Компьютерлік қосымшамен есептеу әдістері пәні бойынша

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Жалпы теориялық мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

Есептердің орындалу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1. Бірінші тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Бірінші тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Бірінші тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.3 Бірінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
1.4 Бірінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.5 Бірінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple)) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.6 Бірінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.7 Бірінші тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... ... ...16
2. Екінші тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1 Екінші тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2.2 Екінші тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.3 Екінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
2.4 Екінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.5 Екінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.6 Екінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.7 Екінші тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... ... ... 28
3. Үшінші тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
3.1 Үшінші тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
3.2 Үшінші тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
3.3 Үшінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
3.4 Үшінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ...35
3.5 Үшінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
3.6 Үшінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ...35
3.7 Үшінші тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... ... ...40
4. Төртінші тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
4.1 Төртінші тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
4.2 Төртінші тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
4.3 Төртінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
4.4 Төртінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... .44
4.5 Төртінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
4.6 Төртінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... .45
4.7 Төртінші тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... ... .46
5. Бесінші тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
5.1 Бесінші тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
5.2 Бесінші тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
5.3 Бесінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
5.4 Бесінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ...55
5.5 Бесінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple)) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
5.6 Бесінші тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ...55
5.7 Бесінші тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... ... ...60
6. Алтыншы тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
6.1 Алтыншы тапсырманың математикалық түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
6.2 Алтыншы тапсырманың алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
6.3 Алтыншы тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның тексті(листинг) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
6.4 Алтыншы тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ..67
6.5 Алтыншы тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple) салыстыруы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
6.6 Алтыншы тапсырманың программасының нәтижесі ... ... ... ... ... ... ..68
6.7 Алтыншы тапсырманың программасының блок.схемасы ... ... ... ... .70
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
Ғылым мен техникада көптеген есептер функциялалар, алгебралық, дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулер арқылы математика тілінде сипатталып жазылады. Мұндай есептер бірнеше жолдармен шешіледі. Анализдік әдістер сондай жолдардың бірі болып табылады. Бірақ оларды пайдалану көп жағдайда мүмкін бола бермейді.
Есептеу кезінде анализдік әдістерді пайдалану қиындық келтіргенде немесе тіпті пайдалану мүмкін болмаған жағдайда есептеу математикасының сандық әдістері қолданылады. Ол әдістер бастапқы берілген есепті мағынасы бойынша соған жуық басқа есеппен алмастыру мүмкіндігіне негізделген. Ал соңғы есеп кейбір шарттарды қанағаттандыру тиіс. Мысалы, шешімнің бар болуы, орнықты, жинақты болуы және т.с.с. Бұл есептің алғашқы есптің жуық шешімін беруі тиіс немесе оған белгілі бір дәлдікпен жинақталу қажет.
Есепте негізгі деректер, яғни ондағы коэффиценттер, бос мүшелер немесе қосымша шарттар жуық шамалармен берілу мүмкін, соның нәтижесінде пайда болған қателіктерді жөнделінбейтін қателіктер деп аталады.
ЭЕМ-де цифрлар саны шексіз көп сандарға арифметикалық амалдар қолданылмайды. Сондықтан ондай сандар ең алдымен цифрларының саны шектеулі жуық сандармен алмастырылады.Осындай дөңгелектеулердің сандарынан пайда болған қателіктерді есептік қателіктер деп атайды. Олар есептің жуық шешімнің дәлдігіне тікелей әсерін тигізетіні анық.
Алгоритм деп берілген деректердің дәйекті нәтижеге түрлену жолын көрсететін ережелер мен нұсқаулар жүйесін айтады.
Алгоритмның келесі қасиеттері бар:
а) Есептің шығару (шешу) жолын бір мағыналы түрде анықтау;
ә) Мүмкіндігінше есептің әр түрлі варианттарын шығаруға жағдай туғызу;
б) Қолдану барысында белгілі бір заңдылық бойынша есептеу нәтижесін міндетті түрде жеткізу;
Керек болған жағдайда алгоритмге сәйкес блок-схема жасалады.
Блок-схема – алгоритмның орындауын ұйымдастыру үшін қолданылатын амалдар тізбегінің графиктік кескіні.
Блок-схема келісілген геометриялық фигуралардың көмегімен құралады және бұл фигураларға келісімге байланысты өзіндік мағыналар беріледі. Мәселен, тіктөртбұрыш - арифметикалық амалдарды орындаушы блок, ромбыны – кезөкелген шартты тексеруші немесе салыстыру процесін орындаушы блок, ал эллипс және параллелограм тәрізді фигураны енгізу және қорытындылау процестерін жүргізуші блоктар ретінде пайдалануға болады. Бұл фигуралар алгоритмның мазмұнына сәйкес өзара сызықтар арқылы жалғасады. Әрбір фигура ішінде орындалатын амалдар көрсетіледі де, олар амалдар блогы деп аталады.
1. Нурахунова Р.К. Студенттің пәндік ОӘК.-А.:ҚазҰТУ,2005
2. Бабенко Ю.П. Вычислительная математика и прогрммирование.- М.:Высшая школа, 1986
3. Алексеев В.Е.., Ваулин А.С., Петрова Г.Б. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах.-М.:Высшая школа. 1984
4. Бахвалов Н.С. Численные методы.-М.:Наука, 1975
5. Марчук Г.И. Методы вычислительной матеметики.-М.:Наука, 1977
6. Калиткин Н.Н. Численные методы.-М.:Наука, 1978.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ. И. СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Автоматика және басқару институты
Технологиялық ... мен ... ... ... ... есептеу әдістері» пәні бойынша
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
|№ |Жұмысты орындау сапасы ... ... |
|1 ... жоқ, сабақта себепсіз болмауы |0% | |
|2 ... ... ... және оқушының |0-50% | |
| ... | | |
|3 ... ... рәсімдеу |0-20% | |
|4 ... мен ... ... |0-5% | |
| ... ... кешенін, лекция | | |
| ... ... ... | | |
|5 ... ... ... білу |0-5% | |
|6 | ... жұмысты қорғау |0-20% | |
| ... |0-100% | ... ... Р. ... Нурышева А.К.
Мамандығы: 050702
Тобы: АУб-06-3к
Алматы 2008
Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
..................................................3
Жалпы теориялық
мағлұмат....................................................................
...............4
Есептердің орындалу
тәртібі.....................................................................
.............6
1. Бірінші
тапсырма....................................................................
.............................6
1.1 Бірінші тапсырманың математикалық
түрі..............................................6
1.2 Бірінші ... ... ... Delphi ... ... ... ... тапсырманың программасының
нәтижесі................................10
1.5 Бірінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық
қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple))
салыстыруы.......................................11
1.6 Бірінші тапсырманың программасының
нәтижесі................................11
1.7 Бірінші тапсырманың ... ... ... ... Екінші тапсырманың математикалық
түрі.............................................20
2.2 Екінші тапсырманың
алгоритімі.............................................................22
2.3 Екінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның
тексті(листинг).............................................................
..........................................23
2.4 Екінші тапсырманың программасының
нәтижесі.................................25
2.5 Екінші тапсырма есебіңің ... ... ... ... Matlab, ... Екінші тапсырманың программасының
нәтижесі.................................25
2.7 Екінші тапсырманың программасының блок-
схемасы........................28
3. Үшінші
тапсырма....................................................................
..........................31
3.1 Үшінші тапсырманың математикалық
түрі...........................................31
3.2 Үшінші тапсырманың
алгоритімі...........................................................32
3.3 Үшінші ... Delphi ... ... ... ... тапсырманың программасының
нәтижесі...............................35
3.5 Үшінші тапсырма есебіңің шыққан нәтижесін программалық
қосымшамен (MathCad, Matlab, ... ... ... ... ... тапсырманың программасының блок-
схемасы.......................40
4. Төртінші
тапсырма....................................................................
........................41
4.1 Төртінші тапсырманың математикалық
түрі.........................................41
4.2 Төртінші тапсырманың
алгоритімі.........................................................42
4.3 Төртінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның
тексті(листинг).............................................................
..........................................42
4.4 Төртінші ... ... ... ... ... ... нәтижесін программалық
қосымшамен (MathCad, Matlab, Maple)
салыстыруы.........................................44
4.6 Төртінші тапсырманың программасының
нәтижесі.............................45
4.7 Төртінші тапсырманың ... ... ... ... ... математикалық
түрі...........................................52
5.2 Бесінші тапсырманың
алгоритімі...........................................................52
5.3 Бесінші тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның
тексті(листинг).............................................................
..........................................53
5.4 Бесінші тапсырманың программасының
нәтижесі...............................55
5.5 ... ... ... ... ... ... ... Matlab, Maple))
салыстыруы.......................................55
5.6 Бесінші тапсырманың программасының
нәтижесі...............................55
5.7 Бесінші тапсырманың программасының ... ... ... тапсырманың математикалық
түрі.......................................64
6.2 Алтыншы тапсырманың
алгоритімі.......................................................65
6.3 Алтыншы тапсырманың Delphi ортасында өңделген программаның
тексті(листинг).............................................................
.........................................67
6.4 Алтыншы тапсырманың программасының
нәтижесі..........................67
6.5 ... ... ... ... ... ... (MathCad, Matlab, Maple)
салыстыруы........................................68
6.6 Алтыншы тапсырманың программасының
нәтижесі..........................68
6.7 Алтыншы тапсырманың программасының ... мен ... ... ... ... ... ... интегралдық теңдеулер арқылы математика тілінде
сипатталып жазылады. Мұндай ... ... ... ... Анализдік
әдістер сондай жолдардың бірі болып табылады. Бірақ оларды ... ... ... бола ... ... ... ... пайдалану қиындық келтіргенде
немесе тіпті пайдалану мүмкін болмаған ... ... ... ... қолданылады. Ол әдістер бастапқы берілген есепті мағынасы
бойынша соған жуық ... ... ... ... ... ... есеп ... шарттарды қанағаттандыру тиіс. Мысалы, ... ... ... ... ... және ... Бұл ... алғашқы есптің жуық
шешімін беруі тиіс немесе оған белгілі бір дәлдікпен жинақталу қажет.
Есепте негізгі деректер, яғни ... ... бос ... ... ... жуық шамалармен берілу мүмкін, соның нәтижесінде
пайда болған қателіктерді жөнделінбейтін қателіктер деп аталады.
ЭЕМ-де ... саны ... көп ... ... ... ... ондай сандар ең алдымен цифрларының саны шектеулі
жуық сандармен ... ... ... ... ... ... қателіктер деп атайды. Олар есептің жуық
шешімнің дәлдігіне ... ... ... ... деп ... деректердің дәйекті нәтижеге түрлену жолын
көрсететін ережелер мен ... ... ... ... ... ... ... шығару (шешу) жолын бір мағыналы түрде анықтау;
ә) Мүмкіндігінше есептің әр түрлі варианттарын шығаруға жағдай туғызу;
б) Қолдану барысында белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... жағдайда алгоритмге сәйкес блок-схема жасалады.
Блок-схема – алгоритмның орындауын ... үшін ... ... ... кескіні.
Блок-схема келісілген геометриялық фигуралардың көмегімен құралады
және бұл фигураларға келісімге ... ... ... беріледі.
Мәселен, тіктөртбұрыш - арифметикалық амалдарды орындаушы блок, ромбыны ... ... ... ... ... процесін орындаушы блок, ал
эллипс және параллелограм тәрізді ... ... және ... ... блоктар ретінде пайдалануға болады. Бұл фигуралар
алгоритмның мазмұнына сәйкес өзара ... ... ... ... ... орындалатын амалдар көрсетіледі де, олар амалдар блогы деп аталады.
Жалпы теориялық мағлұмат
Қарапайым ... ... ... ... ... Кейбір қарапайым теңдеулердің түбірлері жай математикалық жолмен
табу қиынға түседі. Сол себептен ондай ... ... ... ... ... ... (1), ол (-(,() f(x) ... мына аралықта үзіліссіз және бұл
аралықта f(x) функциясының бір түбірі бар деп ... ... (2) [a,b] ... – мына ... (-(,() ... ... да бір сан. ... осы ... ... мәні деп ... мына ... ... ... формуласы: xn=((xn-1); n=1,2,3…
Тоқтату шарты:
|Xn-Xn-1| a=0 a = 0
>> b=1 b ... ... x ... y=22*x^3+7*x-1 y ... abs(a-x) ans ... ... x2 ... ... ... ... ans ... ... x3 ... ... abs(x3-x2) ans ... ... x4 ... ... ... ans ... ... x5 ... ... abs(x5-x4) ans ... - ... ... ... ... ... программасының блок-схемасы
procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);
procedure TForm1.RadioButton4Click(Sender: TObject);
2.1 Екінші тапсырманың математикалық түрі.
Гаусс әдісі.
2.2 Екінші тапсырманың ... ... ... Берілген формада орналасқан компоненттер тізімі
3. Программадағы ... ... ... ... программа
• Айнымалыларды анықтау
• Формулаларды енгізу {x1:=s-x*x2-y*x3-z*x4; x01:=b1/a11;
x02:=b2/a22; x03:=b3/a33; x04:=b4/a44; x3:=(b3-1*x01-a32*x02
a34*x04)/a33l:=abs(x3-x03);}
• Шартты тексеру
• Есептеуді орындау
5 Memo- ға ағымдағы жазбаның ... ... ... ... ... Программаның соңы
2.3 Екінші тапсырманың Delphi ортасында ... ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons;
type
TForm1 = class(TForm)
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
Memo1: TMemo;
Memo2: TMemo;
BitBtn1: TBitBtn;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: ... ... ... ... ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
var a11,a12,a13,a14,a21,a22,a23,a24,a31,a32,a33,a34,a41,a42,a43,a44:real;
b1,b2,b3,b4,x,y,z,s,q,w,e,k,l,x1,x2,x3,x4:real;
begin
a11:=1.7; a12:=-1.8; ... ... ... ... ... ... ... a32:=1.4; a33:=1.6; a34:=1.8; b3:=20;
a41:=7.1; a42:=-1.3; a43:=-4.1; a44:=5.2; b4:=10;
x:=a12/a11; y:=a13/a11; z:=a14/a11; s:=b1/a11;
a22:=a22-a21*x; a32:=a32-a31*x; ... ... ... ... ... ... b4:=b4-a41*s;
q:=a23/a22; w:=a24/a22; e:=b2/a22;
a33:=a33-a32*q; a43:=a43-a42*q;
a34:=a34-a32*w; a44:=a44-a42*w;
b3:=b3-a32*e; ... ... ... TObject);
var a11,a12,a13,a14,a21,a22,a23,a24,a31,a32,a33,a34,a41,a42,a43,a44:real;
b1,b2,b3,b4,x01,x02,x03,x04,x1,x2,x3,x4,h,j,k,l,eps:real;
p:integer;
begin eps:=0.001;
a11:=1.7; a12:=-1.8; a13:=1.9; a14:=-57.4; b1:=10;
a21:=1.1; a22:=-4.3; a23:=1.5; ... ... ... a33:=1.6; a34:=1.8; b3:=20;
a41:=7.1; a42:=-1.3; a43:=-4.1; a44:=5.2; b4:=10;
x01:=b1/a11; x02:=b2/a22; x03:=b3/a33; x04:=b4/a44;
p:=0;
repeat
x1:=(b1-a12*x02-a13*x03-a14*x04)/a11;
j:=abs(abs(x1)-abs(x01));
x01:=x1;
x2:=(b2-a21*x01-a23*x03-a24*x04)/a22;
k:=abs(abs(x2)-(x02));
x02:=x2;
x3:=(b3-a31*x01-a32*x02-a34*x04)/a33;
l:=abs(abs(x3)-abs(x03));
x03:=x3;
x4:=(b4-a41*x01-a42*x02-a43*x03)/a44;
h:=abs(abs(x4)-abs(x04));
x04:=x4;
p:=p+1;
memo2.Lines.Add('p='+floattostr(p));
memo2.Lines.Add('x1='+floattostr(x1)+' x2='+floattostr(x2));
memo2.Lines.Add('x3='+floattostr(x3)+' x4='+floattostr(x4));
until (j a=0.6 a ... b=1.6 b ... h=0.1 h ... y0=1.2 y0 ... x0=0.6 x0 ... x1=a+h x1 ... x2=x1+h x2 = ... x=x2+h x ... x3=x2+h x3 ... x4=x3+h x4 ... x5=x4+h x5 ... x6=x5+h x6 ... x7=x6+h x7 ... x8=x7+h x8 ... x9=x8+h x9 ... x10=x9+h x10 ... ... y1 ... ... y2 =1.3870
>> y3=y2+h*(x2+sin(y2)/3.32) y3 ... ... y4 ... ... y5 ... ... y6 =1.8864
>> y7=y6+h*(x6+sin(y6)/3.32) y7 = ... ... y8 ... y9=y8+h*(x8+sin(y8)/3.32) y9 ... ... y10 ... ... ... программасының блок-схемасы
1) Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Қорытынды
Мен курстық жұмысымды қорытындылай келе, ғылым мен ... ... ... ... ... ... ... арқылы математика тілінде сипатталып жазылады. Осы
курстық жұмысымның есептерін шеше отырып, мұндай есептерді шешудің
бірнеше жолдармен ... ... ... әдістер сондай жолдардың
бірі болып табылады. Бірақ оларды пайдалану көп жағдайда мүмкін бола
бермейді.Есептеу кезінде анализдік ... ... ... ... ... ... мүмкін болмаған жағдайда есептеу математикасының
сандық әдістері қолданылады. Ол ... ... ... есепті мағынасы
бойынша соған жуық басқа есеппен алмастыру мүмкіндігіне негізделген. Ал
соңғы есеп ... ... ... ... ... ... бар
болуы, орнықты, жинақты болуы және т.с.с. Бұл есептің алғашқы есептің жуық
шешімін беруі тиіс ... оған ... бір ... ... негізгі деректер, яғни ондағы коэффиценттер, бос мүшелер
немесе қосымша шарттар жуық шамалармен берілу мүмкін, соның нәтижесінде
пайда болған ... ... ... деп ... Сол
заңдылықтарға сүйене отырып өз курстық жұмысымды есептеп шығардым.
Қолданылған әдебиеттер.
1. ... Р.К. ... ... ... ... Ю.П. ... математика и прогрммирование.- М.:Высшая
школа, 1986
3. Алексеев В.Е.., Ваулин А.С., Петрова Г.Б. ... ... ... и ... ... школа. 1984
4. Бахвалов Н.С. Численные методы.-М.:Наука, 1975
5. Марчук Г.И. Методы вычислительной матеметики.-М.:Наука, 1977
6. Калиткин Н.Н. Численные методы.-М.:Наука, ... ... ... k:=k+1 j:=abs(m-x); x:=m;
12
memo2.Lines.Add('x='+floattostr(x)+ ' k= '+inttostr(k));
13
j0
10
9
x:=a
x:=b;
11
y:=22*sqr(x)*x+7*x-1; y1:=66*sqr(x)+7;
m:=x-(y/y1); k:=k+1 j:=abs(m-x); x:=m;
12
memo2.Lines.Add('x='+floattostr(x)+ ' k= '+inttostr(k));
13
j

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компьютерлік қосымшамен есептеу әдістері50 бет
Деректер базасын басқару жүйесі. Кесте конструкторын қолдану. кестенің байланыстары6 бет
Кафедраның тәрбие жұмысына бағытталған мобильді қосымшаның сервері77 бет
Қазақ және орыс тілдеріндегі флексия, аффиксоидтер және интерфикстер7 бет
Access дерекқорының құрылымы туралы қосымша мәлімет алу13 бет
Android OS жұмыс істеу принципі және Android OS қосымша құру23 бет
Excel программасының қосымша мүмкіндіктері. Жұмыстық беттерді редакторлеу16 бет
INDF және FSR регистрінің қосымша адресациясы8 бет
Intranet –қосымшалары60 бет
Ms office қосымшаларында VBA-ны қолдану37 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь