Жаңажол кен орны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 Техникалық.технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1 Кен оны туралы жалпы мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Кен орнының игерілуі мен геологиялық зерттелу тарихы ... ... ... ...
1.3 Литологиялық.стратиграфиялық сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Сулылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7 Жаңажол кен орнын игерудің қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы..
1.7.1 «Октябрьск мұнай» МГӨБ фонтанды ұңғылар қорының қозғалысы.
1.7.2 Жолаушы су, жолаушы газ жіне мұнай өндірудің қозғалысы ... ... ...
1.7.3 Жаңажол кен орнының пайдалану коэффициентінің қозғалысы ... .
1.7.4 Фонтанды ұңғылардың орташа шығымының қозғалысы ... ... ... ... ...
1.7.5 Жаңажол кен орнының фонтанды ұңғыларын жөндеуаралық кезеңдерінің қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7.6 Ұңғыны пайдалану көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7.7 Жаңажол кен орнын кен игеру барысынан туындайтын тұжырымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Фонтанды ұңғыларды жөндеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.9 Фонтанды ұңғыларды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Фонтанды ұңғыларды игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.10.1 Фонтанды ұңғының жер асты және жер үсті қондырғылары ... .
1.10.2 Жес асты және жер үсті қондырғыларын тоттанып.тозуымен күресу. Күресу тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10.3 Фонтанды ұңғыларда парафин түзілісуімен күресу. Күресу тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.11 Фонтанды ұңғыларды зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.12 Кен орнындағы зерттеу жұмыстарының жағдайы ... ... ... ... ... ... ...
1.13 Фонтанды ұңғыларды зерттеу әдістері мен технологиялары. Зерттеу кезінде қолданылатын қондырғылар мен саймандар ... ... ... ... ... ... .
1.14 Фонтанды ұңғыларды зерттеу мәліметтерін өңдеу. Өңделген мәліметтерді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.15 №2243 Типтік ұңғысына фонтанды көтергішті таңдау ... ... ... ... ...
1.15.1 Жаңажол кен орнының №2243 ұңғысын (фонтанды) есептеу ... ...
1.15.2 Фонтанды ұңғы пайдаланудың нақты жолын жобамен салыстыру..
2 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 «Октябрьск мұнай» мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 «Октярьск мұнай» мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастыру жағдай.күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2.1 Мұнай газ басқармасының қызметкерлерінің жалақысының жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Техника.экономикалық көрсеткіштерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1 Энергияға кеткен шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.2 Жер асты жөндеуге кететін шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.3 Амортизациялық төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.4 Еңбек ақы қоры шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.5 Еңбек ақы қоры төлемдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Мұнайдың өзіндік құнын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7 Экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1 Өндірістік қауіпті және зиянды факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2 Қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.3 Санитарлық.гигиеналық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.4 Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4 Қоршаған табиғи ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде қарастыратын технологиялық процестерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1.2 Гидросфераның ластану себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1.3 Литосфераның ластану себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары ... ... ... ... ... ...
4.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3.2 Гидросфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3.3 Литосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Мұнай өнеркәсібі еліміздің экономикасында басты орындарының бірі болып табылып, әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше зор үлесін қосады. Жалпы, мұнай өнеркәсібі ауыр және жеңіл өнеркәсіптердің, ауылшаруашылығының және траспорттың дамуын жеделдетеді.
Қазақстан Республикасы - мұнайгаз және газконденсат кен орындарына бай мемлекеттердің бірі. Ал, басым көпшілігі Республиканың батыс бөлігінде орналасқан, соның бірі Жаңажол кен орны болып табылады.
Осы «дипломдық жобаның» негізі болып отырған Жаңажол кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі.
Жаңажол кен орны 1981 жылдан бастап өндірістік игерілуге берілді.
Қазіргі уақытта мұнай, газ карбонаттар қабаттың, яғни КТ-1 және КТ-11-нің 8 бөлігінен игерілуде. Оларды шартты түрде «А», «Б», «солтүстік В», «оңтүстік В», «Г-111», «Дв», «Дн», «Д-111» индекстерімен белгіленген.
Осы «дипломдық жоба» жұмысында Жаңажол кен орнының КТ-1 қабаттың солтүстік күмбезіндегі «В» бөлігін, яғни «солтүстік В» бөлігін игерудің технологиялық режимдеріне, кен орнының фонтанды қондырғылармен игерілуіне талдау жасап, осы фонтанды игеруге керекті фонтанды көтергішті талдадым.
Жазылған дипломдық жұмысым осындай кен орнының негізгі мәселелеріне талдау жасауға арналған.
1. Н.А.Еременко «»Геология нефти и газа» М.Недра, 1986.
2. Ю.П.Желтов «Разработка нефтяных месторождений» М.Недра, 1986.
3. В.И.Шуров «Технология и техника добычи и нефти» М.Недра, 1983.
4. Технологический отчет НГДУ «Октябрьскнефть»
5. «Анализ разработки и анализ работы месторождения Жаңажол»
6. Нұрсултанов Ғ.М., Абайұлданов Қ.Н. «Мұнай және газды өндіріп, өңдеу» Алматы. «Өлке», 2000.
7. Х.А. Қалабаев «Методикалық нұсқаулар» Алматы. ҚазҰТУ, 1992.
        
        АҢДАТПА
Жаңажол кен орны бойынша бұл дипломдық жоба 4 бөлімнен ... ... ... және ... ... қорғау.
Технико-технологиялық бөлім кен орнының игеру тарихы ... ... газ бен ... ... ... және
арнайы бір фонтанды ұңғыға есептеу ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
құрылымы, қызметкерлер жалақысы қарастырылып, жобаның экономикалық
тиімділігі ... ... ... ... қауіпті және зиянды
факторлары ... ... ... ... ... ... ... және санитарлы-гигиеналық шаралары қарастырылған.
Қоршаған табиғи ортаны қорғау бөлімі ... ... ... көзі ... қарастырып технологиялық
үрдістеріне талдау жүргізілген.
АННОТАЦИЯ
Данный дипломный проект по ... ... ... из ... технико-технологическая . экономическая, охрана труда и
окружающей ... ... ... ... ... ... и текущего состояния ... газа и ... ... ... ... ... ... часть показывает организационную структуру НГДУ и
заработную ... ... ... ... ... ... ... труда рассмотрены анализы факторов опасных и
вредных ... ... ... по обеспечению и ... ... при ... ... скважин и санитарно-
гигиенические ... ... ... ... среды проведен ... ... ... как ... ... ... ... |
|................................................. | |
|1 ... | ... | ... Кен оны туралы жалпы | ... | ... Кен ... ... мен геологиялық зерттелу | ... | ... ... | ... | ... | ... ... | ... | ... |
|............................... | ... | ... ... | ... ... кен ... ... қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы.. | ... ... ... МГӨБ ... ... ... қозғалысы. | ... ... су, ... газ жіне ... ... | ... | ... ... кен ... ... ... ... | |
|1.7.4 Фонтанды ... ... ... | ... | ... ... кен ... ... ұңғыларын жөндеуаралық кезеңдерінің | |
|қозғалысы...............................................................| |
|......................... | ... ... ... | ... | |
|1.7.7 Жаңажол кен орнын кен ... ... ... | ... |
|............................................. | ... ... ... | ... | ... Фонтанды ұңғыларды | ... | ... ... ... | ... | |
|1.10.1 Фонтанды ұңғының жер асты және жер үсті ... ... Жес асты және жер үсті ... ... | |
|күресу. Күресу | ... ... | ... ... ... парафин түзілісуімен күресу. Күресу | ... ... | ... Фонтанды ұңғыларды | ... | ... Кен ... ... ... | ... | ... Фонтанды ұңғыларды зерттеу әдістері мен технологиялары. Зерттеу | |
|кезінде қолданылатын ... мен ... ... Фонтанды ұңғыларды зерттеу мәліметтерін ... ... | ... | ... |
|........................ | ... №2243 ... ... ... ... | ... | ... Жаңажол кен орнының №2243 ұңғысын ... ... | ... ... ұңғы пайдаланудың нақты жолын жобамен салыстыру.. | |
|2 ... | ... ... | ... ... ... мұнай-газ өндіру басқармасының ұйымдастыру | ... ... | ... «Октярьск мұнай» мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және | ... ... | ... ... Мұнай газ басқармасының қызметкерлерінің жалақысының | ... ... | ... ... ... | ... | ... ... ... | ... ... | ... Жылдық өндіруге кеткен | ... | ... ... ... | ... ... | ... Жер асты жөндеуге кететін | ... | ... ... | ... ... | ... Еңбек ақы қоры | ... ... | ... ... ақы қоры | ... ... | ... Мұнайдың өзіндік құнын | ... | ... ... | ... ... | |
|3 ... | ... ... | ... ... қауіпті және зиянды факторларды | ... | ... ... | ... |
|................... | ... ... ... | ... | ... Қауіпсіздік | ... ... | ... ... | ... | ... Өртке қарсы | ... ... | |
|4 ... ... ... | ... |
|. | ... Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ... көзі ... | ... ... ... | ... | ... ... ... | ... | ... ... ластану | ... | ... ... | ... ... | ... ... қорғау және табиғатты қорғау | ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... әдебиеттер | ... ... | ... өнеркәсібі еліміздің экономикасында басты ... ... ... әсіресе энергетикалық саласының дамуына ерекше
зор үлесін ... ... ... ... ауыр және ... ... және ... дамуын
жеделдетеді.
Қазақстан Республикасы - мұнайгаз және ... ... бай ... ... Ал, басым көпшілігі
Республиканың батыс ... ... ... бірі ... ... ... табылады.
Осы «дипломдық жобаның» ... ... ... Жаңажол кен
орнында өз мәнінде игеру мен ... ... ... игеріледі.
Жаңажол кен орны 1981 ... ... ... ... ... мұнай, газ карбонаттар ... яғни ... ... 8 ... ... ... шартты түрде «А»,
«Б», «солтүстік В», «оңтүстік В», ... ... ... «Д-111»
индекстерімен белгіленген.
Осы «дипломдық жоба» жұмысында ... кен ... ... солтүстік күмбезіндегі «В» бөлігін, яғни ... ... ... ... режимдеріне, кен орнының фонтанды
қондырғылармен игерілуіне талдау ... осы ... ... ... ... талдадым.
Жазылған дипломдық жұмысым осындай кен ... ... ... ... ... ТЕХНИКАЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Кен орын туралы ... ... кен орны Орал ... аймағындағы Мұғаджар тауымен
Ембі өзені арасында орналасқан. Әкімшілік басқаруы ... ... ... облысы, Мұғаджар ауданына қарайды.
Жергілікте жер рельефі дөңес ... ... ... плюс ... плюс 270 ... ... абсолюттік биіктігімен
ерекшеленеді. Ең кіші минималды белгісі Ембі ... ... ... ... ... ... ... еңіс келеді және ... ... ... кен ... ... қарай 2-14
шақырымға созылып жатыр. Өзен суы ... ... ... ... сулары пайдаланылады. Құдық және
Ембі ... ... ... 2 метр және одан да ... ... ... ... кенеттен өзгермелі. ... ... өте ... Қыс ... температура минус 400 ... ... Ең суық ... ... ... айлары жатады.
Алғашқы қар қарашаның ортасына таман түсіп, ... ... ... ... Орта ... атмосфералық жауын-шашын ... ... ол ... 120-140 мм шамасында. Ең ыстық айлары шілде, ... ... аз ... Ең жақын елді мекендеріне кен ... ... ... 15 ... ... ... және солтүстік-батыс бағытында орналасқан 35 шақырымдық
Кенқияқ ... ... ... ... ... және ... ... Шұбарыш поселогы орналасқан.
Атырау-Орск мұнай құбыры 100 шақырым ... ... ... ... ... Москва-Орта Азия ... ... ... кен ... 100 ... жердегі Ембі станциясы.
«CNPC Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының базалық ... кен ... ... ... 130 шақырымдық жерде
орналасқан Қандыағаш ... ... ... ... Жаңажол кен
орны мен Қандыағаш (Октябрск) қаласының аралығында тас жол ... ... ... ... үшін және ... ... ... желісі тартылған. Бұрғылаушылармен рация арқылы
байланысады және ... ... мен ... ... ... почта,
телеграф және ... ... та ... ... ... Жаңажол кен орнына дейін ... ... ... ... ... және ... кен орындарының
мұнай-газын игеру, ... ... ... АО ... Ақтөбенің шығыс жағында, 95 ... ... ... бар. Ол жерде хром кен орны орналасқан.
1.2 Кен ... ... мен ... ... тарихы
Ауданның геологиялық құрылымы туралы ... ... және А.П. ... ... ... ... жылы ... Атжақсы, Ембі өзендерінің ауданын зерттеу
барысында ... еді. ... ... ... ... одан әрі
жалғасты. Территорияны барынша бөлшектеніп және ... ... 1944-і ... басталды. Сонымен 1944-1946 жылдар аралығында
Каспий-Арал партияларын М40 ... ... ... ... басқарған геологиялық топ жүргізді.
Жұмыс қорытындысына ... ... және ... мен стратиграфиялық сұрағына жауап ретінде ... ... ... Бұл ... әлі күнге дейін өз
құндылығын ... ... жылы В.И. ... және И.В. Иванов ... 40-XXXIV ... ... түсіруді жүргізді. ... ... ... ... еді. Авторлар ... ... ... ... ... ... ... 1952-і
жылы аудан гравиметриялық түсірумен алдыңғы масштабқа қамтылды.
1952-1954 ... ... ... 1:500000 ... ... А.С. ... түсірді.
1960-ы жылы Жаңажол ... ... ... ... шағылу әдісімен ... ... Осы ... нәтижесімен П1 горизонты ... ... ... 1961-і жылы ... ... ... ... ескере отырып, құрылымды дайындау
мақсатында толқынның ... ... ... ... ... Жүргізілген зерттеулердің нәтижесімен К (кунгур ярусының
жабыны) және П1 ... ... ... ... ... ... жылы Жаңажолдың тұзасты құрылымында жобаланған 3200 метр
тереңдіктегі №1 ... ... ... ... ... жылдан бастап іздестіру ... ... ал, 1978-і ... ... ... ... ... жүргізді.
Алғашқ өндірістік мұнай ағыны 1978-і жылы ... ... ... ... ... ... Жаңажолдағы барлау ұңғыларын бұрғылау
жұмыстарын 1981-і жылы ... ... ... ... экспедициялардан
жинақталған «Ақтөбемұнайгазгеология» бірлестігі жүргізуде.
1981-і жылдан ... СССР ... ... ... «Ақтөбемұнай» берлістігіне кен орында барлау ұңғыларын
бұрғылау және оны ... ... ... ... ... «Ақтөбемұнайгаз»
акционерлік қоғамының «Октябрскмұнайгаз» ... ... ... ... жұмыстары атқарылуда.
Литологиялық-стратиграфиялық сипаттама
Жаңажол кен орнындағы ... ... ... ... ... ... бор ... жыныс жиынтығы анықталған.
Стратиграфиялық бөлшектеуде мұнай-газ қоры анықталғаннан ... ... ... ... ... ... кейін
қарастырылып отырған кен орында 149 өндіру ұңғылары ... ... ... ... ... ... ... таралу шекарасын анықтауға мүмкіндік берді және ... ... ... ... ... ... ... анықталған қорына байланысты ешқандай өзгерулер
болмады.
Қарастырылып отырған кен ... ... ... ... ... бор, юра, ... перм және ... т.с.с.
жастарымен сипатталады. Қазақстандағы ... маңы ... ... ... шөгінділеріндегі соңғы түзілімдерде
мұнай-газ кеніштерінің үлкен ... бар ... ... ... ... ... ... ярустарында және КТ-ІІ
қабатының төменгі ... ... ... ... (протвиндік, стешевтік және тарустық ... ... ... ... ... интервалдарында жатыр.
Төменде кен орынды құрастыратын бөлімдердің және ... ... - ... - ... ... - ... бөлім
Жаңажол кен орны көлемінде анықталған ... ерте ... ... орта визе жасындағы терригенді шөгінділер табылады. Осы
жыныстар №1 – С ... ... метр ... ... шөгінділер қимасының жоғарғы бөлігі карбонатты
қабатпен ... ... жасы ... визе және ... ... құрамы қара-сұр аргиллит аралас әктастар ... ... ... карбон жыныс қабатының максималды
анықталғаны қалыңдығы 308 ... - ... ... ... ... ... және ... ярус
құрамында аршылды.
С2в - башкирлік ярус
Бұл жастағы жыныстар №1-С ... ... метр ... және 23 ... ... ... ... толық қалыңдығы
224 метрге жетеді.
Құрамында сұр және ... ... ... ... ... доломиттерден тұрады.
С2m1 - москвалық ярус
Мұның құрамы екі ярусқа ... ... ... ... ұңғысында 3668-3560 метр және №23 ұңғысында ... ... ... және ... ... кездескен. Жыныс
қалыңдығы 106 ... 156 ... ... ... Бұл ... және ... аралас шөгінділерден тұрады. Жоғарғы визе-
төменгі москвалық ярусының карбонатты жыныс ... ... ... 530 ... ... ... ... қабатын
құрайды да өз ... ... ... ... - ... ... ярусы
Бұл ярус мячковтық және подольдық горизонттарымен сипатталады.
Подольдық ... ... ... ... көп ... ... яғни аргилиттер, қиыршық топырақ, гравелиттер
және 266-366 метрлі қалыңдықта жиі ... ... ... ... түзілімдердің қалыңдықтары 144-220 мерт аралында
өзгеріп тұрады. Мячковтық горизонт ұңғылардың ... ... ... ... ұсақ ... ... ... құралған. Оның қалыңдығы 115 метрден 164 ... ... ... ... ... - ... ... карбонатты қабаттың ортаңғы карбонатты ... ... ... ... ... көрінеді.
Жоғарғы карбонның көптеген ... ... ... ... және гжельдік ярустарына бөлінген.
Сэк - Касимовтық ярус
Жыныс жасы ... ... ... яғни 5
(2832-2824), (2824-2819), 1 (2900-2896), 6 (2909-2906), ... ... 19 ... және 5-і ... яғни ... ... ... кешенінен анықталды.
Литологиялық қатынаста ол ауданның көптеген ... ... ... ... ... ... ... 50 метрден
97 метрге дейінгі ... ... ... - ... ... ярус екі бөлімнен ... ... ... 53 ... ... дейін өзгереді.
Жыныс ішінде сульфатты және ... ... бар. ... ... ... ... ... құрамының 65-85%
- і фауналар мен су ... ... ... әктастар
болып табылады.
Қарастырылып отырған гжель ... ... жасы №12-і ... ... метр және 2336,3-2930 метр ... ... ... КТ-І карбонатты қабатында негізінен газоконденсатты қор
сақталған. Карбонатты қабаттың жалпылама ... 427-573 ... ... ... үсті ... жиі ... ... сазбалшық, алевролит қабаттарынан ... ... ... ... ... Оның қалыңдығы 24-109 ... ... - ... ... ... ... және ... бөлімдерден берілген.
Р1 - Төменгі ... ... ... ... сакмардық, артиндік және
кунгурлік ярус ... ... - ... ... ... қабат қалыңдығы гжель ... ... ... ... кен орнында ... ... ... ... Бұл ... ... ... белгілі
дәрежеде құрылымды саз балшықтың болуымен және кең ... ... метр ... ... солтүстіктен оңтүстікке қарай
тенденциялы өзгеріп отырады.
Литологиялық байланыста бұл ... ... ... ... ... және саз ... әктастардан тұрады.
Ассельдік ярусының ... жасы 1-і ... ... ... ... ... және 10-ы ... 2648-2458 метрлер
аралықтарында алынған фораминифер фауналармен қуатталып (93-і ... ... (8-і ... 359 ... ... өзгеріп отырады.
Сакмарлық ярусында қалыңдыққа ... ... ғни ... ... - ... ... ярусынан гидрохимиялық шөгінділері жоғарғы ... ... ... ... ... қималарының мұнай мен газға
қаныққан бөліктерінде өте зор флюидті, кедергілі ... ... ... шөгіндісінің төменгі бөлігі сульфатты
терригенді-галогенді аргиллит араласқан ... ... ... 10-60 метр ... ... Жоғарырақта галогенді
аргиллит ... жиі ... ... пен алевролит және ангидрит
қабатшалары орналасқан. ... ... ... ... ... ... 996 метрден, ... ... (3-і ... 7 ... орынның кунгурлік ярусының жоғарғы ... ... ... ... ... ... 4 метрден 48 метр қалыңдықта кездескен
ангидриттерден ... - ... ... ... ... шұбар түсті, қоңыр түсті, құрамында
жеке ангидрит (3-0,5 ... - 10-15 ... ... ... қабаттардан тұрады.
Жоғарғы пермь ... ... ... ... ... 633 метрге дейін өзгереді.
MZ - ... ... - ... ... шөгіндісі Т1 төменгі құрамынан бөлініп және литологиялық
шұбар ... ... ... ... ... көрінеді.
Шөгінділердің қалыңдықтары 65-371 метр аралығында өзгереді.
J - Юра жүйесі
Юралық ... ... ... және ... болып
құрамдарына байланысты бөлінген. Олардың ... ... ... 60 метр мен (3-і ... 246 метр ... ... ... сазбалшық, қара-сұр түсті, құм ... ... ... және ... ... ... ... түйіршікті қабаттардан құрамдалған.
К - Бор ... ... бор, яғни ... ... ... ... конгломерат
аралас қоңыр жасылды саздар ... ... ... 28-132 метр ... өзгереді.
Қалыңдықтың минималды көрсеткіші 52-і ұңғыда, ал, ... 88-і ... ... - Антропогенді жүйесі
Бұл жүйенің шөгінділерінің қалыңдықтары онша ... ... ... ... 3 ... 4 ... ... бөледі. Солардың ... ... мен ... ... түзілген.
Тектоника
Тектоникалық қатынаста Жаңажол кен орны ... маңы ... ... ... орал алды геосинклинальды аймағынан
Ащысай және ... ... ... ... дамуының бір сипаттық қасиетті ауданның интенсивті
түсуі және қалың ... ... 7 ... ... дейінгі аралықтарында болуына байланысты. Бұл қабаттың
негізгі ... ... ... ... ... ... және
кембрий іргетасына дейінгі жыныстардың жоғарғы бетінде ... ... ... ... асты ... ... беті ... бұзындыларына жақын
маңда 2 немесе 2,5 шақырымнан Беттеу ... ... ... ... 6 ... ... яғни ... бағытына қарай
моноклинальды қалыңдай береді.
Аталмыш моноклинал ... екі ... ... тізбек
қатарлары бөлінген. Соңғысы төменгі горизонттарда мықты ... ... ... ... ... ... қалыңдай бастайды.
Шығыстан батысқа қарай Жаңажол, Кенқияқ, ... ... ... ... және ... ... 3 ... 3,5
шақырымдық тереңдіктерде (П1) тұз асты горизонтының ... ... ... бір ерекшелігі қуатты карбонат ... ... ... Олар ... ... тәріздес
дөңбектерден құралған.
Сейсмикалық мәдіметтерден бұрғылау ... ... әр ... локалды дөңестерінің морфологиясындағы
өлшемдері, ... ... ... әр ... ... ... ... карбон шөгінділерінің табаны бойынша
екі локалды дөңес анық ... 50-і ұңғы ... ... ... ... ... ... бойынша дөңес өлшемі 935 шақырым ... ... емес ... ... ... ... ... қосылады,
яғни 19-ы ұңғы ауданына 2,55 ... ... ... Парақтар]
Құрылым картасында жоғарғы желелі ... ... ... ... сульфатты карбонатты қабатының карбонат ... ... ... ... жылдам тығыз ... ... ... ось ... 28 шақырым болып,
қабаттың ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Ол екі локалды дөңестен тұрады. 50-і ұңғы ... ... ... 2,3 ... ... контурленген. 25 шақырымдық
тұйық изогипс ... ... ... 10,535 ... ... ... дөңесі 50 метр төменде жатыр және ... ... 19-ы ұңғы ... контурланған. 2,3
шақырымдық изогипсті көтерілімнің өлшемдері 9,534 шақырым ... ... ... ауданды барлау ұңғыларымен
бұрғылаған кезде төменгі ... ... ... ... бар ... ... ... ішінде созылғаны 100-150
метрлік ... ... еді. Сол ... болғанына
байланысты барлық құрылым 3 ... ... І ... бөлігі);
ІІ (61-і ұңғы аймағы); ІІІ (солтүстік бөлігі). ... ... І және ІІ ... шоғырланған.
Мұнайгаздылығы
Жаңажол кен орны ... ... ... ... ... ашылған кен орны болып табылады. Ол
белгілі ... ... ... ... Қаратөбе, Ақжар және
Қопа сияқты ... бор, юра, ... ... және ... пермь
жүйелерінің шөгінділеріндегі мұнай қабаттары бар ауданда орналасқан.
Жаңажол аймағының ... ... ... ... 1-і
ұңғыда бұрғылау жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... керн бойынша зерттеген ... ... және ... ... ... ... 3050-3020 метр аралықтарындағы ... ... 62,5% ... 1% ... 1% ауыр ... жиынтығынан
құралған газды судың әлсіз ағыны байқалды. 1978-і ... ... 4-і ... орта карбон әктастарының ашық ... ... ... ... ... 1978-і жылы 31-і ... 2-і ... ... аралықта
2767-2884 метр аралығындағы тереңдіктен шығымы 66,8 м3/с ... және 107,6 м3/с ... газ ... Фонтанды ұңғыларда 3
және 8 миллиметрлік штуцерлер ... ... ... ... ... ... және төменгі ... ... ... ... бар екі карбонатты қабат ... ... 206-417 м. ... жыныстың терригенді будасына бөлінген.
КТ-І бірінші карбонатты қабаты
Оның 398 метрден (92-і ... - 548 ... (41- ... ... ... ... ... әктас, доломит және олардың
ауыспалы ... ... ... ... ... коллекторлық қасиетті атқарады. Коллектор типі ... ... ... ... ... гжель ярусының төменгі ... ... ... ... ... горизонтының ортаңғы карбонын алып
жатыр. Кен орындағы ... ... ... сульфатты-
терригенді және тұзды ... ... ... КТ-І қабатының көп
бөлігі ... ... ... Касимовтық және ... ... ... және ... кездеседі. Қара аргиллит
қалыңдықтарымен ... ... ... алғанда 120 ... ... ... ... ... ... соңғы кезде карбонат қабатының созылуымен алмастыруға
болады.
1982-1985 жж ... ... ... ... ... карбонатты қабатының қимасында тектоникалық ... ... ... ... ішіндегі ең көп уақытқа созылғаны
100-150 метрлік ығысу амплитудасымен ... ... ... ... басқа да 40-50 метрлік екі ... ... ... ... ... ұңғы ... Осы бұзылушылықтардың болуына
байланысты ... ... үш ... ... 1-ші блок ... 2-ші блок ... ұңғы аймағы), 3-ші блок (солтүстік
бөлік). Флюид қорларының ... ... 1-ші және 3-ші ... ... қабатының мұнай-газ қорын ... ... ... КТ-І ... ... ... технологиясының схемасын
құрастыру кезінде 149 өндіру ... ... Осы ... ... ... кеніштердің геологиялық құрылымдары
мүмкіндік ... ... ... ... ... және
кейбір есептеу ... ... ... ... ... кен ... мұнай-газдылығы айтылған екі
қабаттармен байланысты. Бірінші және ... ... 206 ... ... ... ... ... жыныстардың ... ... ... (№92-і ұңғы) - 548 (№41-і ... метр ... ... ... КТ-І ... ... құрылымы
негізінен әктастардан, доломиттен тұрады және де ... ... Осы ... өткізгіштігі коллекторлық қызмет атқарады
және ... ... ... ... келеді.
Қабат қимасында ... ... ... ... ... ... және саздылығы жоғары ... ие ... ... ... Бұл ... 2550-2900м тереңдікте
жататын «А», «Б», «В», «В'» шартты түрдегі 4 ... ... ... ... тұрғыдан алғанда А өнімділік қабаты гжель
ярусының ... ... ал, Б ... қабаты касимовский
ярусын, В және В' ... ... ... ... ... ... ... қанығу сипаттамасы олардың ... яғни А ... 303 және 90 метр ... ... қамтыған газ кеніші бар, ал Б ... 110 метр ... және 90 метр ... қабаты бар ... ... бар. ... газ ... бар ... кеніші орын алады. Бұл ... 83-93 метр ... және газ ... 30-50 метр аралығында
В' ... ... 87 метр ... ... ... өнімділік қабаттар ... ... ... системамен бірлескен, негізінде ... 2580 ... ... ... және ... ... ... байланысы
(ВНК) абсолюттік белгісі минус 2630 метрден 2650 ... ... ... газ-мұнай байланысымен (ГНК) бір қабатты-массивті
кенішті сипаттайды.
Жаңа ұңғыларды ... ... ... ... ... 180 (внк-2650м); 169 ... 361 (-2645); ... 468 ... 372 (-2640); 343 ... 146 (-2644); 106 ... 307 ... 372 ... (ВНК) ең жоғарғы жағдайы ... ... және ... ... ал, ең төменгі ... ... ... ... ... ... ... ұңғыларда яғни
182-і, 154-і, 343-і ... Б, В және В' ... ... ... ... ... жоқ және олар ... қабаттарды құрастырып тұр. Бұл қабаттардан ГМБ(ГНК) 4-і, 5-і,
10-ы, 16-ы, 17-і, 19-ы, 22-і, 26-ы ... ... ... -2560 ... газ, одан ... ... ... ЖГҰЗ(ПГИС) мәліметтері және ... ... ... ... 16-ы ұңғыда ЖГҰЗ мәліметтері ... ... ... -2647 метре анықталады да, ... ... ... ... сусыз мұнай шығады. 17-і және 26-ы ... ... ... ... су ... ... ... 2643-2639 метр тереңдіктерде байқалады. 6-ы және ... ... ... минус 2637 метрде қабат сулары байқылды
және бұл ... ... ... ... ... ... және солтүстік күмбездің оңтүстігіндегі 11-і
және 5-і ... ... ... минус 2645-2644 метр
тереңдіктерде сынау ... ... ... алынды. ЖГҰЗ ... ... ... ... ... ... белгісі минус
2651 метрде ... КТ-І ... ... ... ... ... қабаты 650 метр қалың қабаттардан құралған, ... ... ... терригенді жыныстардан және кунгурлік
ярусының гидрохимиялық шөгінділерінен ... да, ... ... ... ... ... ... бөлігінің шығыс ... ... жоқ ... ... ... ... ... және литологиялық жағынан шектелген ... ... ... ... ... 70695 мың м2, мұнайға ... ... 75204 мың м2. ... ... ... ... 293 ... оның газ қабаты 90 метр.
Б қабатында ... ... ... жатыр, ол А қабатынан
2-60 метр төменде жатыр. ... ... ... ... ... 146-ы, 52-і, 117-і ... ... өткізгіштігі жоқ карбонаттардан тұрады. Ал, 67-і, ... 321-і және 8-і ... ... коллекторлар ангидриттерден
тұрады. Кеніш күмбезді, массивті және литологиялық ... ... ... ... ... 200 метр. Газға қаныққан қабат
ауданы 36516 мың м2, ... ... ... ауданы 71475 мың м2.
В қабаты Б қабатынан 4-74 метр ... ... ... ... ... екі ... ... яғни оңтүстік және
солтүстік күмбездермен ұштасып жатыр.
Кеніштің екеуі де ... ... газ ... биіктігі аса
үлкен емес, яғни оңтүстік бөлігі 30 метр және ... ... ... ... ... ... ... жатады, оңтүстік бөлігі
литологиялық экрандалған, 60-шы ұңғы ... ... 129 ... ... бөлік биіктігі 87 метр.
В' қабаты жоғарыда айтылған қабаттардан 350 ... және ... ... ... Олардың биіктігі 60 және 87 ... ... қоры тек қана ... бөлігінде анықталған, бұл
барлаудың аяқталмағанын ... ... ... де ... ... карбонатты қабаты
КТ-ІІ екінші карбонатты ... КТ-І ... ... ... оның ... өте ... кездесетін
доломиттер және әктастар ... ... ... ... ... ... КТ-І және ... өнімділік қабаттарын
әктас қабатшалары (және карбонат ... тұз асты ... ... ... бөліп тұрады, және ... ... ... флюид тіреуіштер қызметін атқарады.
Игеру объектілеріне бөлу ... ... ... ... ... ... үшін шартты түрде екі өнімді қабатшаларына ... Д) ... Осы ... 4-50 ... ... ... жоқ
верейдік горизонты қалыңдығымен төзімді қабат ... ... ... Осы верейдік горизонты оңтүстігінде 50-65 ... ... және ... ... 15-20 метр ... ... ... бөлінген.
Стратиграфиялық жағынан алғанда Г қабатының ... ... ... ... кашир горизонтының жыныстарынан (солтүстік
күмбезінің ... ... ... ... ... ... ... де кіреді) тұрады. Д ... ... ... ... ... ... тағы ... серпуховтық (протвийлік, стешевтік, таррустық горизонттары)
ярустар түзілімдері де бар.
КТ-ІІ қабатында ... ... ... ... ... және 2-ші ... ... кеніштері және 3-ші (солтүстік)
блогында ... ... көп ... алып ... ... (ВНК) бар ... әр ... құрылымды
учаскелер үшін қабылданады (негізінен ... ... ... ... және ... тербелістерінің көмегімен
тереңдіктің минус 3602-3534 метрге дейін екені анықталды.
Сонымен, 1-ші ... ... ... су-мұнай
жапсары абсолюттік белгісі ... 3570 метр ... ... ... ... ... ... бөлігі кезіндегі осы жерде
сусыз мұнай алынды). ... ... ... ... 3581 метр болғанда ЖГҰЗ мәліметтері бойынша ... ... ... ... ... анықтау кезінде сулы ... 2-ші блок ... үшін ... ... ... ... ... бойынша қабылданады. №61-ші ұңғыда ... ... ... ... минус 3534 метр болғанда
сусыз ... ... ... газ ... ... (ГНК) №36-ы ... сынау
нәтижелері бойынша абсолюттік ... ... 3385 метр ... Осы №36-ы ұңғы ... ... және ... материалынан мұнай мен газ ... ... ... №14-і ... №36-ы ұңғының тереңдігінен 14 метр ... ... ... ал, сәл ... жерден газ және конденсат
алынды.
Су-мұнай жапсары мына ... ... ... яғни ... 3603
метрден (кеніштің батыс жағындағы №43-і ұңғыда) 3573 ... ... ... №66-ы ... осы абсолюттік белгіге
дейін сусыз мұнай алды) тербеліп ... ... ... ... ... ... ... мынандай абсолюттік белгіге дейін
яғни ... 3589 ... ... ... ... ... ал, ... №73-і ұңғыда ... 3597 ... ... су ... ... көп болған кезінде су-мұнай жапсарының
блок бойынша жату ... (560 ... ... ... ... ... кеніш резервуарлары (КТ-ІІ) үшін ... ... ... Осы ... ... ... әсерінен (аудан және қима бойынша) Г және ... ... ... ... ... және төменгі ... ... ... ... І ... ... ... тек қана төменгі Гн –
І ... ... ... ... ... толығымен
тығыз жыныстардан тұрады. Гн – І ... ... ... толы коллекторлар арқылы шектеулі созылуымен сипатталатын
мұнай ... ... ... ... және ... кеніштері
күмбезді, массивті тектоникалық экрандалған және 350 метр мұнайлылық
қабаты литологиялық ... ... ... - 71,6 км2.
Екінші блокта Г ... ... ... Гв – ІІ ... Бұл ... байланысты мұнай кеніші тектоникалық
бұзылыстың ... ... ... Оның ауданы 8,1 км2, ал
биіктігі 50 ... блок ... ... ... екі ... қарағанда
үлкен газдымұнайлы кеніш болып табылады да, Гв – ІІІ және Гн – ... екі ... ... ... Бұл ... газ
шапкасы 265 метр. Г қабатындағы газға қаныққан ... ... ... ... 0,31. ... ... ... жоқ: Гв
– ІІІ жоғарғы горизонты ... жоқ ... 71-і және ... ... аумағында толы болып келеді.
Д ... І және ІІ ... ... екі ... ... І-і төменгі бөлігінде тығыз жыныстарға толы ... бар. Осы ... ... ... екі ... яғни ... Дв – ІІ және ... Дн – І ... ... Дв – І ... ... ... 44-і, 27-і, 33-і және 56-ы ... ... ... ... горизонттағы кеніштің өлшемі 15х7 км, ал, ... ... ... 6,2х4 км. ... ... 235 ... және 100 м (төменгі).
Кеніштер ... ... ... литологиялық шектеулі,
жоғарғы горизонт массивті, ал, ... ... бір ... ... ... жоғарғы және төменгі ... ... ... қабатының бір тұтас ... ... ... ... ... 71-і ұңғы аумағындағы коллекторлар ... ... ... ... ... - 30,4 км2, биіктігі - 189
метр. ... ... ... ... литологиялық
шектеулі, массивті болып ... кен орны үшін ... ... ... шартты болып
келеді. Шарттылық ең ... ... ... ... өнімділік
қимасының көбірек бөлектенуі ... ... ... ... қимасының көбірек бөлектенуі ... және ... ... бөлігі деп аталатын ауданның үлкен бөлігіндегі аздаған тиімді
қалыңдықтары ... ... жоқ ... яғни ... ... ... ... жапсар (контакт) мүлдем ... ... ... ... литологиялық жағынан ... және ... ... ... ... ... ... аздаған құмның қабатшалары
кездеседі және ... үш ... ... ... ... (жоғарыдан төменге қарай А, Б және В) А және ... ... ... ... олар ... ... және ... қабатына (ярус) жатады. Ал, В ... ... ... қабатына жатады.
Өнімді қабаттардың коллекторлық қасиеттері керн алу ... ... ... ... ... анықталады.
Кеуектіліктің есептеу параметрлерін ... үшін керн ... ... ... қолданылады және ... ... ... Кеуектіліктің керн бойынша
орта ... мәні А, Б және В ... ... ... үшін ... ... ... 11,5%; 13,7%;
10,2%.
А, Б және В ... ... газ ... ... мына ... ие ... 79%; 82%; ... ҰГЗ(ГИС) нәтижелері бойынша анықталған мәндері А
қабатында 12%, Б ... 13,8% және В ... 11% ... ... мәліметтерден А және Б қабаттарынан ... ... ... мәнінен және ҰГЗ ... ... ... бір-біріне жақын немесе ... ... ... ... ... ... проекттік
жобалаудағы кеуектіліктер А қабатында 12%, Б қабатында 14% ... ... ... керн №7-і ұңғы ... ... Ал,
кеуектіліктің геофизикалық зерттеулері №12-і ұңғы бойынша ... ... ... ... 11% деп ... ... А,
Б және В ... ... ... ... ... үшін тек қана ... ... қолданылды. А, Б және В
қабаттарының өткізгіштігінің орта ... ... ... ... 0,171мкм2; 0,116мкм2. Өткізгіштіктің осы мәндері
проекттік жобада ... А және Б ... ... ... ... ... ... анықталады да 80% және 88% деп ... ... ... ... ... ... ... ҰГЗ(ГИС)
бойынша бағаланған бастапқы мұнайға қанығушылық жатады. Яғни ... 86%. В' ... ... өте ... сипатталған. КТ-2
екінші ... ... ... ... жыныстар
негізінен әктастан ... ал, ... көп ... ... алғанда Г қабаты москвалық ... ... ... ... және серпуховтық ... ... ... ... 1985-і ... ... дәлелдеу бойынша болған жұмыстарда ... ... ... деп ... ... ... өткізгіштігі мкм2 асатын жыныстар есептеледі.
Керн бойынша ... пен ... ... қуысты
коллекторларды сипаттайтын айырмашылығы өте аз ... ... ... ... ... ... ... шегі 8,5%-ке дейін көбейді, ал, ... ... ... ... ... ... ... үшін керндік және геофизикалық зерттеулердің ... Г-І, Гн – ІІІ, Гв – ІІІ, Дн – І, Дв – І және Д – ... ... ... ... кезінде геофизикалық
мәліметтерге сүйене отырып өнімділік қабат қимасы толығымен ... үшін ... ... ... ұсынылады: Г – І
қабаты үшін 9,5%, Гв – ІІІ ... үшін 10,9%, Гн – ІІІ ... ... Д – І ... үшін 10,8% және Д – ІІІ ... үшін ... ... өткізгіштігін негіздеу үшін ... және ... ... ... ... қолданылды.
Гидродинамикалық есептеу кезінде ... үшін ... ... ... ... ... ... қатарларын ұсынуға болады. ... үшін ... ... ... Г – І ... үшін 0,0185 мкм2; ... ІІІ, Гн – ІІІ ... үшін 0,0824 мкм; Дн – І және Дв – ... үшін 0,0603 мкм2; Д – ІІІ ... үшін 0,0263 ... ... ... тек қана ... зерттеулер
нәтижелері бойынша анықталды да, Г – І ... үшін 82%, Г – ... үшін 85%, Дн – І ... үшін 89%, Дв – І ... үшін ... Д – ІІІ қабаты үшін 73% болып қабылданады.
Жаңажол кен ... ... және ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... бойынша жеңіл, ал, тығыздығы 809-827
кг/м3 ... ... ... (0,7 – 1,11%), ... (4,9 ... 3000С-қа дейін ақшыл фракциялардың шығуы 50,7% -і ... ... ... ... 168,2-319,5 метр аралығында жатыр.
Г және Д қабаттарының мұнайда ... газы ... яғни ... ... ... ... ауыр көмір сутектер – 33,75 – 35,57,
метан - 48,7%. ... ... ... ... ... Аздаған мөлшерде азот, көмірқышқыл ... ... ... газ ... яғни этаннан тұрады, көмірсутектер
18,5%, құрамында ... ... ... Газда
конденсаттың құрамы тұрақты түрде 614 г/м3, ... 770 ... ... ... ... парафин, 0,41% күкірт және
0,55% шайыр, 3000С-қа ... ... ... 74,6%. ... ... ... ... негізі бар. Парафинді-мұнайлы
көмірсутектердің жалпы құрамы ... ... кен ... ... ... әртүрлі деңгейде төменгі
бор және карбонның ... және ... жер асты ... ... ... ... техникалық қажеттіліктер үшін 60-30 метр
және 230-260 метр ... ... ... бор (К1)
түзілімдерінің сулары пайдаланылады. Сулардың статикалық ... ... метр ... белгіленіп, олардың өнімділігі 60-180 м3/тәу
жетеді. Су ... ... ... ... ... суық
сулар қатарына жатқызады. ... ... ... альб ... ... ... Альб ... химиялық құрамы жағынан
хлор-магнийлі. Минералдығы 1,6-3,6 кг/м3. Олар ... ... ... дәрежеде метаморфизмді, жеткілікті сульфатты және қатты болып
келеді. Дегенмен кен ... ... ... қарай альб суларының
қасиеттері ... ... 0,2-0,6 кг/м3 ... ... ... ... метр аралықтарында аршылып,
өте ... ... ... ... Бұл ... ... ... қатарына жатқызады.
Кен орында КТ-І және ... ... ... қабаттарының
қабат сулары КТ – І өнімділік ... ... ... (7 ... анықталды. Сонымен қатар 8Г қабатының сулы объектілері
және параллельді КТ-ІІ ... ... ... Д ... ... де ... ... бірінші және екінші карбонатты өнімділік
қабаттарының физикалық-химиялық қасиеттеріне ... ... ... бір-бірінен айырмашылығы бар екені анықталды. Сонымен КТ-І
карбонатты өнімділік ... ... ... ... г/л ... ... г/л ... бар, ал, бром мөлшері 0,62 МПа ... орта ... ... ... көп ... – ІІ ... өнімділік қабатындағы қабат ... 3,79-8,7 г/л көп ... ... бар, аз ... ... г/л ... бар және бром 183 ... көп емес. ... ... ... 0,5-0,55 МПа с-қа ... ... Көлемдік коэффициент 1,018-ге тең. Су өте ... ... 53,4 ... және Дв – І ... ... жатқан қабат суларында 6,7-15,7-ге ... ... ... ... ... ... В.А. Сулиннің
сипаттамасы бойынша хлор кальций ... ... ... ... жағдайда көп мөлшерде өзгермейді. КТ – ... ... ... ... үшін тығыздық 1058-1069 кг/м3
(орташа 1064 кг/м3), ал, КТ – ІІ ... ... ... үшін ... ... кг/м3 ... ... 1056 кг/м3).
Минерализацияның орташа мәндері КТ – І үшін 87,5 г/л, ал, КТ – ... 79,7 ... ... ... бор және ... бар. ... ... суларда өте аз мөлшерде литий
мен стронцийдің концентрациялары ... кен ... ... ... ... йодтанған
сапаға тән, ... олар ... ... сулы ... төмен өнімділігіне байланысты жарамайды.
1-кесте - Карбон суларының газдылығы
|Ұңғы № |Өту ... м ... ... ... ... |
| | ... |м3/т ... ... | | |
|1 ... | | |
|9 ... | | ... ... | | ... ... | | ... |2865-2930 | | ... ... | | ... кен орнын игерудің қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы
Ауданның ... ... ... алғашқы мәліметтер Е.И.
Коволевский және А.П. ... ... ... Олар ... ... ... ... өзендерінің аудандарын зерттеген болатын.
Кейін ауданды зерттеу ... ... ... ... ... ... бөлшектеп зерттеу жұмыстары 1944 жылдан ... ... ... Г.Н. ... және А.А. ... ... ... м-40 бетін 1:10000000 масштабында
геологиялық түсіру жұмыстары жүргізілді.
Түсіру ... ... ... жасалып және жерге
түсіндірме жазбасы жазылды. ... ... ... ... ... ... қамтылды. Бұл жұмыстар
қорытындысы әлі ... ... ... ... ... ... жылы ... және Ивановалар 1:200000 масштабында ... ... ... ... жүргізіп, осы еңбектерінде
Жаңажол ... да ... Осы ... ... ... ... құрылымын толық сипаттап берді.
1952 жылы ... дәл осы ... ... ... ... Бұл жұмыстарды Л.И. Тушканов басқарды.
1953-1954 ... ... ... ... 1:50000 ... ... геологиялық түсіру жүргізілді.
Жаңажолды көтеру 1960 жылы анықталды.
1961 жылы МСВ ... ... ... ... ... жылдар аралығында оның құрылымы МОГТ ... ... ... ... ... ... 1961
жылы «Ақтөбемұнайбарлау» тресінің «Мұғаджар маңы ... ... ... ... ... іздестіру жұмыстарын «Ақтөбемұнайбарлау»
экспедициясымен, ал 1978 ... ... ... ... мұнай барлау» ... ... ... ... ... ... 1978 ... 4 наурызында 4
ұңғыдан алынды. ... ... ... іздеу және ... 1981 ... 1 ... ... құрылған
«Ақтөбемұнайгазгеология» бірлестігінің ... ... ... экспедициялармен жүргізілуде.
1981 жылдың аяғында кен ... СССР ... ... ... қайта жаңғыртылған, «Ақтөбемұнайгазгеология»
өндірістік ... ... мен ... және барлау жұмыстары
басталып және кен ... әрі ... ... ... кен ... мұнайдың фонтандауы азайып, соған сәйкес
қабат қысымы түсіп, ... ... ... ... ... 1986
жылдан бастап қабат қысымын ұстау ... ... ... мұнайгаз өндіру басқармасының балансында 442 ұңғы ... орын ... ... ... 8 ... бөлінеді.
Олардағы ұңғылар:
«В» (солтүстік) бөлігінде 76 ... ... ... 50 ұңғы
«Б» бөлігінде 91 ... ... 13 ... ... 24 ... ... 36 ... (Ш)» бөлігінде 19 ... (Ш)» ... 65 ... ... қорында 374 ұңғы ... ... ... қорда 359 ұңғы мұнай өндірумен тұрғызылғаны
10 ұңғы, ... ... 3 ұңғы ... ... ... 10 ұңғы, геологиялық бақылау ... ... 8 ұңғы ... айдау қорында 62 ұңғы, оның 54 ... ғана су ... және ... ... 9 ... жүргізілу керек.
Осы ... 8 ... ... геологиялық, ал 2 ұңғысы техникалық
себептермен істен шығарылады.
Өндіру ... ... ... себептері мына жағдайларға
байланысты:
- көтеру құбырларында парафин тығындыларының ... ... ... ... көп болуының салдарынан ұңғы жер
асты жабдықтарының ... ... ... және ... ... ... ... кейін ауыстыруға
байланысты ... ... ... байланысты болуда.
2000 жылы 2345,941 мың ... ... ... Сол жылғы кен
орын бойынша мұнайдың ... ... тәу. ... ... ... 170 /тәу-ке дейін өзгереді, 5 /тәу-
тен төмен шығыммен 9 ... ... ... Саға қысымына 62
ұңғы ие.
Барлық ұңғы таза ... ... Тек ... 1%-ін ... құрайды.
А.В. Афанасьеваның басқаруымен ВНИИ ... ... ... ... ... ... газ ... ауданына тең
болған жағдайда су айдау ... ... ... ... ... және газ шапкасінің ұлғаюы есебінен не бары 22,0% ... ... ... Осы есептеулер нәтижесінде, қабат ... ... ... ... ... кен орнында ... ... ... ... өндіріледі.
Қабат қысымының азаюына байланысты, қабат қысымын ... ... су ... 1986 ... бастап су газ әрекеті ... ... ... ... ... ... ... 335/1,
788 мың м3 су айдалды.
Кедергілі қатарда 14 айдау ұңғысы, ... ... 1 ... су ... жетілік жүйе бойынша қабатқа су айдауда. Дегенмен
бұл әдіс ... ... ... ... байланысты,
су айдау жоспары біршама қиыншылықтармен ... ... ... осы ... 2001 жылы 3 су ... ... 16 су ... ұңғы енгізу жоспарланып ... ... яғни ... ... ... ... ... мұнай және газды
механикаландырылған игеру әдістері жобаланған.
2000 жылы ... кен ... ... ... ... сораппен игеру әдісі бойынша, ұңғыға штангілі
терең ... ... ... осы әдіс ... 2 ұңғы ... ... ... кейін 2 ұңғы қосылуға дайындалуда.
Осы екі ... жыл ... 11072 ... ... өндірілді.
2001 жылдың 4-тоқсаннан бастап газ лифт ... ... ... ... таңда осы игеру әдісіне қажетті құрал-
жабдықтарды, ұңғыларға қондыруға ... ... ... 17.1 ... ... МГӨБ фонтанды ұңғылар қорының қозғалысы
|Ұңғы |1999 |2000 |2001 |2002 ... қоры |295 |348 |362 |374 ... |10 |5 |7 |8 ... ... саны |270 |332 |354 |364 ... |46 |42 |12 |13 ... |2 |5 |13 |4 ... |4 |- |8 |5 ... ... мәліметтерге сүйене отырып 2002 жылдың 374
ұңғысына ... ... 8 ұңғы ... консервацияда ұңғы,
бұрғылануда ұңғы. Осы кезеңде МГӨБ-дегі ... саны ... 4 ... ... 3 ұңғы ... ... алдыңғы жылы 2001 ... ... ... келіп ұңғы қоры өсуде. Мұның себебі: жаңа
өнімді қабаттарды ... үшін ... кен ... ... жүргізілуінде. Пайдалану қорының өсуі ... ... ... ал ... ... ... ... 1.7.2 Жолаушы су, жолаушы газ және мұнай өндірудің қозғалысы.
|Жылдар |Су ... |Газ ... ... ... |
| ... м3) |(млн. м3) | |
| | | ... (мың т.) ... (мың. т) ... |2528336 |36 |2342.0 |2342.0 ... |28456 |37.2 |2345.4 |2350.1 ... |3736.2 |36.9 |2415.0 |2338.6 ... |3848.1 |37.8 |2486.5 |2447.0 ... кен ... ... ... өндіру қозғалысын талдай ... ... ... ... келе ... көруге болады.
Дегенмен 2002 жылға жасалған ... ... ... болады. Газ өндіру жоспарының орындалуы 37.8 жетті.
4 кесте. 1.7.3 ... кен ... ... коэффициентінің қозғалысы
|Жылдар |1999 |2000 |2001 |2002 |
| ... ... ... |нақты ... ... ... |22,2 |20,2 |19 |19,7 |
5 ... ... ... кен орыны бойынша мұнай шығымы
онша өзгермеген. Мұның ... ... су ... ... ... ... ... кесте. 1.7.5 Жаңажол кен ... ... ... ... ... |2000 ж |2001 ж |2002 ж ... қоры |348 |362 |374 ... ... ... |1824 |2730 |3295 ... ... |256 |249 |290 ... ... ... саны |293 |321 |334 ... – күн | | | ... ... ... ... | | | ... |673 |724 |823 ... |689 |756 |951 |
6. ... пайдалану көрсеткіштері
Өндірудегі қондырғылар, фонтанды ұңғылар қорының сипаттамасы.
Мұнай өндіру ұңғылары ... ... ... ... игеру
әдісімен өндіруде. ... жер ... ... СКҚ ... Олар С – 75 ... болаттан дайындалған.
Қазіргі таңда осы срапты-компрессор құбырларды жапондық ... ... ... бұл ... ... ... ... Жаңажол кен орнында «отандық» СКҚ-лар әлі ... ... ... орай ... ... ... ... шығым: 40 м3/тәу. Аз болса, Ф 48 ... ... - 80 ... ... Ф 60 мм; және
80 м3/тәу ... ... Ф 73 мм, ... ... Ф ... және Ф 88,9 х ... ... ұңғыларындағы түп суларын шығару үшін ... ... 6 ... ... ... ... аралық кезең уақыты
ұлғайып, ... ... ... ұңғы ... тиімді пайдалануды
көрсететін, пайдалану ... ... ... ... ... кен ... ... барысынан туындайтын тұжырымдар
1987-2002 жылға дейінгі аралықта «В» ... 3,149 млн ... ... Бұл ... кен ... ... ... 15,5%-ін
құрайды.
Өнімнің орташа жылдық сулануы «Техникалық жүйе» ... ... ... 11,9% ... ... ... қысымы
жобаланған 30х106 Па-ден 26,1х106 Па-ға дейін азайған.
1997 жылдың ... ... ... ... ... ... 16,6 ... 9,4 т/тәу. болып азайды.
1995 жылдың қараша ... ... ... ... су ... ... ... сақиналы-барьерлі суландыру» ... 10 ... ... 4 ... ... ... су айдалуда.
Солтүстік күмбезінде 1993 жылдың мамыр ... ... ... айдау «кеңістік» жүйесі бойынша 3 ұңғыда жүргізілді.
«В» бөлігіне 1,347 млн. м3 су ... 1997 ... осы ... ... 131,9 мың м3, ал ... бойынша 448 мың м3
түрлі қоспалар (компоненттер) айдалды.
Механикаландырылған ... 29 ұңғы ... ... ... ... 2001 ... ... 51,6
т/тәу. құрады. Өнімдік орташа ... ... ... ... ... ... 7,1%.
«Б» және ... ... ... ... ... ... бұл «Ақтөбемұнай» өндіріс ... ... ... ... ... ... ... өнімнің
сулануы ескерген, бірақ ... ... ... болуы
байқалмайды.
1997 жылы жұмыс жасап тұрған ұңғылардың төмендеуімен көзге түсті.
Соңғы жылдарда ... ... ... ... ... ... ... қарсы күресуге қажетті химиялық реагенттер,
ұңғыны жер асты ... ... ... ... ете ... ... жоспарлы-шұғыл жөндеу
жұмыстарының саны азайтылып, кен орынның ... ... ... осы себептермен 1990 жылдан бастап бұрғылау жұмыстарының ... ... ... Ал бұл ... өнімділігінің деңгейінің түсу
көлемін жабатын қуатты ... ... ... кесірін тигізуде.
Осы айтылып өткен ... ... ... ... кен ... ... жалғастыру үшін (су айдау, газлифт, ... ... ... көшірмей, қабат қысымының азаюы
тоқтатылмайды.
Сондықтан мынадай шаралар ... ... ... ... Кем ... 10 ... ... сораппен өндіру әдісіне ... 10 ... ... игеруге көшіру керек.
3. 1998 жылдың жоспарындағы енгізілетін 15 жаңа ... ... ... жер асты ... және ... күрделі ... ... ... ... ... ету ... Қажетті көлемде парафин және ... ... ... ... ... ... көлемде сатып
алу керек.
7. Фонтанды ұңғыларды ... асты ... мен ұңғы ... ақауларды жою, түп
маңы аймағына жер ... ... ... ... - ... жөндеу деп атайды.
Істегі ұңғылар қорының ... ... ... ... бөліп немесе айдағы жалпы ... ... мен ... ... ... ... ... пайдалану коэффициентімен
өлшенеді.
Жаңажол кен ... ... ... ұңғыны пайдалану
коэффициенті 0,891 ... жер асты ... ... түрімен қиындығына орай
күрделі және ... ... ... ... жөндеуге; сорапты - компрессорлар құбырларын ауыстыру,
көтеру құбырларының түсіру тереңдігін ... ... ... жою, ... ... байланысты
құбырларды ауыстыру және тағы да ... ... ... ... ұңғыны жер асты жөндеуге (СЖАЖ) ... ... ... ... ... газ ... ... құралады.
Жер асты жөндеу бригадалары Жаңажол кен ... ... ... ... ... ... ... құрамы үш адамнан тұрып,
жұмыстарды былайша бөліседі. Ұңғы ... ... ... ал ... ... ... ... атқарады.
Жер асты қондырғыларының апаттары мен ... жою, ... ... дұрыстау, ұңғыларды су ағынынан оқшаулау, басқа
пайдалану ... ... түп маңы ... ... және басқада
жұмыстардың жүргізу қиындығынан ұңғыны ... ... ... Осындай жұмыстар ұңғыларды күрделі ... ... жер асты ... ... ... және ... қол операцияларына қолданылатын ... ... ... ... және тағы да ... ... керекті ... ... ... ... ... сәйкес келетін жұмыстар болып; ... ... ... ... оқпанды бұрғылау жұмыстары
болып табылады.
8. Фонтанды ... ... кен ... ... ... ... ... болғандықтан
қазіргі кезде штангілі ... ... ... газ ... ... көшірді. Сонымен қатар болашақта газ ... ... ... ... ... ұңғыларды газлифт әдісімен игеру
жүргізілмек.
Қазіргі таңда КТ – ІІ ... «Г - Д» ... ашу ... де ... ... игеру фонтанды әдісімен
жүргізілуде.
9. Фонтанды ұңғыларды игеру
Коллекторлар ... ... ... ... және
екінші корбонатты қабаттарды, ... 0,5 мкм2 ... көп ... ... ... жатқызады. Бұл дәрежедегі коллекторлар
қатарына кестеде ... ... ... ... ... ... және қабат флюидтарының ... ... ... ... ... ... бірі ... (қышқылды
өңдеуге дейін) ерітіндінің қатты және сұйық ... ... ... және ... арасын тығындау үшін уақытша ... ... ... ... ... ... айтылған және «Ақтөбемұнай» акционерлік ... ... ... тәжірибесіне сүйене отырып КТ – ... КТ – 2 ... ... аршу үшін ... ... ... ұсынылады. Қышқыл-ерімелі толықтырылғыш
түрінде ... ... ... 5% ... бор ... ... болады.
Сынақ объектісін аршылуы 1160 кг/м3 тығыздықты ... ... ұңғы ... ... ... куммулятивті перфорация
жүргізіледі. Перфорация аяқталған соң, ... ... ... ... СКҚ арқылы түсірілетін)
қақпақшалары бар ... ... ... саға аузына фонтанды
арматура орнатылады.
Ағынды шақыру (Север-1 ... ... ... ... ... агрегатпен ыдыс арқылы) бұрғы ... ... - 1» ... ... ... ... ... арқылы
жүргізіледі.
КОУК қондырғысын түсіру МГӨБ-мен бірге қажетті ... ... ... ... соң, ... - ... және
шеген құбырларды қорғаушы ... ... болу үшін ... ... жабамыз.
Ингибиторлы ерітіндіде ұстаған соң, ... ... ... ... ұңғы өнім ... ... ағызылады. Бұл жағдайда
құбыр сырты кеңістігі арқылы ... ... ... ... саға ... ... ... кг:
«РМСН»; АФ6-В-80/65х35 кг; Аф6Ах100Кх2; және ... ... ... ... ... ... ... кезінде жер асты ... ... ... кіреді:
- бөлгіш қақапақ;
- айналдырғыш қақапақ;
Қабат ... ... ... ... ... ... ... әдіспен өндіруге көшірілді. Қабатқа ... ... ... ... су ... станциялар салынып су
сораптары ... ... 359 ... ... ... ... ... ингибитордың меншікті шығыны 200 т/тнна ... ... кг ... жер асты ... кг мынадай элементтерден жинақталған:
- КАУ бөлгіш қақпағы;
- пакер;
- айналдырмалы ... ... ... ... 4 тоқсанынан бастап ... ... ... Осы ... қондырғы мынадай бөлшектермен жинақталуы
керек:
- СКҚ-ы жібергіш қақпақпен жабдықталады;
- ... ... ... ... ... қақпақ.
СКҚ-ы фонтанды игеру кезіндегі ... ... ... ... ... үшін ұңғы ... ... ... керек. Ұңғының құбыр ... ... ... ... ... ... ... сырты маңын ажырату ... ... ... ... ... күкіртті сутектен () ... ... ... етіп ... қажет.
1. Фонтанды ұңғының жер асты және жер үсті ... ... ... жер асты және жер ... ... асты ... ... ... ... ... ингибитордың меншікті жұмсалуын 200 ... ... ... ... ... ... КОКУ-89/73-136-36 кг тәріздес камерасы ... ... ... ... ... газ және
сұйықты көтеру қызметін ... ... ... ... және ... ... ... кезінде шеген құбырларының коррозияға және
эрозияға ұшырауынан ... ... ... ... ... ... туы маңының аймағын өңдеу және ... жуу ... ... ... ... өңдеу кезінде пайда ... ... ... ... ... ... қажет.
Фонтанды ұңғы қондырғыларына ... ... ... мм; қабырғалар қалыңдығы 4-тен 7 ... ... 5,5-10 ... СКҚ қолданылады.
Құбырлардың сапасы Д, К, Е, Л, М топтарынан ... ... ... ... дайындайды.
Фонтанды ұңғылар қондырғылары сақиналы кеңістігін сығымдау ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы
шектерін байланыстыру үшін және ... ... ... ... ... және ... ұңғылардың аузын сығымдау үшін,
скважина ... ... ... және қалыптандыру үшін ... ... ... ұңғы ... ... ... бірінен - екіншісіне ауыстыру үшін, құбыр желісін ... ... ... өлшеу үшін және түптік ... ... ... ... ... ... жүргізу
үшін қажет.
Фонтанды ұңғылардың саға ... ... ... ... ... ... ... манифольд;
- фонтанды арматура;
- арматураны басқару станциясы.
Шеген ... ... ... ... ... АКК-2 ... Байланыстырушы тізбектердің шартты диаметрлері:
- кондуктор 324 мм;
- ... 245 ... ... 168 ... ... өлшемдері:
- ұзындығы;
- ені 820 мм;
- биіктігі 1320 мм.
г) Салмағы:
- жиналған ... 1870 ... ... ... 1885 ... құбырларды байланыстырушы қондырғының ерекшелігі:
а) ашпалы- ілінбелі тізбек;
б) К - ... ... ... ... ... ... шеген құбырларды, түпке ... ... ... ... ... ... көтеру үшін
пакер аралығына майлағыш ... ... ... ... ... анықтау, ... ... ... ... ... Шифр – ... кг;
б) Арматура нобайы МЕСТ 14846-76 ... ... ... ... диаметрі 80мм;
- қапталдық шығарулар және ... ... ... 65 ... Пневмоцилиндр қысымы - 1,0 МПа;
д) ... ... ... ... жоғарыдағы - 8-16 МПа;
- төмендегі - 5-10 ... ... ... ... -2335 ... ені -1180 мм;
- биіктігі -2810 мм.
и) ... ... ... - 2250 ... жинақтың барлық - 2635 кг.
Фонтанды ... ... ... ... ... - пневмо және қол ... ... ... тік ... бөгегішпен жабыдқталған;
б) реттегіш қондырғыш - ... ... ... ... ... шығу ... температураны өлшеу;
- шыршаның ... шығу ... ... ... ... қысымды өлшеу;
- шырша оқпаны және ... ... ... ... және ... қарсы ингибитор беру ... ... ... ... ... ... Шартты өткізуі 65 мм;
в) Жан-жақты өлшемдері:
- ұзындығы -8470 мм;
- ені -2260 ... ... -2070 ... ... ... ... ... температурасын өлшеу;
- зерттеу жұмыстары кезеңіндегі шығымды өлшеу үшін зерттелетін
материалдың үлгілері бар ... ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік береді.
Фонтанды арматура
Оның құрылысы, ... ... ... ... фонтанды және ... ... ... ... көтергіш құбырларды ілу, ұңғының ... ... ... ... ұңғы ... бір ... екіншісіне
ауыстыру үшін, бөгеу үшін, ұңғылық ... ... ... өлшеу үшін, лубрикаторды орнату ... ... ... ... ... ... ... қажетті технологиялық
шараларды жүргізуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... - ... ... негізі;
2 - ауыстырғыш орама;
7 - қолмен басқарылатын;
8 - ... ... ... бөлгіш;
9 - аралық фланецтерден;
10 - ... ... - ... шығару желілеріндегі ... ... - ... басы және бастағы фланецтер, аралық фланецтер;
13 - ажыратқыш вентельмен, яғни: осы ... ... ... ... ... ... қатар ұңғы ... ... үшін ... ... термоқалта қондырғысына
да орын ... басы ... 14 ... ... ... ... ... қазбаларында көтергіш құбырлар ілініп олар ... ... ... бекітіледі. Крестовина және ... ... ... үшін V ... 16 ... пайдаланылады.
Құбыр ұстағышта ұңғы ... ... ... ... арна ... ... кен орнында мұнай газ жинау ... ... ... «Спутник» АТӨҚ - автоматтық ... ... ... АТӨҚ-ға қосылған ұңғылар шығымын есептеу, ұңғылар ... ... ... ... ... ... жұмыстары
атқарылады.
1998 жылдың 1 қаңтарындағы ... ... ... ... 69 АТӨҚ жұмыс істеп тұр, жөнделіп іске ... ... ... ... ... ... топтық
өлшеу қондырғылары жөнделіп? 40-АГАТ-1-50 газесептеуші ... ... ... ... ... ... ... ингибиторы сонымен
бірге метанолмен қамтамасыз ету үшін «БР-25»; ... ... ... ... және ... ... ... бөліктеріне қосылған.
1998 жылдың 1 ... ... ... І 383 дана ... ... 16 дана БР-10 ... 28 дана БР-25 ... ... ... 47 блок ... қабылданды, яғни 47 блок
жөнделді.
УБСА - Жергілікті автоматизация блогы
Аппатты ... және ... жеке ... жергілікті
автоматизация юлогының операторлық бөлімінен ... ... ... бар, автоматтандырылған блокты сепарациялық
қондырғысы ... Жер асты жер үсті ... ... ... ... кен ... пайдалану кезінде қондырғының ... ... ... ... ... (13% және 2%
көмірқышқылды) газдардың болуы жер ... ... кен ... ... ... ... фонтанды
арматура, ұңғылардың шығару ... ... ... ... қондырғылармен газ желілерінің тозуын сипаттайтын ... ... ... ... ... үсті ... ... тоттанып-тозуынан жылдамдығынан
20 және 20 Ю үлгі – ... ... әдіс ... және
сонымен бірге СН – 3 ... ... ... ... ... диффузия жылдамдығын М-3112 жаймалы сулану ... ... ... ... өнім 0,1% ... ... ... реагенттерімен ингибиторланады.
«ВНЦЦСПТ нефть» институтымен Жаңажол кен ... жер ... ... қарсы технологиясы жасалуда.
Тотығу-тозудан жер асты ... ... үшін ... ... ... ... Ол үшін ... ағынды шақырудан
бұрын 10%-ті «Север-1» ... ... 55 м3 ... 5 мм диаметрлі штуцерді ... ... ... ... ... ... ... ұңғы толық толғанша ЦА – ... ... ... ... ... қорғаушы жаппа құрылуы үшін ұңғы 12 ... ... ... ерітіндіге «Север-Г» тотығу-тозуға қарсы
ингибиторы 10%-тен кем болмауын, яғни 1 м3-қа 200 гр ... ... ... қондырғысының көмегімен реттеп, құбыр сырты ... ... ... соң ... ... және ... ... үңгілерінің беттерінде ингибиторлық жаппа байқалады.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... және ... ингибиторларынан жүргізілді.
Кен орнында тотығу-тозуды анықтау үшін ай ... ... және ... ... және СКҚ ... ... ... парафин түзілуімен күресу. Күресу
тиімділігі.
Жаңажол кен орнында басты назарды ... және ... ... күресуге бөледі.
Көтергіш құбырларда шөккен парафин кен ... ... ... және ... күрес ... ... ... ұшпалы ырғақ және плунжер
тәріздес ... ... ... ... ... парафинмен тазарту үшін,
құбыр аралық кеңістікке ыстық су ... буды ... ... қатар ысытылған мұнай айдалады.
Химиялық әдістің негізі болып ... ... ... ... ... көмегімен құбыраралық ... ... ... ... жеңіл көмірсутек сұйығын ... БАЗ ... ... БАЗ қосу ... қатты түйіршіктерімен
абсорбцияланып ... ... ... ... ... ... бөлініп қатты түйіршіктенге айналады.
Жаңажол кен орнында ... ... ... ... көбіне «Север-1», «СНПХ-1212» композицияларын ... ... 1:1 ... ... ... 150гр/т.
Ұңғыны депарафиндеуге қажет еріткіш ... ... ... ... ескере отырып, 1988-2002 жылдар аралығында
126 ұңғы өңдеу ... ... ... жуық ... ... ұңғыларды зерттеу
Фонтанды ұңғының жұмыс кезеңдерін дұрыс қою үшін оны ... ... ... ... ... ұңғыларды қарапайым жағдайда -
әртүрлі түп қысымы болғанда, ағынның ... ... ... әдісті сонымен ... ұңғы ... ... ... ... қисығына қажет мәліметтер алғанда қолданады.
Фонтанды ұңғыларды зерттеу барысында:
1. Жоғарғы ... ... ... су және газ шығымдарының
тәуелділігін анықтайды.
2. ... ... ... ... мәнін анықтап және оның
уақытқа байланысты жылжуын анықтайды.
3. Түп ... ... ... ... ... газ ... және олардың шығымдарының тәуелділігін белгілеп, ... ... ... ... мәліметтер негізінде белгіленген уақыт аралығында
скважина жұмысының ... ... ... ... Кен ... ... жұмыстарының жағдайы
Жаңажол кен орнының ұңғыны ... ... ... ... ... құралын анықтауға,
гидродинамикалық сипатын, айдау және ... ... ... ... ... пен ... ... маңдарының байланысы және
игеру жүйесінің рациональды сұрақтарын шешуге қажет ... да ... ... ... ... ... коллекторлық құрылымын анықтау үшін бірінші
реттік ұңғыны бұрғылау кезінде керн ... ... ... ... ... кем ... үш
кезеңдерге тұрғылықты алуды, мүмкін минималды кезеңнен бастап, ... кері ... ... ... және түп қысымдарын бақылау үшін ... ... ... ... ... ... ... және сұйықтың
шығымдарын жүйелі ... ... ... ... ... зерттеу әдістері мен технологиялары.
Зерттеу кезінде ... ... мен ... ... ... ... ... жұмыстар
ағынның индикаторлық қисығын тұрғызуға ... ... ... түп қысымын және соған сәйкес газ және ... ... ... Осы ... мәндеріне параллельді түрде құбыр ... ... ... ... ... ... газ ... және тағы да
басқа ... ... ... құру және қисықты ... ... ... өлшемдеріне) реттей келе ауыстырумен жүргізіледі.
Бұл үшін өте аз ... ... ... міндетті түрде,
индикатор сызығы бастпқы кезде тік ... ... ие ... ... ... ... ... кезеңдерді орнату үшін, өндірістік
тәжірибеде қисықты реттеу кеңінен қолданылады.
Фонтанды ұңғыларды ... ... ... ... ... газ, су ... газ ... өлшеу арқылы жүргізеді және
қысымның ... ... ... ... ... ... ... реттеу графигі тұрғызылады. Құралған ... ... ... ... ... ... ұңғыларды зерттеу барысында мынандай қондырғылар
қолданылады:
1. ГДМ – 3 - ... ГСБ - 400 – ... ... Тереңдік манометрі,
4. Контейнерлер;
5. Секундомерлер.
Саймандарды ұңғы жұмыс істеп тұрған кезде түсіруге болады. ... ... ұңғы саға ... өте ... ... ... орнатылып, СКҚ арқылы түпке түсіруге ... ... ... тек силфоннан басқа, мықты
герметикалық ... ... ... ... ... қысым
сақталды.
Ұңғы монометрлердің ... ... ... ... ... және кең ... ... болатын МГН-2 геликсті
ұңғы монометрі табылады. ... ... ... ... ... ... толтырылған көп тілді тегіс серіппесі бар ... ... ... әрбір тіл қысым арқылы вертикал осіне
бұрыш ... ... Оның ... бұрышы қысыммен пара-пар.
Белгілеуші бөлім мына ... ... ... іске ... ... ... яғни қозғалысы тең
таралған белгілеуші күймеге хабарлайтын бөлшектерден ... – 2 ... ... ... 32 ... ауырлатқышпен бірге салмағы: 12,3 кг;
- ауырлатқышпен ... ... 2285 ... ... ... ... ... жұмыс істеу температурасы: 1600С-қа дейін;
- ауысу жұмысы:
а) ... 50 ... ... ... 120 ... дейін;
- өлшеу шегінің сезгіштік қашықтығы: 0,2% ... ... ... ... ... ... 0,4-ке ... Фонтанды ұңғыларды зерттеу мәліметтерін өңдеу. Өңделген
мәліметтерді пайдалану.
Түптегі ... түп ... ... ... ,
- ... бойынша график тұрғызамыз:
1. сурет - графигі.
;
- теңдік теңестірілу;
- ... ... ... ... ... су ... жоғарылық және өткіхгіштік ... ... ... орташа мәндер болды.
;
; ... ... әдіс ... жылдам жабуға, ұңғыға ағымды жылдам
тоқтатуға ... ... ... ... зерттеу қабатының
шалғай аймақтарындағы ... ... ... ... жоғары дәрежеде байқауға болады мүмкіндік туғызады.
Осындай аномалдың болуы ... ... ... ... (ҚҚҚ) ... №2243 ... ... фонтанды көтергішті таңдау
1.15.1 Жаңажол кен ... №2243 ... ... ... ... Ұңғы ...
2. ... қысымы
3. Ұңғы ...
4. ... ...
5. ... ...
6. ... ...
7. ... ...
8. ... ...
9. ... қысымы
10. Газ факторы
11. ...
12. ... тәу,
13. ... ...
14. ... ...
15. Саға қысымы
16. Саға ...
1. ... ... ... және ... ... Мұнай шығымын анықтаймыз:
3. коэффициентін анықтаймыз:
4. ... ... ... ... ... ... Газ тығыздығына қатынасын анықтаймыз:
7. Ұңғының ... ... ... ... орташа ақтық температурасының қысымын анықтаймыз:
9. Ұңғының келтірілген температурасын анықтаймыз:
10. Сығылу коэффициентін ... үшін ... ... түп ... () ... қысымынан үлкен болғандықтан
ұңғы 2 аралыққа бөлінеді, ... Ртүп - Рққ ... ... ... бұл жағдай газ ... ... ... бір ... ... құбырлы гидравлика формуласымен өлшенеді.
Екінші ... Ртүп - Рққ ... ... ағын ... яғни ... құрамында еркін газдар бар. Бұл ... ... ... ... ... ... көп болса, соғұрлым
есептеу дәлдігі артады) газды сұйық ... жыл ... ... ... ... ... ... , ішкі диаметрі
11. ;
12. РТ - Рққ ... ... бір ... ретінде қарап 12
бөлікке бөліп, ұзындығын анықтаймыз:
13. - ... су ... = ... Сөз - ... жылдамдық;
мұндағы: С0 - су ... ... ... ... .
С - ... ... сұйықтың көтерілу жылдамдығы. ... ... ... Рққ – РС ... аралығын 5 бөлікке бөлеміз:
Кесте толтырамыз:
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 |
|, Па | | | | | |
|, Па | | | | | ... ... ... ...
16. Газдың сығылу коэффициентін анықтаймыз:
17. Жолаушы газдың тығыздығын ... ... ... ... ... ... - газ ... беттің керілуі:
сұйi
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 ... |1,942 | | | | ... ... газ шығынын анықтаймыз:
21. Алғашқы 4 бөліктер үшін (қоспаның ... ... ... ... ... мына ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |0,0309 |0,0946 |0,17 |0,218 |0,55 ... Осы ... ... бесінші бөлім үшін (тығынды
снаряд):
23. Әр бөлім үшін сұйық қоспаның тығыздығын және ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 ... | | | | | ... ... ... анықтаймыз:
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 |
| |520,18 |549,09 |593,66 |681,86 |- ... ... ... ... (ҚТҚ) L=2843м ... жоғары
қарай тұрғызамыз:
|P | | | | | |
|L |595,32 |2836 |2315,82 |1766,73 |1173,07 ... ... ... Па ... қиып ... ... ... Па-дан Па-ға дейін азайту үшін ... ... ... ... ... ... Штуцердегі ауданының қимасын мына ... ... ... ... қимасын мына формуламен ... ... - ... ... ҚТҚ немесе жоғарыдан - төменге ҚТҚ
алуға ... ... ... үшін ... ... 491,21 ... түсіру керек.
|P |па |Па |Па |Па |Па |
|L |0м ... ... ... ... |
Координаттары 595,2м қосамыз. Бұл ҚТҚ ... ... ... ал абсицца өсі бойынша ... ... ... ... ... ... ... мынаған тең:
Енді d=48мм, ішкі диаметрі 0,0403м ... ... ... ... ... ... жойылуы:
14 Рққ - РС қысым аралығын 5-ке ... мПа |22,4 |18,28 |14,16 |10,04 |5,92 |
|: мПа |18,28 |14,18 |10,04 |5,92 |1,8 ... Әр ... ...
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 ... | | | | | ... ... ... ... және жолаушы газдың
тығыздығын анықтаймыз:
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 |
| |0,708 |0,704 |0,736 |0,797 |0,837 ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |4,408 |3,515 |2,622 |1,729 |0,837 ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |227,125 |180,862 |129,055 |78,598 |34,123 ... ... газдың көлемдік шығыны:
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | ... ... газ ... ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | | ... ... ... ... ... ... төрт бөлім үшін , сондықтан ағынның газбен
қанығуы мына формуламен анықталады:
22. ... ... ... ... ... газбен
қанығуы мына формуламен анықталады:
|Бөлім |1 |2 |3 |4 |5 |
| |0,0389 |0,1205 |0,216 |0,350 |0,367 ... Әр ... үшін ... ... ... мен меншікті
үйкелістегі шығыны ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |0,0389 |0,1205 |0,216 |0,350 |0,367 ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 ... | | | | | ... Бөлік ұзындығын анықтаймыз:
;
26. ҚТҚ құру үшін ... ... ... Па | | | | | | ... м |2836 |2312,72 |1751,39 |1129,59 |385,6 ... абцисса осін Па нүктесінде ... ... ... ... ... Па-дейін азайту керек.
Штуцердегі қысымның түсуі:
28.
29.
«Төмен» ... ... ... үшін барлық нүктелерді
«Жоғарыдан» ҚТҚ-ын құру үшін түсіреміз:
|P, Па | | | | | ... м |2234,77 |2710,49 |2150,16 |1528,36 |784,28 ... 398,77 м ... Бұл ... ось ... ... шығымды 48мм диаметрлі ... ... ... Ртүп > Ртаб. Сондықтан, оның арзан болғандығынан, яғни ... ... көрі ... ... осы ... алуға
болады.
Фонтанды ұңғы пайдаланудың нақты жолын ... ... ... ... ... мен оған ... таңдау
көбіне көп түптен сағаға дейінгі ... да ... ... ... ҚТҚ ... үшін ... шетелдік және «Отандық»
әдістері бар.
Осы ... ... ... байланысты А.П. ... және ... ... ... отырып
фонтанды ұңғыға қондырғы таңдадым.
Осы техника-технология бөліміндегі фонтанды ұңғы ... ... арқа ... ... ... ... шығымын
өткізетін болғандықтан және меншікті күрделі қаржылардың үнемделуіне
мүмкіндігін туғызатын ... ... ... мұнай (тауар)-дың
өзіндік құны ... ... ... ... келіп, 48мм-лік фонтанды
көтергішті алу керек.
2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
1. ... ... ... ... ... ұйымдастыру
құрылымы
«Октябрьск мұнай» мұнай-газ өндіру басқармасын ... ... ... ... құрып оларды іске ... ... ... ... ... газ ... орындалуын қадағалап, сол үшін ... ... ... ... ... ... ең қажетті және орынды талаптар
ұсынып, ... шешу ... ... ... ... Осы ... ... таңдай және ... ... ... ... ... ... ... сметалы
финанс есептерін бекітеді. Қазіргі ... ... ... ... ... ... салалардың талаптарын,
егжей-тегжейін беру ... газ ... ... ... ... ... бас ... табылады. Ол өндірісті техника жағынан ... ... ... ... ... бөлімін бас энергетик басқарады. ... ... ... ... ... ... жөндеу және
пайдалану, әрі қарай жетілдіру, ... ... ... ... шараларын жүргізу ... ... ... ... ... ... ... және қауіпсіздік техникасы бөлімі - ... және ... ... ... ... бақылау
жүргізу, жұмыс жағдайын ... ... ... жарақат алу сияқты
аяқ-асты ... ... ... ... ... ... - ... бөлімдермен біріге отырып,
өнеркәсіптік техникалық финанс жоспарын, ... бар ... ... ... ... ... жаңа ... келетін экономикалық тиімділікті есептеу, материалды
ресурстарды жұмсаудың прогрессивті ... ... ... ... ұйымдастыру, техникалық нормалау және еңбекақы
бөлімінің ең басты ... ... ... ... әрі қарай
арттыруды, материалды және ... ... ... ... ... ұйымдастыру және өндірісті басқарудың бірыңғайлап
реттей отырып жүргізумен ... ... ... ... ... зерттеу, дайындау
және есептеу жұмыстарымен айналысады.
Бухгалтерия - өндірістің ... ... ... мен
есептеулерін, бухгалтерлік есеп және баланс ... ... ... ... ... және газ өндіру басқармасының
қызметкерлеріне ... ... ... ... туғызып,
корреспонденциялардың келуін және олардың таратылуы мен ... ... ... ... ... өндіру цехтары, зерттеу
бригадалары, қабат қысымын ұстау, ұңғыларды ... ... ... ... ... ... сәйкес мұнай өндіру жоспарын ... ... ... және газ ... ... ... ... және мұнай
өндіру бригадаларынан құралған. Мұнай және газ ... ... ... ... ... ... жауапты қызметкер, оған
өзінің бөлімшесіндегі ұңғы қорларының ... ... және ... ... ... тапсырылған.
Мұнай және газ өндіру ... ... ... және
жұмыс істеуін тексеру, ... ... ... ... ... ... істей кезеңінің ... және тағы ... ... іске ... ... өндірістік цехтар қатарына ұңғыларды ... ... ... ... ... ... ... және электр қондырғыларын қондыру және шыңдау-жөндеу
цехтары енгізілген.
Қосалқы ... ... ... ... ... базасының ... ... ... ... электр және механикалық шыңдау, оны жұмыс
жағдайына сайма-сай күйінде ұстау, ... ... ... ... ... ... іске ... технологиялармен техникалар ... ... ... ... ... ... ... тағы да басқа сол сияқты қажетті ... ... ... ... ... ... басқармасындағы еңбек ақы
және еңбекті ... ... ж. 1-ші ... ... тізім бойынша мұнай өндіру
басқармасында 1425 адам ... ... Оның ... 1064 адам
қарапайым жұмысшы, ал ... ... ... саны 259
адам. Жұмысшылармен инженерлік техникалық ... 932 ... ... ... ... және газ өндіру басқармасындағы жалпы ортақ ... 1204 ... ... 214540 адам/сағ жасалды. Бұл 2003
жылмен ... ... ... ... 0,01 ... тең ... Бір жұмысшымен 230 адам ... ... ... 1998 ... ... 0,5 күнге кем. Дегенмен бұл орынды ... ... ... ... және Чернобыль атом электр
станциясы жарылысының ... ... ... ... демалыс
уақытының созылғанынан болып табылады.
Жұмысшылардың белгілі себептерімен келмеу ... 125544 ... ... бұл ... ... ... ... құрады. 2001
жылға қарағанда 1% жоғарыланған.
Жұмыс уақытының ... ... 2001 ... ... 2,1 ... Бұған мысал ретінде 1 жұмысшыға 2001 жылы уақыты 0,5 ... 2003 жылы 0,21 күн ... ... ... және ... ... есептеледі. Жұмысшылардың ... ... ... 3,9 ... ... жалақысы 1 адамға шаққанда 15683
теңге, соның ... ... ... 16478 ... ... құрылыс басқармасы бойынша 5683 теңге ... ... ... ... 2002 жылы 232 адам ... Олардың жұмысты орындаудағы орташа үлесі - 104,5%. ... 25 ... ... шоғырландырды. Осының есебінен ... ... ... 6 адам ... ... ... бойынша 37 бригада құралады. Оның 20-сы ... ... ... ... Мұнай газ өндіру ... ... ... газ ... басқармасының қызметкерлерінің жолақысы
белгіленген тарифті қойылым және ... ақы ... ... «Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамына қарасты ... ... ... басқармасының ... және ... ... жылы «Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының ... ... ... ... ... басқармасы бойынша
мынадай шарт бекітілді.
3.1. кесте - ... ... ... ... ... ... |
| | |
| | |
| | ... қойылым | |
| |ІІ |ІІІ |ІV |V ... ... ... айналысатын жұмысшылар: | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... |22900 |25200 |30150 |33100 |
| |18400 |18700 |19000 |- ... Мұнай дайындау комплесті қондырғылар, | | | | ... ... ... ... | | | ... | | | | ... Жұмыс жағдайы ауыр, әрі қауіпті | | | | ... | | | | ... ... ... |22000 |23500 |25000 |27000 ... ... жұмысшы |18000 |18000 |19210 |- ... ... ... ... әрі ... | | | | ... | | | | ... ... ... |25250 |27000 |28500 |31000 ... ... ... |18130 |19250 |20200 |20950 ... ... - ... жұмыстар қызметкерлерінің жалақысы
|Лауазым – дәрежесі ... ... ... ... ... |77924 – 80 ... |
|Бас инженер |70833 - 60 ... ... ... |64377 - 60 ... |
|Бас механик, ... |58558 – 40 ... ... |53193 – 60 ... |
|Мұнай және газ ... ... ... |71289 - 34 теңге |
|геологиялық бөлімдерінің бастықтары | ... ... ... |58558 - 40 ... |
|Жоспар – экономикалық, еңбекті және жалақы |58588 - 40 ... ... ... ... бастықтары | ... ... және ... техникасы бойынша|58588 - 40 теңге |
|мұнай газ өндіру басқарма бастығының орынбасары | ... ... ... бас ... |64377 - 60 ... ... ... инженерлері мен геологтары |71289 - 34 теңге ... ... ... ... |30643 – 20 ... |
|Цех ... |59576 - 83 ... ... және газ ... ... шебері |26987 - 52 ... ... газ ... ... 1423 адам және ... жалақы
қоры 9115000 теңге ... жылы ... ... қызметкерлер саны 867 адам
жалақы қоры 4935000 теңге.
Инженерлік-техникалық ... ... ... үшін жеке) шартты кестесін құру және еңбекақы көлемін
анықтау ... мына ... білу ... ... ... және ... ... үшін жеке бөлімшелер құрылымы басқару қызметінің ... ... Штат ... ... ... ... қоры еңбек туралы
анықтама, бөлімшелер ... мен ... ... еңбек ақы
топтарын анықтау;
- Лауазымды еңбек ... ... және ... ... ақы ... ... ... көріп мұнай және газ өндіру басқармасының
бастығы лауазымды ... ақы ... 77924 - 80 ... ... ... ... ... лауазымдық еңбек ақы көлемі
58558 - 40 теңге, ... және газ ... ... ... ... ... яғни ... тарифтік қойылым бойынша еңбек
ақы көлемі 36801 - 00 ... және тағы да осы ... ... ... ... мәліметтер барлық қызметкерлердің
лауазымдық ақыларының орташа жүйесі ... ... ... ... және газ ... басқармасының
шеберлерімен басқа да инженерлік-техникалық ... ... ... ақы төленеді. Қазір мұндай қосымша ... ... ... ... ... келісімді - сыйлықты жүйе ... ... ... ... » ... және газ ... ... кейбір
жұмысшылары кәсібі үшін 4-12 ... ... ... ... Бұл қосымша ақыны 67 ... ... ... 28 ... ... ... ақы алады.
2.3 Техника-экономикалық көрсеткіштерді талдауы
«Октябрьск мұнай» мұнай және газ ... ... 2003 ... негізгі талаптарының ... ... 100 ... Газ ... ... ... жоқ. Еңбек өнімділігі
штатты ... және ... ... ... ... ... пайызға өсті.
Игеруге 12 жаңа ұңғылар енгізілді. ... ... ... дер кезінде тапсырмауы салдарынан ... қосу ... ... жалақының 93,97 пайызы пайдаланылды. 82 жұмысшыдан айып
ретінде 1825615 ... ... ... ... ... ... жалақысы 2180 ... ... ... өнім өндіруді
орындалған көлеміне ... ... жоқ, ... ... 186140
үнемделді.
Күрделі қаржының жұмсалуы көлемі - 87,8%, оның ішінде ... ... - ... ... ... ... ... 132963 теңге.
Мұнай өндіру жұмыстары ... және ... ... 3354,8 мың м3 ... су ... ... ... қордан 5 игеру ұңғысы ... ... ... ... ... Ұңғыларды тұзды-дымқылдармен өңдеу
арқылы 26328 ... ... ... ... Бұрғылау жұмыстарынан
кейін пайдалануға берілген ... 12 ... 72399 ... мұнай
өндірілді.
Ұңғы қондырғыларын СНПХ 823 м3, және ... 823 м3 ... ... 2 ... ... терең-сорап қондырғысы
қондырылып, іске қосылады.
1995 ... IV ... ... Газлифтті игеру әдісін
қолданып, сол жылдары 1 тонна тауарлы өнім құны ... ... мен ... ... және ... жұмсалған шығын 2247
мың теңге жұмсалу көзделген еді. ... ... бір ... ... ... жөндеу жұмыстарынан болды.
Қаралып отырған 2003 жылда 44 дана ... ... ... жоспарға қарағанда 1 ұсынысы артық, яғни ... ... ... ... Осы ... ... ... тиімділігі 300
мың теңгеге тең.
Мұнай және газ ... ... ... өндірістік қуаты
мынаған тең:
ӨҚм = qmaxnортtn
мұндағы:
qmax - ... ... ... орта күндік шығымы, 35 т/күн
nорт - пайдалану қорындағы ... орта ... ... ... - жыл ... ... пайдалану уақыты, 126043 ... = ... = ... газ өндіру басқармасы бойынша өндірістік ... ... ... ... ... (Көқ) ... = QH/ӨҚж
Мұндағы: QH - мұнай өндіруді ... ... ... 2338,595
тонна.
Көқ = 2338,595/15175577 = 0,0015
Игеру қорының пайдалану коэффициенті 0,887. ... ... ... ... 0,917. осы екі ... алдыңғы жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 0,025
және 0,016 ... ... ... ... ... ... байланысты.
Осы 2003 жылғы мұнай және газ ... ... ... ... талдай келіп «жақсы» деген
қорытынды шығаруға ... Оған 2003 ... ... жоспардағы
белгіленген коэффициенттермен, кейбір көрсеткіштер толық орындалған.
2.4 Күрделі қаржыны есептеу
Капитал ... ... ... ... ... ... ... шараларымен байланысты, ... ... ... ... ... ... ... шығынының көлемін базалық
және ... ... ... ... ... қаржы салымының көлеміне КОУК комплексіне кіретін құрал-
жабдықтар құны ... ... - Ск - 10000000 ... ... Скқ = q ... q скқ - 1 метр ... ... салмағы, кг
аскқ - 1 СКҚ-дың бағасы, тг.
LH - СКҚ-дың ... ... ... ... ... = Крез (Ск + Сскқ + Ссж) + ... Крез - ... резервті коэффициенті
Ссж - саға жабдықтарының құны
Сскқ - ... ... - ... жұмыс құны,
мұнда Крез = 1,1; Ссж – ... Смон – ... ... = 1,1 ... + 346975 + ... + 244725 = 40198705 тг.
3.3 кесте - КОУК комплексті ұңғының күрделі қаржы көлемі
|Жабдықтар аты ... ... тг ... ... тг ... ... тг |346975 ... ... тг ... ... ... тг |244775 ... тг ... |
5. ... ... ... шығындар
- энергия кететін шығындар
- жер асты ... ... ... ... төлемдер
- еңбек ақы қоры шығындары
- еңбек ақы қоры төлемдер
2.5.1 Энергияға ... ... = Сэ * Эуд * Qн* ... * ... Сэ – ... ... ... құны, тг/кВтч
Nэд – электродвигательдеріне орнатылған ... ... - ... кететін шығынды ескеру
коэффициенті
Суст - орнатылған қуат төлемі
Kлэп - 1,2
Эуд - 19,156 ... - 30 ... - 6,56 ... - 45 ... = 1642,5 ... = 6,56*19,156*16425*1,2*59652*30 = 4211492,688
2.5.2 Жер асты жөндеуге кеткен ... Срем – ... ... ... бір ... ...
мың.тг.
мың.тг.
2.5.3 Амортизациялық төлемдер
Бұл тарам амортизациялық норма бойынша есептеледі:
ZАМ = (Ак*Ск+Аскқ* ... ... + ... Ак = 0,12, Ккр ... ... ақы қоры ... ... жұмысшылар санының өсуіне байланысты ... әсер ... ... ... ақы шығындарды есепке алу
жұмысы жүргізіледі.
ЕАҚ = ... МЗП – ... ...... ... - қосымша жалақы
Кн - территориалдық коэффициент
Кнг - ... ... - ... ... = ... = 49627141,2
2.5.5 Еңбек ақы қорынан төлемдері
Еңбек ақы мемлекеттік ... ... 26% және ... ... ... 10% ... төлейді.
ЕҚТ = ЕАҚ*0,36
ЕҚТ = 49627141,2*0,36 = 17865770,832
2.6 Мұнайдың өзіндік құнын ... ... ... тиімділік ол жаңа технологиялық
процестерді ... ... 1 ... ... ... ... = (Zэн+Znpc+Zам+ЕАҚ+ЕҚТ)/Qae =
(421492,6+29409052,75+6618,75+3849627141,2+17865770,882)/16425 = 5509,2 тг
Сонымен КОУК комплексін енгізгеннен кейін 1 ... ... құны ... ... төмендеді.
2.7 Экономикалық тиімділік
Эг = (С1 - С2) * Qж - ... – С2 - жаңа КОУК ... ... ... және ... ... мұнайдың өзіндік құны:
Сонымен экономикалық тиімділігі ... ... ... - ... ... ... ... ... ... мың т |2447 ... ... млн. м3 |192,257 ... ... мың т |2374,8 ... ... тг ... ... ... тг |29409052 ... тг ... ... ... қоры, тг ... ... адам саны |1037 ... ... ... ... тг. |5509,2 ... ... дана |347 ... ... тг |23626666,8 |
1. ... - ... ... ... ... ... Өндірістік қауіпті және ... ... ... ... жер үсті ... ... жұмысшылардың қатерге, яғни апатқа ... ... ... және ... өткізгіштердегі қысымның (газ немесе
мұнай ағындарының соққылары, құбыр ... ... ... ... ... болады.
Фонтанды ұңғыларды пайдалану кезеңдері кезінде ашық атқылауы
мүмкін, соған ... ... өрт ... ... ... улану қаупі
зор. Ашық фонтандау ықтималды жоғары қысымды кен ... ... ... ... ұңғы ... ... қауіп
түрлері туындалуы ықтимал.
Кейбір ұңғыларды пайдалану кезінде ... ... ... жарылыс және тағы да ... ... ... ... дәрежелерде қауіп
туғызады.
Ұңғыларды толтырудың жұмыс ... және ... ... ... саға арматурасын құрастыру және талқандау операциялары
кезінде сонымен қатар ... ағын ... ... ... және ... түзілуіне жол ... ... ... ... бір шама ... ... ... пайдалану қауіпсіздігінің бірі - олардың
саңылаусыздандырудың ... ... ... Бұл ... ... ... Сонымен қатар ол ... ... ... ... үшін де қолданылады.
3.2 Қорғаныс шаралары
3.2.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары
Фонтанды ... саға ... ... ... болып
мынадай талаптар қойылады: жабдықтар барлық ... ... ... ... сақиналы кеңістігіндегі, пайдалану тізбегіндегі,
қондырғының жеке ... ... ... сенімділігі жоғары болуы керек.
Арматураның негізгі жауапты бөлігі - түп ... ... ... ... ... құбыр басы болып келеді.
Фонтанды арматураны таңдағанда оның ... ... ... ... ... назар аудару керек.
Ұңғы сағасында қондырылатын фонтанды арматураны ... ... ... оның ... белгіленген қысымды сынап
байқайды. Фонтанды арматураны ... ... соң, оның ... пайдалану тізбегін тығыздауға ... ... ... ... үшін техникалық шартта қаралған ... ... ... ... ... ғана ... жұмысын жүргізеді.
Фонтанды арматураны құрастыру кезінде ең ... яғни ... ... ... алдында арматураның барлық бөлшектерін жеке түрде
қарап, ... алу ... ... ... байқалған ... ... ... алу ... Сағадағы фонтанды
арматураны ... ... ... ... байланыстардың
беріктігіне аудару қажет.
Фонтанды арматураны құрастыру кезінде ең ... яғни ... ... ... алдында арматураның барлық бөлшектерін жеке түрде
қарап, тексеріп алу ... ... ... ... ... ... ... алу қажет. ... ... ... ... барлық назарды ... ... ... арматураның дұрыстап жинақталмауы немесе оның ... ... әкеп ... ... 3 жүрісті кранды манометрлер ... ... ... ... ... істеуін қадағалап
отыру керек. Бұл бөлшектер мынадай ... үшін ... ... ... жұмыс және статикалық қысымды өлшеу ... ... ... үсті ... ... ... үшін арналған.
Фонтанды арматураның өнімді шығару желісінің астына ... ... ... ... Ол ... ... ... кезінде желінің құламауы үшін арналған.
Фонтанды ұңғыны қамтамасыз етудің ыңғайлы және ... ... ... яғни ... ... биіктігіне
байланыстылығын ескеру ... ... ... ... ... оның ... және ... кезінде бірнеше
қиындық ... ... ... ... ... арматураға
қарағанда биіктігі әлдеқайда төмен болып, оның ... ... ... ... кен ... соның ішінде Жаңажол мұнай-
газ кен орнында үштік ... көп ... ... ... ... ... ... қабаттың шөгінді жыныстары,
құмдары ... және олар ... ... ... ... ... оның тозуын жеделдетіп, оның жұмыс ... ... ... ... ... түзілген
жағдайларда ұңғыға бу, ыстық ... ... ... ... ... ... ... болатын кәсіби жарақаттанудың
қаупі зор болып келеді. Яғни бу ... ... ... ... ... ... ... мұнай немесе химиялық
реагенттер ... ... ... ... ... ... ... элементтердің шашырауы, құбырлардың ... де ... ... ... ... кен ... улы ... көп болуы біршама қауіп ... ... ... ... ... ... ... өрттен
сақтандыру мөлшерлі секілді ара қашықтықты ... ... ... ... ... және ... және ... жұмыстарын жүргізу үшін жағдай болатындай
етіп орнатылуы ... ... мен ... ара ... 1 ... ... ... ені 0,75 метрден кем болмауы керек.
Жарылыс қаупі бар ... ... ... және ... ... қондырғылары жер етпейтін жерлерде болуы керек.
Яғни, ... ... ... ... ... ... ... тұрған немесе ... ... ... ... өтетін жерлердегі, яғни жер ... ашық ... ... ... ... ... 1 метрден кем
болмайтын өткелдер орнатылуы ... ... ... ... ... ... шығару құбырлары адам денесі тиген кезде ... ... ... ... немесе жылу изоляциялануы керек.
Жер асты және жер үсті ... ... ... ... ... өтуі үшін кем ... 4,25 ... тіреулер орнатылуы шартты, ал үстінен өтетін жағдайларда
құбырлар 2,2 метр ... ... ... мен ... ... металдан жасалған қоршаумен,
яғни қозғалыста болатын бөлікті жан-жақты ... ... ... ... 0,35 метр ... ... болса,
ұстағыштармен, ал, одан да ... ... ... ... ... ... ... биіктігі механизмдердің қозғалмалы
бөліктері өлшемдеріне байланысты ... Оның ... ... кем ... ... ... ... 15 сантиметрден, ал, ... ара ... 2,5 ... ... Егер ... ... ... тордың биіктігі 1,8 метрден кем ... ... 1,8 метр ... ... ... ... керек. Тор көздердің өлшемдері 30х30 мм болуы ... ... ... ... ... 1,5 метрден аспайды. Белдіктер үзілген кездердегі қауіпті
жағдайлардан ... ... ол жер ... ... ... және шынжырлы берілістер толық металды, яғни жинақталушы
және ... ... ... ... және ... ... ... 0,75 метр биіктікке көтерілуі керек объектілерде
басқыштармен, ал, одан да ... ... ... ... ... ... біріктіріле жасалады. ... ... ... 1 ... ... екі ... жасалады. Оның биіктігі басқыштың ... ... ... етіп ... ... кен ... ... қамтамасыз ету қос линиядан
сіңірілетін ... ... ... Сенімділік «Кенқияқ-2»
электрбөлімшесінің 220 кВт қуатына қосылудан кейін ... 6 кВт ... ... ... ету желі
бойымен әрбір 20 ... көп емес ... ... ... ... сақиналаумен беріледі. Беріктігін қамтамасыздандыру үшін әр
фидерге 2 ... ... ... ... ... ... бойынша келесі шаралар ... ... ... ... ... дер ... алып келу;
- ЖҚҚ-ды қарастыру (жеке қорғану туралы)
3.2.3 Санитарлық-гигиеналық ... ... ... ... су айдау мен басқадай ... ... ... компрессорлы станцияларды елеулі
түрде шу шығады. ... мен ... ... ... ... ... тербеліспен мінезделеді. Діріл мен ... үшін ... салу ... ... ... ... ... материалдарды қолданады. Атап айтқанда резинка, т.б.
Мұнай өндіру кезінде күн ... көп ... ... ... ... ... арнайы демалыс бөлмесі
қарастырылған. Бөлмеде ... ас суы бар ... қол ... дәрі-
дәрмек сақтағыш болуы керек.
Ұсақ-түйек жұмыстар орындалатын ... ... ... ... кемінде 50-150 люкспен қамтамасыз ... ... ... ... ... алаңша әдісімен табиғи
жарықтандыру коэффициентін есептеу және ... ... ... ... ... ... киім беріледі.
3.2.4 Өртке қарсы шаралар
Мұнай ... өрт ... «А» ... яғни олар 100% -ке ... ... ... буды, газды
қолданып, сонымен қатар ... ... ... ... ... жатқызылады.
Осыған байланысты өндірістік ғимараттарды орналастыру кезінде
келесі жағдайлар ... ... ... дейінгі автомобиль жолының арақашықтығы 25 ... ... ... ... ... клубтар, асханалар, т.б. мұнай өндірудің
территориялық аймағынан ... ... ... ... ... мұнайды айдау үшін сорап станциясы
1 және 2 сатылы өрт ... бар ... ... яғни 1 ... ... өрт ... бар жерлерге салынуы тиіс.
Оттың аяқ алуынан сақтану ... ... ... 100 метр ... 0,25 метр ұзындықты сулы «жер ... ... ... ... өрт ... ... ... өрт сөндіру
дружинасы ұйымдастырылады.
Команда өзіне қажет жабдықтармен қамтамасыз ... ... ... ... ... ҚОРҒАУ
4.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ... ... ... ... кен орнындағы қолданылып жатқан технологиялық
процестер ... ... ... көзі ... ... ... табиғи ортаны қорғау» бөлім толығымен ... ... ... ... ... кен ... қоршаған табиғи ортаны
ластайтын ... газ ... ... кәсіпорынның жинау жүйесі, мұнай
тауар парктері, сораптар, реагенттер ... ... ... ... ... резервуар парктері, газбен жанатын пештер
болып табылады. ... кен ... ... ... ... ... және т.б. апаттардың салдарынан қоршаған ... ... ... ... жоғарылығынан фонтанды ұңғыдағы
техникалық ақауларға байланысты ... ... жер ... ... ... ... себептердің бірі. Мұнай және газ өнеркәсібінің
ірі кешендердің және ... ... ... ... ... бар (ауа, су, ... ... жануарлар әлемі
және т.б.). Су қоймасы және жер сфераларына жыл ... 3 ... аса ... ... ... 500 км3 ... су
ағындары және 1 млрд. Т. ... ... ... мен ... әр ... аэрозолдар төгіледі.
Ластауға әсер ететін көздердің бірі Жаңажол газ ... ... ... оның ... ... ... мыналар:
- мұнайды 1-ші және 2-ші сатыда сепарциялау;
- мұнайды дайындау қондырғылары;
- ... ... ... ... ... ... ... газды күкірт сутек пен ... ... ... ... ... ... ... газды диэтиленгликолмен кептіру;
- жай күкіртті алу;
- газды дайындау қондырғысы;
Кәсіпорынның ... ... ... факелдер жүйесі,
дренажды ыдыстар кіреді, сондай-ақ олар ... ... ... ... өндіру, ұңғы өнімін жинау және
дайындау, ... ... ... мен газды сақтау және тасымалдау.
Көмекші ... ... ... ... жөндеу
қызметтері және ұңғыларды жуу, лабораториялар, ... ... ... және т.б.
Көпшілік кәсіпорындар қоршаған табиғи ... мына ... ... ... және газ кен ... ... мен игеру процесінде
ілеспе газды факелдерде жағу;
- булану ... ... ... ... ... ... жағу факелдерін жою үшін көп өндірістерде ілеспе
газды өңдейтін кішігірім ... ... ... ... ... ластайтын заттар күкірт ... ... ... ... ... ... (ДЭА), метил спирті,
күкірт ... ... ... ... кремний қосылыстары,
фторидтер, қаракүйе.
Мұнай кен ... ... және т.б. ... 4-ші ... Мұнай дайындау және ... ... 2-ші ... 3-ші
категориясына жатады.
Атмосфераның ластану ... ... ... ... өлшеу қондырғылары, мұнай ... ... ... ... трубалары, сораптар.
Негізгі тікелей ластануға қатысы ... ... ... жағу
факелдар, пештерден шығатын трубалар резервуардың қысымды ... ... ... булану.
Ластануға тікеелей қатысы жоқ бөлініп ... ... - ... және ... ... ... ... себептері
Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті ... ... ... ... ... ағын ... ... болады:
- мұнай және мұнай ... ... ... ... органикалық заттармен ластанған шаруашылық сулар;
Қабат және жер беті суларының ластану ... ... ... ... ... ... ... ағын сулары;
- жер беті ағын ... ... ағын ... ... ... ... ... ілеспе қабат суының
төгілуі;
- құбырлардан, ыдыстардан және басқа ... улы ... ... ... ... ... түсуі, яғни рельефтер және
су объекттерінің бетіне қонуы;
- ... мен ... ... ... ... ... төгілген мұнайлар, газ тазарту өнімдері, ... ... ... негізгі себептер: мұнай және ... ... ... ... БӘЗ, ... аммиак, минерализация және т.б. кәсіпшілік пен ... ... ... ... ... ластану себептері
Литосфераға мұнай өндіру кешендерінің тигізетін кері әсері:
- ескі ... ... ... ... ... ... ... фонтанды немесе басқа ұңғылардан мұнайдың жерге ... ... мен ... сақталуы.
Литосфераны ластайтын негізгі ... ... ... қатты қалдықтары, мұнаймен ластанған ... ... ... төгілуі және т.б.
4.2 Ұйымдастыру шаралары
Қоршаған ... ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау инженері. Табиғатты қорғау ... ... ... 1-ші ... ... ... ... бұзылуының азаюы бойынша
ұйымдастырылған ... ... ... ... ... мен ... бақылаудың автоматты
жүйесін енгізу;
- жұмысшыларды ... және ... ... ұңғыдан төгілетін ұңғы өнімін және ... ... ... ... қажет ететіндер:
- фонтанды ұңғының қабат ... ... ... аса ... ... аз қалдықты ... ... ... ... ... ... ... пайдалану;
- жер беті және қабат ... ... ... қалдықтарымен
ластаудың алды алу шаралары;
- авариялық ағын ... ... алу ... ... іске ... және ... объектілерін экологиялы
қауіпсіз пайдалану;
- өндіріс өнімдерінің және соған сай ... ... алаң ... ... болдырмау.
4.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау ... және ... ... технологиясын енгізуден, жаңа
тазарту системасын енгізуден, ... ... ... ... ... қорғау шаралары қажет.
1. Атмосфераны қорғау
Атмосфераның зиянды ... ... ... ... техникасын сақтау қажет және қондырғылардың ... ... ... ... ... ... бойынша
технотогиялықшешім енгізу қажет.
Атмосфераның ластануын шектеу ... ... ... ... ... қарастырылады: ТУ-39-РК1168001-97
сәйкесінше мұнай өнімінде күкірт сутектің құрамы аса ... ... ... ауа ... ... заттардың
ШРК(ПДК) мәні көрсетілген, сол арқылы ... ... ... қарастырылған:
- газды тазарту;
- ілсепе газдың алдын ала тазартырылуы;
Зауыт ... ... ... ... ... ... шығуын және сақтандырғыш ... ... ... ... үшін ... ыс шығармайтын факел қарастырылған.
кесте - Ауа ... ... ... ШРК-сы (ПДК)
|Заттардың атаулары |Тұрғылықты жерде ... ... ... ... ... мг/м3 |2,0 мг/м3 ... ... ... мг/м3 |5,0 мг/м3 ... ... мг/м3 |20,0 мг/м3 ... |0,1 ... |0,00015 мг/м3 ... |0,05 мг/м3 |5,0 мг/м3 ... |1,2 мг/м3 |300,0 мг/м3 ... қышқыл |0,01 мг/м3 |- ... ... |0,3-0,1 мг/м3 |1,0 мг/м3 ... ... ... мг/м3 |5,0 мг/м3 ... диоксиді |0,02 мг/м3 |2,0 мг/м3 ... |0,2 мг/м3 |50,0 мг/м3 ... ... мг/м3 |- ... ... |0,002 мг/м3 |- ... ... мг/м3 |0,8 мг/м3 ... ... |0,04 мг/м3 |2,0 мг/м3 ... ... |0,02 мг/м3 |- ... емес |0,15 – 0,05 |- ... | | ... күйе |0,15 |0,05 мг/м3 ... ... |0,008 мг/м3 |10,0 мг/м3 ... |0,00033 мг/м3 ... мг/м3 |
|Күкірт көміртегі |0,03 – 0,005 мг/м3 |3,0 мг/м3 ... ... |5,0 – 3,0 мг/м3 |20,0 мг/м3 ... |1,0 мг/м3 |- ... |1,0 мг/м3 |10,0 мг/м3 ... |0,7 мг/м3 |0,05 мг/м3 ... ... жер ... құю ... етілмейді. Оол үшін
саға маңындағы аудандар және бетондалған құдықтар қарастырылады.
4.3.2 ... ... жоба ... ... ... үшін ... ... және биологиялық тазартудың жаңа ... ... ... дайындаудың әлемдік тәжірибесін қолдану;
- ... ... ... ... ... ... қамту жүйесін
қолдану;
Амин құрамды ағын ... ... ... Ал, ... ... ... және ... емес
микроорганизмдерді қолдануға қарастырады.
Жобада ағын суларының жер ... ... ... ... ... ... ... пайдалануы
қоршаған ортаны жән е гидросфераны ластамайды.
Құбырлардан ... ... ... заттармен судың ластануына ... үшін ... ... ... ... тазарту құрылымын мұнай өнімдері технологиялық
процестеріне оралады;
- сусызданған ... ... ... ... ... қысымның көбейген кезінде жүйеде автоматты түрде ... ... ... ... егер ... ... жер асты және ... жөндеу
жұмыстары орындалса, онда ұңғыны сынау және ... ... ... ... мүмкін;
- қабат суларының ластанған аймағындағы қаюат суларының ... ... ... ... ... ... ... қорғау
Жер қойнауын ластайтын деңгейді төмендететін шаралар ... ... ... технологиялық шаралар;
- проектілі-конструкциялық шаралар;
- санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар.
Ұйымдастырылған шаралар: қалдықтармен ... ... орын ... ... ... және ... қозғалысы
мен ұйымы.
Технологиялық шаралар: Бұрғылау, қондырғыны тасымалдау,
техникалық қайта ... ... жер ... ластануымен
байланысты жұмыстарды жүргізу.
Проектілі-конструкциялық шаралар: Табиғатты қорғау ... ... ... ... және ... жер ... ... бағытталған проектілі-конструкциялық шаралар
шешімдерін қолайлы таңдау.
Санитарлы эпидемияға қарсы ... ... және ... көметін жерлерді үйлесімді таңдау және ұйымдастыру; ... ... ... ... ... ... ... кезде ауыл ... ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты
тек қана жерді ... ... ... ... ... темір-терсек жинау;
- жер бедерін ... ... су ... реттеу және т.б.
Литосфераны тиімді қорғайтын мынадай шаралар бар:
- бұрғылау ... ... ... ... ... ... құм ... санын шектеу;
- жерді құнарландыру шараларын іске асыру;
- жер жағдайына бақылауды ... жою және ... ... ... жиналатын жерлері:
- мұнай кәсіпшілігі;
- құрылыс алаңдары;
- өндірістік базалар;
- ... ... ... кішігірім өндірістік, ... ... ... ... жою және ... әлістерін таңдау кезінде
келесі факторларды ескеру керек: ... жер ... ... ... ... сулардың жағдайы мен
ерекшеліктері, ... ... ... жер жағдайы,
дренажды жағдайлар, осы ... ... ... ауа
атмосфераның сапасы және басқа да геологиялық пен ... әсер ... ... ... ... ... шу, ... және радиациялық сәулелену, лазерлер
және ... ... ... ... ... ... резиналық,
металдық және басқа да ... тез ... ... болады.
Химиялық құрамы күрделі болатын заттар халық денсаулығына ең ... ... ... ... ... ... азайтып және
науқастануды көбейте ... ел ... да кері әсер ... кен ... ... ... ... ұңғылар
жұмысын талдай келе мынандай қорытынды шығаруға болады.
Кен ... ... В» ... ... ... 2001 ... мың. т. мұнай, 37,1 ... су ... ... ... 7,3%, ал газ ... ... ... 120 м3/м3.
Жаңажол кен орнында мұнай өндіруді, қабат қысымын ... ... ... ... керек:
1. 120 аз шығымды ... 15-ін су ... ал ... 5
ұңғыны ШТС-мен игеруге көшіру ... Ал, бұл ... ... ... игеруден жылдық экономикалық тиімділік 524875 мың ... 6905 ... ... ... болады.
2. Ұңғыны күрделі және жер асты ... ... ... оларға қажетті құрал-саймандарды тауып беру керек.
3. ... ... ... ... ... қарастырып
экономикалық тиімділігі 25 мың ... ... ... ... ... ... ... В» ұңғыларды бойынша ұңғылардың қабат
қысымын ... және де ... ... ... ... ... ... Н.А.Еременко «»Геология нефти и газа» М.Недра, 1986.
2. Ю.П.Желтов «Разработка нефтяных месторождений» М.Недра, 1986.
3. В.И.Шуров «Технология и техника ... и ... ... ... ... отчет НГДУ «Октябрьскнефть»
5. «Анализ разработки и анализ работы месторождения Жаңажол»
6. ... Ғ.М., ... Қ.Н. ... және ... ... ... ... 2000.
7. Х.А. Қалабаев «Методикалық нұсқаулар» Алматы. ҚазҰТУ, 1992.
-----------------------
а
Шығын
ЗН
ТШ
Шығ., тг
Табыс
Пайда
Өзг. Ш
Qm, мың т.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Жаңажол кен орны «KKM Operating Company» АҚ14 бет
Жаңажол кен орны жайлы78 бет
Жаңажол кен орны жайында111 бет
Жаңажол кен орнында суландыруды классикалық түрде пайдаланудың тиімділігін зерттеу60 бет
Жаңажол кен орнының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы12 бет
Жаңажол кен орнының негізгі мәселелеріне талдау90 бет
Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру93 бет
Жаңажол кен орынындағы ұңғыны жобалау68 бет
Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары)95 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь