Қаржылық есеп және кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы

Кіріспе.

1. тарау. Қаржылық есеп беру және оның жасалуы.
1.1. Қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы.
1.2. Қаржылық есеп беруді жасау және оның элементтері.

2. тарау. Қазіргі жағдайда кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы.
2.1. Бухгалтерлік баланс. есеп беру жүйесіндегі негізгі форма.
2.2. Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды басқарудағы ролі.
2.3. Бухгалтерлік баланс қаржы талдауы үшін ақпарат көзі ретінде

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Қосымшалар
Студенттің қолы
Ғылыми жетекшінің қолы
КІРІСПЕ

Еліміздің нарықты экономикалық қатынастарға өтуі халық шаруашылығында және адамдардың қызмет ету саласында тұтыну және оны қанағаттандыру мүмкіншіліктеріне сәйкестендіру әрбір заңды немесе жеке тұлғаның негізгі мақсаты мен әрекеті және оған деген ұмтылу күнделікті қалыптасқан ұдайы өндірістің бір көрінісі болып табылады. Сондықтан да диплом жұмысының негізгі мақсаты кәсіпорындарда қаржылық есептің мәнін ашу, есеп беруді жасау және кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың ролін анықтау мен оның қаржылық жағдайына баға беру болып табылады.
Қоғамда әрқандай өндірістің ұдайы өндірілуі үшін өз кезегінде өндірістік запастардың көлеміне тікелей байланысты болады. Ол өз кезегінде жұмыс күші мен еңбек құрал жабдықтарын пайдалану дәрежесіне байланысты болса, ол өнімді өндіру мен оны реализация ету тікелей тұтыну рыногына байланысты болады. Нарықты жағдайда рыногтың тойымдылығын қанағаттандыру дәрежесі өз кезегінде тұтынушылардың сатып алу қабілеттілігіне тікелей байланысты болады. Осындай өзара байланыс қаржылық есеп жүргізу мен бухгалтерлік балансты қажет етеді.
Қоғамдық жиынтық өнімді ұдайы өндіру теориясы мен оның тәжірибесі бухгалтерлік баланс әдісінің мазмұнын анықтап береді.
“Баланс” сөзі француз тілінен алынған болып, ол екі жақты кестелер бейнесінде жасалынып, топтандырылып жинақты ведомоствадағы көрсеткіштер жүйесі болып есептелінеді. Бұл кестелерде белгілі бір кезеңде шаруашылық құрал жабдықтардың болуы және оны ақшалай бағада қалыптастырудың қайнар көздері айқындалады.
Кәсіпорынның бухгалтерлік баланс актив және пассив деп аталатын екі бөлімді кесте болып табылады. Оның сол жағында, яғни активінде кәсіпорынның қаржылары заттай және ақшалай шығындары көрсетілсе, оң жағында, яғни пассив бөлімінде қорлану кезеңі қарастырылады. Бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес бухгалтерлік баланстың актив бөлімінде кәсіпорынның өзіне тиесілі, яғни қолда бар мүліктері қарастырылады. Ал баланстың пассиві деп аталатын бөлімінде кәсіпорынның қорлану көздері туралы ақпаратты мәлімет беріледі.
Бұл жағдай бухгалтерлік баланстың мәнін түсіну шекарасын тағы да кеңейтеді. Экономикалық субъектінің қаржылық тұрақтылығын анықтауда товарлар, жұмыс және қызметтер рыноктарындағы орнын білдіреді.
Бухгалтерлік баланстың мәні оны белгілеу, тағайындау арқылы білінеді. Бір жағынан ол бухгалтерлік есеп әдісін бір бөлегі болып табылса, екінші жағынан ол кезеңдік және жылдық есеп беру формасы болып табылады.
Бухгалтерлік есеп әдісінің екі жақты белгіленгендіктен бухгалтерлік балансы үшін ғана тән сипат. Бухгалтерлік баланстың екі жақты сипатта болуы қарама- қарсылықтар бірлігі заңының мәні ғана емес, сонымен бірге ол кәсіпорынның қаржылық жағдайының бағасын анықтау үшін негіз болады. Объектінің экономикалық мәнін жетерлі дәрежеде түсіну мақсатында болыстың құрамдық- оның жеке статьялары мен топтарға бөлінуі бейнеленген. Потенциалды инвесторлар мен кредиторлар бухгалтер балансының актив және пассивтердегі топтар мен кіші топтар арасындағы қатынастарға және оның мағынасына үйренеді және баға береді. Сонымен, диплом жұмысының бірінші тарауында қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен оның халық шаруашылығының дамуындағы маңызы айтылады. Сонымен бірге бұл тарауда есеп беру мәліметтері кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, шаруашылық қызметті талдау үшін пайдаланатындығы туралы айтылады.
Қаржылық есеп беруді жасауда оның құрамына бухгалтерлік баланс, шаруашылық қаржылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру, ақша қаражатының айналысы айналысы туралы есеп беру, ақша қаражатының айналысы туралы есеп беру іс- шаралары туралы ақпарат береді.
Диплом жұмысының екінші тарауында “Қазіргі кезеңде кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы” туралы пікірлер айтылып, оны жетілдіру жолдары мен оның өндірістік факторларына талдау жасалынады. Әсіресе бұл есеп пен есеп берудің дәрежесі халықаралық мен талаптартарға жауап беретін дәрежеге жеткізу қазіргі басты проблемасы екендігі туралы айтылады.
Сонымен бухгалтерлік балансты оқи алу төмендегідей мүмкіндіктерге ие болуға жағдай жасайды.
- Кәсіпорын туралы жиі көлемде ақпарат алады
- Кәсіпорынның меншікті айналымы қаржыларымен қамтамасыз ету дәрежесін анықтайды
- Айналмалы қаржылардың көлемі есепшоттың қай статьялары есебінен өзгеріске ұшырағанын анықтайды.
- Талдау көрсеткіштерін есептемей- ақ кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы анықталынады
Бухгалтерлік баланс коммуникацияның нақты құралы болып есептелінеді. Соның арқасында:
1. Кәсіпорын басшысы өзіне ұқсас кәсіпорындар жүйесінде өзінің кәсіпорынның орны туралы мәлімет береді, таңдаған стратегиялық курстың дұрыстығы туралы, кәсіпорынды басқару бойынша әртүрлі мәселелердің шешімін қабылдауы, ресурстарды тиімді пайдалану туралы салыстырмалы сипаттама алады.
2. Аудиторлар өздерінің тексеру нәтижелерінің дұрыстығы туралы нұсқаулар алады, өздері көрсеткен кемшіліктердің есеп беру прцесінде қай дәрежеде орындалатындығы туралы мәлімет алады.
3. Талдаушылар қаржылық талдаудың бағытын анықтайды.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты: Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау үшін және қабылданған басқару шешімдерінің дұрыстығын анықтау үшін бухгалтерлік баланстың орнын, маңызын және ролін көрсету болып табылады.
Қаржылық есеп беру басқарушы органдардың жұмысын және субъектің ресурстарын, міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы ағындарын бағалауға, несие беру бойынша шешімдерге және инвестициялық шешімдерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.
Есеп беру мәліметтерін кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, сондай- ақ шаруашылық қызметін талдау үшін сыртқы пайдаланушылар пайдаланады.
Осымен қоса, есеп беру кәсіпорынның шаруышылық қызметін жедел басқару үшін қажет және ол болашақ кезеңдерді жоспарлау мен болжау үшін басты (бастапқы) база болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. М- 1997 г
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета Москва 1999г.
3. Әбдіхалықов Т. Ә. Аудит және бухгалтерлік есеп. Оқу құралы- Алматы- Қаз университеті 2000ж
4. Бюллетень бухгалтера 2002,2003г.
5. Дүйсенбаев К.Ш. “Аудит и анализ в системе управление финансами” Алматы “Экономика” 2000ж.
6. Дүйсенбаев К.Ш. “Анализ финансового положения предприятий” Учебное пособие Алматы 1998ж.
7. Күлімжаев К К. Бухгалтерлік есеп принциптері. Оқу құралы Алматы Экономикс- 2003ж
8. Ковалев С.И. “Аудит финансового положения предприятия” Алматы 2000г.
9. Ларинов Г. С. Бухгалтерский учет. М- 1999г
10. Ришар Г.С. “Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятий” Москва 1997г.
11. Родостовец В. К. Финансовый учет. Алматы 1998г
12. Родостовец В. К. т.б. Кәсіпорындағы бухгалтер есеп. Алматы- 2003ж
13. Сакмурзаев К. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Алматы- 2002г
14. Совицкая Г.В. “Анализ хозяйственной деятельности предприятий” Минск 2000г.
15. Стандарт бухгалтерского учета № 2 “Бухгалтерский баланс и основные раскрытия в финансовых отчетах”
16. “АШМ Сервис оралығы ӨК” кәсіпорынның 2004-2005 жылдардағы бухгалтерлік балансы, кәсіпорынның қаржылық жағдайы және ақша айналымы қаражаттары туралы есептері.
        
        Қазақстан республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Экономика кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Тақырыбы: “ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДА
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСТЫҢ РОЛІ МЕН МАҢЫЗЫ”
Ғылыми жетекші:
Қорғауға жіберілді.
Бекітемін__________
Экономика кафедрасының меңгерушісі:
Жоспары
Тақырыбы: “Қаржылық есеп және ... ... ... ... мен ... тарау. Қаржылық есеп беру және оның жасалуы.
1. Қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы.
2. Қаржылық есеп беруді жасау және оның ... ... ... ... кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың
ролі мен маңызы.
2.1. Бухгалтерлік баланс- есеп беру ... ... ... Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды басқарудағы ролі.
2.3. ... ... ... ... үшін ... көзі ... әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Студенттің қолы
Ғылыми жетекшінің қолы
Мазмұны
Беті
Тақырыбы: “Қаржылық есеп және кәсіпорынды басқаруда
бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы”
Кіріспе__________________________________________________
1- тарау. Қаржылық есеп беру және оның ... ... есеп ... сипаттамасы мен маңызы_______
2. Қаржылық есеп беруді жасау және оның элементтері____
2- тарау. Қазіргі жағдайда кәсіпорынды басқаруда
бухгалтерлік ... ролі мен ... ... ... есеп беру ... ... форма__
2.2. Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды ... ... ... ... ... үшін ... ... әдебиеттер тізімі____________________________
Қосымшалар___________________________________________
Тақырыбы: ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДА БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСТЫҢ
РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ.
КІРІСПЕ
Еліміздің нарықты экономикалық қатынастарға өтуі халық шаруашылығында
және адамдардың ... ету ... ... және оны ... ... ... ... немесе жеке тұлғаның негізгі
мақсаты мен әрекеті және оған деген ұмтылу күнделікті ... ... бір ... ... ... ... да диплом жұмысының
негізгі мақсаты ... ... ... ... ашу, есеп ... және ... ... бухгалтерлік баланстың ролін анықтау мен
оның қаржылық жағдайына баға беру болып табылады.
Қоғамда әрқандай ... ... ... үшін өз ... ... көлеміне тікелей байланысты болады. Ол өз кезегінде
жұмыс күші мен еңбек құрал ... ... ... ... ол ... өндіру мен оны реализация ету тікелей тұтыну ... ... ... жағдайда рыногтың тойымдылығын ... өз ... ... ... алу қабілеттілігіне тікелей
байланысты болады. ... ... ... ... есеп ... ... балансты қажет етеді.
Қоғамдық жиынтық өнімді ұдайы өндіру теориясы мен оның ... ... ... ... ... ... сөзі француз тілінен алынған болып, ол екі жақты кестелер
бейнесінде жасалынып, ... ... ... ... ... есептелінеді. Бұл кестелерде белгілі бір кезеңде шаруашылық
құрал жабдықтардың болуы және оны ... ... ... ... айқындалады.
Кәсіпорынның бухгалтерлік баланс актив және пассив деп аталатын екі бөлімді
кесте болып табылады. Оның сол ... яғни ... ... ... және ... шығындары көрсетілсе, оң жағында, яғни пассив
бөлімінде қорлану кезеңі қарастырылады. ... есеп ... ... ... актив бөлімінде кәсіпорынның өзіне тиесілі,
яғни қолда бар мүліктері қарастырылады. Ал баланстың пассиві деп аталатын
бөлімінде ... ... ... ... ақпаратты мәлімет беріледі.
Бұл жағдай бухгалтерлік баланстың мәнін түсіну ... тағы ... ... субъектінің қаржылық тұрақтылығын анықтауда
товарлар, жұмыс және қызметтер рыноктарындағы ... ... ... мәні оны ... тағайындау арқылы білінеді.
Бір жағынан ол бухгалтерлік есеп әдісін бір бөлегі болып ... ... ол ... және ... есеп беру формасы болып табылады.
Бухгалтерлік есеп әдісінің екі жақты ... ... үшін ғана тән ... ... ... екі ... ... болуы
қарама- қарсылықтар бірлігі заңының мәні ғана емес, ... ... ... ... жағдайының бағасын анықтау үшін негіз болады.
Объектінің экономикалық мәнін жетерлі дәрежеде ... ... ... оның жеке ... мен ... ... ... инвесторлар мен кредиторлар бухгалтер балансының актив және
пассивтердегі ... мен кіші ... ... ... және ... ... және баға ... Сонымен, диплом жұмысының бірінші
тарауында қаржылық есеп ... ... мен оның ... ... маңызы айтылады. Сонымен бірге бұл тарауда есеп беру ... ... ... ... ... ... талдау үшін
пайдаланатындығы туралы айтылады.
Қаржылық есеп ... ... оның ... бухгалтерлік баланс,
шаруашылық қаржылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру, ақша қаражатының
айналысы айналысы туралы есеп ... ақша ... ... ... ... іс- шаралары туралы ақпарат береді.
Диплом жұмысының екінші ... ... ... ... ... ... ролі мен ... туралы пікірлер айтылып,
оны жетілдіру жолдары мен оның өндірістік ... ... ... бұл есеп пен есеп ... ... халықаралық
мен талаптартарға жауап ... ... ... қазіргі басты
проблемасы екендігі туралы айтылады.
Сонымен бухгалтерлік ... оқи алу ... ... ... ... ... ... туралы жиі көлемде ақпарат алады
- Кәсіпорынның меншікті айналымы қаржыларымен ... ету ... ... ... көлемі есепшоттың қай статьялары есебінен
өзгеріске ұшырағанын анықтайды.
- ... ... ... ақ ... ... ... анықталынады
Бухгалтерлік баланс коммуникацияның нақты құралы болып есептелінеді. Соның
арқасында:
1. Кәсіпорын басшысы ... ... ... ... ... орны туралы мәлімет береді, таңдаған стратегиялық
курстың дұрыстығы туралы, ... ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалану туралы
салыстырмалы сипаттама алады.
2. Аудиторлар өздерінің тексеру нәтижелерінің дұрыстығы туралы нұсқаулар
алады, өздері ... ... есеп беру ... ... ... ... мәлімет алады.
3. Талдаушылар қаржылық талдаудың бағытын анықтайды.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты: Кәсіпорынның ... ... ... және қабылданған басқару шешімдерінің ... ... ... ... ... маңызын және ролін көрсету болып табылады.
Қаржылық есеп беру ... ... ... және ... міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы ағындарын
бағалауға, несие беру бойынша шешімдерге және ... ... ... ... ... беру ... кәсіпорынның тиімділігін бағалау үшін, сондай-
ақ шаруашылық қызметін талдау үшін сыртқы пайдаланушылар ... ... есеп беру ... ... ... ... басқару
үшін қажет және ол болашақ ... ... мен ... үшін ... база ... табылады.
1- тарау. Қаржылық есеп беру және оның жасалуы.
1.1. ... есеп ... ... мен маңызы.
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржылық- шаруашылық
қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер ... ... беру ... ... есеп ... ... сатысы болып табылады.
Қаржылық есеп берудің мақсаты өз пайдаланушыларына заңды тұлғаның
қаржылық жағдайы ... ... ... және ... ... беру ... Қаржылық есеп берудің пайдаланушыларының қатарына потенциалды
инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, ... ақ ... ... т.б. ... есеп беру ... органдардың жұмысын және ... ... және ақша ... ... ... ... беру ... шешімдерге және инвестициялық шешімдерді
қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.
Есеп беру ... ... ... ... үшін, сондай-
ақ шаруашылық қызметін талдау үшін ... ... ... қоса, есеп беру кәсіпорынның шаруышылық қызметін жедел басқару
үшін қажет және ол ... ... ... мен ... үшін ... база ... ... беруге қойылатын негізгі ... ... ... анық және ... ... ... ... бір- бірімен
қатаң түрде үйлестіру, бухгалтерлік пен жедел- ... есеп ... ... сақтау, әдістемелік және басқа да ережелерді
сақтау болып табылады.
Бұрмаланған есеп бергені үшін кәсіпорынның басшысы мен бас ... ... ... етіп ... заңдарына сәйкес жауап береді.
Қаржылық есеп берудің негізгі ... ... ... есеп беру ... ... ... ... сәйкес өнім жөнелтілген, жұмыс ... ... ... ... ... қарамастан табыс болып танылады (көрініс ... ... мен ... орын ... ... бастап танылады.
Толассыздық. Субъекте өз қызметін жақын арада тоқтатпауды топшалайды
және ондай ниеттің көз жетерлік болашақта пайда болуын да мақсат ... ... есеп ... ... ... ... ... тиіс.
Маңыздылық. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар ондағы мәліметтерге
қанағаттануы тиіс: қаржылық, шаруашылық, жедел жағдайларын ... ... ... ... ... алынған (немесе пайдаланған)
мәліметтер өз септігін тигізуі керек.
Мәнділік. ... есеп беру ... ... экономикалық
шешімдер олардың ұғымдарының дұрыстығына немесе дұрыс ... әсер ... Есеп беру ... анық мәліметтердің көрсеткіштерінен
құралады, егер де онда ... ... ... күні бұрын пішілген ойлар
болмаса.
Шындық және алалықсыз ұсыну. Қаржылық есеп беру ... ... ... операцияның нәтижесі, қаржылық жағдайы туралы
пайдаланушыларға ... және ... ... ... ... ... есеп ... берілген ақпараттар күні бұрын
ойластырылған ... ... ... ... яғни ... ... болғаны
абзал.
Сақтық. Кез- келген шешімді қабылдаған кезде сақтық деңгейін сақтаған
жөн, белгісіз жағдайда активтер мен табыстың, сондай- ақ міндеттемелер ... ... ... ... жол бермеу керек.
Аяқтау және салыстыру. Қаржылық есеп ... ... ... ету ... ... ... толық болуы тиіс.
Ақпараттың пайдалылығы мен ... ... үшін бір ... ... бір ... кезеңмен салыстырылуы тиіс.
Жүйелік. Пайдаланушы субъекттің қаржылық есеп беруін, оның ... ... ... мүмкіндігін қалыптастыру керек, өйткені оның
көмегімен қаржылық жағдайдың тенденциялық өзгерістерін анықтай алады, демек
қабылданатын шешімдердің жүйелігін сақтау ... ... ... қойылатын ең басты талап оның тазалығы (ашықтығы) болып
табылады, яғни ... мен ... есеп ... ... ... ... Есеп беру белгіленген мәліметтердің мерзімінде
жасалған жөн. ... есеп ... ... ... ... (оперативтік) болып бөлінеді. Жедел- статистикалық есеп ... ... және ... ... жекелеген жақтарын
бухгалтерлік және жедел – статистикалық есепке ... ... ... Бухгалтерлік есеп беру кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық
қызметін ... ... және ... алу жазбаларымен расталып,
жинақталған деректерден жасалады. Қандай кезең үшін ... ... ... және ... ... берілетін есептер болып бөлінеді.
Балансты және басқа да берілетін ... ... әрі ... үшін бухгалтерия өндірістік бөлімшелеріндегі барлық мәліметтердің
(деректердің) құжатталуын, белгіленген ... және ... ... ... ... ... ету керек.
Бухгалтерлік есептің ақпараттары балансқа дейін қажет өңдеулерден
өтеді. Бұл өңдеу процесі төрт ... ... ... Әр ... ... ... ... (іскерлік
мәміле жасалады).
Екінші кезең. Есеп мәліметтері есеп ... ... ... соң ... есеп шоттарында көрсетіледі (есеп регистрлеріде ЖО,
ведомость, Бас кітап).
Үшінші кезең. Есеп жиынтығы есеп беру нысандарына көшіріледі (баланс,
қаржылық- ... ... ... есеп ... ... қаражаттарының
қозғалысы туралы есеп беру т.б.).
Төртінші ... ШС- нің ... ... ... ... беру ... жұмыстарды мүлтіксіз ұйымдастыру ісінде есепші
қызметкерлердің міндеттерін өзара дұрыс бөлудің және есеп ... ... ... зор. ... есеп ... жиынтық
құжаттарында, саралау парақтарында және белгіленген ... ... ... ... ... ... ... баланстық және басқа берілетін есептердің көрсеткіштерінің
дәлдігін қамтамасыз ету үшін арифметикалық және ... ... ... ... Баланстың сабақтастығын есепті кезеңнің басындағы ... ... ... ... осы ... деректерімен
салыстырып, жыл соңындағы көрсеткіштердің ... жолы ... ... беру ... ... ... стандарттарымен реттеледі:
№ 2 “Бухгалтерлік баланс және қаржылық есептің негізгі көрсеткіштерін
ашып көрсету” (2 БЕС); “Қаржылық- ... ... ... туралы
есеп беру” (3 БЕС) және “Ақша қаражатының қозғалысы ... есеп ... ... ... ... ... есептің меншік иелерінде (қатысушыларында, құрылтайшыларында)
немесе құрылтай құжаттарында көрсетілген мәліметтері бойынша ... ... ... ... тұрған жері бойынша);
жергілікті қаржы органына, мемлекеттік статистика ... есеп ... бар ... ... ... есептерін берумен
қатар, жалпы белгіленген тәртіпке біріккен (жиынтық) ... де ... ... ... ... бар кәсіпорындар да
енгізіледі), егер ... ... ... ... ... болса, онда жылдық бухгалтерлік есепті, ... ... ... ... 1- ... ... береді. Бухгалтерлік
есеп берудің нақты күнін ... ... ... ... ... бойынша кәсіпорынның иелері (қатысушылары,
құрылтайшылары) белгілейді.
Бухгалтерлік есеп беру күні болып бір ... ... үшін ... ... ... ... берген күні есептеледі, ал басқа қаладғы
кәсіпорын үшін почта арқылы жіберілген күні есептеледі.
Берілген бухгалтерлік ... ... ... мен бас ... ... олар оның уақытында берілуіне жауап береді.
Кәсіпорындардың шаруашылық қызметінің нәтижелерін, мүлік пен ... ... ... ... ... ... ... үшін
жариялауға жол ашық.
Бухгалтерлік есепте жазбаларға өзгеріс енгізу жағдайы туындаса, осы
жылға және өткен ... ... ... ... мен ... ... ... қажет деп тапса, онда ол есепті айдан ... ... ... ... ... түзетулер көрініс береді. Өткен жыл үшін
берілген жылдық бухгалтерлік есептер мен баланстар деректерінің ... жыл үшін ... ... мен ... бекітілгенге дейін жасалады.
Мұндайда өткен жылғы желтоқсан ... ... ... ... қажетті
түзетулер енгізілуі мүмкін.
1.2. Қаржылық есеп беруді жасау және оның элементтері.
Жоғарыда айтқанымыздай, қаржылық есеп берудің ... ... ... ... ... ... туралы есеп беру, ақша
қаражатының ақысы туралы есеп беру және ... ... ... есеп ... мақсаты пайдаланушыларды есептік кезеңдеі
қызметінің нәтижесі мен қаржылық жағдайы туралы пайдалы, әрі ... ... ... ... ету болып табылады.
Бірақ қаржылық ақпараттарды пайдаланушылар кәсіпорынның қызметі тағы
әрқилы мәліметтерді қажет ... ... ... инвестициясының тәуекелділік дәрежесі олардың
алатын табысына қаншалықты пара- пар келетіндігін ... ... ... ... ... сатудың немесе соған сәйкес активтерін
сатып алудың, немесе өз иесін ... ... ... үшін;
кәсіпорынның келешектегі күтілетін дивиденттерді төлеу қабілеттілігін
анықтау үшін қажет ... ... ... ... қарызын және төленетін пайызын өтеу қабілеттілігін
(мүмкіндігін) ... үшін ... ... талап етеді;
жабдықтаушылар- кредиторлық қарызды дер кезінде өтей алатын қабілетін
көтеру үшін ... ... ... ... ... тұрақты және рентабельді ... ... ... ... ... ... және ... жеңілдіктері мен
төлемін алады, ал ... ... ... ... алып ... ... кәсіпорынның тұрақты әрі рентабельді жұмыс
деңгейіне мүдделі, өйткені олар солардың көмегімен ... ... ... қоса ... ... ... ... ақ статистикалық
мәліметтерді жинайды;
Жұртшылық- жұмыс орнын табу мақсатында ... ... ... ... ... ... ақпараттарды жинауға (алуға) мүдделі болып
келеді.
Қаржылық есеп беру қорының инвестициялық саясатын жасауға, несиелеу
жасап ... ... ... ақша ... ағынын бағалауға,
кәсіпорынның міндеттемесі мен ресурстарын бағалауға және ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге өз ... ... есеп ... әрқилы пайдаланушылардың әр түрлі
құқы ... ... ... сол ... ... сай ... үін оның
қызметіне капиталдың жеткілікті болғаны абзал. Сондықтан олардың негізгі
құқы (басқа жағдайлары бірдей болғанда): ... ... ... ... ... ... туралы ақпараттар оларды қанағаттандыруы тиіс.
Бұл ереже барлық пайдаланушылардың мүддесіне ортақ әрі сай ... деп ... ... ... пайдаланушылар келесі ақпараттарға
мүдделі болып келеді.
|Есеп берудің мәліметтері ... ... ... ... ... алу қабілетін |
|(активтер құрылымы) ... және ... ... ақша |
| ... ... ... ... ... қаражатының келешекке |
|қарызы мен меншік капиталының ара |қажеттілігін бағалау және ... ... ... ... мен ақша қаражатын |
| ... ... ... тарату; |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... пен ... ... |Өз ... ... ... |
|коэффициенті ... ұзақ және ... |
| ... қарыздарын төлеу |
| ... ... ... пен ... ... ... пайдалану |
|белсенділігінің коэффициенті |тімділігін бағалау ... ... ... |Қаржылық инвестициялық, оперативтік |
| ... ... ... ... ақша ... бағалау; |
| ... ... ақша |
| ... ... ... |
Қаржылық есеп беру өзара байланысты, өйткені ондағы шаруашылықтың бір
ғана ... ... ... ... ... ... есеп беру ... береді, ал оны сол немесе басқаша күйінде шаруашылық жүргізуші
субъект пайдаланылады.
Қажылық есеп пайдаланушылар үшін айқын, түсінікті ... және ... ... ашуы ... ... ... кезде түсініктеме хаттамасында
(жазбасында) баптардың жіктемесі мен ақша қаражаттары ... ... ... ... мазмұнын түсіндіру керек.
Қаржылық есеп беруде заңды тұлғалардың атауы, тұрған жері, есеп ... мен күні ... ... ... ақ, ... ... түрі, заңды
нысаны, өлшем бірлігі келтірілуі тиіс.
Қаржылық есеп беру өткен кезеңдердің мәліметтерімен салыстырылады.
Есеп беру ... ... ... жасалады, өлшем бірлігі-
мың теңге. Жылдық есеп берудің есептік кезеңі болып толық календарлық жыл
саналады; ал ... ... ... ... заңды тұлға ретінде
статусын алған күнінен бастап есепті жылдың 31- ші ... ... ... ... есеп ... басқа да кезеңдігін белгілеуге құқығы
бар (жылына бір реттен кем болмауы керек).
Қаржылық есеп берудің элементтері. Қаржылық есеп беру ... ... да ... ... класқа топтастырып, экономикалық мазмұнына
сәйкес көрсетіледі. Экономикалық мазмұн қаржылық есеп берудің ... ... бұл ... ... бар ... құқығы мен жеке мүліктік және
мүліктік емес игілігі.
Активтер болашақта ... ... ... олжа ... Ол ... ... немесе оқиғаның нәтижесі болып табылады,
бірақ ол өздігінен активтің пайда болуына әкелмейді. Актив өнімді (жұмысты,
қызметті) өндіру ... ... ақ ... ... және ... мақсаттар
үшін пайдаланылады. Болашақ экономикалық олжа ... ... ... ... және ... құрылыста сатылуы немесе басқа активтерге
айырбасталуы, кәсіпорынның міндеттемесін өтеу үшін ... ... ... ... ... физикалық нысаны да бар болуы мүмкін ... ... т.б.) және ... ... ... да ... (лицензия,
“ноу- хау”, гудвилл және т.б.); сондай- ақ ... ... ... те ... ... мүмкін.
Шаруашылық жүргізуші субъекттің активтерге меншік құқығы болуы да
және оның болмауы да мүмкін (жалға берілген ... ... ... ... ... тауарлар т.б.) бірақ сол активтер кәсіпорынның өз
меншігіне жатпаса да, олардың сақталуын қамтамасыз ... және ... ... ... бақылай алады. Жаңа активтерді жасау мен
оларға жұмсалған шығыстардың арасында тікелей ... ... ... ... ... әр уақытта бір- бірімен тұспа- тұс келе бермейді
(мысалға, ... ... көп ... екпе ... егу және ... ... Бұл жағдайда шығын тек болашақ олжаны іздестіру үшін
жасалғандығын көрсетеді (пайдалануға берілген объектіден, көп жылдық екпе
ағаштарын пайдаланудан, ... ... ... бұл ... ... арналымдарына сәйкестігін көрсетпейді.
Міндеттемелер- бұл өткен мәміленің нәтижесі, ол жүзеге ... ... ... ... ... бір әрекеттің
кредитор пайдасына жасалатындығын көрсетеді: қарызды төлеу немесе одан бас
тарту, ал ... ... өз ... ... ... ... бар. ... осы шақтағысы мен болашақтағысының жігін ашу
қажет. Субъекттің болашақта активтерді алу ... ... ... ... ... тек актив алынған кезде немесе ... ... ... отырған кезде пайда болады. Міндеттеме оны төлеу
жолымен өтеледі, немесе басқа активті берген кезде жойылуы ... ... ... кредитордың өзі бас тартқан кезде ол өтелген ... (сот ... ... ... ... мерзімі өтіп кетсе).
Меншік капиталы- бұл субъекттің міндеттемесі ... ... ... ол ... ... ... жарлық капиталы, қосымша
төленген капиталы, резервтік ... ... ... ... есеп
беруді пайдаланушылар үшін бұндай бөліну, шаруашылық қызметін талдаған
кезде қажет. Егер де баланс пассивінің ... ... ... үлес
салмағы көп болса, онда ол субъектінің ... ... ... ... бұл ... жылдағы кәсіпорынның ... ... ... ... пен ... ... Қаржылық
нәтижесін өлшеу элементі: табыс пен шығыс болып табылады.
Табыс- бұл есепті кезеңдегі ... ... не ... ... бұл ... ... активтердің азаюы, не міндеттемелердің
көбеюі (өсуі). Бұл жерде иеленушілердің жарлық капиталына салған ... ... ... ... ал ... ... ... капиталын
таратып беру- шығыс болып танылады.
Қаржылық есеп ... ... ... субъект қызмет түріне
(өндірісіне) қарап табыс пен шығысты бөліп ... ... ... өндірісі, делдалдық қызмет, ауыл шаруашылық қызметі бойынша және
т.б., сондай- ақ табыс пен шығысты әдеттегі қызметі мен ... ... ... ... ... бойынша бөлуі мүмкін.
Табыстар- бұл субъекттің ... және ... емес ... ... қызметтен алатын табыстардың қатарына: өнімді, жұмысты,
қызметті сатқаннан алынған табысы; сондай- ақ ... ... ... ... ... ... түсетін табыстары
жатады. Ал негізгі емес қызметтен түсетін табыстардың ... ... ... емес ... ... ... (акция бойынша
табыс және пайыз түріндегі табыс) ... және ... ... түскен
табыстары жатады.
Шығыстар- өнімді өндірумен, жұмысты атқарумен, қызметті ... ... ... және негізгі емес қызметтен шеккен зияндар
және төтенше жағдайдан туындаған шығындары. Шығыстар, әдетте, шығыс ... ... ... ... пайдалануын көрсетеді (ақша
қаражаттары, материалдық запастар, негізгі ... т.б.). ... ... ... ... Зиян өз табиғаты бойынша,
шығыстан айтарлықтай ерекшеленбейді және ол жеке ... ... ... есеп ... ... ... бұл бухгалтерлік балансқа
енгізу процесі ... ... ... ... нәтижесі туралы есеп
берудің бабы, ал ол элементтерге берілген анықтамаларына сәйкес келеді және
мынадай тану ... ... ... ... болашақтағы олжаның осы баптарда көрініс табу
ықтималдығы бар, оның ... де, ... ... де ... құны бар, ол ... дәлдікпен өлшенуі мүмкін.
Қаржылық есеп берудің элементтерін бағалау. Бағалаудың көмегімен
олардың құны ... ... ... ... ... мен
міндеттемелер) танылады және қаржылық есеп беруге ... ... ... ... құны- активтер тараптардың келісімі бойынша белгіленген және
олардың алынған бағасы бойынша көрініс табады; міндеттеме ... ... ... көрініс табады, түрлі жағдайлардың тоғысуының ... ... ... өтелуі үшін төлем жасалады;
ағымдағы құны- активтер есеп берудегі ақшалай сомасы бойынша көрініс
табады, егер де осы ... ... ... ... ... онда ол сол ... ... есеп берудегі дисконтталмаған бағасы бойынша
көрініс табады және тап осы сомада өтелуі талап етіледі;
сату ... ... ... ... құны ... ... ... көрініс табуы мүмкін; міндеттемелер өзінің өтелген сомасы бойынша
көрініс табады, ... ... ... ... және ... талап етеді;
дисконтталған құны- активтер келешекте келіп түсетін ақша қаражатының
дисконтталған құнын білдіреді, ағымдағы құны бойынша көрініс ... ... ... қызметінің барысында солайша топтап көрсетіледі (немесе
қортындыланады);
баланстық құны- актив пен міндеттеме ... есеп ... ... ... ... ... қаржылық есеп беруді жасау кезінде активтер ... ... үшін ... ... негізге алады және сонымен
қоса басқа да бағалау әдістерін ... ... |
|1 ... 2006 ж. ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... АШМ ... ... ... жайы ... ... ... ... қызмет ету түрі ... ... ... ... ... ... ... бірлігі ... ... ... берілген мерзімі |
| ... ... ... ... ... кезеңге ... ... ... |
| ... ... Ұзақ ... ... |
| |
| |
| |
| ... емес ... |
| |
| |
| |
| ... құны (10) |
| |
| |
| |
| ... ... (11) |
| |
| |
| |
| ... құны (010- 011) |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... құны (121- 125 пюттар) |
| |
| |
| |
| ... (121) |
| |
| |
| |
| ... мен ... (122) |
| |
| |
| |
| ... мен құрал- жабдықтар (123) |
| |
| |
| |
| ... да ... ... (124- 125) |
| |
| |
| |
| ... ... (13) |
| |
| |
| |
| ... құны (020- 021) |
| |
| |
| |
| ... ... (126) |
| |
| |
| |
| ... (14) |
| |
| |
| |
| ... (еншілес) серіктестік |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... қарыздар |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... (20) |
| |
| |
| |
| ... ... (21) |
| |
| |
| |
| ... (22) |
| |
| |
| |
| ... өнім (221) |
| |
| |
| |
| ... ТМҚ (223) |
| |
| |
| |
| ... қарыздар: |
| |
| |
| |
| ... ... мен ... ... қарызы (борышы) (30) |
| |
| |
| |
| |
| ... ... және ... ... ... ... (32) |
| |
| |
| |
| ... да ... ... (33) |
| |
| |
| |
| ... ... ҚҚС (331) |
| |
| |
| |
| ... кезеңнің шығыстары (34) |
| |
| |
| |
| ... ... (35) |
| |
| |
| |
| ... ... (40) |
| |
| |
| |
| ... ... (41, 42, 43, 44, 45) |
| |
| |
| |
| ... ... есеп ... қаражаты (44) |
| |
| |
| |
| ... ақша ... ... (41) |
| |
| |
| |
| ... ... ақша қаражаты (43) |
| |
| |
| |
| ... да ... ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| |
| ... ... кодтары ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... капитлы |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... капитал |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... (жабылмаған зиян) |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... ... |
|пайдалануға берілген және еншілес (бас) кәсіпорындардан ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... ... Ұзақ ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... салықтар |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... міндеттемелер |
| |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... қарыздар |
| |
| |
| |
| ... есеп ... |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... салықтар |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... тыс ... бойынша есеп айырысу |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... және ... мен есеп айырысу |
| |
| |
| |
| ... ақы ... ... есеп ... |
| |
| |
| |
| ... ... бойынша қарыздарын есептеу |
| |
| |
| |
| ... да ... ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| ... |
| |
| |
| |
| |
| ... |
| ... ... ... ... ... ... есеп беру ... табыс пен шығыс
шоттарын ашып, оларға шолу жасайды. Қаржылық- шаруашылық қызметінің есеп
беруі келесі көрсеткіштерден ... ... ... сатудан түскен табыс; ҚҚС, акциздер
және басқа міндетті төлемдер мен ... ... ... қайтарылған тауар құнын, бағадан және сатудан жасалған
жеңілдіктерді қоспағанда;
өнімнің, жұмыстың, ... ... ... ... ... ... яғни ... жұмысты, қызметті өндірумен
байланысты тікелей шығындар кіреді;
жалпы табыс- өнімді, жұмысты, қызметті сатқаннан түскен табыстан
өнімнің ... ... ... алып ... соң ... қаржылық
нәтижесі;
кезең шығыстары- өнімнің, жұмыстың, қызметтің өндірістік өзіндік
құнына енбейтін шығыстар: жалпы және әкімшілік ... сату ... ... ... ... шығыстары;
негізгі қызметтен түскен табыс (зиян)- жалпы табыс пен кезең
шығыстарының айырмасы;
негізгі емес қызметтен түскен табыс (зиян)- ... ... ... емес ... ... ... (негізгі
құралдарды, материалдық емес активтерді, бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... ... табыс-
негізгі және негізгі емес қызметтерін біріктіргеннен алынған табыс;
табыс салығы бойынша шығыс- 11 БЕС ... ... ... ... кезең үшін анықталған табыс салығы бойынша шығысы;
салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметінен алынған ... ... ... ... ... ... салығы бойынша шығысын
шегергеннен соң алынған табысы (зияны);
төтенше жағдайдан алынған табысы (зияны)- есептік кезеңде орын
алған ... ... ... нәтижесі;
|“АШМ «Сервис» Орталығы” ... ... ... ... жайы) |
| ... ... ... ... ... ЕСЕП БЕРУ |
|1 ... 2006ж ... ... ... атауы ... ...... ... |
| ... өнімнен (қызметтен, жұмыстан) түскен түсім |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... құны |
| |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... Барлығы: |
| |
| |
| |
| ... ... ... және әкімшілік шығыстары |
| |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... қызметтен түскен табыстары (зияндары) |
| |
| |
| |
| ... емес ... ... ... (зияндары) |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... түскен табысы |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... қалдырылған салықтар |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... ... табысы |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... |
| |
| |
| |
| ... табысы (зияны) |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... кәсіпорынның алған қаржылық
нәтижесі.
Сонымен, қаржылық- шаруашылық ... ... 70- ... ... ... 72- “Негізгі емес қызметтен түскен табысы”, 80-
“Сатылған ... ... ... өзіндік құны”, 81-
“Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сату ... ... 82- ... және әкімшілік шығындары”, 84- “Негізгі емес
қызмет бойынша шыққан ... 85- ... ... ... ... 71- ... ... қайтарылуы және сатуға байланысты
шегерімдер, сондай- ақ баға шегерімдері”, 86- “Төтенше жағдайдан және
тоқтатылған ... ... ... (зияндары)”, 87- “Басқа
ұйымдарға үлестік ... ... ... (зияны)” шоттарының
деректерінің негізінде шығарылады. Басқаша айтқанда, есеп беруге қажетті
барлық ... ... есеп ... ... тапқан
мәліметтерден тікелей алынады.
Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру. Есеп беру 4 БЕС талаптары
бойынша жасалады. Есепте ... ... ... инвестициялық
және қаржы жөніндегі қызметін жүзеге асыру нәтижесінде алынған ақшалай
қаражат ағыны (тасқыны) туралы ... ... ... ақ қаржы
қызметінде пайдаланылатын таза ақшалай қаражаты, ақшалай қаражаттың және
олардың эквиваленттерінің таза ... ... ... және ... ... пен оның эквиваленттері көрсетіледі.
№ 4 бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... туралы есеп” заңды тұлғаның қаржылық
жағдайындағы өзгерісті ... ... ... бұл ... ... ішіндегі операциондық (кіріс алатын ... ... ... және ... ... жатпайтын өзге де қызметі),
инвестциялық (ұзақ мерзімді алашақтарды сатыр алу мен сату) және ... ... ... мен заем ... ... және ... ... болып табылатын заңды тұлғаның қызметі) тұрғыдан алғанда
қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы ... ... ... ... ... қозғалысы туралы есеп субъекттің есепті жылдың ішіндегі
қаржылық есебінің құрамында беріледі.
Ақша қаражатының қозғалысы операциондық, инвестициялық және ... ... ... мағлұматтардың мазмұнын ашу үшін керек, мұның
өзі заңды тұлғаның қаржы жағдайын және ... ... ... ... ... ... түсетін ақша қаражаттарының қозғалысын ашып
көрсеткен кезде тура әдіс пайдаланылуы мүмкін, бұл әдіс ... ... ... мен ... негізгі түрлері ... не ... ... ... мен төлемдердің негізгі түрлері
ашып көрсетіледі, не ... әдіс ... ... бұл әдіс жағдайында
ақшалай түсім қаражаттары мен төлемдердің ... ... ... не ... әдіс ... мүмкін, бұл әдіс жағдайында таза
табыс пен зиянға ағымдағы активтер мен ... ... ... сондай- ақ инвестициялық немесе қаржылық
қызметтің нәтижесі болып табылатын кірістеріне немесе ... ... ... қызметтегі ақша қозғалысын анықтау үшін ... ... ... ... ... ақша ... ... түрлері ашылады. Мысалға,
өнімді сатудан түскен түсіммен сатып алынған материалдардың ... ... КДШ ... ... ... ... ... үшін пайыздық
төлемдерін, бюджетке тиесілі төлемдерін шегереді.
Операциондық қызметте ... ... ... ... ... ... мен шығуының нәтижесі: өнімді, жұмысты, қызметті
сатқаннан түскен түсімнен, алынған ... ... ... және т.б. ... ... және ... ... берілген аванстан, төлеген жалақыдан, бюджет пен
бюджеттен тыс төлемдерінен және т.б. шығыстарынан тұрады.
Жанама ... бұл ... таза ... ... зиян ... ... мен міндеттемелеріне, ақшасыз операцияларына, сондай- ақ ... ... ... ... және ... ... болып табылатын табыстар мен шығыстарға түзету ... Бұл ... ... ... мен қаржылық- шаруашылық
қызметінің нәтижесі туралы есеп беру мәліметтерін негізге алады. Бұл ... ... ... ... ... есеп берудің әрбір
баптарына түзету енгізуді көздемейді. Тек қана таза ... ... ... ... арқылы есептік кезеңің көрсеткіштеріне түзетулер
енгізіледі.
Таза табысты (зиянды) түзету
|Таза ... ... ... ... ... ... ... емес активтер мен |Есептелген амортизация сомасы таза |
|негізгі құралдар бойынша есептелген|табыс сомасына ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
|өзгерістері: дебиторлық қарыздар, |болса, онда ағымдағы ақша ... ... ... ... ... да, ал ... |
|шығыстары, басқа да ағымдағы ... ... онда ақша ... т.б. ... ... онда ... |
| ... ... да ... ... ... ... міндеттемелердің сомасы |
|өзгерістері (қысқа мерзімді банкі |өссе, ақша ағымының сомасы да ... ... ... егер ... азайса, |
|қарыздар, салық төлемдері, басқа да|онда ақша ... да ... ... ... ... ... алынған шығысы да |
| ... ... ... қозғалысы туралы есеп беру- жанама әдіс |
|1 ... 2006ж ... ұйым ... ... Орталығы” № 3 ... ... ... (қызмет түрі) өндіріс ... ... мың ... |
| ... ... жолының коды ... |
| ... ... ... алынған ақша қаражатының қозғалысы |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| ... табысты салыстыру үшін жасалатын түзетулер |
| |
| |
| ... таза ... |
| |
| |
| ... ... ... ... ... нәтижесі |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| ... кезеңнің шығыстарының өзгерісі |
| |
| |
| ... ... ... |
| |
| |
| ... да ... ... |
| |
| |
| ... да түсімдеу |
| |
| |
| ... ... ... ақша ... таза сомасы |
| |
| |
| ... ... ... ... ақша ... қозғалысы |
| |
| |
| ... ... ақша ... |
| |
| |
| ... ... ... емес активтерді және басқа ұзақ мерзімді |
|актвтерді сатқаннан түскен табыс |
| |
| |
| ... ... ... түскен табыс |
| |
| |
| ... да ... |
| |
| |
| ... Ақша ... ... шығуы |
| |
| |
| ... ... ... алу |
| |
| |
| ... емес активтерді сатып алу |
| |
| |
| ... ... ... алу |
| |
| |
| ... да ... |
| |
| |
| ... ... түскен ақша қаражаттарының таза сомасы |
| |
| |
| ... ... ... ... ақша ... ... |
| |
| |
| ... ақша ... |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| ... ... несиелердің түсуі |
| |
| |
| ... ... ... ... |
| |
| |
| ... ... салықтарының түсімі |
| |
| |
| ... да ... |
| |
| |
| ... ... ... шығуы |
| |
| |
| ... ... ... өтеу |
| |
| |
| ... ... ... өтеу |
| |
| |
| ... ... |
| |
| |
| ... да ... |
| |
| |
| ... ... түскен ақша қаражаттарының таза сомасы |
| |
| |
| ... ... және оның ... таза ... |
| |
| |
| ... кезеңнің басындағы ақша қаражаты |
| |
| |
| ... ... ... ақша ... |
| |
| |
| |
| ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... баланстың
ролі мен маңызы.
3.1. Бухгалтерлік баланс туралы түсінік және оның құрылымы мен есеп беру
жүйесіндегі негізгі форма ретінде.
Бухгалтерлік ... ... ... ... функциясының бірі-
пайдаланушыларға кәсіпорынның мүлкі және қаржылық жағдайы ... ... ... жеткізіп беріп отыру. Осындай ақпараттық мәліметтің
негізгі қайнар көзі- бухгалтерлік баланс. “БАЛАНС” сөзі ... ... Бұл сөз ... ... аударылғанда “таразы” немесе “тепе- тең”
деген ... ... Сырт ... ... ... ... ... және пассив деп аталатын екі бөлімді кесте ... ... сол ... яғни ... ... қаржылары, заттай және
ақшалай шығындары көрсетілсе (орналастырылған болса), оң ... ... ... ... ... ... ... есеп
стандартына сәйкес бухгалтерлік баланстың актив бөлімінде кәсіпорынның
өзіне тиесілі, яғни ... бар ... ... Ұйым ... арқылы ғана алдағы уақытта табыс таба алатындықтан бұл мүліктерді
кәсіпорынның әулетті табыстары ретінде ... Ал ... ... ... ... кәсіпорынның қорлану көздері туралы ақпаратты мәлімет
жазылады. Ұйымның қорлану көздері меншікті капитал және ... ... ... ... ... ... капитал деп екіге бөлінеді.
Мұндағы тартылған капитал дегеніміз кәсіпорынның міндеттемелері, ... ... ... ... табылады. Кредиторлар қатарына заңды
немесе жеке тұлғаларды жатқызуға ... Егер ... өз ... ... ... ... ... жағдайда, олар ұйымнан активтерін
сату арқылы қарызын ... ... ете ... ... ... ... мүдделілігін танытады және ол активтің жиынтық
сомасынан міндеттемелерді шегеріп тастағандағы қалдық сомаға тең ... ... ... өз ... алу үшін жанталасатын
(тырысатын) болса, ал инвестор жоғарыда аталған активтің жиынтық сомасынан
міндеттемелерді шегеріп тастағандағы қалдық ... яғни ... ... және де ... ... ... табылады. Осы айтылғандарды
қорытындылай ... ... ... ... инвесторлар мен кредиторлардың
меншігі екендігін аңғаруға болады. Сондықтан бухгалтерлік баланстағы мына
теңдіктің ... тең ... ... ... ... міндеттеме
Бұл теңдікті кейбір шет елдерде келесі түрде көрсетіледі:
актив- міндеттеме= меншікті ... ... ... ... есеп ... уақытқа қарай
негізделіп, айдың, тоқсанның, жылдың басына жасалады. ... ... ұзақ ... ... және ... ... деп аталатын екі
тараудан ... Ұзақ ... ... ... кәсіпорынның
материалдық емес активтері, негізгі құралдары, ұзақ мерзімді қаржы салымы
(инвестициялар), ұзақ мерзімді дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... құндылықтары, тауарлары,
дайын өнімдері, аяқталмаған өндірісі, қысқа мерзімді дебиторлық борыштары,
қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... және ... да
ағымдағы активтері қарастырылады. Бухгалтерлік баланстың пассив бөлімі үш
тараудан тұрады. Оның бірі ... ... деп ... онда ... ... ... ... бөлінбеген пайдасы немесе жабылмаған зияны
көрсетіледі. ... ... ... және ... ... тиісінше ұзақ
мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелер деп аталады. Ұзақ ... ... ... ұзақ уақытқа алған несиелері мен
қарыздары жатқызылса, қысқа мерзімді міндеттемелер тарауында ұйымның ... ... ... ... ... тыс ... қарызы,
жабдықтаушы- мердігерлерге қарызы, жұмысшылар мен ... ... ... зейнетақы қорларына қарызы және басқа да кредиторлық
борыштары көрсетіледі. Жоғарыда айтқандарымыз түсініктірек болу үшін ... ... ... 2006 жылғы 1 қаңтарға жасалған бухгалтерлік
балансын қарастырайық.
Бүгінгі күннің негізгі ... ... ... ... іске ... ... халқымыздың әлеуметтік- экономикалық
тұрмыс дәрежесін жақсарту және еліміздің ... ... ... ... Осы ... іске ... қаржылық есеп пен есеп берудің
және кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік баланстың рөлі мен маңызының ерекше
екендігі ... ... ... ... ... ... ... кәсіп
орындарды қаржылық есептің мәнін ашу, есеп беруді жасау және кәсіпорынды
басқаруда бухгалтерлік ... ... ... мен оның ... баға беру ... ... жұмысының кіріспе бөлімінде диплом жұмысының негізгі мақсаты,
зерттеу нысаны мен предметі және бухгалтерлік байланыстың мәні, ... оның ролі мен ... ... ... ... ... ... «Қаржылық есеп беру және оның
жасалуы» айтылып онда қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен ... ... ... ... мен ... өңдеу кезеңдері және қаржылық есеп
беруді пайдаланушылар мен қаржылық есеп ... ... ... есеп ... ... оның ... бухгалтерлік баланс.
Шаруашылық қаржылық ... ... ... есеп ... ... ... ... есеп беру іс шаралары туралы ақпарат беру
кіретіндігі айтылады.
Диплом ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік байланыстың ролі мен маңызы» туралы пікірлер ... ... ... мен оның ... факторларына талдау жасалынған.
Сонымен бірге есеппен есеп берудің ... ... ... жауап
беретін дәрежеге жеткізу жоғарғы дәуірдің басты проблемасы екендігі туралы
ой –пікірге білдірілген.
Диплом жұмысының қорытынды бөлімінде баяндалған материалдар ... және ... ... ... ... ... ... мен ой-
пікірлер ұсынылған. Мұның нәтижесінде қазіргі ... ... мен ... ... тактикасымен стратегиясы мен іске
асыруды қажетті үлгімен әдістерді жақтауға қажет ... және әр ... ... ... ... реформаларын іске
асырумен кәсіпорынның ... ... ... ... ... ерекше екендігі дәлелденеді. Қорыта айтқанда диплом
жұмысы шаруашылық қызметкерлер үшін құнды жұмыс деп ... және ... ... ... ... ... ... кооперативінің 2006 жылғы 1 қаңтарына
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(өлшем бірлігі мың теңге)
|Активтері ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... | ... капитал | ... емес ... | | | ... ... | | | ... ... ... салымы | | | ... | | | ... ... ... борыш | | | ... | | | ... ... | ... ... | |
| | ... | ... қор | ... ... ... ... ... | ... мерзімді қарыз| ... | ... | ... ... | ... мерзімді | |
| | ... | ... ... ... ... ... есеп | |
| | ... | ... ... ... салымы | |Бюджеттен тыс | ... | ... есеп | |
| | ... | ... ... ... | ... | |
| | ... ... | ... ... | ... | ... | ... | ... | | | ... ... ... ... Сервис Орталығы” ... ... бұл ... ... мен пассивтері 83000,0 мың теңгеге тең.
Мұндағы кәсіпорынның ... ... 59000,0 мың ... ... 24000,0 мың ... құрайды. Жоғарыда берілген теңдіктің
орнына (формулаға) осы сандарды орналастыратын болсақ мына түрде ... = ... ... ... 59000000,0+ 24000000,0
Біз бұл мысалымызда, яғни жоғарыда берілген бухгалтерлік баланста
Қазақстан Республикасының ... сай ... ... ... ... ... елдерінде баланстағы тауарлардың, баптардың
орындары ауысып та ... ... ... ағымдағы активтер баланстың актив бөлімінің
басында орналастырылатын болса, оның баптары ... ... ... ... ... ... ... активтер мен міндеттемелер
баланстың сол ... ... ... , оң жағында тек қана
кәсіпорынның меншікті ... ... ... ... ... ... негізделген:
актив- міндеттеме= меншікті капитал
83000000,0- 24000000,0= 59000000,0
Бұл теңдік бухгалтерлік ... ұйым ... ... көрсетуге
негізделген. Жоғарыдағы мысалымызға сәйкес баланстың бұл түрін құрастыратын
болсақ, баланс кестесінің екі жағы да 59000,0 мың теңгеге тең ... ... ... ... және ... пен ... байланыстардың дамуы бухгалтерлік есеп пен ... ... ... актуал мәселелерді алға ұсынды, олардың мазмұны мен
әдістері қабылданған халықаралық нормаларға жақындастырылды.
Бухгалтерлік баланстың орталық формасы ... ... ... бұл ... ... онда объектілердің есебі екі ... және екі ... ... ... Ұйымдардың
бухгалтерлік есеп берудің құралы, мазмұны және қалыптастырудың ... ... ... ... ... ... тұлғалар
болып табылатындар бухгалтерлік есептің стандарты арқылы реттелінеді. Олар:
2 “Бухгалтерлік ... және ... ... ... ... ... беруді құрастыру бойынша методикалық нұсқаулар” 1997 жылы 21 майда №
7 Қазақстан республикасы Қаржы министрлігі бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... ... іс
алып барылады.
Қазақстан Республикасындағы амалдағы бухгалтерлік есеп пен есеп беру
қаржылық есептердің халықаралық ... ... ... ... Егер қазіргі жағдайда бухгалтерлік есепті
халықаралық бизнестегі деп айтсақ, ... ... есеп ... ... ... ... таңда ұйымдарға әкімшіл әдіспен жазылған
бухгалтерлік есеп пен есеп берудің ... ... ... ... жауап бере бермейді.
Кәсіпорынның есеп беруі бұл қаржылық есеп процедурасының ... ... ... және ... есеп беру ... ... және
қаржылық жағдайларын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі екендігін білдіреді.
Барша амалдағы ... ... ... үшін ашық ... тиіс яғни ... ... анық және ... болуы қажет. Баланста
заңды тұлғаның аты- ... ... ... есеп күні мен есеп ... ... ... ... бұл ... кәсіпорын қызметі түрінің қысқаша
бейнесі, оның заңдылық ... мен ... ... яғни барлығы қаржы
есебінде көрсетілген болуы тиіс, ... басы ... жыл үшін де ... ... мәліметтер болуы керек.
Баланс Қазақстан республикасы валютасында жасалынады, өлшем ... ... ... ... есепшот бойынша Бас кітапта көрсетілген қалдық
негізінде жасалынады.
Баланста ағымдағы активтер мен міндеттемелердің анықталуы және оның
жиынтық ... ... ... ... ... ... қарсылық
жағдайына талдау жасауда қаржы есебін пайдаланушыларға көмек көрсетелік
ақпарат көзі болып есептелінеді.
Баланс мәліметі бойынша ... ... бұл ... ... Ол есеп беру ... үшін кәсіпорынмен оның бөлімдері қызметтерінің
жағдайлары мен нәтижелері туралы бейнелейтін жалпы мәліметтерді ... ... ... үзінділері болып саналады. Есеп беру сандық
көрсеткіштерден құралады.
Белгілі бір кезең үшін ... мен оның ... ... мен ... туралы бейнелейтін жалпы мәліметтер бухгалтерлік,
статистикалық және оперативті техникалық есептер негізінде ... ... ... ... шаруашылық қызметтері есеп беруінде
әржақты бейнелеу ... ... ... Экономикалық ақпараттар
жүйесінде бухгалтерлік есеп беру- ең көбірек жинақталған және талдап
қорытылған ... ... ең ... басқару инструменті (құралы)
болып табылады.
Бухгалтерлік есеп берудің мәліметтері- басқарудың ... ... үшін ... ... ... жүйелі
үйрену иеленген табыстардың себебін ашады, сонымен бірге кәсіпорынның
жұмыстағы ... ... ... ... ... арттыру жолдарын анықтауға көмектеседі.
Бухгалтерлік есеп беру- бұл кәсіпорын шаруашылық қызметінің негізгі
объективтік бағасы ... ... ... ... ол ... және
басқармалық шешімдерді қабылдау үшін ең ... әсер ... ... табылады.
3.2. Бухгалтерлік баланс және оның кәсіпорынды басқарудағы ролі.
Есеп беру мәліметтері ұйым қызметінің ... ... үшін ... ... тағы да ол сол ... ... ... де пайдаланылады. Сонымен бірге есеп беру өндірістік келесі жоспарлауы
үшін де қажет, сондықтан есеп беру ең ... және өз ... ... ... өткен кезеңдегі мәліметтер арқылы есептік көрсеткіштермен
салыстырушылық қамтамасыз етілуі тиіс.
Өндірістердің нарықты экономикалық қатынастарға өтуі ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Вексельдік айналымдар жаңадан жасалынады, ... мен ... ... қағаздар
пайда болар, қаржыландыру мен несие берудің принциптері өзгереді, шет ... мен ... ... ... кеңейеді. Осыларға байланысты алдыңғы
қатарлы Батыс елдер мен ... ... ... ... ... көп жылдар бойы қолданып келген бухгалтер есебімен ... ... ... өзгерісінің болуына күшті қажеттілік пайда болды.
Орталықтанған жоспарлы экономика кезінде бухгалтерлік ... ... ... ... ... және министрлік) үшін яғни солар үшін
бухгалтерлік ақпараттар жиналды және ... ... ... негізінен
ресми адамдар үшін қызмет етті. Ал қазіргі жағдайдағы қаржылық есеп ... мен ... ... ... кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... ... беру үшін горизонтал пайдалану мақсат еткен.
Қаржылық есеп беру ақпаратты сырттай пайдаланушылар, яғни мүдделі
қызыққан ... және жеке ... ... пайдаланылды. Сонымен бірге
жабдықтаушылар, сатып ... ... және ... ... ... салық және статистикалық ... ... ... ... ... талдау үшін пайдаланылады. Мұның нәтижесінде
бухгалтерлік есептер басқару жоспарлары мен ... ... ... ... ... ақпараттармен қамтамасыз етеді және бұл ұйымдарға жұмыс
сітейтін тұлғалардың жалпы мақсаттарымен міндеттеріне сәйкес әрекет ... ... ... ... есеп пен есеп ... ... ... дәрежесінде
конкреттендіруге жағдай жасайды, мұның нәтижесінде жалпы алғанда бағаларын
анықтауға мүмкіндік жасалынады.
1. ... ... ... ... яғни ... борышты қамти алатындығы, өтімділігі, т.б. анықталынады.
2. Рентабельділігі белгіленеді.
3. Шаруашылық қызмет шеңберінде жұмыс істейтін тұлғалардың жауапкершілік
дәрежесі ... ... ... ... ... күшін
пайдалануда оның жауапкершілігі бағаланады.
Бұл мақсаттардың барлығына тек ақпараттық моделдендірудің көмегі арқылы
арқылы жетеді. Еңкөбірек ... ... ... ... ... ... міндеттемелері мен қорларын белгілі бір ... ... ... ... ... есеп беру статистикалық мәліметтерді салыстыру үшін
қоғамдық дәрежеде пайдаланады, сонымен бірге ол ... ... ... үшін де пайдаланады.
Бухгалтерлік есеп беру негізінде инвестициялық ресурстарды ... ... ... региондардағы экономикалық ссаясатты анықтайды,
сонымен бірге қоғамның ... ... ... ... ... ... ... (қаржылық) есеп беру- бұл белгілі бір ... ... ... ... ... ... жиынтығы.
Ол шаруашылыққ процестердің, міндеттемелердің және қаржылық нәтижелердің
мүліктік ... ... үшін ... ... ең ... дәрежедегі анықтық тән нәрсе, себебі
ол күрделі және құжаттармен жабдықталған барша ... ... ... оның ... материалдық инвентаризациялармен
бекітіледі.
Бухгалтерлік баланс методологиялық ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
Бухгалтерлік баланс мәліметтері негізінде ... ... ... тыс ... ... ... бойынша
есептер жасалынады.
Бухгалтерлік баланста ешқандай тазартып өшіру мен түзетілген орынға
жол қойылмайды. ... ... ... ... оған сәйкес
түсініктеме беріледі: есепке қол ... ... ... күні мен ... оны ... ... болған үздіксіз талаптардың бірі- ... ... ... ... ... үшін оның ... ... (қаржылық) есеп беру ... ... ... ... тиіс және ол тәуелсіз аудитор арқылы оның дұрыстығы
дәлелденеді.
Бухгалтерлік баланс- кәсіпорындарда, мекемелерде есептесу ... ... ... ... ... ... мүліктік және қаржылық
жағдайы есеп беру кезеңіндегі (ай, квартал, жыл) ... ... ... ... ... және тағы ... шаруашылық басқару
органдары өзінің қарамағын кәсіпорындар мен мекемелер ... ... ... есеп ... жасайды. Барлық кәсіпорындар мен
мекемелер үшін жылдық есеп 1 ... 31 ... ... ... Бухгалтерлік есеп беруде берілген ... ... және ... есеп ... ... Есеп ... ... талаптарға мыналар жатады: Шаруашылық қызметтердің анық
болған нәтижелерін шын және дәл көрсету, ... ... бір- ... ... ... табылады. Есеп беруі және ... ... ... мемлекетке қарсы әрекет деп қаалады және ... мен бас ... бұл ... ... ... ... ... жүктетіледі.
Бухгалтерлік есептегі қателерді түзету оған қол ... ... ... және ... күні мен айы көрсетіледі.
3.3. Бухгалтерлік баланс қаржы талдау үшін ... ... ... ... ... ... ... фирманың тұрақтылық
жағдайын қамтамасыз ету үшін қаржы ... ... ... мен ... қарыздар мен борыштар бойынша өзінің
тәуекелдігін төмендету яғни ... ... ... ... ... Сонымен қабылданған шешімдердің сапалы болуы бүтіндей шешімнің
аналитикалық дәлелдемелердің сапасына байланысты ... ... ... және қаржы қызметінің негізгі қайнар көзі-
бухгалтерлік есеп беру ... ол ... ... ... ... жағдайда кәсіпорынның есеп беруі қаржылық есептің қортылған
мәліметтеріне сүйенеді және ол ... ... ... ... қоғам және іскер серікпен, пйдаланушылармен байланыстырушы
ақпараттық звено болып табылады.
Талдаудың субъекті кәсіпорынның қызметіне ... ... ... ретінде шығады. Пайдаланушылардың ... ... ... ... иелері, қарыз берушілер, (банктер ... ... ... салық органдары, кәсіпорын мен басшылықтың
қызметкерлері кіреді. Әрбір субъекті талдауды өзінің ... ... ... ... Мәселен, меншік иелеріне меншікті капитал
үлесін көбейту немесе кемейтуді анықтау қажет және ... ... ... пайдаланғандығын бағалау керек: кредиторлар ... ... ... ... ... несие берудің шарты,
несиені қайтару кепілдігі, потенциалды меншік ... және ... ... кәсіпорынға орналастыру пайдалылығы т.б.
Сол жағдай аталады: тек ... ... есеп беру ... да ... мүмкін, бұл жағдайда басшы басқару мақсаты үшін болған
басқару талдауы шеңберінде өндірістік есептің мәліметтерін пайдаланады.
Бухгалтерлік есеп берудің ... ... ... ... ... кіреді. Олар кәсіпорынның қызметіне ... ... ... ... ... ... олар ... топтағы есеп
беруді пайдаланушылардың мүддесін қорғауы ... ... ... ... ... юристер, баспа, ассосация, кәсіподақтар
кіреді.
Кейбір жағдайларда қаржылық талдау мақсаттарын реализация ету үшін
тек бухгалтерлік есеп ... ... ... бола ... ... ... ... жетекшілік пен аудиторлар қосымша қайнар
көздерді ... алу ... ие ... ... ... көбінесе
жылдық және кварталдық есеп берулер- ... ... ... жеке ... көзі ... табылады.
Қаржы жағдайы талдауы үшін ақпараттың негізгі қайнар ... ... ... қызмет етеді. Сондықтан да бухгалтерлік
есеп беру формаларының арасында бухгалтерлік баланс бірінші оында тұрады.
Ақпараттың ішіндегі ... ... үшін ... ... ... түсінік игерумен бірге, оның кейбір бөлек көрсеткіштері
арасындағы негізгі логикалық және ... ... ... ... ... мағынасын түсінуде ең кемінде елеулі маңызы
болып оны оқудың жүйелілігі және тек ... ... ... ... ... үздіксіз білімі есептелінеді.
Актив пен пассивтердің қазіргі мазмұны оны пайдаланушылар үшін
ақпарат ... ... Оның ... сыртқы пайдаланушылар үшін. Бұнда
ағымдағы шығындардың немесе пйдалану есебінен пйда болған дебиторлық және
кредиторлық қарыздардың ... ашып ... ... ... мен
резервтердің кейбір түрлерін қалыптастыратын статьяларды талдау жасаудың
жоғары дәрежесі ... ... ... ... ... экономиканың қатынастардың
принциптерін іске асыру нәтижесінде халқымыздың әлеуметтік- экономикалық
тұрмыс дәрежесін жақсарту және ... ... ... нығайту
болып табылады. Осы мақсаттарды іске асыру қаржылық есеп пен есеп ... ... ... ... ... рөлі мен ... ерекше
екендігі белгілі болып отыр. Сондықтанда дипломанттық негізгі мақсаты ... ... ... мәнін ашу, есеп беруді жасау және ... ... ... ... ... мен оның ... баға беру болып табылады.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты, зерттеу нысаны мен предметі және
бухгалтерлік байланыстың мәні, ... ... оның ролі мен ... анықталынады.
Диплом жұмысында қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы, есеп
беруге ... ... мен ... ... кезеңдері және қаржылық есеп
беруді пайдаланушылар мен қаржылық есеп ... ... ... есеп ... жасауда оның құрамына бухгалтерлік баланс.
Шаруашылық ... ... ... туралы есеп беру, ақша
қаржылықтарының байланысы ... есеп беру іс ... ... ... беру
кіретіндігі айтылады.
Диплом жұмысында өндірістік факторларына ... ... ... ... есеп берудің дәрежесі халықаралық талаптарға жауап беретін
дәрежеге жеткізу жоғарғы дәуірдің ... ... ... ... ой
–пікірге білдірілген.
Диплом жұмысында баяндалған ... ... ... ... ... ... ... болған тұжырымдар мен ой-пікірлер ұсынылған.
Мұның нәтижесінде қазіргі жағдайда өндірісті басқарушылар мен ... ... ... мен іске ... ... ... ... қажет береді және әр бір кәсіпорынның ... ... ... іске ... ... ... ... бухгалтерлік болыстың мағынасы ерекше
екендігі дәлелденеді.
Қорытынды
Қазіргі жағдайда әрбір елдің нарықтық экономикалық қатынастарға ... ... және ... ... ету ... ... және оны
қанағаттандыру мүмкіншіліктеріне сәйкестендіру әрбір заңды және ... ... ... мен ... қоғамдық ұдайы өндірістің көрінісі
болып табылады.
Нарықтық жағдайда рыноктың тойымдылығын қанағаттандыру дәрежесі ... ... ... алу ... ... ... осындай өзара байланыс қаржылық есеп ... мен ... ... ... ... жұмысының негізгі мақсаты кәсіпорындарда ... ... ашу, есеп ... жасау және кәсіпорынды ... ... ... ... мен оның қаржылық жағдайына баға беру
болып ... ... ... зерттеу нысаны мен предметі берілген және
бухгалтерлік баланстың ... ... ... оның ролі мен ... анықталынады.
Диплом жұмысында оны қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы,
есеп беруге ... ... мен ... ... ... және қаржылық
есеп беруді пайдаланушылар мен қаржылық есеп ... ... ... ... есеп беру мәліметтері кәсіпорынның тиімділігін бағалау
үшін, шаруашылық қызметті талдау үшін пайдаланылатындылығы туралы мәлімет
беріледі.
Қаржылық есеп ... ... оның ... ... ... қаржылық қызметінің нәтижесі туралы есеп ... ... ... ... есеп беру іс шаралары туралы ақпарат беруі
кіретіндігі айтылады.
Бухгалтерлік есеп және және есеп беру ... ... ... ... ... анықталынады, яғни кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... және шаруашылық қызмет шеңберінде ... ... ... ... ... ... бірге
бухгалтерлік есеп беру, статистикалық мәліметтерді салыстыру үшін және
бюджеттерде ... ... ... анықтау үшін пайдаланылатындығы
айтылған. Тараудың соңында қаржылық есеп ... ... ... жұмысында оны жетілдіру жолдары мен оның ... ... ... Әсіресе бұл есеп пен есеп берудің дәрежесі
халықаралық талаптарға жауап беретін дәрежеге жеткізу қазіргі ... ... ... ой – ... білдіреді. Сонымен бірге бухгалтерлік
балансты оны алу ... ... ... ... ... ... екіншіден, кәсіпорынның меншікті айналымы қаржыларымен
қамтамасыз ету ... ... ... айналым қаржыларының
көлемі есепшоттың қай ... ... ... ... туралы айтылады.
Бухгалтерлік баланс методологиялық спецификациясымен, айрықша
бағытталған ... және ... ... ... ... ... және ... тыс қорларға түсетін салықтар бойынша
есептер жасалынатыны айтылады.
Диплом жұмысының соңында баяндалған материалдар негізінде ... ... ... ... ой – ... ... ... қазіргі жағдайда өндірісті басқарушылар мен
қаржыгерлерге жұмыстың тактикасы мен стратегиясы іске асыруға қажетті ... ... ... ... ... жұмысында баяндалған материалдар негізінде төмендегіше
қорытынды ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын талдау жасау үшін
ең негізгі қайнар көз болып есептелінеді.
2. Бухгалтерлік баланс ... ... және ... қатынастарының
ауыспалы айналымын қорыта бейнелейтін моделдер жүйесі болып ... ... есеп пен есеп беру ... ... ... ... кәсіпорынның несиелік борышты қамти
алатындығы, өтімділігі белгіленеді.
4. Кәсіпорынның рентабелділік дәрежесіне баға беріледі.
5. Шаруашылық ... ... ... істейтін тұлғалардың жауапкершілік
дәрежесі анықталып, құрал- жабдықтар мен жұмыс ... ... баға ... ... есеп беру ... ... ... болу туралы
шешімдерді және региондағы экономикалық саясатты анықталды, сонымен
бірге қоғамның кейбір мүшелерінің әлеуметтік ... ... ... ... ... ... баланс методологиялық спецификациясымен, айрықша өзіне
тән мақсаттарымен және мәліметтерді ... ... ... ... ... мекемелерде есеп айырысу
процесінің соңғы аяқталған ... ... ... және ... ... және ... жағдайы мен шаруашылығының
қызметінің қорытынды нәтижесі болып есептелінеді.
9. Іскер серіктің ақпарат және ... ... ... ... ... есеп беру ... ол нарықтық экономикалық жағдайда
кәсіпорынды, пайдаланушылар мен байланыстырушы ақпараттық звено
ретінде ... ... ... жағдайда активтер мен пассивтердің негізгі мазмұны оны
пайдаланушыларға қызмет ететін ақпарат беруге бағытталған нысан ... ... ... ол ... ... ... ... дебиторлық және кредиторлық қарыздардың жағдайын
ашып тастайтын және меншікті капитал мен резервтердің кейбір түрлерін
қалыптастыратын статьяларды талдау ... ... ... мүмкіндік
береді.
Мұның нәтижесінде қазіргі жағдайда өндірісті басқарушылар мен қаржыгерлерге
жұмыстың тактикасы мен ... іске ... ... стиль мен
методтары таңдауда көмек береді.
Қазіргі таңда нарықты экономикалық қатынастарға ... ... ... ... Қазақстан республикасының экономикалық
реформаларын іске ... және ... ... тұрақтылығы
нығайтуда бухгалтерлік баланстың ролі мен маңызы ерекше екендігі тағы да
дәлелденді.
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... В. Г., ... М. В. ... анализ. М- 1997 г
2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета Москва 1999г.
3. Әбдіхалықов Т. Ә. Аудит және ... ... Оқу ... Алматы-
Қаз университеті 2000ж
4. Бюллетень бухгалтера 2002,2003г.
5. Дүйсенбаев К.Ш. “Аудит и анализ в системе управление финансами” Алматы
“Экономика” 2000ж.
6. Дүйсенбаев К.Ш. ... ... ... ... ... ... ... Күлімжаев К К. Бухгалтерлік есеп принциптері. Оқу құралы ... ... ... С.И. ... ... ... предприятия” Алматы 2000г.
9. Ларинов Г. С. Бухгалтерский учет. М- 1999г
10. Ришар Г.С. “Аудит и анализ ... ... ... 1997г.
11. Родостовец В. К. Финансовый учет. Алматы 1998г
12. Родостовец В. К. т.б. ... ... ... ... ... Сакмурзаев К. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Алматы-
2002г
14. Совицкая Г.В. “Анализ хозяйственной ... ... ... ... ... учета № 2 “Бухгалтерский баланс и ... в ... ... ... ... оралығы ӨК” кәсіпорынның 2004-2005 жылдардағы бухгалтерлік
балансы, кәсіпорынның қаржылық жағдайы және ақша айналымы қаражаттары
туралы есептері.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты31 бет
Қаржылық есептемені құру87 бет
Бухгалтерлік есеп жүйесін реформалау және алдағы уақытта қр-да есеп пен қаржылық есептілікті жетілдірудің бағыттары23 бет
Бухгалтерлік және қаржылық есеп20 бет
Кәсіпорынның шаруашылық – қаржылық қызметінің жалпы сипаттамасы. бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы. есеп саясаты49 бет
"Шоттар жүйесі және екіжақты жазу."8 бет
1С бухгалтерия бағдарламасы6 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
1С: бухгалтериядағы банк операциялар есебі28 бет
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь