Өзен кен орын туралы жалпы мағлұмат

КІРІСПЕ
1 Техника.технологиялық бөлім
1.1 Өзен кен орын туралы жалпы мағлұмат
1.2 Кен орынның геологиялық құрлымы
1.2.1 Стратиграфиясы
1.2.2 Тектоникасы
1.3 Мұнайгаздылығы
1.4 Өзен кен орыны бойынша XIII горизонттың игеру жүйесінің
жобасы және тарихы
1.5 Өзен кен орынын игеру жағдайын талдау
1.6 XIII горизонттың 2А блогін игерудің негізгі көрсеткіштер динамикасы
1.6.1 Өндіру және айдау ұңғылар қорының жағдайы
1.6.2 Өзен кен орынында газды өндіру
1.6.3 Қабат қысымын ұстау жүйеснің жағдайы
1.6.4 Мұнай мен газды жинау және дайындау
1.7 Өзен кен орынында ұңғыларды пайдалану тәсілдері және шарттары
1.7.1 Мұнай өндіруде ШТС қондырғысын пайдалану жұмысын
зерттеу және оның құрал.жабдықтары
1.7.2 Штангілі терең сорапқа газдың әсері
1.7.3 Қорғаныш құрылғы
1.7.4 Тереңдік сорапты ұңғыны зерттеу
1.8 Технологиялық есеп
1.8.1 СК.Б.2.1.2500 тереңдік сорапты қондырғының жабдықтарын
есептеу және іріктеу
1.8.2 ШТСҚ.ны есептеу
1.8.3 Айдау тәртібінің параметрлерін таңдау
1.8.4 Штангалық колонканың құрлымын таңдау
1.8.5 ШТСҚ.ны пайдалану көрсеткіштерінің есебі
2 Экономикалық бөлім
2.1 «Өзенмұнайгаз» ААҚ.ның өндірістік.ұйымдастыру сипаттамасы
2.2 Негізгі және көмекші өндірістің ұйымы
2.3 Жаңа технологияларды қолдануға дейін және қолданғаннан кейінгі
эко.номикалық тиімділікті есептку
2.3.1 Іс.шараларды жүргізгеннен кейін өндіріс өнімінің көлемін
есептеу методикасы
2.3.2 Еңбке.ақы төлеу қорының есебі
2.3.3 Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындар
2.3.4 Көмекші материалдарға кеткен шығындар
2.3.5 Суды дайындауға кеткен технологиялық шығындар
2.3.6 Энергетикалық шығындар
2.3.7 Мұнайды технологиялық дайындауға және тасымалдауға кеткен шығындар
2.3.8 Ағымдағы жөндеуге кететін шығындар
2.3.9 Еңбекақы қорының аударым жарнасы
2.3.10 Басқадай шығындар
2.4 Мұнай өндіруде жаңа техниканы енгізгеннен кейін экономикалық тиімділік есебі
3 Еңбекті қорғау бөлімі
3.1 ШТСҚ.ны пайдаланғанда техника қауіпсіздігі
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 Табиғи ортаны қорғау
4.2 Атмосфераға әсері
4.2.1 Гидросфераға әсері
4.2.2 Литосфераға әсері
4.2.3 Мүмкін апаттық жағдайларды бағалау және олардың салдары
4.3 Инженерлік және табиғи қорғау шаралары
4.3.1 Радиациялық қауіпсіздік
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
1961жылы пайдалануға берілген Өзен кен орны 1975 жылы мұнай өндірудің ең жоғарғы шегіне жетті. Осыдан кейін алудың төмендеу қосымша қаржыландыру және материалды техникалық құралдарды жұмылдыру арқылы жаңа технологиялық шешімдерді енгізуді ұйымдастыру әсерінен тоқтатылды. Нәтижесінде 1981 жылдан бастап мұнай өндіру қарқынының жылдық төмендеуі 2-3% деңгейінде тұрақтандырылды. Шаруашылықтың жаңа түрінен аусу жабдықтарымен қызмет бағаларының бір жағынан және өндірілетін мұнайдың жіберу бағдарларының екінші жағынан әркелкілену 1976 жылғы кен орындағы орын алған жағдайды қайталады.
1993 жылдан бастап өндірудің төмендеу қарқыны 6-8 есеге ұлғайды. Кен орында орын алған критикалық жағдай жақын жылдарда оның толық тоқталуына әкелуі мүмкін. Қазақстан Республикасының үкіметі қабылдаған Өзен кен орнын қалпына келтіру бойынша жоспар осы кен орындағы өндіруге дейінгі тұрақтандыру және қалпына келтіру үшін шет ел инвестициясын шақыру шаралары қарастырылған.
Алға қойылған мақсаттарды орындау үшін кен орын игеру жағдайын талдау қажет, ол осы жобада қарастырылған.
1. Протокол ГКЗ №7192. 1990г.
2. Уточнение строения залежей нефти на месторождении Узень. Коростышевский М.Н., Попова Л.А. 1990г.
3. Дополнение к технологической схеме разработки месторождение Узень. Минибаева Б., отчет по договору 34/99, фонд «НИПИ Мунайгаз», 2002г.
4. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу – Алматы “Альманах”, Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайұлданов Қ.Н.,1999ж.
5. Гиматудинова Ш.К. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений-М., Недра.-1978.
6. Среда Н.Г., Муравьев В.М. Основы нефтяного и газового дела – М., Недра-1980.
7. Оркин К.Г., Юрчук А.М. Расчеты в технологии и технике добычи нефти – М., Недра – 1967.
8. Тайкулакова Г.С. Экономическая эффективность внедрения новой техники и технологических процессов.- Алматы 2000г.
9. Бренц Н.Л., Тищенко В.Е. и др. Организация, планирование и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности- М.: Недра, 1986г.
10. Охрана труда в нефтяной промышленности. Сулейменов и др., М.: Недра, 1980г.
11. Экологически аудит нефтяного месторождения Узень. ТОО “КАПЭ”, 1997г.
12. Охрана окружающей среды. Степаненко А.С., Москва 2000г.
        
        АҢДАТПА
Осы дипломдық жобада 4 негізгі бөлім қарастырылды.
1. Техника-технологиялық бөлім
2. Экономикалық бөлім
3. Еңбекті қорғау бөлімі
4. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
Техника-технологиялық бөлімде кен ... ... ... ... ... қондырғының құрал – жабдықтары, өндіру
варианттары, штангалы тереңдік ... ... ... ... ... ... “Өзенмұнайгаз” ААҚ-ның өндірістік құрылымы, жаңа
технологияларды қолдануға дейін немесе қолданғаннан кейінгі ... ... ... жүргізгеннен кейін өндіріс көлемін есептеу
әдістемесі, жаңа технологияларды ... ... ... ... ... қорғау бөлімінде штангалы тереңді сорапты пайдаланудың
қауіпсіздігі ашып жазылған.
Қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... кезінде топырақтың мұнаймен ластануы қарастырылды.
АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте рассмотрены 4 части.
1. Технико-технологическая часть
2. Экономическая часть
3. ... ... ... ... среды
В технико-технологической части описаны ... ... ... ... ... ... насосной
установки, варианты добычи, расчет выбора штанговой глубинной установки.
В экономической части описаны разделы ... ... ... ... ... эффективности при использование новой
технологии до внедрения и после ... ... ... ... ... ... мероприятия, а также расчет экономической
эффективности при внедрени новой технологии.
В ... ... ... ... безопасность эксплуатации штангавого
глубинного насоса .
В разделе охрана окружающей среды описано ... ... ... ... ... глубинным насосом.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 Техника-технологиялық бөлім
1.1 Өзен кен орын туралы ... ... Кен ... ... ... ... ... Мұнайгаздылығы
1.4 Өзен кен орыны бойынша XIII горизонттың игеру жүйесінің
жобасы және тарихы
1.5 Өзен кен ... ... ... ... XIII ...... игерудің негізгі көрсеткіштер динамикасы
1. Өндіру және айдау ұңғылар қорының жағдайы
2. Өзен кен ... ... ... ... ... ... ... жағдайы
1.6.4 Мұнай мен газды жинау және дайындау
1.7 Өзен кен ... ... ... ... және ... ... өндіруде ШТС қондырғысын пайдалану жұмысын
зерттеу және оның құрал-жабдықтары
1.7.2 Штангілі терең сорапқа газдың ... ... ... ... ... ... ... Технологиялық есеп
1.8.1 СК-Б-2.1-2500 тереңдік сорапты қондырғының жабдықтарын
есептеу және ... ... ... ... ... параметрлерін таңдау
1.8.4 Штангалық колонканың құрлымын таңдау
1.8.5 ШТСҚ-ны пайдалану көрсеткіштерінің есебі
2 Экономикалық бөлім
2.1 ... ... ... сипаттамасы
2.2 Негізгі және көмекші өндірістің ұйымы
2.3 Жаңа технологияларды қолдануға ... және ... ... ... ... ... ... кейін өндіріс өнімінің көлемін
есептеу методикасы
2.3.2 Еңбке-ақы төлеу қорының есебі
2.3.3 Қабатқа жасанды әсер ету ... ... ... ... кеткен шығындар
2.3.5 Суды дайындауға кеткен технологиялық шығындар
2.3.6 Энергетикалық шығындар
2.3.7 Мұнайды технологиялық дайындауға және тасымалдауға кеткен шығындар
2.3.8 Ағымдағы жөндеуге ... ... ... ... ... ... Басқадай шығындар
2.4 Мұнай өндіруде жаңа техниканы енгізгеннен кейін экономикалық тиімділік
есебі
3 Еңбекті қорғау бөлімі
3.1 ... ... ... ... ... ... ... бөлімі
4.1 Табиғи ортаны қорғау
4.2 ... ... ... ... ... ... Мүмкін апаттық жағдайларды бағалау және олардың салдары
4.3 Инженерлік және табиғи қорғау шаралары
4.3.1 Радиациялық қауіпсіздік
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
1961жылы ... ... Өзен кен орны 1975 жылы ... ең ... ... жетті. Осыдан кейін алудың төмендеу қосымша
қаржыландыру және ... ... ... ... ... ... ... енгізуді ұйымдастыру әсерінен ... 1981 ... ... ... ... ... жылдық төмендеуі 2-
3% деңгейінде тұрақтандырылды. Шаруашылықтың жаңа ... ... ... ... бір ... және ... мұнайдың
жіберу бағдарларының екінші жағынан әркелкілену 1976 жылғы кен орындағы
орын алған жағдайды қайталады.
1993 жылдан бастап ... ... ... 6-8 есеге ұлғайды. Кен
орында орын алған критикалық жағдай жақын жылдарда оның толық тоқталуына
әкелуі ... ... ... үкіметі қабылдаған Өзен кен орнын
қалпына ... ... ... осы кен орындағы өндіруге ... және ... ... үшін шет ел ... ... ... ... мақсаттарды орындау үшін кен орын игеру жағдайын талдау
қажет, ол осы жобада қарастырылған.
1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... Өзен кен орны ... ... ... кен орны ... ... ... Маңғышылақ деп аталатын
даланың оңтүстігінде орналасқан. Орфаграфиялық жағынан оңтүстік Маңғышылақ
ауданы оңтүстіктен батысқа иілген, ... ... ... ... ... +260 ... Ал ... +24 метр болады. Ауданы бедерлі
қиын құрылымды. Өзен ... ... 500 ... солтүстікке, оңтүстік
шығысқа шығыс бөлігі күрт өзгереді. Ойпат түбі ... ... оның ең ... ... +30 ... ... ... кен орны
аймағы Қазақстан Республикалық Маңғыстау облысына кіреді.
Өзен кен орны ... ... 180-200 ... арақашықтықта
орналасқан. Кен орны көп қабатты, ... ... Бор және ... ... XXV өнімді қабатқа бөлінген.Олардың ... ... бор ... ... І ... және ... (XII-қабат) тұратын аралас кездесетін құм, аливралит және
газды ... ... Бұл ... ... газбен қаныққан
негізгі өнімді қабаттарды, ал XIII-XVIII қабаттар жоғарғы қабатты ... ... ... ... газда мұнай [2].
Өзен кен орнының мұнайы ерекше ... де ... ... ... (24%), асфальт, смола сияқты заттар ... ... ... 320С ... ... ... ... бөлініп шыға
бастайды. Әртүрлі құнарлы қабаттардың мұнайы бір-бірінен көп айырмашылығ
жоқ, жеңіл, меншікті салмағы 0,763-0,777 гр/см3 ... ... ... жазы ... ал қысы аз ... желі ... Аудан желді, оның орташа жылдамдығы 6-8 м/с. ... ... мен ... мол және олар ... ... кен ... ... күрделі құрылымды. Бор және Юра шөгінділері
қимасында XXV өнімді ... ... I-XII ... ... (І қабат), сеноионды (ІІ қабат), альбский (ІІІ-ХІ
қабаттар) және неокольский (ХІІ қабат) ... ... ... ... және газды жыныстардан жатады.
XIII-XVIII негізгі ... ... Юра ... ... ... ... ... сатысына жатады, тереңдігі 1800-1370
метр. Мұнайдың негізгі қоры бар. XIX-XXV өнімді қабатта мұнайгаздылығының
ең ... ... ... ... кейде жаппай мұнайлы, мұнайгазды және
газды кеніштер ...... ... ... ... нұсқасын
геологиялық және геофизикалық ... ... ... ... ... ... ... қабаттардың геологиялық
құрылымының жалпы сипаттамасы жобада берілгенмен тәжірибемен салыстырғанда
аз өзгерген. Қабаттар үшін кейбір берілгендер 1.1 ... ... ... ... XIX-XXIV ... ... ... қабаттардың газдылығының жоғары қатардық құрылысы
ерекшеленеді, ал тенентальді құрылысының негізгі қор күрделендіре түседі.
Кесте 1.1 - Жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... | ... |
| | | ... ... | |ВНК |ГНК |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 |XIII |1080 | ... | |1126 | |
|2 |XIV |1200 | | |252 |1136 | |
|3 |XV |1200 | | |153 |1140 | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|4 |XVI |1240 ... cуы | |95 |1140 | |
|5 |XVII |1280 | | |242 |1141 ... |XVIII |1370 | | |178 |1145 | ... төменгі қатардағы мұнай қасиеті купалдан-купалға
өзгереді. Сондықтан әрбір купал бойынша ... ... ... ... 1.2 - ... ... өнімді қабаттарының сипаттамасы
|р/с|Қабат-та|Орташа |Түрі ... ... ... |
| |р ... ... |
| | |гі | | | |
| | | ... |Өткізгіш | |ВНК |ГНК |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 |XIX A |1390 ... суы ... |3,3 |1372 |1143 |
|2 |XIX A |1480 ... суы |Терригенді | |1372 |1143 |
|3 |XIX Б |1490 ... | |3,4 | | |
|4 |XX A |1560 | | |5,2 | | |
|5 |XX Б |1607 ... суы | | |1520 | |
|6 |XXI A |1640 | | | |1569 | |
|7 |XXI Б |1690 | | | |1608 | |
|8 |XXII A |1730 | ... | |1533 | |
|9 |XXII Б |1780 | | | |1543 | ... |XXIII A |1840 | | | |1731 | ... |XXIII Б |1990 | | | |1807 | ... Кен ... ... құрлымы
Өзен кенорыны Жетібай-Өзен тектоникалық қатпарының ... ... ... ... ... және субшироттық сызыңқы ірі
антиклиналь қатпармен байланысты.
Юра өнімді ... ... ... ... өлшемдері 33х10 км,
ал амплитудасы 175 м-ден (туран жамылғысы бойынша) 300м-ге дейін (келловей
өнімді горизонты ... ... Өзен ... брахиантиклинальді,
асимметриялы ХІІІ горизонты жамылғысы бойынша ... ... ... ... 60-80, ... 10-қа ... және шығысында 40.
Өлшемі бойынша ірі емес Парсумун күмбезі Өзен құрлымының ... ... ... ... жамылғысы бойынша көтерілу
амплитудасы30м-ге жетеді, ал соңғы ... ... ... құрлымның
өлшемдері 2,9х0,9 км құрайды.
1.2.1 Стратиграфиясы
Жер қабатының үздіксіз өсуін, оның ... ... ... ... ... деп ... - (латынша стратюм – төсеніш қабат және графия) гелогия
ғылымының тақ жыныстары ... тек ... және ... ... қатынасын зерттеу арқылы бұлардың салыстырмалы жасын
анықтайтын ... Бұл үшін ... ... ... бассейіндерінде
жиылған, шөгінді жыныстар мүмкін болғанша ажыратылып өзгерулері зерттеледі.
Шөгінділер жыныстарының бірдейлілігімен әртүрлілігін ... ... ... ... ... ... ... жыныстар
қабатына сақталған қазба организмдер құрамының мәні зор қабаттаса жиылған
тау ... ... ... ... ... Ал ... жүйесін,
тәртібін ашатын стратиграфия бүкіл геологиялық геохронологиялық картаның
негізі. Геологиялық карталардың ... ... ... тез ... ... ... шөгінді жыныстар қабаттарының ... ... ... ... ... ... қалыптасу мәселелерін XVII ғасыр ортасында дат ғалымы
Стено зерттейді, жыныс қабаттары тиместігінің заңын ашты. Бұл заң ... ... қамы ... ... ... ... қабат өзінің
жоғарғы қабаттан көнелеп келеді. XVIII ... ... ... ... ... Г.Тюнсель, М.Б.Ломоносов дамытты. XVIII-XIX
ғасырлардың арасында ... ... ... ... ... жасын анықтау үшін бұларды тасқа айналып сақталған организмдер
қалдықтарын зерттеуді ұсынды, яғни қазіргі тең қолданылатын помотоногиялық
(биосаратиграфиялық) ... ... ... ... XIX ғасырлардың І жартысында ағылшын ғалымдары
Р.Марчшан, А.Сюжлик біраз дамытты, әсіресе ... ... ... ... ... көп ... ... апаттар нәтижесінде әрбір
апат бұрынғы организмдерді мүлде жойып жібереді, бұлардың ... ... ... қалыптасады деп түсіндірді. Кювьстің бұл теориясы ғылымға
діни көз қарастардың ... ... жол ... ... 1881 жылы ... ... ... әр ел зерттеушілерінің
деректері негізінде жер ... ... ... ... ... ... Э.Рювье көптеген өзгерістер мен толықтырулар негізгі
жүйе бөлім ярустан тұратын жынысты «хронографты» ұсынды.
Биостратиграфиялық тәсілді қолданумен дамытуды Р. Мурчшан,
Ч. Бронер, А. Д. ... ... Ф. ... Л. ... ... ... басқалар да үлес қосты.
Стратиграфияның бір сапасы жердің шөгінді қабаттарының геологиялық
жасын анықтау мақсаты мен ... ... ... ... ... Биостратиграфия әртүрлі жердегі шөгінділерді салыстыра отырып,
қабаттардың жасы туралы аймақты жинала дайындалады. Ол үшін ... ... ... ... ... да ... жермелік еткен
бірақ кең таралған организмдердің, ... ... ... ... ... ... ... айыру үшін қазба
өсімдіктерінің тозуы мен сорпасының да едәуір маңызы бар. ... ... ... бір ... ... әртүрлі жағдайларда тіршілік
еткен организмдерді ұқсас жағдайда әр ... ... ... тұрады.
Триас жүйесі
Өзен ауданында ашылған триас шөгіндісі тек ... метр ... №53 ... ... ... ... ... 42-63% жас, 37-56% тозаң.
Триас шөгіндісінің қуаттылығы № ұңғымада 39 метр, ал №53 ұңғымада 58
метр құрайды.
Юра жүйесі
Юра жүйеіндегі қима үш ... ... ... Юра, орта ... ... Юра шөгіндісі құмтас, аливралит, сазбалшық және оргалиттен
көрінеді. Құмтастар және аливралит, ... кең дала ... ... цемент
телген. Саз балшықтар мен оргалиттер құмтастарға қимасын үш ... ... ... ... ярустары тірегінде жыныстар қалыңырақ келеді, ... ... және ... бар. Бұл ... ... 515-520 метр.
Ален ярусының күйі өте алқындықпен орындалады. Бұл ярус шөгіндісіне
қуатты құмтасты граниттық қалыңдығына байланысты.
Жоғары юра шөгіндісі өзен ... екі ... ... ... ... ... ... қалың жыныста анықталған, қуаттылығы 110
метр төменгі бөлігінде қатарласқан құмтастар аливралиттер және ... Бұл ... XVII және ... ... XIX ... ... ... сазбалшықты қалың жыныс пен мергилендірілген құрылған,
қуаттылығы 150 метрге дейін [1].
1.2.2 ... ... көп ... ... құрылымды. Бор және Юра қимасында
25 өнімді қабаттар бөлінген. ... I-XI ... ... (I-қабат) сенамалды (II-қабат), альбекині (III-XI қабат) тұратын
аралас кездесетін құм, алевролит және ... ... ... ... ... қабаттар Юра жасанды мұнай газдылық қиманың жоғарғы
сатысына ... ... 1080 – 1370 ... ... құрамы және қасиеттері
жағынан өте жоғары дәрежеде мұнайдың негізгі қоры ... – XXV ... ... мұнай газдылығының төменгі қатарына жатады.
Оларды кейде ... ... ...... және ... ... дейді. XIII-
XVIII қабаттарының мұнайлылығының алғашқы ... ... ... ... ... ... қозғалыссыз жағдайда жатқандығы
анықталды.
XIII-XVIII ... ... ... жалпы сипаттамасы
жобадағы берілгенмен салыстырғанда аз ... ... үшін ... 1.3-де ... ... төменгі қатарындағы XIX-XXIV өнімді қабаттардың
геологиялық құрылысы ... ... ... ... құрылысы
ерекшеленеді, актиментальды құрылысының негізгі қорын күрделендіре түседі.
Ал оның Батыс пен ... ... ... Шығыс Қарамандыбас
күрделендіре түседі ... 1.3 - ... ... ... қабаттарының сипаттамасы
|Р/Н |Қабаттар |Орташа |Түрі ... ... |
| | ... | ... ... |
| | ... ... | |
| | | ... ... | |ВНК |ГНК |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 |XIII |1080 ... ... |100 |1126 | |
| | | |суы | | | | |
|2 |XIV |1200 | | |253 |1136 | |
|3 |XV |1200 | | |153 |1140 | |
|4 |XVI |1240 | | |195 |1140 | |
|5 |XVII |1280 | | |242 |1141 |1036 |
|6 |XVIII |1370 | | |178 |1145 | ... төменгі қатардағы мұнай қасиеті купалдан купалға
өзгереді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... қабаттардағы мұнай қабат жағдайында жеңіл, аз тұтқырлықты,
оның газ ... ... ... ... 1.4 - ... ... өнімді қабаттарының сипаттамасы
|Р/Н |Қабаттар |Орташа |Түрі ... ... |
| | ... | ... ... |
| | ... | ... | |
| | | ... ... | |ВНК |ГНК |
|1 |XIX |1390 ... |терригенді |3,3 |1150 |1153 |
| | | |суы | | | | |
|2 |XIX |1480 | | | |1372 | |
|3 |XX |1490 ... | |8,4 | | |
|4 |XX |1560 | | |5,2 | | |
|5 |XXI |1607 ... | | |1520 | |
| | | |суы | | | | |
|6 |XXI |1640 | | | |1569 | |
|7 |XXII |1690 | | | |1608 | |
|8 |XXII |1730 | | | |1533 | |
|9 |XXIII |1780 | | | |1593 | ... |XXIV |1840 | | | |1731 | ... |XXV |1990 | | | |1807 | |
2. ... жылы Өзен кен ... 3606100 ... мұнай өндірілді. Мұнай
өнімінің қабаттар бойынша бөлінуі төмендегідей (%) [2].
XVI қабат 10,9, XVII қабат 5,7, XVIII қабат 1,7, ... ... ... күмбезі 1,2. 1980 жылдарда Қумұрын солтүстік ... ... ... ... ... қарқындата бұрғыланды. Бұл
олардан мұнай өндірудің 4,66 және 58%-ке ... әсер ... ... мұнай мен сұйықтың басым бөлігі өндірілді. Олардан өндірілген
өнім ... кен ... ... ... ... Кен орнында қабаттар
бойынша бір өндіру ұңғымасының орташа тәуліктік ... ... ... ... ... ... ... 6,7-15,8 тонна/тәулік. XIII-XIV қабаттар
айдау ұңғымалары қатарымен 64 жеке ... ... ... ... ... ... бір-бірімен бастапқы баланстық игерілген қорлармен және
өнімді қабаттарының қасиеттерімен бұрғылану ... ... ... ... мен ... ... кең ... өзгереді. 01.01.2004 жылы
мұнай мен газ өнімінің ... ... ... кен ... мұнай
негізінен механикалық тәсілмен (97%) өндірілді, терең сорапты ... және ... ... қоры ... ... ... 92% ... қарамастан газлифт тәсілмен бірге қорының 16,6%, ал сұйық
өндіру 24%. Бұл ... ... ... 3,5 есе ... мен
түсіндіріледі.
Өзен кен орнының газдары метандық газ типіне жатады, тереңдеген сайын
этан ... ... ... негізінен азот, көмірқышқыл газды қоспасы
бар «құрғақ» сыртында метан газы ... Газ ... кг/м3 ... ... ... ... ... тиімді. Мұнайлы
қалыңдықтар игеру кешендері және ... ... ... ... кен ... өнімді шөгінділері коллекторлардың ерекше түріне,
қасиеттерінің өзінділігімен ерекшеленетін ... ... ... Бұл ... осы ... жатуын межелейтін негізгі фактор
жыныстар ... ... ... ұшырайтын химиялық ... ... ... ... көп ... ... ... кварц шамамен 95% құраса, ал Өзен кен
орнынан полиметал коллекторларында кварц ... 30% ... ... ... 70% болса минерал орнықсыз саналады.
Негізінен қаңқа порциясын көбейтуге, тығыздауға және ... ... ... көп ... қуыстардың қалыптасуына соқтырады.
Нәтижесінде жеке үлгілерде кеуектілік шамасы 30%-ке жетеді. Өткізгіштіктің
салыстырмалы төмен шаралары суға ... ... ... да ... ... ... Кесте 1.5–те келтірілген.
Кесте 1.5 - Геофизикалық мәліметтермен анықталған кеуектілік шамалары
|Р/с ... |m, % |
|1 |XIII |21 |
|2 |XIV |22 |
|3 |XV, XVI |23 |
|4 |XVII, XVIII |24 ... өзен кен орны ... ... ... ... ... толық анықтау үшін кәсіпшілік геофизикалық материалдар қолданылады.
Өткен жылдары ... ... үлгі ... ... ... ... өткізгіштігі коэффициентті мен бұл қабаттардың геофизикалық
параметрлері арасында біршама, тығыз ... ... бар ... жеке ... мен ... - әдіс көрсеткіштерімен
байланысы көрсетіледі. Табылған өткізгіштік шамалары бөліктерді белгіленген
аймақтарды және тұтас қабаттарды ... ... ... ... оңай болу үшін және ... ... механикаландыру
үшін өткізгіштік жайлы барлық мәліметтер перфокарталарда түсірілді. Кейін
ЭЕМ арнайы қарастырылған бағдарлама ... ... және ... ... ... ... ... статикалық қатарлар мен көрсеткіштер анықталады.
Кесте 1.6 - Бөліктер мен ... ... ... ... |Қабаттар |Қор, мкм2 ... саны |h, м, бор, ... |XIII |0.200 |458 |10.8 |
|2 |XIV |0.290 |349 |24 |
|3 |XV |0.167 |373 |15.5 |
|4 |XVI |0.207 |311 |18.4 |
|5 |XVII |0.76 |96 |23.4 |
|6 |XVIII |0.178 |63 |19.8 ... ... өткізгіштік шамасы 0,72-0,384 мкм2. Өткізгіштіктің
орташа шамасының ауытқулары әрбір қабатқа ... ... 1.6-да ... саны мен ... ... қаныққан қалыңдықтың орташа
арифметикалық шамасы берілген. Бұл мәліметтерді ... ... ... мұнайлы қалыңдықтарының әртүрлі екенін көреміз. XIII қабат ең
аз қалыңдықпен сипатталады.
XVI қабат құрлысында белгілі геологиялық заңдылық бар. Ұсақ ... ... ... ... эктастардың жұқа қабаттарымен мергерлердің
астарласуы түрлеріндегі анық ... ... ... 10-47 метрге
жететін барынша сұрыпталған ортақ және түйіршікті құм тастараймақтары
ерекшеленеді. Бұл ... ... ені 200-700 метр жұқа ... ... құм ... үшін ... жоғары (0,2-1,2 мкм2) шамасы мен қабат
коллекторларының қалыңдығының 10-51 метрден 0,5-1,6 метрге күрт ... ... мкм2. ... ... байланысты қабаттардың негізгі бөлімі мен
нашар гидродинамикалық байланыс сипатты.
Мұнайдың ... ... ... ... ... беру ... Құрамында
бензин, мазут, май, смола болады. Жалпы жауабы мұнай таза ... және ... ... ... көмірсутектер ертіндісі болып
есептеледі. Кейінгілер қоспа ретінде емес, ... ... қант ... ... ... Мұнайдың құрамы элементтік, топтық ... ... ... ... құрамы. Мұнайдың негізінен көміртегі мен сутегінен
құралады. Көміртегі 83-87%, сутегі 11-14% ... ... ... ... ... ... ... Мұнайды жақсақ күлінде сирек кездесетін құнды
металл ... ... ... ... ... анықтау қиын емес.
Мұнайдың химиялық ... ... ... атом ... орналасқан,
көмірсутегі мен сутегі тіркестерінің түрлері, басқа элементтердің олармен
жалғасуы немесе ... жолы ... ... ... ... топтық құрамы қайнату ... ... жолы ... ... ... ... және одан жоғары
температурада қайнату. Бірінші бөлігі негізі таза көмірсутектерінен ... ... ... температурада қайнатылып алынатын бөлігі дара
атомды ... ... азот және ... дәрежеде көмірсутекті парафиндер
және гибрид көмірсутектері болады.
Мұнайдың ... ... ... фракциялық құрамы қайнату
температурасына қарай ... ... ... ... ... ... ... шыққан мұнай бөлік үлесін фракция деп атайды.
Барлық фракциялар қайнап шыққаннан кейінгі мұнай қалдығы мазут ... ... ... майға және смолаға бөлінеді. Мазутты фракциялау процесі жай
атмосфералық қысымда және вакууммда ... Май ... ... ... ... ал ... битум немесе қара май алынады.
Мұнайдың химиялық құрылым түрлері. Мұнайдың химимялық құрылымы толық
анықталмаған. Бүгінге дейін мұнайда 425 жеке ... және ... ... бар 380 ... ... ... Қарапайым метан
тізбектері, бензолдың төменгі гомологі, күкіртті қосылыстардан меркаптардан
және төменгі ... ... ... ... тексерілген
көмірсутектер. Қосылыстарды мұнайдан тек қана ажырату жолымен алғандықтан,
оның құрамын анықтау қиынға ... ... ... ... ... әр
түрлі реакциялардың нәтижесінде едәуір көп өзгеріске ұшырауы ... ... ... ... өте ұқыпты жолдары әзірге жоқ.
Мұнайдың физикалық қасиетіне оның ... ... ... тұтқырлығы,
оптикалық белсенділігі, диэлектрлік қасиеті, температурасы, еру және еріту
қасиеттері, сыртбет ... т.б. ... иісі ... бензин иісі тектес, бірақ та оларға түгелдей
ұқсамайтын, жұмсақтау, күрделі ұзақ ... ... ... ... ... түсі ... ... бензин сияқтысынан қара түске дейінгісі
кездеседі. Затқа жұққан шашырандысы ... және көк ... ... ... ... әр түсті. Мұнайды аса күлгін жарық сәулесімен қарасақ, ашық
көкшілдеу, қаралау, сарылау, кейде қызыл қоңыр болып, ... ... тағы бір ... ... ... ... ... оңға да, солға да бұрылады. Мөлдір мұнайдың ... ... Тірі ... бәрінің жарықтық оптикалы белсенділігі болады.
Сондықтан бұл мұнайды органикалық жолмен пайда болды ... бір ... ... ... та ... және ... ... көміртекті материал
хондриттің жарықтық белсенділігі бар. Бұл ... ... ... ... ... ... ... қоспасы көбейген сайын
жарық қабылдау белсенділігі ... ... ... су ... кем болады. Мөлдір мұнайдың
тығыздығы – 0,777,0798, сары түсі – ... ... ... ... т/тш.м шамасында кездеседі. өте сирек кездесетін тығыздығы
-1,040 т/тш.м болатын ауыр ... ... суда ... ... ... су мұнайда да ерімейді. Мұнайда
күкірт, йод, смоланың көпшілігі, ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар көміртегінің мұнайда шапшаң ериді. ... ... ... да ... ... ұңғыманың құбыры жоғарғы
температурадан бұзылуы ықтимал. Лигроин мұнайда аз болса да (0,027%) ериді.
Трансформатор майы мұнайдың ... бола ... ... ... суды ... ... алады.
Мұнайдың меншікті сыртбет тартысы. Су бетіндегі араласпай жүрген мұнай
тамшылары немесе мұнайда ... ... су ... ... ... тартысы бар екенін көрсетеді. Эмульсияның пайда болуы осы ... Үш ... ... су, ... және қатты заттардан (құм, саз,
парафин түйіршіктері) құралады. Эмульсия мұнай ... ... ... ... ... ... және ... қабырғасын
тоздырады. Сондықтан, ең алдымен мұнайды тұндыру, жылыту, әр-түрлі реагент
қосу арқылы тазартады.
Тазаланған ... және ... ... ... ... өткізбейді. Мұнайдың
диэлектрлік қасиеті ауамен тең, шөлмек және ... 2-3 есе ... ... ... ... ... ... Мұнайда электродтардың ара
қашықтығы тек 25 мм болған күнде 25 мың ... ... ... бола ... майы ... дәлелі. Мұнай және оның өнімдері сақаталатын
темір ... 2 ... ... ... ... ... ол ... Резрвуарда, цистернада болатын зарядтарды жерге жіберіп тұру
керек. Бензин ... ... ... ... сол үшін ... тұтқырлығы. Сұйықтың қозғалысында болатын кедергі күшті оның
тұтқырлығы дейді. Ол ... және ... ... ... ... ... ... майда мәнді келеді.
Газ құрамында жеңіл газдар (метан және этан) көп ... ... ... ... келуімен қатар тез қызу бөледі, ал ауыр газдар құрамында
метан мен этан газ ... ... ... мен ... газ күйінде
кездесседе шамалы қысым арқылы сұйық көмірсутегіне тез айналады.
Газ – көлеміндегі жеңіл және ауыр (пропанның ... ... ...... және ... газдар болып екі топқа
бөлінеді.Құрғақ газдар қатарына ауыр көмірсутектерінен арылған, тек ... ... ... ғана жатады.
Майлы газдарға ауыр көмірсутектеріне қанық, айыру прцесінде олардан
сұйық газ бен бензинді газдар ... ... ... ... - ...... гах ... мөлшері 60г-ға дейін
газды бензин болса, ал 1м3 ... газ ... ... артығырақ газды
бензин кездеседі. Майлы газдар көбінесе жеңіл мұнаймен, құрғақ газдар ... ... ... 1.7 - ... ... физикалық қасиеті
|Р/-с |Газ |Форму- |Темпера- ... ... ... |
| | ... ... | |ғы | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... |СН4 |-161,6 |45,8 |0,7166 |16,043 |
|2 ... |С2Н6 |-88,7 |48,2 |1,3561 |30,070 |
|3 ... |С3Н3 |-47,7 |45,5 |2,0193 |44,097 |
|4 ... |С4Н10 |11,7 |37,0 |2,6720 |58,124 |
|5 ... |С5Н12 |36,4 |33,0 |3,2159 |72,147 |
|6 ... |Н2 |-252,7 |12,8 |0,0899 |2,016 |
|7 ... |О2 |-182,9 |49,2 |1,4289 |32,000 |
|8 ... |N2 |-195 |33,5 |1,2505 |28,016 |
|9 ... |СО2 |-78,5 |73,0 |1,9768 |44,010 ... ... | | | | | |
| ... |Н2С |-60,7 |88,9 |1,5392 |34,070 |
4. Өзен ... ... XIII ... игеру жүйесінің
жобасы және тарихы
Бүкілодақтың Ғылыми Зерттеу институты құрған ... бас ... және ... ... ... бойынша Орталық комиссияның
бекітіліуімен 1965 жылы Өзен кенорны пайдалануға берілді.
Бас ... ... ... ... Төрт ірі обьектілерді шығару: I- обьектіге XIII-XIV горизонттар,
II- ... XV- XVI ... ... XVII ... ... ... ... қосылған.
2) I, II, III пайдалану обьектілері үшін ... ... ... ... және II ... үшін бұл шараларды айдау ұңғыларына нұсқа ішімен
ыстық су айдау арқылы жүзеге ... ... ... ... осі ... ... кенішінің ені 4км блоктарға бөледі.
3) Өздігінен игерудегі блоктарды бөлу:
I- обьект бойынша -9, II- ... ... -5, III және IV ... ... ... ... болктар бөлінбейді, сондықтан бұл
горизонттардың әр кенішін 1блок ретінде ... ... 16 ... I- ... бойынша әр блокта 5 қатардан орналасқан және II- ... ... және ... торы ... пайдалану ұңғыларының 7-
қатары, III және IV обьектіде ұңғылар торы ... ... ... бойынша пайдалану ұңғыларының жалпы саны -481, айдау -140,
II- обьект бойынша сәйкесінше 228 және 103, III-обьект бойынша -60 және ... ... ... -25 ... ... ... ВНИИ директоры профессор Вахитов. ГГ басшылығымен бір ... ... бас ... ... ... XIII, XIV, XV, ... горизонттар үшін пайдалану обьектілерінің бөлу жүйесі игеруде ... ... ... ... ... ... саны I- обьектіде
-23 және II- обьектіде -12.Осылайша әр ... ... ... ... ... ... бастапқы алынған мұнай қоры жоғары болады.
Рамашкинский, Арланский, Мухановский және т.б. кенорындарының игеру
тәжірибесі ... ... ... (5-6) бір ... де айдау ұңғыларымен ашылған қабаттарға су айдау жоғары
коэффициентке жетпейді.1 ... ... ... ... ... ... ... мысал ретінде Абдрахмановский және Рамашкинский кен ... ... ... кейбір жағдайда Өзен ... ... ... ... келеді, бірақ
коллектордың орташа жоғары өткізгіштігі бар) олар ... ... ... және ... жоғарыда көрсетілген
ұсыныстардың бірі бұл XIII, XIV, XV, XVI горизонттардың ... ... ... ... ... әр ... ... пайдалану ұңғыларын
бұрғылап, I және II обьектілерді ірілендіру керектігін қарастырады.
Орталық коммисияның шешімі бойынша мұнай ... ... ... ... ... ... бір обьектісі болып саналады.Соның
ішінде XIII горизонт –I обьект, XIV горизонт – II обьект, XV ... ... XVI ... –IV ... XVII ... – V ... және XVIII
горизонт – VI обьект болып орналасқан.
Барлық ... үшн ҚҚҰ ... ... ... ... ... ... температурасын ұстау үшін су айдау жобаланған.
XIII горизонтты ені 4 км ... бөлу ... ... ... ... ... ... қысымын ұстау жүйесі жеткілікті тиімсіз болды.1971жылы
ВНИИ мен “Мангышлакнефть” қоғаиының бір топ мамандары XIII горизонтты ... ... ... мен ені 2 км ... ... ... ұсынды
(тек қана ені 2,6, 2,75, және 275 км VIII, IX, X ... ... ... ... контуры бойынша үлкен ауданды алып жатқан ... үшін ... ... бөлу ... мен ... номерлациялау
алдын-ала жүргізіледі, және сәйкесінше төмен жатқан ... ... ... үшін ... ... белгілейді: айдау ұңғыларының
бөлу қатарлары I, Ia, II, IIa, III, IIIa, IV, IVa, V, Va, VI, ... VIII, IX, X ... ... 16 бөлу қатары).
Ұңғылардың горизонттар бойынша орналасу картасына қарағанда әр ... ... ... ... ... ал ... оңтүстікке
мұнайлық контурымен шектелген.Ал гидродинамикалық есептеулер үшін ... ... ... ... қатары екі жақты қоректену
кезінде жұмыс жасайды, бөлу қатары ... ... ... ... ... қабылданады.
Әр блок үшін мұнайлылық контурының есептері ішкі және ... ... ... ... ... ұңғыларды есептеу
әдісі бойынша жүргізіледі.
Әр горизонттың блоктарында пайдалану ұңғысының қатары ... ... ... ... саны бөлек ұңғылардың
горизонттарын бұрғылау үшін ұңғы торының тығыздығына ... 3-тен ... ... ... ... ... ... мұнайбергіштікті
көбейтеді.
Жобада негізінен XIII-ші горизонттың ... ... ... ... үш варианты қарастырылған. 1- вариантта көрсетілген ... үшін ... ... және ... ... ... ... бұрғыланған және 1973 жылға ... ... ... ... ... 1973 ... ... бекітілген жобаланған
ұңғылар және қазіргі жобада ... ... ... ... керек, XIII горизонт үшін ұңғылар торының тығыздығы бойынша 2-
вариант деп саналады, бірақ игерудің көрсеткіштерін анықтаған ... ... ... 3 ... ... ... ... көрсетілген.
Кесте 1.8 - Горизонттарды игерудің варианты
|Гориз|Вари|Ұңғылардың |Мұнайлық |1 ... ... ... ... |ант ... |ауданыға/ұңғ|алынған қоры мың/тонна. |
| | ... |. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... | | | ... | | | | |
| | ... |Айдау |
| ... су ... су | ... су ... су |
| ... ... | ... |айдау кезінде|
| ... ... | ... | ... |0,23 |0,38 |192,0 |44,2 |73,0 ... 1.9 - ... ақырғы өлшемдері
Ұңғыларды бұрғылау және пайдалануға енгізу 2 вариант бойынша 1973 ... ... II ... ... ... қысымын ұстау жүйесін меңгеру
және 1976 жыл Б варианты бойынша ... ... ... ... 1978 жылы меңгеру аяқталды.Мұнай өндірудің максимальді деңгейі 1978
жылы III Б вариант бойынша -12,72 млн т/жыл алынды.Бастапқы алынатын қордан
мұнайды алу ... -2,8% ... ... ... және су ... көлемі
20,80 млн т/жыл және 34,41 млн м3/жыл.
Ыстық су айдау үшін сулану жүйесін және бұрғылаудың соңында ... ... ... ... 11,68 млн т/жыл және 23,18 млн т/жыл.III Б ... XIII ... ... ... ... ... қарай қабат қысымын ұстау жүйесін суық су ... ... ... ... IIIА кезінде мұнай өндірудің жылдық денгейі) 12,43-тен күрт
8,95 млн т түсіп кетеді.III В вариант бойынша суық су ... ... ... ... ... бойынша мұнайды алу 1979 жылы максимальді деңгейге
жетеді.
Игеру кезінде бүкіл кен орын үшін мұнайбергіштің ... суық ... ... -0,36 тең ыстық су айдағанда -0,45тең. Мұнайбергіштіктің
0,45 ақырғы коэффициентіне жету үшін игеру уақытын ұзартады.Оны ... ... жаңа ... ... және ... ... жүйесіне ауысуы
керек.(аймақтық, таңдаулы және т.б.)Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің
кестесінде мұнай алудың темпі А ... I-III ... ... ... ... ... қорға байланыстылығын ескеру қажет [3].
1.5 Өзен ... ... ... талдау
01.01.2004 жылдың жағдайы бойынша кенорынан 196,35% баланстық қордан
және алынатын қордан 5,600 млн.тн ... ... ... ... ... 80,3%, ұңғы ... сулануы 12% құрады.Бастапқы өндірістік
кенорынды игеруде (1965) мұнай өндіру жылдан жылға ... ... ... ... деңгейі 1972 жылы 2млн тннаға жетті.1975
жылы мұнай өндірудің максимальді шегі 16,249 мың тн жетті.
17 жыл игерілгеннен кейін ... күрт және ... ... ... ... мұнай өндірудің төмендеуі жылына 50-100 мың
тоннаға дейін азайып отырды.1998 жылы мұнайдың күрт ... ... 70% және ... ... ... күрт ... орташа 4,7 т/тәу
жылына 1-2,4 мың ... ... ... ... бастады 1.10 кестеде
көрсетілген.
Мұнай өндірудің төмендеу темпін азайтуға кенорында мұнайбергіштікті
көбейту үшін ... жаңа ... ... арқасында қол
жеткізді,олардың ішіне: ошақты таңдалуы суландыру, ... ... су ... ... БӘЗ, ... ұңғыларды бұрғылау
жатады.
1998 жылы 2915,9 мың тн. ... ... ... қарағанда 152 мың
тоннаға аз. Мұндай болу себебі 1998 жылы ... ... ... ... ету және т.б.күрт төмендеп кетті.
Қазіргі кезде Өзен кенорынын ... ... ... ... ... ... ... елдерде
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) жекеменшік кәсіпкерлердің формасының
өзгеруі әдісімен, осы ... ... ... елдердегі мұнай
индустриясының техникалық ... ... ... ... соқтырды.
Сол үшін осы уақыттан бастап кенорында мұнай ... ... ... ... ... күрт ... кетті.Ұңғыларды бұрғылау екі есеге
қысқарды, беттік әрекеттік заттар айдау тоқтатылды, мұнай өнеркәсібіндегі
барлық обьектілеріне ... ... ... ... ... 1994-2000 жылдар аралығындағы мұнай өндіру
динамикасының төмендеуі негіз және себепші болды.
Елдегі экономикалық жағдайдың бірден ... 1992 жылы ... ... ... ... ... ... ішінде Өзен
кенорындағы мұнай өндіру өнеркәсібі де ... 1.1, 1.2 ... XIII ...... ... ... ... жылы игерудің негізгі көрсеткіштері бойынша ... мың ... ... және 3012,2 мың тонна сұйықтық өндірілді.
Баланстық қордан 12,4144 мың тонна, ... ... 42847 мың ... сулануы -80%.Сулану ұңғыларының қоры 46.
Барлық бұрғыланған ұңғылар -1630. Жойылған ұңғылар -153.
1998-жылғы әрекеттегі өндіруші ұңғылар -443, әрекеттегі айдау ұңғылары
-141. ... ... ... ... ... 1.11 ... ... 4 т/тәу құрайды.Қабат қысымы 10,2 МПа. Бірақ қабат
қысымының төмендеу салдарынан мұнай ... ... ... ... 1997 ... ... шығымы 5,1т/тәу-тен 3,8 т/тәу
дейін төмендейді.Сонымен ... ... ... ... 10,4 МПа-дан 9,8 МПа
дейін төмендеді.Қысымның төмендеуі қабат қысымын ұстау жүйесі ... ... ... ... жылы минимальді түп қысымы 9,8 МПа.Нақты
таралу қысымы аймақтық сипатқа ие.
Қысымның айтарлықтай төмендеуі мұнайды қарқынды алу ... ... ... ... көп ... ... ... көрсеткендей
бұл аймақтарда пьезоөткізгіштік, өнімділік қабаттардағы ... ... ... ... ... ... ... азайады,осы уақытқа дейін генеральді сызба бойынша жобадағы барлық
ұңғыларға тәжірибелік бұрғылау жүргізіледі.Олар 481 ... 140 ... олар 1.4 ... көрсетілген.
1996-1997 жыладры тоқтап қалған ұңғылар саны күрт өсті және ... су ... өсуі 1998 жылы 1,2 мың м3 ... еш ... зерттеулер көрсеткендей, ... ... ұңғы ... екі ... ... ... ұңғы шығымын жоғарлату керек
немесе мұнай желісінің ұзындығын қысқарту қажет, ... ... бір ... қондырғылар санын көбейту керек, екінші жағайда игеру ... тура ... ... ... ... ... қатты емес құмайт
жағдайында пайдалану процесінде төмендейтін фильтрациялық мүмкіншілігі, түп
аймақты міндетті түрде бекіту кіреді.
Бұл жағдайда ұңғы кострукциясына қабата ... жару ... ... сол ... ... ... алды, бұрғылау
біткенен кейін контрукция сапалы цементтеуді және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі керек.
Ұңғыға міндетті түрде массивтігидрожару жүргізу керек.Қабатқа жасанды
жоғарлатылған өткізгіштік ... ... ... ... ... ... ... керек және коллектордың полимикті құмтасына қарағанда
созылмалыны ... ... ... ... ... ... 46 млн тн мұнай алынуы, мұны іске асыру өте қиын,кеніште ... 2/3 ... ... ... жатыр. Қалған мұнай қорын ... ... ... жаңа ... ... ... ... жылдың жағдайы бойынша 2а блоктан 60,899 мың т. ... ... мың т. ... өндірілді. 2а блогының ағымдағы ... ... ... ұңғыларының жоғары қабылдағыштығына байланысты.
1.6.1 Өндіру және айдау ұңғылар қорының күйі
2003 жылы Өзен және ... бас кен ... ... ... мұнай өндірудің 7987 т/тәу, сұйықтың 25305 т/тәу, тәуліктік су
айдау 52180 м3/с құрады.
1.01.03 жылы мұнай өндірудің қоры 275845 мың ... ... 54649 ... су ... 970946,7 мың м3 ... жылы 45 ... 2 өндіруші ұңғы енгізілді, ал 2003 жылы 31 ұңғы
енгізілді (16 ұңғы ... 15 ұңғы ... Жаңа ... ... ... жылы 11,3 мың тон, 2002 жылы-17,3 мың тон құрады.
1.01.04 жыл кен орын бойынша ... қор 5952 ... ... ... ... қоры – 3578; ... ... су өндіретін
–12; жойылған және жойылуды күтуші ... ... ... жылы ... АҚ мұнай өндіру көлемін тұрақтандыру үшін
келесі іс ... ... ... ... жер асты ... жаңарту жолымен
қолайландыру-429 ұңғы;
- жоғары өткізгіштік аймақтағы игеруді реттеу үшін судың жарып өтуін
шектеу және ... ... ... ... үшін айдау ұңғыларын
тоқтату жолымен;
- ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
өткен жылдық жұмыстары бойынша 197 өндіру ұңғылары ... ... ... ... 10 жылдан көбірек қызмет мерзімі бар ... ... ... ... 1 ... ... ... мүмкіндік
болмады.
01.01.04 жыл күй бойынша өндіру ұңғыларының ... қоры ... оның ... 2145 ... (59,9 %) және 1429 (40,1% ) әрекетсіз
2003 жылы орта әрекеттегі қоры 2250 ұңғыны құрады.
Әрекетсіз мұнай ... ... ... құрамы төмендегідей:
-жер асты ... ... ... )
-ЭКС ... ... ... ... ... ... асты ... ... күту
569(39,8%)
-КРС –ке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... әдісі ШТС (99,2%) Әрекеттегі
ұңғылардың барлық қоры сумен жұмыс істейді. ... ... ... судың
пайыздық мөлшері 01.01.03 ж күй бойынша ... ... ... 20% ... 3 ... 50% ... ... 90% ... ... ... ... орташа сулануы 68,4 % соның ... ... ... ... ... ж күй ... ... ... қоры 1168 ... тұрады, соның
ішінде 535 әрекеттегі және 631 әрекетсіз және 2 ұңғы ... ... ... ... ... құрлымы көрсетілген.
Жер асты жабдықтарының апаты ... ... ... ... ... ... (0,5%)
Физ ... ... ... ... ... ... ... 34(3,6 ... ... ... тапсырылған ұңғылар
28(5,2%)
2003 жылы 2915 мың тон мұнай өндіруді соның ішінде 2847 мың тон
(97,7%)-терең сорапты тәсілмен, 68 мың тон (2,3%) ... Бір ... орта ... ... және ... дебиті 4,7 және 15,9 т/тәу
құрады.
1.6.2 Өзен кен орнында газды өндіру
1.01.2004 жылы 1307,6 мың м3 ... газ газ ... және 43,55 ... ... ... бұл 2003 ... қарағанда 103,365 мың тонн және
4,95 мың тонн аз. Бұлай болу ... РГГ ... ... газ ... ... газ өндіру көлемін ұлғайту үшін келесі іс шаралар орындалды:
-жұмыс істейтін ұңғылардан 5 ұңғы енгізілді;
-мұнай ... ... ... ... ... пайдалануға 2 ұңғы аударылды;
-14 ұңғыға геолог-техникалық іс-шаралар жүргізілді, ... 368,5 ... м3 ... ұңғыларының пайдалану қоры 01.06.2004жылы 76 ұңғыны құрады.
Соның ... қор 67 ... ... ... 66 ... қор 9 ... қоры 39 ... қоры 1 ... қоры 29 ... газ ұңғыларының жалпы қоры 145 ұңғыны құрады
Кесте 1.11- “Өзенмұнайгаз” ААҚ-ң ұңғылар қоры ... ... |2002 |2003 ... ... қоры | | | ... қоры |3603 |3578 |3559 ... ... |2266 |2145 |2362 ... ... ... |16 |19 |17 ... |6 |0 |0 ... |2244 |2126 |2345 ... ... қоры |341 |446 |248 ... ... қор |1335 |1429 |1195 ... ... ... |5 |5 |5 ... |61 |59 |52 ... |1269 |1365 |1138 ... |2 |4 |2 ... ... қоры | | | ... қоры |1263 |1168 |1162 ... ... ... |632 |535 |527 ... |628 |631 |632 ... |3 |2 |3 ... ... ... ... |68 |62 |44 ... |480 |567 |586 ... |589 |627 |631 ... ... |12 |12 |12 ... қою |1 |1 |1 ... |5943 |5953 |5951 ... ... ... ... ... жағдайы (ҚҚҰ)
Қабат қысымын ұстау жүйесі негізінен кен ... 60-шы ... 70-і ... басында қалыптасты. Су айдау бойынша жұмыстар 1967
жылы басталды, ол кезде кен орынның өнімді қабатына альбсеномен сулары ... ... ... 1971 ... ... ҚҚҰ ... үшін ...
Жаңа Өзен суқұбырларының құрылысы аяқталған соң теңіз суы қолданды. Бұдан
басқа ысыру агенті ретінде жол ... ... ... суын ... кен ... ... мұнайдың ерекше қасиеттеріне және қабаттың
бастапқы температурасын қажеттілігі үшін ... ... су ... ... қабат температурасының төмендеуі қатты фаза ... ... ... ... бөлінуіне жағдай туғызады).
Су айдаудың техникалық керек көлемі қабаттың ... ... алу ... ... болу ... ... беріліп және айдалып ... ... ... ... ... ... шығынының негізгі себебі оның өндіріссіз
қолданылуы ҚҚҰ ... ... ... ... және
оның судың қозғалу жолындағы тозуы: магистральды құбырдан айдау ұңғыларына
дейін. Айдауға ... су ... ... сипаттамаға ие. Бұл біріншіден
су айдау дайындаудың сапасыздығынан, екіншіден құрамында оттегі мен ... көп ... ... ... және теңіз суларын
араластырғанда сәйкес келмеуімен түсіндіріледі.
ҚҚҰ үшін қолданатын ... ... ... көрсетеді:
1. Орташа мағына 29г/л (жобалық шығынға қарсы 0,04 г/л )
кезінде механикалық қоспалардың жоғары құрамы – 11-
ден 62г/л ... ... ... ... ... оттегі бар тазартылмаған ... ... ... және ... ... әсер ... ( ... асты және ұңғылық жабдықтардың, құбырлардың).
2. Орташа мағынасы 0,45г/л (жобалық мағынаға ... ... ... 0,038 –ден 1,44г/л дейін
айдауға қолданылатын ... ... ... ... көп ... мұнай өнімдері сумен
айдалғанда тек қана БШСС ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... ... газбен қаныққан, оның бөлінуі жер үсті
және жер асты ... ... ... ... ... ... ... айдау ұңғының түбіндегі
тұнбалардың пайда ... түп маңы ... ... ... және ... түсуіне әсерін тигізеді.
4. Мұнай мен газды жинау және дайындау жолдары
Мұнай және газды жинау деп - ұңғыдан ... ... ... ... ... ... және ... тасымалдау деп – басты жинау пунктінен мұнай ... ... ... ... дайындау дегеніміз – оны сусыздандыру және тұзсыздандыру,
яғни тауарлы ... ... ... ... ... құрамында еркін
немесе эмульсия түрінде қабат суы кездеседі. Қабат суында ... ... ... ... NaCl, кальций хлориді CaCl2, магний хлориді MgCl2
және көбінесе ... ... ... Сонымен бірге мұнай
құрамында әр түрлі газдар, яғни органикалық (метан CH4, этан С2Н6 , ... ... С4Н10 ) және ... емес (Н2S- ... сутегі, СО2 -
көмірқышқыл газы, Не -гелий).
Мұнайды минералды тұздардың сулары немесе су ерітінділері болуы, ... ... ... ... және ... ... ... эмульсия
болуына ықпал етеді.
Мұнай кенорындарында ұңғы өнімін жинау және ... ... ... қолданылады:
1. Ескі, яғни екіқұбырлық өз ағынды жүйе.
2. Жаңа, яғни ... ... ... және ... ... және ... жүйесі.
Екі құбырлық өз ағынды жүйеде ұңғылардан өндірілген өнімнің, оның
сағасынан жинау пунктісіне ... ... ... ... бастапқы
және соңғы геодезиялық белгілерінің айырымына негізделген.
Автоматтандырылған, саңлаусыздандырылған жинау және тасымалдау
жүйесінде ұңғылардан ... ... оның ... ... пунктіне
дейін ығыстырылуы әрбір ұңғының сағасында орнатылған шамасы 1,5 МПа ... ... ... Өзен кен ... ... ... тәсілдері және шарттары
Өзен кен орнында ұңғылар екі тәсілмен пайдаланылады: фонтанды және
механикаландырылған.
Мұнай өндіруші ... ... ... анықтаушы негізгі
геологиялық барлау ерекшеліктері: бастапқы қабат қысымы мен ... ... ... ... ... мен мұнайдың парафинмен қанығу
температурасы (парафиннің қату ... және ... ... ... ... ... ... жағдайларда Өзен кен орнында ұңғыларды пайдалану ... ... және оның ... ішкі бетінде жиналуы 500-600 ... ... ... ... ... қатуы 30ºС температурада жүреді,
бұл әсіресе күз-қыс мезгілдерінде көптеген қиындықтар туындатады.
Механикаландырылған мұнай өндіру жабдықтарының жұмысына еркін ... ... ... әсерін тигізеді.
Өзен кенорындағы механикаландырылған тәсілдің ең көп таралған түрі
штангалық тереңдік сораптық тәсілі.
Қазіргі ... Өзен ... ... ... ... ұңғыларда диаметрлері 44;45;56;57;68;70 мм НСН салынбайтын
сораптар қолданылады. Диаметрлері 44;45;56;57 мм ... ... 73 ... ... ... м ... ал ... 68;70 мм диаметрі 89
мм СКҚ-мен 850-900 м ... ... кету ... , ... ... ... ... түсіріледі: сорап
цилиндрі СКҚ-мен, плунжер сораптық ... ... ... ... ... парафиннің, күкіртсутектің,
тұз шөгінділерінің және еркін газдың бар ... ... ... ... ... ... үшін ... шаралар кешенін
қолданады: айдау режимін орнатудан бастап (жүріс ұзындығы және теңселу ... ... ... қолдануға дейін . Фонтандық ұңғыларды пайдалану
кезінде діріл кері әсерін тигізеді, ол фонтандау кезінде ұңғының ... ... , ұңғы ... құм ... ... ... ... бұрын әртүрлі сулануы. Қазіргі кезде фонтандық тәсілмен ұңғылар
қысқа мерзім (бұрғылаудан кейін 10-15 ... ) ... ... ... аз дебитті қор.
1.7.1 Мұнай өндіруде штангалы сорапты қондырғыны
пайдалану жұмысын зерттеу және оның құрал-жабдықтары
Мұнайды игеру ... кең ... ... бірі – ... сорапты қондырғы болып табылады. Бұл штангілі сорап арқылы кіші
дебитті скважиналарды игеруге ... ... ... терең сорапты
қондырғылар жетілдіріліп әртүрлі жүккөтергіштік қондырғылары ... ... ... ... ... 3000м ... ... болады. Көбінесе тереңдік сорапты аз дебитті және орта ... ... ... ... жер асты және жер үсті жабдықтарынан
тұрады:
Жер үсті жабдығына: тербелмелі станок, саға жабдығы.
Жер асты ... ... ... ... ... ... сорап және қорғаушы қондырғылар жатады.
Тербелмелі станоктың негізгі элементтері: бағанасы, ... ... 2 ... ... ... ... ... беріліс,
реттеуіш блогы.
Балансирлі кривошипті механизм
Тербелмелі станоктың балансирлі ... ... төрт ... Ол ... және ... ... Қазғалмайтын звеносы – бұл
балансирдің ось сызығы мен ... осі. Ал ... ... ... шатун механизімі, балансир жатады.
Қазіргі кезде мұнайды игеру жұмыстарындағы тербелмелі ... ... ... ... станоктар көбінесе жұмыс істеп жатыр.
Бұл станоктың редукторы 2 сатылы шеврон тісті ... ... ... ... ... ... Балансир басы жөндеу ...... ... ... станок келесі тораптардан (1.5-сурет) тұрады:
рама бағанасынан, ... ... ... ... ... ... шатунды механизмнен, электродвигателден,
траверсерден.
Станоктың рамасы болаттан жасалған екі балкіге орнатылған. Рама ... ... ... ... Бағананың үстіне ... ... ... Осы ... ... ... станоктың ортаңғы бөлігінде 2 ... ... ... ... Редуктордан шыққан жетектелу білігіне массивті кривошип
орнатылады. Әр кривошипке шойынан жасалған екі ... ... ... ... ... артқы жағында бекітіледі.
Тербелмелі станоктың қозғалмалы механизмдері қоршалады.
Тербелмелі станоктағы штоктың жүріс ұзындығын ... ... ... саңылау тесіктерге байланысты.
Кривошиптегі қосалқы салмақ штангі салмағымен тең болуы керек. Сонда
ғана тербелмелі ... ... ... ... салмақ тербелмелі
станоктың балансирінде, кривошипте (роторда) және аралас ... ... ... ... ... станоктың жүк көтергіштігі үлкен
болмайды.
Тербелмелі станоктың ... ... ... ... ... ... ... үлкен болады. Аралас салмақ ротормен балансирге ілінеді.
Оның жүк көтергіштігі орташа.
Тербелмелі ... ... ұзақ ... істеу үшін оның бөлшектерін,
деталдарын майлап отыруы ... ... ... ... берік мықты
болуы керек, себебі жұмыс істеу кезінде инерция күштері ... ... ... саға ... ... ... ... ұстап тұру, сағаны саңылаусыздандыру
үшін арнайы саға жабдығы орнатылады. ... ... саға ... және ... ... ... Сорап арқылы берілген сұйық
жанындағы тройник бұрлысы арқылы сұйық шығатын құбыр желісімен өлшеуші және
газды сеператорлар қондырғысына барады.
Штангі ... ... ... Шток ... ... ... арқанды алқа арқылы ілінеді. Арқанда алқа 3,5-10т салмаққа арналып
шығарылады.
Сорапты штангілер
Теңселме станок пен тереңдік ... ... ... ... ... ... ... стержен тәріздес болады. Штангілердің
диаметрі 16, 19, 22 және 25мм, ... ... 8м, ... қалыңдатылған.
Олар бір-бірімен муфта арқылы жалғанады.
Штангі тербелмелі станокпен шток арқылы жалғанады. Салникты ... 2600, 4600, ... ал ... ... ... ... ... кезінде штангіге сұйық бағанасының
қысымы, ... ... ... ... штангіге түсетін салмақ,
коррозиялық ортада жұмыс ... ... және т.б. ... ... тозуына, істен шығуына әкеліп соқтырады. Сондықтан штангілер
жоғары сапалы болаттан жасалады. Штангінің пайдалану ... ... ... ... ... ... тереңдік сорап
Штангілі тереңдік сорап цилиндрден, плунжерден (поршен), сору ... ... ...... және ... ... Оның ұзындығы 300мм. Шойынан
жасалған цилиндр құбырлы сораптарда қолданылады, диаметрі 32мм. Болаттан
жасалған ... ...... ... ... Цилиндр
коррозиялық ортада жұмыс жасайтындықтан цилиндр термоөңдеуден өткізіліп,
бітік бөлігін ... ... ... плунжерлері аса мықты болаттан жасалады.
Барлық плунжердің ұзындығы 1200мм, диаметрі 5-9,5мм болады.
Плунжердің беті ... ... ... хром ... Беті ... плунжерлі сорап механикалық қоспасы жоқ сұйықты алуға
арналған. Ал егер ... ... құм ... ... мен ... арасына
еніп сұйықтың жүрісін қиындатып істен шығаруы мүмкін. Сол үшін ... ... ... ... құм ... ... қалады.
Егер сұйық құрамында құм түйіршіктері көп мөлшерде болса онда құм айырғыш
қондырғыларын қолданамыз және ... ... ... ... ... қашықтықта шахмат тәріздес орналасады.
Клапандар. Тереңдік ... ... ... ... ... негізгі детальдары шарик және ... ... ... ... ... ... және термо өңдеуден өткізіледі. Сору клапаны
конус ұшынан және клапаннан тұрады. Ершік – бұл ... ... ... ... жылжыуын шектеп отырады.
Штангілі ұңғылы сораптың жұмысы мынадай ... ... ... ... ... ... ... төменгі сору клапаны ашылып
сорап цилиндріне сұйық кіреді. Бұл ... ... ... ... ... Ал плунжердің төмен қарай қозғалысында төменгі сору ... ... ... ... ... ... ... цилиндрден сорапты
компрессорлы құбырға айдалады[7].
Штангілі тереңдік сорап конструкциясына қарай 2 ... ... ... ... - ... ... ... айырмашылық болады. Салынбайтын сораптың
негізгі торабы: цилиндр және плунжер. Сораптың кендігі белгілі. Бірақ, осы
мұнай мен газ ... ... және ... ісі ... 1 ... ... бері жүргізіліп келеді. Осы уақыт ішінде мұнай туралы ... аз ... ... қарамастан мұнай-газ және олар тектес
заттардың пайда болуы ... ... ... анықталып біткен жоқ деуге
болады.
Қазір осы проблеманы шешу екі ... ... ... 1-сі
онортаникалық бағытты ұсынса, 2-сі осы пайдалы ... ... ... ... Мұнай және табиғи газдың онорганикалық пайда
болуының ... ... 1877 жылы ... ... Ол
жоғары температура мен қысым жағдайында, ауыр металдардың карбиттеріне
қызған су буы әсер ... жер ... ... ... ... ... ... торабын көтереді. Содан сұйық сорылады.
Бұл сораптың беріліс коэффициенті жоғары және кемшілігі мұнда зиянды
кеңістік өте үлкен. НСН – 2 үш ... ... НСН – 1 ... ... ... ... ... Айырмашылығы үшінші клапанның орнатылуы. Бұл
клапан плунжердің төменгі бөлігінде ... және ... ... ... ... шпилка болады. Плунжер төмен қарай қозғалғанда
ұстағыш шпилкаға бұрылады. ... ... ... сору ... ... ... байланысты үш клапанды сораптың зиянды кеңістігі 2
есе азаяды. Сондықтан бұл сорапты газы көп ... ... ... ... ... сорапқа газдың әсері
Газ тереңдік сораптың жұмысына кері әсерін тигізеді. ... ... газ ... ... бір ... еніп алады. Сондықтан цилиндрге
сұйық аз мөлшерде толады. Газ айдау және сору ... ... ... Бұл ... зиянды кеңістік деп атайды. ... ... ... ... ... ... толу коэффициенті
орналасқан газдың көлеміне байланысты. Неғұрлым зиянды кеңістік көлемі
кішкентай болса, соғұрлым ... ... толу ... көл ... кеңістікке енуін алдын алуға болады.
1) Зиянды кеңістік көлемін анықтау.
2) ... ... ... ... ... газды шығаруға арналған арнайы газды якор ... ... ... ... жағдайлардың туындауы: әлсіз
цементтелген қабаттардан құмның ұңғыға түсуінен; көп ... ... ... ... құбыр қабырғаларына парафинді қабыршақтың шөгуінен;
тұтқырлығы жоғары мұнайды және сумұнайгаз эмульсияларын сорып ... ... ... ортада пулнжер мен штангілер тізбегінің кепетліп
қалуы нәтижесінде мұндай сұйықтарды шығару қиынлық туғызады; ауытқыған және
көлбеу ... ... ... ... жері мен ... және ... күшінің өсуінің туындауынан; көтергіш құбырларында
тұздардың шөгуінен және т.б. ... ... Осы ... ... көп ... ... зерттеулер нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... зиянды
әсері, оған қарсы технологиялық әдістер қолданамыз. Олар:
- тереңдік сораптағы зиянды кеңістігін азайту;
- плунжердің жүрісін ұзарту;
- скважинаның ... ... ... ... ... алу.
Қорғаныш құрылғы
Зиянды газ әсеріне және құмға қарсы қондырлатын якорлар.
ЯГ – 1 газды якор. Бұл якор концентрленген 2 ... ... және ... аудармалармен жалғанады. Якор ... ... ... Якор корпусының жоғарғы жағында 12 түтікше болады. Корпустың
төменгі жағы ... ... мен газ осы ... ... ... құбырдың төменгі жағына жылжиды. Содан сұйық бағытын өзгерітп
сораптың сору құбырына барады. Ағыс ... ... газ ... якор ... ... арқылы ұңғыға кетеді, ал мұнай ішкі құбыр
арқылы сорапқа бағытталады. Якор екі секциялы және төрт секциялы болады.
Газ құмды якор ЯГП–1 – екі ... ... 1. ... ... 2. ... камера бір-бірімен муфта арқылы жалғасады. Якордың жоғарғы жағында
жұмысшы құбыры орналасқан. Якор сорапқа ... ... ... ... ... А саңылаулар арқылы газ камерасына еніп, газ
бөлініп шығады. ... ... ... Б ... арқылы құм камерасына
еніп, құмнан айырылады. ... ... ... ... ... сору құбырына жетеді.
Газды якордың тағы бір түрі. Якорь зонт корпустан, диаметрі 42, 48 және
73мм құбырдан, сору ... ... 18мм, ... ... ... ... манжетінен, шайбадан тұрады. Мұнай-газ сұйығы түтікшелер
арқылы якор ... ... ... енеді. Сұйық өзінің қозғалысын
1800-қа өзгерткенде мұнайдан газ бөлінеді. Тазарған мұнай төмен қарай жүріп
бұрышты ... өтіп ... ... ... ... қарағанда газ айырғыштығы жоғары болады.
Қататтан мұнаймен құм ілесіп келіп түп ... құм ... ... ... ағыны тоқтатылады. Құм сұйықтық арқылы сорапқа еніп
детальдар желініп істен шығады. Осылардың алдын-алу үшін ... ... ... құм ... ... бар плунжерді қолданамыз;
- құбырлы штангіні қолданамыз.
1.7.3 Қорғаныш құрылғы
Құм якоры конструкциясы жағынан әртүрлі болады. Бірақ ... пен ... якор ... ... ... Содан сұйықтың ағыны 1800-градусқа
өзгеріп, ... ... ... құм ... ... ... Ал тазартылған мұнай сорапқа ығысады.
Содан соң якорды көтеріп корпусында жиналған құмды тазартып ... ... ... алу. ... ... ... сораппен
скважинаны игергенде түрлі қиыншылықтар туады. ... ... ... сораптың, тораптарында жиналып қалады. Соның арқасында сораптың
беріліс коффициенті азаяды. Парафиннің бөлшектері сораптың ... ... ... ... парафин құбырларда парафин тығынын түзеді. Бұл
парафин тығыны ... ... ... ... ... көптеген қиыншылықтар
туғызады. Парафинге қарсы мынадай әдістерді қолданамыз:
1) Штанг колонкасына орнатылған механикалық қырғыш;
2) ... ... ... ... ыстық бу немесе мұнай айдау;
3) Құбырларды электр тоғы арқылы қыздырады.
Көбінесе механикалық әдісті қолданады. ... ... ... ... ... Бұл ... ... болат жапырақшалардан
тұрады. Ұзындығы 150-250мм, ал ені 5, 8мм. Ал, электр тоғы арқылы әсер ... ... ... ол ... көп ... ... станок пен штангіге түсетін салмақты анықтау.
Тербелмелі станок пен штангі жұмысына түсетін салмақ күші мыналар:
1. Плунжердің цилиндрдегі үйкеліс ... ... ... мен ... ... ... ... туатын инерция күші;
3. Штангіде туатын вибрация динамикалық салмақты тудырады.
Қондырғыға түсетін салмақты ... ... ... мен ... ... бір ... ... штокқа түсетін түсетін салмақты қағазға
диаграмма түрінде жазып алады. ... ... ... ... түрінде
жазып алады. Ұңғыда болған ақауларды динамаграмма арқылы біліп ... ... ... ... Прибор өлшеуіш және жазушы
бөліктерден тұрады. Сораптың ... ... ... қиыншылықтар туады. Соның
себептерінен тереңдік сораптың беріліс коэффициенті түсіп кетеді. Сораптағы
бұзылыстарға тән ... өз ... ... Сондықтан осы
диаграмма формаларына ... ... ... бұзылысты анықтауға
болады[6].
1.7.4 Тереңдік сорапты ұңғыны зерттеу
Мұнайдың дебитін арнайы өлшеуіш қазандарында өлшенеді. Газдың ... ... ... қысымды арнайы тереңдік манометрмен өлшейді. Саға мен ... ... ... ... немесе желонка арқылы өлшенеді.
Динамикалық деңгейді өлшеу үшін экометриялық құрылғы кеңінен қолданылады.
Егер түпте жарлыс жасасақ дыбыс ... ұңғы ... мен ... ... ... ... ... қайтады. Қоздырылған дауыс толқыны
сағаға қайтарда прибордағы таспаға жазылып қалады. Сол ... ... ... скважинаға дыбыстық толқын арқылы әсер етіп деңгейді анықтайтын
приборды эхолот деп аталады.
7. Технологиялық есеп
1.8.1 ... ... ... ... ... және ... үшін ... мәліметтер:
Н=1370 м;
Рпл=11,5*106 Па
Тпл=316.100 K;
Дк=0,15м;
vH=3,8мм2/с
vв=0,98мм2/с
1082 кг/м3
1082 кг/м3
0,6кг/м3
0,980 кг/м3;
0,5*106 Па;
Ту=291,50 К;
Рнас=8,5*106 Па;
GO=84 м3/м3
К/=21,5 м2/сут мПа;
К=К//86400*10-10=2,49*10 м3/сек Па;
Qж=91 м3/сут;
Q=91/86400=1,053*10-3 м3/сек;
Тср=(Т+Т)/2=303,65
1,293 кг/м3;
71,5*10-3 Нм.
2. ... ... ... ҚТҚ ... ... ... ... анықтаймыз:
Рзаб=Рпл- ... ... [м3/м3 Па]; ... ... [Па]; ... 1.13 - ... қысымдар
|і |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... ... ... ... |
|Р | | | | | | ... ... ... ... |3,88*106 |2,75*106 |1,62*106 |0,5*106 |
|іР | | | | | | ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1-2,323*10-2(8-1,723)* 1,723=0,878;
Z5=1-2,323*10-2(8-1,477)* 1,477=0,917;
Z6 =1-2,323*10-2(8-1,231)* 1,231=0,958;
Бөлінген газдың тығыздығы және ... ... ... ... кезінде анықтаймыз:
(1.8)
(1.9)
= (84-9,88*6,705)*0,42*10-3*0,98/74,982=0,097;
=(84-9,88*5,575)*0,42*10-3*0,98/60,03=0,198;
=(84-9,88*4,445)*0,42*10-3*0,98/45,93=0,359;
=(84-9,88*3,315)*0,42*10-3*0,98/32,849=0,640;
(84-9,88*2,185)*0,42*10-3*0,98/20,73=1,239;
=(84-9,88*1,06)*0,42*10-3*0,98/9,627=3,144;
Газдың шектік шығынын ... ... ... ... ... ... < ағын
структурасынэмульсиялық) анықтаймыз.
[м3/м3] ... ... ... ... ... ... ... ... ... шығынын анықтаймыз:
[Па/м] (1.13)
hтр1=55,967*10-6+2,30495*10-2*(0,097*10-3)2+5,519*105*(0,097*10-3)0’374=
0,057*10-3;
hтр2 = 55,967 * 10-6 + 2,305 * 10-2 * ... + 5,519 * 105 * ... 10-3 )0’399 = = ... = 55,967 * 10-6 + 2,30495 * 10-2 * ... + 5,519 * 105 ... * 10-3)0’399 = 0,058*10-3;
hтр4 = 55,967 * 10-6 + 2,30495 * 10-2 * (0,642*10-3)2 + 5,519 * 105 ... * ... = ... = 55,967 * 10-6 + 2,30495 * 10-2 * ... + 5,519 * 105 *
(1,239 * 10-3)0’399 = 0,060*10-3;
hтр5 = 55,967 * 10-6 + 2,30495 * 10-2 * ... + 5,519 * 105 ... * ... = ... = 55,967 * 10-6 + 2,30495 * 10-2 * (3,144*10-3)2 + 5,519 * 105 ... * ... = ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... = Pзаб |7,27*10|6,14*10|5,575*106|3,88*106 |2,75*10|1,62*10|0,5*106|
|– |6 |6 | | |6 |6 | ... ΔР | | | | | | | ... |1370 ... ... ... ... Р-Н ... түсіреміз. Сораптың қабылдайтын
жеріндегі қысымды мынаған тең деп ... ... ... = ... ... бойынша Lн = 820
Адонин диаграммасы бойынша Q=91 м3/сут және L = 820 м үшін ... ... ... Днас = ... түсіру тереңдігі 1200 метрден аспайды, НСН-2 ... ... ... ...
Осы себептер бойынша шаригі бар ... ... ... = dклн= 0,03 м
НСН-2-68 сорабын Дусл =89 мм(dвн=76мм, dор= 89 мм), шартты диаметрі бар
СКҚ-ға 20 НТ қосылған болаттардан жасалған ... ... ... ... ... ... деп ... жоғары саты d1= 25 м, ұзындығы
1= 55%*820/100%=451 м
(су н.м = 8 м, 55 ... ... саты d2= 22 м, ... = 45% ... =360 ... н.м = 8 м, 47 ... ... коэффициентін анықтаймыз:
; ... ... бес ... үшін ... Lн = 820
Рпр = 2,125*106 Па;
[м3/м3];
Рпр.нас = Gтр/L = ... ... [Па]; ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |
| |6 |6 |6 |6 |6 | | ... ... | |6 |6 |6 |6 | | ... = 8.2*106 ... ... = Р’’ 7 = Рпр.нас = 6,866*106 ... ... ... ... сығылулық коэффициентін, орташа және
келтірілген қысымдарын анықтаймыз:
Рср1 = 1,06*106 ... = ... ... = ... ... = ... ... = 5,575*106 Па;
Рср6 = 6,503*106 = ... ... = ... = ... = 0,739;
Рпр4 = 0,969;
Рпр5 = 1,216;
Рпр6 = 1,418 = 6,503*106/4,585*106;
Z1=1-2.323*10-2(8-0.231)*0.231= ... 2 ... ... ... = 0.875;
Z4 =1-2.323*10-2(8-1.216)*1.216 = 0.808;
Z5 =1-2.323*10-2(8-0.969)* 0.969 = 0.843;
Z6 =1-2.323*10-2(8-1.418)* 1.418 = 0.783;
Орташа термодинамикалық жағдайлар кезінде ... ... ... ... [м3 /c];
V2= 1.239*10-3 [м3 /c];
V3=0.640*10-3 [м3 /c];
V4=3.60*10-3 [м3 /c];
V5= ... [м3 ... ... ... *10-3 [м3 /c];
“Мұнай -газ” шекарасындағы беттік тартылыстарды анықтаймыз:
[Нм];
[Нм];
[Нм];
[Нм];
[Нм];
[Нм];
Сақиналы кеңістіктің эквиваленттік ... ... = [(d2в- ... ... = ... d2)/100%=(55*0.025+45*0.022)/100 = 0.0237 [м];
d = [(0.0762-0.02312)1’75*(0.0762-0.0232)1’25]1/4’75=0.0663 немесе
d =[(d2в -d2ср )2*(d2в -d2ср) ¾ ]3/16 = 0.0666 [м];
d0.065 ... ... ... ... [м3/ ... = 1,75*d2.5+1.25*q =1.75*0.06652.5+1.25*1.053*10-3=3.312*10-3;
Нақты газқұрамы:
(1.17)
Vг1=
Г.С.Қ тығыздығын анықтаймыз [кг/м3]:
(1.18)
Үйкеліске келетін қысым шығынын анықтаймыз:
(1.19)
Учаске ұзындықтарын анықтаймыз:
(1.20)
Кесте құрамыз:
|I |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 ... |0 |290.152|475.81 |627.63 |764.05 |891.5 |970.3 ... ... ... ... Рвып=5,5*106 Па
1.8.3 Айдау тәртібінің параметрлерін таңдау
1) Сорушы клапонның ершігіндегі ГСҚ қозғалысының ... ... ... ... ... бойынша клапондағы шығын ... ... ... төмендеуін анықтаймыз:
2) Айдау клапонындағы ... ... ... ... ... ... бойынша μ=0,35 анықтаймыз:
Сору және айдау кезінде сорап цилиндріндегі қысымды анықтаймыз:
Рвсц= Рпр-Рклв=2,125*106-259339=1868661 ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
∆Р = Рнц - Рпр= 5588002,9-2,125*106=3463002,9 [Па];
Цилиндрдегі шектеулі саңылауды анықтаймыз:
,
мұнда
lж-плунжер ұзындығы 1ж = 1,2 м
е-салыстырмалы эксцентиситет
, сондықтан ... ... ағу ... ... ... газ есебінен сорапты толтыру коэффициентін мына формула бойынша
анықтаймыз:
мұнда
-зияндыкеңістіктің салыстырмалы көлемі =(0,1);
Рнц және Рвнц-айдау, сору ... ... ... ... қаныққандығы [м3/м3];
1) Егер Рнц Ртранс, Rнц=0
Рнц=5,5880029*106< Ртранс=6.866*106;
Одан Рнц0 және мына ... ... Егер ... Rвсу ... ... ... ұзындығы lпл=3м;
n=Sплп/Sпл=39,007/3=13,002;
n=13,002[кач/мин]=0,217[кач/сек];
Осылайша сораппен сорудың алдын ала келесі ... ... ... ... n=13,002 ... Штангалық колонканың құрлымын таңдау
Алдын ала АзНиПи ... ... ... ... үшін ... ... тұратын және төменгі 22мм сатыдан тұратын ... және 369м ... ... ... және ГП ... ... саты ұзындығын анықтаймыз:
Алдын ала коэффициенттерді анықтаймыз:
m1=dв/ dверх=0,076/0,025=3,04;
m2=dв/ dшин=0,076/0,022=3,455;
Плунжерге сұйықтың гидростатикалық салмағы:
Рж=(Рвып-Рвсу)*F=(5,5*106-186661)*36,317*10-4=13198,829[Па м2];
Жоғары және ... ... ... ... ... және көмекші көбейткіш:
Гидростатикалық үйкелістің меншікті күші:
qm1=2*π2υ*ρ*ρпл*n*(Мм1+Ммуф1)= 2*3,142*4,093*106*384,4*3*0,217*(2,62+0,924)
= 0,183 [Н/м];
qm2=2*3.142*4,093*106*384,4*3*0,217*(2,62+0,387)= 0,131 [Н/м];
Плунжерде жинақталған кедергі күштер:
Рплн = Рплн*F =88.002*945*36.317*10-4=319.6[Н] ... ... ... ... ... = Рплн+Ртрпл= 1595,1[Н] ;
Штангалық колонканың сатыларының ұзындығы:
[55.068%L сорап];
l1=Ln-l2=820-459.755=360.245[43.932%L сораптың];
ШСҚ берліс коэффициентін анықтаймыз:
1) Құбырдың және штанганың серпімді ... ... ... ... және ... ... ... формуласы бойынша жылтырнатылған штоктың жүріс ұзындығы;
[1.167];
S=(Sпл+λ)*(cos(1)*cos(2)-*sin(1)*sin(1));
қатар;
қатар;
S=(3+15,252*10-2 ... ... ... ... [1.167], S=3,5 м және ... мен ... жүрісінің ұзындығын анықтаймыз:
n=(3.1296*0.217)/3.5=0.194c-1=11.64мин-1;
[м];
Серпімді деформацияны есептеумен беріліс коэффициенті :
ШСҚ –ға берілісінің жалпы коэффициенті
Берілген ... ... ... ... ... ШСҚ –ны ... көрсеткіштерінің есебі
1)Берілген есептің шарты үшін жөндеу сандарын қабылдаймыз. ... ... n=1 . ... ... ... сандары
1) Ұңғыны жер асты жөндеуге, жөндеу ... ... ... және ... ... ... кететін уақытты
анықтаймыз.
сағат
Мұндағы ... ... ... ұңғы ... жөндеу
кезіндегішығындалған уақыт-15 сағат; tp2-ЖАЖ=20, 20 сағ тең ... - ... ... 40 ... тең
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 “Өзенмұнайгаз” ААҚ-ны өндірістік–ұйымдастыру сипаттамасы
Мұнай кен орындарын игеру ... ... ... ... ол- ... ... газ ... толық өндірістік цикл, сонымен қатар басқа
кәсіпорындарға дейін өнім берудегі ... ... ... ... өндіру-көп жағдайда МГӨБ-ті өндірісті – ... ... ... ... ол өндіріс процесіндегі өндіріспен
өзарақатысты барлық қызметтің жиыны.
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы оның эканомикасына және ... ... ... ... ... бағыныштылығына әсерін
тигізеді.
Өндірісті басқаруды жақсарту үшін, 1994 жылы қарашада ... ... өте анық ... жаңа ... ... ... акционерлік қоғамы).
“Өзенмұнайгаз” ААҚ- “Қазмұнайгаз” ... ... ... ... ... ... ... - өндірістік құрылымы 2.1
– кестеде көрсетілген.
2.2 ... ... және ... ... Негізгі қызметтер
“Өзенмұнайгаз” ААҚ –ның негізгі қызметі, мұнай және газдың мұнай
өндіруші цехтары ... ... ... ... ... ... ... барлық негізгі қызметтер
мен цехтардың жұмыстары басқарады, оның негізгі ... ... және ... ... ... ... ... ету, МГӨЦ- берілген
технология бойыншүа мұнай ұңғыларын ... ... ... МГӨЦ –жұмыстары басшы ... ол ... ААҚ ... ... ... ... және босатылады.
МГӨЦ-да келесі функциялар кірістірілген:
1) Өндірістік объектілердің үзіліссіз жұмыс ... ... және ... ... ... ... оперативті бақылаудың
жүзеге асуы
2) Ұңғы ... мен ... ... ... ... қатаң сәйкестігі орындалуы
3) Меңгеру мен бұрғылауды аяқтаған ... ... ... орындауды бақылау.
4) Материалды-техникалық транспортта және жөндеумен қамтамасыз етуді
аяқтау және сонымен қатар зерттеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... құралдарды бақылау.
6) Жинау, орналастыру рациональді қолдану және ... ... ... ... ... қабат қысымының жоғарлату цехы (ҚҚЖЦ), мұнайды
жинау және айдау цехы ... ... ... ... ... жатады.
Цех құрамында
1) ӨАЦ-өндірісті автоматтандыру цехы
2) ҒЗӨЖЦ –ғылыми ... және ... ... ... ... ... электржабдықтау цехы және электро жабдықтар
(ЖЖЭЦ)
4) Жер асты жөндеу цехы (ЖЖҰЦ)
5) Пайдалану ... ... ... цехы (ПЖЖЖЦ)
6) Қыздыру пештерінің күрделі жөндеу цехы (ҚПКЖЦ)
ҚПКЖЦ-Өзен кен орнында ... ... ... ... ... құралған.Мұнай және газ өндіру бойынша
бригадалардың ... ... саны ... ... ААҚ 1.1-кестеде көрсетілген.
2.3 Жаңа технологияларды қолдануға ... және ... ... тиімділікті есептеу
Экономикалық тиімділікті арттыру үшін біз жаңа ... ... ... ішінде: штангалы терең ... ... ... бу ... ... өңдеудің жаңа әдістерін қолдану тағы
басқа іс-шаралар кіреді.
Мақсатымыз: берілген ... ... ... ... ... ... құру ... біршама жаңа жетіскен механикалық өңдеуді
енгізгендегі жылдық экономикалық әсерді ... ... ... ... ... ... 2.1- ... берілген мәліметтер
| Ұңғы қоры, дана |2306 ... ... ... n, % |40 ... ... ... |11 ... жүргізу уақытының қысқаруы, |900 ... сағ. | ... су ... Qв, т |7033 ... бу ... Qп, т |1479,4 ... бағасы, Цм, тг/т |1125000 ... ... ... ... ... ... | ... ...... |2000 ... | ... ... және көлік |402,83 ... Цтс, тг/т | ... ... ... ... ... өнімінің көлемін есептеу
методикасы
Іс-шара жүргізгенге дейінгі мұнай өндірудің көлемі:
Q1= q1 ∙ ... q1- ... ... ... ұңғы ...... ... ұңғы саны.
Тр – жұмыс істеуші ұңғылардың жұмыс уақыты, тәу.
Кпай – пайдалану коэффициенті.
Тр – 360 күн.
Q1= 11∙2306 ∙ 360 ∙ ... ... ... ... ... ... ... көлемінің өзгеруі
∆Q4=Тр ∙Кэ (q1 –q2)
(2.2)
Мұндағы: q2 ,q1 – іс шара жүргізілгенге ... және ... ... .
q2 =q1 * 1.40=11* 1.4=15.4 ... = 360*0.94 * ... =1488.96 ... ... істеу уақытның өзгеруіне байланысты мұнай өндіру
көлемінің өзгеруі.
∆QВ =q2 * ... q2 - жаңа ... ... кейінгі бір ұңғының орта
тәуліктік шығымы; т/тәу.
∆Тр – жөндеуге кеткен уақыттың қысқартылуы, сағ.
∆QВ =15,4 * 900/24 = 577.5 ... ... ... ... мұнай өндіру көлемінің
өзгеруі
∆Qк = q1 * Тр * ... = 11 * 360 * (0,96 – 0,94) = 79.2 ... ... ... ... ... ... өндіру көлемінің ортақ
өзгерістер:
∆Q= ∆Qк + ∆QВ + ... = 79,9 + 577,5 + 1488,96 = 2146,36 ... ... ... ... ... көлемі:
∆Q2 = ∆Q + ... = 2146,36 + ... = ... ... Еңбек ақы төлеу қорының есебі
Негізгі еңбек ақы ... ... егер ... ... және олардың біліктіліктерінің жоғарылағанда немесе төмендегенде
есептеледі.
ЕТҚ = минималды жалақы * тарифтік коэффициент * ай сандары * ... * ... ... * ... ... ақы ... *
ӨПС сандылығы .
ЕТҚ есептеу коэффициенті
ҚР –ғы ... ... ақы, ... ... ... ... ... ... ... персонал ... ... = 7000 * 10,56 * 12 * 1,1 * 1,4 * 1,25 * 2000 = ... ... адамның айлық жалақысы 102961,32 тг құрайды.
2.3.3 Қабатқа жасанды әсер ету ... ... су ... ҚҚҰ ... қуаттылығының кеңеюін қажет ... ИВП ... ... ... ... ... Өзгеріссіз
қуаттылықта тек энергиясына кеткен шыығн есептеледі.
Су кеткен шығын:
Зэ = Qзв * Энв * Цэ
(2.10)
Мұндағы: Qзв – ... су ... ... - 1 м³ суды ... ... электр энергиясының ... 23 кВт* ... = 3,65 ... = 7033 * 23 * 3,65 = ... ... материалдарға кеткен өтем
Механикаландырылған әдіспен мұнай өндіруге көмекші және негізгі
материалдарды ескеру қажет. Бұл іс- ... ... үшін ... сорап,
элостомер, центратор және айналдырғыштарға қосымша қаржы бөлуді қажет
етеді, ол қабаттың ақырғы ... ... ... ... ... ... шығындар:
Зэ = Рм * ... - ... ... - ... ... ... Суды ... дайындауға кеткен шығындар
Жұмысшылар санын және сораптардың қуатын көбейтпей, жинау тасмалдау
және мұнайды дайындау ... ... ... Бұл ... айдау
көлемінің өсуіне тек электр энергияға кететін қосымша шығындар ... ... ... ... ... үшін буға және ... ... кеткен шығын:
Эв = Qв * ...... су ... ...... ( ... су) 16 тг/ м³
Зв = 7033 * 16 = 112528 тг
5. Энергетикалық шығындар
Мұнай ... ... ... шығынның өзгеруін бекітілген қуат
қаншаға өзгеруіне және шараларды ... ... ... ... байланысты анықтайды[8].
Іс – шара енгізгенге дейін жылдық энергия шығыны берілгендіктен
келесі ... ... ... ... отырып энергия шығынын
анықтаймыз.
Зэ = ∆ Q * Э * Ц ... ... ... өзгеруі ∆ Q, ... ... ... ... ... ... шығыны, Э, ... ... ... Ц,тг
3,65
Зэ = ... ... ... Зэ = ... ... ... технологиялық дайындауға және тасымалдауға кеткен
шығындар
Бұл шығындар өндірілетін мұн,айдың көлеміне пропорциональді ... ... ... ... : ... жүргізілгенен кейінгі мұнай көлемі
Цmc-бір тонна мұнайды дайындықпен ... ... ... ... меншікті шығын, тг;
тг
2.3.8 Ағымдағы жөндеуге ... ... және ... ... ағымдағы жөндеуге көп ... ... осы ... ... үнем мен ... шығын ұсынылатын
іс-шараның сипатына тәуелсіз есептеледі.
Бір сағаттағы ағымдағы жөндеуге ... ... S=1500 тг ... ... ақы ... аударым жарнасы
ЕАҚ-н мемлекеттік бюджетке 21% ... ... және ... ... қоры –10% , ... ... ... аударым жарнасы
ЕАҚ=2471071680*31/100=76603222.8 тг
2.3.10 Басқадай шығындар
Басқада шығында ЕАҚ-ның 25% құрайды:
Зпр= 2471071680*25/100=617767920 тг
2.4 Мұнай өндіруде жаңа техниканы енгізгеннен ... ... ... ... ... жаңа ... қолданудағы жылдық
экономикалық тиімділігі мұнай алудың ... ... ... ... ... шығынының қысқаруын қамтамасыз етеді [8].
С2 = (С1*Q1+ ∆C)/Q2 ... ∆С- жаңа ... ... ... ... ... өзгеруі;
∆С =Зэ+ Зэ +Зв+ Зэ+Зэ+Зэ-Зрем
( 2.17)
∆С=590420,35+3937500+112528+383876,49+424308,9-1350000=4098633674тг
С2=(15595,5*8583854,4+4098633,74)/8586000,76=15392,1тг/т.
Э=(С1- С2)*Q2
Э=(15595,5-15392,1)*8586000,76=17463925тг
Орындалған есептеулер негізінен жоба жоғарғы тиімді және қолдануға
болады деп тұжырым ... ... 2.2- Жаңа ... ... ... және енгізгеннен
кейінгі экономикалық тиімділік көрсеткіші
|№ |Көрсеткіштер ... ... |
|1 ... ... ... мың т |714,64 |955,67 |
|2 ... ... ... ... |11,0 |15,4 |
|3 ... пайдалану шығындары, тг | | |
| ... ... | | |
| |су ... ... |112528 |112528 |
| ... ... ... |3937500 |3937500 |
|4 | ... ... ... ... |15595,5 |15392,1 |
| |тг/т | | |
|5 ... ... | ... ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
3.1 Еңбекті қорғау. Тереңдікті-сораптық ұңғыларда пайдалану
қауіпсіздігі
Мұнай ... ... ... көп ... ... ұнғыларды пайдалану кезінде байқалған. Себебі мұнай өндірудің бұл
тәсілі көп тараған.
Тереңдік сораптық ұңғыларға қызмет ... ... ... ... ... теңселмелі- станоктың қозғалмалы
бөлшектерінің бар болуынан, ... ... ... ... ... жұмыс режимін өзгерту және жер бетінің жабдықтарын
жөндеу, және биіктік жоғары қысым,электр және ... ... ... ... Мұндай жұмыстардыңқатарына, мысалы, сына тәрізді
режимін ауыстыру,қанатты подвесканы алу және ... ... ... санын өзгету, балансирді,редукторды және басқа
бөлшектерін ауыстыру, электр жабдықтарды және ... ... ... ... ... қосу және ... және т.б.) қызмет
көрсету жатады.
Сораптық ұңғылардың сағалық арматурасы саңылаусыз, құбыр ... ... ... және зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік
беретін болып жаслуы тиіс (Егер газ құбырсырты кеуектілігінен ... ... ... 25 ... кем емес қашықтыққа шығарылуы тиіс).
Сағалық сальниктің жоғарғы ұшы алаңша деңгейінен 1 ... көп емес ... ... Сағалық сальниктің тығындауыш орналастыру кезінде оның қақпағы
жылтыр штокта арнайы қысқышпен ұстап ... ... ... ... ... орынында сальникті штоктың подвескасының траверсасы немесе штокта
ұстағыштың және сағалық сальниктің ... 20 ... аз ... ... ... ... бұрауға және оны ... лом ... ... ... ... ... ... шток үшін арқанды подвесканың
құрылысы сорапты штангалар тізбегі балансир басымен қосу және ... ... ... ... және ... ыңғайлы және қауіпсіз
жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен бірге өздігінен ... ... ...... сына ... ... босап кеткеннен кейін
бұрышын өзгерту немесе электроқозғалтқышты ... мен ... ... арқвлв өзгертеді. Бұл операцияны ... ... ... ... ... босатпау арқылы орындау қолға зиян келтіреді.
Сораптық ұңғыларда жөндеу жұмыстарын бастау ... ... ... ... ... ... бұрылуы тиіс. Ұңғыға жер асты жөндеу және
гидравликалық жару ... ... ... ... ... анықталған
орнын орнату тәл жүйесінің механизмдері көмегімен орындалады.
Теңселме – ... ... ... ... ... ... ауыстырумен байланысты. Бұл операцияны ... ... ... ... оны ... ... ... сонымен бірге инструментпен немесе ұшып кеткен металл сынығымен
жарақаттау қаупі туындайды. Бақытсыз ... ... алу ... ... ... ... ... бағанасына байлап қояды,
ал бармақтарда арнайы құрылғымен престейді.
Теңселме – станокты ... ... ... ... ... ... қатар станоктың балансиріндегі жүк массасын өзгерту арқылы
орындайды. Роторлық қарсы ... ... ... үшін кривошипті қарсы
салмақтарды ығыстыратын бағытқа сәл бұрып орналастырады. Кривошип ... ... лом ... және ... ... ... ... подвесканы алу және орнату арнайы ... және ... ... алаңшаны қолданып жүргізіледі. ...... мен ... ... ... ... ... жасалған
треуіштер орнату немесе көтергіш арқанды стопормен ұстап тұру арқылы
бекітеді. Екі ... да ... ... ... ... ... бар.
Траверсамен штаундарды жалғау және ... ... ... ... немесе траверсада болумен байланысты. Ажыратылған
траверсаны түсіру және жаңа траверсаны қабылдау кезінде траверсаның ... ... ... ... қаіп кешендерін болдырмау және теңселме – станокты ... үшін ... ... – 47 ... қарастырылған.
Агрегатты кран бар. Оның көмегімен жүк ... ... ... ... ... ... жүк ... көтерілуі кезінде – 1000 кг түсірілуі ... кг- ға ... ... ... максималды биіктігі – 3,8 м,
минималды – 0,8м.
Агрегаттың монтаждық ... ДТ -75 ... ... ... ... 70,7 ... ... кабинасы жабық типті, вентилятор және жылыту
жүйесімен жабдықталған.
Баспалдақтың өздігінен жиналуын ... үшін ... ... ... шмаксималды шығу ұзындығы -10м. Жұмысшының алаңшасының ... ... ... ... ... ... ... Жұмысшы
алаңшаның габариттері 700x700x1000 мм.
Жұмысшылардың теңселме – станоктың қозғалмалы бөлшектерімен ... үшін ...... ... ... қоршаулармен жабдықталады. Кривошипті – шатунды механизмнің
және ... ... ... ... ... ... ... құрылғысына қызмет көрсету үшін ... ... бар ... және ... ... ... теңселме – станокты
майлау және жөндеуге қажет алаңшалар мен ... жер ... ... ... ... ... бірі.
Осы мақсатта теңселме – станокта келесі құрылғылар қарастырылған. Екі
шарнирлі қақпағы бар сыналық ... ... ... Ол ... ...... және мұнай өнімдерінен қорғайды, сонымен
бірге операторларды ременді байланыспен ... ... ... ... головкасының айналыс құрылғыларына және ... жету ... мен ... ... ... 2,2м ... және ... 0,75м. Ол теңселме станоктың бағанасында орнатылған
және 0,8 м-ден ... ... ... ... ... периллалық қоршауы бар. Кривошипті – шатунды механизмнің және
сыналық ременді ... ... ... ... Ол ... ... – станоктың электржетегіне қызмет көрсету үшін алаңға кіріс
тежеу ... ... ... – станокты жөндеу және қызмет ... ... ... ... ... ... құруда тежеуіш құрылғысының
беріктігі мен ... ... ... ... ие. Ол ... ... ... сораптың штангалардың кез – келген кривошипті немесе теңселме –
станоктың балансирінің орнында ... ... 1,5 ... көп ... ... жеңіл және берік тежелуді қамтамасыз етуі тиіс.
Ұңғыда жұмыстарды ... ... ... ... ұңғы
территориясының мазутпен бүлуінен алдын алу үшін шығару желісіндегі кері
клапанның беріктігімен анықталады. Қыс ... ... ... ... ... басталғанша теңселме – станоктың жетегі тоқтатылады
және жіберу құрылғысында “Не включать – ... ... ... ілінеді.
Мезгіл – мезгіл жұиыс ... ... ... ... ... ұңғыларда плакатты тең жөндеу алдына ғана ... ... ... ... ... да ... – станоктың электр жабдығы электрқозғалтқыштан және ... ... ... ... жер ... 1,5м биіктікте
орнатылған.
Электржабдықтың жерлестіруі ретінде ұңғының ... ... ... – станоктың рамасымен екі жерлестіру өткізгіш сымдарымен
байланысуы тиіс, олар кондуктор мен рамаға әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... 48мм аз бломауы тиіс.
Жерлестіру өткізгіш сымдары мен олардың қосылған жерлері ... ... ... тиіс ... ... ... дөңгелек, жолақтық, бұрыштық және
басқа профильді болатты қолданады. Болат арқанды қолдануға болмайды.
Керн мен ... ... ... пайда болатын кедергі,
меншікті топырақ кедергісіне ... ... ... ... ... мынадай түрде болады:
мұндағы: Rдоп-ПУЭ бойынша жерлестіру қондырғысының ... 4 ... және ... ... диаметрі –0,176м
немесе 4х=0.366(ln*11.4x+0.5ln3)
жинау әдісін есептеп отырып, мынаны аламыз х=22 ... ... ... ... ... жерлестірумен
байланысты болады.
4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1 Табиғи ортаны қорғау
“Қоршаған табиғи ортаны қорғау” бөлімі – “Өзен мұнай ... ... және ... ... ... ... ... Бозащы
түбегінің қоршаған табиғи ортасы қорғаудың негізгі мақсаты мұнай кенорнын
құрастыру және ... ... ... ... ... әсерді азайту,
соның ішінде:
- топырақтық - өсімдік жамылғымен жануарлар әлемінің қазіргі жағдайын
бағалау;
- ауа бассейінінің қазіргі жағдайын ... Жер асты ... мен ... ... беттік суларының қазіргі
жағдайын бағалау.
Мұнай кенорнын меңгерумен байланысты өндірістік факторлардың ... ... ... үшін ... ... ... кешені
ұсынылады. Оларды орындау объектінің ... ... ... ... ... ... ... кенорында мұнай мен газды өндіру технологиясы ұңғы ... ... ... қарастырады.Ұңғыда газы және суы бар мұнай құбыр
желілілерімен ЦППН-ге жетеді. ... ... екі ... ... мұнайды өлшеу және оны Өзен-Қаламқас мұнай
жинау коллекторына ... ... ... газ ... және ... бөлінгеннен
кеиін өз қажетіне жұмсалып ,қалдығы факельде жағылады.
Факельдер атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көзі болып табылады.
Факельде жану ... : ... азот ... ... ... ... ... жинау кезінде жабдықтардан зиянды шығулардың негізгі көздері
сақтандыру клапындары, сальникті тығындауышта, қосылыстардың тығыссыздығы.
Мұндағы негізгі өнім-көмірсутегі. Зиянды ... ... ... ... пештері, сыйымдылықтар, тұндырғыштар және ... ... және ... ... ... ... ... және ұйымдастырылмаған болып бөлінеді.
Ұйымдастырылғандар: ілеспе газды жағу факельдері, жану өнімдері-азот
оксидтері, сажа, көміртегі оксиді, көмірсутегі, күкірттің қос тотғы, ... ... ... ... ... ... ... сыйымдылықтар,
сепараторлар, арматураның тығысыздығы. Негізгі ластау-көмірсутегі. Зиянды
заттардың статтық және ... ... ... ... жабдықтарды байланыстырушылардың бұзылуы нәтижесінде орын
алады [12].
4.2.1 Гидросфераға әсері
Топырақ сулары 0,0-ден 5,5м ... ... ... ... және жер асты ... ... ... кәсіпшілігі беттік және жер асты суларына әсерін тигізеді.
Мұнай кәсіпшілігінде ағынды сулар жиналады:
- өндірістік ... ... ... және ... ... ... ... заттармен ластанған.
Беттік және жер асты суларын ластаудың көздері:
1) тазаланбаған емесе толық тазаланбаған өндірістік және ... ... ... ... ... ... ... ағындар жәнет ағынды сулардың тасуы;
5) жоғарыминералданған ілеспе-қабат ... ... ... ... ... ... ... және басқалардан зиянды сұйық
материалдардың фильтрациялық ағындары;
7) атмосфераға зиянды заттардың шығуы (шаң, аэрозоль);
8) апатты ... мен ... ... ... газ ... ... және т.б.);
9) материалдармен қалдықтарды сақтау орны, тасмалдау үшін алаңшалар;
10) ұйымдастырылмаған қоқыстар.
4.2.2 ... ... және жер ... әсері
Территорияның өсімдік әлемі негізінен солянкалы қауымдастықтан және
ермековалы-белопалынкалы ... ... және мал ... ... жоқ. ... ... ... орны және оларды қоршаған орта
санитарлық – гигиеналық, эпидемияға қарсы, экологиялық жағынан ... ... ... аудандары келесідей:
а) мұнай желілері – 9,7га, олардың ішінен – 30 ... ... ...... -3 ... ... уақытқа қолданысы – 8,40га;
б) алаңдар – 1,67га олардың ішінде:
- 30 жылға дейінгі уақытқа қолданысы - ... 3 ... ... ... ... - ... ...... ... ... 30 ... ... уақытқа қолданысы - 0,34га;
- 3 ... ... ... ... - ... ВЛ – 6кВ - ... ... ішінде:
- 30 жылға дейінгі уақытқа ... - ... 3 ... ... ... ... - ... ... ... ... бағалау және олардың салдары
Кен орынды пайдалану кезінде қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізетін
апатты ... ... ... ... ... түрлерге бөлуге болады:
- технологиялық “отказдар”;
- механикалық “отказдар”;
- ұйымдастыру-техникалық “отказдар”;
- газ мұнай желілерінің ұзақ мерзімділігімен байланысты;
Технологиялық тәртіптер ... ... ... газ ... ... қоспасының төгілу орын алады, бұл алаңның ластанып, төгілген ... ... ... ... тәуліктік мұнай өндіру 300м3/тәу – ке дейін ... ... бір ... ішінде алаңға 10 тоннаға ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы ұңғы
маңындағы топырақтың ластануы, атмосфераға көмірсутегі мен газдың шығуының
өсуіне әкеліп соғады.
Ұйымдастыру – техникалық ... Бұл ... ... ... кәсіби дайындығымен беруі. Бұл жабдықтармен желілерді
тексеру жүргізу, мерзімдік демонтаж жұмыстарын жүргізу кезінде байқалады.
Газ ... ... ... ... деңгейі келесілерге
байланысты болады:
- құбыр желілерінің диаметрі;
- құбыр желілерінің материалы мен қабырғаларының қалыңдығы;
- табиғи – ... ... ... ... коррозиялық агрессивтілігі;
- изоляция сапасы;
- катодтық қорғаныс деңгейі.
Топырықтың агрессивті әсері ең көп мәнге ие, оған газ ... ... ... ... 4.1- ... мерзімінің және апаттылықтың орташа мерзімдері
|Объектілер ... ... ... ... |
|1 |2 ... ... ... |2-4/0,4-1,5 ... ... ... ... жадайларды төмендету шаралары жағымсыз экологиялық әсерлерді
төмендету шараларының ... ... ... және ... тиісті
бөлімдерінде нақты айтылады.
Апаттық жағдайларды жоспарлау СНиП 1.02.01.85-те сонвмен бірге ... ... ... ОВОС-ты өңдеу тәртібі туралы
уақытша ...... ... ... ... және табиғи қорғау шаралары
Зиянды заттарды шығарумен байланысты аапаттардың алдын алу үшін кен
орында келесі шаралар қарастырылған, оның ... ... ... ... антикоррзиялық қорғанысы;
- мұнайға арнайы реагенттерді қосу;
- өндірілетін шикізатты өңдеудің жылулық және ... ... газ және ... ... салмалық әсерлі эффектке ие.
Атмосфералық ауаның ластануын бақылау ... ... ... ... мен ... ... қосу ... мето жағдайлары кезіндегі атмосфералық ауаның ластануы
бақылау ауданы үшін ... ... асып ... ... ... бұл мәндер фондық мәндерді 2-4 есе, ал СЗЗ
шегіндегі ... 1,5-2 ... ... ... ... ... инверсия, жоғары 70%-тен асатын салыстырмалы ылғалдылық, төмен
атмосфералық ... 6 ... ұзақ ... ... ... шашылуы есептері және төлеу есептері кен
орынды игерудің жұмысшы жоспарында мұнай желілері автожолдар ...... ... Өзен кен орнын игеру схемасы ұңғыларды
сызықтық орналастыруды (аралары 400м) жобалайды. Осыған ... ... ... ... жоқ) ... СҚА- ны кен орын
контурынан емес жеке ұңғыдан орнатуға болады. СҚА бір-біріне қойылмайды.
“Атмосфераға ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген алдын – ала есептер көрсеткендей әрбір ... ... 0,0059 ... ... сондықтан СҚА-ны ұңғыдан 100м-ге алуға
болады. Вахталық поселка жиі желдер әсері ... тыс ... ... 3В концентрациясы, оның ішінде УВН де ... ... ... ... ... ... боран, қар, боран,
температуралық инверсия, жоғары ... ... ... жоғары)
кезінде де.
4.3.1 Литосфераны (топырақ пен жер ... ... ... ... Өзен ... ... ... схемасы
мұнай және газ кенорындарын игеру ережелеріне (14) сәйкес құрылған және Ю-
VII, Ю-X, Ю- XII, Ю- XIII ... ... ... ... ... ... ... Өзен кен орнын құрастыру және пайдалануға енгізудің
белгіленген мерзімде ... ... ... үшін ... қойнауын қорғау бойынша негізгі ережелер . Қабаттардың уақытынан
бұрын сулануы немесе дегазазиясына әкелетін ұңғылардың ... ... ... өнімді және көрші горизонттар арасындағы сұйық ағымдары
әсерінен, мұнай құрағыш жыныстардың, ... ... және ... ... ... ... бағытталған шаралар кешенін орындау.
Тиімді игеру жүйесі негізінде техногенді қызмет ... ... ... ... мен ... ... ... ауа бассейнінің, теңіз
бетінің ... ... ... ... ... қорғау
заңына сәйкес табиғи ортаны қорғау.
Топырақты қорғау. Кенорынды игеру прцесінде технологиялық процестің
жетілмегендігінен және ... да ... ... құм мен ... ... ... ... эрозияға оңай түсетін топырақтан тұрады:
- сұр-қоңыр суглинкалы;
- сұр-қоңыр супесчанникті;
- солонецтер;
- құм,ұлутас.
Кенорынды игеруге бөлінген жерлер ... ... ... негізінен, келесі жолдармен жүреді:
- теңіздің нагонные құбылысы;
- рельефте ... ... ... ... ... техника мен транспорттың тәртіпсіз қозғалысы;
- өндіріс қалдықтарын рұқсат етілмеген орындарда ... ... ... ... ұйымдастырушылық;
- технологиялық;
- жоба-конструкторлық;
- санитария-эпидемияға қарсылық.
Ұйымдастырушылық:
1. Кенорын территориясы және одан тыс ... ... ... ... ... ... және оларға дұрыс қорғау.
2. Тиімді қозғалыс схемаларын жасау және ... ... ... Жем ... шөп ... ... ... етілмеген жұмыстарды
жою.
4. Экологиялық бақылау қызметін ұйымдастыру.
Технологиялық:
1. Келесі жұмыстар кезіндегі рельефтің ластануымен ... ... ... регламентациялау:
- бұрғылау;
- ҚҚҰ жүйесін жөндеу және пайдалануда;
- мұнай тасмалдауда;
- жер жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... қорғаныс қызметтері мен СЭС-те
сәйкестендіру және экспертиза.
2. Топырақ ... ... ... ... жобалық-
конструкторлық шешімдерді таңдау.
Санитария-эпидемияға қарсы:
1. Кәсіпшілік және ... ... ... үшін ... ... және таңдау.
2. Өте қауіпті инфекциялардан қызметкерлерді эпидемияға қарсы қорғанысты
ұйымдастыру.
Кенорын территориясының ... ... ... төмен
бонитеті әсерінен жерлерді биологиялық рекультивациялау қарастырылмаған,
себебі бұл экономикалық тиімсіз. Тек қана жобамен ... ... ... ... ... ... ... қалдықтарды сәйкес орындарда жинау және орналастыру. Бұл шараларға
ассигнование ... ... ... ... ... ... ... топырақтың құнарлы қабатын қолдану,
жануар әлемін қорғау. Кенорын ... ... ҚР ... ... 1-ден аз ... ие, яғни ... 1%-тен аз. өнімді жайылымдарға
жатады. Территорияның кейбір жерлерінде ғана ... ... ... ... ие. ... ... ... техниканың жүріп өтуі
0,15м-ге дейінгі тереңдікті ... ... ... ... соғады:
- жоғарғы горизонттардың босауы;
- төменгілердің тығыздалуы;
- 0,20 м-ден ... ... ... ... және ... кейін жобаға сәйкес стандарттық
номенклатура жұмыстары бойынша техникалық рекультивация бойынша ... ... ... ... аударушы құстардың миграция ауданы, оның
ішінде ... ... ... де ... ... ... фаунаға шу факторын максималды мүмкін төмендету.
2. Құстардың қоныс аудару маршрутын жасау.
3. Кенорын ауданында ... ... ... ... ... құс ... құрылғыларын орнату.
4.3.2 Радиациялық қауіпсіздік
Кенорынды ұңғыларды ... ... ... ашу ... ... ... ... шлам қоршаған ортаны радиоактивті
ластауы мүмкін.
Сонымен қатар қабат флюидінің құрамында ... ... ... да ... ... ... да жоба бойынша ұңғыларды міндетті
түрде ... (РК) ... ... ... Ол ... ұңғы
қимасының радиациялық сипаттамасын береді, сонымен бірге барлық ... ... ... ... ... ... өндірілген мұнайдың радиологиялық
зерттеуді береді. Жоғары радиоактивті қабат флюиді бар ... ... ... ... бұрғыланған жағдайда жоғары радиоактивті интервалдан
шлам сынамасы немесе тау ... ... алу ... ... ... ... шламы немесе меншікті радиоактивтілігі жоғары мұнай ұңғыдан
шықса (НРБ-76/87 радиоактивтілік ... ... ... ... шлам үшін ... ... ... бөлшектері) (НРБ-76/87 п.9,5)
бета – активті заттар үшін 2*10//6 Ки/кг
гамма – активті заттар үшін 1*10//7 г/экв. Радия/кг
альфа – ... ... үшін 2*10//7 ... бұрғылау ертіндісі, мұнай конденсат (сұйық заттар) үшін ПО-5 Кл/л
(НРБ-76/87 п. 9.4.);
- газ үшін (гелий 135 бойынша) 7МСГ10 Кл/л ... ... ... және ... да ... ... жұмыс жасағандағы негізі санитарлық ережелер” (ОСП-72/87) және
“Радиоактивті қалдықтармен жұмаыс жасағандағы санитарлық ... ... және НИПИ ... ... Радиациялық қауіпсіздік ережелерін сақтап
ұңғыны құрастыру және ... әрі ... ... ... беруші органдардан ұңғыны әрі қарай тереңдетуге рұқсат
алады;
Бұрғылау төңірегінде санитарлық-қорғаныстан 5 есе асатын, ... және ... ... ... ай ... ... ... шламының қабат флюдінің, бұрғылау
және сораптық кампрессорлық құбырлардың, мұнай, су ... ... ... В ... ... үшін ... шегі (ионизирлеуші
сәулелену көздерімен тіке жұмыс жасамайды, бірақ ... ... 38 ... заттардың әсеріне түсуі мүмкін).
- 0,5 БЭР күнтізбелік жылда.
Радиациялық ... ... ... министірлігінің
21.10.91 жылғы № 5-7/4094. Мұнай мен жұмыс жасағандағы радиатциялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарына сәйкес шешіледі ... ... ... ... ... байланысты. Соның
ішінде оның ресурсты базасының болуы. Қазіргі ғылыми техникалық прогрестің
талабына сай қабаттан шамамен 35-40 % ... ... ... ... ... ... алтынның ” көпшілік бөлігі жер қойнауында
қалып қояды. Қазіргі уақытта қабат энергиясының төмендеуіне және ... ... ... кен ... штангалы тереңдік сорап әдісі
пайдаланылады.
Мұнай өнімінің көбеюіне әсер ететін негізгі факторлар болып қабаттың
мұнай бергіштігінің ... ... ... ... су ... және Б.Ә.З,
полимер ерітінділерін айдау, бу-жылу әрекеттері және ... ... ... ... ... кен ... штангалы тереңдік
сорап қондырғылары кеңінен қолданылады. Мен осы дипломдық ... ... ... ... ... ... ... таңдадым.
Штангалы тереңдік сорап қондырғысы технологиялық және экономикалық жағынан
тиімді әдіс болып табылды.
Өзен кен ... ... ... ... ... ... ... тиімді әдістері қарастырылды, соның ішінде
штангалы терең – сорапты қондырғының жетілдірілген ... ... бу ... ... ... жаңа әдістерін, гидрожару
жұмыстарын жүргізу қолданылуда.
Терең – ... ... ... ... ... жағдайлары
жетік қарастырылды.
Мұнай кен орындарын меңгерумен байланысты өндірістік ... ... ... ... үшін ... ... ... кешені
ұсынылды. Оларды орындау объектінің қоршаған ортаға техногендік әсерін
төмендетеді.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Протокол ГКЗ №7192. ... ... ... ... ... на ... ... М.Н., Попова Л.А. 1990г.
3. Дополнение к технологической схеме разработки ... ... Б., ... по договору 34/99, фонд «НИПИ Мунайгаз», 2002г.
4. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу – Алматы “Альманах”, Нұрсұлтанов Ғ.М.,
Абайұлданов Қ.Н.,1999ж.
5. ... Ш.К. ... и ... ... нефтяных и
газовых месторождений-М., Недра.-1978.
6. Среда Н.Г., Муравьев В.М. Основы нефтяного и газового дела – М., Недра-
1980.
7. Оркин К.Г., ... А.М. ... в ... и ... добычи нефти –
М., Недра – 1967.
8. Тайкулакова Г.С. Экономическая эффективность внедрения новой ... ... ... ... ... ... Н.Л., Тищенко В.Е. и др. Организация, планирование и ... ... и ... промышленности- М.: Недра, 1986г.
10. Охрана труда в нефтяной промышленности. Сулейменов и др., М.: Недра,
1980г.
11. Экологически аудит ... ... ... ТОО ... ... ... окружающей среды. Степаненко А.С., Москва 2000г.
-----------------------

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жер асты қазба байлықтары6 бет
Қоныс және бектас кен орнындағы өндірістік мониторинг (атмосфералық ауаның ластану мониторингі мысалында)30 бет
"Сегнетоэлектриктер және пьезоэлектриктер туралы негізгі мағлұматтар."4 бет
Access мәлiметтер базасы жөнiнде негiзгi мағлұматтар31 бет
Activ studio жалпы мағлұмат70 бет
Adobe PageМaker туралы жалпы мағлұматтар17 бет
Delphi ортасы туралы мағлұмат31 бет
Excel программасы туралы жалпы мағлұматтар10 бет
Excel программасы туралы мағлұматтар7 бет
MS DOS операциялық жүйесі туралы мағлұмат6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь