Электрлік тербелістер генераторы


1. Электрлік тербелістер генераторы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Интегралды логикалық элементтердегі күтуші мультивибраторлар (КМБ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
3. ЖМБ.интегралды логикалық элементте ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
4. Синусоидалы тербелістер генераторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
5. Синусоидалы генераторлар жайында негізгі мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ...9
Тік бұрышты сигналдар генераторы импульсті құрылғыларда қолданылады, өйткені тікбұрышты сигналдардың функционалдық спектрі өте кең, яығни құрамында түрлі жиіліктердің гармоникалық құрамалары бар.
Тікбұрышты сигналдар генераторы мультивибратор деп аталад. Егер гармоникалық тербелістер генераторында өзін-өзі қоздыру шарты нақты бір жиілікте орындалса, онда мультивибраторда өзін-өзі қоздыру шарты бірден бірнеше (көптеген) жиілікте орындалады.
Мультивибратор тұрақты күйде бола алмайды. Егер қандай-да бір себептермен Е1 транзисторы ашылып кетсе, онда оның коллекторлық тізбегінде тоқ ағады, осы транзистордың коллектордағы Uk1 кернеуі төмендейді де, Е1 коллекторындағы кернеудің теріс құрамасы Uk1 С1 конденсаторы арқылы Т2 транзисторының базасына беріледі, бұл оның жабылуына және оның коллекторлы тізбегіндегі Ik2 тоқтың төмендеуіне және С2 зарядталу нәтижесінде Ізар2 азаяды, бұл Uкір2-нің азаюына әкеліп соғады немесе Uкір2=Uтаб2 болғанда, Э2 жабық, U шығады және «+» U жоғарлайды.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Тақырыбы: Электрлік тербелістер генераторы

Мазмұны

1. Электрлік тербелістер
генераторы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... 3
2. Интегралды логикалық элементтердегі күтуші мультивибраторлар
(КМБ) ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
3. ЖМБ-интегралды логикалық
элементте ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 6
4. Синусоидалы тербелістер
генераторлары ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
5. Синусоидалы генераторлар жайында негізгі
мәліметтер ... ... ... ... ... ... . ... ..9

Электрлік тербелістер генераторы.

Тік бұрышты сигналдар генераторы импульсті құрылғыларда қолданылады,
өйткені тікбұрышты сигналдардың функционалдық спектрі өте кең, яығни
құрамында түрлі жиіліктердің гармоникалық құрамалары бар.
Тікбұрышты сигналдар генераторы мультивибратор деп аталад. Егер
гармоникалық тербелістер генераторында өзін-өзі қоздыру шарты нақты бір
жиілікте орындалса, онда мультивибраторда өзін-өзі қоздыру шарты бірден
бірнеше (көптеген) жиілікте орындалады.
Мультивибратор тұрақты күйде бола алмайды. Егер қандай-да бір
себептермен Е1 транзисторы ашылып кетсе, онда оның коллекторлық
тізбегінде тоқ ағады, осы транзистордың коллектордағы Uk1 кернеуі
төмендейді де, Е1 коллекторындағы кернеудің теріс құрамасы Uk1 С1
конденсаторы арқылы Т2 транзисторының базасына беріледі, бұл оның
жабылуына және оның коллекторлы тізбегіндегі Ik2 тоқтың төмендеуіне және С2
зарядталу нәтижесінде Ізар2 азаяды, бұл Uкір2-нің азаюына әкеліп соғады
немесе Uкір2=Uтаб2 болғанда, Э2 жабық, U шығады және + U жоғарлайды.
(р = С*Rб; tр = 0.7 * С * Rб ; T = 2 * tр, f = 1T;

(ф = С * Rk ; tф = 2.2 * (ф ; Rб = 20 Ком; Rk = 2 Ком; f =
f(t0).
t0 өскен сайын Rбэ кедергісі төмендейді, Rб – азаяды,, (р – өседі.

Rб әлсіз болған сайын шунтирлеу де әлсірейді. . Rб = 20 КОм. f
тұрақтылығын жоғарлату үшін түрлі сұлбатехникалық тәсілдер қолданылады:
1. Rк = Rк1 + Rк11, Rк шамасының төмендеуі С и Rб . көрсеткіштерінің
өсуіне әкеліп соғады.
2. База тізбегіне өткізу бағытында емес диод қосылады.

Сұлба екі квазитепе тең күйде болуы мүмкін біреуінде Э1- ашық, Э2 – жабық,
екіншісінде керісінше.

Интегралды логикалық элементтердегі күтуші мультивибраторлар (КМБ)

Күтуші мультивибратордыңпринципиалды сұлбасы төмендегі суретте
көрсетілген. Басқарушы импульс Э1 элементінің Uзап кірісіне беріледі.
Қалыптасқан импульс Э1 және Э2 (Uшығ1 және Uшығ2) шығыстарынан алынады.
Мұнда логикалық элементтер ретінде ЖӘНЕ – ЕМЕС функциясын орындайтын ттп
сұлбалары қолданылады.

Бастапқы күйде Uзап=Е (яғни кірісті бірлік сигнал орнайды), RR
резисторындағы кернеудің төмендеуіне тең болатын Uкір2 кіріс кернеуі Э2-
кіріс тогынан төмен,

сондай-ақ Uкір2 кернеуі Uтаб кернеуіненкем сондықтан Э2-жабық Uшығ=Е1(1),
Э1 ашық (екі кірісінде бірлік сигнал орнайды) және Uшығ2=Е0(0).
Іске қосу және тіркелу . Т моментінде кіріс элементіне Э1 қысқа іске
қосылатын импульс Uі.қ.=Е0 түседі деп алсақ, онда процестің жүру кезінде Э1
кірісінде 0 сигналы жүреді, нәтижесінде Э1 элементі жабылады, оның
шығысында кернеудің тура түсуі пайда болады, ал ол конденсарор С арқылы Э2
элементінің кірісінде беріледі. Мұның соңғысы мынаған келіп тіреледі: оның
кірісінде кернеу Е0 (0сигналы)-на тең болады, осы деңгей арқылы кернеу Э1
элементінің жабық қалпына келіп тіреледі, осыдан кейін іске қосылған
импульстің жұмысы аяқталуы жүзеге асады. Сондықтан іске қосылған импульстің
t моментінің берілуі сұлбада тіркелуіне әкеліп соғады және осы арқылы
элементтердің шығысында тіркелген кернеу секірісінің пайда болуына ұласады.

Э2 элементінің тіркелу қажеттілігіне мынау қажет:

Uвх2(t’)= Uвх2мин ≈ Uвх2мин + ∆U1 Uпор,

мұнда,
U1 - Э1 шығысындағы және Э2 кірісіндегі кернеудің түсуі;
Uтаб – Э2 элементінің қосылу кернеуінің деңгей табалдырығы.
Э2 элементінің кірісіндегі түсу мағынасы

∆U1 ≈ RE1(R+Rвых1),

мұнда,
Rшығ1 – Э1 шығыс кедергісі.

ЖМБ-интегралды логикалық элементте.

Дифференциалды уақытберетін құлпы күтуші мультибибратор нұсқасын
қарастырайық, мұнда импульстің қалыптасуы қоректендіруші токтың Еп
қайнаркөзі мен конденсатордың С зарядталу процесінде жүреді.

Бастапқы қалыпта Э2 элементі ашық та, ал Э1 элементі жабық, екі
кірісте де жоғары кернеу берілген (сигнал 1), ал О сигналы Э2-нің шығысынан
Э1-дің кірісіне берілген; Э1-дің шығысында Uшығ1 кернеуі жоғары, ал Uс
кернеуі 0-ге жақын.

Іске қосу және лақтырылу. t моменетіне Э2-нің кірісіне жасырынды
импульс іске қосылуы пайда болады және Э2 элементінің қалпы 0-дан 1-ге
озгереді. Э2 шығыс сигналы Э1 кірісіне түседі және ол, 0 қалпына қосылады;
Э1-дің шығысында пайда болған жасырын кернеу түсуі Э2-нің кірісіне
конденсатор С арқылы беріледі және импульстің іске қосылу кезінде Э2
элементі 1 қалпін сақтайды. Іске қосылу нәтижесінде лақтырылу пайда болды
яғни, Э1 элементі ашық, ал Э2 элементі жабық.

T=C(RR1кір2) мұнда, R1кір2-Э2 элементінің жабық кіріс
кедергісі; R1кір=R6 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Электромагниттiк тербелiстер
Механикалық тербелістер, механикалық толқындар
Еркін және тербелістер
Тұрақты тоқ қозғалтқыштары мен генераторы
Электрлік жетек, электрлік жетек түсінігі, негізгі ұғымдар
Механикалық тербелістер мен тербелмелі жүйелер
Автотербелмелі жүйе - Ван-дер-Поль генераторы
Электрлік ығысу
Көлденең тербелістер
Қос электрлік қабат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь