Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін талдау ( ҚСЖ )

КІРІСПЕ 8
І.ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚБӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Альфа кен орны жайлы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы ... ... ... 11
1.3 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
1.4 Тектоника 19
1.5 Мұнайгаздылық 20
1.6 Сулылық 24
1.6.1 Қабат суларының физика.химиялық қасиеттері 26
1.7 Альфа кен орнын игерудің тарихы мен қазіргі жағдайы 27
1.7.1. Альфа горизонттының игерудің жағдайы 38
1.8.Альфа кен орнының өндіру және айдау скважиналары қорының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
1.9. Альфа кен орнында қабатты сұйықпен жарудың әдісінің сипаттамасы 43
1.10. ҚСЖ қолданудың Ресейлік тәжірибесі 44
1.11. Қабатты сұйықпен жару әдісін тиімді қолдану үшін игеру объектілерін
таңдау шарттары 48
1.11.1. ҚСЖ жүргізетін ұңғымаларды таңдау шарттары 50
1.11.2.Қабатты сұйықпен жарудың технологиясы 51
1.12.Ұңғымаларды ҚСЖ дайындау 51
1.13. Қабатты сұйықпен жару 53
1.13.1 ҚСЖ.дан кейін ұңғыманы меңгеру 54
1.13.2. ҚСЖ кезінде қолданылатын материалдар 54
1.14. ҚСЖ кезінде қолданылатын құрылғылар 56
1.15. ҚСЖ құрамы және агрегаттардың қызметі 56
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 77
2.1 «Альфамұнайгаз» акционерлік қоғамының ұйымдастыру сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77
2.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 77
2.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру
дәрежесі 79
2.1.3 Материалдық.техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 79
2.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру 80
2.1.5. Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру 80
2.2. Альфа кен орнын игерудің жобалық және нақты техника.экономикалық
көрсеткіштерін талдау 83
3. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 90
3.1. Қауіпті және зиянды факторларды талдау 90
3.1.1. Қорғау шаралары 91
3.2. Термохимиялык әсер ету кезіндегі қауіпсіздік әдістері 92
3.3. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша шешімдер 94
3.3.1. Өрт пен газды анықтау 96
4. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 99
4.1.2. 4.1.1. Атмосферадағы әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .99
4.1.3. 4.1.2 Гидросвераға әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99
4.1.4. Литосфераға әсері (топыраққа және жер қойнауына) ... ... ... ... ... ... ... .. . 100
4.2. Ұйымдастырылған шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101
4.3. Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101
4.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 101
4.3.2 Өнеркәсіпорындарының қауіп санатын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 102
4.4.1 Атмосфераны ластайтын заттардың ШРШ.мен жалғыз тұрақты көзден
шыққан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі 104
4.4.2 Гидросфераны қорғау 106
4.4.3 Литосфераны қорғау 108
ҚОРЫТЫНДЫ 113
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 114
Қазақстан Республикасы - ТМД аумағында мұнай өндіру бойынша екінші орын (Ресейден кейін), газ өндіру бойынша үшінші орын (Ресей мен Түркменстаннан кейін) алатын мұнай державасы.
Қазақстан аумағында мұнай мен газдың керемет қорлары бар. Қазіргі кезеңде Қазақстанда мұнай жэне мұнай-газ кен орындары ашылған, оларды «Ембімұнай», «Теңізшевройл», «Өзенмұнайгаз», «Ақтөбемұнайгаз» «Альфамұнайгаз» бірлестіктері игеруде.
Мұнайды өндірудің өсімін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оны алу процестерінің техникалық және технологиялық барысын жетілдіру қажет.
Мұндайда мұнай өндірісін дамыту үрдістерінін негізгілерінің бірі елімізде қоры қомақты болып табылатын аномальды қаситтері бар ауыр мұнайды өндіруді ұлғайту болып табылады. Мұнай өндіру процестерінің мынадай факторлармен және қиыншылықтары бар: түп аймақтан мұнайды дайындау объектілеріне дейін өнімнің ұңғыларда қозғалу жолындағы асфальтті-шайырлы парафинді (АШП) компоненттер және минералды тұздар, өндірілетін мұнайдың құрылымдық-механикалық қасиеттерінің көрінуі, берік су тұтқырлы, су мұнайлы эмульсияларының түзілуі.
Альфа кен орны Қазақстан Республикасындағы ірі кен орындарының бірі болып табылады. Ол Альфасыншы жылы ашылып, Альфасыншы жылы өнеркәсіптік игеруге енгізілді. Альфа кен орны бірегей кен орнына жатады және оны өзге кен орындарынан айрықшаландыратын бірқатар ерекшеліктері бар, жобалау, сол секілді жасау тәжірибесінде ерекше тәсілді қажет етеді.
1. Туякбаев С.Т. Геология и разработка нефтяных месторождений на Мангышлаке.
2. Отчет за 2002 год НГДУ «Узеньнефть».
3. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин - М. Недра, 1978 г.
4. Гиматудинов Ш.К., Дунюшкин И.И. и др. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых и газоконденсатных месторождении - М. Недра, 1988 г.
5. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловые оборудование: Справочник - 2-е изд. М. Недра, 1990 г.
6 Джиенбаев К.И., Лалазарян Н.В. Сбор и подготовка скважины
продукции на нефтяных месторождениях. Алматы, 2000 г.
7 Уманский Л.М., Уманский М.М. Экономика нефтяной и газовый промышленности. М. Недра, 1974 г.
8 Юрчук А.С. Расчет нефтегазовых добычи. М. Недра, 1976 г.
9 Оркин К.Г. Расчеты в технологии и техники добычи нефти. Недра, 1967 г.
10 Сулейманов М.М. Охрана труда в нефтяной безопасности. 1985 г.
11 Домин П.А. Справочник по технике безопасности. 1985 г.
        
        Тақырыбы: “Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін
талдау ( ҚСЖ ... ... ... ... (жұмыстың) тақырыбы: “Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына
әсер ету ... ... ( ҚСЖ ... оқу орны бойынша
бұйрықпен бекітілген
Аяқталған жобаны (тапсыру) мерзімі:
Жобаның (жұмыстың) негізгі деректері: Диплом алдындағы ... ... ... ... зерттелетін мәселелердің тізімі немесе диплом жұмысының
қышқаша мазмұны: Кіріспе, технико-технологиялық бөлім, экономикалық ... ... ... ... ... қорытынды.
График материалдарының тізімі (міндетті сызбалардың дәл көрсетілуімен):
құрылымдық карта, геологиялық кескін, ағымдағы өнім алу ... ... ... ... экономикалық кесте.
АҢДАТПА
Бұл дипломдық жоба 4 негізгі бөлімді құрайды.
1. технико-технологиялық бөлім;
2. экономикалык бөлім;
3. еңбекті қорғау бөлімі;
4. ... ... ... ... ... кен ... жалпы мәліметтері, стратигрофиялық,
мұнай-газ және судың физикохимиялық тектоникасы қаралған.
Технико-технологиялык бөлімде ұңғыманың толық қоры, игерудің ... ... ... жұмыстары жүргізілді.
Экономикалық бөлімде экономикалык көрсеткіштер мен жылдық ... ... ... қорғау және қоршаған ортаны корғау бөлімдерінде кен орнында
жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етілуі ... ... ... состоит из 4 основных частей.
1. технико-технологическая часть;
2. экономическая ... ... ... ... окружающий среды.
В геологической части рассматривается общие сведения о месторождении,
стратиграфии, тектонике, ... ... ... газа и ... ... ... подробно описывается фонд скважины,
приведен анализ ... ... ... а также анализ внедрение
ГРП.
В экономической части дан расчет основных экономических показателей и
годового экономического эффекта.
В разделах ... ... и ... ... ... ... ... безопасности работающих на месторождений.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
І.ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚБӨЛІМ
....................................................... 10
1. Альфа кен орны ... ... ... Кен орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы
............ 11
3. Стратиграфия
...........................................................................
....................... 14
4. ... ... ... ... Сулылық 24
1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 26
1.7 Альфа кен орнын ... ... мен ... жағдайы 27
1.7.1. Альфа горизонттының игерудің жағдайы 38
1.8.Альфа кен орнының ... және ... ... ... ... 39
1.9. Альфа кен орнында қабатты ... ... ... сипаттамасы
43
10. ҚСЖ қолданудың Ресейлік тәжірибесі 44
11. ... ... жару ... ... қолдану үшін игеру объектілерін
таңдау шарттары 48
1.11.1. ҚСЖ жүргізетін ... ... ... 50
1.11.2.Қабатты сұйықпен жарудың технологиясы 51
1.12.Ұңғымаларды ҚСЖ дайындау 51
1.13. ... ... жару ... ... ... ұңғыманы меңгеру 54
1.13.2. ҚСЖ кезінде қолданылатын материалдар 54
14. ҚСЖ ... ... ... ... ҚСЖ ... және агрегаттардың қызметі 56
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 77
2.1 ... ... ... ... ... және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 77
2. Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру
дәрежесі 79
3. Материалдық-техникалық жабдықтауды ... ... ... транспортын ұйымдастыру 80
2.1.5. Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру ... ... кен ... игерудің жобалық және нақты техника-экономикалық
көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... 90
3.1. Қауіпті және зиянды факторларды талдау 90
3.1.1. Қорғау шаралары 91
2. Термохимиялык әсер ету ... ... ... ... ... ... және ... қауіпсіздігі бойынша шешімдер 94
3.3.1. Өрт пен газды анықтау ... ... ... ... БӨЛІМІ 99
4.1.1. Атмосферадағы әсер
ету.........................................................................
99
4.1.2 Гидросвераға әсер ету
............................................................................
........................ 99
Литосфераға әсері (топыраққа және жер қойнауына)
.............................. . 100
4.2. ... ... ... шаралар
............................................................................
........... 101
Атмосфераны қорғау
............................................................................
......... 101
Өнеркәсіпорындарының қауіп санатын анықтау
..................................... 102
1. Атмосфераны ластайтын заттардың ШРШ-мен ... ... ... ... жергілікті концентрацияның есептелуі 104
2. Гидросфераны қорғау 106
3. Литосфераны қорғау 108
ҚОРЫТЫНДЫ 113
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... - ТМД ... ... ... ... ... (Ресейден кейін), газ өндіру бойынша үшінші орын ... ... ... алатын мұнай державасы.
Қазақстан аумағында мұнай мен газдың керемет қорлары бар. ... ... ... жэне ... кен орындары ашылған, ... ... ... ... ... ... өндірудің өсімін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оны алу
процестерінің ... және ... ... ... қажет.
Мұндайда мұнай өндірісін дамыту үрдістерінін негізгілерінің бірі
елімізде қоры қомақты болып ... ... ... бар ауыр ... ... ... ... Мұнай өндіру процестерінің мынадай
факторлармен және ... бар: түп ... ... ... ... өнімнің ұңғыларда қозғалу жолындағы асфальтті-шайырлы
парафинді (АШП) компоненттер және ... ... ... ... қасиеттерінің көрінуі, берік су тұтқырлы, су мұнайлы
эмульсияларының түзілуі.
Альфа кен орны Қазақстан Республикасындағы ірі кен ... ... ... Ол ... жылы ... ... жылы өнеркәсіптік
игеруге енгізілді. Альфа кен орны бірегей кен орнына ... және оны ... ... ... ... ... бар, ... сол
секілді жасау тәжірибесінде ерекше тәсілді қажет етеді.
Альфа күрделі ... ... ... ... ... ... ... қыртысында игерудің жиырмаға жуық объекті
(горизонттар) бөлінген; көпқабаттылық ... ... ... ... және ... ... өнімділік қалыңдығы жөнінен біртекті еместігінің
жоғары ... ... ... 25-28% АШС ... ... оны ньютондық емес қасиетіне жағдай ... ... ... ... ... ... температурасына жақын.
Қазіргі кезде Альфа кен орнында әртүрлі әдістер, атап айтқанда қабатты
сұйықпен жару әдісі ... ... ... жару ... ... рет
Альфа жылы қолданылған. Қазіргі кезде бұл технология ... ... ... аз, ... ... ... ... көтеру және игеруді күшейтудегі ең белгілі әдістердің бірі
болып ... ... ... бұл ... ... ... ... және ұңғымаларды рентабелді категорияға шығаратын ... ... ... кен ... ... сұйықпен жаруды қолдану саздалған,
өткізгіштігі аз қабаттарды игеруде өзінің тиімділігін көрсетті.
1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Альфа кен орны жайлы ... ... кен орны ... түбегінің геологиялық әдебиеттерде Альфа ойысы
деп аталатын Альфа шөл дала бөлігінде орналасқан.
Әкімшілік жағынан кен орны ... ... ... ... ... ... елді ... Альфа қаласы, ол кен орнынан оңтүстікке қарай Альфа ... ... ... Альфа км - Гамма қаласы, ал ... км ... ... ... ... теңіз жаққа, оңтүстік-батысқа қарай
сәл көлбеуленген, төмпешікті үстірт түрінде, оның абсолютті белгілері
солтүстігінде + Х м және ... + У м. ... ... және ... ... ойпаттар бар, олардың ішіндегі ең ... ... ... - Z м "Z" ... ... өте ... ... сипатталады. Орталық бөлігін
Альфа және Гамма ойпаттарының ортасында жатқан үстірт алады. Үстірттің
абсолюттік ... ... + Х м және ... + У м. ... ... кен ... ... шегінде үстірт Альфа ойпаты
жағына қарай кемерлер түрінде күрт үзіледі.
Альфа ... 500 км2 ... ... ... түбі ... ... ... белгісі + Х м.
Қарастырылып отырған аудан топырағы мен ... ... ... ... ... Ауданның шөл ... ... су ... және ... ... маусымдылығынан пайдаланылмайды.
Аудан климаты күрт континентальды, шөлейтгі, тәуліктік температураның
күрт ... ... ... ... және ... суық ... Жазда максималды температура +45 °С, ... ... ... күшті желдер соғады. Қыста қар аз. ... ... және ... көктем-күз мезгіліне келеді.
Атмосфералық жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері 100 мм ... ... ... көп ... қаласына ауыз су Альфа массивтеріне бұрғыланған геологиялық
скважиналардан 70 км суөткізгіш құбырлармен тасымалданады. Техникалық ... ету ... ... жер асты ... ... іске
асырылады.
Ауданның елді мекендерін тас жол байланыстырады. Облыстың аудан
орталықтарын байланыстыратын темір жол ... ... ... ... ... ... және одан ары ... Жолаушы және өндірілген газ Қазақ газ өңдеу зауытына, және
сондай-ақ Гамма қаласының пластмасса зауытына түседі.
1.2 Кен ... ... ... және ... ... зерттеу өткен ғасырдың аяғында басталған. Альфа ... ... Х-У жж. ... ... мен ... ауданында
А.А.Насибьянц тапқан.
Альфа көтерілуі Х - У жж. ... ... ... ... ... - У жж. арасында Альфада геологиялық зерттеулер жүргізілген жоқ.
1950 ж. ... ... ... жэне ... Альфа ірі кешенді геологиялық-геофизикалық экспедиция
ұйымдастырды. Бұл коллектив ауданды ... ... үлес ... Х ... бас геологы Н.А.Кадин Батыс Қазақстанның геологиясы
мен мұнайлылығы бойынша кең ... ... ... геологиялық материал
талданды және Альфаның мұнайгаздылық болашағын ерекше атап көрсетілді.
1951 ж. ... ... ... ... ... бас ... А.П.Черняева) Альфа түбегіне
бұрғышылар партиясын ... олар ... ... ... жүргізе бастады.
Х – У жж. Альфа өндірістік мұнайгаздылығы жөніндегі мәселелер шешілді.
Бұл мақсатта ВНИГРИ мұнайды ... және ... үш ... ... Қазан
құрылымын бұрғылаудың нәтижесі болмады, Төбешік алаңында мұнай кен орны
анықталды, ... ... ... ... ... және ... тиімсіз болып
шықты, ал Гамма және Альфа құрылымдары аумағында мұнайгаз кен ... 1961 ж. ... ... 1248-1261 м аралығындағы N1
скважинаны сынағанда 10 мм штуцерден ... ... 80 м3 ... ... ... ... Альфа ж. сәуірде 3 режимде сынаумен
берілді. 1963 ж. ... ... осы ... 2 және ... ... ... ... кен орнын өнекәсіптік меңгеруді жеделдету ... ... ... ж. 7 ... ... Бетта қаласында "Альфанефть"
бірлестігі құрылды да, Альфа экспедициясы соның құрамына енді.
Х ж. ВНИИ ... кен ... ... Бас ... ... және ол
Миннефтепром комиссиясымен бекітілді. Онда мынадай жағдайлар қарастырылды:
1. кен орнын ... ... ... ... қысымы мен температурасын
көтеріп ұстау;
2. 4 пайдалану объектілерін бөліп алу: I объект - ХІІІ+ХІҮ горизонттар; II
объект - ... ... III ... - XVII ... 4 ...... ... пайдалану объектілері (I жэне II) бойынша кен орнын айдау
скважиналарьшен 4 км блоктарға бөлу;
4. барлық объектілерді біруақытта жеке ... ... ... III ... нұсқа сыртынан су айдау жүйесімен игеру;
6. • IV ... ... ... көтерусіз, аралас режимде игеру.
Бірақ кен орнының су айдауға дайын еместігіне байланысты ХІП-ХҮІП
горизонттар 2,5 жыл бойы ... әсер ... ... ... су арынды
режимде игерілді.
Альфа кен орныньщ барлық өнімді ... ... әсер ... ... ... ... шығымы төмендей берді. Х
ж. дейін су айдау көлемінің өсуіне қарамастан жылдық ... ... ... ... қорының артуы арқылы ғана қол жеткізілді.
Негізгі алаңдар мен горизонттар бұрғыланып біткеннен соң мұнай ... және ... ... сулануы қарқындады. Мұнай өндірудің
құлау коэффициенті У ж.-5, А - В жж. ... % .
А ж. ... ... ... ... ... қарастырылды:
• әрбір горизонт жеке игеру объектісі болып табылады;
... ... ені 2 км ... ... бөлінеді;
1. жаңа скважиналар әрбір горизонтқа жеке бұрғыланады;
2. ыстық су айдаудың ... ... ... және кен ... В
ж. қарай толығымен ыстық суға көшіру ұйғарылды.
Соңғы шарттың орындалуы қосымша 49,3 млн.т. мұнай алуға ... еді. ... жоба ... да, ... суға көшу ... С ж. ғана
аяқталды.
Өнімді горизонттардан мұнайды алу ерекшеліктері ... ... ... ... екенін көрсетті. Күрделі жағдайларда тек блоктық су айдау
жеткіліксіз болғандықтан кейін сатылық-термалдық су ... ... ... ... ... қолданылды. Бұл технологиялар кен орнын игерудің
тиімділігін арттыруға жәрдемдесті.
Қазіргі кезде ыстық су әртүрлі ... ... ... ... көп шығын шығатын болғандықтан ыстық су айдаудың циклдік әдісі
игерілген. Оның мағынасы өнімді қабатқа берілген көлемде ... ... ... су ... Ыстық су айдау процесінде қабаттың жабыны мен ... Бұл ... ... су ... ... ... мен табанынан
келетін жылу арқылы жылиды, ал артынан салқын су айдағанда ыстық су қабатқа
қарай ысырылады.
1.3 Стратиграфия
Альфа кен ... ... ... ... ... шамамен 3600 м
шөгінді мезозойлық жыныстардың қабаты ашылған, оның құрылымында ... ... ... ... және ... шөгінділері орын алады. Олардың былай
белгіленуі скважина үлгітастарын ... ... ... және ... ... ... ... шөгінділерімен салыстыруға
негізделген. Бөлімдер, ярустар және подярустар арасындағы шекаралар ... ... ... жүргізілген. Соңғы кезде микрофауна мен
т.б. зерттеулер арқасында қолда бар стратиграфиялық ... ... ... ... туып ... кен ... ... юра және кейде бор шөгінділерімен
байланысты. Кен орнының геологиялық қимасында бор және юра ... 26 ... ... ... ... ... (жоғарыдан
төмен қарай) жасы бор - газды, ХІІІ-ХҮІП горизонттар - жоғарғы және ... - кен ... ... ... қабаты, жеке күмбездерде төменгі
юраның ... ... ... (РТ) ... ... кен ... ең көне ... болып
табылады.
Пермь-триас жүйесі (РТ)
Жоғарғы пермь терең метаморфизм іздері бар ... ... және қара ... ... ... триас (Т) шөгінділері
қоңыр аргиллиттермен және орта ... ... орын ... ... ... ... ... 440 метрге жетеді, жабынында
шайылудың ізі бар.
Оленек және орта ... ... ... мен ... туфтар
қабатшалары бар қара және қарасұр аргиллиттер, әктастар, ... ... ... ... ... Бүл ... жалпы қалыңдығы
1500-1600 м болатын біртұтас оңтүстік Альфа тобына бөлінген.
Юра жүйесі (J)
Юра жүйесі шөгінділерінде барлық үш бөлім де ... ... ... ... ... қалыңдығы 1300 м.
Төменгі бөлім (J1)
Қиманың төменгі юра ... ... ... мен ... ... ... сұр және ... сұр, көбіне ұсақ және орта
түйіршікті. Ірі ... ... ... тас ... ... сирек те болса кездеседі. Кейде құмтастар ақшыл сұр алевролиттерге
немесе сазды ... ... мен ... ... ... ... сазды-кремнийлі.
Саздардың түсі сұр және күңгірт, кейде қоңыр. Олар әдетте аргиллитке ұқсас
және көмір тектес затпен байытылған. Құмтастар, алевролиттер мен ... ... ... қабатталады. Төменгі юраның жабынында сазды бүйрек
тәрізді құрылым ... оның ... ... ... ... ... Төменгі юра шөгінділерінің қалыңдығы 120-130 ... юра ... ... екі ... ... айқындалған.
Ортаңғы бөлім (J2)
Оңтүстік Альфаның орта юра шөгінділері мұнайгаздылығы жағынан ең
ірісі. Сондықтан орта ... ... ... мүшелеу өнімді
горизонттарда олардың корреляциясын айқындаумен тығыз байланысты. Орта
юрада жалпы қалындығы 700 м аален, байос және бат ярустары
айқындалады.
Аален ярусы (J 2 ... ... ... ... құмды-галькалы жыныстардан құралған
және орта юра қимасының базальді қабаты ... ... ... ... сұр және ... әртүрлі түйіршікті құмтастар ... ... орта және ірі ... кең ... ... ... ... Аален құмтастары мен ... ... ... ... карбонатты және байланысқыш түрлі болады. Біршама
көп жұқа қабаттар ... ... мен ... арасында ұсақ галькалы
конгломераттар да кездеседі. Саздар ... сұр, ... ... ... ... ... ұқсас.
Ярустың жалпы қалыңдығы 330 м. Аален мен байос ... ... XXII ... ... ... ... (J 2 b)
Байос шөгінділері ең көп және барлық ... ... ... ... ... ... ... қабатшалары бар алевролиттер мен
саздардан кұралған континентальды ... ... ... ... төменгі бөлігінде сазды және алевролитгі жыныстар, ... ... ... ... ... қалыңдығы 500-ден 520 м-ге дейін
өзгереді. Зерттеулер кешені бойынша ... ... ... ... ... байос (J 2 b1 )
Бұл подярустың шөгінділерінің жалпы ... 470 м, және ... мен ... көмір тектес заттың қабатшалары алмасуымен
көрінеді. Жыныстар негізінен жұқа қабаттармен қатталады. ... ... түсі ... сұр және ақшыл сұр, кейде қоңыр және сары да
болады. Сирек қарасұр түсті құмтас-алевролит ... да ... ... ... тіпті қара, кейде қоңыр түсті.
Альфа кен орнының төменгі байос шөгінділерінде XXII, XXI, XX, XIX,
XVIII жэне XVII ... ... ... және бат ярустары (J 2 b 2+ bt)
Олардың шөгінділері арасында, саз ... бар ... ... мен ... ... ... Құмтастар сұр, қоңыр-сұр,
нашар және орташа цементтелген.
Алевролиттер сазды, құмтасты, ірі түйіршікті және құрамы айқын ... қара ... ... және бат ... арасындағы шекара
шартты түрде XV горизонттың табанымен ... ... ... ... 100-150 ... бөлім (J 3)
Жоғарғы юра бөлімінде негізінен теңіз шөгінділері мен жануарлар
қалдықтары ... ... ... ... және кембридж ярустары
ерекшеленеді.
Келловей ярусы (J 3 k)
Құмтастар, алевролиттер мен кейде әктастар қабатшалары араласқан сазды
қалың қабаттар түрінде ... ... ... саздары сұр, қарасұр,
күлдей сұр, кейде жасыл және қоңыр түсті. Құмтастар мен алевролиттердің
түсі сұр, ... ... ... және қоңыр. Құмтастар арасында ұсақ
түйіршіктілері көп. Келловей ... XIV ... ... ... ... горизонт орналасқан. Оның қалыңдығы 50-135 м.
Оксфорд-кембридж шөгінділері (J3о – km)
Юра ... ... ... ... ... ... мұнайлы қабатының үстін жапқан ... ... ... ... Ол ... жыныстарының біршама
қалың қабатынан құралған, ара-арасында құмтастар, алевролиттер мен әктастар
жұқа ... ... ... ... ... ... үшін 50-55 м, жоғарғысы үшін
30-97 м.
Бор жүйесі (К)
Бор жүйесінің шөгінділері жоғарғы юра шөгінділерінің шайылған ... және ... ... ... мен ... ... ... Литологиялық және генетикалық белгілері бойынша бор шөгінділері үш
бөлікке бөлінеді: ... ... ... терриген (альб,
сеноман) және жоғарғы карбонат (турондат) ярустары. ... ... ... ал ... және ... ... I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X және XI ... ... ... Бор шөгінділерінің қалыңдығы
1100 м шамасында. Бор шөгінділерінің өнімді қалыңдығы алевролит және ... мен ... ... ... ... ... тобы ... тобында палеоген және неоген жыныстары орын алған. Палеоген
шөгінділеріне ... ... мен ... ... ... ... шөгінділерінің қалыңдығы 150-170 м. Неоген жүйесі тортон
және сармат ярустарымен ... ... ... қалындығы 19-25 м, сармат
ярусы - 80-90 м.
Палеоген жүйесі ... ... ... және ... ... ... ... саз қабатшалары араласқан мергель және әктастар түрінде. ... сұр және ... сұр ... ... ... ... ... қалыңдығы 150-170 м.
Неоген жүйесі (N)
Неоген шөгінділері тортон және ... ... ... ... ... ярусына саздар, мергелдер, құмтастар мен әктастар
қабатшалары кіреді. Сармат ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің жалпы қалыңдығы 115 м-ге
жетеді.
Төрттік жүйесі (Q)
Төрттік жүйе эмовиаль-демовиаль текті құмдар, саздар, суглиноктармен
көрінеді. Шөгінділер қалындығы 5-7 ... ... ... ойыстары жүйесінің солтүстік қанатына жататын ... ... ... ... ... уақытта біршама
құрылымдар шоғырлары айқындалған, олармен мұнай және газ кен ... ... ... ... ... Жетібай, Қарамандыбас, Теңге,
Тасболат, Асар, Оңтүстік Жетібай, Ақтас, Шығыс ... ... ... құрылымы оңтүстік-шығыс антиклиналь аймағымен
шектеседі, олардың арасында жіңішке Бетта ойысы ... ... ... ... ... 3°. Жыныстардың құлау бұрышы 5-6° болатын оңтүстік
бөліктің қатпары да осындай жіңішке ойыспен Бетта ... ... ... ... ... ... ... үлкен емес белес
арқылы Гамма құрылымымен жалғасады. Ауданның ... ... ... ... шегінде Альфа көтерілуі күрт төмендейді.
Альфа кен орны ірі брахиантиклиналь қатпарына ... оның ... км. ... ... ... емес. Оның күмбезі шығысқа ығысқан,
соның нәтижесінде шығыс ... ... ... ... ... қысқа. Оңтүстік қанат шамалы тіктеу. Мұнда ... ... ... құлау бұрышы 6-8°. Қатпардың солтүстік ... ... ... ... батыс жартысында XII горизонттың
жабыны ... ... ... 1-3°. ... ... бөлігінде мұнай
кеніштері бар күмбездер ерекшеленеді: Солтүстік-батыс және ... ... емес ... ... ... ... оңтүстік
қанатын күрделіндіреді. XVIII ... ... ... ... 30 ... ... және ... 1300 м тұйық изогипс бойынша
құрылым өлшемдері 2,9x0,9 км. ... ... ... ... ... ... 1300 м изогипс бойынша көтерілу
өлшемдері 3,5x2 км, амплитудасы 32 ... ... де ... ... ... ... бөлігінен басқа жағы төмендеген, өте жайпақ, қатты созылған. Альфа
қатпарының периклиналдық аяқталуы мұнда XIII горизонт ... 1700 ... ... Келесі изогипстер Альфа және Гамма қатпарларын N58
скважина ауданында кішкене ойпат арқылы тұтас көтерілімге ... ... ... ... созылған. Мұнда XIII горизонттың жабыны
бойынша құлау бұрышы 3-4°.
Кұрылым өсінің ундуляциясы назар аударады, оның нәтижесінде негізінен
құрылымның ұзын ... ... ... ... ... ... ... көтерілуінің орталық бөлігіне Сигма күмбезі кірігеді,
онда да мұнай ... бар. XIV ... ... ... ... ... км, ... 105 м.
1.5 Мұнайгаздылық
Х ж. Альфа кен орнынан 5325100 т ... ... ... өнімінің
горизонттар бойынша бөлінуі төмендегідей (%): XIII ... - 27,5; ... - 39,9; XV ... - 12; XVI ... - 10,9; XVII ... ... XVIII ... -- 1,7; Сигма күмбезі - 1,2; Бетта күмбезі 1,2. 80
жылдарда Сигма, ... және ... ... ... ... ... Бұл олардан мұнай өндірудің сәйкес 4,
66 және 58 %-ке өсуіне әсер ... ... ... ... ... басым бөлігі өндіріледі. Олардан өндірілген мұнай барлық кен
орны өнімінің 64 %-ін құрайды. Кен орнында горизонттар ... бір ... ... тәуліктік шығымы мұнай бойынша 3.1-5,4 т/тәулік,сұйық
бойынша 6,7-15,8 т/тәулік. ХІП-ХІV горизонттар ... ... 64 жеке ... ... бөлінген. Тіпті бір горизонттың
бөліктері бір-бірінен бастапқы баланстық, игерілген қорларымен және ... ... ... ... ерекшеленеді және
сондықтан мұнай мен сұйық өндіру кен аралықта өзгереді. х.хх.хххх ж. мұнай
мен газ ... ... ... ... кен ... ... негізінен
механикалық тәсілмен (97 %) өндіріледі: терең ... (ШТС) және ... ... қоры барлық өндіру қорының 9,2 %-ін құрайтынына
қарамастан, газлифт тәсілімен мұнай өндіру 16,6 %, ал ... ... 24 ... газлифт скважиналарындағы мұнай мен сұйықтық шығымының мөлшері өндіру
қорының 90 %-ін ... ... ... ... шығымынан 3-3,5 есе
көптігімен түсіндіріледі.
Альфа кен орнының газдары ... газ ... ... ... ... ... Газды горизонттарда негізінен азот, көмірқышқыл газы қоспасы
бар «құрғақ» метан газы кездеседі. Газ ... ... ... ... ... коллекторлардың таралуы тиімді мұнайлы қалыңдықтар,
игеру кешендері және тұтас горизонттар карталары бойынша анықталған.
Альфа кен орнының өнімді шөгінділері коллекторлардың ерекше түріне ... ... ... ... ... ... Бұл коллекторлардың осы түрге жатуын межелейтін
негізгі фактор жыныстар құрамында ... ... ... және механикалық әсерлерге орнықсыз минералдардың көп болуы.
Егер кварцтық ... ... ... 95 % құраса, ал Альфа ... ... ... ... ... 30 % ... ... құрамы 70 % болса, минерал орнықсыз саналады.
Негізінен ... ... ... ... және цементгеуге кететін
жыныстардың түрленуі көп кішкене ... ... ... жеке ... ... шамасы 30 %-ке жетеді.
Өткізгіштін салыстырмалы төмен шамаларындағы суға ... ... да ... ... көптігімен түсіндіріледі. 1.1 кестеде
келтірілген.
1.1 кесте - ... ... ... кеуектілік шамалары
|Горизонттар |M, % ... |21 ... |22 ... |23 ... |24 ... ... кен орны ... негізгі сипаты. Бұл
шаманы толық анықтау үшін кэсіпшілік-геофизикалық материалдар қолданылды.
Өткен жылдар зерттеулері негізінде үлгітасты талдау ... ... ... ... мен бұл ... ... арасында біршама тығыз коррелятивтік байланыстар бар екені
анықталды. ... жеке ... мен ... ... ... ... ... шамалары бөліктерді, белгіленген
аймақтарды және тұтас горизонттарды ... ... ... қарай қолдану ыңғайлы болу үшін және ... ... үшін ... ... ... ... перфокарталарға
түсірілді. Кейін ЭЕМ-да арнайы қарастырылған бағдарлама бойынша бөліктегі
және тұтас горизонттағы ... ... ... бойыныша статикалык катарлар мен
көрсеткіштер анықталды.
1.2 кесте - Бөліктер мен горизонттар бойынша ... ... |kор, мкм |Скв. Саны ... м ... |0,206 |458 |10,8 ... |0,290 |349 |24,0 ... |0,167 |373 |15,5 ... |0,207 |311 |18,4 ... |0,76 |96 |23,4 ... |0,178 |63 |19,8 ... бойынша өткізгіштік шамасы 0,72-0,384 мкм2. Өткішгіштіктің
орташа шамасының ауытқулары ... ... ... ... ... ... ... мұнайға қаныққан қалыңдықтың орташа
арифметикалық шамасы берілген. Бұл ... ... ... бөліктердің мұнайлы қалыңдықтарының әртүрлі екенін ... ... ең аз ... сипатталады.
XIII горизонт құрылысында белгілі геологиялық заңдылық бар: ұсақ түйіршікті
құмтастар, алевролиттер, саздар, ... жұқа ... ... астарласуы түріндегі анық құрылыс қатарында қалыңдығы 10-47,3
м-ге жететін, барынша сұрыпталған орта және ірі ... ... ... Бұл ... ... ені 200-700 м жұқа
жолақтартүрінде. Біртекті құмтастар үшін өткізгіштік ... (0,2-1,2 мкм ... мен ... коллекторлардың қалыңдығының 10-51 м-ден 0,5-1.6 м-ге күрт
азаюы мен 0,05 мкм2 ... ... ... ... ... ... гидродинамикалық байланыс сипатты. ... ... және ... ... ... ... үшін ... нақты материалдар алғаш рет тұтас горизонттардағы жоғары
өнімді аймақтар мен төмен өнімді аймақтар үшін жеке-жеке өңделді. Бұдан
басқа, ... ... жаңа ... ... мен ... бойынша коллекторлар түрлерінің таралу ерекшеліктері мен
ішкі және сыртқы мұнайлылық нұсқасын дәл анықтауға мүмкіндік берді.
XIII өнімді ... ... ... ... ярусының жоғарғы бөлігіне
жататын шөгінділер кешені кіреді. Горизонттың жалпы ... 40-50 ... ... ... ... ... 18 м. ... горизонттар сияқты
күрделі көпқабатгы игеру кешені болып табылады. Күрделі ... ... ... ... ... XVI горизонт ққмтас-
алевролит және саз шөгінділерінің ... ... ... ... ... ... сипатқа ие:
• мұнайда парафин (29 %) мен асфальтенді-шайырлы ... ... ... мұнайдьщ парафинмен ... ... ... ... ... ... күмбезінде мұнайдың газбен қанығу қысымы мен бастапқы ... ... ... ... ... ... орташа қатаю температурасы +30°С
1.3 кесте - Қабат мұнайының орташа көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |XIII ... ... ... ... ... МПа |10,2 ... ... м / м |58 ... ... ... |3,5 ... парафинмен қанығу температурасы, °С |66 ... ... ж. ... кен ... ... терең бұрғылау нәтижесінде ашылған
стратиграфияльщ, литологиялық, коллекторлық қасиеттер негізінде екі
гидрогеологиялық ... ... бор және юра. ... ... 100 м ... мен мергелдерден құралған қалқан бар.
Юра кешенінің сулылығы
Юра шөгінділерінде екі сулы ... ... ... және ... ... ... терригендік пен карбонаттық жоғарғы
юра.
Терригендік сулы кешен
Жалпы қалыңдығы 800-1000 м ... және ... ... ... Юра ... сулы кешеннің суларының минералдылығы 127-152
мг/л, хлор құрамы - 2700-2900 ... ... - 140-180 ... -400-500 ... йод - 3-8 ... йод гидрокарбонаты - 2-3
мг.экв./л. Альфа кен орнының юра сулары үшін алюминий құрамы біршама ... 60-70 ... Бұл ... хлор ... ... ... сулы кешен
Кешен сазды мергель қалыңдығынан бөлектенген және литологиялық жағынан
құмтас қабатшалары бар әктастардан құралған. Бұл шөгінділердің сулары жалпы
минералдылығы жағынан да, жеке ... ... ... да ... ерекшеленеді. Жалпы минералдылық 23,3-36,8 мг/л шамасында. Иод
құрамы 2-3 мг.экв./л. Су ... ... ... ... сулылығы
Бор қабаты 700-800 м құмтас-алевролит шөгінділерінің араласуынан
тұрады. Бор жүйесінің терригендік шөгінділерінде екі сулы ... ... және ... ... ... ... ... қалқан
ретінде апт саздарының орнықты будағы қызмет етеді. Неоком суларының ... - ... г/л. Суда бром -- 45 мг/л, ... - 10 ... - 5-10 мг/л. Су хлоркальцийлік түрге жатады.
Альб-сеноман сулы кешенінің қабаттық ... ... ... ... ... Бұл ... ... жалпы минералдылығы -11,32-14,71
мг/л. Сульфаттар - 40-50 мг.экв./л, және олардың концентрациясы жоғарыдан
төмен ... Иод - 1-3 мг/л, ... ... 10 мг/л, Сулар
гидрокарбонаттық-натрийлік, сульфат-натрийлік, хлоркальцийлік түрге жатады.
1.6.1 Қабат суларының ... ... кен ... ... ... химиялық құрамы бойынша екі топқа
бөлінеді: бірінші топ - бор, екінші топ - юра ... ... ... сулары негізінен сульфат-натрийлік түрге жатады
және минералдылығы 10 г/л-ге дейін.
ХІП-ХХІП ... юра ... ... ... ... бойынша
біртекті хлоркальцийлік түрдегі, минералдылығы 130-170 г/л тұздықтар
түрінде көрінеді. ... ... ... ... құрамы 500 мг/л,
йод - 20 мг/л және т.б. құнды ... бар. ... ... ... 0,5-0,9 м3/м3 -тен ... және тек ... мен газ кеніштері
нұсқалары маңында, сондай-ақ терең жатқан горизонттар суларында ол ... /м -қа ... ... газ ... ... ... 4-8%-і ауыр ... азот, 0,5-7,3 %-і көмірқышқыл газ. Күкіртсутек газы жоқ.
Қабат суларының орташа тығыздығы 1081 (XIII горизонт) – 1105 кг/м3
(XXIV горизонт), ... ... ... ... үшін ... ... ... 11,4 Мпа және температурасы 62°С-де минералдылығы ... су үшін ... ... шамалар: тұтқырлық - 0,6 мПа-с, ... - 1,015, ... ... - 3,2 П-1 ... ... кен ... ... тарихы мен қазіргі жағдайы
Тек Қазақстан ... ғана ... ... ... ... ең ірі кен ... ... жататын Альфа кен орны Х ж. ашылып,
өнеркәсіптік игеруге Х ж. ... Өзен кен орны өте ... ... ... қатарына жатады және оны басқа кен орындарынан ерекшелейтін жеке
қасиеттерге ие және жобалауда да, игеру практикасында да ... ... ... кен орны - көп қабатты, геологиялық құрылысы өте ... ... юра ... ... 25 ... горизонттар (І-ХХҮ) белгіленген;
мұнайлылықтың негізгі қабаты - жоғарғы-орта юра ... ... ... өнімді қалыңдығы өзіне 48 қабатты жинақтаган
18 будаққа мүшеленген. Онша ... емес ... ... ... ... ... ... үш көтерілуге шоғырланған: Гамма,
Солтүстік-батыс және Бетта.
ХІП-ХVПІ горизонттар кеніштері біртұтас сумұнай жанасуымен массивті
қалындық қалыптастырады.
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... мұнайға қаныққан калындықпен сипатталады, мұндағы кеуектіліктің
орташа шамасы 22-27 %, ал өткізгіштік 0,179-0,276 мкм2.
Кен орнындағы ... ... ... 3,7-4,7 мПа-с, парафин 22
% және асфальтенді-шайырлы заттар 20 %.
Кен орны мен жеке ... ... ... ... ... ... қорын соңғы ресми есептеу Х жыл жүргізілген
болатын, ал ... ... ... ... ... жүргізіліп отырылды
және олар ресми көрсеткіштерге айтарлықтай ... ... жоқ. ... ... кен ... 1054566 мың т. қосынды бастапқы баланстық
(геологиялық) ... ... ... кен орнының қорларының игерілуі мен
өндірістік мүмкіндіктерін анықтағанда негізгі бағдар болып табылады.
Алғашқы ... ... ... ... алу ... (МАК) ... горизонттар (ХШ-ХҮІП) мен әрбір бөлік үшін бірдей - 45 ... ... ... ... ... және ... ... - 30-35 % шамасында анықталған ... ... ... рет жаңа
геология-физикалық ақпараттар және игерудің қалыптасқан күйін ... ... ... ... мен жеке ... ... ... алынатын
қорларды қайта бағалауға әрекет жасалды; алайда алынған нәтижелер дұрыстығы
дәлелденбеді, сондықтан горизонтгар мен жеке бөліктердің мұнай ... ... үшін ... ... дейін Х ж. бекітілген 464775 мың ... ... ... ... ... жүр. Кен орнының даму
перспективаларын анықтаудағы ең алдыңғы қатарлы және маңызды мәселелердің
бірі - ... ... ... ... ... игеру тарихын
және қорлардың қазіргі игерілу күйін есепке ала отырып мұнайдың ... ... ... аса ... ... ... өнімді
горизонттардың біршама көлемдік біртексіздігі (Орал-Поволжье ... 5-10 есе), ... ... ... және ... кен ... жобалауда және игеруде негізгі қиындықтар туғызды.
Отандық және шетелдік ... ... ... кен орнын жобалау мен
пайдалану тәжірибесі болған емес.
Кен орнын пайдалану жобалық құжаттар ... ... ... кен ... ... үш ірі жоба мен ... ... аса күрделі
саналатын жеке учаскелерге арналған ... ... ... бар.
Алғашқы жобалык құжат - игерудің бас үлгісін 1965 ж. ВНИИ ... ... ... ... ... кен ... игерудің басынан бастап қабат ... мен ... ... төрт ... ... ... I кешен - ХПІ+ХІV горизонттар; II кешен -
ХV+ХVІ горизонттар; III кешен - XVII горизонт; IV ... - XVIII ... I және II ... ... кешендері бойынша кен орнын айдау
скважиналары қатарларымен ені 4 км бөліктерге бөлу;
3. ... ... ... жеке ... бірден қосу;
горизонттар арасында сұйық ағысын болдырмау үшін барлық кешендер бойынша
жобадағы кесу сызықтарының дәл болуын ... ... III ... ... сыртынан су айдау арқылы игеру;
11. IV кешенді қабат ... ... ... ... ... ... скважиналарында түп қысымын мұнайдың газбен
қанығу қысымынан 25 %-ке төмен ұстау;
... ... ... ... ... ... ұстау;
• суды айдау қысымы - 10 ... ... іске ... үлкен қиындықтар туындады. Қабат қысымын
көтеру жүйесінің ұйымдастырылуы кешігумен жүргізілгендіктен ... ... ... ... ... режимде, ал кейін жобалық
көлемнен көп аз ... ... су ... ... ... Х – У жж. ... горизонттардың мұнай алу аймақтарында
қабат қысымы ... ... ... ... ... жерлерде 3,5...4,0
МПа), ал өндіру скважиналарындағы түп қысымы мұнайдың газбен ... 5 5.. .65 %-ін ... ... ... ... аймақтар
пайда болды, әсіресе мұнай кеніштерінің күмбездерінде. Бастапқы ақпарат
жиналуына қарай ... ... ... күйі мен ... ... ... шешімдер қабылданды, мысалы, бөліктер енін 2 км-ге
дейін азайту мақсатында кешендерді айдау скважиналары қатарларымен ... ... кен ... ... 16 бөлікке бөлінеген); өндіру скважиналарын
бұрғылау арқылы I және II кешендерді ірілендіру және ... ... ... жүйесін ұйымдастыру, III және IV кешендерді нұсқа ішінен су ... ... ... ... даму ... бөліктік су
айдаумен қоса ошақтық су айдау қолдану. Бірнеше рет кен ... ... ... ... ... ... ... ыстық суды дайындау қондырғыларының кешігуінен салқын су айдау
жалғаса берді. Мысалы, Х ж. (10 жыл ... ... ... су айдау
көлемінің 13 %-ін, У ж. - 27,7 %-ін, С ж. - 31,2 %-ін ... ... D ... ... кен орны ... горизонттарының нұсқа іші аймағына барлығы 300
млн.м салқын су айдалды, бұл су ... ... ... ... 85 ... ... ... қабат коллектор-жыныстарының 500 млн.м3 көлемі
салқындады, температура 5...20 °С-ге төмендеді. Жылдық ... ... ... ... Х ж. қол ... - 16249 мың т., У ж. ... ... өсуі экстенсивтік фактор - жаңа алаңдар мен учаскелерді бұрғылау
және іске қосу арқылы болып ... Бұл ... су ... ... ... мұнай шығымы төмендей берді. Негізгі ... мен ... ... кейін мұнай өндіру төмендеді (С ж. ... ... жоқ) және ... ... ... ... бұл ... көрінеді.
Мұнай өндірудің кұлау коэффициенті Х ж. - 5%, У - Z жж. -15,6...10 %
болды. Сулану игерудің ... ... ... енін 2 ... азайту)
қарқынының артуы жағдайында жоғарылады.
Х ж. ХІІІ-ХVІП горизонттарды игеру жобасы жасалды (кейін ол ... ... ... ... ... ... ... қарастырылды), бұл
қажеттілік кен орнын игеруді ... ... ... ... және ... ... ... геологиялық-кәсіпшілік ақпараттар
есебімен жобалық-технологиялық көрсеткіштерді толықтау ... ... ... ... ... әрбір горизонт жеке су айдау жүйесі бар өз алдына бөлек игеру
кешені болып ... ... ... ... скважиналары қатарларымен ... км ... ... ... ... ... әр өнімді горизонтқа
жеке бұрғыланады;
әрбір ... ... ... ... қорлар өндіру скважиналарының
торын тығыздау арқылы ... ... су ... жобалық көлемдері ұлғайтылады және Х ж. қарай кен
орнын толық ыстық суға ауыстыру жобаланды.
У ж. кен орнының өндіру қорында 1422, су ... ... 572 ... ... ... сол ... ... алу коэффициенті, бұрғылау және
скважиналар қоры ... ... ... ... нақты сулану
жобадағыдан көбірек болды.
Кейінгі жылдары, жылдық өндірудің қарқыны төмендеген бесжылдықтан ( ... У жж.) ... ... шығымдары азаюы мен суланудың көбеюі кезінде кен орнын
игеруде Z ж. дейін созылған салыстырмалы тұрақталу ... Бұл ... ... ... мен ... ... шамалы төмендеуі (жылына 2-4 %-
ке), айдалатын су көлемінің жалпы өсуі (34-тен 40 млн.м3-ке дейін) сипатты;
өнімнің ... аз ... ... 1-2,5 %). ... бұрғылау жалғаса
берді және олардың көбі коллекторлардың қасиеттері нашар ... Бұл ... ... ... ... ... су айдау
жүйесінде активті игеруге тарту қиын болғандықтан мұнай учаскелерінде ... ... ... ... керек болды. ХХ.ХХ.ХХХХ ж. жылғы жағдай
бойынша жылдық мұнай өндіру ең үлкен шамамен салыстырғанда 80 %-ке ... ... мың т., ... орташа сулануы 59,9 % болды.
Х ж. бастап кен орнын игеру соңғы игеру жобасына сәйкес жүргізілуге тиіс
болатын. ... ... ... ... ... жағдайдың
нашарлауы, «Альфанефть» МГӨБ қаржы ... ... ... ... жұмыстарының, жерасты және жерүсті ... және т.б. ... ... ... орындалмады, нақты
көрсеткіштердің жобадағыдан қалуы жылдан-жылға арта ... ... ... ... ... ... ... және су айдау
скважиналары тоқтатыла бастады, істер тұрған скважиналардың жөндеу аралық
уақыты ... ... ... ... ... ... ... бар терең сорап жабдықтарын пайдалануға тура
келді, бұл жағдайда оның ... ... ... ... ... ... есепке алынбады, нәтижесінде көптеген
жұмыс ... ... ... ... емес режимде пайдаланылды,
сондықтан ... ... ... ... жағдайларда мұнай мен ... ... ... ... ... көрсеткіштер орындалмады, сондықтан
оларды мұнайгаз өндіру басқармасының нақты ... ... ... ... ... Ал, ... жағдай жиі өзгеріп отырғандықтан
әзірше ұзақ ... ... айту өте ... ... ... қоры 1152 млн т. Альфа кен орны ... ... ... қоры - 215571 мың ... кен орнын игерудің Х ж. жобалық көрсеткіштермен салыстырғандағы
негізгі көрсеткіштері 2.2-кестеде келтірілген. Бұл кестеден мұнай өндірудің
жоспары орындалмайтынын көреміз, тіпті нақты ... ... ... көп ... ж. ... мұнай өндіру қарқынды құлауда. Х –У жж. өндірудің кұлау қарқыны
жылына 4,3-20,4 %. Х ж. құлау қарқыны тұрақтады.
Мұнай өндірудің азаюының ... ... ... ... ... көбеюі есебінен өндіру скважиналары жұмыс
істейтін қорының күрт ... ... ... ... ... жоғары, коррозиялық
активті теңіз және бұралқы суларды айдау нәтижесінде болған технологиялық
жабдықтың коррозиясы салдарынан қабат қысымын көтеру ... ... жаңа ... ... ... мен ... жөндеу,
коммуникацияларды коррозиядан қорғау мақсатындағы технологиялық
процестердің, ... ... ... ... ... ... - Альфа кен орнын игерудің негізгі технологиядық
көрсеткіштерінің динамикасы
|Көрсеткіштер |1965 |1975 |
| ... ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 . ... ... мың т. |6153,5 |3387,1 |197,7 |218,4 ... ... өндіру, мың т. |30934 |13685 |604 |766,5 ... ... ... ... % |80, 1 |75,3 |67,3 |71,4 ... ... ... тәуліктік |4,6 |3,9 |1,7 |3,0 ... ... | | | | ... Сұйықтың орташа |22,7 |17 |5,2 |10,7 ... ... ... | | | | ... ... ... |309123 |272254 |10649 |10397 ... өндірілген мұнай, мың | | | | ... | | | | ... ... басынан |755715 |551068 |20536 |19590 ... ... ... | | | | ... т. | | | | ... басынан |1083715 |980076 |33098 |36885 ... су ... мың м3 | | | | ... Бір ... су ... м3 |40402 |25329 |842 |1243 ... алынатын қордан |3,3 |1,35 |1,58 |1,11 ... ... % | | | | ... ... ... ... |1,2 |0,77 |1 |1,2 ... ... % | | | | ... ... |4138 |3210 |380 |283 ... ... | | | | ... скв. | | | | |
|1 3 ... ... |3918 |2629 |316 |233 ... ... қоры, скв. | | | | ... Су ... ... |1719 |1207 |83 |58 ... скв. | | | | ... кестенің жалғасы
|Көрсеткіштер |Альфа ... |
| ... ... | ... |
|1 |2 |3 |1 |2 ... ... ... |1587 |684 |71 |36 ... ... ... скв | | | | |
|1 6 .Жыл ... суланған |- |1520 |- |130 ... ... скв. | | | | ... қабат қысымын ... ... ... қалпына келтіру
мен жабдықтардың болмауы, су айдау қысымын жобалық шамаға дейін көтере
алмау;
... ... ... мен ... ... ... және
моралдық тозуы.
Х ж. Альфа кен орны бойынша тәуліктік өндіру - мұнай үшін 9852 т.,
сұйықтык үшін 26104 т. ... су ... 72602,8 ... кезең үшін барлығы 3606 мың т. мұнай өндірілді, бұл 2000 ж.
салыстырғанда 110,3 %.
х.хх.хххх ж. қосынды мұнай ... 282652 мың т., ... ... ... т., су айдау 1016462 мың м3 (2.2-кесте).
Х ж. мұнай бергіштікті арттырудың ... ... алу ... су ... ... сияқты жаңа әдістерін енгізу есебінен қосымша
777,2 мың т. ... ... бұл ... ... ... ... 25,3 %-і.
Альфа кенорнында қабат қысымын көтеру жүйесінің технологиялық
қажеттері, сондай-ақ ... ... үшін ... ... және Волга
суын қолданады (2.3-кесте).
х.хх.хххх ж. жағдай бойынша су айдау 17 шоғырлы сорап ... ... 13 БШСС және 4 ШСС ... ... ... 78 ... ... жалпы теориялық өнімділігі 336970 т/тәулік.
Х ж. өнімді горизонттарға 21400 мың м3 су айдалды, оның ішінде ыстықсу
2081 мың м ... ж. ... ... ... ... кәсіпшіліктері мен бұрғылау
мұқтажтарына қолданылатын ... ... ... 2663 мың м3 ... ... су ... 11 %-і. «Альфамұнайгаз» АҚ бойынша қабат қысымын ... ... су ... 4200 мың м3-ке ... отын
жетіспеуіне байланысты МАЭК-ң электр энергиясын шектеу салдарынан УПТЖ-ң
теңіз суын ... ... ... ... ... ... қабатқа су айдау
жоспарының орындалмауына жоғарыдағы себептер ғана ... ... ... тозып жарылуы, ШСС-да судың ысырап болуы, дренажды ... ... ... ... болуы, тізбек сыртына ағып кету себеп
болды.
1.6. кесте - Қабат қысымын ... (ҚҚК) ... су ... (мың ... |2001 жыл |2000 |
| | ... |
| ... ... |% |+ - | ... АҚ |25333 |28484 |112 |-4200 |137 ... оның ... | | | | | ... суы |15333 |18306 |82 |-4152 |64 ... су |10000 |10178 |89 |-579 |87 ... ... су |- |531 |- |- |69,9 ... ... ... ... ... ж. ... XVI ... мұнай кеніштерінен 2715,5 мың т.
мұнай және 50601 мың т. ... ... ... скважиналарының жұмыс
істейтін қоры 327 скважина (олардың 103-і ... ... ... горизонттарды бірге пайдаланады), оның ішінде 1 фонтандық, 1
газлифт және 325 ... ... ... ... ... ... ... Су айдау скважиналарының жұмыс істейтін қоры 80 скважина.
Бақылау ... 63. ... ... 12 ... бөлетін нұсқа ішіндегі
айдау скважиналары арқылы ыстық су ... ... ... ... ... ... Одан басқа, 2а, 3, За, 4, 4а бөліктерінің орталық
бөлігінде ... ... су ... ... Талдаулар көрсеткендей XVI
горизонтты игерудің негізгі көрсеткіштері жобадан ... ... ж. ... ... ... өндіру жобадағыдан 6,2 %-
ке төмен. Сұйықтың жылдық өндірісі жобадан ... % аз, ... ... ... ... ... 20-30 % ... ж. орташа жылдық сулану 62,6 % болды. ... жж. ... коры ... 40 ... (11,5 %) аз. ... ... қоры жобалық мөлшерге сәйкес, тіпті 2-6 скважинаға
көп.
XVI горизонтты бұрғылаудың өнімділігі төмен аймақтарда қысымды ... ... ... ... жүйелерін қалпына келтірудің жай жүруіне
байланысты негізінен геологиялық-физикалық шарттары ... ... ... кету ... - У жж. ... және ... ... торының нақты тығыздығы
жобадағыдан 0,3-10,2 %-ке ... ... арта ... х.хх.хххх ж. ол
жобадағы 195000 м2/скв. орнына 186000 м2/скв. құрады.
Скважинаның мұнай шығымы жобалық шамаға ... (3,4 ... Х ... ... ... 9,1 т/тәулік болды. Алудың су айдаумен орнын
толтыру 100 % ... ... ... алымдар жобадан төмен. 2001 ж. ысырап
болуларды есепке алғанда бұл горизонтқа 2,633 млн. м3 су ... ... ... ... ... ... ... сумен толтыру қосындысы
121,9 % болды, бұл талданылудағы кезеңде қабат қысымын 0,5 ... ... ... XVI ... игеру көрсеткіштері жобадан
төмен болса да, олардың жақсаруға бет бұрғанын байқауға болады.
Горизонт бойынша ... ... ... ... ... ... скважиналарының толық бұрғыланбауы. Өндіру скважиналарын
бұрғылау ... ... ... ... өндіру бойынша ... ... ... асып ... ... ... Альфа кен орнының өндіру және айдау скважиналары қорының жағдайы
х.хх.хххх. ж. жағдайға ... кен ... ... 5948 ... ... ... пайдалану қоры - 3603 (60,5 %), олардың жұмыс істейтіндері 2266
скважина, су айдау қоры 1263 (21,2 %), ... ... ... ... ... ... істемейтін скважиналардың қүрылымы:
12. жерасты жөндеудегі апат -104 (16,5 %);
13. суланып кеткендер - 92 (14,6 %);
14. пайдалану ... ... - 162 (25,7 ... ... тізбегінің ығысуы - 15 (0,4 %);
16. перфорациялық тесіктер бітелген - 44 (6,9 %);
17. пайдасыз скважиналар - 137 (3,8 ... ... ... күту - 509 (14,1 ... СКЖ ... ... ... -198 (3,5 %);
20. цемент көпірі жоқ - 7 (0,2 %);
21. жоюды күтуде - 24 (0,7 ... 1.7. ... - ... АҚ ... ... ж. ... ... |х |у |
|1 . ... қоры | | ... қоры |3560 |3493 ... істейтін |2572 |2862 ... ... ... |13 |23 ... |0 |0 |
| ШТС |2559 |2839 ... ... ... бос тұрулары |240 |167 ... ... қор |985 |631 ... ... ... |5 |5 |
| ... |53 |39 |
| ШТС |922 |587 |
| ... |3 |0 ... Су ... қоры | | ... қоры |1244 |1265 ... ... | | ... ... |562 |720 ... ... |681 |545 ... |1 |0 ... ... қордың бос тұрулары |52 |48 ... |4914 |4866 ... ж. ... ... скважиналарының пайдалану қоры 1263
скважина, оның 632 жұмыс істейді, 628 жұмыссыз және 3 ... ... ... ... ... СКҚ апаты-101 (15,1 %);
24. пайдалану тізбегінің бұзылуы - 154 (23,7 ... ... ... ... - 20 (1,9 %);
26. жоюды күту - 244 (40,7 %);
27. су құбырларын ауыстыру - 17 (2,7 ... ... ... ... - 39 (6,1 ... ... көпірі жоқ - 26 (4,5 %);
30. СКЖ тастап ... ... - 24 (4,3 ... басқа да себептер - 13 (2,4 %).
Жұмыс істейтін скважиналардың көбі ШТС-пен жабдықталған (96 % ... 0,6 % және ... - 3,4 ... ... 3606 мың т. ... ... оның ... 2839 мың т.
(92,5 %) - ... ... ... 193,7 мың т. (6,3 %) - ... тәсілі
және 34,5 мың т. (1,1 %) - газлифт тәсілмен ... ... ... ... мен ... ... сәйкесінше 4,1 және 12,9
т/тәулік.
1.8. кесте - Пайдалану тәсілдері бойынша ... ... ... ... ... мың т. |Сулану, % |2001 ж. |
| | | |% |
| |2000 |2001 |2000 |2001 | ... ... ... |2780 |3067 |66,2 |67,4 |110,3 ... ... тәсілдер | | | | | ... | | | | | ... ... |2357,5 |2838,6 |58,2 |63,6 |120,4 ... |401,5 |193,8 |77,4 |77,3 |48,3 ... |21,0 |34,5 |57,5 |69,6 |164,3 ... ... 90 %-і 30 ... ... жұмыс жасайды. Бұл
скважиналар фонтандаудың орнықсыз тәртібімен сипатталады, бұл кезде сорапты-
компрессорлық құбырларда парафин жиналады және шығару құбырөткізгіштерінде
мұнай қатып қалады. ... ... ... ... табиғи
фонтандау кезеңін азайтады және оларды механикалық өндіруге ауыстыруды
талап етеді.
Альфа кенорныныда штангілі терең ... ... ... түбінде
бос газдың болуымен, парафин мен тұздардың ... ... ... ... күрделіленеді және салыстырмалы аз
жөндеу аралық кезеңі және пайдалану коэффициентімен сипатталады. Сорапты
скважиналардың 70 %-і ... 10 ... аз өнім ... ... ... ... ... негізінен диаметрі 43, 44, 56 жэне 68
мм сұғындырма сораптармен жабдықталған, олар 73 мм-лік СКҚ-ға орнатылады.
Жобада ШТС скважиналарды ... жүк ... 8 және 12 т ... ... ... яғни 7СК-8 және 7СК-12.
Тербелмелі станоктардың нақты негізгі қоры жүк көтергіштігі 6.8 және
12 т сандармен келесі ... 6СКС - 302 ... (14,7 %), 7СК8 - ... %), 7СК12 - 34 (1,7 %), ИР-12 - 129 (5,9 ... ... ... ... кен орнында 30 скважина
гидротербегіштермен (АГН) жабдықталған. Оларды пайдалану ... ... ... ... ... байланысты жерасты
жабдықтар жұмысын қадағалау мүмкіндігінің болмауы; гидрожүйеден май ағуы,
осыған байланысты скважинаның тұруы көп. ... ... ... ... кемшіліктердің бірі қабат жұмысы жайлы сенімді ақпараттың болмауы,
бұл кен орнын игеру процесін бақылауды қиындатады. Талдау ... ... ... 34,5 ... ... төмен, небары 5 т/тәулік. Жылдың
суық кезеңінде өнімнің қату температурасының ... ... ... ... ... ... жылулық және ... ... бұл ... ... ... ... ... жіберу арнайы
техниканы талап етеді және мұндай скважиналар ... ... ... ету өте қиын.
1.9. Альфа кен орнында қабатты сұйықпен жарудың әдісінің сипаттамасы.
Қабатты сұйықпен жару әдісі алғаш рет 1948 жылы ... ... бүл ... ... кен ... ... аз, әлсіз
дренаждалатын қабаттардың мұнай бергіштігін көтеру және игеруді күшейтудегі
ең белгілі әдістердің бірі ... ... ... ... ... ... елеулі түрде көтеретін және ұңғымаларды рентабельді
категорияға шығаратын ... ... ... ... ... ... ... жаруды қолдану (ҚСЖ) саздалған,
өткізгіштігі аз қабаттарды игеруде өзінің тиімділігін көрсетті.
Қабатты ... жару ... ... әсер ету ... ... ... мұнайды алу темпын жылдамдататын және қабаттың мұнай
бергіштігін көбейтетін әдіс болып табылады. ҚСЖ өндіру ұңғымаларында да,
айдау ... да ... ... екі этаптан тұрады; бірінші этапта өнімді қабатқа жоғары
қысымда және қажетті жылдамдықта жұмыс ... ... ... ... жынысы жарылып, қолдан жасалған жарықтар пайда
болады. Екінші этапта процесс біткен соң жоғары өткізгіштікті ... ... ... қысымды түсіру мақсатында қабатқа жарықтың қабырғаларын ашық
күйінде ұстап тұратын жарықтарды кеңейткіш айдалады.
ҚСЖ жүргізілген кездегі ... ... ... ... ... жарылған материалдың өткізгіштігіне байланысты. Соңғы жылдары ғылыми-
зерттеу зертханаларында және шетел ... ... ... ... қабатты сұйықпен жару технологиясын жетілдіру
жұмыстары жүргізілуде, яғни жарудағы жұмыс сұйықтығын, жарықтарды ... ... ... ... ... мен жылдамдығын, сонымен
қатар ҚСЖ-нің периодтылығын анықтау және т.б. ҚСЖ-ні жүргізуді жобалаудың
жетілдірілген әдістері мен зертханалық ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды анықтауға
мүмкіндік береді.
Полимерлер химиясындағы зерттеулер, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жүргізуге
мүмкіндік берді. 7600 м3 сұйықтық және 1300 т құм ... ... ... ... Әдетте айдау темптері 0,8-16 м м3/мин аралығында
болады. Қазіргі таңда жарғыш материал ... 600-960 ... ... және де ... ... бұл ... 120 кг/м3 ... болады, ал операция соңында 1700-1900
кг/ м3-ке дейін өседі.
Қабатты сұйықпен жару ... ... ... қиын ... кетті, ол көп
мөлшерде құрғақ және сұйық қоспаларды дозалауға, сәйкесінше ... ... ... және оларды әртүрлі концентрациядағы жарғыш
материалдармен айдауға мүмкіндік береді.Кенейткіш концентрациясы 2400 кг/м3
мөлшерге жеткен кездер сирек ... ... ... материалмен жұмыс істеу
үшін, оларды сақтауға және тасымалдауға арналған арнайы ... бұл ... ... ... ... берілуін, жүйеге
қоюландырғыштарды, фильтрация ... ... ... ... ... және ... ... және дозалауды жеңілдетуге
арналған.
1.10. ҚСЖ қолданудың Ресейлік тәжірибесі.
Қазіргі таңда ... ... ... ... сұйықпен жару
әдісінің қолданылуына және дамуына көп көңіл бөлінуде. Бұл осы ... аз ... ... өндіру үлесінің көбеюіне, сонымен
қатар экономикалық көрсеткіштерге: ... ... өсуі және ... қиын ... мұнай қорын өндірудегі жеңілдіктеріне
байланысты. Осы саланың өндірілетін қорының 40%-тен ... ... ... ... ... ... ... 80% Батыс Сібірде.
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей өткізгіштігі аз ... ... ... ... осы қабатты гидрожару тәсілі болып
табылады. Гидрожару ... ... ... ... ... 2-3 есе ... мүмкіндік береді, ал ҚРЖ-ды игеру жүйесінің
элементі ретінде ... яғни ... ... бар ... ... ... өндірілетін қорды алу темпін өсіреді, әлсіз
дренаждалатын зоналар мен қабатшаларды игеруге қосу ... және ... ... ... ... бергіштікті көбейтеді, сонымен қатар игеруге
мүмкін дебиті ... ... 2-3 есе ... ... ... ... ... төмен кен орындарда қолданудың болашағын бағалау
мақсатында 1988 жылы осы әдіс үшін ... ... ... ... ... келесідей қеніштерді алған:
5. коллектордың өткізгіштігі мұнайдың тұтқырлығы 5 сп болғанда 30 ... ... 5-50 сп ... 50 ... ... тиімді қалындығы 3 метрден жоғары;
7. бастапқы баланстық қор 0,5 млн. тоннадан жоғары;
8. қордың өндірілген бөлігі 30%-тен аспайды;
9. қабаттың жату ... 3500 ... ... ... ... Сібірде (елдің негізгі мұнай-газ өндіруші аймағы)
мұндай объектілердің саны 50 астам, ал олардың жалпы қоры 2,9 млрд ... ... екі ... ... ... ... игеру экономикалық тиімсіз
кеніштер, яғни гидрожару ұңғымалардың өнімділігін рентабельді ... ... және ... тыс ... ... ... аударуға
мүмкіндік береді;
2-өндіру деңгейі рентабельдіден жоғары кеніштер, ... ... ... ... ... арқылы осы қорларды және ұңғымалардың өзін
пайдалануды тиімдірек ... ... ... ... ... 1/3 ... ... қабатты гидрожару операциясын жүргізу үшін
қажетті ұңғымалар фонды, мұнайлылық ауданын және ... ... ... (25 ... ... 20 ... жетті.
Соңғы 5 жыл ішінде осы салада ҚСЖ бойынша ... ... ... (МК) ... Барлық кәсіпорындардың техникалық жабдықталуы
шетелдік қондырғыларға және технологиялық ... ... ... дайындау үшін қажетті химреагенттер) негізделген.
Осы жылдардың ішінде әртүрлі геология-физикалық жағдайларда ҚСЖ
жұмыстарын жүргізуде және оның ... ... ... ... Қазіргі кезде гидрожару жүргізілетін объектілерді шартты түрде
екі топқа бөлуге болады: қимасы бойынша ... ... ... (15-20 ... одан да ... ... және қимасы мен жайылымы бойынша біртекті
емес қабаттар.
"Юганскфракмстер" кәсіпорынының "Юганскнефтегаз" АҚ-ның 15 кен ... 534 ... ... ... келесідей мәліметтерді берді.
ҚСЖ-ң қолданудың негізгі объектілері ретінде өткізгіштігі аз коллекторлы
кеніштер алынған: ... 77% ... ... 50 ... ... соның ішінде 51% - 10 мд-ден аз және 45% - 5 ... аз. ... ҚСЖ ... ... аз ... фондында жүргізген: жұмыс
істемей тұрған ұңғымаларда 24% (жұмыстың жалпы көлемінен) және аз дебитті
ұңғымаларда: сұйық ... 5 ... ... 28% және 10 ... Орташа есеппен барлық өңдеулер және ... ... ... ... ... 31,4 ... ... ал мұнай дебиті
7,2-ден 25,3 т/тәулікке дейін өскен, яғни мұнайды өндіру суланудың өсуі
6,2% болғанда 3,5 есе ... ... ҚСЖ ... ... қосымша
өндіру 5 жыл ішінде 8 млн. тоннаға жетті.
2типті қабаттарды гидрожарудың қызықты тәжірибесі Повхов кен орнында
"Лукойл-Когалымнефтегаз" АҚ-мен алынған.
Повхов кен ... ... ... ... негізгі мақсаты БВ8
қабатының үзілісті зонасын қарқындырақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... кен ... 1992 жылдан 1994 жылға дейін 154 ҚСЖ жұмысы
жүргізілген. Жұмыстың табыстылығы 98% болды. ... ... ... 5 ... Қосымша өндірілген мұнайдың көлемі 1,6 млн. т. Технологиялық
тиімділіктің есептік ұхақтығы 2,5 жыл. Бір ... ... ... ... мың т. Экономикалық тиімділік 73 мың доллар/1ҚСЖ болды.
"Лукойл-Когалымнефтегаз" АҚ-да осындай ... ... ... кен орын жоқ. ҚСЖ ... ... мен ... көрсеткендей коллекторларының өткізгіштігі 10-30
мд ... ... ... ... 2-3 есе ... одан да көп өсуі қабаттың таза емес түптік зонасының әсерінен
немесе оның біртексіздігінің әсерінен ... ... екі ... да ... біріншісі - барлық жерде.
Мұнай ... ... ... ... ... өнімді қабатты
сапасыз ашудан және ұңғымаларды меңгеру мен оларды жөндеу кезіндегі ұңғыма
түбін дұрыс тазаламау ... ... ... ... ... 1,5-2 есе аз ... ... ҚСЖ нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... аз қабаттарды
гидрожару жұмыстары ұңғыма дебитін 3,5-4 есе өсіреді. Күнделікті дебиті 5-7
т/тәулік ұңғымалардың дебиті ҚСЖ әсерінен орташа 15т/тәулік ... ... ... ... жару әдісін тиімді қолдану үшін игеру
объектілерін таңдау ... ... жару ... ... ... таңдау белгілі
геолого-техникалық шарттармен шектелген, бұл шарттарды орындамау ҚСЖ-дың
тиімділігінің төмендеуіне немесе кері нәтижелерге әкелуі мүмкін.
Геологиялық ... және ... ... ... ... жасау
негізінде ҚСЖ жүргізу баянды нәтиже беретін объектілерді ... ... ... және ... ... ... жару өткізгіштігі аз ... ... ... ... ... ... ... ҚСЖ-ды
жүргізетін объектілерді таңдаудың негізгі критериі өнімді қабаттың орташа
өткізгіштігі ... ... ... ... жүргізу үшін қабаттық
жағдайдағы ... ... ... ... үшін қабаттың
өткізгіштігі 0,03 мкм2 және ... 5-50 ... ... үшін 0,05 ... ... ... ... қабаттың өткізгіштігі жоғары болған ... ... ... ... ... әсер ... нәтижесінде
ұңғымалардың өнімділігін көбейту ҚСЖ-ды жүргізуге кеткен шығындардың орнын
толтырмай ... ... ... орташа және жоғары қабаттарда ҚСЖ-ды
тек ластанған түп зонасын тазарту үшін ... ... ... береді.
Қабаттың қалыңдығы.
Өнімді қабаттың тиімді қалыңдығы 4-5 метрден аз болмау керек. Егер
қабат қалындығы аз ... ҚСЖ ... ... ... және ... ... ... қалыңдығы
ҚТНГЖ-ды жүргізудің маңызды шарттарының бірі - өнімді қабатты ... ... ... ... олар ... ... және ... болған болса) бөліп тұратын, жеткілікті қалыңдықты және ауданы
бойынша ... ... ... ... ... ... оқшаулауға
жеткілікті экрандардың қалыңдығы қабат пен ... ... ... қатар ҚСЖ-ды жүргізу технологиясына байланысты. Ең үлкен кернеулер,
әдетте, саз және алевролит сияқты пластикалық жыныстарда байқалады. ... ... және ... материалдың көбеюі және олардың
аргилиттелуі экрандаушы қасиетгердің нашарлауына әкеп соғады. ... ... ... ... ... ... ... Әдетте 2500-3000 м тереңдіктегі жарықтың жарты
ұзындығы 50-100 м және ... ... 2,5 ... ҚСЖ үшін ... 8-10 м болу ... су-мұнай және газ-мұнай жапсарынан алыстығы.
ҚСЖ-ға арналған ұңғымалар су-мұнай және газ-мұнай жапсарынан біршама
қашықтықта, әдетте ұңғымалардың арақашықтығынан аз емес, жату ... ... ... ... ... жатса, олардың тез сулануы ... ... ... ... ... мүмкін, әсіресе егер жарықтардың
бағыты контур ... ... ... ... ... үшін ең ... объект - өткізгіштігі біртекті,
жеткілікті қалыңдықтағы қабат. Өнімді қабат қимасының бөлшектенуі ҚСЖ-ны
қолданудың тиімділігін төмендетуі ... ... ... емес ... ... ... ... пішімін және енін бағалауда, ҚСЖ-ның технологиялық
тиімділігін бағалауда қателер кетуі мүмкін.
Қабаттың тереңдігі.
ҚСЖ-ды қолданылу ... ... ... ... тереңдігі
гидрожаруға арналған қондырғылар комплектісінің техникалық мүмкіндіктерімен
және бекіткіш материалдардың ... ... ... ... кезде игеру объектісінің жату терендігі метрден аспау ... ... ... ... ҚСЖ қолдану арқылы игерілетін
объектінің максимал жату тереңдігін көбейтеді.
1.11.1. ҚСЖ жүргізетін ұңғымаларды таңдау ... ... ... ... ... ... соң ҚСЖ
жүргізетін ұңғымаларды тандайды. Кенішті игеруді оптимизациялаумен қатар
ұңғыманың техникалық жағдайы, оның өндірістік көрсеткіштері ... ... ... ... ... 7т/тәуліктен кем болмау керек.
Таңдау жарудан соң ұңғымалардың 80%-нің дебитінің өсуі 15 т/тәуліктен аз
болмау керек, қалғанының дебиті 8 ... кем ... ... ... ... ... жағынан дайын болу керек. Эксплуатациялық колоннаға
пакерді отырғызу интервалында ешқандай бұзылыстары мен деформациялары
болмау ... ... ... 50 м ... және ... цементтік сақинаның эксплуатациялық колоннамен және қабат
жынысымен ілінісуі қанағаттанарлық болу ... бұл ҚСЖ ... ... ... ... ... ... интервалы.
Перфорацияланған интервал 20-25 метрден аспау керек. Бұлай болмаған
жағдайда ҚСЖ-дың қабатты толық қамтуын қамтамасыз ететін қосымша техникалық
және технологиялық ... ... тура ... ... ... ... өнімділігін арттырудың қолайлы
факторы - онда скин-эффекттің болуы. ҚСЖ өнімділігі жоғары
қабаттармен қоршалған өнімділігі ... ... ... жақсы
эффект көрсетеді.
1.11.2. Қабатты сұйықпен жарудың технологиясы.
Қабатты гидрожару тиянақты дайындықты, ұңғыма мен өнімді қабаттың
жұмысының ... ... ... жоғары профессионалды дайындықты
қажет ететін технологиялық процесс болып табылады.
Қабатты гидрожару жұмыстарының ... ҚСЖ ... ... ... дайындау, қабатты жару операцияларын жүргізу және
гидрожарудан ... ... ... ... ... ҚСЖ ... эффективтілігі едәуір дәрежеде ұңғыма мен өнімді қабаттың бастапқы
анықталған көрсеткіштеріне байланысты.
ҚСЖ жүргізу ұңғымаларын тандау геолого-техникалық шарттарға ... ... ... бойынша жүргізілетін ҚСЖ жүргізу жобасын
жасайды, бұл жобада ... ... ... ... ... сонымен қатар қолданылатын құрал-жабдықтар,
материалдар, олардың саны көрсетіледі.
Қажет болған ... ҚСЖ ... ... ... ... ... бітеледі және жұмыс істеп түрған ... ... ... ... қажетті барлық қондырғылар мен ... ... ... ... жүргізу үшін ... ... А-50М ... ... ... ... (стеллаж);
- сорапты компрессорлы кұбырларды тасымалдауға ... ... ... (2 ... ... (1 ... ... агрегат (1 адам);
1. төменгі қысымды сорап АЦН-12 (1 адам )
2. жоғарғы ... ... ... (1 адам )
3. ... ... қондырғы (1 адам )
- трактор Т-100 (1 адам )
4. мұнай тасығыш (1 адам )
5. құм тасығыш (1 адам )
6. бу ... ... ... (1 адам )
7. өрт ... машинасы (5 адам )
8. сағалық және ұңғымалық қондырғылар;
9. құрал-жабдықтар;
10. технологиялық ... ... ... және ... мамандары ұңғыманы жөндеу агрегатының ... ... ... ... жағы ... ... сорапты компрессорлы
құбырларды түсіреді де, ұңғыманы түбіне дейін жуады.
МК мамандары өнімді қабаттың параметрлерін, ... ... ... маңындағы және одан төмен, жоғары жердегі цемент мақсатында
қосымша зерттеулер ... ... ... ... үшін МК ... ... ... шаблонымен шаблондайды. Дайындық жұмыстарында келесідей
техника қолданылады:
- технологиялық сұйықтарды тасымалдауға арналған ... ... ... тасымалдауға арналған трейлерлер;
- жұмысшылар тасымалдайтын автобустар;
- жұмысшыларға арналған вагон-үй;
- қондырғыларды, материалдарды, құрал-жабдықтарды жеткізетін
автокөліктер;
- геофизикалық қондырғылар (зертхана, ... ... ... ... ... құрал-жабдықтар МК мамандарымен ұңғыма алаңындағы алаңда
технологиялық ... ... ... (1.1-сурет), сонан соң
қондырғыларды ... ... ... ... ... ... ... - жұмсақ шлангілермен, жоғарға
қысымдылар - болат құбырлармен). Барлық құбырларды бекіткен 1,5 есе ... беру ... ... Сыйымдылықтағы технологиялық сұйықтықтарды
тұтқырлықты көтеретін химиялық реагенттермен араластырып, жарудың ... ... ... ... оның ... мен
температурасына байланысты.
ҚСЖ процессі ... ... ... ... мен шығымға сәйкес
басталады. Қабаттың жарылуы айдау қысымының төмендеуінен және ... ... ... ... ... түбінде Рз төмендегі ... ... = Рг + ... Бр - өнімді ... ... ... ... – тау ... ... ... кейін ұңғыманың қабылдауын көбейту ... ... ... және жару қысымын көтереді. Жобалық мәнге сәйкес
келетін жарық ... ... оны ... үшін ... ... ... басталады.
Сыналаушы материалды айдап болған соң оны сәйкес таза сұйықтықпен басу
жүргізіледі де; ... ... ... ... ... ... ... бір тәулік бойы қысымды таратуда тұрады.
ҚСЖ процесі кезінде СКҚ-ғы ... ... ... тыс ... ... МПа ... ұсталып тұрады.
ҚСЖ барлық параметрлері (сорапты агрегаттардағы қысым, сұйықтық пен
бекіткіш ... ... және ... шығындары) процесті бақылау және
басқару станциясына жіберіледі
1.13.1. ҚСЖ-дан кейін ұңғыманы меңгеру
Қысымды тарату біткен соң ... ... ... да ... ... байқалса, ұңғыма бітеледі), пакер алынады. Ағысты ... ... ... ... ал ... ... болған жағдайда
тереңдік сораптармен немесе ... ... ... ... түсіріп МК бригадасы қорытынды жұмыстар жасайды - ... ... ... алаңын тазартады және ұңғыманы тапсырады.
Ұңғыманы тапсырумен қатар ҚСЖ-дың барлық құжаттары беріледі: акт, ... ... ... және ... ҚСЖ ... ... ... кезінде қолданылатын материалдарға жұмыстық сұйықтықтар мен
бекіткіш материалдар жатады.
Жұмыстық ... ... ... ... ... ... және су ... және эмульсиялар қолданады.
ҚСЖ процесі кезінде ... ... ... ... ... негізді - газсыздандырылған мұнай, амбар мұнайы, қою
мұнай, мазут немесе оның ... ... ... ... керосин және дизель отыны;
- су негізді - сульфит-спиртті барда, су, тұз қышқылының
ерітінділері, әртүрлі реагенттермен қоюлатылған су тұз ... ... ... - гидрофобты мұнайсулы, гидрофильді мұнайсулы,
мұнай қышқылды және керосин қышқылды;
Әдетте, мұнай ұңғымаларында ҚСЖ жүргізуде жару сұйықтығы және сұйық-
құм тасығыш ... бір ... ... оны ... мен ... ... жару сұйықтығы ретінде су қолданылады.Су негізгі
басқа жұмыстық сұйықтар жару сұйықтығы немесе сұйықтығы немесе құм ... ... ... ... басқа сұйықтығы ретінде ... ... ... ... ... тек ҚСЖ технологиясы бойынша олардың
өнімді қабат кеуектеріне енуі болмайтын жағдайларда ғана ... ... ... ... ... материалдар ретінде аса төзімді
материал – пропанкарболит қолданылады, оның физика-химиялық қасиеттері 1.9
кестеде көрсетілген.
1.9 кесте – Пропанттың физика- ... ... ... бірлігі |Мәні |
|Түйішіктерінің ... |мм ... ... ... ... |мм |0,71 ... тығыздығы ... |2650 ... ... |рsі |8000 ... |мкм2 |0,121 ... |% % |35 ... (Кромбейн бойынша) | |0,8 ... ... |% % |98 ... ... барысында бекіткіш материалдан басқа жару сұйықтығы және
құмтасығыш сұйықтықты дайындауда гельтүзуші, активатор, беттік ... ... ... ... ... кезінде қолданылатын құрылғылар ретінде ҚСЖ арналған шағын
комплекстер (ШК) қолданылады.
Қолданылатын ШК ... ... ... ... немесе
агрегаттардың жиынтығы болып табылады және ... ... ... қырылғыларды жұмыс орнына жеткізу;
сусымалы материалдарды уақытша сақтау;
көп компонентті гетерогенді жұмыс сұйықтықтарын дайындау;
гидравликалық қуаты жоғары сорапты ... ... ... ұңғыма түбіне айдау;
- технологиялық процестің жүру барысын құжаттау, бейнелеу және
комплекс агрегаттарын автоматты, автоматизациялы және автономды режимдерде
басқару;
- ... ... ... және экологиялық қауіпсчіздікті сақтау;
1.15. ҚСЖ құрамы және агрегаттардың қызметі
ҚСЖ құрамына келесідей құрылғылар мен агрегаттар кіреді:
сусымалы ... ... ... ... сақтауға және қоспаны дайындау агрегатына беру үшін;
жұмыстық сұйықты дайындау агрегаты (СДА), алдын-ала немесе ҚСЖ барысында
сұйық және ... ... ... ... ... сұйықтарды
дайындау үшін;
сорапты агрегаттар (НА-1050) - жұмыстық сұйықтықты ұңғымаға айдау үшін;
манифольдтар машинасы - комплекстің ... ... ... ... ... сорапты агрегаттармен гидравликалық
байланысы үшін;
- автоматты басқару және ... ... ... (АББЖМ) –
технологиялық процестің ... ... ... ... ... процестің параметерлерін құжаттау үшін;
- сұйық компоненттер ... (СКА) ... ... және
дайындауға арналған.
Ұңғыманың параметрлері
Н = 1600 м:
Дэкс = 168 мм
h = 7 м
Рпл = 150 Атм
µ = 10 ... = ... ... мына ... ... = Рвт – Рпл + ... Рпл =150 Атм – ... қысымы;
Gр =15 Атм – жыныс қаьатшаларының қысымы;
РВГ = Н* үп /10 =1600 * 2,5 /10 = 400 ... - тік ... ... = 2,5- ... ... орташа меншікті салмағы;
Рраз = 400 – 150 + 15 = 265 Атм
Мұндағы: коп = 15 / 2,0 – тәжірибелік коэффициент (коп = 1,75 ) ... ... = 265 + 280 / 2 = 272,5 ... мм ... ... ... ... жару жүргізу мүмкіндігін
анықтау үшін құбырдың ішкі қысымға беріктігін ЛАМЭ ... ... Dн=16,8 см – ... ... ... ... диаметрі;
Dв=14,4 см – шегендеуші құбырдың сыртқы диаметрі;
σтек = 3200к200к -С ... ... ... ... - беріктік қорының коэффицентті;
γ = 0.95 - жару сұйығының ... ... ... ... ... арын ... - ... құбырдың ұзындығы;
L = 1600 м – шегендеуші құбырдың ұзындығы;
Құмтасығыш - сұйығын айдау, кезінде ... ... 1300м3 ... 1750 м ұңғы ... 168мм ... орын ... кесте
арқылы табамыз.
Ұңғы сағасындағы құмтасығыш - сұйығының тұтқырлығы μ = 250 СПЗ;
1750 м ұңғы тереңдікте 168мм ... орын ... ... ... |μ = 50 СПЗ |μ = 250 С50 |μ = 500 СПЗ ... |σ2 ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... |
| ... |
| ... |
| ... және ұңғының |
| ... ... үшін ... |
| ... қамтамасыздандыру |
|Байланыс жүйесі |12 ... ... мен |
| ... ... 2 |
| ... ... ... жолдардағы максималды |85 (км/сағ) ... | ... ... ... |4x4 ... ... 1) ... ... сұйықпен жылытудан |
|2) авариялық ... ... ... ... ... ... жүйесіне қосудан |
|Машинаның толық салмағы |11 130 ... | ... ... ... |8200 2500 3200 ... ені | ... биіктігі | ... | ... ... және ... ... ... отырғышы тартқыш
базада
Манифольдтер машинасы орын ауыстыру, тасымалдау, жабдықтарды монтаждау
және демонтаждау, ... ... ... ... ... ... ... (комплексті ) агрегаттарының өзара және ұңғы сағасының жоғпрғы және
төменгі ... ... ... қамтамасыз етеді.
Техникалық сипаттамасы
Жоғары қысымды монифольді:
Жұмыс қысымы ... ... ... қысымды монифольді:
Жұмыс қысымы ... ... ... ... ... агрегаттар саны дана ... 5,6 м-ге ... ... ... 2,08 м-ге ... ... ... ... мм
10 500
Агрегаттың толық ... = ... + ... ... және ... қысымды монифульдтермен қоса
есептегендегі ... ... ... максималды жылдамдық км/сағ 60
Агрегат өлшемдері
ұзындығы ... ... ... ... ... АГРЕГАТЫ
толық приводты (жетекті) КАМАЗ-53228 шассиі
Агрегат қабатты сұйықпен жаруға арналған ... ... ... және ... ... процесіндегі жұмыс сұйықтарды
дайындауда жұмыс сұйығымен қоспаны ... және ... ... ... яғни ... және газ кен ... ... ... гидроқұмағынды немесе ... әсер ... ... ... ... сутегі негізгі және сонымен қатар су негізі
дайындауды қамтамасыз етеді (мұнай және дизель отыны).
Жұмыс сұйығын дайындау ... ... ... ... өткізу
барысында химреагенттерді арынды коллектор араластыру камерасында жүзеге
асырылады. Агрегатты басқару агрегаттық ... ... ... жүзеге асырылады. Пультте жұмыс сұйығын немесе қоспаның шығын мәні,
қысымы, тығыздығы, тұтқырлығы және температурасы ақпарат көрсетіледі.
Техникалык сипаттамасы
Қоспаның берілуі ... – ге ... ... ... кг/ ... –ге дейін
Айдау жұмыс қысымы ... ... ... беру 2 ... ... ... ... ... ... жұмыс қысымы МПа ... ... ... м3 ... ... ... карданды вальдан қуатты таңдау
Сору сорабының жетегі ... ... ... ... ... ... ... ( Dу=100 мм) 9 дана ... ( Dу=100 мм) 12 дана ... ... ... ... жылдамдығы ... ... ... салмағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... КАМАЗ-53228 шассиі
Агрегат жабық кузовты жоғарғы люктер арқылы ... ... ... ... ... ... ... қорғау
және де сұйықпен жару жүргізілетін орынға тасымалдау, 600 ... ... ... ... ... арынымен ағып, қоспа дайындау,
қабылдау бункеріне беруге арналған.
Өнімділік жүктеуші ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Агрегаттың тасымалданатын жүкпен
бірге толық салмағы
кг 22 ... жүк ... ... 000
Кузовтың көтерілу бұрышы ... ... ... ... 0-5 ... ... ... агрегаттың
максималды жылдамдығы
км/сағ ... ... ... ... 3 ... ... (ТҚА)
толық жетекті КАМАЗ-53228 шассиі
Агрегат жер бетінде тігінен орналасқан цистерналарды өзінен-өзі тиеуге
комплектеуші базадан қабатты сұйықпен жару жүргізілетін ... ... ... ... және ... ... ... базаға қайта
келуге және де ҚСЖ жүргізілетін технологиялық аудан жеріне тік күйінде
орнатуға арналған.
Агрегат цистерналарды коплектеуші базадан ... ... ... және кері ... ... ... ... салмағы ... ... ... тік күйде және де тасымалдайтын
күйге жүктеу уақыты
мин ... ... ... ... 60
Агрегаттың ... ... ... ... ... 9 ... ... 4 ... ... ... ... ... ... дөңгелек формуласы
6 х 6
Кешен мұнай-газ өндірісінің терреториясындағы грунттық ауданында
орналасады.
Кешен ... әр ... әр ... ... ... ... ... ( жылжымалы кешен ) сұйықпен жару жүргізу үшін
орналасу сұлбасы төменде көрсетілген.
2 ЭКОНОМИКАЛЬЩ БӨЛІМ
2.1 ... ... ... ... кен ... ... ... негізгі шаруашылық бірлігі
мұнайгаз өндіру басқармасы, онда мұнай мен газды өндірудің толық циклі
өтеді, сондай-ақ оларды ... ... беру үшін ... жасалады.
Қазіргі кездегі «Альфамүнайгаз» МГӨБ-1 құрылымы келтірілген.
2.1.1 Негізгі және қосалқы
«Альфамұнайгаз» ... ... ... ... ... мен ... үш жерасты жөндеу, үш ... ... ... бір ... ... бір өндірісті автоматтандыру цехы және ... бар. ... ... ... ... цехтар негізгі болып
бөлінеді. Мұнайгаз өндіру басқармасының негізгі өндірісі былайша ... ... ... (РИТС) - мұнай және газ өндіру цехы ... ... ... және ... цехы ... өндіріс мұнайгаз өнеркәсібінің кәсіпорындарында негізгі
өндірістік процестердің қалыпты ... ... ... өндірістің ең маңызды міндеттері:
• негізгі өндірістік қорларды күту және қалыпты ұстау,оның ішінде
жабдықтарды жөндеу де бар;
• кәсіпорын мен оның ... ... және ... ... шикізат, материалдар мен дайын өнімді тасымалдау және
сақтау;
• мұнай мен газдың сапасын техникалық тұрғыда қадағалау;
Мұнай өнеркәсібінде сондай-ақ осы ... ... тән ... ... ... ... тұрғызу жұмыстарын ұйымдастыру және
жобалау, скважинаны ... ... ... және ... жуу
сұйықтарын дайындауды ұйымдастыру және жобалау және ... ... ... ... ... ... ... пайдалану, күту және
жөндеу деңгейімен анықталады.
Қазіргі кәсіпорындардың негізгі қорлары ... ... ... ... ... ... мен ... кететін шығындардың
мұнай және газды өндіру мен тасымалдаудың өзіндік ... үлес ... ... Жыл бойы ... ... мен жабдықтардың 15
% күрделі жөндеуге, 20-25 % ... және ... ... ... ... ... кәсіпорнының өндірістік-шаруашылық қимылының
тиімділігі энергиямен, сумен жабдықталған қызметінің ұйымдастырылуына ... ... бұл ... ... ... ... тұтынушылары болып табылады.Энергиямен, сумен жабдықтау қызметі
электрмен, сумен және жылумен кешенді әрі үзіліссіз қамтамасыз ете ... Бұл ... шешу үшін ... ... ... ету ... қазандык, айдау станцияларын, су ... ... суды ... ... ... ... өткізіп отырады.
Кәсіпшіліктердің скважиналарды күнделікті және жерасты
жөндейді.Скважиналарды жерасты жөндеу - жерасты пайдалану жабдықтарын мұнай
мен газды өндіру жоспарын қамтамасыз ... ... ... ... кешені. Оны скважиналарды жерасты жөндеу цехы
жүргізеді.
Күрделі жөндеу - істеп ... ... ... ... ... ... ... тұрған скважиналарды іске қосу. Тұрған
скважинаны іске қосудың маңызы зор. Әрбір қосылған скважина ... ... ... ... ... ... ... ең маңызды міндеттерінің бірі
–қабаттың мұнай бергіштігін арттыру. Бұл жұмыстарды мұнайгаз өндіру
бірлестігінің құрамына өндірістік бірлік ... ... ... ... ... ... жабдықталу. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру
дәрежесі
Ортадан тепкіш сораптарды автоматтандыру үшін БМА-19 жергілікті
автомтаика блогы ... онда ... ... ... ... ... орталық бекеттен телебасқару;
• электрқозғалтқышты подшипниктер мен статор орамдары қызып кеткен
автоматты қорғау және ажырату;
• апаттық күй туралы орталық бекетке дабыл ... ... ... ... және басқару келесі құралдар
көмегімен іске асырылады: сорап агрегатының подшипниктері мен қозғалтқыш
статоры орамдарының мүмкін ... ... ... ... ... ... ДТ-9 температура датчиктері. ДТ-3 шығын азаюын арналған датчик сорапты
ажыратуға арналған.
Проблеманың ... ... ... ... және газ ... ... процесімен тығыз байланыстылығымен түсіндіріледі.
2.1.3 Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
«Альфамұнайгаз» акционерлік қоғамының материалдық-техникалық
жабдықталуы – бұл кәсіпорынның қалыпты ... ... ... ( ... отын, жабдықтар ) жоспарлы қамтамасыз ету
процесі.
Материалдық-техникалық жабдықтаумен материалдық жабдықтау бөлімі
айналысады, ол ... ... ... ресурстарға мұқтажын
анықтайды, тапсырыстар жасайды, материалдық қорлардың ... ... ... ... өндірісті керекті құралдармен үзіліссіз қамтамасыз
етеді.
4. Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жаңа шаруашылық жағдайлары өту кезеңінде
транспорт салаларының ... ... ... ... өнеркәсібі
транспорт құралдарының ірі тұтынушысы ... ... ... ... ... ... бар, ... пайдаланудағы
кенордарының өнімділігінің төмендеуі, мұнайдың сулануы мен ... ... ... ... ... негізгі көлемдерінің
климаттық жағдайы күрделі ... ... және ... ... ... және жан-жақты таралған жағдайында
технологиялық транспортқа үлкен жүк ... Осы және ... ... ... үшін ... бірлестіктердің транспорт басқармасы
келесі бағыттарды жұмыс жүргізеді:
• технологиялық транспорт және арнайы техника (ТТ және ... ... ... ... ... ... ТТ сенімді жұмыс қабілетін
индустрияландыру;
• техника-климаттық жағдайы күрделі аудандарда пайдаланудың
рационалды қорлары мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорын есеп қағаздарында жеке бапта
көрсетілмеген, ол «басқа да шығындардың қатарына кіреді, бірақ ... ... ... ... өндірудің өзіндік құңының бестен бір
бөлігін құрайды.
2.1.5 Скважиналарды жөндеуді ... ж. ... ... ... 49 мұнай қорын, 8 айдау
скважиналары қорын ... ... ... ... жасады.Жоспардың
орындалуы туралы мәліметтер 3.1 кестеде келтірілген.
Бір жөндеудің орташа ұзақтығы 48 сағат. Негізгі қорды жөндеудің орташа
ұзақтығы 46 ... ал жоба ... 41 ... ...... АҚ ... ... жөндеу жұмыстарының
орындалуы
|Жөндеу түрі ... саны |
| ... ... ... қоры |8 345 |9 084 ... қоры |933 |1 176 ... |9 278 |10 260 ... ... ... ... созылуы өнімсіз уақыттың
көптігімен түсіндіріледі, себебі бригадалардың бос тұру ... ... ... ( 2.2 кесте ).
2.2 кесте – Жерасты бригадаларының бос тұру ... бос ... |Бос ... ... ... |
|1 . ... жөндеу |3720 ... ... күту |5918 ... ... күту |354 ... ... жағдайларға байланысты |1778 ... ... газ ... |1360 ... ... күту |1532 ... Жұмысқа шықпай қалу |1532 ... |16 853 ... ... орташа ұзақтылығына созылуына басты себеп мұнайда
парафиннің көп болуы. Жерасты ... ... ... ... ... ... ... да, скважиналарды жөндеуге кететін уақыт артады.
2.3 кесте – Альфа кенорнында Х ж. Скважиналарды жерасты ... түрі ... ... |Бір |
| ... | ... |
| | | ... |
| | ... ... | ... ... ... |9059 |344043 |383383 |42 ... ... жұмыс |1 |58 |72 |72 ... қор ... ... |24 |1401 |1428 |59 ... қоры ... ... |1176 |53164 |59578 |51 ... |10260 |398666 |444461 |224 ... - ... ... ЗПА |4500 ... ... ... ЦА - 300 |10080 ... ГАЗ - 63 ... |720 ... ... |108 ... ... |36 ... Үңғы ... ... ... |144 ... |29592 ... ... кенорнын игерудін жобалық және нақты техника-экономикалық
көрсеткіштерін талдау
Альфа кен орнын игерудің жобалық және ... ... ... ... мынадай қорытындылар жасауға болады :
1. Альфа кен орны қазіргі кезде ... кеш ... ... ... ... және басқа да негізгі
өндірістік қорларға келетін жөндеулер ... ... 1 т ... өзіндік
құнының өсуі және кәсіпорынның баланыстық пайдасының төмендеуі сипатты.
2. Мұнай өндіру көлемі, бұрғылаудан жаңа ... ... ... ... ... ... жобалық көрсеткіштерді іске асыруда артта
қалу келесі факторлармен түсіндіріледі: негізгі қорлардың ескіруі (тозуы )
мамандардың ... ... және ... ... ... ... ... жабдықтаудың жеткіліксіз болуы.
3. Кен орнындағы құбырөткізгіштер мен ... ... ... ... ... ... немесе жаңалайтын уақыт жетті.
Бірақ қазіргі кезде қомақты күрделі қаржы салымдарынсыз оны іске асыру оңай
емес.
4. Кен орнын игерудің ... ... ... ... ... міндеттер шығады: игерудің жаңа технологияларын енгізу арқылы кен
орнын игеру жүйесін ары қарай жетілдіру, күнделікті және ... ... ... және басқа әдістерді қолдана отырып
арттыру және т.с.с.
2.3 Қабатты сұйықпен жаруды жылдық ... ... ... ... жаруды 4АН - 700 агрегатымен бір ұңғыда жүргізіледі.
ҚСЖ - ға дейінгі шығым q1=З т/тәул, ҚСЖ - дан ... ... q2 = ... ... ... ... мына формула бойынша анықталады.
( 2.1 )
мұндағы: Qф - іс шаралар ... ... ... ... ... ... ... мұнай өндіру
Шаралар өткізілгеннен кейінгі тұрақты артылған шығым
(2.2)
мұндағы: q2 — шаралар өткізілгеннен ... ... ... ... ... ұңғысының тиімді уақыты,күндер;
КЭ – пайдалану коэффициенті, КЭ = 0,98 ;
QЭ=27,5*365*0,98=9836,75т
QT - ... ... ... болжамды мұнайды өндіру.
QT = q1 * Тэ * КЭ ... q1 - ... ... дейінгі ортатәулік мұнайдың шығымы,
т/тәу;
QT = 3*365*0.98 = 1073.1т
QП - бір ... ... ... ... ... = q1 * ... = 3*1 = 3т ... - шарларды өткізуі кезіндегімұнайдың шығымы
QА = 10 т
Q = 9 836.75-1 ... 750.65 ... ... ... ... мына жабықтардың жалпы құңына тең.
2.4 кесте – Жабдықтардың құңы
|Жабдықтардың аталуы |Мың ... ... ... істеуші агрегаты 4АН- 700 |10 548 |
| 2. Блок ... 1БМ - 700 |3 456 ... ЗПА |4 500 ... ... ЦА – 300 |10 080 ... – 63 ... |720 ... |108 ... |36 ... ... ... 1АУ – 700 |144 ... |29 592 ... ... ... қосымша мұнай өндіру шығындарымен және
өндеу шығындарынан (дайындау - аяқтау зерттеу және ... ... ... ...... ... құны
( 2.5 )
Мұндағы: а – жер асты жөндеудің жүргізілген құны, теңге;
t1 – бригаданың жұмыс істеу уақыты, сағ;
2) Ұңғы зерттеуіне ... ... және ... ) ... ... 2.6 ... G – арнайы агрегаттың бір сағаттағы жұмыс құны, теңге;
t2 – жұмыс уақыты, сағ;
Р2 – партияны шақыру және оның ұңғыға дейінгі ... ... ... ... ... * 3 + 928,8 = 743 928,7 теңге
Қабатты сұйықпен жаруға ( ҚСЖ ) ... ... 2.7 ... ШСЖ = ... теңге – сұйықпен жарудың құны;
ШЭ –электроэнергия құны;
ШМ – материалдар құны;
ША – ... ... ... 4,6 ... 5,09 ... = 24*4,6*5,09 =562
2.5 кесте - ҚСЖ арналған материалдардың құны
|Материалдардың атаулары ... ... ... |
|Құм |3 ... |2 931 |
| Су |53 м3 |1 219 ... |9 м3 |141 839 ... |0,5 м3 |4 672 ... 2 931+4 672+141 839+1 219 =150 661 ... 2.8 ... Nа – ... ...... құны
теңге
теңге
теңге
теңге
теңге
теңге
теңге
теңге
теңге
3) Қосымша мұнайды шығару бойынша шығындар
Мұндағы: СЭ – 1 квт * сағ электроэнергияның құны, теңге;
ЕД – 1 т ... ... ... ... – 1 т мұнайды айдауға кеткен электроэнергияның
шығыны;
ШҚМЖ = ( 5,09 * 49 + 5,09 * 20 ) * 8750,65 ... ... ... ... кеткен негізгі пайдаланушы шығындар
( 2.10 )
Ш = 4 698 749 + 743 928,7 + ... + ... ... теңге
Өндірілген мұнайдың қосымша өзіндік құны
ӨҚқос ( 2.11 ... ... ... экономикалық тиімділігі
Эжыл = Q C – Ш
( 2.12 )
Мұндағы: С – 1 т ... ... ... С = 6 960 ... =8750,65 * 6960 – 22667402 = ... ... кесте – Х ж. ҚСЖ жүргізілгеннен кейінгі жылдық экономикалық
тиімділік.
|Көрсеткіштер | ... ... ... ... ... ... |1073,1 |
|2. Өндірілген мұнай ... ... ... |8750,65 ... Күрделі каржы, теңге ... ... ... ... ... мың. теңге |295,92 ... ... ... ... ... |
|6. Өндірілген мұнайдың өзіндік құны, теңге ... ... ... мұнайдың қосымша өзіндік құны |2590 ... ... ... ... ... ... |
3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Қауіпті және зиянды ... ... күрт ... ... жауын-шашынның аз мөлшерімен,
суық, желді қысымен және құрғақ, ыстық ... ... ... - 40° С, ал ... + 40° С -ге ... ... 15 м/с ... ауаның 35% ылғалдылығы сипатты. Атмосфералық жауын шашын аз. Олардың ең
көп мөлшері сәуір мен қырқүйек ... ... және 63-85 мм ... ... ... көміртегі мен сутегі. Мұнайдың
қауіптілігі мен зияндылығы, оның құрамындағы ауыр және жеңіл
көмірсутектердің фракцияларына байланысты. Жолаушы ... 75,6% -і ...... 1,96% -і ... 0,4% -і ... және 0,1%- і ... газ,
азот және т.б. инертті газдар. Метан, этан, пропан, ... улы емес ... ... ... аз ... ... алу, адам организміне кері
әсерін тигізбейді
Мұнай кәсіпшіліктерінің электрлендірілуінің жоғары ... мен ... ... ауыр ... ... ... ... аса мұқият көңіл бөлуді талап етеді. Электр тоғының
адамға әсер ... ... ... ... ... ... ... жерден болуы, өлім қаупінің жоғары ықтималдығы болып
табылады.
Қабат қысымын көтеру жөніндегі жұмыстардың негізгі бөлігі ашық ... ... ... ... кері ... ... Су
айдауды, қабат қысымын көтеру цехы жүргізеді. Цехтағы ауаның ылғалдығы 28%.
Суды дайындауда және ... ... ... ... ... ... ... олар қозғалысқа 6000 В кернеудегі СТД-
800-2 ... ... ... шу 92 - 104 ДБ, ал адам ... ... 85 ... құбырларындағы тасымалдау қысымы 10-15 МПа, айдалатын температурасы
70 - 80°С, ал адам үшін ... ... 36°С, екі ... ... ... ... жағдайда судан күйіп те қалуға болады.
Өрттен қауіпсіздік қатынасында қабат қысымын көтеру цехы ... ... ... III ... жатады.
3.1.1 Қорғау шаралары
Өндіріс ортасының метеорологиялық жағдайларын өлшеу үшін ... ауа ... ... ал ... желдің
жылдамдылығын өлшеу үшін қолданылады.
Қабат қысымын көтеру ... ... ... ... ... ... ... жүйе іске қосылады. Метеорологиялық факторлардан
қорғаудың негізгі құралы арнайы киім, олардың ... 3.2 ... ... ... ... төбелерді дыбыс жұтқыш
материалдармен, ағаш ... ... ... ... ... ... қауіпсіздендіру үшін мыналар
қарастырылады: изоляция, жеке құралдар, қоршау, жерге ... қосу ... ... ... ... ... 40 ... шамаға төмендетуді қамтамасыз етеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тұрқы жерге
қосылмаған және оған бір фазаның тиіп қалуы себебімен ... ... Бұл ... ... ... ... ... жерге қосқыш қолданады.
Жерге қосу есебін 10% ылғалдылықта, 380 В ... ... ... ... телефон байланысы мен электрлік ... ... ... АҚ ... ... мамандандырылған өрт сөндіру тобы
құрылған, оларға керек кезде көмекке ... мен ... ... ... топ келеді.
3.2 Термохимиялық әсер ету кезіндегі қауіпсіздік әдістері
Мұнайдың құрамында парафиннің, асфальтендердің және шайырдың көп ... түп ... ... сипаты нашарлайды. Зерттеулер көрсеткендей,
көптеген өндірістік үлгілер ... ... ... орташа топтық құрамнан тұрады: 20-30%, шайыр 10-15%, асфальтендер 30-
45%. Мұнайды ... ... ... ... түп ... әсер ету болып табылады, ол 1975 жылдан бері қолданып
келеді.
Термогазохимиялық әсер ету әдісін ... ... ... АДС (
аккумулятор давление для скважин ) және оның жануы үшін 220В ... ... ... ... ұңғының түп аймағына термогазохимиялық әсер ету ... ... ... ... ... ұңғыларды жерасты
және күрделі жөндеу бригадаларының техникамен қамтамасыз етілу дәрежесіне
және ... осы ... ... ... ... ... оқытылуына байланысты Термогазохимиялық әсер ету
әдістері ... ... ... ... ... АДС жинаудың бастау
мезгілінде ұңғы өшіру сұйығымен толтырылуы ... ... ... және ... ... алдын алу үшін, ондағы гидростатикалық қысым 3 МПа
болу керек.
АДС ... ... үшін ... ... ... ... ... типтік автомобилінің панелінен
жүргізіледі.
Өнімді қабаттардың бір ... ... ... есептеу негізінде және
тәжірибе бойынша 20 кг жарғыш қолдану қажет. 10 және 91 ... ... ... ... ... ... ... жанында біруақытта
150 - 300 кг-ға дейін жарғыш болуы ... сол үшін ... ... ... өз жұмыс орнын тастап, қауіпсіз жерге баруы қажет.
Термогазохимиялық әсер етуді жүргізу алдында орнатылатын ЗП-350-120-
240 түріндегі ... ... - ... ... ету ... ... ... қысымы 22,0 МПа (220атм)ұңғының
максимальды тереңдігі 2400 м, яғни ... ... 22,0 х 1,5 = 33,0 ... атм ).Тығыздығы ρ = 1,0 т/м3 МПа болатын6 2400 м тереңдіктегі ұңғының
сумен толтыру кезіндегі, ... ... ... ... ... = 2400 х 1,0 =24,0 МПа ( 240 атм ... ... ... ... түп ... ... әсер етуді
жүргізу үшін аз болады, яғни асфальтты - шайырлы – ... ... ... ... сұйықты жұтуы және де оның жоғары температурада
жануы және ұңғы ... жылу ... тез ... ... жануынан қабаттың түп аймағының өткізгіштігі жоғарылайды.
Осының әсерінен ұңғыдағы сұйық төмендейді, ... ... ... ... ... онда су, газ, және ... ... әсерінен
лақтыру болады.
Сондықтан басу сұйығын ауырлату қажет, ол үшін мына ...... ...... ... ... – Ұңғы терендігі;
Яғни, мұнай, газ шығуын алдын алу үшін және ... ... ... ... 1,375 т/м3 ... ... сұйығын қолдану керек.
Ауырлату үшін әртүрлі минералды қолданады. ... ... ... ... 4,5 т/м ) және ... ( тығыздығы 5,19-5,28
т/м3) қолданады.
3.3 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша шешімдер
Еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ... және ... ... ... алдын алуға бағытталған негізгі шаралар технологиялық
апараттардың және құбырлардың беріктігімен саңылаусыздығын ... ... ... және өндірісті үрдістін жоғары деңгейде автоматтандыру, газ
бөлінуін жедел анықтау жүйелерінің (байланыс, ауаны бақылау және ... беру ... бар ... және ... жұмыс жасап тұруы, зиянды және
жарылу қаупі бар өндірістерді жеке орындарда немесе ашық ... ... ... ... ... ... ... жасалған жабдықтарды, құралдарды және ... ... ... ету, ... ... бар және көп ... ... апаттық бөлгіштердің болуы, коррозиядан қорғаудың технологиялық
тәсілдері, алаулы оттық жүйелерінің бар болуы және ... ... ... ... ... ... табылады.
Объектіні пайдалануға тапсырғаннан кейін құбыр қалындығының өзгеруіне,
жер бетіндегі жабдықтарда және құбырларда ұсақ жарықтардың пайда болуына
қатаң ... ... ... уақыты технологиялық регламентпен
анықталады және зертханалармен бірге кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... алу және оның дамуына жол бермеу
үшін апатқа қарсы ... ... ... реттеуші арматура,
клапандар, бөлгіш және басқа ажыратқыш ... ... ... ... ... жою және өшіру ... ... ... жүйелері.
Парафин шөгінділерінің сыйымдылықтары шекті жоғары деңгей дабылдарымен
жабдықталған.
Коррозия және парафин шөгінділерінің ... ... ... жұмысшының жанасыуынсыз жүзеге асырылуы және жабық
тәсілмен қарастырылған. Коррозия және парафин ... ... ... ілмек арматура орнатылған.
Коррозия және парафин шөгінділері ингибиторларына арналған
сыйымдылықтар күн сәулесінің тікелей түсуінен сақталған.
Зиянды, ... және ... ... бар ... бөлмелерде және сыртқы
қондырғыларда (төмен қысымды газ тарату айырғышы, орта ... газ ... ... ... ... ... отындық газды тазалау,
отындық және ... ... ... ... ... ... және төмен қысымды жоғары күкіртті газды салқындату
қондырғылары, шығару ... ... ... технологиялык суды
тазарту жүйесі, құрамында көп мөлшерде тұз бар бұралқы сулар алаңы, алаулы
оттық кептіру ... ... және т.б) ... өрт ... және ... қарастырылған.
Автоматты көбікпен өрт сөндіру келесілерде қарастырылған: конденсат,
коррозия және парафин шөгінділері ингибиторларын, ... ... және ... ... айырғыштарында.
Жоғары қысыммен жұмыс жасайтын аппараттармен жабдықтар сақтандырғыш
клапандармен, ілмек арматурамен, технологиялық ... ... ... ... құралдарымен қамтамасыз етілген.
Парафин шөгінділері ингибиторларын сақтайтын резервуарлармен
сыйымдылықтар зиянды ... ... ... үшін ... деңгейін
алыстан өлшеу құралдарымен, шекті жоғары шекті жоғары деңгейге жеткенде
сұйықты беруді автоматты тоқтату жүйесімен ... ... ... және ... ... орналастырылған сыртқы
температурасы 450С жабдықтардың ыстық беттері және құбырлардың ... ... ... не ... 2м. ... ... ... сораптық жабдықтар сораптармен жұмысшыларды күн радиакциясынан,
шаңнан, құм және қар борауларынан қорғау үшін ... ... ... ингибиторларын айдау компрессорлары шуының деңгейі
- 85дБ, ауа компрессорныкі - 82Дб. шуды төмендету шаралары қарастырылған.
Парафин ... ... ... ... ... сораптары
білігінің дірілдеу деңгейі тұлғаға қатысты - 28 микрон, бұл ... ... ... ал ауа ... ... ... тәжірибеде нолге
тең.
Технологиялық жабдықтардан болатын дірілмен шуды ... ... және ... механизмдер қаптармен қапталған, иілгіш
байланыстар, сепімді төсемдер және серіппелер ... ауыр ... жеке ... ... діріл қаупі жоқ және аз
шуылдайтын машиналар қолданылған, діріл және шу ... ... ... ... ... ... ... зиянды және қаупі заттардың әсері болуы мүмкін
учаскелерде 200л. суы бар апаттық душтар, көз ... ... ... ... ... ... екі жағында ұнтақпен
өрт сөндіргіштер, ... өрт ... ... өрт ... Өртпен
Өртпен газды анықтау жүйесінің міндеті от немесе газ шығуын ... ... ... іске ... көбікпен және сумен өртті сөндіруді,
босату жүйесін іске ... жылу және ... ... ... қоршаған ортаны және күрделі қаржыларды максималды ... ... іске қосу ... ... анықтау аспаптары өрттің пайда болуы қондырғыға қаіп төндіреді
деп қарастырылған ... ... ... ... мақсаты:
1. өртті дер кезінде анықтау;
2. жұмысшыларға қауіп туралы хабар беру;
3. ... ... ... іске ... өрт ... және ... қорғау жүйелері
Өрт детекторлары өрттің алғашқы белгілерін анықтау үшін әрбір алаң
үшін жеке таңдалған.
Өрт детекторларын орналастыруда ... ... ... ... ағынының сипаттамасы;
6. ыстық жанғыш газдардың күтілетін ағысы;
7. біліктермен, жабдықтармен немесе құбырлармен экрандау;
8. технологиялық жүйелерді ... ... ... ... және ... үшін байланыстар;
сызықтық жылулық детекторлар ашық алаңдарда орналастырылған қауіпті
ыдыстармен сораптарда қолданылады.
Апаттық дабылдарды қолмен іске қосу ... ... ... ... ... шыға ... ... Бұл пункттер "Айнаны
сындыр" деген түрде болады. Олар іске қосылған уақыттан ... ... ... ... ... қойылғанша қосылған күйінде тұрады.
Тұрақты анықтау жүйелері "Өрт ... газ ... ... ... ... ... ... анықтау жуйесі келесілерге мүмкіндік береді:
13. улы газдарды анықтау және жұмысшыларға қауіп ... ... ... ... ... дыбыстық дабылды камтамасыз ету;
15. жылу және желдету жүйелерін апаттық тоқтатуды жүзеге асыру;
16. аппатық тоқтату ... ... алу ... іске ... және ... ... ... анықтау алаңның барлық жерінде орналастырылған
жылжымайтын Н2S детекторларымен ... ... Н2S ... 5 nnm ... ... 20 nnm ... ... ) шоғырлануда
өздігінен іске қосылады және ... ... ... болу ... ... дабыл және апаттык тоқтату жүйелерін іске ... ... ... ... ... ... ... және СП-детекторлар
қолданылады. Жанғыш және улы газдарды анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... қатты денелі
дәл анықтау детекторлары карастырылған. Апаттык дабыл графикалык ... ... ... үшін ... байланыс арқылы РLС ... ... ... арналған дисплейде графикалық имитатор РLС бақылау
жүйесінің ажырамас кұрамдас ... ... ... ... панельі
диспетчер бөлмесіндегі негізгі басқару пультінен көрінеді.
Бақылау жүйесінің артық батареялары және ... ... бар ... беру ... ... ... ... тізбектей өшіруге мүмкіндік
береді. Артық батареялар екі сағат пайдалануды қамтамасыз етеді.
4. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
Альфа кен орнындағы ... газ ... ... және көмекші
объктілердің жинау жүйелерін пайдалануда қоршаған табиғатты және ортаны
қорғау аймағындағы тиімді шаралардың бірі - ... мен ... ... ... ететіндей технологиялық үрдісті
жобалау және енгізу.
4.1.1 Атмосферадағы әсер ету
Қазақстан Республикасында отызға жуық ... ... ... ... ... Осы кен ... ... қату температурасы жоғары
парафинмен қаныққан және олар жылжу қасиетін жылдам жояды. ... ... бірі ... кен ... мұнайы 300С жылжымай қалады. Сондықтан
парафинмен күресу үшін түрлі қыздырғыш пештер және құрамы әртүрлі ... ... ... Пештерді қолданған кезде
атмосфераға тасталатын жану өнімдері (түтіндер) және парафин ... ... ... ... апаттар немесе коррозияның әсерінен
құбырлардың жарылуынан ингибиторлардың ашық ... ... ... ... ауа ... өте қауіпті. Сонымен қатар ... ... АДПМ ... ... ... ... ... және құбырлардың бұрандалы байланыстарында саңылаулардың
болуынан ыстық ... ... және оның ... жеңіл
көмірсутектердің ауаға ұшуы да атмосфераны ластайды.
4.1.2 Гидросфераға әсер ету
Жер бетіндегі және жер ... ... ... ... ... төмендегі көздерден болуы мүмкін:
1) парафин шөгінділерінің ингибиторларын айдағанда ... ... ... ... әртүрлі ертіндінің сулы
қабатқа өтіп кетуінен;
2) тазартылмаған немесе жеткіліксіз тазартылған өндірістік және
тұрмыстық бұралқы сулар;
3) жер бетіндегі бұралқы сулар;
4) құрғатылған бұралқы сулар;
5) ... ... және ... ... ... ... ... желілерінен және басқа құрылымдардан улы
сұйық материалдардың сүзіліп шығуы;
7) сулы объектілердің және ... ... ... ... ... тастлуы;
8) апаттық шығарынды тастау (мұнайды, газды ... ... ... ... ... ... орындары, кәсіпорынның
өндірістік алаңдарының шегінде ұйымдастырылған тасымалдауға арналған
алаңдар;
10) ұйымдастырылмаған қалдықтар үйінділері.
4.1.3 Литосфераға әсері ... және жер ... ... ... және жарықтардың ... ... ... ... өндіруші кешендер литосфераға әсер етеді.
Кәсіпшілік аймағында топырақ ... ... ... үш ... ... ... ... нашарлануы - 5см. Тереңдікке профилінің бұзылуы;
топырықтың орташа нашарлануы - кен орнының басым бөлігі 5 - 10 ... ... ... өте қауіпті нашарлануы көлік жолдары, амбарды, бұрғылау
учаскелері, қалдықтарды ... ... 10-15 см. ... ... ... ... және ... ластанып әлсіз және
күшті қатпарланған.
Мұнай өндірісі Каспий теңізіне зиянды әсер ... ... ол ... км ... орналасқан.
4.2 Ұйымдастырылған шаралар.
Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау туралы негізгі
қаулылар Қ.Р. ... ... ... ... ... ... ... бапта
(1997ж) баяндалған.
Заңда қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделері үшін қоршаған ортаны
қорғаудың құқыктық, ... және ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, кен орындарында зиянды ... ... ... ... ... бірінші басшы және
барлық қызметкерлер жауапкершілікте болады. Қоршаған ортаны ... ... ... үшін ... ... ... ... болуы мүмкін жағдайларға жұмысшылар арнайы дайындықтан өтіп, жыл сайын
қоршаған ортаны қорғау ... ... өтіп ... ... ... Атмосфераны қорғау
Жобада атмосфераның ластануын шектеу үшін келесі негізгі технологиялық
шешімдер ... -39 - РК 1168001 - 97- ге ... ... ... ... ... ... мұнайда 10 ррм - нен артық емес, меркаптандар мөлшері
20
ррм - ге дейін;
1. кұрғақ газда екі г/100 нм3 ... ... 3,6/100 ... ... ... ( ШФЛУ ) - да 0,025%, ... ... күкіртсутектің мөлшері 0,003%;
4. этанды фракциялар 0,003%-н артық емес;
5. тауарлық күкіртте 10 ррт-н артық емес;
Атмосферада түтінінің жайылу жағдайын ... ету үшін ... ... ... ... ... ... түтін құбырларының
биіктігі 210 м деп қабылданған. Скважинаны және жабдықтарды, сондай-ақ
құбырларды ... ... ... шыққан қатты калдықтар
контейнерлерге жүктеліп полигондарға апарылып көміледі.
Парафинмен күресудің түрлі тәсілдерін қолдану ... ... ... ... ... келесілер жатады:
- парафинді еріту үшін ыстық мұнай, бу айдау және жылулық ... ... ( жану ... түтіндер);
1. парафин шөгінділері ингибиторларын сақтайтын сыйымдылықтар (булану,
төгілу);
2. парафин шөгінділері ингибиторларын айдайтын құбырлардағы және
олардың бұрандалы байланыстарындағы саңылаулар ... ... ... ... ... ... ... шараларына келесілерді жатқызуға болады:
3. жоғары парафинді мұнайды айдайтын магистралды құбыр желілеріне
әрбір 150м. сайын қыздыру пештерін орнату және оларға дер ... ... ... парафин шөгінділері ингибиторларын дайындауда және скважинаға
немесе құбыр желілеріне айдауда қолданылатын жабдықтарды саңылаусыздандыру
;
колданылатын ингибиторлық материалдардың төгілуін болдырмау ... ... ... ... ... оқшауландырып
полигондарда көму;
4.3.2 Өнеркәсіпорындарының қауіп санатын анықтау.
Өнеркәсіпорындарының қауіп санатын есептеу ... ... ... ... және ... кұрамына байланысты істеп тұрған
өнеркәсіпорындардың қауіпті ... бөлу ... ... ... ... (ӨҚС) келесі формулардан шығарады:
ӨҚС = ∑ [ Мі / ШРКі ]аі
мұнда: Мі - шығарынды і-заттың ... ... - ... ... ... ШРК, МГ/м3
n - өнеркәсіп орындармен шығарылатын Л3-дың мөлшері;
а - бұл ... ... - ... ... ... ... ... рұқсат береді, оның мәні 4.1 кесте бойынша ... ... - ... ... ... заттары үшін , аі мөлшері
|Тұрақты | ... ... |
| |1 |2 |3 |4 ... |1,7 |1,3 |1,0 |0,9 ... ... ... ... 4 қауіп санатына бөлінеді.
4.2 кесте - Өнеркәсіпорындарының қауіп ... ... ... ... ... ... | |
|1 ... |Өнеркәсібіпорындарының жалпы шығындарының құрамында|
| | ... ... ... ЛЗ ... ... бар |
|2 ... |Бір ... ... ... ... асатын шығындар |
| | ... 3-8 ... ... бар ірі қалаларға тән|
4.2 кестенің жалғасы
|Өнеркәсіп-о|ӨҚС ... ... ... | |
|3 ... |Көп ... топ өнеркәсіп орындарының шығындары |
| | ... ... 5-10% ... |
|4 |ӨҚС

Пән: Тау-кен ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Құмкөл" мүнайгаз кенорнының 1 деңгейлі алдын - ала су тастау қүрылғысын автоматтандыру жүйесін түрлендіру14 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
1. Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту» «2. Ұңғының түп аймағын фенолформальдегиді шайырмен бекіту26 бет
Ti түpлeндipiлгeн Ge-Sb-Te жұқa қaбықшaлapын aлy технологиясы және электрлік қасиеттері48 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«Ақыл-ой кем балалармен коррекциялық түзету әдістерін жүргізу»37 бет
«Модель типтері мен олардың түпнұсқасымен ұқсастық түрлері»19 бет
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет
Іңкәй уран кенорны22 бет
ААҚ ЕБ «Альфа- Банк»7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь