Шымкент қ. «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп, автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендті жобалауғ


АННОТАЦИЯ
КІРІСПЕ
1. ТЕХНИКАЛЫҚ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
1.1 ТҚК станциясының жалпы сипаттамасы
1.2 ТҚК станциясының жұмысының негізгі көрсеткіштері
1.3. Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Бастапқы мәліметтерді таңдау
2.2 ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу
2.3 Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау
2.4 Өндірістік жұмысшылар санын есептеу
2.5 Бекеттер және автомобиль.орындар санын есептеу
2.6 Ғимараттар ауданын есептеу
3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ
3.1. Диагностикалау учаскесінің жұмысын ұйымдастыру
3.2. Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА
4.1. Диагностикалау учаскесінің техникалық көрсеткіштері
4.2. Технологиялық жабдықты таңдау
4.3. Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары
4.4. Технологиялық картаны құрастыру
5. КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
9. БИЗНЕС.ЖОБАЛАУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы 87 беттен, ___кестеден,___ формуладан, 15 әдебиет көзінен, ал графикалық бөлігі 9 сызба беттерінен тұрады.
Берілген дипломдық жоба Шымкент қ. «Лада-Сервис» техникалық қызмет көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп, автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендті жобалауға арналған.
Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, мазмұнынан, кіріспеден, негізгі бөлімдерден: техника-экономикалық негіздеме, техноло-гиялық бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан, конструкторлық бөлімнен, тіршілік қауіпсіздігінен, қоршаған ортаны қорғау және экономикалық бөлімнен, сондай-ақ қорытындыдан, бизнес-жоспардан пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Дипломдық жобаның графикалық бөлігі А1 форматының 9 бетінде орындалған, оның құрылымына кіреді: техника-экономикалық негіздеме, АТК өндірістік ғимарат, диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары, автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта, диагностиканың ұйымдастырылу сұлбасы, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің сызбасы, стенд бөлшектерінің сызбасы, жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері.
Диплом алдындағы практика барысында «Лада-Сервис» ЖШС техникалық қызметінің жұмысын зерттеу нәтижелері осы жобаны орындауға негіз болып табылды.
Жобада технологиялық есептеу нәтижесінде диагностикалау учаскесінің реконструкциясы жасалып, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы дайындалды және осы стендте автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта құрастырылды, сонымен қатар жобаланатын АТК диагностикалау учаскесінің ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілду бойынша іс-шаралар ұсынылды, іс-шаралардың тиімділігі экономикалық есептеулермен дәлелденді.
1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1985-232с.
2. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию.- М.: Транспорт, 1985-224с.
3. Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией д.т.н., профессора Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: Транспорт, 1991-416с.
4. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт,1986-237с.
5. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.
6. Проект рекомендаций по организации труда на рабочих местах ремонтных рабочих автотранспортных предприятий. Министерство автомобильного транспорта Казахской ССР. - Алма-Ата, 1987-147с.
7. Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.
8. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1980.
9. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987-415с.
10. Салов А.Н. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1985.
11. Ю.М.Кузнецов. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1990-288с.
12. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1986-176с.
13. Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. Пособие по курсовому проектированию. -М.: Транспорт,1987-192с.
14. Туленов А.Т. Методические указания к дипломному проектированию по технической эксплуатации автомобилей. - Шымкент: Южно-Казахстанский технический Университет,1996-45с.
15. Фастовцев Г.В. Организация технического обслуживания легковых автомобилей. -М.: Транспорт,1985.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
АННОТАЦИЯ

Дипломдық жобаның түсіндірме жазбасы 87 беттен, ___кестеден,___
формуладан, 15 әдебиет көзінен, ал графикалық бөлігі 9 сызба беттерінен
тұрады.
Берілген дипломдық жоба Шымкент қ. Лада-Сервис техникалық қызмет
көрсету станциясының қызмет көрсетілетін жеңіл автомобильдерге
диагностикалаудың ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіріп,
автомобильдің басқарылатын доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға
және реттеуге арналған стендті жобалауға арналған.
Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, мазмұнынан,
кіріспеден, негізгі бөлімдерден: техника-экономикалық негіздеме, техноло-
гиялық бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан, конструкторлық
бөлімнен, тіршілік қауіпсіздігінен, қоршаған ортаны қорғау және
экономикалық бөлімнен, сондай-ақ қорытындыдан, бизнес-жоспардан
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Дипломдық жобаның графикалық бөлігі А1 форматының 9 бетінде орындалған,
оның құрылымына кіреді: техника-экономикалық негіздеме, АТК өндірістік
ғимарат, диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары,
автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу бұрыштарын бақылауға
арналған технологиялық карта, диагностиканың ұйымдастырылу сұлбасы, жеңіл
автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын бақылауға және
реттеуге арналған стендтің сызбасы, стенд бөлшектерінің сызбасы, жобаның
техника-экономикалық көрсеткіштері.
Диплом алдындағы практика барысында Лада-Сервис ЖШС техникалық
қызметінің жұмысын зерттеу нәтижелері осы жобаны орындауға негіз болып
табылды.
Жобада технологиялық есептеу нәтижесінде диагностикалау учаскесінің
реконструкциясы жасалып, жеңіл автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының
орнатылу бұрыштарын бақылауға және реттеуге арналған стендтің жобасы
дайындалды және осы стендте автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу
бұрыштарын бақылауға арналған технологиялық карта құрастырылды, сонымен
қатар жобаланатын АТК диагностикалау учаскесінің ұйымдастырылуы мен
технологиясын жетілду бойынша іс-шаралар ұсынылды, іс-шаралардың тиімділігі
экономикалық есептеулермен дәлелденді.
КІРІСПЕ

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû åëiìiçäiº òðàíñïîðò êåøåíiíäå ìàºûçäû îðûí
àëàäû. Æîë ñàéûí õàëû øàðóàøûëûµûíäàµû àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûìåí îðòà
åñåïïåí æ¾êòåðäiº 80 % æîëàóøûëàðäûº 75 % òàñûìàëäàíàäû.
Àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû ïàéäàëàíó – àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº
ìàºûçäû жүйесі áîëûï òàáûëàäû. Îíûº äàìóû æ´íå æåòiëäiðiëói áiðñûïûðà
ñåáåïòåðäiº, ñîëàðäûº iøiíäå àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº ¼çiíiº àðûíäû äàìóû
æ´íå îíûº åëiìiçäiº òðàíñïîðò êåøåíiíäå àëàòûí îðíû, òàñûìàëäàóäà,
àâòîìîáèëüäåðãå òåõíèêàëû ûçìåò ê¼ðñåòó (Ò¬Ê), æ¼íäåó æ´íå ñàòàó
êåçiíäå åºáåê, ìàòåðèàë, îòûí-ýíåðãåòèêàëû æ´íå áàñà ðåñóðñòàðäû ¾íåìäåó
àæåòòiëiãi, òàñûìàëäàó ïðîöåñií ñåíiìäi æ½ìûñ iñòåéòií æûëæûìàëû ½ðàììåí
àìòàìàñûç åòó, ò½ðµûíäàðäû ïåðñîíàëäû æ´íå îðøàµàí îðòàíû îðµàó
àæåòòiëiãi, ì´æá¾ðëåóiìåí æ¾ðåäi.

Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòûíûº æûëæûìàëû ½ðàìûí òåõíèêàëû ïàéäàëàíóäûº
íåãiçãi ìiíäåòòåði – àâòîìîáèëüäiº æ½ìûñà àáiëåòòiëiãií àìòàìàñûç åòó,
îíû æàñàó êåçiíäå îµàí ñàëûíµàí ïîòåíöèàëäû àñèåòòåðäi æ¾çåãå àñûðó,
ê¾òiìãå, Ò¬Ê ìåí æ¼íäåóãå êåòåòií øûµûíäàðäû àçàéòó, Ò¬Ê ìåí æ¼íäåóãå
êåòåòií øûµûíäàðäû àçàéòó, òàñûìàëäàó ¼íiìäiëiãiíiº æîµàðûëàóûí æ´íå îíûº
¼çiíäiê ½íûíûº ò¼ìåíäåóií àìòàìàñûç åòåòií òèiñòi ò½ðûï àëóëàðäû êåìiòó
æ´íå àâòîìîáèëüäåðäiº ýêîëîãèÿëûµûí àìòàìàñûç åòó.

Àòàëµàí ìiíäåòòåðäi øåøó ¾øií àâòîìîáèëüäiº òåõíèêàëû ê¾éiíiº
ïàéäàëàíó ïðîöåñi êåçiíäå ´ðò¾ðëi ôàêòîðëàðäûº ´ñåðiíåí ¼çãåðó
çàºäûëûòàðûí áiëó êåðåê. Îñû çàºäûëûòàð àâòîìîáèëüäåðäi òåõíèêàëû ò¾çó
ê¾éäå ½ñòàóäûº µûëûìè ä´ëåëäåíãåí ´äiñòåði ìåí íîðìàòèâòåðií äàéûíäàó æ´íå
½òûìäû îëäàíó ¾øií êåðåê. Á½ë ´äiñòåð ìàòåìàòèêàëû ñòàòèñòèêàíû,
ûòèìàëäàð òåîðèÿñûí, ñåíiìäiëiê òåîðèÿëàðûí, äèàãíîñòèêàíû æ´íå áàñà äà
ï´íäåðäi ïàéäàëàíóµà æ´íå êîìïüþòåðëiê òåõíèêàíû æåòiê ìåºãåðóãå
íåãiçäåëåäi.

1. ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ

1. ТҚК станциясының жалпы сипаттамасы

ШерифАвтоДэйву техникалық қызмет көрсету станциясы жеке иеліктегі
жеңіл автомобильдерге, негізінен Daewoo Nexia, Daewoo Damas, Daewoo
Matiz, Daewoo Tico маркалы жеңіл автокөліктерге техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жұмыстарын орындаумен айналысады.
ШерифАвтоДэйву техникалық қызмет көрсету станциясы Шымкент
қаласындағы Темірлан тас жолы бойында орналасқан.
ТҚК станциясы қазірігі уақытта қызметтің келесі түрлерін клиенттеріне
кеңінен ұсынады:
- барлық транспорт түрлеріне ТҚК мен жөндеу;
- автомобильдерді ұсыну, қосалқы бөлшектерді әкелу т.б .
- қосалқы бөлшектерді дайындау, және өзінің өнімдерін ұсыну;
- автомобильдерге техникалық экспертиза өткізу және сертификациялық
сараптама жасау;
- консультациялық, жарнамалық, маркетингтік қызметтер;
- кепілді қызмет көрсету және автомобильдерді жөндеу т.б .
Арнайы автоорталық техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді Daewoo жеңіл
автомобильдерінің барлық түріне қызмет көрсетеді.
Орындайтын функциясына кіреді:
- техникалық қызмет көрсету, жуу, майлау;
- агрегаттарды, түйіндерді, жүйелерді автомобильді түгендей жөндеу;
- шанақтың қорғау қабатын жөндеу және қалпына келтіру;
- кепілдемелік қызмет көрсету;
- автомобильдерді сату, сату алдындағы дайындау;
- қосалқы бөлшектерді сату;
- клиенттің қатысуымен жедел жөндеу;
- қосалқы коррозияға қарсы жамылғылар жағу;
- жөндеусіз автомобильдерді жуу;
Өндірістік ғимарат калонналар сеткасы бар құрастырылған темір бетонды
элементтерден жасалған, биіктігі 6,5м.

Шымкент метеростанциясы берілгені бойынша және СНиП 2.01.01-82 бойынша
құрылыс ауданы ІV-Г климаттық ауданға жатады. Климат сыртқы сыртқы ауаның
жылдық және тәуліктік температуралары тез құбылмалы континентальды климатқа
жатады. Ең суық периодтық орташа температурасы - 60 С, максимум
температура +440 С.

Кәсіпорын жылумен, сумен, электр энергиясымен жалпы қалалық тораптан
қамтамасыз етіледі. Телефон және радио да қалалық тораптардан жүргізіледі.

2. ТҚК станциясының жұмысының негізгі көрсеткіштері

1.1-суретте Шымкент қаласы бойынша 2005-2007 жылғы сатып алынған жеңіл
автомобильдердің саны келтірілген.

1.1-сурет. Шымкент қаласы бойынша соңғы үш жылдағы сатып алынған
автомобильдер саны

1.2-сурет. Кәсіпорындағы техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу
шығындары, тенге1000 км

УМ,%

1.3-сурет. ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстарды механикаландыру деңгейі

1.4-суретте еліміз бен шет елдердегі бір автомобильге кететін
шығындарды үлестіру графигін келтірдік.
1.4-сурет. Еліміз бен шет елдердегі бір автомобильге кететін
шығындарды үлестіру

Жеңіл автокөліктердің ТҚК және жөндеу жүйесінің құрылымы
автомобильдерді сату алдында дайындаудан, пайдаланудың кепіл берілген
кезеңінен және кепіл мерзімінен кейінгі пайдаланудан тұрады.
Автомобильдерді сату алдында дайындау, пайдаланудың кепіл берілген
кезеңінде қызмет көрсету әзірлеуші заводтардың өнім сапасына
жауапкершілігінен туады. Сондықтан, автомобильдің құнына автомобильдерді
сату алдында дайындау, пайдаланудың кепіл берілген кезеңінде жөндеу
шығындары қосылады.
Автомобильдерді сатуға дайындау. Сату алдында автомобиль сапасы
әзірлегіш завод тағайындаған талаптарға сәйкес келуі тиіс. Сату алдында
автомобильге қызмет көрсету әзірлеген завод белгілеген кепілдемені
қамтамасыз етудің міндетті шарты болып табылады және оның орындалғаны
жөніндегі белгі сервис кітапшасына қойылады.
Жеңіл автокөліктерді сатуға дайындау кезінде келесі үш кешендік жұмыстар
орындалады:
1) міндетті;
2) қажеттілік бойынша ақауларды түзету;
3) сатып алушының тілегі бойынша және онымен ақысы төленетін қосымша
жұмыстар.
Міндетті жұмыстар кешені кезінде орындалады:
1) кузовтың консервациялық қабатын алу және жуу-тазалау жұмыстарын
жүргізу;
2) қозғалтқыштағы, шассидегі және кузовтағы нөмірлердің құжатпен
сәйкестігін тексеру;
3) техникалық құжаттардың, қосалқы бұйымдар мен құралдардың барлығын
тексеру;
4) қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тораптар мен жүйелерді
тексеру және реттеу;
5) механикалық зақымдардың бар-жоқтығын анықтау.
Қажеттілік бойынша орындалатын жұмыстар кешенінде міндетті
жұмыстар кешенінде анықталған және реттеумен түзетілмейтін ақаулар
жөнделеді.
Қосымша жұмыстар кешенінде автомобильдің төбесіне багажник,
сигнализация және т.с.с. орнатылуы мүмкін.
Автомобильдерге кепілді қызмет көрсету. Кепілді мерзім ішіндегі ТҚК
жоспарлы-ескерту жүйесі бойынша арнайы автоорталықтарда орындалады.

1.3. Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
Диагностикалау учаскесі тапсырмаға сәйкес жобаланатын нысан болып
табылады.
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу тиімділігін
арттыру үшін оларға қызмет көрсеткенге дейін және көрсеткеннен кейін
техникалық жағдайлары туралы жеке ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап
етілетін ақпараттарды алу үшін агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей
және көп еңбек шығындарынсыз орындалуы қажет. Техникалық қызмет көрсету
кезінде жасырын және жаңадан басталып келе жатқан тоқтап қалулар туралы
ақпараттар алу алдын-ала немесе кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.
Автомобильдерді диагностикалау ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі
болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау әрбір жеке
алынған автомобильдің техникалық жағдайы туралы бірыңғай, дұрыс
ақпараттармен техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз
етеді.
Автмобильдердің техникалық жағдайын жолда бақылау орнатылған
диагностикалау приборларымен орындалады; күнделікті қызмет көрсету кезінде
бақылаулар тексеру арқылы қамтамасыз етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен
автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін қаматамасыз ететін механизмдеріне Д-1
жалпы диагностикалау кешенімен қаматамасыз етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында
агрегаттар мен механизмдерге тереңдетілген диагностикалау Д-2 орындалса,
анықталған ақауларды жойғаннан кейін диагностикалау кешенін қолданады. Бұл
жағдайда реттеу және жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды
тексеруді қамтамасыз ету үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес
үшін, оны ТҚК мен жөндеу операцияларымен бірге орындайды.
ТҚК кезіндегі диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары
мен мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын анықтауға арналады.
ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы жұмыс көлеменің
5-9 процентін құрайды.
Д-1 жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін
агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару
доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық дағдайын,
қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға
арналған. Бұл кезде тек автомобильді пайдалануға жарамдылығын анықтаумен
(шұғыл-диагностика), немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу
жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. Шұғыл диагностика бақылау-тексеру
пунктінде автомобиль желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1
1-ТҚК алдында орындалады.
Д-2 автомобильдің тарту-экономикалық көрсеткіштері бойынша
диагностикалау үшін және оның негізгі агрегаттары, жүйелері мен
механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК
алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК кезінде бос тұру уақытын
азайту үшін орындалады. 2-ТҚК кезінде Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық
қажет реттеу жұмыстары да орындалады.
Сервис-Лада диагностикалау учаскесі өндірістік ғимараттың 1-ші
қабатында орналасқан және __ м2 аудан алады. Диагностикалау учаскесінде 2
оператор-диагност жұмыс істейді. Учаске 5-күндік жұмыс аптасы бойынша
ұзақтығы 8 сағат бір ауысыммен жұмыс істейді. Бөлімшенің жұмыс режимі
сағ.1100-ден – 2000-ге дейін, түскі үзіліс сағ.1500-1600. Учаскенің
технологиялық жабдығы негізінен онда орындалатын жұмыс түрлеріне сәйкес
келеді.
Диплом алдындағы практика кезінде диагностикалау учаскесінің жұмысын
зерттеу нәтижесінде оның ұйымдастырылуы мен технологиясында келесі
кемшіліктер анықталды:
- учаскедегі диагностикалық жабдықтардың басым бөлігі, соның ішінде
автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының орнатылу бұрыштарын
тексеруге және реттеуге арналған стенд өз ресурстарын өтеп, дәлдігі
төмен көрсетулерді береді, бұл өз кезегінде диагностикалаудың
тиімділігін төмендетеді;
- учаске технологиялық карталармен қамтамасыз етілмеген, бұл
жұмыстарды ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік бермейді;
- ТҚК-1 мен ТҚК-2 алдындағы диагностикалау жұмыстары толық көлемде
емес және мерзімділігінен едәуір ауытқып, көбінесе тапсырыс бойынша
орындалады.

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1. Бастапқы мәліметтерді таңдау

Техникалық-экономикалық негіздеу бөлімінен технологиялық есептеу
орындауға келесі мәліметтерді қабылдаймыз1:
- бір жылдағы қызмет көрсетілетін автомобильдер саны авт;
- станция типі - әмбебап, өзіндік қызмет көрсететін станция;
- қызмет көрсетілетін автомобильдердің орташа жылдық жүретін жолы LГ =
14000 км;
- автомобильдердің бір жылдағы қызмет көрсету станциясына кіру саны NГ
= 3;
- қызмет көрсету станциясының жұмыс режимі Джұм.ж = 357 күн бір жылда
және жұмыс күнінің ұзақтылығы С = 1 смена, ұзақтылығы Тсм=7 сағат.

2. ТҚК станциясының жұмысының жылдық көлемін есептеу

Қызмет көрсету станциясының жылдық жұмыс көлеміне техникалық қызмет
көрсету (ТҚК), ағымдағы жөндеу (АЖ) және жуу-тазалау жұмыстары кіреді.
Техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың
жылдық көлемі келесі теңдеумен анықталады1:
(2.1)
мұндағы NCTO – жобаланатын станциядағы бір жылдағы қызмет көрсетілетін
автомобильдер саны;
LГ – автомобильдің жылдық орташа жүрісі, км;
t – ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек көлемі, ад-
сағ1000км.
ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес ТҚК станцияларындағы орындалатын ТҚК мен АЖ
жұмыстарының меншікті еңбек көлемі автомобильдер класы мен станциядағы
жұмысшы бекеттер санына байланысты бекітілген [1,7.1 кесте].
Бірнеше маркалы автомобильдерге қызмет көрсетуге арналған әмбебап ТҚК
станциялары жобалау кезінде қосынды жылдық еңбек көлемі анықталады1:

(2.2)

мұндағы, NCTO.1, NCTO.2, ... , NCTO.i – жобаланатын ТҚК станциясында
қызмет көрсетілетін сәйкес автомобильдер саны;
Lг.1, Lг.2,, ..., Lг.і - сәйкес автомобильдердің жылдық орташа жүрісі,
км;
t1, t2, ... , ti - ТҚК мен АЖ бойынша жұмыстардың меншікті еңбек
көлемі, ад-сағ1000км.

(2.3)

мұндағы di – жобаланатын ТҚК станциясында қызмет көрсетілетін
автомобильдердің берілген моделінің үлесі.
Сонда:

Өте кіші класты
Кіші класты
Орташа класты
Қосынды жылдық еңбек көлемі:

Жуу-тазалау жұмыстарының жылдық көлемі автомобильдің станцияға кіруі
саны мен орташа еңбек көлемінен анықталады1:

(2.4)
мұндағы z - автомобильдің станцияға кіруінің жылдық саны;
tум - жуу-тазалау жұмыстарының орташа еңбек көлемі,
ад-сағ.

Станцияда жуу-тазалау жұмыстары тек ТҚК мен АЖ жұмыстары алдында
орындалатындықтан, автомобильдердің кіру санын 800-1000 км-ге бір рет кіру
болады деген есептен аламыз:

рет

Механикаландырылған жуу-тазалау кезінде бір кірудің орташа еңбек
көлемі тең. Сонда:

Әрбір учаскенің еңбек көлемін анықтау үшін есептелген ТҚК мен АЖ жалпы
жылдық еңбек көлемін жұмыс түрлері мен орындалу орындары бойынша үлестіреді
(2.1-кесте, 2.2-кесте).

2.1-кесте
Жұмыс түрлері бойынша еңбек көлемін үлестіру

Жұмыс түрлері Үлесі, % Еңбек көлемі,
ад-сағ
1 2 3

Диагностикалық 4 2380
Толық көлемдегі ТҚК 15 8925
Майлау 3 1785
Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу 4 2380
жұмыстары
Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары 3 1785
Электротехникалық және қоректендіру жүйесі 5 2975
приборларын жөндеу және қызмет көрсету
Шина ажырату жұмыстары 2 1190
Тораптар мен агрегаттарды АЖ 15 8925
Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, мыспен 25 14875
дәнекерлеу)
Бояу жұмыстары 20 11900
Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар 4 2380

Барлығы: 100 59500

2.2-кесте
Жұмыстардың орындалу орны бойынша еңбек көлемін үлестіру

Жұмыстар Жұмыс Өндірістік
бекеттерінде учаскелерде
% ад-сағ % ад-сағ
1 2 3 4 5

Диагностикалық 100 2380 - -
Толық көлемдегі ТҚК 100 8925 - -
Майлау 100 1785 - -
Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша 100 2380 - -
реттеу жұмыстары
Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары 100 1785 - -
Электротехникалық және қоректендіру жүйесі75 2231 25 744
приборларын жөндеу және қызмет көрсету
Шина ажырату жұмыстары
Тораптар мен агрегаттарды АЖ 30 357 70 833
Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, 45 4016 55 4909
мыспен дәнекерлеу) 75 11156 25 3719
Бояу жұмыстары
Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар 100 11900 - -
50 1190 50 1190
Барлығы: - 48105 - 11395

3. Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау

Өзіндік қызмет көрсетуі бойынша жылдық еңбек көлемі көмекші жұмыстардың
жылдық көлемінен пайыздық қатынаспен анықталады1:
(2.5)
мұндағы Твсп – көмекші жұмыстардың еңбек көлемі, ад-сағ;
Ксам - өзіндік қызмет көрсетудің үлесі, %.

ТҚК станциясының көмекші жұмыстарының көлемі ТҚК мен АЖ бойынша жалпы
жылдық еңбек көлемінен 15-20 пайыз алынады1:
(2.6)
мұндағы Квсп – көмекші жұмыстардың үлесі, %.
Сонда:

Көмекші жұмыстарды түрлері бойынша үлестіруді 2.3-кесте түрінде
орындаймыз.

2.3-кесте
Көмекші жұмыстардың үлестірілуі
Жұмыстар Үлесі Еңбек
% көлемі
Өзіндік қызмет көрсету бойынша жұмыстар 40 3570
Тасымалдау жұмыстары 10 892,5
Автомобильдерді жеткізу 20 1785
Материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау және беру 10 892,5
Ғимараттар мен алаңды тазалау 20 1785
Барлығы: 100 8925

4. Өндірістік жұмысшылар санын есептеу

Өндірістік жұмысшылар саны станция өзіндік қызмет көрсететін
болғандықтан шартты түрде ғана анықталады.
Технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры келесі теңдеумен
анықталады1:

(2.7)
мұндағы ДКГ – бір жылдағы күнтізбектік күндер саны;
ДВ – бір жылдағы демалыс күндер саны;
ДП – бір жылдағы мерекелік күндер саны;
7 – смена ұзақтылығы, сағат;
ДП.П – бір жылдағы сенбі және мереке алдындағы
күндер саны;
1 - демалыс күндері алдындағы жұмыс күнінің
қысқаруы.
Сонда:

ФТ = (365 – 52 - 8)*7 – 60*1 = 2075 сағат
Штаттық жұмысшының жылдық уақыт қоры2:

(2.8)
мұндағы ДОТ – жұмысшының мерзімді демалысы күндері саны;
ДУ.П. – белгілі себептерге байланысты жұмысқа шықпау күндері
саны.

ДУ.П. = 0,02ФТ = 0,02 * 2075 = 41,5 сағат

Сонда:
ФШ = 2075 – 19*7 - 41,5 = 1900 сағат

Технологиялық қажет жұмысшылар саны:

(2.9)
мұндағы ТГ - ТҚК мен АЖ жалпы жылдық еңбек көлемі, ад-сағ.

Жұмысшылардың штаттық саны2:

(2.10)
Сонда:

Көмекші жұмысшылардың саны өндірістік жұмысшылар санынан 15-20 пайыз
алынады:
Рвсп = (0,15-0,2)*РТ = 0,15*29 = 4 адам

Инженерлік-техникалық қызметкерлер саны саны өндірістік жұмысшылар
санынан 20-25 пайыз алынады:
РИТР = (0,2-0,25)*РТ = 0,2*29 = 6 адам

5. Бекеттер және автомобиль-орындар санын есептеу

Есептеулер арқылы жұмыс бекеттерінің санын, көмекші бекеттер саны мен
күту мен сақтаудың автомобиль-орындары саны анықтаймыз.
ТҚК мен АЖ берілген түрлері үшін жұмыс бекеттерінің саны келесі
теңдеумен анықталады1:
(2.11)
мұндағы ТП – бекеттік жұмыстардың жылдық көлемі, адам-сағ;
- автомобильдердің ТҚК станциясына келуінің
бірқалыпсыздығы коэффициенті;
ФП – бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры, сағат;
РСР – бекетте бір мезгілде жұмыс істейтін орташа жұмысшылар саны.

Бекеттің жұмыс уақытының жылдық қоры1:

(2.12)
мұндағы Джұм.ж – қызмет көрсету станциясының бір жылдағы жұмыс
күндері саны;
Тсм – смена ұзақтылығы, сағат;
С – смена саны;
=0,9 – бекеттің жұмыс уақытын қолдану
коэффициенті.

ТҚК мен АЖ бір бекетіндегі орташа жұмысшылар саны 1,5-2,5, ал кузов
және бояу жұмыстары бекетінде 1-1,5 адам деп қабылданады.

Фп = 357*7*1,5*0,9 = 3373,65 сағат

ТҚК мен АЖ бекеттерінің санын есептеуді 2.4-кестеде орындаймыз.

2.4-кесте
ТҚК мен АЖ бекеттерін есептеу

Бекеттік жұмыстар Бекеттік жұмыс-тарБекеттер
көлемі, ад-сағ саны
1 2 3
Диагностикалық 2380 1
Толық көлемдегі ТҚК 8925 3
Майлау 1785 0,5
Алдыңғы доңғалақтарды орнату бойынша реттеу2380 1
жұмыстары
Тежеу жүйесін реттеу жұмыстары 1785 0,5
Электротехникалық және қоректендіру жүйесі 2231 1
приборларын жөндеу және қызмет көрсету
Шина ажырату жұмыстары
357 0,1
1 2 3
Тораптар мен агрегаттарды АЖ 4016 1
Кузовтық жұмыстар (қаңылтырлық, пісіру, 11156 3
мыспен дәнекерлеу)
Бояу жұмыстары 11900 4
Тыс қаптау және арматуралық жұмыстар 1190 0,3
Барлығы: 48105 15

Жуу-тазалау жұмыстарын механикаландырған кездегі жұмыс бекеттерінің
саны1:

(2.13)
мұндағы - жуу-тазалау жұмыстарын орындау үшін
автомобильдердің кіру саны;
- автомобильдердің жуу-тазалау учаскесіне келуінің
бірқалыпсыздық коэффициенті, (1,2 – 1,3);
- жуу-тазалау учаскесінің жұмысының тәуліктік
ұзақтылығы;
- жуу қондырғысының өнімділігі;
= 0,9 - бекеттің жұмыс уақытын қолдану
коэффициенті.
Автомобильдердің ТҚК станциясына кіру саны1:

(2.14)
мұндағы NCTOi – жобаланатын ТҚК станциясында жылдық қызмет
көрсетілетін автомобильдер саны;
d - бір автомобильдің жыл ішінде ТҚК станциясына
кіруінің саны.
Сонда:

Жуу-тазалау бекеттерінің саны:

Өзіндік қызмет көрсету бекеттері1:

(2.14)
мұндағы dсам - өзіндік қызмет көрсетуге автомобильдердің кіруінің
үлесі, % (dсам =40).
Сонда:

Көмекші бекеттердің санын есептейміз. Автомобильдерді қабылдау
учаскесіндегі бекеттер саны келесі теңдеумен анықталады1:

(2.15)
мұндағы - автомобильдердің түсуінің бірқалыпсыздығы
коэффициенті;
ТПР – автомобильдерді қабылдау учаскесінің
жұмысының тәуліктік ұзақтылығы, сағат;
АПР = 2 – 3 – қабылдау бекетінің өткізу
қабілеті, авт-сағ.

Автомобильдерді босату бекеттерінің санын шартты түрде босатылатын
автомобильдер саны күнделікті кіргізілетін автомобильдер санына тең деп
алып, анықтайды1:

Қызмет көрсету мен жөндеуден кейінгі бақылау бекеттерінің саны станция
қуатына байланысты алынып, бақылау ұзақтылығына байланысты анықталады:

Жуу-тазалау жұмыстары учаскесінде автомобильдерді кептіру бекетінің
саны берілген бекеттің өткізу қабілетіне байланысты анықталады:

Бояудан кейінгі кептіру бекетінің саны өндірістік бағдарламаға және
жабдықтың өткізу қабілетіне байланысты анықталады. Техникалық сипаттамаға
сәйкес кептіру камерасы бар жеке бояу камерасының өткізу қабілеті сменада
12 автомобильді құрайды. Сонда:

Көмекші бекеттердің жалпы саны ОНТП-АТП-СТО-80 сәйкес бір бекетке 0,25
– 0,5 құрайды:
ХВСП = (0,25 – 0,5 )XТҚК,,АЖ = 0,3*14 = 1 бекет
Өндірістік учаскелердегі күтуге арналған автомобиль-орындардың жалпы
саны бір жұмыс бекетінің 0,3 – 0,5 үлесін құрайды:

Хож = (0,3 – 0,5) ХТҚК,АЖ = 0,3*14=4 бекет
Дайын автомобильдерді сақтауға арналған автомобиль-орын саны1:

(2.16)
мұндағы ТВ - тәулік ішіндегі автомобильдерді босату учаскесінің
жұмыс ұзақтылығы, сағат;
Тпр – станцияда қызмет көрсетілгеннен кейін иесіне
берілгенше автомобилдің тұру уақыты, (шамамен 4 сағат).

Автомобильдерді сақтауға, қызмет көрсетуді күтуге және дайындарын
беруге арналған автомобиль-орындардың саны бір жұмыс бекетіне 4-5 болады
деген шартпен анықталады:
Ххр,ож = 8 бекет
Клиенттердің және қызметкерлердің автомобильдеріне арналған ашық
тұрақтар 10 жұмыс бекетіне 7 – 10 автомобиль-орын қажет деген шарттан
анықталады:
Хст =

6. Ғимараттар ауданын есептеу

ТҚК мен АЖ аймағының және өндірістік бөлімшелерінің аудандары
автомобильдің бекетте алатын орны мен құрал-жабдықтардың орналасу орнына
байланысты анықталады.
ТҚК мен АЖ аймақтарының ауданы1:

(2.17)
мұндағы fa - автомобильдің габариттік ауданы, м2;
ХТҚК,АЖ – ТҚК мен АЖ жұмыс бекеттерінің саны;
КП = 6 – 7 - бекеттердің орналасу тығыздығы
коэффициенті.

fa = 4,2 * 1,6 = 6,72 м2

F3 = 6,72*14*6,5 = 612 м2
Көмекші жұмыстар және күту бекеттері аймағының ауданы1:

(2.18)
мұндағы Хвсп(ож) = 6,72 * 8 * 6,5 = 349 м2
3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ

3.1. Диагностикалау учаскесінің жұмысын ұйымдастыру

Авосервисте қызмет көрсетілетін автомобильдерге техникалық қызмет
көрсету мен жөндеу тиімділігін арттыру үшін оларға қызмет көрсеткенге
дейін және көрсеткеннен кейін техникалық жағдайлары туралы жеке
ақпараттар алу қажет. Бұл кезде талап етілетін ақпараттарды алу үшін
агрегаттар мен механизмдерді бөлшектемей және көп еңбек шығындарынсыз
орындалуы қажет. Техникалық қызмет көрсету кезінде жабық және жаңадан
басталып келе жатқан тоқтап қалулар туралы ақпараттар алу алдын-ала немесе
кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы зор.
Автомобильдерді диагностикалау ТҚК мен жөндеу жүйесінің бір элементі
болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау эәрбір жеке
алынған автомобыильдің техникалық жағдайы туралы бірыңғай, дұрыс
ақпараттармен теқникалық қызмет көрсету мен жөндеу процесін қаматамасыз
етеді. Осыған сәйкес АТК-да диагностикалауды ұйымдастыру ТҚК мен АЖ
процестерін ұйымдастырумен бірге орындалады. Автмобильдердің техникалық
жағдайын жолда бақылау орнатылған диагностикалау приборларымен орындалады;
күнделікті қызмет көрсету кезінде бақылаулар тексеруі арқылы қамтамасыз
етіледі; 1-ТҚК кезінде негізінен автомобиль қозғалыс қауіпсіздігін
қаматамасыз ететін механизмдеріне Д-1 жалпы диагностикалау кешенімен
қаматамасыз етіледі; 2-ТҚК және АЖ алдында агрегаттар мен механизмдерге
тереңдетілген диагностикалау Д-2 орындалса, аынықталған ақауларды
жойғаннан кейін диагностикалау кешенін қолданады. Бұл жағдайда реттеу және
жөндеу жұмыстарының сапасын аралық және қорытынды тексеруді қамтамасыз ету
үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен жөндеу
операцияларымен бірге орындайды.
Жалпы автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау автомобильдің
техникалық жағдайы мен ТҚК мен АЖ технологиялық процесстерін басқару үшін
қажетті жеке ақпараттарды алу мен өңдеудің адам-машина жүйесі болып
табылады.
Автмобильге ТҚК қажеттілігі кезінде диагностикалау кешені арқылы
анықталған техникалық жағдай туралы бастапқы ақпараттармен ТҚК бригадасы
слесарларын қаматамасыз етеді. Сонымен бірге бұл ақпараттар бір мезгілде
автотранспорт кәсіпорнының өндіріті басқару орталығына ТҚК мен жөндеу,
өндірісті дайындау туралы шешім қабылдау үшін, сондай-ақ орындалған жұмысты
бақылау және тіркеу үшін беріледі .

3.1-сурет. АТК-да ТҚК мен АЖ басқару үшін диагностикалауды қолдану схемасы
ТҚК кезіндегі диагностикалау жұмыстары автомобильдің, оның агрегаттары
мен мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын анықтаға арналады.
ТҚК кезінде диагностикалау жұмыстары автобустар үшін жалпы жұмыс көлеменің
5-9 процентін құрайды.
Д-1 жалпы автомобильдің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеін
агрегаттар мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару
доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру приборларын) техникалық дағдайын,
қалдық газдардың улылық деңгейін және отын үнемділікті диагностикалаға
арналған. Бұл кезде тек автомобильді пайдалануға жарамдылығын анықтаумен
(шұғыл-диагностика), немесе негізгі ақауларды анықтау және реттеу
жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. Шұғыл диагностика бақылау-тексеру
пунктінде автомобиль желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1 1-
ТҚК алдында орындалады.
Д-2 автомобильдің тарту-экономикалық көрсеткіштері бойынша
диагностикалау үшін және оның негізгі агрегаттары, жүйелері мен
механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК
алдында жөндеу жұмыстарын дайындау және оның ТҚК кезінде бос тұру уақытын
азайту үшін орындалады. 2-ТҚК кезінде Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық
қажет реттеу жұмыстары да орындалады.

3.1-кесте Диагностикалық параметрлер және оларды өлшеу құралдары

Автомобильдің Диагностикалық Диагностикалау құралдары
эксплуа-тациялық параметрлер
қасиеттері
Мамандандырылған Әмбебап
Тарту- экономика-лық Nk, Pk, va, Ff, Тарту сапасы Кешенді
Тежелуі sB, sp, tp, jp, стендтері стенд
Жүріс қасиеттері CO, A, Q Тежеу стенді --
PT, sT, j3, t3, s3Жүріс сапасының --
Pб стенді

3.2. Автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын басқару

Жылжымалы құрамның жұмысқа қабілеттілік деңгейін және АТК техникалық
қызметінің жұмысының тиімділігін жоғарылату резервтерінің бірі
автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын жоғарылату болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында орындалған жұмыс және еңбекақы арасындағы
тәуелділік көп жағдайда АТК-да қолданылатын жылжымалы құрамның ТҚК мен
жөндеуінің сапасын басқару жүйесінен байланысты болады.
Жобамен АТК-да автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын қолма-қол болжау
жүйесін қолдану ұсынады. Бұл жүйе келесі принциптерге сүйенеді. Персоналдың
еңбегінің сапасы шапшаңдылық принципі бойынша бағаланады. Жұмысты
орындағаннан соң жеткілікті қысқа мерзім ішінде кәсіпорынның жөндеуші
жұмысшысының еңбек сапасының деңгейі болжанады.
Персонал жұмысының сапасы комплекстік бригада немесе жұмысшылар тобы
қызмет көрсететін нақты агрегаттар бойынша жүргізіледі.
Еңбек бригадалық әдіспен ұйымдастырылған кезде сапаны басқару жүйесі
персонал жұмысының сапасын екі рет ескеруге мүмкіндік береді.
Бірінші жағдайда, бригаданың еңбекақы қорын қалыптастыру кезінде,
екінші рет-бригада қорын орындаушыларға үлестіру кезінде. Бригаданың еңбек
сапасын есептеу негізіне бірінші кезекте бригадаға бекітілген агрегаттар
мен жүйелердің белгіленген уақыт мерзімі ішінде тоқтаусыз жұмыс істеу
көрсеткіштері алынады. Осы кезде ТҚК мен жөндеуді орындағаннан соң
наработка немесе тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы көрсеткіштері
қолданылады.
Жалақыны аударуды ыңғайлы ету үшін техника-құндық кестелерді
пайдаланады.
Еңбек сапасын бағалауды ақпарат жүйесімен қамтамасыз ету үшін жалпы
қабылданған АТК құжаттары (есепке алу қағазы, бақылау талоны, агрегатты
жөндеуге берілетін карточка, қосалқы бөлшектер мен материалдарға талап
қағазы).

Бригада персоналының еңбек сапасын шапшаң бағалау принципі.
АТК-да автомобильдердің агрегаттары мен тораптарының жөндеу сапасын
бағалау кезіндегі негізгі қиындық жұмыстағы анық брактан басқа еңбек
нәтижелері ұзақ мерзім ішінде анықталуында. Егер еңбек нәтижесіне
қызықтыруды агрегат ресурсының соңына дейін қалдыратын болсақ онда
орындаушылардың өз еңбегінің нәтижесіне деген қызығушылығы жоғалады.
Сондықтан, жөндеу сапасын шапшаң бағалап, орындаушыларға аралық төлем
жүргізіп отыру керек. Сапаны шапшаң бағалау мәнісі тоқтаусыз жұмыс істеу
ықтималдығын және күтілетін орташа наработканы агрегаттардың жөндеуден
кейінгі бағалау мерзімі ішінде бірінші істен шығулары саны бойынша бағалау
жатады.

Болжауды бағалау мерзімінің ұзақтығын анықтау.
Автомобильдердің агрегаттары мен тораптарының жөндеу сапасының
көрсеткіштерін болжау дұрыстығы және дәлдігі бағалау мерзімін арттырумен
өседі ( - бет).
Бағалау мерзімін оптимизациялаудың математикалық моделі келесі түрге
келеді:
∆общ= [β(1-Pи)+Ри (1-β)]→ min
мұндағы ∆общ- l агрегаттарды болжауда және жөндеуші жұмысшылармен бағалау
мерзімі ішінде ақпаратты жадыда сақтау кезіндегі қосынды қателік;
β- l агрегаттарды жөндеуден кейін болжаудың сенімді ықтималдығы.
Pи- орындалған жөндеулер жөнінде ақпараттарды сақтау ықтималдығы.
Математикалық модель ұтымды бағалау мерзімін (lоц) анықтауға
мүмкіндік береді.
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА

Егер технологиялық есептеу іріленген көрсеткіштер бойынша жүргізілсе,
техникалық жобада жобаланатын нысанның көрсеткіштері тереңдетіліп зерттеліп
анықталады. Атап айтқанда, анықтамалықтар мен каталогтардан учаскедегі
жұмыстарды орындауға қажет технологиялық құрал-жабдық таңдалады, олардың
ұтымды орналасуы көрсетілген учаскенің технологиялық жоспары дайындалады,
бөлімшедегі операциялардың біреуіне технологиялық карта құрастырылады

4.1. Диагностикалау учаскесінің техникалық көрсеткіштері

Жобаның 2-бөлімінен диагностикалау учаскесі бойынша есептеу
нәтижелерін 4.1- кестеге келтіреміз.

Кесте 4.1

№ Көрсеткіштер БелгіленуіМәні
рб
1 2 3 4
1. Жылдық еңбек мөлшері,ад-сағ: ТD 2380
2. Технологиялық қажет жұмысшылардың саны, ад. PT 2
Жұмысшылардың тізімдік саны, ад.
3. Бекет саны РШ 2
4. Диагностикалау учаскесі алдындағы күту XD 1
5. бекеттерінің саны nD 1
Учаске ауданы, м2
6. Смена саны FD 108
7. Учаскенің жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны c 1
8. Смена ұзақтығы, сағ Dр.з 357

9 Тсм. 7

4.2. Технологиялық жабдықты таңдау

Гараж жабдығы бойынша табельдер мен каталогтарды пайдаланып,
диагностикалау учаскесі үшін технологиялық құрал-жабдықтарды таңдап аламыз.
Учаскедегі жабдықтар мерзіммен қолданылатындықтан, яғни толық жүктелмей
жұмыс істейтіндіктен, олардың саны сол учаскеге арналған жабдықтар табелі
бойынша тағайындалады. Учаске үшін таңдалған жабдықтарды 4.2.-кестеге
келтіреміз.
Кесте 4.2

Диагностикалау учаскесіне арналған технологиялық құрал-жабдықтар

№ Жабдықтың атауы Марка, Әзірл.Техникалық сипаттама Саны
рб модель завод
1 2 3 4 5 6
1 Жылжымалы домкрат Аурас АСО Жүк көтерімділігі 1,5 1
т,
габаритті өлшемдері
–108х240х245 мм
2 Мотор-тестер Элкон Вен-гр 1
ия Жылжымалы, габаритті
өлшемдері – 1280х1000х
550 мм
3 Жарық күшін және К-303 РАСО 1
фаралардың орналасу Жылжымалы,габаритті
бұрышын тексеруге өлшемдері –
арналған аспап 600х600 мм
1
4 Жеңіл – -
автомобильдердің Габариттік өлшемдері –
алдыңғы 6975х4150 мм
доңғалақтары-ның
орнатылу бұрыш-тарын
бақылауға және
реттеуге арналған
стенд
5 Доңғалақтарды К-125 Вен-грЖылжымалы, Nэ= 1,5 кВт 1
теңгеруге ия
арналған стенд
6 К-436 Вен-грТасымалды, габариттік 1
Отын насостарын ия өл-шемдері – 500х100 мм
тексеруге арналған
7 аспап 179 РАСО Тасымалды,өлшеу шкаласы1
10 кгс см2дейін,
Компрессометр габариттік өлшемдері –
365х70х170 мм

8 К-402 РАСО Тасымалды, әмбебап, 1
өлшемдері–245х160х110мм
Басқару жүйесін
тексе-руге арналған
9 аспап 2443 РАСО Жиынтықта 28 зат бар 1


10 Слесарь-электрик В–501 РАСО -
құрал-саймандар
11 жиынтығы Элкон Вен-грТасымалды 1
ия
Вентилятор

Газоанализатор

4.3. Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары

Диагностикалау учаскесінің технологиялық жоспары СНиП 11-93-74 және
ОНТП - АТП - СТО – 80 талаптары ескеріліп жасалады.
Жобамен Д-1 мен Д-2 жұмыстарын бір әмбебап учаскеде ұйымдастыру
қарастырылып отыр, бұл еңбек және материалдық ресурстарды толығырақ
пайдалануға мүмкіндік береді. Диагностикалау учаскесі алдында бір күту
бекеті қарастырылған.
Технологиялық жабдықтар орналастырылған диагностикалау учаскесінің
технологиялық жоспары жобаның графикалық бөлімінің 4-ші бетінде
көрсетілген.

4.4. Технологиялық картаны құрастыру

Диагностикалау учаскесіндегі жұмыстардың өнімділігін және сапасын
арттыру үшін технологиялық картаны құрастырамыз.

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА

Жұмыстың мазмұны: Автомобильдердің алдыңғы доңғалақтарының түйісу
бұрыштарын стендте бақылау

Автомобиль маркасы: Лада -110
Еңбек мөлшері: 21,7 ад-мин.
Орындаушы: разряды 5-ші оператор-диагност

№ Еңбек Жабдық, Техникалық шарттар
рбЖұмыстардың мазмұны мөлшері құрал-сайммен нұсқаулар
ад-мин ан
1 Стендтің жүгіртпе 1,0 ДоңғалатарАлдын-ала шүберінді
барабандарын бейтарап орнына дың қосылыстардағы
келтір, ол үшін стенд орна-тылу саңылауларды,
тұтқасын бұрау арқылы барабан бұ-рыштарыдоңғалақ күпшектері
осьтерін бағыттауыштарға н подшипниктерінің
перпендикуляр ет. бақылауға люфтісін,шиналарда-
же ғы ауа қысымын же
реттеу-ге доңғалақтардың
арналған тең-герілуін,алдыңғ
стенд ы ас-паның барлық
топса-лы
қосылыстарының
техникалық күйін
тексеру керек
2 Автомобильді алдыңғы 1,5 -
доңғалақ-тарымен жүгіртпе
барабанға орнат
3 Оң жүгіртпе барабан жетегінің0,1 -
электр қозғалтқышын іске қос
4 Барабан және алдыңғы оң 2,0 Барабанның осьтік
доңғалақ осьтерін параллель қозғалысы
ет.Бұл үшін тұтқаны бұрау тексеріле-тін
арқылы барабан табанын доңғалақ осіне оның
бірқалыпты айналдырып оның осі параллель
осьтік қозғалысын қадағала болған кезде
тоқтай-ды
5 Электрқозғалтқышын өшіріп, 1,0 Түйісу бұрыштары
лим-ба көрсеткішін жазып ал болу керек:
ГАЗ-3110, 0010(–
0025(
ГАЗ-3221, 0003(–
0030(
6 Алдыңғы сол доңғалақтың 3,1
түйісу бұрышын жоғарыда
көрсетілген ретпен тексер
7 Нәтижелер бойынша реттеуді 12,0 Кілттер
же жиынтығы
соңғы бақылауды орында 2334-ПИ
8 Автомобильді стендтен шығар 1,0 -

5. КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ

5.1. Жобаланатын стенд қызметі

Автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының ұтымды орнатылу
бұрыштарын бақылап, ұстап тұру оның сенімді тұрақтылығы мен
басқарымдылығын, шиналардың және алдыңғы аспа бөлшектерінің тозуын
төмендетуді, пайдалану қауіпсіздігін және жанармай шығынын азайтуды
қамтамасыз етеді.
Орнатылу бұрыштарын диагностикалау кезінде доңғалақтардың түйісу және
қиралаңдау, шүберіннің көлденең және бойлық бұрыштары шамаларының өзгеруі
анықталады.
Жеңіл автомобильдердің осы параметрлері бастапқы мәндерге дейін жоғары
сапалы реттеу операцияларын орындау арқылы қалпына келтіріледі.
Жеңіл автомобильдердің алдыңғы басқарылатын доңғалақтарының орнатылу
бұрыштарын диагностикалаудан алдын шүберінді қосылыстардағы радиал және
осьтік саңылауларды, доңғалақ күпшегі подшипниктерінің люфтісін,
шиналардағы ауаның қысымын және доңғалақтардың теңгерілуін,
амортизаторлардың және алдыңғы аспаның барлық топсалы қосылыстарының
техникалық күйін тексереді.
Анықталған ақауларды түзеткеннен кейін алдыңғы басқарылатын
доңғалақтардың орнатылу бұрыштарын бақылайды және реттейді.
Жобаланған стенд жоғарыда аталған жұмыстарды орындау үшін қызмет етеді.

5.2. Стендтің құрылысы және жұмыс істеу принципі

Жобаланған стенд қызмет көрсетілетін автомобильдің кіруіне арналған
бағыттауыштары 2 және тіреуі 3 бар станинадан 1 тұрады. Станинаға реттеуге
арналған сол және оң құрылғылары орнатылған. Әрбір құрылғы көтергіш
табаннан 4, жүгіртпе барабаннан 5, барабанды айналдыру жетегінен - электр
қозғалтқышынан 6, белдікті берілістен 7, тісті берілістен 8, барабанды тік
ось айналасында бұруға арналған механизмнен 9 тұрады. Аталған механизм 9
екі сатылы тісті және червякты берілістерден тұрады. Бұрауды тұтқа 10
арқылы жүзеге асырады. Лимбалар 11 және 12 жүгіртпе барабанның көлденең
жазықтықта бұрылу бұрышының мәнін көрсетеді. Лимба 12 червяк осінде
бекітілген және лимба 11 айналымдарын есептеу үшін қызмет етеді. Жүгіртпе
барабанның корпусы қуыс цилиндрлі болып келеді және онда шеңбер бойымен
бірдей қашықтықта орналасқан төрт ішкі осьтік ойықтар (паздар) бар,
олармен барабан білікке 14 бекітілген сегіз бағыттауыш роликтерге 13
тіреледі. Роликтер 13 барабанға айналымды біліктен береді және оған
автомобильдің рульдік тұтқасының әсерінен осьтік жылжуға мүмкіндік береді.
Төменгі жақтағы табан 4 червякты доңғалақ 15 орнатылған жарты осьпен
аяқталады, ол бұру механизмінің 9 кинематикалық тізбегін аяқтап, екі
конустық роликті подшипникке 16 келіп тіреледі.
Стенд келесі түрде жұмыс істейді. Жұмысты бастаудан алдын барабандарды 5
ось бойынша ортадағы орнына келтіреді. Роликті подшипниктерге 16 тірелетін
табан 4 тұтқаны 10 бұрау арқылы бейтарап орнына қояды.Осы кезде
барабандардың 5 осьтері бағыттауыштарға 2 перпендикуляр болуы керек.
Бағыттауыштар 2 арқылы автомобильді алдыңғы доңғалақтарымен тіреуіштерге 3
тірелгенге дейін станинаға 1 орнатады, осы кезде басқарылатын доңғалақтар
жүгіртпе барабандарды басуы керек. Электрқозғалтқышының 6 бірін іске қосып,
айналымды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Арнайы мамандандырылған техникалық қызмет көрсету станцияларын жобалау
Электрқозғалтқыштарға техникалық қызмет көрсету
Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу
Сервис саласындағы бәсекелестік қызмет
Қазақстан Республикасындағы жастарға арналған қызмет көрсету жүйесі
Туризмдегі қызмет көрсету мәдениеті
Қызмет көрсету саласындағы маркетинг
Компьтерлік қызмет көрсету орталығы
Сервистік қызмет көрсету
Жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсетуін ұйымдастыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь