... ... «tip - top» - «тип - топ» ... күшті) тағы басқалар.
Редупликациялық сөздерді сонымен қатар жазба әдебиеттерде де кездестіруге
болады.
I am hungry, so let's go to a promaine - domaine to have some food ... ... ... ... ... тамақтануға».
Listen to me, palsy - walsy, I wouldn't suggest anything bad to you [A.S,
173] «Тыңда мені ... мен ... ... ... ... ... Спунеризмдік сөзжасам..
Шет тілінің тіл білімінде спунеризмдерге «терісінен ... ... Slang) және ... ... ... сленг сөздерін жатқызады.
Спунеризмдердің дыбыстардың орындарының өзгеруі арқылы фонемалардың көбеюі
не азаюына, ... ... ... ... олар фонетикалық
тұрғыдан қарастырылады. Спунеризмдер өздерінің бастауын ауыз - екі ... ... оны ... жоқ көшенің саудагерлері өздерінің тілін басқалар
түсінбес үшін қолданған. Біз жұмысымызда ... ... ... қарастыратын боламыз. Сөздердің терісінен оқылып айтылуы
сленг сөздеріне тән, сөзжасамның басқалармен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... шатастырып сөздің негізгі
мағынасын жасырып қалу үшін өте қолайлы болып келеді. Терісінен ... ... ... ... ... ... «kool» (cool), ... «dabtros» (bad sort), «dlog» (gold), «enif» (fine), «eno» ... (rum), «nam» (man), «nig» ... де сөз ... ... ... (s), ... айтылған кезде ол үш
түрлі жолмен келеді.
1. Көптік ... ... ... ... келеді. мысалы: «yobs» (boys),
«tops» (pots), «yads» (days), «enobs» (bones).
2. Көптік ... ... ... ... ... ... ... «stun» (nuts); «storrac» (carrots)
3. Көптік жалғау сөздің басында да алдында да ... ... ... (months) тағы басқалар.
Сонымен қатар сөздердің терісінен оқылуында біршама орфографиялық
өзгерістер де ... ... ... ... сөз ... ... дыбысымен басталса (мысалы «ё»)
оның алдында «һ» дыбысты келеді. мысалы: «helpat» (table); «clab heno» (bad
one); «doogheno» (good one) тағы ... e не ye ... ... дауыссыз дыбыстың алдында келуі мүмкін.
Мысалы: «exis» (six); ... (girl); ... ... ... дыбыс екі дыбыстардың ортасында келуі мүмкін: «dillo» (old);
«kennurd» (drunk); «tenip» (pint) «selopas» (apples). Бүл ... ... ... ... дауыссыз дыбыстарды жеңілдетіп айту үшін
қолданылады.
Қорытындылай келе біз ... ... ... ... ... ... ... екенін байқайыз. Алайда сленгтің тек өзіне ... ... ... бар ... де (мысалы инфекстер арқылы сөзді ұзартып
жасау) жоққа шығара алмаймыз.
§2. Сленгтің сөздік қорды байытатын тиімді жолдары.
Кез-келген ... ... - оның ... айнасы болып табылады. Табиғи
тілдің сөздігі үнемі қозғалыста, өзгерісте болып, жаңа лексика –фразеология
лық тіркестермен байланысып ... Бұл ... ... ... ... ... қорына да (мысалы сленгтеріне) тән құбылыс болып табылады.
Стандарсыз лексиканың сөздері семантикалық жаңа ... ... ... ... ... ... тілде лексика -
семантикалық нұсқалары пайда болып, мағыналары кеңейеді.
Бұл ... ... ... сисмили, евфемия арқылы сөздердің
мағыналарының ... көп ... ие ... ... ... ... ... жақсы мағына беруі немесе ... ... ... ... ... ... болуы сияқты ерекшеліктер қарастырылады.
Біздің тілдің мұндай көркемдік тәсілдерін ... ... ... ... де, ... де ... қорын дамытудағы маңызы
ерекше екенін амалдардың назарына ұсыну болып табылады.
§2.1.Сленгтік метафора.
Ағылшын қоғамының мәдени ... ... ... қалыптасқан
заттарға, іс-әрекеттерге жаңа реңк ... ... жаңа ... ... ... Сол ... әдеби ағылшын сөздерінен жаңа сленгтік
тіркестерді жасайтын метафралардың рөлі де ерекше.
Сленгтік метафра дегеніміз не? ... ... деп ... ... ... ... ... жұмсалуын атаймыз. [Galperin, 67 б].
Мысалы «fleece» сөзі әдеби ... ... ... ... деген зат есім
мағынасын береді; ал сленг ретінде зат есімнең ... ... ... ұрлау» деген мағынаны білдіреді. Қойдың терісінен айырылуы
және ... бір ... ... ... ... ... ... «арам жолмен» деген семантикалық мағынаның қосылуы ... ... ... ... ... ... былай да
қарастырсақ болады. Бір зат өз атымен ... ... ... не ... ... ... ... заттардың ортақ ұқсастықтары
байқалады. Ол ұқсастықтар заттың пішініне, ... ... ... ... ... ... ... «egg-plant» стандартты ағылшын
тілінде «баклажан» дегенді білдіреді, ал сленг ... ... ... ... ... ... Бұл ... баклажанның түсімен қара нәсілдес
адамның сәйкес келуі яғни түстердің ұқсастығы ескеріліп ... Сол ... nail» ... ... ... ... ... «coffin» «табыт»,
«nail» «mere» яғни табыттың шегесі деген мағынаны ... ал ... ... ... деген мағынаны білдіріп, пішіндердің ұқсастығын көрсетуде. Ал
ағылшын «cowboy» сөзі ... ... «жол ... ... ... беріп, оны тура мағынасындағы ковбоймен салыстырғанда жүйлердің
ұқсастығын көрсетіп ... ... яғни ... ... ... ... ... белгілі сөздердің жаңа мағыналары пайда болады.
Сөздерде пайда болған жаңа ... ... жаңа ... ... ... көз ... үшін ... әдеби сөздердің метафралық
ауыспалықтың нәтижесінде сленгтердің қатарын көбейткен эмоницалды ... ... ... болады. Мысалы: «bread» -»нан» сөзі метафралық
ауыспалылықтың арқасында сленг ретінде ақша дегенді білдіреді. Сол ... - ... ... ... ... кісі» деген мағынаны береді; «head»
- «бас», сленг болып «нашақор» мағынасында ... ... - ... ретінде «бас» деген мағынада, «pig» - «доңыз», сленгте «қомағай»,
«pork» - ... ... ... ... ... «potato» - «картоп»,
сленгте «бас»; «package» ... ... ... ... ... - «шіріген», сленгте –»ішіп алған, мас», «sand» - «топырақ, құм»
сленгте: «шекер, қант»: «sugar» «шекер, ... ... ... ... -
«соус», сленгте «ішімдік», «stright» - «тіке, тура» сленгте «темекі»; «take
a bath» - «шомылу, ... ... ... - «қаржылай ұтылу»; «tea» -
«шай», сленгте - «көңілді отырыс»; ... - «дәл ... ... - ... ... «vegetable» -»көкөніс», сленгте - «сана сезімі не
болмаса қимыл қозғалысы жағдайында ... ... ... «walk» ... ... - ... іс»; «wallet» -»бумажник», сленгте - «әке-шеше
жағынан қаржылай жәрдем»; «wet» -»ылғауды»; сленгте - ... ... «jam» ... ... ... ... ... «old family» - тікелей аударсақ «ескі
жанұя» сленгте - «бұрыннан келе жатқан таныстар» (бір ... ... «frog» - ... ... ... - «француз»; «chick» -
«балапан», ... «жас қыз не ... «fox» ... ... - ... «әйел» деген мағынада. Ендігі кезекте осы сленгтердің ... ... ... келтірсек.
But in the meantime, if Olmert finds himself in a jam, he can ... on Eitan. ... ... сол ... егер ... ... қиындай түссе, ол Эйтанға
жүгінеді».
«Most of our people are old ... We get very few ... ... ... ... ескі таныстар. Бізге жаңадан келген адамдар өте
аз».
The final exams in this department of the university are a walk. ... бұл ... ... ... ... оңай ... ... күнделікті ауыз - екі ... ... өте ... ... ... ... ... қолданады, яғни сленгтік
метафралар халыққа түсінікті, тиімжі ... ... ... Ендігі кезекте
Американдықтардың күнделікті қолданатын ... ... ... ... ... ... - «He is brainy».
- «Жол болмайтын адамда» - «Не is lame».
- «Күмән келтіретін ... - «It's a fishy ... ... ... ... - «He's on a ... «Үлкен қызметтегі кісіні» - «He is a big ... ... ... ... - «He has two left feet».
- Біреудің «бары сол табысын» - «That his bread and ... «Өте ... ... -»He's a penny ... ... адамға» - «What a pig».
- «Ақымақ адамды» - «She has nothing upstairs».
- «Өте бақытты ... - «He is on a cloud ... ... адамды» - «He's broke».
- «Арзан тұратын ... - «It doesn't amount to a hill of ... «Өз ... ... ... алу» - «He asked for a punch in ... ... ... ... - «He lost spring in his ... ... қиындау дегенді» - «He finds himself in a jam».
Біз сленгтік метафораларды зерттей отырып, ... ... ... бірден-бір тиімді жол екенін байқаймыз. Әдеби
стандарттағы ... ... ... ... өте көп синонимдері
кездесіп жатады. ... ... ... деген сөздің өзіне Фикснердің
сөздігінде екі жүзден астам баламасын ... ... ... «ballast»,
«bark», «beans», «bucks», ... ... ... «feed»,
«jack», «mazuma», «moola», ... ... ... «find»,
«shekels», «tlac», «wampum», «loot», «bread», «cabbage», ... ... ... біразы мысалы: ammo – итальян тілінен
енген. Сол сияқты «mazuma», «moola», «tlac», ... тағы ... ... ... ... ... ... табылады.
«Die» деген етістіктің де сленгтік баламалары өте көп. Мысалы: «pop off»,
«snuff out», «check out», «drop the cue», «to kick the ... «to ... «sling one's hook», «slip one's hable», «peg out» тағы ... ішіп ... мас болған адамға да қолданылатын сленгтік
тіркестер де жетерлік. Мысалы: «trollied», «muntered», «klangered», ... ... ... ... ... ... «set messy», «willied», «zonked», «wrecked», «wet», ... ... «stone blinf», ... ... ... ... ... сәнді деген болымды мағынадағы сын ... ... ... ... бар: ... ... ... «stoking», «slaming», «ritzy», «real», «gone», «rattling», «with
it», «fresh», ... on», ... ... «way» «rad» тағы басқалар.
Керісінше болымсыз мағынадағы жағымсыз, дөрекі деген ... ... ... «yard dog», ... «tacky», «sleeze», «skrungy»,
«rasty», «pound scum» тағы ... ... ... жоқ адамды: «wet rag», «wet sock», «wimpy»,
«wuss», «sucky», ... ... «pussy ... басы ... ... адамды: «brainy», «wise guy», «weisen
heimer», «wise acre», «troll», «swift», «prep», «egg head», «pointy ... cookie» тағы ... ... ... ең көп ... ... сөзі ... Оның алдыңғы бөлімде көрсеткен «head» ... ... ... ... ... ... де кездеседі: «stupe», «low man», «lug»,
«yap», «retard», «yack», «touched», «in the head», «thick» тағы ... ... ... ... не ... ... не болып жатыр өзі деген
сұрақтың да өте көп синонимдері кездеседі: «What's up?» 'What's ... «What's ... «What in the hell?», «What in the ... the ... «What's the deal?», «What the scam?», «What's ... тағы басқалар. Бұл тіркестер көркем әдебиеттерде де жиі кездеседі.
Мысалы: «What's up?» asked Thomas ... [John Le Carre, ... не ... - деп ... ... what the hell, I don't see what harm it would do to tell you?» [John
Le Carre, ... ... ... ... оны ... ... зиян ... түсінбедім».
Why are you two arguing? What's the scam? [American slang, 278]
«Екеуің неге келісе алмай жатырсыңдар? ... не ... ... ... ... ... келе, біз ағылшын ... ... ол ... ал әр ... - ол ... ... ... сленгтердің шынында да тоқсан пайыздан метафралардан тұратынына
және де осы метафралардың сленгтің сөздік - қорын байытатын ең ... ... ... ... көз ... ... ... қорды байытатын тиіміді жолдың бірі метонимия болып табылады.
Метонимиядер арасында жақындығы бар екі ... атын ... ... ... ... айтамыз. Метонимия сонымен қатар ауыспалы мағынада,
бір зат пен екінші заттың өзара ұқсастығының негізінде ... ... ... та ... ... ... is used for king and queen
яғни тәжі ханның да ханшайымның да орнына келе ... ... or ... ... in it», ... ... шыны ... сусынның орнына, «hand»for
«workers», қол жұмысшының орнына тағы басқа.
Создердің метонимиялық ... ... ... нөтижесінде өдеби
сөздердің мағыналары кеңейтіп, сленг сөздерінің қатар саны арта ... ... ... ... ... болады: «red» сөзі
ағылшын тілінде қызыл ... ... ... ... ауысуымен
сленгте «қызыл әскер, коммунист» деген магынаны береді. Мысалы:
«Better red than dead» [A.S, 207]
«Өлгеннен коммунист болған артық».
Метонимияда сөздерді былай ... ... ... бір бөлігі оның
өзінің орнына келеді яғни «Жарты бүтіннің орнына қолданылады» ... «face» - бет ... ... сөз, ... ... «beezer» және «kisser»
деген сөздермен қолданылады. «Beezer» негізнен сленгте мұрын, ал «kisser»
болса ауыз дегенді білдіреді. ... ... да, ауыз ... ... ... бір ... болғандықтан, оның өзінің орнына алмасып ... got it in the kisser by ... for calling her a flat slob. ... ... ... ... деп ... үшін, бетіне сұрап алды» «Джордж
Вашингтон Британияның әскерлеріне «redcoat» деп атайды.
Бұл жерде «redcoat», «қызыл ... ... ... жан ... мағынаның ауысуын көрсетуде.
Юрий Волошин өзінің сленг туралы диссертациялық жұмысында ... ... ... ... ... ... мысалдарды көрсеткен.
Мысалы: «derby» - ер кісінің шляпасы сленгте «бас» деген ... ... ... ... - соттау сөзі ... ... «duds» - ... ... ... - ... сленг ретінде «әдепсіз ауыл тұрғыны»
және тағы басқалары. Көрсетілген ... ... ... ... ... қорды дамытатын бірден-бір жол деген қорытындыға келеміз
.
§2.3.Сленгтік симили.
Тілдің көркемдік тәсілдерінің бір симилиде ... ... ... ... ... ... жай ... ара-жігі бөлініп
қарастырылады.
Егер салыстырылатын екі объект бір топқа жатса, жай ... ... ... «Boy seems to be as clever as his mother» ... ... «Boy» және ... яғни бала мен шеше бір ... мүшелері
болып, бір топқа жататындықтан жай ғана салыстыру болып табылады. Ал ... like moths are ever caught by glare» (Byron) ... ... ... ... үй қызметшісі мен жәндік екеуі екі бөлек ... ... ... табылады. (Гальперин) Сонымен симили дегеніміз көріктеу, бір
нәрсені ... ... ... ... ... ... ... белгілі
нәрсеге теңеп, көрнектеп, анығырақ көрсету болып табылады.
Симили де метафора, метоними секілді мағыналық ... ... ... ... ... ... өзі ... жолмен
қолданғандықтан, біршама күлдіргі экспрессивті сипатта болады. ... ... ... ... ... ... ... болады:
«cool as cucumber» - «салмақты»; «easy a falling of a log» ... ... «eat like a bird» - «құс ... жеу» «eat like a pig» «like ... teeth» «like a bat out of hell» — «sleep like a lop» - «quaint as ... wax « — «sung as a bug in rug» - I am not yet old - but ... already belong to a very old - ... world. E-mail and Internet
cafes have made the letter home seem as quaint as sealing wax. ... әлі ... жоқ, ... ... ... бұрынғы заманда
қойған өлімге жатады. И-мейл және интернет кафелері артта қалып қойғандай
көрінеді».
Симилидің ... ... ... ... ... көрсетілген мысалдар артта қалып қойғандай көрінеді.
Симилидің сөздік-қорды байытатын көрсеткіші метафорадан төмен
болғанмен, ... ... ... оның ... ... ... ... өзіндік үлесінің бар екенін жоққа шығаруға
болмайды. Олай болса симили де ... ... ... жол ... эфемизм
Эфемизм деп дөрекі, құлаққа жағымсыз естілетін сөздердің барлығын
жұмсартып айтылуын ... ... ... - ... сипатта
болғандықтан онда дөрекі, ыңғайсыз естілетін сөздер өте көп ... ... сол ... ... ... құлаққа жеңілдеу
естілетін сөздермен қамтамасыз етеді. Бұл жерден сленгтен эфемизмнің бір-
бірінен өте ... ... ... байқалады. Эвфемизмдерде метафора,
метонимия, симилидегідей мағынаның ауыспалылығы болмайды, бұл жерде тек бір
сөз екенін бір сөзбен орын ... ... ... ... ... сленгтерде кездесетін эвфемизмдерді мынадай жол мен топтастыруды
жөн көрдік.
1. Келеңсіз жағдайды ... айту үшін ... ... өлім ... ... ... «to kick the bucket», «to go
west», «to give up the ghost», «to go the way ... ... ... ... ... ... төмендегі сөздермен
алмастырылып айтылуы:
b) I. Casting coach. Мысалы:
She used the casting coach to get a good role in the film ... ... ... ... алу үшін «бір түнін өткізуі» керек болды.
Ь) 2. To have fun and game. ... ... ... Дөрекі естілетін мекендердің аттарына алмастырылып қойылатын
эвфемизмдер:
b) Toilet (әжетхана) дегеннің ... - «lav», «loo», ... ... «little girl s room», «little boy's room» тағы ... madhouse ... дегеннің орнына loony-bin, booby-hut
тағы басқа.
d) Prison (түрме) дегеннің орнына «big house», ... ... ... ... ... «away» сөзі қолданылады. Мысалы:
They put him away. [E.R.S.D.]
2. Ақымақ не тағы басқа кемшілікті білдіретін сөздердің орнына ... ... (dipshit ... орнына) ақымақ деген сөздің
жеңілдетілген түрі. Сол сияқты кака ... ... ... ... ... ... ... сөздердің орнына айтылатын эвфемизмдер:
a) «bloody» (жексұрындай, жаман) ... ... ... «Darn net It» ... ... ... ... «Doggone it»
c) «Fuck» (ұрысудың орнына) «eff»
d) «Hell» (сайтан алғыр) сөзіне «blankety-blank»
«He looked about for a place to hide and rushed in to the ... ... ... ... ... әжетханаға кіріп кетті».
Dion said she had to go to the powder room and stepped out [A.S, 193]
«Дион әжетханаға бару ... ... ... ... ... өте ... ... құрал болып табылады. Олар хленг
септігін түрлендіріп жаңа қырынан көрсетуге үлкен септігін тигізеді.
Эвфемизмдердің жүрген ... ... ... синоним болып табылады. Біз
жоғарыда көрсетілген мысалдарға қарап эвфемизмдердің; өздік-қорды байытатын
сөзсіз екеніне көз ... ... ... біз орыс және ... ... ... сленг
сөздерінің классификацияларына тоқталып өттік. Біз осы лингвистердің
жұмыстарына назар сала отырып, ... ... ... лингвистердің
ұсынған классификацияларын дұрыс деп табамыз. Өйткені ... ... ... ... ... кәне оны сол қоғамдардың арасынан қолданыс
ерекшеліктерін зерттеу ... ... сай ... табылады. Басқа орыс
лингвистерінің классификацияларында біршама ауытқушылықтар байқалады.
Мысалы:
1. Жаргон мен ... бір етіп ... ... ... ... ... ... стилистикалық ерекшелігін араластырып. Бұл бөлімде
біз Американдық лингвистердің пікірін қолдай отырып, сленгтің қолданыс
аясына байланысты ... ... ... жөн ... Біз ... ... сөздеріне және де түрлі ағылшын түсіндірме
сөздіктерінің негізінде жасадық. ... біз ... ... ... ... ... ... сленгтері.
а) Әртүрлі студенттердің ерекшелігін сипаттайтын сленгтер ... ... - ... ... студент» - «a slader», ... ... - ... ... жақсы істейтін студент» - «braniac», «очки
тағатын» - «four eyes», «білім емес ... ... ... ... ... байланыста демалыста жүрген студент» - «stop out
teacher's pet» - ... ... ... ... деп ... - ... тағы басқалар.
b. Емтихан кезінде кездесетін сленгтер:
«to cram» - өте аз ... ... ... емтиханға дайындалу; «to swot
up» -емтиханға жаттап алу арқылы дайындалу; «to flunk on exam»; «wash ... өте ... «tough exam» - өте қиын ... ... That's ... - қиындықсыз өткен емтихан тағы басқа.
c. Жалпы оқу барысында жүретін сленгтер:
«a dragon» - «қатал ... «to skive a lesson» - ... ... ... - «бақылау жұмысы»; «sandwich course» - «техникалық ЖОО-да
болатын практикалық сабақтар».
2. ... ... ... ... сленгтер:
a. Мамандық аттарымен сленгтер:
«flyboy» - «үшқыш»; «flea» - «терапевт, дәрігер»; «grunt» - «телефон
жөндейтін адам»; «hack» - ... ... «hair bag» - ... «pink collar» - ... «leatherneck» - «теңізші»; «Narc
-nаrс» - «тергеуші»; «lu» - «лейтенант»; «gyno» - ... тағы ... ... ... ... сленгтер:
«holistic medicine» - «комплексті түрде медициналық қызмет көрсету»;
ME (Medical Examiner) ... ... ... ER ... ... ... қабылдау бөлмесі»; «dump» «жедел жәрдеммен әкелінетін
науқас»; OR (operating room) - ... ... ... «mee- too» - ... ғана ... сатылатын дәрілер».
c. Спорт саласында кездесетін сленгтер:
«fat-farm» - ... «ref» - ... ... ... ... ойыншыны алмастырушы»; «геіпк» - «бір топпен ... жолы ... ... ... ... «game -plan» - ... кезінде жеңіске жету»;
«dunk» - «баскетболда ойнайтын доп»; «airball» - «баскетбол ... ... ... ... - «керісінше дәлдеп кіргізу»; «gruntег» ... тағы ... ... ... - ... ... ... «crash»
-«компьютердің іске қосылмай қалуы»; «paging» - «компьютерлік мәліметтің
бір құжаттан екінші құжатқа ... ... art» - ... - ... ... ... «hack» - ... құрылуы».
3. Қылмыс әлемінде қолданылатын сленгтер: а. ... ... ... ... «do a bank» - «алдау», «erase», «piff»,
«magnicide» - ... «blow away» - ... ... «crack a cirb» -
«тонау»; «mushroom», «shroom» - «атыс ... ... ... ... ... ... ... «mug» - «ұры»; «agger», «lagger», «jailbird» - «отырып
шыққан ... «wipe» - ... бас ... «yard ... «gyp», ... «ұры» тағы басқалар. [A.S, 121-136 б]
c. Қылмыскерлер қолданатын сленг сөздері:
«полиция қызметкерлері»: «Dacon», «bag», «broom», «cop», «shoo ... ... ... «Big House», ... «Pen», «on ... тағы басқалар.
[A.S, 29,165,179,229 6]
«суық қару түрлері» - «Shank», «shiv», «chrome» «Story» - «полиция
қызметкерлерінің ... ... ... - Taxi» - ... ... man» - «нашақорлықпен айналысатын адам»; «kangaroo club» -«әділсіз
өтілетін сот түрі»; «log» - ... ... ... ... ... lam» - ... ... «have to go» - «сотталу»; «сор а plea» - «сотқа
шағым жасау»; «street time» - «түрмеден тыс ... ... және ... ... сөздер:
a. Ішімдік аттары:
«Роо» - «шампан»; «Painkiller» - «вино»; «ріпкеу» - ... ... «brew ... - ... «three-two» - «спирті аз сыра».
b. Ішімдік көп ішетін адам;
«alky», «bum», «willied», «hammered», ... ... ... Наша ... мен ... сленгтер:
«keef», «knockout drops», «philly blunk», «chronic», H, J, тағы басқа.
[A.S? 48, 93, 120, 134, ... - ... ... - «наша сатушы»,
«El» «нашаны шегу»; «mailine» - «ине салу»,
«open», «high», «lit», «burn out», «on a cloud nine» — ... ... ... ... ... «bag» - ... бөліктегі наша».
Бұл бөлімдегі жұмыстың барысында ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерінің мол екендігі,
сонымен қатар. Сленг сөздерінің қоғамының барлық саласында көрініс табатыны
анықталды.
Ағылшын - Қазақша сленг сөздері.
|Аа ... (adj) |- |ең ... өте ... |
|air head (n) |- ... ... (n) |- ... ... беретін |
|адам. away |- ... ... ... |- ... ... |- ... адамға жала жабу, |
|bag |- ... ... ... |- ... ... head |- ... ... joint |- ... ... ... ... |- ... ... house. |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... woogie |- ... ... джаз ... ... |- ... жақсы көретін адам. |
|buddyroo |- |дос. ... aleg |- |жол бол сын. ... |- ... ... |- ... қалу. ... ... |- ... ... |- ... ... head |- ... ... |- ... ... ... out |- ... ... ... |- ... ... |- ... баруды ұнататын адам. |
|cleaneteria |- ... ... as cucumber |- ... ... house |- ... ... жер. ... |- ... ... a plea |- ... ... ... ... eater |- ... қызығушылын білдіретін |
| | ... |
| | | |
| | ... nine |- ... ... ... ... up a lange |- |қан ... ... ... |- ... аз ... қалғанда |
| | ... ... |- ... іске ... |
| | ... ... sheet |- ... ... ... |- ... ... ... it |- ... ... ... fiend |- ... ... |- ... ... |- ... ... ... |- ... қонақ үй. ... |- ... ... |- ... ... the cue |- ... болу, ... sville |- ... жер. ... |- ... ... ... |- ... ... ... |
| | ... ... ... as a falling of a |- ... ... ... ... | | ... like a bird |- |аз жеу. ... like a pig |- |көп жеу. ... |- ... ... head |- ... ... ... |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... |- ... ... студент, |
|fly boy |- ... ... |- ... ... ... |- ... сәнді. ... gie |- ... ... house |- ... ... farm |- ... ... |- ... ... ... eyes |- ... ... |
|fraud |- ... ... ... |- ... ... |- ... сыйлы адам. ... |- ... ... ... |
| | ... ... ... |- |кір. ... west |- ... болу. ... |- |өз ... ... ... ... |- ... ... |- ... емес ... ... |
| | ... ... ... ... head |- ... ... |- ... ... shop |- ... ... |
|high postage |- ... қыз. ... riser |- |көп ... ... ... man |- ... бос ... |- |өте ... ... |- ... ... ... |- ... жігіт. ... |- ... ... ... bag |- ... бағдарламаның жасалуы |
|holistic medicine - ... ... ... |
| ... ... ... ... |- |ұры. ... ... |- ... ... |- ... ... |- ... ... ... ... |- ... ... ... ... |- ... әскері. ... |- ... ... ... |- ... көрсетілтені |
| | ... ... |- ... ... ... ... ... club |- ... ... сот ... ... the bucket |- ... ... ... |- ... зат. ... |- ... |
| | |2. бет. ... head |- ... ... it is |- |Көп ... ... ... ... ... |- |1. ... ... дейін |
| | ... ... ... |
| | |2. Бір ... ... |
| | ... ... істеу. |
| | | |
| | ... |- ... ... boy's room |- ... ... ... girl's room |- ... әжетханасы. ... |- ... ... |- ... ... ... |
| | ... ... |- ... сатылатын темекі. ... |- ... ... |- ... ... ... head |- ... ... |- ... ... |- |ұры. ... art |- ... тілі ... жерлерде |
|.me-too |- ... ... |
| | | ... |- ... ... ... |- ... ... ... |- ... жоқ ... не ... |
|nongraded |- ... ... ... |- ... жоқ ... ... М |- ... ... ... жоқ адам.|
|Nowheresville |- ... жер. ... |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... |- ... ... ардагер. ... |- ... ... жер. ... ... |- ... өте кең ... ... |- |дос, ... ... |- ... ... ... |- ... ... ou |- ... болу, ... |- |ары таза емес ... ... |- ... ... ... |- |1. ... ... |
| ... кішкентай адам. ... head |- ... ... ... room |- ... ... ... |- ... ... |
| | ... 2-ші ... көшуі. |
|painkiller |- ... ... collar |- ... ... |- ... ... |- ... бақылау жұмысы. |
|Qq ... as a sealing wax |- ... ... ... |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... |- ... ... coat |- ... әскерлері. ... guy |- ... ... ... ... boy |- ... ... |- ... ... ... |
| | ... ... |- ... ойыншыны алмастырушы. |
| Ss ... |- ... ... ... ... |- ... ... |- ... пиғылды. ... cookie |- ... ... ... |- ... сатылатын дүкен. |
|shaveteria |- ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... ... |- ... ... ... |
|sci-fi |- ... ... ... time |- ... тыс кез. ... |- ... сөз ... ... ... |- ... күшті. ... guy |- ... ... ... ... |- ... ... |
| | ... ... ... |- ... ... ... |- |cay бол. ... course |- ... ... ... |
| | ... ... ... arse |- ... ... ... ... a lesson |- ... ... ... |- ... ... ... out |- ... ... |
| |- ... демалыстағы студент |
|swot up |- | ... ... ... ... |- |бас. ... taxi |- ... ... көлігі. |
|towel head |- ... бар ... ... pet |- ... ... |- ... ... аз сыра. |
|Tommy Rot |- |бос сөз. ... juice |- ... ... ... pot |- |бос сөз. ... exam |- ... ... ... ... |- ... оқушы. |
|Underemployment - ... ... ... ... ... ... ... |- ... ... ... |- ... қанды. ... |- ... көз, ... ... |- ... ... ... |- ... ... ... адам. |
|Ww ... boy |- ... ... | | ... |- |кір ... ... ... |- ... ... ... адам. |
|willy box |- ... ... ... |- ... бас ... ... ... |- ... ... dog |- ... қолынан ештеңе келмейтін |
| | ... ... |- ... ... |- |жас ... ... ... Patridge E. ... E «Slang. Today and |
| ... London, 1979 ... ... Т.М. ... T.M., Хомяков В.А. |
| ... ... ... |
| ... ... 1985 |
| |. ... ... Р. С. ... Р. С. ... |
| ... языка» Москва, 1979. |
|4. Galperin. S.R. ... S.R. ... Moscow, |
| |1977. ... ... ... ... ... 24. vol. 1980.|
|6. Leonard Lipka. |Leonard Lipka An outline of English |
| ... Mux Niymeyer Verlag |
| ... 1990. ... Балақаев М. ... М. ... Е., ... |
| ... ... ... 1980. |
|8. Greenough and Kitteridge. ... and ... «Words |
| |and their ways in English ... |
| |New York, 1929. ... Crystal D., |Crystal David., «The English |
| ... ... University 1995. |
|10. The world book Encyclopedia. |The world book ... USA, |
| |1986. ... The new book of ... |The new book of knowledge A vol., |
| |Canada, 1960. |
| | ... ... В .А. ... В. А., ... |
| ... в ... английского языка»|
| |1980. ... ... Ю., ... Юрий., «Общий |
| ... ... ... ... |
| |и ... ... 2000 |
| | ... English. |English ... 32/2003. ... ... ... ... ... |
| ... ... Times. |The times ... 5/8/2004; |
| ... ... New York Times. |New York Times ... ... ... RH. HDAS. |RH. HDAS, 1994, XXVII. ... Bussiness week. ... week ... ... Ellison. ... Ralph «Shadow and Act» |
| |Vintage book's, 1995. ... Davis. |Davis, Lindsay, «Time to ... ... Salinger J.D. ... J.D., «The catcher in the |
| Rye». ... books. 1TD, 1994. ... Shem S. |Shem S., «The House of god» USA 1985. ... Kingston ... Maxine Hong. Woman Worrior. |
|25. Burke William J. |Burke William J., «The ... of |
| slang» ... York Public Lib., 1939 ... Kathleen A. ... Ash. «Beyond Pride' New York,|
| |1992. ... Lohn Le Carre. |Lohn Le Carre «A murder of ... |
| |New York, 1982. ... Lohn Le Carre. |Lohn Le Carre «The spy who came in |
| from ... cold» Victor Gollance Limited ... ... Tom Keene. |Tom Keene «Spy sheep» New York, 1965. ... ... М.А. ... М.А., ... А.И., |
| ... молодежных сленгов», 1999 ... Lewis.A. |Irwing Lewis Allen., 1993. ... ... ... ... О.С. Russian -English |
| ... «Soviet ... |
| ... House, 1971. ... American slang. ... П. «American slang» |
| ... ... ... |
| ... ... 2006. ... ... slang |Тажутов. The English-Russian slang ... | |
| ... ... ... ... ... Dictionary of |
| ... slang New York Random |
| |House, Inc. 1994. ... Thorne, Tony |Thorne, Tony: «The ... of |
| ... slang» New York 1990. ... Ambrose Bierce. |Ambrose Bierce. «The devil |
| ... New York 1991. ... Flexner. |Went worth Harold and Flexner. |
| ... of American slang» |
| ... 1960. ... Patridge E.9 ... E., 'A dictioanary of slang |
| |and ... English Oxford 1990. ... Тіл ... ... ... «Тіл білімі |
| ... ... 1998. ... ... ... |Орысша-Қазақша сөздік. Алматы, |
| |1998. ... ... ... ... ... ... |
| |В.К. ... 1992. ... ... ... ... Москва, 1966. |

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ағылшын тіліндегі жаргон сөздерінің шығу тарихы мен ерекшелігі79 бет
Қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі жаргон сөздер4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь