Тиімді әдіс - тәсілдерді биология сабақтарында пайдалану біліктілігін қалыптастыру

КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Әдебиетке шолу
1.1. Шағын комплектелі мектептерде оқудың әдістері, тәсілдері және құралдары туралы ұғым
1.2. Оқыту әдістерінің тарихы
1.3. Жаңаша оқыту . жетістік көзі
1.4. Оқыту әдістерінің құрлымы және оның функциялары
1.5. Оқыту әдістерін топтастыру
1.6. Оқытудың жекелеген әдістерінің сипаттамасы
2. Шағын комплектелі мектептерде шет тілі мұғалімінің интерактивтік оқыту технологиясы
2.1. Шағын комплектелі мектептерде шет тілі мұғалімінің интерактивтік оқыту түрлері
2.2. Интерактивті оқуды ұйымдастырудың міндетті шарттары
3 Эксперимент нәтижелері мен кепілдемелер
3.1. Тиімді әдіс.тәсілдерді биология сабақтарында пайдалану біліктілігін қалыптастыру, оқыту әдістемесі мен нәтижелері
3.2. Зерттеу тақырыбы бойынша педагогикалық тәжірибе жұмысына талдау жүргізу
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Курстық жұмысының өзектілігі – қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім беру жүйесі білім беру мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды машыққа қол жеткізу ғана емес, олардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану болып табылады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [1], Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы мен Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында «Жоғары білім беруді дамытудың негізгі үрдісі мамандар дайындау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру және ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады» деп атап көрсеткендей-ақ, білікті мамандарды даярлау - өзекті мәселелердің бірі [2,3,4].
Болашақ мамандарды даярлау – қай уақытта да ең өзекті мәселелер қатарына жататыны белгілі жайт. Олай болатыны, қоғамның әлеуметтік – экономикалық міндеттеріне сай, өскелең ұрпақты өмірге бейімдеудің жаңа талаптары туындап отырады.
Қазіргі кезеңде білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияларды игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.
Білім саясатының өзекті мәселелері –білім берудің сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру және қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білуіміз керек. Сондықтан да мен бітіру жұмысымның тақырыбын: «Тиімді әдіс - тәсілдерді биология сабақтарында пайдалану біліктілігін қалыптастыру» деп таңдадым.
1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы туралы» 2004 жылғы 11 қазандағы №1459 Жарлығы.- Б.85.
2. Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. -Астана., №1. 2004.-Б.79.
3. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» № 319-ІІІ Заңы. – Б.62.
4. Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы //Егеменді Қазақстан-Алматы, 1994 ж. 25 тамыз. –Б.37.
6. ҚР Білім және ғылым министрінің 2006 жылғы 23 қазанындағы №551 бұйрығымен бекітілген ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартының (Негізгі қағидалар). -Астана., - Б.88.
7. Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. -Астана, №1. 2004.-Б.78.
8. Зимня.И.А.Педагогикалық психология. Оқулық. -Алматы: Дәуір., -2005.-359с.
9. Илина Т. А. Педагогика:- Алматы: Мектеп., 1977.- 488с .
10. Ж.Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаев. Педагогика. – Алматы: Білім,- 2002.- Б369
11. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж - 45 б
12. Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология /– Алматы: Мектеп, 1982. –Б. 285 .
13. Верзилин Н.И.,Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии.М.:Просвещение,1976.ІІ Издание. – C.348
14. Қисымова Ә.Қ., Нұрланов Е.Б. Оқыту технологиялары. І бөлім. Оқу-әдістемелік құрал.- Алматы: Мектеп,- 2007.- 188б.
15. Дидактика средней школы /Под рет. М.А.Данилов, М.Н.Скаткина. М.:Просвещение,1975. -285с..
16. Махмутов М. И.Совеременный урок М.:Педегогика,1985.-169с.
17. Бронов Е.П., ЗверовИ.Д. Методики обучения анатомии, физологии и гигиене человека. /М.:Просвещение,1973, -298с.
18. Қисымова Ә.Қ., Увалиева Т.Ж. Оқыту технологиялары. ІІ бөлім. Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы:Білім,- 2007, -265б.
19. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.-М.: Народное образование, 1998. -265с.
20. Проблемы методики обучения биологии в средней школе / Под ред. И.Д.Зверева. -М.: Педагогика,1978. -180с.
21. Быков В.В. Метод науки.- М.: Педагогика,1974. -320с.
22. Темюрев В.А. Методы обучения биологии. - М.: Уч. Педизд. 1960, -275с.
23. Верзилин Н.И. Проблемы методики преподавания биологии. -М., «Мир», 1974, -358с.
24. Всесваятский Б.В. Общая методика биологии. -М.: Учпедгиз. 1968, -195с.
25. Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. //Серия «Школа развивающего обучения». -Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2003, -187с.
26. Ералиева М. Оқытудың қазіргі технологиялары //Бастауыш мектеп. – 2006. - №5. – Б.75 .
27. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Просвещение, 1980.-369с.
28. Мясоед Т.А. «Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар для учителей» - М.: Мир, 2004,- 78с.
29. Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы» -М.: Мир, 2005, - 45с.
        
        М А З М Ұ Н Ы
| |КІРІСПЕ | |
| ... ... | ... ... шолу | ... комплектелі мектептерде оқудың әдістері, тәсілдері және | |
| ... ... ұғым | ... ... тарихы | ... ...... көзі | ... ... ... және оның ... | ... ... ... | ... ... ... ... | ... |Шағын комплектелі мектептерде шет тілі мұғалімінің интерактивтік | |
| |оқыту технологиясы | ... ... ... шет тілі ... ... | |
| |оқыту түрлері | ... ... ... ... ... | |
|3 ... нәтижелері мен кепілдемелер | ... ... ... ... пайдалану | |
| ... ... ... әдістемесі мен нәтижелері | |
|3.2.|Зерттеу тақырыбы бойынша педагогикалық ... ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... ... | ... ... ... – қоғамдағы қазіргі кездегі қайта
құрулар, ... ... жаңа ... ... қоғамның
ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын
талаптарды түбегейлі өзгертті. ... ... ... ... ... ... білім беру мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның
нәтижесіне ... ... ... ... ... ... ... мақсаты
білім алып, білік пен ... ... қол ... ғана ... олардың
негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі ... ... және ... ... ... ... ... «Білім туралы» Заңында [1], Қазақстан Республикасында 2015
жылға дейінгі ... ... ... ... мен ... ... жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында «Жоғары білім
беруді дамытудың негізгі үрдісі мамандар ... ... ... ... ... ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту,
жоғары оқу ... ... ... сала мен ... ... ... ... беру және ... ... ... табылады» деп атап көрсеткендей-ақ, білікті
мамандарды даярлау - өзекті мәселелердің бірі [2,3,4].
Болашақ ... ... – қай ... да ең өзекті мәселелер
қатарына жататыны белгілі ... Олай ... ... әлеуметтік –
экономикалық міндеттеріне сай, өскелең ұрпақты өмірге бейімдеудің жаңа
талаптары туындап ... ... ... ... ... ... өту ... мен
тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық ... ... ... ... ... ... жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада
арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде ... ... ... икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет
етеді.
Білім саясатының өзекті мәселелері –білім берудің сапасын ... ... ... ... ... ... ... формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы ... ... мен ... қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою,
білімдегі жаңашылдықты ... ... ... үдерісіндегі
үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ... ... және ... ... мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білуіміз ... да мен ... ... ... «Тиімді әдіс - тәсілдерді
биология сабақтарында пайдалану біліктілігін қалыптастыру» деп таңдадым.
Зерттеу жұмысының мақсаты - мектептегі ... ... ... ... бағытталған педагогикалық технологияны пайдаланып әр ... ... ... оқыту, оның теориялық негіздерін анықтау
мен әдістемелік тиімділігін тексеру.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
1. ... әдіс - ... ... сабақтарында пайдаланудың
теориялық негізін анықтау.
2. «Биология» пәнін оқытуда әр ... ... әдіс - ... ... ... ... оны пайдаланудың тиімділігін
дәлелдеу.
3. ... ... ... сабақтарында пайдаланудың
әдістемелік жүйесін негіздеу.
Зерттеу жұмысының нысаны: жалпы білім беретін мектептегі «биология»
пәнін ... ... ... ... ... әдіс - ... ... сабақтарында
пайдалану.
Зерттеу жұмысының әдістері: Зерттеліп отырған ... ... ... және ... ... ... ... оқу-тәрбие процесін бақылау; сауалнама жүргізу; пікірталас,
әңгіме өткізу; әдістемелік жүйенің мақсатқа сәйкестігін және ... ... ... ... жұмысының болжамы: Тиімді әдіс - тәсілдерді биология
сабақтарында ... ... ... ... ... ... дайындау
және әдістемелік-тәжірибелік тұрғыда дамыту болашақ маманның біліктілігі
мен кәсіби іскерлігін қалыптастырады.
Зерттеу жұмысының ... ... Орта ... ... ... ... ... қолданып, оқыту үдерісінде ... ... ... және ... ... дамыту
болашақ маманның біліктілігі мен кәсіби іскерлігін ... ... ... ... Білім беру жүйесінің философиялық,
психологиялық-педагогикалық, ғылыми-техникалық ... ... ... ... принциптері, біртұтастық туралы диалектикалық теориясы,
казіргі білім беру проблемалары, политехникалык жене кәсіптік білім беру,
кәсіби ... ... ... мен жеке ... ... ... және шетелдік ғалымдардың еңбектері құрайды.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1. Шағын комплектелі мектептерде оқудың әдістері, ... ... ... ұғым
Әдіс (методос деген грек сөзінен туады—зерттеу немесе таным жолы),
тәсілдер жиынтығы. Әдіс педагогикалық әдебиеттерде тәсіл деп ... ... ... әдіс ... ... деп ... энциклопедия "Оқыту әдістері" — мұғалім мен ... ... ... көмегімен білімді, іскерлікті және дағдыны
игереді, оқушылардың дүниетанымы қалыптасады, қабілеттер дамиды, — ... ... ... бұл ... мен ... ... жұмысының
міндеттерін ойдағыдай шешуге бағытталған өзара ... ... ... ... ... ... ... түсіндіру жалпы
философиялық анықтамаға сай келеді. әдіс дәл ... ... ... ... ... ... келтіру тәсілдері.
Сонымен оқу әдістері оқушылардың танымдық қабілеттерінің ... ... ... яғни, оқушылардың ойын дамытады, өз бетінше ... ... ... ... жасайды[8].
Оқыту әдістері ғылыми таным әдістеріне байланысты, өйткені, оқытуда ең
бастысы оқушылардың танымдық ... ... ... ... ... оқушылардың танымдық іс-әрекетінде қолданылатын оқыту әдістерінің
ерекшелігін анықтайды. Бұл ережелср: оқыту әдістері ең анық ... ... ... оқыту әдістері практика мен ... ... ... ... ... әрекет жасайды; идея нақты
өмір мәліметтерінен қорытылады. Осы ережелердің бәрі оқушылар көзқарасының
қалыптасуының, таным қабілеттерінің дамуының негізі ... ... ... ... ... ... ... тәсілі, ал
мақсатна жету мұғалімнің шеберлігіне, оның оқыту ... ... ... ... ... ... ... мен оқушылардң
белсенділік педагогикалық ынтымақтастығына байланысты[10].
"Оқыту әдісі" және "әдістемелік тәсіл" ұғымдары ... ... ... тәсіл оқыту әдісінің элементі (компоненті, құрамды
бөлімдер). Мысалы, жеке ... ... ... ... ... пен ... ... өте жылжымалы, құбылмалы, сондықтан
олардың шекарасын анықтау өте ... ... әдіс ... ... ал
әдістемелік тәсіл оқыту әдісіне айналады[11]. Мысалы:
1. Егер мұғалім баяндау процесінде суреттерді демонстрациядан көрсетсе,
онда демонстрация ... ... ... ... ... ... ... танысып, тақырып бойынша
нақты білім алса, онда суреттерді демонстрациялау әдіске, ал ... ... ... ... ... және ... ... әңгіме әдіс
ретінде қолданылады.
4. Егер оқушылар лабораториялық тапсырманы өз бетінше ... ал ... сол ... ... ... тек ... элементтерін
қолданса, әңгіме тәсіл ретінде пайдаланылады.
Әдіс және тәсіл педагогикалық ұғым. Олар жеке ... ... ... ... сабақтарында хронологиялық әдіс, арифметикада
бүтін (тұтас) сандар әдісі,бтология, химияда және физикада лабораториялық,
практикалық жұмыстар ... ... мен ... ... зерттеу мәліметтері мұғалімдер
арасында әлі де бірыңай түсініктердің жоқтығын көрсетті. әдіс және ... ... ... ... ... ... ... берген мұғалімдердің 40
проценті әдіс, әдістемелік ... ... бұл екі ұғым ... ... ... ... әдістер мен тәсілдер туралы кейбір
мұғалімдердің педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктерімен ... емес ... ... ... ... ... ... бұл
проблемаларға ерекше көңіл аударылуы қажет[13].
2. Оқыту әдістерінің өзіне тән тарихы бар
ХХ-шы ғасырдың 20-жылдарында ... ... ... ... т.б. ... ... практикалық еңбек,
эвристикалық, зерттеу, лабораториялық әдістерін жасады.
30-жылдары М.М.Пистрак, П.Н.Шимбирев, И.Т.Огородников оқытудың ... ... ... ... ... ... демонстрация, лекция,
кітаппен жұмыс, лабораториялық жұмыс жатады.
50-жылдардан бастап оқыту әдістерінің жіктеу проблемасына айрықша көңіл
бөлінді. ... ... ... ... ... ... ... Ол әдістерді топтастыру үшін білім көзін негізге алады. Д.О.
Лордкипанидзе оқыту әдістерін, үшке бөледі: сөздік әдістер; ... ... ... ... ... әдістері.
50-жылдардың аяғы, 60-жылдардың басында орыс ... ... ... ... ... ... алып, оқыту әдістерінің
жаңа жіктеуін үш топқа бөлді[14]
Сөздік әдістер ... ... ... ... ... кітаппен жұмыс.
Әңгімелеу. Мұғалім оқу материалын бірізділікпен баяндайды. Ол ... ... ... етіп ... ... ... ... түрінде сөз етіледі. әңгімелеуде талдау, жинақтау тәсілдері
пайдаланылады. әдетте, әңгімелеу, ... ... 10-15, ал ... 20-25 ... ... ... ... көбінесе тіл, әдебиет,
тарих, георафия,биология, сабағтарында қолданылады. ... ... ... ... басшылығымен әр түрлі жұмыстарды өз бетінше
орындайды. Әңгіме әдісі сабақта сұрақ-жауап формасы түрінде қолданылады.
Сондықтан мұғалім ... ... ... онда ... ... ... Бұл ... білімін тақырып бойынша логикалық
бірізділікпен анқтауды қамтамасыз етеді. әңгімені ... ... ... ... ... Оларды басты және өте маңызды ... ... ... ... ... ... болжауға
бағыттайды, өз ойларын дәлелдеуге мәжбір етеді. ... ... ... ... оқу ... ... ... және жинақтап қорытуға
мүмкіндік береді.
Түсіндіру. Мұғалім оқу материалын баяндауда оқушылардың белсенділігіне,
ынтасына, білім деңгейіне сүйенеді, материалдық ... ... ... ұғымдардың, заңдардың мәнін ашады. Материалды ... ... ... ... жазып алуды кең түрде қолданады,
оқушылар баяндау ... ... ... ... береді,
байымдайды, дәлелдеуге тырысады.
Мұғалім түсіндіру әдісі бойынша оқушылардың іс-әрекетін басқарудың
барлық мүмкіншіліктерін пайдалана ... онда ... жаңа ... ... ... ... ... білімін салыстырады, ... ... ... оқушылардың танымдық, іс-әрекетінің ішкі процесін
сезу, күдікті және қиын мәселелерді күні бұрын болжау, оларды ... ... ... ... ... Бұл әдіс ... әр ... іс- әрекеттерінде
қолданылады. Практикалық сабақтар мектеп шеберханаларында, ... ... ... ... ... өткізіледі.
Оқу-тәжірибе учаскесінде оқушылар өсімдіктерге фенологиялық ... одан ... ... ... ... отырады. Тәжірибе
жұмысы аяқталғаннан ... ... ... ... ... ... ботаника сабақтарында пайдаланылады.
Оқушьшар практикалық сабақтарда оқыту машиналары ЭВМ, компьютер арқылы
түрлі тапсырмаларды орындайды. Практикалық ... ... ... ... сабақтарында да пайдаланылады. Практикалық жұмыстар оқушыларды
әнімді ... ... үшін ... біліммен, іскерлікпен, дағдымен
қаруландырады.
Түсіндірме - иллюстративті әдісті ақпараттық-рецептивті әдіс деп те
атайды, өйткені ол мұғалім мен ... ... ... ... сөздердің (әңгіме, лекция, түсіндіру), баспа сөзінің
(оқулық, қосымша әдебиеттер), ... ... ... ... ... ... объектілер), практикалық жұмыстардың (тәжірибе
көрсету, станокта жұмыс істеу, есеп шығару, ... ... ... ... көмегімен сабақта балала білім беруді іске асырады. Сабақ үстінде
оқушылар тыңдайды, көреді, оқиды, ... ... ... ... әдіс — бұл ... ... белгісі еске түсіру және
мұғалімнің тапсырмасы бойынша іс-әрекетінің тәсілін қайталау болады.
Көрсетілген іс-әрекетінің тәсілдерін және ... ... ... рет еске ... арқылы тапсырмалар жүйесі бойынша мұғалім
олардың іс-әрекетін ұйымдастырады. Мұғалім ... әр ... ... ... оларды орындайды — есептер шығарады, биология сабақтарын
үлгі ... ... ... ... түрлі тәжірибені орындайды т.б.
Нұсқау тәсілдерін жетілдіру мақсатында жазба нұсқаулар, ... ... ... ал ... ... әр тұрлі
тренажерлер қолданылады. Бұл әдіс тек қана ... ... ал ... ... ... ... ұйымдастырушы,
талаптандырушы деп қарастыруға ... Осы ... ... ... лкен роүль атқарады. Алгоритм оқыту процесінде ... ... ... ... Ресей ғалымдарының (Е.Я.Голант, Б.П.Есипов,
М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, А.Н.Алексюк, М.И.Махмутов, С.Г.Шаповаленко ... ... ... сүйеніп, оларды үш топқа бөлуді ұсынды[15,16,17].
1. Оқу-танымды іс-әрекетін ұйымдастыру және іске асыру әдістері:
сөздік әдістері ... ... ... ... ... ... оқу теледидары); практикалық әдістер (жазба
жаттығулар, лабораториялық, практикалық жұмыстар, тәжірибе және ... ... ... ... ... ... оқыту машиналарымен жұмыс, дыбыс жасап шықарушы аппаратуралар
т.б.); ... және ... ... ... ... ... ... өз бетінше жұмыс істеу әдістері.
2. Оқу-танымдык іс-әрекетінің ынталандыру әдістері:
оқушылардың танымдық ықыласын қалыптастыру ... ... ... ... ... жауапкершілік және міндетті
ынталандыру әдістері; ... ... және жеке ... ... ... ... қою, ... ұялту.
3. Оқу-танымдық іс-әрекетінің тиімділігін бақылау және өзін-өзі
бақылау әдістері:
Ауызша бақылау әдістері; жазбаша ... ... ... ... ... ... ұсынған жіктеуде оқыту әдістері педагогика оқу құралында
толық баяндалған. ... ... ... ... ... қажеті
жоқ сияқты.
Қазіргі жағдайда білім беру ісін одан әрі ... ... ... ... жүйеге келтіру басты меселелердің бірі. Бірақ бұл жөніде
ғалымдар арасында бірыңғай көзқарастардыңң жоқ ... ... ... қалай түсіндіруге болады.
Біздің байқауымызша оқыту әдістерін жіктеуді әрбір автор ... ... ... ... әдістері жіктеудің негізгі етіп білім
көзін, екінші біреулер дидактикалық міндеттерді, ал, тағы ... ... ... негізге алады т.б. Екіншіден, оқыту
әдістері мен тәсілдерінің ... ... ... деп ... ... оқыту процесінде кейде әдіс тәсілге, ал ... ... ... ... бір әдіс әр ... ... ... қызмет
етеді. Мысалы, әңгіме әдісі жаңа ... ... ... ... ... ... міндеттерін шешуде қолданылады.
1.3. Жаңаша оқыту – жетістік көзі
Білім ... ... ... мен дамытудың үздіксіз процесі. Белгілі
балалар психологы Д.Б. Эльконин дәлелдегендей 3-10 жас аралығындагы балалар
біріккен мәдени – ... беру ... ... ... дами ... ортақ
тәрбиеленіп, ортақ оқып үйреніп өмір ... ... Яғни ... ... бұл ... яғни ... ... мазалайтын сұрақтар
проблемалары біреу ғана. Ол ... ... ... ... ... ... ... жаңа заман талабына сай жан-жақты дамыған жеке
тұлға ретінде оқытып ... ... ... Л.С. Выготскийдің негізі
бойынша «Бала дамуының ең шарықтау шегі - бұл тіл мен ойдың ... ... ... өзекті яғни (актуальды) жерлерінде проблемалар
бар: 1) Оқушылардың өз бетінше ойланып, әрекет ... ... Бір ... ... ... ... ... шеше білу қабілеттері, сонымен
қатар алынған білім-білік ... ... өмір мен ... ... ... ... ... өз болжамдарын жасау
қабілеттері әлі де ... ... ... ... ... ... және бұл ... шешу үшін, білім
үрдісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп өз ... ... деп ... Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы,
ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа ... жаңа ... ... ... ... ... оқу ... мен оқушылардың жас
және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап ... ... ... зор. ... ... беру ... ... технологияларын меңгеру мұғалімнің интелектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани ... және де ... ... ... игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу тәрбие ... ... ... ... С.В. ... таңда білім беру саласында әртүрлі сипаттағы және бағыттағы
инновациялар енгізілуде. Азды-көпті мемлекеттік ... ... ... әдістері мен технологияларына жаңалыктар кіруде. Білім
беру саласына енген жаңалыктарға мына өзгерістерді жатқызамыз:
- оқу тәрбие ... ... ... ... қоғамдағы орны және сол жүйені қаржыландыру деңгейін;
- тәрбие және білім жүйесі құрылымын.
Білім беру мазмұнын, яғни оқу ... және ... ... ішкі ... ... ... мен ... қарым-қатынастарына, ұстаз бен шәкірттер арасындағы
қарым-қатынас;
- оқыту әдістемелеріндегі өзгерісін;
- білім беру мекемелерінің құрал - ... және ... ... ... ... мекемелерінің құрылысындағы өзгерістерді жатқызамыз.
Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті – өз қызметіне жаңа технологияларды
енгізу. Білім беру ... ... ... сан алуан түрлері бар.
Білім беру технологиясы ұсынылуда:
Соның бірі дәстүрлі педагогикалық технология.
Дәстүрлі сынып ... ... ... ... ... оқушылардың таным кабілеттері және жас мөлшері шамамен бір деңгейді
құрайды;
- сыныптағы ... ... әр кез ... ... ... ... ... жылдық жоспармен оқу ... ... ... ... ... ... жылдың бір мезгілінде, белгілі бір сағатта барады:
- Оқытудың негізгі бірлігі-сабақ. Сабақ бір пәнге негізделеді;
- Сабақ барысында жоспарланған ... ... ... ... сол тақырып бойынша білім, ... ... ... ... ... Оқытуды ұйымдастыру тек мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі.
Мұғалім өз пәні бойынша жалпы әр оқушының оқу сапасын қорытындылап,
бағалайды. Дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... орындаушы, мұғалім басқарушы болады.
В.Ф. Шаталовтың оқу материалдарын тірек және ... ... ... ... ірі мөлшерде енгізілді және блоктарға бөлінген. Оқу материалы
тірек схема-конспектілер түрінде беріледі. Тірек белгілері арқылы ... ... ... ... ... ... ... қалыптастырады;
- барлық баланы оқыту;
- оқытуды жеделдету.
Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
қиыншылық, блокпен оқыту, тіректі қолдану;
- жеке бағдарлы қарым-қатынас, ықпал;
- ізгілендіру, ерікті оқыту;
- әр оқушының жобасының жариялылығы, ... ... ... ... ... оқыту мен тәрбиенің бірлігі.
С.Н. Лысенкова «Оза оқыту технологиясы».
Оза оқыту – бұл ... ... ... ... ... құрал. Мұнда жаңа тақырып оқу бағдарламасында берілген ... әр ... ... ... ... Бұл толықтыру уақытты
үнемдеу және оқушыларды үнемі жаттықтыру арқылы жаңа материалды тез ... ... ... - ... оқушыны іске жұмылдыратын сабақтың қозғаушы
күші. Мәселен, жақсы оқитын ... ... ... ал ... ... ... оған ... отыруға тырысады. Ал егер
әлсіздеу оқушы түсіндірсе, ол да ... ... ... ол ... ... жолдастарын соңынан ертіп отыруы керек. Түсіндіре басқару
үш түрлі әрекетті ойлаймын, айтамын, жазамын қатыстыра ... оқу ... ... ... береді және сонымен бірге кері байланысты қамтамасыз
етеді.
Мұғалімнің оқушылардың білім дәрежесін қадағалап, артта қалушылықты дер
кезінде байқауына, білім мен ... ... ... ... ... ... ... жай ғана сүйеніштер дегеніміз сабақты түсіндіру
сәтінде оқушылардың көз алдында ... ... ... ... сызбалар, сурет түрінде көрінетін тұжырымдар. ... ... ... шарт – ... ... ... ... іс-әрекетке қосылуы
тиіс. Сонда ғана олар мұғалімнің жақсы оқытуына, оқушылардың оңай ... ... ... ... ... саралау»
Бұл технологияны автор «деңгейге қарап сыныпішілік саралап ... ... ... ... бар ... ... жүйесі» - деп атаған.
Әрбір тақырып бойынша өткізілетін сабақтар бес типтен құралады:
- тақырыпты жалпы ... ... ... ... ... сабақтар (оқушылардың оқу үрдісінде оқу
материалдарын тереңдей талдауы);
- қорытындылау және ... ... ... (тақырыптық сынықтар);
- материалды пәнаралық қортындылау сабақтары;
- тақырыпты тапсырмаларды қорғау сабақтары, практикум сабақтар.
Балалардың даму деңгейінің бірыңғай болмауына, жеке ... мен ... да ... ... ... оқу ... мен
үлгермеушілер пайда болатыны белгілі. Сондықтан да мұғалім сабақтың барлық
кезеңдерінде: жаңа ... ... ... қайталау, білім, білік, дағдыны
бағалау кезінде деңгейлепсаралап ... ... Онда ... дәрежесіндегі үш типті «А», «В», «С» ... ... ... ... ... ... ... ғана) маңызды екі тұсты қарастырады:
а) белгілі деңгейдегі білім, білік, дағдының ... ... ... деңгейден шығармашылыққа дейін);
б) балалардың белгілі деңгейді өз бетімен оқуына, білім алуына жағдай
жасалады (мұғалім тарапынан көрсетілетін ... ... үлгі ... жұмыс,
кеңес беруден бастап, өз бетінше толық жұмыс істеуге дейін).
Дамыта оқыту
Дамыта ... ... ... іс-әрекетіне тән.
Оған тән сипаттар:
- оқушының алдына ... ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңі – оқушылардың алдына олардың әрекет
жағдайын ... ... оны ... түсінуді талап ететін оқу міндеттерін
қою,
- осы міндеттерді шешуді, яғни іздену іс-әркетін ... ... ... ... сондықтан мұғалім оқушыларды іздену іс-әрекетіне
таратуы қажет ол үшін екі ... ... ... ... ... ... ... болмай, шын мәнінде қатынасушы болу
керек.
2) Ол оқушылар жүргізіліп жатқан ізденуді шын мәнінде жүзеге асыру
керек, оларға ... ... ... керек.
3) Оқу міндеті шешілгеннен кейін мұғалім табылған шешімнің бағасын
ұйымдастырып оның басқа міндеттрді шешу үшін ... ... ... ... 1. ... оқыту технологиясы
Проблемалық оқытудың негізі ерекшелігі
Оқушының білетіні мен білмейтінінің арасында қайшылықтар пайда
болады және ... ... ... ... ... ... ситуация пайда болады, осыған орай ... ... ... ... түседі.
Оқыту технологиялары оқушының тұрақты ... ... ... сатылай жылжуын, жаңа оқу ақпарлары мен ... ... ... ... әр қырынан бағалау және өзін-өзі бағалау
мүмкіндіктерінің ... ... ... ... ... ... беру бағдарламаларында айқындалған талаптарды нақты
жағдайларда жүзеге асыруға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... оқытудың мақсаты
Ғылыми таным нәтижелерін, ... ... ғана ... ... бірге бұл нәтижелерге жету жолының өзін де, процессінде ... ... ... қалыптастырып, оның шығармашылық қабілеттерін
дамыту. Проблемалық оқыту-ойлау ... ... ... ... тағы ... мен ... ізденіс әрекетінің заңдылықтарын
(проблемалық ситуация, танымдық қызығушылығының, қажетсінуінің және ... ... ... жасалған оқу мен оқытудың бұрыннан мәлім тілдерін
қолдану ережелерінің жаңа жүйесі. Сондықтан да ... ... ... ... ... және сенімдерін қалыптастыруды қамтамасыз
етеді. (Сурет 2).
Сурет 2. Проблемалық ... ... - ... ... ... ... ... сабақты өткізуге арналған жоспарда, ең бірінші сол сабақтың мақсаты
көрсетіледі. Сондай-ақ деңгейлік ... ... ... ... ... бір ... берілуі қажет.
Деңгейлік тапсырмалар беру әдістемесінің негізгі ұстанымы – ... ... жас ... мен ... ... ... әрекеттеріне ойластырып, саналы меңгерту. Оқушылардың
білім ... көп ... ... ... ... ... жағдайларды
ескермеудің салдары деп айтуға ... ... ... мен ... ... іскерліктерін жүзеге асырады.
Осыған байланысты деңгейлік ... ... ... ең алдымен
тапсырмалардың мазмұндық жүйелігіне аса назар аударуы қажет.
Аталмыш технологияны жүзеге асыруда оқытушы белсенділігі, шығармашылық
ізденісі артып, өз мамандығына ... ... ... жеке ... ... ... орын ... тұрғысынан ойлау бағдарламасы
Оқушыны сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының әдістерін сабақтарда
қолданудың ... зор, ... Сын ... ... ... негізінде оқытудың әр түрлі формаларын қолдана отырып оқушылардың
бір-бірін ... ... өз ... анық ... өз ... ... істеу
дағдыларын жетілдіреді.Ізденіске баулып, естіп көріп білгенін түйіндеп,
пайдалана білуге үйрету.
Сын тұрғысынан ... ... ... ... танысып талдау.
Сынып оқушыларының оқу тәрбие процесінде психологиялық педагогикалық
тұрғыда бақылау, білім ... ... ... зерттеу. Жан-жақты
дамыған шығармашылық талапқа сай жеке тұлға тәрбиелеу.
Бүгінгі өскелең ұрпаққа тәлім ... ... ... беру әр ... Сын ... ... бағдарламасының қазіргі таңдағы талаптарға
сай ... жеке ... ... мақсатында алатын орны ерекше. Сын
тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықтан бастап, болжам жасатып, мақсат
қойып, іс ... ... ... ... ... ... толық түсінуге жағдай
жасалынған.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының тиімді жақтары
1. Оқушылардың өздігінен жан-жақты білім алуға жағдай ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі молаяды.
3. Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туғызылады.
4. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілік қарым-қатынастар орнайды.
Сонымен, оқушының ... ... ... ... ... ең алдымен
мұғалімнің өз міндетіне, шеберлігіне байланысты. Мұғалім өз ... ... ... емес, ең алдымен оқушылардың оқу еңбегін танымдық оқу ... ... ... ... деп ... ... ... да жоғарыда
айтылған жаңа технологиялар – жетістік көзі[26].
1.4. Оқыту әдістерінің құрлымы және оның ... ... ... ... педагогикалық ғылым мен ... ... ... ... ... ... ... қалай
түсінуге болады? Бұл ұғымға біріңғай айқындама жоқ екендігін айта кеткен
жөн. ... ... бар. ... ... оқыту әдісі ең алдымен
оқушылардың білім, біліктілік және дағдыларды меңгеру ... ... ... мен ... ... жұмыс тәсілі ретінде айқындалады.
Б.В. Всесвятский бұдан басқа айқындама береді. Бұл ... ... ... бір ... ... және ... ... меңгеруіне
бағытталған биологияны оқытудың негізгі тәсілдеріннің бірі ... ... ... Н.М. ... және В.М. ... оқу ... оны меңгеруінің тәсілі деген анықтамаға тоқталады [2].
Оқыту үрдісі оқытушы мен оқушының өзара ... ... ... ... ... берудің және білім алудың өзара
байланысын көрсетеді. Оқытушы мен оқушының қызметін бір ... ... бір оқу- ... ... ... әдістеріне білім беру, дамыту және тәбиелеу мақсаттарына
жетуге бағытталған оқытушы мен ... ... ... ... ... ретінде айқындама беруге болады [22].
Әр әдістің күрделі құрлымы болады. Әдіс ... ... ... ... (оның бөлшегі,құрамбөлігі) ретінде сипатталады,ол оқу
операциялары мен оқыту құрамдары түріне көбірек ... ... ... оқытудың әртүрлі әдістерін де
қолданылатын оқытушы мен ... ... ... ... пен тәсіл арасындағы айырмашылықтарға біржақты ақындама жоқ,
өйткені, олардың аражігін ашу қиын. Әдістемелік ... ... ... ... қолдану үдерісінде көрінеді.Әдістемеде биология
пәнінен сабақ беру әдістемесінде әдістемелік тәсілдің үш ... ... ... ... ... және ... ... көрсеткендей.логикалық тәсілдердің рөлі ойлау және
танымдық белсенділік дамуында өте зор.
Логикалық тәсілдерге
Обьектілердің ұқсастығы және айырмасылығы ... ... ... ... ... мен жинақтап қорыту және
т.б.бойынша салыстыру ... ... ... ... дайындау, айқындауышпен жұмыс, оқушылардың
жұмысты атқаруын ұйымдастыру, нұсқаулықты тыңдыу, гербаризатция және т.б.
жатады, ... ... ... ... және ... бағыттайды.
Техникалық тәсілдерге
Кестені толтыру, даптерге жазба түсіру, ... ... ... ... ... ... ... қайталау, оқулықпен
сұраққа жауапты табу және тағы басқалары жатады. Біздің бақылауымыз және
жеке педагогикалық тәжірибеміз көрсеткендей, ... ... ... ... сәтті таңдаудан ғана емес, сонымен қатар едауір дәрежеде оның ішкі
құрамына, ... ... ... ... ... ... білуіне және оқушының ішкі танымдық қызметіне байланысты
болады.Сондықтан оқытудың ... ... ... мен ... ... әдістердің ұтымды құрлымын айқындау болып табылады.
Оқыту әдістерінің құрлымын қалыптастыру кезінде олардың ... алу ... ... ... ... ... бар. ... оқыту әдістерінің төмендегідей жалпы педагогикалық функцияларының
сипаттамасы беріледі: мотивациялық, білім беру, дамытушы және тәрбиелеуші
[2,16,24].
Оқытушы ... ... ... сол немесе басқа сатысының
ұтымдысын пайдалана отырып, олардың ... ... ... және ... ... тәрбиелік, білім беру немесе
даытушылық дәрежесін күшейту үшін олардың құрлымы қандай ... ... ... беру ... ... болып табылады. Ол оқушылардың
білімдерді,біліктілік пен дағдыларды жеттік меңгеруге жәрдемдесетін
тәсілдерді ... ... ... ... дербестігі мен
шығармашылық белсенділігін ... ... ... ... ... өз бетінше жұмысқа арналған тапсырмалар, ойлануға арналған
сұрақтар, танымдық ... ... ... мен ... ... білім беру функциясы тек танымдық ... ... ғана ... ... ... ... баяндау, проблемаларды қою,
оқыулықпен жұмыс және тағы басқа ... де ... ... ... ... білім берушіліктен ажырамастай бірлікте
болады. Ол оқытудың әр әдісіне тән. Әдістердің тәрбиелік функциясы оқушының
жалпы өнегелік - ... ... және ... ... ... яғни оның ... ... ... функциясы білім беру және тәрбиелеумен тығыз
байланысты. ... ... ең ... ... ... және ... ... қалыптастырудан көрінеді.
Дамытушы функцияны оқытудың әр түрлі тәсілдеріне енгізілген белгілі бір
тәсілдер орындайды. Мысалы ой ... ... ... ... тапсырмаларын шығармашылықпен орындау, тапсырмалармен ... ... ... ... және т.б.
Оқыту әдістерінің мотивациялық функциясы оқушының елгезектік қабілетін
қалыптастыру, оқушылардың пәнге танымдық ... ... мен ... ... Бұған әдіс құрылымына белгілі бір тәсілдерді енгізу арқылы,
мысалы материалды баяндауда қарма-қарсылықты ... ... ... ... ... ... тамсануын туғызатын күтпеген
жайтты алға тарту, білімнің мазмұнына және оны ... ... ... қол жеткізуге болады. Әдіс ... ... ... ... ... ... ... ішкі
импульсін тудыратын тәсілдерді қамтуы тиіс. Бұған проблемалық ... ... ... ... ... мен ... ... құрылымына кіретін тәсілдер жәрдемдесе алады.
Сабақтарда білім беру, дамытушы, тәрбиелік, ... ... ... әдістерінің құрылымын қалыптастыруға елеулі түрде әсер
етеді. Мысалы, жаңа материал ауызша ... ... ... өз ... ... оқытылуы мүмкін. Оқу үрдісінің дамытушы тиімділігін ... ... ... ... ... ахуалдарды құруға арналған
әртүрлі тәсілдер, іздніс элементтері, ... және ... ... ... шешу ... ... ... құрылымы оқу материалының мазмұнына, мақсаты
мен дидактикалық міндеттеріне, функцияларына, оқушының дайындығына, олардың
жас ерекшеліктеріне және ... ... ... ... оны ... ... ... Оқыту әдістерін топтастыру
Бүгінгі таңда әдістеме теориясында оытудың әдістерін топтастыру ең қиын
мәселе күйінде қалып отыр. ... ... ... жүйе ... жлпы ... ... бай ... аталған мәселеге
әртүрлі тәсілдерді бағалауға мүмкіндік береді.
Мектеп тәжірибесінде неғұрлым ... және кең ... ... ... ... әдістерінің топастырылуы болып табылады. Осы белгі
бойынша әдәстер үш топқа бөлінеді: сөзбен (білімді ауызша жеткізу, сұқбат,
оқулықпен, анықтама және ... ... ... ... (суреттер,
көрсетілімдер, байқаулар), практикалық (жаттығулар, зертханалық және
практикалық жұмыстар- Н.М. Верзилин, С.Г. ... Е.Я. ... ... ... ... оқыту әдісін оқытушының қызыметі және оқушының қызыметі
бойынша топтастырады: оқытушының жаңа материалды ... ... ... ... ... әдістері - Б.В. Всесвятский, В.А. Тетюрев, В.Ф. ... және ... ... және Б.П. ... ... дидактикалық міндеттер бойынща
топтайды: а) білімді алу; ә) ... ... ... ... в) ... ... г) бекіту, тексеру;
Е.Т. Бруновт және И.Д. Зверев әдістерді топтастыруды екі көрсеткіш
бойынша қарастырады: ... ... ... ... ... ... зерттеушілік) және білімдердің көздері
бойынша (ауызша, тәжірибелік, көрнекілік).
М.И.Махумутов ... ... ... ... ... ... ... (ақпараттық-хабарлаушы, түсіндірме-суреттік
немесе репродуктивтік (қата қалпына келтірушілік);
2) талаптанушылық (ішінара-ізденушілік, зерттеушілік)
М.Н.Скаткин және И.Я.Лернер әдістерді оқушылардың ... ... ... ... түсіндірме-суреттік, репродуктивтік, проблемалық
баяндау, ішінара-ізденушілік немесе эвристикалық және зерттеушілік.
Оқытудың қолданыстағы жүйесінде жалпыдидактикалық және бинарлық болып
бөлінеді. Жалпы ... ... ... (көрсетіп баяндау әдісі);
2) монологиялық( монологиялық баяндау әдісі);
3) диалогиялық ( диалогиялық ... ... ... ... ... ... ... (зерттеу тапсырмаларының әдісі);
6) алгоритімдік ( алгоритімдік ұйғарулар әдісі);
7)бағдарламалық ( бағдарламалық ... ... ... ойын;
9) интенсивті әдістер және т.б.
Бинарлық принципіне сәйкес жалпы әдістерден басқа әдістер жүйесінде,
оқытудың және оқудың ... ... ... ... байланысты, бұл
орайда әрбір жұп белгілі бір жалпы ... ... ... ... ... ... ... оқушылар қызыметінің сипатымен
айқындалады. Сабақ беру әдістері:
1) ақпараттық-хабарлау; 2) түсіндірушілік; 3) қолдау көрсетушілік;
4) талаптандырушылық; 5) нұсқаулық.
Шағын ... ... ... ... жататындар: 1)
атқарушылық; 2) репродуктивтік;
3) ішінара – ... 4) ... 5) ... ... тәжірибесінде оқыту әдістері неғұрлым ... ... ... ... ... алатын қайнар көздер; 2) оқытушы қызыметінің сипаты; 3)
оқыту үрдісіндегі оқушылар қызыметінің сипаты.
Бұл үш ... ... мен ... біртұтас үдеріс ретінде түсінуден
туындайды, оқытушының қызметі және оқушының қызыметі өзара ... ... ал ... ... ... ... қызметі мен оқушының
қызыметі тығыз өзара бірлікте болады.
Сондықтан әдістерді топтастырудың негізгі жоғарыда аталған үш ... ... ... ... көздері оқытушының қызметі мен оқушының
қызметнің біртұтастығы бойынша әдістерді ... ... әрі ... оқу пәні ... ... тән ... байланысты әдістерді
дұрыс таңдауға және қолдануға мүмкіндік береді.
Осылайша ... ... ... үш ... ... ... (түсіндіру, әңгімелеу, сұхбаттасу, мектеп лекциясы);
2) көрнекілік (тәжірибелерді, табиғи ... ... ... ... ... ... ... мектеп маңында жұмыс ... тану және ... ... ... ... ... әдістерінің сипаттамасы
Оқытудың сөзбен айтатын әдісіне жататындар:сұхбат, әңгіме, түсіндіру,
мектеп лекциясы.
Сұхбат- бұл нақты оқу - тәрбиелік мақсатпен және ... ... ... ... ... бойынша оқытушы арасындағыдиалогқа ... ... ... ... ... ... ақпаратбөліктей
берілетіндігімен және оқушылардың наразы оқтын - ... ... ... өткізу үшін басты талап – оқушыларда белгілі бір білімнің болуы
керек. Барлық сұхбаттың негізгі құрлымдық элементі ... ... ... Бұл ... мәтериялдан табиғи түрде туындап,оқушының оны
жақсы меңгеріп ... ... ... бұл ... ... ... немесе нақты қол жеткізген жеке тәжірибесіне сүйенуі керек.
1) Сұрақтарды мүқият дайындап алу. Сұрақтар қойылған ... ... ... ... ... алған білімін әртүрлі жағдайларда, мысалы, тапсырмалар
мен жаттығуларды шешуде,тәжірибе жасауда ... ... ... ... ... маңызы зор.
Дидактикалық мақсаттар бойынша (сұхбат қандай мақсат ... ... ... ... ... байланысты) сұхбаттар
кіріспе және жинақтап қорытушы болып бөлінеді.
Кіріспе сұхбат жаңа тақырыпты оқр алдында жұргізіледі және жеке түрдегі
сипат ... ... ... ... ... оқушылардың есіне бұрынғы
алған білімдерін түсіреді,сосын жаңа материялды түсіндіруге ... ... ... ... ... ... тақырыптарда немесе
курстарда алған сүйенетін білімдері қайтадан жандандырылады;байқау
үрдісінде ... ... ... жүйелендіріледі және наақтыланады.
Жинақтап қортушы сұхбат тақырыпты,бөлімді,курысты оқып үйренудің ... ... ... ... бір оқушы оқылған ережені
тұжырымдайды, ал екіншісі бұл ережені дәлелдейтін және ... ... ... ... ... ... ... алған білімді жүйелендіру,
бұрын өткен мәтериялды алда оқытылатын материялмен байланысын орнату болып
табылады. ... ... ... жүргізу кезінде негізгі биологиялық
ұғымдарды бөліп көрсету,олардың мазмұнын айқындау және аталған ұғымдардың
қалай ... білу ...... ... немесе оқу ақпаратын жүйелі ретпен баяндау.
Бұл әдісті оқытушы материял мейлінше күрделі болғанда,ал оқушылардың
сүйенетін ... жоқ ... ... ... ... ... дербес
шешуге қатыстырудың мәні болмашы болғанда қолданылады.
Оқытушы өзінің әңгмесінде ғылыми тәжірибелерге немесе қоршаған ... ... ... ... әр ... ... қортындылардың үлгілерін береді және ұғымдардың ... де ... әр ... фактілердің қатарынан жинақтап қорыту
тұындағанда индуктивті болып құрылуы мүмкін немесе жалпы ... ... ... ... ... бір жүйенің элементтері қосарлана көрсетілген, басты және
екінші дәрежедегі ұғымдары мен олардың байланыстары ... сол ... ... ... үшын ... болуы керек.
Сонымен қатар баяндаудың құрлымына ... ... ... ... ... оған осы жүйенің басқа элементтерімен сол
обьект қалай байланыста екендігін ... оқып – ... ... ... кез ... ... сипаттамасында оның экологиялық – эвалюциялық
ұстанымдарының жүелілік жағдайын негіздеу, оның биоциноздағы орнын көрсету,
ал адамның әр ... ... және ... ... ... бөлігі
ретінде зерттеу маңызды болады.
Әңгіме әдісі қолдануға қойылатын педагогикалық талаптар
1. Оқытушының ... ... ... ... ... ... жан - жақты ойластырады.
2. Әңгіменің мазмұнындағы маңыздысын проблема қою немесе сұрақпен боліп
қарау керек.
3. ... ... ... мен ... дауыс екпінімен бөліп
көрсету.
4. Әңгіме дәлелді, ... ... ... ғылымның соңғы
жетістіктері мен өмірдегі оқиғалар қамтылады.
5. Әңгіме ғылыми жағынан ... жас ... ... ... Оқушылардың сөзі екпінді, нақты және анық болуы тиіс.
7. Әңгіме кезінде ... және ... ... ... табиғи
обьектілерді, кестелерді,суреттерді көрсету, ... ... ... және т.б. ... ... асырылады.
Әңгіме дидактикалық мақсаттары бойынша мынадай түрге бөлінеді:
1) кіріспе; 2) түсіндірме; 3) сипаттау.
Мектеп ... әдіс ... ... ... ... ... ... мәнімен, маңыздылығымен және тақырыптың ауқымдылығымен,
ғылыми қатаңдығымен және баяндаудың жүйелілігімен ерекшеленеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ғылыми зерттеудің эвалютциясын көрсете
алады. Алдымен фактілер айтылады, оны салыстыра отырып, ғылымда шешілмеген
мәселелер қамтылады, содан кейін оларды ... ... ... ... жолы ... кезеңнен тұратындығына тоқтала
кетіп,жаңа ... ... ... ізденіс ... ... ... лекциясы 30-45 минутқа және одан көп уақытқа созылуы ... ... ... ... ... әрі тек ... ... әралуан түрлерін
ғана емес( сипаттау, әңгіме, түсіндірме), сонымен қатар оқытудың өзгеде
тәсілдерін (сұхбат, ... ... т.б. ... ... лекциясы негізінен жоғары сыныптарда қолданылады.
Түсіндірме
Оқытушыны күрделі мәселелерді,мысалы, ұғымдарды, заңдарды теуриялармен
ережелерді жүйелі, қатаң логикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... жинақтап қортуды баияндаудың қатаң логикалық
жүиелілігімен сипатталады.
2. ШАҒЫН КОМПЛЕКТЕЛІ МЕКТЕПТЕРДЕ ШЕТ ТІЛІ ... ... ... ... ... мектептерде шет тілі мұғалімінің интерактивтік
оқыту түрлері
Бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы ... ... ... ... ... табылады.«Интерактивтің» ... ... ... ... ... шет тілі мұғалімінің
интерактивтік оқыту – бұл танымдық әрекеттің арнаулы ұйымдастыру формасы
[21].
Ол ... ... және ... алдын-ала болжауға болатын оқыту
түрі. Осындай мақсаттардың бірі ... ... ... ... ... оқу барысының өнімділігін арттыратын ... ... ... ... комплектелі мектептерде шет тілі
мұғалімінің интерактивтік ... ... ... барлық оқушы таным
процесімен қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы
түсінуге және ... әсер ... ... ... ... ... оқу материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны
білдіреді; әр оқушы өзіне тән ерекше еңбегін сіңіреді, ... ... ... ... ... үздіксіз жүреді.
Сонымен қатар, бұл ... ... ... және қайырмыдылық
атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім алып қана ... ... өзін ... оны ... жоғары топтасу мен еңбектесу
дәрежесіне көтереді. Интерактивтілік бір көзқарастың ... бір ... ... ... ... болдырмайды. Сұқбаттасып оқыту барасында
оқуышлар сыни ... ... ... пен белгілі жағдайды ... ... ... шешуді, балама көзқарастарды салыстыруды,
ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен тиімді
қарым-қатынас ... ... Ол үшін ... ... жұптық және топтық
жұмыс ұйымдастырылады, зерттеу ... ... ... ... және ... ... көздерімен жұмыс жасайды, шығармашылық
жұмыстар ... ... ... ... ... мына кезеңдерді бөліп
көрсетуге болады[27]:
1. Бағыттау
Ойынға ... мен ... ... ... Мұғалім жұмыс
тәртібін ұсынады, оқушылармен ... ... ... ... ... жасайды, оқу проблемасын құрастырады.
2. Ойын-сабақты өткізуге дайындық
Бұл ситуация, нұсқаулар, қойылымдар мен басқа да материалдарды оқыту
кезеңі. Мұғалім ... ... ойын ... ережесіне, ролдерге,
ойын бөлімдеріне, ұпай санау тәртібіне (ойын таблосы құрылады) ... ... ... ... ... ... ойын барысын және
мазмұнын туралы өзара ... ... ... ... ойын ... өзі ... асады. Ойын басталғаннан кейін
ешкімнің оған араласыуға және бағытын өзгертуге қақысы жоқ. Тек ... ... ... бағыттап отырады, егер ол бастапқы мақсаттан
ауытқып бара жатса. Мұғалім ойынды ... ... аса ... ... ... ... Бұл жерде мұғалімнің міндеті; ойын әрекеттерін,
нәтижелерін, ұпай санауды бақылау және ... ... ... ... ... жауап бері немесе ... ... ... көмектесу.
4. Ойынды талқылау
Ойын нәтижесін талдау, талқылау және бағалау кезеңі. Мұғалім талқылау
жүргізеді, оның ... ... ... ... өз пікірлерін
айтады, өз поязицияларын және шешімдерін қорғайды, ... ... ... ойын ... ... ... ... туралы
әңгімелейді.
5. Шағын топтардағы жұмыс
Алдын ала сақтандыру оқуы процесін оқушыларға шамамен жобалап құру
қажет. ... ... ең ... топтарда жұмыс істеу. Мұндай жағдайда
оқытушы диагностика мен мониторингті қамтамасыз етеді, оқу-жаттығу ортасын
ұйымдастырады, алғашқыда басқа ... ... ... ... ... ... немесе белгілі бір құбылыстардың айырмасын
жариялау қажет болса, ... ... ... ... ... әр
түрлі топтарының бір және сол мәселеге қатынасын анықтайды.Білім процесінің
субъектісі ретінде топтың интерактивті режимін енгізу не ... Бұл, ... ... жасау және өзара әрекет ету машығын дамытады.
- Топтың бағалық-бағыттаушылық бірлігін қалыптастырады.
-Жағдайға ... ... ... сменасының икемділігін
кеңейтеді.
6. Тест сынағы
Тест сынағы әдісінің көмегімен жастардың хабарландырылу деңгейін немесе
олардың талқыланатын ... ... ... Тест ... ... ... ... болуы тиіс: олар сауатты, анық, ұғынықты тілде жасалуы
қажет және оқушылардың сезімін қорғауы керек.Тест ... ала ... ... назар сала оқулары және тиісті графада өздерінің жауап
нұсқаларын: «дұрыс», «дұрыс емес», «білмеймін» деп ... ... егер тест ... ... жауаптары сабақтарда немесе топтарда
талқыланады. Жасырын тест сынағы қорытындысын оқытушылар ... Ал ... тест ... ... – жауаптарын оқушылармен
бірге талқылағаннан кейін оқытушылар (тренерлер) шығарады.
7. Рөлдік ойын
Рөлдік ойын - бұл ... ... ... бір ... ... ... ... ниетінде алдын-ала бөлінген рөлдер арқылы
қатысушы топтардың сахналап ойнауы.Рөлдік ойындар ... ... ... ... ... ... ... (тақтада, қағаз
парақтарда және т.б.) тапсырма алады, ... ... ... ... ... топқа ұсынады (көрсетеді). Оқытушы балалардың мінез-құлқын
ескере отырып рөлді өздері бөледі.Бұл ... ... сол, ... өзін ... рөл ... көрсетеді, сол не басқа жағдайды
айтарлықтай шынайы байқайды, сол не басқа әрекеттердің ... ... ... ... Жұмыстың аталған нысаны ойын жағдайларын ... ... ... ... ала ... ... сол
немесе басқа жағдайларда адамдардың мінез-құлқы мен эмоционалдық реакциясын
бейнелеу үшін қолданылады.
8. Бейнефильмдерді көру және талқылау.
Сабақтарда дүлей апаттардың ... ... ... ... және
деректі бейнефильмдерді, олардың фрагменттерін, сондай-ақ бейнероликтер мен
бейнесюжеттерді пайдалануға болады. Тиісті ... ... ... қосымша материалдар ретінде емес, сабақтардың және тренингтердің кез-
келген түріне оның тақырыбы мен ... ... ... ... көрсетер алдында оқушылардың алдына бірнеше (3-5) шешуші сұрақтар
қою ... Бұл ... ... салудың негізі болады. Алдын ала таңдалып
алынған кадрлармен фильмді тоқтатып, пікір сайыс өткізуге ... ... ... ... ... ... және ... керек.
2.2. Интерактивті оқуды ұйымдастырудың міндетті шарттары
1. Оқушылар мен оқытушылардың арасында сенімділік, жоқ ... ... ... Демократиялық стиль;
3. Оқушылар мен оқытушылардың арасында қарым қатынас ... ... ... болуы;
4. Оқытушылардың жеке («педагогикалық») тәжірибесі, оқу процесіне ашық
үлгілерді, фактілерді, образдарды енгізу;
5. Ақпарат беретін нысандар мен әдістердің көптүрлілігі, ... ... ... ... ... ... МЕН ТАЛҚЫЛАУ
3.1. Тиімді әдіс-тәсілдерді биология сабақтарында пайдаланудың жолдары,
оқыту әдістемесі мен нәтижелері
Тыныс алу ... ... ... алу ... ... мен құрылысы жөнінде жалпы
түсінік беру.
2) Дамытушылық: Тыныс алу мүшелерінің сызба суреттері арқылы танымдық
қабілетімен біліктілігін дамыту және дүниетанымдылық көзқарасын ... ... ... жұмыс істеуге, өзара тексеруге,ұйымшылдыққа,
жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа білімді қалыптастыру.
Сабақтың әдісі: сұрақ – ... ... ... ... ... ... ... дәптер.
Пәнаралық байланыс: Валеология, биология
Оқыту формалары: жеке және ұжымдық.
Оқушылардың танымдық іс - ... ... ... бойынша:
түсіндірме, ізденіс, проблемалық сұрақ.
Сабақтың өту барысы:
І. ... ... ... ... және ... ... Негізгі бөлім.
2. Өткен материалды қайталау.
3. Кестемен, суреттік тапсырмамен жұмыс істеу.
4. Осы тапсырманы тексеру.
5. Суреттік тапсырма негізінде жаңа тақырыпты түсіндіру ... ... ... 3. Сабақ барысында қолданылатын әдістер
Сурет 4. Дидактикалық материялдар
ІІ. Жаңа сабақты ... ... алу ... ... ... ... алу ... қандай қызмет атқарады?
3. Тыныс алу жүйесі қандай мүшелерден тұрады?
4. Тыныс алудың қандай маңызы бар?
5. Дыбыс қалай ... ... алу ... ... - ... ... алу мүшесінің құрлымдары
Сурет 6.Тыныс алу мүшесінің реттелуі
III. Сабақты бекіту кезінде берілген тапсырмалар
1. Берілген сандарға ... ... ... ... атын жазыңыз
Сурет 7. Тыныс алу жүйесінің мүшелері
2. Сызықтық диктант бойынша сұрақтарды белгілеңіз
Сызықтық ... ... 16 – 20 ... ... ... Өкпе ... саны – 300 мың
3. Ересек адам минутына 70 – 75 рет тыныс алады.
4. Тыныс алуға қабырға ... ... ... ... ... тіршілік сиымдылығы 2000 – 2500 см
Дұрыс жауаптар белгісі: ^
Дұрыс емес жауаптар белгісі: −
3.Биологиялық дикдант
1. Жер ... ... тірі ... тәрізді адамда-_________________
алады.
2. Дененің ___________ сіңіріп және ________газын бөліп отыруы тыныс
алудың негізі
3. ... алу ... ... ... доға ... ... шеміршекті сақинадан
тұрады.
5. Газ алмасу дегеніміз_________________________________________
6. Бір минутта адам неше рет ... ... ... алу ... ... ... бар?______________________
Жауабы:
1.Тыныс алады
2. Оттегін және комірқышқыл газын.
3. Кеуде қуысында .
4. 15-18.
5. ... ... ... ... ... жоғары орталықтан
қысымы төмен орталыққа өтуі.
6. 18.
7. Туберкулез
1-Кесте
4. Тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен қызметін тауып кестеге толтыру
|Мүшелердің ... ... ... ... қуысы | ... Ауыз ... | ... ... | ... Кеңірдек | ... Өкпе | ... ... ... Бағалау парағы
|Тапсырмал|Оқулықт|Сызықтық|Биологиял| | | ... |ағы | |ық ... ... ... |
| ... ... ... | | ... |н | | | | | ...... | | | | | ... | | | | | | |
| | | | | | | ... ... ... ... нәтижелер алынды
|Сыныптар |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл ... ... |7 |5 |0 | ... | | | | |4,5 ... ... |10 |8 |6 |0 |4,0 ... | | | | | ... ... ... төмендегідей нәтижелер алынды
|Сыныптар |«5» | «4» | «3» | «2» ... балл ... ... |7 |4 |0 | ... | | | | |4,6 ... ... |8 |10 |7 |0 | ... | | | | |4,2 ... ... ... ... ... ... |«5» |«4» |«3» |«2» ... балл |
|8«А» тәжірибелік| 20 | 5 | 3 |0 | 4,8 ... | | | | | ... ... | 11 | 10 | 3 | 0 | 4,3 ... | | | | | ... ... тақырыбы бойынша педагогикалық тәжірибе жұмысына талдау
жүргізу
Курстық жұмысының ... ... ... ... ... ж. ... аралығында №161 Ж. Жабаев атындағы қалалық
гимназияда өткен практика кезінде ... ... – 8 «А», ... саны – 28. ... ... деңгейі – орташа. Тәжірибеге алынған сыныпта сабақтарды ... ... ... ... саны – 7. Бақылау сыныбы – 8«ә» ,
оқушылар саны – 24. Бақылау ... ... ... ББП-61К4, 4
курс студенті – Дәуренбекова Дариға. Бұл сыныпта да өткізілген ... саны – 7. ... ... 51 ... болды. Жүргізілген сабақтардың
жалпы саны – 14.
Тиімді әдіс ... ... ... ... ... ... ... тарау бойынша курс бағдарламасында меңгерілуі тиіс, ... ... ... ... ... ... 8).
Берілген тарау бойынша оқу материалын зерттеп, ... ... ... ... ... және ... бағыныштылығын анықтаймыз.
Тақырыптың жақсы меңгерілуі үшін тірек-схемалар, тесттік ... ... ... ... ... оқушы үшін деңгейлік тапсырмалар
дайындаймыз.
Сурет 8. Өтілген сабақтың жалпы қортындысы.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп ... ... ... ... ... ... Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның әлемдегі
бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты ... ... ...... бәсекеге нақтылы  қабілеттілігін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса ... ... ... көрсетті.
ХХІ ғасыр– бұл ақпараттық қоғам дәуірі технологиялық мәдениет дәуірі,
айналадағы дүниеге, ... ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру –
жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, ... ... ... ... ... қоғамды ақпараттандыру
болатын жаңа ... ... ... ... ... саласы бойынша көтеру
негізгіміндеттерінің біріне айналды. ... ... ... ... басты міндеттерінің бірі - білім беру
бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар ... ... деп ... кез ... ... беру саласында мультимедиялық электрондық
оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Бұл бағытта ақпараттық
технологияны оқыту үрдісіне екпінді ... ... ... жаңа ... бірі - бағдарламалық – техникалық кешен болып
саналатын «Активті экран»  болып табылады.
Ақпараттық қоғамның негізгі ... - ... ... ... ... - ... ойлау қабілеттерін дамыту,
ақпараттық ... ... даму мен оны іске ... құралы ретінде
пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу.Олай ... ... ... ... ... ... - ... оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын
дамыту ... ... ... ... ... құрамдас
бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы.
Ақпараттық бірлікті қалыптастыру:
• мектептің материалдық -техникалық базасына;
... ... ... ... мен ... оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жүйесіне;
• оқушылардың жас ... мен ... ... оқу ... ... ... ... бағытымен өзара байланысына
тәуелді.
Қазіргі уақытта жаратылыстану - ғылыми ... ... ... ... ... ... ... шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып
отыр.
1. Тиімді әдіс-тәсілдерді биология сабақтарына пайдалана ... ... ... іс-әрекетінің жоғарылауы.
2. Тиімді әдіс-тәсілдерді биология сабақтарына пайдалана ... ... ... ... ... өз ... ... және өз
бетінше жоспарлауына, өз мүмкіндіктерін дұрыс пайдалануына қол жеткізеді.
3. Оқытушы осы әдіс ... ... ... ... дігінен жұмыс істей алуға бағыттау мүмкіншілігі болады.
Зерттеу жұмысының ... ... осы ... ... ... ... болатындығы көрсетілді. Ғылыми жұмыстың
алдына қойған мақсаттары курстық жұмысының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасы туралы» 2004 жылғы 11 қазандағы №1459 Жарлығы.- Б.85.
2. ... ... 2015 ... ... ... беруді дамыту
тұжырымдамасы. -Астана., №1. 2004.-Б.79.
3. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім ... ... ...... ... ... гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы
//Егеменді Қазақстан-Алматы, 1994 ж. 25 ... ... ҚР ... және ... ... 2006 ... 23 қазанындағы №551
бұйрығымен бекітілген ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті орта ... ... ... ... ... - ... ... Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы. -Астана, №1. 2004.-Б.78.
8. Зимня.И.А.Педагогикалық психология. Оқулық. -Алматы: ... ... ... Т. А. ... ... ... 1977.- 488с .
10. Ж.Б. Қоянбаев, Р. М. ... ...... ... ... ... жаршысы» №5, 2006 ж - 45 б
12. Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология /– ... ... ... 285 ... ... ... В.М. Общая методика ... ...... Қисымова Ә.Қ., Нұрланов Е.Б. Оқыту технологиялары. І ... ... ... ... ... 2007.- ... Дидактика средней школы /Под рет. ... ... ... Махмутов М. И.Совеременный урок М.:Педегогика,1985.-169с.
17. Бронов Е.П., ЗверовИ.Д. Методики обучения ... ... ... человека. /М.:Просвещение,1973, -298с.
18. Қисымова Ә.Қ., Увалиева Т.Ж. Оқыту технологиялары. ІІ бөлім. Оқу-
әдістемелік құрал.-Алматы:Білім,- 2007, ... ... Г.К. ... ... технологии.-М.: Народное
образование, 1998. -265с.
20. Проблемы методики ... ... в ... ... / Под ... -М.: ... -180с.
21. Быков В.В. Метод науки.- М.: Педагогика,1974. -320с.
22. Темюрев В.А. ... ... ... - М.: Уч. ... 1960, ... ... Н.И. ... методики преподавания биологии. -М., «Мир»,
1974, -358с.
24. ... Б.В. ... ... биологии. -М.: Учпедгиз. 1968, -195с.
25. Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная ... для ... ... ... развивающего обучения». -Ростов-на-
Дону: издательство «Феникс», 2003, -187с.
26. Ералиева М. Оқытудың ... ... ... ...... №5. – Б.75 .
27. Лернер И.Я. Процесс обучения и его ... – М.: ... ... Т.А. ... ... ... Спец. семинар для
учителей» - М.: Мир, 2004,- 78с.
29. Суворова Н. «Интерактивное обучение: ... ... -М.: Мир, 2005, ... ... ... ... ніңжоғарлауы
Тыныс алу
хеморецепторлар
Сезімтал бұлшықеттер
Қимылдатқыш бұлшық ет
рефлекстер
Қабырғааралық бұлшық еттер,көкет
Орталық жүйке ... ... жақ ... жақ ... ... ТАМЫР=> АУА ТАМЫР тармақтары
КЕҢІРДЕК-ауа өтетін жартылай доңгелекті шеміршек
Дыбыс байламдары
Дауыс шымылдығының саңылауы
Өңеш және басқа ... ... алу ... алу ... ... епителй
қылтамырлар
Иіс сезу рецепторлары
АУЫЗ ҚҰЫСЫ-ауа жүретін қосымша жол
АҢҚА-кеңсірік және ауыз қуысын қосады
ЖҰТҚЫНШАҚ-тыныс алу және асқорту жүйелерінің ... ... ... ... ... болуы
Проблемалық міндетті қою және оның қиыншылық мәнін жете түсіну
Болжау арқылы шешім әдістерін табу
Болжамды дәлелдеу
Проьлема ... ... ... ... міндеттерін қою
Табылған іс - әрекет тәсілін ұйымдастыру
Оқыушылар мен бірлесе шешу
Дамыта оқытудың үш әдісі

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Озат тәжірибені тарату әдіс - тәсілдері, түрлері12 бет
5-сынып. Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары142 бет
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәнінің дәрістері27 бет
Бастауыш – сынып оқушыларының психологиялық дамуына арналған сабақтар44 бет
Жануарлар физиологиясы пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен120 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
Дағдыны қалыптастыруға әсер ететін факторлар54 бет
Орта мектеп химия курсында инновациялық технологияларды пайдаланып оқыту әдістемесі24 бет
Түрік тілін үйретуде оқулықтың және көрнекі құралдардың алатын орны10 бет
Шет тілдеріне оқытудың инновациялық әдістері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь