Реверсті басқарылатын түзеткіштерді есептеу және жобалау


КІРІСПЕ
1 Жеңілдетілген ұсынды схеманың есептелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
2 Күштік бөлімнің элементін есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... .6
2.1 Күштік трансформаторды есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ...6
2.2 Вентилді есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
2.3 Қорғау құрылғысын есептеу және таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.4 ИФБЖ.ны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.5 Реверсті схеманы есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазіргі кезде тиристорлы түрлендіргіштер техникада кең қолданылады. Мұндай қолданысты олар өзінің келесі артықшылықтары арқасында тапты:
- кіші инерциалық;
- қолдану уақыты ұзақ;
- жоғары ПӘК;
- кіші габариттер;
- салыстырмалы түрде бағасы қымбат емес.
Соңғы кездерде толығымен басқарылатын тиристорлар және күштік транзисторлар үлкен дамуын тапты. Олардың көмегімен кіші габариттері бар және жоғарғы сенімділікті мәжбүрлі коммутацияның түйіндесін алып тастау арқылы алынатын, автономды инвенторлар және жиілікті түрлендіргіштер жасалынады. Тиристорлы түрлендіргішті тапысты қолдану үшін, түрлендіргіштік техникадан жақсы білім болу қажет.
Курстық жоба басқарылатын түзеткіштердің негізгі элементтерін есептеу және таңдау тәжірибесін алуға және түрлендіргішті жобалау әдісін үйренуге мүмкіндік береді.
1. Кругликов А.П. Автоматизированный электропривод по системе асинхронный вентильный каскад. - Алматы: КазНТУ, 1988.
2. Кругликов А.П. Методическое указание к проектированию вентильного автоматизированного электропривода.-Алматы: КазНТУ, 1984.
3. Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. - М.: Энергоатомиздат, 1992

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Технологиялық кешендердің электржетегі және автоматтандырылуы
кафедрасы

Курстық жұмысқа

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы:

РЕВЕРСТІ БАСҚАРЫЛАТЫН ТҮЗЕТКІШТЕРДІ

ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ

Жетекші:

_____________К.А. Баянбаев

“____” _____________2006 ж.

Нормабақылаушы:

____________ Ғ.П. Қалымбетов

“____” _____________2006 ж.

Студент: Ж.Ғ. Қайназарова

Мамандығы: 050718

Тобы: ЭЭб-04-5қ

Алматы 2006

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Автоматика және басқару институты

“Технологиялық кешендердің электржетегі және автоматтандырылуы”
мамандығы

“БЕКІТЕМІН”

Кафедра меңгерушісі

тех. ғыл. докторы, профессор

________________ А.Б.Бекбаев

“____” ______________ 2006 ж.

Курстық жұмысқа

ТАПСЫРМА

Студент: Қайназарова Жібек Ғазизқызы
Жобаның тақырыбы: Реверсті басқарылатын түзеткіштерді есептеу және жобалау
жобалау.
Тапсырманың берілген күні: 24.01.2006.
Бастапқы берілгендер: І1Н=750А; U1H=2800В; Іmax=2,5*I=2,5*750=1875А;
Есептік түсініктемелік жазба мазмұны:
1. Кіріспе.
2. Ұсынды схеманың жеңілдетуін жасау.
3. Күштік бөлімнің элементін есептеу және таңдау.
4. Күштік трансформаторды есептеу және таңдау.
5. Вентильді есептеу және таңдау.
6. Қорғау құрылғысын есептеу және таңдау.
7. ИФБЖ-ны есептеу.
8. Қорытынды.
Графикалық материалдың тізімі
1. Жеңілдетілген ұсынды схема.
2. Есептелген схема.
3. ИФБЖ-ның схемасы.
4. Кернеу диаграммасы.
5. Реверсті басқарудың схемасы

Жоба жетекшісі _____________________ Қ.А.Баянбаев
Жобаны орындауға
алған студент________________________ Ж. Ғ. Қайназарова

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 Жеңілдетілген ұсынды схеманың
есептелуі ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...5
2 Күштік бөлімнің элементін есептеу және
таңдау ... ... ... ... ... ... ... . 6
2.1 Күштік трансформаторды есептеу және
таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ..6
2.2 Вентилді есептеу және
таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .8
2.3 Қорғау құрылғысын есептеу және
таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ...9
2.4 ИФБЖ-ны
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
..11
2.5 Реверсті схеманы
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Қазіргі кезде тиристорлы түрлендіргіштер техникада кең
қолданылады. Мұндай қолданысты олар өзінің келесі артықшылықтары арқасында
тапты:
- кіші инерциалық;
- қолдану уақыты ұзақ;
- жоғары ПӘК;
- кіші габариттер;
- салыстырмалы түрде бағасы қымбат емес.
Соңғы кездерде толығымен басқарылатын тиристорлар және күштік транзисторлар
үлкен дамуын тапты. Олардың көмегімен кіші габариттері бар және жоғарғы
сенімділікті мәжбүрлі коммутацияның түйіндесін алып тастау арқылы алынатын,
автономды инвенторлар және жиілікті түрлендіргіштер жасалынады. Тиристорлы
түрлендіргішті тапысты қолдану үшін, түрлендіргіштік техникадан жақсы білім
болу қажет.
Курстық жоба басқарылатын түзеткіштердің негізгі элементтерін
есептеу және таңдау тәжірибесін алуға және түрлендіргішті жобалау әдісін
үйренуге мүмкіндік береді.

1 ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ҰСЫНДЫ СХЕМАНЫҢ ЕСЕПТЕЛУІ

Жеңілдетілген ұсынды схема 1-суретте көрсетілген.

1-сурет.Жеңілдетілген ұсынды схема.

Вентилдік түрлендіргіштің реттеу қабілеті және энергетикалық
көрсеткіштер жоғары болғандықтан, базада көрсеткіштері және сипаттамалары
өндірістің жоғарғы технология талаптарға сәйкес келетін, автоматты электр
жетегі жүйелерін жасау мүмкіндігін береді.
ТП екі негізгі бөліктен тұрады:
1) күштік схемы;
2) импульсті – фазалық басқару жүйесі.
Күштік бөлімге күштік трансформатор да кіруі мүмкін. Электр
жетекте ТП тұрақты кернеуді реттеу үшін қолданылады. Күштік түрінде
көбінесе үшфазалық көпірлік схема қолданылады.
ИФБЖ-ның негізгі қолданысы – басқарылатын импульстерді жасау және
керекті шектерде олардың фазасын реттеу. Түрлендіргіштің негізгі
параметрлері күштік трансформатордың тиристор мен екінші ораманың қосылуы
схемасына тәуелді болады.
Әрі қарай есептелу 2 суретте көрсетілген есептік схема арқылы жүргізіледі.

2. КҮШТІК БӨЛІМНІҢ ЭЛЕМЕНТІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ

1. Күштік трансформаторды есептеу және таңдау

Вентилдік түрлендіргіштер үшін трансформатордың таңдалуы фазалық ЭҚК
Е1ф, Е2ф және фазалық ток I1ф,I2ф есептелген мәндер және есептелген қуат
арқылы жүргізіледі.
ТрансформатордыңЭҚКЕ2фесептелген мәні:

Е=К*К*К*К*U
(1)

мұндағы:
К=0.427-Е-тің түзеткіш схемадан тәуелділігін сипаттайтын
коэффициент;
Кс- желідегі кернеудің түсуін (желіде кернеудің түсуі 5-10 %) ескеретін
коэффициент;

2 – сурет. Есептелген схема.

Кс=1.05-1.1, K=1.1 қабылдаймыз;
KR- түрлендіргіштің ішінде кернеу түсуін ескеретін коэффициент.
Келесі шектерде қабылданады:
Ki=1,1-1,15, Kr= 1,1 қабылдаймыз;
Ка- тиристордың толығымен ашылуын ескеретін коэффициент. К=3 шектерде
анықталады;
К= 3 қабылдаймыз;
Е2ф=0,427*1,1* 1,1*1,1*2800 = 159,13436 В;
Трансформатордың екінші орамасының фазалық тоқтың лездік мәні:

I=К*К*К
(2)
мұндағы:
K=l.l- тікбүрышты формадан тоқтын ауытқуын ескеретін коэффициент;
K=0.817- схеманың коэффициенті;
I2ф=1.1*0.817*750=674,025 А;
Трансформацияның керекті коэффициенті:

Ктр=0,95и1фЕ2ф
(3)

Ктр=0.95*3464159,1 = 20,7;

Трансформатордың бірінші орамасының фазалық тоқтың лездік мәні:

I=К*К* (4)

I1ф=1.5*0.817*75020,7 =
32,5А;

Трансформатордың есептелген қуаты:

S=Кс*Ка*KR*К*Ks*UH *Iн
(5)
мұндағы: Ks=1.045;

St=1, 1*1,
1*1,1*1,5*1,045*2800*750 = 3212967,45 B*A
= 3212 кВ*А;

Орындауға ТМ-400010-82 УХЛЗ трансформаторын қабылдаймыз, ондағы
UK=7,5%33500 Вт; ∆Р=5200 Вт; U=6000B;U=315 кB;
I=0,9%;I=40A; I=700A;
Трансформатор орамының активті кедергісі:
R=
(6)

R=335003*40*20,7= 0,00016 Ом;

Трансформатордың индуктивті кедергісі:
(7)

(8)

2. Вентильді есептеу және таңдау

Әрбір көпір иінінің орташа жүктеме тогы:

I= Imax3
(9)

Icp=18753= 625 A;

Керекті қормен қабылданған суыту жағдайлары бар классифилациялық схемада
вентильдің шектік ұзақ тогы:

IП = К3u *Ксх * Кox * Icp
(10)
мұндағы:
К=1,4;К=5
К=КК=1,1;
I=1,4*1,1*5*625 = 4812,5 А;

Тиристорге тура және кері бағытта қосатын, қайталанатын
кернеудің амплитудасы:

U=К*
(11)

мұндағы: К3u=1.5- тиристорда қатты күшейткішті ескеретін, кернеу қорның
коэфициенті:
UП=1.4 *В;
Т 353–800 кл 6 (U=600В) орнатуға тиристорды қабыодаймыз, негізгі
параметрлері ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
“Жергілікті есептеу желілерін жобалау”
Жергілікті есептеу желілерін жобалау
Жергілікті есептеу торабын жобалау
Жобалау барысындағы жүктеулердің нормативтік және есептеу мағыналары
Информация және есептеу машиналары
Суғармалы егістікте суды үнемдеудің механикаландырылған технологияларын қолдануды ұйымдастыру, тегістеуге арналған лазер нұрымен басқарылатын тегістегішті жобалау
Манипуляторларды және РТК-ны жобалау
Электр өрісімен басқарылатын өрістік транзистор
Микропроцессормен басқарылатын аст сызбасын жасау және қабылданған шешімнің негізделуі
Жабдықтарды есептеу және конструкциялау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь