Қазақстан елді мекеніндегі соның ішінде Алматы қасындағы сейсмикалық қауіптің жалпы жағдайы туралы және халықты, аумақты төтенше жағдайлардан, күшті жер сілкінісінен қорғау шаралары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1 ҚАЗАҚСТАН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ СЕЙСМИКАЛЫҚ ҚАУІПКЕ БЕЙІМДІЛІГІ
1.1 Қазақстан елді мекендерінің, соның ішінде Алматы қаласының сейсмикалық қауіпке бейімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Алматы қаласының сейсмикалық аудандарының жағдайы және жер
сілкінісінің пайда болуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Алматы қаласының сейсмикалық қауіпті аймағын сейсмология . лық анықтау және зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КҮШТІ ЖЕР СІЛКІНІСІ ҚАУПІ ТУЫНДАҒАНДА АТҚАРЫЛАТЫН ІС . ШАРАЛАР
2.1 Күшті жер сілкінісі қаупі туындау жайлы басқару органдары мен тұрғындарды ақпараттандыру, мониторингін ұйымдастыру және жер сілкінісі зардаптарын төмендетуге арналған іс . шаралар ... ... ... ..
2.2 Жер сілкінісінің зардаптарынан қорғау және жоюға арналған
іс. шаралар, сонымен қатар пайдаланатын күштер, құралдар және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргзу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Жер сілкінісі зардаптарын жоюға пайдаланатын медициналық,
көліктік өртке қарсы, материалды . техникалық қамтамассыздандыру түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Қала тұрғындарын эвакуациялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 ҮЙЛЕР МЕН ҒИМАРАТТАРДЫҢ СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕРІКТІЛІГІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ
3.1 Үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық беріктігін жүктелуін
Есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Ғимараттар классификациясы және олардың бұзылу сипаттамасы ... ...
3.3 Сейсмикалық қауіпке неғұрлым бейім елді мекендердегі үйлер
Мен ғимараттардың сейсмикалық беріктігінің жалпы жағдайы ... ... ...
3.4 Алматы қаласының Әуезов ауданындағы 8.9 баллдық жер
Сілкінісі болған жағдайда тұрғындардың мүмкін болатын шығындарын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 КҮШТІ ЖЕР СІЛКІНІСІ КЕЗІНДЕ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА БОЛАТЫН СОЦИАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШЫҒЫНДЫ БОЛЖАУ
4.1 Жер сілкінісі қауіпінің экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Сейсмикалық қауіпті ғимараттарды қорғау және болжау ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ҚОСЫМШАЛАР
Қосымша А сурет А1
Қосымша Б сурет Б1
Қосымша В сурет В1
Қосымша Г сурет Г1
Қосымша Д сурет Д1
Адамзат тарихы алуан - алуан оқиғаларға бай. Соның ішінде, әсіресе жер сілкінуінің жойқын күші және оның әсерінен болатын алапат апаттар жайлы деректер көп - ақ. Мәселен жер сілкінуі әсерінен кейбір қалалардың, тіпті бүкіл мемлекеттің мүлдем жоқ болып, яки өшіп кеткені тарихтан мәлім. Сонымен қатар жер сілкіну құбылысы адамның рухани күйі мен ішкі сезіміне де терең әсер етеді.
Жер сілкіну кезіндегі негізгі қауіп сол сілкініс кезінде пайда болатын жарықтар, опырылған немесе ойылған жерлер ғана емес, ең алдымен сол сілкініс өңірі бетіне тән апаттар. Егер жер бетіндегі үйлер мен әр түрлі құрылыстар күшті сілкініске шыдайтын болса, онда жер асты дүмпүінің қауіптілігі мейлінше азайып жер сілкінуі біз үшін соншалықты сұрапыл апат болмас еді. Жер сілкінісінің қауіпті салдарынан құтылудың үш түрлі жолы бар: біріншісі және оңай тәсілі - жер беті әр дайым және күшті сілкінетін аймақты халық шаруашылығына пайдаланбау. Дегенмен мұндай сейсмикалық қауіпті аймақтар қазіргі кезде белгілі болғанымен, бірақ олар бүдан бірнеше мыңдаған жылдар бұрын игеріліп қойылған. Сонымен бірге ол жерлердің халық шаруашылығы үшін маңызы өте зор. Сондықтан бүл тәсілді пайдалану мүмкін емес. Ендігі қалған екі тәсіл: жер сілкінісін алдын - ала болжау және оның зардабын азайту үшін оған қарсы төзімді, берік құрылыс салу.
Жер сілкінісін болжау дегеніміз - оның күшін, орнын және дәл болатын уақытын алдын ала анықтау. Бұл жағдайда халықты алдын ала хабарландырып, қауіп қатерден сақтап, олардың кейбір бағалы заттарын қауіпсіз жерге алып кетуіне мүмкіндік туғызуға болады. Сонымен жер сілкіну құпиясын жан -жақты зерттеумен қатар жоғары сапалы, жер сілкінуіне төзімді, берік құрылыс салудың халық шаруашылығы үшін маңызы зор. Бұл саланы арнайы зерттейтін ғылым - берік сейсмикалық құрылыс салу ғылымы деп аталады.
1. Курскеев А.К., Тимуш А.В., Шацилов В.И. және басқалары.Сейсмическое районирование РК. Алматы: «Эверо», 2000, 2006. 2.Қазақстанның сейсмикалық қауіпті аймақтарындағы жергілікті деңгейдегі тэуекелдерді басқару. «Издательство ЬЕМ» ЖШС баспасы Алматы 2005.
3. Нүсіпов Е.Н., Оспанов А.Б., Тимуш А.В.жэне басқалары. Сейсмическая опасность территории Западного Казахстана // 2003 жылғы 24-27қыркүйектегі бесінші Қазақстан-Қытай халықаралық симпозиумындағы
баяндамалар. «Современная геодинамика и сейсмический риск Центральной
Азии». Алматы: «Үміт», 2004, б.94-103.
4. Сыдықов А., Садықова А.Б., Ревенко О.К. және басқалары. Сейсми –чность территории Казахстана // 2003 жылғы 24-27 қыркүйектегі бесінші
Қазақстан-Қытай халықаралық симпозиумындағы баяндамалар. «Современная
геодинамика и сейсмический риск Центральной Азии». Алматы: «Умит», 2004, б. 55-67.
5. Гальперина Р.М., Нерсесов И.Л., Гальперин Е.И. Сейсмический режим района города Алма-Аты за 1972-1982ІТ. М. Наука,1985, 245с.
6. Алматы қаласының аумағын, тұрғындарын қорғау. ТЖД деректері Алматы 2005 жыл.
Нерсесов И.Л., Нүрмағамбетов А.,Сыдықов А. Детальное изучение
7. Сейсмического режима Казахстана и прилегающих территорий. Алма-Ата, 1980
8. Нүсіпов Е. Оценка сейсмической опаоности Казахстана: Состояние,
проблемыи необходимость развития //2003 жылғы 24-27 қыркүйектегі бесінші
Қазақстан-Қытай халықаралық симпозиумындағы баяндамалар. «Современная
геодинамика и сейсмический риск Центральной Азии». Алматы: «Үміт» ,
2004,6.7-12
9. Алматы қаласының аумағын, тұрғындарын қорғау. ТЖД деректері Алматы 2006.
10. Расчет последствии землятресений. МЧС РК. 2006.
11. Соболев Г.А. Основы прогаоза землетрясений. М.: 1993, 3106.
12. Лыков В.И., Соболев Г.А., и др. Методика выявления развивающегося землетрясения по комплексу сейсмологических параметров // Прогноз землетрясений. Душанбе-Москва, Дониш, 1984, № 5, 6.127-138.
13. Нүсіпов Е. Оценка сейсмической опасности Казахстана. Алматы: «Үміт», 2005,6.5-11
        
        Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық ... ... ... ... ... ... ... _________2010ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
________________________________________________________
________________________________________________________ тақырыбына
_____________________
(мамандық шифры, атауы)
Орындаған _______Т.А.Ж.
Пікір беруші ... ... ... ... атағы) ... ... ... ... ... ... 2010ж. «___» ... 2010
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И. Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті
Институт___________________________________________________________
Кафедра_____________________________________________________________
Мамандық шифры, атауы ____________________________________________
Дипломдық ... ... ... ... №_____ «___» ... ... ... жобаның өткізу мерзімі «___»___________________
_______________________________
Дипломдық жұмыстың бастапқы мәліметтері
______________________________
Есеп–түсініктеме жазбаның талқылауға берілген ... ... ... диплом жұмысының мазмұны
а) ________________________________________________________
б) __________________________________________________________________
Графикалық материалдардың тізімі (міндетті түрде қажет ... ... ... ... ... даярлау
Кестесі
|Бөлім атаулары, |Ғылыми жетекшіге, ... ... ... өткізу | ... ... | |
| | | |
| | | ... ... ... және ... ... диплом жұмысының
бөлімдерінің кеңесшілерінің және қалып бақылаушының
қолтаңбалары
|Бөлімдер атауы |Ғылыми жетекші, ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... тегі | | ... ... ... ... _______________________________________ А.Ж.Т.
(қолы)
Ғылыми жетекшісі ________________________________________А.Ж.Т.
(қолы)
Тапсырманы орындауға студент ______________________________алды
(аты, жөні, ... «___» ... ... дипломдық жобада Қазақстан елді мекеніндегі соның ішінде Алматы
қасындағы сейсмикалық қауіптің ... ... ... және халықты,
аумақты ... ... ... жер ... қорғау
шаралары қарастырылған.
Дипмломдық жобаның мақсаты - жер сілкінісі салдарын жою, ... ... ... жер ... пайда болған кезде атқарылатын іс - шаралар,
және ... ... мен ... ... ... ... жер ... ... ... ... ... эвакуациялау және күшті жер
сілкінісі болған ... ... ... ... Сонымен қатар
сейсмикалық қауіпті алдын алу, зерттеу, болжау іс - шаралары келтірілген.
АННОТАЦИЯ
В этом ... ... ... ... ... ... здесь же рассматриваются вопросы по городу Алматы, опасные
сейсмические и ... ... по ... ... ... рассматриваются мероприятия по защите сильных землетрясений
Цель ... ... - ... ... о ... ... мероприятие при
возникновении сильном ... и ... сил ... индивидуальных защит, прочность сооружений, ... ... ... для ... при ... ... ... ущерба при сильном землетрясении. А также ... ... ... ... и ... по
мероприятиям.
ANNOTATION
This degree project it is considered questions of edges of ... on the city of Almaty, ... seismic and general ... ... extreme ... here are ... actions ... also are considered are the earth to move.
The purpose of degree ... - to prevent the earth to move, ... the earth to move, action at ... strong the earth to move, ... of forces and ... ... durability of constructions, check on stability,
kinds ... for victims at the earth to move, ... of ... and ... of damage at strong the earth to move. ... of seismic dangers, ... and the ... of works on
actions also are resulted.
МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ |
| ... ... |
|1 ... ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ |
| ... ... ... ... ... елді ... ... ішінде Алматы қаласының |
| ... ... |
| ... |....... ... ... қаласының сейсмикалық аудандарының жағдайы және жер |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... ... қауіпті аймағын ... - |
| |лық ... және |
| ... ... |
|2 ... ... КҮШТІ ЖЕР СІЛКІНІСІ ҚАУПІ ТУЫНДАҒАНДА АТҚАРЫЛАТЫН |
| |ІС - ... ... ... жер ... ... ... ... басқару |
| ... мен ... ... ... |
| ... және жер ... ... төмендетуге арналған іс |
| |– шаралар.............. ... |Жер ... ... қорғау және жоюға арналған |
| |іс- ... ... ... ... ... құралдар және басқа |
| |да шұғыл жұмыстарды |
| ... ... |Жер ... ... жоюға пайдаланатын медициналық, |
| ... ... ... ... - ... ... |
| |түрлері..............................................................|
| |.............................................. ... ... ... |
| ... |....... |
|3 ... МЕН ... СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕРІКТІЛІГІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ... ... мен ... сейсмикалық беріктігін жүктелуін |
| |Есептеу..............................................................|
| ... ... ... ... және ... ... ... |
|3.3 |Сейсмикалық қауіпке неғұрлым бейім елді мекендердегі үйлер |
| |Мен ... ... ... ... ... ... ... қаласының Әуезов ауданындағы 8-9 ... жер |
| ... ... ... ... ... болатын |
| ... |
| ... ... |
|4 ... ЖЕР ... ... ... ҚАЛАСЫНДА БОЛАТЫН СОЦИАЛДЫҚ ЖӘНЕ |
| |ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШЫҒЫНДЫ ... ... |Жер ... қауіпінің экономикалық |
| ... ... ... қауіпті ғимараттарды қорғау және |
| ... |
| ... ... |
| ... ... |
| ... |
| |ҚОСЫМШАЛАР |
| ... А ... А1 |
| ... Б ... Б1 |
| ... В ... В1 |
| ... Г ... Г1 |
| ... Д ... Д1 ... ... ... - ... оқиғаларға бай. Соның ішінде, әсіресе жер
сілкінуінің жойқын күші және оның ... ... ... ... жайлы
деректер көп - ақ. Мәселен жер сілкінуі әсерінен кейбір қалалардың, тіпті
бүкіл мемлекеттің мүлдем жоқ ... яки өшіп ... ... ... ... жер ... құбылысы адамның рухани күйі мен ішкі сезіміне де
терең әсер етеді.
Жер ... ... ... ... сол сілкініс кезінде пайда болатын
жарықтар, опырылған ... ... ... ғана ... ең ... ... ... бетіне тән апаттар. Егер жер бетіндегі үйлер мен әр түрлі
құрылыстар ... ... ... болса, онда жер асты ... ... ... жер сілкінуі біз үшін соншалықты сұрапыл апат
болмас еді. Жер сілкінісінің ... ... ... үш ... ... ... және оңай ... - жер беті әр дайым және күшті сілкінетін
аймақты халық шаруашылығына пайдаланбау. Дегенмен ... ... ... ... ... ... ... бірақ олар бүдан бірнеше
мыңдаған жылдар бұрын игеріліп қойылған. Сонымен бірге ол ... ... үшін ... өте зор. ... бүл ... ... ... Ендігі қалған екі тәсіл: жер сілкінісін алдын - ала болжау және ... ... үшін оған ... ... ... ... ... сілкінісін болжау дегеніміз - оның күшін, орнын және дәл болатын
уақытын алдын ала ... Бұл ... ... ... ала ... ... ... олардың кейбір бағалы заттарын қауіпсіз жерге алып
кетуіне ... ... ... ... жер ... ... жан -жақты
зерттеумен қатар жоғары сапалы, жер ... ... ... құрылыс
салудың халық шаруашылығы үшін маңызы зор. Бұл саланы арнайы ... - ... ... ... салу ... деп аталады.
Жер сілкінісінің жойқын күші, оның әсерінен болатын апаттар көпшілікке
мәлім. Өйткені Қазақстанның 450 мың ... ... ... жер ... ... аймақта 6 миллионнан астам халық түрады, 27 қала, 400 - ден астам
елді мекендер бар. ... ... ... қауіпті аймақ
ретінде Алматы қаласы мен Алматы облысының аумақтары айқындалды. ... ... Есеп МSК-64 ... ... ... ... 9-10 баллдық,
Рихтер бойынша ошағы 8-ден ... ... мен және ... ... ... ... ... жер сілкіністерін болжаған кезде
Қазақстанның оңтүстік астанасы - ... ... мен ... ... ... кешенді проблемаларын жоғары дәрежеде ықшам әрі
тұтас ... ... ... Қазақстанның елді мекендерінің ... ... ... ... ... ... ... бағалау
негіздерін жетілдіру; күшті жер сілкіністерінің болжанған ошақтарындағы
елді мекендерін сейсмикалық ... ... ала ... ... ... қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттер шешілді:
- ТЖ жөніндегі Алматы облыстық және ... ... ... ... ... ... Елді ... аумағындағы сейсмикалық қауіпті және Алматы сейсмикалық
қауіпті ... жер ... ... ... ... ... Үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық беріктігін бағалау бойынша;
- Жер сілкіністеріне дайындық ... ... ... ... ... ... нысаны мен мазмұны әзірлеу.
- Жер сілкіністеріне және оның осал тұстарына халықтың ... ... ... елді мекендерінің, соның ... ... ... ... бейімділігі
1.1 Қазақстан елді мекендерінің, соның ішінде Алматы қаласының
сейсмикалық қауіпке бейімділігі
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... жүйеге Еуро-Азияның сейсмикалық
белсенді белдеуіне кіреді, онда таулардың пайда ... ірі ... ... ... ... ... ... Қазақстанның
сейсмикалық белсенді орогендік белдеуі Тұран плитасы мен ... ... ... құрылымын оңтүстіктен және шығыстан қоршап тұрған таулы
жоталардан тұрады. Олармен ... ... ... ... ... ... күшті жер сілкіністерінің ошақтары жақын
орналасқан. Қазақстанның аумағында төрт сейсмикалық қауіпті аумақ бар:
Тарбағатай-Алтай, Жоңғар-Солтүстік Тянь-Шань таулары, Қаратау және Каспий
жағалауы [1]. ... ... ... ... ... берілген.
Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығысындағы неғұрлым сейсмикалық
белсенді аудандарға соңғы 120 ... ... жер ... болған Іле
жоталары, Күнгей Алатау және Қырғыз ... ... ... М -7,3), ... (1887ж., М = 7,3), Шелек (1889
ж.,
М - 8,3), Кемин (1911ж., М = 8,2), ... ... М= 6,9), ... (1978 ж., М - 6,8) және ... ... Алатауы барынша жоғары
сейсмикалық аймақ болып сипатталады, мұнда көрсетілген кезең ... ... ... 4 жер ... ... ... ... 2005 жыл аралығындағы инструменталдық бақылаулар
кезеңінде Қазақстанның сейсмикалық ... ... әр ... ... 30 000 жер сілкіністерін, және оның ... ... [2] ... ... ... жер ... ... – сурет. Қазакстанның сейсмикалық белсенді аймақтарының жалпы
сұлбасы көрсетілген
1 - ... 2 - ... - ... ... ... ... 4 - ... жағалауы.
Соңғы уақытқа дейін Орталық Қазақстанның аумағы сейсмикалық емес ... ... ... ... ... бақылау жүйелерінің дамуына
байланысты ол жерлердеде жер сілкіністерінің ... ... ... ... ... ... ... станциялар желісі іске ... ... ... ... ... түрде геодинамикалық
белсенділігі әлсіз деп есептелетін аумақ бар. ... ... ... ... ... ... жаңа әрі қазіргі заманғы ... ... ... ... анықталды. Каспий жағалауы
аймағында мұнай және газ кен ... ... ... ... ... ... техногенді әсерлері болады, соның салдары жер
сілкіністерін қоздыруы мүмкін [3]. Жер ... ... ... желілерін,
пайдаланып жүрген скважиналарды бүлдіруі, өндірістік және ... ... ... ... нәтижесінде орны толмайтын экологиялық және
әлеуметтік зиянға ... ... ... ... Бұрыңғы карталармен
салыстырғанда жақсы деп саналғанына қарамастан, онда болжанатын сейсмикалық
белсенділік ... ... ... Бір ... ... ... асып түсетін жер сілкіністері болды. Осындай оқиғалардың қатарына
Қазакстандағы Бақанаста (1979ж., М=5.8, 1=6-7} және ... ... ... жер ... ... салдарынан сейсмикалық ... ... жаңа ... ... пайда болды. Қазақстанның ... ... ... ... жүргізілді, бұл жаңа сейсмикалық
геофизикалық және сейсмикалық тектоникалық ... ... ... ... ... ... Жонғар, Солтүстік Тянь-Шань
аумағы және Қаратау-Талас аймағы үшін сейсмологиялық деректер ... ... ... ... ... болатын аймақтарын анықтау
мүмкіндігін арттырады, олардың ішінде неғүрлым сейсмикалық кауіпті ... және ... ... ... болып табылды, мұнда шамасы
Ктах=18(Мтәх=8,5), ал Жонғар Алатауы мен ... ... ... ... 4,7 ... жер
сілкіністері каталогы және тектоникалық қажетті ... ... ... құрылысты, сейсмикалық өлшемдерді және тағы басқаларды
көрсететін карталар кешені қоса жүреді. Картаға елді ... ... ... шегінде болатын баллдық шама көрсетіледі. ... ... ... ... ҚР ... ... ... министрлігінің тұрғын үй және құрылыс саясаты комитетінің 1998
жылғы 26 наурыздағы № 3-2 ... ... ... ... ... ... аудандардағы құрылыс (ҚНжЕ В
1.2-4-98) құжатының ажырамас бөлігі болып табылады. Ол МSК-64 ... ... ... карқындылықты бағалауды есепке ала отырып,
күрделі ... ... ... тиімді салуға мүмкіндік береді.
Неғұрлым халық тығыз орналасқан және өнеркәсібі дамыған қалалар мен
мекендер Қазақстанның ... және ... ... ... ... аймақтарда орналасқан. ... ... ... ... ... ... ... 40 пайыз
орналасқан, онда 400-ден астам қала және елді мекен бар және 6 ... адам ... ... табиғат апаттарының ішінде жер ... ... ... тұр және сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету проблемасына ерекше назар аударады. Сейсмикалық ... ... ... ... ішінде Алматы қаласы сейсмикалық жағдайы
неғұрлым ауыр ... түр. ... ... және ... ... ... ... «Ұлттық қауіпсіздік туралы» ... ... ... және ... ... ... ... ұлттық қауіпсіздікпен теңестірілген.
Сейсмикалық қауіпті облыстарда орналасқан қалалар мен елді мекендерді
дамыту және құрылыс салу ... ... ... жер ... ... ... ... етеді және сейсмикалық аумақты жан-жақты
зерделемей және ... ... ... ... ... ... ... қарқынды дамуына байланысты сейсмикалық жағдайды егжей-
тегжейлі зерттеуге талаптар өсуде.
Қазақстанда сейсмикалық аудандарға бөлудің үш түрі бар: ... ... және ... ... бөлу. Жалпы сейсмикалык ауданға бөлу ... ... ... шаруашылығын дамытуды жоспарлау мақсатына
қызмет өтеді. Қазіргі уақытта ЖСА ... ... ... ... ... қарқыны 9 баллға дейінгі және одан да үлкен жер сілкінісінің
болуы ... ... ... ... Жоңғар тау жоталарын және
Алтайдың оңтүстік ... ... ... ... әлуетті сейсмикалық
қауіп Іле және Күнгей Алатауы шегінде болады. 8 баллға дейінгі күші ... ... ... тау ... төменгі сілемдері бейім.
Оларға Нарым, Солтүстік Зайсан, Малайсатин, ... және ... ... аймақтар жатады. Үдемелі қарқыны 6-7 балл болатын ... тау ... ... ... ... ... ... және өнеркәсіптік
объектілерді салу мәселелерін реттейтін әкімшілік органдарға, ... ... ... ... ... ... ... қүжаттама әзірлейтін ... ... ... ... ... М8К-64 шкаласының ... ... ... ... ... отырып, күрделі құрылысқа
қаражатты неғұрлым ... ... ... ... ... әр ... қарқыны баллмен бәлінген аудандар белгілі
формула ҚН және В ... ... ... мен ғимараттарға сейсмикалық
салмақты бағалауға көшуді біле отырып, сейсмикалық ... ... ... береді.
Картада көрсетілген ықтимал жер сілкіністерінің (Мтах) күтіп отырған
ең
Жоғарғы энергиясы бойынша дифференциацияланған сейсмикалық ... ... ... тектоникалық деформациялар туралы түсінік
береді, әрі сейсмикалық ... ... ... ... мен ... ... ... байланысты болады.
Мысалы, Солтүстік Тянь-Шань және Жоңғарда сейсмикалық аймақтарда
М = 5,5-6.5 (7-9 баллдық жер сілкінісі) ... ... ... мүмкін. 9
баллдық жер сілкінісі кезінде М=6,5-7,0 болатын аймақтарда жер қыртысының
қозғалуы жүз ... ... ... ... түсіруі мүмкін, ал жарық түскен
аймақтын жалпы ұзындығы 2-3 шакырымға жететін болады.
Үдемелі қарқыны 10 ... жер ... ... М >7,0 ... 7-8 ... ... тіке орын ... теңселістерімен 15-
30 шақырымға ... ... ... болады.Сейсмикалық қозғалысқа түскен
тастасқындары көбіне ... ... әкеп ... сары ... ... ол жер сілкінісінен да гөрі қауіпті болуы мүмкін.
Сейсмикалық қауіптің аймақтық жағдайларын ... ... ... қарамастан жасалған карта құрылыстын барлық
инженерлік проблемаларын ескере алмайды. Сондықтан, сейсмикалық қауіпті
неғұрлым ... ... үшін ... ... Азаматтык және өнеркәсіптік объектілерді орналастыру мәселелерін шешу
үшін ... және ... ... ... ... ... ... аумақтарды жанжақты сейсмикалық аудандарға ... ... ... асыруы қажет. Бұл жұмыс сейсмикалық
қозғалыстағы аймақтарды нақты айқындауға ... ... ... ... ... қүрылыс жағдайларын нактылау үшін
сейсмикалық шағын ... бөлу ... оның ... ... ... ... және ... сейсмиқалық
әсерлерге (топырактың сейсмикалық қасиеттері, жарылып ... ... ... ... ... және тағы басқалары) ықпалын зерделеу
кіреді.
- Аса ... ... ... ... ... өндіретін және
мұнай өндейтін кәсіпорындар, гидроэлектр трастанциялары, металлургия және
химия комбинаттары және тағы ... үшін ... ... ... бағдарламалар бойынша жүргізілуі тиіс.
Аталғандармен бірге, Қазақстанда жер сілкінісінен және геологиялық
орта экологиясының бұзылуынан болатын әлеуметтік-экономикалық зиянды ... ... ... ... ... ... ... және
болатын жер сілкіністерінің зардаптарын жеңілдету және жою жөніндегі
инженерлік-техникалық шешімдер және ... ... ... ... жүргізілуде.
1.2 Алматы қаласының сейсмикалық аудандарының жағдайы жәнежер
сілкінісінің пайда болуы
Алматы қаласы ірі административті, эқономиқалық және мәдени ... ... ... ... ... ... - 77 ... шығыс бойлық және 43 градус солтүстік ендікте
теңіз денгейінен биіктігі 500-1000 м.
Жалпы ауданы 324,8 кв.км құрайды, тұрғындар саны 1247,4 мын ... ... ... ... бұл аудандардың тұрғындар саны
сәйкесінше [6]:
- Алмалы ауданы - 19,0 кв.км 177,6 мың ... ... ... - 77,2 ... 315 мың адам;
- Бостандық ауданы - 27,3 ... 275,1 мын ... ... ... - 51,0 ... 162,4 мын адам;
- Медеу ауданы - 83,8 ... 138,7 мың ... ... ауданы - 66,5 кв.км, 174,9 мың адам;
Қала климаты шұғыл континенталды температура өзгерісі жыл бойына ғана
емес,тәулік бойына да күрт алмасады. Жаз ... ... және ... ... және ... ... ... жылдары қыс мезгілінде температура
төмендеуі минус 27°градусқа дейін жетеді, ал ... ... ... күндері
температура +40°градусқа дейін көтеріледі.Сәуір айының соңында күн суытуы
жиі болады, ал кейде ... ... ... де үсік ... мүмкін.
Таулы және тау маңындағы аудандар температура режим және ылғалдылық
көрсеткіштері бойынша тегіс үлескілерден ... ... ... ... ... минималды және максималды температуралар айырмасы
азая түседі, жылына орта ... 500-1100 мм ... ... ... ... физико-механикалық қасиеттері мен
литологиялық құрамы әр түрлі ... ... жер ... мен ... ... денгейі әр үлескілерде әркелкі, ... ... ... ... отырады. Қала аймағының тау маңында орналасуы
оның жер сілкінісі, тасқын ағындары, сырғымалар,су басуы, су алу, ... ... әр ... ... ... ... себепкер болады.
Алматы қаласы Іле Алатауының жоталы көтерілетін солтүстік беткейі,
Үлкен және Кіші ... ... шығу ... үлескісімен олармен түйісетін
Іле Алматы ойпаты аймағында ... Бұл екі ... ... ... баяу, жер қабығының әр түрлі бағыттағы қозғалыстары сезіледі. ... ... ... ... ... ... жоғарғы сейсмикалык
белдемдерінің бірінде орналасқан, сондықтан ... рет ... ... орны болған.
Жыл сайын қаланың 80 км радиусында 200-ге дейін әлсіз жер сілкіністе-
рі болады. Соңғы жеті жылда ... ... ... ... сейсмикалық
қызмет қаланың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында дамитынын көрсетеді.
Қазақстанның сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес қала 9 ... ... Ең ... ... шарттар қаланың шығсы
бөлігінде болып табылады, бұл ... ... ... ... ... бар. ... сулары 5-10 м тереңдікте орналаскан. Көрсетілген
ауданда жер сілкінісінің мүмкін болатын жоғары қарқындылығы 10 ... ... ... әр ... ... ... алмасып отыратын
құм топырақ, құм қабаттары таралған. Грунт сулары ... ... 3-5 метр ... 5-10 метр, сондықтан әр түрлі үлескілерде жер
сілкінісі қарқындылығы 9-10 баллға жетуі ... ... ... бұзылыстар белдемдері айқындалған, қала
аймағын 5 тектоникалық бұзылым ... ... ... мен ... ... ... 1200 м жететін таудан, су басуы мен
тасқындар әсерінен кеміп түскен, құм, тас, ірі ... ... бос ... ... ... ... жоғарғы сейсмикалық ... ... Іле ... ... Әл-Фараби көшесі бойымен антенна алаңы арқылы
өтеді, Республика алаңы, Абай және Қонаев көшелері қиылысы, Қазбек көшесі
арқылы ... ... ... ... бағытта;
- Енддік бағыттағы бұзылым Жандосов, Тимирязев, Сәтбаев, Фурманов көшелері
сылы солтүстік шығыс ... ... ... Сайран өзені (бөгет) аркылы Виноградов, Қабанбай батыр
көшелері арқылы қала ... ... ... ... би ... саябағына қарай шығыс бағытта;
- Алматы бұзылым батыстан Саин көшесі мен ... ... ... ... ... ... ... көшесіне дейін жетеді. одан ... ... 700-800 м ... ... ... ... 2 бөлікке
бөлетін Медеу ауданы солтүстікгіндегі аймақ арқылы өтеді;
- Солтүстік - батыс бұзылымы қаланын батыс ... ... Көк ... ... солтүстік шығысқа өтеді;
- Іле бұзылымы оңтүстігінде оған параллель белсенді Шілікеминді ... ... ... бұл ... ... ... жер
сілкіністері болған.
Одан басқа, экономикасының дамуының жоғарғы деңгейін ескере отырып,
қаупті объекттер санының көп ... ... ... жоғарлығы, қазіргі
кезде қалаға қарыны күшті жер сілкінісітері ғана емес орташа ... ... де ... ... ... 9 балл және одан ... жер сілкінісі пайда болуын да ... ауыр ... ... Медеу, Жетісу, Әуезов аудандары аймағында
дамиды. Тұрғындар арасында шығындар 534,7 мың ... ... оның ... шығындар 397,9 мың адам, санитарлық шығындар 136,8 мың адам, 248,8
мың адам баспанасыз қалады.
Толық және күшті ... 18 мың ... мен ... ... 350 ... пен ... ... ұйымдардың 120;
- 98 емдік - профилактикалық ұйымдардың отызы болады;
Жер сілкінстері нәтижесінде әдетте өрттер, құбырлар ... ... ... және газ ... ... ... Ірі химиялық және
радиоактивті объекттердің ... кала ... кең ... ... ... ... ... - энергетикалық тораптардағы апаттар (бұзылыстар) ... 1600 км не ; км су ... 1700 км ... 2540 км ... 1600 км ... 2300 км су ... 1700 км не;
- 3500 км энерготораптардың 330 км не;
- 12500 км байланыс желілерінің 9500 км не;
- Жолдардың 60 км, 32 ... ... ... ... әсер ... улы ... бар 11 химиялық, қауіпті
объектте 36,6 тонна аммиак және 20 тонна хлор бөлінісі болатын ... ... 90 мың адам ... бар 1034, км2 ... ... ... ... болады, қайтымсыз тұрғындар шығыны 17,8 ... ... ... 33.2 мың адам. Ядролық физика Институты ... ... ... ... елді ... ... ... 21 км) 2000 адам ... бар ... 1 км2 ... ... ... ... болатын жағдайға сәйкес 95 мың адам жеке ... бар, ... ... ... құтқару және басқа да шұғыл жүмыстар көлем
жүргізу қажет ... ... жер ... соң қала аймағында едәуір
эканомикалық және материалды ... ... ... қала ... ... және күшті бұзылулармен ... ... және ... адам ... ... ... ... бұзылуымен сипатталатын ауыр жағдай туындайды.
1.3 Алматы сейсмикалық қауіпті аймағын сейсмологиялык анықтау және
зерттеу
Алматы сейсмикалық қауіпті ... ... ... ... дамыған және халық тығыз орналасқан аймақ болып табылады және
сейсмикалық аудандастыру картасы ... ... ... және
оңтүстік шығыс аумағының сеймикалық белсенді ... ... ... ... ... тұтастай Солтүстік Тянь-Шань
жоталарына кіреді. Солтүстігінде ені 45° градус.ш., ол Жоңғар Алатауымен
және оның ... ... ал ... - ... ... - ... ... оңтүстігінде Күнгей Алатауы жоталарымен және ... ... ... және ... да ... ... шектеседі.
Ауданның орталық бөлігінде Іле Алатауы орналасқан, оның кіндік ... ... ең ... (5000м) [7] ... ... шығыс-солтүстік шығыс
бағытына қарай созылып жатыр.
Солтүстік Тянь-Шаньдағы алғашқы ірі сейсмикалық ... ... ... Д.И. ... ... ... болды
және Ашхабадтағы катастрофалық жер сілкінісінен кейін басталды.
Алматы сеймикалық белсенді аудан ... 1966 ... ... ... ... ... қүрылысын, сейсмикалық жағдайын және
олардың өзара байланысын ... ... ... ... және ... ... ... жүргізді. Жинақталған
материал Алматы ... ... ... ... ... ... геологиялық-геофизикалық негіздерін құра отырып,
материалдарды түсіндіруге мүмкіндік берді.
Геофизикалық материалдарды түсіндіруге ... ... ... ... ... жер ... және оның жекелеген қабатының әр ... ... ... мен ... ... ... терең
жарықтардың желісін құрайды. Жер қыртысының қуаты солтүстікте 44 шақырымнан
оңтүстікте 60 ... ... ... сейсмикалық қаупті аймағын құралдармен бақылау дәуірін бірнеше
кезеңдерге бөлуге ... ... ... (1900 -1927) 1900 ... ... қаласында жер сілкіністерінің үдемелі қарқынын баллмен тіркейтін
Брассер сейсмоскопы және эпицентрге (жер ... ... ... ... осы жерге Омири-Боша (1905-1908жж.) сейсмографы және механикалық
тіркеуі бар Голыцин (1914-1917жж.) жүйесінің көлденең сейсмографы.
Екінші кезен ... және ... ... ... 1927 жылы ... Бұл станциялар 400-800 ... ... бар ... ... ... ... бақылаудың келесі кезеңі 1950 жылы басталды, бұл кезде жер
сілкіністерін болжау мақсатында жекелеген сейсмикалық белсенді ... ... ... ... ... ... Бұрын орнатылған
сезгіштігі төмен аспаптар ... ... ... ... ... Солтүстік Тянь-Шаньда және оған ... ... ... «Іле», «Күрменті», «Талғар»,
«Рыбачье», «Фабричная», «Қызыл-Ағаш» станциялары ... Осы ... ... 30-40 ... ... ... жүйесінің
сейсмографтарымен жабдықталды, бұл әлсіз жер сілкінісін де ... ... ... ... ... неғұрлым толық сейсмикалық
зерттеулерді 1951 жылдан бастап 1968 жыл аралығында КСРОҒА ... ... ... ... экспедициясы (КСЭ) ... ... ... ... ... қол ... тіркелген
жер сілкіністерінің саны көбейді, негізгі өлшемдерді ... ... ... толқулардың кинематикалық және динамикалык сипаттамалары
неғұрлым еғжей-тегжейлі зерттелді.
1969 жылы Қазақ КСРОҒА Геолоғиялық ғылымдар институтының 1976 жылдан
бастап Сейсмология ... ... ... ... ... Қазақстанның аумағында орналасқан КСРО ҒАФЖИ КСЭ сейсмиқалық
станциялары сейсмология бөліміне берілді.
Инструменталдық сейсмиқалық бақылаулар ... ... ... ... аппаратуралар мен жабдықталған жаңа ... ... ... ... ... ең ... тіркелетін
энергетиқалық класс денғейінің төмендеуін, тіркеу алаңының ұлғаюын
көрсететін бақылау ... ... ... жер ... ... ... ... артты.
2000 жылдан бастап сейсмологиялық станцияларда фото қағазға осындай
арқылы ... ... ... ... ... ... ... Сандық тіркеуді пайдалану сейсмикалық
аудандарына ... ... және ... ... ... береді. Жер сілкінісін сандық тіркеудің екінші бір ... ... ... ... беру және ... тасмалдағыштарда
сейсмиқалық ақпаратты сақтау мүмкіндігі.
Қазіргі уақытта Алматы қаласының маңындағы желі 130-24 (5- ... 730 (6 ... ОАЗ 6102 (12 ... ... ... ... (10 ... және АІіиз Е*па (15 жиынтық) күшті
қозғалыстар құрылғыларының деректерін тіркеу мен ... ... ... ... ... ... ... сейсмологиялық
бақылаулар жүйесіне барлығы 50 бақылау пункттері кіреді: 35 сейсмикалық
станция, 11 гирдогеологиялық ... 17 ... ... 7 табиғи электр
өрісін бақылау пункті, 4СРЗ бақылауларының перманентті пункті, 3 ... ... ... ... 3 ... және ... бақылау пункті, 5 биостационар, 2 лазерлі жарықпен ... ... ... ... қорытындысы бойынша, тұрғын үйлердің тек
30 пайыз ғана 9 ... жер ... ... уақытқа дейін көп қабатты үйлердің 30% астамы, өндірістік
үйлердін 50 пайыз және қаланың барлық жеке құрылысы ... ... ... 9 ... күші бәр жер сілкінісі
нәтижесінде үйлер мен ғимараттардың 70% ... ... ... ... қаланың инфрақұрылымы мүлдем істен шығады.
Болған жер сілкіністерін талдау бойынша қаза табатындардың саны 80-95
мың адам, жараланғандардың саны 500 мың адам ... ... ... ... қалады және тұрғындардың барлығы дерлік қажетті өмір сүру
құралдарынсыз қалады.
Болуы ықтимал жойқын жер ... ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Бес жыл ... 20 ... ... объектісіне және 28 білім беру
объектісіне жалпы 1930 млн. теңге сомаға сейсмикалық ... ... ... 2005 жылы 5 ... беру ... және 2 ... объектісіне сейсмикалық беріктігін күшейту жоспарланған.
2 Алматы қаласында күшті жер сілікінісі қаупі ... ... ... ... жер сілкінісі қаупі туындау жайлы басқару органдары мен
тұрғындарды ақпараттандыру және ... ... және жер ... ... ... іс-шаралар.
Жер ... ... ... ... ... ... болжау
қызметтері, шұғыл түрде, Алматы қаласының ТЖ басқармасының 051 ... ... ... ... ... тәртіп бойынша
баяндайды. Болжау қызметтерінен жер сілкінісі қаупі жайлы ... ... ... ... ТЖ ... басшысына хабарлайды. Кезекші
басқарма басшысының нұсқауы бойынша дағдарыс жағдайлар-ын ... және ... ... ОХЖ ... орталықты шақыру автоматты
жүйесімен-абоненттерді, пейджинг және ұялы байланыс арқылы жинақтайды.
Қала тұрғындарына хабар ... ... ... ... ... 280 ... С-40 ... қосу жолымен қалалық
радиофикацияның орталығының 3 бағдарламасы бойынша ақпарат тарату-мен,
бекеті арқылы - ... теле және ... ... ... - ... ... жүзеге асырылады. Электросирена естілу аясынан
тыс белдемдерде өмір сүретін тұрғындарға ... ҚІІБ ... ... ... қозғалмалы хабарлау құралдарымен жүзеге
асырылады.
Алматы қаласындағы жер сілкінсі ... және ... ... ҚР БжҒМ ... институты, ҚР БжҒМ жер сілкінісін болжау
және сейсмикалық қаупін бағалау Республиқалық экспертті кеңесі ... НПК ... олар ... ... ... жер ... геодезикалық және сейсмикалық бақылаулар негізінде және
оларды сейсмикалық бақылаулар бекеттер нәтижесімен ... ... ... ... жер ... орнының уақыты мен сипатын шұғыл анықтау;
- өткен және болжанған жер сілкінісі жайлы Қазақстан Республикасы Үкіметіне
төтенше жағдайлар жайлы Қазақстан ... ... ... ТЖ ... ... ... ... мәліметтер банкін ұйымдастыру және ... ... ... ... ... Сейсмикалық аудандастыру
картасын ... Жер ... ... каталогы мен бюллетендерін
құрастыру, сейсмологиялық геофизикалық және басқа ... ... Жер ... ... ... ... өңдеу, автоматтандыру жаңа
әдістері мен бақылаудың техникалық құралдарын еңгізу.
1 - кестеде - Қазакстанның сейсмикалық белсенді ... ... ... аты ... жайы ... ЦСО» ... ... 75 А ... ... ... 552 ... ... ... 6 ... ... ... 21 ... ... ... Торез көшесі, 152-4 |
|«8. микроаудан» ... 11-үй ... ... ... 104 ... ... ... 9 ... ... тур. Базасы ауданы |
|«Ботаникалық бау» ... бау ... ... көшесі, 93 ... ... ... 1 ... болатын жер сілкінісінен инженерлік қорғау ғимараттар мен
ғимараттардың күшейтуге, ... ... ... ... ... жоғарылатуда қамтамасыз ететін қосымша
конструктивті шешімдерді пайдалануға бағытталады, бұл ... ... ... шығынды төмендеу мақсатында атқарылады.
Бұл мақсатта:
- ғимараттар мен имараттарда сейсмокүшейту құрастырылып, жүргізіледі;
- 12 химиялық ... ... ... әсер ... улы ... сыйымдылықтарын
жабу жұмыстары жүргізіледі;
- Шаруашылық жүргізу объекттерінде өртке қарсы іс-шаралар жүргізіліп, өрт
жарылыс қаупі бар заттар қорлары төмендетіледі;
- ... ... ... ... ... апатсыз тоқтатудың дайындық
іс-шаралары жүргізіледі;
- Коммуналдық тораптар (су, жылу, газбен жабдықтау) және электро ... ... ... ... ... адамды жинақтауға арналған ашық алаңдарға
автомобиль, инженерлік және арнайы техника шығарылады.
Жер сілкінісі кезінде Алатау елді мекеніндегі ЯФИ ... мен ... - ... қауіпті объектер бұзылуы мүмкін.
Екінші ретті фактор ретінде радиациялық жете ... ... ... алу және ... ... қелесі іс-
шаралар қарастырылады;
- тұрғындар арасында химиялық және ... ... ... ... ... ... ... жүргізу;
-радиоактивті зақымдалудың профилақтикасы медициналық құралдарын (калий,
иод, активті комір, күкіртті барий) және медициналық көмек ... ... ... өңдеу заттарын дайындау;
- мүмкін болатын химиялық және радиациялық жағдай бағаланады, қатты әсер
ететін улы ... ... ... мүмкіндігі анықталады, дозиметрлік
бақылау, химиялық және радиациялық барлау аспаптары берілуге (таратуға)
дайындалады;
- ҚӘУЗ ... ... ... ... ... минималды
мөлшерге дейін азайтамыз;
- улану ошағында тұратын түрғындардың тыныс алу және тері ... жеке ... ... ... ... 560 ... бар 16 потенциалды қауіпті объектердің ... ... ... ... ... қатты әсер ететін улы заттар сыйымды-
лықтарын жабу ... ... ... ... объекттер зертханаларының бақылау және ... ... ... ... объекттер жанында тұратын тұрғындарға хабар беру
жергілікті жүйелерін тексеру жүргізіледі;
Мүмкін болатын санитарлық ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру мақсатында қажетті медициналық
көмекті дер кезінде көрсету мақсатында, халық арасында жаппай аурулардың
алдын алу үшін ... ... ... ... және санитарлы-эпидемиялық қызметтердің басқармасы,
қызметкерлерінің тәулік бойына кезекшілігін ұйымдастыру;
-профилактикалық ... ... ... ... кешенін
жүргізу;
- төтенше жағдайлардың медиқо-санитарлық зардаптарының медико-тактикалық
жағдайын ... ... ... ... ... жою және ... ... мен құралдарын топтау;
Тұрғындар арасында жаппай инфеқциялық аурулардың таралуы мен ... ... ... ... және ... ... іс-
шаралары жүргізу, емдік-эвакуациялық іс-шаралар секілді маңызды болып
табылады.
Алматы қаласында зардап ... ... ... көмек көрсету
үшін медициналық қызмет құрамалары дайындыққа келтіріледі; ... ... 7 ... 117 санитарлық дружина, алғашқы дәрігерлік
көмек көрсетуге арналған 114 жедел ... ... ... 30 дәрігерлік-медбикелік бригада арнайы медициналык көмек 1
токсикотерапевтік қозғалмалы госпиталь, 1 ... ... ... мың ... 6 ... - ... сілкінісі қаупі кезіндегі қала объекттерінде адам ... ... ... және ... ... тұрақтылығын
арттыру келесі іс-шаралар жүргізіледі:
- жауапты адамдардың тәулік бойы кезекшілігі ұйымдастырылады;
- материалды-техникалық құралдар, отын қорлары кұрылады;
- ... әсер ... улы ... ... химиялык кауіпті
объектілерде технологиялық үрдістерді ... ... ... ... ... ... қауіпті объекттерде қатты әсер ... улы ... ... жабу ... ... ... ғимараттар, цехтар, бөлмелер мен имараттарды капиталды
жөндеу жүргізілуде олардың ... ... ... ... шаруашылық объекттерінде өртке қарсы іс-шаралар жүргізіліп, өрт-жарылыс,
қаупі бар ... ... ... ... ... ... объекттерде өндірісті апатсыз тоқтаудың дайындық
іс-шаралары жүргізіледі;
- коммуналдық тораптар (су, жылу, газбен жабдықтау) және ... ... ... ... оқулар, жүргізіледі-объект құрамалары дайындыққа
келтіріледі.
Күшті жер сілкінісі қаупі туындағанда қалада АҚҚ 4359 ... ... ... ... ... 58,5 мың адам ... ... ... Жер ... ... ... және жоюға арналған іс
шаралар, сонымен қатар пайдаланатын күштер мен кұралдар және басқа да шұғыл
жұмыстарды ... ... ... ... ... және ... жою іс - ... ТЖ алдын алу және жоюға арналған қалалық ... ... ТЖ ... ТЖ жою және ... алу ... ... Қала ... жекешелендіру түріне тәуелсіз, дұрыс ақпаратты алғаннан сон
келесі іс-шараларды атқаруға міндетті:
- адын ала жасалған жоспарға сәйкес ... мен ... ... пен еңбек ету тәртібін жеткізу;
- қауіпсіз белдемге адамдардың ... ... ... ... ... ... ... тоқтауын қамтамасыз ету, комуналды энергетикалық және
газды тораптарды өшіру;
- ... ... ... ... ... ... және ... органдары арқылы жағдайды анықтап отыру;
- әдеттегі жұмыс ... тек қана ... ... басқару органдарының
сәйкес нұсқауынан кейін ауысу, бірақ кез келген уақытта ... ... ... ... ... өзгерту;
- ТЖ жариялауға негіз болған жағдайды жою ... ... ... ... ... ... ... болуына сәйкес нашарлауында
өкілетті органдар сәйкес шешімнің жұмыс істеу уақытын ... ... ... ... мен ... басқару тұрақты дислокация
орындарынан, қалалық қорғалатын басқару орындарынан, басқарудың қозғалмалы
орындарынан ... және ... ... ... құралдарымен және хабар тасушылар ... ... ... ... ... басқару органдарымен:
- ААҚ «Казақтелеком» жалпы пайдалану сымды тораптар ... ... ... ... бекетімен (ҚАТБ), ҚР ұҚК бөлінген автоматты
байланыс телефонды ... ... ... ... торабымен, факс,
электронды пошта, алыс байланыс арқылы;
- ҚР ТЖ ... №7989 №7990 ... ... ... арқылы;
Бағынышты бөлімшелермен:
- Гут «Алматытелеком» жалпы пайдалану ... ... ... факс,
педжинг, байланыстың ұялы жүйесі №103 Алматы қаласының ТЖ Департаменті
радио торабы ... ... әсер ... ... ... Гут «Алматытелеком» жалпы бағыттағы сымды байланыс тораптары;
- Ұялы байланыс құралдарымен;
- 109 Алматы қаласының ТЖ Департаменті ... ... ... ... басқару орындарынан
Жоғарғы басқару органдарымен:
- жалпы пайдалану сымды байланыс ... ... ҚР ТЖ ... №7989, №7990 ... ... ... әсер ететін және бағынышты органдармен:
- жалпы пайдалану сымды тораптар байланысы арқылы;
- ұялы ... ... ... № 103, 109 ... ... ТЖ ... ... радио
-байланыс құралдары бойынша;
- ҚжБШЖ тиімді және ұйымдасқан түрде өткізу үшін ... мен ... (КҚТ) ... ... ... ... алдын ала құрылады.
КҚТ келесі іс-шараларды қамтамасыз етуі қажет:
- күрделі шарттарда алға койылған міндеттерді орындауға құрамаларды ... ету ... ... ... ... орнына дер кезінде жету;
- ТЖ белдемінде жоспарланған жұмыстарды жүргізу үздіксіздігі;
- жұмыс үрдісінде келесі ауысымдар, ... ... және ... арқылы көмекті көбейту;
- жұмыстарды жүргізу барысында күштер мен құралдарды ... және ... ... қамтамасыз ету;
- еңбекке тартылатын құрамалардың жеке құрамымен персоналын қорғау.
Қала деңгейінде күштер мен құралды топтастыруға қаланың ... ... ... шұғыл әсер ету отрядтары (ШӘЕО), қаланың қоргау
шеттері, АҚ әскери бөлімдері, ... ... ... мен ... олар ... ... ... бөлінеді.
Қазакстан Республикасы Үкіметінің 7 қаңтар 2000 жылы №25 №1490 ... 1994ж ... ... ... ... ... үкіміне сәйкес Алматы каласында мүмкін болатын жер ... жою үшін ... ... ... ... құралдар
белінеді.
Кесте 2 - ҚР күштері мен құралдары
|Кім бөледі ... ... ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |1495 |162 ... ... |1610 |145 ... облысы |2452 |161 ... ... |1280 |160 ... ... ... |6160 |880 ... облысы |7440 |1060 ... ... |1970 |260 |
2 – ... ... |2 |3 ... ... ... |1896 |143 ... ... |1420 |170 ... ... |1700 |150 ... ... |1150 |120 ... облысы |2755 |420 ... ... ... |945 |140 ... ... облысы |5433 |660 ... ... |1600 |95 ... ... министірлігі |800 |85 ... ... ... келісім және жеке жоспар бойынша
Министірліктер мен облыстар бөлетін күштер мен құралдар мүмкін ... ... ... жою үшін қала ... ... ... ТЖ жөне АҚ ... мен құралдары келеді:
- Облыстардан 37,7 мың адам және 4,6 мың техника бар 1285 кұрама;
- Қорғаныс министрлігінен 1600 адам және 95 ... ... ІІМ 800 адам және 85 ... ... ... мен ... теміржол көлігімен - 19208 адам, 3165 техника бірлігі бар - 591 құрама
келеді;
- авиациалық көлікпен - 8699 ... 73 ... ... бар - 374 ... - өз ... 9802 адам және 1137 техника бірлігі бар 320 кұрама
келеді;
Күштер мен ... келу ... 4+17 ... 4+48 ... ... 18774 адам және 2611 ... ... бар
577 құрама келеді;
- 4+48 сағаттан 4+72 сағат ішінде 9862 адам және 1573 техника бірлігі ... ... ... 4+72 ... 2463 адамы, 248 техника бірлігі бар 88 құрама келеді;
Қазақстан ... ... ... ... ... ... күштері мен құралдары:
- 28237 әскери бөлімшесі 500 адам жеке құрамы мен 100 техника бірлігі бар;
- - 52859 ... ... 200 адам жеке ... мен 28 техника бірлігі бар;
- - - 68303 әскери бөлімшесі 130 адам жеке құрамы мен 18 ... ... ... сай олар ... ... сәйкес жұмыс
жүргізу учаскелері мен секторлары коменданттары, аудандар әкімдері шешімі
бойынша бағытталады.
Күшті жер ... ... ... 3 ... енгізіледі:
Құрамында 6599 адам және 183 техника бірлігі 322 құрамы бар бірінші
эшелон Астана ... ... ... Шығыс Қазақстан, Жамбыл,
Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, ... ... ... ... ... қөлікпен аэродромдарға және
автокөліктер мен 17 сағаттан қейін қабылдау орындарына ... ... адам және 4184 ... ... бар 875 ... бар екінші эшелон
Астана қаласы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, ... ... ... ... ... ... Қарағанды, Қызылорда,
Солтүстік Қазақстан, Маңғыстаудан 72 сағат ішінде теміржол ... ... ... ... солтүстік бағыт - Жетісу, Байсерке, Жетіген, Іле, Қапшағай бекеттері
- оңтүстік бағыт - Ақсеңгір, ... ... ... ... Шилібастау
бекеттері.
Құрамында 2463 адам, 248 техника бірлігі 88 құрамасы бар үшінші эшелон
Атырау, Оңтүстік ... ... ... 72 ... ... ... түсіру бекеттеріне келеді.
Күштер мен құралдар қала аудандарында орналасады:
а) Алмалы ауданында:
- Атырау, ... ... ... ... МБ ... аймақтық аэро
-мобильді отряд» (Атырау қ.), РГКП «Ақ берен» (Атырау қ.), РГКП ... ... қ.) э/б ... ... ауданында:
- Жамбыл облысы, РГКП «Құтқарушы» (Тараз қ.), РОLО;
в) Бостандық ауданында:
- Батыс Қазақстан облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы 28237 ... ... ... ... қаласы, «Орталық аймақтык аэромобильді отряд» (Астана қ), Актөбе
облысы, Маңғыстау облысы д);
д) Жетісу ауданында:
- Шығыс Қазақстан облысы, ГУ ... ... ... ... ... РГКП ВААС «КЕН» (Өскемен қ.), Солтүстік Қазақстан облысы, «Онтүстік
аймақтық ... ... ... қ.) ... ... облысы;
е) Түрксіб ауданы:
- Ақмола, Қостанай, Павлодар облысы, ГУ ... ... ... ... қ.)
№ 1219 30.04.1997 жылдың Алматы қаласы әкімдігінің ... ... ... ... ... және басқа шұғыл жұмыстарды
жүргізу тәртібі бойынша қала ... және ... ... ... жүргізу
үшін 19 сектор мен 128 учаскеге ... ... ... шешімімен
учаскелер шекаралары анықталды,секторлар мен учаскелердің коменданттары
тағайындалды, алғашқы медициналық және ... ... ... ... ... ... ... зардап шеккендер мен
зақымданғандарды эвакуациялау арнайы медициналық көмек көрсету, өлгендерді
жинақтауды ұйымдастыру, қайтымсыз орындары, оларды тану ... ... - ... ... ... ... салт - жора іс -лары , көму
орындарына тасымалдау және ... ... ТЖ ... ҚжБШЖ
ұйымдастырудың маңызды іс-шаралары:
- шұғыл жұмыстар кешенін өткізу шешімін қабылдау және жағдайды бағалау; -
жұмыстарды жүргізуді ... ... ... ... мен ... АҚ, АҚК ... жан-жақты
қамтамассыз ету;
- ТЖ белдемінде кұрамалар кызметін басқару;
- шұғыл өзара жерді ұйымдастыру.
Күшті жер ... соң қала ... ... ... мен ... ... барлау жүргізіледі, оның құрамына:
- қаланың қорғау қызметінің МИ-8 вертолеті; барлау топтары (БТ);
-зертханалық ... ... ... мекемелер (ЗБЗТ);
- инженерлік барлау топтары (ИБТ);
- медициналық барлау топтары (МБТ);
Жер сілкінісі ... ... ең ... ... ... жартылай бұзылған, өртенген ғимараттарда үйінді астында қалғандар
алынады;
- ... ... ... ғимараттардағы өрттер азайтылып, жойылады;
- зардап шеккендерді эвакуациялау жұмыстары, АҚ ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін жолдар мен үйінділерді
тазарту ... ... адам ... қауіп төндіретін қорғау ... ... ... ... ... мен ... - энергетикалық тораптардағы
апаттар жойылады;
- авариялық жағдайдағы, қирау қаупі бар ... ... ... ... ... ... ... және басқа шұғыл жұмыстарды жүргізу үшін зақымдалу ошақтарына
ең алдымен сақталған АҚ және ТЖ ... ... 42 мың және ... бар олар ... мекемелері, емдік мекемелер тұрғын үйлер,
вокзалдар, спорттық, көріністік ғимараттар және тағы ... ... ... ... жмыстарды жүргізу жоспарына сай секторлар мен
учаскелер бойынша жұмыс істейді.
Адамдарды ... ... және ... ... ... жүргізіледі, зақымдалган адамдарға алғашқы медициналық көмек
көрсетіледі. Құрамында мың ... бар - ... және - ... ... ... адам және - ... ... МО, - мың адам және ІІМ - техника бірлігі
және – мың және ҚР ҮҚК техника ... ... соң ... ... секторлар мен учаскелер коменданттары аудандар әкімдері шешімімен
әсер ету жоспарларына сәйкес объекттерге бағытталады. Көшіру ... және 6 ... ... ... ... Осы мақсаттарда 28
санитарлық шығынды ... ... 28 ... қалған тұрғыңдарды
жинау пункттері, және 84 ... үшін ... ... Жер ... зардаптарын
жоюға пайдаланатын медициналық, көліктік, өртке карсы материалды -
техникалық ... ... ... ... ету дер ... емдік-
профилактикалық, санитарлы-гигиеналық және эпидемияға қарсы іс-шараларды
өткізу және ұймдастыру болып ... ... ... ... ... үшін ... 60 ... мекеме (ЛПМ), 97 жедел медициналық жәрдем бригадасы бар,
олардын 50 ... ... ... көмек көрсететін 50 орынмен
жабдықталган ЛПМ және эпидемияға қарсы мекемелер негізінде ... ... ... ... ... көрсету (АДКК) 15 отряды, 30
дәрігерлік медбибілік бригада (ДМБ), 29 арнайы медициналық көмек ... 1 ... ... ... ... 1 ... госпиталь, 1 қозғалмалы эпидемияға қарсы отряд, 1 ... ... ... (АЭҚБ), 1 шұғыл эпидемяға қарсы және ... ... ... 7 ... - ... ... 7 звеносы.
Медициналық қамтамасыз ету мақсаты ТЖ эпидемиялық санитарлы гигиеналық,
медициналық ... жою және ... ... ... етудің негізгі міндеттері:
- зардап шеккен тұрғындарға медициналық қемектің барлық түрлерін көрсетіп,
нақты жағдайға дейін емдеу;
- ... ... ... ... мен ... ... алдын алу;
- ТЖ ошағында эпидемияға қарсы және санитарлы-гигиеналы, іс-шаралардың
толық кешенін ... ... дер ... медициналық қызметтің барлық түрлерін көрсету, ... ... ... мен ... ... ... келтіру, өлім
және мүгедекті төмендету;
- жаппай ... ... ... мен ... болуының алдын алу;
- ТЖ белдемінде тұрғындардың санитарлық қолайлы жағдайын қамтамасыз ету,
қолайсыз санитарлық зардаптарын жою;
- ... ... ... ... ... тұрғындарға медициналық көмек керсету үшін медициналық
көмек ... - ... бар, - ... ... ... ... және ... шеккендерді емдік мекемеге эвакуациялайды.
Санитарлы - гигиеналық және эпидемияға қарсы іс-шараларды өткізу үшін
АҚ және ТЖ санитарлы - ... ... ... ... бар
қозғалмалы эпиядемиялық отряды мен қалалық СЭС зертханасы қатысады.
б) Көліктік ... ... ... ету ... ... дер ... ауысымдарын еңбек орнына және орналасу аудандарына жеткізу, қаладан
материалдық құндылықтарды шығару, апат және ... шегу ... АҚ ... ... ... мақсатында ұйымдас -тырылады.
Бұл мақсатта келесі көмек құралдары пайдаланылады:
- автокөлікпен ... үшін 2239 ... және 775 ... ААҚ ... ... ... ету үшін 581 ... үйсіз қалғандарды шығару үшін 252 автокөлік;
- зардап шеккендерді (санитарлық шығын) шығару үшін 126 ... және ... ... ... ... және ... инженерлік қатамасыз ету үшін 310
автокөлік және 135 тіркеме пайдаланылады;
- сату және ... ... үшін 165 ... және 150 ... ЖММ жеткізу үшін 105 автоцистерна және 80 тіркеме бар;
- суды жеткізу үшін 120 автоцистерна және 225 ... ... ... ... үшін 870 ... пен 215 тіркеме пайдаланылады;
- өлгендерді көму үшін 195 ... ... пен ТЖ ... ... ... құраманың келесі аймақтық
қызметтері кіреді: тұрғыңдар мен жүктерді тасымалдау автокөлік колонналары,
автосанитарлық отрядтар (техниканы ... ... ... ... ... ... қорғау және басқа шұғыл жұмыстарды жүргізу аймақтарына жеткізу;
- қорғау және ... ... ... жүргізуғе қажетті материалды
-техникалық құралдарды ... ... ... емдік мекемелерге
эвакуациялау;
в) Өртке қарсы қамтамасыз ету:
Қорғау және ... ... ... жүргізу объекттері мен қозғалыс
маршрутында ұйымдастырылып жүзеге асырылады.
Негізгі міндеттері:
- адамдарды өртенген, түтіндеген және ... ... ... ... ... жүргізу объекттерінде өртенудің қарқындылығын төмендетіп,
өрттерді бөліп алу;
ТЖ ошағында жұмыс болатын өрттерді өшіру және дер ... ... ... ... қарсы қызметтің - кұрамасы қатысады.
г) Материалды - техникалық қамтамасыз ету.
Материалды - техникалық қамтамасыз ету ... ... ету, ... ... ... ұйымдастырылып, жүзеге асырылады.
Қызметтің негізгі міндеттері:
- ТЖ жою кезінде қорғау және ... ... ... жүргізу үшін
материалды - техникалық құралдардың барлық түрлерімен қамтамасыз ету;
- істен шыққан техникалық ағымдағы жөнделуін қамтамасыз ету;
- ... ... ... мен АҚҚ ... жүмыскерлерін тамақпен-
заттармен қамтамасыз ету үшін ... ... ... және ... мобилизациялау;
МТҚ құрамалар дайындығын құрамаларды құру жоспарына сәйкес
дайындыққа көшіру.
Техниқалық ... ... ... жағдай зардаптарын жою жұмыстарын жүргізу жән ... ... ... ... ... ... жөндеулерін ұйымдастыру;
- Істен шыққан, бұзылған техниканы стационарлы жөндеу мекемелеріне, не
әдетте ... ... ... ... ... ... ... көлемде техникалық жөндеу;
Бұл жұмысқа қозғалмалы жөндеу - қалпына келтіру топтары (ҚЖҚТ)
қатысады, олар ... кіші (3 ... аз) ... сынған
орындарында жөндеулер жүргізу, ... ... ... ... жеткізу.
Қорғау және басқа шұғыл жұмыстарды ... ... ... ... ... ... және ... жағдай зардаптарын жою
орындарына АҚ және ТЖ күштері мен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру:
- техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру қажет болса, қорғау және ... ... ... ... ... эвакуациялау АҚ және
техникалық қызметтері құрамалары ... мен ... ... ... өндірісін қалпына қелтіру;
Қоғамдық тәртіпті қорғау:
Қоғамдық тәртіпті ... ... ... меқемелер
басшыларына жүктеледі. Қорғау мақсатында жүргізілетін жүмыстар келесі:
- бақылау откізу орындары (БӨО) жүйесін ұйымдастыру;
- жол полициясы (ЖП) ... қою, олар қала ... жаяу ... ... кіру ... ... АҚҚ және ... күштерін кіргізу, тұрғындарды эвакуациялау жолдарында
реттеу постарын қою;
- көшелерде, зардап шеккен, үйсіз ... ... ... ... ... ... ... су тарату алғашқы қажетті
заттарды, тамақ тарату орындарында қоғамдық тәртіпті қорғау.
Төтенше жағдай туындағанда қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... жағдай жайлы хабарлау;
- қоғамдық тәртіптің сақталуын, тұрғындардың материалдық кұндылықтары жеке
заттарын корғау;
- ұрлықтың, марадерліктің алдын алу тұрғындар арасында паника ... алу; -
- ... ... ... бөлу, қозғалыс реттерін ұйымдастыру;
- сәйкес қызметтерімен бірге өлгендерді тану және ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін қозғалысты реттеу
посттарын ... ... тану және ... ... ... ... эвакуациялау
Зардап шеккен тұрғындарды эвакуациялау бейбітшілік уақытта Алматы
қаласының ... - ... ... ... АҚБ ... ... ... жүргізіледі.
Алматы каласы АҚБ - әкімі №282 шешімімен 28.04.2001 жылы құрамы ... ... ... ... ДЖ ... ... аудан әкімдері
шешімімен аудандық эвакуация комиссиялары құрылған.
Алматы қаласы бойынша 58 зардап ... ... ... бар ... оның 28 ... ... жинақтау пункті (СШМП)
және 30 үйсіз қалған тұрғындарды жинақтау пункті (ҮҚТЖП) қала ... ... ... ... ... жер сілкінісінің салдарын жою үшін жеке құрамы 75 мың
адам, 7,2 мың инженерлік және ... ... бар 5107 АСС ... ... оның ішінде:
- штатты - саны 2,5 мың адам болатын 210 құрама;
- ... - саны 13,2 мың адам ... 531 ... ... ... - саны 58,5 мың адам ... 4359 құрама;
- әсер ету отрядтары - саны 514 адам болатын 7 кұрама;
- ... ... саны 74 адам ... ... қызметі;
Кесте 3 - Жер сілкінісінен соң 200 мың адамды эвакуациялау ... оның ... ... ... ... ... ... ... аты ... | |
| |(мың ... | |
| | ... ... ... қалғандар |
| | |(мың ... |(мың ... ... |21,18 |9,05 |12,13 ... |40,0 |14,04 |25,96 ... |26,03 |11,83 |14,2 ... |23,82 |6,97 |16,85 ... |35,0 |6,53 |28,48 ... |53,97 |7,74 |46,23 ... қала |200,0 |56,16 |143,84 ... | | | ... ... ... және 6 ... көшіру комиссиялары
жүргізеді. Осы мақсаттарда 28 ... ... ... ... ... қалған тұрғындарды жинау пункттері, 15 орны толтырылмайтын
шығындарды жинау пунктері және 84 ... үшін ... ... уақытта жер сілкінісі болған жағдайда 200 мың адам ... ... ... ... 10 ... және Талдықорған қаласында
жүргізіледі.
Автомобиль көлігімен зардап шеккен 125,0 адам ... 546 ... бар 26 ... пайдаланады, оның ішінде аудан
бойынша: Алмалы - 63 бірлік, Әуезов - 84 бірлік, Бостандық - 84 ... - 105 ... ... - 105 бірлік, Түрксіб - 105 ... ... ... 45 ... ... 4 - Алматы облысының, қала және ... ... ... ... ... ... ... бойынша мың адам ... ... ... |- | ... ... ... |
| |р | |
| | ... ... ... - ... ... |Түрксіб |
| | | | |дық | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |21,18 |21,18 | | | | | ... |18,97 | | | | | |18,9 ... |3,82 | | | |3,82 | | ... |20,0 | |20,0 | |20,0 | | ... |20,0 | |20,0 | | | | ... |20,0 | | | | |15,0 | ... |15,0 | | |26,03 | | | ... |26,0 | | | | |20,0 | ... |20,0 | | | | | | ... |35,0 | | | | | |35,0 ... |200,0 |21,18 |40,0 |26,03 |23,82 |35,0 |53,97 ... ... тұрғындарды темір жол көмегімен 75 мың эвакуациялау үшін
«Қазакстан ... ... ҰК ... оның ... ... ... - 15, ... - 12, Түрксіб - 8-16 эшелон. Әуезов ауданы үшін түсіру
және мінгізу бекеттері. Байсерке-Сарыөзек, Жетісу ... - ... ... ... - Үштөбе, Түрксіб ауданы Жетіген - Талдыкорған.
3 Үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық беріктігіні және ... ... ... ... ... ... есептеу
Ықтимал жер сілкіністері кезінде
үйлер мен ғимараттардың ... ... ... ... ... ... және жіктеуді әзірлеу туралы мәселе өте күрделі болып
табылады әрі осы күнге дейін шешімін ... ... Бұл тек қана ... келе жатқан елдерге ғана емес ... ... ... ... ... ... де ... дәрежеде қатысты. Жер
сілкіністерімен күреске ... ... ... және ... ... ... жетістіктеріне қарамастан сейсмикалық апаттар соңғы
жылдары сейсмикалық берік құрылыс салу ... ... ...... ... ... ... зиян келтіруін жалғастыруда.
Сейсмикалық ... ... ... ... ... ... мен
ғимараттарды бірінші жіктеуді XX ғасырдың басында ... ... ... ... ... жылы Меркалли-Канкани-Зиберг
жетілдірілген сейсмикалық - шқала түрінде ... ... ... 1952 ... С.В. ... ... ... негізінде (ГОСТ 6249-52) ресми
сейсмикалық ... ... 1964 жылы ... ... ... ... тобы (С. Медведев, В. ... ... ... ... шкаласы түріндегі ... ... ... ... ... мен ... ... 70 жылдардың ... ... НИИ ... ... ... Т. ... ... қабылдады. Үйлердің
сейсмикалық беріктілігі мен сейсмикалық осалдығы туралы ... ... ... отырады, ал жер сілкіністері осы ... ... ... Жер ... кезінде икемді конструктивтік
схемалардың артықшылықтары ... ... ... қарсы қатан
конструктивтік схемасы бар ... ... ... ... ... ... Ерекше беріктілігі бар, оның ішінде биік монолитті темір
бетон үйлер туралы түсініктер де ... ... 1988 ... ... 9 балл жер ... ... 10-16 қабатты монолитті үйлердің
толық бұзылғаны Молдавияда (Кишинев) 7 балл жер ... ... ... ... ... ... ... де білеміз.
Соңғы 50 жылда құрылыстың техникалық деңгейі түбегейлі түрде ... ... жаңа жер ... жаңа ... ... жоқ. ... жобалау
және құрылыс технологиясы өзгерді, бірақ әрбір жойқын жер ... ... ... ... ... мен ... ... қалыпты
жағдай болып есептеледі. Сондықтан беріктілік және осалдықты ... ... ... беру үшін ... ... ... ... келесі жер сілкіністерінің түсініксіз салдарының қаупін қайтадан
ұғыну мен жіктеу қажет болып қала ... ... тек қана ... ... деп
түсінбеу керек. Шындығында, жер сілкіністерінің табиғаты ... ... ... ... ... ... кететін әсерлердің өлшемдерін жасырып қалады.
Ғимараттардың сейсмикалық жүктелуін есептеу.
Құрылыс алаңындағы ... ... ... ... ... жер сілкінісі күшіне байланысты анықталады.
Сейсмикалық аймақтағы жер сілкінісі ... ... ... және ... Қазақстанның территориялық ... ... ... және ҚРНж Е нормаларында есептеу негізінде ... ... ... ... координаттары есептемелі сейсмикалық
жүктелуді анықтағанда қолданады. Ғимараттар мен ... ... ... екі ... ... ... - белгіленген статикалық жүктелу, олар динамикалық
спектральды коэфицент бойынша ... ... ... ... мен құрылыстардың жобалануында есептеледі. Екінші
жағдай - ғимараттардың ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасын қолдану бойынша және
аймақты сейсмикалық микроаудандарға бөлу бойынша жасалады. Бұл әдіс ерекше
жауапты құрылыстар мен ғимараттарға ... ... ... ... ... ... ... жүктелу Sik, К нүктесіне қолданған және ғимараттармен
құрылыстардың ... ... тоны і - ге тең ... СН және НС ... ... ... = К1К2 К3 Soik
(1)
мұнда К1 - кұрылыс пен ... ... ... - құрылыстар мен ғимараттардың ... ... ... - ... мен ... биіктігін белгілейтін коэффицент;
К3 = 1+0,06(Р-5), 1

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 89 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жер сілкінсе, жағдайымыз не болмақ? Мекемелер мен мамандар ойлары3 бет
Жер сілкінісі - қаҺарлы зілзалалық кездейсоқ құбылыс7 бет
Табиғатты қорғау 4 бет
1 сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдысын диалогтық оқыту технологиясы арқылы қалыптастыру әдістемесінің теориялық негіздерін зерделеу, соның негізінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру әдістемесін жасау63 бет
1867—1868 жылдардағы әкімшілік-аумақтық реформа9 бет
1916 жылғы Ұлт-азаттық көтеріліс қарсаңындағы елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы26 бет
1980 ж. Соңындаңы КСРО дамуындағы жаңа реформалар41 бет
1999 жылғы Қазақстандағы халық санағы бойынша елдің деморафиялық жағдайы4 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
«Selena Star» қонақ үй ішіндегі мейрамханасында корпоративтік мәдениетті талдау мен теориялық аспектілері60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь