Инвестициялық шешімдерді қолдайтын ақпараттық жүйелерді құру

1 ИНВЕСТИЦИЯ ҰҒЫМЫ 6
1.1 Инвестиция және анықтама 6
1.2 Инвестицияның түрлері және формасының жіктелуі 8
1.3 Капиталды салым формасында жүзеге асырылатын инвестицияларды жіктеу 11
2 ИНВЕСТИЦИЯ КӨЗДЕРІ 14
2.1 Салымның ішкі көздері 14
2.1.1 Табыс салым көзі ретінде 15
2.1.2 Амортизациялық төлемдер 15
2.1.3 Бюджеттік қаржыландыру 16
2.1.4 Банктік несие 16
2.1.4 Халық қаражаты 16
2.2 Инвестицияның сыртқы көздері 17
2.2.1 Акционерлік инвестициялық қор 18
2.2.2 Үлеспұлдық инвестициялық қор 20
2.2.3 Мемлекеттік емес зейнетақы қоры 20
3 ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ 22
3.1 Сылақ ұстанымы 22
3.2 Бейімделу шығыны ұстанымы 22
3.3 Мультипликатор (көбейткіш) ұстанымы 23
3.4 Өлшеу ұстанымы 23
4 ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ, МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМЫ, ОЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ 29
5 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ 31
5.1 Нақты инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістері. 32
5.1.1 Таза дисконтталған пайда әдісі. 32
5.1.2 Пайданың ішкі норма әдісі 33
5.1.3 Табыс индексі әдісі 34
5.1.4 Инвестицияның тиімділік коэффициентін есептеу әдісі. 36
5.2 Пайданың жаңартылған ішкі нормасы. 37
6 ЖОБАЛАРДЫ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ӨЗГЕРІСІНЕ СЕЗІМТАЛДЫҒЫН ТЕКСЕРУ 42
7 ПРОГРАММА ҚҰРЫЛЫМЫ 44
7.1 Интернеттегі сайттардың құрылымы 44
7.1.1 Сайт құрудың негізгі кезеңдері 44
7.2 Есептеу программасының құрылымы 45
ҚОРЫТЫНДЫ 51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
ҚОСЫМША 53
Экономиканы инвестициялау мәселесін зерттеу әрқашанда экономикалық ғылымның басты назарында болды. Бұл инвестиция экономикалық өсу үрдісін түбегейлі анықтай отыра, шаруашылық қызметтің ең терең негізін қозғайтынымен шарттандырылған. Инвестицияның әр түрлі бағыттары бойынша құрылымының маңызды ғылыми және практикалық мәні бар. Берілген талдаудың практикалық мәні инвестиция құрылымы өзгерісінің беталысын анықтауға және соның негізінде әсершілдеу және тиімдірек инвестициялық саясат құруға мүмкіндік беруіне негізделеді. Инвестиция құрылымының теориялық мәні бұл анализдің негізінде инвестицияны қолдану тиімділігіне және инвестициялық қызметке әсер етуші, бұрын белгісіз, жаңа факторлар анықталуына негізделеді, және де бұл инвестициялық саясатты құру үшін өте маңызды. Қазіргі заманғы шарттарда олар туындаған экономикалық дағдарыстан шығу шарттарын қамтамасыз етудің, халық шаруашылығының құрылымдық қозғалысының, техникалық прогрессті қамтамасыз етудің, шаруашылық қызметінің микро және макро деңгейлеріндегі сапалы көрсеткіштерін көтерудің маңызды құралы ретінде қарастырылады. Инвестициялық үрдістің активизациясы әлеуметтік-экономикалық түрлендірудің әсершілдеу механизмдерінің бірі болып табылады. Маңызды мәселе болып инвестициялық шығындардың, экономикадағы капиталды салымдар мен құрылымдық қозғалыстың өзара байланысының және өзара шарттылығының тиімділік өлшемдерінің теориялық дәйектемесі табылады. Инвестицияны есептеу, инвестицияны қаржыландыру көздерін зерттеу, олардың келешегі және қазіргі кездегі күйін бағалау және инвестициялаудың әдістері мен ұстанымдарын қарастыру берілген жұмыстың міндеті болып табылады. Бұл зерттеу жұмысында бірнеше жоба, және бірнеше инвестициялық жобалардан ең қолайлы және тиімді жобаны қалай дұрыс таңдау керектігі қарастырылады. Зерттеу жұмысындағы жаңалық табыстың өзгертілген ішкі мөлшері және сезгіштігіне талдау, осылардың көмегімен бірнеше жобалардың ішінен ең тиімді нұсқасын таңдауға болады.
1. Лобанов А. А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента 3-е издание. – Москва, 2007 – 877 c.
2. Риск-менеджмент // Журнал об управлении рисками. – 2008.- №1 (1), январь
3. Управление финансовыми рисками // Журнал. – 2008.- №1 (13), март
4. Управление финансовыми рисками // Журнал. – 2008.- №3 (15), сентябрь
5. Шимон Б. Финансовое моделирование с использованием EXCEL 2-е издание. - Москва*Санкт-Петербург*Киев, 2007. – 580 c.
6. Парахин Ю. Инвестиции в АПК: состояние и перспектива. // АПК: экономика, управление. – 2002. №10.
7. Ильинская Е.М., Инвестиционная деятельность. – СПб., 1997. Инвестиционное проектирование. Под ред. Шумилина С.И. - М.: Финстатинформ, 1995.
8. Богатин Ю.В., Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. – М.: Финансы, 2000.
9. Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии экономики страны, //Транзитная экономика,№ 7.2005 г,
10. Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО «Казинвест », 2006 г.
11. М.В Ивошин «Инвестиция. Организация управления и финонсирования.»//Москва 1999 год//
12. Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республики Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. N° 1. 2006 г,
13. Бочаров В.В. “Современный финансовый менеджмент” Москва Санкт-Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург, Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2006 год.
14. Бочаров В.В. “Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. Москва Финансы и статистика 2001.г.
15. Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – СПб: Питер 2004. г.
        
        қазақстан республикасы
білім және ғылым министрлігі
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті
Механика-математика факультеті
Ақпараттық жүйелер кафедрасы
Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы _________ У.А. Тукеев
(Қолы)
рұқсатымен __________ қорғауға ... ... ... ҚОЛДАЙТЫН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚҰРУ»
050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы
Орындаған ... ... ... кандидаты, доцент ___________________ Л.М. Алимжанова
(Қолы)
Норма бақылаушы ___________________ А.М. ... ... ... ... ... Инвестиция және анықтама 6
1.2 Инвестицияның түрлері және ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын инвестицияларды жіктеу
11
2 ИНВЕСТИЦИЯ КӨЗДЕРІ 14
2.1 Салымның ішкі көздері ... ... ... көзі ... ... ... ... 15
2.1.3 Бюджеттік қаржыландыру ... ... ... ... ... қаражаты 16
2.2 Инвестицияның сыртқы көздері 17
2.2.1 Акционерлік инвестициялық қор 18
2.2.2 Үлеспұлдық инвестициялық қор ... ... емес ... қоры 20
3 ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ 22
3.1 Сылақ ұстанымы 22
3.2 ... ... ... ... ... ... ұстанымы 23
3.4 Өлшеу ұстанымы 23
4 ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ, МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМЫ, ОЛАРДЫҢ ... ОРНЫ 29
5 ... ... БАҒАЛАУ 31
5.1 Нақты инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістері. ... Таза ... ... ... 32
5.1.2 Пайданың ішкі норма әдісі 33
5.1.3 Табыс индексі әдісі 34
5.1.4 Инвестицияның тиімділік ... ... ... ... Пайданың жаңартылған ішкі нормасы. 37
6 Жобаларды көрсеткіштердің өзгерісіне сезімталдығын тексеру 42
7 ПРОГРАММА ҚҰРЫЛЫМЫ 44
7.1 Интернеттегі ... ... ... Сайт ... негізгі кезеңдері 44
7.2 Есептеу программасының құрылымы 45
ҚОРЫТЫНДЫ 51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
ҚОСЫМША ... ... ... зерттеу әрқашанда экономикалық
ғылымның басты назарында болды. Бұл ... ... өсу ... ... ... ... ... ең терең негізін
қозғайтынымен ... ... әр ... ... ... ... ... және практикалық мәні бар. Берілген талдаудың
практикалық мәні инвестиция құрылымы өзгерісінің беталысын ... ... ... ... және тиімдірек инвестициялық саясат құруға
мүмкіндік беруіне негізделеді. Инвестиция ... ... мәні ... ... инвестицияны қолдану тиімділігіне және инвестициялық
қызметке әсер ... ... ... жаңа ... анықталуына
негізделеді, және де бұл инвестициялық саясатты құру үшін өте ... ... ... олар ... экономикалық дағдарыстан шығу
шарттарын қамтамасыз етудің, халық шаруашылығының құрылымдық ... ... ... ... шаруашылық қызметінің микро және
макро ... ... ... ... маңызды құралы
ретінде қарастырылады. Инвестициялық үрдістің ... ... ... әсершілдеу механизмдерінің бірі болып табылады.
Маңызды ... ... ... ... экономикадағы капиталды
салымдар мен құрылымдық қозғалыстың өзара байланысының және ... ... ... ... ... ... ... инвестицияны қаржыландыру көздерін зерттеу, олардың
келешегі және қазіргі кездегі ... ... және ... ... ... ... берілген жұмыстың міндеті болып табылады. ... ... ... ... және ... инвестициялық жобалардан ең
қолайлы және тиімді ... ... ... ... ... ... жұмысындағы жаңалық табыстың өзгертілген ішкі мөлшері және
сезгіштігіне талдау, ... ... ... ... ... ... нұсқасын таңдауға болады.
1 ИНВЕСТИЦИЯ ҰҒЫМЫ
1.1 Инвестиция және анықтама
XX ғасырдың 80-жылдарына дейінгі экономикалық әдебиеттерде әлеуметтік
қайта өндіріс ... ... үшін ... ... тіптен
қолданбаған, оның негізгі қолдану ортасы шетелдік ... ... және ... ... ... ... ... қызметтің негізгі түсінігі капиталдық салым ұғымы болды.
Бірақ «капиталдық салым» ... ... ... ... Атына сәйкес капиталдық салым тек негізгі капиталға салым
болып табылады, ақпараттық қорлар, бағалы ... ... ... ... ... ... қорлардың басқа да түрлерін
капиталдық салыммен атау ... ... ... ... ... айналымда кеңінен таратылу алды, үкіметтік және ... ... ... ... ... көп бөлігі
капиталдық салымдармен теңдестірілді. Инвестициялар (капиталдық ... ... ... ... ... құру ... баға қозғалысын бейнелейтін
үрдіс ретінде, және ... ...... ... ... ... ... кезеңіне дейін негізгі ... баға ... ... ... ... ... ... Қарастырылатын кезеңдегі инвестицияның аса
кеңірек түсіндірілімі инвестиция тек негізгі қорға ғана емес, сонымен ... ... ... де салым ретінде қарастырылатын ұстанымда
көрінеді [4].
Инвестицияның жалпы түрінде болашақта өсу мақсатымен салынған ... ... ... ... әдебиеттердегі инвестициялар
экономикалық сананың әр түрлі мектептері және ... ... ... ... маңызды белгісі – инвесторды мақсатты қалыптастыру
ретінде инвестицияның ... ... ... ... ... ұғымы
анықтауда осындай үйлесім тек еуропалық әдістемеде ғана ... ... ... ... де ... ... Сонымен қатар «инвестиция»
категорияларын ажырату, бір жағынан «капиталды салу», ... ... ... ... ... ... айрықша белгісі берілген
категорияның өнімді сипаты ... ... ... ұсынылатын ұстаным
кездеседі. Сонымен ... ... ... ... құралдарын алу
түсіндіріледі, ал капиталдық салымның астарында қаржылық активтерді сатып
алу түсіндіріледі. Ерекшелігі «инвестиция» ... ... ... ... ... оқу курстарында авторлардың ... ... ... ... ... кәсіпорынның
құрылысына шығындар, ұзақ мерзімді қызметті ... ... ... ... ... ... ... – экономикалық жүйедегі капиталдың
жалпы мөлшеріне тікелей себеп ... ... ... ретінде көрсетеді.
Инвестицияны анықтаудың тағы басқа нарықтық экономикасы дамыған ... ... ... орын ... механизмі ретінде бағалы
қағаздар нарығының арттырылған маңыздылығымен қамтамасыз етілген үйлесімі
бар. Оның ... ... ... ... ... ... мәселелеріне арналған ерекше зерттеулерде инвестициялар
капитал құнының өсуін немесе сақталуын қамтамасыз етуі және ... ... ... ... ... ретінде анықталады. Мұндай үйлесім
инвестицияның маңызды белгісі ретінде салым сипаттамасын ... ... ... байланысын белгілейді.
Сондықтан батыстың экономикалық әдебиеттерінде инвестициялар ... ... ... ... және ... ... үйлесім Дж.М.Кейнстің
жұмыстарында көрсетіледі, оның пікірі бойынша инвестициялар – ағымдағы
кезеңде тұтыну үшін қолданылмаған ... бір ... ... ... ... ... капиталды мүлік құндылықтарының ағымдағы
өсімі. Бұл жеткілікті емес анықтама ... ... ... өсімін қамтамасыз ететін қорларды (табысты жинау ... және ... ... ... жеткілікті айқын ажыратады
[10].
Ресей экономикасында нарықтық қатынастарды қалыптастыру жаңа шарттарға
сәйкес «инвестиция» категориялары түсінігін қайта қарау ... ... ... ... үшін ... ... ... белгілері болып табылады:
— Инвестициялық әрекеттің дәлелі ретінде табысты алу ... ... ... ... 2 ... ... қорлар (капиталды
құндылықтардың) және салымдар (шығындар);
— «Инвестиция» категориялары ... ... ... ... ... ... алуды біріктірудің себебі ретінде
біріктіруге мүмкіндік беретін өзгерістегі инвестицияны талдау;
... ... ... ... пайда
әкелетін кез-келген салымдарды қосу [10].
ХХ ғасырдың 80-жылдарына дейінгі ... ... ... ... ... кезде экономикалық жүйеде макро және микро
деңгейлерде ең жиі ... ... ... ... ... категорияға ерекше көңіл аударғанымен әлі күнге ... ... ... ... ... ... бірнеше
анықтамасы бар.
Инвестициялар – мемлекет ішінде пайда (табыс) алу мақсатымен ауыл
шаруашылық өнеркәсібіне, ... және т.б. ... ... ... ... салым.
Инвестициялар – әр түрлі халық шаруашылығы салалары ... ... ... шетелдегі) ұзақ мерзімді капиталды салым.
Инвестициялар – мемлекет ішінде немесе шетелде әр ... ... ... ... алу ... ... да ... нәтижелер мақсатымен
құралдарды (ақшалай, материалды), интеллектуалды ... ... салу ... ... ... қорғау, қоғамдық).
Инвестициялар – пайда (табыс) алу мақсатымен әр ... ... ... ... ... ғылыми, мәдени немесе басқа да
ортадағы жобалардың іске ... ... ... ... ... ... құндылықтардың жиынтығы.
Инвестициялар – пайда алу мақсатымен мемлекеттік немесе жеке капиталды
ұзақ мерзімді салымдар.
Инвестицияның ... ... ... ... ... ... көп аспектілі және күрделі екенін көрсетеді [12].
1.2 Инвестицияның түрлері және формасының жіктелуі
Инвестициялар әр түрлі формада іске асырылады. ... ... ... ... ... олар ... жіктелу белгілері бойынша
топтастырылуы мүмкін. Инвестицияны жіктеу оның негізіне салынған ... ... ... ... ... ... базистік типологиялық
белгісі болып құралдарды салу объектісі табылады.
Нақты және қаржылық инвестициялар. ... салу ... ... нақты және қаржылық деп бөлінеді. Экономикалық әдебиеттерде
қазіргі экономикалық формалардың құрылысы және ... ... ... да ... ... ара қатынасын анықтауда әр түрлі
көзқарастар болғандықтан, нақты және қаржылық ... ... ... ... ... ... инвестициялар. Нақты инвестициялар нақты экономикалық активтер:
материалды қорларға (физикалық капиталдың ... ... да ... және ... емес ... ... ... өнім
және т.б.) салымдар жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... ... салымдар формасында жүзеге асырылатын
инвестициялар немесе капитал құрушы инвестициялар табылады.
Қаржылық инвестициялар құралдар салымын әр ... ... ...
бағалы қағаздар, үлеспұл және үлеске кіру, банктік депозиттер салады.
Тікелей және қоржындық инвестициялар.
Мақсатына ... ... ... және ... (тікелей емес)
деп бөледі.
Тікелей инвестициялар инвестициялаудың объектісін тікелей бақылау және
басқаруды орнату ... ... ... ... ... ... салу ретінде қарастырылады. Олар тек табыс алу ғана емес,
әсер ету ортасын кеңейтуге, болашақ ... ... ... ... инвестициялар табыс түсіру (инвестициялық объектілер,
дивидендтер, пайыздар, басқа ... ... және ... ... ... активтерге салынған құралдарды ұсынады.
Қоржындық инвестициялар әр түрлі эмитенттерге тән бағалы қағаздарды, басқа
да активтерді ... ... ... ... ... Әдетте нақты және
қаржылық инвестицияларды сәйкесінше тікелей және ... ... ... ... қатар бір жағдайларда тікелей ... ... ... ... ... ал ... инвестиция
бағалы қағаздарды алуын білдіреді, яғни бұл ... ... ... ... ... ... ... Біздің
көзқарасымыз бойынша мұндай теңдестіру дұрыс емес, себебі ... ... ... ... ... ... ... автивтердің басқа формаларына да ... ... ал ... ... ... ... ... қаржылық құралдарға салым
салады. Бұдан басқа өндірістік ... тек ... ... ... ... ... ... қоржындық инвестицияның бөлігі
де (алғашқы орналастыруы кезінде өндірістік кәсіпорынның бағалы қағаздарына
салым) инвесторларды өндіріске назарын аударту үшін ... ... ... инвестицияның әр түрлі топтарының араласуы оларды
жіктеу кезінде нақты ... жоқ ... ... ... Жоғарыда
көрсетілгендей инвестицияны тікелей және қоржындық деп бөлу ... ... ...... ... ... ... нақты және
қаржылық инвестицияларды ерекшелеу құралдарды салу объектісінен тәуелді
жүзеге ... ... ... ... ... және ... ... үлес болатын тікелей инвестициялар тек ... ... ғана ... ... бірге қаржылық құралдарда жүзеге
асырылады. Инвестициялау объектісін басқару мүмкіндігі акциялардың бақылау
пакеттерін алуы, бақылауға ... ... ... арқылы қол
жеткізіледі. Қоржындық инвестициялар ағымдағы табысты ... ... ... ... және ... инвестициялар бір жағынан, тікелей және
қоржындық инвестициялар, ... ... ... ... ... әр ... сияқты көрінеді. Инвестициялық әрекеттің формалары сонымен
қатар мерзімі, инвестициялық қорларға меншік ... ... ... және ... ... бойынша жіктелуі мүмкін.
Салымдар мерзіміне бойынша қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді
инвестицияларды ерекшелейді.
Қысқа мерзімді инвестициялар ... ... ... бір ... ... салу жатады. Қазіргі инвестициялар алыпсатарлық сипатқа ие.
Орта мерзімді ... ... бір ... үш жылға дейінгі
мерзімге, ал ұзақ мерзімді – үш жылдан аса мерзімге салады.
Салым салу ортасы ... ... ... және өндірістік емес
болып бөлінеді.
Өндірістік инвестициялар – жаңа құрылысқа, қайта құруға, ... ... ... қайта қаруландыру және кеңейтуге бағытталған
инвестициялар.
Өндірістік емес ...... ... ... ... ... ішінде тұрғын-үй құрылысына, сонымен
қатар білімге және ақпаратқа салым (азаматтармен жүзеге ... ... емес ... ... ... өндіріс
үрдісіне қызмет көрсетпейді.
Өндірістік емес инвестицияның формасы болып өндірістік емес ... және ... ... ... алу ... ... ... элементтерін одан әрі лизинг бойынша беру
мақсатымен ... ... ... ... элементтерін
алу;
— Әлеуметтік инфрақұрылысты, соның ішінде тұрғын-үй құрылысын құру;
— Депозитке құралдарды енгізу;
— Бағалы қағаздарды сатып ... ... ... ... ... үлес сатып алу;
— Несиені ұсыну;
— Білім алу үшін тұрғындардың шығыны.
Инвестициялық қорларға меншік формасы бойынша жеке меншік, мемлекеттік,
шетелдік және ... ... ... ... Жеке
меншік (мемлекеттік емес) инвестиция жеке инвесторлар: жеке меншіктің
мемлекеттік емес формасы бар ... және ... ... ... ...... өкімет және басқару
орындарымен, мемлекеттік меншік ... бар ... ... ... ... шетелдік азаматтардың, фирманың, ұйымдардың,
мемлекеттің құралдар салуын жатқызады.
Бірлескен (араласқан) инвестициялар астарында ... және ... ... жүзеге асырылатын салымдар жатады.
Аймақтық белгілері бойынша мемлекет ішіндегі және ... ... ... ... ... ... ... салу мемлекет
ішінде орындалады. Шетелдегі инвестициялар (шетелдік инвестициялар) сол
елдің территориялық ... тыс ... ... ... салу ... ... белгілері бойынша экономиканың әр түрлі салаларында
инвестицияны бейнелейді. ... ... ... ... ... ... жеңіл, ағаш өңдейтін және целлюлоза-қағаз, қара
және түсті металлургия), ауыл шаруашылығы, ... ... ... ... және ... ... ... формасының жіктелуі
|Жіктелу белгілері ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... бойынша ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... мерзімді инвестициялар |
|Инвестициялау мақсаты бойынша ... ... |
| ... инвестициялар ... ... ... ... ... |
| ... емес ... ... ... ... меншік инвестициялар |
|меншік формасы бойынша ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... ... инвестициялар |
| ... ... ... ... ... ... |
| |Бір ... ... |
| ... инвестициялар |
Тәуекелділік бойынша басқыншы, бір ... және ... ... ... Бұл ... ... сәйкесінше типтерін ерекшелеумен
тығыз байланысты.
Басқыншы инвестициялар жоғары дәрежелі ... ... ... ... және төмен өтімділікпен сипатталады.
Бір қалыпты инвестициялар салымның ... ... ... кезінде орта (бір қалыпты) дәрежелі тәуекелділікпен
ерекшеленеді.
Кертартпа ... ... және ... сипатталатын
төмендетілген тәуекелділікті салым. Өсуге арналған үрдісте инвестиция ... ... ... және ... емес ... болатын салым ортасы сияқты жіктелу белгісін ... ... ... Экономикалық жүйе үшін анықтайтын ... және ... ... ... және ... ... ... ететін
өндірістік инвестициялары болады.
1.3 Капиталды салым формасында жүзеге асырылатын инвестицияларды жіктеу
Капиталды салымдар формасында жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... алу ... тәуекелділікті
төмендетуге, баға деңгейін бір қалыпты ұстауға, бәсекелестерден сақтануға
бағытталған біріккен инвестициялар.
Өндірілген өнімнің жоғары ғылыми-техникалық ... ... ... ... мен өңдеулерді іздеуге негізделген шабуылды
инвестициялар.
Мақсаты ... ... ... ... ... табылатын
әлеуметтік инвестициялар.
Экологиялық стандарттардың, өнім қауіпсіздігінің, тек менеджменттің
жетілдірілуі арқасында ғана қамтамасыз ... ... да ... ... ... талаптарды қанағаттандырумен байланысты
қажеттілігі бар міндетті инвестициялар.
Кәсіпорынның мәртебесін сақтауға бағытталған ... ... ... ... ... алу ... құру ... жүзеге асырылатын бастапқы
инвестициялар (нетто-инвестициялар);
— Өндірістік потенциалды кеңейтуге ... ... ... ... ... ... ... салымы немесе
өндірістің жаңа құралдарын жасау ... ... ... мен ... біріктіретін брутто-
инвестициялар.
Экономикалық талдауда ... ... ... ... асырылатын басқа да топтары қолданылады:
— Физикалық және моральді тозған құрылғыларды ауыстыруға бағытталған
инвестициялар;
— Жабдықты жаңартуға инвестициялар. ... ... ... өндіріс
шығындарын қысқарту немесе шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту
болып табылады;
— Өндірісті кеңейтуіне инвестициялар. Мұндай инвестициялаудың ... ... ... ... ... ... нарықтар үшін
тауарларды шығару мүмкіндіктерін үлкейту немесе өнімнің жаңа
түрлерін шығаруға көшу ... ... ... жаңа ... ... ... жаңа ... өнім номенклатурасының өзгеруімен байланысты
диверсификацияға инвестициялар;
— Ғылыми-техникалық ... ... ... ... қабілеттілік дәрежесін ... ... ... ... ... ... инвестициялар көмегімен экономикадағы ... ... ... ... өндірістер немесе бәсекеге
қабілетті ... ... ... ... бұл
түрлерінің ішінен аз ... ... ... ... және
жаңарту есептеледі.
Инвестиция түрлері және тәуекелділік деңгейі ... ... ... да бір түрі ... ... ... ... әрекетінің
нәтижесіне нарық реакциясының өзгерісі қауіптілігімен ... ... ... ... нарықпен ресми түрде
мақұлданған ... ... ... аз және жаңа ... ... ... ... ИНВЕСТИЦИЯ КӨЗДЕРІ
2.1 Салымның ішкі көздері
Қазақстанда капиталды салымдарды ... ... ішкі ... ... ... Шетелдік капиталды тартуды активизациялауға
қарамастан олар болашақта да ... ... рөл ... деп ... ... ... өз ... қандай бөлігін ағымдағы қолданысқа,
қаншасын – болашаққа қалдыратын сияқты өмірлік мәселелерді әрқашанда шешуге
тура келеді.
Жинақтың ... ... ... ... ... ... ақшасы
көлеміне тәуелді. Жеке азаматтар қаражаттары – жалғыз жинақ көзі емес.
Қандай да бір компания 100 млн ... ... ... ... делік. Бұл пайда
иелеріне төленуі мүмкін, реинвестициялануы (компания бұл ... ... ... ... аудандар алуы мүмкін) немесе банкқа есепшотына
салуы мүмкін. Кез-келген жағдайда компания отбасы өзінің табысының ... ... ... ... бөлігін сақтайды. Бюджетке салықтық
түсім үкіметтік тұтынудан (мемлекеттік қызметкерлердің ... ... ... ... де ... асып ... ... те жинақ жинай ... ... ... ... үкіметте
инвестицияға қолданылатын қаражат қалады, мысалы жаңа жолдар салуға немесе
телефон байланысын дамытуға ... ... ... көлемі елдегі
инвестиция көлеміне тікелей әсер ... ... ... ... ... ... ... өсуінен көрінетін ғимараттарды және
тұрғын-үйлерді, құрылғыларды алуға кететін шығындар ... ... ... ... ... бөлігін жинаса, бұл өндіріс бөлігі тұтынуға емес,
инвестицияға бағытталған дегенді ... ... және ... әр ... экономикалық топтарға
жатады.Отбасы өзінің табысының бөлігін ... ол өз ... ... Банк бұл ... ... салымды жүзеге асыруға ниет білдірген
компанияға қарызға береді. Бұл жағдайда ... ... ... және
инвесторлар (кәсіпорындар) қаржылық делдал (банк) арқылы байланысады. Кейде
салымшылар мен инвесторлар бір тұлға ретінде көрсетіледі. Егер ... ... ... ... және оны жаңа ... сатып алуға
жұмсаса, ол бір мезетте жинақтайды және инвестициялайды. Уақыт өте келе
компания банктік салымның өсуі ... ... ... жинақтайды. Кейін банк
бұл ақшаларды капиталдық салым салуға ниет ... ... ... ... ... ... ... көлемі инвестиция көлеміне дәл
сәйкес келеді. Халықтық табыстың қандай ... ... ... бөлігі
инвестицияланады. Сәйкесінше, жабық елде ішкі инвестициялар ішкі жинаққа
тең десе де болады.
2.1.1 Табыс салым көзі ретінде
Кәсіпорынның ... ... ... өзінің өнімінің құнын
көтеру арқылы орнын толтыруға тырысады. Табыстың барлық өсімдері құндық
фактор арқылы анықталады. ... ... ... ... кәсіпорын өнімді жүзеге
асыру мәселесіне және өндірістің азаюына әкелетін сұраныстық шектеулермен
сәйкес келеді. Бұл көп ... ... ... қоюы ... Мысалы,
автокөлік шығаратын зауыт қиын жағдайда қалады. Салым үшін қажетті ... ету үшін ол ... ... ... бірқалыпты өсірді,
соның әсерінен олар көптеген сапалы шетелдік моделдерден қымбатырақ ... ... сол ... шығаратын зауыттың өнімдерін өткізу проблема
болды [12].
Кәсіпорындарға өндірістік даму үшін қажетті қаржылық қорларды құруды
жеңілдететін шаралар ... ... ... ... олар ... салымның негізгі көздерінің бірі болып табылады. Кәсіпорынның
мүмкіндіктерін кеңейтуге табыс ... ... ... ... шешім
көмектеседі. Бұл инвестициялық талаптылықты күшейтуіне жақсы қызықтыру
болады.
2.1.2 Амортизациялық ... ... ... ... ... қолданылу үрдісінде
тозылатын өндірістік құралдарды қалпына келтіруге ... ... ... Қазақстанда амортизациялық төлемдер инфляция әсерінен
(инфляция капиталдық ... бұл ... ... ... ... инвестициялау үшін кәсіпорындар айлық, салық және әлеуметтік
ортада бейнеленетіндер бойынша қарыздарды ... үшін ... ... ... ... қорларының және олардың амортизациялық
төлемдері құнының өсуі инфляция қарқынына пропорционалды капиталдық ... үшін ... ... арттыруға мүмкіндік ... ішкі ... ... арттыру бойынша маңызды
шаралардың бірі негізгі құралдардың теңгерімдік құнының ... ... ... қорларды антиинфляциялық қорғау болуы мүмкін.
Амортизациялық қордың ... ... ... ... үшін
амортизациялық саясаттың, айналым жүйесінің және амортизациялық қордың
айналымы реформасын ... ... ... төлемдердің капиталды
сипатын мойындау және амортизациялық ... ... ... заңнаманы тарату
және амортизациялық қорды анықтауға капиталдың меншік иелерінің құқығына
кепілдік беруі бір ... Оның ... және ... қолданылуы үшін
кәсіпорын өндірісінің жауапкершілігін арттыру. Бұл ... ... ... ... көмектеседі және соның салдары ретінде
бұрынғы деңгейінде ұстауға көмектеседі [8].
2.1.3 ... ... ... тапшылығы қаржыландырудың орталықтанған көздері
арқылы инвестициялық мәселелердің шешіміне сенуге мүмкіндік ... ... ... ... бюджетті қорлардың шектелуі
кезінде мемлекет қайтарымсыз бюджеттік қаржыландырудан несие беруге ... ... ... ... несиені мақсатты қолдануды бақылауды
қатаңдықты күшейтті. Несиені ... ... ... ету ... мүліктегі, әсіресе жердегі мүлік кепілдігі жүйесін енгізеді.
Бұған заң шығару базасы ... ... ... шығарылған. Мемлекеттік
орталықтандырылған салымдар аймақтық бағдарламалардың шектеулі санын жүзеге
асыруына, ерекше ... ... ... ... ... федералды
инфрақұрылымды сүйемелдеуіне, дүлей апаттар және ... ... ... ең ... әлеуметтік және экономикалық мәселелерді
шешуге бағытталған. Бюджетті қаржыландыру жағынан ... ... ... ... бағыттар болып:
Ғылыми-өндірістік потенциалды сүйемелдеудің азық-түлік және жанармай-
энергетикалық мәселелер шешімін қамтамасыз ... ... ... ... ... дамытуды ынталандыру үшін мемлекеттік инвестициялардың
бөлінуі.
Өмір сүру деңгейінің төмендеуін өз күштерімен тоқтатуға мүмкіндігі жоқ,
халықтың өмір сүру деңгейі тым ... ... ... аудандарда әлеуметтік
мақсаттарға жәрдемақылар бөлу [8].
2.1.4 Банктік несие
Ұзақ мерзімді банктік несиелер ең алдымен экономикадағы ... ... ... ... жаңа ... ... ... инвестицияның маңызды көздерінің бірі ... ... ... дамыту үшін ұзақ мерзімді несиелердің маңыздылығы
туралы айту қажет емес. Олар ... ... ... және сол ... ... ... көтерілуіне мүмкіндік туғызады. Мұндай несиелер
мемлекет кепілдігімен ең ... ... ... шешіміне
банктермен берілуі мүмкін еді, ... ұзақ ... ... ... ... ... ... салымдарды қаржыландырумен және ұзақ
мерзімді несие берумен айналысатын инвестициялық банктерді құру ... ... ... ... ... ... қаражатынан
қаржыландыруға мәжбүр, ал олар бюджетте жетіспейді.
2.1.4 Халық қаражаты
Жекешелендірілген кәсіпорындар және инвестициялық қорлардың акцияларын
сату ... ... ... ... ... тарту тек капиталды
салымның көзі ретінде ғана емес, азаматтардың жеке ... ... ... бірі ... ... ... Инвестициялық банктерде
жеке салым бойынша пайыздық мөлшерлемені басқа банктік ... ... қою, ... ... ... ... ... инвестициялауға қатысатын азаматтарға оның өнімін зауыттық құны
бойынша алғашқы болып алу ... беру ... ... ... ... ... ... нарығында халық жинағының
түсімі үшін инвестициялық банктердің және ... ... ... ... ... қоғамның делдалдық
қаржылық ұйымдарының кең желісі қажет. ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға қатаң мемлекеттік бақылау
орната отырып, өз ақшасын қор құныдылықтарына салуға дайындарды ... ... ... ... ішкі ... ... әсер
ететін негізгі фактор болып қаржылық-экономикалық тұрақсыздық табылады.
Сонда да ішкі инвестициялық потенциалдың жеткіліксіздігін ... ... ... ... ... көздері
Шетелдік инвестициялар түсімі қазіргі қоғамдық-экономикалық дағдарыстан
шығу, өндірістің құлдырауын және ... өмір ... ... ... орта ... ... жету үшін ... шетелдік инвестициялар келесі жолмен жүзеге асуы мүмкін:
— Шетелдік ... ... ... ... ... ... ... инвесторларға, олардың бөлімшелеріне және
өкілдеріне тән ... ... ... ... меншігіне кәсіпорындарды, мүліктік жинақтарды,
ғимараттарды, құрылыстарды, акцияларды, облигацияларды және басқа да
бағалы қағаздарды алу;
— Жерді және басқа да табиғи қорларды ... ... ... ... мүліктік құқықтарды алу;
— Несиелер, қарыздар, мүліктер және мүліктік құқықтар ... ... ... түсімін ынталандыру проблема болып табылады.
Бұл жағдайда 2 сұрақ тұрады:
— Қандай ортада түсім шектеулі болу ... Оны ең ... ... ... және қандай салаға тарту қажет.
Шетелдік капитал несиелер және қарыздар формасында, сонымен қатар жеке
шетелдік тікелей және қоржында формасында тартылуы ... ... ... ... ... ... ... басқармасында инвестор қатысатын
капиталды салым ретінде түсіндіріледі. Егер шетелдік салымшы кәсіпорынның
25%-нан кем емес ... ... ... ... ... ... көлемі кең көлемде өзгере алатын олардың бақылау пакетіне ие ... ... ... ... шетелдік инвестициялар бұл экономикаға жай ... ... ... ... инвестиция деп акцияларды бақылау құқығын бермейтін шетелдік
кәсіпорын ... ... ... және ... ... ұйымдардың облигацияларына және басқа бағалы қағаздарына капиталды
салымды айтады.
Нақты ... да ... Бұл ... ... ... және ... қосымша бөліктерге және т.б. капиталды салым. Нақты
инвестицияларға капитал айналымы шығындары ... ... 2 ... және ... ... ... ... емес себептермен жылжиды. Екі
жағдайда да инвестор табыс компаниясы акцияларына ие болу ... ... ... да қоржынды инвестицияны жүзеге асыру кезінде инвестор компанияны
басқаруға емес, болашақ ... ... ... ... ... Тікелей
капиталды салым салғанда шетелдік инвестор (үлкен компания) кәсіпорынды
басқаруды өз ... ... ... шектеулер тек тікелей шетелдік инвестицияларда ғана таралу
қажет. Олардың түсімін ұлттық табиғи қорларды тікелей пайдалануға ... ... ... ... кәсібі) байланысты салаларда, өндірістік
инфрақұрылымға (энерго желісі, жолдар), телекоммуникациялық және спутниктік
байланыста шектеу ... ... ... ... дамыған елдердің,
әсіресе АҚШ-тың заңнамасында бекітілген. ... ... ... ... ... ... тарту формасын жөнді
пайдалану.Бұлар шетелдік несиелер және ... ... ... Олар
мемлекеттік қарыздың ауыртпалық арттырғанымен, ... ... ... ... ... ... ол үшін ... несиелерді қолдану
арқылы тиімді басқару жүйесін құру қажет.
Шетелдік қатысу 100 пайыз болатын ... ... ... ... өндірісіне және жасап шығаруына, құрылыс материалдары
өндірісіне, ұлттық тұтыну тауарларын шығару үшін құрылысқа ... ... ... ... ... орынды. Қоржынды инвестицияның
түсімін экономиканың барлық саласында ынталандыру ... Олар ... ... ... ... бақылауды жоғалтпай қамтамасыз
етеді.
2.2.1 Акционерлік инвестициялық қор
Акционерлік инвестициялық қор – қызмет пәні бағалы ... ... ... ... да ... мүлікті инвестициялау болатын
және атауын «акционерлік инвестициялық» немесе «инвестициялық қор» ... ашық ... ... ... ... өздерінің атауларында «акционерлік инвестициялық
қор» немесе «инвестициялық қор» сөздерін қандай да ... ... жоқ. ... ... ... ... қызметтің басқа
түрлерін жүзеге асыруға құқығы жоқ. Акционерлік инвестициялық қор ... тек ... ... ... ... жүзеге асыруға құқықты.
Инвестициялық қор – физикалық және заңды ... ... ... ... ... ... меншігіндегі, қолдану және басқару
сол акционерлік қоғамның акционерлерінің ... ... ... ... басқару компаниясымен жүзеге
асырылатын мүліктік жиын.
Инвестициялық қорлар не акционерлік, не ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар:
Лицензия алу үшін докуметтерді көрсету күніне акционерлік инвестициялық
қордың меншіктік қаражат көлемі талаптарға сәйкес ... ... ... ... ... ... сол акционерлік
инвестициялық қормен сәйкесінше келісім-шарт жасасқан мамандандырылған
депозитарий, тіркеуші, бағалаушы және ... бола ... ... қордың мүлігі инвестициялауға арналған мүлік (инвестициялық
резервтер) және оның ... ... және ... ... ... ... акционерлік инвестициялық қордың басқа да орындары
қызметін қамтамасыз етуге арналған ... ... ... ... ... ... ... (қор
активтері) басқарушы компанияның сенімді басқаруына берілуі қажет.
Акционерлік инвестициялық қор жай ... ... ... бағалы
қағаздарды таратуға құқығы жоқ. Акционерлік инвестициялық қор жабық жазылу
жолымен акцияларды таратуды орындауға құқығы жоқ. ... ... ... тек ... ... және оның ... ... мүлікпен төлене алады. Акцияларды тарату
кезінде акциялардың толық төленбеуі рұқсат етілмейді.
Акционерлік инвестициялық қордың акционерлері ... ... ... ... ... ... қатар егер акционерлер
сәйкесінше шешімнің қабылдануына қарсы дауыс ... ... бұл ... ... ... қатыспаса, акционерлік инвестициялық қордың акционерлерінің
жалпы жиналысымен инвестициялық декларацияны ... ... ... ... өздеріне тиесілі акцияларды төлеуін талап ... ... ... ... ... ... ... «акционерлік қоғам туралы» заңда қарастырылған рет ... ... ... ... ... ... ... баптарға қосымша
акционерлік инвестициялық қордың жарғысының құрамында бұл акционерлік
инвестициялық қор ... ... пәні ... ... ... және оның ... ... көрсетілген мүлікті
инвестициялау болатыны жайлы баптар болуы қажет.
Инвестициялық декларацияның өзгерістері ... ... ... ... ... ... жиналысымен бекітіледі.
Инвестициялық декларация, сонымен қатар оның барлық ... ... ... ... 10 күн ... бағалы қағаздар нарығы
бойынша атқарушы өкіметтің федералды ... ... ... ... ... ... ... қор заңды тұлғаның білімінсіз, ... ... ... ... мамандандырылған басқарушы
компанияның қорының мүліктерін енімді басқару негізінде құрылған ... ... ... Сөйтіп мұндай қор әрқайсысына үлеспұлдың белгілі бір
көлемі тиесілі инвесторлардың ақшасынан құрылады.
Үлеспұлдық инвестициялық ... ...... ... ... алу және ... көлеміне сәйкес инвесторлар арасында
алынған пайданы үлестіру. Инвестициялық үлеспұл – оның ... қор ... және қор ... ... ... ... өтеу ... атаулы бағалы қағаз. Сөйтіп, инвестициялық ... қор ... ... және инвесторға үлеспұлдық
инвестициялық қордан осы үлеске сәйкес ... ... алу ... ... ... үлеспұл оның иесіне бірдей көлемде құқық
береді. Инвестициялық үлеспұлдардың иелерінің құқықтарын ... ... ... ... ... ... айналысатын тәуелсіз ұйыммен
жүргізіледі.
2.2.3 Мемлекеттік емес зейнетақы қоры
Қызметтің ерекше түрлері келесідей болатын әлеуметтік қамтамасыз етудің
коммерциялық емес ... ... ... ... ... емес ... ... етудің (МЗҚ) келісім-
шарттарына сәйкес мемлекеттік емес зейнетақы қорының қатысушыларын
мемлекеттік емес зейнетақымен ... ету ... ... ... ... ... туралы» заңға және міндетті
зейнетақылық сақтандыру туралы келісім-шартқа ... ... ... ... сақтандырушы ретіндегі қызмет;
— Федералды заңға және кәсіби зейнетақылық жүйені құру туралы келісім-
шарттарына сәйкес кәсіби ... ... ... ретіндегі қызмет;
Сондықтан, мемлекеттік емес қор коммерциялық емес ... ... және ... ... ... ... үшін ... құрылған ұйымдық-
құқықтық формасы болады. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік емес зейнетақы қорын
жұмысы ҚР Зейнетақы ... ... ... Және де ... ... қоры ҚР ... қоры ... зейнетақылық жинақ құралдарын
топтастырады, олардың инвестициялауын, тіркеуін, тағайындауын және еңбек
зейнетақысының жинақтық бөлігін төлеуін ... ... ... МЕН ... ... ... үрдістің аяқталуын күтпей, инвестициялаудың салдары ... ... ... ... Инвестициялау сылақпен ... ... ... ... ... олардың жүзеге асырылуы
кезінде еркіндіксіз болуына ауысады.
Негізінен, қандай құрылғыны ... алу, ... алу ... шешімді
қабылдағанда немесе бұл үрдіске қандай көлемде, қандай мерзімге және қандай
пайызбен несие алуда біз ... ... егер біз осы ... ... болсақ, онда кері қайту қиын. «Сылақтағы» байланыс үрдісі көрініп
тұр, себебі инвестициялық жоба ... ... ... ... әсер ... шектеулі болады. Бірақ инвестициялық шешімді орындау басталысымен
шешім және әрекет еркіндігі жойылды деуге болмайды.
Құрылғыларды сатып, олардан құтылуға ... яғни ... ... ... ... істейді де. Қатені кеш болса да жөндеген
дұрыс, бірақ сол үшін ... ... ... бес жыл бойы ... төлеп шығу,
өнімді өндіру үшін жиынтықтықпен қамтамасыз етушілерге тұрақсыздық айыбын
төлеу, себебі олар көпжылдық (5-10) серіктестікке ... және ... ... үшін ... ... ... айыбын төлеу.
100 беделді кеңес беретін фирма жұмыс ... де, ... ... ... алып ... ... ... тәуекелділікті
төмендету қажет. Кәсіпорын жетекшілері шешім қабылдаудан қорықпауы қажет.
Олардың міндеттері – жағымсыз ... ... ... ... ... ... ... байланысты өзінің жоспарларын
өзгерте отырып, жағымсыз жағдайлардан шығудың қосымша нұсқаларын ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігімен анықталатын
инвестордың шығындары. Бейімделу құны – ... ... ... ... қазіргі табысының төмендеуі. Егер ... ... құны ... ... ... тез кері сату ... ... қайта сатудың тиімді кезеңін күтуде көп ... ... ... ... ... ... және оның табысының төмендеуі деген сөз.
Өндірістік ... ... ... ... көп. ... өз ... болады: жаңа ақпарат қажет болса – ... ... ... ... – төле, кадрларды дайындауға қаражат қажет болса –
төле. Практикалық кеңес: бейімделу шығындарын ... ... және ... ... ... ... оларды қосу керек. ... ... көп ... инвестор өзіне соншалықты бейімделу шығындарын рұқсат
ете алады.
3.3 Мультипликатор (көбейткіш) ұстанымы
Бұл ұстаным салалардың ... ... ... Бұл ... өсуі ... түрде технологиялық ілеспелі тауарлар: метал,
цемент, кірпіш, ... ... ... ... ... үрдіс салалар арасындағы нақты бағыныштылықты құрады.
Инвестициялық мультипликатор бұл оның өніміне жоғары сұранысына ... ... ... ... үрдістерді зерттеу және
жобалау нақты әсердің ... және ... ... ... ... бұл
ақпаратты тиімді қолдануға: табыс әкелмейтін ... бас ... ... ... асып ... жаңа ... айналысуға
мүмкіндік береді.
Табыс әрекеті акцияларды қайта сату формасында да, ... ... ... да ... ... ... ... генератор салалары
– сұраныс және табыстан салаларды алшақтату көлеміне байланысты әлсірейді.
Сондықтан өндірістің профилін ... ... ... ... ... және ... саласы жағынан жоғары сұранысты
қанағаттандырды. Мультипликациялық үрдіс ... ... ... ... ... ... ... активтің бағасы мен оның нақты қалпына келу ... ... ... Егер бұл ... ... көп ... онда
инвестициялау тиімді. Осылай қазіргі үйлердің нарықтық (биржалық) бағасының
аналогты үйлердің құрылысының ... ... ... Q ... ... ... Егер ол бірден көп болса, онда мұндай баға ... ... ... көп ... үйді ... ... ... жаңа үйдің (кәсіпорынның) құрылысына тапсырыс берген тиімдірек.
Инвестициялаудың негізгі ұстанымдарын білу ... ... ... ... және ... ... ... көмектеседі.
Бұл ұстанымдарды блокта, бір уақытта, жиынды түрде қолдану маңызды.
Акционерлеу инвестициялаудың әдісі ретінде
Біздің елде ... ... ... ... ... ... қазынашылық міндеттемесі, жинақтық куәліктер және
т.б. Қаржылық нарықты негізінен бағалы қағаздардың ... ... ... және ... ... инвестициялау үшін кәсіпорынның
уақытша бос қаржылай ... және ... ... ... шарттарда бағалы қағаздарды шығару ірі инвестицияларды жүзеге
асыру, бюджеттік көлемді азайту және ведомствалық ... ... ... үшін ... ... ... ... мүмкіндік беруі қажет. Бағалы қағаздар нарығының қалыптасуының
экономикалық негізі тауарлық төлеммен қамтамасыз ... ... өсіп ... ... ... ... Инвестицияны қаржыландыру
көздерінің құрылысында банктік пайыздың мөлшерінің өсуіне ... ұзақ ... ... ... ... ... инвестициялық программасын ішкі қаржыландыру әдісі ... ... ... ... ... несиені нарықтық қарыздық
міндеттермен (акциялармен және облигациялармен) ауыстыруды қорытындылайтын
бұл ... ... ... алды ... ... ... ... көрсетпейінше басқа тұлғаға
берілмейтін немесе жүзеге асырылмайтын ақшалай ... ... ... меншіктік құқығын куәландыратын құжат. Олар сонымен ... ... ... тұлға және олардың иелері ... ... ... ... ... иелік ету құқығын куәландырады. Бағалы
қағаздар олардың иелеріне дивиденд (пайыз) түрінде ... алу ... ... ... және бұл ... ... басқа да құқықтарды
басқа тұлғаларға беру мүмкіндігін береді. ... ... ... тек ... алудың объектісі және жиі немесе бірреттік табыс
алу көзі бола алатындар жатады.
Бағалы қағаздар 2 топқа бөлінеді:
— Иелік ету қатынасын ...... Ұзақ ... ... қатынасы – облигациялар, жай және аударма
векселдер, ... ... ... куәліктер, ипотекалар және
басқалар.
Акция – акционердің АҚ-ның жұмыстарына, оның ... ... ... ... ... мүлік қалдығын бөлуге қатысу құқығын
куәландыратын бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... құрылатын инвестициялық
институт болуы тиіс. Инвестициялық институттардың қызметкерлері азаматтар
(отандық және шетелдік) және заңды тұлғалар болуы ... ... ... инвестициялық институттар ретінде банктер бола алады.
Инвестициялық институт бағалы қағаздар нарығында өзінің қызметін
келістіруші ... ... ... ... беруші, инвестициялық
компания, инвестициялық қор ретінде ... ... ... қор халықтың ақшалай құралдарын тартуға құқылы, ол оның
активтерінің көлемін ... және ... ... ... сенімді
қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қор ... ... ... кәсіби басқаруға мүмкіндік береді. Білікті инвестициялық
менеджерлер инвестициялаудың және табысты болудың ең ... ... ... ... несиелеу. Несие қайтару және өтеу шарттарында ақша
қозғалысымен байланысты туындайтын, ... ... және ... ... ... қатынасты көрсетеді. Қазіргі кезде инвесторлар
несиені кәсіпорындық қызметтің тез нәтиже беретін ... ... ... ... ... салады. Тәжірибенің көрсеткеніндей, өнім шығаруды көп
есе көбейте алатын кәсіпорындар үшін өзіндік даму ... ... алу ... ... қаржы алудан тиімдірек.
Физикалық және заңды ... ... ... ... ... Өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... және техникалық қайта
жабдықтауына; жылжымалы және ... ... ... ... ... ... ... және
құрылыстар);
— Біріккен кәсіпорындардың құрылуына;
— Ғылыми-техникалық өнімнің, интеллектуалды құндылықтардың және басқа
да ... ... ... ... ... ... асырылуына кететін шығындар болып табылады [12].
Физикалық және заңды тұлғалардың банкпен несиелік қатынасының негізі
болып несиелік ... ... Бұл ... ... ... қарастырылады:
берілетін несие құны, мерзімі және олардың қолданылуы және өтелуі, пайыздық
мөлшерлеме және несиенің басқа да ... ... ... ... (кепіл, кепілдеме келісімі, кепілге алу келісімі, ... ... ... құжаттар тізімі. Заңды тұлғаларға берілетін
ұзақ мерзімді несиені өтеу периоды және нақты ... ... ... ... ... өтеу, қарыз алушының төлеу ... ... ... ... ... ... қорлардың
айналымын тездету қажеттілігіне қарап бекітіледі.
Өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... беру ... ... ... қабілеттілігін және шараны
несиелеу мүмкіндігін куәландыратын ... ... ... кезде жүзеге
асырылады:
— Кәсіпорында құру туралы жарғы (шешім); кәсіпорынның салық тексеру
орнымен бекітілген соңғы есептік күнгі бухгалтерлік ... ... ... (құрылысқа кететін шығындардың
өтелуі және экономикалық тиімділігін көрсететін есептеу);
— Кәсіпорынның ... ... және ... ... ... да құжаттар.
Банк несиеленетін шаралардың орындалу жүрісін бақылауын жүзеге асырады.
Қарыз алушы өз міндеттерін орындамаған ... банк ... ... ... ... ... ... инвестициялау әдісі ретінде. Біздің мемлекет үшін ... ... ... ... бірі ... ... ... Лизинг
машиналарды, құрылғыларды, транспорттық ... ... ... ... ... яғни инвестициялау формасын ұзақ мерзімді
жалдаманы бейнелейді. Барлық лизингтік операциялар 2 ... ...... емес ... ... қаржылық – толық
өтелімділікті лизинг. Оперативті лизингке жалға берілетін ... ... ... ... ... ... шығындары жалға берудің бастапқы
мерзімінде біртіндеп өтелетін барлық келісімдер кіреді.
Оперативті лизингтің келесідей ... ... ... ... ... ... шығындарын бір жалға алушыдан түскен
қаржы есебімен жабуды ойламайды;
— Жалға алу мерзімі мүліктің ... ... ... ... Мүліктің бүліну немесе жоғалу тәуекелділігі ең бастысы жалға
берушіге міндеттеледі;
... ... ... ... ... берушіге қайтарылады, ол
оны сатады немесе басқа клиентке жалға береді [8].
Оперативті лизинг ... ... ... – мүлікті бір күннен бір
жылға дейінгі жалға алудың қысқа мерзімді төлемі; хайринг – ... ... үш ... ... жалға алудың орта мерзімді төлемі. ... ... ... бір ... ... ... ... болжайды.
Қаржылық лизинг жалға алу мерзімі ішінде оған тиянақталған кірісті
қамтамасыз етуге қабілетті құралдар және машиналардың ... ... ... ... ... жал ақы ... төлеу қарастырылады. Қаржылық
лизинг:
− қызмет көрсетумен лизинг;
− леверидж лизинг;
− «пакеттегі» лизинг.
Қызмет ... ... ... ... ... ... көрсетеді және жалға берілген құралдың қызмет көрсетілуімен және
күтумен байланысты көрсетілетін қызметтер көрсетуді қарастырады.
Леверидж лизинг – қаржылық ... ... ... Бұл келісімде жалға
берілетін құралдың көп бөлігі ... ... ... жақ – ... ... ... алу мерзімінің алғашқы жартысында жалға алынған құрал
бойынша амортизациялық аударымдар және инвестордың ... ... ... және ... ... ұзартатын әсер құратын, құралды алуға
алынған қарыз бойынша пайыздарды төлеу жүзеге асырылады.
«Пакеттегі» лизинг – ... мен ... ... ... ... жалға беру келісім-шарты бойынша жалға алушыға берілетін кәсіпорынды
қаржыландыру жүйесі.
Лизингтік келісімнің объектісін алу көздерінен шыға ... ... және ... деп ... ... Тікелей лизинг жалға берушінің
жалгердің ... ... ... ... ... ... болжайды. Қайтарымды лизинг жалға беру туралы келісімге
қол қоюмен бір ... ... ... ... жеке мүлігінің бөлігін
лизингтік компанияға беруін қорытындылайды.
Сәйкесінше, кәсіпорын өзінің мүлігін пайдалануын тоқтатпай-ақ, оны
жалға беруден ақшалай ... ... ... операция жалға беру төлемі
сомасымен салыстырғанда, жаңа ... көп ... ... ... ... ... келісім мерзімі уақытында ... ... ... лизинг берушінің иелік құқығы сақталатын теңгерімінде
есептеледі.
Лизинг жалдаудан ерекшеленеді. Жалға алушыдан ... ... ... ұзақ ... ... алумен ғана шектелмейді.
Сонымен қатар, лизинг алушыға иелік құқығымен ... ... ... ... де: ... төлемі, мүліктің кездейсоқ опатынан болатын
шығындарды өтеу, оның сақтандырылуы және ... ... ... қатар жөндеуі жүктеледі. Лизингтік келісімнің объектісінде ақау
табылған жағдайда лизинг беруші кепілдік ... ада ... және де ... ... ... наразылықты тікелей жеткізушіге
(жабдықтаушы) ұсынады.
Лизингтік ... ... ... ... ... ... ... банктер несиелері, бағалы қағаздарды сатудан түскен
қаржылар есебінен құрылады. Лизингтік компаниялардың ... ... ... ... ... айырмасынан туындайды. Табыстың негізгі түрі ... ... ... ... ... үшін жалға алу төлемі лизинг
берушіге (банкке немесе лизингтік компания) мүлікті алуға және ұстауға ... ... ... кеткен шығынды қайтаруды, сонымен қатар ... ... ... ету ... ... алу төлемі лизингтің барлық
уақытында өзгеріссіз немесе ... ... ... деңгейінен шыға отырып
өзгермелі болуы мүмкін. Сонымен инфляция құбылысы қарастырылады. Лизингтік
компания алынған ... ... үшін ... ... ... ... таза пайданы өзі қолданады. Лизингті қолдану кезінде лизингті ... ... ... ... ғана ... беретінін ескеру қажет,
бірақ сол құралды алуға кеткен банктік ... де ... ... ... ... инвестициялар мүліктік немесе несиелік бағалы
қағаздар түріндегі активтерді сатып алуды ... ... ... ... ... негізгі ұғымдарының бірі болып табылады, ... ... ... ... құру ... ... ... нарыққа сақтандыру қорғанысының көптеген әдістері
тиесілі. Олардың бірі қаржылық нарықты мемлекеттің ... ... ... бір ... ... нарықтың өтімділігін қолдау, екінші
жағынан – инвесторлар мен эмитенттердің оған деген сенімінің сақталуы болып
табылады.
Мұндай реттеудің ... ... ... ... қатысушыларын
лицензиялау, бағалы қағаздарды шығару ... ... ... ... ... ақпаратты көрсету міндеттерін енгізу және т.б. табылады.
Сақтандыру қорғанысын ұйымдастырудың екінші ... ... ... ... ... бұл, негізінен, инвестор бағалы қағазбен
бірге оны ... алу ... ... ... қоса ... ... ... көрінеді. Инвесторлардың өзара сақтандырылуы қор
биржасында бағалы қағаздардың ... ... ... ... да
байқалады. Қор биржасының листингісінде сол немесе басқа компанияның бағалы
қағаздарының алдын ала ... ... ... бұл ... ... ... [13].
Сақтандыру қорғанысының барлық әдістерінің өзгешелігі олар қаржылық
нарықтың функциялау моделінің өзінде орналасқан және ... ... ... сақтандырушысыз жүзеге асырыла береді. Сонымен ... ... ... ... бермейді.
Сақтандыру қорғанысының негізгі түрі болып сақтандыру компанияларымен
сақтандыру келісім-шартқа отыру табылады. Мұндай сақтандырудың ... ... ... ... ... жағымсыз
өзгерістерінің және инвестициялық қызметтің жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... мүмкін болатын залалдардан сақтау
болып табылады.
4 ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ, МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМЫ, ОЛАРДЫҢ ... ... ... ... инвестиция өндірістік қорларды қалпына келтіру
және көбейту жұмысында, сәйкесінше экономикалық ... ... бір ... ... де ... рөл атқарады. Егер қоғамдық кері өндіруді
өндіріс жүйесі ретінде ... онда ... ... - ... ... және оның ... ... негізін
құрайды десе де болады.
Инвестиция ұғымы мемлекет ішіндегі және шетелдегі экономика салаларына
капитал салуды ... ... ... ... ... ... ... яғни аспаптың барлық түрлері, машиналар, құрылғылар,
фабрикалық-зауыттық, қоймалық, транспорттық құралдар және тауарларды
өндіруде, ... ... мен ... ... ... ... ... желісін білдіреді. Өндіріс үрдісін және өндірістің бұл құралдарының
қорлануы (жинақталуы) инвестициялауды білдіреді [3].
Өндіріс ... ... ... ... ... түрде
қанағаттандыруымен, яғни тұтынушы тауарларын өндіруді ... ... ... ... ... ... ... көбейтетін
капитал болып табылады.Бірақ бұл жерде «капитал» ұғымы ақша ... ... ... ... құралдар және т.б. сатып алу
үшін қолданылатын ақшаларды айта ... ... ... ... ... ақша ... өндірмейді, сондықтан оларды экономикалық
қор деп санауға болмайды. Нақты капитал – ... ... ... және ... да ... ... – бұлар экономикалық қорлар, ал
ақша немесе қаржылық капитал ондай қор бола ... – бұл ... көп ... ... болу үшін « ... ... бір бөлігі – бұл қазіргі кезде қолданылмайтын,
қорға алып қойылатын тұтынушы ... ... ... ... ... бөлігі – бұл өндірісті кеңейтуге бағытталған қорлар
(ғимаратарға, машиналарға және құрылыстарға салым).
Сәйкесінше, инвестиция астарында қоғамның ... ... ... ... ... ... ... бағытталған
экономикалық қорлар ұғымы жатыр. Бұл жаңа машиналарды, ғимараттарды,
транспорттық құралдарды алумен, ... ... ... ... ... ... ... құрылыстармен байланысты болуы мүмкін. Оған оқуға, ғылыми
зерттеулерге және кадрларды дайындауға кететін шығындарды да қосса болады.
Мұндай ... ... ... ... ... көп ... ие «адамдық
капиталға» инвестицияны білдіреді. Соңында ғимараттар да, құрылыстар да,
машиналар да, құрылғылар да, және ең ... ... ... ... экономикалық жағдайын анықтайтын, қазіргі экономикалық
дамудың негізгі факторы – интеллектуалды өнім де адамдық ... ... ... [14].
Салымдар құрылысын келесі сурет көмегімен көрсетуге болады:
4.1-сурет. Инвестиция құрылымы
5 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ
Инвестициялық жобалар үшін оның ... ... ... ... ... ... ... ішінен қолайлысын
таңдауға, ақша ... ... ... ... оңтайлы бағасын
таңдауға және басқа да мәселелерді шешуге ... ... ... жүйесі қабылданған.
Белгілер жүйесі келесі ерекшеліктерімен сипатталады:
1. Инвестициялар және ақша ағыны инвестициялық жоба уақытында және
олардың ... ... орны ... да ... болу ... Бағалаудың минималды периоды бір жыл.
3. Жүйеге бағалаудың бірнеше ... ... ... жоба бағалаудың барлық әдістерімен бағалануы тиіс.
Ақшалай көрсеткіштерді салыстыру қажетті:
− инфляция кезінде;
− әр түрлі инвесторлар бар кезінде;
− инвестицияның және инвестициялық жобаның ... ... ... ақша ... әр ... ... ... жобаның әр түрлі уақыт аралығында жүзеге асырылуы
кезінде.
Инвестициялық практикада ақша ағындары таза кетім немесе таза ... ... ... кетім – шығындардың әр түрлі түрлерінің табыстың әр ... «-» ... ... ... - ... әр түрлі түрлерінің шығындардың әр түрлерінен
асуы, «+» белгісі бар.
Әдетте тиімділікті есептеу инвестициялық жобаның нөлінші немесе бірінші
жылы жүзеге асуына негізделеді. ... және ақша ... ... ... ретінде қарастырылады.
Бағалау жүйесі екі топқа бөлінеді:
Дисконтталған бағалау немесе уақытша ... ТКҚ (NPV) – таза ... құн ... ... ... таза
келтірілген табыс, таза келтірілген пайда).
− ИПИ (PI) – ... ... ... ПІН (IRR) – ... ішкі ... ... ішкі нормасы).
− ПЖІН (MIRR) – пайданың жаңартылған ішкі нормасы.
− ИӨДМ (PBD) – инвестицияның дисконтталған ... ... ... ... ИӨМ (PBP) – ... өтелім мерзімі.
− ИТК (ARR) – инвестицияның тиімділік коэффициенті.
Бағалаудың барлық әдістерін қолдану қажеттілігі әр ... ... ... қарсы сипат тудырады. Инвестицияны әр түрлі әдістер ... ... ... ... сол ... басқа жобаның қолайлылығы
туралы шешімдер ... ... ... ... ... ... ... инвестицияларды келесідей өзара ... ... ... ... әдістемесі кең қолданылады.
5.1.1-сурет. Нақты инвестициялардың тиімділігін бағалаудың өзара
байланысқан көрсеткіштері ... Таза ... ... ... дисконтталған пайда әдісі бастапқы ... ... таза ... ... ... сомасымен салыстыруда
құрылған. Ақшалай құралдар ағыны уақыт бойынша орналастырылғандықтан, ол
аналитиктің (инвестордың) өзі ... ... ... келетін
немесе ала алатын қайтарымның жылдық пайызынан шыға өз еркімен орнататын r
коэффициенті көмегімен дисконтталады.
Инвестиция n жыл бойы ... ... ... ... P1, P2, …, ... ... ... деп есептейік. Дисконтталған табыстың жалпы
жинақталған көлемі (PV) және таза ... әсер ... ... ... (NPV) ... келесі формулалармен есептеледі:
(5.1.1.1)
(5.1.1.2)
Егер:
− NPV>0 болса, онда жобаны қабылдаған дұрыс;
− NPVCC болса, онда жобаны қабылдау қажет;
− IRR0 болса, жоба қарастырылуға ... ... ... қарастырса болады.
IRR – пайданың ішкі нормасы (Internal rate of return): жоба ... ... ... ... болу ... ... яғни пайыздық мөлшерлеме банктікінен үлкен болса, ... ... ... ... ... – табыстың жаңартылған ішкі нормасы (Modified Internal Rate ... ... ... ... ... ... ... деп болжап, яғни
банктік пайызды және инфляция деңгейін есептей отырып, жоба ... ... ... ... болу ... ... Ол IRR ... ... ... ... ... қажет емес.
PI – пайдалылық индексі (Probability Index): жоба ... ... ... ... жоба ... сондықтан жобаны қарастырса болады.
5.2.2-кесте. NPV, IRR, MIRR, PI есептеулері
|№ |0,14 ... |Rr |0,48 |
|0 |1 |10000 |I |0,08 |
|1 |0,8772 |1500 |NI |0,2 |
|2 |0,7695 |3500 | | |
|3 |0,675 |6200 | | |
|4 |0,5921 |4000 | | |
|5 |0,5194 |2000 | | ... | |1600,8 | | ... | |0,2001 | | ... | |-0,56 | | ... | |1,1601 | | ... ... 25000$ салу керек.
− бірінші жылы қайтарым 15000$-ды құрайды;
− екінші жылы – 23000$;
− үшінші жылы – 5000$.
15000 23000 ... ... - ... ... (Pay-Back Period)
PBP=-25000+15000+23000=1 жыл 6 ай
(-) ... жоба 1 жыл 6 айда ... ... ... – дисконттаумен өтемділік мерзімі (Pay-Back Period with discount)
PBD= - 25000+15000/(1+0,14)+23000/(1+0,14)2= 1жыл 6ай
(-11842) ... жоба 1 жыл 6 айда ... ... ... PBP және ... ... |0,14 ... |
|0 |1 |25000 |
|1 |0,8772 |15000 |
|2 |0,7695 |23000 |
|3 |0,675 |5000 ... ... | |1жыл 6ай ... | |1жыл 6ай ... – орта ... ... (Average accounting return)
ARR=(15000+23000+5000)/25000=1,72
ARR>1 болғандықтан жобаны қарастырса болады.
NPV – таза келтірілген құн (ағымдағы құн) (Net present value)
NPV=-25000+15000/(1+0,14)+23000/(1+0,14)2+5000/(1+0,14)3=34183
NPV>0, сондықтан ... ... ...... ішкі ... ... rate of return)
IRR=-25000+15000/(1+IRR)+23000/(1+IRR)2+5000/(1+IRR)3=0
Осы жерде Excel-дегі шешімін іздеу функциясын қолданып, IRR-ді табамыз.
IRR=0,4
IRR>0,14 болғандықтан жобаны қарастырса болады.
PI – ... ... ... ... сондықтан жобаны қарастырса болады.
5.2.4-кесте. NPV, IRR, MIRR, PI есептеулері
|№ |0,14 ... |Rr |0,48 |
|0 |1 |25000 |I |0,08 |
|1 |0,8772 |15000 |NI |0,2 |
|2 |0,7695 |23000 | | |
|3 |0,675 |5000 | | ... | |34183 | | ... | |0,4 | | ... | |-0,36 | | ... | |1,36 | | |
6 ... көрсеткіштердің өзгерісіне сезімталдығын тексеру
Жобаның сезімталдылығын талдау.
Сезімталдығын ... ... ... ... ... ішкі ... немесе NPV сияқты оның соңғы сипатына әсерін
бағалауға негізделеді. Сезімталдылықты талдауды жүргізудің ... ... ... ... ... параметрлердің ғана белгіленген
шектердегі өзгерісі негізінде құрылады. NPV немесе табыс нормасы оң ... қала ... ... түрлену аралығы қаншалықты ... жоба ... ... болады.
Жобаның сезімталдылығын талдау есептеуге қажетті ... әр ... ... ... жүзеге асырылуының нәтижелік
көрсеткіштерінің қалай өзгеретінін бағалауға ... ... ... түрі ... ... мен ... асырылуына көп деңгейде әсер ететін
сыни айнымалыларды анықтауға мүмкіндік береді.
Түрлендіруші бастапқы айнымалылар ретінде келесілерді қабылдайды:
− сатылым ... өнім ... ... ... ... немесе оларды құраушылар;
− құрылыс кестесі;
− операциялық шығындар немесе оларды құраушылар;
− төлем кідірісінің мерзімі;
− инфляция (құнсыздану) деңгейі;
− қарыз пайыздары, дисконт ... және ... ... асуының нәтижелік көрсеткіштері ретінде болуы мүмкін:
− тиімділік көрсеткіштері ... ... ... ... ... табыс индексі, өтелім мерзімі, инвестицияның пайдалылығы);
− жобаның жыл сайынғы көрсеткіштері ... ... таза ... ... ... ... салыстырмалы талдау кезінде бастапқы айнымалылардың
(олардың ... ... ... ... мысалы, 10%-ға) жобаның
нәтижелік көрсеткіштерге салыстырмалы әсер етуін ... Бұл ... үшін ... бастапқы айнымалыларды анықтауға мүмкіндік береді;
олардың өзгеруін басқару ең бірінші кезекте болуы ... ... ... бастапқы айнымалылар мәндерінің
өзгеруі кезінде нәтижелік көрсеткіштердің сандық ауытқуын ... ... ... көрсеткіштердің нөлдік мәндеріне сәйкес келетін
айнымалылар мәні жоғарыда қарастырылған ... ... ... ... ... нәтижелері кестелік немесе графикалық түрде
келтіріледі. Соңғысы көрнектірек ... ... және ... ... қажет.
Әдістің кемшілігі: есептеуге қажетті бір айнымалының өзгеруі басқасының
да өзгеруіне әкелуі мүмкін болғандықтан ... ... әр ... жөнді бола бермейді, себебі бұл әдіс бірфакторлы.
Жобаларды жоғарыда айтылып кеткен әдістермен бағалап болған соң, ... ... ... қажет. Оған мысал ретінде
Ал енді оы жобаға сезімталдылық талдау жүргізейік.
7 ПРОГРАММА ҚҰРЫЛЫМЫ
7.1 Интернеттегі сайттардың құрылымы
Интернеттің бар мәліметтерінің, яғни барлық ... бір ...... ... да HTML ... жазылған. HTML тілінде Web-
құжаттарды жасау программалауға ұқсас болғанмен, ол қарапайым программалау
тілі емес. HTML – ... ... ... Ол кәдімгі мәтіндерді Web-
парақтар түрінде бейнелеуге арналған ережелер жиынын анықтайды. Интернеттің
қазіргі дамуы 90-жылдар басында ... ... ... ... хаттамасы (protocol) пайда болғаннан кейін басталды. Бұл хаттама HTTP
(HyperText Transfer Protocol – гипермәтінді ... ... ... ... Осы ... ... НТТР ... кеңейтілген
желілері болып табылатын Интернет арқылы файлдар тасымалдай алатын World
Wіde Web ... бабы (WWW ... тек Web) ... ... Markup Language (HTML) – гипермәтіндік белгілеу ... ... ... ... ... ... қарапайым командалар жиынынан
тұрады, олар осы құжаттың экранда көрсетілуін басқаруға мүмкіндік береді.
Сонымен, кез ... ... ... даярланып, қарапайым ASCII -
форматында сақталған құжатқа бірсыпыра HTML ... ... ... Web – ... (HTML – ... ... ... Сонымен қатар HTML тілінен
басқа CSS, JavaScript тілдерін қолдандым. Бұл екі тіл ... ... ... ие ... Style Sheets (CSS) ... сатылы кестелері)
—гипермәтіндік мәліметтер мазмұнын олардың ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
JavaScript – динамикалық парақтар құратын мүмкіндік болып табылады.
JavaScript программасы ... ... ... деп ... ол ... ішінде орналаса береді не жеке файлға да жазылады. Ондай файлды
да браузер оқып алады (арнайы команда бойынша).
JavaScript коды HTML ... ... оны ... етеді. JavaScript
тілі арқылы гипермәтіндер жаңа мүмкіндіктерге ие болады.
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — ... ... ... Home Page ... «Жеке веб-
парақтарды құру үшін құралдар») — веб-қосымшаны құруда жіті қолданылатын
жалпы ... ... ... тілі. Қазіргі кезде хостинг-
провайдерлердің басым көпшілігі қолдайтын және динамикалық ... үшін ... ... ... арасындағы көшбасшылардың бірі
болып табылады.
7.1.1 Сайт құрудың негізгі кезеңдері
• Сайт тақырыбын таңдау
Сіз ... ... сайт ... сайттың басты мазмұны да соған
сәйкес келу ... ... ... ... анық ... ... ... енді бастап сайт құрғанда сіз үлкен сайттардағыдай мазмұны толық,
әмбебап етіп жасай алмайсыз. ... ... ... ... те, ... ... ... алдымен өзіңіз ең қызығатын, біршама терең ... ... ... дұрыс. Әрине сайт жасауда тақырып сан алуан
әрі шектелмейді.
• Материал жинау
Сайт тақырыбын таңдап болған соң, сіз сол ... ... ... ... Сіз ... ... ... толық, басқаларға қызық болсын
десеңіз мүмкіндігінше көбірек материал жинауыңыз ... ... ... ... сайт ... ... ... болады.
Материалды кітаптан, үнқағаздан, әр түрлі мультимедиядан немесе ғаламтордан
алуға ... ... ол ... өз ... ... ... Сайт ... жобалау
Сайттың сәтті болу-болмауы жобалаушының жобалау қабілетінің деңгейіне
тікелей байланысты. Сайт бетін жобалау кезінде жан-жақтылы ойластыру ... ... ... түстердің сәйкестігі, беттің орналасуы, жазулар мен
суреттердін дұрыс қойылуы т.с.с. Сіз тек сайт ... ... ... ойластырып алғанда ғана, оны жасау барысында икемді жалғастыра
аласыз, әрі осылай жобаланған сайт қана өзіндік ерекшелікке ие ... ... ... ... ... ... ... болуына сонымен қатар жобалау құралын дұрыс таңдау үлкен
әсер етеді. Сайт жобалайтын ... ... өте көп, ... ... ... ... ... Сайтты жасау
Материал жиналып, программалық жабдық таңдап алған соң, ... ... өз ... ... ... ... ... алдымен үлкенін
соңынан кішісін, алдымен қарапайымын соңынан күрделісін жасау керек. Сонда
ғана ... ... оңай ... болады.
• Қорғау мен жаңарту
Сайтты үнемі бақылап ... ... тұру ... жасалған күйін
өзгеріссіз қалдыруға болмайды. Үздіксіз жаңа мазмұндармен толықтырып тұру
керек. Сонда ғана басқаларды қызықтырасыз.
7.2 Есептеу программасының ... ... ... ... ... ... ... сайт жасадым. Алдымен оның алгоритмін қарастырайық.
7.2.1-сурет. Программаның алгоритмі
Алғашқы бетінде өзіміздің сайт туралы мәліметтер, оның ... ... ... ... соң, анализ беті ашылады.
Осы беттен таңдау арқылы өз жобаңызға ... ... ... ... базамыздағы жобалардан таңдау құқығы беріледі. Анализ
своего ... ... ... ... енгізу беті ашылады.
Отправить батырмасын шерткенде, осы ... ... ... ... есептеп береді.
7.2.2-сурет. Талдау беті
Ал базадағы жобалардан таңдағысы келсе, қажетті сілтемені таңдайды. Сол
кезде келесі бет ашылады. Осы ... ... ... ... жоба
болса соларды шығарып береді.
7.3.3-сурет. Базадағы бет
ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпорында ... ... ... оның ... жағдайы оның
кәсіпорындағы құрылымына айтарлықтай тәуелді болады. Оның дамуы қоржын және
нақты инвестициялардан максимум қайтарым алуға негізделеді. Бұл ең ... ... ... ... ... ... екендігін білдіреді.
Әр түрлі бағыттар бойынша инвестиция құрылымы ... ... ... ... ие. Бұл ... ... маңыздылығы инвестиция
құрылымы өзгерісінің беталысын анықтауға мүмкіндік беретіндігіне және ... ең істі және ... ... ... ... негізделген.
Инвестиция құрылымының теориялық маңыздылығы бұл талдау ... ... ... және инвестициялық қызметке әсер
ететін, бұрын белгісіз, жаңа факторларды ... ... ... бұл ... ... ... өте ... Кәсіпорын жұмысының
негізгі мақсаты пайда алу болып табылады. Бұл одан ... ... ... ... арттыруды және ғылыми-техникалық прогресс
жетістіктерін, шаруашылықтың және өндірісті ... ... ... ... қызметті, және т.б. талап етеді. ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаржылық құралдарын құру және
қолдану үрдістерін бейнелейтін көрсеткіштер жиынтығымен ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Сәйкесінше, инвестициялық талдау кәсіпорынның қаржылық менеджментінің және
оның серіктестерімен ... ... ... ... ... белсенділігі, пайдалылығы және табыстылығы болып табылады. ... ... ... ... ең ... ... Бұл әдіс ... үшін өте қарапайым және тиімді болып
табылады, бірақ ... әдіс өте ... Және де бұл ... ... бір ... ... ... көрсеткіштердің өзгеруіне сезімталдылығы.
Бұл талдаудың негізінде жобалардың ең тиімдісін таңдауға мүмкіндік ... ... ... ... А. А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента
3-е издание. – Москва, 2007 – 877 ... ... // ... об ... ... – 2008.- №1 (1),
январь
3. Управление финансовыми рисками // Журнал. – 2008.- №1 (13), март
4. ... ... ... // ... – 2008.- №3 (15), ... ... Б. Финансовое моделирование с использованием EXCEL 2-е издание.
- Москва*Санкт-Петербург*Киев, 2007. – 580 c.
6. Парахин Ю. ... в АПК: ... и ... // АПК:
экономика, управление. – 2002. №10.
7. Ильинская Е.М., ... ... – СПб., ... ... Под ред. ... С.И. - ... 1995.
8. Богатин Ю.В., Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. – М.:
Финансы, 2000.
9. Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная политика в
долгосрочной ... ... ... ... ... ... Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО «Казинвест »,
2006 г.
11. М.В ... ... ... ... ... 1999 год//
12. Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республики
Казахстан. // Рынок ценных бумаг ... N° 1. 2006 ... ... В.В. ... ... ... ... Санкт-
Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург, Самара
Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2006 ... ... В.В. ... ... ... предприятий и корпораций.
Москва Финансы и статистика 2001.г.
15. Васина А.А. “Финансовая диагностика и ... ... – СПб: ... ... ... сайт ... Аналитическая информация о инвестиционных проектах
18. Интернет сайт www.KazInvest.kz
19. www.programmersforum.ru
20. www.baguzin.ru
21. www.capri.ustu.ru
ҚОСЫМША
Алғашқы бетінің кодтары
Website title
Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Облыс білім беру басқармасының «Павлодар облыстық ақпараттық технологиялар орталығы» КММ жобалармен автоматизациялық басқару жүйесін зерттеу мен жаңарту76 бет
Сапа жүйесін (сж) сертификаттаудың негізгі этаптары: C; құжаттарын алдын-ала бағалау, кәсіпорындағы C; элементтерін экспертизадан өткізу, тексеру актісін құру, сертификаттау туралы шешім қабылдау8 бет
Жобаның өмірлік циклі6 бет
ХХ ғасырдағы Қазақстанның либерал-демократиялық зиялыларының өкілдері. О.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов5 бет
Баскару9 бет
Басқару шешімі26 бет
Басқару шешімдерін құрастыру6 бет
Компьютерлік технология көмегімен оптимизациялау әдістері27 бет
Менеджмент мазмұны және оның негізгі18 бет
Шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру процесі19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь