Бухгалтерия 1С. Программаның жалпы принциптері


БУХГАЛТЕРИЯ 1С
1.Программаның жалпы принциптері.
1.1. Негізгі принциптері.
1.2. Программаның қасиеттері
1.3. Сервис
2. БУХГАЛТЕРЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ САНАУ
2.1. Счетттар
2.2.Операциялар журналы
2.5. Типтік операциялар
Қолданған әдебиеттер:
"1С-Бухгалтерия" программалар бөлімі екі тәуелсіз программалардан тұрады. Олар : ”Бухгалтерлік операциялардың учеті” (bmp.exe) және ”Төлем документтері” (uro.exe).
”Бухгалтерлік операциялардың учеті” программасы біхгалтерлік тексерістерді жүргізу үшін, бастапқы документтерді шығару, соңғы көрсеткіштерді шығару, қаржы мекемесіне жауап қайтару үшін қажет.
”Төлем документтері” программасы банк үшін төлем документтерін және печатьтарын құрастыру үшін қажет.
Программадағы негізгі жұмысы болып тізімді жүргізу болып табылады (есеп операциялар және т.б.). Барлық тізімдер жүргізіледі, қарастырылады және жалпы принциптер бойынша түзетіледі.
Жаңа жазбаның тізімге енгізілуі Ins батырмасының басылуымен басталады. Содан кейін мәліметтердің тізім жолдарына тізбектей қосылуы жүргізіледі. Енгізуді аяқтау үшін Enter батырмасын басу қажет. Esc батырмасын басып, енгізуді кез-келген уақытта тоқтатуға болады.
Жазбаны түзеті үшін жарықтық курсорды түзілетін жолға апарып Enter батырмасын басу қажет. Содан кейін қажет жолдың мазмұны өзгертіледі. Түзету жаңа жазбаны енгізу сияқты тоқтатылады.
Жазбаның жоюлуы Del батырмасын басқаннан кейін жүзеге асады. Сол уақытта рұқсат сұратылады: Жою - Enter, Бас тарту – Esc.
Тізімдің байқалуы курсордың басқарылу батырмасымен жүргізіледі: ""  PgUp, PgDn, Home, End. "" және "" батырмалары көмегімен жазбаның жолдар арасындағы орын ауыстыру жүргізіледі.
1) Методические указания к работе с пакетом программ
“1С-БУХГАЛТЕРИЯ” (КОВАЛЬ Павел Евгеньевич)
2) ”Бухгалтерия 1С: Пользовательская программа”. (ТИШИНА Галина Семеновна)

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
БУХГАЛТЕРИЯ 1С

1.Программаның жалпы принциптері.

1.1. Негізгі принциптері.

"1С-Бухгалтерия" программалар бөлімі екі тәуелсіз программалардан
тұрады. Олар : ”Бухгалтерлік операциялардың учеті” (bmp.exe) және ”Төлем
документтері” (uro.exe).
”Бухгалтерлік операциялардың учеті” программасы біхгалтерлік
тексерістерді жүргізу үшін, бастапқы документтерді шығару, соңғы
көрсеткіштерді шығару, қаржы мекемесіне жауап қайтару үшін қажет.
”Төлем документтері” программасы банк үшін төлем документтерін және
печатьтарын құрастыру үшін қажет.

Бастапқы меню.
”Бухгалтерлік операциялардың учеті” программасын шақырғанда (bmp.exe
фаилын қосқанда) мониторда барлық функцияларға сұраныс жіберетін бастапқы
меню пайда болады ( 1 сурет).

1 Сурет

Функциялар тобы көлденең орналасқан. Автивті функция жарықпен
белгіленген және төмен түсетін менюге ие болады ( Шығу функциядан
басқасы). Меню пунктін таңдау үшін:
- Жарықтық таңбаны "→" және "←" батырмалармен қажет функцияларға
апарып тастау.
- Төмен түсетін менюде "↑" және “↓" батырмалармен жарық курсорды
қажет функцияға апару және Enter батырмасын басу. "↑" және “↓" орнына
басқа түспен белгіленген әріпте батырмамен функцияларды таңдауға болады.
Бастапқы менюге қайты үшін Esc батырмасын басу қажет.

Тізімдермен жұмыс

Программадағы негізгі жұмысы болып тізімді жүргізу болып табылады
(есеп операциялар және т.б.). Барлық тізімдер жүргізіледі, қарастырылады
және жалпы принциптер бойынша түзетіледі.
Жаңа жазбаның тізімге енгізілуі Ins батырмасының басылуымен
басталады. Содан кейін мәліметтердің тізім жолдарына тізбектей қосылуы
жүргізіледі. Енгізуді аяқтау үшін Enter батырмасын басу қажет. Esc
батырмасын басып, енгізуді кез-келген уақытта тоқтатуға болады.
Жазбаны түзеті үшін жарықтық курсорды түзілетін жолға апарып Enter
батырмасын басу қажет. Содан кейін қажет жолдың мазмұны өзгертіледі. Түзету
жаңа жазбаны енгізу сияқты тоқтатылады.
Жазбаның жоюлуы Del батырмасын басқаннан кейін жүзеге асады. Сол
уақытта рұқсат сұратылады: Жою - Enter, Бас тарту – Esc.
Тізімдің байқалуы курсордың басқарылу батырмасымен жүргізіледі: "↑" ↓,
PgUp, PgDn, Home, End. "→" және "←" батырмалары көмегімен жазбаның жолдар
арасындағы орын ауыстыру жүргізіледі.

Көмек функциясы

“1С-Бухгалтерия” программасымен жұмыс істегенде анықтама алудың
келесі жолдары болады:
1) Ақырғы екі экрандық жолдан. Оларда түсінікті режимде функционалды
батырмалар және олардың белгілері көрсетілген.
2) F1 батырмасын басып кез-келген жұмыс режимінен көмек терезесін
ашуға болады. Оның алдындағы менюге көшу үшін Esc батырмасын басу қажет.
3) Көптеген жүйеде жұмыс істегенде Ғ10 батырмасын басқанда экранға
меню шығады , сол менюдің ішінде барлық функциялы командалар және оларға
сәйкес функционалды батырмалар шығады. Бұл терезені іс менюсы деп атайды.
Іс менюден шығу үшін Esc батырмасын басу қажет.
4) Бас менюден Көмек пунктің таңдау.

1.2. Программаның қасиеттері

Программаның келесі қасиеттері бар:
- операция саны шектелмеген;
- есептеу саны шектелмеген;
- операция қосындысының разряды – 16 символға дейін, нүктемен бірге;
- бухгалтерлік есептеудің таңбсының саны – 3;
- аналитикалық есептеудің мөлшер саны – 100000-ға дейін;
- нәтиженің біріктілуі – жылға, кварталға, айға дейін;
- тәуелсіз жұмыс орны бір компьютерде – шектелмеген;

1.3. Сервис

Бас менюде Сервис группалық функциясын басқанда келесі меню пайда
болады: (2 сурет ).

2 Сурет

Осы пункт келесі командаларды орындайды:
ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚҰРУ командасы

Программаның жұмысына әсер ететін параметрлер құрастырылады. Бұл
команда Alt+10 батырмасын басқанда да шығады. Келесі режимді таңдағанда
экранда сұраныстары бар терезе пайда болады. (3 сурет).

3 Сурет

Құрастырылатын параметрді таңдау үшін курсор арқылы батырмалармен
орындаимыз. Параметрді құру үшін Enter батырмасын басу қажет. Егер параметр
екі ғана мәнге ие болса, ”Иә” немесе ”Жоқ” ( параметрдің атынна қарама
қарсы квадрат жақшалар тұрады ) сонда келе жатқан мән қарама қарсы мәнге
ауысады. Сол уақытта ”Иә” мәні ”Х” мәнімен алмастырылады, ”Жоқ” – бос
батырмамен. Басқа параметрлерге жаңа мәнді енгізу қажет. Режимнен шығу үшін
Esc батырмасын басу қажет. Құру терезесі келесі қасиеттерге ие болады:

- Операцияны енгізу параметрлері:
Енгізілген проводка активті – егер параметр құрылса, онда активті
болып жаңа енгізілген праводка болады.

Мәліметтерді автоматты түрде қайта санау - егер параметр құрылса,
онда кез-келген түзетулерден кейін
мәліметтер автоматты түрде саналады.

Мөлшері тек бүтін – мөлшерді санау тек бүтін сандарда ғна
жүргізіледі.

Көшіру - мысал-проводканың, Ғ9 батырмасымен жаңа проводкаға
алмасатын, параметрлерін анықтайды.

Белгілер мөлшері – субсчеттағы және счеттағы белгілердің мөлшерін
анықтайды.
Тиынсыз қосынды журналында- егер параметр құрылса, онда операция
журналында және отчет суммасында тиынсыз қосынды
шығарылады.
Дыбысты өшіру- егер параметр құрылса, онда жұмыс кезінде дыбыстық
сигналдар шықпайды.

- Жұмыс датасы – датаны береді, ол енгізілетін проводкаларда автоматты
түрде құрылады.

- Жұмыс орны – бірнеше жұмыс орындарындағы бөлінген учетті орнатқанда
құрылатын жұмыс орнының номері.

- Редактор - Отчет түрлерін және бастапқы құжат түрлерін түзету үшін
қолданылатын рекдактордың түрін анықтайды. Ол ішкі немесе сыртқы бола
алады. Сыртқы редактордың аты ”Сыртқы программалар” командасымен беріледі.
(2 сурет).

- Басу парметрлері – бар принтерді түзеті үшін қолданылатын
параметрлер тобы.

- Отчеттарды шығару – параметрлер экраннан көргеннен кейін отчеттардың
қайда шығарылатын анықтайды:тексттік файлаға және (немесе) басуға немесе
мүлдем шығармауға. Файлды шығару параметрін құру үшін, ен алдымен оған ат
беру қажет. Жаңа файлды құрғанада дәл сондай аты бар ескі файл жойылады.
- Отчеттерді құрастыру – отчеттерді құрастыру режимдері беріледі.

Архивтік копия командасы

Архивтік копиялы мәліметті дискетада сақтау және қайта құруға
мүмкіндік жасайды. Бұл процесс қатты дискідегі мәліметтер жойылған кезде
мәліметтерді сақтап қалу үшін және мәліметті басқа компьютерге ауыстыру
үшін қажет.

Осы команданы орындағанда жұмыс тәртібі:
- таза форматталған дискілерді қажетті мөлшерде дайындау;
- Бас меню Сервисі тобынан Архивная копия командасын таңдау ;
- Сохранение немесе Восстановление режимдерін таңдау;
- дискеталар салынған дисководты көрсету;
- сақтау кезінде архивті копияның датасын тексеру қажет. Егер сол дата
дұрыс болса Enter батырмасын басу қажет, егер дұрыс болмаса Enter
батырмасын басып датаны түзету қажет.
- қалпына келтіру кезінде егер дискеталар дұрыс емес құрылса онда
экранға шығарылады. Қалпына келтіру кезінде барлық мәлімет жойылады
және архивтегі мәліметтен алмасады.

ФУНКЦИОНАЛДЫ БАТЫРМАЛАР Командасы

Бухгалтерлік операцияларды енгізгенде қайталанатын реквизиттер жиі
кездеседі, мысалы ”Реализациялау”, ”Начисление”, ”Входящее сальдо” және
т.б. ”Функционалды батырмалар” режимінде осындай реквезиттердің мәнін
функционалды батырмалармен алмастыруға болады. Реквезит мәнін енгізген
кезде қойылған жолдан кейін автоматты келесі жол шығу үшін жолдың соңында
”;” символые өою қажет. Барлық функционалды батырмаларын түзетуді аяқтау
үшін Pg Dn батырмасы қолданылады. Текстты енгізу кезінде енгізілген
жолдарды қолдану үшін қажетті функционалды батырманы басу қажет.

КАЛЬКУЛЯТОР командасы

Калькулятор бас менюдегі Сервис және басқа да режимдерден Ctrl+F2
батырмасын басқанда шығады. Калькуляторда кез келген сандардан,
жақшалардан, ”+” (қосу), ”-” (азайту), ”*” (көбейту), ”” (бөлу)-ден
тұратын арифметикалық операцияларды енгізуге болады. Бөлшек және бүтін
бөліктерді нүкте арқылы бөлу қажет (1.5). Операциялық нәтижені түзеті
режимінен калькулятор F2 батырмасын басқанда шақырылады. Осы жағдайда
операция нәтижесі калькуляторға енгізіледі, ал есептеу Enter батырмасын
басқаннан кейін операция нәтижесіне енгізіледі. Калькулятор жолының
тазартылуы F6 батырмасының басылуымен жүргізіледі. Калькуляторда жады
бөлімшесі бар, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«1С: Бухгалтерия» бағдарламасы
1С Бухгалтерия жүйесі
1С бухгалтерия бағдарламасы
Бухгалтерлік есепті 1С Бухгалтерия жүйесінде жүргізу
Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0» туралы жалпы мағлұмат
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі
«Семей – Шпалы» ЖШС-де «1С: Бухгалтерия 8.2» бағдарламасымен жұмыс
“1-с бухгалтерия” бағдарламасы
1С: бухгалтериядағы банк операциялар есебі
Корпоративтік басқарудың жалпы принциптері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь