Autocad 2004 жүйесі

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. AutoCAD жүйесімен танысу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1 Жүктелу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 AutoCAD терезесінің құрылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2. Сызу элементтерінің түрлері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1 Нүктелер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.2 Сәулелер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.3 Түзулер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Шеңбер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Полисызықтар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6 Мультисызықтар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.7 Жазбалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.8 Эллипстер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.9 Сплайндар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3. Блоктар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4. Режимдер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
4.1 Тордың бейнесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5. Сызбаны түзету командалары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Қосымша А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Қосымша В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Autodesk америкалық фирмасы шығарған AutoCAD жүйесінің алғашқы версиялары, жиырмасыншы ғасырдың 80-жылдары пайда болды, және шыға салысымен бірден өзіндік безендірумен және қолданушыға ыңғайлылығымен назар аударды. Жүйенің тұрақты дамуы, ескертулердің есепке алынуы, басқа да алдыңғы қатарлы фирмаларының (бірінші кезекте Microsoft) жаңа өнімдерімен бірігуі AutoCAD-ты программалық қамтамасыз ету рыногінде әлемдік лидерге айналдырды. Жүйенің кеңінен таралуы MS DOS операциялық жүйесінде жұмыс істейтін оныншы версиядан басталады. Мұндай операциялық жүйеде он бірінші, он екінші, он үшінші версиялары жұмыс істей алды, алайда Windows (Windows 3.1 немесе Windows 95) операциялық жүйе ортасында жұмыс істейтін аналогтар да пайда бола бастады. Осындай AutoCAD жүйесінің он төртінші версиясы Windows нұсқасында жарық көріп, Windows 95 және Windows NT операциялық жүйелеріне негізделген еді. 1999 жылы AutoCAD 2000 болып танылған жүйенің он бесінші версиясы енгізіле бастады. Он бесінші версия шыққаннан кейін, оның артынша араларына бір жыл салып AutoCAD 2000 және AutoCAD 2002 жарық көрді. Олардың бәрі бір-бірімен берілгендерді сақтаудың ортақ форматымен байланысты. Ал, 2003 жылдың наурыз айында AutoCAD 2004 (ішкі но-мері-16) тамаша туындысы дүниеге келді. Бірақ бұл версияның Windows 95 және Windows 98 жүйелерінде жұмыс істеу қабілеттілігіне кепілдік берілмейді. Бұл версияларды ком-пьютерге қондыру үшін мынадай операциялық жүйелер ұсынылады: Windows 2000, Windows XP (Professional Edition), Windows XP (Home Edition), Windows NT 4.0 (Service Pack 6а жаңартуымен).
AutoCAD 2004 жүйесі жергілікті (локальдық) немесе тораптық нұсқада қолданыла алады. AutoCAD-тың алғашқы версияларының құрамында тек қарапайым екі өлшемді сурет салуға арналған құрылғылар болса да, олар бірте-бірте толықтырылып, жетілдіре бастады.
AutoCAD-тың сурет салу құралы ретіндегі басты артықшылығы сызбалардың элек-трондық архивін қалыптастыру мүмкіндігі болып табылады. Осындай түрде құрылған әрбір суреттердің файлдары сызбалардың электрондық архивін қалыптастыру мүмкіндігі болып табылады. Осындай түрде құрылған әрбір суреттердің файлдары оңай түзетілетін-діктен, сызба-аналогтарды сызба-прототиптерден алуға болады. AutoCAD 2004 жүйесінде жасалған файлдарды қорғау үшін парольдер мен электрондық сандық қолтаңбалар қарас-тырылған. Жобалау құжаттарын шығаруды жеңілдету үшін “стандартты элементтердің кітапханасын” жасауға мүмкіндігі бар. Стандартты элементтерге толық файлдарды немесе олардың жеке бөліктерін жатқызуға болады. Бұл идея жүйесінде әр түрлі конструкторлық архитектураның және т.б бағыттарда жергілікті жұмыс орындарын құруда жақсы түрткі болды, сондай-ақ жаңа мамандырылған жүйелерді құруға мүмкіндік берді. Бұны програм-малық тілдерді қолдану мүмкіндігі күшті толықтырды. AutoCAD 2002-ден бастап, жүйеде кәсіпорын стандартын қадағалауға, қабаттары мен стильдерін басқаруға арнайы құрал қо-сылған AutoCAD оныншы версияны кеңістіктегі кез келген жазықтықта күрделі үш өл-шемді салуды жеткілікті орындауға мүмкіндік береді және оларды әр түрлі көзқараспен қарағандай экранда әр түрлі етіп көрсету. Сондықтан да ол үш өлшемді модельдеу және құрал ретінде болды. Кеңістік механизмінің беті және көрсетілген экранда үш өлшем объектілері немесе салу проекцияларының сызбаларын өңдеуге мүмкіндік береді. AutoCAD жүйесінде модельдің біреуінен сызба құжаттарының бірнеше беттерін алуға бо-лады.
1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.
2. Романычева Э.Т., Трошина Т.Ю. AutoCAD 2000. – М.: ДМК, 1999. – 320 с.
3. Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2000 и Visual LISP.–СПб.: БХВ - Петербург, 2001. –672 с.
4. Марк Милдбрук, Бад Смит. AutoCAD 2002 для “чайников”. – М.:Диалектика,2004.
5. Инженерная и машинная графика. Выполнение чертежа типовой детали в системе AutoCAD: Методические указания к лабораторной работе /Сост. А.Д.Динасылов. - Алматы: АИЭС, 2001. – 32 с.
6. Инженерная и машинная графика. Выполнение принципиальных схем технических устройств в системе AutoCAD: Методические указания к лабораторной работе /Сост. А.Д.Динасылов. - Алматы: АИЭС, 2001. – 33 с.
7. Инженерная и машинная графика. Трехмерное моделирование в системе AutoCAD: Методические указания к лабораторной работе /Сост. А.Д.Динасылов. - Алматы: АИЭС, 2002. – 39 с.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. AutoCAD ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... AutoCAD ... құрылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Сызу ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Шеңбер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Жазбалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Сплайндар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... бейнесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... фирмасы шығарған AutoCAD жүйесінің алғашқы
версиялары, ... ... ... пайда болды, және шыға
салысымен бірден өзіндік безендірумен және қолданушыға ыңғайлылығымен ... ... ... ... ... ... алынуы, басқа да
алдыңғы қатарлы фирмаларының (бірінші кезекте ... жаңа ... ... ... ... ету рыногінде әлемдік лидерге
айналдырды. Жүйенің ... ... MS DOS ... жүйесінде жұмыс
істейтін оныншы версиядан басталады. Мұндай операциялық жүйеде он бірінші,
он екінші, он үшінші версиялары жұмыс істей ... ... Windows ... ... Windows 95) ... жүйе ... ... істейтін аналогтар
да пайда бола бастады. Осындай AutoCAD жүйесінің он төртінші ... ... ... ... Windows 95 және Windows NT ... негізделген еді. 1999 жылы AutoCAD 2000 болып танылған жүйенің
он бесінші ... ... ... Он ... ... ... ... артынша араларына бір жыл салып AutoCAD 2000 және AutoCAD 2002 жарық
көрді. ... бәрі ... ... ... ... ... Ал, 2003 ... наурыз айында AutoCAD 2004 (ішкі но-мері-16)
тамаша туындысы дүниеге келді. ... бұл ... Windows 95 және ... ... ... ... қабілеттілігіне кепілдік берілмейді. Бұл
версияларды ком-пьютерге ... үшін ... ... ... Windows 2000, Windows XP ... ... Windows ... Edition), Windows NT 4.0 (Service Pack 6а жаңартуымен).
AutoCAD 2004 жүйесі ... ... ... ... ... ... ... алғашқы версияларының құрамында тек қарапайым
екі өлшемді сурет ... ... ... ... да, олар бірте-бірте
толықтырылып, жетілдіре бастады.
AutoCAD-тың сурет салу құралы ретіндегі басты артықшылығы сызбалардың
элек-трондық архивін қалыптастыру мүмкіндігі ... ... ... ... әрбір суреттердің файлдары сызбалардың электрондық архивін
қалыптастыру мүмкіндігі ... ... ... түрде құрылған әрбір
суреттердің ... оңай ... ... ... ... болады. AutoCAD 2004 жүйесінде жасалған файлдарды
қорғау үшін парольдер мен электрондық сандық ... ... ... ... ... үшін “стандартты элементтердің
кітапханасын” жасауға мүмкіндігі бар. Стандартты ... ... ... ... жеке ... ... болады. Бұл идея
жүйесінде әр түрлі конструкторлық ... және т.б ... ... орындарын құруда жақсы түрткі болды, сондай-ақ жаңа
мамандырылған жүйелерді құруға ... ... Бұны ... ... мүмкіндігі күшті толықтырды. AutoCAD ... ... ... ... ... ... мен стильдерін басқаруға арнайы
құрал қо-сылған AutoCAD оныншы версияны кеңістіктегі кез келген жазықтықта
күрделі үш ... ... ... ... ... береді және
оларды әр түрлі көзқараспен қарағандай экранда әр ... етіп ... да ол үш ... ... және ... ... болды. Кеңістік
механизмінің беті және көрсетілген ... үш ... ... ... салу
проекцияларының сызбаларын өңдеуге мүмкіндік береді. AutoCAD жүйесінде
модельдің біреуінен сызба құжаттарының ... ... ... бо-лады.
1. AutoCAD жүйесімен танысу
1.1 Жүктелу
Жүйенің шақырылуы жұмыс үстелінде орналасқан ярлыктан тышқанның
сол жақ батырмасын екі рет басу ... ... ... ... іске
қосудың екінші жолы - Windows жұмыс үстелінде Пуск (Жіберу) менюін қолдану
(Пуск\ ... ... 2004). Жүйе іске ... ... ... таңдауға арналған Startup (жұмыс басы) стандартты диалогтік терезе
ашылады (1.1-суретті ... Ал, AutoCAD 2000 және AutoCAD ... ... AutoCAD Today ... ... ... ... басталады.
1.1-сурет. Startup диалогтік терезесі (Start from Scratch режимі)
Startup диалогтік терезеде (Жұмыстың басталуы) ... ... ... ... ... ... үлкен батырмалардың
біреуіне қолданушы тышқан-ның көрсеткішін апаруы қажет:
Open a Drawing ... ... from Scratch ... ... a Template ... бойынша);
Use a Wizard (Мастерді шақыру).
Сонан соң тышқанның сол жақ батырмасын басу керек. Ал ... ... ... ... ... батырма өзінің қалпын “басылғанға”
өзгертеді. Ал терезенің оң жақ жоғарғы жағында орналасқан тексттік жазудың
мазмұны ... ... ... ... ... ... үшін, тышқанның сол жақ батыр-масын OK ... ... ... Егер ... жаңа бос ... салу керек болса, онда Startup
(Жұмыстың басталуы) терезесінде Start from Scratch (Қарапайым сұл-ба) (1.1-
суретті ... ... ... ... Бұл ... үндемеумен ұсынылады.
Онда жаңа бос сызбалар тек қолданушы құрулардың ... ... ... ... ... ... ... алу керек: Imperial
(feet and inches) (Ағылшынша (фут және ... ... Metric ... нұсқа бұл жағдайда біз үшін әрине ... Use a Template ... ... ... ... ... да бір жаңа ... яғни қолданушының жұмысты нөлден бастамауға ... (бұл ... ... ... штамптар және қандай да бір басқа сызықтар
немесе құрулар). Use a Wizard ... ... ... жаңа ... түзету
мастерінің программаларының біреуін щақыруға мүмкіндік береді. ... рет Start from Scratch ... ... ... деп ... AutoCAD ... ... терезеде (1.2-суретті қараңыз) AutoCAD жұмыс терезесін,
жабдықтау элементтерін бөлшектеп қарастырайық.
1.2-сурет. Қолданушы интерфейсінің ... - меню ... 2 - ... ... 3 – ... осьтерінің
пиктограммасы, 4 - қо-
сымшалардың тізім көрсету батырмасы, 5 - қосымша кеңістік модельдері, 6 ... ... 7 - Tool Palettes ... 8 – ... ... ... қалпы, 9 – Communication Center, 10 – ... ... 11 ... жол ... 12 - ... терезесін басқару батырмасы, 13 - курсор,
14 - ... ... ...... ... ... ... негізгі жұмыс
аймағы бо-лып табылады (оның қалған бөліктері жоғарғы, төменгі, сол немесе
оң жақтарда орнала-суы мүмкін). Бұл ... ... ... бұдан былай
біздер графикалық ... ... ... ... ... ... ... көмегімен жөнделеді. Графикалық экранның сол жақ төменгі
бұрышында координат осьтерінің белгісі болады (3 санымен ... ... AutoCAD ... болғандай белгі жөнделуі не-месе бір түрге
келтірілуі мүмкін.
Экранның жоғарғы жолын меню жолы (1) деп атаймыз, ол ... ... File ... Edit ... View ... Insert ... ... Tools (Құралдар), Draw (Сурет салу), ... ... ... Express (Экс-пресс), Window (Терезе), Help (Анықтама).
Графикалық экранның төменгі жағында қо-сымша тетіктері ... ... (5), Layout 1 ... 1) және Layout 2 ... 2) ... ... және ... бір-бірінен ауыстыру кезінде
қосымшалар қолда-нылады. Үндемеумен Model (Модель) қосымшасы ең ... ... ... (4) ... атының сол жағынан қосымшалардың
тізімін екі бағытта жылжытуға мүмкіндік береді ... Excel ... ... ... ... ... ... оң жағынан
графикалық экран үшін горизонталь айналдыру сызғышы орналасқан (ол болмаған
жағдайда сізде AutoCAD түзеткіші ... ... ... сызғышы
графикалық экранның оң жақ шекарасында орналасқан. Екі айналдыру ... (14) ... ... ... ... жақ ... (11)
1.2-суретте сіз Command: (Команда:) ... ... ... Бұл ... ... мен ... ... диалог орнатылады, мұнда сіз
енгізетін командалар және ... ... ... ... ... ... жол аймағы деп ... Command: ... ... ... жолы команда жолы деп аталады. Коман-далық жол аймағынан
төмен тік бұрышты ... ... (10) және ... ... жол ... табылады: SNAP (ҚАДАМ), GRID (ТОР), ORTHO ... ... OSNAP ... OTRACK (ОТС-ПРИВ), LWT ... MODEL ... ... ... ... алаңын басқару үшін
қызмет етеді, ол өзінің үш координаттық ... ... ... ... кезінде тышқанның көрсеткіші арқылы өзгертеді. Есептегіш < F6 >
функционалдық перне-
нің көмегімен сөндірілуі ... Осы ... басу ... ... ... ... ... басқа жолмен қосу және сөндіру-есептегіштің
жолы бойынша тышқанның сол жақ батырмасын шерту.
AutoCAD 2004 версиясында ғана ... ... (9), ... ... орталығы) диалогтік терезені шақыруға арналған, Интернетпен қосу
барысында Autodesk ... ... ... ... ... ... ... береді. Бұл тереземен жұмыс 3 қосымшада қарастырылады.
Қолданушы интерфейсінің не-гізгі элементтері құралдар ... ... ... Төрт ... ... 1.2 - ... меню ... орналасқан. Тағы да екі вертикаль панельдері графикалық ... ... ... AutoCAD 2004 жүйесінде құралдар панелі-нің барлығын
Windows XP стилінде ... ... ... ... ... ... ... қандай да бір кез келген панельдің пиктограммасына ... ... ... тік ... ... ... ... ал
бірнеше сәттер-ден кейін нұсқау астындағы ағымды көмексөз команда атымен
немесе AutoCAD ... ... ... ол ... ... 1.2 – ... көрсетілген ал-ты панель бекітілген жағдайда
болады. Қалауымызша оларды графикалық экранның ішіне көшіруге болады, ... ... ... орын алады және де бір уақытта Windows терезесінің
формасын қабылдайды. Бұл үшін тышқанның көрсеткішін ... ... ... ... ... та ... батырмаларына тиіспей), тышқанның сол жақ ба-
тырмасын басу және оны жібермей тұрып панельді экранның бос жеріне апару,
содан соң сол ... ... ... ... ... панельдер әр түрлі
формаларды қабыл-дай алады, оларды ... ... ... ... ... жаңа орындарға орналастыру үшін оны аты бар көк ... ... ... ... ... Панельдерді ауыстыру
графикалық экранның төрт бұрышының бі-реуін белгіленген ... ... ... ... ... ... өзі қолайлы орналастыру тәсілін
және панельдердің формаларын табуына болады. Барлық па-нельдердің аттары
бар. Егер курсор панель ... ... ... болса, онда панель аттары
қалыпты жолға шығарылады. 1.2-суретте меню жолдарының артынан төрт аттары-
мен ... ... ... Standart (Стандартты) (жоғарыдан
бірінші қатарда), Layers (Қабаттар) және Styles ... ... ... Properties (Қасиет-тері) (жоғарыдан үшінші қатарда). Осы
панельдерге мүмкіндігінше тиіспеу, алып тастамау және ... ... олар ... жұмыс үшін қажет. AutoCAD 2004 жүйе-сіндегі алдындағы
версиялармен салыстырмалы түрде жаңа панель Styles ... ... ... Object Properties (Объектілердің қасиеттері) панелі Layers (Қабаттар)
және Properties (қасиеттері) панельдеріне бөлінеді.
1.2 – суретте ... ... екі ... Draw ... ... ... ... Панельдерді экранға шақыру және оларды экраннан алып ... ... ... бар ... Курсорды төмен түсіп тұрған менюдің View
(Түр) деген аты-на апарып, тышқанның сол жақ батырмасын басыңыз. Таңдалған
төмен ... ... меню ... ... ... ... Сосын тышқанның
көрсеткішін Toolbars (Панель-дер) төменгі жолына түсіріп, тышқанның сол жақ
батырмасын басыңыз (бұдан былай эк-ранның кез ... ... ... сол жақ батырмасын шерту арқылы таңдаймыз, ал тышқанның оң ... ... ... да бір ... ... шақырады, ол туралы
сөз әрі қарай жалғасады). Toolbars (Панельдер) ... ... ... ... ... бұл ... таңдағаннан кейін ярлыктік терезені шақыруға,
он-дағы қандай да бір параметрлері және ұсынылған сұрақтарға ... ... ... ... ... ... (Адаптация) (1.3-суретте)
диалогтік терезе қосымша Toolbars (Панельдер) таңдауда панельдердің ... сол жақ ... ... ... ол AutoCAD ... берілген
версияда да қолайлы. Барлық тізімді беттеп қа-рау вертикаль ... ... іске ... ... ... ... ... жалауша, панель экран бетінде болады, егер ... ... ... ... экран бетінде болмайды.
1.3-сурет. Customize диалогтік терезесі (Toolbars қосымшасы)
Close (Жабу) батырмасы арқылы Customize (Адаптация) диалогтік терезесін
жабы-ңыз. Әрі қарай жаңа панельді ... ... ... ... ... ... Осы ... кез келген басқа құралдар панелін қосуға
болады. Егер экранға тек қана бір ... ... ... бір ... алып ... керек болса, онда контекстік менюді қолдануды ... ... меню ... оң жақ ... шерту арқылы шақырылады.
Контекстік менюдің мазмұны екі шартқа тәуелді: AutoCAD жүйесі-нің қандай да
бір командасы дәл осы ... ... ... ме және осы ... ... ... болады? Тышқанның көрсеткішін қандай да бір экранда табылатын
құралдар панеліне апарсаңыз, ... Standard ... ... ... және тышқанның оң жақ батырмасын шертіңіз. Қай
жерде курсор болатын, ... ... ... ... ... меню
пайда болуы қажет.
Пайда болған контексттік меню (1.4-сурет) барлық па-нельдердің ... ... ... ... Егер пенель аттарының сол жағында қанат белгі
тұрса, онда бұл панель экранда тұр ... сөз. ... ... ... сол жақ ... басу арқылы оның күйін қарама-қарсыға
ауыстыруға болады. Па-нельді экраннан алып тастау үшін тағы да ... ... (ол ... ... ... күйінде көрінеді). AutoCAD 2004
жүйесіндегі қолданушы ин-терфейсінің жаңа элементі Tool Palettes ... ... ... ... көрсетілген. Бұл панельді ... және ... алып ... ... сол жақ ... ... панельдерінің батырмасын шерту арқылы және
1.4 – сурет. Контексттік меню + ... ... іске ... Tool Palettes ... палитрасы) панелі блоктар
және штрихтарды сызбаны бе-зендіруде жиі қолданатын элементтерді ... ... (Түр) ... ... ... ... меню ішіндегі Clean Screen
(Экранды тазалау) пункті қолданушы интерфейсінің тағы да бір жаңа қызықты
басқару инстру-менті ... ... Осы ... ... ... алып ... ... графикалық экран-ның жұмыс аймағын
үлкейтуге болады. Бұл жағдайда ... ... меню ... қолайлы
болып қалады. Clean Screen (Экранды тазалау) пунктін қайта ... ... ... ... ... келтіреді. Графикалық экран қалыптарының
сурет аралықтарымен же
1.5 - сурет. View ... дел ... үшін + ... комбинациясын
ашылатын менюін шақыру қолдануға болады. Кеңейту және экранды
қалыпқа ... мына жаңа ... ... ... және ... (берілген кітапты жазу кезінде бұл командалардың ... ... ... Сызу элементтерінің түрлері
2.1 Нүктелер
AutoCAD жүйесінің қызықты примитиві нүкте болып табылады. ... үшін POINT ... ... қолданылады. Тағы пернетақтадан
енгізуден басқа, оны Draw ... ... ... ... менюінен батырма
арқылы шақыруға болады: Draw|Point|Single Point (Сурет салу|Нүкте|Біреуі).
Алдын ала ... ... ... ... да ... ... ... (Нүкте) командасын Draw (Сурет салу) құ-ралдар панелінен шақырғанда,
циклде жұмыс істеп сауал шығарады: Current point modes: PDMODE = 0 PDSIZE ... Specify a point: ... ... ... PDMODE=0 PDSIZE ... ... ... көмегімен экранда нүктені көрсетіңіз. Тақырып бойынша
көрсетілген кес-кінмен сай ... ... ... ... AutoCAD жүйесі өзі
береді (PDMODE және PDSIZE жүйесінде көрсетіледі). Ары қарай AutoCAD нүкте
тұрғызуға сұраныс ... және сіз ... ... ... ... ... сізге POINT (Нүкте) командасын үзу керек болса, ... ... Егер ... ... PDMODE=0 және PDSIZE= ... онда ... бір пиксель сияқты бейнеленеді (экранның бір ... да ... ... Format (Формат) менюінде Point ... ... ... ... ... Point Style
(Нүктелерді бейнелеу) ... бар. Осы ... ... ... ... (Point Size (Нүкте мөлшері)). Set Size Relative to Screen (Мөлшері
экранда салыстырмалы қойылса) ауыстырып-қосқышы ... ... ... ... Set Size Absolute Units ... ... бірлікпен
қойылса) ауыстырып-қосқышы қосылса, ... ... ... бірліктермен
беріледі. Орналасты-рып болғаннан кейін, терезе жабылады. AutoCAD ... ... ... ... ... жаңа түрде салып береді. Ол
кезде ... ... ... Node (Түйін) функ-циясымен тұрғызылған жаңа объект
үшін қолданылады. Нүктенің өзі сондықтан ... ... деп жиі ... ... – бұл кез келген нүктеден басталатын, шексіз примитив. Оны салу
үшін RAY (Сәуле) командасы қолданылады. Команда ... ... ... ... ... ашылатын менюдегі RAY (Сәуле) пүнкті арқылы ... ... ... Specify start point: ... ... ... ... кейін AutoCAD қайталана басқа нүктелерді ... ... және ... ... ... сәулелер салады: Specify through
point: (Нүкте арқылы:). Колманданың аяқталуы < Esc >
пернесі ... ... оң жақ ... басу ... жүзеге асырылады.
2.3 Түзулер
Кесінді мен сәулелерге қарағанда олар екі ... да ... ... ... үшін XLINE ... командасы қолданылады. Ол пернетақта
арқылы енгізуден басқа Draw ( ... салу ) ... ... ... Line (Түзу) пункті арқылы ша-қырылады. Команданың бірінші
сауалы: Specify a point or ... Offset]: ... ... ... Егер сіздер осы
уақытта нүктені көрсеңіздер ... ... ... ... жолдар
арқылы), онда AutoCAD бастапқы нүктеден өтетін, бір уыс ... ... түзу болу үшін екі ... ... ... сауал: Specify
through point: (Нүкте арқылы:). Түзулер то-бы ... ... ... болады. Команданы аяқтау үшін немесе тыш-қанның оң жақ
батырмасын ... ... салу үшін CIRCLE ... ... қолданылады. Команданы
ша-қыру үшін Draw (Сурет салу) панеліндегі батырма немесе Draw (Сурет
салу) ... ... ... Circle (Шеңбер) подменюі арқылы шақырылады.
Оның алты пункті бар (1.5-сурет). Circle (Шеңбер) командасын ... ... ... Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan
tan radius)]: (Шеңбердің центрі немесе [3Т/2Т/ККР (кос кос ... : ... осы ... ... ... нүкте көрсетсе-
1.6-сурет ңіз, онда ол ... ... ... ... ... шығарады
Specify radius of circle or [Diameter]: ... ... ... ... Осы ... радиус ұзындығы болатын сан енгізуге болады. Радиусты
нүкте қылып та беруге болады (AutoCAD центр мен жаңа ... ... оны ... ... ... Егер сіз D (Д) ... енгізсеңіз, онда ол
сіздің диаметр опциясын таңдағаныңызды білдіреді. Онда ... ... ... ... Specify diameter of circle: ... диаметрі:). Диа-
метрді санмен немесе нүктемен беруге болады (AutoCAD центр мен ... ... ... оны ... ... ... ... пен диаметрді
бергеннен кейін шең-берді салу аяқталады. Егер ... ... ... ... опциясын таңдасақ, онда AutoCAD шеңберді жазықтықтың үш нүктесі арқылы
салады. Кезегімен ... ... ... ... ... дұрыс енгізілген
шамалардан кейін шеңбер экран бетіне шыға-ды. Ал егер 2Р (2Т) опциясы
таңдалса, онда ол тек екі ... ... ... олар болашақ шеңбердің
диаметрлері болып саналады. AutoCAD жүйесі мынандай сауал шығарады: ... end point of ... ... (Шеңбер диаметрінің бірінші соңғы
нүктесі:) жә-не Specify second end point of ... ... ... ... соңғы нүкте-сі:). Берілген радиусы бар және ... ... ... салуға мүмкіндік беретін Ttr (ККР) опциясы
қызықты. Сәйкесінше ... ... ... ... ... point on object for first tangent of circle: (Бірінші ... ... ... ... Осы ... AutoCAD сіз тышқан
көрсеткішін ... ... ... ... ... Deferred Tangent
(Алып қойылған жанама) көмек сөзімен көр-сетеді. Бұл ... ... ... ... ... білдіреді. Екінші сауал: Specify point on
object for second tangent of circle: ... ... ... ... ... ... ... : Specify radius of circle: (Шеңбер
радиусы:). Радиусты ... ... екі ... ... ... ... Егер
берілген шамалармен шеңбер салын-баса, онда жүйе ... ... ... (жалпы ондай жағдайлар радиус өте кішкентай немесе ... ... ... – бұл бір ... ... түзу және доғалық сегменттен
тұратын күр-делі құралыс. Полисызық – бір бүтін процесс (мысалы,
редакциялау мен өшіру).
PLINE (ПЛИНИЯ) – ... салу ... ... ... мен
қатар DRAW (Сурет салу) немесе Polyline (полисызық) құрал-саймандар басқышы
арқылы ... Ол DRAW меню ... ... ... орындайтын
бірінші бұйрық: Specify start point: (Бастапқы нүкте:) Полилинияның алғашқы
нүктесін көрсету қажет. Ке-лесі бұйрық күрделілеу: Current ... ... Specify next point or ... Length/Undo/ Width]:
(Полисықтардың бастапқы қалыңдығы 0.0000 келесі ... ...... ... тең емес ... ... Берілген
полисызық қалың-дығы алғашқы полисызық қалыңдығын есте сақтау сапасы келесі
сызықты сызуда сақта-лады. Сондықтан AutoCAD ... ... ... Current ... is ... ... ... мәлімет
береді, егер сіз ұзындықты (қалыңдықты) өз-гертпесеңіз ол жаңа полисызық
салады. Егер сол уақытша нүкте көрсетілсе, онда ол ... ... ... ... AutoCAD жүйесі алдыңғы мәліметті қайта ... ... Cloze ... ... ... Specify next point ... length/Undo/Width]: (келесі ... ... ... ... Осылай тізбектей
бірнеше нүктелерді көрсетуге ... ол ... ... ... Нүктелерді көрсетумен қатар келесі опцияларды (шарт) таңдауға
болады:
• Arc ... - ... мен ... сегметтерді суреттеуге көшу
режимі;
• Close (Жабу) - аяқталған полисызықтарға тағы да сызық қосу ... ... ... - ... ... ... ... қажет-ті жартылай қалыңдық 10-ға тең ... онда 5-ке ... ... ... болады);
• Length (Ұзындық) – сегмент салу үшін жалғастырушы алғашқы участок
жалғасы ретінде сан ... ... ... ... Undo (Өзгерту, өшіру) – PLINE (ПЛИНИЯ) командасындағы соңғы операцияны
өз-герту командасы;
• Width ...... ... ... ... әрбір
сег-ментінде өз қалыңдығы болуы ... ... ... соңғы
қалыңдықтан өзгеше болуы мүмкін); қалыңдық төбе ... ... ... бірдей бөлінеді.
Доға салу (сызу) режиміне көшкенде Arc (Доға) ... AutoCAD ... ... Specify endpoint of arc or ... Radius/ ... ... соңғы
нүктесі ... ... ... (соңғы) нүктесін көрсеткеннен кейін ... ... ... ... басқа сегмент салады. ... Angle ... - ... ... ... ... ... енгізу;
• Center (Центр) – доғалық сегменттің центрін енгізу;
• Close (Тұйықтау) – полисызықты доғалық сегмент ... ... ... (Бағыт) – доғалық сегментке салатын жанаманың бағыты;
• Halfwidth (Жартықалыңдық) – келесі сегменттің жартылай қалыңдығы;
• Line ... – түзу ... ... салу ... көшу;
• Radius (Радиус) – доғалық сегменттің радиусы;
• Second pt (Екінші нүкте) – доғалық сегментті салуға арналған ... Undo ... – PLINE ... ... ... ең ... ... өшіру;
• Width (Қалыңдық) – келесі сегмент қалыңдығын енгізу.
Доғалық сегментті салу әдісі ARC (Доға) доға салу ... ... ... ... түзу ... ... салу режимінен доғалық сегмент салу
режиміне көшуге бо-лады. Солай кез келген уақытта полисызық ... ... ... ... ... ... және ... арасындағы айырмашылықтар:
• Полисызық біркелкі объект, ол өшіру немесе редакциялау ... ... ... ... ... ... ... қалың сызықтарын салуға ыңғайлы;
• Полисызық сегментінің ауыспалы қалыңдығын графикалық ... ... ... салу).
• Полисызық қиын объект. Бірақ ол кез келген ... ... ... бөл-шектенеді. Оны EXPLODE (бөлшектеу) командасы орындайды,
осы команданы Modify (редакциялау) ... ... ... ... ... ... олар Modify ... жатады.
Бөлшектегенде қалыңдық туралы мәлімет жоғалады, салынған ... ... 0-дік емес ... бола ... Жүйеде ертерек бір ... ... және ... полисызыққа шейін толықтыруға ... егер ... бір ... ... LINE ... онда ... ... қанағаттандырады сондықтан полисызыққа байланысты
түрлендірулер орындауға болады. Бұған PEDIT (ПОЛРЕД) ... ... Modify II ... батырмасы, яғни Modify |Object| Polyline
(Редакциялау | Объект | Полисызық) арқылы жүзеге ... ... ... ... ... Select polyline or ... нешеу екенін көрсетіңіз:). Бірінші қосылған кесінділерді
көрсетіңіз. AutoCAD ... ... ... ... оған ... яғни ... сұрақ жалғасты-рылады: Object selected is not ... Do you want to turn it into one? ... шарт поли ... Оны ... жасайынба? :) пернесін басыңыз
немесе Y (Ия) ... ... ... ... ... ... бір
сегментті келесі кесіндімен қосуға әзірленіп сұрау жалғастырылады: Enter an
option [Close/Join/ ... ... ... бер ... ... Егер ... қосу
қажет болса, Y (Ия)-ні енгізіңіз. Келесі сауал циклді түрде қайталанып
отырады: Select objects: ... ... ... ... және таңдау объектілерін аяқтап пернесін басыңыз.
AutoCAD жүйесі полисызық пен ... ... ... хабарлай-ды: 4
segments added to polyline (4 сегментті полисызықпен қосу). Бұдан кейін
AutoCAD сауалды қайталайды Enter an option ... ... ... ... беріңіз
[Жабу/Қосу/Қалыңдық/Биіктік/Тегістеу/Сплайн/Тегістеуді
өшіру/Типлин/Өзгерту]:), пернесін басу арқылы PEDIT ... ... AutoCAD 2004 ... жаңа ... ... ... ... жүйедегі мән 0. Егер мәнді 1-ге өзгертсек, онда жүйе
PEDIT (ПОЛРЕД) командасында таңдалған ... ... емес ... туралы
хабарлама шығармайды.
2.6 Мультисызықтар
Мультисызықтар - бұл кесінділерден және параллель түзулерден тұратын
объект. ... ... ... саны 2-ден 16-ға ... ... қа-сиеттерге ие, яғни сан аралықтар, шеттер,
дөңгелектеу және құю. ... MLINE ... ... ... ... Бұл команда пернетақтадан енгізі-луі мүмкін немесе Draw
құлап ашылатын ... ... ... пункті ар-қылы
шақырылады. AutoCAD жүйесінің өткен ... ... Draw ... ... ... MLINE (МЛИНИЯ) батырмасына сәйкес бұйрық енгізіледі. Қосымша
сы-зықтарды салуда бұл ыңғайлы тәсіл ... ... Бұл ... ... ... ... да қосымша сызыққа масштаб енгізу қажет. Сонымен
бірге ... ... ... ... нүктелер арқылы көрсетуге
болады. AutoCAD ... ... ... салу ... мәні ... Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style =
STANDARD (Ағымдық түзетулер: Қазіргі орналасу жағдайы = жоғары, ... ... ... = ... Осыдан кейінгі таңдау: Specify start point or
[Justification/Scale/Style:] ... ... ... ... Егер бастапқы нүкте нақты көрсетілсе, онда сауал
келесі екіншісіне, одан келесі т.с.с. бе-ріледі. Үшінші ... ... ... ... Undo ... төртіншіде тағы Close (Жабу) опциясы
пайдаланады. Бұйрықты аяқтау Close (Жабу) немесе және тышқанның ... ... ... ... Жазбалар
Жазбалар Text (Текст) немесе MText (MТекст) бұйрықтары арқылы жүзеге
асыры-лады. Бірінші жағдайда бір жолды ... ал ... ... ... ... ... Text (Текст) және DText (ДТекст) ... ... ... бір ... ... Text (Текст) бұйрығы
пернетақтадан басқа, құралдар тақтасынан Text ... ... ... Draw (сурет салу) құлап ашылатын менюдегі Text пункті арқылы жүзеге
асырылады.
1.7-сурет. Text панелінің
құралдары
Бұйрықты бергеннен кейін тексті ... ... жазу ... мәлімет
беріліп, тексті жазу бұйрығы шығады: Current text style: “Standard” ... 2.5000 ... ... стилі: “Standard” Текст биіктігі: 2.5000).
Тексттің түсінікті стилі қаріпті, ... ... ... ... ... ... бізге тек Standard стилі қолайлы. Бұдан ... ... ... жазба биіктігін еске сақтап қалады және оны ... ... ... ... ... ... ... басталады: Specify
start point of text or [Justify/Style]: (Тексттің ... ... ... Сіз ... ... ... ... аласыз (ол
негізгі сызықтың сол жақ жазбасы) немесе мына оп-циялардың ... ... ... ... немесе Style (Стиль). Егер сіздің суретіңізде ... бар ... ... ... ... ... атын ... мүмкіндік
бере-ді. Justify (Тегістеу) опциясы басқа нұсқаларды ... ... ... ... ... Ол сол ... нүктелерден басқа нүктелер. Бұл
опция алда қарастырылады. Сон-дықтан негізгі ... ... ... ... ... ... сызықтың бұл кесіндісі есепсіз
әріптердің төменгі жағында берілген. Мысалы, g, щ, у, р және ... ... : Specify height : ... ). Биіктік енгізу қажет
(бас әріп-термен) және биіктігі AutoCAD ... ... ... дейінгі
аралық анықталып келесі сауал көрсетіледі: Specify rotation angle of text
: (Текст бұру бұрышы :). ... ... бұру ... ... анықтап беріңіз және ОХ ... ... ... ... ... 0). Екінші нүктенің бұрылу бұрашын көрсетуге де болады
(мысалы, тышқан көмегімен). Қорытынды сауал: Enter text (Текстті енгіз:).
Жа-зудың басы ... ... I ... Пернетақтадан кез келген
тексттерде оны батырмасын басу арқылы аяқтаңыз және ... да ... ... ... жазу ... және AutoCAD ... Enter text ... енгіз) бұл жағдайда курсор жолдың төменгі
жағында келесі жазбаны енгізуге дайын болады. Сіз жаңа ... ... Text ... басу ... ... ... Эллипстер
Эллипс – геометриялық нүктелердің орны, белгіленген нүктелер қосындысы
фокус аралығына тең тұрақты. ... пен ... ... салу ... Ellipse ... ... арқылы немесе құлап ашылатын меню
Draw|Ellipse|Axis, End (Сурет салу | ... осі, ... ... ... ... Specify axis endpoint of ellipse or
[Arc/Center]: (Эллипс осінің ... ... ... ... Егер ... бас ... көрсетсеңіз, онда жүйенің келесі сауалы ... other endpoint of axis: ( ... ... соңғы нүктесі:). Бұл
сауалға эллипстің ... ... ... ... AutoCAD жүйесінде бірінші
нүкте эллипстің центрі (Екі нүктенің ара қашықтығының ортасы). Әрі ... ... Specify distance to other axis or ... ... ұзындығы
немесе (Бұру/:). Бұл кезде сан енгізуге болады, ол және ... ... ... Егер үшінші нүктені енгізсек, онда жүйедегі осы нүктемен
центрдің ара қашықтығы есеп-теледі, осы арқылы екінші жарты ось ... ... Егер ... нүктемен Rotation (Бұру) опциясын алсақ, онда
эллипс шеңбердің жазықтықта XY жазықтығындағы проекциясы түріндегі бейнесі
ретінде салынады, мұнда бұру ... ... ... бұру ... - 89,40 - қа ... (егер бұрыштың шамасы 00-қа тең болса, онда ол шеңбер
болады). Жарты осьтің абсолюттік шамасы ... ... ... ... Егер ... ... нүкте таңдалса, онда Center (Центр)
опциясы арқылы Draw|Ellipse|Center ... ... ... ... ... болады: Specify center of ellipse: (Эллипс
центрі:). Эллипс ... ... ... AutoCAD сұрайды: Specify
endpoint of axis: (Осьтің соңғы нүктесі:). ... ... ... сауал
бізге көрсетілген жағдай Specify distance to other axis or ... ... ... ... [Бұру/:]). Эллипс доғасын салу үшін Ellipse
(Эллипс) ... және ... ... бірінші нүкте опциясын таңдау Arc
(Доға). Сондай нұсқа команда ... Draw ... ... сол сияқты
құлап ашылатын меню Draw|Ellipse Arc (Сурет салу|Эллипс доғасы). AutoCAD
жүйесінің ... ... Specify axis endpoint of ... arc or
[Center]: (Эллипс доғасының осьтегі ... ... ... ... Одан
соң: Specify endpoint of axis: (Осьтің соңғы екінші ... ... Specify distance to other axis or ... ... ... ... ... Келесі сауал эллипстің бөлігі, яғни доға жайлы:
Specify start angle or ... ... ... ... ... ... ... немесе тышқан көмегі арқылы енгізіледі ... ... ... бағытта жүргізіледі). Бұдан кейін : Specify start angle
or ... angle] : ... ... ... ... ... (СПЛАЙН) командасы – тегіс сызықтар салуға арналған. Ол
берілген ... ... ... нүктелері арқылы ... ... ... ... Draw ... ... ... батырма арқылы
немесе Draw (Сурет салу) құлап ашыла-тын менюдегі Spline (Сплайн) пункті
арқылы шақырылады. ... ... ... Specify first point ... ... нүкте немесе [Объект]:). Егер нүкте ... ... ... Specify next point: ... нүкте:). Екінші нүктені
енгізгеннен кейін немесе келесі нүктені көрсеткеннен ... ... ... опциясы арқылы сызықты бейнелеу немесе рұқсаттың енгізілуі:
Specify next point or [Close/Fit ... : ... ... ... :). ... баспағанша
нүктелер беріле беруі мүмкін, ал басқаннан кейін бастапқы бұрыш жанамасы-
ның сауалына өтесіз: Specify start tangent: ... ... ... Егер ... ... ... (Close ... опциясы
арқылы), онда жанамаға сауал кішкене өзгереді: Specify tangent: (Жанаманың
бағыты:). Бұрыш санмен немесе тышқан-ның көмегімен енгізілуі ... ... ... ... онда ... сызуға еш-қандай шарт енгізілмейді.
Ал егер сплайн ... ... яғни Close ... ... онда ... ... жанама бағытының соңғы нүктесі арқылы
анықталады: Specify end tangent: ... ... ... Блок
Блоктың суреттеуін құрастыру үшін Block (Блок) командасын қолдану
керек.
Draw (сурет салу) және құлап ашылатын меню ... ... ... ... құ-ралдарының панельдерінің батырмасы командаға сәйкес
келеді. Block ... ... Block ... ... ... ... ... Name (Аты) аймағында-ғы тізімге блокты суреттейтін жаңа
атты ... ... ... ... ... және латын әріптерінен, сандар
және жекеленген белгілерден ... ... ... және т.б) ... ... жүйесінің құрамындағы барлық әріптер жоғарғы регистрге авто-матты
түрде аударылады. Плюс белгісі және әріптер мен цифрлардан тұрмайтын ... ... ... бөлігі рұқсат етілмейді. Аттардың ұзындығы 255
символдардан аспауы керек. Егер Extnames айнымалы ... мәні 0-ге ... (ал ... мәні - 1), онда блок ... ... 31 ... болады. Ат құрамында ашық жер белгісінің болуы AutoCAD жүйесінде
рұқсат етіледі, бірақ ... ... ... оны қолданбаудың жақсы
екендігін тәжірибе көрсетті. Ашық ... ... ... ... сызу
символын қолдану тиімді. Сол сияқты AutoCAD ағылшынша версиясында ... ... ... ... ... жол аймағының астында төртбұрышты батырмалары бар режимдер
бар: SNAP ... GRID ... ORTHO ... POLAR ... OSNAP
(БАЙЛАУ), OTRACK (ОТС-ПРИВ), LWT (СЫЗЫҚ ҚАЛЫҢДЫҒЫ), MODEL ... ... ... ... тұрса, онда ол осы режимнің ... ... ... ... сол жақ ... арқылы
орындалады. Егер тышқанның көрсеткішін режимнің ... ... бір ... ... ... ... сөз шығады: Snap Mode (Қадамдық
байланыс), Grid Display (Торды бейне-леу), Ortho mode (“Орто” ... Tracking ... ... Object Snap (Объектті байланыс), Object
Snap Tracking (Объектті іздеу), Show/Hide Lineweight ... ... ... Model or Paper Space ... ... ... батырмасы байланыс режимін тордың нүктесін белгілі бір бағыныңқы
қадам-мен немесе ... ... ... және сөндіруге мүмкіндік
береді. SNAP батыр-масының рөлін функционалдық пернесі ... ... ... ... бейнелейтін бағыныңқы қадаммен нүктеден торды
қосуға және сөндіруге ... ... Сол тор SNAP ... ... ... ... фукнк-ционалдық пернесі соған
ұқсас.
4.1 Тордың бейнесі
ORTHO батырмасы ... ... ... ... Егер де ... ... онда AutoCAD ... құрылып жатқан сегменттік түзу,
сызықтық кесінділер мен полисызықтарды вертикальға ... ... ... Сол ... ... ... және ... үшін пернесін
қолдануға болады. POLAR батырмасы ORTHO ... ... ... ... ... ... келеді. Батырма поляр-лық іздеу режимін
қосады және өшіреді. ... ... ... ... ... ... түзетулерін ары қарай қаратырамыз. POLAR режимін қосқанда,
ORTHO режимі ... ... ... егер де ол ... ... Сол ... ... POLAR режимін сөндіреді.
OSNAP батырмасы тұрақты режимнің берілген ... ... ... ... және сөндіруге мүмкіндік береді. Объектте нүкте
берілгенде AutoCAD жүйесі сәйкес функцияның басқа ... ... ... ... осы ... ... Otrack батырмасы
арқылы объекттік іздеу режимін қосқан-да, AutoCAD жүйесі полярлық іздеуді
аралық нүктеден бастап ... ... ... ... осы ... ... ұқсас. LWT ... ... сызу ... режимін қосады немесе өшіреді. Сызық салмағы
– бұл ені, ол арқылы сызық сыртқы құрылғыға шығады. MODEL ... ... мен ... ... ... ... Drafting Settings (Салу
режимдері) диалог-тік терезесін ашатын DSETTINGS командасы арқылы режимдер
түзетулерін ... ... ... ... ашылатын Tools (Сервис)
менюіндегі Drafting Settings ... ... ... ... ... енгізілуі мүмкін. Тағы да оны тышқанның көрсеткішін режим
батырмаларының үстіне қойып (ORTHO, LWT, MODEL ... ... ... ... басу ... Settings ... контексттік менюін шақы-рып
алып, енгізуге ... Settings ... ... диалогтік терезесінің үш қосымшасы
бар: Snap and Grid (Қадам және тор), Polar Tracking (Іздеу), Object ... ... ... ... атын ... ... қосымшаны
іске келтіру үшін тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек. Snap and Grid
(Қадам және тор) ... ... ... ... тор
параметрлерін және тор түйіндеріне байланысты қадам орна-туын ... ... ... ... екі ... бар, олар Snap On (F9) (Қадамды
қосу) және Grid On (F7) ... ... ... ... ... ... керек). Қалған қосымшаның бөлімі төрт аймақтан тұрады. Бұл екі
ось бойындағы ара қашықтық (Snap X spacing (Х-ке ... ... ... Y spacing (Y-ке байланысты қадам)), тор иілуінің бұрышы горизонталь
(Angle (Бұрылу)) және тор координаталарының санап шығару базасы
1.8 - ... Snap and Grid ... (X base ( Х ... ) және Y base ( ... ... Grid (тор) ... тор ... параметрлері беріледі
(Grid X spacing (X бойынша тор қадамы) және Grid Y spacing (Y ... ... Оң жақ ... ... ... ... ... Grid snap
(Қадамдық байланыс) - төртбұрышты (Rectangular snap (Ортогональдық)) немесе
изометриялық (Isometric snap ... ... ... ... ... (Polar snap ... ... Сол жақ
төменгі қосымша ... ... ... ... ... (Polar Distance ... ... қадамы)). Қадам және
байланыс оңай беріледі, тек қана егер Snap type & style (Байланыстың ... ... ... Polar snap ... ... ... жағдайда.
Диалог терезесінің ас-тыңғы бөлігінде Options ... ... ол AutoCAD ... ... ... ... және Ok, Cancel
(Шығу), Help ... ... Polar Tracking ... қосымшасы
бұрыштарды белгілі бір қадаммен іздеуге мүмкіндік береді. Қадамды нұсқау
үшін ашылатын тізімде Increment angle ... ... ... ... ... ... Тағы ... бұрыштарды іздегіңіз
келсе, Additional angles (Қосымша бұрыштар) жалаушасын орнату керек, және
New (Жаңа) ба-тырмасын басу керек, ол жаңа ... ... ... (Жою) ... ... ... ... артық мағыналарды жоюға
мүмкіндік береді. Object Snap Tracking Settings ... ... тек ... (Track orthogonally only (Тек ортогональді))
немесе барлық полярлық облыстарды іздеуді ұсынады. Polar Angle ... ... ... ) ... ... өлшеу әдістері беріле-ді
: Absolute (Абсолюттік) немесе Relative to last segment ... ... ... ... жолдар тәртібін жөндеу ме-нюі (1.9-сурет).
Бұл менюді ... оң ... ... ... ... шақыруға
болады немесе егер курсор ре-жим батырмалары мен белгінің арасында тұрса
тышқанның оң жақ батырмасын басу ... ... Cursor ... ... ... ... қазіргі уақытта курсор координаттары
қозғалыста болғанда графикалық ... ... ... ... онда ... орнатыл
тылды). Келесі 8 бөлім 8 жоспардың жағдай-ын ... Егер ... ... онда жалауша керек жолда ... ... ... ... ...... ( ... ... ). Менюдің осы 1.10-сурет Tray Settings
диалогтік терезесі ... ... ... ... жүйенің
жаңалықтары туралы хабарды алатын, түзетулерді басқаратын Tray Settings
(Лотканың параметрлері) ... ... ... ... ... icons from services ... ... көрсету) жалауын алып
тастасақ, онда значек ... ... ... ... ... істеу
кезінде үнемі бақылаушы терезені ауыстырып отыру керек, ол саған ... ... ... ... Бұл мақсат үшін вер-тикальді
және ... ... ... ... сол сияқты құралдар па-
нелінде орналасқан Standard (стандартты) (Pan Realtime ... ... ... және одан оңырақ - (Zoom Realtime (Нақтылы
уақытта үлкейту)) ба-тырмасы. Панорамировалдау ... ... PAN (ПАН) ... ... былай жұмыс істейді. Сіз батырманы
басқаннан кейін, көрсеткіш түрі алақан формасына өзгереді. Енді ... жақ ... ... ... ... басқа орынға ауыстыру қажет.
Көрсеткішпен қатар ... ... ... ... ... жаңа ... ... соң, тышқанның сол жақ батырмасын жібереміз. Бейненің
масштабы жаңа терезеде ... ал ... ... ... (жаңа
терезенің арт жағында ... да ... ... ... де ... ... ... AutoCAD жүйесі шығаратын көмек ... жөн: Press ESC or ENTER to exit, or ... to ... menu. ... үшін Esc немесе Enter неме-се контексттік менюді
шығару үшін тышқанның оң жақ ... ... және ... ... командасын аяқтауға мүмкіндік береді. Егер
тышқанның оң жақ батырмасын бассаңыз мынандай ... бар ... ... Exit ... Pan (Панорамирование), Zoom (Үлкейту), 3D Orbit
(3М орбита), Zoom Window (Рамка көрсету), Zoom Original ... ... Extents ... ... Pan ... қанат белгімен
таңбаланып тұрады. Осы бөлім-дерді пайдалана отырып сіз ... ... ... Pan (Пан) коман-дасында қалуға немесе үлкейту
командаларына ... ... Олар ... ... ашылатын View (Түр)
менюіндегі 3М Орбита пунктінде көрсетіліп тұрады және аймақтың масштабын,
өлшемін өзгерте ... Бұл ... ... ... Осы ... ... тышқан көрсеткіші плюс немесе ... ... бар лупа ... ... сол жақ ... ... ... жоғары-төмен
жылжытуыңыз керек. Егер сіз ... ...... ... ...... Үлкейту командасының ... ... ... және немесе тышқанның оң
батырмасын басу арқылы жүзеге асырылады. Осы ... оң ... ... ... ... Бұл ... ... батырмалардан тұрады:
• Zoom Window (Рамканы көрсету);
• Zoom Dynamic (Динамиканы ... Zoom Scale ... ... Zoom Center ... ... Zoom In ... Zoom Out (Кішірейту);
• Zoom All (Барлығын көрсету);
• Zoom Extents ... ... ... командасын тағы да View (Түр) құлап ашылатын менюден
шақырып алуға болады. Біз оны ең ... ... ... ... ... ... ... кейін AutoCAD жүйесі мынадай
сауал шығарады: Specify corner of window, enter a scale factor (nX or ... ... ... ... ... (nX ... nXP) ... енгізіңіз, немесе
[Барлығы/Центр/Динамика/Шекаралар/Алдыңғы/Масштаб/Рамка] :)
Сауалға жауап ретінде ... мына ... ... ... ... А (В) әрпін енгізу, сәйкес опция All (Барлығы);
• С (Ц) әрпін енгізу, ... ... Center ... D (Д) ... ... ... опция Dynamic (Динамика);
• E (Г) әрпін енгізу, сәйкес опция Extents (Шекаралар);
• Р (П) әрпін енгізу, сәйкес опция Previous ... S (М) ... ... ... опция Scale (Масштаб);
• Аяқсыз немесе X немесе XP шегі бар оң мәнді масштаб ... ... W (Р) ... ... ... ... Window ... Тышқанмен нүктені көрсету;
• Нақты уақытта, үлкейту режиміне өту ... ... ... ... оң жақ ... ... керекті опцияны таңдап алу.
Window (Рамка) опциясын таңдау ... AutoCAD, ... ... ... ... ... төртбұрышты алаң үшін екі бұрыш (екі
бұрыштық нүкте) ... ... ... шығады: Specify first corner:
(Бірінші бұрыш:). Сосын екінші бұ-рыш сұралады: Specify opposite ... ... ... ... жаңа ... ... ... алаң
бүкіл экран бетін алады. Тышқанның көрсетуі бойынша, Zoom ... ал ... ... ... ... бұрышы болып қалады.
Сондықтан да осыдан кейін AutoCAD қарама-қарсы бұрышты талап етеді.
Extents (Шекаралар) опциясы - алдында құрылған ... ... ... төртбұрышты терезеде көруге мүмкіндік береді.
All (Барлығы) опциясы Extents (Шекаралар) опциясына ұқсас. Бірақ ... ... оған ... ... ... сиятындай етіп таңдалады.
Center (Центр) опциясында алдымен жасалатын терезенің центрлік нүктесін
сұрайды,
ал сосын вертикальді өлшемін.
Dynamic (Динамика) опциясы жаңа терезені ... ... ... ... ... жүйе All (Барлығы) опциясын алдыңғы терезенің
шекараларын және лимиттер ... ... ... орындайды, сосын
панорамирование режиміне өтеді. Тышқанның сол жақ батырмасын баса ... ... сол жақ ... ... ... Сосын курсорды оңнан
солға бағыттай отырып, терезенің өлшемін белгілеп пернесін басу
керек.
Zoom (Көрсету) ... Previous ... ... ... терезеге
қай-тарады, егер ол AutoCAD-тың осы жұмыс сеансында болса. Алдыңғы
мәліметтер ... ... ... үшін кем ... 10 рет қайталау
керек. Previous (Алдыңғы) оп-циясы Standard ... ... ... ... ... ... шығарылған.
Zoom (Көрсету) командасының Scale (Масштаб) опциясы X немесе XP аяғы
бар ... ... ... енгізілуін сұрайды. Опция Center (Центр)
опциясына ұқсас, бірақ жа-
ңа терезенің өлшемі қолданушы енгізген ... ... ... үлкен
масштаб объекттердің көрінісін үлкейтеді, ал кіші ...... ... X немесе XP аяғынсыз енгізілсе, жаңа терезенің өлшемдері лимиттерге
байланысты шығарылады. Егер X-пен аяқталса – алдыңғы ... ... ... ... Ал XP ... ...... кеңістік бетінде
салыстырмалы түрде беріледі.
5. Сызбаны түзету командалары
5.1 Объектілерді таңдау
Түзету командаларының көпшілігі пайдаланушы ... ... ... ... Таңдалған объектілер тобы жинақ ... деп ... ... ... ... ... де, ... де орындауға болады. Бір
жинақпен бірнеше түзету ко-мандаларын орындауға рұқсат ... ... ... ... ... онда ... объектілер қара түске
боялып көрініп тұрады.
Қандай да бір түзету ... ... ... ... таң-дауды ұсынады. Командалық қатарда сұрақ шығады:
Select objects: (объектілерді таңдаңыз)
Курсордың айқышы (крестик) таңдау нысанына ... ... ... ... ... ... осы ... көрсетілген
тәсілдердің бірімен таңда-лады. ... ... ... ... ... ағымдағы объектілер жинағын, сонымен қатар сурет
салудың барлық объектілерін қолдануға, ... ... ... ... және одан алып ... ... бар. Әртүрлі объек-
тілер жинаққа түрлі әдістермен кіргізілуі мүмкін. Мысалы, суреттің белгілі
бір ... ... үшін ... ... ... ... ... соң түзетуді
қажет етпейтіндерін белгілеуден алып тастауға болады.
Объектілерді таңдау ... мен ... Add ... ( ... жинаққа объектілерді қосу режимін орнатады.
Бұл объекті-лерді баңдау үшін қолданылатын ... ... ... All (Барлығы) ( өшірілген және бекітіліп қойылған, сонымен ... ... жеке ... ... мүмкінідк
береді.
• Auto (Авто) ( курсор көрсетіп тұрған объектілерді таңдайды. Егер бірде
бір объект таң-далмаса, онда ... ... ... ... нүкте болып саналады.
• Box (Бокс) ( екі нүкте ... тік ... ... Егер ... ... оң ... болса, таңдау Window (Рамка) сияқты, ал
егер сол жағында болса - Crossing (Секрамка) қиюшы рамканы ... ... Crossing ... ( қиюшы рамка рамканың ішінде немесе рамканың
контурын қия-тын барлық ... ... Select ... ... ... ... ... рамканың бірінші
бұрышын, содан соң екінші бұрышын оңнан солға қарай белгілеуге ... ... ... ... ... сұрақ шығады:
Select objects: [объектілерді таңдаңыз:] –рамканың бірінші бұрышын көрсету
керек;
Specify opposite corner: [қарама-қарсы бұрышты көрсетіңіз:] – рамканың
қарама-қарсы ... ... ... Cpolygon ... ( Crossing и Wpolygon ... біріктіреді және
көпбұрыш-тың ішіндегі ... ... ... ... ... да ... ... береді.
Таңдалатын объектілердің айналасындағы нүктелерді бел-гілеу арқылы
Шекара облысы беріледі. Көпбұрыш осы ... ... ... ... ... ... ... бірақ олар өзара қиылыспауы керек. ... жаңа ... ... ... ... түрде тұйықталып отырады.
Соңғы көрсетілген нүкте мен курсор арасында резина жіп ... Fence ... ( ... өзі қиып ... ... ғана таңдайды.
Рамкалық және қиюшы көпбұрыштардан айырмашылығы – сызық өзін-өзі қиып
өте алады. Нүктелерді көрсеткен кезде таңдау сызығы ... ... ... ... жіп ... Group (Топ) ( ... топ ... барлық объектілерді таңдайды.
• Last (Соңғы) ( экранда ... ... ... ... объектіні
таңдайды.
• Multiple (Бірнеше) ( бір ... ... ... ... ... ... бірі ... таңдау
процесі тоқтатылмайды.
• Point (Нүкте) ( нысананы қиып өтетін объектіні ... Егер ... ... ... және PICKADD ... ... қосылып тұрса, онда бірінші бұрыш
ретінде қиюшы рамка Crossing немесе Window ... ... ... Previous ... ( объектілердің ағымдағы жинағын таңдайды.
• Remove (Шығарып ... алып ... ( ... ... ... шығарып тастау режимін орнатады.
• Single (Жалғыз) ( жалғыз бір ғана объектіні таңдау режимін орнатады.
Егер объект ... ... тобы ... онда ... ... ... де, ... қайталан-байды.
• Undo (Алып тастау) ( жинаққа қосылған соңғы объектіні алып тастайды
(өшіреді)
• Window ... ... ( ... ішіне толығымен кіретін
объектілерді таңдайды.
• Wpolygon (РМн-бұрыш) ( Window сияқты, ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бірінің үстінде бірі жатқан объектілерді таңдау қиын. Бұны орындау үшін
пернесін басып тұрып енгізу құрылғысын пайдалану керек. ... ... түс, ... ... типі ... қасиеттері бойынша
Фильтр-тізімдерді пайдаланып шектеуге болады. Фильтр-тізімдерді одан кейін
де пайдалану үшін сақтап қоюға болады. Фильтр-тізімдерді ... және ... үшін Select objects: ... ‘filter деп жа-зып, Object Selection
Filters ... ... ... ... ... ... ... түзету, редакциялау
Таңдалған объектілерді «тұтқалардың» - ... ... ... ... ... ... шаршылар, көмегімен түзетуге
болады. (1.11-сурет).
|А) |Б) |
| | |
| ...... ... ... (а) және сол ... |
|«тұтқамен» (б) ... ... ... кезде объектілерді таңдау графикалық курсордың
немесе негізгі сөздер көмегімен іске асады. Яғни «тұтқаны» ... ... ... ... ... өзі тұрған «тұтқаға» бекітіледі.
Егер тұтқа режимі қосылып тұр-са, онда ... ... алып ... оның қара ... ... алынып қалады, бірақ олардағы тұтқалар
қалады. ... ... ... алып ... клавишінің
көмегімен орындалады. Жинақтағы «тұтқасы» бар кез ... ... ... оны ... соң клавишін басу керек.
Тұтқалардың көмегімен түзету үшін түзетудің негізгі ... ... ... алу керек. Одан соң тұтқалардың қандай да бір ... Созу ... ... ауыстыру (Move), Бұру (Rotate), Масштаб
(Scale) және Айна (Mirror). Бұл режим-дерді ауыстыру бастапқы әрпін ... ... не ... ... басу ... ... Мысалы, режимді орнату үшін S енгізу неме-се ... Stretch деп ... басу ... «Тұтқалармен» жұ-мыс
режимінен шығып, Command: (Команда:) қатарына оралу ... ... ... ... ... ... ... алғашқы жаңа орынды ... ... ... тұрса, онда бірнеше рет көшіру режимі ... ... Stretch ... кесіндіні бірнеше рет көшіру
функциясының көмегімен ... және ... ... ... ... келген нүктесіне көшіріледі. Бірнеше рет көшіру режимін іске қосудың
басқа бір әдісі - командалық қатардан Сору (Көшіру) ... ... ... соң объектінің әрбір көшірмесінің бағдары мен орнын көрсету немесе
координатын енгізу ... ... рет ... ... ... опция
таңдалғанша немесе операцияны ... үшін ... ... ... қала ... ... өшіру және қалпына келтіру
ERASE (ӨШІРУ) командасы объектілерді өшіру іске ... ... ... меню Modify ... Erase ... немесе тышқанның көмегімен
Modify (Түзету) ... ... Erase ... ... басу
арқылы орындалады.
Соңғы орындалған ERASE (ӨШІРУ) командасы арқылы өшірілген ... ... үшін OOPS (ОЙ), орыс ... ... деп ... ... ... командасын іске қосып, мына сұрақтарға жауап беріңіз:
Command:_erase
Select objects: - объектілерді рамкамен ... ... көшу үшін ... first corner: - 1- ... ... opposite corner: - 2-нүктені көрсетіңіз.
Select objects: -ортадағы шеңберді таңдау үшін 3-нүктені көрсетіңіз.
Select objects: - ... ... ... үшін ... ... орнын ауыстыру
MOVE (Орнын ауыстыру) командасының көмегімен объектілердің орнын жылжыту
іске асырылады. Команда жылжып ашылатын Modify ... Move ... меню ... ... Modify (Түзету) саймандар панелінің Move
(Орнын ауыстыру) пиктограммасын ... ... басу ... ... ... ауыстыру) командасын іске қосып, төмендегі сұрақтарға жауап
беріңіз: Command:_move
Select objects: -объектілерді рамкамен таңдау режиміне көшу үшін ... first corner: - ... ... opposite corner: - ... ... objects: - объектілерді таңдауды аяқтау үшін басыңыз.
Specify base point or displacement: - сол жақтағы шеңбердің центріне
динамикалық объектілік ... ... етіп ... көрсетіңіз.
Specify second point of displacement or : - маркер кесінділерінің ... ... ... етіп 4-нүктені көрсетіңіз.
5.5 Объектілерді бұру
Rotate командасы объектілерді бұру ... ... ... ... Modify ... Rotate ... менюі арқылы немесе тышқанның
көмегімен Modify (Түзету) саймандар панелінің Rotate ... ... ... орындалады. Reference (Тірек бұрышы) кілті бұрыннан бар бұрышқа
қатысты бұру үшін ... Rotate ... ... іске ... ... ... ... objects: - 1-нүктені көрсетіңіз.
Specify opposite corner: - ... ... found Select objects: - ... таңдауды аяқтау үшін
басыңыз.
Specify base point: ... ... ... ... ... етіп
3-нүктені көрсетіңіз.
Specify rotation angle or [Reference]: – бұру бұрышының ... ... ... көшіру
СOPY (КӨШІРУ) командасының көмегімен объектілерді көшіру іске асырыла-ды.
Команда жылжып ашылатын Modify (Түзету) Сору ... ... ... ... ... Modify (Түзету) саймандар панелінің Сору
(Көшіру) пиктограммасын басу ... ... ... ... ... көптеген көшірмелерін жасау үшін
қолда-нылады. Оны қолданған кезде жылжыту нүктесін сұрайтын ... ... рет ... ... ... ... негізгі (базалық) нүктеге
қатысты орындалады. Қа-жетті көшірмелер санын алып біткен соң сұранысқа
клавишін басу ... ... ... Сору ... іске ... сұранысқа жауап беріңіз:
Command:_cору
Select objects: - 1-нүктені көрсетіңіз.
Specify opposite corner: - 2-нүктені көрсетіңіз.
11 found Select objects: - ... ... ... үшін ... base point or ... or ... - бірнеше рет көшіру
режиміне өту үшін m басыңыз.
Specify base point: - ... ... ... ... ... ... ... second point of displacement or (use first point ... - ... ... second point of ... or (use first point ... - 5-нүктені көрсетіңіз.
Specify second point of displacement or (use first point ... - ... ... ... үшін ... ... ... арқылы көбейту
ARRAY (МАССИВ) командасы ... ... ... ... көбейтіледі.
Команда жылжып ашылатын Modify (Түзету), Array ... ... ... ... ... ... Modify ... саймандар панелінің Array (Массив)
пиктог-раммасын басу арқылы орындалады.
Polar (Дөңгелек) кілті дөңгелек бойымен массив құру үшін ... ... үшін Array ... 3 рет ... – 2 рет тік
төртбұ-рышты массив (Rectangular) ... ... ... оңға және
солға салу үшін және 1 рет дөңгелек массив (Polar) көмегімен ... 12 ... ... салу үшін ... objects: - ... элементі 1-ді көрсетіңіз.
Select objects: - объектілерді таңдауды аяқтау үшін басыңыз
Enter the type of array [Rectangular/Polar] : - тік ... ... құру үшін < Enter> ... the number of rows (---) : - ... ... қатарлардың санын
келісім бойынша қабылдау үшін басыңыз.
Enter the number of columns (( ( () : – массивтегі ... ... ... the distance between columns (( ( (): – бағаналар ара қашықтығы ... ... ... ... ... ... беріңіз:
Command:_array
Select objects: - штрихталу элементі 1-ді көрсетіңіз.
Select objects: - объектілерді таңдауды аяқтау үшін басыңыз
Enter the type of array ... : - тік ... ... құру үшін ... the number of rows (---) : - ... , ... 1-дегі
қатарлардың санын келісім бойынша қабылдау үшін басыңыз.
Enter the number of columns (( ( () : – ... ... ... 4
енгізіңіз
Specify the distance between columns (( ( (): – ... ара ... ... командасын үшінші рет іске қосып, сұранысқа жауап беріңіз:
Command:_array
Select objects: - 2- ... ... ... objects: - ... ... көрсетіңіз.
Select objects: - 4- элементті (шеңбер) көрсетіңіз.
Select objects: - объектілерді ... ... үшін ... the type of array ... : - ... массив
(Polar) құру үшін p басыңыз
Specify center point of array: - центр объектілік ораммен бекітілетіндей
етіп ... ... 3-ті ... the number of items in the array: - массивтегі элементтер саны ... the angle to fill (+=ccw, -=cw) : - 360( ... ... ... ... қабылдай отырып басыңыз
Rotate arrayed objects? [Yes/No] : -көбейтілетін объектілерді келісім
бойынша бұруды қабылдау үшін ... ... ... ... (АЙНА) командасы арқылы объектілердің айналық бейнеленуі іске асы-
рылады. Команда ... ... Modify ... Mirror ... менюі
арқылы немесе тышқанның көмегімен Modify (Түзету) саймандар панелінің
Mirror (Айна) пиктограммасын басу ... ... ... кезінде текстер, атрибуттар мен олардың анықтамалары
да айна-лық бейнесіне ие болады. Оның себебі айналық бейнелену ... ... ... ... ... ... ... арқылы алынған текст түрі қалыпты жағдайдағыдай болу
үшін MIRRТЕХТ жүйелік айнымалысының мәні 0 – ге тең ... ... ... бұл айнымалы іске қосылып тұрады. Егер бұл айнымалыны ... ... ... текст бастапқы текст сияқты бағдарланып, тураланады.
Mirror ... ... ... мен ... ... ерекше
түрде түрлендіреді. MIRRTEXT айнымалысы Text, Dtext, Mtext командалары
арқылы жасалған ... ... ... мен ... блоктың ішіне
кірмейтін атрибуттар мен айнымалы атрубуттарға ғана әсер етеді.
Mirror (Айна) командасын іске қосып, сұранысқа жауап беріңіз:
Command:_mirror
Select objects: - ... ... ... ... көшу үшін ... first corner: - 1-нүктені көрсетіңіз.
Specify opposite corner: - 2-нүктені көрсетіңіз.
Select objects: - объектілерді таңдауды аяқтау үшін ... first point of mirror line: - - ... ... ... ... ... етіп 3-нүктені көрсетіңіз.
Specify second point of mirror line: - кесіндінің ... ... ... ... етіп 4-нүктені көрсетіңіз.
Delete source objects? [Yеs/Nо] : - бұрынғы объектіні өшіруден бас
тарту үшін ... ... ... құру
OFFSET (ҰҚСАСТЫҚ) командасы берілген жылжыту смещение сәйкес ұқсас
объектілерді (эквидиcтант) ... үшін ... Ол ... ... ... Offset (Ұқсастық) менюі арқылы немесе тышқанның көмегімен
Modify ... ... ... Offset ... ... ... ... Бұл команданың көмегімен ұқсас кесінділер, доғалар,
шеңберлер, екі өлшемді полисы-зықтар, ... ... ... ... мен екі өлшемді сплайндар тұрғызуға болады.
Through кілті нүкте арқылы жылжытуды іске асырады.
Offset командасын іске ... да, ... ... ... offset distance or ... : - жылжыту үшін 15 мәнін
енгізіңіз.
Select object to offset or : - ... 1 ... point on side to offset: - ... 1 ... ... object to offset or : - ... көрсетіңіз.
Select object to offset or : - команданың орындалуын аяқтау ... ... ... ... ... ... көмегімен объектілерді масштабтау жүргізі-
леді. Команда жылжып ашылатын Modify (Түзету), Scale (Масштаб) менюі ар-
қылы ... ... ... Modify (Түзету) саймандар панелінің Scale
(Масштаб)
пиктограммасын басу арқылы ... ... ... X және Y осьтеріндегі коэффициенттер
бірдей. Яғни объектілерді кішірейтіп, үлкейтуге болады, бірақ осы осьтерге
қатысты ... ... ... ... ... ... ... жаңа ұзындығын көрсету ар-қылы ағымдағы бірліктер үшін масштаб
коэффициентін есептеу арқылы немесе коэффи-циентті ... ... ... ... ... қатар коэффициент объектінің ағымдағы және жаңа
ұзындығын енгізу арқылы да табылады.
Объектілерді ... ... ... ... ... ... барлық өлшемдері өзгереді. Егер ... ... ... ... объект үлкейеді, ал бірден кіші болса –
кішірейеді.
Reference (Тірек кесінді) кілті ... ... бар ... ... ... ... ... қолданылады.
Reference кілтінің ең тиімді мүмкіндіктерінің бірі – ... ... ... ... Егер ... ... ... масштабқа
сәйкес еместігі анықталса, онда суреттегі барлық ... ... ... ... Scale ... командасын қолда-нуға болады, сонан соң
Reference (Тірек кесінді) кілтін пайдаланып, қажет ... ... екі ... ... сол ... енгізу қажет. Сол кезде
суреттегі ... ... ... ... ... ... ... 3 есе үлкейту керек.
Scale (Масштаб) командасын іске қосып, сұранысқа жауап беріңіз:
Command:_Scale
Select objects: - объектілерді ... ... ... көшу үшін ... first corner: - ... ... opposite corner: - 2-нүктені көрсетіңіз.
found Select objects: - ... ... ... үшін
басыңыз
Specify base point: - тік төртбұрыштың төменгі қабырғасының ортасына
объектілік ораммен бекітілетіндей етіп ... ... scale factor or ... - ... ... үшін ... Объектілерді созу
STRETCH (СОЗУ) командасының көмегімен объектілерді суреттің қалған ... ... ... созу іске ... ... ... ... (Түзету) Stretch (Созу) менюі арқылы немесе ... Modify ... ... ... Stretch ... басу ... орындалады.
Бұл команда үшін объектілер жинағын жасау қиюшы қоршау Crossing
(Секрамка) ... Cpolygon ... ... ... Қоршауға немесе
көпбұрышқа толығымен енген кез келген объектілер Stretch (Созу) ... Move ... ... ... ... орындалады. Кесінділер,
соғалар мен қоршауды қиятын полисызықтар сегменттері шеткі нүктелерді
қоршау ішінде қозғалту ... ғана ... ал ... сыртындағы нүктелер
өзгеріссіз қалады. Доғалардың орта нүктесі мен оның ... және ... доға ... ... ... орта ... доғаға дейінгі
ара қашықтық) тұрақты болатындай етіп реттеледі. Stretch ... ... ... және ... және ... ... туралы ақпаратқа әсер
етпейді.
Қоршаудың ішіндегі жолақтар мен фигуралар ... де ... ... сыртында қалған төбелер өз орнында сақталады. Басқа қарапайым
бөліктер ... ... ... ішінде не сыртында болуына
байланыстыне жылжиды, не өз ... ... ... ... ... ... ... центрі, түр немесе блокты қосу нүктесі ... қосу ... Stretch ... ... ... ... ... оның
барлық атрибуттары да жылжиды), текст үшін және ... ... ... ... шеткі сол жақ нүктесі (элементті сызу кезінде қолданылған
туралау түріне байланыссыз)
Егер Stretch (Созу) ... ... ... ... ... ... ... үшін қоршау немесе қиюшы қоршау арқылы ... үшін ғана ... ... оңға ... ... отырып созу.
Stretch командасын іске қосып, сұранысқа жауап беріңіз :
Stretch
Select objects to stretch by сrossing-window or crossing-polygon...
Select objects: - қиюшы ... ... ... ... ... ... ... first corner: - 1- нүктені көрсетіңіз.
Specify opposite corner: - 2- нүктені көрсетіңіз.
3 found Select objects: - ... ... ... үшін ... bаsе point or ... - 3- нүктені көрсетіңіз.
Specify second point of displacement: - 4- нүктені көрсетіңіз.
5.12 Объектілерді ұзарту
EXTEND (ҰЗАРТУ) командасы объектілерді шекара ... ... ... ... Бұл ... ... ... Modify (Түзету), Extend (Ұзарту)
менюі арқылы ... ... ... Modify ... ... панелі-
нің Extend (Ұзарту) пиктограммасын басу арқылы орындалады.
Полисызықтарды олар бос, ... ... ... ғана ... ... ... ... оның алғашқы және соңғы
сегменттері жеке кесінді не-месе доға сияқты ... ... ... ... ... оның шекаралық сызығы осьтік
сызығымен сәйкеседі. Қалың полисызықты жанынан қиғандағы қима 900 бұрыш
жасай-тындықтан, егер ... ... ... сегментке перпендикуляр
болса, онда по-лисызықтың шеті кей жерлерде шекара сыртына шығып кетеді.
Конустық сегментті ... оның ... ені оның ... ... ... етіліп реттеледі. Егер нәтижеде соңғы ені ... ... ... онда ол 0-ге тең деп ... ... ... ... түзулерді ұзарту мүмкін емес. Шеңбер
сияқты түзудің де шекаралық сызығы мен ... ... жоқ. ... ... ... ... табылады, сондықтан оны жаңа бастапқы нүктеге дейін
ұзартуға болады.
Доғалардың центрлік бұрыштары мен ... ... ... ... бар. Яғни ... ... кесінді, доғалардың
тізбегінің ұзындығын, шеттері ажыратылған полисызықтар, эллипстік доғалар
мен шеттері ... ... ... ... ... Әртүрлі
жағдайда ұзындықты өзгерту операциясы ұзарту немесе қиып тастау ... ... ... ... әдіс-тәсілдермен орындалады:
1. объектілердің шеткі нүктесін буксирлеу (динамикалық);
2. ағымдағы ұзындық немесе бұрышқа проценттік қатыстағы жаңа ұзындықты
беру;
3. ... ... ... ... ... бұрыштың өсімшесін беру;
4. объектілердің толық абсолюттік ұзындығын немесе оның центрлік бұрышын
беру.
Шекаралық ... ... ... доғалар, екі өлшемді
полисызықтар атқара-ды. Шекаралық сызық ретінде екі ... ... ... оның ені ... де, ... оның ... ... ұзартылады.
Ұзартылатын объектілер оның ұзартылатын бөлігі көрсетіле ... ... ... ... ... ... ... немесе соңғы
жинақ ретінде жария-лауға болмайды, тек тікелей көрсету, координаттарын
енгізу және сызықтарды таңдау ғана ... ... ... Project ( ... ) үш ... ... объектілер
проекциясының шекарамен
қиылысқанша объектілерді ұзарту ... ... (Жоқ) – ... ... ... ... ғана ... Пск) – шекарамен қиылыспайтын объектілердің проекциясын XY жазықтығында
анықтау, ағымдағы UGS және объектіні ұзарту;
View (Түр) - шекарамен ... ... ... ... ... ... және ... Edge (Жиек) қиылысуды іздеу режимін анықтайды:
- Extend (жалғасы бар) – ойша ... ... ... ... ұзарту;
No extend (жалғасы жоқ) – шекараны ұзартпай объектілерді ... ... ... ... берілген болса, онда объект бірінші
жиекке ... ... ... Осы ... ... жиекке дейін ұзарту
үшін таңдалуы мүмкін.
Мысал. Екі полисызықты эллипс шекарасына дейін ұзарту керек .
Extend ... ... іске ... сұранысқа жауап беріңіз:
Command:_extend
Current settings: Projection=UCS Edge=None
Select boundary edges...
Select objects: - 1- ... ... ... ... found Select objects: - ... ... ... үшін
басыңыз.
Select object to extend or ... - 2- ... object to extend or ... - З- ... object to extend or ... - ... аяқтау
үшін басыңыз.
5.13 Объектілерді бөліктерге бөлу
BREAK (БӨЛШЕКТЕУ) командасы ... ... ... ... ... жылжып ашылатын Modify (Түзету), Break (Бөлшектеу) менюі
арқылы немесе тышқанның көмегімен Modify (Түзету) саймандар панелінің Break
(Бөлшектеу) пиктограммасын басу ... ... ... ... ... дөңгелек, доға, екі өлшемді
полисызық, эллипс, сплайн, түзу немесе сәуленің бөлігін өшіре отырып немесе
сақтап қалу ... ... ... ... болады. Объектілерді
бөлшектеу үшін алдымен объектіні таңдап ... ... ... ... ... соң ... ... болады, немесе алдымен объектіні
таңдап, содан соң екі нүктені көрсетуге болады.
Мысал. Пунктир ... ... ... бір ... ... алып,
өшіріп тастау. Break (Бөлшектеу) командасын іске қосып , сұранысқа ... object: - ... ... second break point or [First point]: - ... ... ... қиып ... (ҚИЫП АЛУ) командасының көмегімен қию жиегі ... ... алу ... Команда жылжып ашылатын Modify (Түзету), Trim (Қиып
алу) ... ... ... ... көмегімен Modify (Түзету) саймандар
панелінің Trim (Қиып алу) пиктограммасын басу арқылы ... жиек ... ... ... екі ... ... ... түзулер, сәулелер атқарады. Қиюшы жиек ретінде екі
өлшемді полисызық алынса, оның ені ... қию оның ... ... ... ... ... Project ... үш өлшемді кеңістікте объектілер ... ... ... ... ... ... (Жоқ) - берілген шекарамен қиылысатын объектілерді ғана қиып алады;
Ucs (Пск) - XY жазықтықтағы объектілердің проекциясын анықтау, ... ... ... оны ... ... қиылысуы.
- View (Түр) – шекарамен қиылыспайтын объектілердің проекциясын XY
жазықтығын-да ... ... UGS және ... қиып ... Edge ... іздеу режимінің қиялысуын анықтайды.
- Extend (жалғасы бар) - ойша жалғасы болатын шекара бойынша объектілерді
қиып алу;
No extend (жалғасы жоқ) - ... ... ... ... бойынша
қиып алу.
Мысал. Пунктир сызықпен бейнеленген эллипстің бөлігін қиып алу .
Trim командасын іске қосып , ... ... ... ... ... Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: - жиектегі ... ... found Select objects: - ... ... ... objects: - ... ... таңдауды аяқтау үшін Enter басыңыз.
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: - 3- нүктені көрсетіңіз.
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: - 4- ... ... object to trim or ... - ... ... ... басыңыз.
5.15 Объектілерді бөлшектеу
EXPLODE (БӨЛШЕКТЕУ) командасы блоктарды оларды құрайтын бөліктерге
бөлшектеу үшін ... ... ... ... Modify ... ... менюі арқылы немесе тышқанның көмегімен Modify (Түзету)
саймандар панелінің Explode ... ... басу ... ... ... бейнесі соңғысына өте ұқсас болады. Бірақ
сызықтың түсі мен түрі қабаттарға ... ... ... Егер екі ... ... онда ... пен ... туралы кез келген мағлұмат
өзгереді. Алынған кесінділер мен ... ось ... ... Explode
командасы полисызыққа аяқталғанда, қалыңдық туралы кез ... ... Explode ... ... әр ... тек бір ... ... істейді. Бұл егер блок ... ... бар ... онда ... бүтін полисызық пайда болады. Егер бөлек доғалық ... ... ... ... онда полисызықты бөлшектесеңіз шығады.
5.16 Фасканы алып тастау
Chamfer (Фаска) командасы бойынша объектілерден фасканы алып тастау жүзе-ге
асырылады. Бұл команда Modify ... ... ... ... ... ... ... Chamfer (Фаска) пиктограммасын басу арқылы жүзеге
асырылады. Бұл команданың мәні мынада: ... емес ... ...... ... ... ... бір-бірімен я
фаска сызығымен қиылысуына дейін кесу ... ... ... Фасканы алып
тастау кесінділер, полисызықтар, түзу мен сәулелер үшін қолданылады. ... ... әдіс ... берілсе, онда объектілерді ұзарту не
қысқарту үшін арақашықтық көрсетіледі. Фасканы бұрыш әдіспен берсе, ... ... ... мен оның бірінші сызықпен жасайтын ... ... ... сол ... ... ... сызығын жиек ретінде пайдалану арқылы кесуге және ұзартуға ... ... ... ... ...... фасканы алып тастау жүзеге асады.
Distance (Ұзындық) – фасканың ұзындығын келтіреді.
Angle (Бұрыш) – бірінші сызық үшін ... ... және ... ... үшін ... сызыққа қатысты бұрышын көрсетуге арналған.
Trim (Үзінді) – фасканы алып тастауға дейін сызықтарда кесуді анықтайды.
Method (Әдіс) – ... ... беру үшін ... таңдау: 1) арақашықтық
немесе 2) ... пен ... беру ... ... ... диспетчері
Object Property Manager объект қасиеттерінің диспетчері – бұл суреттің
бүкіл ... ... ... ... ... ... 40 ... диалогтік терезелер мен командалар бар. Олар алдыңғы
AutoCAD ... ... Property Manager ... ... ... ... қасиеттерінің өзгер-тулерін көруге ... ... ... (Қасиеттері) команда-
сымен немесе Modify (Редак) құлап ашылатын меню көмегімен шақыруға болады.
Object Property Manager объект қасиеттерінің диспетчері ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Және де
кез келген объектінің қа-сиеттерін өзгертуге де ... Егер ... тобы ... ... ... көрінісі көрсетіледі. Мысалы,
баспаға шығару стилі, USC, көрнекті экран мәліметтері және ... Property Manager ... ... ... ... ... мәлімет беріледі. Олар ... ... ... ... ... ... ... курстық жұмыста AutoCAD программалық жүйесінің қысқаша сипаттамасы
көрсетілген. ... ... оның ... терезезімен толығымен
танысу және қарапайым сызбаларды салып үйрену. AutoCAD программасы САПР
программалық ... ең ... ... ... табылады.
AutoCAD-ң функционалдық мүмкіндіктерін келесі бағыттарға бөлуге болады:
- Тиімді жұмыс ортасы;
- Бірнеше сызбаларды бір уақытта ашу;
- Объектілерді ауыстыру және көшіру;
- ... ... ... Ағымдағы команданы үзбей, сызбалар арасында ауыстыру.
Қорыта келгенде, AutoCAD- 32- ... Windows ... ... ... ... қуатты фундаменті. Бұл жүйе – ... ... ... ... тұрақты құралы болып
табылады.
Әдебиеттер тізімі
1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная
графика. – М.: ДМК ... 2001. – 592 ... ... Э.Т., ... Т.Ю. AutoCAD 2000. – М.: ДМК, 1999. – 320 ... ... Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2000 и Visual LISP.–СПб.: БХВ -
Петербург, 2001. –672 ... Марк ... Бад ... AutoCAD 2002 для ... ... ... и машинная графика. Выполнение чертежа типовой ... ... AutoCAD: ... ... к лабораторной работе ... - ... ... 2001. – 32 с.
6. Инженерная и машинная графика. ... ... ... ... в ... AutoCAD: Методические указания к
лабораторной работе /Сост. А.Д.Динасылов. - Алматы: АИЭС, 2001. – 33 ... ... и ... ... Трехмерное моделирование в системе
AutoCAD: Методические указания к лабораторной работе /Сост. А.Д.Динасылов.
- Алматы: АИЭС, 2002. – 39 с.
Қосымша А
Қосымша В
-----------------------
11
14
12
78
2
1
13
6
5
4
3
10
8
9
1.12-сурет

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
AutoCAD25 бет
Autocad 200011 бет
AutoCad бағдарламасы38 бет
Autocad графикалық редакторы, оның ерекшеліктері мен артықшылықтары. графикалық редактордың сипаттамасы, меню типтері6 бет
AutoCAD жүйесінде көлемді объектілерді жобалау және редакторлау45 бет
AutoCAD-та блоктармен жұмыс жасау11 бет
Opengl архитектурасы. Компьютерлік графика28 бет
Геодезия пәнінен75 бет
Жобалаудың жалпы сұрақтары6 бет
Машинажасау саласындағы сызу26 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь