Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру жолдары

Мазмұны.

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

І.Бөлім. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жетілдіру ... ... ... . ... ... ... .6

1.1.Кәсіпорынның өндірістік құрылымы және процесі ... ... ... ... ... ... ... ...6

1.2.Кәсіпорынның типтері және олардың бірігу нысандары ... ... ... ... ..

1.3.Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары ... ... ... ... .

ІІ.Бөлім. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырылуы мен дамуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.1.Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік субъектілер іс.әрекеттері мен даму
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.2.Кәсіпорынның даму жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Кiрiспе.
Нарықтық экономиканың қозғаушы күшi кәсiпкерлiк – бұл өнiм өндiру, белгiлi бiр жұмыстарды, қызметтердi орындауға байланысты ерекше әрекет.
Нағыз кәсiпкерлiк- бұл ерекше қасиет және ерекше iскерлiк этикасы мен өмiр сүру және моральдық эстетикалық құндылықтың ерекше жүйесi депатап көрсеткен белгілі экономис Шумпетер. [ 4.6-бет ]
Кәсiпкердiң ең ерекше қасиетi - ұйымдастырушылық қасиетi. Жалпы алғанда кәсiпкер кәсiпорынның әрекетiн бағыттайтын және көптеген жағдайда осы әрекеттi басқарушы кәсiпорынның негiзгi қолдаушысы және ұйымдастырушысы болып табылады. Ол еңбек құралдарының иесi де болуы мүмкiн, сондай-ақ өз иелiгiне жатпайтын мүлiктi жалға алу арқылы пайдалануы да мүмкiн.
Кәсiпкердiң қызметiн бағалай отырып, А. Смит өзiнiң жеке мүдделерiн көздей отырып, ол қоғам саналы түрде қызмет еткiсi келгенiнен де артық еңбек сiңiрдiң - деп атап көрсеттi.[ 4.8-бет ]
Кәсiпкерлiктi дамытуды бiрден-бiр маңызды мақсаттарының бiрi болып өтпелi кезең экономикасында елiмiздiң өндiрiстерiнiң құлдырап, тоқтап қалуына жол бермеудiң ынталандырушы әрекеттерiнiң бiрi. Кәсiпкерлiктi дамыту және қолдауда мемлекеттiк нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiру қажет.
Қазiргi кезеңнiң негiзгi мiндетi - жинақталған тәжiрибенi зерделей және тұжырымдай отырып ең тиiмдi кәсiпорындарды дамыта отырып, қолдау көрсетудiң кешендi жүйесiн жасау, барлық тәжiрибенi аймақтарға тарату және қалалар мен аудандарға, түпкi тұтынушыларға жеткiзу.
Кәсiпкерлiк белсендiлiк субъектiлерiнiң негiзi – кәсiпкерлiк функцияны атқарушы, яғни кәсiпкерлердiң өзi. Кәсiпкерлiк процестi қозғаушы субъект. Кәсiпкер кәсiпкерлiк процестi мүмкiн болатындай етушi байланыстар орнатып, олардың ортасында орналасады. Бiрақта кәсiпкер бұл процестiң жалғыз субъектiсi емес, кәсiпкерлiк функцияны атқара отырып идеяны iске асыруға тартылатын капитал иесiмен және идеяны тиiмдi iске асыру процесiн басқаруға қажет маман менеджерлермен байланыс орнатады.
Кәсiпкерлiктi қазiргi кезеңде, мемелкеттiк және қоғамдық қолдауды, оны дамытудың жолдарын тереңдете, әдiстемелiк негiздеудi өте қажет етедi. Сонымен бiрге экономиканы реформалау соңғы бiрнеше жыл бойы бiрқатар проблемаларға тап болып, олар нарықтық қатынастарға көшудiң ол үшiн пайдаланатын модельдердiң, әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес екенiн көрсеттi.
Кәсiпкерлiк қызметтiң орны ең алдымен - кәсiпорын. Экономикалық категория ретiнде ол өндiргiш күштер мен өндiрiстiк қатынастарды ұйымдас-тырудың негiзгi буыны. Құқықтық тұрғыдан немесе заңды құқықтары бар дара шаруашылық субъектiсi өзiне бекiтiлiп берiлген мүлiктердi пайдалана отырып, өнiм өндiредi, түрлi жұмыстар атқарады, әр түрлi қызмет көрсетедi.
Кәсіпорын - белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызмет көрсететін заңды тұлға.
Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижелілігі - өнімді өткізу мен көрсетілген қызметтен түскен пайдадан ғана емес, сонымен қатар өндірістік қорлардың көлемінен басқада тұтыну қорлардың жиынтығынан қаражаттардан және тағы басқалардан көрінеді.
Кәсіпорын экономикасы - өндірістік және өндірістен тыс қатынастардың жиынтығы: айналыс қоры, дайын өнім, кәсіпорынның банктегі есеп-шоттары, ақша қаражаты, бағалы қағаздары, меншіктің материалдық емес қорларыөнімді өткізуден және әр түрлі көрсетілген қызметтерден түскен табыстар мен пайда. Олардың құндық бағасы – кәсіпорынның экономикалық даму деңгейі мен көлеміне байланысты болады.
Кәсіпорын экономикасы пәнін түсіндіру үшін ең алдымен негізгі экономикалық проблемаларды шешуде кәсіпорындардың алатын орны мен рөліне сүйенуіміз қажет.
Кәсіпорын экономикасының даму негізіне қоғамдық өндірістің дамуына объективті экономикалық заңдар жаратады.
Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын шаруашылықты жүргізудегі негізгі объективті буынға айналады. Мәселе мынада, рыноктық сұранысты еске ала отырып, кәсіпорын тек өнім өндіріп қана қоймай, сонымен қатар халықты жұмыспен қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, еңбекақыларын есептеу т.б. жұмыстарды іске асырған жөн.
Қазіргі кезде кәсіпорынның мәртебесі, оны құрудың тәртібі мен жойылуы, мүлікті пайдалану, шаруашылық жүргізу, экономикалық және әлеуметтік қызсметтер, кәсіпорынның мемлекеттік және жергілікті өзін - өзі басқарну органдарымен қатынасы негізінде ұлттық заңдармен реттеледі.
Дипломдық жұмыс барысында кәсiпкерлiк-экономикалық белсендiлiктiң ерекше формасы ретiнде айқындалып кеттi. Яғни мұнда негiзгi қарастырылып отырған кәсiпкерлiктi дамыту, және дамытуда кездесетiн мәселелер шешiмiн қарастыру тақырыбымның маңыздылығын айқындайды.
Дипломық жұмысымның бiрiншi бөлiмiнде: кәсіпорынның өндірістік құрылымын жетілдіру және экономикалық мазмұнына бірігу нысандары, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары, бәсекенің әлсіз және күшті жақтары, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, баға бәсекенің пайда болуы, және оның әрекет етуі және т.б. сипаттама берiп өттiм.
Қазақастан Республикасында кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ұйымдастырылуы мен даму ерекшелiгiн талдау дипломдық жұмыстың екiншi бөлiмiнде маңыздалған, сонымен қатар тақырыбыма байланысты «НИМКЕС Корпорациясы» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі бойынша кәсiпкерлiк қызметтiң ұйымдастырылу ерекшелiктерi мен даму жағдайы көрсетілген.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
“Экономика кафедрасы”
Диплом жұмысы
Тақырыбы:Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық ... ... ... ... Кәсіпорынның өндірістік құрылымын жетілдіру.............
.............6
1.1.Кәсіпорынның ... ... ... ... және олардың бірігу нысандары..................
1.3.Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары.................
ІІ-Бөлім. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырылуы мен дамуын
талдау......................................................................
...........................................
2.1.Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік субъектілер іс-әрекеттері мен даму
ерекшеліктері...............................................................
.........................................
2.2.Кәсіпорынның даму ... ... ... күшi ... – бұл өнiм ... бiр ... қызметтердi орындауға байланысты ерекше әрекет.
Нағыз кәсiпкерлiк- бұл ерекше қасиет және ... ... ... ... сүру және ... эстетикалық құндылықтың ерекше жүйесi депатап
көрсеткен белгілі экономис Шумпетер. [ 4.6-бет ]
Кәсiпкердiң ең ... ... - ... қасиетi. Жалпы
алғанда кәсiпкер кәсiпорынның әрекетiн бағыттайтын және ... ... ... ... кәсiпорынның негiзгi қолдаушысы және ұйымдастырушысы
болып табылады. Ол ... ... иесi де ... мүмкiн, сондай-ақ өз
иелiгiне жатпайтын мүлiктi жалға алу арқылы пайдалануы да мүмкiн.
Кәсiпкердiң қызметiн бағалай отырып, А. Смит ... жеке ... ... ол қоғам саналы түрде қызмет еткiсi келгенiнен де артық
еңбек сiңiрдiң - деп атап ... ... ... ... ... маңызды мақсаттарының бiрi болып
өтпелi кезең экономикасында ... ... ... ... жол ... ынталандырушы әрекеттерiнiң бiрi. Кәсiпкерлiктi
дамыту және ... ... ... ... ... ... ... мiндетi - жинақталған тәжiрибенi зерделей
және тұжырымдай отырып ең тиiмдi ... ... ... ... кешендi жүйесiн жасау, барлық тәжiрибенi аймақтарға тарату және
қалалар мен аудандарға, түпкi ... ... ... ... негiзi – кәсiпкерлiк
функцияны атқарушы, яғни кәсiпкерлердiң өзi. Кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... болатындай етушi байланыстар
орнатып, олардың ортасында орналасады. ... ... бұл ... субъектiсi емес, кәсiпкерлiк функцияны атқара отырып идеяны ... ... ... ... және ... ... iске асыру процесiн
басқаруға қажет маман менеджерлермен байланыс орнатады.
Кәсiпкерлiктi қазiргi ... ... және ... ... ... жолдарын тереңдете, әдiстемелiк негiздеудi өте қажет етедi.
Сонымен бiрге ... ... ... бiрнеше жыл бойы ... тап ... олар ... ... ... ол ... ... әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес екенiн
көрсеттi.
Кәсiпкерлiк қызметтiң орны ең алдымен - кәсiпорын. ... ... ол ... ... мен ... қатынастарды ұйымдас-
тырудың негiзгi буыны. ... ... ... ... ... бар ... ... өзiне бекiтiлiп берiлген мүлiктердi пайдалана
отырып, өнiм өндiредi, түрлi жұмыстар ... әр ... ... ... - ... бір өнім өндіретін немесе ... ... ... ... ... ... ... - өнімді өткізу мен
көрсетілген қызметтен түскен пайдадан ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... қаражаттардан және
тағы басқалардан көрінеді.
Кәсіпорын экономикасы - өндірістік және өндірістен тыс ... ... ... ... ... ... банктегі есеп-шоттары,
ақша қаражаты, бағалы қағаздары, меншіктің материалдық емес ... және әр ... ... ... ... ... мен пайда.
Олардың құндық бағасы – кәсіпорынның экономикалық даму деңгейі мен көлеміне
байланысты болады.
Кәсіпорын ... ... ... үшін ең алдымен негізгі
экономикалық проблемаларды шешуде кәсіпорындардың алатын орны мен ... ... ... даму негізіне қоғамдық өндірістің дамуына
объективті экономикалық заңдар жаратады.
Нарықтық экономика ... ... ... ... объективті буынға айналады. Мәселе мынада, рыноктық сұранысты еске
ала отырып, кәсіпорын тек өнім ... қана ... ... қатар халықты
жұмыспен қамту, жаңадан жұмыс орындарын ашу, еңбекақыларын ... ... іске ... ... ... кәсіпорынның мәртебесі, оны құрудың ... ... ... ... ... ... ... және
әлеуметтік қызсметтер, кәсіпорынның мемлекеттік және жергілікті өзін - өзі
басқарну органдарымен қатынасы негізінде ұлттық заңдармен ... ... ... ... ... ... ... айқындалып кеттi. Яғни мұнда негiзгi ... ... ... және ... ... ... шешiмiн
қарастыру тақырыбымның маңыздылығын айқындайды.
Дипломық жұмысымның бiрiншi ... ... ... жетілдіру және экономикалық мазмұнына бірігу ... ... ... ... ... бәсекенің әлсіз және
күшті жақтары, өнімнің бәсекеге ... баға ... ... болуы,
және оның әрекет етуі және т.б. сипаттама берiп ... ... ... ... ... даму ... талдау дипломдық жұмыстың екiншi бөлiмiнде
маңыздалған, сонымен қатар ... ... ... ... ... Серіктестігі бойынша кәсiпкерлiк ... ... мен даму ... ...... ... ... құрылымын жетілдіру.
1.1.Кәсіпорынның өндірістік құрылымы және процесі.
Өндірістік процестің жекелеген тобы:
- негізгі өндірістік;
- ... ... ... ... шаруашылықтары;
- кәсіпорындарды басқару органдары;
- жұмысшылардың қызметтері бойынша бірігуді ұйымдастыру болып
бөлінеді.
Кәсіпорынның құрылымын бөлу өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... байланыстар, жұмысшыларды
еңбекпен қамту саны, өндірістік алаң мен құрал – ... және ... ... орналастыру кәсіпорынның құрылымы деп аталады.
Кәсіпорынның жалпы құрылымы:
- өндірістік (ғимарат, құрылыс);
- өндірістік емес (қойма, асхана, ... ... ... ... болып бөлінеді.
Өндірістің алғашқы нысаны жұмыс орны ... ... Бұл ... ... өнімді сатуға дайындау және өндірістік ... ... ... бір ... ... ... ... асыратын операцияларды
лайықты еңбек құралдарымен қамтамасыз етудің бөлігі.
Жұмыс орнының топтары ... ... ... ... ... дайындауда немесе технолгиялық процестерді ... ... ... қалыптасады. [ 1,64-бет]
Ең алғашында бірнеше ... ... ... одан ... ... ... технологиялық мамандандыру жүзеге асырылады.
Бірнеше учаскеден цех құралады.
Кешенді құрылымға цехтың барлық түрлері ... ... ... ... ... ... ... өндіру, шаруашылықтарды
жөндеуді пайдаланады. Кәсіпорын құрылымы мамандандыру түрлері ... ... ... ... ең ... ... ... – ақ
жұмысшылырдың саны, негізгі және айналым капиталының құны, өндірілетін өнім
көлемі, өндірістік алаңның өлшемі және т.б.
Кәсіпорынның ... ... ... бойынша:
-ең оңтайлы бөлу межелерін негіздеу;
-цехтарды бөлімшелерді және жұмыс орындарын мамандандырудың ... ... ... ... қамтамасыз ету;
-кәсіпорынның жер, құрылыс объектілерінің коэффиценттерін есептеу;
-капитал салымдарының құрылымын бағалау ... ... ... ... әсер ... ... ... күрделілігі;
-кәсіпорын өлшемі;
-өндіріс процесінің сипаттары мен ерекшеліктері;
-өндірісті механикаландыру мен автоматтандыру деңгейі;
-орналасқан жері.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... оны
техникалық және технологиялық және технологиялық жағынан ... ... ... мен ... ... ... ... тікелей байланысты.
Кәсіпорынның негізгі бөліктері технологиялық процесс бағыты ... ... ... көрсету шаруашылықтары болып бөлінеді.
Бұл тасымалдау ұзақтылығын және жүк айналымы көлемін қысқартуға
тікелей әсер ... ... ... ... ... – кәсіпорында еңбек
келісімдерін жетілдіру арқылы жұмысшылырдың ...... ... ... ... ... , өндіріс тиімділігін, еңбек
өнімділігінің өсуін, жұмыс уақтын үнемді пайдалануды қамтамасыз ету. [ 1,66-
бет]
Өндірістік процес.
Кез – ... ... ... ... ... ... ... процесі дегеніміз шикізатты ... ... өнім ... ... іс – ... ... өнім ... сипаты мен ауқымына қарай:
- жай;
- күрделі болып бөлінеді.
Өндірістік процестің күрделілігі – кәсіпорынның түрлі бөлімдер ... ... – ақ ... ... ... ... ... қатынастар жағдайында ... ... ... ... ... өнім өндіру бүгінгі күннің басты
міндетіне айналып отыр.
Өндірістік процестер екіге ... ... ... мен ... ... ... процесс деп атайды.
-еңбек заттары нысандары өзгермейтін процестерді технологиялық емес
процестер деп аталады.
Өндірістік процестің нәтижелігі өнім түрлеріне қарай.
-негізгі;
-көмекші;
-қызмет көрсетуші ... ... ... ... ... ... ... процес технологиялық процес болып табылады, яғни бұйымдардың
шамасы, өлшемі, ... және ... ... ... операция технологиялық қуаттардың жетілуіне қарай:
- қолмен атқарылатын операция;
- машина - ... ... ... ... болып бөлінеді.
Негізгі операциялардың жиынтығы негізгі ... ... ... Технологиялық операция – бір жұмыс орныныда, бір немесе бірнеше
жұмыстың орындалуы, әрбір еңбек заттарының ... ... ... ... және ... ... іс – қимылы болып табылатын өндіріс
процесінің бөлігі.
Көмекші процесс кәсіпорынның ішкі ... ... ... мен ... көрсету процесі (аспаптарды дайындау, ... ... ... сығылған ауа, электр энергиясы, ... ... ... ... және оны ... т.б.)
Қызмет көрсету процесі. Жұмыс нәтижесі ретінде белгілі бір өнім
шығармайтын процесс, оған ... ... ... ... технодогиялық бақылау.
Басқару процесі - өндіріс барысындағы пайда ... ... ... бір ... негізгі процестердің дер кезінде және сапалы
орындалуы – көмекші және ... ... ... қамтамасыз етуді талап
етеді.
Өндірістік процестерді ұйымдастырудың тиімділігі мынадай ... ... ... белгілі бір өнім түрлерін өндіруге мамандандыру;
мамандандыруды тереңдету – ... ... ... ... ... өзіндік құнын азайтудың кепілі;
-үйлесімділік. Бұл принцип кәсіпорынның ішкі ... ... ... даму - ... ... ... жеклеген
құрылымларында қосарласа орындалуы. Мақсат – еңбек аясын кеңейту;
-аралас даму принципі – бұйымның өндірістік процестен өту ... ... ... ... ... өнім ... дейінгі іс -
әрекеттерді қамтиды;
-үздіксіздік принципі. Бұған мысал ретінде ... ... ...... операциялардың бір қалыпты ырғақпен
қайталанып отыруы;
-автоматтандыру принципі - ... ... ... ... ... цикл өнім өндіруге жұмсалған уақыттың ұзақтылығымен және ... ... цикл ... ... ... ... ... бір
бұйымды өндіруді бастау мен аяқтау арасындағы күнтізбелік уақыт аралығы.
Өндірістік цикл:
- жұмыс уақты;
- ... ... ... ... ... бөлінеді.
1.Жұмыс уақты – еңбек заттарына тікелей әсер ететін, сонымен қатар
жұмысшылардың ... және ... ... жұмысын бақылайға
жұмсайтын уақыт. Жұмыс уақты тиісінше тағы да ... ... ... ... яғни цех ... және цех ішінде түрлі жұмыстарды олындауға
жұмсалатын уақыттар. Мәселен, дайын өнімдерді буып – түю және ... ... = Т ... + Т ... ... - жұмыс уақты;
Т негізгі - негізгі уақыт;
Т көмекші – көмекші уақыт.
1. Табиғи процестер уақты ... ... ... ... – ақ ... ... өзгеріске ұшырауын білдіреді, мысылы, ағаштың
текке кеуіп кетуі, жүзім ... ашып ... ... ауысып тұруы:
- өнім өндіруде;
- технологияны жетілдіруде;
- өндірістік цикл ұзықтылығын қысқартуда едеуді аөл атқарады.
2. Жұмыстағы үзіліс – ... ... ... ... ... ... ;
- ... күндері;
- түскі үзіліс;
- демалыс алу;
- шикізаттарды күту.
Сонымен өндірістік цикл ... ... ... ... және ... ... ... тұрады:
Тц =Т жұмыс + Т табиғи Т үзіліс
Тц - өндірістік цикл уақыты;
Т жұмыс – жұмыс уақыты;
Т табиғи – табиғи ... ... - ... ... цикл ... қолданылып жүрген техника мен технологияға,
- өндірісті және еңбекті дұрыс ұйымдастыруға,
- өндірілетін өнім ... ... ... ... ... ... басқа да экономикалық көрсеткіштеріне
әсер етеді.
Олай болса, өндірістік циклдің ұзақтылығын қысқартудың қандай жолдары
бар?
Олар ... ... ... ... мен автоматтандыру,
өндірістің толассыз жұмыс істеуін арттыру. Бұл жағдайда табиғи ... мен ... күрт ... ... ... және ... ұйымдастыруды
жетілдіру;
-Технологиялық бақылауға озық әдістерді енгізу және оны технологиялық
операциялардың ... ... ... жүргізу;
-Жұмыс орындарын ауыстыруға байланысты ... ... ... уақытты қысқарту;
-Көмекші операцияларды орынлауда, ішкі кезек аралығындағы үзілістерді
пайдалану.
Өндіріс типтері.
Қазіргі кезде өндірістің мына типтері кең тараған:
- жаппай;
- ... жеке – ... ... ... ... әдете жұмыс орнын мамандандыру коэффиценттерімен
немесе сериялық коэффиценттермен ... ... ... (Кс)
сипатталыды, яғни бұл орта есеппен бір жұмыс орнында қанша бөлшек операция
орындалатынын көрсетеді:
R x ...... ... - ... ... ... - әр бөлшекті дайындау арқылы орындалған орташа операция саны;
n– жұмыс орнының топтарында өңделетін аталған бөлшектер ... ... ... ... кәсіпорындарының көпшілігінде,
мәселен:
- жаппай өндіріс бойынша 1-ден 3-ке дейін,
- ірі ...... орта ... – 20 және одан ... құрайды.
Жеке – дара өндіріс типінде өнім түрі мен ... тез ... ... ... ... ... ... – дара өндіріс типінің айрықша ерекшеліктері:
-цехтардың, учаске мен жұмыс ... ... ... ... ... және ... үшін бұйымдардың үнемі бір
түрін ... ... ... жабдықарды пайдалану және оларды бір типті ... ... ... үлес ... ... және ... ұзақтығы;
-жұсышылардың жоғары біліктілігі.
Жеке – дара өндіріс типінің өнімдеріне қатыстылар:
- бірегей станоктар;
- темірді жұқарту станоктары;
- автоматты реакторлар;
- ... ... ... құрылыс объектілерінің көпшілігі жатады.
Сериялық өндірістер:
- аз сериялы;
- орта сериялы;
- көп сериялы болып бөлінеді.
Сериялық өндіріс типі дүркін – дүркін біркелкі ... ... ... ... сипатталады, ал жеке – дара ... ... ... ... ... бір – екі данасы ғана түседі.
Мұның жеке – дара өндірістен ерекшелігі: өнімнің белгілі бір ... жыл ... ... ... ... қайраланып отырады, ал бұл
өнім ... ... ... ... ... бірден – бір қолайлы жағдай жасайды.
Жаппай өндіріске тән сипат: үнемі бір – екі ... ... ... орны ... (көп ... Кс =1).
Жаппай өндіріс типінің негізгі белгісі – шығарылуы ұзақ ... ... ... неғұрлым көп өндіру. Сондықттан жаппай
өндіріске жататын ... ... ... ... ... тән. Өнім өндіру көлемінің ... және ... биік ... ... егжей – тегжейлі орындалған
технологиялық ... ... ... ... ... арнайы құрал – жабдықтармен жарақтандыру еңбек ... ... ... – бір ... ... ... өндірісте мамандандыруды тереңдету өнімнің өзіндік ... өнім ... оның ... қабілеттілігін қамтамасыз ететін
негізгі фактор. Мәселен, жеке – дар ... ... ... ... құны жаппай өндіріс әдісімен шығарылған автокөліктерге
қарағанда 20-30 есе ... ... ... белгілі.
Сонымен қатар жаппай және ірі сериялық өндірістерде кемшіліктерде ... ... ... ... атап ... ... ... тұтынушы сұранымына емес, негізінен орташа
станлартқа бейімділігі;
-қолда бар арнайы ... ... ... ... ... қысқа мерзім ішінде атқаруға болмайтындығына байланыстылығы.
Жаппай өндірістің осал жақтарын жою үшін дайын өнімнен комплектелетін
материалдарды, бөлшектерді, тораптар мен ... ... ... бір ... ... технологиялық тәсілделін қолдануға болады. [
1, 74-бет, 2 ]
1.2. Кәсіпорынның типтері және олардың бірігу нысандары.
Шағын кәсіпорындардағы ... ... ... ... және ... ... (автобус, троллейбус
парктері) – 100адам;
-инновациялық қызметтерде – 60;
-көтерме саудада – 50;
-ғылыми техникалық ортада – 60;
-бөлшек ... мен ... ... ... да ... мен ... ... – 50 адам.
Шағын кәсіпкерліктің негізгі артықшылықтарына мыналарды жатқызуға болады:
-алғашқы капитал салымдары мен айналым қаржылары ... ... ... кәсіпкерлер үшін тиімді нысан;
-нарықтық сұраным өзгерістеріне тез бейімделу ... ... ... орны мен ... ... ... кең ... болуы;
-үстеме шығын шамасыының анағұрлым төмендігі;
-басқару апаратының ықшамдылығы;
-жергілікті шикізат қорларын іске жарату, тіпті ... ... іске ... және ... ... пайдалану.
Кәсіпорындарда сапа көрсеткіштері бойынша саралағанда мына төмендегілерді
ескерген жөн:
-меншік түрі ... ... және ... ... ... мен ... ... алуан түрлілігі және көлкмі;
-бәсекеде жеңіп шығудың әдістері мен тәсілдері;
-әр түрлі одақтар мен ... мүше ... ... ...... нысандары;
Кәсіпорын типтері:
1. Шағын кәсіпорын немесе шағын бизнес;
2. Орта кәсіпорын немесе орта бизнес;
3. Ірі кәсіпорын немесе ірі ... ... ... бағыттар:
1. Көлденең құрама негізінде: өндірістік процестері бір сатыда ... ... ... ... ... дүкендер желісі.
2. Тікелей құрама негізінде: әр түрлі сатыда ... ... ... ... ... мол ... ... рудасын
іздетірумен, өңдеумен және қорытумен айналысатын кәсіпорындарды
біріктіріп, комбинат құрады.
3. ... ... ... ... әр ... ... бірігуін “конгламерат” деп атайды. Мысалы,
АҚШ – тың «ІТТ» конгломераты ... және ... ...
жабдықтарынан басқа, нан өнімдерін, сондай - ақ оқу ... ... ... оған қоса мұнда қонақ ... ... ... істері біріктірілген. [ 1,76-бет, 2 ]
Кәсіпорындардың қызмет көрсету ... мен ... ... ... ... қарай)
1-кесте
|Қызмет көрсету салалары | ... ... ... | |
| | |
| | |
| | |
| ... мен ... саны |
| ... ... |Ірі ... ... |200адамға ... ... ... және ... ... | ... ... ... ... |101-300 ... ... мен ... жрсау| | ... ... ... ... |76-100 ... ... мен ғылыми-зерттеу | | ... ... | | | ... ... | | | ... ауыл |50-ге ... |51-200 ... ... ... | ... ... оларды дайындау және | | | ... |25-ке ... |25-50 ... ... емес сала, | | | ... және ... ... | | | ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... бір ... ... қалыпқа
келтіру, толықтыру, тұтастыра біріктіру; макро деңгейде екі немесе одан ... ... ... шаруашылықтарының өзара бейімделуі және бірігіп
жұмыс ... ... ... ұйымдық тетігін жетілдіру белгілі
бір бағыттарда жүзеге асырылады.
Кәсіпорын қызметінің ...... ... жетілдіру
бағыттары.
2-кесте
|Өндірістік |Ұйымдастыру |Қаржылық |Ғылыми-техник|Әлеуметтік |
| | | ... | ... ... ... ... ... |өндірістік |икалық |базаны ... ... ... ... |
|қызметтерін |ужәне |дамуда ... ... ... ... |
|у |дыру . ... ... ... ... |2. |көмектер ... ... ... ... үшін ... |2.Кәсіпорын |
|(қажетті |ылған ... ... ... |ақпараттармен|орталық ...... ... ... ... ... |үймен ... ...... ... ... |ету. ... |қ |2. Ішкі ... |3.Халықты |
|қайта ... ... ... ... ... |дің |жеңілдіктері.|беру. ... ... ... ... | ... ... ... |деген ынтаны | |4. ... ... мен ... үшін | ... |
|арттыру. |өндірістің |әр түрлі | ... ... ... ... ... | ... ... |тепе-теңдігі.|нысандарын | ... ... |5. ... |пайдалану | |сауықтыру) ... ... ... беру).| | ... ... | | |
| |у ... | |
| | |дың және | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... төмендегідей екі нысанда жүзеге асады:
1. Меншік иесінің өзінің тәуекел етуі және ... ... ... меншік иесі атынан басқару. Меншіктің мұндай ережелері
өзара міндеттерді анықтай отырып, келісім арқылы реттеледі.
Бұл келісімде:
- ... ... ... ... әр ... ... іске ... материалдық жауапкершілік пен өзара қаржылық қарым-қатынас ... ... ... ... ... мен ... ... иесінің келісім жасалған сәттен бастап кәсіпкердің іс-әрекетіне
араласуға құқығы жоқ (алдын-ала келісімдер мен ... ... ... ... ... ... құқықтары:
- келісімнің бастамаларын жүзеге асырып қаржы-қаражат тарту;
- ... ... ... ... мен ... тұлғалардың
мүлкі мен жекелеген мүліктік мүдделерін қорғау;
- ... ... ... өз өнімдеріне тұтынушылар мен жеткізіп берушілерді таңдау;
- Қазақстан Республикасының ... мен ... ... ... ... ... экономикалық қызметтерді жүзеге асыру;
- кәсіпорындарды басқаруда әкімшілік-тәртіптік қызметтерді жолға қою;
- ... ... ... қызметкерлер жалдау және оларды жұмыстан
босату.
Кәсіпкер тұтынушының ақша төлеп алатын қажетті заттарын ... ... ... Бұл ... ... ... және ... көрсетуді кең мағынада
түсінуіміз қажет.
Мәселен, бұлар:
- ғимарат және құрал-жабдықтар;
- үй-жай, ... ... және ... тауарлары;
- ақпарат;
- интелектуальды нәтиже (пікір, ... ашу, ... ... ... құнды қағаздар;
- басқа да тауарлар, жұмыстар мен қызметтер болуы мүмкін.
Кәсіпкерлік қызмет:
- өндірістік;
- ... ... ... беру ... бөлінеді.
Бұлардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері мен жетістіктері бар.
Өндірістік кәсіпкерлікке қатысты ... ... өнім ... ... ... мен ... көрсетуді атқару;
- ақпараттарды өндеу және жинау;
- рухани құндылықтарды игеру;
- тұтынуға жататын басқа да өткізілімдер.
Бұлардың негізгі қолдану өрістері:
- ... ... және ... ... ... ... ... биржалары;
- банктер мен халықтар.
Қызмет түрін таңдауда алдын-ала маркетингтік зерттеу жүргізу керек және
қандай тауардың немесе қызмет ... ... ... мол, оған ... тұрақтылығы, келешек даму тенденциясы, тауарларды сатуда ықтимал
баға бірліктері, өнім өндіру мен оны өткізу процесіндегі ... ... ... Өндірістік кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінде өнім пайда
болатынын жоғарыда ... ... ... ... ... қажетті қаржы-
қаражаттың шамасын белгілеуге, қорытынды мәмілелерді топтауға, ... ... ... ... ... ... мен ... ұшыраудың
алдын алуға бағытталған жұмыстарды атқаруға тиіс. [ 1,78-бет,2 ]
Өнімді тиімді сату шаралары кәсіпкерліктің үшінші сатысын құрайды. ... ... ... ... немесе кәсіпорынның өз күшімен жүзеге
асырылады. Бұл кәсіпкерлік технологиясының айрықша жауапты кезеңі.
Коммерциялық кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... ... Шын ... бұл тауар мен қызмет
көрсетуді қайта сататын орын. Оның ... ... ...... өнім ... ... ... қамтамасыз ету
қажет болмайды.
Мұндағы ең басты мәселер:
- "нені сатып алу керек";
- "нені сату керек";
- "қайда сату ... ... ... ... ... ... және қызмет көрсету қозғалысына болжам жасап, алдын-ала
бағалау үшін ... ... ... ... ... ... осылардың қорытындысында:
- сатып алу-сату ... ... ... ... сатып алу және сату бағалары бойынша ... ... мен ... ... ... саны;
- көлік жұмысының ауқымы;
- жарнама;
- коммерциялық құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... арттыру жолдары.
Бәсекелес - өнім өндіру мен оны сатудың ең ... ... ... ... ... үшін ... ... бәсекелестік.
Бәсекелестік:
- еркін (жеке, дамыған) бәсеке;
- олигополиялық бәсеке;
- бағалық бәсеке;
- бағасыз бәсеке болып бөлінеді.
Еркін бәсеке – нарықта көптеген белгілі бір тауарларды ... ... ... ... ғана орын ... Бәсекелестердің бірігуі нарықта
жүзеге асатын қызмет көрсетулерге әсер ете алмайды, сондықтан тұтынушылар
арасында сатушыларды таңдау ... ... ... – нарықтың белгілі бір бөлігінде бақылау жайтын,
бірнеше ірі кәсіпорындар мен бірлестіктердің арасындағы бәсеке.
Бағалық бәсеке – тауар ... ... ... ... ... ... ... ықпалдарына байланысты туындайды.
Бағасыз бәсеке – бұл сұранысқа қарай әр ... ... ... өнім сапасын жақсарту, ішкі безендірулер, жарнама т.б.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі. ... ... ... ... ... және ... арқасында нарықты өз орнын табуын
білдіретін ұғым
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... қабілеттілігі белгілі бір факторлардың ықпалымен
қалыптасады. Олардың арасындағы негізгілері:
- жаңалық;
- сапалық;
- пайдалану сенімділігі;
- көркемдеу, мәнерлеу;
- буып-түю;
- энергияның жұмсалуы.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ұйымдастыру мүмкіндіктері және оның ... ... ... [1. ... ... ... мүмкіндіктері бәсеке кезінде айқын көрінеді. Ол
кәсіпорында:
- өндіріс шығындарын азайтуға;
- өнім сапасын жоғарылатуға;
- жоғары табыс, пайда ... ... және ... ... ... ... ... шекті мөлшерін белгілеу арқылы толық реттеу.
2. Құрылған бірлестіктер, кәсіпорындар және холдингтік компонияларды
бақылау арқылы және ... ... ... ... ... ... кез – ... кәсіпорынның бәсекеге
қабілеттілігін төменде келтіріліп отырған кестелерден анықтауға, оларды
өзара ... ... ... және ... ... жүзеге
асырылатындығын байқауға болады.
Бәсекені талдау 3-кесте
|Бәсеке жөнінде жалпы мағлұмат | ... ... ... нені ... ... |
| | ... сату ... ... мақсаты қандай. ... ... ... сату | ... ... ... қарай бағалайды. |
|Негізгі нарық буындарындағы | ... ... ... ... ... ... | ... күшті және әлсіз жақтары.
“Нимекс корпорациясы” ЖШС мысалында. 4-кесте.
| Параметрлерін, |Өзі ... ... ... бағыттары. ... ... |
| ... | Орта ... 1 | 2 | 3 | 4 ... | | | ... және ... | | | ... | | | ... мәнерлеу | | | ... |+ | | ... ... ету | | | ... мүмкіндігі | | | |
| | | | ... | | | ... ... | | | ... | |+ | ... ... | | | ... | | | ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | |+ ... ... | | | ... ... қызметтерінің пәрменді және әлсіз жақтары.
5-кесте.
| ... | ... | ... | ... ... | | | ... | |+ | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... мен ... |+ | | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ... | | | ... | |+ | ... және ... | | | ... | | | ... мөлшері | | | ... ... | | | ... | | | ... ... | |+ | ... және ... | | | ... ... және ... | | | ... | | | ... ... ... | | | ... және ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |+ | ... ... ... ... ... қабілеттіліктің факторлары |Кәсіпорын | Негізгі бәсекелестіктер |
| | | А | Б | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ... | | | | ... |+ |+ |+ |+ ... ... | | | | ... ... мәртебесі |- |- |- |- ... ... |- |- |- |- ... мерзім |+ |+ |+ |+ ... |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... |- |- |- |- |
| |+ |+ |+ |+ ... |- |- |- |- ... |+ |+ |+ |+ ... ... (процент) |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... ... |- |- |- |- ... алуды қаржыландыру шарттары |+ |+ |+ |+ |
| |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... өкілдері |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... мен ... |- |- |- |- ... қамту деңгейі |+ |+ |+ |+ ... ... |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... ... |- |- |- |- ... ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... |- |- |- |- ... үшін |+ |+ |+ |+ ... делдалдары үшін |- |- |- |- ... |+ |+ |+ |+ ... ... сату |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... ... |- |- |- |- ... ... көрсету |+ |+ |+ |+ ... ... ... ... |- |- |- |- ... |+ |+ |+ |+ ... Өткізу каналдары бойынша |- |- |- |- ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... сату | | | | ... ... ... |+ |+ |+ |+ ... ... ... |- |- |- |- |
| |+ |+ |+ |+ |
| |- |- |- |- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... және ... ... дегеніміз қажетттілік пен тұтынуды ... ... ... ... оған ... ... ... пайдалану және
тұтыну шарттары жүзеге асырылуы тиіс. [ 1,132-бет, 7. ]
Тауарларды жіктеу
Тауарларды, пайдалану мерзімдеріне қарай былайша ... ... ұзақ ... ... ... көп ... ... беретін материалдық бұйымдар. Мысалы, станоктар,
мұздатқыштар, ... және ... ... мерзімді пайдаланылатын тауарлар бір немесе бірнеше
кезеңде толығымен ... ... ... азық-түлік.
Қызмет көрсету пайда табу немесе қажеттіліктерді қанағаттандыру
мақсатында және үнемі қозғалыс түріндегі сату ... ... ... жөндеу орындары, т.б.
Қолдану аясы бойынша тауарларды екі топқа біріктіруге болады:
- күнделікті тұрмыста пайдаланылатын көпшілік қолды тауарлар ;
- ... ... ... ... ... ... көпшілік қолды тауарлардың көптеген түрін сатып алады.
Бұлар ... ... алу ... ... осы ... байланысты көпшілік қолды тауарлалды:
- күнделікті сұраным;
- алдын – ала таңдау;
- ерекше ... ... ... ... деп ... ... ... Тұтынушылардың қажеттерін өтеу
мақсатында күнделікті ойланбастан жиі сатып алатын тауарлары. Мысалы, ... ... ... ... ... тауарлар:
- тұрақты сұраныстағы негізгі тауарлар;
- ойда жоқта сатып алынатын тауарлар;
- төтенше оқиғаларға байланысты ... ... ... ... ... ... тұтынушылар рет-ретімен сатып
алады, яғни пайдалану мерзімі өткенлерін тауардың жаңа түрімен алмастыра
отырады. Мысалы: тіс ... ... ... ... ... ... ... тауарлар алдын – ала жоспарланбайды. Мысалы
тұтынушылар өздерінің тәбеті тартқан немесе көңілі қалаған заттарын ... ... ... ... ... ... сатыла береді, сондықтан
оларды арнайы іздеудің қажеттілігі туындамайды.
Төтенше оқиғаларға ... ... ... ... қажеттілік пайда
болғанда ғана сатып алынады. Мысалы, қолшатыр, етіктер, дәрі – дәрмек т.б.
2.Алдын - ала таңдау ... ... ... немесе сатып алар
кезде, әрине олардың жарамдылығын, сапасын, бағасы мен ... ... ... ... ... ... ... көлік және
тұрмыстық бұйымдар. Бұдан ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді.
Ұқсас тауар сапа жағынан көбінесе біріңғай болып келеді, алайда олар
бір – бірінен бағалары бойынша ... ... сату ... ... ... ... үшін ... көп болуы қажет.
3.Ерекше сұраным тауарлары жеке маркалы тауарлар немесе айрықша
сипатты, тұтынушулар аса ... ... ... үлгі ... ... фото жабдықтар. [2,1.129-бет.]
4.Пассивті сұраным тауарлары тұтынушылардың білетін немесе ... ... ... айтқанда бұлар сатып алуда ойланбайтын
бұйымдар, жаңа түрлері ... ... ... ... ... ... ... Мәселен, өмірді сақтандыру, қабірлік жері (шет
мемлекеттерде), энциклопедия, коллекционерлер т.б.
Көпшілік қолды тауарларды жіктеу. 2-схема.
Өндіріске қажетті тауарларды жіктеу.
Кәсіпорындар өздеріне қажетті ... ... мен ... ... алады. Оларды үш топқа бөлуге болады:
- материал мен бөлшектер;
- күрделі мүліктер;
- ... ... мен ... мен ... - өнім ... іске ... жаратылатын
тауарлар. Бұлар кезегінше екіге бөлінеді:
- шикізаттар;
- жартылай фабрикаттар.
Шикізатқа жататындар: мұнай, газ, темір рудасы дәнді дақылдар, ауыл
шаруашылық ... ... ... ... ... т.б.), ... ... фабрикаттар құрамына: материал компенеттері (темір, цемент,
сымдар, иірілген жіп); дөңгелек, шағын моторлар т.б. кіреді.
2.Күрделі мүліктер – ... ... ... біртіндеп сіңіретін
тауарлар. Мұны да екіге бөлуге болады:
а) тұрақты құрылыс:
- ғимараттар ... ... ... ... ... ... станоктары, генераторлар) кіреді;
ә) қосалқы жабдықтар:
-зауыт жабдықтары (қол саймандар, автоматты тиегіштер);
-кеңсе жабдықтары (компьютерлер, ... ... ... жазу ... мен ... ... ... мен қызметтер. Дайын бұйымға мүлдем қатысы жоқ
объектілер. Бұлар да ... ... ... ... ... ... және ... май, көмір) және
техникалық қызмет көрсету мен жөндеу материалдары ... ... ... ... ... ... ... көрсету, жөндеу жұмыстары,
кеңес беру қызметтері (құқықтық кеңес беру, әкімшілікке ... ... ... ... ... ... Өндірістік белгідегі тауарларды жіктеу. [1. 135-бет.]
Тауарды көрсеткіштері мен параметрлерін айрықша белгілері бойынша
былайша топтастыруға болады:
-экономикалық көрсеткіштер: ... ... ... ... ... ... құны;
-техникалық параметрі: жүк көтергіштігі, дәлдігі, сенімділігі,
жөндеудің күрделілігі, салмағы, аумағы;
-пайдалану ... ... ... ... ... ... оқуларына жұмсалған шығындары.
Сонымен қатар тауарлар тұтыну қасиеттеріне қарай да бөлінед, яғни:
- экономикалы;
- эстетикалық;
- экологиялық;
- стандарттық;
- патентті – ... ... ... ... ... блок – ... саясаты. Бұл кәсіпорынның маркетинг қызметінің бір саласы, жаңа
тауарлар жасап ... және ... түр – ... ... ... сұранымын
қанағаттандыру мақсатында тауардың өндірістік бағдарламасын даярлаудағы
негізгі бағыт.
Кез – келген тауардың өмірлік циклы ... ... ... ... өндірілген тауардың өтімділігін және
сатушының мақсатына жетуін қамтамасыз ететін белгілі бір мерзім. Ол мына
төмендегілермен сипатталады:
- тауардың ... ... ... ... ... ... және ... алуларының
нәтижесінде сату көлемінің ұлғаюы;
- жетілу кезеңі, оған барынша мол пайда келтіру тән;
- нарықтық ... ... ... өнім мен ... ... ... ... параметрлеріне байланысты тауардың барлық өмірлік
циклын шешуші төрт кезеңге бөлуге болады. ... ... ... кезеңі;
4.тоқырау кезеңі.
Кәсіпорынның тауардың өмірлік циклының кезеңдері бойынша бәсекеге
қабілеттілігі. 7-кесте.
|Көрсеткіштер |Енгізу ... ... ... ... ... |Тез ... ... ... өсуі | | | | ... |Жоқ ... |Азаяды |Төмен ... ... |Жоқ ... ... ... |
|Клиенттер ... ... ... ... |
| | | | ... ... ... ... ... |Төмен |
Енгізу кезеңі немесе тауарды ... ... ... Ол ... өнім ... ... және ... тауардың көлемімен
сипатталыды. Бұл кезеңде пайда жоқ немесе әзірге аз ғана.
Арту кезеңі өндірістік қуаттың толығымен іске ... және ... ... ... ... ... ... яғни
оған: сапа, өзіндік құнның төмендеуі, сұранымның атуы және оңтайлы баға
жатады. Нәтижесінде сату көлемі ... және ... да арта ... ... ... ірі – ірі ... ... бастайды. Бұл
кезеңде баға үлкен рөл атқарады. Сондықтан тиімді баға ... іске ... ... тауарларды сату және бұдан түскен пайда ... ... ... ... ... ... |Кезеңдері |Өндіріс динамикасы ... |
|1 ... ... ... |
|2 ... |Тез ... |Өсу ... |
| | | ... ... ... | | ... ... |
|3 ... ... жоқ, ... ... ... ... | ... байқалады | |
|4 ... ... ... ... ... және ... |
| ... | ... ... бар ... ... ... де бар. Олай ... тауардың өзіндік
ерекшеліктері ретіндегі өмірлік циклі – оның физикалық қасиеттерімен қатар,
ең алдымен, нарықтық айналымға қатысқакн ... ... ... ... ... оның дайын күйінде тұтынушысына
ұсынылуына дейінгі циклі бес кезеңге ... ... ... ... жөніндегі пікір дүниеге келіп, бұл
бастаманың ... ... ... ... және ... ... сол
өндіріретін тауарды тәжірибе арқылы сынау процестері қолға алынады.
-Өндіріс – тауардың дүниеге келуіндегі бірінші, ірі шешуші кезең, ... ... ... ... ... немесе сәтсіз болуы
анықталады.
-Енді дайын тауарларды зерттеуге, өндіруге, жариялауға және ... ... ... ... ... шығындардың орнын толтыру
үшін тауар сатыла бастайды. Бұл ... өсу және даму ... ... деп ... Ол ... әр ... ... тұтыушылардың ойынан
шығып, жоғары бағалануы мүмкін.
-Тауар үшінші кезеңде өзінің жоғары деңгейіне жетіп, ... ... ... ... ... ... пайда алуға қол жеткізеді. Іскер де
сергек кәсіпкер осы ... өз ... одан әрі ... ... ... оны ... ... жағына аса күш салады.
-Тауардың өмірлік циклінің төртінші ... ... өту ... ... ... азая ... ... өипей қалатын жәйттер де
кездесуі мүмкін. ... ... әр ... ... себеп сұранымның
жеткілікті қанағаттандырылуы. Бұған қоса, тауар өндірісі технологиясының
ескіруі, ... бері ... ... түр – ... ... кейбір тауарларға деген қажеттіліктің мәні жойылып кетуі немесе
оның орнын соған ұқсас басқа тауарлар алмастыруы және басқа да.
Қорыта ... ... цикл ... ... ... тағдыры:
1)тауардың жеке қасиетіне тікелей қатысы жоқ ... ... даму ... және ... ... ... молшылығына,
нарықты бәсеке күрестің деңгейіне;
2) Тауар сапасы, ерекшелігі, өндіру ... ... және ... ... ... ... шешіледі.
Сауда таңбасы – сауда кәсіпорындары өздері өткізетін, өздерінің
тапсырыстары ... ... ... ... ... ... ... ерекшелендірілген белгі, цифрлардың, әріптердің
немесе сөздердің графикалық ... ... ... ерекше ұйымдастырылуы.
Маркалық атаулар – айтылылуға болатын марканың бөлігі. Мәселен, «Үркер
– косметика», «Рахат», т.б.
Маркалық белгі – ... ... ... ... ... ... ... символ кескін (бейне), ерекше бойяау немесе
арнайы шрифті безендіру.
Тауар белгісі - ... ... мен ... ... ... немесе
оның бөлігі. Ол сатушыға маркалық атау мен белгісін пайдалануға ... ... ... - ... ... және көркем туынды авторларын заңмен
қорғайтын құқықиар жиынтығы.
Тауарды орналастыу – жаңа ... ... орын ... ... ... ... тұтынушылырдың қабылдауы, сызба
нұсқасын жасау, бұл сызба нұсқа тауармен көріну мүмкіндігін анықтау, ... ақ ... бар ... ... ... ... үшін пайдалы.
Нарық сегменті -өндірістік өнім өткізу саясатының бағдар нұсқасын
таңдау мақсатымен нарықтағы мейлінше ... ... ... ... рилейшнз» - беделді жарнама, жұртшылықпен байланыс орнату,
өндірістің бүкіл процесін ... ... ... басқарудың және
кәсіпорын мүдделі болып отырған жұртшылық ... ... оң көз ... ... ... ... ... арнаулы жүйесі. Бұл жүйе
монополиялармен жұртшылық арасындағы қарама – ... ... ... ... ... ... тұру ... оны болдырмау үшін ұдайы кері
байланыс жасауға ұмтылады.
Нарық жағдайындағы бағаға ... ... әсер ... ... ең ... – бағаның экономика коньюктурасының, өндіру мен
тұтынудың түйіскен тұсанда өзгеріске ... ... ... әсер ететін уақыттың ұзақтығына ... ... ... ... ұзақ мерзімді тенденциясы ғылыми – техникалық
жетістіктерлің, мемлекеттің және монополиялық саясаттың, табиғи ... ... ... ақна ... ... ... мерзімдік циклдік бағаның ауытқуы сұраным мен ... ... ... кезең циклдары бойынша өзгеруі нәтижесінде
пайда болады;
-Қысқа мерзімдік бағаны ... ... ... және кездейсоқ
факторлардың әсерінен туындайды.
Ішкі нарықтағы бағаларға ақшаның сатып алу ... ... ... ... ... ұлттық ақшаның валюталық ... ... ... реттеу жөніндегі мемлекеттік әкімшілік шаралар:
1.Бағаның белгілі бір деңгейде ұстап тұру. Бұл сирек кездесетін және
қысқа ... ... ... ... пайда деңгейі өндірушінің орташа пайда
көрсеткішінен жоғары болмауын қадағалау және реттеп отыру.
3.Монополистер қойған ... ... ... ... ... ... ... мен монополиялар
арасындағы келісімдерге жете мән беру.
5.Баға өзгерісінің шегін белгілеу.
Бағаны жаңа реттеу жөніндегі шаралар:
1.Тауар өндірушінің белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... саясатын пысықтау, жәрдем қаржы ... ... ... ... ... ықпал ету:
-Тауар өндіруде қолданылатын шикізат, материал, энергияның ... ... ... ... қарастыру);
-Тауар өндірушілерге тасымалдау төлемі және басқада қызмет көрсету
жағынан жеңілдіктер беру;
3.Сұраным мен ... ... ... ... ... ... қалыптасуына ықпал жасау.
4.Мемлекеттік меншіктің барлық түрінің қызмет етуіне қажетті тауарлар
мен қызмет көрсетудің түрлерін жеке меншік кәсіпорындардан ... ... ... ... ... болуы және оның әрекет етуі мынадан байқалады:
1.Бір түрлі немесе ұқсас тауарды ең төменгі бағада сату мен ... ... ... ығыстырып шығаруға және соның есебінен өзіне
бұл салада ыңғайлы жағдай туғызуға бағытталған бәсеке.
2.Тауар ... ... ... ... қажетін қанағаттандырау
салдарынан тартатын шығынын салыстыру арқылы тауар бағасын көтеру бәсекесі.
3.Тауар алушы мен сатушының, бірінің арзан алуға, ... ... ... ... ... ... ... қайсысының жеңіп
шығатынына байланысты болады.
4.Тауар алушылардың бірыңғай қажеттерін ... ... ... ... ... салалардың үлгісі ретінде пайда болатын
салааралық бәсеке.
Баға өз табиғатымен аса маңыздылығына және ... ... ... әр ... ... ... ... және басқа да
өзгерістерге өте сезімтал ... және ... ... – қатынаста еркін
қозғалыста болады.
Қорыта айтқанда, баға ... ... ... ... ... ... салдарынан ақшаның нақты құны
түседі.
Практикада қолданылатын баға ... баға ... ... ... ... жоғары болады,
одан кейін ол ... ... жаңа ... ... ... ... бағасы да жоғары болады.
1.Төменгі баға стратегиясы немесе нарыққа өту стратегиясы. ... ... ... іске ... баға ... ... жеңілдіктер қарастырылған, алдын
- ала белгіленген бағалар.
2.Жеңілдіктегі бағалар ... ... ... ... ... ... ... ынтасын арттыру үшін оларға тауар жеңілдетілген
бағамен сатылады.
3.Икемді баға стратегиясы. ... ... ... ... ... ... ... баға стратегиясы.
5.Дөңгелексіз баға стратегиясы, яғни сатып алушы 100 ... ... ... ... ... ... ... алу сртатегиясы, яғни көтерме баға.
Бағаның түрлері:
1.Анықтама баға анықтамалық басылымдарға, ... ... ... ... бға ... мен ... алушылар арасында келіс сөздер
барысында тағайындалатын баға.
3.Жылжымалы баға шарттар өзгерген жағдайда, келіссөздерге белгіленген
бағалар қайта қаралады.
4.Өзгермелі баға ... ... ... ... ұзақ ... ... осы бұыйымдарды дайындау үшін қажетті уақыт ішінде
өндіріс шығынының ... ... ... ... беретін өзгермелі
принципке негізделген. .[1. 144-бет.]
Тауардың экспорттық бағасы. Экспорттық баға ... ... әсер ... ... ... ішкі нарықта сатудың пайдалығы;
-тауарды сату уақыты мен мерзімі;
-тауарды жеткізу кезеңдері.
ІІ. Бөлім. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырылуы мен дамуын
талдау.
2.1. ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері.
Экономикалық көрсеткiштер тұтасымен алғанда өндiрiс ... Бұл ... ... ... үшiн ... көрсеткiштер
қолданылады: кәсiпорындар саны, өндiрген өнiм көлемi.
Экономиканы реформалауды iс-жүзiнде асыру ... ... ... жргiзудiң әдiстерiнде едәуiр өзгерiстер болуда. Ең алдымен
мемлекеттiк меншiкке негiзделген ... ... ... жүйесiне
қарағанда көп ұтыладты, экономика меншiктiң әрбiр тәсiлiне кәсiпорындардың
тиiстi үлесiн ... Олар ... ... формасы, ұйымдық құрылымы,
өндiрiс, қызметтiк мiндеттерi, ... ... және ... ... ... ... ... қызметтi
жүргiзудiң iс-әрекеттерi. 9-кесте.
|Жiктеу белгiлерi ... ... ... |
| ... ... ... бойын-ша |Жеке және заңды тұлғалар ... түрi ... ... ... мемлекеттiк |
|Ұйымдық - құқықтық жағдайы мен ... ... ... ... ... қоғамдар, бiрлестiктер|
| ... т.б. ... ... мен таратылу |Жергiлiктi, аймақтық және жалпы ... ... ... ... ... ... |Шағын, орта, iрi ... ... түрi ... ... шаруашылық есептегi, |
| ... ... ... |
Жоғарыдағы белгiлерi бойынша ... ... ... ... ... ... осы көрсеткiштерге тиесiлi әсер ететiн
кәсiпкерлiк субъектiлерi өнеркәсiптер көлемi төменгi кестеде ... ... ... 10-кесте.
|Кәсiпорындар |Барлығы |Соның ... |
| | ... ... меншiк |
|ҚР-сы бойынша |143329 |25958 |109580 ... |124445 |17216 |101623 ... |13904 |7126 |5355 ... |4080 |1616 |2608 ... көрсетiлген мәлiметтер бойынша өнеркәсiптер саны 143329
жеттi. Соның iшiнде шағын өнеркәсiптер 445, орта 13904, және ... саны 4980 ... ... ... кестеде жеке меншiк және
мемлекеттiк меншiк түрлерiне тиесiлi барлық өнеркәсiптер көрсетiлген.
Қазақстан ... ... ел ... берi және ... ... ... ... төменгi кестеде көрсетiлген.
Әрi жекешелендiру кезеңiндегi кәсiпорындардың бөлiнуi. 11-кесте.
|Кәсiпорындар атауы |2000 |2001 |2002 |2003 ... | | | | ... саны |10100 |5100 |3300 |2000 ... саны (мың ... |250.0 |28.0 |57.0 |34.0 ... ... саны: | | | | ... саны |8400 |12700 |16100 |21200 ... саны (мың ... |130.0 |220.0 |247.2 |172.6 ... ... ... ... ... кезеңiне
дейiн кәсiпорындар көрсеткiшi жоғарыдағы кестедегi мiлiметтердi көрсеткен.
Төмендегi ... ... ... ... жекешелендiру
процесiнiң үшiншi кезеңiнде 2003 жылы меншiк ... ... ... ... .[1.2]
Қазақстан Республикасының жекешелендiру процесiнiнiң үшiншi кезеңiнде
кәсiпорындарының меншiк түрлерiне байланысты бөлiнуi. 12-кесте.
| ... ... ... ... |
| ... |
| |р саны | ... | | |
| | ... |Шет ел ... | |ттiк ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |21260 |999 |19936 |169 ... |7850 |136 |7681 |23 ... ... |2929 |213 |2460 |53 ... |2959 |134 |2808 |14 ... ... көрсету |948 |44 |899 |2 ... ... |777 |17 |751 |8 ... ... |367 |36 |320 |10 ... және ... |23 |232 |4 ... ... |158 |24 |131 | ... ... | | | | ... | | | | ... ... Қазақстан Республикасындағы кәсiпорындар саны ... ... ... талабына сәйкес меншiк ... ... 2003 жылы ... ... ... ... ... кәсiпорындардың 84 пайызын жеке меншiк, 13 пайызын басқа
мемлекеттердiң заңды тұлғалары мен ... ... ... 3 ... ... ... ... Республикасындағы меншiк нысандарының
құрылымы.
Нарықтық экономика ... ... ... ... арқылы көптеген экономикалық мүмкiншiлiктерiне ... ... ... жоспарлау комитетi немесе кәсiпорынның тағдырын
шешешiп ... ... нары ... ... өзгерген.
Елiмiздегi экономикалық дағдарыс пен өндiрiстiң құлдырауын тоқтатудың
бiр жолы – шағын, орта, iрi кәсiпкерлiктi дамыту болып табылады. ... ... ... мен қызмет атқарушы субъектiлер жеке
кәсiпкер иелiгiне өте отырып, кәсiпкер еркiндiгi ... өз ... ... ... ... экономикалық көрсеткiштерiнiң артуына үлкен
септiгiн тигiзедi.
Кәсiпорындары жекешелендiру бағытына сәйкес ... ... ... ... ... ... бағыты. 13-кесте.
|Жекешелендiрiлгенi |2001 жылы |2002 жылы |2003 жылы ... ... ... | | | ... және өзге де объектiлер |2187 |1770 |2044 ... |131 |79 |161 ... ... ... |- |3 |- ... ... |2318 |1852 |2205 ... ... | | | ... |26 |24 |39 ... |16 |7 |10 ... шаруашылығы |- |- |- ... |147 |18 |11 ... және ... ... |141 |1 |56 ... қызмет көрсету және | | | ... ... |74 |1 |52 ... де ... |1855 |1801 |1995 ... қалған объектiлер мен | | | ... ... |55 |- |42 ... кестелерден кәсiпорындардың санын, меншiк түрлерiн тал-дай
отырып олардың ... ... мен ... ... келесi кесте-лерден
көруiмiзге болады. Жоғары кестедегi мәлiметтерден көрiп отырғаны-мыздай
жекешелендiру бағытыныда әлеуметтiк және өзге де ... ... 2002 жылы 2001 ... ... 15 ... ... ... осы жекешелендiрiлiген кәсiпорындар мен басқа да жалпы және де ... мен ... ... ... ... ... ... құнын төмендегi кестеден көруiмiзге болады.
Меншiк нысандары бойынша ... ... ... өндiру және
қызмет көрсету көлемi
Млн. тенге 14-кесте.
| Кәсiпорындар ... |
| |2001 |2002 |2003 ... ... ... |1049368 |1680360 |1868733 ... |33910 |40371 |49299 ... ... | | | ... |21347 |26755 |31340 ... |12563 |123616 |17959 ... ... |870246 |1399465 |1568352 ... меншiгiндегi |1520 |17434 |14317 ... емес ... ... мен| | | ... ... |868726 |1382031 |1554034 ... және ... | | | ... |263065 |293664 |356561 ... қатысуынсыз мемлекеттiң | | | ... |205457 |347333 |370781 ... ... ... |400123 |740939 |826679 ... |81 |96 |13 ... ... заңды тұлғалары | | | ... ... ... | | | |
| |145212 |236164 |251083 ... ... |3 |235 |- ... ... ... |145212 |236164 |251083 ... жеке ... |3 |- |- ... ... жалпы кәсiпорындар 2003 жылмен 2002 ... ... ... өндiру мен қызмет көрсетту құны 11,6 пайыз
артық орыналған. Оның iшiнде: мемлекеттiк кәсiпорындар 2003 жылы ... ... 22,3 ... ... өнiм ... Яғни ... тауарлар мен қызметтер көрсетуiнiң құны 49299 млн. ... ... Жеке ... ... 12,1 ... ... мен
қызмет көрсетулер құны артық орындалған.
2. 2 ... даму ... ... ... ... шаруашылық субъектісін басқару үшін, оған
ғылыми ... ... ... ... ... ... ... жүргізіп
отырудың керектігі жөнінде аз айтылып жүрген жоқ.
Сондықтан да көптеген экономикалық әдебиеттерде оның ролі мен алатын
орны ... ... ... Бірақта ол өндіріс процесін басқаруда әлі
де болса тұрақты сипатқа ие болмай ... ... ... жою ... Ветров А.А. біршама талпыныс жасаған болатын. Ветров А.А. ,
Стоянов Е.С ... ... оң баға бере ... ... ... ... ... талпынған. Олар өздерінің анықтамаларында тиімділік пен
өнімділікке қатысты ... ... мән ... Ал бұл ... өз
кезегінде , жедел талдау мен тығыз байланысты, атап айтсақ: функционалдық ,
ұйымдастырушылық және ... ... ... мен қызмет етудің жетекші критериясы болып жалғыз
ағымдағы ... ... ғана ... ... оның стратегиясы да болған
жөн. Бұл экономикаға мемлекеттің ықпалын және оның ... ... ... өз ... ... етуі үшін ... ... туғызудың
кезектілігі және қажеттілігі келіп жеткендігін көрсетеді.
Негізгі көрсеткіштерді талдау кестесі 2004-2005ж. мың т. ... | ... ... ... ... - |Қулар |
|№ | ... ... ... ... |
|1 ... түскен табыс |69214 |69886 |+672 |109.7 |
| |м.т | | | | |
|2 ... ... |426 |431 |+5 |101.1 |
| ... адам саны | | | | |
|3 ... ... |94190.0 |94384.1 |+194 |100.2 |
| ... ... құны | | | | |
|4 ... ... |313967 |314614 |+647 |100.2 |
| ... ... құны | | | | |
|5 ... ... |162474 |162148 |-326 | - |
|6 |Қор ... |7.34 |7.40 |+0.06 |100.8 |
|7 |Қор ... |1.36 |1.35 |-0.01 | - |
|8 ... өзіндік құны |64085 |64830 |+745 |101.1 |
|9 ... ... |5129 |5056 |-73 | - ... ... ... | - | - | - | - ... ... ... |5129 |5056 |-73 | - |
| ... ... | | | | ... |Корпаративтік табыс |2338 |2304 |-34 | - |
| ... | | | | ... ... ... | - | - | - | - |
| ... | | | | ... ... ... |2791 |2752 |-39 | - ... ... ... | - | - | - | - ... |Ағымдағы активтердің | - | - | - | - |
| ... | | | | ... ... ... | - | - | - | - |
| |бір рет ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... % |4.35 |4.24 |-0.11 | - ... ... ... | - | - | - | - |
| ... | | | | ... ... ... | - | - | - | - ... |Ағымдағы жою | - | - | - | - |
| ... | | | | ... ... жою ... | - | - | - | - ... ... ... | - | - | - | - |
| ... ... | | | | ... |ТМК-дың айналымдық | - | - | - | - |
| ... | | | | ... ірі ... ... ... стратегиясын қатаң
бәсекелестік жағдайында тиімді қызмет ... және ... ... ... ... керек. Бұл икемділікті
қабілеттілікті, өзгерістерді, ... т.б. ... ... етеді.
.[1,2,7.]
Әрине, бұл жағдайда ЖШС-нің қызметін басқару жүйесі ... ... ... ЖШС өз ... ... өндірістің
тиімділігі мен өнімділігін арттыруына тура келеді. Тиімділік параметрлерін
анықтайтын барлық мүмкіндіктерін және ... да ... ... немесе
ішінара көлемде пайдаланған жөн. Сонымен жедел талдаудың ... ... ... және ... ... ... танымал болған
әдістерді пайдаланады, атап айтсақ: ауытқуды талдау әдістері; “шығын-көлем-
табыстарының” ара ... ... ... ... табыстар мен
зияндарды талдау; шығындардың ... ... ... және ... ... ... ... жедел талдау жоғарыда
келтірілген талдау әдісіндегі барлық қызметтерін орындап қана қоймай, оған
қоса инфляция жағдайында тез өзгеретін ... ... да ... барлық экономикалық процестердің басын біріктіріп, шын мәніндегі
оптимизациялауға кіріседі. Мұнда, ... ішкі ... ... ... ... ... және әлсіз жақтарын бағалау керек. Сонымен
аталған талаптардың бәріне ... беру үшін ... ... ... ... басқарудың талдауын жүргізеді.
Жедел басқарушылық талдау – бұл ішкі ... ... және ... ... ... үйлесімділігін, яғни ЖШС-
нің бизнесіндегі ағымдық жағдайын бағалауға ... ... ... ... ... ... қарай» жоспарлаудың қисынды
әдісі Қазақстанның жағдайында да оң белең ала бастады.
Өкінішке орай бірде-бір ... өз ... ... ... ... яғни ... ... мазмұндық ерекшеліктерін
көрсетпейді. Сондықтан ғылыми тұрғысынан осы күнге ... ... және оның ... көп ... ... әлі терең
зерттеліп біткен жоқ. Бұл ... ... кең және көп ... ... ... ... бірқатар басқа да ғылымдарының өкілдерінің әр қилы
деңгейдегі зерттеулері кездеседі. Жедел басқарушы талдаудың мақсаты ... ... ... ... бар ... ... ғана зер
салады. Жедел басқарушы талдаудың шешуші кілті ол шаруашылық субъектісінің
күшті және ... ... ... ... табылады. Ал бұл өз кезегінде
шаруашылықтың ресурстарына , есептік жүйесіне және басқада ... бар ... ... ... да мұны көп жағдайда басқарушы
талдаудың мақсата немесе мәселені шешудің басты кепілі деп ... ... ... ... ... және ... ... алдымен жекелеген бизнес-бірліктерінің және ... ... ... және ... жақтарын зерттеуден бастайды.
Өйткені, әрбір ... ... ... күшті және әлсіз
жақтарының тізбегі қатаң түрде дербес тіркеледі.
Бірақта, ... ... әлі де ... ... талдаудың
әдістері толық қарастырып отырған жоқ, сондықтан оны есептік немесе
аналитикалық-бақылау ... ден ... ... ... ... осы ... өте аз ... оны қаржылық-экономикалық
талдаудан, оның жедел талдауын бөліп қарауға болмайтын сияқты. Бірақ, жедел
талдаудың мақсаты өндірісті басқарудың талдауымен ... ... ... ол ... ... ... ... Мұнда жедел талдаудың технологиясы-
әртүрлі қызметтердің түрлерін үйлестіру ... ... ... ... ... табылады.
Өйткені, жедел талдауды ұйымдастыру жүйесінің нәтижесі ... ... ... ... Бұл жерде жедел талдаудың
көмегімен тек талдауда ... сол ... ... ... ... ... ... ЖШС тиімділігі мен өнімділігі де
анықталады, сонымен қатар ол ішкі де , сыртқы да ... ... ... ... және бір ... ЖШС сол ... ... операцияларының
әрекеттері қаншалықты мақсатқа, үнемділікке, шындыққа сай екендігі
анықталады. Осы ... ... ... ... шаруашылықтағы
операцияларды фотографиялаумен айналысатын сияқты және сол сәтте олардың
барлық жақтарын ... ... ... ... ... ... ... және соған сәйкес қортындылар жасайтын сияқты. Сондықтанда оны,
кейле әдебиеттерде жағдайлылық ... деп ... ... ... ... ... рентабльділік, жаңалықтарды ендіру
сияқты нәтижелік ... ... ... ... ... табысты болғанымен, бірақ оның өнімділігі мен үнемділігі
болуы ... ... ... ... ... процесінде бұндай экономикалық
дамудың ерекшеліктері назардан тыс қалмайды.
Жедел талдауды пайдаланудың арқасында, басқарушылық ... ... ... және ҮШ ... ... ... Сонымен қатар, басқарушылық шешімдердің өзгеруімен бірге өзгеріп
отыратын шығындардыда бөліп көрсетіледі және олар белгілі бір ... ... ... ... ... қоса ол ... ... болашақтағы ағынын
жақсартудың бірден – бір кепілі болып табылады. Қандай да бір ... ... ... “шығындар қозғалысы” деп аталатын
жинақтаушы термині арқылы көрсетіледі.
Шығындар қозғалысының маңыздылығын көрсететін бір ... ... ... субъектісінбе басқарудың маңызды мақсатының бірі,
жасалған операциялардан ... ... ... ... табу болып
табылады. Басқарушылар максималдыақша ресурстарын ... ... ... жету ... ... күш ... ... Сондықтан, өндіріс
көлемінің деңгейінде шығындардың қозғалысы туралы мәліметтер, оптималды
шешімдерді жоспарлауда жетекші роль ... ... ... біз ... ... ... бір ... “жарлықты
жапсырудан” қашқақтап келдік. Егер шаруашылық субъектісінде жұмсалатын
шығындар қолма-қол ақша ... ... ... ... ... онда ... шығындардың мәселесә шешілуі тиіс деп келдік. ... ... ... ... ... ... ... олардың жіктемесі осы қозғалысы бойынша біріктіріп жасау керек.
Мысалы; әртүрлі топтар бойынша шығындарды жіктеу және ... ... ... ... ... ... яғни топтастыру жіктемесі
“шығындар-көлем-табыстар” тіркемесі бойынша , яғни ... ... және т.б. осы ... ... көрсеткен маңызды.
Тиімділікті және өнімділікті жедел басқару үшін, өзінің талдау
процедурасына өткен кезеңдерде алынған ... және ... ... ... қолды тауарлар
Тұрақты сұранымдағы негізгі тауарлар
Ойда жоқта сатып алынатын тауарлар.
Төтенше оқиғаларғақажетті тауарлар.
Алдын – ала таңдау тауарлары Ұқсас ... ... ... сұраным тауарлары
Материал мен бөлшектер
Шикізат
Жартылай фабрикат
Күрделі мүлік
Тұрақты құрылыс
Қосалқы жабдық
Қосымша материал мен қызметтер.
Қосымша жұмыс материалдары
Іскерліек қызметтер
Бәсекегеқабілеттілікті көтермелеу шараларын талдау
Тауар өндіруші
қанағаттанғысыз
қанағаттанарлық
пайдалану
техникалық
экономикалық
Парамеирлік салыстыруларды топтастыру
Бағалауға ... ... ... ... талаптарды қалыптастыру
¤німніњ сапасы
Техникалыќ
Ќуаттылыѓы
¤німділігі
Сенімділігі
Технологиялыѓы
Стандарттыќ дењгейі
Экономикалыќ
¤зіндік ќ±ны
Ењбек сиымдылыѓы
Пыйладану процесі
Техникалыќ параметрдіњ т±тынушы ... мен ... ... ... ... ... Кєсіпорынныњ баѓа саясаты
Пайдалану ж±мыстары
Єлеуметтік кµрсеткіштер
Эгономикалыќр
Экологиялыќ
Эстетикалыќ
Сервистік кµрсеткіштер
¤нім µндірудіњ негізгі кµрсеткіштері
Т±тынушыныњ ... ... ... дайындау процесі

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтерін талдау5 бет
Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы өндіріс тиімділігін арттыруды экономикалық ынталандыру («Қазақмыс корпорациясы» ЖШС материалдары негізінде)24 бет
Іргелі елге – ізгі заңнама5 бет
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуының теориялық және әдістемелік негіздері74 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Инвистицияның тиімділігін бағалау және кәсіпкерлік жобаны негіздеу6 бет
Кәсiпорынның өндiрiстiк қорларының теориялық негiздерi29 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь