12 қабатты тұрғын үй құрылысы

Кіріспе
1 Сәулеттік.құрылыстық бөлімі
1.1 Бастапқы белгілер
1.2 Құрылыс объектісінің бас жоспары.
1.2.1Ауданның климаттық мінездемесі.
1.3Көлемдік жоспарлық шешімдер.
1.3.1 Тұрғын үйдің қоршағыш конструкциясының жылутехникалық есебі.
,1.3.3Төбежабынның жылытқыш қабатының қалыңдығы анықтаймыз.3
1.4 Ғимараттың конструктивті шешімі.
2.1.1 Контур бойынша жасақталған монолиттік төбе жабынның тақталар есебі және конструкциясы
2.1.2 Жабын тақтасының есебі
2.1.3 Адымдардың есептік анықтамасы және тақтадағы иілгіштік моменті
2.1.4 Тақтаның қалыпты кескінінің қатаңдық есебі және оның дәнекерлі торлармен арматуралануы
2.2 Ұстындар есебі
4 Құрылыс экономикасы бөлімі
4.1 Түсініктеме қағазы.
«Қазақстан 2030» мемлекеттік бағдарламасы арқасында Республикамыздың экономикасы, осған байланысты халқымыздың жағдайының өсуі байқалып отыр. «Қазақстан 2030» мемлекеттік стратегиясының дұрыс әрі нақты орындалуы мемлекеттің әрі қарай қадам жасауына жол ашып отыр. Бұл үшін Қазақстанның жылдам, сонымен қатар әржақты жаңарту жолын таңдап отыр. Республиканың экономикасының структуасының өзгеруі нәтижесінде Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы қолға алынды. Бұл бағдарлама мемлекетте 2005-2007 жылдар аралығында өтуі қажет болды. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі алға қойған мақсаттарының ішіндегі ең қиын тапсырмаларының бірі бола тұрып, Қазақстан халқының және біздің қоғамның алдында ынталы әрі жоспарлы жұмыс тұр.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының басты бағыты болып мемлекеттегі тұрғын үй құрылыс қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың қолы жететіндей етіп, оның бағасының арзан болуы қажет. Осыған байланысты несиелерді өтеу мерзімінің ұзаруы және тұрғын үй несие пайыздарының төмендеуі қажет.
Осы бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері бойынша комитетінің (МИТ ҚР) алға қойған жоспарлары бар. Бұл жоспар Қазақстан Республикасының үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі сапалы жоспарланған шаралар анықталып отыр. Ол жерде құрылысты жүргізетін мекеме және құрылысты іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар шамаланған жұмыс көлемі және қаржыландыру көздері қарастырылып отыр.
Жоспардың орындалуы Қазақстан Республикасындағы барлық құрылыс бағытындағы орталықтағы және жергілікті атқарушы органдарының әрекеттерінің максималды координациялығын қамтамасыз етеді және мүмкіндіктердің топталуына жол ашады.
Мемлекеттегі барлық тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуын мемлекет басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының дамуының аймақтық дайындық бағдарламасы;
• өндірістің қайта қалпына келуі арқасында тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және облыстағы қала бас жоспарының бекітілуі;
• облыс орталықтары Алматы және Астана қалаларындағы ұсынылған құрылыстардың жобаларын өңдеу және қарастыру;
• тұрғын үй және инженерлік тораптардың құрылысына қажет сметалық құжаттамаларын жасау, экспертиза және бекіту;
1. Под. Ред. З.А Казбек-Казиева. Архитектурные конструкции.
М. Высшая школа, 1989г.
2. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника.
М. Госстрой СССР, 1983г.
3. СНиП 2. 01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
М. Госстрой СССР, 1983г.
4. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
М. Госстрой СССР, 1986г.
5. СНиП РК В.1.2-4-98. Строительство в сейсмических районах.
Алматы 1998г.
6. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные железобетонные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1989г.
7. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1983г.
8. Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции.
М. Стройиздат, 1991г.
9. Попов Н.Н. Забегаев А.В. Проектирование и расчет
железобетонных конструкции.
М. Высшая школа, 1998г.
10. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных
конструкции. М. Стройиздат, 1989г.
11 Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Спецкурс.
12. Жунусов Т.Ж. Основы сейсмостойкости сооружений.
Алматы 1990г.
13. Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство здании
и сооружении в сейсмических районах.
М. Стройиздат, 1985г.
16. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс.
Киев. Вища школа, 1981г.
17. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс(примеры расчета и конструирования)
Киев. Будивельник, 1970г.
18. Берлинов М.В, Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и
фундаментов.
М. Стройиздат, 1986г.
19. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и
подземные сооружения.
М. Стройиздат, 1985г.
20. ЕНиР. Сборник Е3.Каменные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
21 ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство
монолитных железобетонных конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
22. ЕНиР. Сборник Е6.Плотничные и столярные работы в зданиях
и сооружениях.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
23 .ЕНиР. Сборник Е2 Земляные работы.
24. ЕНиР. Сборник Е4 Монтаж сборных и устроиство монолитных
железобетонных конструкций.
25. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
26. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных
конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
27. ЕНиР. Сборник Е9. Сооружения систем теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения и канализация.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
28. ЕНиР. Сборник Е11.Изоляционные работы.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
29. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
30. ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
31. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.
М. Госстрой СССР 1990г.
32. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
М. Стройиздат, 1982г.
33. Ботабеков А.К. Методические указания по оформлению
рабочих чертежей железобетонных конструкций. Алма-Ата, 1990г.
34. ҚР 2.04-01-2001ж.ҚНжЕ “Құрылыс климатологиясы”,
35. ҚР 2.04-03-2002ж.ҚНжЕ “Құрылысты жылыту техникасы”,
36. ҚР 4.02-05-2001ж.ҚНжЕ “Жылыту,желдету және салқындату”,
37. ҚР 3.02-01-2001ж.ҚНжЕ “Тұрғынды ғимараттар”,
38. ҚР 3.02-22-2002ж.ҚН “Жерасты гараждар мен тұрақтар”,
39. ҚР 2.04-21-2004ж.ҚН “Азаматтық ғимараттарды энерго тұтынуы мен
жылу қорғағыштығы”,
        
        Кіріспе
«Қазақстан 2030» мемлекеттік бағдарламасы арқасында Республикамыздың
экономикасы, осған байланысты халқымыздың ... өсуі ... ... 2030» ... стратегиясының дұрыс әрі нақты орындалуы
мемлекеттің әрі қарай қадам жасауына жол ашып ... Бұл үшін ... ... ... ... ... ... таңдап отыр. Республиканың
экономикасының структуасының өзгеруі ... ... ... ... ... ... алынды. Бұл бағдарлама мемлекетте 2005-2007
жылдар аралығында өтуі қажет ... ... 2030 ... ... ... ... ... ең қиын тапсырмаларының бірі бола тұрып,
Қазақстан халқының және біздің қоғамның ... ... әрі ... ... үй ... ... ... бағыты болып мемлекеттегі
тұрғын үй құрылыс қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың
қолы жететіндей етіп, оның ... ... ... қажет. Осыған байланысты
несиелерді өтеу мерзімінің ұзаруы және ... үй ... ... ... бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері ... ... ҚР) алға ... ... бар. Бұл ... ... Республикасының
үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі ... ... ... ... Ол жерде құрылысты жүргізетін мекеме және құрылысты
іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар ... ... және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы барлық ... ... және ... ... ... ... координациялығын қамтамасыз етеді және ... жол ... ... ... үй ... ... іске ... басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының дамуының аймақтық дайындық бағдарламасы;
• өндірістің қайта ... ... ... тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және ... қала бас ... ... ... ... және ... ... ұсынылған
құрылыстардың жобаларын өңдеу және қарастыру;
• тұрғын үй және ... ... ... ... ... жасау, экспертиза және бекіту;
• тұрғын құрылысын жүргізуге конкурстар өткізу;
• үйлер мен ... ... ... ... ... ... сұрақтарды шешу;
• мемлекет тарапынан тұрғын ... ... ... ... және инженерлік шаралары, рационалды көлемді-жоспарлық
шешімдер дайындалуы ... ... ... ... облысында жылына 27
млн. шаршы метр листтік әйнек (шыны) ... ... орны ... ... ... ... ... Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау
облыстарында жылына 157 млн. дана керамикалық кірпіш өндіретін ... ... ... қаласында несиелік қаржылардың тартылуы арқасында жылына 500
тонна эмальды бояу зауыты жоспарланып ... ... ... ... 500 мың ... ... ... өндіру
зауыты құрылысын ұймдастыру қажет болып отыр.
Қарағанды облысында несие қаржыларының тартылуы арқасында жылына 4
млн. шаршы метр ... ... ... ... ... ... облысында инвестицияның жұмсалуы арқасында минералды мақта
өндіретін өндіріс орны ұйымдастырылуда. Оның жылдық өнім шығару ... ... ... өнім ... болып табылады.
Павлодар облысында ЖШС «Кастинг» мекемесі жылына 600 мың ... ... үшін ... инвистициялардың жұмсалуы қажет болып отыр
және Теміртау қаласындағы ЖШС ... ... орны ... ... ... өнім өндіру көздеп отыр.
Мемлекеттің тұрғын үй құрылысы бағдарламасы орындалуы барысында түрлі
сұрақтар туындауы мүмкін, сондықтан ... ... ... ... теледидарда хабарлау қажет.
1 Сәулеттік-құрылыстық бөлімі
1.1 Бастапқы белгілер
Құрылыстағы табиғи-климаттық жағдайлар
1.Климаттық аймақ –Алматы қаласы.
2.Қар жабынының салмағы (ҚР ҚНжЕ 2.01.07-85) сәйкесінше ... ... ... соғу жылдамдығы -38кг/м² (3-ші желді аймақ)
4.Бас жобадағы 789,65 белгі бойынша 1-ші қабат ... +0,000 ... ... ... III В (ҚР ҚНжЕ ... ауадағы сыртқы ауаның корсеткіші
-Бес күндіктегі орташа салқындығы -25ºС (ҚР ҚНжЕ ... ... ... -28ºС (ҚР ҚНжЕ ... қату ... -1,32м
6.Өртке төзімділік деңгейі II (ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002)
7.Құрылыс ауданының сейсмикалығы 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
-Ғимараттың сейсма тұрақтылық көрсеткіші 9 балл (ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... класы II
9.Жұмыс жобалары ҚР ҚНжЕ 2.03.-04-2001 «Сейсмикалы аймақтағы ... ... ... объектісінің бас жоспары.
Тұрғын үйдің биіктігін өлшеу деңгейі 0,00 биіктігі 1 ... ... ол ... 789,65 ... ... Биіктік жүйесі
Балтық координат жүйесі –қалалық..
Вертикальді жүйесі жергілікті көшелерге және ... ... ... ... ... суды ашық ... ... қарастырылған.
Аймақтың жайлылығы көшелердің асфальтобетонды және плиталы жабындысы
бар тұрақтардың,тротуарлардын, плиталы алаңшалардың болуы қарастырылған.
Балалар ойын ... кіші ... ... ... ... құмдықтар, т.б.) Көшірмелі ... ... ... ... аймақтарды көгалдандыру үшін
декоративті ағаштар, газонды гүлдерді отырғызу қарастырылған.
Жердің бас ... ПДП, ... ... және жаяу жүру
байланыстары, қызыл ... ... ... Бас жоба ... қала ішіндегі құрылыс жағдайлары, көшелердің ... ... ... ... бас ... және ... ... орналасуы жер
массасының ауысуы бойынша аз көлемді жұмыс болуы ... ... ... және ... ... үшін ... ... гүл күшеттері және газондар қолданылады.
Территориядағы жүретін бөліктегі беткі суды ... ... ... ... ... ... Құрылыстан және асфальттық жабындыдан бос аудан
территориясы жасыл ... және ... ... Бар ... ... сақталады. Берілген территорияны мүмкіндігінше
көгалдандыру және ... ... ... ... жапырақты ағаштар түрі көрсетілген. Олар жол бойында – жолдар
арасында және жаяу жүру ... ... ... ағаш ... ... ғимарраттың басты есігіне ... ... ... ... ... асфальтты жолдан және жаяу жүру
жолынан бос жерлерді алады. Жобаны ... ... ... ... және ... да ... өсімдіктермен көгалдандыру
қарастырылған. Бұл территорияны толығымен ... ... ... ... ҚР ҚНжЕ мәлімет бойынша ауданның климаттық мінездемесі
көрсетілген.
2.04-01-2001 ҚР ҚНжЕ бойынша ізденіс ауданы III климаттық ауданынада
орналасқан.29
Кесте 1
Ай ... ... ... ... |II |III |IV ... |18,0 |20,0 |23,0 ... ... жүктеме–38кг/м² (3 желді аймақ)
Қардан келетін жүктеме–70кг/м² (2 қарлы аймақ)
Жердің нормативті қату тереңдігін ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... топырақ үшін.
Қар жоқ жердің максималды қату тереңдігі-1,7м
1.3Көлемдік жоспарлық шешімдер.
1.47,600х26,700 осі бойынша бірінші қабатында кеңсе ... 12 ... ... үй. ... ... Продактс фирмасының жылу
блогымен толтырылған моналитті каркас.
Сыртқы қабырғалары δ=400; 300мм монолитті темірбетонды γ=600кг/м³
қалыңдығы 300мм жылу блоктары 120х50х3мм иілген ... ... ... және ... ... ... сартқы жылытылуы
ISOVER OL-E δ=100мм тақтамен қарталады.
2.Ішкі бөлме аралық қабырғалар ... ... ... ... қалыңдығы 100-200мм γ=600кг/м³ жылу блогынан жасалады.
Ылғалды бөлмелердің бөлме аралық ... М50 ... ... ... ... ... кірпіштен қалыңдығы 120мм болады.
3. Терезе блоктарымен витраждары бір камералы ... ... ... ... ағаш элементтері металды бетонмен, ... және ... ... беттері ҚР ҚНжЕ (3.04.01-87) сәйкес антисептикаланады.
5. Төсеме тегіс, орамалы, ішкі су ... ... ... – ПТЭ ... (ТУ 5761-001-00126238-00) δ=160мм жылу оқшаулағыш тақталар.
6. Ғимарат айналасына ені 1,0м ұсақ асфальт-бетон қалыңдығы 30мм ... ... ... ... ... ... ... отмостканың жоғарғы деңгейі – 0,300.
7. Қабырғаның горизонтальді гидрооқшаулығы -0,030 белгісі 1:2 ...... ... ... 30мм болады.
8. Едендер мен төсемелер, оқшаулағыш және ... ... ҚР ҚНжЕ ... ... ... арасында пәтераралық есіктер болмайды.
10. Sigma фирамсының лифтерінің жүккөтергіші 630 және 400кг болады.
11. Өндіріс ... ... ... оң ... ... ҚНжЕ ... ... ғимаратта 108 пәтер олар: бір бөлмеліден төрт ... ... ... ... ... ... |Пәтер |Саны ... бір ... ... |
|1 |1 ... |18 |м² |1120,02 |
|2 |2 ... |46 |м² |3646,20 |
|3 |3 ... |40 |м² |4794,46 |
|4 |4 ... |4 |м² |5440,56 ... ... ... ... ... Сырқы қабырғаның қалыңдығын тексеру және анықтау.
Құрылыстың жылутехникасы ғимараттың пайдалану кездегі ... ... және ... ... ... Сыртқы қабырғаның, төбе
жабынның және басқа қоршаудың пайдалану сапасы таңдалынған материалға және
конструкцияға тікелей ... ... ... ішкі және сыртқы ауа
режимінің температуралық ылғалдылығына байланысты. Сыртқы қоршаулар келесі
жылутехникалық ... ... ... аудан жеткілікті жылуқоршағыш қасиеттерімен, ол ... ... және ... күн ... қызуы бөлмеге өтпеуі қажет.
б) бөлменің және қоршағыштың ішкі ... ауа ... ... ... ... болмау қажет. Талаптың бұзылуы
адамның денесін ... осы ... жылу ... және ... ... ... конденсатына әкеліп соғады.
в) жылу ағынының өзгеруі кезінде ішкі қоршаудың бетінің температурасының
өзгеріп тұруы аз ... ... ... бұл ... жылутұрақтылығы деп
атайды.
г) қоршаудың ауа өткізгіштігі оның жылуқорғаныш қасиетін нашарлатпау қажет
жәнеде бөлменің қатты суып кетпеуіне әкелмеуі ... ... ... ... ... ... ... Қоршаудың ылғалданып кетуі
жылу жоғалтуын жоғарлатады, жұмыс істеу ұазқтылығын ... ... ... ... ... болады.
Жоғарыда аталып кеткен талаптарға ... сай келу ... ... ... ауаөткізгіштігін,
буөткізгішітігін және ылғалөткізгіштігін ҚР 3.02.03-2003 нормалары ... λ. Вт / (м·К) ... Вт / ... жылу ...... материалдан ішінен өтетін, ауданы 1м² бір сағат
ішінде материалдың 1ºС екі жағынанда ... ... С ... Дж/сағ·ºС)- материалдың бөлмені жылытқан
кезде жылуды сіңіру ... ... ... оны беру ... ... жылутехникалық есепті қысқы жағдайдағы бөлмені ... ... ... ... ... сияқты есептеледі, әртүрлі
температура мен ауа кеңістігін бөлетін.
Қоршауыш конструкцияның жылубергіш қарсылығы Rо ... ... ... аз ... ......... талап ететін қарсылығы, м²·ºС/Вт
(м²·сағ·ºС)/ккал.
Сыртқы темірбетон қабырғаның δқаб берілген қалыңдығының жеткіліктігін
анықтаймыз, көлемдік ... ... , жылу ... ... ... ... δмт көлемдік салмағы γ=420кг/м³ және сыртқы
әшекей қабаты қалыңдығы 0,03м.
1.3.2Сыртқы ... ... ... ... ... 5
| № ... |δ |λ, |S |
| | |м |Вт / ... |
| | | ... | |
|1 ... |0,03 |0,75 |8,9 |
|2 ... ... |0,1 |0,075 |1,46 |
|3 ... |0,3 |1,75 |14 ... ... ... талап ... ... 2 ... 9,5 ... немесе мына формула бойынша анықтаймыз.
Rотр=n(tв-tн)/Δtн·αв
(1,2)
мұндағы:
Δtн- ішкі беттің температурасы мен ішкі ауа ... ... ... түсу 2 ... 9,2 ... ... қоршауыш конструкцияның ішкі бетінің жылубергіш коэффиценті 3
кесте, 9,2 ... ... ... ... конструкцияның сыртқы бетінің орналасуынан сыртқы ауаға
қатынасына байланысты қабылданатын коэффицент, n=1 1 ... ... ішкі ... ... ... °С, ГОСТ ... және ... және имаратты жобалау нормалары немесе 1 кесте, 9,5 бөлімі
бойынша қабылданады.
tн- ыртқы ... ... ... ... ºС, 9,3 придожениесі
бойынша қабылданады.
Есептік қысқы температура tн қоршағыштың массивтігін ескере отырып,
келесі қоршағыштың жылулық инерциясымен (Д) ... ... (Д)- ... оның ... ... ... ... өзгертуіне қабілеті.
Сыртқы қоршағыш жеңіл деп саналады егер жылулық инерция Д≤1,5, аз
массивті 1,590,88 мм2
M2=3,3кНм h=87,5 мм ... l2 ... ... кескін ауданың
табамыз.
£m=0,8х3,3106/ 7,65х1000х(87,5)2=0,045
3.1[2], ζ =0,973 кесте бойынша.
Аs = 0.8х3,3х106360х0,973х87,5 = 86,14 мм2
Ø5 Вр-1 және 200 адымды ... ... ... 1 пм ... = 98>86,14 ... ... арматуралау үшін Ø5 мм және 400 мм адымды стерженді
екі бағытты жұмысшы арматуралар қабылданады.
Тор маркалары : ... ... ... ... ... ... арматура кескінің 20 % азйтуға болады.
МI=МI'= МII= МII'=7,4 кНм.
h0 = 110-15-5/2=92,5 мм
£m=0,8х7,4х106/ 7,65х1000х(92,5)2=0,09
ζ =0,953.
Арматура кескіннің ауданы:
Аs = ... = 186,55 ... Вр-1 және 100 мм ... ... ... арматуралы торларды қабылдаймыз
Аs = 196 мм2>186,55 мм2
Ø3 Вр-1 және 350 мм адымды таратқыш тіректі стержендер
Адымның ¼ бөлігін тор ... ... әр ... қабылдаймыз
l1 бағыты бойынша:
А1 =1/4 l01+1/4 l01+b2=1/2х4400+400=2600 мм
l2 бағыты бойынша:
А2 =1/4 l02+1/4 l02+b2=1/2х5600+400=3200 мм
l1 бағыты бойынша 50 х 50 см төбе ... тор ... ... ... ... мм.
Тор маркаларын қабылдаймыз:
l1 бағыты бойынша: ... ... ... ... ... 5Вр-I-100
3200х4400
2.2 Ұстындар есебі
Подвалдағы монолиттік бағаналардың ... ... ... AS
анықтау.
Тұрақ — 12 қабатты, 12 пролетті. Пролёттері әр түрлі бағананың
алшақтығы В = 4 м, 4,8 м және 6м. ... ... H = 3,15м. ... ... ... 500×500 мм, ... Ауыр класты бетон В30,
бетонның жұмыс коэффициент γb2 = 0,9. ... ... ... ... ... класы АI. Бағанаға өрілген ... ... ... ... ... қорытындысы бойынша, арматураны таңдаймыз
Шешімі:
1. Негізгі материалдардың есебін кесте бойынша шығарамыз.
● бетон классы В30
= 17,0 МПа
= 29000 Мпа
... = ... 15,3 ... ... ... АIII ... 365 ... 365 Мпа;
=200000 Мпа;
2. Комбинация есебі (подвал ... ... ... Nmax = - 4140,03 кН
Mқат. = -0,1 ... Mmax = 81,74 ... ... = -3093,81 ... бір қалыпты және ұзақ ауырлықтан
3. Бағаналардың қиылысу ... ... ... ... = h – a = 40 – 3 = ... а = а` = 3см.
4. Бағаналардың ұзындығының есебін анықтаймыз L0:
Мұндағы: Н – арақашықтық
5. Эксцентриситет күшін ... ...
6. ... ... ... ... ауырлық күші ... ... ... ... ... ... табу:
ұзақ ауырлықта
толық ауырлықта
l0 / r = 224/11,56 = 19,38 > 14
мұнда r = 0,289h = 0,289 × 40 = 11,56 ... ... ... ... ауырлыққа ұзақ әсер ететін коэффициенті
қабылдаймыз
7. Арматураның коэффициенті және ... ... ... ... ... N ... As дейінгі арақашықтықты e анықтаймыз.
9. Қысылған аймақтың биіктігіне байланысты ... ... ... ω – ... қысылған аймағына мінездеме. Ауыр бетон үшін
ω = 0,85 – 0,008Rb = 0,85 – 0,008 × 15,3 ... ...
11. ... ... ... ... анықтаймыз
Қабылдаймыз 2Ø32 AIII As = 16,08 см2
Коэффициент
- есеп бойынша мынаған тең ()
Қайта есептемеугеде болады.
12. Бағаналардың ... ... ... ... ... ашық жерлерінде бағаналарға
арматура жасайды, олар жалпақ жұмыс арматурасынан ... және ... Ø8АI, ... ... S = 20 см ... Мұны ... болады.
3 Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру бөлімі
3.1 Құрылыс ... ... ... ... ... ... дайындау жұмыстары
жүргізіледі. Жұмыс құрылыс алаңын тазартудан басталады. ... ... ... өсіп ... ... бөгет жасайтындарын басқа
жерлерге отырғызып, сақталып қалатындарын қоршайды.
Дайындық ... ... ... ... құрылыста падаланылатын
уақытша ғимараттар салынады. Уақытша жолдар жасалып, су құбырлары ... ... ... Монтаждау крандары мен құрылысқа қажетті басқа
да ... ... ... Бұл ... ... бас
жоспарына сай етіліп іске асырылуы тиіс.
Негізгі жұмыс кезеңдері ... жер ... жер үсті және ... ... ... жерасты бөлігін нольдік цикл деп ... ... ... ... қазу, оны өңдеу, іргетаспен жертөленің
қабырғаларын орнату, жертөленің төбежабынын ... ... ... ... ... үсті ... ғимараттың нольдік деңгейден жоғары ғимаратты
тұрғызу жұмыстары жатады. Оларға негізінен ғимараттың қабырғаларын ... ... ... жабу ... мен жер үсті жұмыстарына
байланысты басқа да жұмыстар жүргізіледі.
Әрлеу жұмыстары ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары болып ... ... ... ... ... ... ... едендерді
орнату жұмыстары жатады. Сыртқы әрлеу жұмыстарына ... ... ... мен ... да жұмыстар жатады.
3.1.1 Ғимаратқа мінездеме.
Алматы қаласы Бөгенбай батыр-Төлебаев ... ... ... үй комплексі. Қаңқалары құйылмалы темірбетоннан жасалған. Қатаң
блокпен және ұстындармен қамтамассыз ... ... ... шеткі
секциялардағы остер тік және көлденең арқалықпен ұстындармен ... ... ... 9 балл (ҚР ҚНжЕ ... ... тұрақтылық көрсеткіші 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
Жауаптылық дәрежесі бойынша ғимарат класы. Жұмыс жобалары ҚР ... ... ... ... ... жасалған.
Технологиялық жобалаудың соңғы шешімдері.
Кесте 2,1
| |Атаулар ... ... |
| | ... ... ... ... түрі |- |I ... ... ... ... ... |1750 ... |Қопсытудың бастапқы коэф-енті |- |1,26 ... ... ... ... |- |1,07 |
| |Ко.р | | ... | Еңіс коэффициенті |- |0,75 ... ... ... ... |53 ... ... ... деңгейі |м |-10,05 ... түрі – ... ...
Мұндағы:
H – қазаншұқырдың ... ...... коэфициенті ҚР ҚНжЕ 3.01-85 саздақ топырақ үшін
m = 0.075
Топырақ көлемін анықтау жұмыстары.
Алаңның ... ... және b – ... ... іргетасты тақтаның ені мен
ұзындығы.м
Өсімдік қабатын қиу.
Қазаншұқыр көлемін табу.
Мұндағы:
А-және В- іргетас табаны ... ... ... және d- іргетас тақтаның остен шығу қалдығы.
мұндағы:
С- және Д- қазаншұқырдың беті бойынша ені мен ұзындығы
m- еңістік коэфициенті
Н- ... ... = ... + Vк. = 220,6 + 5386,5 = 5607,1 ... ... ... ... топырақ көлемі
Vалын. = F · (n = 58,05 · 32,68 · 0,15 = 284,5 ... :
F- ... ... және ... ... алынбаған топырақ қалыңдығы (0,15…0,2).
Қайта көму топырағы.
Мұндағы:
- іргетас көлемі;
Кққ.- қопсытылған топырақ ... көму ... ... Vқк.= 7632,99 ... тиеу ... ... Vқ – Vқ.к. = 17219,7 – 7632,99 = 9586,71 м3;
Тығыздалатын ... ... Vк.к ... Техника–экономиклық көрсеткіштерге сәйкес
экскаватор таңдау.
Шұңқыр топырағын өңдеу үшін ... ... ... ... ... ... үшін кері ... экскаваторға
арналған ұсыныстарды қолдана отырып, экскаватордың жұмыс көлемдері және
есепке сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... сыйымдылығы Vш=1,25м³
Қазу тереңдігі hг=6м
Машинаға тиеу биіктігі Нв=5м
Қазу радиусы R=9,4м
Экскаватордың қуаты 125(170)кВт(л.с.)
Экскаватордың салмағы 35,8т
Cмаш–ауысым – 42,64тг
Со.п.–37,34 мың тг
Уақыт нормалар: N1-1,98 ... N2-2,6 ... ... ... нұсқа.
Бір шөмішті экскаватор (гидравликалық жетек) ЭО–4121А
Шөміштің сыйымдылығы Vш=1м³
Қазу тереңдігі hг=5,8м
Машинаға тиеу биіктігі Нв=5м
Қазу радиусы R=9м
Экскаватордың ... ... ... ... – 31,08тг
Со.п.–23,47 мың тг
Уақыт нормалар: N1-1,6 навымет N2-1,9 ... ... ... ... ... ... ... шұңқыр топырағын
өңдеудің 1м³ топырақтың өзіндік құнын анықтау арқылы ... Ол ... бір ... үшін 1м³ ... ... құны мына ... арқылы
анықталады.
C=1,08∙Cмаш–ауысым/Пауысым–өнім
Мұндағы:
1,08– тіркеме шығындарды есептеуші коэффицент.
Смаш–ауысым–1маш–ауысым құны, тг.
Пауысым–өнім–экскавтордың 1ауысымдағы ... ... ... 1 ауысымдағы еңбек өнімділігі келесі ... ...... ... м³.
ΣN.– экскаватордың маш.ау. қосындысының саны.
ΣN=
(3,2)
Әр бір экскаватор үшін 1м³ топырақтың өңдеу үшін ... ... ... ... ... мың ... 1м³ топырақты өңдеудің шартты шығынын анықтаймыз.
П=C+Eн∙K
(3,4)
Мұндағы:
Ен– қаржылық, тиімділік, нормативтік коэффиценті 0,15 тең.
I– ші ... ... ... ау.= [ ... ... – ші экскаватор ЭО–4121А үшін.
С=1,08∙31,08/481,84=0,069тг
Пауысым–өнім=18791,57/39=481,84м³/ау.
ΣNмаш. ау.= [ (13057,2/100)∙1,6+(5734,37/100)∙1,9 ]/8,2=39ауысым
Куд=1,07∙23,47∙1000/481,84∙300=0,173тг
П=0,069+0,15∙0,173=0,094м³
3.1.4 Пайдалану кезіндегі экскаватордың өнімділігі.
Пэ=T∙60∙g∙n∙kе∙kв
(3,5)
Мұндағы:
Т– сменаның ұзақтығы (сағ).
g– шөміштің геометриялық көлемі ... бір ... ... ... 60/tц ... бір ... уақыты, мин.
ке– шөміштің пайдалану көлемінің коэффиценті.
кв– сменалық уақытты пайдалану коэффиценті (ЕНиР 2–ші жинақ).
I– ші экскаватор ЭО–5122 үшін.
Пэ=8,2∙60∙1,25∙(60/28,7)∙0,85∙0,63=731,12м³
II – ші ... ... ... эксковатордың өнімділігі көп болғандықтан екінші нұсқадағы
эксковаторды қабылдаймыз
Топырақты бір жағынан түсіргенде маңдайша ... ең ... ... ең ... қию ... м. ... ... жұмыс ұзындығ
Rт– көлік құралдарына топырақты артатын ең үлкен радиус, ... ... ... ені, ... ... асты мен өтіс ... – қазаншұңқыр тереңдігі, м; m – еңіс коэффициенті.
Екінші және келесі шеткі жүрісінің ең ... ... ...... түбі ... ... м.
Rқ=х+b
(3,9)
х=√а²–(Н+hш)²
(3,10)
а=√(Rmax–b)²+ hш²
(3,11)
Bүст=в2+в1=√9,4²–1,75²+(7,2–2,65/2–1)=14,12м
Вt=14,12–2∙0,75∙5,9=5,27м
B=в3+в4= (7,2–0,75∙5,9–2,65/2–1)+√5,24²–l,75²=5,39м
Rқ=4,24+1=5,24м
х=√8,63²–(5,9+1,5)²=4,24м
а=√(9,4–1)²+ 1,5²=8,53м
3.1.5 Автокомплекстің санын ... ... ... ... жағдайдағы көлемін
анықтаймыз.
Vтоп=Vш∙Kш/Kпр
(3,12)
Мұндағы:
Vш– экскаватор шөмішінің көлемі м³.
Kш– шөміштің толу коэффиценті.
Kпр– топырақтың бастапқы үгітілу коэффиценті (ЕНиР 2–ші ... ... ... ... ... ... Vтоп∙ρ
(3,14)
Q=0,98∙1,7=1,67т
3) Автомобиль кузовына топырақ салынатын шөміш ... ... ... көтергіштігі, т.
n=10/1,67=6 дана
КрАЗ–222 автомобилін қабылдаймыз.
Автомобиль кузовына салынатын ... ... ... ... ... ... 1 цикл жұмыс ұзақтығын анықтаймыз.
T=tn+60∙L/Vr+tp+60∙L/Vn+tм
(3,17)
Мұндағы:
tn– топырақты тиеу уақыты (мин) мына формуламен анықталады.
tn=V∙Hуақ∙60/100
(3,18)
Мұндағы:
Нуақ– машина уақыт нормасы (ЕНиР 2–ші ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі орташа жылдамдығы (км/сағ)
Vn– көліктің орташа жылдамдығы (км/сағ)
tp– топырақты төгу уақыты.
tм– қосымша ... ... ... үшін автомобиль санын анықтаймыз.
N=T/ ... ... ... ... ... ... ... , өсімдік қабатты кесу
және топырақты кері көму үшін қажет.
Осы жұмыстар үшін Т–100 ... ... ДЗ–8 ... ... ... ... өнімділігі.
Пэ = (60 ∙T ∙q ∙α ∙Kв) / (Тн + Тп + 1г/Vп + ...... ... ... ... (8,2 с.)
q – бульдозердің бір рет тасмалдағандағы, топырақтың тығыз күйіндегі
көлемі, м³ ;
α – тасымалдуа кезіндегі топырақтың ... ... ... - 0,005 ∙lГ = 1 – 0,005 ∙36 = 0,82);
Кв – уақыт кезіндегі көліктің пайдалану коэффициенті;
Тн – топырақты алу ... ...... ... кететі уақыт, мин;
lг,lп – тасымалдаудың жүкпен және жүксіз есептік арақашықтығы, м;
Vг,Vп – бульдозердің тиелген кездегі және бос ... ... = ... ... ... үш ... кезеңге бөлінеді: алу,
тасымалдау және топырақты қою. ... ... ... ... ... ... топырақты өңдеу параллельді жолмен ... ... ... ... 0,3м ден 0,5м ге ... ... жабылады. Жерқазу
көлігі сияқты бульдозер-дің күшіне байланысты 150м ... ... ... ... ... тиімді.
3.1.7 Топырақты механикалық түрде тығыздау
үшін көлік таңдау.
Жасанды тығыздау жұмыстарын жүргізу ғимаратқа үлкен пайдасын түсіреді.
Мысалы, жер ... ... ... ... ... ... және ... жерге өтуін азайтады. Топырақты тығыздау келесі
жағдайларды ... ... ... ... ... ... ... болуы қажет; топырақты тығыздау технологиясы 10см-20см
қалыңдығымен жүргізілу қажет.
Осы дипломдық жұмыс бойынша бізге белгілі ... екі ... ... тығыздау жұмыстары іргетас периметірінің ... ... ... , ... жанында көліктің жұмыс істеуіне
ынғайсыз жерлерді, ... ... аз ... ... ... пневматикалық тығыздауыштармен жұмыс істегенде
ең алдымен ... ... ... ... кіші ... башмакпен
орындайды. Кері көмілген топырақтың жоғарғы бетін өздігінен жүретін
катокпен тығыздайды.
ДУ–29 катоктың ... ... ... өнімділігі.
Пэ = (В-b) ∙ V ∙ 1000 ∙ h ∙ Т ∙ ...... ... ені, м; b - ... ... ... (0.1-0,2м);
V – орташа жұмыс жылдамдығы, км/час;
h – тығыздалатын топырақтың қалыңдығы, м;
Т – ауысым ұзақтылығы сағатпен;
Кв – ауысымдағы қолданатын уақыт коэффициенті ... – бір ... ... ... ... = ... ∙ 5 ∙ 1000 ∙ 0,35 ∙ 8,2 ... = 3239м³/см.
3.1.8 Іргетасты бетондау.
Конструкцияның қалындығы 25см үлкен болғанда ерітіндіні тығыздау ... ... және одан ары ... ... ... үшін жоғары өту
арқылы орындайды.
ИВ-59маркалы тереңдік дірілдеткіш.
ИВ-2 маркалы жоғарғы дірілдеткіш.
Нөлдік цикл кезінде қалыпты орнатқанда, ... ... ... ... жүк көтегіші 12,5т, жебе ... ... ... ... ... ... көрсеткіш..
Бастапқы белгілер:
Ғимарат іргетасы –құйылмалы ... ... ... ... мм және 53750х6650х1200, 34750х5450х1200мм.
Жұмыс көлемінң көрсеткіші
Кесте 3.1
| ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | |т. ... ... |1391 |202,58 ... |1334 |1934,9 |111 ... және | | | ... | | | ... |111,1 |386,3 |402,78 ... |11,2 |24 |4 ... | | | ... ... өнімінің түрлерін таңдау.
Монолитті және темірбетонды ғимарат пен құрылымды құру ... ... ... ... ... тасымалды және
қосымша жұмыстарды қолданумен жүргізіледі. Олардың барлығы әртүрлі әдіспен
орындалады.
Мысалы, ... ... ... ... ... ...... (іріқорғанды және ... ... ... ... сырғанамалы,т.б. болуы мүмкін.
Арматуралар жеке стержндерден,болатты қаңқалардан немесе ... ... ... және құю үшін ... қолданады,
ол бетонды конструкцияға немесе бадьяға ... ... ... ... ... ал одан ... керек орынға бетоносорғыш
немесе басқа машиналармен жеткізіледі.
Қалып түрін таңдау
Бетондау үшін келесідегідей қалыптарды қолдануға ... ... ұса - ... ... ... ... Шашылмалы ауыстырмалы ұсақ қорғанысты қалып (жиынтықты) “Монолит-
72” ЦНИИОМТП
Қалыптың ... ... ... ... ... ... есептеп шығару.
Іргетас қалпын орналастыруға қажетті қалыптардың еңбек шығынымен еңбек
ақысын есептеу.
3.1.11 Теңестірілетін ... ... ... ... ... ... ... жерде соңғы екеуі нольге тең, себебі қалаптардың қорғанысын
тазалау және майлау ... ... ... ... м2 ... ... ... :
= 43,4а.-к.=355,88 с.-с.
Объект бойынша барлық қалыптардың жалпы еңбек сыйымдылығы жасау:
Объект бойынша қалыптардың жөнделуінің жылпы еңбек сыйымдылығы:
1-нұсқа бойынша қалыпты жұмыстардың жалпы ... ... ... ... = 0,3*2,224*8,2=5,47 адам-сағ
3.1.12 Әр нұсқа бойынша келтірілген шығындарды санаймыз.
1-нұсқа.
а) 100м2 қалыпты орналастырудағы қолмен жасалатын жұмыстардың еңбек ақысын
(машинисттермен ... ... ... 100м² қалыпты монтаждау және демонтаждау кезіндегі МКГ– 16М, ... ... ... Г, - ... бір ... ... ағымдық шығымдарына
сәйкес .
в) Өнімнің бірлік бағасын қалған компоненттер менанықтаймыз (100 ... ш.б; ... ш.б.; Си=882 ш.б; ... ... ш.б; ... 100 м2 ... ... шығыны :
д) Өнімнің өзіндік баға бірлігі (100 м2 қалыпта):
е) МКГ– 16М кранының жылдық өнімі
100 м2 қалыпқа келтірілген ... ... 100м2 ... ... қолмен жасалатын жұмыстардың еңбек ақысын
(машинисттермен краншылардың ... ... ... ағаш қалыптарда кран қолданылмайды, сондықтан
в) Өнімнің ... ... ... компоненттер менанықтаймыз (100 ... тен.; ... тен.; ... тен.; ... тен.; ... ... 100 м2 ... орналастырудағы шығыны :
мұндағы:
д) ... ... баға ... (100 м2 ... рұсқада монтажды крандар қоллданылмайды,себебі ... ... ... ... ... келеді
Эуд = Сед = 87 тен
|Нұсқалар |ТО ... |Сед ... м2 |Эуд ... ... |33,21 |98 |98,37 ... |26 |87 |87 ... ... ... ... нұсқада көрсетілгендей еңбек
шығындары аз болып келеді. Сол себепті жұмыс ... ... ... ... арматуралы және қалыпты жұмыстардың
техникалық қауіпсіздігі мен сапасын қадағалау
Бетонды жұмыстардағы техника қауіпсіздігі.
1) Монолитті темірбетонды конструкциялауда қолданатын қалыптарды жұмыс
өніміне байланысты ... және ... ... ... мен материалдарды ... ... және де ... жұмыс аймағында болмауы керек.
3) Қалыптарды шешу (бетонның қажетті төзімділікке жеткенге дейін )
жұмысшы келісімімен жүргізіледі, ал аса ... ... ... ... ... ... ... дайындалуы мен өңделуі арнайы арналған орындар мен
сәйкес құрылымды ... ... ... дайындаудағы жұмыста қажеттілері:
- Арматураларды тұралау мен ажыратуға арналған орынды қошау.
- Арматураны 0,3м ұзын етіп ... ... ... ... ... Арматура стрежендерін өңдегенде жұмыс орның қошау,
- Дайын арматураны арнайы қоршалған орынға жинау,
- Ұзындығы 1м ден көп ... ... ... көп жерлерін
қорғаныспен жабу,
1. бетонжолдарын жөрдеу, ... мен ... ... ... алу тек қана атмосфералық қысымды азайтқан соң ғана
жүргізіледі,
2. бетонжолдарын ... ... ... 10м ... ... ... ... бетонды құюды бастамас бұрын ылғалдылығын,
ыдысын ... ... ... ... ... тез ... жөнделуі
керек,
4. бетон құймасы қоюланған ... ... бар ... болмайды, ал демалыс кезінде және жұмыс ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстардың
сапасын бақылауы
Сапа бақылауы келесі тексерумен жүргізіледі:
1. бетон мен арматура құрамының сапасы мен сақталу шарттары,
1. ... мен ... ... бетондауға дайындау(негіздің,
қалыптардың,ағаштардың, арматуралардың орналасуының дайындық
сапасын бақылау, )
2. ... ... ... мен ... ... ... қадағалау, арматураны шешу, конструкцияның бөліктік және
толық ... ... ... мен ... ... ... ... орындау үшін жұмыс өнімділігін үнемі бақылап отыру
керек, ... ... ... ... ... құжат толтырылып жұмыстың
сапалығы бақыланып отырылуы керек.
Құрылымда ... ... ... ... ... ... Мұндай
бақылау сындырғыш немесе сындырылмайтын әдәстер арқылы тексеріледі.
3.1.15
Жер асты жұмыстарының калькуляциясы.
| |Жұмысты|Өлш. |Жұм. ... ... |ң |бір. |көл. | ... ... |аттары | | | |сы | |ы |
| | | ... ... |
|1 ... шеберханасы ... |57,6 ... | | | ... |
|2 ... |4,1×2,2 |8 ... |
| ... | | | |
|3 ... |6,6×9 |54 ... |
| ... | | | |
| | | | | |
|4 ... ... |6×6 |36 ... | | | ... |
|5 ... ... ... | | | |
| ... ... |8×2,8 |16 ... |
|6 ... ... ... |8 ... |
|7 ... ... |4,1×2,2 |8 ... |
|8 | ... |9,4 ... ... ... шығының есебі
|№ | Тұтынушы |Өлш. |Саны |Судың |Суды бір |Суды |Су ... |бір. | ... ... ... |
| | | | |к ... ... ... |
| | | | ... ... | |
| |I. ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... |м3 ... |1,5 |24 |0,06 |
| ... | | | | | | |
|2 ... |м2 |185,2|7 |1,5 |16 |0,03 |
| ... | |7 | | | | |
|3 ... |м2 | |0,5 |1,5 |16 |0,02 |
| ... | |1247,| | | | |
|4 ... |м3 |3 |200 |1,5 |16 |0,03 |
| ... | | | | | | |
| ... | |6,16 | | | | |
| ... | | | | | | |
| |II. | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... ... |266 |15 |3 |24 |0,14 |
| ... су | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|2 ... ... |30 |1 |0,75 |2,96 |
| ... су | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |III. ... | | | | | |10 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... су шығыны мына формуламен анықталады:
- судың үлестік шығыны
- саны
- суды бір қалыпты ... ... ... ... ... ... қажеттілікке арналған су шығыны мына формуламен анықталады:
Шайынуға арналған су шығыны мына формуламен ... ... ... мына ... ... су ... ... диаметрін анықтаймыз:
ГОСТ-қа сәйкес сыртық диаметрі 88,5 мм болатын құбыр диаметрін
аламыз.
Кесте 3.6
Қажет электрэенргиясының есебі
|№ |Тұтынушы атауы |Өлш. ... ... ... ... |Трансформ|
|р/н| |бір. | ... ... ... ... |
| | | | | | | ... |
| |I. ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... кран ... |1 |61,5 |0,35 |0,4 |53,81 |
|2 ... | | | | | | |
| ... ... |5 |25 |0,35 |0,4 |109,38 |
|3 ... | | | | | | |
| ... |Дана |6 |0,8 |0,35 |0,4 |4,2 |
|4 ... ... |4 |0,6 |0,35 |0,4 |2,1 |
|5 ... ... | |2 |5,25 |0,35 |0,4 |9,19 |
| |II. Ішкі |100 | | | | | |
| ... |м2 | | | | | |
| | | | | | | | |
|1 ... ... | |0,41 |1,5 |0,8 |1 |0,49 |
|2 ... | |0,83 |1,5 |0,8 |1 |0,99 |
|3 ... | |0,08 |1 |0,8 |1 |0,06 |
|4 ... | |0,49 |1,5 |0,8 |1 |0,59 |
|5 ... ... | |0,73 |1 |0,8 |1 |0,58 |
|6 ... жер | |0,73 |0,8 |0,8 |1 |0,47 |
|7 |Душ | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
|8 ... ... | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
|9 ... ... | |2,74 |0,8 |0,8 |1 |1,75 ... ... | |0,08 |0,8 |0,8 |1 |0,05 ... ... | | | | | | |
| ... жеке | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
| ... арн.| | | | | | ... ... | |0,58 |0,3 |0,3 |0,65 |0,08 ... ... | | | | | | |
| ... |0,08 |1,3 |0,3 |0,65 |0,05 ... ... | | | | | | |
| ... |0,54 |1,3 |0,3 |0,65 |0,32 |
| ... шеберхана | | | | | | ... ... | |0,08 |1,3 |0,3 |0,65 |0,05 |
| ... | | | | | | ... ... | |0,36 |0,8 |0,35 |1 |0,1 ... ... | | | | | | |
| ... | |0,16 |0,8 |1,2 |1 |0,15 |
| |цех | | | | | | |
| |III. ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 | |1000 | | |1 |1 |10,96 |
| ... ... |9,13 |1,2 | | | |
| ... |1000 | | | | |0,28 |
|2 ... қоймалық |м2 |0,349| |1 |1 | |
| ... |км | |0,8 | | |0,75 |
|3 ... ... | | | |1 |1 | |
| | |100 |0,3 |2,5 | | | |
|4 ... ... |м2 | | |1 |1 |2,36 |
| ... | |1,97 |1,2 | | | ... ... электр энергиясының шығыны мына формуламен
есептеледі:
N – механизмдер саны
Руд1 – үлестік қуат
КС – ... ... қуат ... ... ... электр энергия шығыны мына формуламен
анықталады:
Сыртқы жарықтандыруға жұмсалатын электр энергия шығыны мына формуламен
анықталады:
Электр ... ... ... мына ... анықталады:
ТМ-320/10 трансформаторын таңдаймыз
Прожекторлар санын анықтаймыз:
мұнда F – ғимарат ауданы
E – жарықталу нормасы
Ρ – ... ... ... – қор ...... прожекторының жарық ағыны
3.3.2 Жұмыс өнімділігіннің күнтізбелік жоспарын құру
Күнтізбелік жұмыс жоспары әртүрлі жұмыс түрлеріне және оның ... ... ... ... жоспарда жобада берілген
жұмыс көлеміне қарай жасалады. Жұмыс орындалуының ... мен ... ... таңдалған жұмыс өніміне байланысты болады.
Күнтізбелік жоспары 3.01.01-85 ҚР ҚНжЕ талаптарына сай ... ... ... ... соң ... ... ... мүмкіндігінің болуы.
Аудан ішілік дайындық жұмыстары қарастырылады:
- геодезиялық негізді қабылдау және өткізу ;
- құрылыс ауданын ... ;
- ... ... ... ... ;
- су ... ... жасанды төмендету жұмыстары ауыз су деңгейіндегі
қажеттілікте ;
- уақытша және тұрақты жол құру ;
- су, ... жылу ... су ... ... ... ;
- ... ... уақытша шекаралық қоршау құру ;
- құрылыс материалдарымен құрал жабдықтарына арналған қоймалық
алаңдармен бөлмелер құру ;
- ... ... ;
- ... ... өртке қарсы су құбырларымен белгі беруді
ұйымдастыру.
- ... ... ... ... жұмыстарың негізгі жұмыс
талаптарына сәйкес құрылуы.
Сол себепті күнтізбелік жоспарды құрған кезде ғимаратпен құрылымдағы
дайындықпен құрылыстық ... ... ... :
- ... жұмыс кезеңін дайындық жұмысын аяқтағаннан соң бастайды ;
- құрылысты құрылыс ауданына апаратын тұрақты подъездерді ... ;
- ... жер асты ... ... жер асты қазаншұқырлар,
траншеялар салғаннан соң рұқсат етіледі ;
- ... ... ... және ... жұмыстары қаралуы керек ;
- жұмыс ағымды әдіспен жүреді ;
- ... ... ... ... ... ... ... ;
- жұмыс ағымының ұзақтығы 1.04.03-85 ҚР ҚНжЕ талаптарынан аспауы қажет
- жұмыс құрылыс ... ... ... ... техника
ережесін сақтаумен жүргізіледі ;
- қабылданған әдістер тқұрылыстың жоғарғы сапасын атқару қажет ;
- жұмыс бригадасымен машиналардың жүктелуі біркелкі және ... ... ;
- ... қымбат құрылыс машиналарымен байланысты жұмыс ауысымын
жоғарлату.
Күнтізбелік жобаны құру үшін берілген белгілер:
- сәулеттік құрылымдық ... ... ... ... ... сызбасы;
- құрылыс монтаждау жұмыстарының көлемі;
- ғимараттың құрылыс көлемі ;
- жұмыс өнімінің және ... ... ... ;
- ... ... ... ... көлемі ;
- ғимараттың қабаттылығы, конфигурациясы және өлшемі ;
- құрылыстың ... ... ... ... үшін екі-үш ауысым болуы мумкін, машиналар жұмысына
екі ауысым жүргізіледі .
Күнтізбелік жобаны құрудағы берілген ... ... ... уақыттың шығынымен еңбек ақысын есептеу ;
− Жұмыс өнімділігіне қабылданған әдіс ;
− Күнтізбелік кестеге қосылатын ... ... ... ... ... келесі формуламен анықтаймыз.
– машина ауысымының қажетті саны ;
– машиналар саны ... ... ... ... ... жұмыстардың анықтамасы
– еңбек көлемі (адам.күн);
– ауысымдағы жұмысшылар саны .
Ұстын қалыптарының құралуы
Арқалық қалыптарының құралуы
Төбе жабын қалыптарының құралуы
Төбе жабын қалыптарының ... ... ... ... ... ... ... жабын қалыптарының шешуі
Төбе жабын қалыптарының ұстағыш ағаштарының шешуі
Ұстын арматуралардың орнатылуымен тоқылуы
Арқалықтың арматура қаңқасының қолмен құрылуы
Төбежабындысының арматура қаңқасының қолмен ... ... ... ... ... қабылдау
Бетон құймасының құю орнына жеткізу дегі жұмысы
Ұстындарға бетон құймасын құю
Арқалықтарға бетон ... ... ... ... ... ... бетткейлігін брандспойтпен бір рет су шашу
Ғимарат бойынша берілген
Жұмыс қозғалысының дұрыс кестесін ... ... ... ... саны ... Жұмысшылардың орташа саны .
Ncр=618,4/17=36,3
– жұмыс көлемі;
– қалыпты ұзақтығы.
3.3.3 Техника ... ... ... ... ... ... ... СНжЕ III-4-80
«Құрылыстағы техника қауіпсіздігі» ... ... ... ... ... сақтау қажет:
1. Бір тұтас темір ... ... ... ... ППР- ға ... ... тәртіпте бекітіліп дайындалады
және қолданылады.
2. Қалыпты жасау бетон берілген мықтылыққа жеткеннен ... ... ... Арматураны дайындау және өңдеу арнайы арналған орында орындалады.
4. Арматуралық тор ол қойылатын жерге 80см төмен орналастыралады. Тек
содан ... ... ... ... жібереді.
5. Арматуралық элементтердің үстінен жіру тек ені ... ... ... Кран ... ... аймағында адамдар жүруге тиым ... ... жүк ... тиым ... ... ... ... және қараусыз қалдыруға болмайды. Сонымен
қатар жел 6 ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуге
тиымм салынады.
8. Кез келген кернеудегі электр өткізгіштер үстінде ... ... ... тиым ... ... котлаван немесе траншейге тек ғана ... ... Ерег ... ... ... ... ... әкеліп соғатын
жарықтар пайда болса, жұмыс басталмас бұрын қабырғаларды ... ... ... ... ... ... және ... құралдарын тек
ғана кезекші электрикке қосаға рұқсат ... ... ... ... ... жүйелері үшін изоляцияланған сым
қолданған жөн және ... ... ... 3м, ал ... 5м етіп іліп қою ... Жер ... 2,5м биіктікте бола,
электрлік сымдар құбырға немесе қорапта бекітілуі керек.
13. Дәнекерлеу трансформаторлары және дәнекерленетін өнімдер СНжЕ III-
4-80 п 6.15 бойынша ... ... ... ... ... ... тек ғана ... типті
рубильник көмегімен қосуға болады.
15. Ашық электрдугамен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... және көзқді қорғайтын қорғағыш
әйнек-жарық ... бар ... ... ... ... ... ... жұмысшылар- қорғау әйнегі бар көзілдірікпен
қамтамасыз етілуі керек. Электр дәнекерлеуші ... ... ... жөнінде ескертуі қажет.
16. Жауын және нөсер кезінде электр ... ... ашық ... ... ... Қорақтану жүйесі мен ... ... ... ... 15 м аспауы керек.
Механикалық ... ... үшін ... резеңке шлангте
орналастыру қажет.
17. Изоляцияны зақымданған ... ... ... ... ... ... және электр ұстағыштардың дұрыстығын,
сонымен қатар барлық ... ... ... ... ... ... ... болуы керек.
18. Дәнекерлеу трансформаторының тұйығындағы кернеу дуга қосылған
кезде 70В аспауы керек.
19. Химиялық ... ... ... қоспаны дайындау кезінде
жұмысшыларды көзінің зақымдануы және терінің күюуі туралы ескерту
шараларын ... ... ... ... ... ... және ... сонымен қатар
тұрып қалған бетондарды алу тек ғана қысым атмосфералық қысым
деңгейіне төмендеген ... ... ... ... ... жұмысқа тек ғана мединицалық қорытындысы бар
жұмысшалар жіберіледі. Медициналық тексеру әрдайым ... ... ... ... ... арнайы киіммеғн, сонымен қатар аяқ киім және
вибрация өшіретін диэлектрлі қолғаппен қамтамасыз ... ... ... жер ... ... ал сымдары,
қоректендіруші вибраторлар резеңке түтікке бекітіледі.
24. Бетонды қоспан ... ... ток ... ... арқылы электр
вибраторды айналдыруға болмайды. Жұмыстың соңында сөндіру қажет.
25. Вибратордың әрбір 30-35 мин ... ... 5-7 ... ... ... ... ... және жүктерді биіктікке қауіпсіз көтеруді қамтамасыз
ету.
Биіктігі 25 метрден ... ... ... ... ... ... көтеру үшін көтергіштер қолданылады.
Биіктігі. +45,750 м болатын 12қабатты тұрғын үйді ... ... ... ... ... ... ... өңдеу,
электр-монтаждық жұмыстар өндірісін, салмағы аз материалдарды тасымалдау
үшін ПГС-800 маркалы мачталы ... ... Оның жүк ... кг тең, «мах» кезде 80м биіктікке көтеруі және көтеру ... ... ... ... ... ... биіктігі бойынша ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылар және жүктерді
қабаттарға қауіпсіз шығарды ... ету үшін ... ... ...... ... қатар, көтергішті қауіпсіз қолдану үшін кабинаны көтергішті
қосатын, жылдамдығын реттейтін механизммен жабдықталған.
Желдің жылдамдығы 12 м/с және t= -25°С. ... ... ... тиым ... ... ... кезінде көтергіш алаңы жарықтандырылады.
3.3.5 Тұрғызылып жатқан ғимаратты қауіпті аймақ ... ... ... ... ... ... биіктіктен монтажшылар,
бетондаушылар, өңдеушілер және шатыр жұмыстарын ... ... ... ету үшін инвентарлы құрылғымен оның қауіпті аймағын қоршау
қарастыралады:
- ... ... мен ... ашық ... ... ... жабындының периметрі бойынша;
- шатыр арқылығы;
- терезе жақтаулары және лоджалар;
- лифт ... және оның есік ... ... ... ... қарсы қауіпсіздік мақсатында құрылыс алаңында материалдарды
және өнімдерді дұрыс қоймалауды қамтамасыз ету ... ... ... ... материалдардың жану мүмкіндігін жою, арнайы орындарда шылым шегуге
рұқсат беру. Сонымен қатар, өрт сөндіргіштердің ... ... ... ... ... ... бір ... 300 метр сайын су құбырында
орналасады. Бірақ ғимаратқа 5 мтерден жақын емес және жолдан 2,5 метр ... ... Өрт ... ... алғашқы нормасын анықтау.
Sn.қ = 49,6 х 18,0 = 892,8 м2 ... ... ... өрт ... 5 ... талаптарына сәйкес, ғимарттар үшін әр бір 200
(м2) еден үшін ОХП-5 типті бір өрт ... құмы және ... ... 0,5м3 ... ... 250л ... ... бөшке және 2
шелек болуы қажет.
Болу керек:
ОХП-5 – 6 дана.
құмы бар ... – 3 ... бар ... – 2 ... инвентар жиынтығы – 1 жиынтық
(балта, лом және ... Жер үсті ... ... |Жұмыстың аттары |Өлш.
бір. |Жұм.
көл. |ЕНиР |Жұмысшылардың звено құрамы |Уақыт мөлшері
адам/сағ. |Еңбек шығыны |Бағалау |Еңбек ақы | | | | | | ... ... | ... ... ... ... | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
|8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 | |1 |Қабырғаның ... ... |м² |5194 ... ... ... |1
1 |0,25 |1005,9 |122,67 |0,17 |- |684,01 | |2 ... беру |100 м³ |37.65 ... |Бетонщик |4р
2р |1
1 |27 |173,61 |21,17 |19,31 |- |124,1 | |4 |Қабырғаның ... шешу ... |4-1-34 ... |3р
1р |1
1 |0,1 |402,36 |49,07 |0,06 |- |241,4 | |5 |Қабат аралық ... ... ... |м² |17456 |4-1-34 ... ... |1
1 |0,22 |964,04 |117,6 |0,15 |- |657,3 | |6 ... беру |100 м³ |35.28 |4-1-
48 |Бетонщик |4р
2р |1
1 |27 |177,39 |21,6 |19,31 |- |126,87 | |7 ... ... |м³ |657,3 ... |Бетонщик |4р
2р |1
1 |0,69 |453,5 |55,3 |0,49 |- |322,1 | |8 |Қабат аралық жабын ... шешу |м² |17456 |4-1-34 ... ... |1
1 |0,09 |394,4 |48,09 |0,06 |- |394,38 | |9 ... ... орнату |м² |95,1 |4-1-34 |Плотник |4р
2р |1
1 |0,91 |86,5 |10,5 |0,65 |- |61,8 | |10 ... беру |100 м³ |0,14 ... ... |1
1 |27 |3,78 |0,46 |19,31 |- |2,7 | |11 ... ... |м³ |14,3 ... ... |1
1 |2,1 |301,3 |36,75 |1,5 |- |215,25 | |12 |Баспалдақ алаңшаларының
қалыптарын орнату |м² |95,1 |4-1-34 ... ... |1
1 |0,24 |22,8 |2,78 |0,16 |- |15,2 | |13 ... ... ... ... |4-1-34 ... |4р
2р |1
1 |0,91 |221,1 |26,9 |0,65 |- |157,9 | |14 |Бетон беру |100 м³ |0,364 |4-1-
48 |Бетонщик ... |1
1 |27 |9,8 |1,2 |19,31 |- |7,03 | |15 ... ... |м³ |36,4 ... ... |1
1 |4,5 |163,8 |19,97 |3,22 |- |117,2 | |16 ... ... шешу ... |4-1-34 ... |3р
2р |1
1 |0,24 |58,32 |7,11 |0,16 |- |38,9 | |
4 ... ... ... ... ... қабатты ,108 пәтерден тұратын тұрғын үй құрылысына ... ... ... ҚР ҚНжЕ 8.02-01-2002 «ҚР құрылыс ... ... және ... ... сметалық нормалар мен
есептеулерінің ... ... ... ... құру ... ҚР ҚНжЕ 8.02-05-2002
қолданады.
1. Құрылыс жұмысындағы есептеулер мен ... ... ... ҚР
ҚНжЕ 8.02-05-2002 қолданады.
2. Құрылыс материалдары, құралдар мен ... ... ... ҚР ҚН ... ... Жергілікті құрылыс материалдарына, құралдары мен конструкцияларына
бағалық сметаның жиынтығына ҚР ҚН 8.02-04-2002 ... ... ... ... ҚР ҚН ... қолданады.
1. 1 - белгіленуде берілген шығындардың сметалық есебін ... ... ... ... ... ... құрылыс жұмысшыдары
мен механизаторлар жұмыс ақысының пайызымен есептейді.
2. Уақытша ғимарат пен құрылым шығындары ҚР ҚН ... ... Қыс ... ... ... ... шығындар
НДЗ-2001, ҚР ҚН 8.02-07-2002 бойынша жүргізіледі.
4. Жұмысшылардың еңбек ақысы мен қалыпты жұмыс көлем ақысы ... ... ... ... ... ҚР ҚН ... ... Сметалы құжаттар 2001ж бағалардың базисті деңгейіне байланысты
құралады.
6. Қорытынды бос сметалы есепке ағынды деңгейдегі ... мен ... ... ... ... ... ішінде төлем
өлшемі 2% және НДС өлшемі 13% болып алынады.
7. 2008ж құндық есептері АВС 4РС 3,7 ... ... ... ғимараттың өзіндік бағасы 555722,29 мың тенге, ал жалпы
пәтер ауданы 10105,24 м². Ғимаратың 1м² 54993,47 теңге, ал ... 1$=120,7 деп ... 1м² ... 455,62 АҚШ ... ... ... АВС-4 (редакция 3.16.1) - 1 ... ... ... ... ... в ... тыс.тенге
в том числе:
возвратных ... ... на ... ... ... на ... об утверждении)
'' '' 200 ... М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т ... Т Р О И Т Е Л Ь С Т В ... ... ... ... в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
: :
: ... ... ... :
N : N смет и : ... ... ... ... ... : ... ... : расчетов : ... и ... ... :ния, ... ... ... :
: ... :и инвентаря: ... : 2 : 3
: 4 : 5 : 6 : ... 2. ... ... строительства
========================================
1. 2 ... ... - - ... 2 ... ... ... - - ... 2 ... ... ... - - ... по ... - - ... ПО ... ... - - ... 8. Временные здания и сооружения
=======================================
4. СН РК 8.02-02-2002 -Временные ... и ... ... - - ... СН РК ... -Возврат материалов от временных зданий и
820,67 - - ... ... ... N5 от ... - - ... по ... - - ... ПО ГЛАВАМ ... - - ... 9. ... ... на ... СН РК ... -Затраты на ... лет, 1%
- - 3155,01 ... СН РК ... ... на ... отпуска, 0,4%
- - 1262 ... ... АВС-4 ... 3.16.1) - 2 ... : 2 : 3
: 4 : 5 : 6 : ... по ... - 4417,01 ... ПО ... ... - 4417,01 ... -В том ... возвратные суммы-15%
820,67 - - ... ПО ... - 4417,01 ... В ... ... ... СН РК 8.02-02-2002 -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ... ... - 6656,86 ... 2008г.
11. СН РК ... ... ... ... платежи, 2%
- - 9642,93 ... ... ... - 16299,79 491789,63
ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН
12. ... -НДС ... - 63932,65 ... СТРОИТЕЛЬСТВА
475489,84 - 80232,44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... АВС-4 (редакция 3.7.Windows) ... ... ... ... жилой дом
ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Много этажный ... ... ... 1
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ... ... ... Общестроительные работы
ОСНОВАНИЕ:
Сметная стоимость ... ... ... 233455 ... в ... на ... ... ... ... ... : : ... : Общая стоимость, : : ... ... : : : ... ... : : ... Шифр : : ... ... : и : ... работ и затрат, : : ... ... : ... : ... ... : ... : ... ... ... ... : расходы : рабочих, обслужи-
: позиции : единица измерения : ... ЗП ... ... : ... ... : :ЗП ... :в т.ч.
ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------
: : : :чих ... ... ... % : на : ... : : : ... : ... лей : тов : : ... ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : 10 : ... ... -Планировка площадей 5700 ... 1604 1604 505 - ... ... 59 ... ... ... ... --------- --------- ---------
(80) кВт (л.с.) ... - 521 97 - ... ... ... грунта 465,23 ... 3680 3680 1159 - ... ... 59 ... ... --------- --------- --------- --------- ---------
(80) кВт (л.с.), при ... - 1195 97 0,01 ... 1 ... ... 10 ... ... ... 1 группы в 7632,99 ... 111447 107630 33413 - ... ... ... ... ... --------- --------- --------- ---------
"Драглайн" или "Обратная ... 3816 30630 97 0,01 ... с ... ... м3
м3
4 Е0101-16-13-Разработка грунта 1 группы с 9586,71 ... 197582 191287 60084 - ... на ... ... ... --------- --------- --------- ---------
автомобили-самосвалы ... 5944 55999 97 0,02 ... с ... 1,25 ... ... ... ... 284,5 ... 2084 2084 656 - ... ... 59 ... ... ... ... ... ... ... кВт (л.с.), при ... - 676 97 0,01 ... 1 ... ... на ... 10 ... комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : 10 : ... ... ... ... 88,8 ... 299307 5862 20576 1,35 ... ... ... ... ... ... --------- ---------
м3 ... 17383 2214 105 0,12 11
7 ... ... бетонных 1525,1 ... 7277686 149948 1172832 4,41 ... ... ... ... -------
-- --------- --------- --------- --------- ---------
объемом до 3 м3 под колонны ... 1060326 56657 105 0,18 ... ... -0 987 27,32 ... - - - ... ... ... --------- --------- --------- --------- ---------
- -
- - - - -
9 ... ... и ... 63,75 36500 ... - - - ... ... ... ... ... ... --------- --------- ---------
периодического профиля класса - -
- - - - ... d 16-18 ... ... -0 29 91,08 ... - - - ... --------- -------
-- --------- --------- --------- ... ... -
- - - - -
11 ... - 4 148 ... - - - ... ... --------- --------- --------- --------- ---------
- -
- - - - ... ... ... колонн гражданских 135 ... 1367392 603106 465429 12,43 ... в ... ... ... ... ... --------- --------- --------- ---------
опалубке ... 280058 163209 105 4,63 ... ... -0 987 1,22 ... - - - ... ... ... --------- --------- --------- --------- ---------
- -
- - - - -
14 ... ... и ... 2,85 36500 ... - - - ... ... ... -------
-- --------- --------- --------- --------- ---------
периодического профиля класса - -
- - - - ... d 16-18 ... ... -0 29 4,38 ... - - - ... ... ... --------- --------- --------- --------- ---------
- -
- - - - -
16 ... ... ... 1215,2 ... 8174760 438055 2011130 8,99 ... ... ... до 3 м, ... ... ... ... --------- --------- ---------
толщиной до 300 мм ... 1749888 165474 105 0,67 ... ... -0 987 18 ... - - - ... ... ... ... ... --------- --------- ---------
- -
- - - - -
18 ... ... и ... 42,01 36500 ... - - - ... ... ... -------
-- --------- --------- --------- --------- ---------
периодического профиля класса - -
- - - - ... d 16-18 ... ... -0 29 60,02 ... - - - ... ... ... ... ... --------- --------- ---------
............................................................................
...................................................
Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : 10 : ... ... ... ПО СМЕТЕ ... 5965311 ... ... ... 2105343 ... ... работ - ... - - ... - ... - - ... ... ... - ... 35043286 - ... ... и ... - ... - - ... материалы - ... - - ... ... - ... - - ... ... в Н.Р. - ... - - ... заработная плата в Н.Р. - ... 5742861 - ... ... - ... - - ... и ... затраты - ... - - ... ... ... - ... - - ... ... - ... - - ... ... ... - ... 40786147 - ... ... работ - ... - - ... ... ... - ... - - ... сантехнических работ - ... - - ... и ... затраты - Тенге
498 - - ... ... ... - ... - - ... ... работ - ... - - ... и ... ... - Тенге
9727 - - ... ... ... - ... - - ... ПО ... ... - - ... ... - ... - - ... ... плата - ... 40786147 - ... Сақа ... комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) ... Е С У Р С Н А Я С М Е ... К ... ... в ... на ... : : : :
: : : ... :
: КОД : : : :
: ... ЦЕНА : ... ЦЕНА : ... ... : ... :
: ЗА ... : ЗА ... : ... : АВС : КОД ОКП : ... :ИЗМЕРЕ- : КОЛИ-
: Тенге : ... : ... ... : И : : : НИЯ ... : : : НА ЕД. : ... : : ... : : : :
: ... : ... : ... ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : ... ... 1 ... ... ... ... - - - ... -------------- ---------
- - -
2 3 ... ... ... ... - - - ... ... ---------
- - ... ... ... ... И ... ЗАРПЛАТА
МАШИН ... 257 С ... ... 59 кВт /80 л.с./ при ... 803,9 - 261 ... на ... видах
-------------- -------------- ---------
строительства
С2001-2 - ... 258 С ... ... 79 кВт /108 л.с./ при ... 882 - 306 ... на ... видах
-------------- -------------- ---------
строительства
С2001-3 - ... 403 С ... ... ... 17,65 - - ... ... ---------
С2009-23 - -
6 618 С ... ... ... на ... 218,4 - - ... ... ... -------------- ---------
С2010-13 - -
7 698 С ... ... ... 8 т при ... на ... 964,3 - 261 ... ... ... ... ... - ... 762 С ... ... 10 т на ... ходу ... 1087 - 288 ... ... на ... ... -------------- ---------
строительства
С2003-80 - ... 783 С ... ... до 16 т на ... ходу ... 874,2 - 292,5 ... работе на других ... ... ... - ... 1314 С ... для строительных растворов маш-ч
1705,87 32,03 - - ... 4 ... ... ---------
С2009-40 - -
11 1835 С ... ... на ... ходу при ... 798,4 - 306 ... на ... ... -------------- ---------
............................................................................
...................................................
Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : ... 79 кВт /108 ... - ... 2266 С ... ... ... маш-ч
140,24 1953 - 555,8 ... 1,25 м3 на ... ... ... при работе на ... ... - ... 712 ... ... ... ... ... ... ... МАТЕРИАЛЫ И
КОНСТРУКЦИИ
----------------------------------
-------
14 6303 М ... ... ... ... В3,5 /М-50/ ... 2920 - - ... 10-20 ... ... ... - -
15 6313 М ... ... ... ... В7,5 /М-100/ ... 2980 - - ... 10-20 ... ... ... - -
16 6323 М ... ... ... ... В15 /М-200/ ... 3190 - - ... 10-20 ... ... ... - -
17 9433 М ... -Гравий керамзитовый М-400 фракции ... 4260 - - ... ... -------------- ---------
МС143009-11 - -
18 9903 М ... ... ... ... ... 7930 - - ... -------------- ---------
МС143006-7 - -
19 10411 ... ... ... ... - - - ... ... -------------- ---------
- - -
20 11000 М ... ... ... 570 - - ... ... ... - -
21 12100 ... ... ... тяжелый м3
678,72 - - - ... ... ... - -
22 12103 М ... ... ... ... м3
32,44 2950 - - ... ... ... ... - -
23 12121 М ... ... ... тяжелый м3
993,6 3340 - - ... ... ... ... - -
24 12138 М ... отделочный тяжелый м3
163,51 3900 - - ... ... ... ---------
МС143002-29 - -
25 12147 М ... ... ... ... ... 3830 - - ... 1:2,5
-------------- -------------- ... - -
26 12753 М ... из ... ... для ... 1220 - - ... и ... ... ... ... фракции 40-70 ... - -
27 16717 С ... и ... пространственные: т
382,9 36500 - - ... ... ... ... ---------
класса А-II, d=16-18 ... - ... ... АВС-4 ... ... ... : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
: 7 : 8 : 9 : ... 16727 С ... и ... ... ... 37600 - - ... ... профиля
-------------- -------------- ... А-III, d=16-18 ... - -
29 16728 С ... и ... ... ... 35000 - - ... ... ... ... ... А-III, d=20-22 ... - -
30 30032 С ... асбестоцементные волнистые м2
303,35 245 - - ... ... ... ... ... ... - -
31 30107 С ... нефтяные строительные т
1,06 107100 - - ... ... ... ... ... - -
32 30151 С ... ... ... 29500 - - ... -------------- ---------
С11011-826 - -
33 30289 С ... ... с ... ... 154700 - - ... ... ... - -
34 30296 С ... ... с ... ... 83 - - ... ... ---------
С11011-94 - -
35 30322 С ... ... с ... и ... 149300 - - ... ... ... - -
36 30654 С ... ... Г-3 ... 6850 - - ... ... ... - -
37 31282 С ... ... ... 328 - - ... ... ... ... Д50Н
С11011-279 - -
38 31600 С ... ... на ... ... 45600 - - ... ... ... - -
39 31659 С ... ... ... 62 - - ... -------------- ---------
С11011-1032 - -
40 31752 С ... ... КО-174 ... 359400 - - ... ... ... ... - -
41 31907 С ... ... с пылевидной м2
4664,22 80 - - ... ... ... ... - -
42 31929 С ... ... ТГ-350 ... 84 - - ... ... ... - -
43 32142 С ... битумная кровельная кг
11702,95 49 - - ... ... ... - -
44 32164 С ... ... ... 83 - - ... ... ... ... - -
45 32201 С ... ... ... 16700 - - ... ... ... - -
5 ... және ... ... ... ... Қоршаған ортны қорғау
Экологиялық қиыншылықтар
Климаттың өзгеруі.
«Парникттік эффекті» әсерінің климаттың ... ... және ... ... ... үлкен қауіп туғызады.
1995 жылы Қазақстанмен климаттың өгеруі бойынша Рамалық конвенция ООН
ратифицироланды, ал 1999 жылы осы ... ... ... қол қойылды.
Егер осы көрсетілген хаттама ратификацияланғанда және ол күшке енгенде
Қазақстан қосымша I елі болер еді, онда оған парниктік ... ... ... көлемдік міндеттер жүктеледі. Қазақстанмен ... ... ... ... үшін 2004 ... ішінде
парниктік газдардың шығуының азайтуы ... ... ... ... әсер ету ... ... ... қажет.
Киосктің хаттамасының ратификациясы экологиялық әсерден басқа біздің
мемлекет үшін ... ... ... ... ... жобаларды біріге іскеасыруға қатысуға және «таза
даму» ... ... ... ... ... ... салуға, өндірістің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің
экономикалық қызығушылығын қорғау үшін ... ... ... ... газдарды шығаруға квоталармен сауда жүргізу.
Киотстік хаттама ратификациялағаннан кейін Қазақстан Республикаснда
2015 жылға дейін парниктік газдардың ... ... ... ... ол ... жобалар мен кешендердің іске асуын бақылайды.
5.1.1 Озонды қабатты қирату.
Жердің озондық қабатын қирауы адамдардың, ... ... және ... ... ... ... жылдан бастап
бақылау жүргізулер мынаны көрсетеді, Қазақстан үстіндегі озон ұабатының
қалындығы 5-7 пайызға азайды.
Озондық қбаттың ... әсер ... ... пайдалануын реттеуі
бойынша шараларды Монреальдің хаттамасын қабылдауы 1986 ... ... ... ... 10 есе ... әсер етті. Біздің мемлекет озон
қабатын қорғауға халықаралық келісімге 1988жылы ... ... ... ... ... пайдалануын қысқартуын және оларды
айналымнан алуын, озондық қабатты қиратпайтын жаңа заттарды пайдаланатын
технологияларды енгізуі ... ... ... ... қабатының қирауының қауыпін шектеу жолдарының негізі ... ОҚЗ ны ... ... ... ету және ... жоюын, қабылданған күштеулерді ... ... ... ОҚЗ концентрациялардың мониторинкті тұрақты жүргізуін және
заңсыз айналуын шектеу. Сонымен қатар 2004 жылы ішінде ОҚЗ ны ... ... ... ... ... ... ... актіні
қабылдау қажет, ОҚЗ мен ... ... ... ... ... үстіндегі озон қабатынын жағдайын ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды енгізуі бойынша
ОҚЗ ны пайдалануын қысқарту және алу жұмыстарын ... Осы ... ... ОҚЗ шғуы азаяды, ол Жердің озон қабатын сақтайды.
5.1.2 Ғимараттар мен имараттарды салу кезіндегі
табиғатты қорғау шаралары.
Ғимараттар мен имараттар ... ... ... әсер етеді. Олардың
пайда болуы ауаның және су ... ... ... ... ... әсер ... ... қабаты ауыстырылады - жойылған өсімдіктердің
орнына жасандылары отырғызылады. Ылғалдың ұшып кету режимі өзгереді. Салыну
аймағында температурасы ... ... ... жоғары.
Ойлап жасалған технологиялар, ұйымдастыру және өндірістік жұмыстың өзі
материалдардың және қуаттың ... ... ... қоршаған ортаның
ластануының дәрежесі жоғарғы. Ғимарат пен имараттың қоршаған ортамен қарым-
қатынасы, оның мінезі және салдары пайдалану ... ... ... ... ... ... экономикалығын анықтауында, ол
дегеніміз ... орта ... ... ... ... ғана емес және ... ... істеуі.
Жобалау кезеңінде қабылданатын шешімнің экономикалық тәртіптің нақты
ескеру қажет. Экологиялық жағы ... ... және ... ... ... ... ... өз кезегінде, ол міндетті
түрде көлемдік-жобалық шешімі сияқты, сонымен ... ... ... ... ... ... ... және тағы
басқа ұсталу қажет. Барлық мүшелерді басқаратын күштеу, орталықта, сонымен
қатар орындарда ... ... ... ... және ... тиянақты қатынасы бағытталу қажет. Парктикалық жағынан
қоршаған ортаны ... іске ... тек қана ... ... шаруашылығының
саласындағы мамандардың брігу жағдйында ғана жақсы болады, ... ... және ... нақты түсінігінде, қайсылары мектеп
және жоғары оқу орнында оқыту процесі кезінде алынған. Сонымен, әр ... ... ... және ... ... айтылу тиіс,
соның ішінде инженерлік экология ... ... ... және ... экологиялық аспект қарастырылу қажет. Құрылыс- ... және ... ... және ... ... объектердің, қалалардың, ауылдардың қоршаған ортаға әсер етуі
мінезіне байланысты. Құрамы туралы орындау тәртібі, өндіру тәртіді, ... ... ... келісімі және бекіту, ғимарат пен ... ... ... ... бойынша шараларды өндіру
қарастырылған. Табиғаттықорғау талаптары басқада нормалық ... ... ... ... ... және тағы басқалар).
Қоршаған табиғат ортаны қорғау шараларына адам ... ... ... ... кері ... ... бағытталған,
табиғат байлығын дұрыс пайдалану, сқтау және жетілдіру. ... ... ... ... ... жатқызуға болады:
1. қалақұрылыстық шаралары, мекемені экологиялық рационалды ... орын және ... ... ... ... ... ... көлемді-жобалық және конструктивті
шешімдерді таңдауын анықтайтын,
3. жобалағанда және құрылысты жүргізгенде ... таза ... ... ... ... және ... ... және қалдықсыз
технологиялық процетерді және өндірістерді пайдалану,
5. тазалайтын және залалсыздандыратын имараттады және қондырғыларды салу
және пайдалану,
6. жерлерді ... ... ... және ... ... шаралары,
8. суды және минерал ресурстарын рационалды пайдаланды қорғау шаралары
9. флора мен ... ... және іске ... бойынша шаралары және тағы
басқалары.
Алматы қаласындағы екі денгейлі автотұрақты 12 қабатты ... ... ... ... лақтырылатын зиянды заттардың қоршаған ортаға әкелетін
зардап.
Қазаншұңқырды ... ... ... келетін зардап.
Fзас=2644.38 м²; Н=10.05м; V=17219.7 м³; ρтоп=1,7т/м³; М=31945,67т
қазылған топырақтың барлық ... ... ... ... ... ... ... – зиянды заттардың шектеулі жіберілетін
концентрация-0,5
Мi – ... ... ... ... ... – 1тонна ластауға кететін шығын-1248тенге/жыл
Цемент қалдығынан келетін зардап
М= 165т; ρцемент=1,3кг/м³ барлық цемент ... ... ... шаңын
құрайды . М=165·10³кг·1,3=2,14·10³=2,14т
Уb=1248· Уо· Мi·ρ
Уb=1248·(0,01/0,5)·2,14=53,41тенге/жыл
Жабын тақтаны дәнекерлегендегі атмосфераға NO есептеуі.
1кг электродтар есебінен
16000 дана ... ... ... электродқа – 2-4 тр NO; 6400кг ең көп
6400·0,004=25,6кг=0,0256т
Темірбетон ... ... ... ... азот ... ортаны ластаудан келетін эколого-экономикалық зиян ... ... ... жиналады.
У= Уа+ Уb+ УNO;
Мұнадағы: Уа – қазаншұңқырды өңдеген кездегі шаңмен ... ...... тасымалдағанда және түсірген
кездегі шаңынан ластанатын зияны
УNO – азот ... ... ... ... ... барлығына жасалмаған, тек қана жеке компоненттердің
зиянды заттарының қоршаған ортаға лақтырулары ғана. ... ... ... қоршаған ортаға келетін зардап көлемін ... үшін ... ... ... ... ... қабаты кесіледі .
• Қазаншұңқырды өңдеген кезде шаң бөлінуін азайту мақсатында
құрылыс орны қоршалады.
• Суәкететін лотоктар және құбырлар қарастырылады.
• Қатты қалдықтар ... ... ... ... ... кезінде атмосфераға аз мөлшерде улы затты
лақтыратын ... және ... ... салу ... ... ... ... алдын-алуы бойынша
мынадай шараларды қабылдау қажет:
• Суды, ауаны және жерді ластауын алдын-алу.
• өсімдіктерді ... ... ... қалдықтарды жағуға болмайды(көлік
дөңгелектерін, бояғыштарды және изолляциялық материалдарды).
ҚОРЫТЫНДЫ
Менің жобалап отырған ... ... 12 ... ... үй ... ... қоршаған ортаға әсер ететін факторлар байқалады. Сол
себепті мен ... әсер ... ... бірі ... ластауы деп санадым және осы ... әсер ... ауа ... ... ... ... бірі –
автокөліктерден бөлінетін зиянды заттар болып саналады. Сол себепті біз
ауаның осы ... ... ... ... ... Ол үшін ... ... есептеулер жүргіземіз.
Сол есептеулердің нәтижесіне сүйенетін болсақ – біздің құрылыста жұмыс
істейтін көліктер ауа атмосферасын аса қатты ластамайды деп көрсетті.
Сонымен, ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын мөлшерлік концентрациялардан
төмен екенін көрсетті. Сол себепті, объектідегі ластаушы көздері ... ... ... ... ... болатын деп қабылдауға
болады.
Жобаланып отырған объект орналасуы қоршаған ортаға елеулі ... ... ...... ... ... ... ҚР ҚНжЕ сәйкес қабылданған. ... ... бас ... ... ... ... жер ... ауысуы бойынша аз көлемді
жұмыс болуы ескерілген.
Тұрғын ... ... ... ... олардың
жылутұрақтылығын, ауаөткізгіштігін, ... ... ... ... ... есептелген.
Ғимарат конструкциясы кеңістік темірбетонды каркаспен және
құйылмалы қабырғамен, төбе жабынмен, ұстын және ... ... ... ғимарат ұстын іргетаста, арқалық ұстында біріккен
құйылмалытемірбетонмен құйылып, барлығы ... ... ... ... ... Под. Ред. З.А ... Архитектурные конструкции.
М. Высшая школа, 1989г.
2. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника.
М. Госстрой СССР, 1983г.
3. СНиП 2. ... ... ... и ... Госстрой СССР, 1983г.
4. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
М. Госстрой СССР, 1986г.
5. СНиП РК ... ... в ... ... ... СНиП ... ... железобетонные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1989г.
7. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
М. Госстрой ... ... ... В.Н. ... Э.Е. ... конструкции.
М. Стройиздат, 1991г.
9. Попов Н.Н. Забегаев А.В. Проектирование и ... ... ... ... 1998г.
10. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных
конструкции. М. Стройиздат, 1989г.
11 ... В.Н. ... Э.Е. ... ... Т.Ж. Основы сейсмостойкости сооружений.
Алматы 1990г.
13. Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство здании
и сооружении в сейсмических районах.
М. Стройиздат, 1985г.
16. Под ред. ... ... В.А. ... из дерева и
пластмасс.
Киев. Вища школа, 1981г.
17. Под ред. ... ... В.А. ... из ... и
пластмасс(примеры расчета и конструирования)
Киев. Будивельник, 1970г.
18. Берлинов М.В, ... Б.А. ... ... ... ... Стройиздат, 1986г.
19. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и
подземные сооружения.
М. Стройиздат, 1985г.
20. ЕНиР. Сборник ... ... ... ... ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство
монолитных железобетонных конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
22. ЕНиР. Сборник ... и ... ... в ... ... ... ... .ЕНиР. Сборник Е2 Земляные работы.
24. ЕНиР. Сборник Е4 ... ... и ... ... ... ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
26. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных
конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
27. ЕНиР. ... Е9. ... ... ... ... и ... Прейскурантиздат, 1987г.
28. ЕНиР. Сборник Е11.Изоляционные работы.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
29. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
30. ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы.
М. ... ... СНиП ... Организация строительного производства.
М. Госстрой СССР 1990г.
32. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
М. ... ... ... А.К. Методические указания по оформлению
рабочих чертежей железобетонных ... ... ... ҚР ... ... ... ҚР ... “Құрылысты жылыту техникасы”,
36. ҚР 4.02-05-2001ж.ҚНжЕ “Жылыту,желдету және салқындату”,
37. ҚР 3.02-01-2001ж.ҚНжЕ “Тұрғынды ғимараттар”,
38. ҚР 3.02-22-2002ж.ҚН ... ... мен ... ҚР ... “Азаматтық ғимараттарды энерго тұтынуы мен
жылу қорғағыштығы”,
-----------------------

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
Буылтық құрттар типі7 бет
12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі47 бет
4 қабатты 20 патерлі тұрғын үй19 бет
«Екі секциялы, екі қабатты, он екі пәтерлі кірпіштен салынған тұрғын үй»32 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет
Аз қабатты тұрғын үй10 бет
Аз қабатты тұрғын үйді жобалау19 бет
Бір қабатты тұрғын үй18 бет
Екі секциялы, екі қабатты, 12-пәтерлік кірпішті тұрғын үй26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь