HTML тэгтер тобы


Кіріспе

1. HTML тэгтер тобы
2. HTML құжатының контейнерлері
3. META ТЕГІ
4. Міндетті тэгтер
5. Сыңарсыз тэгтер

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Барлық ақпарат WWW байттарының негізгі элементі болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және әдемі жасалуына байланыстыы.
Қолданушыылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті тэгтер құру оңай емес, бәрақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне өойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті тэгтер құру үшін не білу және істей алу қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және Web-бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.
Барлық ақпарат WWW байттарының негізгі элементі болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және әдемі жасалуына байланыстыы.
Қолданушыылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті тэгтер құру оңай емес, бәрақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне өойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті тэгтер құру үшін не білу және істей алу қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және Web-бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар

Кіріспе

1. HTML тэгтер тобы
2. HTML құжатының контейнерлері
3. META ТЕГІ
4. Міндетті тэгтер
5. Сыңарсыз тэгтер

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Кіріспе

Барлық ақпарат WWW байттарының негізгі элементі болып келетін Web беті
ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар
түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп
жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және
әдемі жасалуына байланыстыы.
Қолданушыылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым
қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web
беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті тэгтер құру оңай емес, бәрақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне
өойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан
өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті тэгтер құру үшін не білу және істей
алу қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және
Web-бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.

1. HTML тэгтер тобы

Барлық HTML тэгтерін олардың қызметі мен істеу аймағына қарай келесі
топтарға бөлуге болады:
1. Құжат құрылымын анықтаушы;
2. Гипермәтін блоктарын безендіру (параграфтар, тізімдер, кестелер,
бейнелер);
3. Гипермәтіндік сілтемелер;
4. Диалог ұйымдастыратын формалар;
5. Программалардың шақырылуы;
Гипермәтіндік торап құрылымы гипермәтіндік сілтемелермен беріледі.
Гипермәтіндік сілтемелер дегеніміз – басқа HTML құжатының немесе INTERNET
ақпарат қорының адресі.
Гипермәтіндік сілтемелерді жазу үшін WWW жүйесінде арнайы форма құрылған
болатын. Оның атауы - UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR. Осыған мысал ретінде
төмендегіні келтіруге болады:
Этот текст содержит A
HREF="http:polyn.net.kiae.sualta iindex.html" гипертекстовую
ссылкуA
Жоғарыда келтірілген мысалда HTML-да якор (anchor) деп аталатын “А” тэгі
URL түрінде сілтемені жазу үшін “HREF” (HYPERTEXT REFERENCE) атрибутын
қолданады. Бұл жоғарыда көрсетілген сілтеме “http” протоколы арқылы
“polyn.net.kiae.su” серверінің “altai” директориясында орналасқан
“index.html” құжатына көрсетіп тұр.
HTML-дағы гипермәтіндік сілтемелер екі түрге бөлінеді: контексті және
жалпы гипермәтіндік сілтемелер. Контексті гипермәтіндік сілтемелер деп
құжатқа енгізілген (ішіне енгізілген) сілтемелерді айтамыз. Ал жалпы
гипермәтіндік сілтемелерге бүкіл құжатпен байланысы бар және құжаттың кез-
келген бөлігін көрсету мүмкіншілігі бар сілтемелер жатады.
HTML құжаты құрылымы бір-біріне енгізілген контейнерлерді қолдануға
мүмкіндік береді. Алайда, құжаттың өзі де HTML тэгімен басталып HTML
тэгімен жабылатын үлкен бір контейнер болып табылады:
HTML Содержание документа HTML
HTML контейнер немесе гипермәтіндік құжаттың өзі екі енгізілген
контейнерлерден тұрады: құжат басы - HEAD және құжат денесі - BODY.
Мысал ретінде қарапайым бір құжатты қарастырайық:
HTML
HEAD
TITLEҚарапайым құжатTITLE
HEAD
BODY text=#0000ff BACKGROUND=#f0f0f0 H1Пример простого
документаH1
HRФормы HTML-документов
UL
LIКлассическая
LIФреймовая
UL
HR
BODY
HTML

1-сурет. Қарапайым құжат

2. HTML құжатының контейнерлері

Құжатттың әрбір құрама бөліктерінде өзіне тән контейнерлер тобы бар.
Құжаттың денесінде қоланылатын контейнерлер құжаттың тақырыбында (басында)
немесе FRAMESET (фрейм) контейнерінде қолданылмайды.

Құжаттың HTML-HEAD бас контейнері

Құжат басының атрибуттары болмайды. Құжат басы тэгтерінің негізгі
міндеттері – бүкіл құжаттың көріну параметрлерін баяндау. Мұндай
параметрлерге құжатты көрсету стилін, жалпы базалық гипермәтіндік сілтеме
адресін, жалпы гипермәтіндік сілтемелерді, идентификаторды, құжат атын және
т.б. жатқызуға болады. Төменде тек қана жиі кездесетін контейнерлер
берілген.

TITLE

Ең жиі қолданылатын құжат басы тэгі – құжат аты болып табылады. TITLE-дің
жазылу тәртібі келесідей:
ТIТLЕ Название документа ТIТLЕ
TITLE тэгінің құрамы құжат аты өрісінде көрсетіледі.

BASE
BASE тэгі URL формасындағы гипермәтіндік сілтеме формасымен байланысты.
Себебі, URL спецификациясы құжаттардың екі формасын анықтайды: толық және
толық емес URL адрес формасын қолдануға болады. Бірақ толық емес
спецификация формасын қолдану үшін оны бір нәрсеге базалау керек, яғни
толық емес URL формасынан толық URL формасын құру үшін базалық адресін беру
керек. BASE тэгі осы базаны анықтауға мүмкіндік береді. Солайша, егер құжат
басынана келесі қатар берілетін болса:
BASE HREF="http:polyn.net.kiae.su
онда гипермәтіндік сілтеме түрі:
A HREF="altaiindex.html"
келесі түрге дейін кеңейтіледі:
A HREF=”http:polyn.net.kiae.sualta iindex.html”
Бұл басқа да құжат тэгтерінің импорттаушыларына да әсер етеді. Графикалық
бейне құжатында келесі команда бойынша көрсетілсе:
IMG SRC="giftest.gif"
онда ол келесі адрес бойынша ізделінеді:
IMG SRC=' http:polyn.net.kiae.sugiftest.g if'
BASE тэгі құрамы қолданушы интерфейсімен тура көрсетілмейді.

ISINDEX
HTML құжатын басты сөздер бойынша іздеу мүмкіншілігі құжат басы ISINDEX
тэгімен анықталады. Бұл тэг HTML тілінің алғашқы версияларында ешқандай
қосымша атрибуттары болмаған. Егер сервер басты сөздер боынша сұрау істесе,
онда ол автоматты түрде құжат басына ISINDEX тэгін қоятын. Басты сөздер
тізімін клиент құжат адресіне “?” символы болған жағдайда іздеуіш қызметін
атқаратын сервер HTML тілінің жаңа версияларында сұрауыш өңдейтін
программаны көрсетуге және “SEARCH ISINDEX” стандартымен бірге фразаны
беріге болады:
ISINDEX HREF= "http:polyn.net.kiae.sucgi-bins earch"
PROMPT="Enter Keywords:"
Көрсетілген мысалда HREF атрибуты сұрауыш өңдейтін программа адресін
анықтайды, ал PROMPT атрибуты – шақыру мазмұнын.

3. META ТЕГІ
META тэгі HTML спецификациясында жоқ конструкцияларды құжат басында
анықтауға арналған. Үш атрибуты бар: NAME, CONTENT, HTTP-EQUIV. Бұл тэгтің
күрделілігі – бұл тэг арқылы енгізілетін конструкцияны интерпретациялау
үшін сервердің немесе қолданушы интерфейстің конструкцияны қолдана білу
және шифрын оқи білу мүмкіншілігі болуы қажет. Мұндай жұмыс түрі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
HTML тілі
HTML синтаксисі
Html тілінің атқаратын қызметі. HTML құжаттың құрылымы
HTML негіздері
HTML тілінің атқаратын қызметі
HTML тілі жайында
Html тілінде таблицалар құру
HTML тілі элементтері
HTML - базалық технологиясы
HTML – базалық технологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь