Қазақстан мектептеріндегі орта білім беру жүйесі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Қоғамның даму тенденциясына сай Қазақстанның мектептегі білім
беру жүйесінің дамуы
1.1 Қазақстан Республикасындағы жалпы білім берудегі қиыншылықтар және
осы заманғы білім берудің сапасын арттыру тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Халыққа жалпы орта білім беру жүйесінде халықаралық байланыстың
маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

2 Қазақстан мектептеріндегі орта білім беру жүйесінің реформалары
2.1 Орта білім беру жүйесін реформалаудың бағыттары мен мазмұны ... ... ... 27
2.2 «Білім туралы» жаңа Заң қазіргі білім жүйесінің дамуының .
кепілдігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33

3 Білім жүйесін дамытуда жаңа технологиялар енгізудің барысы
3.1 Білім беруді технологияландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
3.2 Орта білім беру жүйесіндегі 12 жылдық білім беру моделін оқытуды
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56

Пайдалынылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы тұрғысынан жеке тұлғаны дамытудағы қоғамның рухани және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруда білім беру саласы – баса назар аударарлық мәселе. Мемлекеттің өркендеуін, даму деңгейінде жоғары көтерілуін, бәсекеге қабілеттілігін, дүние жүзілік нарықта өз орнын ала білуін білім сапасы анықтайды. Ал білім дегеніміз – ұлттық байлықтың маңызды құрамы, ал адамның білімділігі, шығармашылыққа ұмтылуы, жан жақты дамуға қызуғышылығы және оған жүктелген міндеттерді шеше білуі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығының, өркендеуінің, алға қадам басуының негізі. «Сол себепті бүгінгі күнгі білім беру жүйесінің алдында бірінші кезекте – бұл қиыншылыққа төзе алатын, ақпараттық жүйеге дағдыланған адамдарды дайындау. Орта білім беру белсенді, білімді және жете алатын адамдарды тәрбиелеуге жауап береді.
Оқушылар - «еш уақытта бастауға босаңсымай, ешуақытта босаңсымауға жалықпау» деген ақиқатты игеруі керек» [1, 21 б.].
ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа білім беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына баса назар аудару қазіргі таңдағы кезек күттірмес, өзекті мәселенің бірі болып отыр және де менің ойымша бұл заңды құбылыс. Себебі, мектеп табалдырығында алынған білім жастардың әлеуметтік – экономикалық және саяси үрдіске белсене араласуы мен қоғамдағы өз орнын табуының басты әсер етуші факторын құрайды. Мектеп қабырғасында алынатын білім – үздіксіз білім беру жүйесінің негізгі үш деңгейін құрайды: бастауыш, негізгі және орта мектеп.
Біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың саяси және әлеуметтік, экономикалық құрылымындағы қайта құрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды тудырды. Қазақстанның білім беру жүйесінің жетекші салаға айналуы, бәсекеге қабілетті экономиканы, бәсекеге қабілетті білім беруді, бәсекеге қабілетті ұлтты құру үшін алғышарттарды туғызады. Білімге және ғылыми әлеуетке негізделген қоғам ғана еліміздің әл – ауқатын және бәсекеге қабілеттілігін, ұлттық қауәпсіздікті, еліміздің әр азаматының жағдайын қамтамасыз ете алады. Тек осындай ұрпақ қана ел мерейін бүгінгі жеткен биігінен аласартпай, жаһандану аталатын процесстің теріс ықпалын бойына дарытпай, әлемдік даму көщіне ілеспек. Бүгінгі таңда өздеріңіз тәлім тәрбие беріп жатқан бүлдіршіндер ертеңгі күні тек білімді маман ғана емес, Отанын жанындай сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, рухани кемелденген азамат болып өсіп жетілуі қажет. Еліміздегі балабақшалардан бастап, орта білім беретін оқу орындарына дейін жас ұрпақтың бойында ұлттық дүниетаным мен діл мәйегін сіңіріп, оларды нағыз отаншылдық рухта тәрбиелеп өсіруге қажетті осы заманғы оқу құралдары мен технологиялардың тапшылығы біртіндеп еңсеріле бастады.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойын
мерекелеуде оқыған «Қазақстан дағдарыстан кейінгі дүниеде болашаққа
интеллектуалдық секіріс» тақырыбындағы актілік дәрісі. Алматы, 2009.
2. Әлқожаева Н. С. Әлеуметтік – педогогикалық практиканы ұйымдастыру
жолдары: оқу – әдістемелік нұсқау / Әлқожаева Н. С., Төлешева Ұ. Б. –
Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 24 б.
3. Білім беру туралы заңы. Алматы, 1999.
4. Назарбаев Н. А. Стратегия развития Казахстана до 2030 года: Послание
Президента народу Казахстана. – Алматы, 1997.
5. Нуртазина Р.А. Образовательная политика РК.- Алматы, 2004.
6. Табылдиев Х. Сауатсыздықтан білім шыңына. - Алматы, 1997.
7. Сарбасова Т. С. Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі
және оқытудың интерактивті әдістері. – Алматы, 1997.
8. Айтуған О. ҚР Президентінің 2030 бағдарламасы бойынша білім
саласындағы болған озгерістер. // Қазақстан тарихы. 2010. № 3.
9. Айтубаев М. «Олке тарихы - Отан тарихынан бастауы». Қазақстан тарихы.
№ 3, 2008
10. Қонақова К. Ө. Қазақстан Республикасы мектептерінде бағдарлы
оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар. – Алматы, 2006.
32 б.
11. Бiлiм туралы Қазақстан Республикасының заңы. – Астана, 27 шiлде 2007.
12. Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасы
(Қазақстан Республикасының Президентiнiң № 3645 өкiмiмен 1997 жылы 22
қыркүйекте бекiтiлген). – Алматы, 1997.
13. Қазақстан Республикасы бастауыш және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн
ақпараттандыру бағдарламасы (Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң №
616 қаулысымен 2001 жылдың 10-мамырында бекiтiлген). - Алматы, 2001.
14. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 тамыздағы № 1037
қаулысымен қабылданған “Қазақстан Республикасының бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған
тұжырымдамасы”. - Алматы, 2001.
15. Мурат Журинов В Алмате состоялся ІІІ инновационный конгресс
Казахстана //Новости Высшей школы Казахстана. 25 апреля 2007.
16. Туймебаев Ж.К. Актуальные вопросы создания современого учебника. //
Казахстанская правда, 15 сентября 2009 г.
17. Туймебаев Ж.К. Состояние и перспективы развития образования в РК. //
Панорама, 27 февраля 2010 г.
18. Материалы съезда работников образования и науки РК. 2-3 февраля 2001
года. Алматы, 2001.
19. Кушербаев К.Е. Приоритетные направления развития образования и науки
на ближайший период (из выступления на расширенном заседании
коллегий
МОН РК). Высшая школа Казахстана. - № 1, 2000.
20. Интернет желісі, «Google» сайты, «Хабар» агенттігінің 26 сәуір 2010 жылғы
«ТМД мемлекеттері мұғалімдерінің бірінші съез қорытындысы».
21. Профильное обучение в школе: содержание образования вариативного
компонента учебного плана. – Алматы, КАО им. Алтынсарина Ы., 2007.
22. Қазақстан 2030 бағдарламасының онжылдығы. Алматы. Білім, 2008.
23. Айғамұлы Е. Білім саласына ұлттық бағдарламаның қажеттігі. //Ана
тілі. 1 сәуір. 2004.
24. Статистический ежегодник Казахстана 2007 – 2008. – Стат. Сборник /
Под ред. Смаилова А. А. – Алматы, 2008. – 346 с.
25. Жадрина М. Ж., Муканова С. Д. Рекомендации к разработке
общеобразовательными учебными заведениями рабочих учебных
планов.
– Алматы, КАО им. Алтынсарина Ы., 2005.
26. Донецкая Н. А. Специфика системного использования дистанционного
обучения [Электронный ресурс] : научное издание /Донецкая Н. А.,
Выдрина Е. В. : КарГУ им. Букетова Е. А. – (36,0 КБ). - //Молодежь и
актуальные проблемы современного мира = Жастар және қазіргі
заманның өзекті мәселелері : Материялы международной научно – прак.
конференции (7 – 8 декабря 2006 г.). – Караганда : Санат – Полиграфия,
2006. – С. С. 316 – 318.
27. Ирсалиев С. Этапы становления международного сотрудничества в
области образования. // Вестник высшей школы. №5. 1998.
28 Марева Н. А. Основы педогогического мастерства. – М., 2006.
29. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығы. №
693, 24.09.02 ж.
30. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 148
бұйрығы 11.03.2003 ж..
31. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 405
бұйрығы. 12.05.2004 ж.
32. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 672
бұйрығы 18.10.2005 ж.
33. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министірлігінің 11 наурыздағы
№148 бұйрығымен бекiтiлген оқу бағдарламалары. Алматы, 2003 жыл.
34. Назарбаев Н. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Алматы. 2007.
35. Далабаева А. С. Білім беру жүйесінде қашықтықтан оқытудың кейбір
мәселелері [Электронный ресурс] : научное издание / Далабаева А. С.
Төлеуова Т. С., Әлиева А. З. – (60,5 КБ). - // Бөкетов Е. А. атындағы
ҚарМУ – нің профессор – оқытушылар құрамының, аспиранттар,
магистранттар және студенттерінің ХХІХ – шы ғылыми – тәжірибелік
конференциясының материялдары 15 – 19 мамыр = Материялы ХХІХ –
ой научно – практической конференции профессорско преподавательского
состава, аспирантов, магистрантов и студентов КарГУ им. Букетова Е.
А. 15 – 19 мая. – Карағанды. – 2006. – 152 – 155 б.
36. Муканова С. Д. Проектирование рабочих учебных планов профильного
обучения в 10 – 11 классах общеобразовательных учебных заведений. –
Алматы : РОНД, 2005.
37. Симонов В.П. Диагностика личности и профессонального мастерства
преподавателя. – М., 1995.
38 Абай Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы.-Алматы:
Жазушы.-Т 1: өлеңдер мен аудармалар.-2003.-296 б.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
................................................3
1 Қоғамның даму тенденциясына сай Қазақстанның мектептегі білім
беру жүйесінің дамуы
1.1 Қазақстан Республикасындағы жалпы білім берудегі қиыншылықтар және
осы ... ... ... ... ... Халыққа жалпы орта білім беру жүйесінде халықаралық байланыстың 
маңыздылығы.................................................................
...................................21
2 Қазақстан мектептеріндегі орта білім беру ... ... Орта ... беру жүйесін реформалаудың бағыттары мен
мазмұны............27
2.2 «Білім туралы» жаңа Заң қазіргі білім жүйесінің дамуының ... ... ... ... жаңа ... ... ... Білім беруді
технологияландыру...........................................................
.........41
3.2 Орта білім беру жүйесіндегі 12 жылдық білім беру ... ... ... жұмысы тақырыбының өзектілігі. Ертеңгі күннің бүгінгі ... ... ... ... ... ... алға ... жетелеуші құдіретті күш
тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы тұрғысынан ... ... ... рухани және адамгершілік құндылықтарын
қалыптастыруда білім беру ... – баса ... ... ... ... даму ... жоғары көтерілуін, бәсекеге
қабілеттілігін, дүние ... ... өз ... ала ... білім сапасы
анықтайды. Ал білім дегеніміз – ұлттық байлықтың ... ... ал ... ... ... жан ... ... қызуғышылығы және
оған жүктелген ... шеше ... ... ... ... ... алға қадам басуының негізі. «Сол себепті
бүгінгі күнгі ... беру ... ... ... ...... төзе ... ақпараттық жүйеге дағдыланған адамдарды дайындау.
Орта білім беру белсенді, білімді және жете алатын адамдарды ... ... - «еш ... ... ... ... босаңсымауға
жалықпау» деген ақиқатты игеруі керек» [1, 21 ... ... ... ... алға ... ... ұрпаққа
білім беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру ... ... ... қазіргі таңдағы кезек күттірмес, өзекті мәселенің бірі
болып отыр және де ... ... бұл ... құбылыс. Себебі, мектеп
табалдырығында алынған білім жастардың ...... ... ... ... ... мен ... өз орнын табуының
басты әсер етуші факторын құрайды. Мектеп қабырғасында алынатын білім ... ... беру ... ... үш ... ... ... және орта мектеп.
Біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың саяси және әлеуметтік,
экономикалық құрылымындағы ... ... ... қатарға халыққа білім
беру жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды ... ... беру ... ... салаға айналуы, бәсекеге қабілетті
экономиканы, бәсекеге қабілетті ... ... ... ... құру үшін ... туғызады. Білімге және ғылыми әлеуетке
негізделген қоғам ғана ... әл – ... және ... ... ... еліміздің әр азаматының
жағдайын ... ете ... Тек ... ... қана ел ... ... ... аласартпай, жаһандану аталатын процесстің
теріс ықпалын бойына ... ... даму ... ілеспек. Бүгінгі
таңда өздеріңіз тәлім ... ... ... ... ... тек ... маман ғана емес, Отанын жанындай сүйетін, ... мен ... ... рухани кемелденген азамат болып
өсіп жетілуі қажет. ... ... ... орта білім
беретін оқу орындарына ... жас ... ... ... ... діл ... ... оларды нағыз отаншылдық рухта тәрбиелеп
өсіруге ... осы ... оқу ... мен ... ... ... бастады. Бүгінгі қоғамның ... ... ... ... өзі осы ... ... ... базасына тікелей ... ... ... жұйесін дамыту мен оның материялдық техникалық ... ... – жыл ... ... ... [2, 3-4 ... ғасыр мектебінің маңызды мақсаты балаларды оқытудың барысында
олардың түрлі салада ... ... ... білімдерді, икемдер мен
дағдыларды игеруді талап ететін олардың одан кейінгі оқуына ... бола ... ... жағдайын, психикалық дамудың
ерекшеліктерін ... ... ... ... ... жету үшін ... ... алған
күннен бастап білім беру жүйесінің ... ... ... реформалар жүргізіп, біраз өзгерістер енгізген болатын.
Білім беру халық ... ... және ... ... қоса алғанда
республика халқының, оның көп ұлтты және көп мәдениетті құрамын, ... - қон және ... ... даму ... ... ... арналған
білім» моделінен «бүкіл өмір бойғы білім» моделіне көшуді ескере отырып
елорданың барлық ... ... ... мен ... ... ... ... Ол түрлі бағыттағы басым міндеттерді шешу ... ... ... беру ... ... жүргізу уақыты аралығанда бірқатар
батыл қадамдар жасалған болатын. 1999 ... ... ... ... беру ... [3] ... білім берудің жаңа, ұлттық моделі
ұсынылды. Ол ... ... беру ... ... ... - мен ұсынылған болып табылады. Соған орай үздіксіздік принципіне
негізделген білім ... 4 ... ... отыр:
• Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту;
• Орта білім;
• Жоғарғы білім;
• ЖОО кейінгі білім ... ... жыл ... Қазақстан Республикасының білім беру
жүйесінде ... ... орын ... 1990 ... аяғына
қарай білім беру саласында қаржыландыру көлемінің азаюы сынды, ... ... ... ... ... алғанда жүйеде
дағдарыс байқалған болатын. «Қазіргі ... ... беру ... ... ... ... үрдістердің дамуы, ұйымдар мен білім
беру басқарма ... ... ... ... ... ... ... оң нәтижиелер көрсетіп ... ... ... Орта ... орта білім беру жүйесін
дамыту, яғни деңгейін көтеру проблемаларымен әр кезеңдегі ... ... бар. ... ... ... Р.А. ... Х. [6], Сарбасова Т. С. [7], Әлқожаева Н.С. [2], Айғамұлы Е.
[8] Айтубаев М. [9] және т.б. ... ... ... оқи ... орта ... ... 9 бағытын бөліп көрсетуге болады.
1. Орта кәсіби білімнің (массовость) күшейту.
2. Орта білімнің жаһандануы.
3. Орта ... ... мен ... ... Орта ... диверсификациялау.
5. Орта білімді гумандандыру және оның құрамдас бөлігі ретінде
гуманитарландыру.
6. Оқу үрдісін интенсивтендіру.
7. Орта ... ... ... Орта ... ... ... Орта ... дербестендіру ( индивидуализация ) [7, с. 23].
1990 жылдары негізгі көңіл ... ... ... мен ... ... бөлінді. 1995 жылдары қабылданаған мектеп туралы
қаулылар білім беру мен оқытудың ... ... ... ... берді [10, 23 б.].
Диплом жұмысының ғылыми жаңалығы мен ... ... ...... және ... құрылымының түпкілікті жаңаруына
байланысты ... ... ... ... жүйесін жаңаша тұжырымдама
жасап жаңаша талап қоюды қажет етеді.
Диплом ... ... ... Бiлiм ... ... 2007 ... 27 шiлдедегi N 319 Заңы [11], Орта бiлiм ... ... ... ... ... ... № 3645 өкiмiмен 1997 жылы 22 ... [12], ... ... бастауыш және орта кәсiптiк оқу
мекемелерiн ақпараттандыру бағдарламасы ... ... № 616 ... 2001 жылдың 10-мамырында бекiтiлген) [13],
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 ... 6 ...... ... ... ... бiлiм беру жүйесiн
ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы” ... ... мен ... ... ЮНЕСКО ұйымының
конгресіндегі Қазақстан Республикасының Білім және ... ... М.Ж. ... [15], Туймебаевтің Ж.К. [16 -17], Кушербаев
К.Е. [18], ... ... ... ... и ... РК [19], 26
сәуір 2010 жылы Астана қаласында ТМД мемлекеттері мұғалімдерінің және ... ... ... ... съезі өтті. Делегация басшыларымен
Қазақстан Республикасы Премьер министрі Карим Массимов кездесті. Ол ... ... ... ... атап өтті және ... беру ... елбасы ұсынған дағдарыс кезіндегі даму бағдарламасы
жайында сөз қозғады. Съезді қорытындылау барысында ҚР ... және ... ... ... РФ ... және ... ... Андрей Фурсенко
мұғалімдердің съезі болашақта бірқалыпты болатынын атап өтті. Қазір келесі
съездің қайда ... ... ол ... ... ... өтуі ықтимал. Және съезд барысында бірнеше ... ... ... болуы жөнінде атап өтті. Съезд қорытындысы бойынша
резолюция қабылданатын болды» [20] .
Диплом ... ... ... ... ... беру жүйесінің жағдайы мен дамуын ашу.
Диплом жұмысының міндеттері. Алға қойған ... ... ... ... ... Осы ... білім берудің сапасын арттыру ... ... өз ... келтіру;
• Білім беру жүйесінде ұлттық құндылықтарды қалыптастыру ... ... ... ... беру ... ... ... танысу;
• Балалардың ерекше санатының, оның ішінде дамуында мүмкіндігі ... ... ... ... ... 12 ... ... орта білім беруге кезең - ... ... ... ... ... ... шолу жасау;
• Елбасы реформалары мен жыл сайынғы жолдауларын саралау;
Диплом ... ... ... ... ... ... жан - ... нақтылық және объективтілік ... ... ... ... Республикасының білім беру жүйесін
алғанда орта мектеп ... ... ... ... ... ... оқушы қауымының психологиялық танымы, мативтік ... ... ... ... ... жұмысының
хронологиялық шеңбері Қазақстан Республикасының тәуелсіздік ... ... ... ... ... яғни ... ... аралығы.
Диплом жұмысының құрылымы. Диплом жұмысы кіріспеден, үш бөлімнен, яғни
қорытынды, тәжірибелік ... ... ... ... ... тұрады. Дипломдық жұмысымдағы зерттеу нәтижелері ... ... ... бейнеленген.
1. ҚОҒАМНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫНА САЙ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕКТЕПТЕГІ ... БЕРУ ... ... ... ... ... және осы ... білім берудің сапасын арттыру
тәсілдері
Жалпы білімнің жүйесі, жағдайы – қоғам дамуымен бірге дамып, әрдайым
үнемі өзгеріп ... Ол әр ... ... ерекшеліктеріне қарай
қалыптасып, үнемі үздіксіз жетіле отырып, ... ... ... ... ... беру ... ... Кеңес
Одағы кезінен бастау алатын ауқымды ... ... ... жылы жаңа үлгiдегi ... мен ... орта ... оқу ... ... ... кәсiптiк - техникалық мектептер,
колледждер өмiрге келдi. ... ... ... ... ... ұсынысы бойынша әзірленген техникалық және кәсіптік
білім ... ... ... ... кәсіптік лицейлер
(мектептер), оқу курстары, ... және ... ... ... ... ... ... оның ішінде жұмыс күшінің
сапасына, оның кәсіптік және біліктілік ... ... ... ... сәйкес келтіруге бағытталған. 2007 жылы
республикада — 108 ... 63 ... 289 ... және ... бар ... ... ... арналған 30 мектеп жұмыс iстедi.
Сондай - ақ, 312 кәсiптiк – техникалық мектепте 89 мыңнан ... ... ... 207 ... астам студент оқыды. 1995 жылы Қазақстанда ... ... онда ... ... ... әрi ... ... беру бағыты жарияланды. Қазақстан Республикасы “Бiлiм беру туралы”
жаңа ... да (1999 жылы 7 ... ... ... ... ... мектептiң бастауыш (1 — 4 сыныптар), негiзгi (5 — ... және ... (10 — 12 ... деп ... үш ... Орта ... бiлiм алудың түрлi жолдары айқындалды. Орта
бiлiм жалпы бiлiм ... ... ... және ... ... мен ... берiлетiн болды. Мұнда оқушы кәсiби
мамандық ... ... ... ... ... ... аяқтайды.
“Бiлiм беру туралы” Заңға сәйкес бұрынғы ... ... ... ... ... бағдарламасы жасалуда. Бұл бағдарлама
бiлiм беру жүйесiн ... ... ... ... ... ... ... [5, сс. 155-155 6].
1990 — 1999 жылдар аралығында Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... бағдарламалар қабылданды. Олар:
“Дарын” мемлекеттiк бағдарламасы. Бұл ... ... ... ... дамуын қолдау мақсаты көзделген болатын. Осы
бағдарлама ... 1997 жылы ... ... ... облысында
дарынды балалар үшiн арнаулы мектептер мен мектеп - интернаттары ... ... ...... ... ... 1996
жылдың соңында шет елдерде тұратын отандастарды қолдау мемлекеттiк
бағдарламасы ... Оның ... ... ... ... ... мен ... оқыту кiредi. 1997 жылы Орта бiлiм жүйесiн
ақпараттандырудың ... ... ... ... Бұл
бағдарламаның негізгі мақсаты — ... ... ... ... ... ету, бұл ... толыққанды және
жан жақты ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаларын, электрондық оқулықтар жасау, бiлiм ... ... ... ... ... ... бiлiм ... үшiн оқулықтар мен оқу - әдiстемелiк кешендердi дайындау және
басып шығару туралы”[10, 29 б.] ... ... ... бiлiм ... үшiн жаңа үлгiдегi оқулықтар мен оқу - әдiстемелiк құралдар
жасауды ... ... ... ... мен дамытудың мемлекеттiк
бағдарламасы тiлдердi ... ... ... мен жаңа
технологиясын дайындауды, қазақ тiлiн ... ... ... ... ... ... ... шығаруды
көздейдi. Экологиялық бiлiм беру бағдарламасы Қазақстан ... беру және ... ... үздiксiз экологиялық бiлiм берудi
дамыту мен үйлестiрудi мақсат еткен болатын. ... ... ... ... толмағандар арасында құқық бұзушылықтың
алдын алу жөнiндегi кешендi бағдарлама ... ... ... ... ... қабылданды [6, 34 б.].
Жалпы орта білім ... ... ... ... орта ... ... міндетті оқу пәндерін жүйелі оқытудың аяқталатындығын ескере
отырып құрылады. Жалпы орта білім ... ... ... құрамы
мен құрылымы жалпы орта білім беретін мектептердің жоғары сыныптарында
элективті саралау жүйесін ... ... ... ... ... ... ... берудің қызметтік толықтығын
қамтамасыз ететін базалық мазмұнның құрамдас ... ... ... ... оқу ... ... бағытына және жеке меншік
түріне қарамастан жалпы білім беретін мектептердің ... ... ... ... оқу ... кіреді. Сонымен қатар міндетті пәндер
негізгі орта білім беруден, яғни 10 сыныптан ... ... ... ... оқыту үшін орта техникалық және ... ... ... жалпы білім беру компоненттерінің негізін құрайды. Жалпы
алғанда міндетті ... ... ... ... ... негізі ретінде
мемелекет мүддесін анықтайды, білім алушыларды жалпы мәдени және ұлттық
құндылықтарды меңгеруге ... ... жеке және ... ... ... ... деген сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік ... ... ... ... міндетті пәндер, қызығушылықтары бойынша курстар
кіреді [7, 26 ... ... топ ... сәйкес білім мазмұнын саралау
қызметін атқарады. Оқытуды бағдарлау бағытын ... ... ... ... ... өз бетінше қабылеті, даму ... ... алу ... ... оқыту ... ... - ... ...... ... ... сәйкес пәндерді таңдау мемлекеттің және
қоғамның, тұлғаның ... және ... ... ... ... бірі ... ұсынылып отыр. Яғни шығармашылық қызмет пен жеке
қабілетінің дамуына ерекше орын беріледі. Жинақталған ... ... ... және ... қолдана білуге ұмтылу, әлем, қоғам және адам
туралы жүйеленген ұғымдарды кеңейтіп, ... ... көшу ... Бағдарлы пәндердің оқыту ... ... ... ... ... олар негізінен:
- Білім беру нәтижелері жүйесінің кеңейуі: білім, білік, дағды және
құзыреттер;
- ... ... ... ... ... тәжірибесі;
- Техникалық, кәсіптік және жоғары ... беру ... ... ... ... ... олардың қабілеті мен қызығушылығын
ескере отырып бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... Жоғары сыныптағылардың мектептен кейінгі өмірлік ... ... ... ... олардың олардың кәсіптік мақсаттарын
іске асыруға көмектесу; [8, 7 б.].
Таңдау бойынша ... ... ... ... оқыту бағыты бойынша
бағдарлы пәндердің ... ... ... басқа бағыт бойынша бағдарлы
пән болып саналатын оқу ... ... ... ... ... орты ... ... екі жыл көлемінде оқу қорытынды аттестациялау жүргізу үшін
осы пәндер жиынтығының ... екі ... ... ... міндетті.
Қызығушылықтары бойынша курстарға білім алушылардың ... ... беру ... ... бағытталған элективті модульдік
курстар ... ... ... және ... ... ... пәндердің мүмкіндіктерімен бастапқы қалыптасуы бастауыш және
негізгі мектепте жүзеге ... ... ... және ... ... ... саласының базалық мазмұны нақтылы оқу үдерісін ... бола ... оқу ... ... бойынша күтілетін
нәтижелерге жету үшін пәнаралық сипаты ұқсас жалпы білім беретін пәндердің
мазмұнын кіріктіруді ... ... ... ... мақсат,
міндеттеріне сәйкес базалық мазмұн оның өне ... ... ... мазмұнның келесідей аспектілерімен кіріктіріледі:
– қоршаған орта және табиғи әлемді сақтау;
... және ... ... проблемалардың жайы және
оның туындауының себеп - ... ... ... және оны ... ... технологияларды қолдану;
– Қазақстан Республикасының ... ... үлес ... ... ... орта білім берудің базалық мазмұны әлем және ... ... ... ... ... ... алған білімді
жүйелейтін білім салаларының ... ... ... ... ... мазмұндық желілері жалпы орта білім берудің инвариантты және
вариативті компоненттерін құраушы оқу ... ... ... ... болады [21, 52 б.].
Оқу пәндерінің мазмұнын ... ... ... негізінде
нақтылы бір білім салаларының мазмұндық ... ... ... ашып ... төмендегі логикамен жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасындағы орта ... беру ... ... ... ... өз ... егемендік алғаннан бері болып жатқан
өзгерістер білім саласын да айналып өткен жоқ. Оның бір ... орта ... ... ... болуы. Білім берудің қалыптасқан жүйесін
өзгеріске ... оның мәні мен ... ... оны ғылыми тұрғыда
зерделеу қажеттігін тудырады. Дегенмен, ... ... беру ... ... ... ... келе ... айту керек [17].
Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
«Қазақстан – 2030» ... ... ... беру ... әлеуметтік
маңызыдылығына және оның даму қажеттігіне ерекше мән ... [22, 9 ... ... 2015 ... дейінгі білім беруді дамыту туралы
тұжырымдамасында ... беру ... ... ... ... ... білім беруді дамытудағы стратегиялық басымдықтарды анықтау, осыған
байланысты бірқатар міндеттер, соның ішінде, ... ... ... құқықтық базасын жетілдіру, білім беру мазмұнын, материалдық
- техникалық базасын жаңарту мәселесі ... Бұл ... ... түйіні - әлемдік қауымдастыққа білім беру саласын ... ... ... ғана ену ... ... [23, 45 б.].
ХХІ ғасыр қоғамдық - саяси қатынастардың ... ... ... жаңартуды табандылықпен талап ... ... ... Республикасына, таяудағы он жылда ... ... ... ... қатарына кіруге толық негізде ұмтыла отырып, халықаралық
қоғамдастықтың толыққанды әрі ... ... ... мүмкіндік береді.
Оқу орындарындағы білім сапасына қатысты тағы бір ... ... ... мен көмекші құралдарда жатыр. Бұлар жөнделмей, бұлар талапқа сай
болмай, оқудың сапалы болмайтыны, істің ... ... ... Сонымен
қатар қазіргі таңда мысалы тарих пәнін алатын ... ... ... ... ғана ... ... ... көзқарасы да,
өткенді қабылдау үрдісі де өзгерді. Оның ... ... ... ... ... ... 12 ... жүйесіне көше
бастағанымызды, тест жүйесінің қалыптасуын ... ... ... болу үшін ... ... ... ... керек.
Ендігі жерде оқушының берілген ... тез ... ... жолдарын қарастыру керек. Ең бастысы шәкірттің ... ... ... оларды жалықтырып алмай өз
бетімен ... ... бір ... ... ... құбылысқа
қорытынды жасауға, өзіндік көзқарасын қалыптастыратын, сол ... ... ... ... ... ... Себебі қазіргі таңда
оқушыларымыз ... ... ұзақ ... ... ... ғана ... Оқулықтарда берілген кейбір материялдардың
тым шұбалаңқылығы мен көп ... ... ... ... қоймай, шәкіртті жалықтырады. Өйткені оқулық оқушы талғамының
түсіну ... ... сай ... ... 9 – ... ... патшалы Ресей кезеңіндегі ұлт – ... ... т. б. ... алып ... Сол ... ... 45
минут көлеміне сыйдыра отырып, оқушыға жеткізу өте қиын ... да, ... де ... [9, 49 б.]. Бұл ... тағы ... жәйт сіз ... қана ... ғой. Оқушыдан өтілген
материял мен үй ... ... ... ... ... ... сабаққа (әрине, бәрі емес болар) ... ... ... Ал ұзақ ... ... күштеп танып,
тықпалай беру ... ... ... ... ... ... ... лебін тудырады. Осыдан барып ұлттық
болмыстан тыс қалып, ұлт ... ... ... ... ұлттық болмыстан алшақтаған ... ... ... ... ең ... ... жады ... шығады.
Оқушының берілген материялды меңгеру процесін ... ... ... ... ... ықпал етерлік әдіс тәсілдер таблица,
диограмма, тест, т. б. мүлдем ... [9, 29 ... ... ... ... негізгі міндеттерін әр мұғалім
өз тәжірибесіне қарай түрлі ... ... ... шешетіндігі
белгілі, бұл күнделікті жұмыс әдісі ғана ... қала ... ... өтуі мұғалімнің дайындығына, ... ... ... тәжірибесіне, өз ... жан ... ... да байланысты болар. Бұл дегенмен өзімізді ... ... ... ... ... тек ашық ... ... Өзімізге белгілі мұндай сабақтарға мұғалім өзінің
біліктілігі мен кәсіби ... орай ... ... ... ... тырысады. Ашық сабақ ... ... ... ғана көрсеткіші болып қалады. Басқа ... да ... ... ... ... т. б. Қосымша материялдарды үзбей
қолданатынына көз ... ... ба? ... жоқ. Ащық ... ... болғанымен, бұл әдістемелік ... ... ... ... ... насихаттауға, сабақты жетілдіруге көмек
беріп, шеберлікті шыңдауға ... ... оқу ... да ... ... ... пен ... жұмыс барысындағы сабақ
айырмашылығының ара ... ... ... жете біледі. ... ... шын ... ... ... өте ... ... ұстаздарды да жоққа щығаруға болмас. Бірақ жеке ... ... ... ... ... қанағат қылатынымызды
ешкім теріс ... [9, 47 ... ... ... ... ... үшін ... оқу құралы қызметін қоса ... ... Бұл ... ... ... ... мен оны ... түсінігіне сай
етіп жеткізуші (мұғалім) арасындағы процессті ... ... ... да ... ... ... ... оқулықтарда
оқушының тапсырманы қабылдау қабілетінің ... ... ... ... ... ... – міндетті түрде тарихи
фактілерге негізделген ... ... ... ... ... ... әдістемелік жолдарын баяндайтын сабақ жоспарларының
да қоса шығарылғаны дұрыс. ... оны ... ... ... жоғалтады (жазбайтынымыз қаншама). Сол ... ... ... қана ... оның одан әрі ... ... еркімен сабақ жоспарын толықтыруға, жетілдіруге ... [ 9, 50 – 51 ... ... ... беру ... ... жалпы және кәсіптік орта білім беру мекемелері қамтиды. 2005 -
2007 оқу жылында ... 7802 ... ... беретін мектеп
жұмыс істеді. Олардың 5814 - і, яғни 74,5 ... ... және ... 3747 - і, 48 ...... ... [12, 34 б.].
Қазақ тілінде оқытатын ... мен ... ... 1 ... 600 ... ... бала ... алуда. Олар ... 58 ... ... ... ... ... ... санының
65,2 пайызы – қазақ тілінде оқытатын ... ал 34,8 ... ... ... ... алып жүр ... ... білім алатын қазақ балаларының саны артып, олардың
81,4 пайызы қазақша оқиды. 1990 ... ... ... ... 60 ... еді. ... ... 20 мыңнан астам басқа ұлт ... ... ... ... [14, 45 ... орай, бүгінгі күні қазақ мектептерінің ... ... ... Бұл білім ұйымдарының 85,9 пайызы ауылдық жерде орналасқан.
Мәселен, Қостанай қаласындағы 38 мектептің тек қана 4 - і, ... ... 5 - і ғана ... ... жұмыс істейді. Сол сияқты ... ... ... болсақ, қазақ мектептерінің 95,5 пайызы
ауылдық мектептер. Сонымен қатар ... ... ... ... ... 7 ... - ... жұмыс істейді.
Олардың 2 - і қазақ тілінде, 4 - і ... 1- і орыс ... ... Бұл мектептердегі 3558 баланың 2000 - нан ... ... ... ... ... орта ... ... 334,5 мыңнан астам оқушының ... ... 43,3 ... қазақ тілінде білім алады [16].
Біздің Республикамыздағы кәсіптік бастауыш мектептерде 80 – нен
астам кәсіптер ... ... ... ... ... ... ... колледждерде болашақ 22 мыңнан астам ... ... мен ... шет ... ... іс ... ... қазақ
тілінде білім алуда [17].
Қазіргі жалпы білім беретін мектептер базасының ... ... жай - күйі ... ... талаптарға әлі де жауап ... ... ... саны 7620 ... 63,0 % - ы ... ... % - ы бейімделген, 202 мектеп авариялық жағдайда тұр. Мектептің 22,7 %
- ы күрделі жөндеуді ... ... ... 86,0 % - ы 1990 ... ... ... 65,1 % - ы екі, ал 86 - і үш ... ... [17]. Еліміздің өңірлерінде білім берудің бюджетін қалыптастыру
кезінде ... оқу – ... ... ... мен дамуына
қажеттілігі іс жүзінде дұрыс есепке алынбайды, нәтижесінде авариялық
жағдайда ... ... саны ... отыр. Ауылдық мектептердің
көпшілігі бейімделген ғимараттарда орналасқан. Біздің Республикамызда 2000
– 2007 ... бұл үлес ... отыр және 2008 ... ол
мектептердің жалпы ... 37,0 % - ын ... отыр [1-ші ... ... ... ... күні ... немесе «КТК» телеарналарының
ақпаратына сүйенетін болсақ, қазіргі мектептердің базасының материялдық
техникалық жай күйін түзетуге ... ... ... ... та бұл ақша ... орай ... емес жеке ... түседі деген мәлімет бар, сол ... ... ... ... ... ... ... үшін ең алдымен
осы бөлінген қаражаттың ... ... ... ... жылы ... ... жетіспеушілігі – 120186 бірлікті құрады.
Республика ... 156,1 ... ... ... 242 ... салу ... ... бюджетін нақтылағаннан кейін 8 мектеп ) орын жетіспеушілігін
кемітеді, бірақ проблеманы толығымен шешпейді [17]. (2-ші ... ... ... ... мысалы Қытай Халық Республикасымен
немесе ... ... ... Федерациясымен салыстырғандағы аз ғана
халқымызда орын алуы әрине ... ... ... ... ... бұл ... ... дүние жүзілік дағдарыс белгілі
мөлшерде әсер ... ... ... ... осы ... ... деген ойдамын.
Оқу - тәрбие процесін ұйымдастырудың ... ... ... ... деңгейін көтеруді қамтамасыз ететін маңызды
факторлардың бірі – мектептерде пәндік кабинеттердің ... ... ... ... әрбір үшінші мектеп физика, химия, биология
оқу ... ... ... ... ... ... 28% - ында ғана ... және мультимедиялық кабинеттері
бар. Мектеп жиһаздары 1970 – 1990 жылдары сатып ... ... ... ... ескірген және балалардың жас ерекшеліктеріне ... 2008 жылы ... ... ... кабинеттермен қамтамасыз
етілуі облыстарда өзгеруде. 2007 жылы мектептердің оқу ... ... ... олардың жалпы санының: физика – 55,1 % - ын,
химия – 44 % - ын, ... – 37 % - ын, ЛМК – 41,3 %-ын ... отыр ... ... Осы ... ... оқушы дегеніміз әлі толыққанды
қалыптаспаған ... және өз ... ... ... ... ... болсақ, менің ойымша ... ... ... спорт залдар ... сол ... ... ... ... ... мен мектеп қабырғасында ... ... ... ... ... ... жоқ, тек қана
қарапайым құралдар болды, және бұл ... ... күні ... ... бағытты таңдағаныма өз ... ... ... ... ... ... 82 % - ды ... Күрделі
жөндеуге және ... ... ... алуға барлығы мектепке
жұмсалған қаражаттан 3 % - ды ... [43, 48 ... ... ... ... мен ... жоқ. Бұның нәтижесінде
жарты ... ... ... оқу ... кезінде тамақтану
мүмкіндігіне қол жеткізе алмай отыр. Мектептерде балаларды сапалы ... ... ... ... ... Ыстық тамақпен оқушылардың
54,3% - ы қамтылған, бұл ... 2005 ... ... ... ... құны 2,2 ... ... артты. Оқушыларды тамақтандыру ... ... ... ... жан ... шаққандағы қаржыландыру
тетігі жоқ [23, 5 ... 21 559 ... ... оның ... ... жоқ ... тұратын 14 748 оқушы үшін жеткізу ұйымдастырылмаған. Тасымалдау
ұйымдастырылған жерде тасымалдаудың қауіпсіздігі мен жабдықталуына ... бар. ... ... ... ... – жағар май
және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету ... ... ... [20, 5 ... ... ... ... министрлігінің деректері
бойынша соңғы бес жылда ... мен ... ... аурудың
өсу үрдісі бар. Балалар арасында ауру 2007 жылы 100 мың ... (2003 ж. – ... ... ... 100 мың халыққа –
7403,5 (2003 ж. – 69588,7) ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Жасөспірімдердің 22 % - ы шылым шегеді.
Диспансердің ... ... - ... ... 9 ... астам
жасөспірім тұр [21, 9 б.].
Қазақстан Республикасында 1996 жылы 714 ... ... пен 1717 ... ... ... ... (ОӘК – ... басшылық, жұмыс
дәптерлер, сөздіктер, шешулер және тағы басқалар). ... жаңа ... ... мен оның ... ... талаптар бір ізге
қойылмаған. Нәтижесінде 27 оқулық оқу процесінен алынды. ... ... мен ОӘК ескі ... ... негізделген.
Техникалық және кәсіптік білім ... ... ... ЖБИ ... бойынша «Орта білім ... 134 ... ... Қазақстан 51 - орын алады [22, 34 б.].
Сонымен ... ... ... ... ... үші ... келтірілген. Тек қана әрбір төртінші ... ... ... және ауыл ... ... ... оқиды. Бұл ретте
экономика техникалық және қызмет көрсету еңбегінің 100 мың ... ... ... ал жыл ... мектептің 12 – 14 мың түлегі жұмыспен
қамтылмай қалады. Еңбек нарығында білікті ... ... – 9,9 мың ... ... ауыл ... – 9,6 мың адам,
машина және жабдықтар технологиясында – 7,6 мың адам, қызмет ... – 6,8 мың адам [23, 167 ... ... ... ... ... алшақ жүзеге асырылуда.
Ауылдағы жастар үшін кәсіптік білім алу қол ... ... 27 ... ... ... жоқ. 113 ... мектепте
жатақхана жоқ. Жоғары білікті ... ... ... ... ... ... ... кетіп қалуда. Білім беру
бағдарламалары халықаралық талаптарға сай келмейді. Әлеуметтік серіктестік
дамымаған.
12 - жылдық мектепке көшу ... ... ... ... оқу
үшін оқушылардың 30 % - ына дейін оқуын жалғастырады және техникалық және
кәсіптік ... беру ... ... ие ... ... ... кәсіптік лицейлер мен жатақханалар салу қажет.
5500 – ге жуық өндірістік - оқу шеберлерінің ... - тең ... ... үшін 2009 – 2011 ... ... тілінің шетел
оқытушыларын тарту, оқытушылардың шетелде тағылымдамадан өту ... және ... ... беру ... ... ... беру базасында 326000 – ға жуық адам білім ... ... ... ... 58 %) [23, 169 ... беру бағдарламаларының мазмұны мен оқу – әдістемелік қамтамасыз
етуді талдау базалық және ... ... ... ... теориялық даярлық пен ескірген деректердің ... пен ... ... ... ... ... фактілердің үстемдігін көрсетеді.
Бастауыш және орта ... ... ... мен ... ... ... және орта ... кәсіптері мен мамандықтарының
саны 700 – ге жуығын құрады ( ... – 330 ... ... ... ... әзірленген және бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті
бастауыш және орта арнайы білім стандарттары 2004 ... ... ... ... – 325 [23, 170 б].
Білім беру бағдарламаларының мазмұны еңбек нарығындағы өзгерістерді
көрсететін ... ... ... да, кең ... ... ... қамтылған қажетті ... ... ... білім
алушылардың талаптарына да жауап бермейді. Колледждер мен кәсіптік
лицейлерде оқу - ... ... ету ... ... ... ... ... бойынша оқу әдебиетіне тапшылық оқу үрдісінің
сапасын арттыруға едәуір кедергі болып ... озық ... ... ... Кәсіптік мектептердің
оқу – өндірістік шеберханаларының материалдық ... ... және ... ... тозған. 2005 жылдан бастап қаржыландыру
көлемінің ұлғаюына қарамастан ұстауға, ... үй – ... ... ... ... атып ... жалпы соманың небары 3 % -
ы бөлінді.
Ақпараттық - ... ... ... ... ... қалуда. Компьютерлік техниканы оның физикалық және
моральдық ... ... ... жыл ... жаңартып отыру керек.
Бүгінгі таңда мектептерде 3000 – ға жуық ( бұл яғни 24 % ... ... ... ... етеді. Әлемдік көрсеткіштерге (1 компьютерге 5
- 6 оқушыдан келуі тиіс) жету үшін мектептер ... 400000 – ға ... ... алуы ... яғни ... ... көрсеткіштен 3,2
есе көп. [23, 245 б.]
Мұғалімдердің қашықтықтан ... ... ... - қатынасы үшін
жағдай жасайтын ... және ... ... - білім беру
кеңістігінің ақпараттық – коммуникациялық ... ... ... беру ... ... кең ... желісіне 100 % қосу
қажет. Маңызды мәселе мектептердің Интернет желісіне шығуының құны болып
табылады. ... ... ... ... өте ... ... білім беру жүйесіне арналған 2380 - нен ... ... үшін – 1500 - ден ... колледждер үшін тек қана ... ... цикл ... ... 3000 - ға жуық ... оқулықтар
мен оқыту бағдарламаларын жасау қажет болады. ... ... ... беру ... ... ... мультимедиялық оқыту
бағдарламалары, бағдарламалар тесті және тағы басқалар) ... ... ... ... жалғастыру қажет [23, 247 б.]
Педагог кадрлар қашықтықтан оқытудың ... ... ...... бойынша жұмысқа дайын емес. ҚОСҚ мазмұнын қамтамасыз ету
бойынша ... ... ... қажет, қымбат бағалы арнайы
жабдық керек. Өзіндік проблема ... кері ... бар ... пайдалану технологиясын үйрету болып табылады. Одан да өзекті
проблема барлық мектептік пәндер ... ... ... ... [24, 44 ... ... ақпараттандырудың тиімділігі көбінесе педагог кадрларды
білім беру процесінде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды (бұдан
әрі – АКТ) ... ... ... ... ... 5 ... білім беруді ақпараттандыру бойынша педагог кадрлардың
біліктілігін ... ... ... ... бойынша 11 мыңнан
астам информатика пәні мұғалімдері және пәні ... 2006 жылы ... 2007 жылы – 4000 ... 2008 жылы – 4200 ... ... [25,
316 б.].
Соңғы жылдары жабдықтарды жеткізу кезінде мұғалімдерді қоса даярлау
үрдісі байқалды. ... ... ... ... ... ... бұл
білім беруді ақпараттандырудың ең ... ... бірі ... жетімдік, балалардың ... және ... ... ... өмір сүру ... ... ... етілу жағдайы.
Әлі күнге дейін әлеуметтік жетімдік ... ... ... 47 ... ... жетім балалар мен ата - анасының қамқорлығынсыз
қалған балалардың ішінде, 16 мыңнан астам бала мемлекеттік және ... ... ... ... Оның ... 84,2 % - ы ... [4-ші кесте].
2001 жылмен салыстыратын болсақ балалар үйлерінің, ... ... және тағы ... саны 41 ... ... балалар саны – шамамен 1300 адамға өсті [23, 65 ... тыс туу ... ... - ақ ата – ... ... ... - ана құқығынан айырылған балалар саны ... ... 13 ... ... ... өмір ... ... 2008 жылдың өзінде ата - ... 815 ата - ана ... ... және ... жайсыздығын
анықтайтын ортақ талаптар жоқ [19].
Осының ... жыл ... ... ... 10 ... жуық
қадағалаусыз және панасыз қалған балалар анықталуда.
Жетім ... ... ... жұмыспен қамту тетігі жоқ.
Ата - ... ... ... балалардың жеке және мүліктік
құқықтарын ... ... ... істемейді. Олардың 10 % - ының ... ... ... бар. 29 ... астам балалар қамқоршылар
мен қорғаншылар отбастарында тұрса да, ... орай ... ... ... ... ... тетігі жоқ.
Бала еңбегінің қаналу фактілерін анықтау тетігі әлі ... 5 млн. ... бала ... ... бойынша небары 180 маман
айналысады. Мамандардың біліктілік деңгейі жеткілікті емес. Балаларға
қатысты күш ... ... ... әр ... ... ... және қадағалаусыз қалуы жойылған жоқ.
Инновациялық жүйе жеткілікті дамымаған. ... ... ЖБИ ... бойынша 2008 жылы Қазақстан Республикасы
«Жоғары оқу орындары ынтымақтастығы және зерттеулер өндірісі» бойынша – 64
- ... ... мен ... қол ... ... – 83 - ... - ... институттарының сапасы» бойынша – 58 - орын алды [23,
200 ... ... ... ... ғылыми болжау – форсайт өтілмеген.
Ғылыми - зерттеу және ... - ... ... ... жасандылықтан және плагиаттан қорғайтын GLP (Good Labolatory
Practice – ... ... ... GMP (өнім өндірісіне қатысты
ережелер мен нұсқаулар нормаларының жүйесі), GSP (Good ...... ... ... ... ... ... Ғылыми практикада осы стандарттардың болмауы ... ... ... ... ... ... ... қиындық туғызады, мүмкіндік бермейді деп ... ... ... 2009 – 2011 ... ... ... зерттеулер
бағдарламаларын қалыптастыру мен іске ... ... ... ... ... ... күйінде қалып отыр, бұл талантты жастарды
ғылымға ... ... ... өсіп келе ... жастардың
қызығушылықтарын кемітеді.
Ғылымды қаржыландыру төмен деңгейде қалып отыр. ... жеке ... ... алғанның өзінде ғылымға жұмсалатын шығындар Жалпы ... 0,26 % - ын ... Бұл ... ... 5 есе ... 15 есе аз. ... сарапшылардың пікірі бойынша, егер 5 – 7
жыл ... ... ... ... шығыстар Жалпы Ішкі Өнімнің
1% - ынан ... ... онда ... ғылыми - техникалық әлеуеті қайтымсыз
күйреуі мүмкін, қазіргі ... ... келе ... әлемде ғылыми –
техникалық әлеуеттің [7-ші кесте].
2008 жылы бюджет ... ... оның ... ... Республикасы
Білім және ғылым министрлігі арқылы қаржыландырылатын ... ... ... 2003 ... қарағанда 3,5 есе дерлік
өсті. Алайда, тұтастай алғанда ғылыми зерттеулерге жұмсалатын ... Ішкі ... 0,13 % ... ... Республикасының Білім беру жүйесін басқарудың жетілмегендігі
мен қаржыландырудың жетіспеушілігі.
Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті ... ... ... ... ... ... білім сапасын айтарлықтай
дифференциациялау алғышарттарын ... Бұл ... ... ... ... ... және ... ұлттық
қауіпсіздігіне қауіп төндіреді («Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан
Республикасының Заңының 5 – бабы ).
Басқарудың тепе - ... ... ... ... ... ... ... әкеп соқтырады. Мысалы, ... ... ... ... ... ... 8,7 % - дан Қосатанай
облысында 84,3 % - ды құрайды. Техникалық және кәсіптік білім беруде ... ... ... үш ... артық ерекшеленеді: Жамбыл облысында
2,9 % - дан Павлодарда 8,7 % - ға дейін. 1 ... ... ... ... ... ... (2007 жылы ОҚО 45,5 мың теңгеден СҚО 88,6 ... ... Бұл ... ... ... ... ... кепілдік
бермейді, оған ҰБТ нәтижелері мен 1 оқушыға кеткен ... ... ... ... ... 42 ... бойынша 2,5 есеге ерекшеленеді
[5-ші кесте]. Менің ойымша әрине біріңғай бақылау болу ... ... ... ... қажет
Қоғамның әл - ауқатының өсуіне байланысты білім беру жүйесіне деген
талаптары да ... ... ... ұсынымдарына сәйкес орнықты даму
үшін білім беруге жұмсалатын шығыстар Жалпы Ішкі Өнімнің 6 - 7 % - ... ... ... ... Жалпы Ішкі Өнімнің 3,6 % - ынан аспайды
[15].
Қазақстан Республикасында бір оқушыға жұмсалатын шығыстар ... ... ... ... ... ... 3 - ... елдердің
( Жалпы Ішкі Өнімнің жан басына шаққанда 10 мың АҚШ ... ... ) ... шығысынан да төмен [26, 17 б].
Екінші ... ... ... – Испания Корольдігі, Корея,
Чехия, Израиль ( Жалпы Ішкі Өнім жан басына шаққанда 10 -нан 20 мың ... ... ... ) және бірінші топтағы ...... ... ... ... Австралия ( Жалпы Ішкі Өнім ... ... 20 мың АҚШ ... ... ... ) ... ... айырма [26, 19 б].
Білім беру жүйесіндегі орташа жалақының 2006 ... ... ... ... ... 2007 жылғы қаңтардағы 29 мың теңгеге дейін ұлғаюына
қарамастан, ол сол ... ... ... ... ... 64 % - ... ... Ал 2007 жылғы қараша айында ол біздің республикамыз
бойынша орташа жалақыдан 60,5% - ға ... ... [26, 20 ... ... ... жан ... ... Жалпы Ішкі
Өнімге арақатынасы ЭҚДҰ ... ... ... және Ресей
Федерациясымен салыстырғанда аз қалпында қалуда.
Басым бөлігінде объективті ... - ... ... ... ... ... жоюға және инновациялық даму
желілерін белгілеуге мүмкіндік береді, олардың негізгілері ... ... ... ... ... ... және ... бірізді арттыруды қамтамасыз ету;
• Қазіргі білім беру технологияларын, он-лайн режимінде оқытуды ... ... ... ... мен ... ... ... Қосымша білім мекемелерін сақтау және ... ... беру ... ... ... ... ... арттыру жүйесін жетілдіру;
• Білім мекемелерінің іс - әрекетін қаржымен қамтамасыз ету ... - ... ... ... өмір ... ... жөнінде жастармен жұмыс үшін барынша
тиімді әдіс – тәсілдер қажет. ... ... ... арттыруда
нысандар, әдістер және мазмұны бойынша туындаған жүйе курстық іс - шаралар
сияқты ... ... де ... ... ... ... себепші
болады. Курстық іс - шаралар мазмұны педагог қызметкерлердің ... ... ... ... ... үшін ... ...
жабдықтармен жарақтауға бағытталған. Қазіргі жағдайда білім философиясы
мен парадигмасының ауысуы, білім ... ... ... және
компьютерлік технологияларға негізделген үздіксіз оқу қажеттілігін айтады,
онсыз оқытудың сапасы мен жеделдігін қамтамасыз ету ... емес ... ... күні ... ... ... үшін ... ғимараттар салу туралы мәселе өзекті болып ... ... ... бір ... ... ... ... де
Бағдарламада көрініс тапқан.
Бүгінгі күні педагог кадрлардың ... ... ... ... орыс тілінде оқытатын бастауыш сынып мұғалімдері,
мектепке дейінгі мекеме ... ... ... ... және ... министрлігімен
жасақталған:
«2015 жылға ... ... ... білімді дамыту
концепциясында» ;
«Қазақстан Республикасында білім ... ... 2005 - 2006 ... ... ... жылға дейінгі даму стратегиясы білім беру ... ... ... ... міндеттері, басымдылықтары, негізгі
бағыттары, жалпы стратегиясы анықталған.
Білім жалпы ұлттық ... ... ... ... ... ... білім беру саясатының негізі анықталған. ... ... ... ... ... ... ... білімге
өзгеруі.
Мақсаты – адам ресурстарының сапасын арттыру, тұлға мен ... ... үшін ... ... ... көп деңгйелі білімнің ұлттық жүйесінің модернизациясы.
Міндеттері:
• Сапалы білімді ... ... ету ... ... ... ... тілді басым дамыту;
• Тұрақты дамудың әлемдік тәжірибесі мен қағидалары ... ... мен ... ... БХСЖ (Білімнің Халықаралық Стандарттық Жүктемесі) ұсыныстарына сәйкес
кадрлалрды дайындау мен кәсіптік білім беру ... ... ... ... беру кеңістігімен бірігу.
Бұл бағдарламаның қажеттілігі неден туындады? – адамның жинақтаған білімін
жәй игеруден шығу ... ... ... елде ... қажетілікті
сезіну білім саласындағы келесі шараларға ... ... ... ... мазмұны және технологиясы түбірімен
өзгерді;
➢ білімді, дағдыны механикалық беру басымдылық ... ... ... ... өзіндік табысқа жететін және
дамытатын, идеяларды ұсынатын, ...... ... ... ... және ... тұлғаның қалыптасуы басымдылық болып
табылады.
Осы аталған ... ... ... үшін, мемлекет тарапынан қаржы
бөлу керек. ... ... ... тарту, ірі кәсіпорындар мен
фирамалармен ... ... ... студенттерді тәжірибе жинау үшін
басқа елдерге жіберу, тәжірибие алмасу сынды жұмыстарды атқару керек.
Қорыта ... ... ... өз ... ... ... болып жатқан өзгерістер білім саласын да ... ... ... бір ... орта ... беру ... ... болуы, яғни
ең негізгісі ... ... беру ... өз ұлттық мазмұнын
жоғалтып келе жатқанын айту керек, ... ... ... ... ... да бір ... мәселе оқулықтар мен көмекші құралдарда жатыр,
әрине бұл ... ... ... ... ... ... ... болмайды. Және де қазақ мектептері желісінің ... яғни ... ... ... ... ... ... базасының материялдық техникалық жай күйі ... ... әлі де ... бере алмай отыр. Ал ... та, ... ... ... беру ... даму ... ... тарапынан қаржы
бөлініп ... ... ... ... ... ... ... беру саласына әр уақытта да ... ... ... және әр ... жеке ... ... елді алдыға
жетелейді және ... ... ел ... елдер қатарында өз
орнын алатынына ... ... ... ойымша әр ... ... ... ... бұл сол ... ... саяси жағдай,
біздің зайырлы, демократиялық, көпұлтты ... ... ... қай ... ... да, қай ... ... да сенің еркің.
Білім беру жүйесіне байланысты бұқара халықтың ... ... ... ... ... жас ... ... беру жүйеміздің
дамуына қолайлы жағдай тудырады деп ... ... ... ... орта ... беру ... халықаралық
байланыстың    маңыздылығы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің маңызды
бағыттарының бірі - өзге ... және ... ... ... ... ... Бұл ... жыл сайын жаңа
қарқынмен даму үстінде.
Білім саласында 81 халықаралық келісім іске ... Тек 2009 ... және ... саласындағы ынтымақтастық туралы 10 халықаралық келісімге
қол қойылды. 150 - ден ... ... беру ... ... ... ... ... Бүгінде 25 мыңнан ... ... ... ... ... ... білімі мен білігі – біздің
еліміздің болашағына қосылатын баға жетпес ... және ... ... ... ... ... ... кездесу мен бірлескен келіссөздер өткізілді.
Халықаралық байланыстар маңыздылығының өсу ...... ... ... ... Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығына қатысушы ... ... ... ... ... қалыптастыру және саясатын пысықтау – қазақстандық білім
берудің халықаралық ... ... ... ... ... табылады.
Халықаралық олимпиадаларда Қазақстанның оқушылары ... ... саны жыл ... ... Тек 2008 жылдың өзінде 72 ... ... және 100 қола ... ... алынды.
Қазақстан Республикасы әлемнің 43 ... ... ... ... ... 4 – ... ... білімін бағалау бойынша TIMSS
- 2007 ( Third International Mathematics and Science Study ) халықаралық
саластырмалы зерттеудің ... ... ... 141 ... 3,99 ... қатысты. Қазақстандық оқушылардың нәтижелері орташа ... ... [26, 30 ... ... БҒМ ... ... Достастығына қатысушы
мемлекеттердің біртұтас ... беру ... ... алаңын құру
үдерісінің белсенді қатысушысы. ... ... ... шеңберінде ұлттық заңнамаларды әзірлеу барысында қолдануға
ұсынылған алты модельдік заң әзірленді ... ... ... ... орта ... ... тыс білім беру, мектепке ... беру және ... ... ... ... ... үдерісіне Қазақстан Республикасы
да өз үлесін ... ... Оның ... бір ... ... ... және ғылым ... ... ... ... заң ... ... ... Білім және ғылым министрі Ж.Қ. Түймебаев ... ... ... ... Достастығына қатысушы мемлекеттердің
Гуманитарлық ынтымақтастық қоры ... ... ... ... басшылығымен 2009 жылғы 21 мамырда ... ... ... ... қатысушы мемлекеттердің Гуманитарлық ынтымақтастық
жөніндегі кеңесі мен Мемлекетаралық гуманитарлық ... ... ... ... өткізілді.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің ... XV - ші ... ... ... ( 23 ... 2008 жыл,
Астана қаласы ) 2010 жылдың сәуір айында Қазақстанда ... ... ... ... ... беру ... ... I съезін өткізу жоспарланып отыр.
Съездің негізгі мақсаты – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің
жетекші білім беру ... ... ... ... ... және
педагог - новаторларының білім беру қызметтерін ұсынудың тиімділігі мен
сапасын арттыру, білім беру ... ... ... ... және ... ... инвестициялаудың тиімділігін арттыру жөніндегі
мәселелер бойынша ой алмасу мен тәжірибе жинақтау.
Қазақстан Республикасының Еуразиялық ... ... даму ... ... ... Білім және ғылым
министрлігі ЕурАзЭҚ Интеграциялық комитеті жанындағы ... ... ... ... ... 2009 ... 16 сәуірде Астана қаласында
Білім кеңесінің 16 – шы ... ... Одақ пен ... ... ... ... өзара әрекеттестіктің нақты бағыттары «Орта Азиядағы ЕО-
тың ... ... үшін ... ... ... асырылады.
ТEMPUS, Erazmus Mundus, CAREN білім беру бағдарламалары қазақстандық
студенттерге Еуропада жоғары білім ... ... ... ... және ноу - ... алмасуға мүмкіндік береді. Нәтижесі жоғары
білімнің ... ... ... ... ... ... тарту жолымен басым бағыттар бойынша білікті мамандарды
әзірлеу болғандықтан, ... ... оқу ... ... ... қатысады.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Біріккен Ұлттар
Ұйымы Даму ... ... ... Ұйымы Балалар қорымен,
Дүниежүзілік Денсаулық ... ... ... ... Ұйымы Қоршаған орта
жөніндегі бағдарламасымен және өзге де ұйымдармен ынтымақтастық бойынша
зор ... ... ... елде ... орта білім беру сатысында оқушыларға білім
беру ... ... ( ... ... ... орта
білім беруіне ұқсас) бейіндік оқыту мақсаты ... ... ... асырылып,
ерекше белгілерді көрсетеді. Сондай - ақ ... ... орта ... беру ... даму ... ... ... басым болған оқушылардың ерте мамандануынан,
оларды топқа жіктеуден ... ... ... ... ... ... жоғары орта білім берудің табалдырығындағы
сараланған білім беруді ... және ... ... үшін негізгі
орта білім беру сатысындағы ... беру ... ... ... ... ... оқу ... (курстар) көлемі негізгі орта білім беру
сатысымен салыстырғанда ... орта ... беру ... ... азайған
(міндетті: жаратылыстану ғылымдары, шетел тілдері, ... ... дене ... Жіктелу бағытының мөлшері көп емес, ол мынандай: 2 - ден 4 - ... ... ... ішін 3 ... бөлу мүмкіндігі бар, олар
мынадай: жаратылыстану - ғылыми және ...... ... ... ... - ... ... жоғары мектепте 4
бөлім (бағыт) бар: гуманитарлық, ... ... ... ... - ... Бағыттардың ішінде практикалық
бағытта көптеген ... ... ... ... орта ... ... ағымдардағы «академиялық» және
«академиялық емес» жіктелу бақылануда ( жалпы білім ... ... ... және әлі де ... ... ... ... ).
Жоғары орта білім беруді ұйымдастыру тенденциялары:
5. Міндетті білім беру, оқушылар 15/16 жасқа жеткен жылы ... ... ... ... 18 ... ... міндетті білім
беруді енгізу туралы пікірде ... ... орта ... ... ... ... үлесі 70%-
дан кем емес. Негізгі мектептің түлектерін жоғары орта білім беру жүйесіне
көптеген көлемде қатыстырудың белсенді ... ... Оқу ... жаңа ... жалпы орта білім алудың
ұйымдастыру түрлерін ... мен ... ... ... ... елдерде жоғары сыныптар жеке оқу орындарына біріктірілген.
Көптеген ... ... ... беру ... ... ... және ... ( күндізгі және сырттай түрдегі ) қамтамасыз ете алатын мектептен
тыс мекемелерден ... ... ... ... оқуды белгілі бір
кәсіптік қызметтің түрлерімен қоса игеруге жол ... ... ... ... ... ... мүмкіндік жасалады [17].
Кәсіптік - техникалық оқу ... орта ... беру ... ... ... оңтайлылыққа, жоғары мектептен білім алуына
қол жетуіне мүмкіндік беріледі.
Мектеп түлектерінің аттестациясын ұйымдастыру ... ... оқу ... ... орта ... туралы аттестат
беріледі. Халықаралық «баккалаурет» ( аттестат ) ... ... 2 жыл ... жіктеп оқытуды қарастырады, ... - 3 жыл. ... ... 2 - жылдық оқу ... ... ... ... Осы ... ... ... бір жыл
оқығаннан кейін ғана жоғары оқу орнына түсе ... ... ... дамыған көптеген елдерінде (нострификацияланып ) 3 ... ... ... ... ... ... ... (бейіндік) аяқтағандығы туралы аттестаттар,
кейбір ерекшеліктерімен, әдеттегідей, ... ... оқу ... құқық береді.
Азия - Тынық мұхиты аймағы елдерінде Азия Даму ... ... ... ... ... беру ... ... жөнінде Қазақстан
1 - ші орында тұр. Халықтың білім деңгейі 99,5% - ы ... 177 ... 14 - ші ... ... ... дамуы индексі бойынша біздің еліміз
соңғы 12 жыл ішінде 20 орынға алға ... ... 73 - ші ... ... ... ... ... жүргізген «Теңсіздікті еңсеру:
басқарудың маңызды ... ... ... ... ... Германия, Норвегия сияқты мемлекеттердің өзін артқа тастап,
129 елдің арасынан 1 - ші ... ... ... ... ... беру моделін
құру бағытындағы жаңа мемлекеттік саясат нәтижесінде, ... ... ... ... даму және ... ... келе жатыр. Мемлекет
басшысының жыл сайынғы Жолдауында әлеуметтік маңызды бағдарламаларға, ... ... ... ... баса мән ... [26, 39 ... ... беру кеңістігін ықпалдастыру – Қазақстан Республикасының
ұстанып отырған саясаттың ... ... ... бұл ... ... жаңа ... мен оқу ... белсене
пайдалану, білім беру қызметінің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Бүгінгі күні бәсекеге қабілеттілік – кез ... ... ... ... ... дәл осы ... халықтың өмір сүру деңгейі мен
тұрмысын анықтайды.
Қазақстан Республикасының бірыңғай еуропалық білім беру ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады: көпсатылы
жоғары білім жүйесін енгізу, студенттер мен оқытушылардың академиялық
бейімделгіштіктерін қамтамасыз ету, ... беру ... ... ... ... ... Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-тың «
Қазақстан – 2030 » халыққа жолдауында білім беру ... ... және оның даму ... ... мән ... ... 2015 ... дейінгі білім ... ... ... білім беру жалпы ұлттық басымдық ... ... ... ... ... ... басымдықтарды анықтау,
осыған байланысты бірқатар міндеттерді ... ... ... ... ... ... құқықтық базасын жетілдіру, білім беру
мазмұнын, материалдық – техникалық ... ... ... Бұл ... ... басты түйіні - әлемдік
қауымдастыққа білім беру саласын жаңа сипатта ... ... ғана ... мойындауда. Және бұл ... ... ... асуда.
Еліміздің өркендеуі, халқымыздың әл – ауқатын арттару бағытында ... ... ... ... ... ... ... бағдар,
белгілі бір межеге жетудің жан жақты ... ... ... Нақ осы тетік – ... – 2030» даму ... ... ел Президентінің жыл сайынғы халыққа арнайтын ... – 2030» ... ... бағыттарының бірі
ретінде білімі мен ... ... ... ... бәсекеде
жеңілмейтін, сонымен қатар, ... ... ділі ... рухы ... ... жаңа ... тәрбиелеу
қажеттігі баса айтылған [22, 24 б.].
Елбасының жыл ... ... ... беру ... зор сала ... аталады. Өйткені, білім беруге жұмсалатын
инвестициялар мемлекеттің әлеуметтік ... ... ... ... салымы деп есептеледі, яғни ... ... ... салады. Үкімет білімге бөлінетін қаржыны ... ... келе ... ... ... ... білім беру саласына бөлінетін қаржы 10 ... ... күн ... ... келе жатқан қоғамда өзгелермен иық
тірестіріп қатар тұрып, ... ... ... ... ... ... ... түстіктегі жұрттармен тең сөйлесе ... ел ... ... ... ... екендігіне тағы да
көз жеткіздік. Ал ... ... ...... беру ... ... ... байланысты.
Сондықтан «Білім туралы» жаңа заңды қабылдау – заң шығаруға
әуестенушіліктен ... ... ... бұл ... талабы болып отыр.
Сонымен қатар, бұл заңды қабылдау – ... ... ... және ... ... беруді дамытудың 2005
– 2010 ... ... ... ... белгіленген
міндеттерді шешу үшін де ... ... ... ... - ... қатынастардың бүкіл жүйесін әлдеқайда
серпінді жаңартуды табандылықпен ... ... ... өзі Қазақстан
Республикасына таяудағы он ... ... ... ... ... ... ... толық негізде ұмтыла отырып, ... ... әрі ... ... ... мүмкіндік береді.
Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы дамуының ... бірі бұл ... ... мемлекеттермен және халықаралық
ұйымдармен ... ... ... табылады және де бұл бастама жыл
сайын жаңа ... даму ... ... ... ... ... Біздің ел дамыған елдердің тәжірибесін пайдалануды жөн
көрді және ... ... бұл ... бір ... ... Білім беру
жүйесінде халықаралық байланысты іске асыру ... ... ... үшін менің ойымша мынандай ... ... ... беру ... ... деңгейлері мен барлық мамандықтары
бойынша әлемдегі анағұрлым ... ... ... беру ... ... беру жүйесіне салыстырмалы ... ... ... беру ... ... ... ... және материялдық
қаражаттарды тарту үшін ... беру ... ... ... ... ... кеңейту, сондай – ақ ... ... және ... ... ... ... ететін
жағдайларды жасау. Білім беруді дамытудың негізгі ... ... ... ... ... және ... ... жинау. Және
де білім беру ... ... ... ... ... ... Менің ойымша халықаралық байланыстың
біз үшін ... мол. ... ... 2010 жылы ... ... ... және ... ұйымына
төрағалығы – бұл біздің елімізді ... ... ... ... ... ашық қоғам құру ... адам ... ... ... ... ... мойындағаны болып табылады. Яғни Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... оң бағаланып
беделі биік халықаралық ұйымдарға мүше болды.
2. ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ ОРТА БІЛІМ ... ... Орта ... беру ... ... ... мен
мазмұны
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қол қойған Қазақстан
Республикасының “Білім туралы” Заңы ... мәні ... ... оқиға болып
табылады. Жаңа заңның қабылдануы өмірлік қажеттіліктен туындап отыр.
Өйткені, оның ... ... ... ... сай ... ... ... қажет болды. Сондықтан да  бұл отандық білім жүйесінің ... ... мол ... ... ... ... ... Сауаттылықтың онжылдығы (2002 - 2012
жылдар) кезеңінде еліміздің жаңа заң ... есте ... ... беру ... ... үдерісінің басталуы қазақстандық ... ... ... ... ... әрі ... ... оңтайлы ықпал етері анық. ... ... ... ... ... ... берілетін білім” моделіне өтуге бағдарланған
реформалау жүйесі Қазақстан үшін өте маңызды [26, 33 ... ... ... Қазақстанда да білімнің бәсекеге
қабілеттілігі бірінші орынға қойылып отыр. ... ... ... бәсекеге қабілеттілік идеясы ел дамуының ұлттық ауқымдағы ... ... ... ... да басты идеяға айналды.  Ресейде
әлемдік рыноктағы ... ... ... ... ... ретінде
жарияланды. Малайзияда, Венгрияда, Финляндияда бәсекеге қабілеттілікті
нығайту ұлттық білімді дамытуға   тірек болды. 
Оңтайлы ... ... ... ел ғана ... ғылыми, рухани,
интеллектуалдық, технологиялық әлеуетін дамытуға мүмкіндік ... ... ... ... орын ... ... ... мемлекеттердің бірі ретінде Отанымыздың
білім беру бағыттары Орталық Азия аймағында да ... ... ... ... озық ... қатарына қосылуымызға мүмкіндік береді.
Қазіргі таңда жүзеге ... ... ... ... ... ... және бүгінгі күннің ... жан - ... ... ... Заң ... ... жүйесін қалыптастыру, кәсіби білімді жандандыру,
білім кеңістігінде ... ... ... ... реттеуді
жетілдіру, барлық білім беру ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... кеңістігіне ықпалдастыру жағын көздейді. 
Іс жүзінде заңға енгізілген толықтырулар эволюциялық сипаттарға ие,
түзетілген баптар еліміздің даму ... ... ... ... ... етуді мақсат тұтады. ... - ақ бұл ... ... ... жаңа ... ... табылады.
Қабылданған заң білім саласында қоғамдық қатынастарды реттейді,
Қазақстан Республикасының ... ... ... алуына қатысты
конституциялық құқықтарын қамтамасыз етеді. Оқыту сапасының ұлттық жүйесін
дамыту ... және ... ... ... - ... ... ... мекемелерін мемлекеттік аттестаттау  тәртібін
де қамтиды.  
Жаңа нормаларға сәйкес Қазақстанда төрт деңгейлі оқытуды жеті деңгейлі
білім жүйесі алмастырады. ... ... орта және ... кейінгі білім
деңгейлері енгізілді. Келесі жылдан бастап 12 жылдық білім беруге ... ... ... ... ... мен ... ... моральдық марапаттаулар арқылы педагогтардың  мәртебесі мен
қызметінің маңыздылығын арттыруға аз ... ... ... жоқ. Сонымен
қатар, білім органдарының өкілеттігі кеңейтілді. Балалардың міндетті
мектепалды даярлығы ... ... ... ... да ... беретін
педагогтардың апталық сағат жүктемесін ... ... ... Бұл ... жаңа ... ... орнын айқындап отыр.
Елімізде білім жүйесінің ұлттық дәстүрін сақтай отырып, жаңаша дамыту
жолдары да қарастырылған. Атап ... ... ... ... мамандарды
даярлаудың көп деңгейлі ... ... ... ... ... материалдық - техникалық базасы нығайтылады; ... ... ... жаңа ... мен технология трансформациясы үшін
жағдайлар жасалады; білім беру мен ғылымның байланысы ... әрі ... ... ... ... білім алуға байланысты тәжірибе
алмасулар жалғасын табады.
Отандық білім қызметінің ... жаңа ... мен ... ... жеке ... ... ... білімді тарату және жас буын өкілдерін  кәсіпке баулу бұл
азаматтардың біліми әлеуетінің ... ... – дәл ... ... ... ... ... айналып
отыр. Ол адамның тұлғалық қасиеттерін толықтай дамытуға, ... ... ... етіп ... ... білім жүйесін реформалаудың негізгі ... ... ... ... əлем ... ... ... білім жүйесін жаңарту жəне дамыту ... ... ... ... ... жатыр. Осы заманның білім жүйесін
реформалаудың басты бағыттары төмендегідей:
- ... ... ... ... ... ... бағыт - бағдары;
-білім технологиясындағы пəн аралық бірігім - ... іске ... оқу ... ... жəне ... білім берудің ақпараттандыру формасынан проблемдік, ғылыми ізденіс,
оқушылардың өзіндік ... кең ... ... ... ... ... ... оқу желісінде мұғалімнің оқыту жұмыстарынан гөрі оқушылардың танымдық
іс - əрекеттеріне көбірек мəн ... оқу - ... ... ұйымдастыру мен сол процесті басқаруда жоспарлы
қадағалау, ... ... ... ... ... ... ... жеделдестіру мүмкіндіктерін мейлінше тиімді пайдалану;
- білімнің дамытушылық жəне азаматтық баулу ... ... ... Республикасы мектебінің 2005 - 2010 ... ... ... аса ... ... - азаматтық,
дербестік, жеке жауапкершілік, қоғамға қызмет ету ... ... ... құру ... ... ... ... тəрбиелеу
[27, 50 б.].
Қазақстан білім кеңістігінде қалыптасып жатқан осы заман ... ... ... ... бағдар мен үндес келіп, іске асырылуда.
2009 - 2010 оқу жылында Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 2002 жылғы 24 ... № 693 ... ... орта білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты негізінде
жүзеге асырылады. Білім беру ұйымдарында пайдалануға ... ... ... ... ... ... Білім және ғылым
министрлігінің 2009 жылдың 3 сәуіріндегі № 160 бұйрығымен, 2009 ... ... № 217 ... ... ... мектептердi жаңарту тұжырымдамасы жалпы бiлiм ... ... яғни ... мен оқытушының өзара ынтымақтастығы үлгiсiн
оқу үдерісiнде қалыптастыру мен әртүрлi оқу iс - ... ... ... ... ... ... асырылуы тиiс екендiгiн
анықтап берiп отыр. Бұл басым бағыттар мектепте бiлiм ... ... ... ... орай ... әр ... оқыту мен тәрбие берудің
мақсаты, бiлiм мазмұнын ... ... ... - ақ, ... ... ... тәсiлдерi нақтыланды. Бүгінгі таңда мектептің
алдына ... ... ... міндеттерінің бірі қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру болып табылады.
Бәсекеге қабілетті жеке ... ... ... ... ... ... етеді. Жеке тұлғаға ... ... ... ... ... ашылатын, қасиеттері қалыптасатын,
мүмкіндіктері жүзеге асырылатын оқыту ... Әр ... ... ... ... ойлау, өзбетінше шешім қабылдау
қабілеттері қалыптасуы ... орай ... ... ... ... ... бастамасына қолдау жасау талап етілуде. Жеке тұлғаны
қалыптастырудағы жаңаша ... әдіс - ... ... ... ... ... білімдерімен анықталады. Мұғалім қазіргі заман
технологияларын игеру мәселесіне көбірек көңіл бөлуі ... ... ... беру ... құруға бағытталған
қазақстандық білім беру реформасы бағыттарының біріне жалпы орта білім
берудің ... ... ... ... жатады. Бұл үдерістің
нормативтік жақтары ... орта ... ... ... ... стандартында (2002 жыл) көрсетілген.
Бағдарлы оқыту жалпы орта білім берудің жоғарғы деңгейіндегі оқытуды
саралау ... ... ... 2006 жылдан бері Қазақстан
мектептерінде жүзеге асырылып келе ... ... ... 10 - ... екі ... бойынша: қоғамдық - гуманитарлық және жаратылыстану –
математикалық ... ... ... Мектеп бұл екі бағыттың бірін
немесе екеуін де оқушылардың қажеттілігі мен ... ата - ... ... ... таңдап алады. Оқушылар ... ... ... - ... ... - ... ... -
биологиялық, география - экологиялық, көркемдік, лингвистикалық, тарихи -
құқықтық, тағы басқа бағдарларда білім ала ... ... орта ... ... ... ... ... оқушылардың
кәсіби өзін - өзі анықтауына, әлеуметтенуіне ... ... ... кәсіби білім арасындағы сабақтастықты қамтамасыз етуі ... әр ... іс – ... ... өзін ... мүмкіндігі арқылы
болашақ қызмет аясын саналы түрде таңдап алуы үшін жағдайлар туғызу
қажет. Бұл шара ... орта ... ... ... ... оқу ... вариативті компонентінің оқу курстары аясында
жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... (2002 жыл) ... оқу жоспарының
вариативті компонентінің гуманитарлық бағытындағы да, жаратылыстану -
математикалық бағытындағы ... да ... ... циклі бойынша (3
сағат қолданбалы курс және 3 сағаты ... ... ... Осындай
курстар оқу жоспарының мектеп және ... ... ... және олардың авторлық сипаты болады. Вариативті компоненттің оқу
курстары бойынша бірыңғай ұлттық ... ... ... ... ... оқытудың маңызды бөлігі
негізгі мектептің 8 - 9 сыныптарында ұйымдастырылатын ... ... ... Ол ... үш бөліктен тұрады:
1. Кәсіби бағдарлау бойынша ақпарат ... ... ... ... ... курстарын ұйымдастыру.
3. Психологиялық көмек беру.
Бағдаралды дайындық нәтижесінде оқушыға мектептің ... ... ... ... орта ... ... беру жүйесіндегі мамандықты саналы
да сенімді ... ... ... мүмкіндік туады. 5 - 10 сыныптарда
білім берудің ... ... ... 2002 ... ... ... ... дайындалған оқу бағдарламалары мен оқу жоспары
арқылы жүзеге асырылады:
– жалпы ... ... оқу ... ... орта деңгейінің базистік
оқу жоспары
– жалпы білім беретін оқу орындарының жоғары деңгейінің базистік оқу
жоспары [28]
– 5 - 7 ... ... оқу ... ... бағдарламалар [29].
– 8 - 9 ... ... оқу ... ... ... ... 10 - 11 ... арналған оқу пәндері бойынша жаратылыстану
- математика және қоғамдық - ... ... ... ... мектепте оқыту туралы. Бастауыш бiлiм жалпы орта бiлiм беретiн
мектептердiң бастауыш сыныптарында немесе мектептiң өз бетiнше оқу ... ... ... бiлiм ... ... ... мен тәрбиелеудiң өзара байланысы арқылы қамтамасыз етiледi.
Мектептiң бастауыш деңгейінде оқытудың мақсаты:
● оқытудың ... ... оқу ... ... мақсатында
оқушылардың танымдық қабiлеттіліктерін және бiлiктіліктерін дамытуды
қамтамасыз ететiн ... бiлiм ... ... ... оқу iс - ... ... қалыптастыру;
● ұлттық дiлдi, елiміздiң мәдени - тарихи ерекшелiктерi мен дәстүрлерiн
ескере отырып, отандық және ... ... ... ... бiлiм ... ... санауды, оқу әрекетiнiң
негiзгi бiлiктерi мен ... ... ... ... ... ... ... қарапайым дағдыларын, өзiн - өзi ... ... ... жеке бас ... мен ... өмiр ... меңгертудi қамтамасыз етедi.
Мектепке дейiнгi жастағы балаларды бiрiншi сыныпқа қабылдауда ... ... ... ... дәрежесiн емес, оның мектепке
жалпы дайындығын тексере отырып, жоғарыда ... ... ... баламен әңгiмелесудiң барлық түрлерiнiң мақсаты – алдағы
оқыту үдерісіне баланың жеке даму ... ... ... ... бiрiншi сынып оқушыларымен жұмыс барысында мектепке дейiнгi
жастағы баланың ... ... ... ... даму
жағдайында жеке жұмыс жүргiзуi, мектепке дейiнгi жаста ... ... ... ... көмек жасауы тиiс.
Оқу жетiстiктерi мен даму деңгейлерi бойынша жасанды iрiктеу арқылы
балаларды топтастыруға болмайды.
Бiрiншi ... ... ... ... ынта қалыптастыру, оларға
белгiлi бiр табысқа қол жеткiзетiндей жағдай ... және ... ... өзi ... ... ... оқу жылының бiрiншi жартыжылдығында
ынталандырудың баға ... ... ... ... мен ... ... Оқушылардың мектеп талаптарына бейiмделуiн жеңiлдету
мақсатында оқу жүктемесiн бiрте - ... ... ... сабақтардың «сатылық»
режимi сақталады. Сабақтар арасындағы үзiлiстердiң ұзақтығы оқушылардың
белсендi демалыс және ... ... ... ескере отырып белгiленедi,
алайда ол 10 минуттан кем болмауы тиiс.
Бiрнеше ... ... ... ... ... бар бiлiм беру
ұйымдарында бiрiншi сынып оқушылары бiрiншi ауысымда сағат 9.00 - ... ... ... ... ... ... мен дем ... жеткiлiктi
ұзақтықтағы үзiлiс жасалатындай етiп ... ... ... (Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 11 наурыздағы 224 қаулысы).
Бастауыш мектептегi ... ... ... ... ... ... ... жалпы бiлiмдiк дайындығы - ғылым негiздерiн оқыту ... ... ... ... ... ... мен ... бөлінген сағат көлемi негізінде жүзеге асырылады;
2) оқушыларды жалпы ... ... - ... мен ... ... ... ... дамуына
қажеттi жағдайлар жасау.
Бастауыш бiлiм беру 2002 жылы ... ... орта бiлiм ... ... ... ... сәйкес дайындалған оқу
бағдарламалары арқылы жүзеге асады.
Мектептiң бастауыш деңгейі ... ... орта бiлiм ... ... мiндеттi стандартының нормаларын жүзеге асыру
мақсатында, сондай – ақ ... ... ... ... және ... ... үшiн ... белгiлi нормалары мен эталондарымен
қатар (тексеру жұмыстары, ... ... ... және ... ... жетiстiктерiнiң деңгейiн анықтауға ... ... және ... бақылаудың тестiк ... ... ... ... бағалау оқу үдерісiнiң межелiк
кезеңiнде, яғни оқытудың бастауыш деңгейінің соңында — 4 - ... ... тиiс. ... бойынша бастауыш бiлiм беру стандарты барлық оқушылар
меңгеруi тиiс мiндеттi минимумды белгiлейдi.
2009 - 2010 оқу ... ... ... ... ... ... оқытылатын
жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында 2003 жылы Қазақстан Республикасы Білім
және ... ... 11 ... №148 ... ... оқу
бағдарламалары пайдаланылады [32].
Қазақстан Республикасы жалпы орта бiлiм берудiң мемлекеттiк жалпыға
мiндеттi ... 9.3 ... ... ... ... үдерісiн оқу -
әдiстемелiк, техникалық жағынан қамтамасыз етудi мектеп әкiмшiлiгi мен
бiлiм ... ... ... ... ... ... орта бiлiм ... мектептердiң бастауыш сыныптарында әрбір
пәнді, факультатив және үйірме курстарын ... ... ... өзі ... және ... ... ... бекітілген
қосымша бағдарлама негізінде оқытуға болады. Жалпы білім ... ... ... ... ... сапасын арттыру
мақсатында Қазақстан Республикасы ... және ... ... жылғы 3 сәуірдегі № 160 бұйрығы, 2009 жылғы 14 мамырдағы № ... ... ... мен оқу әдістемелік кешендердің тізіміне
мультимедиялық электрондық оқулықтар ... ... орта ... беру ... ... ... мен
мазмұны жайында қысқаша былай айтуға болады – бұл ... ... ... ... ... оның ... ... уақыт талабына сай
келмеуіне байланысты қайта қарауды ... ... ... ... ... ... беру жүйесінің дамуы мен ... мол ... ... ... ... беру ... ... бағытталған
қазақстандық білім беру реформасы бағыттарының біріне орта ... ... ... ... оқыту жатады. Мемлекет тарапынан
бұқара халықтың білімділік деңгейін көтеруге баттылған ... ... ... және де орта білім беру бұл шаралар ішінде басымдыққа ие ... ... ... орта ... ... дүниеге көзқарасының, жалпы
тұлға болып қалыптасуына айқындаушы әсерін ... ... ... ... ... жеке ... қалыптастыру міндеті тұр, сәтті
реформылар және әр ... ... ... бұл ... ... ... сенімдемін.
2.2. «Білім туралы» жаңа Заң қазіргі ... ... ... ... жаңа заң туралы айтпас бұрын осыған дейін
"Қолданылып ... ескі Заң ... не ... "Ол ... міндеттерді
шешуге мүмкіндік туғызды?” деген сұрақтарға қысқаша болса да ... ... ... еді. Бұл ... ... ... айтқан
абзал. Қазақстан Республикасының 1999 жылы ... ... ... көптеген міндеттерді шешуге мүмкіндік берді. Нақтылай түссек бұрынғы
заң:
* білім ... ... ... берудің бірыңғайлығы мен ... ... беру ... ... үшін ... мен ... әр
түрлігін қамтамасыз ете алды [14].
Осы уақытқа дейін қолданылып келген заң аталған міндеттерді атқаруға
мүмкіндік беріп ... ... онда ... туралы” жаңа Заңды қабылдау
қандай қажеттіліктен туындады” ... ... ... ... өзі ... отырған мына факторларды ескермеуге болмайтын еді. Қолданыстағы
Заңның қабылданғанына 8 жыл ... ... ... ... аса ... дамып келеді. Өркениет көшінен қалмай, ғылымы мен ... ... озық ... ... айтқанда, "өнер – білім бар жұрттардың”
қатарында боламыз ... ... ... ... ... сәйкес қадам
жасауға тиіспіз. Сонымен арада өткен он шақты жыл уақыт ішінде:
* заман ... ... ... едәуір өзгерді;
* жаһандану процесі қарқын алды;
* білім беру экономиканы ... ... ... ... әлемде өзгермейтін нәрсе жоқ. Осы жылдар ішінде біз ... ... ... елдерімен тығыз байланыс орнатып, саяси
-экономикалық және ... - ... ... - ... ... ... Қазіргі күн сайын жаңарып жатқан қоғамда өзгелермен иық
тірестіріп қатар тұрып, батыспен байыпты сұхбат ... ... ... ... ... ... тең сөйлесе алатын ... ... ... ... ... ... тағы да көз жеткіздік. Ал
білікті маман дайындау – білім ... ... ... базасына тікелей
байланысты.
Қазіргі уақытта Қазақстан ... əлем ... да ... ... беру жүйесін жаңарту жəне ... ... ... ... қолға алынып жатыр.
Осы заманның білім жүйесін реформалаудың басты ... ... ... ... ... ... ... жүргізу бағыт - бағдары;
- білім технологиясындағы пəн аралық бірігім-байланыстарды(интеграция)
іске асыру;
- оқу процесін ... жəне ... ... берудің ақпараттандыру формасынан проблемдік, ғылыми ізденіс,
оқушылардың өзіндік жұмыстарын кең ... ... ... ... ... ... оқу ... мұғалімнің оқыту жұмыстарынан гөрі оқушылардың танымдық
іс - əрекеттеріне көбірек мəн беру;
- оқу - танымдық процесін ұйымдастыру мен сол ... ... ... ... ... ... ... оқудың дамытушылық,
белсенділік көтеру, жеделдестіру мүмкіндіктерін мейлінше ... ... ... ... жəне ... ... ... назарда ұстау.
Қазақстан Республикасы ... 2005 - 2010 ... ... ... аса ... мəселе - азаматтық,
дербестік, жеке ... ... ... ету құндылығын түсіну,
демократиялық қоғам құру проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... қалыптасып жатқан осы заман
білімін реформалау бағыттары жалпы əлемдік бағдар мен ... ... ... мектептердi жаңарту тұжырымдамасы жалпы бiлiм ... ... яғни ... мен ... ... ынтымақтастығы үлгiсiн
оқу үдерісiнде қалыптастыру мен әртүрлi оқу iс -әрекетiн қамтитын ... ... ... ... асырылуы тиiс ... ... ... Бұл ... ... мектепте бiлiм берудi дамытуға
негiз болады. Осыған орай мектептiң әр деңгейінде ... мен ... ... бiлiм ... iрiктеу ұстанымдары, сондай - ... ... ... ... тәсiлдерi нақтыланды. Бүгінгі
таңда мектептің алдына қойып отырған ... ... бірі ... тұлғаны қалыптастыру болып табылады.
"Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды” құру ... ... ... мақсаттар
қойып отыр. Ол – жеке тұлғаның және қоғамның, "парасатты экономиканың”
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ... ... ... ... қалыптастыру. Осындай мақсатқа қол жеткізу үшін қолданыстағы заңның
мүмкіндіктері жеткіліксіз болып қалды.
Сондықтан "Білім туралы” жаңа ... ... – заң ... ... нәрсе емес, бұл заман талабы болып отыр.
Сонымен қатар, бұл Заңды қабылдау – Мемлекет ... ... ... жолдауларында анықталған және ... ... ... ... 2005 - 2010 ... арналған
мемлекеттік бағдарламасында белгіленген міндеттерді шешу үшін ... ... ... әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Жолдауында
"Дүниешаруашылық байланыстары жүйесіне ... ... осы ... ... ... дерлік бәрін де "парасатты экономиканың”
жолына тіккен еді” деп атап ... Бұл ...... беру ... көзі ретінде аса маңызды басымдық әрі қоғамды ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың толыққанды
білім алуға қолжетімділігін қамтамасыз ету өзекті мәселеге ... ... ... шешімін табу бүкіл ел аумағындағы ... ... ... ... ... ... ... [33]. .
"Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды” құру бізден жеке ... ... ... ... ... ... алатын бәсекеге қабілетті
білім беру жүйесін қалыптастыруды ... етіп ... ... ... ... жаңа Заңы дәл осы ... қабілетті
отандық білім беру жүйесін ... ... заң ... ... оның ... ... ... аударған
жөн. Ол Қазақстан Республикасындағы жетілдірілген жаңа білім ... ... ... ... ... ... Біздің елдегі Білім беру қызметі іштей жүйелендіріліп, оның
барлық аспектілері бір ... ... ол ... ... ... ... көрініс тапқан. Заң "білім беру жүйесі” ... оны ... ... беру ... ... ... әрі әр ... деңгейдегі оқу бағдарламалары ... ... ... ... Келесі кезекте білім ... ... ... ... талаптар, қабылдау ережелері, оқу ... ... оқу, ... ... және оқу - ... жұмыс
сияқты түрлі бағыттары сипатталады. ... - ақ, ... ... мен ... ... ... ... беру ұйымдарының
түрлеріне сипаттама беріледі.
Білім беру ... ... ... ... ... ... мен ... және олардың ата
-аналары, ... да ... ... ... мен ... ... бөлініп берілген.
Заң құрылымындағы ... ... ... ... бері ... келе жатқан – педагог қызметкерлердің мәртебесі ... ... ... ... ... ... мәртебесі туралы
бірде - бір сөз айтылмаған еді. Одан ... ... ... ... ашып ... Онда ... беру ... басқару мен ... ... ... ... Заңның осы бөлігінде тұңғыш рет Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... құзыреті
жеке бап ... ... ... ... білім жүйесіне
айрықша назар ... ... ... ... ... ... қатысты көптеген шаралар оның бастамасымен, ... ... ... отырғандықтан, осылай болуы орынды
деп ... ... ... тікелей әкімшілік басқаруды
жүзеге асырудан гөрі ... ... ... ... ... Осыған байланысты білім беру ... ... ... мен ... ету ... ... "Білім
саласындағы мемлекеттік реттеу” деп аталатын ... ... ... беру ... ... білім берудің сапасын көтеру көп
жағдайда бөлінген қаржы ... ... ... ... болады. Бұл мәселе де назардан тыс ... ... ... ... ... ... тарауында көрініс тапты.
Осылайша заңның ... ... беру ... ... ... оның ... ... жаңартудың, субектілердің
құқықтық ережелерін жақсартудың ... ... ... толық
қамтып тұр.
Заңның білім беру саласының ... ... оның ... ... ... алушылар мен тәрбиеленушілердің ... ... ... атап айту керек. ... ... ... 4 млн. 473 мың ... ... Оның ... ... беру саласында
432 мың қызметкер еңбек етеді. Сондықтан жаңа ... ... ... ... айналысатын әр түрлі категорияға жататын ... ... ... енді заң ... ... ... дегенге келсек, жаңа
қабылданған ... ... ... туралы” Заңы мынадай
міндеттерді шешуге:
• бірінші, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге (интеграцияға);
• екінші, ... ... ... көтеруге;
• үшінші, сапалы білім берудің қол жетімділік кепілдігін көтеруге;
• төртінші, ... және ... ... ... ... ... ... туралы” Заңына сәйкес Қазақстанның
әлемдік ... беру ... кіру ... ... берудің құрылымы мен мазмұнын жаңарту;
* оқыту технологиясын жетілдіру;
* ... беру ... ... ... ... ... жолдары арқылы
шешіледі.
Заңның жаңа редакциясының тағы бір ... ...... ... халықаралық білім сыныптамасы стандарттарына сәйкестендірілуі.
Яғни, нақтырақ ... сөз ... ... ... ... ... ЮНЕСКО ұсынған 1997 ... ... ... ... (ХБСС–1997) білім беру
бағдарламалар сыныптамасының ... ... ... ... – 4 деңгей (мектепке дейінгі тәрбие және ... ... ... және жоғары оқу орнынан кейінгі білім) болса,
жаңа заң 7 ... ... ... орта ... орта ... ... сынды жаңа деңгейлер енгізілді) тұрады:
1. мектепке дейінгі тәрбие мен ... ... ... ... ... орта білім беруді;
4. орта білім беруді ... орта ... ... ... ... ... ... орта білімнен кейінгі білім беруді;
6. жоғары білім беруді;
7. ... оқу ... ... ... ... қамтиды[16.]
Білім беру мазмұнының өзі жоғарыда аталған білім беру ... ... ... - ақ ... ... арнаулы, мамандандырылған оқу
бағдарламаларын, қосымша білім берудің оқу бағдарламалары мен ... ... да ... ... ... ... берудің парадигмасы "өмір бойына алған білімнен”
қажеттілік пен ... ... ... өмір бойы ... ... ... отыр. Осы парадигмаға сәйкес ... ... ... мен ... ... ... жеткізу мен білім
алушылардың уәжін дамытудың жаңа ... ... ... ... ... тағы бір ... – заңнамалық деңгейде
12 жылдық орта білімге көшу қамтамасыз етілді. 2008 жылдан бастап 12 жылдық
оқыту жүзеге ... ... 12 ... ... ... ... білім – 4 жыл, 1 - 4-сыныптар аралығы;
-   негізгі орта білім – 6 жыл, 5 - ... ... орта ... – 2 жыл, 11 - ... ... [5, 90 б.].
Мұнда бастауыш білім берудің оқу бағдарламалары баланың тұлғасын
қалыптастыруға, оның жеке ... ... ... ... уәжі мен ... қалыптастыруға бағытталған. Мәселен,
оқуға, жазуға, ... ... ... - ... ... ... танытуға, өзін ... ... ... ... орта білім беруге арналған оқу ... ... ... жүйесінің базалық негізін игеруге, олардың жеке
адамдар арасындағы және ... ... - ... ... ... ... өзін тануы мен кәсіптік бағдарын
айқындауға бағытталады.
Жалпы орта білім беруге ... оқу ... ... пен ... оқыту бағдарламаларын жүзеге
асыруға ... Бұл ... ... ... ... траекториясын таңдауға және ... ... ... ... жаратылыстану - ғылыми ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Бұл жерде орта білімнің мазмұнында ... ... баса мән ... ... атап ... ... заңда техникалық және кәсіптік білім берудің мазмұны мен құрылымы
елеулі өзгертілді.
Білікті техникалық және ... ... ... ... ... орта білім беру базасында (10 ... және ... ... ... және ... ... мектептерде жалпы
білім беру базасында (12 сынып) жүзеге асырылатын болады.
Техникалық және ... ... беру ... ... ...
әмбебап және икемді дағдыларға ие үздіксіз ... ... ... ... даярлау болып табылады.
Техникалық және кәсіптік білім беруге арналған оқу бағдарламалары
біріншіден, техникалық және ... ... ... ... ... мамандарды дайындау, екіншіден, мамандықтары мен практикалық
дағдылары арқылы экономиканың ... ... ... ... ... ... жұмыстарын орындайтын күрделі ... ... ... ... ... ... мамандарын даярлау
және оларды қайта даярлау мен біліктілігін көтеру.
Жоғарыда атап өткеніміздей, ... ... жаңа ... – "орта
білімнен кейінгі білім” енгізіліп отыр. Бұл деңгейдің ... ... ... ... бойынша қызмет көрсететін және
басқару ... кіші ... ... б ... ... ... ... 1 - 2 жыл мерзімді құрайды. Оларды меңгергендерге
қызмет көрсету және басқару еңбегінің кіші маманы біліктілігі беріледі.
Заң жобасының ... бірі — ол ... ... ... ... ... ... көтеру ең алдымен,
материалдық, ... және ... ... ... ... ... Бастауыш мектепте ... ... 20 ... 18 ... ... жоғары оқу орындарында
магистранттар мен оқытушылар қатынасын 4:1, ... ... – 3:1 - ге ... ... ...... "Үздік педагог”, "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы”
гранттары, ауылды ... ... ... - май үшін ... және тағы ... қарастырылған [17].
Сапалы білім алуда жаңа ... ... Бұл ... ... барлық деңгейлері және ... ... ... ... ... ... және тағы ... үшін оқу бағдарламалары түрлерін
кеңейту. Оқытуда жаңа ... оның ... ... ... кредиттік технология мен қашықтықтан оқытуды негіздеу. Бұл
Қазақстан Республикасында білім беру ... жаңа ... ... ... ... ... университеттер,
инновациялық – білім беру консорциумдары.
Пәнаралық оқыту мен ... беру ... ... көп ... ... ... ... көбінесе сабақ берудегі қайталауды жою ... ... Бұл ... ... тапты. Жаңа Заңға
сәйкес білім ... ... ... ықпалдастырылған білім беру
бағдарламалары енгізілетін болады. Олар – пәнаралық, деңгейаралық, жоғары
оқу ... ... ... ... оқу ... ... беру және ... ... ... ... ... инновациялық білім беру бағдарламаларын іске
асыруға ... ... ... ... ... ... беруді басқару
жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар ... Жаңа ... 53 ... ... ... ... ... және аудандық) білім
берудің бірінші басшысын тағайындау Қазақстан Республикасының Білім және
Ғылым министрінің келісімімен жүзеге ... ... ... ... ... ... беру ... орынбасарларының және ... ... ... ... ... орта ... ... басшысын іріктеу конкурсы арқылы тағайындау көзделген.
Білім беру мониторингінің ... ... ... беру ... ... рет ... Білім беру мониторингінің, білім беру
статистикасы анықтамасының және индикаторлар есебінің нәтижесі бойынша ... ... ... жай - күйі және ... ... ... ... болады.
Қорытындылай келе, "Білім туралы” ... ... ... ... 41 заңнамалық актіге өзгерістер мен толықтырулар
енгізуге әсер ... атап ... ... ... ... беру ... ... шараларын күшейтуге бағытталған ... ... ... "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы” Қазақстан
Республикасының ... ... Ол 5 - тен 50 ... ... ... көрсеткіштегі айыппұл қарастырылған мынадай жаңа 20 - 1 тарауымен
толықтырылды. Олар:
* ... ... ... ... нормаларын бұзуы;
* білім беру саласындағы заңнамада қарастырылған ата-аналар орындауға
жатпайтын міндеттер;
* білім беру ... ... ... мен ... ... ... келген жағдайда орындауға жатпайтын міндеттері;
* лицензиялық талаптар мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім ... ... Отан ... ... мен мүгедектерге және соларға
теңестірілген адамдарға ... ... мен ... ... туралы” Қазақстан Республикасының Заңына   сәйкес (1995 жылғы 28
сәуірдегі) ... және орта ... оқу ... соғысқа қатысушыларға
берілетін жеңілдіктерге теңестірілген адамдардың конкурстан тыс ... Сол ... ... ... орай соғысқа ... ... ... ... үшін ... оқу ... мен ... қабылдау квотасын қарастыратын
толықтырулар енгізілді [17].
"Мемлекеттік құпиялар туралы” ... ... ... ... ... өткізу кезінде пайдаланылатын тестілер мен
дұрыс жауаптар ... ... ... ... беру ... ... Бұл ... білім беру ... ... ... ... жариялауға кінәлі адамдарды
жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді.
Елбасы қол ... ... ... жаңа Заң" ... саласының
дамуына, жастардың сапалы оқып, тәрбие алуына мол мүмкіндік береді деген
сенімдемін.
3. ... ... ... ЖАҢА ... ... ... ... технологияландыру
Қоғамда ақпараттандыру, есептеу техникасы құралдары кеңінен таралуымен
байланысты, оқу процесін ұйымдастыруға, сол ... ... ... ... де ... ықпал етеді. Білім беру жүйесіндегі
қайта құрулардың ... ... - ... ... мектепке
шығармашылық ізденіс қабілеті ... жаңа ... жете ... ... ... ... қажет. Осындай мұғалім бір ... ... ... ойлайтын нағыз психолог және оку ... ... та бола ... керек. Компьютердің ... ... ... ... ... талдау жасайтын
болсақ, психологияның, педагогиканың іргелі ... ... ...... және ... қатар әдістемелік мәселеле
туындайды және бұл заңды құбылыс деп ... ... ... орта ... ... жеке пән ... ... педагогикалык ізденістер мен ғылыми - әдістемелік
еңбектердің туындауының жандана түсуіне алып келді. ... ... ... ... алатын орнын, ерекшеліктерін ғылыми - әдістемелік
тұрғыда негіздеуге арналған көптеген ... ... ... ... оқыту интелектуалдык ерекшеліктеріне сүйене ... ... ... ... ...... мүмкіндігін күшейтетін құрал болып
саналады, бірақ ол еш ... ... ... ... ... ... мен дидактика тұрғысынан талданып, керек
кезінде педагогикалык талаптарға сай ... ... ... ... ... ... программасының тек сыртқы емес, ішкі тиімділігіне көп
көніл бөлген дұрыс болады. ... ... ... ... экспсриментті түрлі бояулы суреттермен, сызбалармен, кестелермен
және диаграммалармен байыта түсуге жол ... ... ... оларды
есеп шарттарына да пайдалануға болады.
Компьютерді мұғалім косымша ... ... ... ... беру үшін көрнекі кұрал ретінде пайдалана алады. Мұндай
мәліметтерге ... ... ... шамалардьң өлшем бірліктері,
графиктер, схемалар, иллюстрациялар, физикалык ... ... ... арналған кұрылғылардың тізімі, ... және тағы ... ... ... Мұғалім араласпай-
ақ, оқушылар өздері меңгеруге тиісті ақпараттар берілетін болады. Қажетті
акпараттарды жинақтауда ... ... ... ... ... отырған кезеңде акпараттың толыктығын жоғарылатады, ақпараттык -
аныктамалык жүйе кұрамында электрондық ... ... ... ... ... туғызады.
Жаңа акпараттық технология кұралдарын информатика пәнінің кіріктірілген
сабақтарында пайдалану, оқушының шығармашылык, интеллектуалдык қабілетінің
дамуына, өз ... ... ... білу ... ... ... техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалык
мақсаттарға қолдану, білім мазмұнын ... ... ... мен
әдістерін жетілдіруде жақсы әсерін тигізеді. Есептеу ... ... ... ... ... ... өз ... саналы түрде жоспарлайды;
- құбылыстарға модельдер кұра ... [35, 51 ... ... ... ... ... дамытады, бақылау
мен өзін - өзі бақылауын қалыптастырады, ... ... ету ... ... ... ... ... мәдени – дүниетанымын
қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.
Оқу процесі ... ... ... ... ... ... тексеру программаларының, электрондық
оқулықтардың өскелең өмір талаптарына сай ... ... ... ... ... алатындай деңгейде болуы керек. Бұл ... ... ... ... ізденістерді талап ететін мәселе, сондықтан осы
мәселе жөніндегі зерттеулер одан әрі ... ... ... ... ... беру ... мыналарға
сүйенеді:
-  Білім берудің сапасын арттыру, даму қарқынын күшейту және дербестендіру
есебінен қоғам  мүшелерінің ой - ... ... ... ... бетінше білім алу мүмкіндіктерін  кеңейту және міндетті емес білім
беру жүйесінде қоғам мүшелерінің өз ... ... ... ... туғызу.
  Бағыт беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары:
- методологиясын жетілдірумен ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
-  қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тұлғаны тәрбиелеу ... ... ... жүйесін жасау;
-   педагог мамандардың инттелектуалдық потенциялын дамытуға бағыттау;
-   өз ... ... алу ... ... - оқу, эксперименттік - зерттеу қызметінің өз бетімен
түрлі іс – әрекеттерін ... ... ... бақылау әдістерімен  білім ... ... ... ... беру жүйесін 
ақпараттандыру ... ... ... және ... Ал білім беру жүйесінің ... ... ... желілерді жасау және  дамытумен ұштасады. Ал білім беру
жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... арқылы  шешіледі. Олар:
-   ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру  мен жеделдету  ... ... ... және ... ... ... ... желілерді
біртұтас  бүкіләлемдік информациялық кеңістікте интеграциялау;
-    біртұтас  ақпараттық кеңістікте әртүрлі деңгейдегі ... ... ... беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, ... ... ... ... дамыту үшін білім беру қызметкерлері үшін түрлі
тренинг курстар өткізілу қажет. Ол үшін бір ... ... ... беру қызметкерлерінің категорияларының ерекшелігі ескерілген оқу
бағдарламалары жасақталуы ... Бұл ... ... таңда көкейкесті
мәселелердің біріне айналып отыр. ... ... шешу ... ... ... және бір жүйеге бағытталған тұжырымдама жасақталды. 
Оку кызметінде компьютерден рефлексивтік деңгейін ... ... оның ... ... ... ... кез келген ойдың
өтімділігін, міндеттерінің күшті және әлсіз жақтарын ... бере ... ... көп уакытты қажет ететін ... ... тез ... ... ... өте ... дәлдікпен
есептелінген есептің нәтижесін аламыз.
Оқу процесіне жана ... ... ... ... де ... оайланысты. Пән ерекшелігіне ... ... ... ... ... ... ... Мысалы,
аксиома, теорема, оларды дәлелдеулер жолымен оқушылардың абстрактылык ... ... ... ... ... ... тиіс. Оқушылардьң
пәнді жақсы игеруінің басты шарты мұғалімнің осы ... ... ... ... ... ... жүргізуде компьютерді пайдалану негізгі орын ... ... ... консультациялар ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... сөзсіз.
Компъютердің графикалык мүмкіндіктерін сызу, сурет ... ... ... ... ... оқыту болашақ 12 жылдық мектеп үшін елеулі білімдік мәні
бар бірқатар қосымша мүмкіндіктерге ие ... ... ... және ... ... ... жеңу, өзекті тың
ақпарат алу, жедел кері ... ... ... ... ... кол ... тұтынушыға интерактивті веб - ... ... ... ... тізімдерінде және интернет желісін басқа да
кұралдарында жарияланады);
Коммуникациялау (бір - бірімен электр желілерінің ... ... оқу ... ... ... ... саны ... интернет сабақтарды, жобаларды, олимпиадаларды
өткізуге қойылатын шектеулер алынады.);
Педагогикальқ (қашықтықтан жүргізілетін телекоммуникацилардың өзіндік
ерекшеліктеріне қарай ... ... гөрі ... ... ... бола ... дараландырады; оқушылар жұмыстарының желідегі
жариялымдары, оларды ... мен ... ... ... өзін ... үшін дәстүрлі эмоциялық -
психояогиялық жағдайлармен ... ... ... ... ... мен проблемаларды ашу, ауызша ... ... ... ... үй жайын жалға ... ... ... есебінен оқуға жұмсалатын шығындар 40 ... ... ... іс жүргізу, оқу кұр'алдарының таралымы
азаяды.);
Қашықтықтан ... - адам ... ... және ... ... ... іске ... үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі.
- Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... саяси прогрестер;
- Білім беруге жаңа талаптар коятын ... ... ... ... оның ішінде білім беру саласындағы
байланыстардың өсуіне ықпал ететін саяси өзгерістер;
-Білім беру ... ... ... ... ... кезінде білім беру;
-Ақпараттық технологиялардың өзекті мәселелері
- Ісіндегі халықаралық ... ... ... ... ... ... ... беру
процесіне қатысушылардың арасында ақпарат алмасудың сапалық тұрғыдан жаңа
техникалық құралдарының пайда болуы және ... ... ... ... ... ... ... мазмұны мен технологияларына қатысты жаңа
сұраныстарын қалыптастыру. Қашықтықтан ... ... ... ... ... және ... ... оның кәсіпкерлік әлеуметтік
белсенділігін арттыру;
- елдің сапалы даярланған ... ... ... ... ... ... ... жинақталған білімді кадрлық және материалдық
әлеуметті ... және ... ... ... ... ... және ... сапасын арттыру
- халықтың әр түрлі білім беру қызметтеріне деген өсіп келе жатқан
қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Қашықтықтан ... ... ... білім нәтижелері, оның ішкі ... ... ... ... ... білім беретін интернет ... ... өсуі ... әлемдік ... ... ... ... ... ... ролін
өзгертеді. Дәстүрлі білім берудің негізгі мақсаты таңдап алынған мазмұнды
оқушыларға жеткізу ... ... ... ... - ... мен оқу
құралдарына шоғырландырылады. Web - ортада, СВ КОМ. ВҮВ - ... ... мен ... ... бар ... ақпараттың
қол жетімділігі және көлемнің ... және ... ... ... ашықтығы оқушылардың дүниетанымын ... ... ... ... ... 12 ... ... қашықтықтан оқыту
нысандарын бірыңғай ашық білім беру кеңістігіндегі ғаламдық білім ... ... ... ... ... орын алатыны анық [36,
154 б.].
Орта бiлiм беру ... ... ... ... ... бiрi – ... процесiн ақпараттандыру.
Аталған бағытты жүзеге асыру үшiн жаңа буын ... ... ... ... ... ... ... интеллектiлiк ойлау қабiлетiн
дамытуға бағытталуы қажет және оның мына ... ... ... ... ... ... ... т.б.
Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту формасына негiзделiп
жасақталады және оны ... ... үшiн ... ... дейiн бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық
ойындар сияқты қолданбалы программалар қолданылып келдi.  Бұл программалар
оқушының ... оқып - ... және ... ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның ... ... ... ... ... қамтылуы керек, себебi ол оқушының ... әрi ... ... ... ... ... ... қашықтықтан оқыту компьютерлiк техника мен
телекоммуникациялық желiлердi қолдану  ... ... ... ... мен ... ... қашықтық
проблемасын шешедi және ... ... ... ... ... құралдары материалдарды әр түрлi формада (графика,
дыбыс, анимация, видео) ... ... ... ... және ... программалары тыңдаушыға, бiр ... ... ... ... ... ал ... ... оқу
материалдарын қандай деңгейде жедел меңгергенiн бақылауға көмектеседi.
Оқыту процесiн ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылады:
Электрондық пошта телеконференция:
-   мәлiметтердi жiберу (FTP-сервер)
-   гипермәтiндiк орта ... ... ... ... ... (WWW ... ... қоры,
ақпараттық iздеу жүйелерi)
-   видеоконференциялар
Аталған типтердiң көмегiмен тыңдаушы мен мұғалiм арасында ... ... ... ... Бұл құралдар WWW-сервер ... мен ... ... мен ... типi ... ... асырады [36, 151 б.].     
Электрондық пошта көмегiмен мұғалiм мен ... ... ... ... мен мұғалiмге өздерiне түсiнiксiз болған материалдар
бойынша сұрақтар жiберуiне мүмкiндiк алады. Бiр жағынан, ол ... ... Бұл ... ... жұмысы материалдар мен
тыңдаушылардың сұрақтарына жауаптарына ... ... ... оқу тақырыптары бойынша үйренушiлер арасында жалпы
пiкiрталасты ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. ... ... ... ... ... тақырыбын белгiлейдi,
конференция барысында өткiзiлетiн мазмұндарды бақылайды. Телеконференцияға
қатынасушылар түскен ... ... ... ... ... ... ... пiкiрталасқа қатынасады.
FTP - серверлерiнiң қызметi тұтынушыларға өте үлкен ... ... ... ... бередi. Мұндай жiберулердi
ұйымдастыру мен оны бақылауда FTP - серверлерiнiң ... ... ... Ал  WWW - ... ... ... үшін оқу
материалдарын орналастыруға мүмкiндiк бередi. Бұл материалдар гипермәтiн
түрiнде ұйымдастырылатын болады. ... ... ... ... ... оқу материалдарының бөлiмдерiн гипербайланыс арқылы бiр -
бiрiмен байланыстыруға, ... бiр - ... ... отыруға
мүмкiндiк бередi. WWW - құжаттарында тек ... ... ғана ... ... ... ... және ... да орналастыруға
болады [36, 151 б.].      
WWW - желiсiнiң әлемдiк ресурсында гипермәтiн түрiнде көрнекi және
анықтамалық ... ... ... iздеу жүйелерiнiң
көмегiмен WWW - беттерiнде Интернет ресурстары бойынша анықтамалар арқылы
сiлтемелер ... ... ... ... мамандардың үйренетiн
материалдарын да осы құжатқа енгiзедi және ол жөнiнде оған ... Егер олар ... шыға ... мүмкiндiк алса, онда ол ... ... оқи ... ... ... ... ... құралы қызметiн атқарады.
Дәстүрлi оқу құралдарынан басқа ... мына ... ... ... үйрету бағдарламалары
-   электрондық оқу құралдары
-   компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау
-   электрондық анықтамалар мен ... және ... ... ... ... ... оқу материалдарын жеделдетiп меңгеруге және оқытудың
сапасын арттыруға игi әсерiн ... ... ... материалдарын
жасақтаушылар осы құралдарды негiзге алуы қажет. Оқу ... ... ... Оқу құралдарын жасақтау қашықтықтан оқыту ... ... ... көзi ... ... [36, 153 б.].     
Қорыта келе, Білім беруді технологияландыру қазіргі уақыт талабы
деп ... ... яғни бұл ... ... ... ел даму ... ал бұл үрдістен шет қалған ел өз жолында көптеген қиыншылықтарға
тап болады. Бұл оқушылар және әсіресе ... ... ... күш ... ... ... ... техника жылдам қарқынмен дамуда, мысалы
интерактивті ... ... ... бұл ... мұғалім жұмысын
жеңілдетуге, оқушылардың қызығушылықтарын тудыруға ... ... ... ... ... ... ... қаласының профессоры
Астанадағы мектеп оқушыларына дәріс бере ... және ... ... мол. Менің ойымша біз қазіргі ... ... ... ... Дүние жүзілік сахнадағы беделіміз өсуде, өзімізді дамуға ... ... ел ... ... сол ... ... ... бізбен
дипломатиялық қатынас орнатуға тырысады. Алайда менің ... ... ... құралдарын өзіміз шығарып, Жапония, Қытай Халық
Республикасы. Малазия ... ... бұл ... ... ... елге болашақта таусылатын мұнай және ... ... ... ... ... ... еді жжәне бұқара
халық үшін өте тиімді болады, өйткені ... ... ... ... ... ... ... байланысты, делдалдарға
байланысты жоғары болады, ал ... ... ... бірінші қолдан
ұсынылғандықтан бағасы ... ... ... болар еді.
3.2. Орта білім беру ... 12 ... ... беру ... ұйымдастыру
Мектепте білім беру ісінің проблемалары өте күрделі әрі маңызды.
Себебі, ... ... оқу - ... ... ... ... ... реформаларға үңілер болсақ, ол негізінен жоғары білім
жүйесін қамтиды. Енді мұнымен қатар орта ... ... да ... ... ... Өйткені, бүгінгі оқушы - ертеңгі абитуриент. ... ... ... ... ... университет мұғалімінің алдына
барады. Сондықтан да орта ... ... ... ... ... - оқушыға орта ... ... қана ... оны ... ... даярлау бағытында да ... ... ... Бұл ... ... және шетелдік нарықта бәсекеге қабілетті сапалы
білім алып шығуын қамтамасыз ету ... сөз. Кез ... ... ... ... деген құштарлығының жалғасуы мектептегі оқудың
күрделілігі мен тиімділігіне ... Сол ... ... мектеп
бағдарламасын жетілдіру, оны тіпті, әлемдік деңгейге жеткізу қажеттігі
туындап отыр. ... келе ... ... ... өзі ... ... ... білім саласын үйлестіруді талап етеді. Әрине,
бұл жерде әр елдің өзінің ұлттық ерекшелігі, ұлттық экономикасының ... ... ... білімде шекара болмауы керек. Әр ел өз ... орта және ... ... ... өзге ... ... Бұл ... - өзі сол ел азаматтарының бәсекеге
қабілеттілік мүмкіндігін арттыра ... ... ... ... халықаралық деңгейде үлкен жұмыстар жүргізу көзделіп отыр.
Болашақта еңбек ... ... ... ... өз ...... мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе,
Қазақстан Республикасы сол ... ... ... ... ... ауыр» деген болатын. Осы ғылым мен ... ... ... ғана ... ... елдігін басқа елдер алдында көрсете
алады. Ал ел тағдыры оның ... ... ел ... ... ... ... байланысты болмақ.
«Біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті ... ... орын алу» деп ... ... ... ашып
айтқаны бар [4].
12 жылдық білім берудің ... ... ... ... ... ... мен мазмұнын толықтай өзгерте отырып,
заманына сай ... ... ... ... де, ... парасат
пайымы мол, саналы да сарабдал азамат боп жетілуі ... мен ... ... ... ... ... ... сенім жүгі
соншалық ауыр дей отыра, сонымен қатар оның ... ұлы жол ... ... ... жөн. ... өз ісіне берілген, жаңалықты
жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің ... ... ... ... ... ұстазды ғана бүгінгі ... ... ... ... Өз ... түйгеннің бір шеті мынада
жатыр. Жаңа көз – қарастағы ... - ... ... мол, өз ... ... және ... талпынатын шығармашыл тұлға ... ... өз ... баға ... әлемдегі білім беру
кеңестігінің даму ... ... ... ... ... бағдарлай алатын деңгейін естен шығармаған жөн.
Қазақстан Республикасында жалпы орта білімнің ... ... ... ... ... ... ... 12 жылдық
жүйеге көшудің талаптарын түсініп игеру жолы тағы бар. ... түп ... ... күні 12 ... ... беру мазмұнында
жатыр [17].     
Жаһандану үрдісі басым ... ба, ... ... ... келе ... ба, ... ... білім
саласындағы әр адамның көкірегінде қазақтың жарық жұлдызына ... ... мына бір ... ... асу абзал - ақ: «Қазақтың
тағдыры да, келешек ел болуы да ... ... ... ... тіреледі». Келешекте ақынның сөзі алдыңғы буын ... ... ... ... ... орта ... ... мектеп – жаңа қоғам
мектебі, яғни ... ... ... ... ... жеке ... ... педагогикалық жағдай жасайтын, рухани
жағынан таза, дүниеге тік ... ... ... ... ... ... жаңа ... байланысқан, бәсекеге
қабілетті жаңа ұрпақ өсіріп, дамытып жетілдіретін мектеп болуға тиіс.
Елге ... аты шулы ... бірі Әл - ... ... деген
екен: «Тәрбиесіз қолға білім салма» деген бағдарлы ойын тек ... қана ... ... ... ... ... ... баршамыздың міндетімізге айналуы ... ... ... ... ... ... екі ... бар. Олар білімді
ұлттық құндылықтар мен өркениетке негіздеу. Шәкіртті өз күш - ... ... Бұл ... ... қос ... бірінсіз бірі
шәкіртті самғау биікке көтере алмайды.
Ендеше сапалы ... ... ... бүгінгі күнде өзіндік
мектеп ... ... ... ... да ... ... тек
мектептің басқару жүйесі мен оқыту процессін ғана қамтып ... ... бала ... ... жаңа бағытқа қарай кәсіби
шеберлігін ... ... ... ету жағы тағы ... ... ... жаңа реформалық ... 12 ... беру ... ... өзін ... ... ... деп
есептейтін кез келген ... ... беру ... бұл ... ... ... түгел меңгермей, бала дамуының мәселелерін түгелімен ... ... да, ... жаңа ... ... сәйкес жаңа
мұғалімдерді талап етеді, яғни мұғалімнің рөлі ... ... ... мұғалімді ақпарат таратушы рөлі ретінде қабылдай
алмайды. ... ... ... бар, жаңа оқу ... және іске ... ... танытатын, инновациялық
педогогикалық технологияларды қолдануға қабілетті, сабақта оқушылардың
танымдық қызметін ұйымдастырудың әр ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік кепілдігін қою, білім
беру жүйесі сапасын арттыруға бағытталған, оқу ... ... ... жасау бойынша мемлекеттің қабылдаған іс ... ... ... ... ... ... ... білім беруге қосар
құнды үлесіңіз – ұнамды және белсенді қатынас болмақ. ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлға,
педагогикалық қызметінің ... ... - ... ... ... ынталы, өзінің пәнін жетік меңгерген, кез- ... ... ... ... ... шеберлігі
арқасында шеше алатын, педагогикалық үрдістің ... ... ... ... ... ... ... беру жүйесіне көшу қарсаңында мұғалімнің
кәсіптік жетілуі мен ... ... көп ... ... ... болып табылады. Себебі, Ыбырай ... ... ... ... - деп ... ... күш салмағы оқытушыға
түспек. Егер ... өз ... ... пәндік білімі жетік болса,
педагогика мен ... ... ... әр ... өз ... ... ... онда біртіндеп ... ... ... ... шыңдай түседі [37, 15 б.].     .
Ұлы педагоктердің еңбектерін ... ... ... сұрақтың
шешімін табуға тырысып бағады екенсің. Сөзге тиек ... ... ... ... ... « Ұлы дидактика» деген еңбекті жазып шығараған
педогок Янна Амонс ... ... ... ... ... педагок өз
еңбегінде «Нені оқыту керек? Қалай оқыту керек? Не үшін ... ... ... өз ... нақты түрде бере білген. Ендеше бүгінгі
күн талабының мектеп ... 12 ... ... ... ... ... сол – 12 жылдық білім беру ... ... ... жаңа ... ... ... ... алдында тұрған негізгі мәселелер ... ... ... ... «Ойлауға қалай үйрету керек?» «Қалай өз ... ... ... ... ... ... жауап табатындай
білім нәрін беруге бағытталып отыр [36, 5 ... ... ... ... көшуде мектеп алдында негізігі үш
бағытты басшылыққа ... ... ... ... - ... жеке
қабілетін есепке ала отырып жеке даралық бағытта ... ... - ... потенциалдық мүмкіндіктерін есепке ала отырып ... ... ... үшінші бағыты - ішкі қажеттіліктерді есепке
ала отырып жеке ... ... ... 12 ... ... ... бұл ... жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... Олар: инварианттық компонент –
мемлекеттің ... оқу ... ... ... ... ... беретіндей жалпы міндетті оқу жоспарының ... ... ...... оқу стандарты талаптарының
мазмұнында көрсетілгендей оқу ... ... ... ... байланыстылығын меңгеру, ... ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыруға байланысты
мектеп ұсынған арнайы таңдау курстарын, оқу жоспарларын ... ... ... ... бай, өз ... ... рухы мен
талғамы биік ... қой. Жыр десе ... асын ... ... ... бірі ... Абай Құнанбайұлы атамыз бірде ... ... ... ... анық бас,
Еңбегін кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас
Үйретуден балаға» [38, 7 ... үшін ... ... жету, өз мамандығының данышпаны
болу бір күнде ... ... ... ... біз ... ... және өмір бойы ... зерттеушілікті талап ... ... анық ... ғана ... ... жете ... әрбір сөзі мен ісі, ... аяқ ... ... ... және ... тұрғысынан шәкірт ... ... ... Сондықтан әрбір ұстаз үшін оқу мен ... ... мол ... ақылдылықты, дұрыс іскерліктер мен
дағдыларды қолдануды қажет ... ... ... ... ... ... ... Өзінің күнделікті көп ... ... ... жеке тұлғаны қалыптастырудағы, оған
біздің ертеңіміз тәуелді.
Бүгінгі күні ... ... ... өзіне лайық орнын
белгілеген біздің ... ... ... ... ... демократиялық қоғамға сай өзіндік көзқарасы, ... бар, ... әрі ... ... жас ... ... бізден 12 жылдық білім беру ... ... ... ... ... 12 ... мектеп тек бұрынғы 11 жылды бір ... созу ... ... берсе не болады? 12 жылдық мектеп бізге не ... хан ... ... :
« ... сенген заманда – ешкімге есе бермедік,
Білімге сенер заманда,
Қапы қалып жүрмелік» деген ... ... ... 12 ... берудің мақсаты :
өзінің жеке қоғамның мүддесінде өзіне - өзі ... ... ... даму ... ... өмір сүруге бейім, бәсекеге
қабілетті және құзіретті, ... ... ... ... ... ... асыруға бір адамдай жұмылып еңбектене білсек,
барлық қиыншылыққа ... ... бере ... ... ... ... тас та жанады» деген сөз бар. Меніңше,
басты идеясы «Тұлға жетістігі» ... ... 12 ... ... - мағынасы мен философиясы осы сөздермен ... ... ... - ... ... терең білім мен тәрбие беріп қана қоймай, әр
баланың бойындағы ... ... ... жеке ... ... жылдық оқытуға көшу жалпы алғанда қазақстандық ... ... ... ... ... ... жаңа ұлттық
үлгісін дамытуға, ... ... ... үлгісінен «әрбір адамға өмір
бойында ... ... ... өтуге мүмкіндік береді және әлемдік білім
беру кеңістігіне жедел енуді ... ... 12 ... ... ... – бұл ... ұлттық білім беру жүйесіндегі реформа, ол жылдам дамушы
ортада өмір сүруге қабілетті, өзіндік ... ... өзін ... алатын
және өзі үшін де, қоғам үшін де бар мүмкідігін пайдаланатын жоғары білімді,
шығармашыл, ... ... ... және ... алдын ала
болжайды.
Білім берудің адамға, тұлғаға бағытталуы, ... ... ... ... сай ... беру мен ... тәрбие үрдісінің
гуманистік сипаты – 12 жылдық оқытудың методологиялық негізі ретінде
қызмет ете алады. ... ... ... ... өзіндік
ерекшіліктерін, одан туындайтын ұстанымдары мен шарттарын жүйелеу арқылы
қазіргі ұлттық білім берудің философиялық ... ... ... ... ... ... сөзсіз. Онсыз мектептер мен білім
беру мекемелеріндегі ұлттық идеяны көздейтін ... ... ету ... емес.
Қазақстан Республикасы әлемдік ... ... ... ... тең ... қол ... ... жас ұрпақтың нұрлы
болашағы үшін осындай батыл ... бару ... ... ... ... ... үшін жасалып ... осы ... ... беру және ... ... ... жалпы барша халықтың
қолдау көрсетіп, ... ат ... ... Сол ... ... ... ... бойы армандап, екі ғасыр тоғысында қол
жеткізген бақыты ол ...... Оның ... ... ... жас ... терең білімі мен ... ... ... ... осы ... байланысты, яғни 12 жылдық
білім беруге көшуде барлығымыз біріге күш ... ел ... ... ... ... да ... ұстаздар!
ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа ... ... ... ... және орта ... беру саласына түбегейлі өзгеріс,
яғни 12 ... ... және орта ... беру ... енгізу – баса назар
аударарлық мәселе. Осы мектептің негізінде білім беру ... ... ... ... және ... ... болады. Біздің
қоғамымыздың саяси және әлеуметтік - ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесіне қойылатын жаңа
талаптарды тудырды [37, 15 б.].     .
ХХI ... ... ... мақсаты балаларды оқытудың барысында
олардың түрлі салада жеткілікті түрде ... ... ... ... ... талап ететін олардың одан кейінгі оқуына толыққанды
негіз бола ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Сондықтан, көздеген мақсатымызға жету үшін 12 жылдық білім беру
жүйесін ... ... Ал 12 ... ... беру ... ... ... оқушыларды қабылдау мәселесі теория әрі тәжірибе жүзінде талдау мен
енгізу мәселесі ... ... ... етеді.
Баланың жеке басын жан - жақты дамыту мен мектепке даярлау ісі бүгінгі
таңда білім беру саласындағы аса маңызды. ... ... ... ... 1
- ... ... оқушылардың оқу жүйесінде айтарлықтай қиыншылықтарға
кезігеді. ... ... ... ... оның ... жасы мен мектепке
психологиялық даярлығының көрсеткішін өлшеп шығару - ... күн ... ... ... жаңа ортаға түсуіне байланысты көңіл - күйінің
сипаты, сынып сабақтық жүйеге қаншалықты төзімді оның ... ... ... игерудегі таным процестерінің даму деңгейлері тексеріле
бермейді. Сондықтан баланың мектептегі оқу ... ... ... ... әлі де ... ... талдануы тиіс.
Мектепке жаңадан келген бала даралық сапаларымен ... ... ... ... ... ... кешіреді. Бұл жолдағы ... ... ... ... ... өзіндік сана сезімі, тіл
табысуы, сөйлеу ерекшелігі, түсіну, ұғыну деңгейлері – ... бәрі ... ... әсер ... Мұғалімге оқушының жай - күйін бақылап,
жаңа ортаға баулу үшін оқушылардың ... ... ... деректер өте қажет. Бұл деректер ... ... ... тұрғыдан даярлығын анықтау барысында алынады. ... ... ... ісін арнайы маман - психодиагност немесе
психолог жүргізуі керек. ... ... ... ... тұлғалық
психикалық даярлық диогностикасын анықтап алудың ... ... ... ... тиімділігін ғылыми тұрғыда негіздеу қажет.
Халыққа білім беру мекемелерінде жұмыс істейтін тәжірибелі психологтар
балалардың ... ... ... ... ... ... жиі
кездеседі. Сонымен бірге, әр ... ... ... ... және ... қарай 12 жылдық білім беру жүйесі бойынша
енгізілген мектепке ... ... ... ... психологиялық
ерекшеліктеріне байланысты қабылдауда [36, 155 б.].     
Тағы маңызды мәселенің бірі – Білім және ... ...... білікті психологтар отыруы және олардың білім алушылар
үшін сауатты кеңесі керек. Егер психологтар тарапынан ... ... ... ... ... жоғарыдағыдай мәселелер өзінен - ... ... ... ...... және ... құрылымының
түпкілікті жаңаруына байланысты ... ... ... ... жүйесін
жаңаша тұжырымдама жасап жаңаша талап қоюды қажет етеді.
Мектептердегі нақты міндеттердің бірі ... беру ... ... ... ... олардың әрі қарай білім алу, күрделі
білімді жеткілікті ... әр ... ... ... жетілдіру
негізінде, еліміздегі үздіксіз білім беру саласының 12 - жылдық білім ... өтуі ... ... ... ... ... ... табылатыны
сөзсіз.
Қазіргі уақытта дүние жүзіндегі болып ... ... 12 ... ... беретін мектептің бағдарламасы ғылыми
-педагогикалық, ... - ... ... ... түсті. Оқу материалы ғылымилана, нақтылана, өздігінше ... ... ... ... ... мектеп пен мұғалім
үшін ... ... ... ... келді. Жалпы орта мектептен алынған
білім одан әрі дамып, әрі ... ... ... ... ғана ... ... яғни оқушы бойында өзінше белсенді ой тұжырымын ... ... ... ... жүйесінің үлесінде. Оқуға, білімге
деген құштарлық жеке ... ... ... ... ... көрсетеді.
Қазақстан Республикасында 12 жылдық білім беруге көшуді алты
жастан бастау ... бұл жас ... ... ... ... қолайлы,
адам дамуының физиологиялық ерешеліктеріне сәйкес деп есептелінеді.
Бастауыш мектепте оқу ... ... - ақ, ... тілі мен ... ... ... ... базалық білім беру 10-сыныпта
аяқталады, біріктірілген курстар, алдын - ала бейіндік даярлау ... ... ... - ... ... ... және техникалық бағыттар ... ... ... ... міндетті болып есептелінеді. Тұжырымдамаға сәйкес колледждерде осы
деңгейде білім алу үшін ... 12 ... ... ... ... ... ... Осы деңгейдегі білім беру бағдарламалары
университеттердің ... ... ... ... ... ... екі жылдан кейін беріледі, ол егер бітіруші ... ... ... ... ... оқу ... үшінші курсынан бастап оқуын бірден
жалғастыруына немесе алған ... ... ... тұруға мүмкіндік
береді [17].     
Қазақстан Республикасында Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты
білім алып, білік пен ... - ... қол ... ғана ... ... ... ... және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі ... ... және ... ... жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде
лайықты өмір сүру және ... ... ... табылады.
Бүгiнгi күнде жалпы орта бiлiм беретiн мектеп – жаңа қоғам
мектебi, ... ... яғни ... ... ... мәдениетке
интеграцияланған, жеке бағыттылық, ... жеке ... ... ... ... және өзiн - өзi ... көмек көрсететiн,
физикалық және ... ... ... ... ... ... тiк ... алатын қоршаған ортамен жүйелi байланыс түзетiн,
бiлiмнiң жаңа мазмұнымен байланысқан, ... ... ... ... ... ... ... жетiлдiретiн мектеп болуға
тиiс. Мұндай өнiмдi нәтижелi, сапалы бiлiм беретiн мектеп ... ... ... ... ... етедi. Сондықтан да мектеп реформасы тек
мектептің басқару жүйесі мен оқыту ... ғана ... ... ... бала оқытатын мұғалімдері мен қызметкерлерінің (мектеп
кітапханасы, ... ... ... ... сыныптар және тағы басқалар)
де түгелімен өзін - өзі жаңа бағытқа қарай ... ... ... ... ... ... ... мектептің орнығуына байланысты
онда білім ... ... де, ... ... ... ... ... ерекше өзгерістер енгізуді қажет деп санайды.
Бүгінгі күнде Қазақстан ... ... ... ... 12 жылдық білім беру турасында әрбір өзін кәсіби деңгейі
жетілген деп есептейтін кез келген мұғалім, ... беру ... ... қыр - сырын түгел меңгермей бала ... ... ... ... ... ... жаңа ... өзіне сәйкес жаңа
мұғалімдерді талап етеді. Ол мұғалім шығармашылықпен жұмыс істей ... ... ... ... барлық келеңді - келеңсіз жақтарын
зерттеп - меңгеруге ынталы, ... ... ... ... ... ... ... парасаттылығы, ақылдылығы,
мәдениеттілігі, іскерлігі, шеберлігі ... шеше ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Қорытатын болсам, Орта білім беру ... 12 ... ... ... ... ... ... қазақстандық оқушылардың білім
деңгейлерін көтеруге, ... ... ... ... ... деп ... ... Бұл сонымен қатар дүние ... ... ... ... туындаған шара деп айтсақ та
болады. Біздің ел басқа елдермен ... тең ... қол ... ... батыл қадам жасауға қажет ... ... та, ... 12 жыл ... ... ... Мысалы үшін біздің ел кеңес
үкіметі құрамында болғанда мектепте 10 жыл ... және ... ... ... ... шықты деп айтқан адамды көрмеппін,
керісінше бұл білім беру жүйесін ... көп ... ... ... ... ... екі кіші інім бар, әкем ... шығайын деп жатыр, анам ... ... сол ... ... жұмысқа шыққаным дұрыс болар еді және ... ... 12 ... ... 6 жастан ... ... ата ... ... қалғандықтан 7 жастан беруге мәжбүр
болады, ... бұл ... ... 19 ... бітіреді, 4 жыл
университетке кетсе ол 23 жаста ... ал бұл жас ... ... ... кеш ... Мектепте жүрген кезімде мен үшін 11
жыл ... өзі көп ... мен ... ... ... ал қазір бұл оқуды тағы бір ... ... ... ... ... ғасырлар бойы ... екі ... қол ... ... ол ...... ал ... мықты болып, нығаюы жас ұрпақтың терең білімі мен ... ... ... ... ... орта бiлiм ... мектеп – жаңа қоғам мектебi,
болашақ мектебi, яғни мәдени саналы, халықтық мәдениетке интеграцияланған,
жеке бағыттылық, ... жеке ... ... педагогикалық жағдай жасайтын
және өзiн - өзi тануына көмек көрсететiн, физикалық және ... ... ... iзгiлендiрiлген, өмiрге, дүниеге тiк қарай алатын
қоршаған ортамен жүйелi ... ... ... жаңа ... ... ... бейiмделген, бәсекеге қабiлеттi ұрпақ
өсiрiп, дамытып, жетiлдiретiн мектеп болуға ... ... ... ... бiлiм ... мектеп бүгiнгi күнде
өзiндiк мектеп реформасын қажет етедi. Сондықтан да мектеп реформасы ... ... ... мен ... ... ғана ... қоймай, сол
мектептің бала оқытатын мұғалімдері мен ... ... ... ... ... ... ... және тағы
басқалар) де түгелімен өзін - өзі жаңа ... ... ... ... ұштауын талап етеді. Болашақтағы үлгілі мектептің орнығуына
байланысты онда білім беретін мұғалімдер де, олардың ... ... ... ... ... ... ... қажет деп санайды.
Бүгінгі күнде мектептің жаңа реформалық жүйесі 12 ... ... ... ... өзін ... ... жетілген деп есептейтін кез
келген мұғалім, білім беру ... бұл ... қыр - ... ... бала ... мәселелерін түгелімен меңгере алмайды. Сондықтан
білімнің жаңа ... ... ... жаңа ... ... етеді. Ол
мұғалім шығармашылықпен жұмыс істей алатын жеке ... ... ... ...... жақтарын зерттеп - меңгеруге
ынталы, өзінің жетік меңгерген кез-келген ... ... ... парасаттылығы, ақылдылығы, мәдениеттілігі, іскерлігі,
шеберлігі ... шеше ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Жаңа экономикалық және әлеуметтік - ... ... ... ... беру жүйесінің алдында тұрған білім беру сапаларын
арттыруға, стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған ... ... ... ... жаңа талаптар жүктейді.
ХХІ ғасырда әлем өркениеті жаңа даму ... ... ... Бұл кезең
кез - келген мемлекеттің даму деңгейін табиғат ресурстарымен емес,
интеллектуалдық, ... ... ... жаңа ... ... жетістіктерімен анықтайды. Осы тұрғыда білім беру жүйесінің
тиімділігін арттыру жолдарын іздестіру ... ... ... алып ... ... ... ... инновациялық үрдістер осы
бағдарламаны жасаудың қажеттілігін тудырды.
Сонымен қатар "Білім туралы” Қазақстан ... жаңа ... 41 ... ... ... мен ... енгізуге әсер
еткендігін атап айтқым келеді.
Білім беру ... ... ... ... ... принципті өзгерістер мен толықтырулар "Әкімшілік ... ... ... ... Кодексіне енгізіледі. Ол 5
- тен 50 есеге дейінгі айлық есептік көрсеткіштегі айыппұл ... жаңа 20 - 1 ... ... Олар:
* педагог қызметкерлердің педагогикалық этика нормаларын бұзуы;
* білім беру ... ... ... ... орындауға
жатпайтын міндеттер;
* білім беру ұйымдары басшыларының оқушылар мен ... ... ... ... ... ... ... міндеттері;
* лицензиялық талаптар мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім ... ... Отан ... қатысушылар мен мүгедектерге және ... ... ... ... мен ... ... туралы” Қазақстан Республикасының Заңына   сәйкес (1995 жылғы 28
сәуірдегі) жоғары және орта кәсіптік оқу орындарына ... ... ... ... адамдардың конкурстан тыс түсуі
қарастырылған. Сол секілді ... ... орай ... ... ... ... ... үшін республикадағы жоғары
оқу орындары мен колледждерге қабылдау квотасын қарастыратын ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңына ұлттық
бірыңғай тестілеуді өткізу кезінде пайдаланылатын ... мен ... ... ... ... ... беру бөліміне толықтырулар
енгізілді. Бұл толықтыру білім беру саласындағы қызметтік құпияны құрайтын
мәліметтерді ... ... ... жауапкершілікке тартуға
мүмкіндік береді.
Иә, Елбасы қол қойған "Білім ... жаңа Заң ... ... ... ... ... ... алуына мол мүмкіндік береді деген сенімдемін.
Білім – дәл қазір еліміздегі ... ... ... ... Ол ... ... қасиеттерін толықтай дамытуға, қоғам, ... ... етіп ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойын
мерекелеуде оқыған «Қазақстан ... ... ... ... секіріс» тақырыбындағы актілік ... ... ... Н. С. ...... ... ... оқу – әдістемелік нұсқау / Әлқожаева Н. С., ... ... ... ... университеті, 2009. – 24 б.
3. Білім беру туралы заңы. Алматы, 1999.
4. ... Н. А. ... ... ... до 2030 ... народу Казахстана. – Алматы, 1997.
5. Нуртазина Р.А. Образовательная политика РК.- Алматы, 2004.
6. Табылдиев Х. ... ... ... - ... ... Сарбасова Т. С. Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі
және оқытудың ... ...... 1997.
8. Айтуған О. ҚР Президентінің 2030 бағдарламасы бойынша білім
саласындағы ... ... // ... ... 2010. № ... ... М. ... тарихы - Отан тарихынан бастауы». Қазақстан тарихы.
№ 3, 2008
10. Қонақова К. Ө. ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар. – Алматы,
2006.
32 б.
11. Бiлiм туралы Қазақстан Республикасының заңы. – Астана, 27 шiлде 2007.
12. Орта бiлiм беру ... ... ... ... Республикасының Президентiнiң № 3645 өкiмiмен 1997 жылы 22
қыркүйекте бекiтiлген). – Алматы, 1997.
13. Қазақстан Республикасы бастауыш және орта ... оқу ... ... (Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң №
616 қаулысымен 2001 жылдың 10-мамырында бекiтiлген). - Алматы, ... ... ... ... 2001 ... 6 ... № 1037
қаулысымен қабылданған “Қазақстан Республикасының бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың ... ... ... - Алматы, 2001.
15. Мурат Журинов В Алмате состоялся ІІІ инновационный конгресс
Казахстана //Новости Высшей школы Казахстана. 25 ... ... ... Ж.К. ... ... создания современого учебника. //
Казахстанская правда, 15 сентября 2009 г.
17. ... Ж.К. ... и ... ... ... в РК. ... 27 февраля 2010 г.
18. Материалы съезда работников образования и науки РК. 2-3 ... ... ... ... ... К.Е. Приоритетные направления развития образования и науки
на ближайший период (из выступления на расширенном заседании
коллегий
МОН РК). Высшая школа ... - № 1, ... ... ... ... сайты, «Хабар» агенттігінің 26 сәуір 2010
жылғы
«ТМД мемлекеттері мұғалімдерінің бірінші съез қорытындысы».
21. Профильное ... в ... ... ... ... ... плана. – Алматы, КАО им. Алтынсарина Ы.,
2007.
22. Қазақстан 2030 бағдарламасының онжылдығы. ... ... ... ... Е. ... ... ... бағдарламаның қажеттігі. //Ана
тілі. 1 сәуір. 2004.
24. Статистический ежегодник Казахстана 2007 – 2008. – ... ... ... ред. Смаилова А. А. – Алматы, 2008. – 346 с.
25. Жадрина М. Ж., ... С. Д. ... к ... учебными заведениями рабочих учебных
планов.
– Алматы, КАО им. ... Ы., ... ... Н. А. ... ... ... дистанционного
обучения [Электронный ресурс] : научное ... ... ... Е. В. : ... им. ... Е. А. – (36,0 КБ). ... ... ... современного мира = Жастар және қазіргі
заманның өзекті мәселелері : ... ... ... ... (7 – 8 ... 2006 г.). – ... : ...
Полиграфия,
2006. – С. С. 316 – 318.
27. Ирсалиев С. Этапы становления международного сотрудничества ... ... // ... ... ... №5. ... ... Н. А. Основы педогогического мастерства. – М., 2006.
29. Қазақстан Республикасы Білім және ... ... ... ... 24.09.02 ... ... Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 148
бұйрығы 11.03.2003 ж..
31. Қазақстан Республикасы Білім және ... ...... ... ... ... ... Білім және Ғылым министрлігінің № 672
бұйрығы 18.10.2005 ж.
33. Қазақстан ... ... және ... ... 11 ... бұйрығымен бекiтiлген оқу бағдарламалары. Алматы, 2003 жыл.
34. Назарбаев Н. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Алматы. ... ... А. С. ... беру жүйесінде қашықтықтан оқытудың
кейбір
мәселелері [Электронный ресурс] : научное ... / ... ... Т. С., ... А. З. – (60,5 КБ). - // Бөкетов Е. А.
атындағы
ҚарМУ – нің ...... ... ... және ... ХХІХ – шы ... – тәжірибелік
конференциясының материялдары 15 – 19 ... = ... ХХІХ ... ...... ... профессорско
преподавательского
состава, аспирантов, ... и ... ... ... ... 15 – 19 мая. – Карағанды. – 2006. – 152 – 155 б.
36. Муканова С. Д. ... ... ... ... профильного
обучения в 10 – 11 ... ... ... ... : РОНД, 2005.
37. Симонов В.П. Диагностика личности и ... ... – М., ... Абай ... ... екі ... ... жинағы.-Алматы:
Жазушы.-Т 1: өлеңдер мен аудармалар.-2003.-296 б.
Қосымшалар:
1-ші кесте
Жалпы білім беретін мектептердің материалдық - техникалық жағдайы туралы
мәліметтер
2-ші ... жаңа ... оқу ... ... ... ... объектілер енгізуді ескере отырып, оқушы орнының тапшылығы
4-ші кесте
5-ші кесте
ҰБТ нәтижелерін жылдар бойынша салыстырмалы мәліметтері
6-кесте
7-ші кесте
8-ші кесте
Білім беруді ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауыл мектептеріндегі жасөспірімдердің өнегелілік қасиеттерін қалыптасуы: қазіргі жағдай мәселесі90 бет
Ауыл мектептеріндегі педагог-психолог қызметі71 бет
Кеңес елі мектептеріндегі тарих пәнінің оқытылуы жэне ондагы улт Республикалары тарихының орны54 бет
Кеңес елі мектептеріндегі тарих пәнінің оқытылуы және ондағы ұлт республикалары тарихының орны28 бет
Қазіргі жағдай Қазақстан мектептеріндегі білім беру мазмұнының проблемалары20 бет
Қазақстан мектептеріндегі музыкалық білім (1920-1960жж.)26 бет
Ауыл мектебіндегі педагог-психолог қызметінің ерекшілігі63 бет
Бастауыш мектеп мұғалімінің тәрбие жұмысы29 бет
Дене тәрбиесі пәні мұғалімдеріне арналған әдістемелік ұсыныстар173 бет
Дидактика. Дәріс курсы108 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь