Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамыту

КІРІСПЕ

1. КӘСІПКЕРЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпкерлік түсінігі, мәні және экономикадағы рөлі
1.2 Kәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру ерекшеліктері
1.3 Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытуға әсер ететін факторлар

2 ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тенденциясы
2.2 “Kagazy Recycling” ЖШС.і мен «Іле Кардон Қағаз Комбинаты» АҚ қызметін ұйымдастыру мен дамытуды талдау
2.3“Kagazy Recycling” ЖШС.нің«Іле Кардон Қағаз Комбинаты» АҚ кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін бағалау

3. ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ДАМЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың шетелдік озық тәжірибесін қолдану
3.2 Қазақстанда кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың тиімді жақтарын әзірлеу
3.3 Қазақстан Республикасының интеграциялық үрдістер жағдайында кәсіпкерліктің даму проблемалары және шешу жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерліктің рөлі қоғамның дамуымен ерекшеленеді. Республиканың қазіргі заман даму кезеңінде кәсіпкерлік сектор – ұлттық экономиканың негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауында халықтың тұрмысының жоғарлауы, ел экономикасының тұрақты өсу темпін қамтамасыз ету, кәсіпкерлікті қолдау және дамытуда үлкен көңіл бөлінеді. [1].
Оның ішінде шағын және орта бизнестің рөлі өте маңызды, себебі қай мемлекет болмасын экономикасының тұрақты дмуының негізі, барлық экономикалық үрдістер дамуының негізгі факторы және локомотиві болып табылады. Бүгінгі таңда Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік мәселелерінің шешілуінде кәсіпкерлік әлеуетінің орасан зор екені туралы ешкімде сурақ туындамайды. Қазақстанның көптеген кәсіпорындары қазірдің өзінде жаңа жұмыс орындардың ашылуымен, бюджетке табыстың көбеюі, жаңашылдықпен инновациялық қызметтердің пайда болуын, сонымен қатар Қазақстан Рспубликасының әлеуметтік тұрақтылығының маңызы болып табылатын орта таптағы меншік иелерінің қалыптасуын ынталандырады. Кәсіпкерлік нарық конъюктурасының оперативті түрде өзгеруі арқылы экономикаға қажет икемділік тудырады. Соның ішінде шағын кәсіпкерлік бәсекелік ортада қалыптасуы, біздің экономикамыз үшін маңызды.
Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасы дамуының қазіргі тенденциясы жоғары тиімді нарықтық шаруашылықтың қалыптасуымен сипатталады. Кәсіпкерлік қызметтің жаңа нысандары пайда болуда. Жүргізілген көптеген экономикалық реформалар бизнес субьектілерінің құқықтық, қаржы-экономикалық және әлеуметтік статустарын өзгертті. Нарық шаруашылығының қатысушылары мемлекетпен, бәсекелестермен, қаржылық институттармен және жалдамалы жұмысшылармен жаңа қарым-қатынастар тұрғызып жатыр.
Қазіргі таңда мемлекеттің экономикалық стратегияларының басты міндеті бизнес субьектілерінің қызмет етуінің тиімділігін арттыру болып табылады. Сонымен қатар, бүгінгі күні бәсекелестіктің күшеюі, шикізат ресурстарының тапшылығы, кәсіпкерлік тәуекелділік, Қазақстан экономикасының әлемдік экономикаға интеграциялануы арту тенденциясы байқалуда.
Экономиканы құрылымды қайта құру қазіргі бизнес саласының даму тенденциялары туралы ұлттық экономика және өндірісті басқару саласының отандық және шетелдік тәжірибедегі проблемаларды және негізгі құбылыстарының маңызын терең түсіне білетін кәсіпкерлікті кадрларды даярлауда жаңа сапалы бағыттарының болуын қарастырады.
1. «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2007 жылдың 28 ақпанындағы Қазақстан халқына Жолдауы
2. ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2012 жылғы 14 желтоқсан.;
3. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2006 жылдың 1 наурызындағы Қазақстан халқына Жолдауы
4. Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасын дамытудың 2006 – 2008 жылдарға арналған бағдарламасы
6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы
7. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы
8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы: 2005ж. 25 маусым №633 қаулысы. Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің Актілер жинағы – 2005 ж. №26
9. ҚР-ның статистикалық жинағы - 2010ж.
10. ҚР-ның статистикалық жинағы - 2011ж.
11. Алшанов Р. «Жаңа экономикаға барар жолда». Егемен Қазақстан -2004ж. 24 желтоқсан
12. Алшанов Р. «Қазақстан және даму өрісі». Егемен Қазақстан - 2002ж. 31 шілде
13. Алшанов Р. «Қазақстан экономикасы дамудың жаңа кезеңінде». Егемен Қазақстан - 2004ж. 5 мамыр
14. Арыстанбеков Қ. «Қазақстанның дамуы қай деңгейде?: Әлем және Қазақстан». Егемен Қазақстан – 2005ж. 13 қыркүйек
15. Ашанұлы Қ. «Экономикамыздың дамуына инвесторлардың да үлесі бар: Елбасы Жолдауына орай». Ана тілі – 2005ж. ақпан №6
16. Әбдірахман Н. «Біз бәсекеге қабілетті ұлт бола аламыз: Қазақстан Республикасының премьер-министрі Д.Ахметов». Жетісу – 24 қыркүйек
17. Әліпбай С. «Экономикамыздың даму қарқыны күткендегімізден де жоғары». Егемен Қазақстан – 2003ж. 30 сәуір
18. Әшімбаев М. «Жаһандану дүниесі және Қазақстан». Егемен Қазақстан – 2004ж. 28 сәуір
19. БайзақовС., Райхан Н. «Қазақстан экономикасын кластерлер көтереді». Ақиқат – 2005ж. №5
20. Байсақалова Н. «Көрер көз болса жетістіктер жеткілікті». Алматы ақшамы – 2006ж. 29 шілде
21. Бораш Қуат «Өңдеуші өнеркәсіпсіз өсу болмайды». Егемен Қазақстан 2006 ж. 12 қаңтар
22. Еспаев Сәкен «Қазақстан экономикасы: нәтижелер, басымдықтар, міндеттер». Егемен Қазақстан 2006 ж. 31 қаңтар
23. Есполов Т. «Бәсекелестік бағытымен – орнықты экономикаға». Егемен Қазақстан – 2006ж. 14 сәуір
24. Мауқараұлы А. «Экономиканың мақсаты – дүниежүзілік стандартқа жету: Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-нің ректоры Ә.Ә.Әбішевпен сұхбат». Қазақстан Заман – 2005ж. 9 қыркүйек
25. Райхан Н. «Қазақстан экономикасы жедел жаңармақ». Абай – 2005ж. №3
26. Сағадиев К. «Жедел жаңару жолында: Жаңа экономика және әлеуметтік мемлекет туралы». Егемен Қазақстан – 2005ж. 23 ақпан
27. Сағадиев К. «Он бес жылда ел жаңа». Егемен Қазақстан 16 желтоқсан 2006 ж.
28. Барнгольц О.Б. «Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений». М, 2006г.
29. Годин А.М. «Маркетинг». Учебное пособие - М.: Прогресс, 2001г.
30. Голубков Е.П. «Маркетинговые исследования». М: Филипресс, 1998г.
31. Дәуренбекова А.Н. «Қазақстан өнеркәсібінің деңгейін көтерудің экономикалық механизмі». Монография – Алматы: Экономика, 2005ж.
32. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау». Алматы: Экономика, 2001 ж.
33. Жолдасбаева Г.Ө. «Кәсіпорын экономикасы». Алматы: Экономика, 2002ж.
34. Ихданов Ж.О. «Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері». Алматы: Экономика, 2002 ж.
35. Ковалев А.И. «Маркетинговый анализ». Учебное пособие - М.: Контакт, 2010г.
36. Ковалев В.Р. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». Москва, 2010ж.
37. Козлов Е.Н. «Товар и товарная политика». Экономика строительства, 2001г.
38. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. «Кәсіпорын экономикасы». Алматы: Экономика, 2003ж.
39. Нұрғалиев Қ.Р. «Қазақстан экономикасы». Оқу құралы - Алматы: Қазақ университеті, 1999ж.
40. Под ред. Сафронова, Зайцева Н.Л. «Экономика предприятия». Москва, 2009г.
41. Савицкая В.Г. «Анализ финансово - хозяйственной деятельности». Москва, 2010г.
42. Яркина В. «Основы экономики предприятия». Москва, 2005г.
43. INTERNET:www.google.kz
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың теориялық негіздері
1.1 Кәсіпкерлік түсінігі, мәні және экономикадағы рөлі
1.2 Kәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру ерекшеліктері
1.3 Кәсіпкерлікті ... мен ... әсер ... факторлар
2 Қазақстанда кәсіпкерліктің даму жағдайын талдау
2.1 Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тенденциясы
2.2 “Kagazy Recycling” ЖШС-і мен «Іле ... ... ... АҚ қызметін
ұйымдастыру мен дамытуды талдау
2.3“Kagazy Recycling” ... ... ... ... АҚ ... ... бағалау
3. Қазақстанда кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытуды жетілдіру жолдары
3.1Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың шетелдік ... ... ... кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың ... ... ... Республикасының интеграциялық үрдістер жағдайында
кәсіпкерліктің даму проблемалары және шешу ... ... ... ... ... ... ... жағдайында
кәсіпкерліктің рөлі қоғамның дамуымен ерекшеленеді. Республиканың қазіргі
заман даму кезеңінде кәсіпкерлік ...... ... ... ... ... Президентінің Қазақстан халқына жыл ... ... ... ... ел ... тұрақты өсу
темпін қамтамасыз ету, ... ... және ... ... көңіл
бөлінеді. [1].
Оның ішінде шағын және орта бизнестің рөлі өте ... ... ... болмасын экономикасының ... ... ... барлық
экономикалық үрдістер дамуының негізгі факторы және локомотиві ... ... ... Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік
мәселелерінің шешілуінде кәсіпкерлік әлеуетінің орасан зор ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары қазірдің
өзінде жаңа жұмыс орындардың ... ... ... ... инновациялық қызметтердің пайда ... ... ... ... ... ... ... болып табылатын
орта таптағы меншік иелерінің қалыптасуын ынталандырады. Кәсіпкерлік нарық
конъюктурасының оперативті түрде өзгеруі арқылы экономикаға қажет ... ... ... ... ... бәсекелік ортада қалыптасуы,
біздің экономикамыз үшін маңызды.
Қазақстан Республикасының ұлттық экономикасы ... ... ... тиімді нарықтық шаруашылықтың қалыптасуымен сипатталады.
Кәсіпкерлік қызметтің жаңа нысандары пайда болуда. Жүргізілген көптеген
экономикалық ... ... ... құқықтық, қаржы-экономикалық
және әлеуметтік статустарын өзгертті. Нарық ... ... ... ... ... және ... жаңа ... тұрғызып жатыр.
Қазіргі таңда мемлекеттің экономикалық стратегияларының басты міндеті
бизнес субьектілерінің қызмет етуінің ... ... ... табылады.
Сонымен қатар, бүгінгі күні бәсекелестіктің күшеюі, шикізат ... ... ... ... ... ... ... арту тенденциясы байқалуда.
Экономиканы құрылымды қайта құру қазіргі бизнес ... ... ... ... ... және ... ... саласының
отандық және шетелдік тәжірибедегі проблемаларды және ... ... ... ... ... ... кадрларды
даярлауда жаңа сапалы бағыттарының ... ... ... кәсібилігі фундаментальді экономикалық ғылымдардың негізінде
қалыптасқан. Сонымен ... олар ... ... ... ... ... мен ... диагностикалау мен зерттеудің қазіргі
әдістерін игеру ... ... ... ... тиіс.
Экономикалық кадрларды даярлау (қазіргі заманғы басшылар) үдерісінде
ұйымның инвестициялық және ... ... ... мен жүзеге
асырудың, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін және бизнес ... ... ... ... құралдарын игеруге ерекше
назар аударылу керек.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... жоғары халықаралық
беделге ие болу арқылы өз тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында Еуропадағы
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ... ... ... ... ие ... отыр. Сондай-ақ еліміздің басты мақсаттарының
бірі - әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына ену ... ... ... ... 2012 ... Қазақстан халқына арнаған
жолдауында бизнесті ... баса ... ... Осы ... ... ... жаңа ... бағыттың қозғаушы күші болып
табылады. Шағын және орта ... ... ... 2030 ... ... аз дегенде, екі есе өсуге ... ... ол үшін ... барлық
проблемаларын шешіп беруін күтпей, өзін бизнесте сынап көруге, елде жасалып
жатқан экономикалық өзгерістерге толыққанды қатысушыға ... ... ... деп атап ... несие ұйымдарының жұмысын, соның ... ... ... де ... ... Олар ... жүзмыңдаған
азаматтарымыздың өз ісін ашуына қолдау көрсетуде. Шағын несие берудің
қолжетімділігін арттыру және ... ... үшін жаңа ... ... ... ... ойластыру қажет.
Дамыған кәсіпкерлік сектор – кез келген ел экономикасының негізі.
Осыған байланысты әкімшілік реформа аясында Үкіметке ... ... ... ... ... ... беру жүйесін, ең алдымен
лицензиялау, серттификаттауды, аккредиттеуді одан әрі ... ... ... ҚР ... ... халқына
Жолдауындауларында ескертіліп айтылғандай, еліміздің стратегиялық міндеті –
бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан ... ... ... ... ... пен жеке ... ... өзара сенім мен тиімділікке
бағытталған ... ... ... қатарға қойып, тығыз байланыс
орнатуы тиіс. Бірақ, ... ... шешу үшін ... ... ... ... ... бағыттан бас тарту және
өңдеуші өнеркәсіптің үлесін арттыру, әлемдік ... сай ... ... ... ... ... көп қажет ететін және жоғары
технологиялық экспортқа ... ... ... ынталандыру сияқты
көптеген маңызды шараларды жүзеге асыру қолға алынды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Үдемелі индустриялық- инновациялық стратегиясы қабылданып іске
асырылуда және өңдеуші саланың мүмкіндігі мол ... ... ... әртараптандыруды және оның бәсекеге қабілеттігінің өсуін
қамтамасыз ететін басым секторларын дамыту, экономиканың ... ... ... ... ... және ... жобаларды іске
асыру, индустрияландыру үшін қолайлы орта ... ... ... аумақтық ұйымдастыру негізінде экономикалық өсу орталықтарын құру
Экономиканың ... ... ... процесінде мемлекет пен бизнестің өзара
тиімді іс-қимылын қамтамасыз ету.[3 ]
Мұның барлығы жоғары деңгейде орындалып, оң ... беру ... ... қызметті ұтымды ұйымдастыру, дамыту және қызмет
тиімділігін арттыруға ерекше мән беру қажет.
Яғни, еліміздің ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін арттыру негізінде
халықты жұмыспен қамтамасыз ету, олардың тұрмыстық жағдайын ... ... ... ... жетіспеушілігі,
өнеркәсіптегі дағдарыстың бетін қайтару, экономика ... ... әлі де ... ... ... ... кезде күрделі
мәселелердің бірі болып отыр.
Нарықтың қалыптасуы мен дамуының негізгі күші ... ... ... күні ... ... соның ішінде шағын және
орта кәсіпкерліктің дамуына ерекше мән беріліп отыр. Соңғы жылдары елімізде
кәсіпкерлікті ... мен ... ... ... саны ... ... ... осы ғылыми жұмыстың өзектілігі жоғарыда аталған әр түрлі
аспектідегі проблемаларды және оларды шешу жолдарын ... ... ... ел үшін кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамыту проблемасы ... ... ... Бұл ... ... жұмыс орындарын құруға жағдай жасайды;
– қаржы нарығын жандандырады;
– бәсекелестікке ... орта ... ... ... алу қабілетін және өмір сүру деңгейін арттырады;
– ірі бизнестің одан әрі даму мүмкіндігін кеңейтеді;
Осы аталғандарды ескере отырып диссертациялық жұмыстың ... ... ... ... ... бар.
Диссертациялық жұмыстың мақсаты ... ... ... ... мен даму ... оны ... және ... анықтау және оларды басқаруда оңды ұйымдастырушылық-экономикалық
механизмдерін анықтау ... ... ... ... ... ... тұрғыда зерттеу, талдау және ғылыми негізделген
ұсыныстар жасау.
Бұл мақсатқа жету үшін төмендегідей ... ... ... ... қалыптасуы мен дамуының методологиялық, теориялық яғни
ғылми-әдістемелік негізін тереңдету;
– нарықтық ... ... ... кәсіпкерліктің
экономикадағы рөлін анықтау;
– елімізде кәсіпкерлікті ... мен ... әсер ... ... ... ... кәсіпкерліктің даму тенденциясына талдау;
– еліміздегі кәсіпкерліктің даму үрдістеріне оның қалыптасқан жолдары,
түрлері мен әдістеріне талдау жасау;
– «Kagazy ... ЖШС –і мен «Іле ... ... ... АҚ ... және қаржы- экономикалық қызметін бағалау;
– кәсіпкерлікті реттеу әдістері мен ... ... ... және
басқарудың бүгінгі жағдайын бағалау мен оның дамуының негізгі бағыттарын
белгілеу;
Диссертациялық ... ... ... ... ... Кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы және ұйымдастыру ... ... ... ... ... статистикалық мәліметтер негізінде Қазақстан Республикасында
кәсіпкерліктің даму тенденциясы анықталды;
– Зерттеу ... ... ... ... ... жан жақты
экономикалық талдау негізінде оны жетілдіру бойынша авторлық тұжырымдар
жасалды;
... ... ... және ... ... тәжірибелері
зерттелді;
– Интеграциялық үдерістер жағдайында кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... шешу ... ... теориялық және әдістемелік негіздері ретінде кәсіпкерліктің
қалыптасуы мен дамуына өз үлестерін қосқан Қазақстанның танымал экономист
ғалымдары және ТМД ... мен ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының жеке
кәсіпкерлікке қатысты заңдары, бағдарламалары күнделікті баспасөздегі
мақалалар мен Қазақстан ... ... ... ... және ... объектісі ретінде отандық ... ... ... асыратын «Kagazy Recycling» ЖШС – сі және «Іле Кардон Қағаз
Комбинаты» АҚ құрайды.
Диссертациялық ... ... ... ... және оның тәжірибелік
мәні жоғары. Себебі, Қазақстан ... ... ... ... өте ... ... шаруашылықтың қалыптасуына байланысты.
Нарық экономикасы дамыған елдерде бизнес - экономикалық және ... ... ... бірі ... табылады. Бизнес жүздеген адамдар үшін
тартымды сипатқа ие болып, нарық экономикасының ... ... ... ... ... ... ... жетекші сектор болып ... Ел ... ... жүйелі қалыптастыруда, ірі өнім өндірушілер монополиясын шектеуде
және бәсекелестікті дамытуда, тауар және ... ... ... ... ... және жаңа технологияларды енгізуде бизнестің
әлеуметтік экономикалық мәні зор. Өйткені ол қоғамның алға жылжуының ... ... ... ... Экономиканың тұрақты болуы және оның бәсекелік
сипатын қалыптастырудың басты күштерінің бірі ... ... ... жұмыстың құрылымы. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, 3
бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде тақырыптың ... ... ... ... мен
міндеттері, теориялық - әдістемелік негізі қарастырылған.
Бірінші бөлімде Қазақстанда кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың
теориялық негіздері зерттелді.
Екінші ... ... ... даму ... ... ... ... мен «Іле Кардон Қағаз Комбинаты» АҚ жалпы
өндірістік жағдайын және ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті ұйымдастыру және дамытудың шетелдің
озық тәжірибесі қарастырылған, мемлекеттік ... ... ... ... талданған, Қазақстан Республикасының интеграциялық үрдістер
жағдайында кәсіпкерліктің даму мәселелері мен және шешу ... ... ... ... ... қорытындылар мен
тұжырымдар жасалған.
1. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытудың ... ... ... ... мәні және ... ... қазіргі таңда жүргізіліп отырған экономикалық саясатының
басым ... бірі – ... ... ... Еліміздің Ата
Заңына сәйкес әрбір адамның өзі қалған қызмет түрімен ... ... ... ... ... ... кең жол ... бастамасымен қолдау тапты. Қоғамның өзі де ... ... ... ... ... ажырамас бөлігі және әлеуметтік-
экономикалық мәселелерді шешуде қолданылатын негізгі көздердің бірі ... ... ... ... жайып дамуы ғылыми-техникалық
прогрестің, әртүрлі ... ... ... бәсекенің дамуына ықпал
ететін экономикалық, әлеуметтік-саяси ортаның қалыптасуына, ол жаңа жұмыс
орындарының құрылуына, ... ... ... ... табыстары арасындағы теңсіздіктің азаюына, экономиканың нашар
дамыған салаларының ... зор ... ...... аспектілер мен бағыттарды қамтитын экономиканың
маңызды секторы. ... ... ... ... реформалардың
дамуына байланысты тұрақты түрде зерттеліп отырады. Мысалға, экономикасы
тұрақты дамыған мемлекеттерде шағын ... ... жүз ... ... жылы халықаралық валюта қоры терминологиясынан «үлкен жетілік»
елдері АҚШ, ... ... ... ... ... және ... тән термин «өндірістік–дамыған елдер» ... ... ... қоры ... ... ... дамыған елдер» термині
қолданылады. Бұл топқа, жоғарыда айтылған елдермен қатар ... ... ... Оңтүстік Корея, Сингапур және Тайвань, сонымен қатар
Израиль ... ...... ... ең ... және сыры көп ... ... бірі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Біздің уаққыттағы кәсіпкерлік адамның жеке ... ... және ... қауымдастық ретінде сипатталады. Нәтижесінде экономикалық ғылым
шеберінде бірыңғай кәсіпкерлік теориясы қалыптаспады.
Кәсіпкерлік ... ... ... экономикалық ағымдар мен
мектептер зерттеліп ұсынылған: «кәсіпкерлік» ... ... сөзі ... дегенді білдіреді), ... ... ... ... ... ... ... «unternehmer» ( нем. – кәсіпкер).
Сонымен, кәспкер деген кім? Өз ... ... ... ... алыпсатар немесе табыс табудағы ойшыл.
Кәсіпкерлік феноменіне қатысты еңбектерді көне грек филосовтары мен
ғалымдарының еңбектерінен ... ... ... ... ... ... эволюциялық көзқарастар тым әр түрлі
және қайшылықты болып келеді.
Кәсіпкерлік туралы ұғым орта ғасырдан ... Сол ... ... ... ... алушылар, миссионерлер бастаушы кәсіпкер ретінде
болған. Кәсіпкерлік деген сөзді естігенде ойымызға максималды ... ... деге ұғым ... Осы уақытта жаңа мамандық пайда бола бастады –
менеджер – ... ірі ... ... ... ... келе
қаржыгерлер, экономистер, бухгалтерлер, заңгерлер, канструкторлар,
технологтар пайда бола ... ... ... ... рет XVIII ... 1721 жылы ... ... Р.Кантильон енгізген. Ричард Кантильонның «кәсіпкер –
тәуекелге бел буу»,-деп түсінген. Кантильонның ... ... көзі ... ... деп санаған. [6;113.]
Ол кәсіпкерлер категориясына көпес пен кәсіпшілерді ғана ... ... ... кедейлерді және басқа да белгісіз ақы табатынадарды
жатқызған. Кантильон кәсіпкер ... ... ... өз ... бір ... ... не болмаса кәсіпкерлік қызметпен айналысу ғана емес деп ... ... ... капиталистер немесе басқарушы
функциясынан ерекшеленеді және тек тәуекел ауыртпалығымен байланысты деп
біледі. 10. Смит А. ... о ... и ... ... народов.[7]
Д. Рикардо кәсіпкерге капиталист-инвестор рөлін ... ... ... ... ... XVIII ... аяғы - XIX ... басында кәсіпкерлік
теориясының дамуына өз үлесін қосқан, ... бір ... ... ... ... болған француз экономисті Ж.Б.Сэй (1767-
1832) өзінің «Саяси экономикалық ... ... ... ... ... ... Оның ... «кәсіпкер – бұл өзінің ақша-
қаражаттарын жұмсап, тәуекелге бел буа отырып жаңа өнім ... ... Сэй ... ... функциясын өндіріс ... ... деп ... өндірістік үрдісті ұйымдастыруда
жер, капитал және ... ... ... ... ... білім керек. [9]
Сэйдің пайымдауынша факторлы табыстар ... ... пен ... ... XIX – XX ... ... шетелде кәсіпкерліктің мәні мен
мағынасы, экономикадағы рөлі аса маңызды түсінік берді. Француз экономисті
Андре Маршалл (1907-1968жж) ... рет үш ... ... факторларына
(жер, капитал, еңбек) тағы бір факторды – ... ... Осы ... ... ... ұғым кең етек жая ... ... Дж.Б.Кларк (1847-1938жж) Сэйдің «үш біртұтас
форасын» ... ... ... Оның ... ... процессі
әрдайым төрт факторлар арқылы жүзеге асырылады: капитал, жер, ... және ... ... ... әр ... осы ... ... спецификалық үлесі болуы қажет, яғни ... ... ... ... капиталистің кәсіпкерлік қызметі – пайда алып келеді, ал
жұмысшы еңбегін жалақымен қамтамасыз етеді.
Кәсіпкерліктің ең танымал ... ... ... ... ... Ол кәсіпкерді капитализм дамуының негізгі қозғалтқышы, ал
кәсіпкерлікті «творчестоволық қирау» процесс деп ... ... ... ... ... ... 1911 жылы ... өсу ... ... «кәсіпкер» сөзінің мағынасын
«новатор» сөзімен ... Оның ... ... ... функциясы
жаңашылдықты енгізуге байланысты болады, яғни ол ... ... ... ... аса ... рөл ... ... бойынша кәсіпкерлік екі функцияны жүзеге асырады.
Біріншіден, бұл ресурстардың жаңа, бірегей, ... ... ... ... арнайы білім, біліктілігі, кәсіпкерлік қасиеті бар ... ... ... және ... өзгерістердің қозғаушы күші.
[10]
Осы жағдайға ағылшын экономисті, 1974 жылы ... ... ... ... фон ... ... жаңа көз қарас білдірді.Оның
пікірінше кәсіпкерліктің мәні – жаңа экономикалық мүмкіндіктерді іздеу және
оны жүзеге асыру. ... және ... ... ... ... жылы Ричард Кантильон: кәсіпкер – белгілі бір істі тәуекел
жағдайында ... ... ... жылы Бодо ...... ... ... жасауды, кәсіпорынды басқаратын немесе кәсіпкерлік қызметі үшін
жауап беретін жеке тұлға.»
1934 жылы ... ... ... ... ...... жаңа ... енгізуші.»,-есептеген..
1964 жылы Питер Друкер «кәсіпкер – бұл кез келген жағдайды пайдалана
отырып, максималды ... ... ... жылы ... ...... бұл жаңа, сапасы,құны бар өнім
шығару процессі,ал ... – бұл өнім ... ... ... ... ... күші, қаржылық, технологиялық , әлеуметтік және нәтижесінде
пайда мен көрсетілген жақсы ... ... ... ... ... ... 30-60 ... кез келген сала ғалымдары ... ... ... және т.б. ... теориясы
ғылымына, мәніне, мағынасына, мемлекеттің дамуындағы экономикалық рөліне
аса мағызды ... ... ... ... ... ... А.Каминка, кәсіпкер –
бұл толығымен өзінің кәсіпорынын ... ... ... ең ... мотиві – қаржы табуға бағытталған тұлға деп есептеген. ... ... ... ... ... –жеке өз атынан, өзінің
мүлкімен тәуекелге бел буу арқылы шаруашылық істі жүзеге асыру ... ... ... ... ...... өсірудегі
динамикалық процесс. Байлық – өзінің ... ... ... ... ... шектемейтін, тұтынушыларға жаңа тауар мен қызмет түрін
ұсынатын тұлға. Бұл тауар немесе қызмет түрі ... ғана ... ең ... ... ... жаңа сапалы, бағалы тауар немесе
қызмет түрімен қамтамасыз ету болып табылады.
Жоғарыда айтып кеткендей ... ... ... рет 18 ғасырдың басында
ағылшын экономисті Ричард Кантильон енгізді. Одан кейінгі ... ... ... өзіндік түсініктерін қалыптастырып,
кәсіпкерлік теориясын өңдеуде экономикалық теориядағы ... ... ... ... ... В.Зомбарт, Й.Шумптер, т.б.
үлес қосты. ... ... ... ... ... орын алады. Бизес
сатудан басқа, өзіне ... ... ... ... ... ... Бизнес ұғымын француз экономисті Жан Батист ... , ол ... ... негізіндегі еңбек пен капиталдың
үйлесімін творчестволық үрдіс деп есптеген.
Австриялық ғалым Иозеф Алоиз Шумпетер ... ... ...... деп ... Ол ... дамуының негізгі факторы –
инновация деп білген. «Дамусыз пайда, пайдасыз даму жоқ» деп ... ... ... ... ... да ... әр түрлі аспектіде қарастырған.
Кез келген елдің әлеуметтік, экономикалық дамуының негізгі ...... ... оныың субъектілері маңызды ол атқарады.
Кәсіпкерліктің мәні мен мазмұнын, ... оның ... ... ... ... үшін үш ... астам уақыттан бері өндірістік
үлес қосып келеді. Алайда үздіксіз жүргізіліп келген зерттеулер ... ... жаңа ... ... түсті. Ол өз кезегінде
кәсіпкерліктің мәні мен мазмұнын толық ашуға өз ... ... ... және шетел ғалымдарының жоғарыда кәсіпкерлік туралы зерттей
келе, «кәсіпкелік» ұғымына келесідей қорытынды жасауға ... ... ... бір ... арнайы білімі, біліктілігі бар, өз кәсіпорнын
басқаратын, ұйымдастыра, бақылай ... және жаңа ... ... жаңа өнім ... ... түрін шығаруда пайдаланылатын, пайда
табуға бағытталған қызмет түрі.
Соңғы кезедері экономикалық зерттеулер мына ... ... әр ... ... шартпен берілген инвестициялар
экономикалық өсудің қарқындылығына, техникалық прогресс ... ... ... ... өнім ... ... әкеліп соғады.
Кәсіпкерлікті – нарықтық экономикада адамдардың меншігіне
негізделген, ... ... және ... да мүдделерді пайдалану арқылы
қолданып жүрген ... ... ... ... ... ... ... да қызметтердің түрі, яғни кәсіпкер өз қызметінің нәтижесіне
толық жауапкершілікпен ... ... ... ... шешеімдерін
дербес қабылдайды. Кәсіпкерліктің негізігі мақсаты табыс табуға бағытталған
коммерциялық жетістік болып саналады, ал кәсіпкерлік қызмет ... ... [14 ... ... де, көп жақты әлеуметтік ... ... ұзақ ... ... кезеңінен өтіп келеді. Қорыта келегенде
кәсіпкерлік қызмет жеке немес мемлекеттік болсын экономикалық дамудың ... және ... көзі ... табылады.
Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол ... ... ... ... ... ... атақты неміс экономисі Гарвард
университетінің профессоры Иозеф Алоиз Шумпетер: “Кәсіпкер болу ... ... ... деп баға ... ... экономисті Жан
Батаист Сэй былай деген: “Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер ... ... ... ... кәсіпкерлікті шаруашылық өнері,
табыс табу барысында тәукелге бел буу, өндірісті ұйымдастыру мен ... ... ... ... кәсіпкерлікті жұмыс түрінде ғана емес,
тұлғаның ақылы мен қасиетінің қоры, ерік-жігері, жеңіске жетуге ... ... ... ... ... ... да қараған дұрыс.
[15;436.]
Қоғамымызды реформалаудың қол жеткен қомақты табыстарының бірі -
орта таптың қалыптасуы болып ... ... ... ... жекелеген нарық элементтерінің пайда болуы, экономикалық өмірге
бұрынғы шаруашылық субъектілерден ... ... ... шаруашылық субъектілерін әкелді. Сонымен бірге қоғамымызды
меншік иесі деген жаңа әлеуметтік топ ... Осы отра ... ... және отра бизнестің дамуымен тікелей байланысты. [ 16]
Шаруашылық жүргізудің жаңа ... ... ... ... ... әлеуметтік хал-ахуалын көтеру мүмкін
емес. Соның бірі – бизнестің ... ... ... Ел ... нарықты қалптастыруда, ірі өндірушілер монополиясын шектеуде және
бәсекелестікті дамытуда, тауар және қызмет сұраныстарын қанағаттандыруда,
жалақы мен зейнетақыны ... ... ... ... ... жаңа технологияларды енгізуде шағын және орта бизнес шешуші фактор
ретінде ... рөл ... мәні мен ... ... ашу үшін, ең алдымен ... алып ... ...... кәсіпкерлік терминіне тоқталып
өтелік. [16; 58]
Кәсіпкерлік – белгілі бір іс - ... ... Іс ... ... және ... [ 17; ... Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес кәсіпкерлік
деп меншік түрлеріне қарамастан азаматтар мен заңды ... ... ... таза ... ... бағытталған ынталы қызметі.
Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкердің атынан оның тәуекел етуінен және мүліктік
жауапкершілігімен ... ... ... – жеке ... өз күш-қабілетін танытуының,
белгілі-бір мақсаттарды жүзеге асыруның ... ... Ол ... өзіне сенімін арттыру, іскерлігін қалыптастырады. Экономикалық
мағынада кәсіпкер ірі өндірістік ... ... ... ... яғни кәсіпкерліктің негізі адам ... ... ... ... Kәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру ерекшеліктері
Әлемдік тәжірибеде шаруашылық жүргізуші субъектілерді шағын және орта
кәсіпкерлікке ... ... ... ... персоналдар саны,
жарғылық капиталының мөлшері, активтердің шамасы, айналым көлемі және ... ... ... ... жиі ... ... ... орташа жылдық саны, кәсіпорынның ... және ... ... ... ... ... ... елдердің көпшілігінде негізгі критерий жұмысшылар ... ... ... ... ... едер кіретін экономикалық
ынтымыақтастық және даму ұйымының анықтауы ... ... саны 19 ... - өте шағын, 100 адамнан – 499 адам-ға ... ... және ... ... ... ірі ... ретінде анықталады.
Біздің елімізде кәсіпорындағы жұмысшылар саны мен ... ... оны ... орта және ірі ... ... ... яғни
басты критерий – жұмысшылар саны және активтердің мөлшері болып табылады.
Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңына сәйкес жеке
кәсіпкерлік ... ... ... заңды тұлға ... ... ... ... ... ... құрыла алады.
Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне шағын кәсіпкерлік субъектілері, орта
кәсіпкерлік субъектілері және ірі кәсіпкерлік ... ... ... ... жұмыскерлерінің жылдық орташа саны елу адамнан
аспайтын дара кәсіпкерлер және кәсіпкерлік қызметті жүзеге ... ... ... саны елу ... аспайтын және жыл бойғы
активтерінің орташа жылдық құны ... ... ... ... ... ... заңда белгіленген алпыс мың еселенген айлық есептік
көрсеткіштен ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілері болып
табылады.
Заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлерінің ... ... саны елу ... дара кәсіпкерлер және жеке ... ... ... ... орташа саны елуден астам, бірақ екі жүз елу адамнан
аспайтын ... жыл ... ... орташа жылдық құны тиісті қаржы
жылына арналған республикалық ... ... ... ... үш жүз ... мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын заңды тұлғалар орта
кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, жұмыскерлерінің жылдық ... ... жүз елу ... ... немесе жыл бойғы активтердің жалпы құны ... ... ... ... ... ... ... белгіленген үш жүз
жиырма бес мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын заңды тұлғалар
ірі кәсіпкерлік ... ... ... кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге
асырылады. Дара кәсіпкерлік ... және ... ... ... ... ... ... бір жеке тұлға ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға және
(немесе) оған билік етуге жол беретін өзге де ... орай ... ... тұратын жеке тұлға жұбайын кәсіпкер ретінде көрсетпей
өзіндік ... ... ... ... ол ... кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруға келісімі талап етілмейді.Жеке ... ... ... ... үшін ... ... мүлкін пайдаланған жағдайларда,
егер заңдарда немесе неке шартында не ерлі-зайыптылардың арасындағы ... ... ... ... ... жұбайының келісімі
қажет.Бірлескен кәсіпкерлікті жеке ... ... ... ... ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті
бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған билік ... жол ... өзге ... орай ... ... ... ... жеке кәсіпкерлікпен байланысты барлық
мәмілелер бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының ... ... ... мен ... ... атынан алынады және жүзеге асырылады.
Бірлескен кәсіпкерліктің нысандары:
1) ерлі-зайыптылардың ... ... ... негізінде жүзеге асырылатын
ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі;
2) шаруа ... ... ... ... меншігі немесе
жекешелендірілген тұрғын үйге ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік;
3) жеке кәсіпкерлік ортақ үлестік меншік негізінде жүзеге ... ... ... табылады.
Ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігін жүзеге асырған кезде жұбайлардың ... ... ... ... ... ... атынан
әрекет етеді, келісім дара кәсіпкерді тіркеу кезінде расталуы немесе дара
кәсіпкердің қызметі ... ... ... ... ... түрде көрсетіліп, нотариалдық жолмен куәландырылуы мүмкін.Ерлі-
зайыптылардың біреуінің іскерлік айналымда ... ... ... ... ... болмаған кезде іскерлік айналымда әрекет ететін
жұбай дара кәсіпкерлікті өзіндік кәсіпкерлік ... ... ... ... кәсіпкерлікпен айналысқысы келген кез келген тұлға, ең алдымен
Қазақстан Республикасының ... ... ... алу ... яғни оның салық
төлеуші ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады және оған ... ... ... (РНН) ... Жеке ... ... төлеуші куәлігін
алу үшін, тұрғылықты жері бойынша аумақық ... ... ... ... ... ... ... Заңды тұлға құрмай, кәсіпкерлік
қызметті ... ... жеке ... ... ... келіп тіркеу
және оның тұрғылықты жері бойынша аумақтық ... ... дара ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті міндетті мемлекеттік
тіркеуге жатқызылатын ... да бар, оның ... ... ... Дара кәсіпкер тұрақты негізде жалдамалы ... ... ... ... түскен жылдық жиынтық табысты жеке тұлғалар үшін
белгіленген салық салынбайтын жылдық жиынтық табыстың ... ... [20; ... ... ... ... ... заңына сәйкес
шағын және орта бизнес субъектілеріне дара кәсіпкерлермен қатар ... сай ... ... ... да ... ... болады: толық серіктестік, сенім серіктестік, ЖШС, қосымша
жауапкершілігі бар ... ... ... ... ... ... тұлғалар қызмет істейді, олар
ерекшеліктерімен салалық құрамда ... ... ... ... ... және ... ... формаларымен т.б. бөлінеді. Заңды тұлғалар
мекемелердің көптүрлі болуы кез ... ... ... ... ... ... ... Заңды мекеме кәсіпорын деп саналады, егер:
1. ерекше мүліктері болса;
2. өзінің мүлкімен алған міндеттемеге жауап бере алатын ... ... ... ресурсымен айналымға шыға алатын бола;
4. өз атынан талап қоя алатын болса;
Азаматтық кодекс бойынша заңды тұлғалар үш негізгі құқықтық ... ... ... ... оның ... ... ... заңды тұлғалардың экономикалық қызметке құқығы;
– ұйымдастыру құқығы;
Заңды тұлғалар мақсаттарына байлнанысты мына 2 категорияға бөлінеді:
1.Коммерциялық
2.Коммерциялық емес
Коммерциялық мекеме өзінің іс-әрекеттерінде ... ... ... ... ... заңды тұлғалар кіреді. Коммерциялық мекемелер
шаруашылық серіктестіктер және қоғамдар, ... ... және ... ... ... емес мекемелер өздерінің алдына пайда тауып, оны
қатысушыларға бөлуді көздейді. Коммерциялық емес ... ... ... ... діни бірлестіктер, меншік иелері
қаржыландыратын қайырымдылық және басқа да ... ... ... дегеніміз - жарғылық капиталы құрылтайшылардың
қатысулардың үлесіне бөлінген коммерциялық ... ...... ... ... мекемелер болатын заңды
тұлғалар Азаматтық Кодекс бойынша шаруашылық серіктестіктер- ... ... ... ... ... ... қосымша
жауапкершілігі бар серіктестік нысанында құрылады. [17; 59]
Толық серiктестiкмүлкi жеткiлiксiз ... ... ... ... бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен ортақ
жауапкершiлiкте болатын серiктестiк толық серiктестiк деп танылады. Азамат
бiр ғана ... ... ... бола алады. Толық серiктестiктiң
жарғылық ... ... оның ... ... ... ол ... ... ең төменгi мөлшерден кем болмауы керек. ... ... ең ... ... ... жалпы жиналысы
болып табылады. Толық серiктестiктiң iшкi мәселелерi жөнiнде ... ... ... келiсiмi бойынша қабылданады. Серiктестiктiң құрылтай
шартында қатысушылардың көпшiлiк даусымен шешiм ... ... ... ... ... түрлерi, құрылу тәртiбi және олардың
құзыретi құрылтай құжаттарында белгiленедi.
 Толық ... ... өз ... ... бiр ... ... қатысушыларына немесе үшiншi жақтарға қалған барлық қатысушылардың
келiсiмiмен ғана ... ... Үлес ... бiр ... үшiншi жаққа
берiлген жағдайда сонымен бiрге толық серiктестiктен шыққан қатысушыға
тиесiлi құқықтар мен ... ... ... ... ауысады. Толық
серiктестiктiң қатысушысы қайтыс болған ретте қалған барлық қатысушылардың
келiсуiмен құқықты мирасқор (мұрагер) серiктестiкке кiре ... ... ... таратылған жағдайда оның барлық борыштарын өтеу
үшiн нақтылы мүлкi жетпейтiн болса, серiктестiк үшiн ... ... оған ... ... ... ... заң ... ақы өндiрiп алынатын ... ... өз ... ... ... ... серiктестiктiң борышы бойынша егер заң
құжаттарында өзгеше көзделмесе, оған өзі ... ... ... ... ... болғанына қарамастан жауап бередi. Серiктестiк мүлкiндегi өз
үлесiнен астам бөлiгiндегi толық серiктестiктiң борыштарын ... ... ... серiктестiк мүлкiндегi өз үлесiнiң мөлшерiне тең үлестiк
жауапкершiлiктi мойнына алатын өзге де ... ... ... керi
талап қоюға құқылы.
Толық серiктестiк тоқтатылғаннан кейiн қатысушылар ... ... ... екi жыл бойы ол ... ... ... пайда
болған серiктестiк мiндеттемелерi бойынша жауапты болады.
 Толық серiктестiкке қатысушылардың қайсы бiреуi шығып кеткен немесе
қайтыс ... ... ... бiрi ... кеттi, әрекет
қабiлеттiгi жоқ немесе әрекет қабiлеттiгi шектеулi, не банкрот деп танылған
немесе несие ... бiр ... ... капиталдағы оның үлесiне сәйкес
келетiн мүлкiнен ақы өндiрiп алған реттерде, егер ол ... ... ... ... ... ... ... болса,
серiктестiк өз қызметiн жалғастыра бередi.
Сенiм (коммандиттiк) серiктестiктің мiндеттемелерi бойынша өзiнiң
бүкiл ... ... ... қосымша жауап беретiн бiр немесе одан
да көп қатысушылармен қатар, ... ... ... ... ... ... шектелетiн бiр немесе одан көп қатысушыларды
да енгiзетiн және серiктестiктiң кәсiпкерлiк ... ... ... серiктестiк сенiм ... деп ... ... ... ... ... ... ережесi және олардың
серiктестiк мiндеттемелерi бойынша жауапкершiлiгi толық ... ... ... ... Азамат тек бiр ғана сенiм
серiктестiгiнiң толық серiктесi бола алады.
Сенiм ... ... ... ... ... ... алмайды. Сенiм серiктестiгiнiң салымшысы алғашқы салымын және қосымша
жарналарын (салымдарын) құрылтай құжаттарында көзделген мөлшерде, әдiс пен
тәртiп ... ... ... ... ... ... оның ... салатын
салымнан құралады. Шаруашылық үрдiсiнде жарғылық қор ... ... ... есептемегенде, жарғылық ... ... ... серiктестiгi мүлкiндегi үлесiн белгiлейдi.
 Сенiм серiктестiгiнiң iсiн басқаруды толық серiктестер жүзеге асырады.
Сенiм серiктестiгiнiң iсiн оның толық серiктестерiнiң ... және ... олар ... серiктестiк туралы ережелер бойынша белгiлейдi. Сенiм
серiктестiгi оған ... ... ... ... ... ... Толық серiктестер сенiм серiктестiгiн таратудың орнына оны
толық ... етiп ... ... ... ... ... ... тарату үшiн көзделген негiздер бойынша да таратылады.
Салымшылар сенiм ... ... ... оның ... ... ... кейiнгi қалған ... ... ... ... ... алдында артықшылық құқығы болады. Сенiм
серiктестiгiнiң бұдан ... ... ... ... ... мен ... егер құрылтай құжаттарында өзгеше тәртiп белгiленбесе олардың
серiктестiк мүлкiне қосқан үлесiне ... ... ... ... ... бiрнеше адам құрған,
жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен белгiленген ... ... ... ... ... ... деп ... шектеулi серiктестiкке қатысушылар оның мiндеттемелерi
бойынша жауап бермейдi және серiктестiктiң қызметiне байланысты ... ... ... құны ... тәуекел етедi.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң салымдарды толық ... оның ... ... ... ... ... ... құны шегiнде ортақ жауапты болады.
2. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкке қатысушылардың ... ... ... қатысушыларының талабы бойынша жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiк қызметiне аудиторлық тексеру жүргiзiлуге тиiс.
4. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк оған ... ... ... өз ... қайта құрылуы немесе таратылуы мүмкiн.
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк өзге де ... ... ... ... ... кооператив болып қайта құрылуға құқылы.
 Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң ... ... ... шектеулi серiктестiктiң құрылтайшылары (қатысушылары)
белгiлейдi және ол заң құжаттарында белгiленген ең ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталдағы үлесiнiң
басқа адамға ауысуы
1. Жауапкершiлiгi ... ... ... ... капиталындағы өз үлесiн немесе оның бiр бөлiгiн өз қалауынша осы
серiктестiктiң бiр ... ... ... ... ... басқа түрде
беруге құқылы.
2. Егер серiктестiктiң құрылтай құжаттарында  не ... ... ... ... ... ... ... өз
үлесiн (оның бiр бөлiгiн) үшiншi адамдарға беруiне болады.
Егер жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң құрылтай құжаттарына сәйкес
қатысушының үлесiн ... бiр ... ... ... беру ... болмаса,
ал серiктестiктiң басқа қатысушылары оны сатып алудан бас ... ... оның ... ... ... не оған ... ... сәйкес
заттай мүлiк беруге мiндеттi.
Егер жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғысында ... ... ... ... ... ... қосымша жарналар енгiзуi туралы шешiм қабылдай алады. Шешiм
серiктестiктiң барлық ... ... үш ... ... жауапкершiлiгi бар серiктестiк қатысушылары серiктестiк
мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң ... ... ... ... ал бұл сомалар жеткiлiксiз болған жағдайда өздерiне ... оған ... ... мөлшерде енгiзген салымдар арқылы жауап
беретiн серiктестiк қосымша жауапкершiлiгi бар ... деп ... ... ... ... ... бiрi банкрот болған жағдайда оның ... ... ... егер құрылтай құжаттарында
жауапкершiлiктi ... ... ... ... ... ... олардың салымдарына қарай бөлiнедi.
Акционерлiк қоғам өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн ... ... ... ... ... тұлға акционерлiк қоғам болып танылады.
Акционерлiк қоғамның өз қатысушыларының мүлкiнен ... ... ... ... ... өз мүлкi шегiнде жауапты болады және ... ... ... ... ... ... құрылтай құжаттары болып құрылтай шарты (жалғыз
құрылтайшының шешiмi) мен жарғы акционерлiк қоғамның ... ... ... ... ... құрылтай құжаттары нотариаттық
куәландырылуға жатады. Құрылтай шартының күшi (жалғыз құрылтайшының ... ... ... ... ... ... ... тоқтатылады.
Акционерлiк қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50000 еселенген мөлшерінде
болады.
Бағалы қағаздарды шығару және орналастыру ... ... ... ... түрлерi заң актiлерiнде белгiленедi.
Акционерлік қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде
көзделген жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... ... ... шығаруға құқылы. Акционерлiк ... және ... ... ... ... ... ... мен тәртiбi бағалы қағаздар рыногы туралы ... ... ... ... ... туынды бағалы
қағаздар, опциондар мен айырбасталатын ... ... ... ... ... ... ... оның акционерлерiнiң жалпы жиналысы
болып табылады. Акционерлердiң жалпы жиналысының ... ... ... ... ... ... өзге ... беруге
болмайды.
Акционерлiк қоғамның атқарушы органы алқалық (басқарма) немесе жеке
дара (директор, бас директор, президент) болуы ... Ол ... ... ... ... ... ... және директорлар кеңесi мен
акционерлердiң жалпы ... есеп ... ... да ... ... ... құрылтай құжаттарымен
белгiленген ерекше құзыретiне кiрмейтiн барлық мәселелердi шешу акционерлiк
қоғамның ... ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызмет үшiн
мүшелiк негiзде олардың өз еңбегiмен қатысуына және өндiрiстiк кооператив
мүшелерiнiң мүлiктiк жарналарын бiрiктiруiне негiзделген ... ... ... деп ... Кооператив мүшелерi екеуден кем
болмауға тиiс.
Өндiрiстiк кооперативтi басқарудың ... ... оның ... ... ... табылады. Өндiрiстiк кооперативте кооперативтiң
атқарушы органдарының қызметiне бақылау жасауды жүзеге ... ... ... ... ... ... мүшелерiнiң өндiрiстiк кооператив
атынан әрекет жасауға құқығы жоқ. ... және ... оның ... атқарушы органдары болып табылады. Олар кооператив қызметiне
күнделiктi басшылықты жүзеге асырады және қадағалау ... мен ... ... ... есеп ... ... ... ғана қадағалау кеңесi мен ... ... ... бола алады. Кооператив мүшесi бiр мезгiлде
қадағалау кеңесiнiң мүшесi және ... ... бола ... ... ... органдарының құзыретi, сондай-ақ олардың ... және ... ... ... жасау тәртiбi заң құжаттары мен
құрылтай құжаттарында белгiленедi. Өндiрiстiк кооператив ... ... ... ... мыналар жатады:
1) кооператив жарғысын өзгерту;
2) атқарушы, тексерушi органдарды және қадағалау кеңесiн құру мен
олардың ... керi ... ... ... ... қабылдау және шығару;
4) кооперативтiң қаржы есебiн бекiту және оның таза табысын бөлу;
5) ... ... құру мен ... ... ... ... ... заң құжаттары мен құрылтай
құжаттарында басқа мәселелердi шешудi де ... ... ... ... ... ... ... ерекше
құзыретiне жатқызылған мәселелердi олар кооперативтiң атқарушы органдарының
шешуiне бере алмайды. Жалпы жиналыс шешiмдер қабылдаған ... ... бiр ... ... ... ... кооперативтен өз қалауымен шығуға
құқылы. Бұл ретте оған оның жарнасы төленуге ... ... ... ... басқа төлемдер төлеу жүзеге асырылуға тиiс.
  Өндiрiстiк кооперативтi қайта құру және тарату өндiрiстiк кооператив
өз ... ... ... ... ... ... түрде қайта құрылуы
және таратылуы мүмкiн. Өндiрiстiк кооператив өз мүшелерiнiң ... ... ... ... ... қайта құрылуы мүмкiн. [19]
Елімізде кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен ерекшеліктерін қарастыра
келіп, кәсіпкерлікті ұйымдастыру жағдайына қысқаша ... ... ... ... ... ... ... дара
кәсіпкерлік, яғни заңды тұлға құрмастан кәсіпкерлік ... ... ... тұлға құру немесе кәсіпорын ашу арқылы жүзеге асырылады.
Жаңа кәсіпорын құру үшін терең ... ... ... ... ... ... керек.
Қазақстан Республикасында жаңа істі бастау азаматтық кодекске,
ұйымдық-құқықтық формадағы кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ... және ... ... ... құрылуы
нормативті актілермен жүзеге асырылады. Жаңа бизнесті бастау ұйымдық-
құқықтық ... ... ... ... ... ... белгілі бір көлемдегі жарғылық капиталды құру мақсатындағы минималды
қаржы-қаражат;
– ғимарат, офис, т.б.;
– нарықты ... ... ... объективті түрде мына сұрақтарға жауап беруі қажет:
Мен іс бастайын деп жатырмын ба? ... мен ... ... ... бола ... мен ... қабылдауға дайынмын? Қаншалықты
мен өз ісімді жоспарлай аламын және ұйымдастыра аламын? Менің ... ... ... үшін ... ме? және т.т. Ең ... сұрақтың бірі –
бизнестің қандай түрін таңдаса болады? Жалпы түрде алып ... ... ... бизнестің түрі болып, кәсіпкердің өзі қызығатын және сонымен айналыса
білетін іс болғаны дұрыс. ... ... ... ... ... анализ жасауы керек, яғни өз ісін ... үшін ... ... ... ... жаңа нәрселерді үйрену, тәуекелге бел
буу, алдын ала ... білу және ... ... ... ... ... – сурет. Кәсіпкерліктің түрлері
Жаңа істі бастау кезінде ... ... ... ... ... ... Фирма, ұйым, кәспорын кім үшін жұмыс жасайды, ... ... және ... орын таба ала ма? ... ... ... ... ... ... әрлендіруден бастау алған жөн – кім үшін өнім, ... ... ... ... ... керек.
– Не өндіру, нақты қандай тауар өндіру, қандай қызмет көрсету, содан
соң өз қызметін бастауға барлық жағдай ... ... ... ... ма, ... ме ... ... алған жөн;
– Өнімді сапалы сипаттамаларымен қалай өндіру, қалай қызмет көрсету,
қандай техника мен технологияны ... ... ... деңгейінде өндіру;
Болашақ кәсіпкер өз ісін жоспарлаған уақытта, төменде көрсетілген
нарықтың негізгі принциптерін білуі ... ... ... қанағаттандыру, себебі, кәсіпкерлік
қызметтің негізгі міндеті тұтынушыларды қанағаттандыру болып ... өзі үшін ... ... ... үшін жұмыс жасайды, ал өзі
жасаған жұмысы үшін пайда табады.
2.Екіншіден,өндірілетін тауарды ... ... ... ... себебі
нарық бұл таурды жоққа шығаруы мүмкін, ал кәсіпкер өнімін ... ... ... ... ала ... кәсіпкер өндірілген өнімнің бағасын ... ... ... алу ... ... нарықты
зерттей келе ұсынуы қажет.
Тәжірибеге сүйенетін блсақ, әр кәсіпкер өз ісін бастар уақытта ... өтуі ... ... ... болуы, белгілі бір кәсіпкерлік қызмет түрін таңдау;
– Алға қойған перспективті мақсатының идеямен ұштасуы;
– Өз ісін ашуда ұйымдық-құқықтық нысанда жүзеге ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында қаржы көздерін
анықтау;
– Маңызды құжаттарды дайындау;Негізгі бизнес-жоспарды ұйымдастыру;
– Фирманы мемелекеттік тіркеу;
– Фирманың орналасқан орны бойынша ... ... ... ... ... шот ... ... шикізаттарға, және т.б. кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыртын керекті факторларды ... ... ... ... ... рұқсат алу;
– Нарықта терең маркетингтік зерттеулер жүргізу;
– Тауар туралы жарнама компанияларымен келісім жасау;
Қазақстанда ... ... ... жаңа ... ... 2-суретте берілген.[17;46]
2-сурет. Жаңа кәсіпорын құру тәртібі
Мемелекеттік тіркелгенге дейін жеке кәсіпорынды құру тәртібі.
1.Кәсіпорынды құру үшін ... ... ... ... анықтау қажет:
– Фирманың атауын, яғни қалай атау керек екендігін ... ... ... ... ... ... Фирманың ұйымдық құқықтық нысанын құру;
– Құрылтайшылардың үлесінің мөлшерін және ... ... ... Кәсіпорынның орналасатын жерін қызмет етіу мерзімін , ... ... және ... ... ... ... ... Кәсіпорынның басқару органдарын, ... ... ... және ... өкілеттікткрін және т.б.
2. Құрылтай құжаттарын дайындау. Құрылтай құжаттарына ... ... ... ... Кәсіпорынның атауы,оның орналасқан жері, тіркелген күні, фирманың
міндеттері бойынша қатысушылардың жауапкершілігі, фирманы қайта ұйымдастыру
мен тарту шарттары, ... ... және ... ... ... ... ... қайшы келмейтін басқа да
мәліметтер ... ... ... шот ашу және ... ... ... салынуға
тиіс жарғылық қордың бір бөлігін енгізу.
4.Құрылтай жиналысын шақыру, акционерлік қоғам үшін акцияға ... ... үшін алым ... алымның мөлшері:
– Акционерлік қоғамдар үшін жарғылық капиталдың 0,1% , бірақ 20 АЕК-
тен кем емес;
– Шағын бизнес ... үшін ... ... органына ұсыну.
Сонымен бірге мемлекеттік тіркеу туралы өтініш пен құрылтай құжаттарынан
басқа мынандай құжаттарды өткізу қажет:
... ... ... бөлігін егізгендігі туралы банктік растауы
немесе құрылтайшылардың салымдарын ақшалай ... ... ... бар ... ... ... ... заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың құрылтай
құжаттарының көшірмесі;
– Құрылтайшылар саны 1 ... көп ... ... жиналысының
хаттамасы;
Кәсіпорынды мемлекеттік тіркеу немесе тіркеуден бас тарту туралы
шешім он бес күннің ішінде ... ... ... субъектілері үшін
қажет құжаттар тіркелген, өтініш берілген ... ... 3 ... ... Кәсіпорынға тіркеу номері беріледі.
Тіркелген күні мен тіркеу номері ... ... ... енгізіледі.Қандай да бір себептермен өз фирмңызды таратқыңыз
келсе, заңды ... ... ... ... ... үшін келесі жолдардан
өтуге тура келеді:
Заңды тұлға тарату туралы шешім қабылдаған өкілетті ... иесі ... ... ... құжаттарды ұсынады:
– Өтініш;
– Заңды тұлға тарту туралы ... ... ... ... және ... тіркеу туралы куәліктің ст-қ карточканың
құрылтай құжаттарының түп нұсқасы;
– Әділет министірлігінің ресми басылымдарында ... ... ... ... құжат;
– Бюджет алдында борыштары жоқ екендігі ... ... ... Мөр мен штампты жойғандығы жөніндегі анықтама;
– Шоты жабу туралы банктің анықтамасы;
– Белгіленген мөлшерде алым ... ... ... ... ... тарату ісінің аяқталғандығы туралы тарату
комиссиясының есебі.
Таратуды тіркеу 10 күннің ішінде ... ... ... тұлғаны тарату
туралы мемлекеттік реестрге жазылғаннан кейін ғана ... ... ... ... ... ... байланысты
кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштерді, бизнес-жоспарды дайындап
өңдеу ... ... ... ... келесі позицияларды
егізуге болады:
1. Жоспарлы өндірісте өнімнің, тауар мен қызмет көрсетуге деген сұраныстың
анализі;
2. Өндіріс көрсеткіштері.
3. ... ... ... ... ... ... ... түрде технико-экономикалық
көрсеткішті өңдеу керек. ТЭК құрамы келесі көрсеткіштен тұрады:
1.Өндірістік өнімге, тауарға немесе көрсетілетін қызметке анализ жасау.
2.Өндірістік көрсеткіштер:
2.1Қолда бар ... ... ... ... ... Қолда бар өндіріске қажет машиналар, құрал-жабдықтар,басқа ... ... ... мен ... Бөлек өндіріс немесе қызмет түрлерінің рентабельділігі;
2.5 Амортизациялық аударым көлемі;
3. Қаржылық көрсеткіштер:
3.1 Өндірілген өнім ... ... ... ... пайда;
3.2 Материалдық және басқа да өндіріске кеткен шығындар;
3.3 Бюджетке аударылатын аударымдар;
3.4 Таза табыс
3.5 Еңбекақы төлеу қор
3.6 ... да ... ... ... ... ... Ұсынылған жұмысшылар көлемі
4.2 Күтілетін еңбекақы көлемі.
4.3 Бір жұмысшының өнім ... ... мен ... жұмысқа алу; [21;169]
Қазір иницативаға толық мүмкіндік ... ... өз ... кең ... ... ойдың негізделуін және күтілген
қорытындының берік болуын іске асыру үшін шет ... ... және ... істі ... ... ... ... Егер кәсіпкер,
мысалы, өз алдына жеке ... ... ... жаңа өнім ... ... ... ... жасауы керек. Бизнес-жоспар бұл жспарлау
құжаты, мұнда бизнестің барлық ... ... және ... ... бар мүмкіндіктерді пайдалануға қажетті жолдарын
анықтайды.Бизнес-жоспардың маңызы – ... бір істі ... ... жетпей, тіпті жоқ блуы да мүмкін, ал ол ... ... ... ... ... ... ол ... серіктестіктер, инвесторлар іздейді.
Сондықтан істейтін істің пайда келтіретінін, ... ... ... ... мен ... ... ... Бизнес-жоспарда
болашақта мүмкін блатын және практикалық іске асатын кәсіпкерлік істің
жобасы белгіленген ... жету ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметі ең негізгі құжаты -
кәсіпкерлік бизнес-жоспардан ... Оның ... мен ... (Уақыты белгіленгбеген.). -сурет
3-сурет. Кәсіпкерлік бизнес-жоспар
Дегенмен ең дұрыс бизнес-жоспар 7 ... ... ... ... ... ... ... мақсаты - пайда
табу. Келісім жасау кезінде , белгіленген, жоспарланған істі алдымен қандай
салада табыс ... ... ... және іске ... жобадан қанша
табыс әкелетініне көз жеткізу қажет.Бұл ... ... ... ең ... ... ... ... қажет. Басқа сөзбен айтқанда,
пайданы уақыт мөлшерімен де есептеген жөн. ... ... ... ... ... емес, сонымен қатар:кәсіпкердің әлеуметтік
жағдайының көтерілуі, арнайы мақсаттар мен міндеттері.
Екінші бөлім. Жалпы резюме, ... ... ... ... Бұл ... жоспардың маңызды идеяларымен мазмұны ... ... ... жобаның маңызды мақсаттары, өндірілетін
өнімнің, тауардың ... ... ... ... ... ... ... жету жолдары мен әдістері, ... ... ... ... ... ... мен күтілетін пайда көрсетілуі
тиіс. Резюменің жалпы көрсеткіштері: жалпы свод ... ... ... өнім ... ... табыс, рентабельділік деңгейі жйне т.б.);
арнайы көрсеткіштер (өндірілген өнім немесе көрсетілген қзметтің сапасы,
ерекше қасиеттері, ... ... ... ... ... ... дәрежесі.).
Үшінші бөлім. Кәсіпкердің тұтынушыларға ұсынылатын өнімнің, тауардың
немесе көрсетілетін қызметтің сипаттамасы. Бұл бөлімде тауардың ... , ... ... ... және т.б. ... шығатын өнімнің
бағасы, қаншалықты тұтынушыларды ... ... ... ... сұраныс, ұсыныс, сату көлемін зерттеп
нарықтағы бағаны белгілеу.Кәсіпкерлік жобаны жүзеге асыруда ... ... ... сату ... ... ... ... зерттеу,
анализ жасау, ұсынысқа сонымен қатар ... ... ... ... ... отыруына байланысты зерттеледі. Жобаның
уақыты мен көлеміне байланысты көптеген жағдайлар туындайды.
Бесінші бөлім. Жобаны жүзеге асыру және ... ... ... ... ... ... ... болып келеді (өндірістік,
коммерциялық, қаржылық). Кәсіпорын ... ... ... ... ... ... қызметі (жарнама, нарықта
өтімділікті ... ... ... және ... ... ... ... (өндірістік кәсіпкерлік
жағдайда.), ... ... жол, ... ... ... ... ... ұйымдастыру бөлімі жобаның негізі ... ... ... ... ... жұмысшыларды алу, дайындау.
кадрларды ... ... және ... ... Ресурстарды қамтамасыз ету, яғни бұл жерде жобаны
жүзеге асырғанда қажет қолданылатын ... ... ... және оларды
табу көздері. Ресурстармен қамтамасыз ету: ... ... ... ... , ... ... және т.б.); еңбек;
қаржылық (ағымдағы ақшалай қаражаттар, несие, бағалы ... ... ... ... ... ... Бұл ... қорытынды
кезеңі. Бұл бөлімде кәсіпкерлік келісімнің нәтижелілік ... ... ... болып, келісімдік пайда мен
рентабельділік деңдейі есептеледі. Сонымен қатар, ... және ... ... есептеледі.[21;170]
1.3 Кәсіпкерлікті ұйымдастыру мен дамытуға әсер ететін ... ... ... оперативті түрде өзгеруі арқылы
экономикаға қажет икемділік тудырады. Соның ... ... ... ... ... ... экономикамыз үшін ... өз ... ... жүзеге асыруда шаруашылық қызметті
жүзеге асыратын өкілі көптеген мәселелерімен кездесіп ... ... ... ... ...... ... заң базасының
тұрақсыздығы, қатаң салықтық қыспа, бастапқы капитал және меншікті ... ... ... мәселесі. Осыған байланысты
Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуына ... ... ... теориялық
тұрғыдан тереңінен зерттеуге болады.
Соңғы жылдары кәсіпкерліктің даму қарқынының жоғарылығына қарамастан,
экономиканың осы секторының сапалы ... ... ... ... ... бар. Атап ... ... базаның жетілмегендігі - жеке кәсіпкерлік туралы
заңнама нормалары ... ШОБ ... ... ... нақты
норма жоқ, бұл әкімшілік тосқауылдардың көбеюіне және қолданытағы
заңнаманың екі түрде түсіндірілуіне алып ... ... ... анықтау проблемалары - кәсіпкерлік
субъектілерін шағын және орта ... ... ... ... ... сай ... Төмендетілген құндық өлшемдер
экономика мен бизнестің бүгінгі даму деңгейіне сай келмейді. ... ... ... жол ... ... ... ... тиімділігі мен оның бәсекелесу қабілетінің
тқмендеуі орын алады;
– Жеткіліксіз салық ...... ... ... шағын бизнес
ауқымының өсуіне және оның ... орта ... ... ... ... ... ... тосқауылдар – әкімшілік тосқауылдардың юолуы шағын және
орта бизнестің дамуы үшін ... ... ... ... Алайда
оларды кешенді түрде ... ... ... ... тиімді
шешудің жолы болып табылады;
– Кәсіпкерлікті қолдау ... ... және ... жартылай даму
– Қазақстандао орын алған ШОБ қолдау инфрақұрылымы шағын және орты
бизнестің ... ... ... ... және ... ... ... себепші болады;
– Шағын және орта бизнес өнімінің ... ... ... ... ШОБ секторының қормен жарақтандыру деңгейінің
жеткіліксіздігі, тозу ... ... және ... ... ... ... ақ ... төмендігі
шағын және орта бизнес өнімінің экономикалық тиімділігін бәсекелесу
қабілетін төмендетеді.
... ... қол ... ... ... әлемдік қаржы
дағдарысы ШОБ субъектілерін қаржыландырудың тапшылық проблемасын
тереңдетіп жіберді. Мемлекеттік ... ... ... іске ... ... ... ШОБ секторына жағымсыз
әсерін ішінара бір қалпқа келтіруге мүмкіндік ... ... ... мәні негізінде шаруашылық қызметті
модельдеуге болады, өндірістің тиімділігін ... ... ... қорларға кешенді іздеу жүргізуді жүзеге асыруға болады. Сонымен
кәсіпорынға әсер ететін ішкі және сыртқы факторларды атап көрсетуге ... ... ... ... ... ... және ұйымның жұмысын
сипаттайды. Ішкі факторларға келесілерді жатқызуға болады:
- материалды-техникалық ... ... ... ... ... ... ... модернизациялау және
реконструкциялау);
- ұйымдық-басқарушылық (өнім және қызмет көрсету ... ... ... ... ... және ... әзірлеу, шешім
қабылдауда ақпараттық үрдістермен қамтамасыз ету);
- экономикалық факторлар (кәсіпорын қызметін қаржылық ... ... ... ... жоспарлау);
- әлеуметтік факторлар (жұмысшылар біліктілігін арттыру, еңбек
жағдайын жақсарту, ... ... ... қызметіне тәуелсіз, дегенмен кәсіорынның
көлемді түрде қолданылатын өндірістік және қаржылық ресурстарын деңгейін
анықтайды. ... ... ... жатқызуға болады:
- нарықтық - конъюнктуралық факторлар (кәсіпорын қызметін
әртараптандыру, ... ... ... қабілеттілікті арттыру, сыртқы
экономикалық ... ... ... ... ... жеткізіліп
отырған өнім немесе қызмет түрлеріндегі баға немесе тарифтердің өзгеруі);
- шаруашылық-құқықтық және әкімшілік (салық салу, құқықтық актілер,
және т.б. ... ... ... жою ... ... ... капиталдың жоқ болуы, ... ... ... жобаларды қаржыландыру үшін халықаралық ... жеке ... ... және ... ұйымдар
гранттарын тарту (Халықаралық валюталық қор, Халықаралық қаржылық
кор, Халықаралық қаржылық корпорациялар және т.б. ... ... ... ... несиелендіруде екінші деңгейлі
банктерді ынталандыру;
– Басым бағыттар бойынша кәсіпкерлікті дамыту қорынан ... ... ... ... ... ... объектілерді қаржыландыруда тәуекелдерін сақтандыру
механизмдерін енгізу;
2. Институционалды: ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымының тиісті дәрежеде дамымауы.
– Қазақстандан кәсіпкерлік институттарын енгізу;
– Қазақстанда кәсіпкерлік кодексін өңдеу;
– Қазақстанда ... ... ... ... ... беру және аудиторлық фирмалар жүйесін кеңейтуде ... ... ... ... ... ... қорғау;
– Биржа және сауда үйлерін қолдау және дамыту үйелері;
– Бизнес орталықтар, бизнес инкубаторлар ... ... ... ... ... және ... беру орталықтарын
қолдау және дамыту;
3. Білім беру: нарықтық жағдайда кәсіпкерлікті ұйымдастыруда және дамытуда,
тәжірибе және жүйелі ... ... ... ... оқытуда жаңа бағдарламалар егізу және өңдеу;
дайындық курстарын тереңдету; мамандарды қайта дайындауда жыл сайын
бағдарламаларды жетілдіру.
– Техниканы ... ... ... Кәсіпкерлікті ұйымдастыру және басқаруда білім орталықтарын дамыту
және көбейту;
– Әр облыстық және ... ... ... ... беру ... ... бюрократизм, төрешілдік, ... ... ... лоқы ... Мемлекеттік қызмет реформаларын тереңдету;
– Қазақстан Республикасының Жоғарғы тәртіп кеңесін ... ... ... ... қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік субъектілерін
тіркеуде, сақтандыруда, лицензиялауда, бухгалтерлік есеп жүргізуде
жеңілдетілген жүйелер енгізу.
– Кәсіпкерлік субъектілері үшін мемлекеттік ... ... ... заңды фирмаларда жеңілдіктер енгізу;
– Бизнесті және меншікті қорғайтын құрылым ... ... ... мәселелерді жеткізу деңгейінің төмендігі,
БАҚ оң ақпараттар жеткізуде әлсіздігі, кәсіпкерлердің және ... ... және ... ... ... ... ... БҰҚда және электронды ақпарат желілерінде кәсіпкерлікті
дамытуды ... ... ... ... ... ... ... шығару;
– Радио және теледидар арқылы арнайы циклдарды ұйымдастыру;
– Кәсіпкерлік туралы актуалды сұрақтары бар ... ... ... ... Кәсіпкерлікке әсер ететін факторлар
Елімізде кәсіпкерлік рөлі тұрақты түрде және үздіксіз өсіп ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге
икемді:
– Капиталды салымсыз аймақтық шикізат көздерін пайдалану ... ... және ... ... ... ... ... орындарымен қамтамасыз ету;
– Ғылыми техникалық үрдісті жетілдіру;
– Кәсіпкерліктің дамуына ... ... ... тудыру;
Қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы туралы көптеп айтылып келе
жатыр. Кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... бұл ... мәселелер, қаржылық, институционалды, білім береумен,
мемлекеттік. Барлық бұл мәселелер уақыт өте өз ... ... ... ... осы ... шешу ... алға қойылған мақсаты
орындалады деп ... Дәл осы ... ... ... ... ... дами ... Кәсіпкерліктің дамуы — Қазақстанның
болашағы деген ... ... ... де дұрыс емес деп есептеуге
болады. ... ... ... ... ... ... ... Осыдан кейін кәсіпкерліктің дамуы Қазақстанның болашағы деп
айтуға ... ... ... даму ... талдау
2.1 Қазақстанда кәсіпкерліктің даму тенденциясы
Көптеген дамыған индустриялы мемлекеттерде кәсіпкерлік қызмет жалпы
ішкі өнімнің 40%-дан 60%-ға құрайды. ... ... ... қабілетті
және экономиканы тұрақты дамытудағы табысты тәжірибесі кәсіпкерліктің осы
процесс ... ... ... бipi ... ... ... мен даму ... елдің тұрақты түрдегі ... ... ... ... рөл ... отырып, жұмыссыздық, кедейшілік,
дамымаған бәсеке, материалдық және материалдық емес ... ... ... сұраныстың импортқа тәуелділігі сияқты және ... ... ... өз ... тигізеді. Осының нәтижесінде шағын
кәсіпкерліктің даму жағдайы көптеген елдерде аса маңызды ... ... де, ... ... деңгейде қарастырылады.
Кәсіпкерліктің негізі шағын және орта бизнес ... ... ... орта ... ... ... ... ортасы болып, мемлекет
тұрғындар өмірін қозғайды. Экономиканың көптеген секторлары ... пен ... ... ... ... еді. Ең ... ... емес шағын кәсіпорындар негізінде ойлап табатын және инновациялық
қызмет бастамашысы болып табылады. Көпшілікке таралған пікір ... ... ірі ... ... дамиды. Заңдылық бойынша шағын
өндірістер ірі кәсіпорындарға қарағанда неғұрлым пайдалырақ болып ... ... ... ... экономика секторларының барлық
салаларында дамып, кейбір позицияларда жоғары орындарды алады.
Кәсіпкерліктің даму ... ... ... ... ... ... ... салада кәсіпорынның қандай түрі болмасын жаңашылдық енгізілетін
болса ол көптеген мүмкіндіктерге жетеді.
Кәсіпкерлктің Қазақстан Республикасында ... ... мен ... ... және кәсіпкерлік іс-әрекеттің кең ауқымға ... ... ... ... мемлекетіміздің тәуелсіздікке қол жеткізуі,
нарық экономикасына бет бұруының өзі елде кәсіпкерлікпен шағын және ... ... ... ... Бастапқы кезең ретінде көрінген мұндай
бизнес 1995-1996 жылдары делдалдық қызмет ретінде жүзеге ... Ал ... 5-6 ... ... ... іс ... ... заңды тұлғалар
әлемдік тәжірибені үйрету арқылы қалыптасқан бизнес ...... ... Республикамыз табиғи жер қойнауындағы ресуртарға бай,
жер ауқымы кең болғандықтан, ауылшаруашылығында – фермерлік іс, ... құру , т.б. ... келе ... 58]
Әлемнің дамыған елдерінде шағын және орта бизнес қоғамның орта
сыныбын ... ... ... ... ... ... ... шағын
және орта бизнес кәсіпорындары экономикалық барлық субъектілерінің 99 %-ын
құрайды. Ал ... ... ... ... экономиканың 92 %-ғана құрйды.
Әлемнің дамыған елдеріндегі елдің ЖІӨ-гі үлесі 45-55 % шегінде аутқиды,
Қазақстанда ... ... ... ... ... барлығы 15,7 % құрайды. Мұнда
шағын және орта бизнестің жұмыспен ... ... ... 50-70 %-ын құрайды, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 21 %-дан ... ... ... және орта ... ... ШОК ... ... ... |
| |2005 ... ... орны ... және ... ... ... Себебі қазіргі таңда кәсіпкерліктің дамуы ... ... ... ... ... ... статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтері
бойынша 2008-2012 ... ... ... елде ... ... және орта
кәсіпкерліктің саннының 34 182 бірлікке ... (112%) өсуі ... ... ... ... және орта ... санының тұрақты өсу
динамикасы байқалуда. 2012 жылға дейінгі уақыт ... ... ... ... саны ... ... ... тіркелген заңды тұлғалар (шағын, орта, ірі.)
|  |Жылдар |2012 жыл 2008 |
| | ... |
| |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | +, -; | % ... |283 744 |298 028 |287 068 |301 372 |317926 |34 182 |112 ... |268 580 |282 503 |271 160 |284 888 |301305 |32 725 |112 ... |12 792 |13 153 |13 479 |14 134 |14289 |1 497 |112 ... |2 372 |2 372 |2 429 |2 350 |2332 |-40 |98 ... ... ... ... агенттігінің
мәліметтері бойынша 2012 жылы 2008 ... ... ... ... өсу ... ... болады. 2008 жылы тіркелген заңды
тұлғалар саны 283 744 ... ... ... ... бизнес субъектілері 268
580 бірлік, орта кәсіпорындар саны 12 792 бірлік және ірі ... ... ... тіркелген. Ал 2012 жылы 317926 бірлік заңды тұлғалар тікелген,
соның ішінде ... ... ... саны 301305 бірлік, орта кәсіпорындар
саны 14289 ... және ірі ... 2332 ... тіркелген. Кестеден
тіркелген заңды тұлғалар санының жыл сайын орта ... 34182 ... ... Соңғы бес жыл ішінде, яғни 2012 жылды 2008 жылмен
салыстырғанда тіркелген бизнес ... саны 32808 ... ... ... ... ... 32725 ... (112 %), орта кәсіпорындар
саны 1 497 бірлікке (112 %), ірі кәсіпорындардың саны -40 бірлікке ... өсуі ... ... ... бес жылдың ішінде Қазақстан Республикасында
тіркелген заңды тұлғалар санының өсу тенденциясын байқалып отыр.
Кәсіпкерліктің қазіргі кездегі даму жағдайы жөнінде тоқталатын ... және орта ... ... мен ... рөлі маңызды орынға
ие болып отыр. Себебі, ... және орта ... ... ... баса ... ... нақты міндеттер жүктелді. Шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту мәселесі экономикалық даму стратегияларының барлығында
дерлік, сондай-ақ, ... ... ... ... да ... Бизнес бойынша мемелекеттің жүргізетін саясаты көп жағдайда оның
тағдырын ... ... ... ... 2007 ... ... ... әлемдегі жаңа Қазақстан» деп аталатын Қазақстан ... ішкі және ... ... аса ... 30 бағытының бірі
ретінде, атап айтсақ, ... ... және орта ... қолдау жөніндегі
дәйекті іс-қимыл деп аталады. Мұнда салық заңнамасының ... ... ... ... ... ... жәрдемдесетіндей етіп одан әрі жетілдіру, жаңа кәсіпорындар құру
үдерісін жетілдіру, жаңа өндірістерді ашық және жариялы конкурстық ... үшін ... ... ... ... ... ... елімізде кәсіпкерліктің дамуының қазіргі жағдайын, әсіресе шағын
және орта кәсіпкерліктің даму бағыты ... ... ... ... ... түрінің ішінде саны жағынан шағын бизнес кең етек
алып келеді. Шағын ... ... ... арқылы соңғы алты
жылдағы даму тенденциясын байқап көрелік .(3-кесте)
3-кестеде 2002 жылдан 2011 жылға дейінгі ... ... ... ... ... ішінде субъектілер көлемі, жұмыс бастылық және
өндірілген өнім көлемі бойынша заңды тұлғалардың, дара ... ... ... ... ... көрсетілген.
3-кесте. Шағын кәсіпкерліктің негізгі көрсеткіштері
... ... ... ... ... млн. |
| |бірлік ... мың адам ... |
| ... көлемі бойынша, 2002 жылы тіркелген заңды тұлғалар саны
42516 бірлік, ал 201 жылы бұл көрсеткіш саны 64 457 ... ... ... ... 21941 бірлікке яғни 151%-ға өскен. Жеке кәсіпкерлер саны 2002
жылы 169781 бірлік, 2011 жылы 589 640 ... ... үш ... ... ... ... Ауыл ... – Қазақстанның негізгі
салаларының ... Оның ... – ең ... халыққа азық-түлік
өнімдерімен қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығын эконоиклық ... ... 32% ... қамтамасыз ете отырып, экономиканың маңызды
секторларының бірі ретінде танылады. Нарыққа көшу ... алда ... ... ... ... ... күшейтіп,көп түрлі жекешелендірудің
ауыл шаруашылығында кеңінен жол алуына мүмкіндік беру болып ... ... ... ... ... саны 111434 ... құрап, 2011 жылы
бұл көрсеткіш 182 986 бірлікті көрсетіп, 71552 бірлікке, яғни 164%-ға
өскенін байқауға ... ... ... ... дамуы экономиканы дамытудың
негізгі факторларының бірі ... ... ... ... ... да ... факторларының бірі деп айтсақ артық болмас. Соңғы
жылдары елімізде жұмыс бастылық өсіп келе жатыр. 2002 жылы ... ... саны 467,4 мың ... ал 2011 жылы 539,3 мың адам ... ... 2002 жылы 351,4 мың ... 2011 жылы 771,9 мың адам және ... келетін болсақ 2002 жылы 357,3 мың адам тіркелсе, 2011 жылы
426,5адам ... ... 10 жыл ... тіркелген адам саны заңды
тұлғалар ішінде 115 %-ға, дара кәсіпкерлер 2 есе және ... ... ... ... ... өнім өндіру көлеміне келетін болсақ, заңды тұлғалар 2002 ... ... ... 2011 жылы 1 445158 млн.тенге өнім өндіріліп,
4,5 есе ... Дара ... ... өнім ... 2002 жылы 78387 ... болса, 2011 жылы 675 104 млн.тенгеге өнім өндіріп, 8,4 есе өсу
темпін ... ... ... ... ... болсақ, 2002 жылы
1462288 млн.тенге болса, 2011 жылы 586 424 млн. ... ... 4 ... ... ... мемлекеттік саясат өзінің бәсекеге қабілеттілігі мен
мемлекеттік ғылыми- техникалық әлеуетін арттыру көзқарасы ... ... ... бар ... және орта ... ... ... беруге
бағытталды. Шағын және орта бизнестің ... ... ... ... өзар ... ... ... кәсіпкерлікті қолдаудың
мемлекеттік саясатының қалыптасуының жаңа тәсілдерін талдау кәсіпкерлікті
дамыту ... ... ... мәселелерінің бірі болып табылады.
2008 жылдан бастап 2012 жыл ... ... ... Қазақстан Республикасының аймақ бойынша өсу қарқыны жақсы
дамып ... 2008 жылы ... ... ең ... көрсеткіш Алматы қаласында
- 86 773 бірлік ... ... ... – 27 575 ... және ... ... – 24 329 бірлік тіркелген. Ал 2012 жылы ... - 89 903 ... ... ... ... – 36 702 ... ... Қазақстан облысында – 28 695 бірлік заңы тұлғалар тіркелген. Бұл
дегеніміз соғы 5 жыл ішінде тіркелген ... ... саны ... ... 3 130 ... 103%-ға, Астана қаласы – 9 127 бірлікке 133%-ға және
Оңтүстік Қазақстан облысында – 4 366 ... 117 %-ға өсу ... ... ... ... ... 2008 жылы аймақ бойынша Қызылорда облысында –
6345 ... ... ... – 8 349 ... ... Қазақстан облысында –
6 723 бірлік, Солтүстік Қазақстан облысында – 8 235бірлік тіркелген. 2012
жылы бұл ... ... ... 7 484 ... ... ... 8 293 ... Атырау облысы 9 862 бірлік, Солтүстік Қазақстан
Облысында 9 148 бірлік және ... ... 10 415 ... ... ... ... ең ... мәнін көрсетсе де, соңғы бес жыл
ішінде өсу темпін байқауға болады. Қызылорда облысында 1 139 ... ... ... Қазақстан облыснда 1 570 бірлік 123%-ға, Атырау облысы 1728
бірлік 121%-ға, Солтүстік Қазақстан Облысында 913 ... ... ... ... ... ... үлес ... кестеден көруге болады.
(4 -кесте)
4–кесте. Қазақстан ... ... ... ... ... ... аты ... |2012 жыл 2008 ... | ... |
| |2008 ж |2009 ж |2010 ж |2011 ж |2012ж |  +, |  % |
| | | | | | |-; | ... |10 805 |11 048 |10 625 |10 989 |11 241 |436 |104 ... |11 798 |12 418 |11 813 |12 243 |12 722 |924 |107 ... облысы|14 838 |15 483 |15 728 |16 341 |17 134 |2 296 |115 ... |8 134 |8 659 |8 900 |9 446 |9 862 |1 728 |121 ... |6 723 |7 101 |6 948 |7 236 |8 293 |1 570 |123 ... | | | | | | | ... |8 835 |9 239 |8 587 |8 978 |9 375 |540 |106 ... |18 580 |19 576 |19 958 |21 052 |22 261 |3 681 |119 ... |11 702 |12 163 |11 622 |12 051 |12 491 |789 |106 ... |6 345 |6 691 |6 827 |7 172 |7 484 |1 139 |117 ... |8 349 |8 942 |9 333 |9 992 |10 415 |2 066 |124 ... |24 329 |25 628 |26 275 |27 333 |28 695 |4 366 |117 ... обл.| | | | | | | ... |12 679 |13 134 |11 762 |12 264 |12 821 |142 |101 ... |8 235 |8 806 |8 599 |8 885 |9 148 |913 |111 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |18 044 |18 499 |18 330 |18 735 |19 379 |1 335 |107 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... 575 |29 752 |30 492 |33 334 |36 702 |9 127 |133 ... қаласы|86 773 |90 889 |81 269 |85 321 |89 903 |3 130 |103 ... |283 744 |298 028|287 068 |301 ... ... |
| | | | | | | |112 ... ҚР-сы статистика агенттігінің мәліметтері негізінде есептелді |
Аймақ бойынша тіркелген заңды тұлғалар саны жылдан жылға көбейіп, өсу
тенденциясын ... ... ... көрсеткіштің мәні жоғары болғаны
жақсы, яғни бұл аудандарда бизнесті дамыту да ... ... ... ... ... 2008 жылдан бастап 2012 жыл аралығында тіркелген бизнес
субъектілерінің Қазақстан Республикасының ... ... өсу ... ... келе ... байқадық. Ал енді Қазастан Респуликасының статистика
агенттігі мәліметтеріне сүйеніп, ... ... ... ... ... тұрған заңды тұлғалар санын байқап көрейік. Аудан бойынша 2012
жылы жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны ... ең ... ... ... - 38 190 ... ... ...... ... ... – 14 786 ... және ... ... облысында –
15 584 бірлік. Ал төменгі көрсеткішті Қызылорда облысы ... ... БҚО (5 813 ... ... ... (6 320 ... СҚО (5 ... және Ақмола болысы (6 505 бірлік) көрсетеді. ( 5-кесте)
5-кесте. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... саны
|Аймақ аты |Жыл |2012 жыл 2008 |
| | ... ... |
| |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 ... | % |
| | | | | | |-; | ... |6 927 |7 831 |6 550 |6 464 |6 505 |-422 |93 ... |7 874 |8 130 |8 329 |8 482 |8 454 |580 |107 ... обл. |9 773 |11 050 |11 528 |10 332 |9 665 |-108 |98 ... |6 029 |6 377 |6 454 |6 588 |6 320 |291 |104 ... |5 366 |5 518 |5 468 |5 241 |5 813 |447 |108 ... | | | | | | | ... |5 585 |6 049 |5 815 |5 599 |5 593 |8 |100 ... |13 542 |14 593 |15 346 |14 700 |14 786 |1 244 |109 ... |7 767 |8 124 |8 010 |7 738 |7 909 |142 |101 ... |4 587 |4 907 |4 874 |5 002 |5 227 |640 |113 ... |7 305 |7 989 |7 806 |7 306 |7 389 |84 |101 ... |13 632 |11 091 |12 783 |13 678 |15 584 |1 952 |114 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |8 035 |8 676 |8 107 |7 185 |7 363 |-672 |91 ... |5 449 |5 928 |5 513 |5 498 |5 458 |9 |100 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |11 643 |12 304 |11 855 |11 043 |10 784 |-859 |92 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... 626 |19 265 |18 285 |19 449 |19 913 |1 287 |106 ... ... 577 |50 968 |50 438 |43 279 |38 190 |-6 387 |85 ... |176 717 |188 800 |187 161|177 584 | |-1 764 |99 |
| | | | | ... | | ... ... ... ... ... негізінде есептелді. |
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... саны жыл сайын көбейіп жатыр.
Сонымен елімізде бизнестің қазіргі жағдайын жан-жақты талдау үшін
олардың бірнеше ... ... даму ... ... мен ... ... саралау қажет. Сала іс-әрекеттің өрісі, шығарылған өнімі,
өндірістің технологиясы, ... қоры мен ... ... тән ... мен ... ... ... Бизнестің
экономика салаларындағы немесе қызмет түрлеріндегі санын келесі кестеден
көруге болады ... ... ... ... ... ... ... саны
... |2012 жыл |
| | |2008 ... |
| ... 5 жыл ... ... тіркелген кәсіпорындарының саны 112%-
ға өскен. Мұндағы өсімнің ең жоғары серпіні келесі ... ... ... және ... қызметі – 1 042 бірлікке (128%), ... ... ... ... ... ... – 899 ... (114%), Білім
беру – 991 бірлікке (146%,) ... және ... 273 ... ... байқауға болады.
Бір айта кететіні, соңғы 5 жыл ішінде экономикалық қызметтің барлық
түрлерінің ішінде сауда, автомобильдерді, тұрмыстық ... және ... ... ... ... ... жасалатын операцияларда,
құрылыста, көлік және байланыста үлесі үздіксіз өскен, ал денсаулық сақтау
және ... ... ... қызметтің үлесі төмендегені байқалады. Бұл
елімізде кәсіпкерліктің әлі де болса ... ... даму ... ал ... ... төмен және капитал қайтымдылығы жоғары
сауда, қызмет ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту бойынша нақты шаралар қолға
алынып, жүзеге асырылуы тиіс. Ол ... ... ... қаржылық
көмектер және салықтық жеңілдіктер түрінде болуы мүмкін.
2.2 “Kagazy Recycling” ... мен «Іле ... ... ... АҚ ... мен ... талдау
Қазіргі заманғы кәсіпорындар өздерінің бәсеке бағытын нығайту үшін
әлемдік нарықтың жоғарылап келе жатқан талаптары, ... ... ... ... азаю ... және
өндіріске ғылыми-техникалық жетістіктерді ... ... ... ... және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге
қабiлеттi және экспортқа ... ... ... және ... өндiрiсi, шикiзаттық бағыттан бас тартуға ықпал ететiн экономика
салаларын әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзуге; ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... түсу ... дегенiмiз қазақстандық кәсiпорындардың экспортқа
шығарылатын өнiмдердi өндiру қабiлетiн бiлдiредi. Басқаша айтқанда, өңдеушi
өнеркәсiптiң өнiмi ... ... ... ... ... керек және
баға бойынша бәсекелесуге қабiлеттi болуы тиiс.
Шикізаттық ресурстар өндірісі мен ... ... ... ... ... шығуына және экономикалық өсудің жоғары қарқынын
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Өзінің қағаз ... 2001 жылы ... ... ... ... ... ... компаниясы көптеген жоғары
дәрежелі жетістіктерге жетті. 2006 жылы 3- қараша айында гофроөнімдерін
өндіретін ... ... ... ... жаңа завод құрылысы
салынып бітті.
Өндіріс орны ... ... сай және ... ... ... ... ыңғайлы орналасқан және ең жаңашыл, заманға
сай жабдықтар қолданылуда.
Kagazy Recycling Жаупкершілігі шектеулі ... 2006 ... ... ... . «Kagazy Recycling» компаниясы 2001 ... ... kagazy» ... қоғамының еншілес компаниясы
болып табылады.
5-сурет. Қазақстан Қағазы құрамындағы еншілес компаниялар
Серіктестіктің негізгі мақсаты ... ... ... алу ... ...... үшін ... өңдеу процессін қолдана
отырып, қоршаған ортаны жақсартып,орман байлығын сақтап қалу.
Компания көретіні (видение) – Орталық Азияда және аймақ ... ... ең ... және ... ... ... Recycling Жаупкершілігі шектеулі серіктестік қызметінің ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібі саласына ғылыми-техникалық әзірлемелерді ендіру;
– Коммерциялық-делдалдық қызмет;
– Сауда-сатып алу ... ... ... ... ... беру және лизингтік операциялар;
– Кәсіпорындармен, ұйымдармен, ... және ... ... ... ... алу және ... ... Өнімдерді, халық тұтынатын тауарларды, тағам өнімдері өндірісін
ұйымдастыру, құру және дамыту;
– Бейнефильмдер, жарнамалық және ... ... ... да өзіндік өнімдерін шығару;
– Шығарылған өнімдерді, жұмыстарды, ... ... ... ... ... тұлғалармен бірлескен қызметтің нәтижелерін экспортқа
шығару;
– Маркетингтік және социологиялық зерттеулер жүргізу;
... ... және ... ... ... мен өнімдерді
сатып алу және сатып өткізу бойынша ... ... ... ... мемелекеттермен, халықаралық ұйымдрмен және компаниялармен
экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстар ... ... ... пен ... ... ... бағдарламаларды әзірлеу және
сатылап жүзеге асыру;
– Жаңа технологияларды әзірлеу және ... алу, ... ... ... ... ... ... қағаз бен картон өндіру үшін импортты
толықтыру бағдарламасы ... ... және ... ... Қазақстан
Республикасы мен Орталық Азияда ең ірі қағаз комбинаты ... ... ... ... ... ... ... Макулатура –
Қағаз – Гофрокартон. ... ... ... бен ... қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында құрылған, сонымен
қатар ол отындық орман массивтеріне қаупін төндірмейді, ... ең ... ... - өте ... қағаз өндірісі ушін ресурс сақтайтын
стратегиялық шикізат болып табылады. ... ... ... ... шикізаттан қағаз комбинатының қазіргі заманғы өндірісі
қалдықсыз ... цикл ... ... ... ... ... ... органы – Қатысушы
2. Алқалық атқарушы орган – Дирекция
Серіктестің жоғарғы басқару органы Қатысушы ... ... ... ... ... мәселелерді шешу жатады:
1. Жарғыны өзгерту, соның ішінде ... ... және ... атауын,
оның Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту немесе Жарғының жаңа оқылымын
бекіте алады;
2. Серіктестіктің атқарушы органын құру және ... ... ... ... жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіту және оның таза табысы
мен залалдарын үлестіру, атқарушы органның ... ... ... ... ... және ... комиссиясын сайлау және
оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын ... ... ... ... ... ... әрқайсысына ережелерді, қағидалар мен нұсқауларды, оларды
қабылдау тәртібін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да
құжаттарды ... ... ... ... ( біріктіру, қосу, бөліп шығару немесе
қайта құру нысанында) немесе тарату ... ... ... Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
8. Қатысушының Серіктестіктің ішкі қызметіне ... ... ... ... ... кез ... ... күшін қайтаруға
құқылы;
Серіктестіктің алқалық атқарушы органы - Дирекцияның ... ол ... ... ... жасауды, оның істерін жүргізуді
және серіктестіктің қызметін ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Дирекция бес мүшеден
тұрады, дауыс беру кезінде күн ... ... ... ... ... ... болып табылады. Дирекцияның құрамына атқарушы
органның басшысы, оның орынбасары және бөлімшелері ... ... олар ... ... ... ... бойынша
фукционалдық жағынан бөлінген, атап айтқанда:
1. Бас ... - ... ... ... басшысы;
2. Бас директордың орынбасары – алқалық ... ... ... ... өндіру мен кесу бөлімшесінің ... Бұл ... ... жұмысты ұйымдастыру және қағазбен картонды,
соның ішінде санитарлық гигиенаға арналған қағаз бұйымдарын ... ... ... ... ... ... және ... кесу жатады.
4. Гофроөнім өндіретін бөоімшенің директоры. Бұл бөлімшенің функционалдық
міндеті ұйымдастыру және ... ... ... шығару жатады.
Дирекция мүшелерін қатысушы бес жыл ... ... ... ... кезінде Дирекция мүшелері Серіктестіктің мүдделерінде
адал және ақылмен әрекет етуге ... ... ... ... ... еңбек туралы заңнамаға сәйкес, келісім-шарт негізінде
реттеледі. Бұл ... ... ... ... ... ... оның ... өкілі қол қояды, Бас директордың орынбасарымен
және әр ... ... ... ... ... ... ... Серіктестіктің Дирекцияның мүшелері Серіктестікке ... ... өтеу ... ... ... етуі ... ... мүмкін. Бұл орайда олар Серіктестікті бірлесіп
басқаруды дұрыс жүзеге асырмауынан келтірілген залалдар үшін ... ... ... ... ... ... ... салдарынан
немесе Дирекция мүшелерінің Серіктестікті басқаруды ... ... ... ... үшін бірлесіп жауап береді.
Гофрокартон – көп жақты, үнемді және өте ... буып – ... ... Ол жылдам орауға, ыңғайлы сақтауға, тиімді үйлестіруге
және саудада иілгіштік болуға септігін тигізеді.
6– сурет. Өндіріс поцессін ұйымдастыру
Гофрокартон ... ... ... ... бір ... және бір немесе бірнеше тегіс қабаттан тұрады. Алынған
конструкция жеңіл салмағын есепке ... ... ... ... ... қатты және мықты. Гофрирланған картон буып-түю және басқа
материалдардың сериялық өндірісіне өте ыңғайлы. ... ...... ... (крафтлайнер) картон үшін және гофрирлауға қағаз
– бірнеше рет қолдануға арналған талшықты материал болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... шығаруға
(қайта өңдеуге) өте ыңғайлы.
Гофрирланған картонның түрі мен сипаттамасы қолданылатын шикізат пен
құрылмына абйланысты тебеледі. ... ... ... ... ... ... ... екі қабатты картон, тегіс және ирек гофрирланған қабаттан тұрады;
– үш қабатты картон, екі тегіс және ирек ... ... ... бес ... ... үш тегіс және екі ирек гофрирланған қабаттан
тұрады;
Бұл өндірілген өнім ... әр ... ... ал ... ... ... ... қолданылады.
Тауар ассортименті:
• Тасымалдау қораптары;
• Стендтар;
• 4 клапандық кораптар
• Гофрокартоннан жасалған жарнама материалдары және т.б. ... ... үшін ... қажет.
7-сурет. Макулатураны Қазақстанның 20 пунктінен және Орталық Азиядан алу
Бұл маклатура Қазақстанның 20 ... және ... ... ... макулатура жыйнайтын пунктте қажетті құрал-жабдықтар мен транспортпен
жабдықталған. Макулатура ... ... буып ... ... ... өнімдерін өндіру үшін және ассортиментті жақсарту,
өндірісті ... ... ... ... ... және ... өндіретін заводта екі қағаз жасайтын ( ... ... және ... ... машиналар қолданылады.
Қағаз өндіретін БМ1 Италия машинасы тәулігіне 80-100 ... ... ... 16 – ... ... ... БМ2 Чехиядағы «PAPCEL»
фимасы жасаған машина іске қосылды. БМ2 кең ассортиментті өнім өндіреді: ақ
және ... ... екі ... тест ... ... негізгі шикі заты болып лайнер және флютинг
болып табылады. ...... для ... ... флютинг – гофрирлеуге
арналған қағаз.
Екі қағаз өндіретін машина жылына 60 мың ... ... ... және ... ... ... ... сапалы гофрокартон
жасалады.
Компанияда Ресей, Италия және ... ... ... ... ... өз шеберлгін арттыратын кәсіпқой – мамандар командасы жұмыс
атқарады.
Бұдан басқа, ассортименттің кеңеюіне және ... ... ... ... ... жаңа ... мүмкіндік туғызатын ең үздік еуропалық гофрозауыттарда үлкен жұмыс
тәжірибесі бар өндіріс ... ... және ... жобаларды
жүзеге асыру үшін ынтымақтастыққа шақырылды. ... ... ... ... 200 ... адам ... олардың ішінде 90 пайызының
жоғары немесе орташа-арнаулы білімі болуы тиіс. Жұмысшылардың ... ... ... ... ... ... технологиялы
автоматтандырылған жабдықтар қолданылады.Түрлі – түсті ыңғайлы флакондар
мен қорабтар 15 жыл бұрын көпшілікке ... ... ... ... ... ... жаңадан енгізе бастады, ал ағаш ... ... ... ... ... Біз ... сөрелеріндегі
жарқыраған қатарларға тез дағдылынып кеттік және тауардың сыртқы келбетіне
көбірек көңіл бөлуге уйрендік. Сұраныс ұсынысты ... ... ... ... ... ... ... отандық буып – ... ... ... ... күрделенген құрылымы және өсіп келе
жатқан бәсекелестік ... ... ... ... ... жаңа ... қояды.
Қазіргі уақытта буып - түю материалдарының көптеген саны бар.
Дегенмен, көптеген әлемдік ... ... ... ... ... көрсетеді. Гофрокартон мен гофротараның қолдану аумағы өте
кең. Буып-түюлердің басқа түрлеріне ... ... ... ... ... картонды-қағаз қорабын қолданады. Шындықтың мәнісі,
бірде-бір буып-түйетін материал бұндай ... ... ... ие ... ... салыстармалы аз бағасымен:
– буып-түюге арналған өнімдерді тасмалдауда гофрокартон жеткілікті
түрде жеңіл. (гофрирланған картоннан тұратын жәшік дәл ... ... ... ... ... есе жеңілірек және ағаш жәшіктен
шамалы үш есе жеңіл);
– әр-түрлі өнімдердің үлкен мөлшерін орап-түю үшін ... ... ... сонымен қатар дара орап-түю үшін де қолданылады, және
тасмалдау қорабы ретінде де;
... таза ... ... ... ... ... ... екінші қайтара өндіруге оңай ұшырайды;
– гофрокартон қоршаған ... ... ... өз ... ... ... мен ... жасалынады;
– дүкен сөрелерінде тауарды басқаларынан айыруға үлкен рөл ойнайтын
гофрокартонға әр-түрлі әдістермен кескіндеме түсіруге ... ... ... өсуі ... ... бен гофроөнімдері отандық нарығының
дамуына ойдағыдай ықпалын тигізді. Тек қана соңғы төрт жылдың ішінде ... ... ... екі ... ... ... өнімдерінің белсенді
тұтынушылары болып табылатын отандық өнеркәсіп салаларында: химия, азық –
түлік, ... ... ... және ... ... дұрыс
өзгерістер болды.
Айта кететін жағдай, тамақ өнеркәсібі Қазақстанда айрықша сәтті болып
табылады және тез қарқынмен ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасындағы өрлеу жаңа өндірістердің
қалыптасуы мен дамуына ... ... ... ... ... электроприборлар өндірісі және тағы басқа. Осы барлық
өнеркәсіптер ... ... ... үшін ... қолданады. Оған
қоса, буып-түюді қолданатын, өндіруші тұтынушылардың едәуір бөлігі сапалы
және ... емес ... ... қалайды. Импортқа қарағанда, ... ... және ... ... қамтамасыз ету үшін отандық ... ... мен ... ... ол ... ... ... әсерін тигізеді. Бұл импорттың жоғары үлесін қысқартуы тиіс. ... ... ... ... ... ... импорттың
орнын басатын және экспортқа бейімделген өнімді өндіруге септігін
тигізетін, ... ... ... қысқартуы тиіс.
8-сурет. Сала бойынша гофроөнімін тұтыну үлесі
«Kagazy Recycling» ЖШС - нің ... ... ... ... аймағы бойынша Оңтүстік өңірі көп қолданады 6 880. Солтүстік өңір
– 500, Орталық өңір – 300, Батыс өңірі – 2000 т.м2 ... ... ... негізінен Алматы қаласы мен Алматы облысында басымырақ.
7-кесте. Өңір бойынша гофроөнімін айына тұтыну.
|Өңір ... ... ... м2 |
|I – ... ... |1 000 ...... өңір |500 ...... өңір |300 ... ...... өңірі |2 000 |
|V – ... өңір |6 880 ... |10 680 |
| ... ... ... ... ... өңір ... айына тұтыну
Тұтынушылардың жоғары пайызы дәл осы Қазақстан Республикасы
облыстарында ... осы ... ... ... ... ... ... қазіргі уақыттағы компаниялардың өндіріс қуаты бойынша айына
гофроөнім шығару көлемі ... ... ... ... ... қуаты, 2010 жыл
|Қазақстан Республикасында қағаз және гофроөнімдерін өндірушілер ... |% ... ... ... қуаты |
| | |мың ... ... мың. м2 ... ... ЖШС |3,85% |400 |1000 ... ЖШС |9,63% |1 000 |2300 |
| ... ЖШС |0,48% |50 |500 |
| ... АҚ |6,07% |630 |2500 ... |4,82% |500 |1000 ... ЖШС | | | ... ... ЖШС |1,93% |200 |500 |
| ... ЖШС |0,96% |100 |100 ... ЖШС (Семей) |0,00% |0 |1000 ... ... ЖШС ... |0,00% |0 |1000 |
| ... ЖШС |12,52% |1 300 |1500 |
| «Kagazy ... |57,80% |6 000 |10000 ... | | | ... да ... |4,82% |500 |  ... |  |10 680 |21400 ... ... ... ... «Kagazy Recycling» ЖШС нарықта айына
гофроөнімі бойынша ең көп өндірушінің бірі ... ... - ... ... тобы ... ... гофротар нарығында 70%
иеленіп, көсбасшы болып келеді.
Бүгінгі күні «Қазақстан Қағазы» АҚ- да ... ... ... ... ... ... бен гофроөнімдер «Тоговый дом» ЖШС ... ... ЖСШ ... ... арқылы стаылады. «Kagazy
Recycling» ЖШС - нің ... ... (59%) ... ... мен ... («Рахат» ЖШС, , «Алматы магарин зауыты» АҚ және т.б.), ... ... ... - 10 ... бойынша сату құрылымы 2011 жыл
Сату көлемінің 2010 жылғымен салыстырғанда төмендеу ... ... ... ... 15%;
– ФудМастер Компания 12%;
– Маслодел Алматы 13%;
–RaimbekAgro 9%;
Төменде қазіргі уақыттағы компаниялардың өндіріс қуаты бойынша айына
гофроөнім ... ... ... ... ... ... ... 2011жыл
|Қазақстан Республикасында қағаз және гофроөнімдерін өндірушілер |
|Атаулары |% ... ... ... ... ... |
| | |мың ... |.м2 |
| ... Гофротара»ЖШС |3,85% |400 |1000 |
| ... ЖШС |9,63% |1 000 |2300 ... ЖШС |0,48% |50 |500 |
| ... АҚ |6,07% |630 |2500 |
| ... |4,82% |500 |1000 ... ЖШС | | | ... Гофротара ЖШС |1,93% |200 |500 ... ЖШС |0,96% |100 |100 |
| ... ... ЖШС |0,00% |0 |1000 |
| ... ... ЖШС |0,00% |0 |1000 |
| ... ЖШС |12,52% |1 300 |1500 |
| «Kagazy ... ... |6 000 |10000 ... да ... |4,82% |500 |  ... |  |10 680 |21400 ... ... ... ... ... ... ... ... ... «Kagazy Recycling» ЖШС нарықта айына
гофроөнімі бойынша ең көп өндірушінің бірі болып ... - ... ... тобы Қазақстан нарығының гофротар нарығында 70%
иеленіп, көсбасшы болып келеді.
Өндіріс түрілерін өткізу динамикасы ... 2009 - жылы 2008- ... сату ... ... 5% ... яғни 1%-ға ... Жай қию 59%, 1%-ға ... көріп отырмыз, ал күрделі қию 27%,
10%-ға артқанын көріп отырмыз.
Гофрокатон өндірісі ... әлем ... ... ... келеді.
Қазақстан да қалыспайды. Екінші кәсіпорын ... біз «Іле ... ... АҚ алып ... ... ... Комбинаты» АҚ Қазақтан бойынша
гофроөнім өндіретін үш ірі өндірістің бірі болып табылады. ... өнім ... кең және ... ... кез келген
тұтынушы қажеттілігін қанағаттандыра алады.«Іле Кардон Қағаз Комбинаты» АҚ
гофроөнімдер ассортименті кең, кез келген ... ... ... ... ... ... жасалады. Гофро қораптар
өндірісінде қолданылатын ... ... ... бар. ... ... ... көмектеседі. Кәсіпорында "MAULE" картон жасайтын
машина ... Ол ... ... ... ... ... қағаздар өндіруді жоспарлауда.Кәсіпорынның бақару құрылымы
келесілерден тұрады: жоғарғы орган, ... ... ... ... ... ... Жоғарғы орган жалпы акционерлер жиналысы болып табылады.
Олар келесідей міндеттерді атқарады: жарғыны толықтыру не ... ... ... ... құруға немесе жауып тастауға; жылдық қаржылық есепті
бекіту және т.б. Басқару органы болып директорлар ... ... ... ... ... ... ... міндеттері қоғам
қызметтерінің негізгі бағыттарын анықтау, ... есеп ... ... т.б.. ... ... акционерлер жиналысы мен директорлар кеңесінің
жалпы қабылдаған шешімдерін іс ... ... ... ... ... ... сатуға әсер ететін негізгі факторлар
олар позитивті және негативті болып ... ... ... ... ... ... апалы шикізаттан өнімді дайындау;
– штатта жоғары білікті мамандардың болуы;
– буып түю өнімін өндіруде ... ... ... ... Негативті факторларына келесілерді атап көрсетуге болады:
– шиказат бағасының өзгеруі болып табылады;
– нарықта бәсекенің әсер етуі;
Кәсіпорынның ең басты тұтынушылары болып ... ... ... ТОО ... (пиво "Тянь-Шань", "Amstel"), "Баян Сулу" ЖШС,
PRG Bottlers "Пепси-Кола", ЖШС "Procter and Gamble" және ... ... ... ... кәсіпорын Ақтөбе, Қостана және Семей
қалаларында өз бөлімшелерін ашты. Негізігі ... ... ... облысында
орналасқан.
2.3“Kagazy Recycling” ЖШС-нің «Іле Кардон Қағаз Комбинаты» АҚ кәсіпкерлік
қызметінің тиімділігін ... ... ... ... келесі
көрсеткіштерді есептеу арқылы жүзеге асырылады (10-кесте).
Кәсіпорындар берген мәліметтерге талдау жасай келе мынандай ... ... осы ... ... ... өнімді өткізуден
түскен табыс 323866мың теңгеге немесе 105,6% -ды құрады, яғни ... ... ... ... 5% ... Ал ... ... өсуі
жалпы табысқа, таза табысқа және де табыстылық көрсеткіштеріне әсерін
тигізеді.
Мұндай ... өсуі ... ... ... құнымен тікелей
байланысты. Бұл ... ... ... 283784 мың теңге немесе 108,5%-
ға өсті. Ал осы екі ... ... ... ... жалпы табысын
береді. Ол өз кезегінде 40082 мың теңгені ... 101,6 %-ға ... Егер осы ... ... ... ... онда кәсіпорын
өткізілген өнімнен түскен табысын өсу қарқынын төмендетпей, ... ... ... ... ... ... табыс көлемінің өсуі
компания басшылары мен ұжымның бірігіп жұмыс істеуінің жемісі болады.
10-Кесте.“Kagazy Recycling” ЖШС-нің техника-экономикалық жағдайын талдау
... егер ... ... кәсіпорын өзінің жұмысын ары ... ... ... онда оған өнім ... ... үшін қосымша еңбек
күші қажет болады. Кәсіпорынның табысы өскен сайын компания басшылары ... ... ... ... ... жөн ... отыр ... өсімі 13282 теңгеге немесе өткен жылдағыдан ... ... ... Сонымен қатар маркетингтік бөлімінің ... ... ... ... 2010 ... қарағанда көбірік өнім
өткізген болатын, ал бұл өз ... ... ... ... ... көрсеткіші. Компанияның таза табысы 2010 ... ... ... ... ... ... өскенін көруге
болады. Осы технико-экономикалық көрсеткіштердің ... ... ... назар аудармай кетуге болмайды. Олар негізгі қорлар мен
айналым қорларының көрсеткіштері.
11-Кесте.«Іле ... ... ... АҚ ... қызметінің
тиімділігін бағалау
|№ | Көрсеткіштер |Өлшем |жылдар ... |
| | ... | |
| | | |2011 |2012 |+ - |% |
|1 ... ... |тг | |1 396 489 |473 991 ... |
| |түскен табыс | |922 498 369|997 | | |
|2 ... |тг | |1 128 213 |462 970 ... |
| ... | | |615 | | |
| ... құны | |665 243 209| | | |
|3 ... ... |тг | |268 276 382|11 021 222 |104,2 |
| ... | |257 255 160| | | |
|4 ... ... | |255 279 574|79 210 298 |144 |
| | | |176 069 276| | | |
|5 ... |тг | |12 996 808 |-68 189 076|16 |
| ... | | | | | |
| ... ... | |81 185 884 | | | |
|6 ... |тг | ... |-68 189 076|16 |
| ... | | | | | |
| ... ... | ... | | | |
|7 ... ... |тг |40 792 102 |54 475 551 |13 683 449 |133,5 |
|8 ... |% |11,7 |12,2 |0,5 |- |
| ... | | | | |
|9 ... |% |9,4 |10,9 |1,5 |- |
| ... | | | | ... ... |% |3,5 |4,1 |0,6 |- |
| ... | | | | ... |Негізгі |тг | ... |-354998 121|85,1 |
| ... | | | | | |
| ... жылдық | | | | | |
| ... | |2 393 93172| | | ... ... |тг | ... |1 968 |266,7 |
| |құралдарының | | | |594351 | |
| ... ... | | | | | |
| ... | ... | | | ... ... |тг |1485504,62 |2165100,771|679 596 |145,7 |
| ... | | | | | ... ... ақы қоры |тг ... ... |115 124 ... |
|15 |Персоналдар |адам |621 |645 |24 |103,8 |
| ... | | | | | ... |1 ... |тг | |55600 |13 300 |131,4 |
| ... ... | | | | | |
| ... | |42300 | | | ... |Қор |тг |0,38 |0,68 |0 |177,7 |
| ... | | | | | ... |Қор ... |2,59 |1,46 |-1 |56,2 ... |Қормен қарулану|тг |3855061,4 |3161232,6 |-693 829 |82,0 ... ... ... бойынша өнімді алдыңғы жылғы ... ... ... 151,3% - ға, яғни ... ... көп
өткізді. Бұл тауарға деген сұраныстыңжоғарылауынан деп сипаттауға ... ... ... құны 2011 ... ... 2012 жылы
462970406 теңгеге өскен. Жалпы табыс 11021222тг ... -ға ... ... есепті 2012 жылы 144%-ды құрап, 2011 жылмен салыстырғанда
79210298мың теңгеге көбейген. Кезең шығыстары құрамына – ... ... ... ... ... және басқа да кезең ... ... ... саны ... 2012 жылы 2011 ... жұмысшылардың орташа жылдық саны 24адамға артты.
Нарықтық ... ... ... ... ... маңызы өте зор. Бұл кәсіпорынның тәуелсіздікке ие болуымен,
сондай-ақ олардың меншік иелері, комерциялық серіктестіктер және ... ... ... ... ... ... нәтижелері
үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. Кәсіпорынның қаржы ... ... ... бір ... ... ... және оның ... қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін
уақытылы ... үшін ... ... ... ... ... қаржы жағдайы қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... ... жағдайы кәсіпорынның
қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін ... ... ... ... және ... мақсатқа сай, тиімді
тарату және пайдаланумен, ... ... ... ... ... болу, төлеу қабілеттілігі және қаржылық
тұрақтылықпен ... ... ... ... ... ... алудың ең
жақсы тәсілі, бұл – талдау, ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, ... ... ... ... баға ... ... ... қаржылық тұрақтылығы нені білдіреді? Бұл сұрақ та арнайы
оқулықтарда түрліше түсіндіріледі. Бір авторлар қаржылық тұрақтылықты «өз
қаражаттарын ... ... ... ... процессінде үздіксіздігін
қамтамасыз ететін қаржының жеткілікті болуы» деп ... ... ... ...... және қарыз қаражаттарының
байланысы деп жазады.
Кәсіпорынның қаржылық ...... ... болатын
деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып
табысты өсіру негізінде ... ... мен ... ... ... ... қаржы ресурстарының жағдайы.
Кәсіпорынның нарықтық экономика жағдайында қызмет етуінің экономикалық
пайдалылығы табыс табу мен анықталады. Кәсіпорынның табыстылығы ... ... ... ... ... – қаржының келуі
немесе активтер құнының ... не ... ... ... ... ... ... болып табылады.Нарық жағдайында табыс рөлі
айтарлықтай артты. Бұл әр кәсіпорын өзінің ағымдағы жіне күрделі шығындарын
өзінің ... ... ... жабатындығын білдіреді.Табыс есебінен,
сондай–ақ кәсіпорынның бюджет алдындағы, банктер мен ... ... ... ... ... ... іскерлік белсенділігі мен қызмет тиімділігін бағалау және
талдау қаржылық талдаудың қорытынды кезеңі болып табылады. Кәсіпорынның
іскерлік ... ... ... ең ... оның ... жылдамдығымен көрсетеді. Іскерлік белсенділікті талдау,
кәсіпорын өз ... ... ... ... анықтауға
мүмкіндік беретін, әр түрлі қаржылық айналымдылық коэффициенттердің ... ... ... ... ... ... ... жағдайын бағалау үшін үлкен маңызы бар, өйткені
қаражаттың айналым жылдамдығы ... ... ... ... әсер
етеді.
Жоғарыда айтылып кеткен теориялық негіздерге ... ... ... ... ... ... серіктестігінің мәліметері
негінде кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын бақылап көрейік. (12-кесте)
Берілген мәліметтерді есептеу бойынша, тәуелсіздік коэффициенті 2011
жылы 0,6 –ға ал, ... жылы 0,5-ке тең ... 0,1 ... ... ... ... бұл кәсіпорынның қаржылық жағдайының (тұрақтылығының)
төмендегенін дәлелдемейді. Бұл кәсіпорынның қаржылық ... ... ... Бұл жағдайда несие берушілердің тәуекелдігі төмен
болып және ... ... ... ... ... ... болады. Неғұрлым кәсіпорын қаражаты көп болса, соғұрлым үздіксіз
жұмыс қамтамасыз етіліп, нарық жағдайында алға шығуға ... ... ... бұл ... ... ... ... табылады. Бұл капиталдың жалпы сомасындағы қарыздың үлесін
сипаттайды. Бұл үлес ... ... ... кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру
көздерінен тәуелділігі жоғарлайды. Біздің кәсіпорнымызда оның ... ... 0,4 , ал ... ... 0,5 ... Бұл ... ... , талданып отырған кәсіпорын өзінің қаржылық тәуелсіздігін
жоғалтты деп ... ... ... қаржылық тұрақтылығын бағалау
| №|Көрсеткіштер ... ... ... ... |
| | ... ... ... Комбинаты»|
| | ... | |АҚ |
| ... және ... қаражаттар коэффициенті кәсіпорын активтеріне
салынған меншікті ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Біздің кәсіпорнымызда бұл көрсеткіш ... ... ... – 0,6 ал ... жылы ... тең. ... ... ішінде қарыз қаражаттары меншіктік салымдардың әрбір
теңгесіне 1 тиынға ... ... ... қарыз қаражаттарын
пайдалануға көп күш ... ... ... қаржылық тұрақтылығын
жоғалтпаған. Арнайы әдебиеттерде бұл көрсеткіш үшін ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 124 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың21 бет
Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары жайында7 бет
Кәсіпкерліктің түрлері, ұйымдастыру нысандары12 бет
Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру119 бет
Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті несиелендіруді ұйымдастыру43 бет
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандары43 бет
ҚР-ғы кәсіпкерліктің негізгі ұйымдастыру формалары24 бет
2003 - 2005 жылдары экономиканы дамытудың негізгі қорытындылары және Үкіметтің 2003 - 2006 жылдарға арналған бағдарламасы67 бет
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы56 бет
XХІ ғасырдың қарсаңыңдағы ҚР-ның әлеуметтік-экономиқалық саясаты22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь