Автокөлікпен тасымалдау жүйесі

1 ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
1.1. Жүк тасымалдау тізбегін ықтималдау мен тиімділігін арттыру амалдары
1.2. Тасымалдау бағдарын анықтау амалдары.
1.3. Көлікпен тасымалдау «дәл мерзімінде» атты жүйесі
2 ТАСЫМАЛДАУ ТІЗБЕГІ МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН НЕГІЗДЕУ.
2.1. Жол жағдайының тасымалдау көрсеткіштеріне әсерлері.
2.2. Автокөлікпен тасымалдау жүйесіндегі жолдардың маңыздылығы
2.3. Қалааралық тасымалдауды орындау тиімділігі
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1. Кәсіпорынның тасымалдау бағасы мен шығындары
3.2. Жүк тасуға арналған автокөлік шығынын автокөлік маршруты бойынша есептеу.
3.3 Тасымалдаудың өзіндік құнын есептеу
4 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1 Тиеп түсіру кезіндегі туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың қысқаша сипаттамасы
4.2 Қауіпті өндірістік фактордың нормалануы.
4.3 Қоршаған ортаны қорғау және энергия қорын тұтыну
4.4 Ауа, су ортасына түсетін негізгі зиянды заттардың нормативтік деңгейлері
4.5 Әртүрлі ласанудан қоршаған ортаны сақтаудың нұсқамалары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМДЕРІ
Ел басының Қазақстан халқына «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауы, мемлекеттің болашақтағы даму жолдарының айқын ішкі және сыртқы саясатымыздың аса маңызды 30 бағыттарын атап берді. Ал он бірінші бағыты-Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің негізінде стратегиялық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ осы саладағы басқару сапасын көтеру. Соның ішінде «... көлік-логистикалық кластерді дамыту ауқымында Батыс Еуропаны Батыс Қытаймен жалғастыратын Қазақстанның аумағы арқылы өтетін автомобиль жолы салынуға тиіс. Сонымен бірге, Қазақстанның ең шалғай елді мекендеріне жетуімізді жеңілдетін жергілікті маңызы бар жолдар желісін жедел кеңейтуіміз қажет»- деп атап өткен. Президент тапсырмасын іске асыру бағытында Үкімет арнаулы бағдарлама қабылдап, нақты іс-шаралар басталып кетті. Өйткені дүние жүзіндегі дамыған елдердің іс тәжірибелері көрсетіп отырғандай, ел ішіндегі жүк тасымалдау және жол қатынастарының даму деңгейімен ел экономикасының көрсеткіштері біріне бірі сәйкес. [1]
Жалпы қандай да болмасын өнеркәсіп бұйымдарын шығаруда немесе өндіріп тасымалдауға сол бұйымның жиырма пайыздан астам, кейде елу пайызға дейін алғашқы құны өседі, сол себепті мемлекет әртүрлі амалдармен, арнаулы бағдарламалар арқылы жүк тасымалдаушыларға жеңілдіктер жасап, өндіріс бұйымдарының бағасына әсер етіп отырады.
Барлық уақыттарда сауда және көлік дамуы кез келген мемлекеттің тез дамуына әсер ететін факторлар болып табылған. Нарықтық экономикаға көшу шарттарында көліктің тасымалдау, соның ішінде автомобиль көлігіне байланысты мемлекеттік саясат төмендегі басымдылықтарды ескере отырып жүргізілуі тиіс:
көлікпен тасымалдау шығындарын азайту;
қозғалыс қауіпсіздігі;
экологиялық қауіпсіздік;
ұсынылатын қызметтер сапасын жақсарту.[2]
Көліктің негізгі міндеті – бұл жүктер мен жолаушыларды тасымалдаудағы тұтынушының қажеттіліктерін уақтылы және сапалы өтеу. Ал автокөліктің жүктерді тасымалдау жылдамдығын арттырып және «есіктен –есікке» жеткізу мүмкіндігі бар.
Біздің еліміздің жер көлемі өте үлкен, облыстар мен аудан орталықтарының және елді мекендер арасында, көптеген аймақтарда қатынас түрі тек қана автомобильдер. Сондықтан Елбасының тікелей тапсырмасымен 2006 – 2012 жылдарға арналған автокөлік жолдарын жақсарту, жөндеу, одан әрі дамыту мақсатында үлкен мелекеттік бағдарлама дайындалып, ол үшін мемлекет есебінен триллионнан астам қаржы берілді. Өйткені мемлекеттің тасымалдау және транзиттік мүмкіндігін көтеру үшін, сонымен қатар кәсіпкерлер мен тұрғындар арасында, өндіру орындарынан қолдану орындарына жеткізудің экономикалық жүйесінің жоғары тиімділікпен қалыптасуына мүмкіндік беруші жақсы құралған сүлбесі құрылуы тиіс.
1. Автомобильные перевозки в странах Центральной и Восточной Европы. - М.: АСМАП. - 1998г.
2. Аксенок И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. – М.: Наука. - 1985.
3. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. – Мн.: Выш. шк. - 1988.
4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг». - 2000.
5. Горелов П.П. Транспортные свойства и характеристики грузов: Справочник – С.-П.:ЗАО «ЦНИИМФ». - 1999.
6. Дегтяренко В.П. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт промышленных предприятий. – М.: Выш. шк. - 1981.
7. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) заключенное в Женеве 1 июля 1970 года. Минск. – БАМАП. – 1993.
8. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Подписано в Женеве 30 сентября 1957 года. ООН. - 1976.
9. Журнал «Компас экспедитора и перевозчика». Минск, БАЗ, 1997г №№ 1-12, 1998г., ММ 1-12, 1999г., ММ 1-6, 2000г., №№ 1-6.
10. Карбанович И.И. Международные автомобильные перевозки. – Мн.: Юнипак, 2002.
11. Ковалев В.П. Эффективность грузовых автомобильных перевозок:
Состояние, проблемы, перспективы. – Мн.: Беларусь, 1984.
12. Конвенция о дорожном движении. Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении. Москва, АСМАП, 1990г.
13. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ). Совершено в Женеве 19 мая 1956 года. Минск, БАМАП, 1993г.
14. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС. Минск, «Новик», 1996г.
15. Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах. Совершено в Женеве 21 октября 1982 года. Минск, БАМАП, 1993г.
16. Международные транспортные организации. Москва, Транспорт, 1986г.
17. Миротин Л. Проектирование доставки грузов // РИСК. - 1996. - №6
18. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. – М.: «РосКонсульт», 1999.
19. Развитие автомобильного транспорта и логистика. Экспресс-информация. Серия 3, Выпуск 6. Москва, ЦБНТИ, 1989г.
20. «Справочник международного автомобильного перевозчика». Под общей редакцией Горбеля Н.В. Минск, «Новик», 1996г.
21. Сапронов В.Г., Горбачук Л.Г. «На перекрестке европейских дорог.
Пособие по оформлению паспортно-визовых документов.» Москва, 1998г.
22. Ходош М. С. Грузовые автомобильные перевозки. – М.: Транспорт, 1980.
23.Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен жүк тасымалдаудан диплом жобасын орындау әдістемесі.-Алматы: Каз.ҰАУ, 2006 г.-25 б.
24. Бекмағамбетов М.М. Қазақстанның автомобиль көлігі.-Алматы,2005.
25. Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік секторының инвестиция тартымдылығы мен қаржы ағымдары / Вестник Каз.НТУ им.Сатпаева.-Алматы.2007. № 6.
26. Бычков В.А. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник. –М.: Инфра – М,2006.
27. Жаңбыров Ж.Ғ., Жаңбыров Б.Ж. Автокөліктермен жүк тасымалдау тиімділігін анықтау үшін әдістемелік нұсқау.-Алматы: Қаз.ҰАУ, 2006.-25 б.
28. Жаңбыров Ж.Ғ. Автомобильдермен жүк және жолаушылар тасымалдаудан курстық жоба орындау әдістемесі.-Алматы: Каз. ҰАУ, 2006.-25 б.
29. Указ Президента Республики Казахстан имеющий силу закона »О приватизаций».// Вести Казахстана. 06.01.96.
30. Жаңбыров Ж.Ғ., Жағыпарова А. Автокөлік кәсіпорындарының экономикалық тұрақтылығы//Сборник материалов международной научно-практ. конф.. –Алматы: КазНАУ, 2006.-С 72-76
31. Бекмагамбетов М. «К проблеме развития транспортного техники Казахстан» //Транспортная Экономика.- Алматы, 2001.
32. Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік ұжымдарының тиімділігін зерттеу ерекшеліктері /Ж.Ізденістер,нәтежелер.Қаз.ҰАУ.-Алматы,2007.-№6.
33. Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік логистика жүйесі тиімділігіне мамандар дайындығының тигізер әсері //Вестник НАН РК. -2007.-№6. 40-43 с.
34. «Автомобильный транспорт: организация и эффективность».-Москва:Транспорт, 1985.
35. З.И.Аксенова «Анализ производственно- хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий», -М.: Высшая школа, 1980.
36. Статистический сборник. Раздел транспорта / Агентство РК по статистике за 2000-2004 гг.-Алматы,2005.
        
        К І Р І С П Е
Ел басының Қазақстан халқына «Жаңа ... жаңа ... ... ... болашақтағы даму жолдарының айқын ішкі және сыртқы
саясатымыздың аса ... 30 ... атап ... Ал он ... ... ... ... негізінде стратегиялық инфрақұрылымды
дамыту, сондай-ақ осы саладағы ... ... ... ... ... ... ... дамыту ауқымында Батыс Еуропаны Батыс Қытаймен
жалғастыратын Қазақстанның аумағы арқылы ... ... жолы ... ... бірге, Қазақстанның ең шалғай елді мекендеріне жетуімізді
жеңілдетін жергілікті ... бар ... ... ... ... қажет»-
деп атап өткен. Президент тапсырмасын іске ... ... ... ... ... ... ... басталып кетті. Өйткені дүние
жүзіндегі дамыған елдердің іс тәжірибелері көрсетіп отырғандай, ел ішіндегі
жүк ... және жол ... даму ... ел ... ... бірі сәйкес. [1]
Жалпы қандай да болмасын өнеркәсіп бұйымдарын шығаруда ... ... сол ... ... ... ... кейде елу пайызға дейін
алғашқы құны өседі, сол себепті мемлекет әртүрлі ... ... ... жүк тасымалдаушыларға жеңілдіктер жасап, өндіріс
бұйымдарының бағасына әсер етіп отырады.
Барлық уақыттарда сауда және көлік ... кез ... ... ... әсер ... факторлар болып табылған. Нарықтық экономикаға көшу
шарттарында көліктің тасымалдау, соның ... ... ... ... ... ... басымдылықтарды ескере отырып
жүргізілуі тиіс:
көлікпен тасымалдау шығындарын азайту;
қозғалыс қауіпсіздігі;
экологиялық қауіпсіздік;
ұсынылатын қызметтер сапасын жақсарту.[2]
Көліктің негізгі міндеті – бұл ... мен ... ... ... ... және ... ... Ал автокөліктің
жүктерді тасымалдау жылдамдығын арттырып және «есіктен –есікке» жеткізу
мүмкіндігі бар.
Біздің еліміздің жер ... өте ... ... мен ... және елді мекендер арасында, ... ... ... тек қана ... ... ... ... тапсырмасымен 2006
– 2012 жылдарға арналған автокөлік жолдарын ... ... одан ... ... ... мелекеттік бағдарлама дайындалып, ол үшін мемлекет
есебінен триллионнан астам қаржы ... ... ... ... ... мүмкіндігін көтеру үшін, сонымен қатар кәсіпкерлер мен
*1.авто пер в стр Ценр и вост ... ... -1998г * ... ... ... өндіру орындарынан қолдану орындарына жеткізудің
экономикалық жүйесінің жоғары тиімділікпен қалыптасуына мүмкіндік беруші
жақсы құралған сүлбесі ... ... ... ... ірі ... ... ... ондағы
автокөліктер жеке қолдарға өтті. Сол мезгілдегі қалыптасқан ... ... ... және жөндеу жұмыстарын орындайтын арнаулы
құрылымдар, қондырғылар, мамандар керексіз болып, сұраныссыз, қаржысыз
қалуына ... ... ... ... ... ... ... жүйе жойылды да, орынына ештеңе ... ... ... ауыр жүк ... ... ... ... және жөндеу
жұмыстарын атқаратын заман талабына сәйкес жабдықталған орындар жетіспейді.
Сонымен қатар еліміздегі жүк ... 70...80 ... ... бұрын 10...13 жылдан астам қолданыста ... ... ... ... Екінші бір тиісті шешуін таппай отырған мәселе
шағын және орта ... ... ... және мамандардың
жетіспеушіліктері. Бұл салада көліктік логистикалық әдістемелерін ... өте ... ... ... ... ... мен
кәсіпорындардың қосымша шығындары жоғары. Соның салдарынан ... ... ... ... 46 пайызы залалмен жұмыс атқарып
келеді. Сол себепті елімізде ... ... ... ... және нақты жағдайларды ескере отырып, автомобильдермен ... ... ... ... ... ... ... көлік кешені деңгейіне сәйкес ұтымды пайдалану мақсатында осы
жұмыс атқарылып отыр.
ХХ-ХХI ғасырлар ... ірі ... ... ... ... кешені тез көтеріле бастады. Соған байланысты әртүрлі
мемлекеттерде темір жол, тас жол, ... салу ... ... ... салдары көлік кешені тиімділігін арттыру, ... ... алып ... ... ... ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
1.1. Жүк тасымалдау ... ... мен ... ... ... ... мен ... зерттеуде бақылау
бірлігін бекіту керек, яғни бақылау жүргізу кезінде белгілері тіркелетін
массалы ... ... ... ... Жүк ... зерттеуде
бақылау бірлігі болып, автомобильдің жүкпен жүруі болып ... ... ... ... жұмыс істеуші ... ... ... ... ... ... білу керек.[3]
Ақпарлық бірлік –шектігінде жалпы алғанда айқындалған нәтиже алу ... ... ... ... ... шаруашылық бірлігі.
Барлық ақпарлық бірліктер жоғарыда тұрған ұйымдарға өзінің ... ... ... отыруға міндетті.
Жүктерді тасымалдау көлемі, мерзім бойынша тасылған жүктердің ортақ
салмағымен өлшенеді, ол салмақ нетто массаның және ... ыдыс ... Жүк ... ... ... ... ... жүк санынан
және орналасу ара-қашықтығына ... ол ... ... ... ... жұмыс көлемі тоннамен өлшенеді.
Көліктік-экспедициялық ... ... ... санымен және
тоннадағы жүктер санымен өлшенеді. Автомобиль ... ... ... халықшаруашылығының әртүрлі салаларының қызметінің автомобиль
көлігі жұмысымен байланысын нығайтуға , ... ... ... мекендерді жүк
және жолаушылар тасымалдауларымен қамтамасыз ... , ... ... ... ... маңызын айқындауға мүмкіндік береді.
Жеке автокөліктік кәсіпорындар жұмысының жалпы қорытындысын алу ... ... ... ... ... ... алғанда сала бойынша үш баға көрсеткіші бар: кірістің жалпы
көлемі, валдық өнім және таза өнім.
Жүк ... ... ... екі ... ... сипатталады:
тасымалданған жүктің көлемі және жүк айналымы.[4]
Тасымал ... Q - ... ... ол ... ... ішінде
тасымалданған немесе тасымалдауға тиіс жүктің салмағын көрсетеді.
Жүк айналымы P тонна – километрмен ... ... және ... ... ... ... тасымалдағанда немесе тасымалдауға керек болғанда,
*3. Ванчукеевич В.ФСедюкевич В.Н Авто пер-выш шк-1988г
*4Гаджинский А.М ... ... ... ... ... ... көлемін көрсетеді. Автокөлік мекемесінің
тасымалданған жүгінің көлемімен жүк айналымы тасымалдауға ... ... мен ... ... ... Осыны тасымалдау мен жүк
айналымының құрылымы деп атайды.Жоғарыдағы ... ... ... ... және ішкі ... ... ... бірі тасымалдауға қабылдаған жүктердің түрлері ... ... ... ... ... ... пайдалану
көрсеткіштерінің өзгеру мәндері берілген.Сонымен қатар тасымалдау ара
қашықтағыда автомобильді пайдалану ... әсер ... 1 - ... ... ... ... ... көрсетілген [5]
| ... ... |Жүк ... ... | | |
| |Мың ... |Қашықтығы |Мың |Жалпы жүк |
| ... ... |км. |т.км ... |
| | ... | | ... салмағы % |
| | ... | | | |
| | |% | | | ... ... |60,0 |15,0 |18,0 |1080,0 |20,1 ... | | | | | ... ... |42,2 |10,6 |20,0 |848,0 |15,8 ... |33,2 |8,3 |10,0 |332,0 |6,2 ... және ағаш |44,0 |11,0 |16,0 |704,0 |13,1 ... | | | | | ... |106,0 |26,5 |5,0 |530,0 |9,8 ... ... |52,0 |13,0 |11,0 |572,0 |10,6 ... |29,2 |7,3 |30,0 |876,0 |16,3 ... |20,8 |5,2 |15,0 |312,0 |5,8 ... | | | | | ... |12,4 |3,1 |10,00 |124,0 |2,3 ... |400,0 |100,0 |13,4 |5378,0 |100,0 ... ... ... және ... ... әрі жүктің
тасымалданған мөлшерін, оның жалпы ... жүк ... ... үлес ... көрсетеді.
Тасымалдау көлемін анықтаған кезде , бір ... ... ... мүмкін екенін (әсіресе қалалық жерлерде) ... ... ... ... өндірілген жерден, бірден, тұтынушыға жеткізілмей, арасында
жөнелтушінің, тасымалдаушының, жүк қабылдаушының, немесе қосымша өңдеу үшін
бір цехтан екіншісіне тасымалдану ... ... ... тасымалданатын өнеркәсіп тауарларын, тағам өнімдерін
сауда орындарына ... ... ... ... ... болады.Бұл тауарларды, әсіресе, теміржол, су жолы немесе әуе
жолдарымен тасымалдаған ... ... ... ... ... ... ... қоймаларына жеткізіледі.
Жүктің қайталанып тасымалдануына байланысты тасымалданудың көлемі, іс
жүзінде өндірілген немесе тұтынылған жүктің санынан көп ... ... ... ... ... іс ... ... өндірілген немесе
тұтынылған санына қатынасын көрсетеді. Егер құрылыс ... үшін 15 мың ... ... тиіс. Олардың ішінде түрлі әрлеу жалпы тазалық-техникалық
материалдары бар делік. Солардың 6 мың тоннасы 1 рет, 5 мың ... 2 ... мың ... 3 рет тасымалданған. Бұл жағдайда тасымалданған жүктің ... ... ... қайталау еселеуіші =28:15=1,87-ге тең.
Жүкті қайта-қайта тасымалдау, болмаса, қайталаным еселеуіші өндірілген
жерден тұтынушыға жеткізуді дұрыс ұйымдастыруға тікелей ... ... ... ... бұл ... неғұрлым аз болуын
көздейді. [6]
Бір жүкті бірнеше рет қайталап тасымалдау, жүк тасымалдаудың ... ... ... ... Оның ... ... үшін, кері әсері
мол болады. ... ... ... ... ... ... үйлесімді
етіп алу маңызды. Өндірілген заттың тұтынушыға жеткенге дейін жолында тиеп-
түсіру, сақтау қоймалары, мүмкіндігінше аз болғаны дұрыс.
Құрылыс ... ... ... ... ... құрылысқа қолданылып, жинау құрастыруға қабылдануы тиіс. Мысалы:
үйдің керегелерін ... ... ... соң, ... ... ... тиеселі орнына бірден қондыру, немесе тыңайтқышты тасымалдап әкелген
көліктен, бірден топыраққа сіңіру машинелеріне беру өте ... және ... ... ... ... ... орындарына
жеткізу ұтымды болмақ. Жүк тасымалдаудың орындалу, игерілу мерзіміне қарай,
жүк тасымалдау көлемі, сағаттық, тәуліктік, айлық, ... және ... ... ... ... мен жүк ... әдетте біркелкі болмайды. Әр
айда, әр тоқсанда бұл мөлшер әр түрлі болады. Бұл ... ... ... ... ... ... байланысты. Бұл,
әсіресе, ауылшаруашылық өндірісінде анық байқалады, мұнда, жазғы-күзгі және
қысқы тасымалдау ... ... ... ... ... ... сол ... табиғаты мен ауа-райы
да әсері мол болады (қыста қардың қалың болуы, жолды мұз басып көк тайғақ
болуы, ... ... ... ... және т.б.).[7]
Тасымалдау деңгейінің бір қалыпсыздығын, қалыпсыздық көрсеткіштігі мен
анықтайды. Ол тасымал көлемінің ең жоғары мәні мен жүк ... ... ... , ... ... ... ... орташа мәндеріне
Q орт және Pорт қатынасын көрсетеді:
.
Мысалы: 1-тоқсанда 40 мың т жүк ... жүк ... 480 мың т.км; ... ... 47 мың т және 705 мың т. км; ... ... ... орташа мөлшерлері тасымалданған жүк пен жүк айналымы бойынша мынадай
болады:
мың тонна.
мың т. км.
Бұдан біркелкісіз еселеуіштері ... ... ... ... ... ... ... бірқалыпты пайдалана
алмауға әкеледі, бұл автокөлік иесінің жұмысын қиындатады, халықтың тұтынуы
мен көлік иесінің жүк ... ... ... ... ... Ол сәйкессіздікті жою үшін қосымша жылжымалы құрамдарды тартуға
келеді. Жүк тасымалдау мерзімі ... ... ... ... ішінде бір бағытта тасымалданған жүктің
санын айтады.
Жүкті автомобильмен тасымалдаудың өндірістік ... ... ... ... ... бір ... екінші орынға жеткізу.
Жүк тасымалдайтын автошаруашылықтың жұмыс барысы мынадай элементтерден
құралады:
7.ЕСТР женева 1970г,минск-БАмап -1993г
-жүкті ... ... ... ... (ЖҚ) ... жүк ... құрамның жүкті алған жерден апаратын жерге жеткізуі, жүкті түсіру
және алушыға өткізіп ... ... ... жүк ... ... ... құрамның жұмысына, жолға шығу және барып қайта оралу сияқты
циклдар кіреді. Жылжымалы құрамның жұмысын жоспарлау, ... және ... ... ... тән ... ... көрсеткіші, жылжымалы құрамды
пайдалану көрсеткіші болады.
Жылжымалы құрамның жұмыс қорытындысының көрсеткіші ... ... ... ... ... ... L ... жүрген жолын;тасымалдаған
барлық жүктің салмағын Q тонна және жүк ... P ... ... ... деңгейінің көрсеткіші ретінде оның
тнхникалық және технологиялық ... ... ... ... жылжымалы құрамның техникалық даярлық еселеуіші ... ... ... ... ... ... ... жүк
көтерімділігін пайдалану еселеуіші -; жылжымалы құрамның жүрген жолын
пайдалану еселеуіші -; жүрген жолдың орташа қашықтығы -;
жүкті тасымалдаған жолдың ... ... -; ; ... уақыты- ; жылжымалы құрам қозғалысының техникалық жылдамдығы
- және эксплуатациялық жылдамдығы - ... ... ... жылжымалы құрамға тиеу, оның осы жүкті алып жүруі,
жүкті тиісті жеріне апарып түсіруі және ... ... ... ... ... ... атқарылуын аяқтау. Бұл бір айналым болады. Айналым
дегеніміз – жылжымалы ... ... жүк ... ... ... тиесілі
әрекеттерін орындап сол жерге қайта келуі. Ол , бір немесе ... ... ... Бұл мәселеде жүрер жол бағдарын таңдай білу үлкен
тиімділікке ... ... ... ... таңдаудың бірнеше амалдары
көрсетілген. Жылжымалы құрамның әрқайсысы жеке немесе бүкіл парк ... мен ... ... ... ... ... ... жасалады.
Жылжымалы құрам паркі дегеніміз-автошаруашылықтардың автомобильдердің,
автомобиль сүйреткіштердің, тіркемелердің, жартылай тіркемелердің жиынтығы.
Оларды, парктік тізім құрамы деп атайды. Ол ... ... ... ... ... ... ... жылжымалы құрам түрі,
маркасы және саны бойынша сипатталады.
Тізімде тұратын жылжымалы құрамды (ЖҚ) техникалық түріне қарай:
-пайдалануға техникалық жағынан даяр ... ... ... ... ... ... ... мен жөндеуде
тұрғандар деп бөледі.
Сонымен, автошаруашылықтың тізімінде тұрған жылжымалы құрамды ... ... ... ... ... ... тұрған барлық ... ... ... ... ... кезеңде, есепке алып отыру үшін ,
автомобиль күн деген ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға
даярлығы, жұмыста жүрген, бос тұрған және техникалық қызмет пен жөндеуде
тұрғандардың саны, үнемі ... ... ... ... (жылжымалы құрам) күн;
АКЭД-пайдалануға даяр автомобиль күні;
АКТКЖ –автомобильдердің (жылжымалы құрамның) техникалық күтім
мен жөндеуде тұрған автомобиль күні;
Жоғарыда келтірілген ... ... ... да ... ... ... АКЭД=АКЭ+АКБ
(3)
және
АКТ=АКЭ+АКБ+АКТКЖ
(4)
Қолда бар жылжымалы құрам қалай пайдалануда, оның орындаған жұмысы
қандай, пайда зияны ... ... ... табу ... ... ... зор. ... айқындай түсу үшін , мұнда ... ... ... пайдаланады.Жоғарыда айтылғандардан, жылжымалы
құрамдардың техникалық даярлық еселеуіші, автомобильді жолға шығару немесе
паркті пайдалану еселеуіші деген және т.б. ... ... ... ... ... дегеніміз-техникалық тұрғыдан
пайдалануға даяр автомобиль-күн санының тізімі бойынша, ... ... ... да, былай өрнектеледі:
10.карбанович Юнипак 2002г
.
(5)
Автопарктің бір күндегі даярлығы, сол ... ... ... даяр ... ... тізімдегі автомобиль санына
қатынасынамен анықталады:
.
(6)
Бір автомобильдің, белгілі бір уақыт ішіндегі ... ... ... ... даяр тұрған күнінің, күн тізбедегі күн
санына қатынасымен анықталады:
.
(7)
Жұмысқа шығу-жұмыста болу еселеуіші, сонымен қатар, ... ... ... жол және ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыруға да байланысты. Демалыс және мереке ... ... ... ... еселеуішін, тиімділігін арттырады.
Техникалық даярлық еселеуішін арттыруға қол жеткізу үшін:
- уақтылы, сапалы техникалық қызмет пен жөндеуден өткізу;
- жөндеудің озық ... ... ... ... ... ... уақытта, екінші техникалық қызмет ұйымдастыру;
-техникалық пайдаланудың белгіленген ережесін сақтау;
-жүргізушінің өзіне белгіленіп берген ... ... ... орындалуы.
Техникалық даярлығына тасымалданатын жүктің сипаты, тиеу-түсіру
жұмыстарының ұйымдастырылуы да зор әсер ... ... ... ... дұрыс орналаспауы, артық жүктелуі техникалық жағдайына кері әсерін
тигізеді.Сол сияқты автокөліктің ... ... ... ... тәжірбиесі мен кәсіби деңгейі де әсер етеді.[11]
Автомобиль көлігімен тасымалдау өнеркәсібінде ЖҚ-ның үйлесімді жүк
көтерімділігін, сол ... ... ... ... ... ... жүк
көтерімділік автомобильдің құрылысына, оның жүк ... ... ... ... ... бірдей автомобильдердің жүк
көтерімділігі әр түрлі болуы мүмкін. Ол ... ... мен ... жабдығына байланысты болып келеді.
11. Ковале в.п Беларусь 1984г
ЖҚ паркінің есебінде тұратын барлық көрсеткіштердің ... бір ... ... жүк ... ЖҚ – ... жүк ... автомобиль-
тонналардың қосындысын автомобильдің санына бөлу арқылы анықталады:
.
(8)
мұндағы: ... ... жүк ... ... ... ... ... үшін бір жолға жүк көтерімділігі автомобиль-тонна-
күнді осы мерзімдегі ... ... бөлу ... ... өрнек бойынша шығарылған орташа жүк көтерімділігі
бар ЖҚ-ның есепте тұру мерзімінің өзгеруіне орай, тура келе бермеуі мүмкін.
Күн тізбектегі ... ... ... саны өзгерген
жағдайда, парктің жүк көтерімділігін ... ... ... ... ... оның жүк ... және автмобиль паркте болған
күніне көбейту керек.Есеп автомобильдің әр ... жеке ... ... ... ... ... ... жүк көтерімділігін табу ... ... ... автомобильдің әр
мәркелері бойынша анықталған әр ... ... ... ... ... жүк ... жүк көтерімділік еселеуіші
арқылы анықтауға болады. Жүк көтерімділік еселеуіші ... ... ... ... ... ... статистикалық жүк көтерімділік еселеуіші ... жүк ... оның ... жүк ... қатынасы
арқылы анықталады.Оны мына өрнек арқылы көрсетуге болады.
(10)
мұндағы :
qy-әр шыққанда үйлесімді жүк көтерімділік толық ... ... ... ... тоннамен алынған саны.
Жүктің көтерімділіктің динамикалық еселеуіші нақтылы орындалған жүк
айналымының, ... ... ... ... ... ... пайдаланғанда орындалуға тиіс жүк айналымның тонна-
12.Европ соглашение Москва Асмап 1990г
километрмен ... ... ... бөлу ... ... да, ... ... орындалған тонна-километр саны;
Lж-жүкпен жүрген барлық жолдың ұзындығы, км.
Статистикалық және динамиикалық жүк көтерімділік еселеуіштерінің ЖҚ-ның бір
рет шыққандағысын былай ... ... бір ... немесе бір ауысымдағы осы еселеуіштерді былай көрсеуге де
болады:
(14)
және
(15)
бір ... ... осы ... пен екі ... ғана ... ... әр ... нақтылы тасымалданатын нақтылы жүктің саны тұрақты болғанда
:
(16)
демек, ... ... жүк ... ... ... демек қалған барлық
жағдайда олардың мәні бірдей болмайды.[13]
Жылжымалы құрамның өнімділігінің артуы, оның ... ... жете ... ... ... ... болуын дұрыс
ұйымдастыруға байланысты. Ол үшін, ЖҚ-ның жүк ... ... әсер ... ... оларды қалай арттырудың жолдарына үңіліу,
зерделеп, қисынды ... ... ... ... ... ... мен ... орындау тәжірбиелері мен ол туралы
13.КДПГ 1956г ,Минск Бамап 1993г
ғылыми қорытындылар, жүк көтерімділікке әсер ететін негізгі түрткілер
деп мыналарды ... ... ... ... ... ... масссалары;
- тұрқының өлшемдері;
- бір мекен-жайға жөнелтілетін әр топтағы жеке жүктің өлшемі;
- жылжымалы құрамның тасымалданатын жүкке сәйкестігі;
- ... ... ... ... ... ... әр жүктің физикалық
қасиетіне байланысты болады. Тығыздығы төмен жүктердің көлемдік массасы аз.
Ондай жүктерді ... ... ... ... ... ... үшін, оларды қысып тығыздайды. Мысалы: мақта, ... ... ... ЖҚ-ның жүк көтерімін көтеру үшін, бос пішенді, сүрлемге
салу үшін, орып туралған көк ... ... ... ... ... ... ... Тұрқы ұзын, кеукеу заттарды
тасымалдау үшін, оларға ұзартпалы тіркемелер жалғайды. Мүмкіндігінше, ... ... ... ... ... ... ... өсіреді.
Бір мекенге апарылатын әр топтаға жүктердің тығыздықтары әр түлі болған
жағдайда, оларды ... ... ... ... ... ... массасы
жеңіл жүктерді орналастырады.Мұндайда көлемдік массасы ауыр ... ... ... ... ... ... ... қарасиырады.
Осындай әрекетері арқылы ЖҚ ның жүк көтерімділігін арттырады.
ЖҚ-ның тасымалданатын жүктің физикалық- механикалық қасиеттеріне қарай
есептеп, ... ... алу, оның жүк ... ... ... қол ... ... жағдайда, ЖҚ мен тасымалданатын жүк
тасымалдауға қойылатын барлық талаптардың ... ... , ... ... ... ... жағдай жасалуы тиіс.
1.2. Тасымалдау бағдарын анықтау амалдары.
Тасымалдау жағдайы жолдың күйі, жер бетінің бедері ( ... ... ... ... ... ... ... мықтылығы
мен шеберлігі сияқты жағдайларға байланысты болып ... жүк ... ... ... оны ... жүктің
қасиеттеріне лайықтап алу, олардың қорабының ... ... ... жүктерді дұрыс сұрыптау мен қатар оларды дұрыс қалап,
біріне-бірін байластырып орналастырудың, сенімді етіп ... ... ... зор. ... ... ЖҚ-ның өнімділігінің артуы мен ... ... ... ... да ... ... жолға шыққан соң, ол тасымал жұмыстарын атқаруы ... ... ... Новик 1996г
Осыған байланысты жүрген жол,жалпы жүрген жол, жүкпен ... жол, ... жол және ... жол ... ... ... ... белгілі уақыт ішінде жүріп өткен қашықтық.
Автомобильдің жалпы ... жолы ... және ... деп бөлінеді. Жүк
көлігінің ( ЖҚ) жүкпен жүрген жолы өнімді жүріс, ал ... (бос) ... ... ... ... 1 - ... логистиканың тиімділігін арттырудағы бағдар таңдау
амалдары мысалдыры.
П – жүк тасымалдаушы.
Бос жүрген жол деп-апарған жүкті түсіріп, ... жүк ... ... ... жүрген қашықтықты айтамыз.
ЖҚ-ның автопарктен алғаш жүк тиейтін жерге дейін және соңғы жүк
түсірген ... ... ... бос ... ... ... Lн жол дейміз.
Сонымен, бір күнде (ауысымда) жүрген барлық жолды ... ... ... ... ... өрнек арқылы жазылады:[15]
Lж = Lжж + Lб + ... ... ... ... барысының ажырамас (міндетті) бөлігі
саналады.Тасымалдау барысында жүкпен жүрген жол неғұрлым ұзақ ... үшін ... ... аз ... ... ... қабілетіне
тікелей байланысты. Ол туралы ілгеріде арнайы тоқталып боламыз.
ЖҚ-ның техникалық және эксплуатациялық ... да, ... ... көрметкіштеріне жатады.
Техникалық жылдамдық Uт ЖҚ-ның жүкпен және жүксіз жүрген кездегі жол
бойындағы қозғалысының жылдамдығы. Эксплуатациялық жылдамдық ЖҚ ... ... ... ... ... ... оның ... шыққаннан, паркке қайта
оралғанға немесе бір барып келгенге дейін кеткен уақытына ... ... да ... ... арнайы зерделеп алуды керек етеді. Сол үшін, келесі
тармақтардың бірінде ол туралы да ... сөз ... ... ... ... жолдың жүкпен және жүксіз ... Оның да ... ... мен ... мол. Ол ... ... ... орган Москва транспорт 1986
арнайы тарауда тоқталып, талдау жасалынып баға ... ... ... ... , ... жүк ... тасымалданатын жүктің санына,
физикалық қасиетіне, тасымалдау қашықтығына, қозғалу жылдамдығына, тиеп
–түсіру жолдарының ... мен ... ... ... ұйымдастыру
жұмыстарының тапқырлығы, тиянақтылығына ... ... ... ... ... ... көрсеткішінің негізгі құраушылары:[17]
-жылжымалы құрамның жүрген жолының, оның ішінде жүкпен жүрген жолының
ұзындығы;
-жылжымалы ... ... және ... оның ... қозғалудың орташа жылдамдығы;
-жолды пайдалану;
-жолға шығу саны;
-жылжымалы құрамның жұмыс уақыты.
Автокөліктің күндік орташа ... ... (Тж) ,бар ... ... (АСж) сол ... ... істеген күн (АКж) санына бөлу
арқылы анықтайды, яғни
,сағ.
(18)
Жүрістің және жүкпен жүрген жолдың орташа ... ... ... ... жол (L0ж) ... ... Орташа жүкпен жүрген жол (L0ж)
ұзындығын табу үшін жүкті қабылдап алып, оны ... ... ... LБ жол ұзындығын екі араға жүріс ... (n) ... ... ... ... ... ... қашықтығын () барлық жүк
айналымын (Q) сол ... ... ... (P) ... ... ... (VT) және эксплуатациялық (Vэ) ... ... ... ... ... ... жол (LБ)
ұзындығын, сол жолды жүруге және жүргізушінің тамақтануға тағы ... ... ... (АСБ) бөлу ... ... .
, ... жүктерді тиеп-түсіруге кетер уақыты ... ... Ең ... ... тасымалдайтын жүктің түрін,
көлемін және салмағын ... ... одан соң ... қораптарға немесе
ыдыстарға салынғанын және немен тиеп-түсіретінін білу керек. Сонымен қатар
жүкті тасымалдауға арнаулы талаптар ... ... ... құжаттары барма
және тасымалдау жолына кім жауап ... ... ... ... білген жөн. Өйткені жүкті тасымалдауда тиеп-түсіруде, жол ... ... туып ... ... ... ... мүмкін.
Барлық тиеп-түсіруге жұмсалған (tTT) уақыт мөлшерін, ... ... ... ... бөлу ... анықтайды, яғни
, сағ.
(21)
Ал бір тонна жүкті тиеп-түсіруге кеткен уақытты () анықтау
үшін, жұмсалған барлық уақытты (ACTT) сол ... ... ... (Q) салмағына бөледі, яғни
, сағ.
(22)
Жүккөтергіш ... ... ... ... ... болып екіге бөлінеді.
Статикалық еселік (), ол белгілі бір автокөліктің барлық тасыған
жүк (Q) ... сол ... ... ... толықтай
пайдаланғандағы тасымалданатын жүк салмағына (n*q) қатынасы.
,
(23)
мұндағы:
- белгілі бір ... ... ... ... сол ... негізгі жүккөтергіш мүмкіндігі, т.
Бұл аталған көрсеткіштің негізгі ... ол- егер сол ... ... ... ... ... ... қашықтыққа тасығанды
нақты тура бағалау мүмкіндігі болмайды.
Автокөліктің жүккөтергіштігі динамикалық ... () ... ... ... (Р , тонно километр) , сол ... ... ... пайдаланып атқарар жұмыс көлеміне
қатынасы, яғни
,
(24)
мұндағы:
Lж - автокөліктің жүкпен ... ... ... ... ... ... () сол автокөліктің
жүкпен жол ұзындығын (Lж) ... ... жол (LБ) ... ... ... К.И ... 1999г
.
(25)
Автокөліктің бір күндегі орташа жүрген жол () ... ... ... ... жол ... (LБ), сол жол ... ... күндер санына (АК) бөлу арқылы анықталады, яғни;
, км.
(26)
Автокөліктің жұмысөнімділігі ... Бұл ... ... ... ... бір ... немесе бір күндегі
пайдалануын көрсетеді.
Автокөліктің жұмысөнімділігін сол автокөліктің барлық ... ... ( Р, ... ... ... ... уақытына (АСэ) бөлу арқылы бір
сағаттағы жұмыс көлемін анықтау арқылы біледі, яғни
, т.км\сағ.
(27)
Немесе керектігіне қарай барлық тасылған ... (Q) ... ... (ACэ) ... ... сол ... бір ... тасыған жүгін
анықтау арқылы жұмысөнімділігін білуге болады, яғни
, т\сағ.
(28)
Ал бүкіл автокөлік мекемесінің жұмысөнімділігін ... ... ... ... ... ... қосындыларын табу
арқылы білуге болады.
Осы әдіспен әрбір автокөліктің және ... ... бір ... ... ... болады. Бірақ осы аталған автокөліктің немесе
автокөлік мекемесінің жұмыс өнімділігі тек қана сол ... ... ... ... ол ... ... ... болады. Солардың бірнешеуін атап өтсек.
Біріншіден тасымалдайтын жүктің түрі, оның қандай классқа жататыны,
себебі кейбір жүк ... ... ... ... ... бермейді. Сонымен қатар жүк қалай дайындалған, яғни
оралған ... ... ... ... ... және ... ... одан апарған жердегі түсіру мүмкіндігі, тиеу және
түсіру орындарына автокөліктің кіріп-шығуға ... Бұл ... ... байланысты емес жағдайлар, кей жағдайда көптеген уақыт алады.
Үшіншіден тасымалдауға дайындалған жүктің іс ... ... ... ... ... Егер ... құжаттар болмаса жол
үстінде күтпеген жағдайларға тап болуы мүмкін. Әрине осы сияқты жағдайларды
тізіп атап өту ... ... ... автокөлікті толықтай тиімді пайдалану
үшін, осындай болмашы келеңсіз ... ... жол ... ... ала ... ... ... тасымалдау «дәл мерзімінде» атты жүйесі
Бұл «дәл мерзімінде» логистикалық жүйесін ХХ ғасырдың 50-ші жылдарында
Жапондық «Тайота Моторс» компаниясы қолдануды ... ... ... ... енгізіп, пайдалану үшін 10 жылдай уақыт ... ... ... ... ... ... өндірістің тиімді және ықшамды ұйымдастырылуы;
• технологиялық үрдістердің тізбектеріндегі барлық құрамдарында ... ... ... немесе көрсетілген қызметтің сапалылығында;
• тұрақты тасымалдаушылармен, өндірушілермен қызмет етуде;
... ... мен ... ... кәсіптік дайындығы және
үлкен еңбегі.
Жүйенің ... ... ... ... қызметті керек мөлшерде, нақты
уақытында орындау. Осындай негізде жұмыс істеу өндірісте үлкен қоймалар ... ... ... ... ... - кең тараған логистика тұжырымдамаларының ... бұл ұғым ... ... ... ... ... ... бойынша шетелдік және отандық мамандардың 30-
дан ... ... А.П. ... ... ... ... нәтижелері
келтірілген. Қазіргі әдеби қайнар ... «дәл ... ... ... ... ... ... вып 6Москва ,ЦБНТИ,1989
207справочник Горбеля Н.В Минск Новик 1996г
Кесте 2 - «Дәл ... ... ... ... ... ... ... |Мағыналық түсініктеме ... ... | ... |
| | ... |
| ... |принцип|ыңғай |тұжырым|әдістем|стратег|үлгі | |
| | | | ... |е |ия | | ... |10 |2 |5 |3 |3 |1 |- |13 ... |11 |10 |3 |5 |3 |2 |2 |22 ... |21 |12 |8 |8 |6 |3 |2 |35 ... ... ... қазіргі логистикада «дәл мерзімінде» ұғымының бір
мағыналы түсініктемесі жоқтығын ... ... ... ... ... «дәл ... ... концептуалды сипаттамалық
немесе семантикалық деңгейде қарастырады және екі қайнар көзде ғана «дәл
мерзімінде» тұжырымдамасы ... ... ... ... үлгіге дейін
жеткізілген.
Профессор А.А. Смеховтың жұмысында алғаш рет ... ... ... келісілген уақыттан ауытқуына байланысты туындайтын шығындарды ең
төмен дәрежеге түсіретін жүкті «дәл ... ... ... ... жеткізудегі мүмкін кідірісті бағалау үшін сенімділік
теориясы қолданылады.
Бұл логистикалық ... ... ... ... ... ... бас тарту деп қарастыруға және бүкіл тізбектің бастартқысыз жұмыс
ықтималын бағалауаға мүмкіндік береді. Жұмыста «дәл ... ... ... үшін ... ... ... ... қолданысы әлі кең қолдау таппаған.
«Дәл мерзімінде» логистикалық ... ... ... ... ... ... ... (дәл) уақытында жеткізуді талап етуі немесе
жеткізу уақытын өзі мүмкін деп санайтын аз ғана ... ... ... ... Егер «дәл ... тапсырысын орындау уақыты белгілі бір
мәнмен берілсе, тапсырыс циклы уақыты жоғарғы сенімді шек ... ... ... ... ... [21]
,
(29)
мұндағы – логистикалық жүйенің басталу уақыты.
Егер «дәл мерзімінде» тапсырысын орындау уақыты болжамды мәнмен ғана
емес, сонымен ... одан ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырысты орындау уақытының тек жоғарғы шегін ғана бағалау
емес, ... ... де ... ... ... логистикалық циклын орындау ықтималдылығын есептеуге
болады.
21.Сапронов В.Г Горбачук Л.К пособие Москва 1998г
Сурет 2 -Жол ... ... ... тигізер әсерлер сүлбесі
Шартты түрде көрсетілген суретте көрініп тұрғандай жол ... ... ... ... да ... ... логистикалық
жүйесінің орындалу сенімділігін нашарлатады. Бірінші жағдайда жоспарланған
қозғалыс жылдамдығын және кездейсоқ ... ... ... қалған
жолда жүргізушілердің кәсіби дайындығы деңгейіне, ... ... ... ... ... ... ... әрі демалыс
уақыттарын қысқарту арқылы тапсырыс уақытында ... ... ... ... ... мәліметі бойынша көліккәсіпрындары
мен ұйымдарының пайдалылығы барлық ... ... 2004 жылы 18,9 ... 2005 жылы 4,9 ... болды, соның ішінде автомобильдер саласы 2004
жылы 4,3 ... ал 2005 жылы 4,4 ... ... Егер 2005 ... көлік
кәсіпорындарының шығыстары төмендегідей: барлық шығыс – 57104,5 млн. ... ... мен ... «дәл мерзімінде»логистикалық жүйесіне
сәйкес автокөлікпен жүк тасымалдау ... ... ... ... ... ұсынады.
22. Ходош М.С Транспорт 1980г
23. Жамбыров Ж.Г ,Алматы ... 3 - ... ... ... ... сүлбесі
Тасымалдау уақытын төмендегі өрнекпен анықтауды ұсынған ,
,
(31)
мұндағы: - автокөліктің i-мекеннен i+1 келесі мекенге дейінгі жол жүру
уақыты, сағ.;
- жол ... ... ... ... ... ... ... уақыты, сағ.;
- жүкті k-мекенінде немесе арнаулы кеден, тексеру
орындарында түсіру,тиеу, сақтау ... ...... ... ... ... ... жол
үстіндегі мекендер, кедендер, тіркеу-тексеру орындарының саны.
Осыған сәйкес жүргізушілердің нақты тапсырысты ... үшін ... ... ... ... анықталады:
,
(32)
мұндағы: - тапсырысты орындауға керекті тәулік саны;
- автокөлік жүргізушінің ... ... ... ... ... жүру уақыты, сағ.;
- қозғалыс кестесінің орташа ... ... ... ... үшін ... ... ... ұтымды
атқарылуы қажет. Суретте автокөлікпен жүк ... ... ... ... ... жалпы алгоритмі берілген.
Сол себепті жүк тасымалдау уақытын төмендегідей теңеумен өрнектеп,
есептеуге болады.
, ... i- жол ... ... күту және жөндеу уақыты, сағ.;
- автокөлік жүргізушілерінің демалыс ... ... ... жол ... жүруге тиым салуын ескеретін
уақыт, сағ.;
D,E,F – жоғарыдағы жүргізушілерінің демалысы Еуропалық талаптарға ... 11 ... кем ... ... және ... ... ... артық басқаруға тиым салады.
Аталған факторлар жолды алдын-ала нақты есептеп, ... ... аз ... ... Яғни алыс ... «дәл мерзімінде» орындауы үшін, оның ... ... ... ... жоғарыда аталып өткендей жол бойындағы барлық қауіп-
қатер, кездейсоқ техникалық ахауларды ес керу ... ... Сол ... ... ... ... арқылы жоспарлайды..
Келтірілген тасымалдау кестесін немесе қозғалыс уақыттарын анықтап,
логистикалық жүйенін «дәл мерзіміне» орындау шартына сәйкес орындалуы ... ... ... ... ... ... Ол үшін «дәл мерзіміне»
сәйкес тапсырыстың атқарылуына керекті уақыт ... ... ... ... өрнектеу қосымшаларды қарастырайық. Олар:
- жол бойындағы техникалық күту және жөндеу жұмыстарына
(D-рет) қаралған уақыт, сағ.;
- Еуропалық талаптарға сай ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттерде жоспарланған бағдарға
сәйкес үлкен жүк автокөліктерінің нақты жол ... ... ... ... уақыт, сағ..
Жоғарыдағы аталған кездейсоқ жоспарланған уақыт мөлшеріне ... ... ... тура ... ... ұсына алмайды. Өйткені бұл көрсеткіштердің
ішіндегі, тек қана жүргізушілердің автокөлік ... ... ... және
демалыс мөлшерлері нақты талаптарға, ережеге сәйкес орындалады, ал қалған
екеуін ... ... ... ... Олар ... себебін төмендегі суреттегі
бейнелеу арқылы қарастырайық. Жүргізуші алыс жолға күн сайын шыға ... ... ... км ... бір – екі рет ... ... ... қашықтыққа айына бір рет немесе екі айда бір рет шығады, ал ... бір рет ... ... кейін жүргізуші жол бйындағы болып жатқан
өзгерістерден хабарсыз ... және ... ... бір қаладан екінші
қалаға бару үшін екі-үш облыстар территориясын ... ... тура ... ... ... ... жол ... тауарлар тасымалдау
мәселесіне қатынасты қандай өзгерістер, қосымша шаралар қабылдап, ... ... ... ... ... ... ММ ... 2005г
Сурет 4 - Халықаралық тасымалдау жұмыстарының ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... МЕН ... НЕГІЗДЕУ.
2.1. Жол жағдайының тасымалдау көрсеткіштеріне әсерлері.
Баршаға аян жол жағдайы ең бірінші автомобильдік ... ... ... қатар жолдардың және олардың сервистік инфрақұрылымының
қанағаттанарлықсыз жайы, күрделі сансыз көп ... ... ... ... мен қызмет көрсетудегі артық шығындардың, майлау
материалдарын көп ... ... мен ... ... ... ... негізгі себептерінің бірі болып табылады.[25]
Екіншіден жол жағдайының күйі, жөндеу жұмыстарының атқарылуы немесе
үлкен жолды ... ... ... ... ... оның жәй ... қатар әрбір мемлекеттің құқықтық талаптарын жүргізушілер
толықтай біле бермеуі мүмкін. Бұл ... ... ... шет ... ... авткөлік жүргізушілерінің арасында, соның ішінде
солстүстік пен ... ... ... ... ... қандай тиімді баға болса да бара ... ... ... ... үлкен жолда жүрген жүргізушілер әрбір аймақтың, өзіне
тән қиындықтары мен қауіп-қатерлері және үкіметтік ... ... ... ... ... ... оңтүстікке және осы
аймақтар арқылы батысқа жүк тасымалдаушы табу мәселесі бар. Осыған орай
халықаралық, ... ... ... ... ерекшеліктері мен
шарттарынын белгілері берілген.
Күнделікті өмір көрсетіп ... АҚ ... және ... ғылыми-
зерттеу институты мәліметтері бойынша, жүк автомобильдерінің ... мен ... ... төменде берілген.
25.Жамбыров Вестник КАЗНТУ Алматы 2007г №6
28. Жамбыров Алматы КАЗУАУ 2006г
Кесте 2 - АКҚ негізгі бұзылулары мен ... ... мен ... |Бір ... 100 АКҚ ... саны |
| ... жүретін |Дизель мен жүретін |
| | | ... ... |40 |40 ... | | ... (серіппелер) | | |
| | | ... ... |18 |18 |
| | | ... |25 |25 |
| | | ... ... |35 |35 |
| | | ... ... |20 | |
| | | ... және ... |10 |10 ... | | |
| | | ... ... |15 |15 |
| | | ... ... |10 |10 |
| | | ... ... |10 |10 |
| | | ... жүйесі |5 |5 |
| | | ... |10 |10 ... ... ауыр ... жүк ... үшін ең ... шығулар мен ахаулар салпыншақ элементеріне (40пайыз), қозғалтқыштың
қоректену ... (35 ... күш ... (25 ... ... мен
доңғалақтарда (18 пайыз) болатынын көрсетеді. Тіркемелік құрам үшін ... мен ... саны ... ... салпыншақ (асқыш) (60пайыз),
шиналар мен доңғалақтар (45 пайыз), рамалық шанақтық конструкциялар ... ... ... (25-40 ... ТМД және алыс шет елдерінде
шығарылатын жүк автомобильдерінің істен шығулары мен ... ... бір ... бар. ТМД ... ... ... үшін
негізгі істен шығулар мен ақаулар былайша бөлінеді:
1. ... ... ішкі жану ... – 30 ... ... – 35 пайыз, салпыншақ – 25 пайыз, шиналар – 25 ... ... ... ... ... (асқыш)-60 пайыз, шиналар мен
доңғалақтар-20 пайыз, ілініс құрылғысы 15 пайыз.
Алыс шет елдерде шығарылатын жылжымалы құрам үшін ... ... ... ... былайша бөлінеді:
Автомобильдер үшін: ішкі жану қозғалтқашы – 20 пайыз, тежеу жүйелері –
10 пайыз; ... ... үшін ... мен ... – 40 ... – 35 ... ілініс құрылысы – 20 пайыз, рама мен шанақ – ... ... АКҚ ... шығулар ақаулардың пайда болуының ... ... ... ... ... ... (65 пайыз),
техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің ... ... (20 ... ... ... ... ... қосалқы бөлшектердің сапасыздығын (15
пайыз) атады.
Ал, экономикасы тез көтеріліп отырған батыс өңіріне қатынасар ... ... ... ... мекен жайлары
арасында қатты жамылғысыз жолдар бар, автокөліктерге жүруге жарамайды.
2.2. Автокөлікпен тасымалдау жүйесіндегі жолдардың
маңыздылығы
Халық шаруашылық жүктердің ... ... жыл ... ... ... жолдары ұзара түседі. Халық шаруашылық мүддесі, ... ... ... талап етеді. Себебі, автомобилмен жүк
тасымалдау жұмысының ... ... ... арзан болуы, тасымалдау
жұмысын ұйымдастыру, сондай – ақ, ... ... ... ... құрылысының дамуы мен жолдың жағдайына тікелей байланысты. Беті ... ... ... ... кең ... ... жылдамдығының
жоғары болуын, жанармай шығынының азаюын, сөйтіп, тасымалдау шығынының
төмен ... ... ... Сонымен қатар, жол апатының азаюына себепші
болады, жүк тасу қарқыны артады, автокөліктің бос тұруы азаяды, ... мен ... ... ... қаржыны азайтады. [27]
Қазіргі кездегі жақсы жолдарда, ауа райының қолайсыздығына қарамастан,
жылдың барлық мерзімінде жүк тасымалын қарқынды ... ... ... көлік қозғалысының қарқыны жоғарылауы автомобиль білігіне
түсетін күштің өсуі мен ... ... ... жолдың барлық
өлшемдеріне (тегістігі, бедері, бекемдігі, айналасын көру ауқымының кеңеюі
және т.б.). Жолдың ең ... ... ... қатты төсеніш, жолға әсер
ететін ... ... ... ұзақ ... бойы ... бере ... ... етеді. Бұл көлік қозғалысының қауыпсіздігін қамтамасыз етуге
27.Жанбыров Ж.Г Жамбыров Б.Ж Алматы КАЗУАУ 2006г
сөйтіп, жүк тасымалын молайтып, халықтың сұранысын ... ... ... ... ішкі және ... ... толық қанағаттандыру мақсатында
ел үкіметі автомобиль жолдары құрылысын, экономиканың ... ... ... дамытуда міндет етіп қойып отыр. Бұл 2030 ... ... ... ... және ұзақ ... ... ... алуда. Мемлекеттің ішкі жолдарының желісін ұзарту, барлық жолдарды
кеңейтіп, күрделі жөндеуден өткізу мен жаңадан жол ... ... ... ... ... ... халықаралық стандарт деңгейіне жеткізу
арқылы, халықаралық күре ... ... ... ... ... Бұл ... ... отанымыздың халықаралық қауымдастықтағы өзінің
лайықты орнын алуын ... ... ... орын алады.
Әкімшілік басқару жүйесіне қарай еліміз жолдары мемлекеттік, облыстық
және аудандық, ауылдық маңызы бар жолдар деп бөлінеді. Сондай- ақ ... күре ... ... халықаралық маңыз алады.
Республика жолдары еліміздің орталығын облыс орталықтарымен, ірі
өндіріс орындарымен, облыс орталықтарын бір ... ... ... бар ... әр ... орталығын аудан орталығымен маңызды
өндіріс орындарымен ... ... ... жүк және ... ... ... ... ауыл жолдары аудан аралық қатынастарды,
аудан ішінде елді мекендерді аудан орталығымен байланыстырып, тұрғындардың
тасымалға деген сұраныстарын қанағаттандырады, темір жол ... ... ... ... ... ... республика жолдары желісімен
жалғастырады; курорт жолдары курортқа, ... ... ... ... ... ... қалалар мен өнеркәсіп орталықтарына апаратын жолдар осы.
нысандарды салалармен ... бар ... ... бір – ... ... мен елді ... ... Өнеркәсіп өндіріс орындарының, орман шаруашылығының мекемелері мен
ұжымдары мен ішкі жолдары әр қайсысының ... тән ішкі ... ... ... ... Автомобиль жолдарының сапалық көрсеткіштеріне қарай әртүрлі деңгейде
дамуы, маңыздылығына байланысты;
- Жолда көлік тасқынын ... ... саны ... көп ... ... ... ... талапта солғұрлым зор болады.
Жолдың белгілі бір бөлігі арқылы, ... ... ... ... ... ... санын «қозғалыс қарқыны» деп ... Ол ... ... жыл ... ... және сағаттарда да бір қалыпты
болмайды. Сондықтан, қозғалыс қарқынын есептеу үшін, тәуліктік орташа
қарқын алынады.
Еліміздегі жолдар желісі ... ... ... ... ... мен ... бойынша бөлінеді. Оны келесі кестеден көруге
болады.
Кесте 3 - Жол ... ... ... ... ... ... ... ережелері бойынша бөлінуі [28]
| | ... ... ... ... ... |
| ... ... |
| 1 | 7000 нан аса |
| 2 | 3000 нан 7000 ға ... |
| 3 | 1000 нан 3000 ға ... |
| 4 | 200 ден 1000 ға ... |
| 5 | 200 ге ... ... ... ... жол арқылы жүретін көліктің алдағы дамуын,
кемінде 20 жылдан кейін одан ... ... ... ... ... дәрежедегі жолға өзіне лайықты талап қойылады.
Онда белгіленген техникалық нормалар бойынша, жобалау кезінде, қоршаған
ортаны қорғау ережелері ... ... ... ... көлік – эксплуатациялық көрсеткіштері
ретінде: автомобиль ... ... есеп ... ... мен ... жерасты жолдарының өлшемдері белгілі уақыт өлшемі
ішінде қанша жүк, қанша көлік ... ... ... ... және
қозғалыс қауіпсіздігінің көрсеткіштері алынады.
Есеп бойынша, жолда жүру жылдамдығы дегеніміз – осы ... ... ... ... ең ... ... Осы ... негізінде,
қалған техникалық жобалау нормалары белгіленеді.
СНиП 2-Д 2.05. 02..85 ке ... ... ... ... ... жоспарлы элементтері бойлық құрылысының дәрежесіне, жол
бедеріне байланысты болады.
Кесте 4- Жолдың дәрежесіне қарай жылдамдығы көрсетілген [29]
|Жол ... ... ... болатын жылдамдық км/сағ ... | |
| ... ... қиын бөлігінде жүруге болатын |
| | ... ... ... |Таулы |
| | | ... |
| | 150 (120)| 120(100) | ... | | | |
| | 120 (100)| 100(90) | ... | | |60(60) |
| | 100(90) | 80(80) | ... | | |50(50) |
| | 80(80) | 60(60) | ... | | |40(40) |
| | 60(60)| 40(40) | |
|V | | |30(30) ... ... ... ... ... және ... да элементтерінің,
қозғалу жылдамдығына қарай есептеу ... ... ... ... ... ... таулы жерлердегі ауыр
бөліктерінде, техникалық шарттар бойынша, есептегі жылдамдықты ... жол ... ... жеңілдік қарастырылған.
Есептік жүктелім жол жамылғылары мен ... ... ... ... ... ... төсенішінің беріктігін
тексеру үшін белгіленеді.
Есептік жүктелім, жол керуеніндегі автомобильдің ... ... және сол ... ... ... Оны ЕЖ ... Ж
әріпімен белгілейді де, қасына сан жазады (Ж10, Ж13, Ж30). Ол автомобильдің
тоннамен алынған ... ... ... ... ... ... ... белгілі жылдамдықта өте алатын мәшинелердің ең көп санын ... ... ... болу үшін, жолдағы мәшинелердің ара ... ... ... ... Ол ... ... мәшине кездейсоқтыққа тап
бола қалғанда (апат, бөгет, тосын ... және т.б.), одан ... ... ... жүргізушісі өз мәшинесін сол жерге жеткенше тоқтатып
үлгеретіндей болуы тиіс.
Жолдың өткізім қабілеті оның мәшине ... ... ... ... ... жолдың мәшине жүретін бөлігінің күйіне байланысты
болады.
Тегіс жолдың бойымен автомобиль ... ... ... ... бір сағат ішінде бір шақырым жолға ... ... ... (бір қатар мен қозғалғанда)
N = 1000 V / ... бір ... ... ... ... ... ... келе жатқан автомобильдің арасының ең аз ара қашықтығы;
La + Sт – ... ... ... бірнеше қатарлы жолдар
29.указ презедента Вести Казахстана 06.01.1996г
Nжол = Nn ...... бір ... ... қабілеті, авт/ сағ;
Nn – жолдың жүру қатарының саны ...... ... ... байланысты қатарлық еселеуші (Kn>1).
Америка тұрғындары «...біздің автомобиль жолдарымыздың өте ... ... ... ... бай ... ... бай ... жолдарынан жақсы болғанынан» дейді екен.
Бұл елде жыл сайын тас жолдарға 110 млрд. доллар қаржы жұмсайды, ... ... бұл ... жетіспейді, оны тағы 100 млрд долларға өсіру керек
екені жөнінде конгресске мәселе қойып отыр. Ал ... ... ең кіші ... жыл ... 107 млрд ... ... осы жолдарға салады. Еуропадағы
Германияда жыл сайын 50 млрд евро қаржыны жұмсайды. Сонымен қатар жол ... ... ... өте ... ... ... тас ... қызмет көрсетер, дем алу, тамақ ішу орындары нақты заңдылықтар
негізінде ... Кез ... ... ... ... ... қанша жүру
керек екенін біліп отырасың. Яғни жолда қалмайсың.
Заман талабына сай орындалған тас жолдар құны 6 ... ... 1 км ... 10 млн евро ... ... қатар ғалымдар есебі бойынша ... жүк ... 10 ... бар, тас ... 165000 ... ... екен. Сол себепті көптеген дамыған елдерде ірі жүк
автокөліктерінің тас жолмен жүру тәртібін қарастып отырады.
Біздің мемлекетіміз ... ... ... ... әлі жете алмай
келеді. Өйткені біздің жылдық өніміміз құны 2006 жылы 80,5 млрд ... биыл 100 млрд ... ... ... отыр, ал жоғарыда
аталғандай Жапон мен АҚШ елдері жылма жыл тас жолға ... ... ... ... ... ... 2015 жылы ішкі өнім ... 300 ... ... және ... ... ... бұл орындалатын жоспар,
демек біздің елде де жол салу ... ... ... ... ... ... үміт бар. Бірақ біздің мемлекетіміздің ... ... мен ... ... көлік дәліздері бола алатынын және екі арадағы ... ... 700 млрд ... болып, одан транзиттік үшін түсер пайда
40...50 млрд доллар екенін санасақ, сонымен қатар 2010 ... ... ... 105 есе ... шамасын біле отырып, тас жолдарды ретке ... ... ... түсер шаш етектен болатыны әрбір маманға
белгілі.
Ал бүгінгі таңда бар ... 1 ... ... келеміз. Соған
байланысты 2006 жылы қабылданған бағдарламаға ... 2015 ... ... 50 мың км тас жолды қайта өңдеу, сол сияқты барлық көлік кешені
инфрақұрылымдарын дамыту мақсатында 30 млрд доллар қаржы бөлу ... ... ... жеке ... көбірек тарту арқылы аталған
қаржы тағы 70 пайызға көтеру көзделіп отыр. ... ... ... іс ... көрсетіп отырғандай тас жолдардың 70 ... жеке ... ... ... Осы ... байланысты атап өтер
маңызды халықаралық автокөлік дәліздерінің бірі ... 8445 км ... 2787 км ... ... өтетін Батыс Европа мен Батыс Қытай тас
жолы. Бұл жоспар бойынша 2309 км тас жол ... ... ... ... ... ... Ресейге өтеді. Әрине тас жол жөнделіп ... ... ... болса, осы тас жол бойындағы инфрақұрылымдар арқылы
жергілікті ауыл тұрғындары үшін өте ... ... ... экономикалық
мәселелердің біразының шешілуіне себепші болады.
Соңғы жылдары Қазақстан ... ... ... ... ... 8-10 пайызға өсіп келеді. Бұл жылдары миллиардтаған қаржы әлеуметтік
экономикалық мәселелерді ... ... ... ... ... ... ... сай инфрақұрылымдары
жоқ аймақтарда, автокөлікпен қызмет көрсету бағасы, ... ... ... ... қарағанда 2-3 есе қымбат. 2003 жылғы 17 мамыр күні ... ... ... – инновациялық даму стратегиясы қаулысына сәйкес,
барлық аймақта автокөлік қызметіне сұраныс өсе түсті. Ғалымдардың болжауына
қарай 2012 жылы ... ... ... жүк ... ... 55
млрд тонн километрге жетуі мүмкін. Соған сәйкес жүк тасымалыда өседі.
Кесте 5 - Жүк тасымалдау көрсеткіштерінің мәндері
|Жылдар | |
| |Жүк ... |
| ... ... тг |жүк ... млрд. км. ... |1076,9 |33023 ... |1219,3 |37589 ... |1318,2 |40158,4 ... |1445,9 |43435,7 ... (болжау) |2350 |55000,0 ... ... ... ... ... жағдайына қарай оның
транзиттік мүмкіндігін пайдалануда үлкен ... ... ... ... ... ... шыққан тауарлар тасымалы, оның 85,5 ... ... ... – 10,5 Өзбекстан – 5,5 Ресей – 3,6
пайыз құрайды.
Мысалы, 2003 жылы көліктік бақылау ... ... ... жері ... 130 мың жүк ... ... 2004 жылы бұл
көрсеткіш 203 мыңға жетті, яғни бір ... өсім 56 ... асып ... ... арқылы автокөлікпен жүк тасымалдау қарқыны өте төмен, бұл
көрсеткіштер келесі кестеде ... Оның ... ... ... ең бастысы, аталған автокөлік жолдарының жағдайы, бұл дәліз болар
тас жолдар арқылы басқа мемлекеттердің емес, тіпті өз ... ... ... бас ... ... мемлекет есебінен қыруар қаржыға салынған Алматы-Балхаш-
Карағанда-Астана бағытындағы автокөлік жолдары, осы уақытқа ... ... ... Бұл ... ені өте тар, ... ... ... қабаты
сапасыз материалдардан салынған, Сарышаған-Балхаш қалалары ... ... ... ... жаңа ... жүру өте ... Ал батыстағы Алматы-
Тараз-Шымкент-Қызылорда-Ақтөбе-Атырау жолдарын жол емес жәй «бағыт»
көрсетер елес ретінде ... ... осы ... ... ... мүмкіндігі өте төмен болғандықтан, автокөліктер жүрмейді,
соған байланысты жол ... ... ... ... үлкен жол
үстіндегі құрылымдар туралы мәліметтер кестеде берілген. Бұл инфрақұрылымды
заман талабына сай дамыту мақсатында үкімет басшысы арнаулы ... ... (№ 274-р 17 ... 2004 жыл), ... ... іс шаралар
атқарылмақшы. Ал автокөлік жолдарының мемлекеттік саяси-экономикалық
маңыздылығына ... ... ... ... ... бағдарлама
орындалып және ол Үкіметтің (№ 1227 17 желтоқсан 2005 жыл) ... 1283 млрд ... ... ... оның ... ... 830 млрд ... Республикалық бюджеттен, 271 млрд тенге жергілік
бюджеттен, ал 182 млрд тенге ... ... ... ... ... 7205 км жол ... өнделіп, 1660 км күрделі жөндеуден,
16800 км ағымдағы жөндеуден және 18089 км ... ... ... ... ... 1281 км республикалық ... жол ... ... ... ... саны ... ... орай еліміздегі аймақ экономикасын көтеріп, әлеуметтік
мәселелерді шешу мақсатында автокөлік жолдарын ... мен ... ... салу ... қолға алынып отыр. ... ... ... ... жол салу Алматы-Қызылорда-Ақтау тас жолдарын 200 км-ге
қысқартады; Бейнеу-Шалқар арасындағы 500 км жол еліміздің батыс ... ... ... тікелей шығуға мүмкіндік береді; Қарабұтақ-
Торғай аралық жолы ұзындығы 200 км, бұл жол ... ... ... ... тас ... 500 ... қысқартады;
Арал-Жезқазған жолы 200 км, осы мемлекетіміздін ... және ... ... ... ... тас жолдық ұзындығын 2500 км-ге кемітеді;
Алматы-Иссык көл ұзындығы 62 км, ... ... ... 200 км-ге
қысқартады.
2.3. Қалааралық тасымалдауды орындау тиімділігі
Юниамалды тасымалдау әдісі ... бір ... ... бірнеше
көліктің қатынасуымен атқарылады.
Тасымалдаушы, яғни жүк қабылдаушы, оның санымен ... ... ... ... ... тапсырушы бір тұлға ... ... бір ... (1м3) 7000 тенге, жүк тасымалдауға қойған
тіркеме-контейнер 130 куб.м. ... ... ... ... ... керек.
Біріншіден тіркеменін жүксыйымдылығы 130 ... ... ... ... ... тура 130 ... көлемінде жүкті тиеу мүмкіг емес.
Оның төмендегідей себептері бар, қандайда қорап, ыдыс, орама қаптар болсын,
олардың арасында белгілі бір ... бос ... ... ... ... ... жүк тиеушілердің кәсіби деңгейіне байланысты, сол себепті
қаржы шығындарын анықтағанда жүктің көлемін 100 ... деп ... ... ... Алматы-Атырау қалалары арасындағы жүруге, тасымалдаушы
өзінің осы тапсырысты ... үшін ... ... көлемі мынадай
См=100м3•7000 тг/м3=700000 тг.
Демек тасымалдаушы осы қаржыға жүкті қабылдап алып, ... ... ... ... ... ... әдіспен анықтайды
,
(36)
мұндағы:
- тасымалдаудың атқарылатын мерзімі, сағ.;
L – ара қашықтық, км;
- эксплуатациялық жылдамдық, км/сағ.;
- тамақтануға керек ... ... ... уақыт, сағ.;
- жол бойындағы мұқтаждықпен тұрған уақыт, сағ.;
n – жол үстіндегі тәулік саны;
K – жол бойындағы тергеуші орындар саны.
Осы ... ... ... ... ... ... уақытын анықтайық,
ол үшін бірнеше жылдық іс-тәжірбие көрсетіп ... ... ... ... ... ... 5- ... және аймақтық жүк тасымалдау бағдарламысы
кестесін орындау мақсатында пайдаланатын алгоритм сүлбесі.
Сурет 6- Қалааралық және ... ... жүк ... ... ... «дәл ... ... бағдарламасын
жасау алгоритмі.
Эксплуатациялық орташа жылдамдық үлкен жүк автомобильдері үшін -50
км/сағ; жол бойында тоқтап, тамақтануға қажетті уақыт -45 мин ... ... ... ... ... уақыт -8 сағ. Алматы-Атырау
қалалары арасындағы жол қашықтығы 2831 км, есеп үшін 3000 км ... L=3000 км. Енді осы ... ... орындарына қойып,
тапсырыстың толықтай орындалуы үшін керекті уақыт мөлшерін ... ... ... сүлбені пайдаланамыз. Ұсынылған тасымалдау амалдарының
тиімділігі, әрбір аймақта жергілікті ... ... және ... ... ... ... біледі, сондықтан жүкті
«дәл мезгілінде» сапалы түрде жеткізу мүмкіндігі жоғары. Сонымен ... 3000 км ... ... ... км ... ... жылдамдықпен, техникалық ахауынсыз, жоспарлы жол кестесімен жеткізу
жеңіл болады. ... жүк ... ... үшін ... да үнемдеуге
үлкен мүмкіндік бар.
Енді осы екі аралыққа жүру ... ... жүру ... құру
мақсатында арнаулы алгоритм сүлбесін пайдаланады. Осы алгоритм негізінде
екі араға керек жүріс уақытын анықтаймыз.
Ол үшін ... ... екі ... ... болатынын ескерсек осы
аралықта ... 9 рет ... ... ... Егер тексеру
уақыты орта есеппен 1 сағ. Болғанда, барлық ... 9 сағ.. ... соң ... жүйе ... ... ... ... анықтаймыз.
Кесте 6 - Алматы-Атырау қалалары арасындағы жүк тасымалдау автокөлігінің
қозғалыс кестесі
|Мекен жайлар аттары ... ... |
| | ... |
| | ... ... сағ |
| ... |Барлығы |80 км/сағ |50 км/сағ |
|Алматы | | | | ... |236 |236 | |4,7- 45 ... |60 |296 |3,7+45 | ... |104 |400 | | ... |39 |439 | | ... |118 |557 | |5,22+45 ... |171 |728 |5,4-45 ... |
|Түркістан |165 |893 | |3,3+45 ... |153 |1046 |4,0-8,0 | ... |126 |1172 | |5,9+45 ... |170 |1342 | |3,4+8,0 ... |162 |1504 |5,7+45 | ... |144 |1648 | |6,12 - 45 ... |176 |1824 |4,0+45 |3,52 - 45 ... |198 |2022 | |4,0 - 8,0 ... |222 |2244 |5,28+8 |4,5 - 45 ... |85 |2329 | | ... |248 |2577 |4,2+45 |6,7- 45 ... |126 |2703 | |3,0 - 8 ... |36 |2739 | | ... |92 |2831 |3,2 |2,6 - 0 ... жұру ... | | |35,45 |56,38 ... ... | | |3,75 |6,0 ... | | | |32 ... ... | | | |94,38 ... ... сағ | | | |4,0 ... | | | | ... ... ... ... арасындағы жүк көліктері
қозғалыс кестесін орындадық. Есептеу бойынша тіркемесіз жүк ... ... ... 54,6 ... ал ауыр ... немесе құрал – жабдықтар
тиеген автокөлік тіркемесімен 50 км/сағ жылдамдықпен 94,38 сағат ішінде
жүріп өтеді.
-
-
Жоғарыдағы ... осы ... ... ... ... графигі беріліп отыр. ... жол ... ... ... салыстырмалы айырмашылықтары көрініп тұрғанын
байқауға болады. Демек ... ... ... мен ... ... ... ... тасымалдау жұмыстарын ықшамды, тиімді
ұйымдастыру мүмкіндіктері жоғары екенін көруге ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыстарын атқармас бұрын, нақты автомобильдердің жұмыстарының
өзіндік құнын анықтайды. Өзіндік құн ... ... ... ... бір тонна-километрге, тасымалдаған бір тонна жүкке,
автомобильдің бір ... ... ... ... Осы ... құн негізінде кәсіпорын өздерінің жоспарлы пайдасын, ... ... ... нарық сұранысына сәйкес тапсырушылармен келісім
бағаны анықтайды. Бұл ... ... ... түріне сәйкес келісім бағаның
мөлшері өзгереді.[30]
Тасымалдаудың келісім бағасының өзгеруі.
Кез келген тапсырушы ... ... ... ұзақ ... ... ... жұмыс көлемін атқаруға сұраныс береді. Егер ұзақ ... ... ... ... ... ... ... қарай өзгеруі мүмкін. ... ... ... ала ... ... төлем жасап, тасымалдаушыға нақты
дайындықтар жасауына жәрдем берсе, келісім ... ... ал ... ... аяқталғаннан кейін төлесе, баға жоғары болады. ... ... ... төленгенмен, банктер арқылы төленген баға арасындада
айырмашылық болады. Демек келісім бағасы ешуақытта ... ... кем ... тиіс және оның ... ... нақты жағдайларға
сәйкес анықталады.
Сонымен қатар келісім бағасы ... ... ... ... олардың дайындалу, тиеу-түсіру мүмкіндіктері мен
ыдыстарына, жол бойғы тексеру орындарының қояр талаптарына ... ... да ... ... ... ... ... тасымалдау ережелеріне сәйкес болмаған жағдайда, тасымалдау бағасы
жоғары ... ... ... жол ... жауапкершілікті тасымалдаушы
мойынына алғаны үшін бағаның мөлшерін өсіріледі.Ал сол ... ... ... және ... ... ... міндеттеу үшін, бөлек баға
белгіленеді және ондай бағалар мөлшері нарықтағы ... ... есе ... ... ... бағаның өзгеруі.
Бүгінгі уақытта жол жағдайына сәйкес тасымалдау бағасыда өзгереді. Олай
болар себебі кез-келген автомобильді ... ... жол ... ... Жол ... қарай оның жанар-жағар май шығыны, жол
үстіндегі техникалық ... ... ... ... ... Содан тасымалдау құны жоспарланғаннан көп болады да, ... ... ... ... ... ... ... Сол сияқты келісімді
уақытта жүкті жеткізбегеннен ... айып ... ... үлкен
зиянға
30.Жамбыров Ж.Г,Жапаров сборник матерьял Алматы Казнау,2006г ... ... ... ... ... ... оның бағасын
анықтау тек қана экономикалық ... ... ... барлық жол
жағдайын есепке алуды керек етеді.
Ал ... ... ... ... ... ... жұмыстарын
атқарып, келіп-кетер пайда мен зиян ... ... үшін ... ... ... ... жұмыс атқару.
Нарық сұранысындағы алар ... ... ... ... ... жұмыс жүргізіледі. Ол үшін таңдаған тасымалдау бағытында
тапсырушылармен, жүк ... және ... ... ... ... ... ... сонымен қатар осы бағытта жұмыс істеп жүрген
делдаларды анықтайды. Осындай ізденіс, анықтау ... соң, ... ... ... мәліметтер жиналады. Егер жиналған мәліметтер
толық болып, олардың кешегісін, бүгінгісін және ... ... ... онда ... тіл ... жұмыс істеу жеңіл болады.
Маркетингтік жұмыс неғұрлым тиімді болса, онда бәсекелестер, ... ... ... ... ... ... істеу тактикасы
анықталады. Соған сәйкес өз-ара келіс сөздер жүргізіліп, келісім шарттары
орындалады. Бұл ... ... ... ... бағасы және одан
түскен пайданы ... ... ... ... Егер ... ... ... кәсіпорындар мен кәсіпкерлер ... ... ... ... тура ... ... ... келе жатқан делдалдар, ... жүк ... ... жақсы таныс, олардың өзара келісім шарттары болады, жол
бойғы тексеру орындары, жүктерді ... ... ... ... ... ... тиімділігінің ең басты шарттары. Жүк иесімен
немесе тапсырушымен тікелей ... ... ... ... ... және ... ... арнаулы орын, оларды автокөлікке тиеу,
тиесілі жол құжаттарды дайындау, жол бойы мемлекеттік тексеру орындарыннан
өту ерекшеліктерін ... ... шығу өте көп ... ... ... ... шығынға немесе айым сомасын төлеуге тура
келеді. Сондықтан маркетингтік жұмыс сапасын өте жақсы атқарылмаса қандайда
болмасын ... ... ... ... ... ... болмайды.
[31]
Жарнама өткізу. Жарнама қандайда болмасын кәсіпкерлікпен айналысарда,
соның ішінде тасымалдау жұмыстарын атқаруда өте керек ... ... ... айқын. Бірақ жарнаманы кәсіпорынның негізгі көрсетер қызмет түрлері,
тұрған орыны, тасымалдау бағыттары мен қатар қосымша ... ... ... ... жөн болады.Бірақ негізгі жарнама болып, ... ... жүк ... ... жұмыс сапасы көңілінен шыққан
тұтынушылардың көзқарастары, ой-пікірлері өздерімен ... ... ... ... үшін ең ... және ... ... қандайда болмасын тұтынушыға дер кезінде, тиімді
бағамен, сапалы қызмет
көрсетіп, тасымалдау жұмыстарын орындап беру ең басты міндет және ... ... ... ... ... ... қыруар қаржыдан
ешқандай пайда болмай, бекерден бекер шашу болады.Бірақ сапалы және дер
кезінде орындалған қызмет ... деу ... ... ... ... ... ... отырып, нақты, ұтымды жарнамалар өткізу, кез-келген
кәсіпорындар мен ... ... ... алар орынын, көлемін
онан сайын берік етіп кеңейте береді.
Ынталандыру амалдары.
Ынталандыру амалдары кәсіпорынның мамандары, жүргізушілерімен қатар ... ... ... Ұжым ... ... ... қоса, өз
беттерімен жүк жіберушілер тапса, басқада тапсырушылар арқылы жұмыс көлемін
өсіруге жағдайласу мақсатында жүргізіледі. Ал делдалдар мен ... ... жүк ... ... тиесілі пайыздық үлестерін береді. Яғни жұмыс
көлемін ... ... ... үлес ... тиісті пайыздық мөлшері
төленіп отырады.
Жоғарыдағы аталған ... шешу үшін ... ... өте ... ... ... және ... жұмыстарын атқаруды
керек етеді. Ол үшін нақты кәсіпорынның басты мақсатын анықтау ... ... ... ... Ең ... мақсатты анықтағаннан кейін,
төменгі сатыдағы жоспарларды іске асыруға келесі ... ... ... алға ... ... ... толық болса, маркетингтік
жұмыс жүргізу және қорытынды жасау неғұрлым дәлірек ... Жүк ... ... автокөлік шығынын автокөлік маршруты бойынша
есептеу.
Камаз – ... ... |2 |3 |4 ... ... бағыты ... |Жүк ... ...... |772 |2 ... ... жалақы қорын есептеу.
Жоба бойынша т/км есептегенде маршруттағы жүк тасу жүргізушінің кесінді
жалақысы
Pcq = P . Kn . CT . ...... – жүк ...... ... – 1,25
CT - әрбір орындалған т/км жүктің кесінді жалақысы – 0,7
Km – салмағы – (10 ... = P . Kn . CT . Km = 1050 . 1,25. 0,7. 10 ... ... т/км ... ... бағасы : 0,7
9188 . 0,7 = 6432.
Б) Жалақы қорын қосымша жалақы мен есептегендегі көрсеткіш.
Жқ = P . CT . Km. ... = 1050.10 = ... = ... 8.
|негізгі |тарифтік |Қосымша |негізгі |Қосымша жалақы |Барлық ... ... ... қоры |жол ақы ... ... |
| ... | ... | ... |
| | |% |тг | |% |тг | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |9188 |30 |2756 |11944 |12 |1433 |13377 |
2. Отын ... ... ... қажеттілігін есептеу.
(39)
- жалпы отын шығыны
- жалпы қашықтық
- нормалық пиниядағы шығын ... 100 ... ... шығыны 1,3
- жүк айналымы
850л . 30 тг = 25500 тг
3. ... ... ... ... ... ... ... – 0,3
- баланстық баға 2800 000
- жалпы ... ... ... шығынын қосып есептегендегі амортизациялық қор
Кесте 9.
|Құрамы, көлік |Күрделіжөндеу шығыны ... ... | ... |
| | ... |
| |% |тг | |
|1 |2 |3 |4 ... |30 |5242 |22932 ... ... келтіру (автошины)
(41)
- шин шығыны
- нормалықшығын – 0,01
- ұзақтығы - 10000
- ... ... - ... ... саны - 10
- жүру ...... Маршрут бойыншатікелей шығын сметасын жасау
Кесте 10.
|Рет |Шығындар статьясы ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... |13377 | |
|2 ... ... 21 % |2810 | |
|3 ... шығыны |25500 | |
|4 ... ... ... |2550 | |
|5 ... ... ... |22432 | |
|6 ... ... ... |1995 | |
6. ... ... ... немесе күнделікті жөндеу шығыны. ТО және ТР-ді
жөндеу жұмыстарының негізгі және қосымшажалақы қорын есептеу:
(42)
- жалақы қорының шығыны
- жол ... ... ... ... ... төмендеу және
жоғарылау шығынының коэффициенті (1,20)
-автокөлік шығынының бір ... екі ... үру ... ... жұмысшылар алақысының нормалық шығыны 1 км-100 теңге алынады
-жолқашықтығы
а) ТО және ТР 1000 км-ға ... ТО және ТР ... ... ... |Машина маркасы |Т |t1 |t2 |ttp |
|1 ... |0,40 |2,25 |9,54 |7,24 |
|2 ... |0,47 |2,6 |11 |8,36 |
|3 |Зил ММЗ |0,56 |2,15 |11,34 |7,36 |
|4 ... |0,45 |2,5 |10,6 |8,0 |
|5 ... |0,35 |3,5 |11,6 |9,20 |
|6 |Маз |0,72 |5,22 |21,6 |11,76 ... =K1 *K2*H3h*άобщ /1000= тг
Кесте 12-Тарифтік жалақы қоры:
|Жұмысшылар аты|Разряды |Нормалық |Адам |Рарядқа ... ... |
| | ... ТО, ... ... ... ... |
| | | | |өсу | ... |
| | | | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 | ... слесарар | | | | | | |
| |6 |24,65 |2 |130 |130 |7690,8 ... ... ... ... ... ... K1 *K2*H3h*άобщ ... ... ... ... 1000 км-ге есептелгенегі анықтамадан
алынады (500- Камазға/800тг/1650-Зилға)
Зз/п =K1 *K2*H3h*άобщ /1000= тг
8. ТО және ТР-ға қажет материалдар шығыны.
Зз/п =K1 ... ... ... ... = тг
9. ТО, ТР-ға қажет барлы шығынар ... ... ... ... шығындарыәлеуметтік аудармамен қосып, мың ... ... ... ... ... |Қосымша | |Әлеуметтік |Әлеуметтік |
|жалақы ... ... ... | ... |аударманы |
|қоры | |мың тг | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| |% |тг | |% |тг | |% |тг | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 ... |30 |2307 |9997,8 |12 |1199,7 |1119,5 |21 |2351,47 ... |
3Б=;
4Б=;
6Б=;
7Б=;
9Б=;
10Б=.
11. Тұрақты шығыны есептеу. ... жнеу ТО, ТР ... ... ... ... аты ... |Біреуінің|Барлық |Амортиациялық |Аморти |
| | ... ... ... ... ... |
| | | | ... | ... |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... |4 |400 |1600 |10 |160 |
| ... | | | | | |
|2 ... |1 |18660 |18660 |5,9 |1100,9 |
| ... | | | | | |
|3 ... |1 |19000 |19000 |5,9 |1100,21 |
| ... | | | | | |
|4 ... |1 |6000 |6000 |5 |300 |
|5 |Жүк |1 |1800 |1800 |5 |9 |
| ... | | | | | |
| ... алу| | | | | |
| ... | | | | | |
|6 ... |1 |5900 |5900 |5 |295 |
|7 ... бұранасы|1 |13000 |13000 |5 |650 |
|8 |АЗС ... |1 |12100 |12100 |1,7 |859,1 |
| ... | | | | | |
|9 ... ... |4000 |4000 |5 |200 |
| ... | | | | | ... ... құю |1 |600 |600 |7,1 |42,6 |
| ... | | | | | ... ... ваннасы |1 |500 |500 |5 |25 ... |ТО ... |1 |5000 |5000 |5 |250 |
| ... | | | | | ... ... ... |1 |1200 |1200 |5 |60 |
| ... ... | | | | | ... ... |1 |5000 |5000 |5 |250 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1 |1300 |1300 |5 |65 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1 |1020 |1020 |5 |51 ... |Шин ... |1 |600 |600 |5 |30 ... ... |1 |1000 |1000 |5 |50 ... |Фар ... |1 |4500 |4500 |5 |225 |
| ... | | | | | ... ... маркалы |1 |6000 |6000 |5 |300 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... |1500 |1500 |5 |75 ... ... ... |1 |5500 |5500 |5 |275 |
| ... насосы | | | | | ... ... ... |1 |7500 |7500 |7,1 |532,5 ... ... |1 |7000 |7000 |7,1 |497 |
| ... ашу | | | | | ... |Қол ... |1 |300 |300 |7,1 |21,3 |
| ... |28 |129380 |130580 |142,3 |7525,4 ... ... ... құнын есептеу
а) Мың шақырымға есептегенегі амортизациялық шығын
А1000км=
Бағана 1, 2, 3, 5 ... ... ... тг.
б) ТО, ТР жүру қашықтық бағытының жабдықтарының амортизациялық ... ТО және ТР II ... ... ... ... зона ... F=72*36= 2592 ... ... ... шығынын есептейік:
Азд=тг
Ғимараттың күнделікті жөндеу шығыны:
Атв=тг
З-ғимараттың күнелікті шығыны.
Мың шақырымға есептегендегі күнелікті және амортизациялық шығындар:
Аз=
Аз-амортизациялық шығын
ғимараттың аморизациялық шығыны
күнелікті шығын.
Маршрут бойынша күнелікті және ... ... ... ... Энергия, отын және сушығынарын есептеу
Қажетті энергия шығыны
Сэн=W*ЦкВт/час=25000*3,9=975,0 тг
Сэн-энергия шығыны.
ЦкВт/час- бағасы-3,9
W- ... Бу және отын ... ... ... шығыны
Ц-100 тг
Ка-ай саны
б) Су шығыны Ссу=Vв*Фжу*К3*Цвод=5*1900*0,9*20=171,0 тг
Ссу-су бағасы
Vв-1 м3 шығыны-5
Фжу-жабдықтың бір ... ... ... ... ... ... қамтамасызандыру коэфициенті-0,9
в) Барлық бу, отын, су шығынын 1000 км-ға есептегенегі барлық ... ... ... ... бу, ... су ... ... *Km/1000=.
13. Тұрақты шығын сметасы:
Кесте 15.
| |Шығындар ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |ТО және ТР ... шығыны |87,79 | |
|2 ... ... ... шығыны |26,33 ... 30% |
| | | ... |
|3 ... ... ... |26438,4 | |
|4 ... және су шығыны |268,5 | |
|5 ... бу ... |7776,0 | |
| ... ... | |
|6 ... ... ... шығыны |13219,2 |50% ТО ... | | ... |
| ... ... шығындар қосындысы |47816,622 | |
|7 ... ... ... ... |10% ... |
| | | ... |
| | | ... |
|8 |Барлық тұрақты шығындар қосындысы ... | ... ... құраманы пайдалану шығындары сметалық калькуляциясы.
Кесте 16.
|Р/с |Шығын құрамы ... ... ... ... ... |
| | |м.тг |Т | |
| |1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... ... |16187 ... | |
| ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... есептегеде | | | |
|2 ... ... | | | |
| ... ... |7776,0 ... | |
| ... т.б шығыны |2550 ... | |
| ... ... |2520 |2400 | |
| ... | | | |
| |-шин ... ... |1995 |1900 | |
| |-ТО, ТР ... ... ... | |
| ... | | | |
| ... ... |8779 |83,6095 | |
| ... ... ... | |
|3 ... ... қосындысы |52597,842 |50093,182 | |
| ... ... ... ... |90951,84 | |
| ... құны | | | ... Жүк тасу ... схемалық бағасы
Кесте 17.
|Р/с |Көрсеткіштері |Сомасы |10т-ға ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
|1 ... құн ... |95499,432 |90951,84 | |
| ... ) | | | |
|2 ... ... ... |20% 1Б |
| | | | ... |
|3 ... ... |114599,31 |109142,2 | |
| ... | | | |
|4 |НДС, ... ... ... ... |16% 3Б |
| | | | ... |
|5 ... б-ша ... ... ... |
| ... ... | | ... ... Жүк тасу бағасының құрамы
Кесте 18.
|Р/с |Көрсеткіштері ... ... % ... |
|1 ... ... |16187 |12,17 | |
| ... | | | |
|2 ... ... ... |20,09 | |
|3 ... ... ... |39,56 | |
|4 ... ... |14,36 | |
|5 |НДС ... |13,79 | ... ... |100 | ... ... және экономикалық көрсеткіштері анықтау
Кесте 19.
|Р/с |Көрсеткіштер ... ... |
|1 |Жүк тасу ... |Т |10 |
|2 |Жүк ... |т/км ... |
|3 ... жол ... |км |2100 |
|4 ... саны ... |1 |
|5 ... ... |80 |
|6 ... ... |тг |25500 |
|7 ... құн |тг ... |
|8 |10 т/км жүк тасу ... құны |мың тг ... |
|9 |Тасымалдау кірісі |мың тг ... ... ... |мың тг ... |
|11 |Жүргізушілер ... |1 ... ... ... |тг |13377 ... ... |% |13,2 ... ... ... |% |40 ... ... ... |мың тг | ... ... бойынша 1050 км тасымалдау жұмысының өзіндік ... ... 132935 тг, ал ... 368682,34 тг құрады. Аталған
жоба басқа ... ... ... ... ... және ... ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1 Тиеп түсіру кезіндегі туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың
қысқаша сипаттамасы
Өндірістегі бақытсыз жағдай термині жұмыс ... ... ... міндеттемелерді орындаудағы жұмыс істеушіге ... ... ... ету ... деп ... ... ... – жекелеген жағдайларда жұмысшының ... ... және ... күрт ... әкеліп соғатын фактор. [32]
Негізгі қатерлі өндірістік факторларға ... ... ... ... ... және ... аумағы ауасының қолданысы, жұмыс
орнында шудың жоғары деңгейі, жұмыс ... ... ... ... тыс ... ... ... үшкір бөліктер, жабдықтар
бетіндегі кедір-бұдырлар, электр сымдарындағы қысымның ... ол ... де өтуі ... ... келе ... ... мен машиналар,
химиялық факторлар, станцияның кезекші жұмысшысының физиологиялық, нервті-
психикалық салмақтануы.
Өндірістегі оқушылармен, қызметкерлермен, жұмысшылармен ... ... ... ... ... ... бақытсыз
жағдайларға кәсіпорын төңірегінде болатын бақытсыз жағдайлар, кәсіпорын
аумағынан тыс ... ... ... ... ... орындау
кезінде, кәсіпорын басшылығы және ... ... ... ... көлікпен жұмысқа кем жатқандағы немесе кетіп бара
жатқандағы бақытсыз жағдайлар жатады. өндірістегі ... ... ... тағы да ... ... ... жылу беру
соққысы және үсіп қалу жатады.
Жүктік операциялар ашық ауада және төменгі, жоғары ... ... ... ол ... ауа жылдамдығы және ылғалдық
қатты өзгеруі мүмкін.
Өндірістік ... ... адам ... әсер ... ... ауа ... жылдамдығы, қоршаған ... ... ... ... ... температура
ағынын қатты суып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін және ... ... ... ... ... ... фактормен сәйкес ауа қозғалысы жылдамдығы
және ылғал ықпалдығы оның кері әсерін тереңдетеді. Тиімді микроклиматтық
жағдайлар деп, ұзақ ... бойы адам ... ... ... ... қосымынсыз сақтайтын миктоклимат
өлшемдерінің сәйкестігін айтады. Олар жоғарға ... ... ... алғы сөз ... және ... берілуі сезімталдығымен қамтамасыз
етеді. Қатты шу адмдардың денсаулығы мен
Жамбыров ,автоколик казуау Алматы 2007г№6
жұмыс істеу ... зиян әсер ... ... ... ... ... ... Үлкен шу деңгейі сигналдар мен сөздерді
бетпердеоейді, ... ... ... ... ... ... ол жұмыстағы ақаулар мен бақытсыз жағдайларға душар
етеді.
Бас миына әсер ете отырып, шу тітіркендіргіштік әсер ... ... ... ... ... психикалық реакцияларды
баяулатады.
Аз жарықтану басып кету, жұмысшылардың және ... ... ... ... ... адам көзінің сезімталдылық ... ... ... ... ... ... оның көру
беріктігі анықталады.
Контрасті сезімталдық деп, көздің жарық берілген көрінісі ... ең ... ... әр ... ... ... ... айтады.
Ол көріністің жарықтығының көбейтілуімен үлкейтіледі, бірақ белгілі шекке
дейін. Көз шағылыстыратын жарық жылтыр деп ... ... ... ... деп ... ... ... бастаулары деп көз
назарында тұрған өзі жарық беретін заттар: ша ... ... ... ... ... деп ... түскен жылтыр полировальді беттерді
айтады.
Жылжыйтын машиналар мен механизмдер жарақаттанудың негізгі себебі
болады, өйткені жұмысшыларды ... кету жиі ... ... ... ... ... ... түсіріп-тиеу жұмыстары жүктің
жұмысшыларды басып қалуымен қауіпті. Осылай қауіпті өндірістік ... деп ... оны ... ... ... ... тиеу
механизмдерін айтуға болады. Жүктік жұмыстардың орындалуы ұзарту мен
үлкейту ... ... ... ... ... ... күш ... күш жұмсауда жұмысшылардың өзін-өзі сезінуінің ... ... ... ... ... және ... ... қолдануда жүйке және
психикалық қысым болады, ол қысым жүйке жүйесіне кері ... ... және ... ... ... ... Қауіпті өндірістік фактордың нормалануы.
Шудың нормалануы үшін қолданылатын ... ... ... (па), оның ... ... (дБ) және герц ... (Гц).[33]
Дыбысьық қысымы (Р) – ортаның белгілі нүктесіндегі сәттік мәндері
арасындағы ... ... жоқ ... осы ... байқалатын, осы
нүкте өтетін дыбыстық толқындар қысымы.
Жұмыс орындарындағы дыбыстық қысымдардың рұқсат етілген деңгейі
ГОСТ 12.01.2003-82 ... ... ... Автоколик логитика Вестник НАН РК 2007г №6 ... ... мәні ОдБ/ 120дБ ... ... ... ... 130дБ деңгейінде жағымсыз сезім тудырады. Ауырып сезілетін
үлкен шегі 140дБ-ға жақын.
Еңбек қорғаудың негізгі мәселесі - өндіріс ... мен ... ... ... ... өндірістік жарақаттануды
төмендету жағдайы, жоғары өнімділікті және ... ... ... ету ... ... ... инашар жарықтандыру
– функционалды көргіштік мүмкіндіктердің бұзылуының себебі болады.
Электроқауіпсіздік деп ұйымдастыру және техникалық шаралар ... ... ... олар ... ... электромагниттік алқаптың
және статистикалық электрдің қауіпті және зиян әсерлерінен адамдарды
қорғауды ... ... ... ... ететін
техникалық мүмкіндіктер мен қорғау ... ... ... ... ... ... әдістері, электро-
энергия бастауын нейтролдау режимі, ішкі орта ... ... ... қоса ... ... ететін ұйымдастыру шаралары
төмендегідей:
жөнделген жағдайдағы электроқондырғыларды ұстау;
қауіпсіздік техникалары ережелеріне қызметкерлерді үйрету, кәсіптік ... және ... ... ... істеуге құқық беретін куәлік
берумен қатар, оның білім деңгейін тексеру.
Электроқондырғылардағы оның жұмыс тәртібі;
Электроқондырғылар мен қызмет көрсететін ... ... ... сақтауды бақылау.
4.3 Қоршаған ортаны қорғау және энергия қорын тұтыну
Қазақстан Республикасының ата заңының ... ... ... міндеттері атап көрсетілген.[34]
Көліктің қандай түрі болса да, қоршаған ортаға белгілі дәрежеде
өзінің зиянды әсерін тигізеді. Іштен жанатын ... ... ... ... ... ... көмір қышқыл газының мөлшерін көбейтеді,
сонымен қоса ауаға жанған газ ... ... ... ... көміртегі тотығы, азот тотығы, көмірсутек, ... бар ... ыс және ... улы ... ... ... ... желдетілетін қалаларда, көліктердің
санының көбеюі, ауада осындай зиянды заттардың ... тыс ... ... заттардың, адам ағзаларына ... ... ... ... ... талшықтардың, бояулардың тез
34. Москва ,транспорт 1985г
бүлінуіне әсері орасан. Автокөліктер қозғалған кездерде резеңкенің ... ... ол да ... ... ... әлемде, қошаған ортаға бөлінетін зиянды
заттардың ауадағы, елді мекендердегі шамасын, оның зияндылығын бақылап,
отырады. Қалалардағы ауа кеңістігінің ... көп ... ... шегінен
асып кеткенін әлем толық мойындады. Сондықтан да моторлардың құрылысына,
олардың ... ... ... ... қала ... қозғалысқа,
қала салуды жобалаған кезден бастап айрықшы мән беріледі. ... ауа ... ... ... ... кірмей өтетін жолдар
арқылы, жүкті төте тасымалдау, қалада қала құрылысы шараларын жақсарту,
көліктерде ... ... ... ... ... ... әр түрімен тасымалдаудың энергия сиымдылығы [35]
|Көлік түрі, жылжымалы құрамның тобы |әр 100-іне келетін энергия сиымдылығы |
| ... |
| ... км |т.км |
|1 |2 |3 ... ... | | ... ұшақ (Ми-4) |407,0 | ... ұшақ ... |550,0 | ... (Ту-) | | ... ... ... Ил-62) |270 | ... жол ... | | ... ... |5,5 | ... ... |202 | ... жолы | | ... ... ... ... | | ... | |38,1 ... (150 мың тон) | | ... ... | |16,0 ... ... 700 м м | |5,4 ... ... 1420 мм | | ... ... | |5,4 ... ... | ... ... ... ... ... | | |
|1 |60...80 | |
| |2 |3 ... ... ... ... |40...50 | ... ... ... үлкен автобус |20...25 | ... ... ... жүк ... |12...15 ... ... ... істейтін ауыр жүк | | ... | ... ... ... ... | ... |
машиналарын (трамвай, троллейбус, элекро-пойыз, метро) пайдалану,
автотұрақтарды, әуежайларды қала ... ... т.б. ... ... ... ... көліктер зиянды затардан басқа, таңертеңгі
уақыттағы мазасыз, дүріл, қатты шу ... ... ... көп жағдайларда,радио, теледидар байланыстарына кедергі
келтіреді.
Автомобиль жолдары мен ... ... ... ... ... кездерде, көптеген құнарлы жерлер бүлініп, ... ... ... ... ... жұмыстары аяқталған соң, ол
жерлерді міндетті түрде ... ... ... ... зиянын азайту әлеуметтік-экономикалық,
техникалық күрделі ... ... ... табу ... ... ... ... қарастырғанда ғана мүмкін болады.
өнеркәсіптері дамыған елдерде көлік барлық энергия қорының ... ... ... ... көлігінде 50-60% -тейі келеді.
Көліктің энергия қорына энергиялық қонырғылардың барлық түрі
жатады. Қазіргі жағдайда оның 80%, ... ... 10% ... ... әуе жолы көлігіне 5%, су жолы көліктеріне 1%, қалғаны қазіргі
құбыр желілеріндегі сорап станцияларының үлесіне ... мен ... ... ... ... ... ... кең. Энергия сиымдылығы жоғары көліктерге жүк
және жолаушы ... ... мен әуе ... көліктері жатады.
4.4 Ауа, су ортасына түсетін негізгі зиянды заттардың ... ауа – ... ... ... ... ... ... көлік кәсіпорындарының зиянды әсері әрүрлі зиянды
заттармен ластануына әкеліп соғады, зиянды заттар деп қатты және ... ... газ ... ... ... көлеміндегі бірлікте зиянды заттар концентрация С әрпімен
(мг/м ) белгіленеді және ... орта мен ... ... ... ... анықтайды. Заттардың зияндылығы мен улылығына баға беру үшін
критерий керек, ... ... ... ... ... зиян әсерін
тигізе ме жоқ па білуге болады. Мұндай критерий деп шекті жұмсалатын
концентрацияны (ПДК) ... ... адам ... ... оған және ... ортаға
кері әсерін тигізетін, оның бір уақыттағы зиянды ... ... ... ... ... ... деп, ... еңбек ету мүмкіншілігіне, көңіл-күйі
мен ... ... ... және ... ... ... әсер етпейтін
атмосфералық ауадағы зиянды заттардың қоспасын айтады.
Зиянды ... бой ... ... сәт және ... ... деп ... тиіс. Өсімдікке, тұрғылықты жер климатына, атмосфера
тазалығына және тұрғындардың тұрмыстық жағдайына әсер ететін зянды заттар
концентрациясы ... ... ... ... ... ... ... кезінде шектейтін факторлар негізі қолданады, яғни ... ... ... іске ... Егер зат иісі адам ... қоршаған ортаға әсер етпейтін құрамда сезілсе, онда нормалау иіс
шегін ... Егер зат кіші ... ... орта мен ... ... тигізсе, онда гигиеналық өлшеуде ішкі ортаға осы заттың әсері
шегін есептейді.
Жұмыс ... ... ... ... жіктік жіберілетін
қоспасын (ПДК) ГОСТ 12.01.2005-88 «Ортақ санитарлық гигиена талабы, жұмыс
аумағы ауасы» нормасының айырмашылығы, онда 2 ... ... ... ... ... ПДК және орта тәуліктік ПДК сс. Жоғарғы ПДК
қысқа уақыттағы атмосфералық ластанудың әсері ... ... ... ... үшін ... ... ПДК – олардың жалпы улану, концерогенді, ... ... үшін ... ... тұзды судың ең ірі тұтынушысы.
Судың көбі барлық көлік түрлерінде әр түрлі технолгиялық және ... үшін ... ... ... ең ірі тұтынушылары темір жол және
автомобиль ... ... және ... ... ... және ... жуу нәтижесінде жуу және
қайнату қондырғыларында құрамындағы қоспаларымен топыраққа, ... ... ... тоқтау сулар қалыптасады.
Су қоймаларының негізгі ластанушысы – тоқтау сулар. Тоқтау ... ... ... ... құрамы өзгереді, температурасы
көтеріледі, мөлдірлігі азаяды, бояу пайда болады, ... ... ... ... жүзуші заттар, мысалы, мұнай өнімдері пайда болады,
сдың ... ... ... ... ... және ... саны ... көміртегі азаяды, ауру тұтындырғыш бактериялар мен
микроағзалар күшейеді.
Нәтижесінде су ішуге жарамай қалады, ... ... ... ... әйткенмен судың барлық ластану түрлерінен құтылу ... ... ең ... ... ... бір белгіленген иісі
бар.
Қазақстанда адм ағзасы мен ... ... су ... зиян ... зиянды заттардың шектік-жарамды концентрациясы негізінде ... ... ... ... ... ... су қоймаларын ластанулан
сақтандыратын санитарлы-техникалық және технологиялық шаралар жиынтығын
тағайындайды, су ... ... ... ... ... деңгейін
қошайтын сулардың шектік жарамды есептеп бекітеді.
4.5 ... ... ... ... ... нұсқамалары
Қоршаға ортаға зиянды қалдықтырдың әсерін ... ... ... ... ... төмендететін жоспарлану шараларының маңызы
зор.[36]
Өндірістік кәсіпорындар үшін алаң таңдауға және тұрғын үй массивтерінің
орналасуына көп көңіл бөледі.
Өндірістік кәсіпорын ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары мен тұрғын үй массивтерінің аралас орналасуы ... жел ... ... ... заттар бөлетін өндіріс
кәсіпорындарын тұрғын үйлерден өндіріс ... үй ... ... ... ... заттардың мейлінше көп көлемін бөлетін цехтар, өндірістік аумақтың
шет жағына, тұрғын үй массивтерінің қарама-қарсы жағына ... ... ... орналасуы тұрғын үй массивтеріне
қарап, желдің бағытталуы кезінде олардың қалдықтары бірікпейтіндей болуы
керек.
Әр ластану түрі үшін ... ... бар, аз ... жұмсап тазалаудың жоғары
деңгейін алуға мүмкіндікберетін арнайы аппарат өңделген.
Газ тазалау техниканың ... ... жұту және ... аппараттары кіреді. Газ түріндегі қосындылардың тазалау
әдісінің таңдау бірінші кезекте физика, химия ... ... ... алу қасиеттерінің жарамдылығы мен әртүрлі тазалау әдістеріне баға
беруімен ... ... ... ... төмендетуде
тазалаудың биологиялық әдісі маңызды орын алады. Санитарлы-гигиеналық көп
түрлі функциялрды орындай отырып, жасыл егінділер ... ... ... ... ... ... орындарында және ашық
ауада ... ... ... маңызды факторы болып саналады.
Жұмысшылардың толық демалуына ... ... ... ... ... РК постатистике 2000-2004г
Алматы 2005г
Олар ауаны көміртегімен қамтамасыз етіп, зиянды ... ... ... және ... жұтып алады. Көліктік кәсіпорын
аумағын жасылдандыру үшін және олардың санитарлы ... ... ... ... және ... өсінділерді климаттың аумағына, өндіріс
сипаттамасына, ауаны тазалауға аталмаш өсімдік ... ... ... ... ... ... ... , физика-химиялық, биологиялық сутазалау әдістері
бар.
Физика-химиялық тазалу әдісі бұл ... ... ... Су қоймаларындағы ластану мен күресу
шараларын көліктік кәсіпорындарға ... ... мен су ... ... ... құру ... жүзеге асуда. Су берудің тұық
айналмалы жүйесі ірі қондырғылардан арзанырақ, тұйық жүйелерде ... ... ... ... ... ... ең ... сапасына
қайра оралады. Яғни суытылп, тазаланып, қайтадан пайдалануға болады.
Нәтижесінде ластанылған судың көп ... ... су ... ... ... теңіздер) тасталады, ол экологиялық ... ... ... әрі ... ... жүк ... ... азайтуға көңіл бөлініп отырады. Сонымен қатар жанар
жағар майлардың , дизел отындарының қуатты, ... ... ... отындарды синтетикалық негізде алынған отындармен ... ... ... ... ... ... ... жаңа түрлерін шығарып қолдану т.б. шараларды үнемі жүзеге
асырып отыру жоспарлануда. ... ... ... ... ... ... жетілдіре беру мәселелеріне ауысу т.б.
ҚОРЫТЫНДЫ
Автомобиль көлігіндегі құбылыстар мен ... ... ... ... керек, яғни бақылау жүргізу кезінде белгілері тіркелетін
массалы құбылыстар элементін ... ... Жүк ... ... ... ... ... жүкпен жүруі болып табылады,
таксомоторлы тасымалдауды ... ... ... ... ... бақылау бірлігінен ақпаралық бірлікті айыра білу керек.[3]
Ақпарлық бірлік –шектігінде жалпы алғанда айқындалған нәтиже алу ... ... ... ... ... ... бірлігі.
Барлық ақпарлық бірліктер жоғарыда тұрған ұйымдарға өзінің жұмысы жайлы
ақпар беріп ... ... ... көлемі, мерзім бойынша тасылған жүктердің ортақ
салмағымен өлшенеді, ол салмақ нетто массаның және жүктің ыдыс ... Жүк ... ... ... көлемі тасымалданған жүк санынан
және орналасу ара-қашықтығына байланысты, ол тонна-километр ... ... ... су ... ... өте тиімді. Кесте бойынша
көліктер жүйесіндегі жүктерді тасымалдаудағы шығындардың салыстырмалы
кестесі берілген. Сонымен қатар ... ... ... ... өзіндік
құнның шамамен өзгеруі берілген. Келтірілген ... /1/ ... ең ... су жолы ... ... Бұл ... ... жер бетіндегі халықтардың 70-тен астам пайызы ... ... 300 км ... және соның 50 пайызы 100 км қашықтықтағы
жағалауда орналасқанына көз жеткіземіз. ... ... ... ... ірі ... ... осы аралықта орналасқан.
Бірақ тасымалданған жүктің 1 тоннасына шаққандағы бағада ең арзаны
автокөлікпен тасымалданған. ... ... ... ... технологиялық үрдісіндегі аралық жұмыстарды болдырмайды.
Дегенмен автокөлікті пайдалану тиімділігін анықтау, тиісті шаралар
қабылдау мәселесі ... күн ... тұр. ... ... ... ... жұмыстарының өзіндік құны калькуляциясы ... ... ең ... ... - ... және ... еңбек ақылары
мен салықтар. Егер Францияда 23,9 , ... 17,0 ... ... кәсіпорындарында 30,7 және 50,0 пайызға дейін барады. Бұндай
айырмашылық ... ... ішкі ... ... сәйкес екенін атап өткен
дұрыс. Сол себепті келтірілген өзіндік құн калькуляциясы біз үшін кесімді
жауап бере ... ... ... ... ... ... алар
шығындардың түрлерін, олардың жалпы бағаға сәйкес өзгеруін білуге болады.
3.Ванчукеви В.Ф Судекевич В.Н Высш школа 1988г
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... в ... ... и ... ... М.: АСМАП. - 1998г.
2. Аксенок И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы,
проблемы. – М.: Наука. - 1985.
3. Ванчукевич В.Ф., ... В.Н. ... ...... шк. - 1988.
4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для ... и ... ... ... – М.: ... ... - ... ... П.П. ... ... и ... грузов:
Справочник – С.-П.:ЗАО «ЦНИИМФ». - 1999.
6. Дегтяренко В.П. Автомобильные ... и ... ... ... – М.: Выш. шк. - ... ... соглашение, касающееся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР) заключенное в ... 1 июля 1970 ... ...... ... ... ... о международной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ). Подписано в Женеве 30 ... 1957 ... ООН. - ... ... «Компас экспедитора и перевозчика». Минск, БАЗ, 1997г №№ 1-
12, 1998г., ММ 1-12, 1999г., ММ 1-6, 2000г., №№ ... ... И.И. ... ... перевозки. – Мн.:
Юнипак, 2002.
11. Ковалев В.П. ... ... ... ... ... – Мн.: Беларусь, 1984.
12. Конвенция о дорожном движении. Европейское соглашение,
дополняющее Конвенцию о ... ... ... ... ... ... о ... международной перевозки грузов (КДПГ).
Совершено в Женеве 19 мая 1956 года. Минск, БАМАП, 1993г.
14. Международные правила ... ... ... ... ... ... Международная Конвенция о согласовании условий проведения
контроля грузов на границах. Совершено в ... 21 ... 1982 ... ... ... ... транспортные организации. Москва, Транспорт, 1986г.
17. Миротин Л. Проектирование доставки грузов // ... - 1996. - ... ... К.И. ... экспедирование. – М.: «РосКонсульт»,
1999.
19. Развитие автомобильного транспорта и логистика. Экспресс-
информация. Серия 3, Выпуск 6. Москва, ЦБНТИ, ... ... ... ... перевозчика». Под
общей редакцией Горбеля Н.В. Минск, «Новик», 1996г.
21. ... В.Г., ... Л.Г. «На ... европейских
дорог.
Пособие по оформлению паспортно-визовых документов.» Москва, ... ... М. С. ... ... ... – М.: Транспорт, 1980.
23.Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен жүк тасымалдаудан диплом ... ... ... 2006 г.-25 ... ... М.М. Қазақстанның автомобиль көлігі.-Алматы,2005.
25. Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік секторының инвестиция тартымдылығы мен қаржы
ағымдары / Вестник Каз.НТУ им.Сатпаева.-Алматы.2007. № ... ... В.А. ... ... предприятия. Учебник. –М.:
Инфра – М,2006.
27. Жаңбыров Ж.Ғ., Жаңбыров Б.Ж. Автокөліктермен жүк тасымалдау
тиімділігін анықтау үшін әдістемелік нұсқау.-Алматы: Қаз.ҰАУ, ... ... ... Ж.Ғ. Автомобильдермен жүк және жолаушылар тасымалдаудан
курстық жоба орындау әдістемесі.-Алматы: Каз. ҰАУ, 2006.-25 ... Указ ... ... ... ... силу ... »О
приватизаций».// Вести Казахстана. 06.01.96.
30. Жаңбыров Ж.Ғ., Жағыпарова А. Автокөлік кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... 2006.-С 72-76
31. Бекмагамбетов М. «К проблеме развития ... ... ... Экономика.- Алматы, 2001.
32. Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік ұжымдарының тиімділігін зерттеу ерекшеліктері
/Ж.Ізденістер,нәтежелер.Қаз.ҰАУ.-Алматы,2007.-№6.
33. ... Ж.Ғ. ... ... жүйесі тиімділігіне мамандар
дайындығының тигізер ... ... НАН РК. ... 40-43 с.
34. «Автомобильный транспорт: организация и ... ... ... ... производственно- хозяйственной деятельности
автотранспортных предприятий», -М.: Высшая школа, 1980.
36. Статистический сборник. Раздел ... / ... РК ... за ... гг.-Алматы,2005.
-----------------------
П
Сурет1. Бағдар дұрыс емес жолдар қиылысады
П
Сурет1а. Бағдар дұрыс жолдар қиылыспайды
П
П
Сурет2. Бағдар дұрыс емес
Сурет2а. ... ... ... ... емес ... ... Бағдар бірыңғай
Жол жағдайы
Жылдамдықты азайту
Техникалық ахау
Арнайы жөндеу
Қосалқы бөлшек, сайман
Көлікті жөндеу
Жүкті сақтау мерзімі
Жүктің сапасы
Жүргізушінің кәсіби шеберлігі ... ... ... ... ... шығындар
3
1
Алғашқы ақпарат
Деректер жиынтығы
Тасымалдау сүлбесін ұйымдастыру және анықтау
Ең қысқа жолды анықтау
Тасымалдау есебін шешу
Тасымалдау сүлбесімен келісу
Сүлбені тексеру
Сүлбені ... ... ... ... ... ... ... орындауын тексеру
Шара қабылдау
Бағдарға өзгеріс енгізу
Тасымалдау үшін жүргізушіге тапсырыс беру
Көлікке тиеу шарасын ... ... ... ... ... ... тасымалдауды ұйымдастыру және олардың түрлері
Көліктің бір түрімен
Бір ... ... ... ... ... жартылай жауапты
Униамальды тасымалдау
Тасымалдау жолда түсіріліп қайта тиеледі
Интермодалды ... ... ... ... ... ... ... толықтай жауапты
Сегментті тасымалдау
Тасымалдау тікелей немесе жолда тиеп-түсіру арқылы
Тасымалдаушының бірі түгелдей ұйымдастырады
Мультимодалдық тасымалдау
Тікелей тасымалдау
Құрамды тасымалдау
Нақты көрсеткіштер;басқару уақыты ... ... ... ... ... енгізу
Жүрген жол кестесін ұйымдастыру
соңы
Демалыс уақыт анықтау
тексеру
тексеру
Көрсеткіштерді талдау
Жол таңдау (демалыс орындары, жанар-жағар май, кедендік, МАИ кешендері,
өткелдер ... жол ... ... ... ... ... ... кестесін жасау ( sk )
күн
)
Бір тәулік ішіндегі қозғалыс кестесі
Аймақтық тасымалдау ақпараттық ... ... ... жинау
Тасымалдау маршруты бойынша жүру моделін орындау
Т , ... ... ... ... ... ... ... км
Сурет 7 - Алматы-Атырау қала арасындағы жүк тасымалдау графигі
қозғалысының графигі

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аймақтарда автокөлікпен тасымалдауды ұйымдастыру мен басқаруды жетілдірудің тәжірибелік негіздері133 бет
Қой мен ешкіні су, әуе, темір жолмен, автокөлікпен импорттау ,экспорттау кезінде ел ішінде тасымалдау кезінде қойылатын талаптар ветеринариялық- санитариялық бақылау10 бет
Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендірілуінің жетілдіру жолдары104 бет
Автомобиль көлігінің ұғымы және бұл көлікпен жасалатын жүк тасымалының сипаттамасы13 бет
Еттің құрамы және қасиеті ет және ет өнімдеріндегі негізгі тағамдық заттар296 бет
Жабайы жануарларды тасымалдау және таңбалау28 бет
Жануарларды тасымалдау мамандандырылған автокөлік құралдары26 бет
Жануарларды тасымалдауға дайындау және тасымалдау кезіндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылаудың сақталуы14 бет
Жүк тасымалдау шарты18 бет
Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешенінің қазіргі жай-күйі63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь