Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер

Кіріспе
I Тарау. Кдолмыстық іс жүргізудегі дәлдемелердің кейбір мәселелері
1.1 Дәлелдемелердің түсінігі, мазмұны және Дәлелдемелердің іске қатыстылығы және жарамдылығы
1.2 Дәлелдемелерді жіктеу,

II Тарау. Жанама дәлелдемелердің қылмыстық процестегі маңызы
2.1 Жанама дәлелдемелердің түсінігі және маңызы
2.2 Жанама дәлелдемелерді қылмыстық іс жүргізу барысында қолдану ерекшелігі

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі,
Дәлелдемелер ұғымы дәлелдеме теориясының негізін күрайды. Дөлелдемелер ұғымы қылмыстық сот өндірісінің қатысушьшарының құқықтары мен міндеттерін белгілеуге әсерін тигізеді. Дәлелдемелер ұғымын дұрыс анықгау-ақиқатқа жетуге, заңдылықгы қамтамасыз етуге және қабылданған шешімдердің шынайлығын қамтамасыз
Кез келген қылмыс болған жерде оның болғандығын немесе болмағандығын біз дәлелдеу арқылы қол жеткіземіз. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодекісінің 115-бабына сәйкес, дәлелдеменің ңегізіңце анықгаушы, тергеуші, прокурор, сот Қылмыстық іс жүргізу кодексінде белгіленген тәртіп бойынша қылмыстық кодексте көзделген әрекеттердің болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бүл әрекетті жасағандығын немесе жасамағандығының
Сонымен, қылмыстық іс жүргізу процесінде дәлелдемелер — бүл сот және тергеуші негізінде дәлелде құрайтын соз келген фактілі болып табылады.
Кез келген қылмыстық оқиғаға байланысты жасалмағандығын және айыпталушының кінәлігін не кінәсіздігін, сондай-ақ істі дүрыс шешу үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды анықгайтын заңды түрде алынған іс жүзіндегі деректер қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер есептелінеді.
Қылмыстық іс жүргізу дәлелдеу мақсаты -шындықгы анықгау, қылмыстық сот ісін жүргізуде шындыкқа қол жеткізу
1. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 33.
2. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 99.
3. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производства расследование. Горький. 1977.с.6-7.
4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М, 1964. с.91., с. 127.
5. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе. Изд. Саратовского Университета., 1981. С. 120.
6. Винберг А.И, Минковский Г.М., Рахунов Р.А. Косвенные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1956. С. 23.
7. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д, Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж., 1978. С. 60-135.
8. Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Саратов. 1960. С. 25.
9. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 15.
10. Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М., 1998. С. 132.
11. Уголовно - процессуальная право: Учебник / Под ред. П.А. Лупинский. М., 1997. С. 19.
12. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М. 1974, с. 71-87.
13. Григорьева Н. Исключение из разбирательства дела
недопустимых доказательств // Россиская юстиция. 1995. С.5-7.

Нормативтік актілер тізімі
1. ҚР Конституциясы. 30.08.1995 ж. (толықгырулар мен өзгертулер)
2. ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі .

Арнайы әдебиеттер тізімі:
1. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М, 1964.
2. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе. Изд. Саратовского Университета., 1981.
3. Винберг А.И, Минковский Г.М., Рахунов Р.А. Косвенные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1956.
4. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д, Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж., 1978.
5. Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессё. Саратов. 1960.
6. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
7. Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М., 1998.
8. Уголовно — процессуальное право: Учебник / Под ред. П.А. Лупинский. М., 1997.
9. Толеубеква Б. Уголовно-процессуальное право РК. Учебник -Алматы. 2000.
10. Төлеубекова Б. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Оқулық. — Алматы. 2001.
11. Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М. 1974.
12. Григорьева Н. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств // Россиская юстиция. 1995.
13. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960.
14. Фаткуллин ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
15. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при
производства расследование. Горький. 1977. 14. Каз Ц.М. Доказателства в уголовном процессе// Сов.
юстиция. 1962. №5.
17. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. — М., 1972.
18. Доля Е.А Использавание в доказывании результатов оперативно-розыскной деяткльности. — М:Спарк. 1996.
19. Пашин С. Допустимость доказательств.// Сов. юстиция. 1993. 7.
20. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. — М: Юрист. 1995.
        
        „Қылмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелер ,, тақырыбына жазылған бітіру ... ... 42 ... ... ... 20 
Осы бітіру жұмысын жазу барысында Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан ... ... іс ... ... және ... мен ... ... еңбектерін қолдандым.
Қолданылған негізгі сөздер тізімі: дәлелдеме, дәлелдеменің іске қатыстылығы және жарамдылығы, тікелей және жанама дәлелдеме.
Зерттеу объектісі: қьшмыстық іс ... ... ... және мағынасын тадцау, дәлелдемелерді тікелей және жанама түрлерге топтастыру.
Жүмыстың мақсаты: қылмыстық іс ... ... ... ашу; ... іске қатыстылығыій және жарамдылығы мәселелерін қарастыру; қайнар көздері, алу мен пайдалану ... ... ... ... ... қьшмыстық іс жүргізудегі жанама дәлелдемелердің түсінігін және маңызын ашып ... ... ... ... іс ... барысында қолдану ерекшелігін анықтау.
Жүмыс кіріспе, 2 тараудан және ... ... ... ... ... іс жүргізудегі дәлдемелердің кейбір мәселелері
1.1 Дәлелдемелердің түсінігі, мазмұны және ... іске ... және ... Дәлелдемелерді жіктеу,
II Тарау. Жанама дәлелдемелердің қылмыстық процестегі маңызы
2.1 Жанама дәлелдемелердің түсінігі және маңызы
2.2 Жанама дәлелдемелерді қылмыстық іс ... ... ... ... ... тізімі,
Кіріспе
Дәлелдемелер ұғымы дәлелдеме теориясының негізін күрайды. Дөлелдемелер ұғымы қылмыстық сот өндірісінің қатысушьшарының құқықтары мен міндеттерін белгілеуге әсерін тигізеді. Дәлелдемелер ұғымын ... ... ... ... ... ... және ... шешімдердің шынайлығын қамтамасыз
Кез келген қылмыс болған жерде оның ... ... ... біз ... ... қол ... ... Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодекісінің 115-бабына сәйкес, дәлелдеменің ңегізіңце анықгаушы, тергеуші, прокурор, сот Қылмыстық іс ... ... ... ... бойынша қылмыстық кодексте көзделген әрекеттердің болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бүл әрекетті жасағандығын немесе жасамағандығының
Сонымен, қылмыстық іс ... ... ... — бүл сот және ... ... ... құрайтын соз келген фактілі болып табылады.
Кез келген қылмыстық оқиғаға байланысты жасалмағандығын және айыпталушының кінәлігін не кінәсіздігін, сондай-ақ істі ... шешу үшін ... бар өзге де ... ... ... түрде алынған іс жүзіндегі деректер қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер есептелінеді.
Қылмыстық іс жүргізу дәлелдеу мақсаты -шындықгы ... ... сот ісін ... ... қол ... Тарау. Қылмыстың іс жүргізудегі дәлелдемелердің кейбір
мәселелері. 1.1 Дәлелдемелер түсінігі мазмүны және нысаны.
Дәлелдемелердің іске ... және ... ... ... ... ... ... Дәлелдемелер ұғымы қылмыстық сот өндісінің қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін белгілеуге әсерін тигізеді. Дәлелдеме ұғымының екі жақгы сипаты болады: а) ... ... ... ... ә) ... ... іс ... құқықтық ұғымы.
Философия көзқарасы тұрғысынан дәлелдеме дегеніміз — шындықгы анықгаудың ... ... ... ... ... Кең ... дәлелдеме қандай да бір пайымдаудың шынайылығын айқындайтын кез келген рәсім, бүл кейбір қисынды пайымдауларды, сондай-ақ кейбір табиғи құбылыстар мен заттарды ... ... ... ... жүзеге асады. Тар мағынасында — бұл шынайы алғышарттардан дәлелденетін тезистерге бастайтын дүрыс ой қорытындылардың ... ... ... ... ... екі ... ... а) дәлелдеме — шындықгы анықгаудың процесі не әдісі; ә) ... — тану мен ... ... ... іс ... кұқығы үшін статистикалық объект деген дәлелдеме ұғымының екінші мағынасы тән, ... сот ісін ... ... ... ... түрі ... ... анықгау процесінің өзі дөлелдеу терминімен белгіленеді, оның мақсаты туралы дербес тарауда айтылады.
Дәлелдеме үғымының қьшмыстық іс жүргізуінің мәнін ... ... ... ... ... ажырата отырып, А.И. Трусов былай деп жазады: Сот ... ... ... ғана ... ең ... ... ... істейді /2/.
Әрі қарай А.И. Трусов соттық дәлелдемелердің мынадай негізгі белгілерін негіздейді.
1) соттық дәлелдермен іс жүзіндегі деректерді білдіреді;
2) жалпы кез ... іс ... ... соттық дәлелдемелер болып таньшмайды, нақгы көмегімен жағдайды айқындаута септігі ... ... істі ... шешу үшін ... ... гана ... дәледцемелер бола алады;
3) соттық дәлелдемелер арқылы занда көзделген қылмыстық іс жүргізушілік нысандарында, яғни белгілі бір тәртіппен фактілер анықгалады ... ... ... ... ... бойынша жинақгалған, зерттелген және бағаланған дәледцемелер дәлелдеудің, яғни шындықгы анықгаудың мақсатына қол ... ... ... қызмет етеді./З/
Дәлелдеме — шындықкд көз жеткізудің құралы. ... ... ... ... ... ... ... процестегі дәлелдемелердің мәні туралы жалпы түсінік шындықгы тану процесімен өзара байланысқа ... ... ... - ... іс ... ... аса ... сипаттарының бірі болып табылады деп айта аламыз. Дәлелдеме сот әділдігінің басты сипаты. Сот ісін жүргізуді ... ... ... мен ... ... ... іс ... шындықгы анықгауға және осы арқылы істі әділетті шешуге бағытталған. ... ... ... үкім шығаруға құқықтық негіз жоқ.
Келтірілген түйінді жағдайлар қылмыстық процесте дәлелдеме ұғымын занды түрде бекітудің негізіне алынған
болатын. Мәселен, ... ... ... деп ... ... анықтаушы, тергеуші, прокурор, сот осы Кодексте белгіленген тәртіппен Қазақастан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген өрекекттердің болғаңдығын немесе болмағандығын, айыпталушының бүл әрекетті ... ... ... және ... ... не ... емес екендігін, сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін маңызы бар өзге де ... ... ... түрде алынған іс жүзіндегі деректер қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып табылады". Сонымен, дәледдеменің белгілері мыналар болып ... ... ... ... сай ... дәлелдемелерде анықгалатын жағдайларға қатысы бар іс жүзіндегі деректердің болуы; дәлелдемелерді жинадау және солардың негізінде қылмыстық жазаға жататын әрекеттің бар ... ... ... анықгау; мұндай анықгауды анықгаушының, тергеушінің, прокурордың және соттың ғана құқығына беру; жасады деп айып тағылып отырған әрекетте адамның ... ... не ... ... іс үшін ... бар іс ... ... көздерінің толық тізбесін белгілейді. Мұндай көздер кдтарына сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің жауаптары; сарапшы қорытындысы; ... ... іс ... ... және өзге де ... ... ... кеңейтіп түсіндіруге болмайды. Қылмыстық іс жүргізу кұқығы ғылымыңца соңғы ... ... ... ... ... ... ... байланысты бірлік болмадьі. Төмендегідей үш көзқарас айқын аңғарылды.
1. Дәледцеме екі ... ... бар ... Бір жағынан бүл факті деректер, ал екінші жағынан, осы факті ... ... Бұл ілім ... екі ... ... ... атақ ... Осы көзқарасты негіздей отырып М.С. Строгович былай деп жазды: "Дәлелдеме ... екі ... бар. ... бүл, ... ... ... ... болмағандығы, оны жасаудағы белгілі бір адамның кінәлілі немесе осы адамның жауапкершілік деңгейіне байланысты болатын ... ... да ... ... фактілердің бір тобы". Екіншіден, заңда қарастырылған көздер дәлелдемелер болып табылады, олардан тергеу мен сот іс үшін маңызы бар факгілер туралы ... ... және сол ... осы ... ... ... ... көзқарас іс жүзіндегі деректерді және. олардың іс жүргізу көздерінің бірлігіне сүйенеді. Бұл көзқарасты М.К. Треушников, В.Я. ... М.А. ... П.А. ... және ... ... ... Іс жүргізу дәлелдемелерінің мәнісін ғылыми пайымдаудағы үшінші бағыты — дәлелдемелерді қьшмыстық іс ... ... ... ... ... іс жүзіндегі деректерді дәлелдемелер ретіңде танудан тұрады. Дәлелдемелер мен ... ... ... ... бірақ сәйкес келмейді.
Ф.Н. Факткулиннің пікірі бойынша: іс жүзіндегі ... ... ... ... ... ... қарсы қоюға болмайды. Олар табиғи түрде өзара байланысқан, өзара тығыз байланыста болады. Бірақ бүл ... ... ... ... дербестігін жоққа шығармайтын диалектикалық байланыс. Бүл ой көптеген ғалымдардың еңбектерінен қолдау табады. Ішінара Е.А. Матвиенко былай деп ... ... ... ... ... деректерін алу -
осы деректерді дәлелдеме ретінде пайдаланудың қажетті шартты. Бірақ бүдан дәлелдемелік мәлімет көзінің өзі дәлелдемеге айналмайды, оның табиғи құрамдас ... бола ... ... ... ... Л.М. Карнеева бьшай деп атап өтті: фактілердің өзі емес, фаьсгілер туралы мәліметтер дәлелдемелер болып ... ... ... қарапайым жалпы түрдегі іс жүзіндегі деректер - объективті болмыстың фактілері, объективті шындық. Әрі қарай ол былай деп жазады: Объективті болмыста ... ... ... ... ... көрініс тапқан фактілері дәлелдемелер болып табьшады. Олар процесс барысында ... ... ... ... ... көрініс тапқан факті объективті шындық емес, пайымдаулар мен мәліметтер түріндегі бейне гана.
Л.М. Карнееваның, Ф.Н. Фаткулиннің және ... ... ... ... ... дүрыс деп ойлаймыз. Дәлелдемелерді олардың көздерімен теңестіру: қылмыстық іс жүргізу заңына кдйшы ... ... ... ... ... ... және т.б. ) ... жіктеуге мүмкіндік каолдырмайды, мұның өзі істің мән-жайын дәлелдеу кезінде елеулі рөл ... ... өзі ... ... мен ... ... есепке алмастан адамды айыптау үшін негіз қызметін ... ... ... ... туралы шешім қабылдау үшін іс жүзіндегі негіз белгіленген көздерден алынған тікелей мәліметтер болып табылады.
Әділеттілік үшін мынаны айта кету ... Өз ... ... Сот Пленумы Сот үкімі туралы 1969 жылғы 30 маусымдағы және Қылмыстық істер бойынша сот сараптамасы туралы 1971 жылғы 16 наурыздағы ... ... ... ... ... ... ... түсіндірді және талап етті.
Сонымен, дәлелдеме категориясының мазмұны іс жүргізу мағынасында екі жағдайдан ... 1) ... — бұл іс ... ... 2)іс ... ... өздерінің көздерімен тығыз байланыста болады, бірақ олармен сәйкес ... және ... ... ... ... ... қайта оралсақ, дәлелдеме ретіңде іс жүзіндегі деректер мәнін түсіну де бір ауыздылығымен ерекшеленбейді. ... үш ... ... ... М.С. ... Р.Г. ... жақгайтын бірінші бағыт іс жүзіндегі деректерді фаьсгілер ретінде ана түсіндіреді.
Бүл түсінікке қарама-қайшы Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд, Ф.Н. Фаткуллин фактілер туралы ... де, ... және сот ... ... дәлелдемелік факгілерді де іс жүзіндегі деректер деп түсінуді үсынады.
Және ақырында, біз жоғарыда атап ... Л.М. ... ... өзін емес, фактілер туралы мәліметтерді ғана іс жүзіндегі дерекгер деп түсінуді ... ... ... ... түсініктер бойынша дүрыс. 1) қьшмыстық сот ісін жүргізу шектерінен тыс карапайым, жалпы түрдегі іс жүзіндегі ... - ... ... шын ... орын ... оқиғалар туралы акдарат, яғни бүл объективті түрдегі шындықгың өзіне тән ... ... ... мүлік үрлады делік. Факт ретінде үрлық, біздің еркіміз бен санамыздан тыс өз ... жеке ... Осы ... туралы тергеу органдарына белгілі болған сәттен бастап тергеушінің ... сөз жоқ, ... ... ... қалпына келтіру және оны іс жүргізушілік жолмен
бекіту міндеті ... ... ... бейнесі таным, яғни адам санасында көрініс табу жолымен қалпына келуі мүмкін. Бірақ осы өткен уақыт бейнесін тергеуші де сот та ... ... ... Бұл ... ойша елестеу ғана орын алуы мүмкін. 2) заттық айғақгар факгілер болып табылады деген ... ... ... ... олар ... ... бұйымдары болып табылатындықган қандай да бір фактінің орнына жүрмейді, бар болғаны өткен уақытта орын алған әрекеттің ... ... 3) ... ... ... қабылдаған адамдардың жауаптары басқа ештеңе де емес, олар өздері қабылдаған оқиға туралы мәліметтерді хабарлау ғана. Бүл ... ... ... да аз рөл ... (күлағының нашар естуі, көз жанарының әлсіздігі, мінез-кұлқының ырықсыздығы, қорқыныш, қиялға берілу бейімділігі және т.т.). Мүның бәрі олар ... ... ... өз ізін қалдырады. Субъекгивтік факторлардың ықпалы, сондай-ақ бірыңғай фактілер және фактілер туралы мәліметтер ... ... ... ... (фактілер туралы мәліметтер фактілердің өздерімен сәйкес келмеуә мүмкін).
Іс бойынша объективті шындықты анықгау кезінде дәлелдемелерді іріктеудің сипаты ... Іс ... ... ... бір дәлелдемелерді тергеудің және соттың қабылдауы, оларды нақгы қылмыстық іс бойынша процеске тарту дәлелдемелердің кдтыстылығы туралы мәселені ... ... ... қатыстылығын — олардың және дәлелденуге жататын жағдайлардың арасында ... ... ... деп ... қабыдданған, осыған байланысты қылмыстық іс бойынша белгілі бір фактілерді негіздеу немесе
жоққа шығару үшін пайдаланылуы мүмкін/5/. Дәлелдемелердің қатыстылығының өлшемі ... ... ... ... факгімен байланысы;
-нақгы дәлелдермен анықгалатын мән-жайдың іс үшін маңызы;
-тап осы мән-жайды анықгау үшін аталған дәлелдемелердің маңызы.
Дәлелдеменің ізделетін фактімен байласының ... ... ... осы ... ... отырып, тергеу мен сот қьшмыстық істерді тергеу және ... ... ... қолынан өтетін іс жүзіндегі материалдардың болуы оларды дұрыс шешу үшін қажетті деректерді таңдап ала алады.
Келесі екі өлшем ... ... және бір ... әр ... жақгарын білдіреді.
Дәлелдемелердің қатыстьшығы туралы мәселені шешу үшін оларда бар ақпарат ... ... ... ... ... ... растауы немесе жокқа шығаруы мүмкін). Қатыстылық - дәлелдеменің мәнділігіне ықдал ететін ішкі ... ... ... ... осы ... белгінің сыртқы көрінісі мынадай: ол істі басы артық ақпаратсыз ақ көптеген жағдайларды анықгауға қатысы бар ... іске ... ... ... іске ... ... - көздерінін, олар алынған әдестер мен тәсілдердің зандылығы көзқарасы тұрғысынан дәлелдемелердің жарамдьшығы, толықгығы. Дәлелдемелердің іске жарамдылығын қамтамасыз ететін іс ... ... ... ... бөліп көрсету қабылданған:
-дәлелдеудің тиісті қатысушысы;
-заңда көзделген дәлелдеме көзі;
-заңға сәйкес тергеу іс-қимьшын (делелдеме алуға көмектескен) өткізудің тәртібі.
Дәлелдемелердің қатыстылығы мен іске жарамдылығы ... ... ... ... В.А. ... ... деп ... Егер қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелерінің мазмұны олардың іске қатыстылығын көрсетесе,дәлелдемелердің іс жүргізу нысаны — ... осы іс ... іске ... ... ... кдтысушысы туралы талап мазмүнының негізінде дәлелдеп көрсету айыпталушыға аударуға қатысты қылмыстық іс ... тиым ... ... бұл ... ... бірі де дәлелдеуді тиіс дегенді біддірмейді. Заңда дәлелдеу функциясы тергеушіге, анықгау жүргізетін ... ... ... Бұл соткд дейінгі кезендерде тек осы қатысушыларға ғана дәлелдемелерді мақсатты түрде жинауға және нақгы іс бойынша оларды қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... құқық берілгендігін білдіреді. Істі сот қарауы кезінде жинау және дәлелдемелерді әстің материалдарына тігу мңселелерін сот шешеді.
Занда көзделген ... көзі іс ... ... бар ... ... 115- бабының 2- бөлігінде көзделген төсілдердің бірімен сәйкес келетіндігін білдіреді. Бұл орайда заң шығарушы ... ... ... үшін ... ... кез ... ... пайдаланылуы мүмкін екендігін белгілейді. Алайда белгілі бір жағдайларда мән-жай қатаң түрде белгілі бір көздерден анықгалуы мүмкін. Мәселен, ... ... ... ... ... себептерін анықгау, дене жарақатының сипаты мен ауырлығын анықгау, айыпталушының, ... және ... ... ... анықгау тиісті сот
сараптамасын жүргізу жолымен мүмкін болады. Осы жағдайларда анықгалатын фактілер дәлелдемелерінің бірденбір көздері ... ... ... ... ... қатысты талаптардың осы категориясына адамның жасы туралы кұясаттарда көрсетілген мәліметтердің дүрыстығына күмән болған немесе АХАЖ—дың (азаматтық хал ... ... ... ... болмаған жағдайда сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің жасын анықгау кезінде жасалатын ... ... да ... ... ... алу ... іс ... нысанының тағы бір міндетті элементі. Дәлелдемелерді жинақгау мақсатында анықгаушы, тергеуші, прокурор және сот заңда белгіленген ... ... ... ... ... алу үшін сарапшылар ретінде қорытынды беруі үшін кез келген адамды іске тартуға; кәсіпорындардан, мекемелерден үйымдардан, ... ... ... мен ... іс ... қажетті іс жүзіндегі деректерді анықгауға жәрдемі тиетін заттарды, кұжаттарды, сондай-ақ мәліметтерді талап етуге құқылы. Дәлелдемелерді сезікті, айыпталушы, қорғаушы, айыптаушы, ... ... жөне оның ... ... ... ... ... және олардың өкілдері, сондай-ақ кез келген азамат, кәсіпорын, мекеме және ұйым беруі ... ... ... ... ... ... келіп дәлелдеменің келесі тәсілмен алынатындығын білдіреді: 1) тергеу әрекеттерін жүргізудің нәтижесінде; 2) соттың әрекеттерін жүзеге асыру нәтижесінде, 3) басқа әрекеттер ... де ... және сот ... ... ... көрсетілген.
Дәлелдеме алуға жәрдемі тиген заңға сәйкес тергеу әрекетін жүргізу тәртібі- іске жіберілу категориясының маңызды элементі. Заң ... ... ... ... екі ... ... ... а) жалпы; ә) жеке. Барлық тергеу әрекеттеріне катысы бар ... ... ... сот ісін ... ... ... ... Осы деңгейге тергеу істерін хаттамалау, хаттамаларды жасаудың жалпы ... ... ... ... Жеке ... ... (нақгы) тергеу іс-қимылын жүргізудің регламентіне қатысы болады.
Сонымен, дәлелдеменің жарамдылығы- оның факті туралы мәлімет көзі ретінде осы фактіні анықгаудың құралы бола алу ... және осы ... ... ... ... іс ... нысаны көрінісінің мәні.
Қолданылып жүрген дәлелдемелердің жарамдьшық категориясы жоққа ... ... ... оның мәнісі мынада: дәлелдемелер ретінде белгілі бір деректерді іске жіберуге болмайтындығы ... ... ... ал іске ... ... ... қайшы келмейтіннің барлығында іс жүзіндегі деректерді дәлелдемелер ретінде іске жіберуге болатындығын тану үшін негіз ретінде карау керек. ... ... "Іс ... ... егер олар осы ... ... бүза отырып, процеске қатысушьшарды олардың заңмен кепілдік берілген құқықтарынан айыру немесе оларды қысу жолымен немесе қьшмыстық процестің өзге де ережелерін ... деп атап ... ... ... ... ... келмейтін барлық баскд деректер дөлелдемелер алудың процедуралық талаптары, іс материалдарына тігудің талаптары сақгалған жағдайда дәлелдемелер деп танылады.
Іс шін ... бар, іс ... ... алу ... жол ... ... ... бұзу деп мыналар есептелінеді:
- күш қолдану, қатер ... ... ... сол ... өзге де ... ... ... процеске қатысушы адамға түсіндірмеу немесе толық емес, сондай-ақ дұрыс еместүсіндіру салдарынан туындаған оның өз кұқықгары мен ... ... ... пайдалану;
- қатысы жоқ адамның тергеу іс-қимылын жүргізуі;
- қарсылық білдірілуі тиіс адамның іс жүргізуге қатысуы;
- іс ... ... ... түрде бүзу;
- іс жзіндегі фактілердің белгісіз көзден не сот мәжілісі анықгауы мүмкін емес көзден алынуы;
- дәлелдеу барысында осы заманғы ғылыми ... ... ... ... ... деректерді, егер осы деректердің көздері қылмыстық іс материалдарының тізімдемесіне енгізілмесе, қьшмыстық ізге түсу органының айыптауын, сондай-ақ соттың үкімін және өзге де ... ... ... үшін ... заң тыйым салады. Осы айтылған тыйым салуды қолдану үшін ... іс ... ... зор ... ... ... айыпталушының, жәбірленушінің және куәгердің жауаптарын ҚІЖК-нің барлық нүсқамаларын сақгай ... алу, ... ... ... процедуралық нүсқамаларға сәйкес хаттамаларда бекіту;
сарапшының өз қорытындысын қылмыстық процесті жүргізуші органның кдулысына сәйкес жүргізу негізінде ... ... ... ... ... ... жасалуы;
қылмыстық процесті жүргізуші органның тиісті қаулысына сәйкес заттық айғақгарды іске тігу және оларды тиісті процедура сақгалған жолмен алу, осы ... ... ... ... және сот ... ... хаттамаларын және өзге де құжаттарды тиісті түрде ресімдеу.
Сонымен, іс ... ... заң ... көздерін қылмыстық іс материадцарының тізімдемесіне енгізбеу дәлелдемелерді іске ... ... шешу ... ... ... ... ... түрде бүзу деп қарау қажет.
Біздің көзқарасымызша, қаралып ... ... ... ... сатысына байланысты құқықтық салдарыда болуға тиіс. Қылмыстық іс бойынша тізімдемеге қажетті материалдарды енгізбеуді анықгау органының бастығы анықгаса, онда ол ... ... ... осы ... жасау туралы нұсқау беруге кұқылы. Еер занды бұзушылықгы айыптау қорытындысы немесе айыптау хаттамасы бар қылмыстық іс өзіне ... ... ... ... анықгаса, онда ол ҚІЖК-нің 281-282-баптарына сәйкес материалдардың тізімдемесін қайта жасау үшін ... ... ... бірге істі тергеушіге, анықгау органының басшысына кдйтаруға құқылы. Егер заң бүзушьшықгы сот анықгамаса, онда ол ҚІЖК-нің 300-бабының негізінде өзінің ... ... іс ... ... ... дәлелдемелерді істің материадцарынан алып тастауға құқылы.
Дәлелдемелер' ретіңде іс жүзіндегі деректерді іске жіберуге болмайтындығын, сондай-ақ кұқықгық кұщі жоқ екендігін ... ... ... бола ... сот;
2. қылмыстық іс жүргізу органдары;
3. тараптар.
Сот қылмыстық ізге түсу органдары ... ... күші жоқ ... және ... ... ... кезівде пайдалануға болмайтындығын, сондай-ақ оларды алу кезіңде заңды бұзушылыққа жол ... ... ... тақырыбының кез келген элементін дәлелдеуге жатпайтындығын тану туралы қаулы шығарады. Тараптар соттың немесе қылмыстық ізге түсу органдарының алдында өз ... ... ... ... ... нәтижесі бойынша уәкілетті адам қанағаттандыру туралы немесе бас тарту туралы қаулы шығарады. Тараптардың өтініші қанағаттандырылған жағдайда іс жүзіндегі деректерді дәлелдемелер ... ... жол ... ... ... бекітетін дербес қаулы шығарылады.
1.2 Дәлелдемелерді жіктеу
Дәлелдемелерді жіктеудің теориялық та, ... та ... бар. ... ... мынадан көрінеді: дәлелдемелерді жіктеу зерттелетін объектілерге жүйелік көзқарастың негізі болып табьшады. Қызмет ретінде дәлелдеу процесінің күрделілігі мен әр қилылығына, іс ... ... ... объектілердің шексіздігіне, сондай-ақ дәлелдемелер мен мазмұнының алуан түрлілігіне ... ... бүл өте ... ... ... ... ... туралы айта келіп, А.А. Хмыров былай деп атап өтеді: (дәлелдемелерді жіктеу) "оларды ... ... және ... ... ... ала ... жекелеген дәлелдемелер түрлерінің іс жүргізушілік режимін, сондай-ақ оларды пайдаланудың жолдары мен әдістерін, оларды дәлелдеудегі маңызын дүрыс анықгауға көмектеседі. Жіктеу істің ... ... ... және ... ... зерттеуге жәрдемдесуі тиіс жөне жинақгалған дәлелдемелер жиынтығын бір жүйеге түсіруге, дәлелдеуге жататын іс жағдайларының қайсысы жеткіліьсгі түрде толық ... ... әлі де ... не ... ... мүқгаж екенін білуге көмектеседі/7/."
Әділеттілік үщін атап өту қажет, ... ... ... ... көп ... байланысты қандай да бір негізі немесе белгісі бойынша дәлелдемелерді толық жіктеу ... ... ... да есте ... ... дәлелдемелерді жіктеу дәлелдемелердің қайсысы "жақсы" деген сұраққа жауап бермейді. Мөселені осьшайша қою бірде бір дәлелдеменің күні бұрын анықгалған күщі ... ... ... іс жүргізушілік ережені мағынасынан айырады. Сонымен,
дәлелдемелерді жіктеудің практикалық маңызы іс бойынша анықгалған дәлелдемені бағалау кезінде ... ... ... сипатына қолданылмайды.
Дәстүрлі түрде кдбылданған жікгеу мынадай негіздер бойынша бөлуді кдрастырады: 1) дәледдемелер мен ... ... ... ... 2) ... сипаты бойынша; 3) дәлелдемелерді алу мен пайдаланудың сипаты бойынша.
1. Дәлелдемелер мен олардың көздерінің байланысы бойынша ... ... ... бөлінеді: а) өзіндік және заттық; ә) әуел ... және іс ... ... б) сапалы және сапасыз.
Өзіндік және заттай дәлелдемелер дәлелдемелік ақпараттың қалыптасу тетігін сипаттайды және осы ... ... ... байланысын анықгайды. Егер акдаратшң көзі адам болса (айыпталушының, сезіктінің, куәгердің ... ... ... онда ол жеке ... ... Егер ... заттар мен құжаттарда болса, бұл орайда қрсаттар адамдардың жауап ... ... ... онда олар ... ... ... ... туралы айта отырып, Ф.Н. Фаткуллин былай деп ... «Іс ... ... ... ... объектілер болып табылатын, ал ақпараттың өзі тілден тыс нысанда берілетін дәлелдемелер мен көздер заттық деп аталуы мүмкін. Мұндайлардың қатарына ... ... ... мен ... ... ... ... іздері бар заттар, қылмыстық жолмен болған құндылықгар және т.б. жатады. Бұл ... іс үщін ... бар ... ... ... ... ... істі тергеу жөне соттық қарау кезінде тікелей
сезіммен қабыдцауға болатын материадцық ... мен ... ... түрінде сақгалады және беріледі".
Дәлелдемелерді жеке және заттық деп бөлу ... ... ... мен ... ... ... Мұндай саралау дәлелдемелерді жинаудың, тексерудің және бағалаудың тиімді әдістемесі мен тактикасын жасау үшін ... ... ... бойынша дәлелдемелерді жіктеуден туындайтын түрлі көзқарастарды талдай отырып, П.С. Элькинд "Дәлелдемелер теориясы" (1973) ... ... ... ... олар « ... екінші түрін тек заттық айғақгарға әкеліп тірейді, біз мүнымен келісе алмаймыз, өйткені заттық айғақтар азаматтардан ... ... ... бірін құрайды. Мынаны да ескеру керек: тергеу және сот іс-қимылының хаттамалары белгілі бір адамдардан шыққан ... ... ... айғақгы қарау хаттамасы, тінту кезінде табылған құжатты көрсете отырып жасалған тінту хаттамасы және басқалары) куәландыра алады. Кез келген хаттамаға ... ... қол ... жөне осы ... ... ... адамдардан шыққан дәлелдемелерге жатқызуға болар еді, дегенмен шешуші рөлді оның мазмұны көрсетеді-ол ... ... және ... мен ... бар ақпаратты бекітеді".
Сонымен, дәлелдемелерді жеке және заттық деп бөлудің бар болғаны сыртқы ... ... ғана бар және өзін ... ... ... ... табиғатын бейнелейді.
Бастапқы және туынды дәлелдемелер. Мұндай жіктеу Ф.Н. Фаткуллин атап көрсеткеніндей, «іс бойынша анықгауға жататын
факті мен оның ... ... ... ... ... ... ... белгісіне.негізделеді".
Бастапқы дөлелдемелерге тікелей бастапқы көзден шықкан және ақпарат арасында қандай да бір аралық буын жоқ дәлелдемелер жатады. ... өзін ... ... ... ... куәнің жауабы бастапқы дәлелдемелер болып табьшады. Осы топқа барлық уақытта «дәлелдеу тақырыбының қурамдас материадцандырылған «бөліктері ретінде" заттық айғақгар да жатады".
Туынды ... ... ... сот ... ... ... көзінен, "екінші қолдан" (құжат көшірмесі, куәгердәң тікелей тиісті оқиғаны бақылаған, басқа адамнан не естігені ... ... ... және ... алған ақпараты жатады.
Дәлелдемелерді бастапқы және туынды деп бөлудің маңызы дәлелдеменің тікелей бастапқы көзден қаншалықгы деңгейге ұлғайғанын анықгаудың практикалық қажеттілігіне ... ... ... (дәнекерлік) елеулі болған сайын қате мәлімет алудың ... ... ... бірге туынды дәлелдемелер арқьшы дәлелдеудің мәні туралы ... ... бір ... бар. В. Д. ... ... ... атап ... туынды дәлелдемелерді қалыптастыру процесінің кездейсоқ, сондай- ақ жасанды сипаты болады. Қылмыстық процесті жүзеге ... ... ... тыс орын ... бәрі де кездейсоқ сипатта болады (мәселен, тікелей куәгер мен өзге де адамдардың арасында істің мән-жайы туралы ... ... ... Сот ісін ... ... ... ... түрде калыптастыру процесі де жүреді. Мәселен, «егер оқиғаның басы-қасында болған куө тергеушіге
жауап ... ... істі ... ... ... ... жауап беріп ( куә белгілі бір себептермен тікелей жауап беруге келе алмаса ) туынды дәлелдеменің көзі ... шыға ... Осы ... ... ... жауап алу, тінту жүргізу және өзге де іс-әрекет хаттамасы хаттамалардың өзінде тіркелген дәлелдемелерге ... ... ... болып табылады. Міне, осыны назарга ала отырып, С. В. Курылев қркштарды жасауға «туынды, дәлелдемелерді туғызудың саналы түрде' ұйымдастырылған ... деп ... ... және ... ... Мұндай жіктеу "іс жүзінде ақпарат сақгаушының оны ... ... ... және көз ... ... ... ... да бір басқа себепке байланысты хабарланатын акдараттың өңін айналдырмауды оның нақгылығын, қарама-қайшы болмауын және тиісінше іс жүргізушілік ... ... ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге ізделетін ақпараттың мәнділігі мен мазмұнын да қамтиды. ... және ішкі ... ... іс ... ... ... ... іс жүзінде мүндай ақпарат істің мән-жайын объективті түрде бейнелейді және өзінің сапалылығына байланысты іс бойынша ... ... ... ... ... дегенді білдіреді. 4. Сапалы дәлелдеме өзінің сипаты бойынша мынадай ... ... а) ... және ... ә) ... және жанама. Мыптау және ақгау дәлелдемелері. • Қаралып отырған жіктеу дәлелдеменің айыптау тақырыбына қатысын білдіреді. Айыптауға ... ... ... ... ... ... ... адамның жауапкершілігін ауырлататын мән-жайды сөзсіз анықгайтын іс жүзіндегі деректер жатады. Ақгауға айыптауды
жоққа шығаратын не адамның жауапкершшігш жұмсартатын мән-жайды анықгайтын дәлелдемелер ... ... ... бір ... алиби жатады.
«Дәлелдемелер теориясының" авторлары (1973 ж.) айыптау тақырыбына қатысы жөнінен дәлелдемелер «бейтарап" болуы мүмкін деген Р. Д. ... ... ... ... А. И. ... ... "бейтараптығы" қьшмыстық іс жүргізушілік заңның ережелеріне қайшы келеді деп ... ... ... ... іс ... деректер қоғамның қауіпті әрекетінің, адамның кінәсінің және іс үшін маңызы бар өзге де жағдайлардың болғандығын немесе ... ... үшін ... ... ... Яғни ... "бейтараптық" қасиетін тану дәлелдемені іс жүргізушілік мағынасында жоққа шығаруға әкеліп ... ... жөне ... ... құбылмалы сипаты бар. Қьшмыстық сот ісін жүргізудің әр түрлі сатыларында ... бір ... ... сипатында да, айыптау сипатында да көрінуі мүмкін.
2 ТАРАУ. ... ... ... ... маңызы
2.2 Жанама дәлелдемелердің түсінігі және маңызы
Әрбір қылмыстық іс бойынша қылмыстық процесте ақиқаттық орнауы ... Іс ... ... ... ... және ... дәлелдемелер көмектеседі.
Логикалық сипаттағы мүндай жіктеу дөлелденетін мән-жайды негіздеу процесінің құрылымын ... Осы ... ... ... ала ... бірқатар зерттеушілер тікелей дәлелдемені- бір сатьшыға, ал жанаманы-көп сатылыға жатқызады.
Д.Н. Фаткуллиннің көрсеткені сияқгы дәлелдемелерді тура. немесе жанама деп ... ... ... ... бір адам ... ... іс бойынша басты факгі деп атасақ) фактіге ғана қатысын алған анағұрлым орынды. Бүл орайда тура дәлелдемелер ретінде іс ... ... ... ... іс ... ... іс ... белгілі бір әрекетті жасаушы немесе жасамаушы ретінде нақгы адамды тікелей және бір мәнді етіп көрсетеді. Мұңцай белгілер қатарына жәбірленушінің ... ... ... ... ... ... ... мойындауы,куәлердің нақ осы адамның іс-әрекет. жасағандығы туралы мәліметтер беруі , осы адамның арамдық жасағандығы туралы сарапшының қорытындысы, айыпталушының ... және т.т ... ... деп ... іс ... ... тану керек, осындай деректер тергеліп жатқан әрекетті жасаушыға тікелей қатысты емес, істің қалған мән-жайларының жиынтығында ғана қылмысты ... және ... ... Бұл ... тас жол ... ... ... табу, мәйітті машинаның басып кеткен іздері, нақгы машинадан адам баскдндығының ... ... ... басқан уақытпен бір шамада осы тас жол бойымен машинаның жүру фактісі және т.т. Мұндай факгілердің бәрі және мөліметтер іс ... ... ... ... бір ... ... ... қорытындыға әкеледі.
Мұндай түсінік мәнісі бойынша дәлелдемелерді басты факт және дәлелдемелік факті деп бөлетін бұрын теорияда билік кұрған тұжырымды дамыту ... ... Атап ... М.С. Строгович былай деп жазады: дәледцемелер айыпталушы өзіне тағылған қылмысты жасағандығы ... ... ... ... ... ... яғни басты фактіге енбейтін, бірақ істің баскдда жағдайлары мен жиынтығында басты ... ... үшін ... ... ... бір ... фактіні анықгауға байланысты тікелей және жанама дәлелдемелерге бөлінеді. Тікелей дәлелдеме басты фаьсгіні анықгайды. Жанама дәлелдемені басты фаісгі емес, дәледцемелік ... ... ... өз ... басты фактінің дәлелдемесі болып табылады./Ю/
Мүндай түсінікпен В.Д. Арсеньев келіспейді, ол ... ... жөне ... деп ... негізінде дәлелдеудің тәсілі жатыр деп есептейді. Ол ... ... деп ... ... ... ... ... (тікелей және жанама — Б.Т.) дәлелдеу тәсілі бойынша бөледі. Дәлелдемелерді тікелей және жанама деп бөлу дәлелдеу төсідцеріне де, сондай-ақ дәлелдемелік ... де ... ... ... ... деп бөлуге кдтысты П.С. Элькинд өзіндік бағыт үстанады. Атап айтқанда, ол осындай
бөлудің жікту өлшемдеріне ... ... ... адамның өзіне тағьшған қылмысты жасауы, мүның өзі негізінен қылмыс қүрамының субьектісі мен ... ... ... немесе жанама деп бөлу - іс бойынша барлық анықгалған іс жүзіндегі деректердің жиынтығын бағалау негізінде істі мөні бойынша шешу ... ... ... ... Тікелей дәлелдемелердің болуы жанама дәлелдемелердің қажетсіздігін біддірмейді. Оның үстіне ізделетін фактілер жанама дәлелдемелердің негізінде ғана дәлме-дәл анықгалуы мүмкін. Соңғы ... ... ... өзара байланысы жоқ үзік-үзік мәліметтер ретінде кдрауды жоқкд шығарады, өйткені ... ... ... ... ... өлшенген суретін қайта қалпына келтіруге болмайды.
Тікелей және жанама дәлелдемелердің негізіг айырмашьшығы төменгідей:
1. ... ... ... ... ... кінәлігі немесе кінәсіздігі туралы қорытындылауға негіз болатын фактілерді белгілейді. Ал, жанама дәлелдемелер- олар басты фактілерді тікелей дәлелдемейді, іске ... ... ... ... белгілейді және қылмыстық іс-әрекеттің табиғатын жан-жақгы талдау негізінде анықгалынады. Мысалы, ... және ... ... сарапшының қорытындысы, жазбаша кжаттар тікелей дәлелдеме ретінде де қолданылады, ал кейде жанама ... ... де ... ... ... ... ... үшін қолданьшады. Жанама дәлелдемелердің мазмұны дәлелдеудің аралық кезеңін , яғни ... ... ... жекеленген бөлшектері туралы мәліметтерді қамтиды. Төмендегі
мысалдан тікелей және жанама дәлелдемелердің арасындағы айырмашылықгы көруге болады,
Азамат Г. өз пәтерінде ес түзсіз жатқанда ... ... ... түскен. Стол үстінен шарап бөтелкесі, екі рюмка және екі ... ... ... ... Көршілердің берген жауабының негізінде соңғы рет Г-ны ол көршісі Л-мен көргендігі анықгалынды. Оқиға болған жерден Л-ге тиселі ... ... ... ... ... ... ... осы балтамен жаракдтталуы мүмкін деген сарапшы қорытынды берді. Л-ді ұстағанда Г-нің заттары алынды. Осы уақытқа дейінгі дәлелдемелер тізімі- көршілердің ... ... ... ... сарапшы қорытывдысы, балтаны таныан куәлар жауабы бұл істе жанама дәлелдемелер ретінде есептелінеді, яғни ... ... ... ... ... ... ... фактісімен байланыспайды. Жиналған жанама фактілердің негізінде тергеу кезінде Л-ге Г-ні өлтірген деген айып тағьшған. Айыпталушы өзінің кінәлігін ... ... ... ... туралы жауап берді. Осы Л-ден алынған жауап тікелей дәлелдеме ретінде қолданылады.
Дәлелдемелердің дөстүрлі жіктелуі түгас алғанға осы заманғы ғылымда да өзінің ... ... ... ... ... ... ... жіктелетін обьектілердің мазмүнына қатысты.
Мәселен, Ю.К. Орлов белгілі бір адамны қылмыстық занда көзделген әрекетті (әрекетсіздікті) жасаған фактісі ... ... ... ... ... ... ... есептеуді ұсынады. Оның ойынша мұндай түсінік беру практикада калыптасқан терминологияға да сөйкес келеді, пракгикалық терминологияда тікелей дәлелдемелер ретінде ... бір ... ... бір ... ... ... ... түсіндіріледі. Оның пікірі бойынша тікелей дәлелдемелерге қазіргі көзқарас жағдайында қарама-қайшы жағдай қалыптасады, оның бір ... ... ... ... ... ... дәлелдемелер болғанына карамастан қылмыс жасаған адам анықгалмағаны блай тұрсын, қандайда бір нақгы адамға қатысты. кандайда бір айғақ жоқ блып ... ... ... ... бүл ... кең ауқымды алуан пікірлер орын алған. Мәселен, М.Е. Евгеньев жанама дәлелдемелерді қылмыс оқиғасының болғандығын ... ... бір ... оны ... ... ... ... ұсынды. Бүл көзқараска Г.М. Миньковский қарсьшық білдірді, ол бьшай деп жазды: қылмыс оқиғасына жататын жанама ... ... ... ... ... ... жанама түрде анықгайды (өйткені оқиға оның іс-әрекетінің ... және ... ... ... М.М. ... ... ... ұстанады, ол жанама дәлелдемелер бірегей түгас дүние болып табылады және ішкі ... ... ... емес деп ... ... ... ... көп қарсылығы 20 ғасырдың 40-шы жылдарының ортасындакеңес ғылымында айғақгар теориясы деген ілімді дүниеге әкедді. Жанама дәлелдерді айғақгар ... ... ... ... болды: айғақ әлде кімді әлденеде әшкерелейтін зат па әлде жағдай ма? Өз ... ... ... ашу ... ... ал ... ашу, ... әлде кімнің әлденеде ұят қылығын ашу. Сонымен айғақ дәледденетін жағдайды тікелей анықгамайды, мүның өзі айғақ және жанама дәлелдеме терминдерін бір ... ... қою ... бірі ... ... етеді.
Кезінде А.Я. Вышинский әділетті түрде атап өтті: жанама дәлелдемелер туралы мәселе теориясында дәлелдемелер туралы ілімнің бірқатар ... ... ... ... , олар ... ... сенімділік проблемалары; үлкен және кіші алғы шарттар арақатынасының проблемасы; айғақгардың түйісуінемесе үйлесуі проблемасы; жанама дәлелдемелер мен ... ... ... ... сот ... ... ... сапасы мен маңызы проблемасы;жанама дәлелдемелерді жікгеу".
Қазақстан төңкерісіне дейінгі құқықга жетелеген ... ... ... ... ... ... де ... көрді. Мәселен,1855жьшы А. Жиряев бьшай деп жазды:"айғақгар әлсіз болса олардың саны көп болуға тиіс және керісінше, күшті болған ... ... саны аз ... мүмкін". Дәлелдеме теориясын дамытудың сол кезендегі бірқатар ғалымдары айғақгар теориясын "айғақгарды арифметикалық есептеу теориясаына" айналдыру ... ... өз ... ... ... сынға ала отырып, А.Я. Вышинский былай деп атап көрсетті:" Жанама дәлелдемелер басқа да дәлелдемелермен байланысы бойынша іс жүргізу аса ... ... Бұл ... ... ... ... байланысы бір тізбектің буыңцары сияқгы болуға тиіс: бір буын түсіп қалған жағдайда бүкіл тізбек ... жүре ... ... да және ... ... де ... жоғалтады. Бұдан мынадай қорытынды шығады:біздің қолымызда бөлек-бөлек, бір-бірімен байланысы жоқ айғақгар үйіңдісі емес., емес айғақгар ... ... ... А. Я. ... осы ... ... көзқарасымызша, әлі күнге дейін өзінің маңызын жоғалтқан жоқ./11/
Қазіргі көзқарас тұрғысынан А. А. Хмыров ұсынған жанама дәлелдемелерді жіктеу қызығушылық туғызды. Ололарды ... ... ... ... және ... деп ... ... Өз кезегінде тақырыптық дәлелдеу тақырыбының қүрылымдық элементтеріне байланысты топталады.:а)қылмыс окңғасы: ә)қьшмыстың ... және ... ... ... ... ... өзге де жағдайлары. Қосымша дәлелдемелер: бағдар беретін және ... деп ... ... ... ... ... , сондай-ақ А. И. Винберг, Г.М. Миньковский және А. А. ... ... А. ... ... ... ... осы проблемаға Ю. К. Орлов біршама өзгеше көзқарас үсынды. Атап айтқанда, ол жіктеуді дөледдемелердің негізгі және ... ... ... ... кажет деп санайды. Бүл орайда негізгі ретінде дербес дәлелдемелік маңызы бар ... ... ... дәлелдемелрге істің мән-жайы және дәлелдеу фактілерітуралы емес,басқа дәлелдемелердіалудың көзі мен тәсілі туралыакдаратыбар және оларды табу немесе тексеру үшін ғана ... ... ... ( мәселен, бағдар беретін дәлелдеме:оқииииғаның куәгері кім болғандығы туралы мәлімет: сарапшының жеке ... ... және ... ... ... ... ... қ ылмыстық әс жүргізуде кеңінен -қолдау табуда. ... ... ... ... ... көмегімен шешілуде. Алынған жанама дәлелдемелерді дүрыс пайдалану тікелей дөлелдемелердің жоқгығына ... кез ... ... ... ... ... Қ ажет ... жанама дәлелдемелердің
жиынтығын үкімнің ең басты негізі ретінде кдрауға болмайды,яғни оларды тікелей дәлелдемелермен ... ... ... ... ... Ең ... ... дәлелдемелердің дұрыстығын жан- жақгы тексеру үшін жанамадәлелдемелер қодцаньшады. Мысалы, жанама ... ... ... жауабын тексеру қажет.
Сонымен қатар, жанама дәлелдемелер тікелей дәлелдемелерді тексеру үшін ғана емес және ... ... ... ақгандықгардың орнын толтыру үшінде қолданылады.
2.2 ЖАНАМА ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ... ІС ... ... ... ... дәледдемелерді қолдану қиындық тудыратын міндеттердің бірі. Өйткені, кей ... ... ... ... іске қатысты деп белгілеу қиыңдық тудыруы мүмкін, бұл жанама дәлелдемелердің жетіспеушілігін ... ... бір ... ... ... ... ... туралы тұжырым жасауға болмайды. Ал, тікелей дәлелдемелердің қарастырьшып жатқан іске қатыстылығын анықгау қиындық тудырмайды.
Жанама дәледдемелердің ... ... іске ... анықгау, оның ақиқаттығын анықгау алдын ала тергеу сатысында қиындық тудырады. Егер ... ... ... жерден қандайда бір затты алса, (мысалы, түйме , ... бір ... ) осы ... ... бойынша куәлардан жауап ала отырып олар іске қатысты деп шешімге келлуі мүмкін емес. Тек бірнеше уақыт ... ... ... ... дөлелдемелердің жиынтығы алынғаннан кейін, осы дәлелдемелерді талдау арқылы олардың іске қатыстығын анықгай ... ... ... ... (тінту, қарау) алынған заттар (фактілер) белгілі жағдайда іске қатысты ... және ... ... әкеп соқгыруы мүмкін. Бірақ-та айта кеткен жөн, тергеуші мен сот ... ... ... кез келген заттарды іске кдтысты болуы мүмкін деп жинай бермеуі керек . Өйткені бүл жағдайда іске ... ... ... тыс қалуы мүмкін, яғни басты фактілер туралы дұрыс қорытынды алуға қиындық тудырады. Жжиналған жанама дәлелдемелерге сүйене отырып тергеуші, сот ... ... ... ... етуі тиіс., алынған әртүрлі бөліктердің ішінен іске қатыстылығын анықгауға ұмтылуы қажет.
Кез келген нақгы іс ... ... ... және дәлелдеу пәні арасындағы объективтік байланыстан талап туындайды.
Қылмыстық процесте ... ... ... ... ... ... үшін ... Қарастырылып жатқан оқиғаның сипатын белгілейтін тікелей дәлелдемелер жоқ болса, осы оқиға жанама жолмен шешілуі мүмкін. ... ... ... фактімен байланысы әрқашанда себепті байланыс нысанын иемденеді, яғни ... және ... ... ... кұрайды. Жанама дәлелдемелердің іске катыстылығы тікелей дәлелдемелерге қарағанда - алғашқыда ... ... ... ... жиналған мәліметтердің жиынтығыбойынша дүрыстығына қол жеткіземіз. Істің обьективтік шындығына қол жеткізу үшін жекеленген ... ... ... ... ... ... анықгаудың маңызы зор. Бүл үшін өзара тығыз байланысты болатын дәлелдемелер жүйесінің болуы кажет.
Жанама дәлелдемелермен белгілінген барлық жеке ... ... ... тікелей байланыста бола бермейді. Тек кей біреулері ғана басты фактімен байланыста болатын мән-жайлармен ... ... ғана ... ... әсер ете ... ... айтқанда, басты фактімен тікелей байланысты және басты фактіні анықгау үшін өз ... ... ... ... фактілер бірден анықгалынбайды, оларға алғашқыда аралық сатылар арқылы қол жеткіземіз, яни ... ... ... өте ... ... белгілей отырып, дәлелдейтін фактілерге жанама қатысты мән-жайлардың жиынтығы арқьшы басты фактілерді белгілейміз. Өзге мән-жайлар арқылы ... ... ... ... дәлелдемелерді қьшмыстық іс жүргізуде дәлелдемеледің
дәлелдемесі деп атайды, яғни өзге дөлелдейтін фактілер арқьшы басты факгіні анықгау деп ... ... ... ... ... ... пайдалану істегі айыпкердің кінәлігі туралы мәселені шешуде аралық сатының қалыптасуына, дәлелдеу жолының үзақгығына әкеп соқгырады. ... және сот ... ... ... ... талдау арқылы қол жеткізеді. Жанама дәлелдемемен жүмыс істеу ... ... - ... ... ... ... толық картинасын қалпына келтіру қиын; - басты фактіге әкеп соқгыратын ... ... саты ... ... ... бірін жүйелеп бірегей орналастыру қиын; - бірнеше жанама дәлелдемелер бір-бірімен сай келуі немесе бір-бірімен ... ... ... ... ... бүл жағдай дәлелдемелерді бағалауда қиындық тудырады. Жанама дәлелдемелерді біріктіріп бір жерге жинау кезінде ... бір ... ... ... ... ... және ... жиынтығын бағалау қажет. Әрбір жанама дәлелдемелерді өзге дәлелдемелермен байланысын зерттеуді және бағалауды талап етеді. Жанама дәлелдемелердің ерекшелігін ескере ... ... ... өте ... ... ... ... яғни бір ғана жанама дәлелдемемен жауапкершілікке тартьшып ... ... ... ... ... Бір ... - ... емес деген тұжырым бар. Қылмыстық іс жүргізуде жанама дәлеледемелержиынтығы қодданылады. Бүл жерде жанама дәлелдемелердің саны емес, олардың сапасы ... рол ... ... ... және өзара тығыз байланыста болатын жанама дәлелдемелердің тізбек жүйесі қолданылады. Егер іске ... ... ... ... ... ... ... тізбегі айыпталушының кінәлігі туралы қорытынды шығаруға
негіз болады. Мына ... ... ... ... ... қажет: осы тізбектің әрбір бөлігі сапалы болуы тиіс. Осы ... ... ... ... ... ... ... жанама дәлелдемелер тізбегінің әрбір бөлігінің сапалығы айыпкердің іс-әрекетін ... ... ... ... ... ... береді (мысалы айыпкердің жауап беру, тінту негізінде өзін ұстау манерасы).
Іс ... ... ... ... ... ... қатар, үлесімді дәлелдемелер тізбегін құруы қажет. Іс бойынша ... ... ... жиынтығы кез келген қорытындыны жоққа шығара алуы тиіс.
Қорытынды
Жоғарыда айтылғандардан төменгідей қорытынды жасауға болады:
1. Басты фактіге қатыстылығына байланысты айыпкердің ... ... ... ... ... ... және жанама деп бөлудің қылмыстық іс жүргізудеге теориялық және тәжирбелік маңызы зор.
2. ... ... - ... әрекетіндегі қылмыс құрамының толықгьшығы туралы сұраққа жауап береді. ... ... ... ... берген куәгерлер жауабы, өз кінәсін мойындаған айыпкер жауабы). Ал, калған ... ... ... ... жағының оның пәнінің және объектісінің жекелеген мән-жайларын белгілейтін ... ... ... ... ... Жанама дәлелдемелер айыптатайтын да және ақгайтын да болуы мүмкін.
4.Тікелей және жанама дәлелдемелердің нақгы белгіленген тізімі мүлдем болмайды, болуы мүмкін емес. ... кей ... ... ... дәлелдемелер жанама болуы мүмкін, ал кейбір істер бойынша керісінше ... ... ... ... ... ... және ... дәлелдемелерді бөлгенде оларды лучшие және худшие деп ... ... ... ... ... іс бойынша тікелей және жанама дәлелдемелерді бір-біріне араша қарсы қоюға болмайды, оларды өзара ... ... ... ... Іске катысты тікелей делелдемелер жоқ болса, алынған жанама дәлелдемелер ... іс ... ... ... ... ... өз қалауы
бойынша дәлелдемелерді тікелей немесе жанама деп ... ... ... Іске ... ... ... ... бойынша пайдаланута міндетті.
6. Қылмыстық процесте жанама дәлелдемелер ... ... ... қорытынды шығару үшін негіз ретінде қолданылды. Сонымен қатар, тіеелей дәледцемелердің шынайлылығын және толықтылығын тексеру құралы ретінде де қолданылады. Және жаңа ... және ... ... алу ... ... де ... ... дәлелдемелер тікелей дәлелдемелер сияқгы белгіленген шынайлықгы иемденебейді. Олардың шынайлығы әрқашанда тексерілуі тиіс.
8. Өзге дәлелдемелерден бөлініп алынған әрбір жанама дәлелдемелердің маңызы ... ... ... дәлелдемлердің басты фактіден әртүрлі деңгейдегі алшақгығы болады. Олардың кей біреулері басты фактілерге ғана емес, ... ... ... ... да жанама кдтасы болады.
10. Жанама дәлелдемелерді судьялар өздерінің ішкі пайымдауы арқылы бағалайды.
Тікелей дәлелдемелерді ... ... ... дәлелдемелерді қоддану негізінде олардың ақиқаттығын, басты фактілермен байланысын, шынайылығын анықгауымыз қажет. Сондықган, жанама дәлелдемелер оларды жинау және бағалаудың ерекше ... ... ... ... ... өзге ... бірге жиынтығы бойынша қолдануылуы тиіс. Айыпкердің кінәлігі туралы қорытынды жасауға негіз болатын жанама дәлелдемелер жүйесі төмендегі ... ... ... ... ... ... ... ұсынуы қажет;
- алынған дәлелдемелер іске қатысты болуы тиіс;
- жанама дәлелдемелер қорытынды.
13. Жасауға және кез келген өзге қорытындыны жоққа шығара
алатын негізде ... ... ... ... А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. ... ... Ф.Н. ... проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С. ... ... Л.М. ... и ... при ... расследование. Горький. 1977.с.6-7.
4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М, 1964. с.91., с. 127.
5. Банин В.А. Предмет доказывания в ... ... ... Изд. ... Университета., 1981. С. 120.
6. Винберг А.И, Минковский Г.М., ... Р.А. ... ... в ... ... процессе. М., 1956. С. 23.
7. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д, Элькинд П.С. ... ... в ... ... ... ... 1978. С. 60-135.
8. Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Саратов. 1960. С. 25.
9. ... ... в ... ... ... М., 1973. С. ... Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М., 1998. С. 132.
11. Уголовно - процессуальная право: Учебник / Под ред. П.А. Лупинский. М., 1997. С. ... ... А.А. ... доказательства. М. 1974, с. 71-87.
13. Григорьева Н. ... из ... ... ... // ... ... 1995. С.5-7.
Нормативтік актілер тізімі
1. ҚР Конституциясы. 30.08.1995 ж. ... мен ... ҚР ... іс ... кодексі .
Арнайы әдебиеттер тізімі:
1. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных ... М, ... ... В.А. ... доказывания в советском уголовном процессе. Изд. Саратовского Университета., 1981.
3. Винберг А.И, Минковский Г.М., ... Р.А. ... ... в ... ... ... М., 1956.
4. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д, Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж., 1978.
5. Каз Ц.М. Доказательства в ... ... ... Саратов. 1960.
6. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
7. Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М., 1998.
8. Уголовно — ... ... ... / Под ред. П.А. ... М., ... ... Б. ... право РК. Учебник -Алматы. 2000.
10. Төлеубекова Б. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Оқулық. — Алматы. 2001.
11. Хмыров А.А. ... ... М. ... ... Н. ... из разбирательства дела недопустимых доказательств // Россиская юстиция. 1995.
13. Трусов А.И. Основы теории ... ... М., ... Фаткуллин ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
15. Карнеева Л.М. ... и ... ... ... ... 1977. 14. Каз Ц.М. ... в ... процессе// Сов.
юстиция. 1962. №5.
17. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. — М., ... Доля Е.А ... в ... ... оперативно-розыскной деяткльности. — М:Спарк. 1996.
19. Пашин С. Допустимость доказательств.// Сов. юстиция. 1993. 7.
20. Кипнис Н.М. Допустимость ... в ... ... — М: ... 1995.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы пәні бойынша дәрістер конспектісі314 бет
Қылмыстық іс жүргізу құқығы бойынша дәрістер61 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар3 бет
"Азаматтық iс жүргiзудегi дәлелдеменi» түсiнiгi мен топтастырылуы46 бет
«Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеудің нысаны»76 бет
Іс жүргізудегі ақпараттық жүйені қолдану23 бет
Адвокат-қорғаушының алдын-ала тергеуде дәлелдемелерді жинауға қатысу мәселелері113 бет
Азаматтық iс жүргiзудегi дәлелдеменiң түсiнiгi мен топтастырылуы29 бет
Азаматтық iс жүргiзудегi сот бұйрығы32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь