Екінші деңгейдегі банктер жайлы

Кіріспе.
І. Екінші деңгейдегі банктер.
1.1 Екінші деңгейдегі банктердердің маңыздылығы.
1.2 Екінші деңгейдегі банктердердің несиелік саясатын бағалау.
ІІ. Екінші деңгейлі банктердің қызметін талдау («АТФ Банк» Ашық Акционерлік Қоғамының материалдары негізінде)
2.1 «АТФ Баык» Ашык Акционерлік Қоғамының қаржы нарығындағы ролі және банк жүйесіндегі негізгі қызметтері
2.2 «АТФ Банкі» Ашық Акционерлік Қоғамының Қазақстанның зейнетақы жүйесіндегі қызмет ету ерекшеліктері мен депозит және несие беру қызметін талдау
ІІІ. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
3.1 Интернет. Банкингтін колдану ерекшеліктері
3.2 Банк қызметін жетілдірудегі маркетингтік бағыттың ролі
3.3 Банктік персоналды оқыту . қаржылық табыстылықтың кілті
Қорытынды.
Пассивтік операциялар көмегімен банктер нарықтан несиелік ресурстарды сатып алады. Пассивтік операциялар мынадай формалары болады:
• Коммерциялық банктердің бағалы қағаздарды алғашқы
эмиссиялайды.
• Банк пайдасыыан капиталдарды немесе қорларды үлғайту және күоу.
• Басқа да заңды тұлғалардан несиелер алу.
• Депозиттік операциялар.
Банктің депозиттік операциялар активті және пассивті болып бөлінеді. Активті депозиттік операциялар банктің уақытша бос ақша қаражаттарын басқа корреспондент - банктердегі шоттарда орналастыруымен байланысты операцияларч Пассивті депозиттік операциялар - бүл клиеыттердің уақытша бос ақша қаражатгарыи белгілі уақытқа жәнс пайыз гөлеу шартымен тартумен байланысты операциялар. Экономикалық мазмұнына карай депозиттерді мынадай топтарға бөледі:
• Талап етуіне дейінгі депозиттер.
• Мерзімді депозиттер.
• Жинақ салымдары.
• Бағалы қағаздар.
Талап етуіне дейінгі депозиттер - бұл салым иелерінің бастапқы талап етуіне байланысты әр түрлі төлем қүжаттар арқылы қолма-қол ақшаларын алатын әр түрлі шоттардағы қаражаттар. Оларға мыналар жатады:
• мемлекеттік, акционерлік кәсіпорындардың, әр түрлі шағын
коммерциялық қүрылымдардың ағымдық шоттардағы сақталатын
қаражаттар;
• әр түрлі мақсатқа тағайындалған қорлардың қаражаттары;
• есеп айырысудағы қаражаттар;
• жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы
қаражаттар;
• басқа банктердің корршоттарындағы каражат қалдықтары.
Мерзімді депозит - бүл банктерде белгілі бір мерзімге және пайыз
төлеу шартында орналастырылған клиенттердің уақытша бос ақша каражаттары. Бүл депозит түрі алдын ала хабарлаудан кейін немесе мерзім бойынша алынуььмүмкін. Бүл салымның ерекшелігі - талап еткенге дейінгі депозитке қарағанда, оларға міндетті резервтердің томенгі мөлшері белгіленеді. Депозиттің бүл түрін алдын ала хабарлау немесе уақыты жеткен кезде салым иесі ала алады. Мерзімді депозиттерді чектер арқылы алуға болмайды. Мерзімді депозиттер бойынша, салым иесінен алдын ала хабарлау депозиті бойынша міндетті түрде өтінішін талап етеді. Өтініш беру уақыты алдын ала келісіледі және депозит бойынша, соған сәйкес пайыз белгіленеді. Алдын ала алуын хабарлау мерзімі 7 күннен жоғары болып келеді. Жинак салымдардың белгілепгсп мерзімі жоқ, қаражатты алуда ескертуін талап етпейді, салымның жоғары шегі шектелген, ақшаны салу және алу кезінде жинақ кітапшасын корсетуі қажет. Жинақ салымдардың гүрақты мерзімі

12
болмайды. Бұл салымдардың түрі бойынша мерзімді депозиттерге қарағанда төменгі мөлшерде пайыз толенеді.
1. Мақыш С. Б. Коммерциялык банктер операциялары. Алматы, 2004.
666. I
2. Сейітқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. Алматы, 2000.3196.
3. Мақыш С. Б. Акша айналысы және несие. Алматы, 2004.
4. Истаева А.А., Вершинина Г.С. Экономика и планирование
коммерческого предпринимательства. Алматы: «Экономика», 2000.
5. «Финансовый менеджмент». Под ред. Е.С.Стояновой. М.:
«Перспектива», 2000. С.656.
6. Максютов А.А. Основы банковского дела. М.: «Бератор-Пресс»,
2003.
7. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина.- М.; Финансы
и статистика, 2000. С 667.
8. Банки и банковскис операции: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова, Е.Ф.
Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова,- М.: Банки и биржи, Юнити,
1999. С.471.
9. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И. Колесникова, Л.П.
Кроливецкой. -3 изд.- М.: Финансы и статистика, 1.997. С.480.
10. Банковское дело: Учебник для вузов/ Под ред. О.И. Лаврушина.- 2
изд.- М.: Финансы и статистика, 2000. С.576.
11. Банки Казахстана. № 12/42. Алматы, 2000. С.5.
12. Интернет-Банкинг.// Банки Казахстана. № 9/ 63. Алматы, 2002. С.

13. Повышение эффективности работы банка с помощью Визіпезз ІЖІТ
Мапа§етепі технологии .// Банки Казахстана. № 9/87. Алматы, 2004. С. 56.
14. Проблемы развития банков Казахстана как инвестиционных
организаций.//Банки Казахстана. № 12/45. Алматы, 2004. С.11.
15. Банки Казахстана. № 9. Алматы, 2003. С.5.

16. Обучение банковского персонала-ключ к финансовому успеху.//
Банки Казахстана. № 10. Алматы, 2003. С. 86.
17. Необходимость маркетинговой ориентации в подготовке банковских
специалистов.// Банки Казахстана. № 3. Алматы, 2003. С.11.
18. О некоторых аспектах развития филиальных сетей коммерческих
банков.//Банки Казахстана. №■ 1. Алматы, 2004. С.8.
19. Современный банковский маркетинг - как процесс ІІОСТОЯННОІО
приспособления к запросам клиентов // Банки Казахстана. № 12. Алматы,
2001. С.5.
20. Перспективы развиития банковской системы республики
Казахстән.//Банки Казахстана. № 4, Алматы, 2003. С.12.
21. Определение доли банка на рынке банковских услуг./У Банки
Казахстана. № 5. Алматы, 2004. С.27.
22. Банки Казахстана. №7. Алматы, 2002. С.46.
23. Банковские услуги. № 4. Алматы, 2003. С. 22
24. Бизнес класс, № 10. Алматы, 2003. С. 24. !
25. Банковские услуги. № 7. Алматы, 2001. С. 3. !|

I 91
26. Рентабельділікті талдау әдістері.//Қаржы-қаражат. №1. Алматы,
1999.366.
27. Применение скоринга в банковской системе Казахстана.//
Банки Казахстана. №2, Алматы, 2005. С.Ю.
28. Система бенчмаркетинга в коммерческих банках.// Банки
Казахстана. №12. Алматы, 2002. СЛ6.

29. Нургазина Ж.К. Банковские депозиты.// Бухгалтер. №1. Алматы,
2000. С.50.
30. Банки в эпоху Интернета.// Банковские технологии. №5. Алматы,
2002. С.32.
31. Казахстанские банки и международные стандарты.//
Экономика и прағо Казахстана. №2. Алматы, 2000. С.8.
32. Қаржы қаражат. №1. Алматы, 2002. 306.
33. Альпари. №5. Алматы, 2000. С. 87. -I
34. Панорама. №10. Алматы, 2000. С.8. !
35. Бухгалтер. №2. Алматы, 2000.С.50. 1
36. Годовой отчет // АТФ Банк. 2003
37. Годовой отчет// АТФ Банк. 2004.
38. Годовой отчет// НПФ «Отан» 2004.
        
        Кіріспе.
І. Екінші деңгейдегі банктер.
1.1 Екінші деңгейдегі банктердердің маңыздылығы.
1.2 Екінші деңгейдегі банктердердің несиелік саясатын бағалау.
ІІ. Екінші деңгейлі банктердің қызметін талдау («АТФ Банк» Ашық ... ... ... «АТФ ... Ашык Акционерлік Қоғамының қаржы нарығындағы ролі және банк
жүйесіндегі негізгі қызметтері
2.2 «АТФ Банкі» Ашық Акционерлік Қоғамының Қазақстанның зейнетақы
жүйесіндегі қызмет ету ... мен ... және ... беру ... ... ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
3.1 Интернет- Банкингтін колдану ерекшеліктері
3.2 Банк қызметін жетілдірудегі маркетингтік бағыттың ролі
3.3 Банктік персоналды оқыту - қаржылық ... ... ... ... ... нарықтан несиелік ресурстарды
сатып алады. Пассивтік операциялар ... ... ... ... ... ... ... Банк пайдасыыан капиталдарды немесе қорларды үлғайту және күоу.
* Басқа да заңды ... ... ... ... ... депозиттік операциялар активті және пассивті болып бөлінеді.
Активті ... ... ... ... бос ақша қаражаттарын басқа
корреспондент - банктердегі ... ... ... ... депозиттік операциялар - бүл клиеыттердің уақытша бос
ақша қаражатгарыи белгілі уақытқа жәнс ... ... ... тартумен
байланысты операциялар. Экономикалық мазмұнына карай депозиттерді мынадай
топтарға бөледі:
* Талап ... ... ... ... ... ... ... Бағалы қағаздар.
Талап етуіне дейінгі депозиттер - бұл салым иелерінің бастапқы талап
етуіне байланысты әр ... ... ... ... ... ақшаларын алатын
әр түрлі шоттардағы қаражаттар. Оларға мыналар жатады:
* мемлекеттік, акционерлік ... әр ... ... қүрылымдардың ағымдық ... ... әр ... ... ... ... қаражаттары;
* есеп айырысудағы қаражаттар;
* жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы
қаражаттар;
• басқа банктердің корршоттарындағы каражат қалдықтары.
Мерзімді депозит - бүл ... ... бір ... және ... ... ... клиенттердің уақытша бос ақша каражаттары.
Бүл депозит түрі алдын ала хабарлаудан кейін ... ... ... Бүл ... ... - талап еткенге дейінгі ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
Депозиттің бүл түрін алдын ала хабарлау немесе уақыты жеткен ... ... ала ... Мерзімді депозиттерді чектер арқылы алуға болмайды.
Мерзімді депозиттер бойынша, салым ... ... ала ... ... ... ... ... талап етеді. Өтініш беру уақыты алдын ала
келісіледі және депозит бойынша, соған сәйкес пайыз белгіленеді. Алдын ала
алуын ... ... 7 ... ... болып келеді. Жинак ... ... жоқ, ... ... ... ... ... салымның
жоғары шегі шектелген, ақшаны салу және алу ... ... ... ... ... ... ... мерзімі
12
болмайды. Бұл салымдардың түрі бойынша ... ... ... ... ... толенеді.
І.Екінші деңгейдегі банктердің теориялық негізі
1.1 Екінші деңгейдегі банктердің маңыздылығы.
Банктің инвестициялық операциялары. Банк қызметіндегі инвестициялаудың
өзіндік ерекшелігі бар. ... ... - ... табу ... ... орналастыруға бағытталған активгік операциялардың жиынтығы.
Банктік инвестициялау деп негізгі ... ... ... ... болады. Банктің инвестициялық қызметі инвестициялық ... ... ... Инвестиция >ік саясаттың негізгі мазмүны
қаражат жүмсау үшін біршама тиімді бат іы кағаздың' ... ... ... ... инвестиция портфе. һ\ қүрылымын оңтайландырудан ... ... ... жаңа ... ... ... ... беру (андеррайтинг), сондай-ақ, клиенттерге қандай
бағалы қағаз түрін, қай уақытта шығаруға және ... ... ... ... ... ... сипаттайды.
Траст операциялары. «Траст» ағылшын тілінен аударғанда «сенім» деген
сөзді білдіреді. ... ... - ... сенімді түлғасы ретінде оның
мүлкін басқаруға және тапсырмасы бойынша басқа да ... ... ... ... ... ... ... қүрылтайшысы - сенімді меншік иесіне сенімхат арқылы
басқаруға беретін, мүліктің немесе ... ... ... ... иемдеыуші - траст келісімшартындағы ... ... ... басқару қүқығын өзіне қабылдайтын түлға.
3. Бенефициар - траст келісімшартын өзінің пайдасына жарататын кез
келген заңды және жскс гүлі ... ... ... ... - бүл ... өз ... әр ... қызметі түріндегі сенім операцияларын білдірсді. Траст
қызметіне:
* жылжымайтын және жылжитын мүліктерді басқару;
* инвестициялық портфельді қалыптастыру және оны ... ... ... ... ... үшыраған фирмаларға қатысты несие берушілердің
коятын талаптарын реттеу;
... ... ... ... қызметтері жатады.
Екінші деңгЬйлі банктердің ... ... ... ... ... бөлуғе болады: I
1) Клиенттердің мүраға қалдырылған мүліктерін иемдену.
2) Сенімхат бойынша операциялар ... ... ... қалдырылған мүлікті иемдену - мүраға қалдырылған ... ... ... сот шешімін алу үшін мүраға қалдырылған мүлікті
жинау және оның қауіпсіздігін ... ету, ... ... төлеу
және қарыздары бойынша есеп айырысу, салықты төлеу, қалған мүлікті отбасы
мүшелері ... бөле ... ... жекелеғеті
;!
13
қызмет көрсету болып табылады.
Келісімшарт негізінде клиенттің мүлкін басқару - бұл операциялар сенім
білдіруші тұлғаға берумен байланысты ... ... ... ... ... ... ... қағаздарды сақтауға қабылдау. !
* Бағалы қағаздар бойынша табыс алу. і
* ... ... ... ... ... ... ... сенім
білдірушіге уақтылы хабарлап отыру.
* Бағалы қағаздарға айырбастау.
* Мерзімі өткен облигациялар бойынша ... ... ... ... ... ... қалу ... бағалъ
кағаздарды сату және сатып алу.
* Мүлік куәлігі бойынша сомаларды алу.
* Клиенттерге бағалы қағаздарды жеткізіп беру.
* ... ... ... ... ... ... ... клиенттің активтерін басқару:
* Бағалы қағаздарды сату және сатып алу.
* Бағалы қағаздар қоржынын сақтайтын ... ... ... ... және баі алы ... ... қалыптастыру.
* Клиенттердің тапсырмасы бойынша барлық табыстарды алу.
* Сенім білдірушінің шоттарын төлеу.
* Сақтандыру полисін рәсімдеу.
Клиент ... ... ... ... ... ... өзінің атынан агенттік қызметтерді жүзеге асыруды тапсырады. Ол үшін
банктің мынадай қүжаттары болуға тиіс:
* Клиент атынан келісімшарт ... ... мен ... ... ... ... Чек ... Вексельді аударып жазу.
Траст операцияларын жүзеге асыру үшін ең бастысы сенім ... үйым ... ... ... болуы тиіс. Осы келісімшарт
негізщде мынадай қызметтер ... ... ... деген меншік күқығын беру.
* Бағалы қағазды ... ... және өзге де ... ... ... ... төлеу және қарызды өтеу.
* Облигациялық заемдар бойынша қарызды өтеу қорларын иемдену.
* ... ... ... ... ... ... Сенімхатка сәйкес бір бағалы қағаз алып, басқасын беру, яғни бағалы
кағаздарды айырбастауға байланысты агенттік қызметтер жүргізу.
* • ... ... ... ... дивиденттер толеу.
1.2 Екіші деңгейдегі банктердің несиелік саясатын бағалау.
Қазіргі кезде екінші ... ... ... лизинг операцияларь
қолданыс тапты. Лизинг - ... ... ... ... жоне ауыл ... ... әр түрлі өндірістік ғимараттарды
және интеллектуалды меншік қүқығын орта және үзақ мерзімге жалға беру болып
табылады. Аренда және ... беру ... ... ... 3 ... ... ... үзақ мерзімді аренда. Лизинг әдетте үзақ уақыт
пайдалануға ... ... ... ... ... ... үшін
бөлінетін қаржылардың ерекше түрі. Арендатор үшін жабдықтар табу және
қаржылык мәселесі ... ... ... бір ... шешіліп
отыр. Сатып алу, сату келісімнен ерекше лизингте аренда мүлкін ... ... ... ие ... ... ... мерзімі аяқталған соң
лизинг алушы келісілген баға бойыніші келісім обьектін сатып алуына болады.
Валюталық операциялар. Валюталык нарық - бүл ... пен ... ... ... ... валютаны сату және сатып ал\
жүргізетін ресми орталық. Кез ... ... ... ... ... белгілері бар:
* Валюталық нарықтағы валюталық операциялар жүргізу ерекшелігі.
яғни валюталық операциялар ... ... өте ... есеп айырысулар банктің корреспонденттік шоттары арқылы
жүзеге ... ... ... валюталық операцияларды ... ... яғни ... ... ... кез келген жерінде
тәулік бойына жүргізіледі.
* Нарықтың ... яғни ... ... ... ... барлығына валюта курсының өзгерісі және тағы басқа.
* Жекелеген ... ... ... ... болуы.
• Валюталық спекуляция мен валюталық арбитраждың кеңінен дамуы.
Банктің валюталық операцияларына:
1. Меншік қүкығының және өзге де ... ... ... ... ... Валюталық қүндылықтарды кез келген тәсілмен Қазақстан
Республикасына ... және ... ... ... ... ... ... операциялар ағымдық операциялар және ... ... ... бөлінеді. Ағымдық операцияларға:
• Тауарлар, жүмыстар және ... үшін ... ... ... 180 ... ... ... үзартуды көздейтін
экспорт-импорт мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға
арналған аударымдар.
* 180 күннен аспайтын мерзімге несиелер беру және алу.
* салымдар, инвестициялар, займ және өзге де ... алу ... ... сатуға байланысты мәміле жасалған күннен кейінгі екінші банктік жұмыс
күніндегі валюталау күні жүргізілген операциялар.
ФОРВАРД (мерзімді, аутрайт) - бір ... ... ... ... алу және сатуға байланысты мәміле жасалған күннен кейінгі
екінші банктік ... ... ... ... мәмілесі - бір валютаға қарсы екіпші валютаны сатып а.іу
және сатуға байланысты осы ... ... ... ... алу ... ... яғни екі қарама-қарсы операциялардан түратын банктік
мәміле.
Опционмен жасалатын мәміле - валютамен жабдықтаудың күні
белгіленбеген шартын сипаттау.
5. Халықаралық есеп айырысу бойынша операциялар. ... ... ... ... ... ... ... аккредитив,
құжатталынған инкассо, банктік аударым.
Қүжатталынған аккредитив - аккредитивте көрсетілген қүжаттарға қарсы
экспортердің (бенефициарға) ... ... ... өтініші бойынша жасайтын аккредитив ашушы банктің (эмитент
банк) ... ... ... - ... ... сенім білдірушінің берген
қүжаттарын төлеушіге (импортерға) төлеу үшін үсынуға немесе ақшасьін ... ... ... ... ... - Санктік аударым жасаушының жасаған тапсырмасы
негізінде барлық есеп айырысуларға валюталық түсімдердің өкілетті ... ... ... ... ... Коммерциялық банктердің ең көп таралған делдалдық
қызметінің бір түрі - факторинг. ... ... ... ... ... үшін уақытын кешіктіріп төлеуге беретін тауар формасындағы
және ашық шот ... ... ... ... ... ... ... тауарларды немесе қызметтерді жабдықтаушыдан
төлем қүжаттарын сатып алуды білдіреді. Факторинг мақсаты - кез ... ... ... ... ... табылатын тәуекелді қалпына
келтіру.
Факторинг - жабдықтаушы-клиенттің жабдықтаған тауары мен ... үшін ... ... ... ... сатумен байланысты
комиссиондық-делдалдық операция.
Банк төленбеген төлем талабының иесі ... ... ... ... де ... ... ... байланысты тәуекелге
барады. Келісімшартка сәйкес банк ... ... ... ... қарамастан төлем талабындағы соманы төлеуге ... Дәл осы ... ... пен ... ... арасындағы
айырмашылық байқалады. Яғни, баыктік кепілдеме бойынша
17
міндеіті болып табылады. ... ... ... төлеушініц төлем
қабілетіие баплапыссьп факториштік кслісімшартта корсетілгеи мерзімде арада
қаражаггы алу болып табылады. Факторппг операциясына үш тарап катысады:
1. ... ... ... ... ... - өздерінің
клиенттерінен шот-фактураны сатып алатын арнайы мекеме.
2. Клиент (тауарды жабдықтаушы, несие беруші) - ... ... ... өнеркәсіптік немесе сауда фирмасы.
3. Кәсіпорын (қарыз алушы) - тауарды ... ... ... ... ... ... бұрын толық талдау жүмысы
жүргізіледі. Кәсіпорыннам тапсырыс ... соң ... ... ... фактор болімі 1-2 апта ішінде клиенттің экономикалық жош
қаржылык жағдайын зерттейді. Егер де кәсіпорын факторинг компаниясы
немесе банктің ... ... ... бола ... ... ол ... ... алушыға жіберілетін барлық ... ... ... ... ... ... ... алуға тиіс.
Факторинг компаниясы барлық шот-фактурамен таныса отырып, сатып
алушының төлем қабілетін анықтайды. Бүған 2-3 күн ... ... ... ... ... ... ... жеткен кезде немесе
мерзімнен бүрын төлей алады.
Факторингтік операциялар банктер және арнайы үйымдар ... ... Ол үшін ... арнайы бөлімдер ашылуға тиіс. Факторинг
операциялардың мыналар бойынша жасалмайтынын ... ... Жеке ... ... ... ... Бюджеттік мекемелердің қоятын талаптары бойынша.
* Банктің несиелеуден алынып тасталған немесе төлем қабілетінсіз деп
танылған ... мен ... ... бойынша.
* Кәсіпорындардың филиалдары немесе бөлімдерінің міндеттемелері
бойынша.
Форфейтинг. Форфейтинг пен факторинг операциялары өзара ... ... ... ... факторині^ен айырмашылығы -форфейтинг сатқан
тауарлар мен қызметтерге ... ... ... сату ... ... ... алумен байланысты бір рет ... ... ... - тауарларды жабдықтау немесе қызметтерді көрсету
барысында пайда ... және ... ... ... тиісті
міндеттемелерді сатып алуды білдіру үшін пайдаланылатын термин.
Форфейтинг - бүл ... яғни ... ... ... компаниянын экспортерға импортердің төлеуге тиісті төлем талабын
сатып алуы.
Форфейтинг мәмілесі бойынша, алдымен экспортер өзінің тауарын несиеге
алушыны - ... ... Ал ... ... оған жай ... векселін, яғни қарыздық міндеттемесін жазып ... ... ... ... ... ... ... жагдайы жақсы болса, оііда
вексельге кепіл беру талап етілмеуі мүмкін, дегенмен де имгюртер аудармалы
векселі ... ... ... кепіл беруші түлғапы) табады. Осы жерде
басты мән берілетіні мыналар: банк несиесінің ... мен ... ... ... ... ... берушінің қаржылық жағдайы. Форфейтинг
мәмілесінде үш катысушы ... ... яғни ... орта ... ... ... ... яғни тауарды несиеге алушы.
3. Форфейтор, яғни мәмілені қаржыландырушы банк немесе арнайы
ұйым.
Форфейтинг мәмілесі бірнеше кезеңнен ... ... ... ... Бүл кезеңде экспортер, экспортср банкі немесе импортер
мәмілені ... ... ... үшін ... қатысты
форфейтордың талабын білу маңызды. Сонымен бірге, осы ... ... ... ... ... ... болатын мәіүшк туралы
ақпараттар жинастырады. Содан кейін барып, форфейтор-банк несиелік ... ... ... ... вексельді алады және оған авальдың
берілуін, яғни ... бір ... ... беруін талап етеді. Форфейтинг
механизмін мынадай екі мәміле түрінде пайдаланады:
1) Қаржы ... - орта ... ... ... ... іске
асыру мақсатында.
2) Экспорттық мәміле бойынша- шетелдік сатып алушыға несиеге тауар
бергені үшін ... ... ... ... ... ... ету
мақсатында.
Форфейтингтеуге әдетте сауда тратталары (аударма вексель) немесе
жай вексельдер қабылданады. ■
Форфейтингтегі дисконт мөлшерлемесінің қүрамдас элементеріне мыналар
жатады:
* Еуровалюталар ... ... қүны ... - ... пайыз мөлшерлемесі);
* Импортер елінің тәуекел қүны және валютаны аударуға байланысты
тәуекел қүны 0,5%-дан 6%-ға дейін жылдық мөлшерде ауытқиды;
* Несиені басқаруға ... ... ... (0?5%-ға
дейін жылдық);
• Міндеттеме үшін алынатын комиссия (1- 1,5% жылдық).
Банктің есеп айырысу-кассалық операциялары. Банк ... есеп ... ... ... ... түрлерге бөлінеді:
* банктік шоттарды ашу;
* үлттық немесе ... ... ... операциялар;
* алдағы уақытта валюталау күні қойылуға тиісті, үлттық валютадағы
аударым операциялары;
* төлемдердің шартын өзгерту не ... ... ... ... жасау;
шоттың архивін беру;
ұсақ ақшаларды ірілеп беру;
* банктен кеңсеге дейін ... ... ... ... ... ... айырысу операциялар мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
1. Есеп айырысу субьектілеріне қарай.
2. Есеп ... ... ... Есеп айырысу аумағына қарай.
4. Есеп айырысу уақытына қарай.
5. Есеп айырысу жүйелеріне қарай.
6. Есеп айырысу формаларына қарай.
7. Есеп айырысу тәсіліне қарай.
8. ... ... ... ... ... есеп айырысудың төлем қүжаттарының дұрыс толтырылуыня үлкен мән
беріледі. ... ... ... ... коды 1999 жылы ... классификаторлары ... ... ... пайдалану ережесі туралы ҚР-ң Үлттық Банк Басқармасының
бекіткен қаулысына ... ... ... ... ... ... ... ақша-несие және валюта саясаты, сыртқы карыз, төлем
балансының ... ... жүйе ... ... ... талдау,
жоспарлау және бақылау ақша ағымын талдауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер
жүйесін ... ... ... ... ... ... мынадай:
Экономика секторының коды:
0- Халықаралық үйымдар.
1. - Орталық үкімет.
2. - Аймақтық және ... ... ... - ... ... - ... депозиттік үйымдар.
5. - Басқа қаржылық үйымдар.
6. - Мемлекеттік қаржылық емес ... - ... емес ... емес үйымдар.
8 - Үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес
үйымдар.
9 - Үй ... ... коды ... ... ... ... ... және жәрдемақы. - Нақты ақшалар операциялары.
20
2- Шетел валютасы және бағалы қағаздармен операциялар.
3-Депозиттер.
4-Ссудалар.
- ҚР-ң ... ... ... ... ... ... ... шетел капиталына инвестициялар.
- ҚР-ң пезидетің шығарған бағалы қағаздар, вексельдер, жон
Қазақстан капиталына инвестициялар.
7. - Тауарлар мен ... емес ... ... - Көрсетілетін қызметтер.
9. - Бюджеттен төлсмдер, бюджетке төлемдер.
Банктің барлық есеп, айырысулары нақты және нақсыз ақшалар
қозғалысымен жүреді. Көбіне нақты ақшалармен есеп ... ... ... казіргі кезде нақсыз ақшалармен есеп айырысу қарқынды
өсуде. ... ... есеп ... - бұл ... ... ... ... олардың тапсырмасы негізімде бір шоттан екінші бір
шотқа аударылатын төлемдердің ... ... ... есеп ... ... төлем құжаттары:
1) Төлем тапсырмасы.
2) Төлем талап-тапсырмасы.
3) Инкассалық өкім.
4) Чек.
5) Вексельмен есеп айырысу т.б.
Төлем тапсырмасы - ... ... ... ... ақша ... ... ... туралы кызмет көрсетуш банкке
берген тапсырмасы. Төлеуге кепіл болуы мақсатында төлеуші ... ... ... ... ... мүмкін. Бүл жағдайда банк
тапсырмадағы соманы төлеу үшін тиісті каражатты жеке бір ... ... ... гапсырмасы толтырылған күннен бастап 10 күнгс жарайды. Төлем
тапсырмасы арқылы есеп айырысудың кемшілігіне қаражат айналымының біршама
қиындығы мен ... және ... ... айналымынан белгілі бір
қаражат бөлігінің шығып қалуы жатады.
Төлем тапсырмасымен есеп ... ... ... болады: 1-бенефициар
аударушыға тауарды (қызметті) жабдықтайды, 2 - ... ... ... ... банкі» төлем тапсырманы банқке беріп, шоттан ... 3 - ... ... ... ... қаражатты аударып,
алушының шотына есептейді, 4 - бенефициар банкі бенефициар щотына қаражат
түскендігін хабарлайды.
Төлем ... - бүл ... ... есеп ... ... ... талап-тапсырмасы - бенефициардың төлеушіге оған қызмет
көрсетуші банкке бағытталған, ... ... ... ... ... ... ... жіберілген есеп айырысу қүжаттары негізінде төлеу
тәртібі. Төлем ... ... ... да, оны ... ... ... аударуісының банкіне жібереді. Аударушының банкі
төлем талап-тапсырманы төлеушіге жібереді.
21
Төлем талап-тапсырмасы бойынша төлеуден бас ... ... оны осы ... ... ... хабарлайды. Сөйтіп төлем ... ... және ... бас ... ... қүжатпен бірге тікелей
бенефициарға қайтарылады.
Инкассалық өкім - заң ... ... ... ... ... оның ... шотынан ақшаны алу үшін
пайдаланылатын төлем қүжаты. Инкассалық өкім салық және кеден ... ... ... ... ... бойымша басқа да төлемдерді
талап ету жағдайында қолданылады. Инкассалық өкімде төлемнің тағайындалуы
ақшаны ... ... ... оның ... ... ... күқық
беретін заңдық актіге сілтеме көрсетіледі.
Салық және кеден органдарынан келіп түскен инкассалық өкім сомасы
аударушының шотындағы қаражат көлемінде төленуі ... яғни ... ... ... ... сол қүжаттың келесі бетіне «жартылай
төленді» деген белгі қойылады. \
Чекті есеп айырысу барысында төлем қүралы ... ... және ... пайдалана алады. Чектер мынадай түрлерге бөлінеді:
Кепілденген чек - чек берушінің банкіндегі шотындағы ... ... ... ... соманы толеуге қызмет көрсегуші
банктің беретін кепілін корсететін чек.
Кепілдендірілмеген чек - чек ... ... ... ... ... чек - банкке алдын ала салған депозитпен
камтамасыз етілген чек.
Қамтамасыз етілмеген чек - депозитпен қамтамасыз етілмеген чек.
Чек - бүл чек ... ... ... ... ... ... ... чекте көрсетілген соманы чекті үстаушыға төлеу
туралы бүйрығы. Чектің өзіне тән мынадай керсеткіштері ... ... ... ... Чек ... мен сериясы.
3. Чектің қызмет ету мерзімі.
4. Чек берушінің аты-жөні, СТТН-і
Санмен және жазбаша түрде көрсетілген сомасы, ... айы, ... ... жері және ... қолы мен ... Чек үстаушының аты-жөні, СТТН-і.
7. Чекті төлеуге міндетті чек беруші банктің атауы, коды.
8. «Төлемнің тағайындалу» кестесі. ;
9. ... ... ... ... ... ... қабылдағаны туралы чек үстаушының белгі соғатын
орны.
Вексель - белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде ... ... ... туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.
Есеп айырысу барысында пайдаланылатын вексельдің түрлері: жай ... ... ... ... ... - ... ... вексельде көрсетілген соманы
белгілі бір уақытта немесе талап ... ... ... ... ... ... негізделмеген міндеттемесін сипаттайтын вексель.
Аудармалы вексель (тратта) - вексельде көрсетілген соманы белгілі ... ... ... ... ... ... ... үшінші бір
тұлғаға (трассатқа) ... ... ... ... ... ... ... вексель.
23
2 ТАРАУ Екінші деңгейлі банктердің қызметін талдау ... ... ... Қоғамының материалдары негізінде)
2.1 «АТФ Баык» Ашык Акционерлік Қоғамының қаржы нарығындағы ролі және
банк жуйесіндегі негізгі қызметтері
Соңғы жылдары Қазақстанның ... ... және ... жүйесі
сапалы да санды өсіп келеді. Тұрғын халықтың салымдары 33,3%-ға өсіп, 343,2
млрд. теңгені құрады. Қазақстан банктеріндегі ... ... ... ... 1056,8 млрд. теңгені құрады.
«АТФ Банк» ААҚ-ы мемлекетіміздің қаржылық секторының сәтт ... ... ... ... «АТФ ... ... ... негізгі
көрсеткіштері жоғарғы рекордтық өсімге жетіп отыр. 2004 жылы банк активтері
63%-ға көбейіп, жыл ... 95,4 ... ... ... Соның ішінде
халықаралық стандарттар бойынша консолидирленген ... 14546,0 ... ... ... жылмен салыстырғанда ол 44,8 %-ға көбейді. Осы маңызды
қорытынды ... ... ... ... ... ғана
емес, сонымен қатар акционерлер үшін ... ... ... болып табылады. Жеткен нәтижелер - универсалды қаржылық
институт ретінде банктің таңдаған даму стратегиясының дүрыстығын растайды.
Осылайша, қазіргі кезде «АТФ ... ... ... мемлекетіміздің банктік
жүйесіндегі алдыңғы қатарлы банктер ішінде төртінші ... ... ... ... ... ол жеке ... не ... және орта бизнес
субьектісі, не ірі корпорация ... ... ... ... ... ... ... банктің барлык филиалдарында оперативті және
сапалы ... ... ... ... жылы АТФ Банк ... ... ... өзіыің
қатынасын дамытып, нығайтты. Осылайша, банк маусым айында сомасы 30 ... ... ... синдицирленген займ алды (үсынылған синдикат 16
банкпен берілді). Осы займның үйымдастырушысы болып голландиялық ІЫС ... ... банк жаңа ... займды рекордтық сомаға - 62 млн.
АҚШ долларына алды. Сонымен бірге, АТФ Банк экономиканың ... ... ... ... ... ... халықаралык даму институттармен
активті түрде қарым-қатынаста болды. Олар: ЕҚДБ (ЕБРР), АБР, К(\у және ... ... ... ... ... ең ... ... жетті,
оның шағын және орта бизнесті қолдау бойынша ... ... ... ... ... жүзеге асырылып келе ... ... ... ШОБ ... және орта ... ... ... жүмыс
істе

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша айналысын ұйымдастырудағы төлем карточкаларын қолданудың тиімділігі және оның даму келешегі (ҚР екінші деңгейдегі банктер материалдарында)25 бет
Екiншi деңгейдегi банктердiң кiрiстерi67 бет
Екінші деңгейдегі банктер12 бет
Екінші деңгейдегі банктер және коммерциялық банктердің инвестициялық қызметі6 бет
Екінші деңгейдегі банктер ұғымы мен атқаратын қызметтері36 бет
Екінші деңгейдегі банктердің құқықтық жағдайы71 бет
Екінші деңгейдегі банктерде жеке тұлғаларды несиелеу қызметін талдау70 бет
Нарықтық қатынастарға сай қызмет ететін несиелік жүйенің мазмұны мен құрылымдық элементтеріндегі өзгерістерді сараптай отырып, Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің несиелеу тәжірибелері мен даму ағымына талдау жасау69 бет
Қазақстан Республикасындағы екiншi деңгейдегi банктердiң несиелiк портфелiн басқару52 бет
Қазақстан Республикасының банктерін соның ішінде екінші деңгейдегі банктердің құрылуы, екінші деңгейдегі банктердің депозиттік операция жасау ерекшеліктері71 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь