Қазақстан Республикасында кеден органдарындағы қызметті ұйымдастыру

М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5.6

1.тарау. Кеден органдарында басқаруды ұйымдастырудың теориялық
негіздері
§ 1.1 Кеден органдарында басқаруды ұйымдастырудың мәні мен мазмұны
(объектілері және субъектілері) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.14
§ 1.2. Кеден ісін басқарудың заңдылықтары мен принциптері ... ... ... ... 14.17
§ 1.3. Кеден органдарындағы басқарудың функциялары мен әдістері ... . 17.24
§ 1.4. Кеден ісін басқарудың құқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24.31

2.тарау. Қазақстан Республикасында кеден органдарындағы қызметті
ұйымдастыру
§ 2.1. Кеден органдарында қызметті ұйымдастырудың әлемдік
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.37
§ 2.2. Қазақстан Республикасы кеден органдарының құрамы мен
мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 38.45
§ 2.3. Қазақстан Республикасы кеден органы қызметкерлерінің
лауазым иелерінің құқықтық мәртебелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45.58

3.тарау. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кедендік бақылау департаменті жұмысына талдау
§ 3.1. Оңтүстік Қазақстан Облысы кеден басқармасындағы
басқаруды ұйымдастырудың жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59.68
§ 3.2. Басқаруды ұйымдастырудың ОҚО КБ бойынша проблемалары мен
болашағы, оларды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69.72

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73.76

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77.79
К І Р І С П Е

Қазақстан Республикасы кеден қызметiнiң он алты жылдық жұмыс тәжiрибесi стратегиялық мақсаттарды нақты айқындаусыз, анық басымдықтарды тұжырымдаусыз елеулi табыстарға қол жеткiзудiң мүмкiн еместiгiн көрсеттi.
Қазiргi уақытта кеден қызметiн Қазақстандық сыртқы сауданы мемлекеттiк реттеудiң нақты жұмыс iстейтiн құралына айналдыру үшiн күш-жiгер жұмсалып жатыр, бұл жаңа басқару жүйесi бар қазiргi заманғы кеден қызметiн құруды, бақылау және пайдаланылып жүрген дәстүрлi кеден рәсiмдерiн жетiлдiру саласында жаңа стратегия әзiрлеудi талап етедi.
Бұл талаптардың негiзгi мақсаты фискальдық саясат жүргiзу, сыртқы сауданы реттеу және мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында кеден органдарының алдында тұрған мiндеттердi шешудiң мейлiнше тиiмдi және ұтымды жолдарын iздеу болып табылады.
Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуына тиiмдi жәрдемдесудiң қажеттiлiгi Қазақстандық кеденнiң алдына кеден iсiн дамытуға жаңа тәсiлдердi әзiрлеу мiндетiн қойды.
Бұл димпломдық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының базасында кеден органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала болжауға, басымдықтарды айқындауға әрекеттену болып табылады.
Дипломдық жұмыс кезінде жасалған талдау көрсетілген міндеттерді шешу қазіргі заманғы кеден қызметі үшін өзекті проблема болып табылатындығын көрсетеді. Кеден қызметін кеңінен жетілдірудің, оны сыртқы экономикалық қызметтің өсіп келе жатқан көлемі мен көп салалылығына сәйкес келтірудің, кеден қызметінің Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатының ұдайы өзгеріп отыратын шарттары мен міндеттеріне, халықаралық кедендік практикада қабылданған ережелерге, нормаларға, стандарттарға және рәсімдерге бейімделуінің барынша қажеттігі пісіп жетілді.
Кеден ісі саласында жетілдіру жұмыстарын табысты жүргізу үшін сөзсіз қаржыландырудың тиісті ресурстары мен көздері қажет. Дипломдық жұмыста көзделген іс-шараларды қаржыландыру мәселесі неғұрлым күрделі болып табылады. Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдіруді қамтамасыз етудің қаржылық тетігі мәселесі мемлекеттік бюджеттен кеден жүйесін дамытуға көзделген қаражатты бөлуді, республиканың кеден қызметінің жетілдірілуін жүргізуге мүдделі дүниежүзілік қаржы институттары тарапынан инвестициялар тартуды білдіреді.
Еліміздің тәуелсіздігімен қатар дүниеге келген кеден қызметі жыл өткен сайын дамып, қанатын кең жайып келеді. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін сақтау туралы мәселе Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан - 2030» жолдауында нақты көрсетілген.
Сыртқы сауданы мемлекеттік реттеу жүйесінде кеден қызметінің жөні бөлек. Сондықтан, соңғы жылдары еліміздің кеден органдарының құрылымы біршама өзгерістерге ұшырады, жауапкершілік күшейтілді. Халықаралық кеден бекеттерінен заңсыз өткізілетін тауарларға тосқауыл қойыла бастады. Бұл еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамассыз ету шараларын мықтап қолға алғандықтың белгісі.
Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдірудің мақсаты экономикалық саясат пен мемлекеттің қауіпсіздігі стратегиясын іске асырудың тиімділігін арттыру, сыртқы сауданы дамытуға жан-жақты ықпал ету болып табылады. Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының кеден қызметін реформалау бағдарламасының негізіне алынды. Кеден қызметін реформалаудың негізгі міндеттерін шешу сыртқы экономикалық байланыстарды дамытуды, СЭҚ-қа қатысушыларға қызмет етудің сапасын арттыруды және уақытын қысқартуды, бюджетке төлемдердің түсуін арттыруды, есірткілердің, қару-жарақтың, мәдени құндылықтардың контрабандасының жолын кесудің тиімділігін көтеруді, материалдық ресурстарды көлеңкелі айналымнан шығаруды, ұйымдасқан қылмыскерліктің әлсіреуін, Қазақстан Республикасының екі жақты және халықаралық шарттарда көзделген міндеттемелерінің орындалуын, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне ықпал етуді және әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне біртіндеп кіруін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі жүргізіп отырған, жаңа инвестициялық саясатпен, шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметті құрылымдық қайта құрумен, нарықтық қатынастарды одан әрі дамытумен, халықаралық сауда мен кеден органдарына интеграциямен сипатталатын экономикалық реформалар жағдайында сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу шараларын әзірлеуге және іске асыруға, Қазақстан Республикасының мүддесінде кеден саясатын қалыптастыруға қатысуды, басқа да мемлекеттік органдармен қатар ұлттық экономиканы дамытуға ықпал етеді. Елдің сыртқы экономикалық, ғылыми-техникалық, азық-түліктік, экологиялық және қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді; елдің бюджетіне СЭҚ-дан кірістердің неғұрлым толық түсуін қамтамасыз етуді, тауарлардың бақылаусыз әкелінуін/әкетілуін шектеуді; кедендік құқық бұзушылықтарға, контрабандаға, есірткілік препараттардың, халық үшін зиянды және қауіпті тауарлардың контрабандасына, заңсыз өткізілуіне қарсы тиімді күресті қамтамасыз етуді; Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саясатын әзірлеуге белсенді атсалысу жолымен бейбіт шаруашылық байланыстар жүйесіне кіруді тиімді шешуге қабілетті қазіргі заманғы кеден қызметін құрудың қажеттілігі туындап отыр.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР МЕН НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл;
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі. 2003 жылғы 1 мамыр;
3. Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 22 қаңтар N 536;
4. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 12 тамыз N 1238;
5. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитетінің төрағасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 30 қаңтар N 133;
6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден комитетiнiң құрылымы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5 мамырдағы N 786;
7. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі 2001 жылғы 30 қаңтар N 155-II
8. Алибеков "Таможенное дело в Республике Казахстан" Алматы 1997 год.
9. Алибеков "Таможенное право" Алматы 1997 год.
10. Драганов В.Г. "Основы таможенного дела" Москва 1998 год.
11. Основы таможенного дела: учебное пособие. Выпуск III. Экономическая деятельность таможенных органов. М.: РИО РТА, 1995. С. 294-295.;
12. Основы таможенного дела: учебное пособие. Выпуск I. Развитие таможенного дела в России. М., 1995 г., С. 78.;
13. Российское таможенное право: учебник для вузов./руководитель авторского коллектива Б.Н. Габричидзе – М.: издательская группа ИНФА, 1997 год. С.1.;
14. Сәрсенбаев М.А. "Таможенное право" Алматы 1998 год.
15. Мадиярова Д.М. "Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару" Алматы 2000 жыл.
16. Садықов Е. "Iшкi экономикалық қатер", Ақиқат журналы 1 1998 жыл.
17. М. Шабанбаев "Қауiпсiздiк бәрiнен де қымбат". Егемен Қазақстан/13 желтоқсан/2000 жыл.
18. Ү. Құланбай "Кеден-мемлекеттiң шекарадағы сенiмдi қалқаны" Егемен Қазақстан/16 ақпан/2000 жыл.
19. Н. Назарбаев "Қауiпсiздiкке мән бермеу – нақты қатердi бағаламаумен тең" Егемен Қазақстан/25 ақпан/2000 жыл.
20. Президенттiң Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан/2000 жыл.
21. Б. Балғарина "Қауiпсiздiк тұжырымдамасы болашаққа қызмет етедi" Егемен Қазақстан/ 2 маусым/ 2000 жыл.
22. С. Мұса "Еуразиялық Экономикалық Қауымдастық" Егемен Қазақстан/ 11 қазан/ 2000 жыл.
23. Қазақстан Республикасының Президентiнiң Жарлығы "Қазақстанның 2001-2005 жылдарға арналған экономикалық қауiпсiздiк стратегиясы". Егемен Қазақстан/ 27 ақпан/ 2001 жыл.
24. Е.О. Алауханов "Есiрткiнi ауыздықтау қауiпсiз қоғамға жол ашу". Үкiмет жаршысы, 1, 2001 жыл.
25. М. Байгiсиев "Халықаралық эономикалық қатынастар" Алматы "Санат" 1998 жыл.
26. Н. Әбiқаев "Қазақстан және Еуропалық Одақ: әрiптестiк пен ынтымақтастық". Егемен Қазақстан/24.04.2002 жыл.
27. М. Садыхан "Орталық Азия бiртұтас экономикалық аймаққа ұмтылады" Егемен Қазақстан/16.06.2000 жыл/.
28. Л. Матақбаева "Қазақстан Республикасының Тәуелсiз Ммелекеттер Достастығындағы интеграциялық саясаты турал". Ақиқат журналы, 3, 1999 жыл.
29. М. Нүкенов "Экономикалық қауiпсiздiк күзетiнде". Егемен Қазақстан, 2001 жыл.
30. Ә. Дүйсенбек "Бiрiккен Ұлттар Ұйымы және Қазақстан". Егемен Қазақстан/06.02.2001 жыл./
31. В. Пресняков "Экономическая безопасность: таможенные методы и средства обеспечения". Внешняя торговля, 1995 год, 12.
32. Аграшенков А.В. Психология в таможенном деле. СПб.: «ПиК», 1995 год.;
33. Асанов А.М. Циклическое развитие управленческой мысли. – В кн.: Материалы V Международной конференции «Циклы природы и общества». Ч. 1. Ставрополь, 1997 год. С. 382.;
34. Бякин Г.И., Воронин Ю.Н., Кулешова А.В., Нарышкин Е.М. Перемещение товаров физическими лицами через таможенную границу РФ. СПб., С.- Петербургский филиал РТА, 1998. С. 67-69;
35. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. М.: издательство фирмы Гардарика, 1996. С. 303;
36. Ершов А.Д. Управление экономической безопасностью в таможенном деле: материалы научно-практической конференции «Таможенная деятельность и обеспечение экономической безопасности государства» Ростов на – Дону: Ростовский филиал РТА, 1998 год. С. 48-51;
37. Ершов А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле. Учебное пособие. Санкт-Петербург 1999 год.
38. Зачесова Г.М. Курс лекций «Экономика таможенного дела» Учебное пособие СПб., 1997 год. С.54.;
39. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М. Автор, 1996. С. З.;
40. Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. Практика таможенного регулирования. М. Автор, 1994.;
41. Съедин С.И. основы управления: курс лекции. М.: РИО РТА, 1996. С. 101-103;
42. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ТППРФ, 1997 год;
43. Демченко А.А. О применении программно – целевого управления в таможенной службе: тезис докладов международной научно-практической конференции «регулирование ВЭД и экономика таможенной политики России» от 22-23 октября 1996 г. .М.: РИО РТА, 1996. С. 171-173;
44. Ершов А.Д. Генезис и эволюция таможенного дела // Учен. зап. С.-Петербургского филиала РТА, 1998. № 5. С. 8-27;
45. Лозбенко Л.А. Стртегия Всемирной таможенной организации (ВТО) по модернизации таможенных служб мира: Материалы заседания «круглого стола» «Актуальные проблемы современной таможенной политики России» от 14.12.1995. М.: РИО РТА, 1995. С. 65-66.;
46. Беляшов В.А. «Таможенный энциклопедический справочник» Краснянский И.Ю. ред. басшылығымен, Минск 1998 жыл;
47. Ғ.Қасымов «Таможенная политика – составная часть государственной политики», ФЕМИДА, 1998 жыл, 3;
48. Ғ.Қасымов «Казахстану нужна единая тарифно-таможенная политика» Вестник по налогам и инвестициям, 1998 жыл., 11-12 беттер;
49. Тенлибаев Н. «Снижение пошлины: вести о таможне», Сегодня, 1998 жыл;
Бекбосунов И. «Ответственность за нарушение таможенных правил», Внешнеэкономическая деятельность, 2001 жыл., 1
        
        М А З М Ұ Н Ы
Кіріспе
............................................................................
.................................. 5-6
1-тарау. Кеден ... ... ... ... 1.1 ... ... басқаруды ұйымдастырудың мәні мен мазмұны
(объектілері және ... ... 1.2. ... ісін ... ... мен ... ................
14-17
( 1.3. Кеден органдарындағы басқарудың функциялары мен әдістері..... 17-24
( 1.4. ... ісін ... ... ... ... Қазақстан Республикасында кеден органдарындағы қызметті
ұйымдастыру
( 2.1. Кеден органдарында қызметті ... ... ... 2.2. ... Республикасы кеден органдарының құрамы мен
мақсаттары
............................................................................
.......................... 38-45
( 2.3. Қазақстан Республикасы кеден органы ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кедендік бақылау ... ... 3.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.2. ... ... ОҚО КБ ... проблемалары мен
болашағы, ... ... ... ... мен ... ... ... 77-79
К І Р І С П Е
Қазақстан Республикасы кеден ... он алты ... ... ... ... нақты айқындаусыз, анық басымдықтарды
тұжырымдаусыз елеулi табыстарға қол жеткiзудiң мүмкiн еместiгiн көрсеттi.
Қазiргi ... ... ... ... ... сауданы мемлекеттiк
реттеудiң нақты жұмыс iстейтiн құралына айналдыру үшiн ... ... бұл жаңа ... жүйесi бар қазiргi заманғы кеден қызметiн құруды,
бақылау және ... ... ... ... ... жетiлдiру
саласында жаңа стратегия әзiрлеудi талап етедi.
Бұл талаптардың негiзгi мақсаты фискальдық саясат ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету
саласында кеден органдарының алдында тұрған мiндеттердi шешудiң мейлiнше
тиiмдi және ... ... ... ... ... ... ... дамуына тиiмдi ... ... ... ... ... iсiн дамытуға жаңа
тәсiлдердi әзiрлеу мiндетiн қойды.
Бұл димпломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi ... ... ... ... ... қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша
реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала ... ... ... ... ... ... кезінде жасалған талдау көрсетілген міндеттерді шешу
қазіргі заманғы кеден ... үшін ... ... болып табылатындығын
көрсетеді. Кеден қызметін кеңінен жетілдірудің, оны сыртқы экономикалық
қызметтің өсіп келе ... ... мен көп ... ... ... қызметінің Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатының ұдайы өзгеріп
отыратын шарттары мен ... ... ... ... ережелерге, нормаларға, ... және ... ... ... ... ... ісі ... жетілдіру жұмыстарын табысты жүргізу үшін сөзсіз
қаржыландырудың тиісті ресурстары мен ... ... ... ... ... ... мәселесі неғұрлым ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етудің қаржылық тетігі мәселесі мемлекеттік бюджеттен кеден жүйесін
дамытуға көзделген ... ... ... ... ... жүргізуге мүдделі дүниежүзілік қаржы институттары тарапынан
инвестициялар тартуды білдіреді.
Еліміздің тәуелсіздігімен қатар дүниеге келген кеден қызметі жыл ... ... ... кең ... келеді. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін
сақтау туралы мәселе Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған ... 2030» ... ... көрсетілген.
Сыртқы сауданы мемлекеттік реттеу жүйесінде кеден қызметінің жөні ... ... ... ... ... органдарының құрылымы біршама
өзгерістерге ұшырады, ... ... ... ... ... ... ... тосқауыл қойыла бастады. Бұл
еліміздің экономикалық қауіпсіздігін ... ету ... ... ... белгісі.
Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдірудің ... ... пен ... ... стратегиясын іске асырудың
тиімділігін арттыру, сыртқы сауданы дамытуға жан-жақты ықпал ету ... Бұл ... ... ... ... ... реформалау
бағдарламасының негізіне алынды. Кеден қызметін реформалаудың негізгі
міндеттерін шешу ... ... ... ... СЭҚ-қа
қатысушыларға қызмет етудің сапасын арттыруды және ... ... ... ... ... ... ... мәдени
құндылықтардың контрабандасының жолын кесудің тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының екі жақты ... ... ... ... ... Қазақстанның
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне ықпал ... және ... ... ... ... кіруін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі жүргізіп отырған, жаңа инвестициялық
саясатпен, ... және ... ... ... құрылымдық қайта
құрумен, нарықтық қатынастарды одан әрі дамытумен, халықаралық сауда мен
кеден органдарына ... ... ... ... ... ... қызметті мемлекеттік реттеу шараларын
әзірлеуге және іске асыруға, ... ... ... ... ... ... басқа да мемлекеттік органдармен қатар
ұлттық экономиканы дамытуға ықпал етеді. Елдің сыртқы экономикалық, ғылыми-
техникалық, ... ... және ... ... ... ... ... СЭҚ-дан кірістердің неғұрлым толық түсуін
қамтамасыз етуді, ... ... ... ... ... бұзушылықтарға, контрабандаға, есірткілік препараттардың,
халық үшін ... және ... ... ... ... қарсы тиімді күресті ... ... ... ... ... ... ... белсенді атсалысу жолымен
бейбіт шаруашылық ... ... ... ... шешуге қабілетті
қазіргі заманғы кеден қызметін құрудың қажеттілігі туындап отыр.
1-ТАРАУ. ... ... ... ... ... ... Кеден органдарын басқаруды ұйымдастырудың мәні мен ... мен ... ... айтарлықтай кең ұғым береді және адамзат қызметінің
түрлі салаларында қолданылады. Кеден қызметінің қатысы бар түрлі әлеуметтік
- ... ... ... ... ... ... ... классикалық менеджмент “Басқаруды” - ... мен ... қол ... ... ... және ... ... деп таниды. Ал, басқару саласының,
келесі топ ... мен ... ... ...... ... мамандардың ұйымдарды қалыптастырып, мақсаттарды қою арқылы оған қол
жеткізудің интеграциялық процессі деп есептейді. Дегенмен, кеден ... мен ... ... ... ... “ішкі және
сыртқы жағдайлардың өзгермелі кезінде қойылған ... ... ... ... ... ... ұжым ... шешім қабылдауларының ақпараттық процессі” болып табылады.
Сонымен, басқару - дегеніміз жүйенің қойылған ... ... ... ... асыру үшін, өзінің құрылымын сақтауға, оның ішкі
және ... ... ... ... ... әсер ету
процессінің ашырамас қасиеті.
Кеден ... ... ... қатынасқа түсу, оның ішкі тетіктерін
ұғыну мен оларды қолдана білу қабілеттілігі ... ... ... ... мәнін, тек жүйенің барлық қатыстарының қимыл-
қозғалысы, элементтері мен ... ... ... ... ... ... ғана ұғынуға болады.
Біртұтастық қағидасы жүйенің қызметтік иерархиялығына алып келеді,
яғни жүйенің төменнен жоғарыға дейінгі ... ... ... ... ... бір ... ... жүйелердің элементтері болуы
мүмкін, яғни жүйелер өзінің жеке жүйелерінен ... ... жүйе ... ... кеден жүйесі сыртқы экономикалық қызметті реттейтін
мемлекеттік жүйенің құрамына кіреді.
Осы қағида, ... ... ... ашық және анық ... көрсетеді.
Кеден ісі жүйесінің мәні - бұл ... ... ... ... ... үдерістер бірлігінің ішкі мазмұны. Өз кезегінде, ... ... ... оның ішкі қасиеті - негізгі қызметінен көрініс табады.
Сондықтан, жүйеде қалыптасатын ... ... ... деп ... ал ...... құрылымы. Кеден жүйесінің негізін қалайтын қызмет – бұл
халықаралық алмасу процессін тәртіпке келтіру және ... ... ие болу ... ... ... ... өзі осыған
келіп саяды.
Жоғарыда аталғандай, ... ... ... белгілі-бір жүйелердің
санынан тұрады. Оның құрамындағы әрбір жүйе өзінің жеке жүйесінен құралған.
Мысалы, кеден бекеті ... ... ... ... өз ... ол
аймақтық не облыстық кеден басқармасы жүйесіне, ал облыстық ... өз ... ... Республикасының Мемлекеттік Кеден
комитеті ... ... ... ... ... тиесілі шектелген құзіреттілігі, мақсаттары,
қызметтері, құқықтары және т.б. бар. Мысалы, кеден бекетінің ... ... ... ... ... және ... Бірақ, осы элементтердің әр–біреуін жеке мини-жүйе ... ... ... ... аталған жүйенің құрамдас бөліктерге,
элементтерге бөлу мүмкіндігіне меңзейді.
Кеден ісін тануда және оның ... ... ... ... және ... ... ... маңызға ие. Бұл ұғымдар алғашқыда
фәлсафада, кейінірек нақты-пәндік ілімдерде пайда болды.
Фәлсафалық көзқарас бойынша объект (латын ... objecto – ... ... ... ... ... қарама-қарсы тұратын ұғым
береді. Қазіргі заманғы объект түсінігін Р. Декарта ... яғни ... ... ... қойылуы немесе білімнің тұпнұсқалық жағынан
нақтылығын айқындау.
Субъект ұғымы ... ... ...... ... негізін
қалаушы, sub – астында, jacio – ... ... ... ... ... ... танымдық мәнін көрсетуші, белсенділік көзі, объектіге
қарсы ... ... ... ... және ... ... ... түсіндіріліп, өзіндік ерекшеліктер мен ғылыми түсіндірмелерге
ие болады.
Кеден ісіндегі ... ...... ... ... субъектісі ретіндегі басқарушылық әсер ету бағыты. ... ... ... ... ... алдын ала құрылған
бағдарламалар мен көзделген мақсаттарға ... ... ... ... басшылық жасаумен түсіндіріледі. Осыған байланысты
басқарудың объекті және субъекті ұғымдарын бөліп қарастырыуымыз қажет.
Басқарудың субъектісі ...... ... ... ... болып табылады.
Кеден ісіндегі басқарудың объектілері мен субъектілерінің жиынтығының
құрамы төмендегілерден тұратын басқару жүйесін құрайды:
• басқарудың ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру құрылымының жиынтығы (кеден органдарының
түрлері, басқарудың ұйымдастыру ... ... ... жеке ... ... және т.б.) ;
• кеден процесстері механизмдер элементтері және басқару ... мен ... ... қатынасы ретінде (кеден бағдарламалары
көмегі, технологоиялық схемалар, жағдайларға байланысты, ... ... ... ... ... ... және ... ісіндегі құқықтың объектісі – дегеніміз кеден қызметін жүзеге
асыру кезінде туындайтын, реттеуші орган (ҚР МКК) ... ... ... ... немесе қорғалуға тиісті қатынас. СЭҚ ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
және міндетті әрекеттерін, кеден органдарының құқықтары мен міндеттерін
нормативті-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... мүддесіне жауап беретін ... ... ... ... ... ... ... – бұл заң бойынша құқықтар мен
заңды міндеттерді ... ... ... ... субъектілікке ие)
тұлғалар (жеке және заңды), яғни жеке ... ... ... ... ... құқық субъектісінен құқықтық қатынас субъектісін
бөліп қарау қажет.
Осы, дипломдық жұмыста негізінен ... ... ... ... ... ... бірнеше тәсілдері белгілі. Белгілі
жағдайларда “зерттеу объектісі” мен “басқару ... ... ... ал ... ... ... ... мен “басқару
объектісі” жеке зерттеледі. Менің ойымша, зерттеу объектісі кеден ... ... кең ... ие болады. Өз кезегінде басқару ... ... ... ... оның ... кіреді және оның
негізінде жүйенің маңызды қызметі қалыптасады.
Кеден және басқа да экономикалық ... ... ... ... ... ... және т.б. ... ... ... ... ... аталған терминдер дұрыс
қолданылмайтын сияқты, өйткені жылжымайтын ... ... ... т.б. басқаруды қалай түсінуге болады. Кеден ісінің түсінігі бойынша,
аталғандарды кеңістікпенен уақыт кеңістігінде ... ... еді. ... бұл ... “кедендегі басқару” немесе “кеден ... ... ... ... ... ұйымдастыру және басқару
формасына көшуі басқарудың екі бағытын бірінші ... ... ... синтездеуге алып келді. ... ... ... ... жалғастырумен байланысты, ал екінші бағыт дәстүрлі
қалыптасқан басқаруды ... ... ... объектісін кибернетикалық
жаңалықтармен толықтыруды көздейді.
Кеден тәжірибесі көрсетіп отырғандай ... ... ... объектісіне тауарлар, көлік құралдары, және ... ... ... ... ... ... ... ұғымы – басқарудың теориясы мен тәжірибесіндегі ең
күрделі және көп ... ... ... ... ... ... тұтынушылық құн мен тауардың құны
арасында реттеу рөлін жүзеге асыру. Мұндай реттеу ... ... ... құнды анықтау және басқа да ... ... ... ... барысында жүзеге асырылады.
№1. Схема. Кеден жүйесідегі басқарудың ... ... ... ... ... ... бойынша тауарлар
дегеніміз кез-келген жылжыйтын мүлік болып табылады, соның ішінде валюта,
валюталық құндылықтар, электр және басқа да түрдегі ... ... ... алып өтудің негізгі талабы, олардың СЭҚ ТН сәйкес ... ... ... ... ... ... ұстанымдары жағынан
қарастыруға болады (экономикалық-құқықтық, ұйымдастырылу-психологиялық және
т.б.). Айталық төмендегідей тауарлардың кеден ... ... ... ... ... ... сай:
• қазақстандық;
• шетелдік;
2. Кеден кеңістегіндегі қозғалысының бағыты бойынша:
• импорттық;
• экспорттық;
• транзиттік;
3. Уақытша мінездемесіне сай:
• мерзімдік;
• тез ... ... ... ... және ... Сауда-айналымдық мақсатына сай:
• сыртқы сауда айналымында сату және ... ... ... ... ... сауда айналымына арналмаған, коммерциялық емес тауарлар;
5. Фискальды белгісі:
• кедендік салық салуға жататын тауарлар;
• салықтардан ... ... ... мінезіне сай:
• жеке пайдалану мақсатындағы тауарлар;
• өндірістік тұтынушылық мақсатындағы тауарлар;
7. Тиым салу-шектеу шаралары:
• ҚР ... ... ... ... ҚР ... аумағынан әкетуге тиым
салынған тауарлар;
• енгізілуіне немесе шығарылуына тиым салынған тауарлар;
• тек ... ... ғана ... тауралар;
• экономикалық саясат шаралары қолданылатын тауарлар;
8. Шығарылатын еліне ... ... елі ... тауарлар;
• шығарылған елі анықталмаған тауарлар;
9. Тауарларды өткізу ... ... ... ҚР ... ... ... тауарлар;
• ҚР кеден шекарасынан өткізілмеген тауарлар;
10. Арнайы ... ... ... СЭҚ ТН ... берілген кодтарына сай бақыланатын тауарлар;
• пошта – халықаралық пошта жіберілімдері;
... ... ... ... ... қызметкерлердің қол багаждары,) тауарлар;
• қол жүктері – жеке тұлғалардың өздерімен бірге алып ... ... ... ... 1 класс – түрлі қасиеттерге ие жарылғыш материалдар;
• 2 класс – улы не улы емес газдар;
• 3 класс – тез ... ... 4 ... – тез тұтанатын қатты ... ... ... ... ... ... ... өздігінен тұтанатын газ
бөлетін заттар;
• 5 класс – қышқылданатын заттар, органикалық пероксидтер;
• 6 класс – улы және инфляциялық заттар;
• 7 ...... ... 8 ... – коррозиялық заттар;
• 9 класс – 1-8 класстағы заттарға ... ... яғни ... ... су ... ... тасымалдағанда қауіпті қасиеттері
көрініс алатын.
Көлік құралдары. Көлік құралдарына жолаушылармен ... ... үшін ... ... ... жатады, соның
ішінде контейнерлер мен басқа да көліктік құрылымдар.
Олар төмендігідей құрмнан тұрады:
а) өндірістік және коммерциялық жүктерді ... ... ... теміржол;
• авиациялық;
• ғарыштық;
• теңіз;
• өзен;
• автомобиль;
• құбыр;
... ... жеке ... арналған және коммерциялық мақсаттарға арналған
жүктерді тасымалдаумен айналыспайтын көлік құралдары.
Тұлғалар. “Тұлғалар” термині кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, ... ... және жеке ... ... ... Қазіргі таңда бұл термин
мынандай белгілерге сәйкес жіктеледі:
1. Құқықтық статус:
• жеке тұлғалар – ... ... ... ... көлемде
құқықтық қабілеттілік пен іс-әрекет қабілеттілігіне ... ... ... – жеке ... ... және ... ... бар және өз міндеттеріне өзінің мүлкімен жауап
беретін ұйым;
2. Азаматтық елі:
• қазақстандық тұлғалар;
• шетел тұлғалары;
3. Мекен – жайы:
... – ҚР ... ... ... жайы бар ... ... жататындар:
- ҚР тұрғылықты тұратын мекен-жайы бар жеке тұлғалар, соның
ішінде уақытша оның аумағынан тыс жердегілер;
- ҚР заңдарына ... ... және ҚР ... ... ҚР ... тыс ... ... оның дипломатиялық
және ресми өкілеттіліктері;
- ҚР аумағынан тыс ... ... ... ... еместер – шетел азаматы, азаматтығы жоқ тұлғалар, ... ... тыс ... ... ... жеке ... ... заңды
тұлғалар.
Резидент еместерге жататындар:
• ҚР аумағынан тыс жерлерде тұрғылықты тұратын жеке тұлғалар, ... ҚР ... ... шетел мемлекеттерінің заңдарына сәйкес құрылған, ҚР аумағынан тыс
жерлерде орналасқан заңды ... ҚР ... ... мемлекеттерінің дипломатиялық және ресми
өкілеттіліктері;
4. Кедендік ресімдеуге мүдделлі тұлғалар:
• декларант – ... ... ... ... мен ... ... кеден тасымалдаушысы – тауарларды тасымалдаушы тұлға;
• кеден брокері немесе делдалы – ... ... ... мен ... ... ... қоймасының иесі – кеден органының лицензиясы ... ... ... ... ... ... ресімдеу жөніндегі маман – кедендік ресімдеу жөнінде
қызметтер ... ... ... ... ... белгілер:
• кедендік бақылау жөнінде жеңілдіктері бар ... ... ... да ... ... қызметкерлері;
• кедендік бақылауға көмеке көрсетуші тұлғалар (мамандар, медициналық
қызметкерлер, сарапшылар, куәлер);
• басқа да тұлғалар;
Қызметтер. Қызметтер ... ... ... нәтижелер ұсынушы
әрекеттер. Кейінгі уақытта халықаралық саудада қызметтерге үлкен ... жүр. ... ... ... көрсету саудасы халықаралық саудада
үлкен көлемге ие ... ... ... қоры жөніндегі БҰҰ
Статистикалық Коммисиясы, Европалық Одақ және басқа ... ... ... ... саласында әдістемелік сұрақтарды шешу
ұйымдастырылып жүр. Осы ... ... ... халықаралық саудада “қызметтер” ұғымын анықтау;
• қызметтердің классификаторын қалыптастыру;
Өнімнің бірыңғай классификаторына сәйкес қазіргі таңда қызметтердің ... ... ... қызметтер – 46 қызметтің салалық түрі;
• көліктік қызметтер – 33 түрі;
• байланыс қызметтері – 25 түрі;
... ... – 17 ... ... ... қызметтер – 5 түрі;
• басқа да қызметтер – 34 түрі;
Санаткерлік меншік. Бүкіләлемдік сауда ұйымының Уругвайдағы келіссөздері
тауарлардағы санаткерлік ... ... ... анықтап берді.
Келісімнің мақсаты санаткерлік ... ... ... оның ... ... кедергі болмауына қол жеткізу.
Келісімнің қатысушылары кедендік қорғалуғы тиісті санаткерлік ... ... ... және ... ... ... ... географиялық нұсқауларды пайдалану;
• өндірістік дизайн;
• патенттер;
• интегралды микросхемалардың ... ... ... ... жаңалықтарының бірі - қатысушы мемлекеттерге санаткерлік
меншік құқығын қорғаудың ұлттық ... құру ... ... ... ҚР МКК БСҰ ... ... ... бойынша ұсынған заңның
жобасын зерттеу үстінде.
2. Кеден органдарында басқарудың заңдылықтары мен принциптері.
Басқару заңдылықтары басқару ... ... мен ... ... негізгі және қажетті байланыстарды көрсетеді. Заңдылықтар
объктивті және ... ... мен ... тәуелді болмайды.
Басқарудың заңдарын білу ... ... құру және ... ... ... ... ... есепке алуға мүмкіндік береді.
Басқарудың жүйесіне мыналар жатады: басқару ... ... ... ... және ... үйлесімділік заңы, басқару қызметін оңтайлы
орталықтандырудың заңы, басқарудың қызметі, ... және ... ... заңы және ... ... ... заңының әрекеті мыналардан көрініс табады:
басқару қатынасының ... ... ... ... жоғарғы
органдар жүйесінен бастап оның ең төменгі құрамдас ... ... ... ... ... сатылары, операциялары мен
кезеңдерінің ... мен ... ... ... мен ... барлық қосалқы бөліктерін басқарудың бірлігінен;
басқарудың қызметтері мен ... ... ... ... ... талаптардың бірлігінен.
Кәсіби қызмет және басқарудың үйлесімділік заңы ... ... ... ... және ... ... ... түрде
үйлесімді қызмет жасауын қамтамассыз етеді. Үйлесімділік жүйенің негізгі
қызметін басқару қаншалықты дәлме-дәл және ... ... ... яғни ... ... және кедендік бақылаудың минималды
шығындар шығару арқылы ... әсер ... ... ... ... заңы ... органдары
жүйесінің әрбір төменгі ... ... ... басқару органдарына
тұрақты түрде қажетті бағыныштылығын орнату арқылы бақару ... ... ... ... Орталықтандырылған басқару жүйенің барлық құрамдас
бөлігінің қызметін қатаң түрде белгілеуді білдірмейді.
Басқарушы және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді талап етуді көздейді.
Осы салыстырмалықтың ... ... ... әсер ... ... ... және экономикалық. Бәрінен де бұрын, басқарушы жүйенің даму
және ... ету ... ... жүйенің жедел-қызметтік қызметі
деңгейіне сәйкес болу шарт.
Кеден органдарындағы басқару, объективті заңдармен олардың негізінде
қалыптасатын принциптердің ... ... де иек ... принциптері дегеніміз – басқарушы жүйе басшылыққа алып
отыратын басқарушылық идеялар, ... ... ... мен ... ... органдарын басқару тәжірибесінде жалпы, жеке ... ... ... ... ... – дегеніміз басқарудың басым нормалары және
олар кеден ... ... ... ... ... жалпы мынандай принциптері бар:
Жүйелілік – басқарудың жетекші принципі. ... ... ... ... құрылымдылық және қызметтік бірлігін қамтамассыз етеді
және жетілдіреді.
Кеден ... ... ... мақсаттар күрделенген сайын,
соғұрлым жүйенің кері ... ... ... ... ие ... ... объектісіне нақты сәттерде жүйенің жағдайы, көзделген мақсатқа қол
жеткізгендік туралы мәліметтер алуға және ... әсер ету мен ... ... асыруды қамтамассыз етуге мүмкіндік береді.
Кеден органдарының алдарына қойған мақсаттарына ... ... аз ... ... және ... шығындарымен жетулері
басқарудың ұтымдылығы ... ... ... ... ұтымдылығы түрлі әдістер мен құралдар
арқылы қамтамассыз етіледі.
Басқарудың жеке ... ... ... екі ... топқа
бөлінеді: кеден қызметінің экономикалық, әлеуметтік-саяси және ... ... ... және ... құқыққорғау ұйымдары
ретінде өз құзыреттілігі шегінде Қазақстан ... ... ... ... ... органдарының жүйесінде орын алатын
принциптер.
Басқарудың жеке принциптеріне жататындар: заңдылық, орталықтандыру,
үзіліссіздік, ... ... ... ... ... және ... жүйесінде басқару мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуы және
қызмет етуі принципі, ... ... ... ... мен ... жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру принципі және т.б. сияқты
жеке принциптердің топтарында қолданады.
Ұйымдастыру-технологиялық принципті кеден ... ... және ... ... негізінде жүзеге
асырылады. Оларға мынандай басқару принциптерін жатқызуға болады: дара
басшылық, нақтылық, ... ... ... ... ... ауқымдылығы және т.б.
Дара басшылық принципі бір жағынан басқарудың алқалығын, ал ... ... ... қатаң дара жауапкершілікті орнатуды білдіреді.
Басқарудың алқалығы әрбір қызметкерге ... іс үшін ... ... ... органдарының барлық деңгейлерінде кеден
органдарының басшылары заң жүзінде дара басшылық құқықтары мен міндеттеріне
ие және ... ... ... қолданылады.
Дара басшылықты принципі негізінде кеден органдарының ... ... ... МКК ... ... ... ... ісін
басқарудың неғұрлым күрделі сұрақтары Қазақстан Республикасы МКК алқасы
отырысында шешіледі. Алқа ... ... МКК ... ... шешім, барлық кеден органдары мен қызметкерлерінің
орындауларына ... ... ... ... кеден басқармаларының бастықтары да
сүйенеді. Дара басшылық принципі ... және ... ... ... ... ... ... басқаруда жетістікке жету кеден жүйесі органдары мен
ұйымдастыру, олардың барлық лауазым ... ... ... ... Бұл ... ... істе олардың әрқайсысының арнай
орындары, ерекшеліктері мен атқаратын ... ... ... ... ... ... маңызғп ие.
Басқарудың нақтылығы принципі жағдайдың нақты талдаудан өтуін
белгілейді. Бұл үшін ... ... ... ... ... ... бөлу ... басқаруды ұйымдастыру бойынша барлық қызметті
жүзеге асыру, басқару жүйесінің нақты құрамдас бөліктеріне жүктеледі. ... ... ... ... құрамдас бөлігі нақты міндеттерге ие
болулары қажет.
Иерархия принципі төмен тұрған қызметкердің жоғары тұрған ... ... ... ... әрбір қызметкері жоғары
тұрған басшылық ... тек ... ... мен ... үшін жауап
беріп қана қоймайды, сонымен қатар өзіне бағынышты барлық қызметкерлердің
шешімдері мен әрекеттеріне жауапты болады.
Құзіреттіліктерді анықтау ... ... ... ... ... ... ... оны шешу үшін қажетті құқықтың да
берілуі кереке екендігін білдіреді.
Басқарудың ауқымдылығы ... ... ... ... ... бағынышты қызметкерлердің ұтымды сандарының ... ... ... ... Кеден органдарындағы басқарудың функциялары мен әдістері.
Басқару функциясы дегеніміз – жүзеге ... үшін ... ... ... ететін басқару қызметінің белгілі-бір түрі.
Кеден органдарын басқаруда басқару функциясы ... орын ... ол ... ... ... ... басқару қызметінің
мазмұнын ашып көрсетеді және басқару саласындағы міндеттерді бөледі.
Кеден органдары жүйесіндегі басқарудың функцияларын классификациялау
арқылы ... ... ... ... яғни ... ... көрсететін және арнайы функциялар, яғни кеден органдарының нақты
жедел-қызметтік қызметтерінің түрлерін айқындайтын түрлеріне бөлуге болады
(№2. Схема).
Басқарудың ... ... ... ... ... негізін
айқындайды, өйткені ол кез-келген ... ... ... мінездеме
береді.
Басқарудың жалпы функцияларын анықтаған кезде олардың диалектиялық
бірлігін, сондай-ақ ... және ... ... ... алу
қажет. Басқару функциясының құрамы, басқарылатын жүйе жағдайының кез-келген
өзгерісіне, басқарушы жүйе жауабының тиімділігін ... етуі ... ... ... мыналар жатады: оперативті-қызметтік
жағдайдың талдауы мен болжамы, жоспарлау, ұйымдастыру, ... ... ... ... белгілі-бір функцияларын жүзеге асыру үшін басқару
жұмысының (операцияларының) нақты ... ... ... Бұл ... жұмысы (операциялары) дегеніміз басқару функцияларын жүзеге ... ... ... ... ... объектісін басқаруды
қамтамассыз етуге жеткіліксіз әрекеттердің жиынтығы.
Егер басқарудың негізгі функциясын жүзеге асыру оперативті-қызметтік
қызметтің жаңа ... ... ... онда ... жеке ... ... қызметтің жаңа сапаға ие болуын қамтамассыз етуге
жеткіліксіз ... ... ... ... түрлерін жүзеге асыру басқару
жұмыстарының осы функцияларына ғана арналған ... ... ... ... ... мүмкіндіктері жедел-қызметтік жағдайды
талдау және болжау негізінде ғана айқындалады. ... ... ... ... ... арқылы, талдау жүйенің жағдайын ғана көрсетіп қоймай,
оның арақатынасын да анықтайды. Бұл ... ... ... ... ... ... бөліктеріне өз талдауын жасайды. Кеден жедел-қызметін
талдау және ... ... ... ... ... жағдайлардың
жиынтығын, сонымен қатар олардың кеден ісінің нәтижелеріне әсерін зерттеу,
ұғыну және алдын-ала білумен тығыз байланысты.
Кедендік жедел-қызметтік жағдай дегеніміз ... ... ... ... ... ... ... құқықтық, жергілікті және
басқа да жағдайлардың диалектиялық дамудағы ... ... ... ... ... ... ... қызметтер көрсетілетін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, яғни
Қазақстан және ... жеке және ... ... ... ... ... ... ағымдарының түрлері, көлемі мен бағыты,
оларды уақыт, орындар, көлік құралдары бойынша бөлу;
- кеден заңдарын бұзатын СЭҚ ... және ... ... және ... ... кеден органдарына қарсы
жағымсыз әсер ету әрекеттерін жүзеге асыруға ... ... ... ... мен ... ... кеден органдарынң күш-жігері мен құралдары және өздеріне ... мен ... ... ... ... ... ... мүдделерін қорғау және жалпы
мемлекеттік экономикалық қауіпсіздікті қамтамассыз ету шаралары;
- Кеден органдарының қызмет ету аясында контрабанда және ... ... ... ... ... ... болу;
- Кеден қызметі жүзеге асырылатын аумақ.
Жоспарлау дегеніміз – өзінің көмегі ... ... ... құралатын болшақта жасалатын қызметтің ... ... ... ... ... ... жүйенің мақсаттары мен қоғалысы, ... ... ... ... ... ... жоспарда
көзделген мақсаттардың жолдарын, тәсілдерін, құралдары мен ... ... ... ... ... ... ... (Қазақстан Республикасының МКК), жедел (ОКБ),
тактикалық ... ... ... ...... ... кезінде жасалған
жоспарларды орындау үшін қолданылатын басқарудың ... ... ... ... ... ... қажетті байланыстар орнату
үшін жүйенің қуты мен құралдарын құру.
Аталған ... ... ... ... ... субъектісі арқылы
қабылданған шешімдер мен бекітілген жоспарлардың сәтті жүзеге асуы үшін
қолайлы жағдайлар туындайды.
Басқарудың ... ... ... ... ... ... (операциялары) арқылы жүзеге асырылады: шешімдерді және
құрылған жоспарларды ... ... ... қою; қарым-қатынасты
ұйымдастыру; атқарушыларды дайындау, соның ішінде оларды оқыту; ... да ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
Реттеу дегеніміз бағынышты тұлғалардың ... ... үшін ... басқару функцияларының негізгі түрлерінің
бірі.
Реттеу кері байланыс негізінде жүзеге асырылады. Ол жеке қызметкерлер
мен ұжымдардың қарым-қатынасын ... ... ... бөлу ... ... асады.
Басқарудың “реттеу” функциясы кеден ... ... ... (операциялары) арқылы жүзеге асырылады: ... ... ... үшін ... ... мақсаттар түріндегі шешімдерді
атқарушыларға дейін жеткізу; реттеуді ... ... ... ... ... ... алу функциясының мағынасы басқарылып жатқан жұйенің ағымдағы
жағдайы, оның қозғалысының бағытымен ... қол ... ... және
орын алған проблемалар туралы ақпараттарды жүйелеу және өңдеуді білдіреді.
Жоспарлардың дұрыс орындалып жатқандығын, оның ... мен ... үшін ... ... ... - ... жүзеге асырылуы негізінде кеден органдары
жүйесінің қызмет ету процессіне, қызметтің барысы, жағдайы нәтижелеріне
қадағалауды жүзеге ... үшін ... ... ... негізгі
түрлерінің бірі.
Қабылданған шешімдерді жүзеге асыруға бақылау ... ... ... анықтауға бағытталған. Бақылау жасаудың негізгі
мақсаты жоспарлау ... ... ... ... ... ... себеп салдарын айқындап, кеден органдарының ... ... ... ... ... ... ... ашып көрсету.
Бақылаудың нақты мақсаттары мен ... ... ... ... мынандай екі бағытта жасалады: бір жағынан, ... ... ... орынбасарлары мен тікелей бағынышты бөлімдердің, ... мен ... ... ... ... жасайды, ал
екінші жағынан – олармен біріге отырып жоспарға сай құрылымдық ... ... ... жүзеге асыру үшін төмендегідей басқару жұмыстарын
орындау қажет: бақылаудың объектілерін, әдістерін, тәсілдерін, ... ... ... және оның ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру; бақылаудың мәліметтерін талдау
және оларды жүзеге асыру.
Осы аталған ... ... ... ... тығыз байланысты
және біртұтас бірлікті білдіреді.
№2. Схема. Басқару функцияларының классификациясы
Басқарудың ... ... ... органдарындағы басқарудың арнайы функцияларына төмендегідей
функциялар жатады:
кеден қызметін басқарудың функциялары (кеден ... және ... ... ... ... ... құқықтық реттеу
және ғылыми-техникалық даму жөніндегі басқару);
қаржы-экономикалық қызметті басқарудың функциялары (қаржылық ... ... ... ... ... басқарудың функциялары (кадр, еңбек және психолого-
педагогтық қызметтерді, сондай-ақ әлеуметтік ... ... ... ... ... функциялары (әкімшілік
қызметті, ... ... және ... ... материалды-
техникалық қамтамассыз етуді басқару).
Сонымен, кеден органдарындағы басқарудың ... ... ... ... ... ... болып шығады.
Басқарудың әдістері
Басқарудың әдістері дегеніміз қойылған мақсаттарға жету ... ... ... әсер ету ... ... және формаларының жиынтығы.
Басқарудың әдістерін зерттеу кезінде олардың әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру,
экономикалық, әлеуметтік және техникалық мақсаттардың шешілуін талап етеді,
ал ол ... өз ... ... сәйкес әдістерін қолдануды талап
етеді.
Басқарудың әдістері басқару қызметінің көлемі және әсер ... ... ... ... ... ... көлемі бойынша жалпы және жеке
әдістер ерекшеленеді.
Басқарудың жалпы әдістері ғаламдық проблемеларды, кеден ісінің ... ... ... Олар ... ... ... негізгі
мақсаттарына жету тәсілдері мен қызметтерінің мақсаттарын айқындайды.
Басқарудың жеке ... ... ... және ... ... қолданылады (жергілікті кеден басқармалары, ... ... ... әсер ету ... байланысты тікелей және жанама әсер
ету әдістері қолданылады.
Тікелей әсер ету әдістері мемлекеттің еркі мен ... ... ... ... және ... ... жатады.
Жанама әсер ету әдістеріне ... ... ... және экономика-математикалық.
Кеден органдарында ұйымдастыру-басқарушылық (әкімшілік) әдісі көмегі
арқылы ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... қызметкерлер мен ұжымдардың арасында мынандай: парыз, ... ... ... ... ... қалыптасады.
Кеден органдарындағы әскерилендірілген және құқыққорғау ұйымдастыру-
басқарушылық әдістерінің ерекшелігі жүйеге ... ... ... ... ... ... біржақты шешімдерді қабылдауына
мүмкіндік беріп, нормативті-құқықтық құжаттарды міндетті ... ... ... ... үш тобы
қолданылады: ұйымдастыру, басшылық жасау және ... ... ... орын ... әсер ету ... ... Олар басқарудың
негізі болып табылатын ... ... ... ұзақ ... ... және ... нормалау мен нұсқаулаудан құралады.
Р е г л а м е н т т е у ... ... әсер ... қатаң түрі
болып табылады. Ол кеден органдарында жүргізілетін жүйені және ... ... ... ... ... жасауды және жүзеге
асыруды білдіреді, яғни мұндай ережелерге мыналар кіреді: кеден жүйесінің
қызмет ету ... және ... ... ... ... ... және ... ережелер; түрлі құрылымдардың
мақсаттарын, қызметтерін, құзыреттіліктерін ... ... ... және лауазымдық нұсқаулармен жүзеге асатын лауазымдық
регламенттеулер.
Н о р м а л а у ... ... ... әсер ... ... ... бірі және ол қызметте басқарудың ... ... ... ... ... ... ... және қатынастардың қажетті нормаларының, ... ... ... ... мен ... ... Кеден органдарын
басқару практикасында кейбір уақыт және басқа нормативтері белгілі.
Н ұ с қ а у л а у ... ... ... ... бағытталған
әдістемелік және ақпараттық көмектер формасында болады.
Ұйымдастыру-басқарушылық арқылы әсер ету әдістерінің екінші ... ... ... ... жедел жұмыстарын қамтамассыз
ететін басқарушылық арқылы әсер ету әдістері ... Бұл ... ... әсер ету ... ... ... негізделген ағымдағы ұйымдастыру жұмыстарының ... ... ... ... басқарушылық арқылы әсер ету әдісі негізінде
құзыреттілік пен міндеттер жатыр. Аталған ... ... ... ... шешім қабылдауы арқылы жүзеге асады, яғни ... ... ... ... ... және ... формада
басқарушылық шешімдер қабылдап, жүзеге асыру арқылы.
Кеден жүйесінде ... тек ... ... шығарады, ал олардың
орынбасарлары мен қызмет басшылары өздерінің құзыреті ... ... ... әсер ету ... ... ... әсер ету әдістері жатады. Бұл әдістердің кеден органдардағы
мағынасы жауапкершілікті ... ... ... Олар ... ... ... қалыпты қызмет жасауы үшін ... ... ... ... ... және ... жауапкершілік болып
бөлінеді.
Құқықтық әдістер әлеуметтік-экономикалық жүйенің элементтеріне әсер
етудің заңды құралдары мен ... ... ... ... ... жатады: құқықтық ... ... және ... құқықтық қатынастарды қалыптастыру, құқықтық
актілердің талаптарын сақтау.
Құқықтық нормалар кеден ... ... ... ... және ... басқарудың әдістерін белгілейді. Осындай негізгі
құқықтық нормаларға жататындар: ... ... ... ... ... ... Заңы 1995 жылғы 20 шiлде N 2368; Лауазымды
адамдардың Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000
жылғы 12 тамыз N 1238; ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы ... N 786 және ... ... ... ... ... еңбек, азаматтық,
шаруашылық және тағы бірқатар құқықтық актілердің нормаларымен белгіленеді.
Басқарудың әлеуметтік және психологиялық әдістері кеден ... ... ... ... ... ... ... кеден қызметіндегі
ұжымның әлеуметтік, экономикалық және ұйымдастырылудың ... ... ... ... кеден органдарындағы қызметтік
жұмыстың тиімділігі ... ... ... ... ... ал
ол кеден органдарындағы еңбек етудің әлеуметтік және ... ... ... ... қызметкерлердің ар тазалығын,
ұжымдағы психолгиялық климатты және т.б. көрсетеді.
Әлеуметтік және психологиялық әдістердің мақсаты ... ... ... ету және ... ... жеке адамның
қызметтік белсенділігін арттыру мен ұжымның тиімді қызмет жасауын жүзеге
асыру ... ... ... ... ... әдістерден құралады:
әлеуметтік нормалау, әлеуметтік реттеу, әлеуметтік жаңалықтар енгізу ... ... әсер ету ... ... ... ... ... даму
жоспарларынан көрініс ... Ол ... ... құралады:
қызметкерлердің мәдени-тәрбие және біліктілігін ... ... ... жүргізу, еңбек және тұрмыстық жағдайларды жақсарту.
Басқарудың психологиялық әдістері ұжымда тиімді ... ... ... ... органдары қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... ... мен
ұжымдарды құру, еңбекті бағалау, психологиялық ой қозғау, кәсіби ... ... ... ... ...... ... негізінде басқару объектісіне әсер ету тәсілдерінің жүйесі. Кеден
органдарындағы басқарудың ... ... ... жоспарланған және экономиклық ынталандыру әдістері.
Басқарудың экономикалық әдістерінің ерекшелігі мемлекеттік, ұжымдық
және жеке мүдделер жүйесінің ... ... ... ... кеден органдарында екі түрлі аспект арқылы ... ...... ... ... кіріс бөлігін директивті
жоспарлар құру арқылы белгілеу, ал екіншісі – ... ... құру ... ... ... пайдалану негізінде басқару.
Басқарудың экономика-математикалық әдістері. Басқарудың шешілетін
мақсаттар ерекшелігіне ... ... ... ... ... ... ... формаланған және формаланған
түрлері қолданылады.
4. Кеден ісін басқарудың құқықтық негіздері
Кеден ісін ... ... ... екі ... ... ... ... көздер, ал екіншіден
институционалды көздер. Формальды көздерге классикалық көздер мен ... ... ... ... кезекте мыналар жатады: Қазақстан
Республикасының Заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары,
Қазақстан ... ... заң ... мен ... ... ... ... актілері және басқа да ... мен ... ... ... актілері. Қазіргі таңда
кеден ісіндегі басқару келесі заңдарға сүйенеді:
• Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ... ... ... ... кодексі. 2003 жыл 1 - мамыр;
• Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет
өткеруi туралы ереженi бекiту ... ... ... Үкіметінің
қаулысы 2000 жылғы 12 тамыз N 1238;
• Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс ... ... ... ... ... ... ... қаулысы 2002 жылғы 30
қаңтар N 133;
• Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден ... ... ... Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5 мамырдағы N 786;
... ... ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 22
қаңтар N ... ... ... ... ... ... ... 2001
жылғы 30 қаңтар N 155-II
2003 жылғы 5 сәуірде N 2368 қабылданған, ... ... ... ... Республикасындағы кеден ісінің құқықтық, экономикалық,
ұйымдастыру және әлеуметтік-психологиялық ... ... ... заң
актісі болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы кеден iсi осы ... ... өзге де заң ... және ... iсi ... ... актiлермен реттеледi. Кеден iсi мәселелерiне қатысты Қазақстан
Республикасының өзге де заң актiлерiнің ережелерi осы ... ... ... ... және ... ... осы ... өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзiлгеннен кейiн қолданылады. Егер Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... бар
ережелерден өзге қағидалар белгiленген болса, аталған шарттың ережелерi
қолданылады.
Қаралып отырған көздерге ... ... ... кеден
комитетінің көптеген бұйрықтар, ... ... ... ... нормативті-құқықтық актілері де жатады. Қазақстан
Республикасы кеден органдарының ... ... ... ... ... ... ісі туралы заңның ережелері мен
баптарын нақтылайды, қолданылу ауқымын кеңейтеді және толықтырады.
Халықаралық көп ... және екі ... ... ... ісіндегі басқарудың
нормативті-құқықтық базасының көздері болып ... Көп ... ... ... ... жататындар:
• 1995 жылдың 1 қаңтарынан Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) айналған
тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісім;
• 1988 ... 1 ... ... ... ... ... ... үйлесімді жүйесі туралы халықаралық Конвенциясы;
• 1980 жылғы БҰҰ-ның ... ... және сату ... ... 1996 жылдан Дүниежүзілік Кеден ... ... ... ... ... ... ... халықаралық сауданы импорттық ... ... ... ... арқылы либерализациялау жатады. ДСҰ-ның
негізгі қағидаларына мыналар жатады: өзара сауда жасауда барынша қолайлы
жағдай жасау; ... ... ... ... ... ... дауларын
кеңестер мен келіссөздер арқылы шешу.
Универсалды кедендiк-саудалық халықаралық ұйымдардың iшiндегi ... ұйым ГААТ ... ... ... ... деп ... елiмiз Дүниежүзілік Сауда Ұйымының бақылаушысы болып табылады.
Келешекте Қазақстан Дүниежүзілік Сауда Ұйымының ... ... ... ... ... ГААТ ... 1995 ... 1 қаңтарында
құрылған. Оның штаб-пәтерi Женева қаласында орналасқан. Дүниежүзілік Сауда
Ұйымы қызметiне ... ... ... келiсiмдерi мен келiсiм шарттарын жүзеге асыру;
сауда келiсiмдерiнiң ... ... ... ... ... ... экономикалық саясатты бiрлесе тізудегi басқа халықаралық ұйымдардың
ынтымақтастығына қатысу және тағы басқалары.
Дүниежүзілік Сауда Ұйымындағы негiзгi ... оның ... ... ... ... Ол 2 ... 1 рет ... бұл ұйымның ағымдағы жұмыстарын бiрқатар көмекшi органдар
атқарады және ол ... ... ... Атқарушы органдардың
негiзгiсi – Бас ... ... ... ... ... атқаратын өзiнiң
күнделiктi қызметiнен бөлек Бас Кеңес екi нақты ... ... және ... ... органның жұмыстарын қоса жүргiзедi.
Бас Кеңес бұлардан басқа ... ... ... ... қызмет
көрсету жөнiндегi кеңеске және санаткерлік меншiктiң ... ... ... өзiнiң өкiлеттiлiгiн тапсырады. Қазақстан
өзiнiң стратегиялық мақсаттары мен мүдделерiн шешу ... ... ... ... ... 90% ке ... иемденетiн, қатарында 170 мүше
елдер бар ұйымнан ... қала ... ... ... Сауда Ұйымына мүше болып кiру мәселесi саяси тұрғыдан шешiлдi
деп айтуға болады. Дүниежүзілік ... ... мүше ... ... ... атап өтейiк.
Оларға:
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше елдердiң рыногында ең қолайлы ережелер
жүйесiн ... ... ... ... ... ... қалыптастыру жұмыстарына қатысу;
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше басқа ... ... ... ... ... жүйе ... ... жүзiлiк сауданың еркiндiгi жөнiндегi көп жақты келiссөздерге ... ... ие ... ... ... ... ... әсерi бар iс-қимылдар
жөнiндегi ақпараттарды алу;
Республикалық сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... ... кеңестер алу;
Дамушы ел қатарында техникалық көмектер мен белгiлi ... ... ... жылы ... ... ... соғыстан кейiнгi жүйесiн
құру жөнiнде жүргiзiлген шаралар шеңберiнде халықаралық, ... ... ... ... ... ... ... Ынтымақтастық Кеңесiн
құрудың алғышарттары мемлекеттердiң сауда мүдделерi ... ... ... ... 1994 ... ... өткен кезектi жыл сайынғы
сессиясында, Дүниежүзілік Сауда Ұйымына ұқсас "Дүниежүзілік Кедендiк ұйым"
деген жаңа ресми аты жөнiндегi шешiм ... едi. Бұл ... ... мүшелерi арасында жүретiн кеден мен сауданың бiртұтастығын
сипаттайды.
Мемлекеттер арасындағы экономикалық ... ... ... ... тарифтiк саясатты "ырықтандыру" барысында
көп жақты негiздегi реттелуге аз ... ... ... ... ... рөлi өлшеусiз өсе бастады.
Осындай құралдар арсеналында кедендiк шаралар шешушi мәнге ие ... ... ... ... ... толтыру, оған арнайы
мәлiметтер ... ... бiр ... ... бiр ... ... ... тағы басқа) өткеруi ... ... ... ... ... ... ... тауардың қымбаттауы салдарынан
бәсекелесу қабiлетiн де төмендетедi. Сондықтан да Кедендiк Ынтымақтастық
Кеңесiн құру ... ... ... ... ... ... ... едi.
Дүниежүзілік Кеден ұйымының заңды негiзi – бұл 1950 ... ... ... ... 3 ... ... Кедендiк Ынтымақтастық Кеңесiн құру жөнiндегi тұжырымдама;
2) Кедендiк мақсатта тауарларды классификациялауға ... ... ... ... ... ... бағалау жөнiндегi тұжырымдама.
Дүниежүзілік Кеден ұйымын құру жөнiндегi конвенцияға сәйкес оның мойнына
мынадай ... ... ... ұйымының басқа екi тұжырымдамасын жүйелi түсiндiру ... ... ... жасау;
Осы конвенцияда анықталған мiндеттердi орындау;
Конвенцияны қолдану және түсiндiрумен байланысқан дауларды шешу.
Дүниежүзілік Кеден ұйымының негiзгi мiндеттерiне мыналар жатады:
Кедендiк iстегi ... ... ... ... ... ... ... техникалық аспектiлерiн қарастыру;
Осыған байланысты конвенциялар мен кепiлдемелер тобын дайындау;
Кедендiк шараларға қатысты ақпараттарды жинау;
Мүше мемлекеттердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету;
Басқа халықаралық ... ... ... кеңесi құрылымы бойынша келесiдей органдардан
тұрады:
Кеңес;
Кеден саясаты бойынша комитет;
қаржы комитетi;
Кеңесте үйлесiмдi жүйе ... ... ... және ... ... атқарады. Ал, кеден саясаты бойынша комитеті және ... ... ... ... мәжбүр ету комитетi – кеден ұйымы ... ... ... комитет – кедендiк бiлiктендiру техникалық комитетiн, кедендiк
баға бойынша комитеттi және топты-консультативтi оқыту комитетiн қамтиды.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... байланыс комитетi бар.
Кеңестiң мақсаты – кедендiк шараларды жақсарту, үйлестiру және де өз
мүшелерiнiң ... ... ... ... ... ... ... артпай-ақ, халықаралық сауданы қамтамасыз ету.
Қазiргi таңда Дүниежүзілік Кеден ұйымының мүшелерi әлемнiң ... ... ... ... ... ... бұл ... 1991
жылдың шiлде айында кiредi. Ал Ресей Кеңестiк Социалистiк Республикалар
Одағы күйрегеннен ... ... 1992 ... ... мүше ... мен ... басқа барлық бұрынғы Кеңестiк Социалистiк
Республикалар Одағы Дүниежүзілік Кеден ұйымының мүшелiгiне ендi.
Кеңес Бас ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Кеңес ... ету ... ... Оған мүше ... ... ... тұлғалардың (115-120 адам) тұрақты штаты жұмыс
iстейдi. ... ... ... ... ... Қазiргi кезде ұйымның басқаруымен жасалған 18 халықаралық
кедендiк конвенциялар, 46 ұсыныс пен 11 норма ... ... ... ... тарифтердегi тауарларды жiктеуге арналған номенклатура, кедендiк
шараларды жеңiлдету мен үйлдесiмдi ету жөнiндегi тағы ... ... ... Дүниежүзілік Кеден ұйымына 1993 жылдың 5-шi ... ... ... ... және оның ... ... ... табылады. Қазақстан
Республикасы кеден органының халықаралық Кеден нормаларының негiзiнде дамуы
және Қазақсатнның жаңа ... ... ... нормаларын түзуге
халықаралық ынтымақтастағы мемлекеттерге белсендi қатысуын – ... ... және ... ... ... атап көрсету қажет.
Қазақстан Республикасының кеден кодексiнде республиканың кедендiк
заңдылығының ... ... ... ... ... принциптерi
көрiнедi:
ұлттық режимнiң принципi;
дискриминацияламаудың принциптерi;
Дүниежүзілік кеден ұйымы мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерiнiң теңдiгi;
Сыртқы сауда және ... ... ... ... сыртқы саудасын реттеушi ретiнде кедендiк тарифтi қолданудың
принципi.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... кедендiк ынтымақтастығына қатысуына мүмкiндiк
беретiн каналдардың бiрi болып ... ... ... ... ... және ... ... жүйесі туралы халықаралық
конвенцияны бөле жарып қарастыруға болады. Ол 1983 ... ... ... яғни ... ... ... ... мемлекеттердің қол қоюлары
үшін ресми түрде жарияланған болатын. Бірқатар елдердің қол ... ... 1983 ... 1 ... ... ... енді.
Үйлесімді жүйе дегеніміз тауарлардың материалдар мен қоса алғандағы
қызметтерінің классификациялық жүйесі. ... жүйе ... ... ... құрылып сыртқы экономикалық қызметтің ұлттық тауар
номенклатурасы жасалған.
Үйлесімді ... ... ... ... сыртқы
экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы; ... ... ... мен ... мәліметтерінің, тауарлардың нақты дәлме-
дәл классификаторын қамтамассыз етеді.
ТМД-ның ... ... ... ... ... дегеніміз
кодталған тауарлардың жүйелі тізімі. ТМД-ның Сыртқы ... ... ... үйлесімді жүйе және Еуропалық Одақтың қиыстыру
номенклатурасы негізінде құрастырылған.
Институционалды ... өз ... ... ... және кәсіби
ұйымдар болып екіге бөлінеді.
Мемлекеттік мекемелерге заң ... және ... ... ... сот ... ... ... Мысалы, бейтарифтік реттеу шаралары
негізі бойынша сыртқы экономикалық қызметті реттеудің әкімшілік шаралары
болып ... ... және ... ... мен қызметтерді
сертификаттау, тауарларды әкелуге немесе шығаруға тиым салу, валюталық
бақылау және т.б. ... ... ... ... ... ... мен ... қатысады.
Кәсіби ұйымдарға ұлттық сауда-өндірістік палатасы, ... ... ... палалаталар мен бірлестіктер, халықаралық кәсіби
бірлестіктер жатады. Бұл ұйымдар ... ... ... ... ... ... Мысалы, халықаралық сауда палатасы сату-сатып алу
шартының базистук ... ... Олар ... ... ... ... белгілі.
Сыртқы сауда құжаттары. Халықаралық сауда айналымында көптеген ... ... ... ... ... ... ... халықаралық әуе көлігінің құжаттамасы, халықаралық ... ... СМR, өзен ... ... ... ... жіберушінің пошталық куәлігі.
Фактура (ағылшын тілінде: commercial invoice) тауарды сатушы немесе
қызмет көрсетуші жазып беретін ... ... ... ... ... болып табылады. Ол сондай-ақ кедендік ресімдеудің ... ... ... ... мазмұны келесідей мәліметтерден тұрады:
• жазылып берілген күні мен орны;
• сатушының аты және ... ... ... аты және ... төлеуші туралы мәліметтер
• жіберудің тәсілдері, күні және көлік ... ... ... ... және ... орны;
• жіберілетін тауардың нақты сипаттамасы;
• сатушы тарапынан жасалатын қосымша шығындар;
• тауарларды таңдау мен сұрыптау;
• фактураның қорытынды сомасы;
... ... ... мен мерзімі;
• фактураны жазып берген тұлғаның қолы.
Теміржол құжаттамасы (ағылшын тілінде: railroad bill of ... ... екі ... ... ... және ... жүкті
жіберуінің штемпелі қойылады. Теміржол құжаттамасын ... ... яғни ... ... ... үлгі ... және мазмұны
төмендегідей болады:
• жіберушінің аты, мекен-жайы;
• жүкті қабылдаушының аты мекен-жай;
... ... ... мен ... ... ... бағыты;
• тасымалдау үшін тариф;
• жеткізілетін стансаның штемпелі;
• теміржол құжаттамасына қосылған құжаттардың тізімі;
• тауардың ... ... ... да ... ... ... халықаралық құжаттамасы (ағылшын тілінде: negotaible air
cosignment note) ... ... ... ... ... болып
табылады. Көлік құралына IATA (әуе көлігі бойынша халықаралық конвенция)
конвенциясымен ... ... ... ... ... ... CMR (ағылшын тілінде:
international consignment note) тауарларды ... ... ... құжат болып табылады. CMR құжаттамасы халықаралық ... ... ... ... конвенция CMR (Convention relative an
contracde transport international de Marchandises par Route) ... ... ... ... ... ... inland ... of
lading) өзендер арқылы тауарларды тасымалдауды куәлендіретін құжат. Аталып
отырған құжат төмендегідей мазмұнда ... ... ... ... ... атуы мен ... ... қабылдаушының атауы мен мекен-жайы;
• баржаның атауы мен номері;
• жүкті тиейтін порт, жүкті тиеудің орны мен ... ... ... ... мен ... ... үшін төленетін төлемнің орны;
• жүкті тиеуге жауапты тұлғаның қолы;
• көлік құралы ісі бойынша капитанның немесе агенттің қолы;
• коносаменттің саны мен ... ... ... ... ... тілінде: bill of lading) теңіз
арқылы тасымалдаудың ... ... ... ... ... ... ... келісім болып табылмайды, ... ... ... ... ... ... ... және:
• теңіз арқылы тауараларды тасымалдау немесе үйлесімді тасымалдаудың
дәлелдеме құжаты;
• екі тараптың жасаған келісімін дәлелдейтін құжат;
• тауар үшін меншік құқығын ... ... ... ... ... postal receipt, ... receipt) тауардың жіберілуінің дәлеледейтін құжат.
Сақтандыру құжаттары. Сақтандыру құжаттарына жататындар:
• полис, яғни тауарды ... ... ... ... ... куәлік, яғни сақтандыру сертификаты – ... ... ... ... ... білдіретін құжаттар болып табылады.
Полис/сақтандыру сертификаты сақтандыру ұйымының бланкіне жазылады ... ... ... сақтандырылуға жататын тауар туралы толық мәлімет;
• сақтандырушының атауы;
• тауарларды тасымалдаудың әдістері мен көлік құралдарының түрлері;
• сақтандырушының ... ... мен ... ... жүк ... сома ... компенсациялар беру туралы талап қою тәртібі;
• сақтандыру қоғамының атынан ... ... ... ... ... және ... ... аталған материалдардың жиынтықтары кеден ісіндегі басқарудың
толық нормативті-құқықтық базасын ... ... ... ... жасау кезінде пайдаланатын негізгі нормативті-құқықтық актілер мен
құжаттардың тізімін қамтиды. Негізгісі ... ... ... ... ... және ... ... базасының бар
екенінде болып табылады.
2-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕДЕНДІК ҚЫЗМЕТТІ ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесі.
Германия Федеративті Республикасының кеден қызметі “Zoll”, яғни көне
грек тіліндегі “teloneion” - ... ... ... ... ... Европа және
Германияда болып жатқан ... ... ... ... ... ... қызметі жаңа талаптарға сай өзгерістерге ... ... ... мүше мемлекеттер шекарасында жасалатын тауарлар
мен жолаушыларға бақылау қысқартылған, және тек таңдамалы ... ғана ... ... Бұл ... ... ... ... жасалып
жатқан шаралар. Германия Федеративті Республикасының кеден қызметінің
ерекше ... ... 1990 ... ... Өйткені осы тұстан
бастап герман мемлекетінің бірігуіне байланысты кеден қызметінің ... ... ... ... ... ... ... кеден
қызметі ЕуроОдақтың сыртқы кеден шекарасын қорғай отырып, қауымдастықтың
бүкіл мүдделерін қорғайды.
Еуропалық Одақ ... ... 2000” ... ... қызметінің
жаңа бағдарламасына сәйкес Германия Федеративті ... ... ... ... ... жүзеге асыруда:
• оңтайландырылған кеден процедураларын ... ... және ... ... ... ... ... бағдарлау;
• ЕуроОдақтың құқықтарын қолдана отырып кеден бақылауының жергілікті
жерлерде жүзеге асуына қадағалау жасауды қамтамассыз ету;
... ... және ... біліктілігін жақсартуда
біріккен шараларды өткізу;
• экономикалық ... ... ... ... отыру;
• үшінші мемлекеттермен ынтымақтастық орнату;
Федералды үкімет кеден ісі аясында ЕуроОдақтың ... ... ... ... қызметін ұйымдастыру және оның ... ... ... ... ... отырады. Оның ұстанатын негізгі
ұстанымы барлық үшінші ... ... ... ... ... ... мен ... процедураларының тиімді әдістерін
қолдану болып табылады. Бұл, өз кезегінде түрлі ... ... ... ... ... қызметі өзінің түрлі функциялары мен атқаратын қызметтерінің
көптүрлігіне байланысты тек, ... ... ... және ... ... қазіргі заманғы техникалық құралдарын пайдалану ... ... ... ... Германия Федеративті Республикасының кеден қызметі
саласында 40.000 жуық адам қызмет етеді. Олар ... ... ... әртүрлі қызметтерді жүзеге асырады. ... ... ... ... үш ... ... ... түрінде өзінің
негізгі қызметін жүзеге асырады. Оның ең ... ... ... ... ... жатады. Федералды қаржы министрлігі кеден
қызметіне басшылық жасаушы негізгі орталық орган ... ... ... министрлігінде кеден төлемдері мен акциздеріне жауап беретін арнайы
салалық департамент бар, ол әдетте ... III деп ... ... ... саны 21 ... бас қаржы дирекциясы
жатады. Олардың құрамында кеден төлемдері мен ... ... бар және ... ... тұрған кеден қызметтеріне бақылау жүзег
асырыда.
Арнайы функцияларды орындау мақсатында федералды мекеме құрылған, ол
Федералды қаржы министрлігі мен бас ... ... ... ... ... ... ... Кёльн қаласында орналасқан Кеден-
қылмыстық мекемесі мен Оффенбах қаласында орналасқан спирттік ... ... ... ... ... жергілікті жерлердегі өз қызметі 99 бас ... ... ... ... 412 ... мен 54 кеден комиссариаты
бекітілген. Бұлар бүкіл ... ... ... ... асырып
қана қоймайды, сонымен қатар үшінші мемлекеттермен тауар айналымына бақылау
жасап, ... ... ... ... кеден бөлімшелеріне жедел-
іздестіру кедендері де жатады. Олардың негізгі қызметі ... ... ... ... ... ... ... төлемдері мен салықтарын алу және басқа да қызметтерімен бас
қаржы дирекциясы, бас ... ... ... ... ... тексеруді жүзеге асыратын бөлімшелер жүзеге асырады.
Бас қаржы дирекцияларының ... ... ... ... кеден ісін ұйымдастыру саласында орталықтандыру мен кеден
қызметі қызметкерлері мен ... ... ... ... ... ... бас қаржы дирекциялары кеден-техникалық
лабораториялары мен дайындау базаларына жауапты болады.
Бас кедендерді қызметкерлердің 80 ... жуық ... ... ... негізгі фукнцияларына мыналар кіреді: үшінші мелекеттерден
немесе ... ... мен ... енуімен шығуына ... ... ... байланысты кеден төлемдері мен акциздерді
алу, кеден ісінде адам ... ... пен ... ... Бас ... жоғарғы орган болғандықтан, кедендік ресімдеумен
қатар, ... ... ... жүргізу қызметтерін жүзеге асырады. Осы
себепті олар арыздарды қарастыру, ... мен ... беру ... де ... Бас ... құрамына қылмыстық және әкімшілік
құқықбұзушылықтармен күрес жүргізу, кәсіпорындарда сыртқы тексеру жүргізу,
заңсыз қызметтер атқарумен және жедел ... ... ... ... ... ... ... мақсатына кәсіпорынның кеден
ісіне қатысты есепке алу және есеп беру қызметтеріне қадағалау ... ... ... ... кеден төлемдерін дер кезінде төлеуге ықпал
ететін акциздік және кеден құқықтық нормаларын сақтау.
Бұл бөлім мынандай кәсіпорындарға ... ... ... жанар-жағар май өндіру кәсіпорындары мен оларды сақтау
қоймалары;
b) сигареттер мен сигаралар шығару фабрикалары;
c) спиртзауыттары мен ... ... ... ... ... кәсіпорындары;
e) сыра жасау зауыттары;
f) кофе дайындау зауыттары;
g) импорттық және экспорттық кәсіпорындардың кез-келген ... ... енуі мен ... бақылау жасайды және кеден
төлемдерін орнатып оларды жинайды.
Жедел ... ... ... ... заңы ... тауарлардың
айналымына бақылау жасайды, яғни соның ... тиым ... ... ... есірткі заттары, қару-жарақ, радиоактивті заттар, фауна
және флора түрлерін қорғау сияқты). Олар тұлғаларды және көлік ... ... ... ... және ... тексеру құқылы.
Кеден-техникалық лабораториялары және дайындау базалары құрамында
түрлі саладағы 60 ... ... ... ... ... ... азық-түлік
өнімдерінің, органикалық және бейорганикалық химия. Сонымен қатар, олардың
қатарында инженерлер, химиотехниктер, ... және ... да ... ... бар. Күн ... шамамен 62.000 тауар үлгілері сараптан
өткізіледі. Осы мақсатқа ... үшін ... ... ... приборлар
мен құрал-жабдықтар бар және олар әрдайым заман талабына сай ... ... ... ... және ... ... кеден
қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру мен ... ... ... курстар
және семинарлар өткізу арқылы өз үлесін қосып келеді. Сонымен ... ... 5 ... ... [ZPLA] мен 12 ... ... [ZLA] бар.
Анықтау және қылмыстық ізін кесу қызметтерін жүзеге асыру саласында
кеден-қылмыстық мекемесі, жедел-іздестіру және бас кеденнің ... ... ... ... ... ... ... жасайды.
Кеден-қылмыстық мекемесі Кёльн қаласында орналасқан және оның
құрамында 500-ге ... ... ... ... міндеттерін атқарады.
Олардың негізгі міндеттеріне мыналар кіреді:
a) ... және ... ... ... кедендік жедел-іздестіру мен басқа да ... ... ... ... ... қызметкерлерінің кәсіби
деңгейлерін және біліктіліктерін арттыру;
b) сыртқыэкономикалық айналымға, есірткі заттарының ... ... ... қатысу;
c) басқа шетел кеден органдарымен құқықтық көмек ... ... ... асыру.
Жедел-істестіру кедендері кеден қызметінің криминалды полициясы
есебінде болады. Ол 21 ... ... мен ... ... 2.200 қызметкерден тұрады. ... ... ... ... ... ... заттары саласындағы қылмыстық әрекеттер;
• кеден саласындағы салық ... ... ... ... құқық нормаларын бұзушылық;
• кеден ісі саласындағы алаяқтық әрекеттер.
Кеден комиссариаттары ұзындығы 1.692 километр ... ... ... ... ... Олардың міндеттеріне шекараны
кесіп өтуші жеке тұлғаларға паспорттық бақылау жасау, ... ... ... ... ... жеке ... ... және т.б. кіреді.
Кеден комиссариаттарының саны 54 және олардың 350 аса ... ... ... ... ... ... және ... теңіздеріндегі
шекаралықаймақтарға кедендік бақылауды жүзеге асырады. Аталған мақсатты
жүзеге асыру үшін оларға 34 база және 58 ... ... мен ... ... Республикасының кеден қызметінің үш оқу орталығы
бар. Олар Мюнстер, Плессов және Зигмаринген қалаларында орналасқан. Аталған
оқу орындары тікелей Федералды ... ... ... ... Оқу
орындарының негізгі мақсаттары Германия Федеративті ... ... ... ... және орта ... жас мамандарды дайындау мен
федералды қаржы министрлігінің ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру және оларды қайта
дайындықтан өткізумен ... және ... ... орналасқан
2 кеден ущилищесі де айналысады. Бұл оқу орындарында қол жеткізілген
тәжирибелерді арттыру және жаңа ... беру ... ... мен ... ... ісі ... ... иттерді оқыту-үйрету Блекеде және
Нойэндеттелесау қалаларында жүзеге ... ... ... ... ... ... ... табу мақсатына арнайы дайындау жұмыстары
қолға алынған.
Германия Федеративті ... ... ... ... ... отырып тікелей міндеттерді орындау кеңінен қолға
алынған. Ақпараттық ... ... 7 ... орталықтарында
пайдаланылады, яғни: Берлин, Дюссельдорф, Майндағы Франкфурт, Гамбург,
Ганновер, ... және ... ... ... ... ... тауарларды енгізу мен шығаруды кедендік
ресімдеуде, ... ... ... ... ... көмек
көрсетеді.
Кеден қызметінің кедендік ресімдеу мен жедел-іздестіру қызметтерін
ақпараттандыруда Гармония (1995 жылдан ... ... (1996 ... және ... (1995 ... ... ақпараттық жүйелері қолданылады.
Гармония жүйесі бас кеден және кедендерде 1995 ... ... Бұл ... ... ... мақсаты кеден қызметін жүзеге асыру
процессінде, «клиент-сервер» архитектурасына сүйене ... ... ... ... және ... қызметінің офистік жұмыстарында
түрлі іс жүргізу бағдарламаларынмен қамтамассыз ету ... ... ... 1996 ... ... қызметінің жедел-іздестіру
бөлімшелерінде пайдалануға ... Бұл ... ... ... ... кеден қызметі тиімді ақпараттарды, техникаларды кеден ережелерін
бұзушылықтарының алдын алуда қолдана алады.
Атлас ақпараттық жүйесі төмендегідей төрт құрама жүйеден тұрады:
1. ... ... ... жүйені пайдалану 1997 жылдан басаталады. Аталған жүйенің мақсаты
қағаз түріндегі Германияның кеден тарифтерін алмастыру болып ... ... ... ... Құн ... және акциздердің ставкілері,
импорттық тауарлардың тізімі бар.
1. Әкелу
Аталған жүйе үшінші мемлекеттерден әкелінетін тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... алады.
2. Экономикалық маңыздағы кеден режимдері
Бұл жүйе экономикалық маңызға ие ... ... ... ... ... ... Айталық, кеден қоймалары, ... ... ... ... ... ... әкелу мен әкету.
3. Әкету
Әкету жүйесі тауарларды экспорт, тауаралардың транзиттік тасымалдау
режимдеріне қойылуын ... ... және ... ... алу ... асырады.
ГЕРМАНИЯ ФЕДЕРАТИВТІ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ
ҚҰРЫЛЫМЫ
Жоғарғы деңгейдегі
Федералды мекеме
Басшылық жасау
деңгейіндегі
Федералды мекеме
Орта деңгейдегі
мекеме
Жергілікті деңгейдегі
мекеме
2.2. Қазақстан Республикасы кеден органдарының құрамы мен ... iсiне ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі және
кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган жүзеге асырады.
Қазақстан ... ... iсiне ... ... ... ... ... органы жүзеге асырады. Қазақстан
Республикасының орталық ... ... ... ... ... ... және ол өз
құзыры шегiнде жұмыс iстейдi. ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі бекiтедi.
Қазақстан Республикасының кеден кодексінің 2-ші бөлімі 16-бабына
сәйкес Қазақстан Республикасының кеден ... ... - ... ... ... - өз құзыреті шегінде Қазақстан
Республикасында кеден саясатын іске ... ... және ... ісін
тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... өзге де ... ... мемлекеттік
органдар.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының бірыңғай жүйесін:
1) кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті ... ... ісі ... ... ... органның облыстар
(республикалық маңызы бар ... ... ... ... бөлімшелері
(бұдан әрі - кеден ісі мәселелері ... ... ... ... кедендер;
4) кеден бекеттері;
5) Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... мекемелері құрайды.
Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін ... ісі ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің шешімімен кеден
зертханаларын, кинология, оқу, есептеу ... және ... ... ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі  уәкілетті орган заңды ... ... және ... ... ... ... ... іс-әрекет жасайды.
Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық ... ... ... тұлғалар болып табылады және кеден ісі мәселелері
жөніндегі ... ... ... ережелер негізінде іс-әрекет жасайды.
Кеден бекеттері мен бақылау-өткізу пункттері  заңды тұлғалар болып
табылмайды және ... ісі ... ... ... ... ... ... іс-әрекет жасайды.
Кеден ісі мәселелері жөніндегі  ... ... ... құру, қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес ... ... ... ... мен штат санын Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекіткен штат саны лимитінің шегінде кеден ісі мәселелері жөніндегі
уәкілетті ... ... ... мен олардың қарауындағы теңіз және ішкі су кемелерінде
кеден ... ... ... мен танылу белгісі ... ... ... ... ... мен әуе ... кеден
органдарының танылу белгісі қойылады. Кеден органдарының танылу жалауының
және танылу белгісінің ... мен ... ... ... Үкіметі бекітеді.
Кеден органдарының тиісті кедендік инфрақұрылымы болады. ... ... ... ... ... ... iсi ... уәкiлеттi мемлекеттiк органның ұсынысы бойынша Қазақстан
Республикасының Үкiметi тағайындайды.
Кедендік бақылау Комитетінің ... ... ... Пушкин көшесі, 166.
Комитеттiң толық атауы - "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң
Кедендік бақылау ... ... ... ... ... тек ... бюджеттен жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... орындау тұрғысында шарттық қатынастарға кіруге құқығы жоқ. Егер
Комитетке заң ... ... ... қызметті жүзеге асыру құқығы
берілсе, онда мұндай ... ... ... ... ... ... органдарының қызметі:
1)           заңдылық;
2)           заң алдындағы қорғалу мен ... ... ... ... ... және ... ісі ... өзге де ... ... ... мен сақтау;
3)           жариялылық принциптерінде құрылады.
Кеден органдарының мақсаттары:
1)      Қазақстан Республикасының кеден саясатын ... және ... ... өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының егемендігі мен
экономикалық қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының кеден және өзге де заңдарының сақталуын қамтамасыз ету;
4)      Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін
тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... және тарифтік емес реттеу шараларының сақталуын
қамтамасыз ету;
5)      сыртқы экономикалық және ... ісі ... өзге ... ... ... мен ... қорғау;
6)      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден ... ... ... ... ... кедендік ресімдеу мен ... ... ... ... ... ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы
тауар айналымын жеделдетуге жәрдемдесетін жағдайлар жасау;
8) өз құзыреті шегінде валюталық бақылауды жүзеге  асыру;
9) ... ... ... ... орындалуын
қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының кеден ісі ... ... ... ... шет ... ... және ... құзыретті органдарымен, халықаралық ұйымдармен кеден ісі мәселелері
бойынша ынтымақтастықты жүзеге асыру;
10) ... ... ... іске ... ... ... және әлеуметтік базасын дамытуға қатысу;
11)                   өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздікті қорғау,
адамның өмірі мен денсаулығын қорғау, ... ... ... жөніндегі
шараларды қамтамасыз ету;
12)                   Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасында
радиациялық бақылау жүргізу;
13) Қазақстан ... заң ... ... өзге де 
міндеттерді орындау болып табылады.
Кеден органдары:
1)           өз өкілеттігі шегінде осы Кодексте көзделген ... ... ... ... ... және шет мемлекеттер органдарынан,
сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылардан кеден ісі саласына
қатысты ... ... ... ... ... және ... осы ... және Қазақстан Республикасының лицензиялау
туралы заңдарында белгіленген өз құзыреті шегінде ... ... ... ... ... ету ... қызметін
бақылауды жүзеге асыруға;
4)           Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес соттарға
талап қоюға;
5)           Қазақстан Республикасының заң актілеріне ... ... ... немесе қылмыс жасаған деп күдік келтірілген адамдарды
ұстауға және ... ... ... ... ... ... қызметтік үй-жайларына жеткізуге;
6)           Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес фактілер
мен оқиғаларға құжаттама жүргізуге, бейне және ... ... ... ... және ... түсіруге;
7)           кеден органдарының ресми өкілдерін Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... шет мемлекеттерге
жіберуге;
8)           ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін және деректерді
беру жүйелерін, кедендік ... ... ... сондай-ақ
ақпаратты қорғау құралдарын Қазақстан Республикасының ... ... ... және ... ... ... ... сәйкес кеден
органдарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнаулы техникалық
және өзге де ... қоса ... ... ... ... ... ... міндеттері
Кеден органдары:
1)      сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылардың кеден
ісі саласындағы заңды құқықтарын сақтауға және ... ... ... ... ... ... және ... органының лауазымды
адамдарының шешіміне,  әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдарды қарауға;
3)      өз өкілеттігі шегінде Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы
мен экономикасын дамытуға жәрдемдесуге, ... ... ... ... ... айналымын жеделдетуге ықпал етуге;
4)      тауарлар мен көлік құралдарының Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы ... ... ... бақылау жасауды жүзеге
асыруға;
5)      Қазақстан ... ... іс ... ... тәртіппен кеден ісі саласындағы қылмыстар туралы істер ... ... ... ... Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңдарында көзделген ... ... ісі ... ... ... ... істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға;
7)         өз өкілеттігі шегінде сыртқы экономикалық және өзге ... ... өз ... іске ... ... көрсетуге;
8)         кедендік төлемдердің және салықтардың толық өндіріп алынуын
және республикалық бюджетке уақтылы аударылуын ... ... ... бюджетке белгіленген мерзімдерде
төленбеген кедендік төлемдердің және салықтардың сомаларын, сондай-ақ олар
бойынша ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ісі ... ... ... ... ... шешімдер, рұқсаттар, біліктілік аттестаттарын беру ... ... ... ... ... ... кедендік
статистикасын және арнаулы кедендік статистикасын жүргізуді жүзеге асыруға;
12)               мемлекеттің ... ... ... мен
көлік құралдарының сақталуын қамтамасыз етуге;
13)                өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының
кедендік ... ... және ... бақылау аймағы режимінің
сақталуын бақылауды қамтамасыз етуге;
14)               Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... кеден органдарының лауазымды адамдары
мен олардың отбасы мүшелерін құқыққа қарсы ... ... ... өз ... ... кеден органдары лауазымды адамдарының тарапынан
болған құқық бұзушылықтардың ... алу, ... және ... кесу ... ... ... ісі саласындағы құқық бұзушылықтардың жасалғандығы туралы
ақпарат жинауды және ... ... ... өз құзыреті шегінде сот актілерін, прокурорлардың, сондай-ақ құқық
қорғау органдарының басқа да адамдарының жазбаша тапсырмаларын орындауға,
оларға ... іс ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік органдарымен және басқа да тиісті мемлекеттік
органдармен ... ... ... отырып, Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын қорғауды ... ету ... ... жүзеге
асыруға;
19) Қазақстан Республикасының салық, валюталық және өзге де ... ... ... ... ... ... алуда және жолын
кесуде салық қызметі органдарына және басқа да ... ... ... ... ... ... тәртіппен сыртқы экономикалық және
кеден ісі саласындағы  өзге де ... ... ... ... ... ... Республикасының кеден заңдарындағы ... ... ... уақтылы хабарландырып отыруды қамтамасыз етуге;
21) кеден ісі саласында келіп түскен сауалдар мен ұсыныстардың уақтылы
қаралуын және оларға жауап ... ... ... ... өзге де ... жасалуын қамтамасыз етуге;
22) кеден ісі саласында өтеусіз кеңес беруді ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес кедендік әкімшілік
жүргізуді жүзеге асыруға міндетті.
Кеден органдары Қазақстан ... заң ... ... де ... ... ... органдары Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа
мемлекеттік ... ... ... ... бұзушылықтарды
анықтаған жағдайда, кеден органдары Қазақстан ... ... ... ... материалдарды тиісті мемлекеттік
органдарға беруге міндетті.
Комитетті Қазақстан ... ... ... ұсынуы бойынша
Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... және ... ... басқарады. Төрағаның Комитет төрағасының ұсынуы бойынша
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрі қызметке тағайындайтын
және қызметтен босататын үш ... ... ... ... жұмысын
ұйымдастырады және басқарады және ... ... ... және оның өз ... ... асыруына жеке жауап береді.
Осы мақсаттарда Төраға:
• өзінің орынбасары мен Комитеттің құрылымдық ... ... мен ... ... ... және Төраға бекітетін лауазымдар номенклатурасына сәйкес
Комитет ... ... ... тағайындайды және
қызметтен босатады;
• заңдарда белгіленген тәртіппен Комитет қызметкерлеріне тәртіптік ... ... ... қол ... Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
• Комитетті мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
• Заңдарға сәйкес өзге де өкілеттіктерді ... ... ... ... ... комитетінің ҚҰРЫЛЫМЫ:
Басшылық
• Кедендік кіріс басқармасы
• Кедендік бақылау басқармасы
• Контрабандаға және кеден ережелерін бµзушылыққа қарсы күрес жөніндегі
басқарма
• Энергия ... ... ... ұйымдастыру басқармасы
• Ұйымдастыру-талдау басқармасы
• Кадр басқармасы
• Қаржы-шаруашылық басқармасы
• Кеден күзету мен режимі ... ... алып жүру ... ... Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі
Кеңсе
2.3. Қазақстан Республикасы кеден органы қызметкерлерінің лауазым иелерінің
құқықтық мәртебелері.
Қазақстан Республикасы кеден органы қызметкерлерінің лауазым ... ... 2003 ... 5 ... ... Қазақстан
Республикасының кеден кодексі 69 ... ... ... ... ... ... ... яғни Кеден органдарындағы қызмет
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... және ... ... құқық қорғау
органдарының функцияларын іске асыру жөніндегі кәсіби қызметті жүзеге
асыратын ... ... ... ... ... ... болып табылады. Кеден органдарында ... ... ... ... және осы ... ... ... бөлігінде Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызмет туралы және еңбек туралы ... ... ... ... ... ... ... жүктелген
міндеттерді орындауға денсаулық жағдайы, дене бітімінің ... және ... ... ... кеден органдарына қызметке қабылданған Қазақстан
Республикасының  әрекетке қабілетті азаматтары ... ... ... болып табылады.
Кеден органдарына қызметке қабылдау үшін:
1) қызметке жарамдылығы туралы медициналық қорытындының болуы;
2) міндетті арнаулы ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген
біліктілік талаптарына сәйкес болу ... ... ... ... ... арнаулы атақ берілмей,
үш айға дейін сынақ мерзімі белгіленеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... негіздер бойынша, сондай-ақ жағымсыз себептермен мемлекеттік
қызметтен босатылған адамдарды кеден органдарына қызметке ... ... ... ... ... ... тегiне,
әлеуметтiк және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне,
дiнге көзқарасына, ... ... кез ... өзге де ... ... дара ... ... құқықтың қамтамасыз етiлуi,
заң алдындағы теңдiк қағидаттарына құрылады.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдарына кеден
органдарында қызмет ... ... ... ... атақ ... ... ... жатады. Кiшi, орта және аға басшы
құрамдарға арнаулы атақтар берудiң тәртiбi осы ... ... ... ... iсiне ... ... ... Үкiметі мен кеден iсi мәселелерi жөніндегі ... ... ... ... Қазақстан Республикасында кеден iсiне
тiкелей басшылықты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кiрiс министрлiгiнiң
Кеден ... ... ... ... ... ... ... төрағасы
басқарады.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды ... ... ... Республикасының Конституциясын, кеден кодексі, өзге
де нормативтік құқықтық кесiмдердi, сондай-ақ жоғарыда аталған ережені
басшылыққа ... ... ... ... атақтарын Қазақстан Республикасының
Президентi бередi. Кішi, орта және аға ... ... ... ... ... ... бередi. Кеден органдарында қызмет атқаратын
лауазымды адамдарға мынадай арнаулы атақтар берiледi:
кішi ... ... ... ... ... ... қызметінің аға прапорщигi;
орта басшы құрам:
• кеден қызметiнiң кiшi лейтенанты;
• кеден қызметiнiң лейтенанты;
• кеден қызметiнiң аға лейтенанты;
• кеден ... ... ... құрам:
• кеден қызметiнiң майоры;
• кеден қызметiнiң подполковнигi;
... ... ... басшы құрам:
• кеден қызметiнiң генерал-майоры;
• кеден қызметiнiң генерал-лейтенанты.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды ... ... ... ... ... ... киiммен қамтамасыз
етіледi. Кеден органдары лауазымды ... ... ... кию ... iсi ... жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттік орган ... ... жеке басы мен ... ... ... ... ... берiледi.
Кеден органдары лауазымды адамдарының арнайы даярлықтан өткеннен кейiн
белгiленген тәртiппен ... ... қару алып ... және ... ... ... кеден органдарының қызметіне, әдетте, мiндеттi
әскери қызметiн атқарған, ... ... ... Қарулы
Күштерiнiң запасында тұрған, өзiнiң жеке басының моральдық, iскерлiк,
кәсiби ... ... ... мен дене ... бiлiм ... ... ... лауазымдық мiндеттердi орындауға қабілеттi Қазақстан
Республикасының азаматтары ерiктi негiзде қабылданады.
Қазақстан Республикасының ... ... кіші ... құрам
лауазымдарына қызметке 30 жастан аспаған, кемiнде орта бiлiмi бар азаматтар
қабылданады. Орта және аға басшы құрам лауазымдарына жоғары ... бар ... ... ... ... Нақты жағдайларда жас мөлшерi цензi
Кеден комитетi төрағасының шешiмiмен ... Орта және аға ... ... жұмыс тәжiрибесi мен іскерлiк қасиетi бойынша өзiне жүктелген
мiндеттердi орындауға қабiлеттiлiгi шартымен мамандықтарға даярлық бейiнi
бойынша жақын орта ... ... бар және ... оқу ... ... ... ... қабылдануы мүмкін. Кеден органдарынан, Қарулы
Күштерден, ұлттық қауiпсiздiк ... ... ... ... ... органдарынан, Қазақстан Республикасы ... ... ... ұланнан бұрын босатылған және қайта қабылданатын
азаматтар үшiн жас мөлшерiне шектеу ... ... ... ... орта және аға ... құрамның лауазымдары заңдарда белгіленген
тәртiппен тағайындау арқылы атқарылады. Қазақстан Республикасының кеден
органдарын біліктi ... ... және ... ... арттыру мақсатында Кеден комитетi арнаулы бастапқы оқуды, дене
күшiн, арнаулы құралдар мен оқпен ... ... ... ... ... ... мерзiмдi тексерудi қамтитын кәсiби
даярлықты; оқу орындарында, оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тысқары
жерлерде мамандарды ... ... және ... ... ... ... бiлiктілiгiн арттыруды және қайта
даярлауды жүзеге ... ... ... жағдайларда Кеден комитетi
төрағасының шешiмi бойынша кеден органдарының орта және аға басшы ... ... ... ... ... ғылыми
қызметкерлердiң және жоғары оқу орындары оқытушыларының ... ... ... ... ... 40 ... ... азаматтар
тағайындалуы мүмкiн. Бұл ретте, оларға ... ... ... ... ... үшiн пайыздық үстемеақы төлеу мен зейнетақы тағайындау
үшін мамандығы бойынша бұрынғы жұмысының стажы, оның ішінде ... ... ... ... Бұл адамдарға тиiстi арнаулы
атақтар жоғарыда көрсетілген ережеде көзделген тәртiппен берiледi.
Кеден органдарына қызметке қабылданатын ... ... ... ... екенін анықтау үшін ... ... ... ... ... қабылдау азаматтардың міндетті
арнаулы тексеруден өтуi шартымен жүзеге асырылады.
Азаматтарды Қазақстан Республикасының кеден органдары кiшi, орта және
аға ... ... ... қызметке қабылдау Кеден комитетiнiң
төрағасы берген құқыққа сәйкес ... ... ... ... ... ресiмделедi. Бұйрық адамға қолы қойғызылып хабарланады. Кеден
органдарының лауазымды адамдары қызметi бойынша тiкелей бағынатын ... ... ... ... ... азамат:
• белгiленген тәртiппен әрекетке қабiлетсiз немесе әрекетке қабiлетi
шектеулi деп танылса;
• сот белгiлi бiр уақыт ішінде мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... лауазымдық өкiлеттігiн
орындауға кедергi келтiретiн сырқаты болса;
• олардың мәртебесi мен соған негiзделген ... жеке ... ... өзге де ... емес ... ... әкеп соғуы мүмкiн
іс-әрекеттерге жол бермеу ... ... ... ... белгiленген шектеулердi өзiне қабылдаудан бас
тартса;
• Қазақстан Республикасының кеден органдарына қызметке орналасар алдында
бiр жыл iшінде сыбайлас жемқорлық ... ... ... үшiн
тәртіптiк жауапқа тартылса;
• қызметке орналасар алдындағы бiр жыл iшiнде сот ... ... ... үшiн ... ... ... кеден органдарына қызметке орналасар кезге дейiн оның өтелмеген немесе
заңнамада белгiленген тәртiппен алынбаған сотталғандығы ... ... ... органдарына қызметке қабылдана
алмайды.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдары өздерiнiң
мәртебесi мен соған ... ... жеке ... ... ... өзге ... мүдделерге пайдалануға әкеп соғуы мүмкін ... ... ... ... ... нысанда заңнамада белгiленген
шектеулердi қабылдайды. Мұндай шектеулердi қабылдамау кеден органдарына
қызметке ... бас ... не ... ... ... ... Республикасы кеден органдарының лауазымды ... ... ... өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, өз
қызметiне қосымша депутаттық өкiлеттiктi ... ... ... ... коммерциялық ұйым басшы органының немесе байқау кеңесiнiң
құрамына ... ... өзге де ақы ... ... ... ... ... лауазымды адамы өзi қызметте тұрған, не оған ... ... ... мемлекеттiк органда үшiншi тұлғалардың
iстерi ... өкiл бола ... ... ... ... ... ... дейiн кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырған, не ол ... ... ... ... байқау кеңесiнiң құрамына кiрген жағдайда,
азамат мұндай қызметті тоқтатуға немесе заңнамаға сәйкес өзге ... ... ... ... ... Республикасының кеден
органдары лауазымды адамдарының ... ... ... ... басының, топтың немесе өзге де қызметтiк емес мүдделерде, заңнамалық
кесiмдерде көзделген жағдайларды қоспағанда, ... жеке ... ... ... көрсетуiн пайдалануға құқығы жоқ. Қазақстан Республикасы
кеден ... ... ... ... ... мен ... ... қоғамдық бiрлестiктердi құруға және олардың қызметiне
қатысуға тыйым салынады. ... ... ... ... ... ... ... және оларды өткiзуге тыйым
салынады. Кеден органдарының өзара жақын туыстықтағы лауазымды адамдарына
(ата-анасы, ... ... ... ... ... ... аға-iнiлерi, апа-сiңлiлерi, ата-аналары және
балалары) ... ... ... ... ... ... көзделген жағдайлардан басқада, кеден органында қызмет атқаруға
тыйым салынады.
Кеден органдарына алғаш рет қызметке ... ... ... ... мен тағайындалатын қызметiне қарай ұзақтығы үш айдан
бiр жылға дейiнгi сынақ мерзiмi белгiленедi. Бұл ... ... ... ... атақ ... ... және кандидатқа тәлiмгер
тағайындалады. Сынақ мерзiмi кезiнде кандидат қызмет ... ... ... ... ... ... мiндетiн орындайды және құқықтарын
пайдаланады. Сынақ мерзiмi кезiнде ... ... ... ... күшiқєолданылады. Сынақ мерзiмi, кеден органдарының лауазымды
адамдары үшiн еңбек сiңiрген ... ... ... ақы төлеуге және
зейнетақы тағайындауға құқық беретiн, кеден органдарындағы ... ... ... ... адамдары, заңнамаға сәйкес, лауазымдарды
қоса атқаруға не уақытша болмаған ... ... ... ... мiндетiн
орындауға құқылы болады.
Атқарып жүрген қызметiне сәйкестігiн, кәсiби даярлығы, ... ... ... ... ... Республикасы кеден
органдарының лауазымды адамдары үшiн аттестация өткiзiледi. ... ... ... ... ... ... ... әр үш жылы сайын, бұл мерзiм толған уақыттан
бастап алты ... ... ... ... ... ... қоспағанда,
кеден органдарының барлық лауазымды адамдары аттестациялауға ... ... ... ... рет ... ... үзiп орналасқан азаматтар,
Қазақстан Республикасының кеден органдарындағы үздiксiз қызметiне үш жыл
толғаннан ... ... ... ... кезiнде кезектi
демалыста, iссапарда болған кеден органдарының лауазымды адамдары, сондай-
ақ дәлелдi себептер ... ... ... қызметке шыққаннан кейiн
аттестациядан өтедi. Жүргізiлген аттестациялаудың ... ... ... ... ... ... белгiленген мерзiмде қайталап аттестациялауға жатады;
• атқарып жүрген ... сай емес ... ... ... аттестациялау бастапқы аттестациялау жүргiзілген алты ... ... Бұл ... мына ... ... ... ... жүрген қызметiне сай;
• атқарып жүрген қызметiне сай емес.
Аттестациялық комиссияның лауазымды адам атқарып жүрген қызметiне сай
еместiгі туралы қорытындысының негiзінде кеден ... ... бiр ... Қазақстан Республикасы кеден органдарындағы қызметін тоқтатуы туралы
шешім ... ... ... ... ... белгiленген тәртіппен
аттестациялық комиссияның шешiмiне шағымдануға құқылы.
Кеден органдарының құрылымында лауазымды адамдардың орнын ауыстыру:
1) жоғары тұрған қызметке - ... ... ... мамандығы бойынша
неғµрлым орынды пайдалану үшiн, ... ... ... ... ... ... бiрдей қызметке - мамандығы бойынша және жұмысын ескере
отырып ... ... ... үшiн, үйымдастыру-штаттық iс-шаралар
өткiзуге байланысты, сондай-ақ олардың ... және тура ... ... ... ... ... қызметке - маңызы бiрдей ... ... ... ... ... ... келiсiмiмен, штат саны қысқарған кезде
немесе кеден органын немесе бөлiмшесiн қайта ұйымдастыруға ... ... ... ... ... жағдайы
бойынша жүргізiледi.
¤зге қызметке ауысқан кезде негізгi ... ... ... ... ... сәйкес жұмыс, ал қажет болған жағдайда ... ... ... ол үшiн жаңа ... ... ... ... етiледi. Ауыстыруға оны тиiстi курстарда (жиындарда) қайта
даярлау мұрындық болуы ... ... оның ... көрсетiле отырып,
кеден органы бастығының бұйрығымен ресiмделедi. Кеден органдарының төмен
қызметке ауыстырылған лауазымды ... ... ... бiлiктiлiгi, жұмыс
тәжiрибесi, iскерлiк және жеке басының қасиеттерi, денсаулық ... ... ... бойынша жоғарылай алады.
Оған қатысты қылмыстық iс қозғалған және аталған қылмыстық iс бойынша
сот шешiм қабылдақанқа дейiн ... алу ... ... кесу ... ... ... ... адамы қылмыстыє iс жүргiзу
заңнамасында белгiленген тәртiппен тергеу ... ... ... ... ... ... қызметтік мiндеттерiн орындаудан
шеттету кезеңiне ақшалай ұстау сақталмайды.
Кеден ... ... ... ... ... ... болып тағайындалуы мүмкiн. Бұл ретте олардың өз мiндеттерiн үзбей
орындау мерзiмi, әдетте, үш айдан аспайтын уақытты құрайды. Құрылым ... саны ... ... ... ... ... ... заңнамаға
сәйкес шығару жәрдемақысы төлене отырып, бiр айдан аспайтын мерзiмге кеден
органдарының кадрлары резервiне алынуы ... ... ... ... Кеден органдарының резервiндегi аталған адамдардың
қызметінiң тәртібiн ... ... ... ... ... ... кеден органының лауазымды адамын қызметке орналастыру ... ... ... ... ... және ... орналастырылуына
мүмкiндiк болмауына байланысты лауазымды адам белгiленген тәртiппен
босатылуға жатады. Лауазымды ... ... ... ... ... ... болған уақыты, жыл сайынғы және ... ... ... ... органы лауазымды ... ... болу ... ... ... адамды басқа жерге
қызметке ауыстыру, тиiстi кеден органдары немесе бөлiмшелерi басшыларының
жазбаша ... ... ... ... не ... ... қызметке жүзеге
асырылады.
Кеден органдарының лауазымды адамдарына арнаулы атақ ... ... ... ... ... сiңiрген жылдары, атқаратын
штаттық қызметі ескерiле отырып, ... жеке ... ... қарай, арнаулы атақ беру алғашқы және кезектi болып бөлінедi.
Егер аға басшы құрамның лауазымына ... рет ... ... ... ... жоғары әскери атағы болмаса, ... ... ... ... жоғары емес алғашқы арнаулы атақ берiлуi мүмкiн. ... ... ... ... ... ... ол кеден
органдары басшы құрамының лауазымына тағайындалғаннан кейiн онда бар ... ... емес атақ ... Кiшi, орта және аға ... ... арнаулы атақтары кезекті атақ - атқаратын штаттық қызметі бойынша
көзделген атаққа сәйкес болған ... және оның ... ... ... ... ... мерзiмiнiң аяқталуы бойынша дәйекті
тәртiппен берiледi. Кезекті арнаулы атақ ... ... ... ... ... ... салынады.
Кеден органдарының лауазымды адамдары үшiн арнаулы атақтарда
еңбек сiңiрудiң мынадай мерзiмдерi белгіленедi:
1) кеден ... ... - 5 ... кеден қызметiнiң кішi лейтенанты - 1 жыл;
3) кеден қызметiнiң лейтенанты - 2 жыл;
4) кеден қызметінiң аға ... - 2 ... ... ... капитаны - 3 жыл;
6) кеден қызметiнiң майоры - 4 жыл;
7) кеден қызметiнiң подполковнигі - 5 ... ... аға ... ... ... ... ... жоғары басшы құрам атақтарында ... ... ... ... ... ... алғашқы арнаулы атақ - кеден
қызметінiң лейтенанты оқу мерзiмi төрт жыл және одан да көп ... ... ... кейiн берiлген және кеден органдарында оқу орнында алған
мамандығы немесе тектес мамандық бойынша қызмет атқарып ... ... ... ... ... ... атағындағы қызмет өткеру мерзiмi
бiр жыл болып белгіленедi.
Кеден қызметінiң кішi лейтенанты алғашқы арнаулы атағы:
1) кішi басшы құрамның лауазымындағы ... орта оқу ... ... орта ... құрамның лауазымына тағайындалған кеден ... ... ... ... ... ... орта оқу ... бітiрген және орта
басшы құрамның лауазымына тағайындалған азаматтарға беріледi.
Кеден қызметінiң лейтенанты ... ... ... ... ... ... белгiленген мерзiмi аяқталғаннан
кейiн кеден қызметінiң кiшi лейтенанттарына, ал жоғары оқу ... бұл ... ... ... ... ... жоғары білiмi бар, және орта, аға басшы құрамдардың лауазымдарына
тағайындалған азаматтарға ... және аға ... ... ... ... полковнигiне дейiнгi
кезектi арнаулы атақтарын, оның алдындағы қызмет өткерген жылдарының
белгiленген ... ... ... тиiстi кеден органдары немесе
бөлiмшелерi бастықтарының ұсынуы ... ... ... ... ... ... ... арнаулы атақтарын, кеден iсi мәселелерi
жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган басшысының ұсынуы бойынша, ... ... ... ... арнаулы атақ қызметте жоғары
нәтижелерге қол жеткізгенi және қызметтік мiндеттерiн үлгiлi ... ... ... оның ... ... ... өткерудiң
белгiленген мерзiмi ақєталғанға дейiн немесе атқаратын штаттық лауазымы
бойынша көзделген арнаулы ... бiр саты ... ... мүмкiн. Арнаулы
атақ мерзiмiнен бұрын, атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген атақтың
шегiнде, ал кеден органдарының ғылыми дәрежесi ... ... ... ... ... жоғары басшы құрамның атақтарын қоспағанда, лауазымы
бойынша көзделген арнаулы ... бiр саты ... ... ... бұрын арнаулы атақтар оның алдындағы арнаулы атақта еңбек сіңіру
жылдарының ... ... ... ... аяқталғаннан кейiн және
берiлетiн арнаулы атақтың атқаратын лауазымына көзделгендiгiне сәйкестігі
жағдайында берiледi. Атқаратын лауазымы бойынша ... ... ... саты ... ... арнаулы атақ оның алдындағы арнаулы атақта қызмет
өткеру жылдарының кемiнде бiр ... ... ... кейiн берiледi.
Бұл ретте арнаулы атақтарды мерзiмiнен бұрын және бiр саты ... ... ... ... қызметтің бүкiл кезеңінде екi реттен ... Жасы ... ... ... ... ... қысқаруы
бойынша босатылған, күнтізбелiк есеппен алғанда 20 және одан көп еңбек
сiңiрген жылдары бар ... ... ... ... босатумен бiр
мезгiлде кеден қызметiнiң полковнигіне дейiн қоса алғанда кезектi арнаулы
атақ берiлуi мүмкiн. ... ... ... ... мерзiмi осы атақты беру
туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап есептеледi.
Кішi басшы ... ... бар орта ... ... лауазымына
тағайындалған кеден органдарының лауазымды адамдары орта басшы құрамның
алғашқы ... ... ... бар ... ... өткерген жылдарының
мерзiмiне қарамастан, ұсынылады.
Кеден органы кадрларының резервiнде тұрған, тәртіптік ... ... ... ... ... ... бұзу ... бойынша қылмыстық
iс қозғалған немесе қызметтiк тексеру ... ... ... ... арнаулы атақтар беруге ұсыну тиiсiнше ... ... жаза ... ... ақтау негiздемелерi бойынша қылмыстық iс
тоқтатылғанға дейiн немесе қызметтiк ... ... ... ... атақты берудi кешiктiрудiң себептерi Кеден комитетi
айқындайтын тәртiппен жазбаша түрде баяндалады және ... ... ... ... ... адамды кезектi арнаулы атаққа
ұсынуды негiзсiз кешiктiрген кеден органының ... ... ... ... ... ... органдарындағы қызметтік тәртiп
кеден органдары ... ... ... ... ... ... және ... Республикасының заңнамасында, ережеде,
Антта, қызмет туралы келiсiм-шартта, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруы кезiнде
тәртiп пен ережелерді сақтауын бiлдiредi.
Мiндеттерiн үлгілi орындағаны және ... қол ... ... үшiн ... ... ... ... көтермелеудің
мынадай түрлерi:
1) бiр жолғы ақшалай сыйақы беру;
2) алғыс жариялау;
3) бағалы сыйлықпен марапаттау;
4) ... ... ... ... үшiн" ... ... Құрмет грамотасымен марапаттау;
6) "Кеден қызметiнiң еңбек ... ... ... ... ... ... ... мерзiмiнен бұрын беру;
8) атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделгеннен бiр саты жоғары
арнаулы атақ беру көзделедi.
Көтермелеу ... ... ... ... жазаны мерзiмiнен бұрын
алу қолданылуы мүмкiн.
Қызметтік борышын орындау кезiнде ... ... мен ... да ... ... үшiн ... ... лауазымды адамдары заңнамаға
сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапатталуға
ұсынылуы мүмкiн.
Қызметтік ... ... үшiн ... ... ... ... ... түрлерi:
1) ескерту;
2) сөгiс;
3) қатаң сөгiс;
4) қызметiне толық сәйкес келмейтінi туралы ескерту ... ... ... ... ... мүмкiн.
Көтермелеу мен тәртiптiк жазалауды өздерiне берiлген ... ... ... қолданады.
Көтермелеу мен тәртiптiк жаза бұйрықтармен жарияланады. Кеден
органдарының лауазымды адамы ... мен ... жаза ... қолы
қойылып, жеке танысуы тиiс. Заңнамада көзделген жағдайларда, ... ... ... ... тергеу жүргiзiледi. әрекет жасаған адамнан
жазбаша ... ... ... тиiс. ... ... ... түсініктеме
беруден бас тартуы жаза қолдану үшiн кедергі бола алмайды.
Тәртiптік жаза ... ... ... ... мен ... ... ... кездегi жағдай;
3) жасалған әрекет әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкiн жағымсыз
зардаптар;
4) оны жасаған лауазымды ... ... ... ... ... ... жеке ... сипаттайтын өзге де жағдаяттар
ескерiледi.
Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамына ... ... ... жағдайда және шарттарда қолданылады. Егер кеден
органының лауазымды адамына, бастықтың пiкiрiнше, оның құқықтарының шегінен
тысқары көтермелеу шараларын немесе ... жаза ... ... ... ол бұл ... жоғары тұрған бастықтың алдында өтiнiш жасайды. Жоғары
тұрған басшының, егер ... ... ... ... ... келмесе, төмен тұрған бастық қолданған тәртiптік жазаны тоқтатуға,
жеңiлдетуге немесе неғұрлым ... жаза ... ... бар. ¤зiне берiлген
көтермелеу және тәртіптік жаза қолдану жөнiндегі ... ... ... ол үшiн тәртiптiк жауаптылықта болады, ал көтермелеу
және жаза қолдану туралы ... ... ... ... ... органының лауазымды адамы өзiне қолданған тәртiптiк жазаға
жоғары тұрған ... ... не ... шағымдануға құқылы. Кеден органы
қызметiнiң тәртiбiн Кеден комитетi белгiлейдi. Қажет болған жағдайда кеден
органдарының лауазымды адамдары ... ... ... ... тыс, сондай-ақ түнгi мезгiлде, демалыс және ... ... ... орындауға тартылуы мүмкiн.
Кеден органдарының лауазымды адамдары үшiн ақшалай ... ... ... мынадай түрлерi белгіленедi:
1) жыл сайынғы;
2) қосымша.
Кеден органдарының демалысын пайдаланбаған ... ... ... ... ... ... ақшалай өтемақымен
алмастыруға жол берілмейдi. Кеден органы лауазымды ... ... ... сайынғы ақы төленетiн ... ... ... ... ... ... адамдарына жалақысы сақталмастан демалыс берiлуi
мүмкiн. Кеден органдарының лауазымды адамдарына дем алатын жерге бару ... ... ... ... 30 ... күндiк, ал қызметiн биiк
таулы (1500 метр және одан да биiк) ... ... ... ... ... ... ... ауа-райы
жағдайы ауыр және қолайсыз жерлерiнде қызмет атқаратын кеден органдарының
лауазымды адамдарына, заңнамада белгiленген ... ... ... ... ... 45 күнтiзбелiк күндiк ақы төленетiн жыл ... ... Жыл ... ... ... ... әрбiр лауазымды
адамына, жыл сайынғы демалыстардың жоспарларына ... ... ... ... ... және ... ... демалыс заңнамада белгіленген үстеме
ақы мен төлемдер сақтала отырып берiледi. Мұндай демалыста болған ... ... ... ... ... ... еңбек сiңiрген жылдары
үшiн пайыздық үстеме ақы белгілеу және зейнетақы тағайындау үшiн ... ... ... ... ... лауазымды адамдарына
еңбекке ақы төлеу лауазымдық жалақыдан, арнаулы атақтар бойынша, қызмет
өткерген жылдары үшiн ... ... ... заңнамасында
белгiленген өзге де үстеме ақылар мен төлемдерден ... ... ... ... ... ... жылдары үшiн лауазымдық
жалақысына үстеме ақы алуға құқық беретін ... ... ... қарамастан:
1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсiздiк, iшкi iстер,
прокуратура органдарында, ... ... ... ... ... атқарған уақыты;
2) бұрынғы КСРО мен Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде (Кеңес
Армиясы мен ... ... ... ... ... iшкi ... және ... да арнаулы әскери
құралымдарында қызмет ... ... 1992 ... 1 қаңтарға дейiнгi Қазақстан Республикасының ... ... және ... органдарында жұмыс iстеген уақыты
есептеледi.
Кеден органдарының лауазымды адамдарына зейнетақы тағайындауға құқық
беретiн ... ... ... ... қарамастан:
1) ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, прокуратура органдарында, Қазақстан
Республикасы Президентiнiң Күзет қызметінде қызмет атқарған уақыты;
2) бұрынғы КСРО мен Қазақстан Республикасының ... ... ... мен әскери-Теңiз Флотында), Республикалық ... ... iшкi ... және ... да арнаулы әскери
құралымдарында қызмет атқарған уақыты;
3) 1992 ... 1 ... ... Қазақстан Республикасының партия,
кеңес, кәсiподақ және комсомол органдарында жұмыс ... ... егер ... адамдар белгiленген тәртiппен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік үкiметiнiң ... ... ... ... ... ... органдарының кадрларында болған ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттің қаражаты
есебiнен мiндетті мемлекеттік жеке ... ... ... ... ... ... ... орындауына байланысты қаза тапқан
(қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс ... ... ... ... ... ... сақтандыру өтемi төленбеген жағдайда,
мемлекеттік бюджеттің қаражатынан соңғы атқарған лауазымы бойынша бiр жолғы
он жылдық ... ... ... ... ... кеден
органдарының лауазымды адамдарына Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... не
денсаулығының өзге де зақымдануымен келтiрген зиян үшiн ... ... ... жағдайда – отбасы мүшелерiне) ай сайынғы өтем ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен және шарттарда
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы кеден органының лауазымды адамы қызметтiк
мiндеттерiн орындауына ... ол үшiн ... ... ... әрi ... ... мүмкiндiк бермейтiн, мертiккен не денсаулығы өзге
де зақымданған кезде лауазымды адамға сақтандыру өтемi төленбейтін жағдайда
мынадай мөлшерде бiр ... ... ... 1 ... 2 топ ... - бес жылдық ақшалай табысы;
2) 3 топтың мүгедегiне - екi ... ... ... ... белгiленбестен еңбек қабiлетін жоғалтудың тұрақтылығы
анықталған кезде - бiржарым жылдық ақшалай табысы.
Кеден органының лауазымды адамы қызметтік мiндеттерiн ... ... ... етпеген ауыр мертiгу алған (жараланған, жарақаттанған,
контузия ... ... оған үш ... ... ... ... жағдайда - айлық табысы мөлшерiнде сақтандыру сомасы төленедi.
Егер белгiленген ... ... ... лауазымды адамының қаза табуы
(қайтыс ... ... ... ауыруға шалдығуы ... ... ... емес ... ... болғаны
дәлелденсе, сақтандыру сомасы төленбейдi. ... ... ... лауазымды адамы өзiнiң қызметтік мiндеттерiн орындауына
байланысты қаза тапқан ... ... ... қаза тапқан (қайтыс болған)
адамның отбасына есепке алған кезде болған негiздемелерде, бiрақ лауазымды
адам қаза тапқан күннен бастап бiр ... ... ... үй ... ... сақталады. Кеден органдарының қайтыс болған зейнеткерлерiн
немесе қаза тапқан лауазымды ... ... үшiн ... үш ... ... ... бiр ... ақшалай өтемақы төленедi. Кеден органдарының
лауазымды ... ... ... соғысқа қатысушыларға
теңестiрiлген адамдар, интернационалшы-жауынгерлер, сондай-ақ қаза ... ... ... ... мiндетiн жүзеге асыруға байланысты
алған жараның, контузияның, мертiгудiң ... ... ... салдарынан
қайтыс болған лауазымды адамдардың ... ... ... ... ... ... ... қарамастан,
мемлекеттік тұрғын үй қорының үйлерiндегi өздерi тұратын ... ... ... үй жағдайларын жақсартуға мұқтаж кеден органдарының
лауазымды адамдарына жеке тұрғын үй салу үшiн ... ... ... жер учаскесi берiледi.
Кеден органдарында қызметтi тоқтату үшiн:
1) кеден ... өз ... ... ... ... ... аяқталуы не заңнамада көзделген
негiздемелер бойынша келiсiм-шартты бұзу;
3) лауазымды адамның ... ... мен ... ... ... ... беруi;
4) заңнамада белгіленген мiндеттер мен шектеулердi сақтамау;
5) меншiк құқығы мен тиесiлi мүлiктi ... ... ... ... Республикасының азаматтығын жоғалту;
7) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау;
8) ... ... ... ... көзделген өзге де негіздемелер негiз болып табылады.
Кiшi және орта басшы құрамдардың ... ... бар ... ... ... 45 ... ... дейiн кеден органдарында
қызметте бола алады.
Орта және ... ... ... ... ... бар ... ... адамдары, оларға берiлген арнаулы атақтарға орай,
мына жасқа толғанға дейiн кеден органдарында қызметте бола ... ... ... ... дейiн - 45 жас;
2) кеден қызметiнiң полковнигi - 50 жас;
3) кеден ... ... және ... ... ... - 55 ... органдарының лауазымды адамдарын зейнетақымен қамсыздандыру
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ... ... ... ... ... ... зейнеткерлікке шыққаннан
кейiн олар есепте тұрған емдеу мекемелерiнде медициналық қызмет көрсетiлу
құқығы сақталады. Қызметтен денсаулық жағдайы және штат ... ... ... ... ... лауазымды адамдарына Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес бiр ... ... ... ... ... ... ... уақытында және төтенше жағдай
енгiзiлген жерлерде ... ... ... ... Үкiметi айқындайды. Кеден органдарында ... ... және ... ... ... сақталуын бақылауды Кеден
комитетiнiң және ... iсi ... ... уәкiлетті органның
басшылығы жүзеге асырады. Кеден органдарында қызмет өткерудi бұзғаны, оның
iшiнде кеден органдары ... ... ... және ... ... ... үшiн ... адамдар Қазақстан
Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде белгiленген жауаптылықта болады.
3-ТАРАУ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕДЕН ... ... ... ... ... ... кеден басқармасындағы басқаруды
ұйымдастырудың жағдайын талдау.
Кеден ... ... ... заң базасын
жетілдіруді, кеден рәсімдерін оңтайландыру мен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі
Қазақстан Республикасының ... ... ... 2004-2006 жылдарға
арналған тұжырымдамасына сәйкес қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан Облысы
бойынша ... ... ... ... Үкімет қаулысын жүзеге асыру
мақсатында айтарлықтай жұмыстар жасалып жатыр.
Оңтүстік ... ... ... ... ... Департаменті
кедендік қызметті жүзеге асыруы үшін 2005 ... ... ... 105 231,0 ... ... факт ... бөлінген лимит 105 231,0 мың теңге, яғни
көрсеткіш бойынша ... 2005 ... ... ... бұл ... 33913,0 мың ... Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кеденік бақылау Департаменті ... жылы ... ... ... ... ... ақы ... төленетін
сомалар, сондай-ақ қосымша компенсациалық ақша төлемдері 74 млн. 699 мың
теңге сомасын ... бұл ... ... салыстырғанда 13 млн. 914 ... ... ... ... ... ... бақылау Департаменті
қызметіне 2004 және 2005 жылдар аралығындағы сметада шығындарды құрайтын
негізгі құралдар мен толық ... ... ... ... ... ... еді. (152, 411, 431 ... классификация). 2006 жылы
152 – ғимараттардың ағымдағы ... ... 730 мың ... ... 411 ... ... алу - 1 млн. 087 мың теңге, 431 – ... ... ... ... 217 мың ... ... ... құралдармен, компьютерлік техникалармен
қаматмассыз етілуін талдау төмендегі таблицада көрсетілген.
Кедендік бақылаудың техникалық құралдары мен компьютерлік ... ... ... етілуіне талдау
Таблица № 1
|Кеден органдары пайдаланыт құралдардың атауы|Сандары |2005ж. |2006ж. ... ... мен ... бақылау жасау |Дана |2 |4 ... | | | ... ... ... ... ... |2 |3 |
|құралдар | | | ... ... ... | | ... ... ... |1 |3 ... ... ... ... |1 |3 ... ... құралдары | | ... ... ... |2 |5 ... ... ... |0 |1 ... эндоскопы ... |0 |15 ... ... ... |3 |4 ... ... ... |2 |3 |
| ... ... құралдары (ТСИ) | | ... ... ... ... |0 |1 ... ... ... |0 |1 ... ... |0 |1 ... ... |0 |2 ... ... |0 |5 ... ... |0 |1 ... ... ... |0 |1 ... ... |0 |2 |
| ... ... | | | ... SPORTAGE ... |0 |1 ... 31514 ... |0 |1 ... 2606 ... |0 |1 ... ... ... |12 |5 ... ... |0 |1 ... ... |1 |0 ... ... | | | ... техника | | | ... ... |30 |15 ... ... ... |30 |3 ... ... |30 |15 |
|Принтер ... |27 |0 ... ... ... ... |1 |1 ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... |0 |0 ... ету радиусы 100 км. дейін ... |0 |0 ... ету ... 100 км. және одан ... ... |0 |1 ... ... ... |0 |0 ... ... |0 |1 ... ... құралы | | | ... ... ... |0 |3 ... ... ... | | ... ... тоқтату құралдары |дана |0 |1 ... көру ... ... |1 |0 ... ... КБД ... ... №2
| |2006 ж. |2005 ж. ... ... |2 |2 ... | | ... ... |- |- ... ... | | ... типтегі |1 |1 ... ... |2 |1 ... сақтау |- |- ... | | ... ... |7 |2 ... ... ЖАҚ, ... ЖАҚ |
| ... Акцепт» ЖАҚ,|«Корпорация Акцепт» ЖАҚ |
| ... ЖШС, ... ЖШС,| |
| ... ЖШС, | |
| ... | |
| ... ЖАҚ | ... ... ... жүйесі (КААЖ) (Таможенная
автоматизированная информационная система (ТАИС))
2001 жылы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... пайдалануға тәжірибе түрінде Біріңғай
автоматтандырылған ақпарат ... ... ... яғни бұл жүйе ... ... ... ... компьютерлік технологияларға аударуға
мүмкіндік берді.
Сонымен, кедендік әкімшлік ... жаңа ... және ... ... ... ... көпдеңгейлі ақпараттық қолдау көресететін
құрал ... ... ... жүйе Кеден комитетінен бастап барлық ... ... ... ... ... ... Бұл ... жергілікті жерлерде жинақталған ақпараттарды орталық ... ... ... ... ... ... ... мен жаоспарлауға
мүмкіндік беретіндігінде.
Әлеуметтiк және экономикалық проблемаларды шешу үшiн қажет ақпарат кез
келген уақытта, кез келген нүктеде, кез ... ... қол ... үшiн ... экономикалық, технологиялық, әлеуметтiк және кәсiптiк-
бiлiм беру жағдайларын жасау жүзеге асырылып жатыр. ... ... ... ... ... Бас Кеден басқармасында КААЖ бағдарламалық жүйесі
негізінде 8 спутниктік байланыс станциясы, 9 ... ... ... ... ... 6 ... ... берілген.
Енгізілген КААЖ бағдарламалық жүйесі басқарманың өзінде және ... ... 8 ... ... пайдаланылады: (бұл кеден бекеттері
«Ст. ... ... ... ... ... т/ж ст., «Шардара» және жолаушылар бөлімі.).
«Ст. Шымкент», ... ... ... бекеттері және
жалаушылар бөлімі ... ... ... мен ... ... ОҚО ... БКБ негізгі серверімен
байланыс радиомодем байланысы көмегімен жүзеге асырылады.
«Жібек-Жолы», ... ... ... ... ... жүйесінің бірінші кезегін жүзеге асыру ... ... SUN Ultra 5 ... ... спутниктік қондырғылар
орнатылған.
Автоматтандыру және кеден статистикасы бөлімінің қызметткерлерінен
серверлер мен ақпараттардың базаларына жауапты тұлғалар тағайындалған, ... ОҚО ... ... ішкі ... ... ... бекеттерінің
қызметкерлеріне АРМ «Универсальный» жүйесін пайдалану туралы автоматтандыру
және кеден статистикасы жауапты қызметкерлерімен ... ... ... ... ... ... ... байланыс жүргізілетін барлық
жұмыстар «Сервермен жұмыс» журналында жазылып хаттамаланады.
ОҚО бойынша БКБ-ның бөлімдерімен кеден ... ... ... және ... ... ... ҚР МКМ ... жүзеге асыру жолында, КААЖ жобасының бағдарлаушысы болып табылатын
«Прайя» (Алматы) ... ... АРМ ... жүйесін пайдалануды
оқыту дәрістері және онымен жұмыс ... ... беру ... соңынан
сынақ тапсырылды. ОҚО бойынша КБД-ның ... ... ... ... ... ППО АРМ «Универсальный» жұмысына жауапты
қызметкерлер тағайындалды. АРМ ... ... ... ... ... БКБ-ның 200 қызметкері машықтандырылды.
Сонымен қатар, серверлердің қызметкерлері КААЖ пайдалану ... ... ... оқу ... ... ... ... қарамастан мына кеден бекеттерінде жоғарыда
аталған АРМ «Универсальный» жүйесі орнатылмаған: ... ... ... би», «Түркістан». Аталған кеден ... 100% ... ... ... туралы ақпараттар
тікелей ОҚО бойынша БКБ-ның автоматтандыру және кеден статистикасы бөліміне
енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі кеден ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде «Электронды кеден» бағдарламасын құрды. Осы ... ... ... ... ... ... өз офистерінен
шықпай-ақ Кедендік Жүк Декларациясын немесе кедендік Жүк туралы мәліметтер
мен ақпараттарды тиісті кеден органдарына жібере алады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... комитетінің кәсіби
программистерінің қатысуымен «Қазақстан Республикасы элоктронды Үкіметі»
шеңберінде «Электронды кеден» бағдарламасын құрды. Осы ... ... ... ... ... ... өз офистерінен шықпай-
ақ Кедендік Жүк Декларациясын немесе кедендік Жүк туралы мәліметтер мен
ақпараттарды тиісті ... ... ... алады. Осыған орай, Оңтүстік
Қазақстан Облысы бойынша кедендік бақылау ... ... ... ... ... кеңейтілген мәжілісін өткізді. 2004 жылдың
1 қаңтарынан бастап Оңтүстік Қазақстан Облысы бойынша кедендік ... ... ... ... және кедендік
шекарасынан радиациялық бақылау бойынша жұмыстар ... ... ... үйрену және танысу мақсатында радиациялық бақылауды
жүргізуге ... ... ... ... ... мен ... өткізіліп тұрады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
кедендік ... ... ...... ... ... ұлттық атом компаниясының мамандары мен облыстық
радиациялық бақылау бөлімінің қызметкерлеріне арналған семинарлар ... ... бір ... ... ... ... автокөліктер тасымалдарын бірыңғай
бақылау жүйесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылдың
8 қыркүйегіндегі № 1358 ... ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау комитетінің мүдделі
министрліктер және ведомстволармен келісім ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасын бекітті.
Бірыңғай бақылап өткізу ... ... ... – «бір аялдама» тұрпаты
бойынша бір жерде бір рет ... ... ... ... ... ... ... және санитарлық - эпидемиологтар)
бірлесіп бақылауды жүзеге ... Бұл ... ... ... әдеуір
төмендетуге мүмкіндік береді, сыртқы сауда ... ... ... бақылаушы органдар лауазымды қызметкерлерінің қызметін
теріс пайдаланушылықтарын төмендетеді.
Жоғарыда аталған 2004-2006 жылдарда Бірыңғай ... ... ... ... 14 ... ... өткізу пунктерінің құрылысы
көзделуде. 2004 ... ... ... 5 ... ... ... пунктінің
құрылысы жүргізіле бастады. Соның ішінде Оңтүстік Қазақстан ... ... ... Ғани ... ... ... ... өткізу пункті
пайдалануға енгізілді, екі ... ... бөлу және ... ... кедендік және шекаралық қызметттер талапқа толығымен сәйкес
келеді. Аталған Бірыңғай бақылап ... ... ... ... ... ... органдр орналасқан (шекаралық қызметкер, көліктік
бақылау комитеті, ауылшаруашылық министрлігі және ... ... Бұл ... экономикалық қызметке қатысушы тұлғаларға ыңғайлы
жағдайлар ... ... ... жеңілдетеді. Қазақстан
Республикасы мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін жүктердің уақыты ... ... КБД ... ... шекарасын және режимдерін қорғау
Таблица №6
| |2006 ж. |2005 ж. |+ / - |
| | | | ... ... |7 |7 |- ... (КПП) |33 |33 |- ... ... саны |85 |95 |-10 ... ... |16 |16 |- ... ... ... саны |5 |5 |- ... ... құралдарының саны |396 |686 |- 290 ... ... ... ... |383 |766 |- 383 ... ... саны | | | ... ... ... (мың ... |1 404,445 ... |-2 285,998 ... ... сомасы (мың теңге) |46,400 |1375,123 |- 1 328,723 ... ... және алып ... ... | | | ... ... саны |726 |1 075 |- 349 ... алып жүру үшін ... | | | ... сомасы |18 687 500 |28 136 377 |- 9 448 877 ... алып жүру ... ... ... 2006 жылы 35 ... ... орындау 43 % құрайды.
Аталған кедедндік алып жүрулерүшін жоспардың төмен деңгейде орындалу
бірқатар ... ... ... Жеке ... ... тез
бұзылатын тауарларды тасымалдау кезінде ОҚО бойынша КБД кеден ... ... ... ... салған, яғни олар «тауарларды еркін айналыс үшін
шығару» режиміне сәйкес төленеді, бұл өз ... жүк ... ... ... алып жүрусіз жүріп тұруларына құқық ... ... түрі ... ... ... ... ... түсімдерді молайту үшін
қолданылған, ал жылдың ... ... ... алып жүрулер
қолданылған.
Мемлекеттік тілді енгізу туралы
«Оңтүстік Қазақстан Облысында тілдердің қызметі мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... заңның талаптарын жүзеге асыру мақсатында Оңтүстік Қазақстан
Облысы Кедендік ... ... іс ... қызметінде мемлекеттік
тілді енгізу жұмысы жүргізіліп жатыр.
Осы мақсатта арнайы бұйрықтар, нұсқаулар мен ережелер екі тілде бірдей
шығарылады. Мемлекеттік тілде іс ... үшін ... ... ... ... әдістемелік нұсқау алынды. «Оңтүстік Қазақстан», «Шымкент ... ... ... ... және ... ... тіліндегі
газеттерге жыл сайын жазылу науқаны жүргізіледі.
Оңтүстік Қазақстан облысы Әкімшілігінің жанындағы ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлері қатысты.
ОҚО бойынша КБД-ның жұмысы мемлекеттік тілде ... ... да ... ... ... («Хабар», «Ақшам»)
және жергілікті («Отырар», «ОҚТ», НТК) ... ай ... ОҚО ... ... шекарадағы жағдай, тәркіленген ... ... мен ... ... ... атты ... қою шарасын өткізуге барысы мен ... ... ... өтіп ... ... ... ... бастықтарының телеарналар
арқылы мемлекеттік тілде ҚР кеден заңдарына қатысты жаңа ... ... ... және ... ірі контрбанда тауарлары туралы ақпараттар
беріліп отырды.
«Мақтаарал», «Сарыағаш», «Арыс», ... ... ... ... жергілікті баспасөздерде мемлекеттік тілде ... ... ... ... статьялар жарияланып отырады.
Қазақстан Республикасының Кеден кодексiне сәйкес ... ... бiрi ... Республикасының Мемлекеттiк шекарасында
радиациялық бақылау жүргiзу болып табылады. Бүгiнгi күнi ... ... ғана ... ... iздестiруге бағытталған)
жүзеге асырылады. Әсiресе автомобильдiк және ... жол ... ... ... ... анықтау жүйелерiнiң
көмегiмен дәл және тұрақты бақылауды жүзеге ... ... ... ... Кеден органдарында мұндай жүйелердiң болуы ... 34 ... ... тек 4 ... ғана ... ... ... құралдарын сатып алуға, арналған
бюджеттiк қаржының жеткiлiксiз бөлiнуiне байланысты кеден органдарының
материалдық-техникалық ... ... ... ... ... халықаралық стандарттар деңгейiне сәйкес келтiруге ... ... ... ... алғанда кеден қызметiн ұстауға және
дамытуға арналған бюджеттiк қаржының қысқару ... ... ... ... Республикасының кеден қызметi қатысушысы болып
табылатын халықаралық шарттарды практикалық iске ... ... ... ... таяу және алыс ... ... қызметтерiмен жедел
ақпараттар алмасу тұрақты негiзде жүзеге асырылмайды. Кеден ... ... ... және ... ... ... мен
арттыру бюджетке кеден төлемдерi мен салықтардың түсуiне оң әсер ... ... ... төлемдер мен салықтардың мемлекеттiк бюджетке
түсiмдерiнiң болжамды өсiмi 100,0 млрд. теңге болды: 2004 жылы - 31,0 ... 2005 жылы - 34,0 ... ... 2006 жылы - 35,0 ... ... ... ... қызметiн дамытудың Қазақстан Республикасы
Үкіметі 2003 жылғы 3 қазандағы N 1019 ... ... ... ... ... ... қабылдады. Аталған Кеден қызметiн
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған ... iске ... ... ... ... ... мiндеттердi шешу үшiн қаржыландырудың
көлемдерiнде ... ... ... республикалық бюджеттiң
қаражатынан 12 320,9 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 3 548,6 ... 2005 жылы - 4 554,4 млн. ... 2006 жылы – 4 217,9 млн. ... ... ... ... көздеу қажет. 4 504, 1 млн. ... ... ... ... ... заманғы техникалық
құралдарын пайдалануға негiзделген жаңа бақылау нысандары мен ... ... ... ... Шекарада орналасқан автомобиль және темiр жол
өткiзу пункттерiндегi инфрақұрылым объектiлерiнiң, бiрыңғай бақылау-өткiзу
пункттерiнiң құрылысына 5 974,9 млн. ... ... ... ... және ... ұйымдастыру үшiн - 45,8 млн. ... ... ... ... және оқу-әдiстемелiк базаны дамытуға - 1 796, 1
млн. ... ... ... ... ... ... ОҚО КБ бойынша проблемалары мен ... ... ... ... кейінгі үш-төрт жыл көлемінде еліміздің ішкі
рыногын ... ... ... қол ... ... мен өнімдері
жауплап алған болатын. Олардың кеден бекеттерінен өткізілгеніні бір құдайға
аян. Ал оның ... ... пен ... ... ... рас. Бар қызықты
бір ғана топ алып сатарлық пен ... ... ... Бұл ... ... ... ... өз істеріне деген жауапкершіліктің
жоқтығын білдіреді. Бұған сондай-ақ кеден қызметіне қатысты заң құжатарының
әлсіздігі де ... кері әсер ... ... оған ... ... орын ... ... жолы кесілуде.
Кеден органдарында электронды ақпарат құралдармен барынша
қаматамассыз ... ... ... ... ... ... кеден ісі
туралы нормативті құжаттарды, заңдарды жетілдірмейінше, кедендік ресімдеуді
жетілдіру, кеден ісі ... ... ... ... ... ... ... емес.
Қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік Бақылау
Департаментінде ... ... ... ... ... және ... ... оң іс шараларға қарамастан, кейбір проблемалық
жағдайлар бар және әрдайым туындап отырады. Олар ... ... ... кадр ... ... ... ... немесе кеден ... ... ... ... жатады. Әрине кеден
қызметі ... ... ... ... ... деуге
болмас. Бірақ, айтылғандарға қарамастан ... ... баяю ... ... ... ... ... Қазақстан облысы бойынша Кедендік бақылау департаменті кеден
қызметін жүзе асыруда ... да ... ... ... ... ... жүргізілуі мен кеден
төлемдері бойынша толық мағлұматтардың жинақталуы үшін ... ... бар ... қажет.
2. ТАИС-2 бағдарламасымен жұмыс істеуде проблемалар туындайды, яғни ҚҚС
бойынша төленген төлемдер туралы мәліметтер енгізілмейді.
3. «ВЭБ-декларант» ... ... ... ... ... байланысы жоқ. Мобильді телефондар жұмыс істемейді.
5. «Ғани Мұратбаев» өткізу бақылау бекетінде әрдайым электр ... ... Бұл өз ... ... кеден органымен байланысты
қиындатады.
6. «Бір аялдама» ... ... ... ... Мұратбаев» кеден бекеті
өзінің құрамындағы бақылаушы ... бар ... ... ... ... қызметі; ветеринарлық қызмет, аталғандар кеден
бекетінің коммуналдық сұрақтар шешуге ешқандай қатыспайды ... ... ... ... және т.б.). ... салалардың басшылар
осы уақытқа дейін тек уәде беру келеді.
7. «Ғани Мұратбаев» кеден бекетінде соңғы ... ... ... ... соған сай «ТАИС-2» бағдарламасының да ... қою ... ... жаңа ... болмағандықтан аталған
бағдарлама дұрыс жұмыс істемейді.
8. 01.04.2006 жылдың жұлдызына сәйкес «Төле-би» кеден бекетінде штаттық ... ... шын ... – 16 ... оның 2-і ... ... және 14 ... адам. Қалған 4-і. Іс-сапарға жіберілген. «Төле-би» кеден бекеті
өзінің құрамына 3 бақылау-өткізу бекеттерін алған (БӨБ ... ... БӨБ ... 3 ауысымдық режимде қалыпты жұмыс істеу үшін
әрбір Өткізу – Бақылау бекетінде 2 адамнан болуы шарт.
9. ... ... ... ... ... орын алған:
- өткізу бекеттерінде компьютерлер жоқ;
- кеден бекетінде кеден брокері жоқ;
- «POS-терминал» жоқ;
- ... ... ... және ... ... ... ... арнайы кинолог мамандар жоқ;
- бекеттер арасында бірге алып жүретін рациялар жоқ.
10. Сонымен қатар ОҚО КБД ... ... ... ... ... жоқ. Бұл өз кезегінде жұмыс істеуді айтарлықтай қиындықтар туғызады.
11. ... жол ... ... жүру ... ... ... ... өту қабілеті бар автомашиналар қамтамассыз ету керек,
яғни ВАЗ-2121 «Нива» - 3 дана, ... ... ... ... ... ... сәйкес қызмет істеулері үшін оларға қазіргі
заманға сай компьютерлік техникалар беру қажет:
13. компьютер – 2 дана.; - ... – 2 ... - ... – 2 ... ... ... ... көптеген телефонограммалар келіп түседі,
соның ... ... ... ... ... ... департаменті шағыру
туралы. Бұл үшін аталған тұлғалар Шымкентке барудан бас тартады, өйткені
жол жүруге қаражатымыз ... ... ... ... ОҚО ... ... ... жол жүруі мақсатында іс-сапарламалық қаражат
бөлулерін сұраймыз. Өйткені «Мақтаарал» кеден бекетімен ОҚО КБД арасы 250
км. Асады – осы қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы деңгейде жүзеге асыру үшін
кеден бекетіне қазіргі заман ... сай ... ... ... ... ... айтар болсақ рентгеноқұралдары, ол қол
жүктері мен багаждарын жіте қарауға қажет болып отыр және бүл ... ... ... ... ... жалғыз қызметтік-іздеу иті бар. Ол бір жолаушыны
тексеруге де жеткіліксіз. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... иттерін беру қажет.
17. АРМ «Универсал» спутниктік немесе басқа да байланыс құралдарын беру
қажет, өйткені ... ... ... ... ету сапасы төмендейді.
Аталғандарды есепке алатын болсақ ... ... ... ... ... проблемалық болып тұр.
18. Кеден бекетінің жеке ... ... жиі ... ... іс-сапарлармен жіберіледі. Осыған байланысты кейбір есеп беру
міндеттемелерін қадағалау ... ... ... туындайды. «Жібек-
Жолы» кеден бекетінде әрбір есеп беру жеке ... ... ... Ол қызметкердің іс-сапарға кетуі кезінде
жасалып жатқан жұмыстар туралы есеп алу мүмкін ... ... ... қызметкердің өзінің жеке тапсырмалары болады немесе
қызметкердің орнына ... адам ... ... ... ... ондай
міндетінің жоқ екеніне сылтау айтады.
19. Кеден бекетінде техникалық-материалдық жағынан ешқандай проблемалар
жоқ, ... ол ... ... ... ... түсінетін арнайы
мамандар ... ... ... ... бағдарламасы орнатылған. Қызметкерлер күнделікті
ТАИС-2 мәліметтер базасына ресімделген құжаттар тізімін енгізеді және
автокөліктердің кеден ауағына ... кіру мен шығу ... ... бұл ... ОҚО КБД бар. ... қызметкерлер
қосарланған жұмыс атқарылуда
21. Атомашиналар мен жеке тұлғалар туралы мәліметтер ОҚО КБД-мен ... ... ... ... ОҚО КБД арнай журналға жазып
өткізген болсада.
22. Мемлекеттік шекара туралы бірдей мәліметтер қайта – ... ... ... ... бекетінде арнайы салмақ өлшеу құралын орнату
қажет.
Қорытындылар мен ұсыныстар.
Кеден органдарының қызметін талдау ... ... ... ... ... ... кеден қызметінің
қалыптасқандығын көрсетті. Кеден ісінің заңнамалық базасы құрылды ... ... ... ... ... ... ... сыртқы
экономикалық қызметті реттеудің, контрабандаға және кеден ісі саласындағы
құқық ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым құрылуда. Кеден органдарын басқару
жүйесінің ... ... ... Кеден қызметінің кадрлық құрамы
қалыптастырылды. Кеден органдарының практикалық қызметіне компьютерлендіру
және ақпараттық қамтамасыз ету ... ... ... заманғы
кеден қызметі мемлекеттің сыртқы экономикалық ... ... ... алады және тауарлар мен көлік құралдарының ... ... ... ... өтуі ... ... және фискалдық функцияларды
орындайды.
1991 жылы республиканың кеден органдарындағы адам саны ... ... ... ... ретiнде Қазақстан Республикасы құрылғасын бұрынғы
КСРО мемлекеттерiмен шекараларда кеден бақылауын ... ... ... ... деп ... ... 12760 км, ... басқа ҚХР-мен - 1560
км болды. Қазақстан ... ... ... бүкiл периметрi
бойынша кедендiк және шекаралық ... ... үшiн ... ... кедендiк өткiзу орны болған жоқ. Қазіргі кезеде Қазақстан
кеден шекарасында 65 кеден бекеті, 62 авто ... ... 19 ... ... бар. ... ... 46 ... бекеттері бар, халықаралық
рейстерге 7 бақылау бекеті қадағалау жасайды.
Ресей Федерациясы кеден шекарасы арасында 46 кеден бекеті, 24 ... ... (КПП) ... ... ... шекара ұзындығы 715 км. ОҚО облысы
мен Өзбекстан Республикасы кеден шекарасы арасында 11 кеден ... мен ... ... ... ... бар. ... ... Қазақстан
Республикасында кеден органдары халықаралық мәнi бар 14, республикалық мәнi
бар 73, 17 темiр жол ... 13 ... ... ... ... ... жол;
12 авиациялық;
1 теңiз ("Ақтау" теңiз порты) еткiзу пунктi жұмыс iстейдi.
Қазiр кеден органдарында бар 43 спутник станциясына қосымша ... ... ... 65 ... комплектiсiн орнату жұмыстары
жүргізіліп жатыр.
Осы кезеңдегi экономиканың дамуы және Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қызметiн жетілдіруді талап етедi. Бұл жетілдірудің
негізгі мақсаты сыртқы сауданы ... және ... ... ... ету ... ... ... алдында тұрған
мiндеттердi шешудiң мейлiнше тиiмдi және ... ... ... болып
табылады.
Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiрудiң ... ... ҚР ... ҚР ... ... ... жасаған немесе қабылдаған халықаралық Шарттар мен Келiсiмдер
талаптарына жауап береді.
ҚР ... ... ... ... ОҚО ... ... ... қызметін жетілдірудің мынандай негізгі бағыттарын ... ... ... ... ... саудасының бiрыңғай автоматтандырылған
ақпараттық жүйесi мен кеден ... ... ... ... органдарын стратегиялық және ағымдағы басқарудың барлық базалық
функцияларын қамтамасыз ... ... ... мен ... ... ... ... мен үйлестiру, қабылданған шешiмдердiң ... және ... ... ... қызметiн тиiмдi бақылау және көлеңкелі экономикамен,
сыбайлас жемқорлықпен және ... ... ... ... ... ... саясаттың ашықтығын пайдалануды;
- кеден қызметiнiң ақпараттық аясын Қазақстан Республикасының және әлемдiк
қоғамдастықтың бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiмен интеграциялауды;
- ақпараттық ресурстарға ... ... ... ... мен ... шет мемлекеттердiң кеден және өзге де құзыреттi органдарымен, ... ... ... ... ... жүзеге асыру.
2-ші. Кедендiк бақылау мен кедендiк ресiмдеудiң тетiгiн жетiлдiру
- Тиiмсiз немесе басы артық кедендiк рәсiмдердi жою;
- Кедендiк ресiмдеу мен ... ... ... ... жүк ... ... кедендiк және кеден маңы инфрақұрылымының даму
дәрежесiне ... ... ... мен ... ... қозғалысының
(автоөтулер) бағыттарының жеткiлiктi және қажеттi санын айқындау;
- шекаралық темiр жол станцияларын ... ... ... ... ... ... заңдар мен халықаралық шарттардың сақталуын
қамтамасыз ету үшiн жеткiлiктi болып табылатын ... ... ... ... ... мәртебесiн беру арқылы нығайтуға, кеңейтуге,
жарақтандыруға кiрiсу;
- кедендік ресiмдеу үшiн жедел және сапалы кедендiк ... мен ... ... жеке ... ... және ... да ... неғұрлым iрi кеден бекеттерін дайындау;
- банктiк, брокерлiк және ... да ... ... қалыптастыру;
3-ші. Кадр саясатын жетiлдiру:
- кадрларды iрiктеудiң қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзу;
- кадрларды жаңартып-ауыстырып тұрудың жүйесiн қалыптастыру;
- кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру ... ... ... ... ... және ... орналастыруды
жетiлдiру;
- сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылықтардың алдын алу және қорғау;
- қазiр кеден органдарында қызмет етiп жүрген контингентке баға ... ... ... ... ... ... ... терең және сапалы
талдау жүргiзу, әрбiрiнiң мүмкiндiгi мен қабiлетiн айқындау, ... ... ... бастапқы даярлау және қайта даярлаудың жүйесiн құруды
қамтамасыз ету, лауазымға iрiктеп алу, ... ... ... тағылымдама,
кеден iсiнiң жоғары және орта ... ... ... ... үшiн
курстар ашу;
- кеден органдарында тиiмдi тәрбие жұмысын құру;
4-ші. Кеден органдарының фискальдық-экономикалық қызметiн жетiлдiру:
- мемлекеттiк бюджетке ... ... мен ... ... ... ету;
- Қазақстан Республикасының кеден және басқа да заңдарының сақталуын, ... ... ... ... мен ұйымдардың заңды құқықтары мен
мүдделерiнiң қорғалуын қамтамасыз ету;
- кедендiк-тарифтiк саясатты ... ... ... ... ... ... ... кедендiк төлемдер мен салықтарды
есепке алудың автоматтандырылған жүйесiн құру ... ... ... ... ... ... ... кешендi технологияларын әзiрлеу және енгiзу,
- есепке алудың толық автоматтандырылған жүйесi мәлiметтерiне негiзделген
iшiнара таңдап бақылау және ... ... ... ... және ... ережелерiн бұзуға қарсы күрес:
- экономикалық кедендiк құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандары ... ... ... ... ... ... прокуратура, ұлттық қауiпсiздiк, iшкi
iстер, қаржы полициясы органдарымен және Қазақстан Республикасының басқа да
мемлекеттiк органдарымен ... ... ... ... ... ету қажет;
- анықтаудан, сондай-ақ кеден және басқа да ... ... ... жасырынып жүрген адамдарды анықтау жөнiндегi ... ... ... және ... ережелерiн бұзушылыққа қарсы күрес жөнiндегi
бөлiмшелердiң материалдық-техникалық базасын дамыту;
- қару-жарақпен, арнаулы ... ... ... ... ... ... криминалистикалық құралдармен және аспаптармен,
жедел және арнаулы техникамен қамтамасыз ету;
6-шы. Қазақстан Республикасының ... ... мен ... қaтысты
инфрақұрылымдардың материалдық-техникалық базасын дамыту:
- кеден органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
- кеден бекетшілерi мен өту ... ... ... ... ... ... үшiн қосымша қаражат тарту;
- металлдарды, тастарды, валютаны және құжаттарды, есiрткi және жарылғыш
заттарды ажыратып-танитын техникалық ... ... ... PARISCAN X-RAY ... ... ... ... орнату;
- радиобайланыстың Н-SSВ жүйесiн (жер бедерiне байланысты 100 км ... ... бар ... ... мен ... байланысы құралдарының сервистiк
қызмет көрсетуiн жақсарту, аумақтық кеден органдарында ... ... ... ... мен ... ... үдей өсiп ... ағынын үздiксiз
кедендiк ресiмдеудi қамтамасыз ету ... ... ... құру;
- кедендiк ресiмдеудiң оңайлатылған тәртiбiн қолдана ... ... ... ... ... және ... инфрақұрылымының басқа да
объектiлерiн ұйымдастыру қажет;
- автокөлiк ... ... ... және жүк пен ... ... ... кедендiк тексеруге және басқа да бақылау түрлерiне ... ... мен ... ... ... ... ... мен үй-
жайларды, сондай-ақ кеден мен өзге де бақылаушы органдардың қызметкерлерi,
сондай-ақ техникалық қызметшiлер үшiн дайындау және салу;
- тауарлар мен ... ... оның ... ... ... бақылауды күшейту;
- тауарлар мен көлiк құралдарын кеден шекарасы арқылы өткiзу ... ... ... ... ... ... тиiмдiлiктi арттыру;
- Республиканың мүддесi үшiн стратегиялық маңызды материалдардың әкетiлуiне
бақылауды күшейту;
- тауарлар мен көлiк құралдарын республика аумағы ... ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттiк және кеден шекарасын нығайту.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР МЕН НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл;
2. Қазақстан Республикасының Кеден ... 2003 ... 1 ... ... ... ... ... қызметін жетілдіру жөніндегі
шаралар туралы ... ... ... ... 2001 жылғы 22
қаңтар N 536;
4. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысы 2000 жылғы 12 тамыз N 1238;
5. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс ... ... ... ... ... ... Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 30
қаңтар N 133;
6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... қаулысы 1997 жылғы 5 мамырдағы N 786;
7. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі ... 30 ... N ... ... ... дело в ... ... Алматы 1997 год.
9. Алибеков "Таможенное право" Алматы 1997 год.
10. Драганов В.Г. ... ... ... ... 1998 ... Основы таможенного дела: учебное пособие. Выпуск III. Экономическая
деятельность таможенных органов. М.: РИО РТА, 1995. С. ... ... ... ... ... пособие. Выпуск I. Развитие
таможенного дела в России. М., 1995 г., С. ... ... ... ... учебник для вузов./руководитель авторского
коллектива Б.Н. Габричидзе – М.: издательская группа ИНФА, 1997 ... ... М.А. ... ... ... 1998 ... ... Д.М. "Кеден iсiн ұйымдастыру және басқару" Алматы 2000 жыл.
16. Садықов Е. "Iшкi экономикалық қатер", Ақиқат ... 1 1998 ... М. ... ... ... де ... ... Қазақстан/13
желтоқсан/2000 жыл.
18. Ү. Құланбай "Кеден-мемлекеттiң шекарадағы сенiмдi қалқаны" Егемен
Қазақстан/16 ақпан/2000 ... Н. ... ... мән ...... қатердi бағаламаумен
тең" Егемен Қазақстан/25 ақпан/2000 жыл.
20. ... ... ... жолдауы. Егемен Қазақстан/2000 жыл.
21. Б. Балғарина "Қауiпсiздiк тұжырымдамасы болашаққа қызмет етедi" Егемен
Қазақстан/ 2 маусым/ 2000 жыл.
22. С. Мұса ... ... ... ... ... ... 2000 ... Қазақстан Республикасының Президентiнiң Жарлығы "Қазақстанның 2001-2005
жылдарға арналған экономикалық қауiпсiздiк ... ... 27 ... 2001 ... Е.О. ... "Есiрткiнi ауыздықтау қауiпсiз қоғамға жол ашу". Үкiмет
жаршысы, 1, 2001 жыл.
25. М. Байгiсиев "Халықаралық ... ... ... ... ... Н. Әбiқаев "Қазақстан және Еуропалық Одақ: ... ... ... ... ... М. ... ... Азия бiртұтас экономикалық аймаққа ұмтылады" Егемен
Қазақстан/16.06.2000 ... Л. ... ... ... ... ... интеграциялық саясаты турал". Ақиқат журналы, 3, 1999
жыл.
29. М. Нүкенов "Экономикалық қауiпсiздiк күзетiнде". Егемен ... ... Ә. ... ... ... ... және ... Егемен
Қазақстан/06.02.2001 жыл./
31. В. Пресняков "Экономическая безопасность: таможенные методы и средства
обеспечения". Внешняя торговля, 1995 год, ... ... А.В. ... в ... ... СПб.: ... 1995 год.;
33. Асанов А.М. Циклическое развитие управленческой мысли. – В ... V ... ... «Циклы природы и общества». Ч. 1.
Ставрополь, 1997 год. С. 382.;
34. Бякин Г.И., Воронин Ю.Н., Кулешова А.В., ... Е.М. ... ... ... через таможенную границу РФ. СПб., С.-
Петербургский ... РТА, 1998. С. ... ... ... о ... международной купли-продажи товаров:
комментарий. М.: издательство фирмы Гардарика, 1996. С. 303;
36. Ершов А.Д. Управление экономической ... в ... ... ... ... ... ... и
обеспечение экономической безопасности государства» Ростов на – Дону:
Ростовский ... РТА, 1998 год. С. ... ... А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле. Учебное
пособие. Санкт-Петербург 1999 год.
38. Зачесова Г.М. Курс ... ... ... ... Учебное пособие
СПб., 1997 год. С.54.;
39. Кисловский Ю.Г. ... ... и ... М. Автор, 1996.
С. З.;
40. Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. Практика таможенного ... ... ... ... С.И. ... ... курс лекции. М.: РИО РТА, 1996. С. 101-
103;
42. Дюмулен И.И. Всемирная торговая ... М.: ... 1997 ... ... А.А. О применении программно – ... ... ... ... ... ... ... научно-практической
конференции «регулирование ВЭД и экономика таможенной политики России» от
22-23 октября 1996 г. .М.: РИО РТА, 1996. С. ... ... А.Д. ... и эволюция таможенного дела // ... зап. ... ... РТА, 1998. № 5. С. 8-27;
45. Лозбенко Л.А. ... ... ... ... (ВТО) ... ... ... мира: Материалы заседания «круглого стола»
«Актуальные проблемы современной ... ... ... ... М.: РИО РТА, 1995. С. ... Беляшов В.А. «Таможенный энциклопедический справочник» Краснянский ... ... ... 1998 жыл;
47. Ғ.Қасымов «Таможенная политика – составная часть государственной
политики», ФЕМИДА, 1998 жыл, ... ... ... ... ... ... политика» Вестник
по налогам и инвестициям, 1998 жыл., 11-12 беттер;
49. Тенлибаев Н. «Снижение пошлины: ... о ... ... 1998 ... Бекбосунов И. «Ответственность за нарушение таможенных правил»,
Внешнеэкономическая деятельность, 2001 жыл., ... ... ... ... ... ... ... АРНАЙЫ ФУНКЦИЯ-ЛАРЫ
ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКА-ЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯ-
ЛАРЫ
КЕДЕН ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫҢ ФУНКЦИЯСЫ
БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ФУНКЦИЯЛАРЫ
БАСҚАРУ-ДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУДІ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ
ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫСТЫ БАСҚАРУДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
БУХГАЛТЕРЛІК ... ... ... ... ... ... ДАМУДЫ БАСҚАРУДЫҢ ФУНКЦИЯСЫ
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
ҚҰҚЫҚҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ
КЕДЕН БАҚЫЛАУЫ МЕН ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
СПИРТТІК МОНОПОЛИЯ ЖӨНІНДЕГІ ФЕДЕРАЛДЫ МЕКЕМЕ
КЕДЕН-ҚЫЛМЫСТЫҚ МЕКЕМЕСІ
ФЕДЕРАЛДЫ ҚАРЖЫ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ОҚУ ОРТАЛЫҚТАРЫ
БАС ... ... ... мен ... ... касса
Кеден-техникалық лабороториялары мен дайындық базалары/кедендік оқыту
базалары/кедендік-кинологиялық училищелері
ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ КЕДЕНДЕРІ
Бөлімдер
БАС КЕДЕНДЕР
Кедендер мен кеден комиссариаты
12
14
14
26
2
3
2
4
1
1
0
5
10
15
20
25
30
УСҚ-ң саны
УСО-ң саны
Кеден қоймасының саны
Еркін қоймасының саны
БСД
1-тоқсан 2006 ... 2007 ж.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеден ісін басқаруды ұйымдастырудың теориялық негіздері81 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Адвокаттар мен өзге де адамдардың азаматтарды қорғау және оларға заңгерлік көмек көрсету жөніндегі занды қызметіне кедергі жасау20 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Біріңғай кеден одағы6 бет
Беларусияда ресей мен Қазақстан арасындағы кедендік одақ4 бет
Визалар және кедендік ережелер4 бет
Газдардын тұтқырлығы (ішкі кедергі)6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь